STAROSLOVENSKI -prvi knjizevni jezik Slovena -trajanje: od 9. do 12.

veka *Osnova staroslovenskog jezika: -slovenski jezik makedonskog dijalekta iz okoline Soluna *Moravska misija Cirilo i Metodije, na poziv velikomoravskog kneza Rastislava, 863. godine krecu i sire hriscanstvo na slovenskom jeziku, cemu se najvise protivilo germansko sve stenstvo. *Glagoljica -najstarije slovensko pismo -nastala po uzoru na grcko kurzivno (koso, rukopisno) pismo -imala oko 38 slova -sastavio ju je Cirilo *"Slovo o pismenima" Crnorizac Hrabri -najstarija filoloska rasprava pisana glagoljicom u 10. veku *Cirilica -mladje slovensko pismo -nastala je krajem 9. ili pocetkom 10. veka po uzoru na grcko ustavno (unicijaln o, krasnopisno) pismo -imala je preko 40 slova -najverovatnije ju je sastavio Kliment {Pretpostavlja se da je glagoljica starije pismo na osnovu spomenika koji su nad jeni (stariji su glagoljski) i PALIMPSESTa =ponovo napisana (ploce gde je preko glagoljice pisano cirilicom)} *Bosancica -oblik cirilicnog pisma -"Povelja Kulina bana" 12.vek *Najstariji spomenici slovenskog naroda: a) Samuilov natpis, makedonski , cirilski, 10. vek b)Baščanska ploča, hrvatski, glagoljski, 11. vek (kod mesta Krka i Bašče) c) Brižinski listići, slovenački, glagoljski, 10.vek SRPSKOSLOVENSKI -prvi srpski književni jezik -srpska redakcija staroslovenskog jezika -trajanje: od 12. do 18. veka *Miroslavljevo jevandjelje -najstariji srpski ćirilski spomenik -pisan za Miroslava, brata velikog župana Stefana Nemanje -12. vek -dva prepisivača: Varsameleon i Gligorije Dijak *Žitije svetog Simeona, Sveti Sava -pocetak 13. veka *Zakonik cara Dušana -pravni dokument -pisan ćirilicom na narodnom jeziku -14. vek

"Srpski riječnik" -prvi . u Veneciji -izašao samo jedan broj b) "Plač Serbiji" -duža pesma -1762. a koje su pisane srbuljskim (srpskoslovenskim) jezikom. i 16. "Istorija raznih slovenskih narodov" -ruski književni jezik+ruskoslovenski -1794. vek -štamparija Đurađa Crnojevića na Cetinju RUSKOSLOVENSKI -ruska redakcija staroslovenskog jezika -trajanje: prva polovina 18. godina *Jovan Rajić. SLAVENOSRPSKI (SLAVJANOSERBSKI) -mešavina ruskoslovenskog i narodnog jezika -trajanje: od 18. veka -jezik obreda u srpskoj pravoslavnoj crkvi -Na poziv srpskog mitropolita iz Rusije dolaze učitelji -Maksim Suvorov koji otvara Slavjansku školu 1726. "Pismenica serbskoga jezika po govoru prostoga naroda napisana" -prva gramatika srpskog jezika -Koristio je Mrkaljevu regormisanu ćirilicu. u Sremskim Karlovcima *Srbulje su stare knjige iz 15. -Luka Milovanov mu je pomagao. "Boj zmaja s orlovi" -alegorično-istorijski spev pisan na narodnom jeziku -1791. u Sremskim Karlovcima -Emanuil Kozačinski koji otvara Latinsku školu 1733. -Ugledao se na "Slavensku gramatiku" Avrama Mrazovića. godina -slavenosrpski jezik -oštra kritika Srbima što obrazuju decu u tuđim školama zaboravljajući na svoju nacionalnu prošlost i jezik -osvrće se na slavnu srednjovekovnu prošlost *fonetska pisma: stara glagoljica i Vukova ćirilica +Najstariji glagoljski spomenici a) Zagrafsko jevanđelje b) Marijino jevanđelje c) Kijevski misal d) Asmanovo jevanđelje {uključujući i one pod najstariji slovenski spomenici} 1814.*Oktoih prvoglasnik -najstarija ćirilična štampana knjiga na Balkanu -15. veka koje su Srbi sa sobom preneli u Ugars ku. 1818. godna *Zaharije Orfelin -prvi kod nas počeo pisati slavenosrpskim jezikom a) "Slavenoserbski magazin" -1768. veka do Vuka *Jovan Rajić.

Nj -1836.-oko 27270 reči iz Vukovog govornog kraja -Jernej Kopitar ih je preveo na latinski i nemački jezik. -1839. -prvo delo napisano narodnim jezikom. -Vukov rad na reformi ćirilice krenuo je od Mrkaljeve reformisane ćirilice od 26 slo va. u cetinjskom izdanju "Narodnih poslovica" uvodi glas H preuzet iz govor D ubrovnika. Lj. Vuk konačno rešava pitanje jata Odustaje od jekavskog jotovanja suglasnika D i T Završava reformu knjiševnog jezika i pravopisa -1868. Ć. Dž. književni jezik i pravopis zasnovani na Vukovoj reformi su zvanično uvedeni u Srbiju Protivnici Vukove reforme jezika: -mitropolit Stratimirović -slavenosrebski pisci Milovan Vidaković i Jovan Hadžić -knez Miloš Obrenović . Đ. *Sava Mrkalj "Salo debeloga jera" ili "Azbukopotres" -projekat reforme srpske azbuke zasnovan na načelu "piši kao što govoriš" -Vuk je u srpsku ćirilicu uveo slova: J. fonetskim pravopisom i reformisanom ćirilico m (istočnohercegovačkim dijalektom) Vukova reforma pisma -Princip "piši kao što govoriš" Vuk je preuzeo od nemačkog filologa Johana Kristoga Adel unga.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful