You are on page 1of 100
a el eia Relat Dialed dll a lcd ah icin Ean tla Sach nich nso ont Ta ag) ee eld wi jan’ gibi temel TC MLC Remon rem cat ae ti te a elger dinsel anlatilar da kayitlt. Kematettin kérogtu'nun yazus 16. Tec C ec ea “Dusutnceler’in ufku “cogito” ile genisliyor... Gecmisten guntimuze. “cogito” kitaplan oe ya Popiller muzik, sanuidigindan yasi olabllr mi? Populer teorisi ve tari profesoru eter Wicke, Mozarttan Madonna'ya Populer Muzigin Bir Kaltar Tarihinde, bu sorunun cevaplannt ariyor... Tangodan teknoya uzanan uzun cizgide, fark muzik turlerinin ve dansianin bedenlerdek! yansimatanin da inceleyen Wicke, poy ler mazigin koklerini ve gelisimini arasunyor Mozarttan Madonnaya Popaler Muzigin Bir Kultar Tarihi Peter Wicke. Cev: Serpl Dalama 2344 sayfa, 16 TL Aristoteles‘ten Adomo'ya, Mehmet Rifattan Nermi Uygur'a. /arolusculuk’tan “géstergebilim”e, “ask’tan “ten’ Diistinme’yi “diistince’ye dénustiiren kitap" gibi “cogito” dergileri Cogitonun Ter {enini vurguluyor, Bulent Somay tenseligi ele alyor. Kubilay Akman, konulu dosyas acliyor: Zeynep Sayin, Dogunun ten degjstren bir santcyy, Orlan' antauyor. Kaan H. Okten, Yahudl teolgjisinin det feromencigjsni, A Sait Aykut Ara sm kultordinde ten sevgisiniigiyor Anadolu‘da “ten resmiri, dove ve kinayt ‘Ahmet Tasgin ve Bircar-Aycin Durdu gift anlatyor. Cogito Say 44-45 320 sayfa, 15 YTL Tekrar baskilari yapilan Cogito kitaplart Fieik- Aristotle 3. Bask) + DdgUnceler- Marcus Aurelius [2 lash) « GBstergebilimse! Serdven - Roland Barthes (4. Bas * Ask- Eric Blonde! (4, Gas) » Hegel Tatisian Modernlik: Descartes ve Spinoza (3, 82s) ulin Bum + Postmodernist KaltOr-Steven Connor |2. Bas) » Felzete Ned? -G. DolezeF Gusta (8, Ba + Ansiopedi - Diderot & D’lembert (3. Bask] « Sevgh Ustne (6, Gash - AveuiK Ustone + "Otek" Olmak, “Otek'yle Yagamak (6, ssa) - Jurgen Habermas « Medya Tarihi - Jear-Noe Je Dostoyevskiden Sartre Varolugculuk - Walter Kaufmann (3, 8h» Bir Gazetenin Tarik: Cummuriyet * Gokkaareatak: Tarima Potitikast-Ch * Kir Kurami (3, Basi - Bagk-Sevgisl (2. Yasama Felsetes (3. Bask) - Denemell Denemestz (2. Bas) /N 4 Bask + Daha iy Bi Danya Arayig- Kar Rsimund Por (2. ash] « Osmanl+-Tork Anayasal Gelismelei (1 Taylor (2. Bask)» Yazin Kura ve Rus Bigimeileinin Metiner Tan Basi) Bak rt Dilin Gd (3. Bas ni Uygur « Anadolu'da Kan Davast-Artun Unsal (3 Tekrar baslalart yapilan Cogito dergileri Cogito OF Laikik (7, Bas # Cogito 04 Agk (10. & + Cogito 29 Selguklutar (3. Bas) = . oho ‘Yapi Kredl Vayinlan ‘Am wo RUSUR sau mca He VE ML ASO 9A ‘Nletasene: Kayip Bi Kita (6. Ba 36 Adomo: Kite, Melankol,Felsefe (2. 8354) YAPIN@ KREDI KULTUR SANAT YAYINCILIK con HOTMET LAT iy ctorceon"wenncetcont BoC CUR Cun Dem Ee ue ar ce CU Cun a eT Temel destegini vartikl: bir aileden bir buyuk sermaye grubundan, Politik bir cevreden ya da devletten almamacina karsin, Ulkenin en buyuk sivil toplum Kurulustarindan biel ‘olmay! hasaran ve SUrdliren bir Tarih Vakfr icin. BAAS ae OURS UIN a Reg Ear ost Cetera borne nd rrr aT