TAJUK: KAJIAN KES:LEMBAM ( SLOW LEARNER

)

BAB 1: PENGENALAN Ramai orang yang beranggapan bahawa orang kurang upaya (OKU) adalah terdiri daripada mereka yang mempunyai kecacatan fizikal seperti terencat akal, cacat anggota, pekak , bisu dan buta.Tidak ramai yang mengetahui bahawa kanak-kanak yang mengalami masalah pembelajaran adalah sebahagian daripada mereka yang dikategorikan sebagai OKU di bawah masalah pembelajaran.Secara amnya, terdapat enam kategori keperluan khas di Malaysia yang layak didaftarkan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) untuk mendapatkan kad OKU. Kategori tersebut ialah kurang upaya pendengaran, penglihatan dan fizikal, cerebral palsi, masalah pembelajaran dan lain-lain.Di bawah kategori masalah pembelajaran ini adalah kumpulan kanak-kanak yang mengalami lewat perkembangan (Global Developmental Delay) iaitu untuk kanak-kanak yang berusia kurang dari 3 tahun, kanak-kanak Sindrom Down, autisma, kurang tumpuan dan hiperaktif - lebih dikenali sebagai Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD), dan juga kanak-kanak terencat akal (Intellectual impairment) yang berumur lebih dari 3 tahun. Selain itu masalah pembelajaran spesifik seperti dyslexia (kesukaran dalam menulis, mengeja dan membaca) dan dyscalculia (sukar mengira) juga termasuk dalam kategori keperluan khas. Kebiasaannya, guru-guru berhadapan dengan kanak-kanak yang sukar untuk mengikuti pembelajaran di sekolah dan sebahagian daripada mereka dilabelkan sebagai bodoh, dungu, lembam dan nakal kerana tingkah laku mereka yang kadang-kala mengganggu kelas.Ramai pelajar yang masih gagal menulis nama sendiri, tidak mengenal warna dan bentuk, serta sering gagal melakukan kerja sekolah kerana tidak faham soalan dan sebagainya. Ramai yang beranggapan sekiranya kanak-kanak ini tidak dapat membaca, ianya adalah disebabkan mereka malas dan tidak minat belajar.Kebanyakan mereka akan diletakkan di kelas terakhir dan diajar oleh guru-guru pemulihan. Guru-guru akan membantu pelajar ini sedaya upaya agar mereka dapat belajar seperti pelajar lain.

Ini adalah amat perlu untuk memastikan mereka mendapat pembelajaran yang lebih baik dalam konteks suasana belajar yang lebih selesa berbanding dengan kelas biasa di mana rakan-rakan yang lain adalah pelajar yang tidak mengalami masalah pembelajaran.Kebiasaannya selepas penilaian dilakukan oleh doktor dan disokong oleh laporan akademik pelajar dari pihak sekolah. sekiranya ternyata mereka mempunyai masalah pembelajaran. pelajar ini akan dirujukkan ke JKM untuk pendaftaran OKU dan ke Jabatan Pendidikan Negeri untuk penempatan yang sesuai.Kebiasaannya. ibu bapa ataupun oleh doktor dari mana-mana klinik terus ke Unit Bimbingan Kanak-kanak dan Remaja di Klinik Psikiatri.Hospital Universiti Sains Malaysia (HUSM) adalah salah satu hospital yang memberikan perkhidmatan ini. Seterusnya pelajar-pelajar ini akan diberikan tarikh temujanji untuk bertemu doktor. ada juga di kalangan ibu bapa yang kurang bersetuju dengan status OKU dan tidak mahu anak-anak mereka dirujukkan ke sekolah dengan pendidikan khas.Ini adalah titik permulaan di mana pelajar-pelajar ini patut dirujuk kepada pakar psikiatri untuk penilaian seterusnya. Sesungguhnya mengajar di kelas pemulihan memerlukan banyak kesabaran dan sedikit peningkatan dalam pembelajaran kanak-kanak ini adalah satu kepuasan bagi guru-guru ini.Pada masa yang sama. I . Penilaian asas oleh jururawat yang terlatih ke atas pelajar-pelajar ini akan dilakukan pada sesi pertama.Pun begitu..Penilaian termasuklah ujian untuk mengetahui secara kasar IQ (Intelligent Quotient) pelajar dan beberapa set soal selidik berkaitan tingkah laku pelajar dan masalah pembelajaran. pelajar boleh dirujuk oleh guru-guru. Pun begitu. penilaian dari segi emosi juga dilakukan kerana tidak dapat dielakkan pelajar yang mempunyai masalah pembelajaran ini akan mengalami perasaan rendah diri atas kekurangan mereka dan kemungkinan mengalami tekanan emosi. ramai juga guru-guru yang kecewa setelah usaha mereka tidak menampakkan hasil.Ramai yang tidak mengetahui dan ramai yang juga tertanya-tanya mengapa perlu dirujuk kepada pakar psikiatri sedangkan anak-anak mereka normal dan tidak mengalami penyakit mental. Sebenarnya masalah pembelajaran adalah salah satu masalah yang dilihat di klinik psikiatri.

Begitu juga guru-guru yang mengenal pasti pelajar-pelajar terutamanya mereka yang gagal dalam LINUS tahun 1(saringan 3) untuk menjalani penilaian lanjut agar diagnosis boleh dilakukan dan mereka mendapat tempat yang sepatutnya dalam sistem pendidikan.Adalah penting untuk ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang lemah dalam pembelajaran menghantar anak-anak mereka untuk penilaian lanjut.Di sini jelas menunjukkan bahawa masalah pembelajaran bukanlah satu masalah yang mudah tetapi ianya adalah satu masalah yang memerlukan kerjasama dari banyak pihak untuk memastikan pelajar ini mendapat peluang belajar sebagaimana pelajar normal yang lain. .

Pencapaian pelajaran / akedemik berbeza.besar dan kecil.sukukata @ perkataan ketika membaca dan menulis. .Pendiam / tidak aktif / banyak cakap.Tulisan yang terlalu buruk/Sukar dibaca. . .Idea yang tidak berkembangan dan penyusunan idea yang tidak teratur. .Tidak dapat berkomunikasi seperti kanak . bertukar-tukar. .Tanpa ketetapan /Menaik dan menurun . .Tanpa ketetapan dan ketentuan .Meninggalkan huruf.Huruf terbalik /Urutan dan arah yang salah . Ciri . .kanak yang tidak boleh mengikuti pelajaran di kelas / kurikulum / di sekolah biasa. tanda bacaan.Sukar menerima arahan.kanak biasa. .Saiz yang tidak seragam / Mencampuradukkan saiz .ciri: . .BAB 2: SOROTAN KAJIAN LEMBAM (SLOW LEARNER) DEFINISI Kanak .jarak huruf dan perkataan.satu objektif pengajaran yang mudah / objektif jangka pendek dan juga mempunyai daya rangsangan serta daya pengamatan yang lemah / rendah.Perbendaharaan kata yang terhad dan tatabahasa yang tidak tepat. terlalu lambat untuk mencapai satu .Kekerapan kesalahan dalam ejaan. . . .Menyebut huruf-huruf yang tidak tepat/salah.

Amalan makanan .Mudah terganggu tumpuan .Punca: . . .Intelek yang rendah .Senang ke susah.Masalah emosi .Persekitaran .Kemalangan.Jauhkan dendaan yang negatif .Temubual .Mewujudkan suasana pembelajarn yang sesuai& menyeronokkan . .ekonomi.Sosio .Lemah daya ingatan . Strategi Pengajaran dan Pembelajaran: .Merujuk kepada pwgawai / pakar perubatan .Ubat semasa mengandung. .Banyakan pengukuhan dan latihtubi.Konkrit ke abstrak.Melibatkan seberapa banyak pancaindera .Kesan semasa mengandung . .Tersekat pengalaman .Penyakit semasa pembesaran selepas lahir.Kekecewaan . .Kurang rangsangan .Baka .Rasa rendah diri .Faktor-faktor kesihatan .Kemantangan yang lambat .

akan turut menarik minat murid-murid seperti Siti Hajjar untuk terus fokus kepada pembelajaran dan pengajaran di dalam bilik darjah. Tambahan lagi. a)Pengunaan Rancangan Pengajaran Individu (RPI) Menurut Meese (2001). Pemilihan kaedah dan khidmat sokongan yang sesuai membantu kanak-kanak lembam untuk mengikuti pengajaran guru dengan lancar dan berkesan. RPI juga turut merangkumi pandangan keluarga dan kanak-kanak tersebut serta para profesional lain yang berkaitan. RPI adalah satu perancangan pendidikan individu dibuat secara bertulis yang mengandungi perancangan jangka pendek dan jangka panjang untuk kanak-kanak tersebut. dengan menggunakan bahan rujukan dan ilmiah seperti buku-buku yang mempunyai gambar-gambar yang menarik. Penyediaan perancangan dan jadual yang strategik oleh guru sebelum mengajar turut mempengaruhi isi kandungan pembelajaran murid semasa proses P & P berlangsung. kanak-kanak lembam memerlukan Rancangan Pengajaran Individu (RPI). Bersangkutan itu. . 2.CADANGAN INTERVENSI DAN KHIDMAT SOKONGAN 1.Penggunaan kaedah Bahan Bantu Mengajar (BBM) turut boleh membantu mempertingkatkan tahap pendidikan dan pemahaman murid.Kanak-kanak bermasalah pembelajaran lembam akan diintervensikan melalui rancangan pengajaran yang lebih berpusatkan kepada individu bukan secara berkumpulan kerana setiap murid-murid khas mempunyai tahap pencapaian yang berbeza. Khidmat sokongan yang boleh digunapakai adalah seperti berikut. penyediaan carta-carta yang digunakan dengan kad huruf yang berwarna-warni.

Namun. Menurut Shaw (2002) strategik mengajar kanak-kanak lembam hendaklah secara jelas dengan mengubah yang abstrak kepada konkrit. Sharifah Alwiah Alsagoff (1986) telah menjeniskan pengajaran individu kepada empat. Pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan banyak pancaindera murid-murid lembam akan mempertingkatkan keupayaan mereka. pengajaran melalui pos tidak bersesuaian atas murid lembam kerana tidak bersesuaian dengan tahap murid tersebut.b)Pengajaran Secara Individu Zakaria Abdul Rahman (1992) mengatakan sekiranya terdapat satu kebenaran tentang pembelajaran. Justeru itu. Penggunaan kad yang pelbagai aras memerlukan imaginasi dan persediaan yang rapi tetapi hasilnya amat bernilai serta bermakna (Brian Cooke. terdapat beberapa jenis pengajaran individu yang dijalankan mengikut tujuan dan objektif pengajaran tersebut. iaitu Munsyi atau “tutoring”. dan Pengajaran Berbantukan Komputer. c)Mengubah Yang Abstrak Kepada Konkrit Seorang pendidik perlu mengelakkan murid-murid lembab membayangkan sesuatu yang tidak nampak dalam pembelajaran. Oleh itu sebagai seorang murid yang lembam pengajaran secara individu akan berlangsung dalam RPI kerana mereka memerlukan pengajaran secara individu khusus untuknya. ia adalah satu penyataan bahawa setiap individu itu berbeza dan pembelajaran patutlah bermula daripada tahap pelajar berada ke tahap yang dapat dicapai olehnya. Penggunaan kad berwarna dan alat bantuan fotografik akan memudahkan pengajaran guru kerana kanak-kanak lembam dapat melihat perkara yang diajar. kursus melalui pos. Pembelajaran akan menjadi lebih mudah sekiranya subjek diajar boleh dilihat dan didengar. 1976). Rancangan Berunit Mengikut Kecepatan Sendiri dan Pengajaran Terancang. .

ianya dapat memantapkan perkembangan fizikal dengan aktiviti-aktiviti seperti regangan seterusnya melembutkan sendi dan meningkatkan daya ketahanan jantung dan otot-otot rangka kanak-kanak tersebut. Torgeswn dan Sexton. kanak-kanak tersebut juga seharusnya menjalani terapi.d)Penggunaan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) seperti penggunaan ‘Power Point’ dalam komputer dan ‘electronic dictionary’ dapat menunjukkan demonstrasi dalam konsep yang kompleks. Ini dapat menarik perhatian kanak-kanak lembam untuk mempelajari subjek yang diajar dan mengelakkan mereka daripada berasa bosan terhadap pembelajaran konvensional yang ‘stereotype’. 1987: Torgesen. Melalui terapi seumpama ini. Rangsangan air yang secara semulajadi dapat membantu kanak-kanak tenang walaupun pada permulaannya sesetengah kanak-kanak akan berasa takut untuk masuk ke dalam air. kajian menunjukkan penggunaan komputer dapat meningkatkan kemahiran membaca di kalangan murid-murid yang menghadapi masalah pembelajaran (Jones. Secara tidak langsung telah dapat melatih membina keyakinan diri kanak-kanak "water confidence". Sebagai contoh. Terapi hidro dilihat sesuai untuk perkembangan fizikal kerana kombinasi pergerakan motor kasar dan halus serta mental kanak-kanak dapat dirangsang secara serentak. 1986). Selain itu. Perkara ini dapat diatasi dengan membawa kanak-kanak ke kawasan cetek sebelum berpindah ke kawasan yang lebih dalam. e)Terapi Hidro Selain itu. . Edyburn (1991) telah membuktikan bahawa pelajar-pelajar istimewa lebih berjaya memperoleh maklumat dengan menggunakan ensiklopedia secara elektronik berbanding dengan penggunaan ensiklopedia bercetak. Pergerakan dalam air didapati lebih mudah dan bebas serta tidak dibebani oleh keperluan alatan sokongan selain daya apungan air sahaja.

Manakala perkhidmatan di institusi pula memberikan kemudahan penjagaan. disleksia atau terencat akal menjalankan aktiviti. Guru boleh melatih mereka bagaimanakah cara kerja yang betul agar dapat menyiapkan atau menyelesaikan aktiviti yang dijalankan dengan betul dan cepat. apabila guru meminta murid mengangkat kotak hadiah yang berwarna biru. sahaja. . g)Perkhidmatan Pemulihan Jabatan Kebajikan Masyarakat mempunyai iltizam terhadap khidmat sokongan dalam konsep pemulihan menyeluruh berdasarkan prinsip pendekatan pelbagai disiplin untuk Orang Kurang Upaya(OKU). sindrom down. Guru memberikan bimbingan kepada murid yang tidak dapat memilih kotak berwarna biru tersebut. rawatan dan latihan kepada OKU bagi menjadikan merka sebagai ahli masyarakat yang produktif. persekitarannya dan setursnya membolehkan mereka berdikari daripada segi ekonomi dan sosial. Guru tidak harus jemu untuk mengulang-ulang apa sahaja kerana muridmurid ini kurang berupayaan untuk memahami apa yang ingin disampaikan oleh guru terbabit.f)Cara Kerja Cara kerja pula boleh membantu murid-murid slow learner. Pendidikan yang mana di sediakan untuk mereka menampilkan para pendidik yang telatih dalam pengurusan kanak-kanak berkeperluan khas ini. telah diwujugkan kelas-kelas khas yang mengandungi sukatan pelajaran yang dikhaskan mengikut keperluan meraka. Bagi murid slow learner misalnya mereka boleh menjalankan aktiviti tetapi lambat menyelesaikannya. Perkhidmatan ini meliputi di institusi dan di luar institusi dan termasuk aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh Badan Bukan Kerajaan (NGO). Sebagai contoh di sini. Perkhidmatan di luar institusi menyediakan pelbagai program bagi membolehkan OKU diintegrasikan sebagai ahli masyarakat. Guru memberikan arahan ini berulangkali. Contohnya seperti Kelas Pendidikan Khas dan juga Kelas Pemulihan Khas. Bagi kanak-kanak berkeperluan khas.

lembam. pendidikan kanak-kanak lembam. Sememangnya. Kanak-kanak yang dihantar ke pusat itu telah disahkan oleh pakar perubatan mempunyai masalah-masalah seperti autisme. hiperaktif. Shah Alam. Di antara program yang dijalankan di PJPHR ialah penjagaan harian. Selangor. hal ini merupakan tugas dan tanggungjawab yang harus dipikul oleh semua pihak. serebral palsi. PJPHR adalah pusat jagaan harian dan latihan pemulihan untuk kanak-kanak kurang upaya fizikal dan mental. sindrom down dan terencat akal. spastik. terapi multisensori. Secara keseluruhannya. . wujud pelbagai pertubuhan yang menyediakan perkhidmatan seperti Pusat Jagaan dan Pemulihan Harian Ramah (PJPHR) di Seksyen 10. masalah lembam ( slow learner) ini mempunyai jalan penyelesaian yang boleh diambil oleh semua pihak yang berkaitan terutamanya ibu bapa dan guru agar kanak-kanak yang terlibat tidak tercicir dalam mengejar arus pendidikan. perkembangan awal kanak-kanak.Bagi Badan Bukan Kerajaan (NGO) pula. pemulihan selepas rawatan hospital untuk kanakkanak dan latihan pemulihan serta jagaan di rumah.

emosi dan pergaulannya bersama-sama rakan-rakannya yang lain. Saya memang mengajar dia dalam subjek Bahasa Melayu. Hal ini memudahkan saya memerhati dari segi tingkah laku. saya telah menggunakan dua teknik iaitu pemerhatian dan temubual. .1 Pemerhatian Saya telah menjalankan pemerhatian ke atas Muhamad Hafiz yang merupakan salah seorang murid yang belajar di kelas 6U. 3. gaya pembelajaran.BAB 3: METODOLOGI Bagi menjalankan kajian kes ini.