You are on page 1of 19

1

FORUMSKI ASOPIS br. 8 : ~ Januar 2012 ~ Izgubljeno Sunce Mnogi e se moda pronai u ovom tekstu i ako imaju slinu situaciju pokuati da pomou svoje natalne karte shvate zato je njihovo Sunce izgubljeno i kroz ta sve u ivotu moraju da prou da bi do njega doli . U ovoj karti imamo primer sina koji je na samom roenju odvojen od oca zato to je majka Mesec odluivala o njegovoj sudbini a nakon njene smrti Mesec u mukom horoskopu postaje signifikator za suprugu a to sam ,,JA,, pa o njegovoj daljoj sudbini i odluujem. Pre uputanja u bilo kakvo prognoziranje moramo jasno sagledati natalni horoskop jer ne postoji niti jedan dogaaj koji bi se mogao desiti a da nije opisan u natalnom horoskopu. SADRAJ : - Izgubljeno Sunce autor JadrankaR - Mjesec u Djevici autor Astro Aia - Moji kuni ljubimci autor JadrankaR - Pustinjak - autor Astro Aia - Sve moje ljubavi - autor JadrankaR - Teorija koju treba razraditi autor Asita - Astrometeorologija autori Billy & Asita Nikakav tranzit, niti direkcija nee aktivirati ono to ne postoji u natalu. Svaki tranzit zavisi od naeg natala. Ne postoji univerzalno pravilo ta jedna planeta prelaskom preko druge planete ili prolaskom kroz natalnu kuu donosi, jer je to u osnovi definisano natalnim horoskopom. Tranzitnu planetu treba uvek posmatrati iz ugla natalnog horoskopa, jer ono to ona jeste u natalu predstavlja i u tranzitu. Na nivou natalnog horoskopa koristimo tehniku planetarnih perioda, orbisnih lukova i sporih tranzita. Solarni luk je put koji Sunce pree za 1 dan, i stoga se ta direktivna tehnika zove Solar Arc direkcija (direkcija Solarnog luka). Na primer, ukoliko koristimo ovu tehniku moramo imati

Srene praznike eli Vam Astrofield Forum !

u vidu koliki je bio solarni luk (koliko je Sunce prelo za 1 dan) na dan roenja i tu vrednost pomnoiti sa brojem godina koju posmatramo. Pri proceni dogaaja a upotrebom neke od direkcija vano je da vodimo rauna da mora biti u pitanju egzaktan aspekt jer e samo to ukazati na deavanja u toj godini (dozvoljeni orbis u okviru kojeg deluje direkcija je pola stepena pre i pola nakon egzaktnog). Svaki iri aspekt ne ukazuje na deavanja u toj godini ve na neku drugu godinu kada aspekt bude egzaktan. Svaka od direkcija deluje u osnovi u periodu od godinu dana orbis njenog dejstva je godinu dana. I pri proceni vane godine izvesno je da e i direkcije, bez obzira to primarno deluju na nivou vatre, ukazati na deavanja. Na narednom primeru proceniemo koji pokazatelji ukazuju na susret oca i sina. Do njihovog prvog susreta doslo je 27.7.2006. god. vreme kada sin ulazi u 42. god. ivota. Natalna karta sina sa prikazanim tranzitom na dan 27.7.2006.

Sin je odrastao uz babu i dedu ne znajui ko mu je pravi otac. Za vreme redovnog odsustva u vojsci otac i majka su u ljubavnoj vezi a nakon toga majka ostaje u drugom stanju. U vreme najvee neimatine 1965. god. majka upoznaje vrlo bogatu osobu i ponesena eljom da obezbedi sebi i detetu bolju budunost krije da je ve u drugom stanju i planira svoju budunost sa bogataem. ak se i sin raa 2 meseca ranije to njoj ide u prilog. Ali kako je kao osoba u dui veoma pravedna i iskrena Mesec konjunkcija Jupiter ( ujedno i jaka zelja za odlaskom u inostranstvo) nije mogla da u sebi krije istinu. Ona odkazuje venanje sa bogataem. Bioloki otac dolazi iz vojske, uo je da je dete roeno i nakon razgovora sa njom istina o biolokom ocu ostaje tajna. Majka nije ni potvrdila ali ni osporila da je on bioloki otac. Reila je da dete zadri samo za sebe i da ispata svoj greh. Otac odlazi u Nemaku, a majka nakon toga vrlo brzo dete ostavlja kod svoje majke i ouha i odlazi za Francusku. Mesec u Blizancima (Francuska se vezuje sa znak Blizanac) konjukcija Jupitera (jaka zelja za odlaskom u inostranstvo) Sva ta deavanja mogu se videti u karti sina. Njegov vladar Asc je Mesec signifikator majke u XII kui (tajni, izolacije) ukazuje na na neku majinu tajnu prilikom njegovog roenja, to je i slika tajne koja se odnosi na njega samog . Mesec se nalazi na 29* (koji odgovara Ribama stepen plaa) Poloaj i stanje Meseca utvruje sudbinu i odreuje u kojoj meri je osoba podlona sudbini. U mukom horoskopu poeljno je da osoba ima Sunce iznad horizonta a Mesec ispod a u ovom horoskopu situacija je obrnuta. Mesec je iznad horizonta pa je i upliv sudbine na ovu osobu daleko veci. Osoba je roena pred samu zoru pa je Mesec ovde naglaen jer se nalazi iznad horizonta, dominira i predstavlja osobu.

Mesec u mukom horoskopu je signifikator za majku pa imamo sliku majke koja odluuje o sudbini svog sina. Njegov Asc u znaku Raka pa je ovde upliv sudbine jak jer Mesec ne deluje ni na jednu planetu a sve one utiu na njega. ta ce se dalje dogaati govori nam Sunce u Lavu u I kui. Ali da bi doao do Sunca on mora da proe Mesec. Udaljenost Meseca (vladar Asc) od Sunca (otac ) je 33* i pomeranjem planeta po sistemu 1* za 1 god. sin moe doi do oca tek u svojoj drugoj polovini ivota. Prvi aspekt Mesec konjunkcija Jupiter, pa se moe rei da je on roen pod srenom zvezdom i da e mu se bez nekog velikog truda u ivotu dogaati lepe stvari. Sam aspekt prua mu veliku zatitu i sa sobom nosi veru i optimizam. Vidimo i majku koja detetu tajno prua zatitu, finansijski ga pomae, ali ima ogromnu elju za inostranstvom (njen odlazak u Francusku) U ovom horoskopu radi se o roenju pred samu zoru pa kao 1. signifikatora za oca uzimamo Saturn za nono roenje, a nakon toga Sunce. Planeta Saturn koji je I retrogradan nalazi se u IX polju (inostranstvo) i u znaku Riba (tajna) na stepenu Raka (domovina) pa ovde imamo sliku oca koji ivi u inostranstvu, otac je za sina tajna, poreklo i porodina loza nepoznati ali kako je Saturn retrogradan, postoji mogunost povratka oca u domovinu. Kakav je ivot oca u inostranstvu vidimo kroz njegove aspekte Jupiter kvadarat Saturn, pa kod oca postoji oseaj krivice i samo prekora, esto stanje depresije. Ovo je aspekt pravde i istine koja se rtvuje zarad ostvarenja neke ideje ili vere. Kroz vreme donosi oseaj prognanosti do pred samu starost. Otac je rtvovao sina i istinu o saznanju ko je otac

deteta zarad vere u bolju budunost koju e mu odlazak u inostranstvo doneti. Saturn opozicija Uran a Uran je planeta koja ne ukazuje na bliskost vec na razdvojenost. Saturn opozicija Pluton koji je suvladar V polja dece samo potvruje sliku odvojenosti oca od sina. Na osnovu horoskopa sina jasno se vidi tajna o postojanju oca ~ Mars koji vlada X poljem (kua oca ) vlada i V poljem dece. Dispozitor Saturna je retrogradan Neptun u egzaktnoj konjukciji sa vrhom V polja (deca) na 17* (analogan V polju i Suncu) i nalazi se u znaku korpiona (znak analogan VIII polju, kanalizacija, slivnici, otpad i za koje se vezuje neka tajna) pa je otac odbaen i sakriven. Da e do susreta oca i sina doi vidimo kroz dispozitora Asc Merkur konjunkcija Venera koja vlada IV kuom i koja je dispozitor Mars koji vlada X kuom oca i V kuom dece. Kada koristimo tehniku direkcije (primarna direkcija ili Degree/Year) mi zapravo simboliki pomeramo planete 1* za godinu, i kada se postavi pitanje ta se osobi dogaa u nekoj godini potrebno je da pomerimo planete za isti, dati broj godina (stepeni) i uoimo da li dolazi do nekih egzaktnih aspekata. U ovom naem sluaju 2006. god. sin je napunio 41. god. i pomeramo planete za 41* Prvo to zapaamo je konjunkcija direktivnog Jupiter konjinkcija Sunce. Jupiter je dispozitor Saturna, signifikatora za oca i prirodni vladar IX polja inostranstva kako se ova konjukcija odigrava u I kardinalnoj kui ovde vidimo i kardinalnu promenu u ivotu Sunce sina. Sa ovim aspektom osoba hrli u zagrljaj velikoj

srei. Ko u karti ima ovaj aspekt smatra se kraljeviem pa u tom momentu susreta sin prvi put u ivotu stie spoznaju, istinu o samom sebi, eli da se predstavi ocu u najboljem svetlu. Sve to Jupiter dotakne to i proiruje pa sin tada saznaje da ima i brata i sestru. Mi i taj pokazatelj imamo u njegovom natalu. U njegovoj treoj kui odnosa brat/sestra nalazi se Pluton koji vlada skrivenim, tajnim pa moe da ukae i da osoba ima brata ili sestru za koje i ne zna da postoje. Uran konjunkcija Pluton (12. stepen riba/tajna, razdvajanje) i obe planete preko svog dispozitora Merkur (deca) koji je u znaku Lav / Sunce (signifikator oca ) dolaze u konjunkciju sa Venerom koja vlada IV kuom (dom, porodica, porodina loza) pa decu spaja otac u porodicu koja zbog mnogo lai i pekulacija nije mogla do tada da postoji. Ne smemo ispustiti iz vida da istog dispozitora imaju i vladar Asc (u naem sluaju to je sin) koji je zatvoren u kui tajni, neko ko je da bi doao do svog Sunca morao da proe kroz Mesec i kroz duevnu patnju, neko ko je vladao samo iz senke a da bi zasijao punim sjajem morao je da sazna svoje poreklo, svoj identitet i da ne bude kao sto mnogi znaju da kau tikva bez korena Zatim istog dispozitora ima I Jupiter koji deli pravdu i on je u trigon sa Marsom, vladarem kue oca i kue dece. Svi dogaaji koji ne postoje u natalu ne mogu se ni dogoditi. Ovaj dogaaj koji treba da se dogodi postoji u natalu. Dogaaj koji sam vam opisala a koji se i dogodio inicira direktivan Merkur (u natalu vladar III polja (brat/sestra) i XII polja (tajne, izolacija) i koji je dispozitor vladara nat. Asc Jupiter Severni Meseev vor Uran Pluton (u natalu Merkur se nalazi

na 28,14* Lava u konjukciji sa zvezdom Regulus) i pomeranjem za 1* za 1 god u toj 2006. god. direktivan Merkur dolazi u konjukciju sa IC (poreklo, porodica) na 9* (inostranstvo) u znak Vage. Venera konjunkcija Merkur nalazi se u II kui, prirodno polje Bika (hrana, pie) i restoran je mesto njihovog prvog susreta koji se dogodio samo 1 dan posle 41. roendana sina, vreme kada je i tranzitno Sunce konjunkcija natalno Sunce. Da bi doao do svog Sunca morao je da proe kroz Mesec U mukom horoskopu signifikator za majku je Mesec, ali nakon gubitka majke Mesec postaje signifikator za suprugu a to sam upravo JA. Emotivno je sazrevao kroz mene, nauio da voli, da ne skriva svoje emocije. Preko Meseca roenjem dece osetio je najveu snagu ljubavi otac i sin. I ta je sve zapravo Mesec ? On se menja (Meseeve mene) pa e nestati kada pomislite da ste ga uhvatili. Previe je zavistan. Opisuje podsvest, nain na koji volimo, nau duu, emotivni ivot, instinkte. Polje gde se nalazi Mesec opisuje oblast kojoj se preputamo bez rezerve. On gospodari naim nonim aktivnostima, snovima, intuicijom i tajanstvenocu. Vlada naom podsvecu i osecanjima Svi snovi i matanja mog supruga bili su satkani od elje da upozna svog oca a nikad nije priao o tome. Shvatila sam da bez obzira koliko god godina da imate elja je uvek ista. Sa

godinama samo moe da pojaa intenzitet zato sto nije ostvarena. U mom natalu je Mesec konjunkcija Jupiter pa je to dua koja ini dobra dela okrenuta pravdi. Emocije mi nisu dozvoljavale da ne ispravim tu nepravdu koja je njemu naneta. Svako ko eli neto da uradi nae nain. Pronala sam ga i ja. U astrolokoj interpretaciji tehnika poznavanje astrolokog vladarstva mi pomae da shvatim da je moj Asc Strelac (koji vlada Stuttgardom, gradom u kome je skoro 40 god. iveo otac mog supruga) u velikoj meri zasluan za njegovo pronalaenje. Moj Mesec mu je dozvolio da prolaskom kroz njega doe do svog izgubljenog Sunca

JadrankaR ==========================================

Mjesec u Djevici Kao netko tko posjeduje Mjesec u Djevici red je da napiem i nekoliko redaka vezanih za njega. Mjesec nam u natalima ljudi govori o unutranjem stanju due i kapacitetu emocija, dok nam Venera govori vie o onim izraen osobinama po pitanju emtovinosti koje svatko od nas moe bez problema zamjetiti. Zato je izuzetno vano prilikom tumaenja horoskopa, pogledati razinu emotivnosti koju osoba pokazuje (Venera) i razinu emotivnosti koju ona sadri (Mjesec). Da bi stvar bila jasnija objasnit u na jednostavnom primjeru: imate osobu sa Venerom u Blizancima, a Mjesecom u korpiji. Izvana ona vama djeluje kao vrckasta, zabavna, armantna i pomalo povrna osoba. Emotivno vam djeluje kao da je sklona flertu sa svakime. No to ona zapravo jest unutar sebe rei e nam njezin Mjesec. Mjesec u korpiji je u loem dostojanstvu. Ova osoba pomno promatra i prati situaciju i ponaanje svake osobe, iako djeluje kao da time nije ni najmanje optereena. posesivna je i ljubomorna, iako to nikad ne bi pripisali znaenju Venere u Blizancima. Ona je sposobna snano voljeti nekoga i predati mu se, no tek onda kad zasita naie osoba koju e ona zavoljeti. Seksualno je motivirana, no rijetko e to pokazati. Iza nasmijanog lica i priljivog jezika Venere u Blizancima, krije se mraniji unutarnji svijet koji arko eli biti voljen i koji arko eli stvoriti poseban, jedinstven svijet samo za sebe i osobu koju odabere. esto je to sebina ljubav koja moe uguiti

drugog partnera, a tko bi reko da bi jedna Venara u Blizancima ikad bila takva? I u tome se krije sutina vanosti poloaja Mjeseca. A kakav je Mjesec u Djevici? Uplaen. Optereen strahovima i sumnjama. Kako je vladar Djevice upravo Merkur, ovaj Mjesec poprima njegovo ruho pa postaje umno optereen racionalnou. Ovaj Mjesec radi sto na sat. Neprestano analizira stvari sve do sitnih detalja. esto osobe sa ovim poloajem Mjeseca noi provode u analiziranju i beskrajnom razmiljanju to bi bilo kad bi bilo. I da je osoba u najsigurnijim rukama na svijetu, ona e biti nesigurna. Zato? Jer je takva sama po sebi. esto e te primjetiti da ove osobe postavljaju potpitanja jer se uvijek vole dodatno uvjeriti u postojanost neke prie. Ovi ljudi su iznimno suosjeajni prema drugima, ali su esto nepravedni prema sebi jer dok oni odmjere i izanaliziraju to i kako, emotivna prilika im proe.Oni da mogu oplakali bi cijeli svijet i svaiji nesretan ivot. Takoer, ovi ljudi su kloni estim depresivnim stanjima, a iz toga ih moe izvui ostatak horoskopa. Njima treba ogromna motivacija i ogromna koliina ljubavi, ali vam to nikada, ali ba nikada nee priznati. Mjesec u Djevici je izmrcvarena dua kao kotlet koji bacite na raanj i toliko ga prepeete da bi bili sigurni da je dobro peen i da nije krvav. To je onaj odrezak koji na kraju i bacite jer je toliko pocrnio, da ga je gadno jesti. E, upravo neto slino se dogaa Mjesecu u Djevici. Ili odbaci sam sebe ili ga drugi odbace.

Jednostavno treba se pronai osoba koja je toliko strpljiva da ekala da taj Mjesec odradi svojih 24h aktivnom razmiljanja i onda se prepusti. Ovakvi ljudi su iznimno dobri socijalni radnici i doktori. Sve to rade-rade sa iznimnom posveenou. Odlini su analizatori, ali i psiholozi i psihijatri jer ude za shvaanjem unutranjih pojava u ovjeku. Ovi ljudi e vas s jedne strane toliko dobro iskritizirati, a s druge strane truditi se pronai ono najbolje u vama. Jer oni vas vole, na neki sebi svojstven nain. A da li su krti? Jesu, ali sami prema sebi. Uskrauju si zadovoljstvo ivljenja, jer im logika ne dozvoljava preputanje. Za ljude sa ovakvim Mjesecom najbolje bi bilo da se bave nekim humanitarnim radom, budu kritiar, medicinar ili analitiar.esto je majka ovih osoba brina, ali i sitniava i izuzetno krtiarski nastrojena prema njima samima i svijetu, pa od tuda moe potei ta ogromna nesigurnost u sebe i svijet. Ne treba zaboraviti da ovo mogu biti i veliki paniari. Pa e vas ena sa ovim poloajem Mjeseca izluivati tokom seksa i najmanje 100 puta pitati jeste li se dobro zatitili, a mukarac sa ovim poloajem e vas toliko temeljito obraditi da e te se moda poeti osjeati kao meso na sigurnosnom pregledu za svinjsku gripu. I to je sasvim u redu To je njihov nain ivljenja i najbitnije je da im dopustite da budu svoji. Astro Aisha ===========================================

Svi moji kuni ljubimci : Jupiter vladar mog Asc sve moje kune ljubimce odvodio je u VIII polje Ponekad je potrebno da proe dosta vremena da bi pronali odgovor na neko pitanje. Vreme prolazi a odgovora nema. Kada se neke situacije ponavljaju, onda se prosto i nametne samo po sebi pitanje ,,Zato? Od kad znam za sebe, nikad nisam imala svog kunog ljubimca, kojeg sam ja poelela da imam. Uvek sam ih ne svojim voljom dobijala od drugih na poklon ili su mi na neki nain drugi naturali svoje, zato to su ih oni zapostavljali a ja preuzimala brigu o njima. Brinula sam o njima sa puno ljubavi i panje ali svi oni su imali tragian kraj. A onda sam poela da se pitam ,,Zato,, I nisam do sada pronalazila odgovor na moje pitanje koje me je zaista muilo. A onda sam itala knjigu Vladarstva u astrologiji i samo jedna reenica dala mi je odgovor ,,Jupiter vlada kunim ljubimcima. Nije mi trebalo puno da shvatim. Jupiter koji je vladar mog Asc poloen je u VIII prirodnoj kui korpiona. VIII kuca Porta suprema rukovodi svim onim to dobijamo od nekoga, a da sami nismo uloili neki vei trud. Oznaava blizinu smrti u neposrednom i posrednom smislu (bolesti, anestezija, operacije, kontakt sa teko bolesnima i mrtvima, susreti sa smru, nesree, rat). Da bi lake povezala sve dogaaje i sve moje kune ljubimce posmatrala sam VI polje pod vladavinom Venera iz V kue u konjukciji sa Suncem.

Da sam ih ja birala onda bi to trebali da budu lepi, skupi, rasni kuni ljubimci. A onda sam krenula i da ih se priseam . Moj prvi kuni ljubimac bilo je jare Bela. Po njemu sam ak i ja jedno vreme imala nadimak zbog bele kose. Pitam se odkud jare u mom horoskopu? Gledam, traim ga po karti ali ??? Gledam i dalje, uporna sam. elim i znam da u ga pronai. A onda sam ga ugledala u dnu svog horoskopa. Onako maleno, uureno svo u strahu ualo je u mojoj IV kui. Tu je, skrivalo se, viri iza lea svog oca Saturn. Pa nije li IV kua dom naeg ranog detinjstva, kua majke, prirodna kua Raka, kroz koju gledamo i porodinu lozu. Moju Belu doneo je moj otac sa vrha planine, vozom, skrivenu u putnoj torbi (Saturn ~ torba, planina, voz Venera ~ Bela). Baba sa mamine strane poslala je meni na poklon. I nije bitno koliko sam tada imala godina, da li 4 ili 5 ali sasvim dovoljno da je upamtim, a malo za tugu koja me nikad nije napustila. Bela je bila moja razonoda u kui. ak je sa mnom spavala (Saturn u Ribama / Neptun = san, spavanje) u krevetu (opet Venera) Prezimila je zimu (Saturn) sa nama u kui. Na prolee strievi su me prevarili. Dali su mi sitan novac (Venera) i poslali me u prodavnicu da kupim slatkie (Venera). Na pola puta srela sam brata koji mi je rekao da e mi zaklati jare. Trala sam koliko su me noge nosile dok nisam utrala u dvorite. Poslednje to sam videla bio je njen tuan pogled i njen pla koji je liio na pisak voza koji je svakodnevno prolazio kroz mesto mog detinjstva. Od tada nikad u ivotu nisam poelela da probam jaretinu i celog ivota mrzela sam vozove. Bela u mom horoskopu nije mogla izbei svoju sudbinu. Planeta Mesec je prirodni vladar IV kue i on mi je poloen u VIII kui u konjunkciju sa Jupiterom.

Planeta Saturn u horoskopu je u trigonu s Neptunom i Jupiterom, to mi je dalo da uivam ali uivanje nije dugo trajalo zbog njegove opozicije Uran/ Pluton. Kroz tu opoziciju Saturnje ispoljavao patnju, gubitke, strah i odricanja. Posle Bele nikad vie nisam poelela da imam svog kucnog ljubimca. A onda sam u O.. na poklon dobila papagaja ludog Kiu. I ludi Kia ostavio je veliki peat u mom ivotu. Nema ko ga nije voleo jer je bio specifian. Na stranu to to je nauio da izgovara neke rei jer to mahom naui svaki papagaj. Kia je bio uporan u svojim zahtevima. Oboavao je muziku. Na viseem kuhinjskom elementu stajao nam je radio. Kljunom je kljucao zvunik sve dok mu ne bi pustili muziku. Kad bi ga ukljuili znao je satima da skae po elementu,l eti, opet kljuca u zvunik i luduje. esto nas je dovodio do suza od smeha. to je muzika bila jaa on je vie ludovao. Dobijao se utisak da e na kraju nauiti i da peva. Nain na koji je pokazivao da je ljut ako nema muzike stajao bi na elementu i okretao svoj zadnji deo. Za vreme ruka etao je po stolu i kljucao mrvice. Do te mere sam ga oboavala da sam ga putala da eta po obodu mog tanjira, jer i tu nije odustajao dok ne izvue rezanac kada je supa bila u tanjiru. esto bi uvee dok gledam TV meni sleteo na rame, uvukao se u moju kosu i kljuckao resicu uveta. I sve je bilo divno dok jednog dana nije krenuo da kunja. Nosila sam ga po kui u dlanovima. A onda mi je neko rekao da mu u vodi rastvorim malo pare Andola. To sam i uradila ali moj ludi Kia je uginuo. Od bola nisam znala ta u. Stavila sam ga u rubove majice koju sam nosila i otrala na ulicu. Bila sam ubeena da sam ga ja otrovala jer da mu nisam dala Andol moda bi i preziveo.

Sve u svemu sa njim je ugaena i poslednja elja da ikada vie imam nekog kunog ljubimca. I nisam ga imala sve dok se nisam udala i postala majka. Samim roenjem deteta moj Mesec iz VIII dobio je ulogu majke i sve je ostalo isto u mom natalu. Mesec je i dalje ostao u VIII kui u konjukciji s Jupiterom u Lavu ija je prirodna V kua dece kroz koju posmatramo 1. dete. Moj prvi sin je traio kune ljubimce. I za svakog koji je doao kod nas vrlo brzo je sin gubio interesovanje. Ja sam bila ta koja je morala da brine. A onda sam poela da kapiram da je u stvari svaki od njih je imao tunu sudbinu. Make su se uglavnom trovale, pojili smo ih mlekom ali ??? Psa Cigu koji je bio vezan otrovao je komija do nas zbog njegovog lavea. Pas Doni zlatni retriver iupao je kolac iz zemlje za koji je bio zakaen lanac, istrao na ulicu, udario ga auto. Pas Meda NewFoundler neverovatno ali istinito uplitanjem lanca i skakanjem na kuicu uspeo je da se obesi. Ovo su samo neki od mnogih koje smo imali, da ne nabrajam, ali svi su imali slian scenario. Pauza je pravljena do oktobra 2010. god. kada je sin na poklon od kuma dobio tene Staforda. Bili su uporni da ga zadre. Kada su mu birali ime od gomile koje su predloili ja sam predloila samo jedno jedino ,,Ares,, Bog rata. To ime je i prihvaeno i kao i svaki put sin je posle par meseci izgubio interesovanje za njim. Ares je za gazdu prihvatio mog mlaeg sina jer je on preuzeo brigu o njemu. Ja NE!!! I sada vie ne znam ta da mislim. Od pre mesec dana poeo je i mlai sin da radi. Njegovim odsustvom iz kue ja sam ta koja ga hrani i poji. Par puta pokuala sam da ga proetam ali

sam odustala etnja sa njim je trka za medalju. Ja se predajem. Neka on dobije tu medalju. Zasluio je Ako su svi moji kuni ljubimci izgubili sve bitke u mom VIII polju neka Ares dobije rat. JadrankaR

...9. Pustinjak-kako je Saturn zaivio u Meni... Poznavaoci Tarota i Numerologije znaju da datum naeg roenja nije sluajan, tovie on nosi jaku simboliku koja nas prati kroz ivot. opepoznato je povezivanje brojeva u numerologiji sa simbolikom Tarot karti. Kada govorimo o izraunu linog broja, onda tom broju pridodajemo znaenja karata Velike Arkane. U mom sluaju karta koja nosim sa sobom u ovom ivotu i koja me ponajvie i odreuje jest karta Pustinjaka koji je analogan broju 9 kao broju koji zavrava jedan ciklus. U literaturi e te pronai razliita znaenja simbolike karte Pustinjaka, no ja u ovdje pisati o karti koja je zaivjela u meni. Kartu Pustinjaka inae veemo za zodijaki znak Djevice i planetu Saturn. Ozraje ove karte mnoge asocira na tugu, trpnju i bezvremensko oekivanje vremena koje postaje paradoksalno vrtnji ciklikog kretanja. Mnogi bi za ovu kartu rekli da je to oekivanje Godoa koji nikad nee stii. Moje poimanje je neto drugaije

10

Starac duge brade koraa kroz no voen slabim svjetlom lampice. Prekriven dugim kaputom on pokuava biti to manje upadljiv. Kao to primjeujemo on ne mari za fiziku pojavnost niti za materijalne stvari. Ako malo bolje pogledamo ilustraciju karte zamjetit emo da njemu lampa ne slui da bi mu osvjetlila ili pokazala put, jer njegova je glava pognuta-on jako dobro zna kuda ide. Smjer njegovog kretanja ne vidimo, jer on ni nema smjera. prolazi svaki put, bio on teak i trnovit ili lagan i dostupan. Da li to ini zato to mu je svejedno kuda e koraati? Ne. ini to zbog Iskustva kojeg prikuplja. Ovaj stari ovjek svoju vantinju dobiva upijajui razliita znanja i iskustva, pa iako je njegova glavna karakteristika Vrijeme, on ga ne predstavlja u obliku kojeg mi obino prikazujemo kao bitnim. Njegove godine nisu odreene, on moe biti svaka mlada i stara dua koja je stekla dovoljno iskustva i znanja da dobije "olupinu" ovog oblika. I kada govorimo o vremenu koje on predstavlja moramo shvatiti da je ono bezvremensko u obliku kojeg ga mi poimamo, jer Pustinjak nikad ne govori: "za 5 godina e iskusiti to i to" ve kae: "Iskusit e to i to kada za to doe vrijeme". A kada se dogaa to Vrijeme o kojem Pustinjak govori? Ba onog trenutka kada smo za njega spremni. Tajming dolaska na ovaj svijet, po svemu sudei nije bio ba oekivan, no dola sam. utljivo dijete oko kojeg su svi kaotino stvarali problem jer do 4. godine jedva da je progovorilo koju rije. Upijala sam sve rijei i slike iz okoline, a onda jednog dana sa 4 godine uzela novine i poela itati kao odrastao ovjek. Zapanjujue? da za okolinu, ali ne i za mene.

Mislim da sam si samo dala vremena da ispoljim neku cjelovitost iz sebe. Kao to bi to napravila i Djevica, nalizirala sam i prikupljala informacije, a onda sve iznjela sortirano po pravom redoslijedu. Netko bi ovo kanjenje pripisao Saturnu i odmah mi pripisao dijagnozu zaostalog djeteta, no u mom sluaju nije napravio nikakav problem kao vladaoc 3. polja komunikacije u svom sjeditu, ve je od mog uenja napravio neto suvislo. elja za itanjem i uenjem od tada nije prestajala bujati u meni. Do 7. godine ve sam proitala sve Basne i Bajke i smatrala to izuzetno, meni nedoraslim, tivom koje ni danasne favoriziram, dapae. U 7. godini u ruke sam uzela prve 3 prave knjige (prave valjda samo za mene): Iz velegradskog podzemlja, Nezasitost i Bjeda, Alkar. Netko e rei da je to preteko tivo za dijete te dobi, no ja sam upijala svaku rije svake knjige. Tematika je obuhvatala sudbinu djevojice koja je umrla od batina svog pijanog oca, sudbinu djeaka koji je bio izvrstan uenik, ali je njegovu zasluenu stipendiju dobio netko drugi, a on je umro u najveoj bjedi od tuberkuloze, te tematiku zaljubljenog Alkara kojem je otac preoteo ljubav svog ivota. Ovo je tivo svakako bilo mnogo pounije od dosadnih i glupavih bajki u kojima sve zavrava sa happy endom. Sa 10 godina uzela sam u ruke "Antigonu" uz nevoljko odobrenje knjiniarke koja me smatrala jo jednim glupavim djetetom koje e valjda poderati korice knjige i unititi to vrijedno dijelo.

11

Nisam se pretjerano osvrtala na tu gospou jer joj je jo u tim godinama svakako falilo duha, a ja se naprosto nikad nisam voljela baviti takvim ljudima. Irelevantna ja za njih, irelevantni oni za mene.

pomenutoj tematici jednim novinama koje sam tada, a koje i sada smatram slobodnim "Feral Tribunu". Sa nepunih 18. godina prikljuila sam se graanskoj inicijativi "Stegnite Vi svoj Remen BANDO LOPOVSKA!" Situacija u zemlji postajala je sve vie kaotina, a moj revolucionarni duh itekako je vjerovao i dalje vjeruje da je drugaiji Svijet mogu. Organizacija prosvjeda protiv "Bande lopovske" kako smo nazivali i Vladu i Oporbenjake, bila je prvi znak borbe u Zemlji od njezinog osamostaljenja. Napravili smo dobar i mudar potez iako svi mahom mladi i neiskusni. Pustinjak je i ovog puta bio na naoj strani. Ne alei ni za jednim potezom, krenuli smo dalje. Rekli su mi: nee dalje od Markovog Trga, nee u Banske dvore i u Vladu. Ali prola sam. uspjelo mi je ono to nije uspjelo generacijama prosvjednika kasnije: Ui u Banske dvore i u Vladu te predati premijeru i predsjedniku Sabora plaketu na kojoj je bila nacrtana FIGA i na kojoj je pisalo "GRAANI REPUBLIKE HRVATSKE VAM VRAAJU ONO TO STE IM DALI - FIGU!" Mislim da je i ovog puta Pustinjakova mudrost bila samnom, da sam reagirala ishitrenije, ostala bi podalje od Markovog Trga. ak je i dobra stvar da sam izvukla ivu glavu, no opasnost me nikad nije plaila. Jest moje roditelje koji su strahovali da mi se neto ne dogodi, no ja kao da sam znala da e ba sve uvijek biti u redu. Kad sam odradila i taj dio svog ivotnog poziva, okrenula sam se humanitarnom radu. organizirala sam koncerte za pomo osobama sa invaliditetom, a u konanici posvetila se i borbom protiv nasilja meu mladima.Naravno, donio je taj pustinjak i ogromnu tugu kada je Saturn sjeo na natalni Mjesec

Sa nepunih 11. godina poeo je moj aktivizam. Pisala sam pismo pravobraniteljici za djecu jer je mog kolskog kolegu udarila histerina profesorica likovnog. Nije se bunio jer je spadao u rang problematinih uenika i nitko nije bio na njegovoj strani. Kako nikad nisam slijepo oboavala lane autoritete, bilo mi je svejedno to e o mojoj pritubi misliti drugi. Ja sam bila odlika, ali jedan od onih koji bi pod satom crtao umjesto da zapisuje. Odlinoj memoriji mogu zahvaliti dugo odrani status odlikaa. Ne znam da li se osjeaj zatite prema potlaenima rodio samnom ili je nastao u mojoj glavi onog trena nakon to sam proitala spomenute 3 knjige, no nastavila sam i dalje glumiti deurnog advokata i buntovnika sa razlogom. U 8. razredu zatraila sam premjetaj i suspendiranje razrednice iz matematike jer je toliko oajno objanjavala predmet da bi svaki kontrolni zavrio sa 100% jedinicama u razredu. Sebe nisam smatrala glupom i znala sam koliko i to mogu, pa je moj ultimatum ravnatelju glasio: Ili e ona dobiti otkaz, ili ja prelazim u drugo odjeljenje. I tako sam se ja preselila u drugi razred i matematiku savladala sa odlinim. Sa 16 godina u srednjoj koli zapoela sam rad na projektu sa nekolicinom kolega-pokretanje asopisa o drutveno politikoj kritici zemlje. Odradila sam naslovnicu sa natpisom "elite li ivjeti kao slijepac" i slikom ovjeka kojem iz rupa u glavi izlaze crvi i najedaju mu um. Naravno, sve strukture drutva su nas odbile, no nisam eljela odustati pa sam napisala lanak o

12

u Djevici, otac mi umire na rukama. Nikad vie bjesa, ljutnje, bola i bespomonosti u meni nije bilo. Toliko toga sam znala, ali ne i kako da mu pomognem jer pomoi mu nije ni bilo. No, kako to objasniti sebi kad se grize zbog nemogunosti djelovanja? Kako to objasniti sebi kad misli da si moda mogao neto uiniti? Nikako. Tada sam shvatila da u ivotu vrijeme postaje tako irelevantna stvar, a dogaaji koji nam dolaze esto se dogode bez nae kreacije. Bespomonost? Za mene postaje najgori osjeaj. I znajui da je sebino eljeti da se vrati, da padne sa tih visina koje su ga uzele, pomirila sam se sa injenicom da e uvijek ivjeti u meni. On je bio i ostao moj Pustinjak dugake brade, koji me nauio da su ljudi ili dobri i loi, jer druge podjele nema. I valjda kad je mislio da je dovoljno osvijestio dio mene, on odlazi, jer dalje moram nastaviti sama. I tog trenutka dok sam ga gledala kako odlazi shvatila sam: Nita neznam i nikad nita ni neu znati. Kao to se i moe zakljuiti, Pustinjak je upravo onaj koji prikazuje surovu realnost i sposobnost uvida iste te ne priznaje podjele jaih i starijih, mlaih i starih, voih i onih. Njegova karta karta je ljudskosti i potovanja, karta Vremena koje dolazi, a koje kreiramo sami. Nau putevi, su tu da ih izgradimo, a naa svijest je tu da ju probudimo, pomirimo se sa njom i prihvatimo ju u nama. Tek tada i jedino tada Karta naeg prisutstva moe i mora zaivjeti u nama.

Zato, Pustinjaku, Saturne, Tata, Hvala. Astro Aisha ====================================== Sve moje ljubavi kroz V polje Ono to sam primetila da na ovom forumu ima dosta mladih devojica i sve ih uglavnom manje vie zanima ljubav. Svaka od vas eka i nada se da joj se desi ona prava. A da li e se desiti i kakva je to ljubav koju vi dajete i kako se uopte u njoj ponaate najbolji pokazatelj za tako nesto vam je V kua. Sam znak u koji pada vrh V kue ogroman je pokazatelj za tako neto. Sliku o tome dodatno e proiriti ako V kua ima i svog suvladara. Sve ljubavi u ivotu dolaze i prolaze ali ono to ostaje je seanje na njih. Svoj album seanja na sve te ljubavi uvam duboko u svom srcu. I ponekad u tiini svoje sobe izlistam album onako samo za sebe. Ono to u mladosti nisam znala da objasnim svojim drugaricama znala bih sada ali sada je ve kasno za tako neto. A koju od njih uostalom i zanima tako neto, svaka od njih kao i ja sada je u braku imaju svoje porodice pronale su svoje ljubavi, kakve takve ali su pronale. esto su u mladosti govorile kako ja jedina imam sree u ljubavi dok su sve one lutale, patile i tragale, kako ja volim da

13

kaem, za svojim Marsom. A u emu se sastojala moja srea koju sam ja kako one kau imala. Roena sam u znaku Vage sa naglaenom Venerom. U horoskopu ona nije napadnuta od malefinih planeta to joj je omoguilo da ona na ljubavnom polju iskae sve svoje kvalitete. Vrh mog V polja je u znaku Ovna. Njegova prirodna vladavina je I polje, spada u grupu vatrenih znakova, sam znak vezuje se za poetak prolea, kad sve poinje da buja i cveta, kao kardinalan znak vezuje se za velike promene. Ovan vlada planetom Mars. Nain na koji Mars upravlja znakom Ovna te je takav da se on uglavnom oslanja na seriju otrih udaraca kojima se trudi da ostvari pobedu svaki put juriajui kao da ce itavu bitku zavriti u samo jednom jedinom udaru. Ono najvanije to je znak Ovan ugradio u moje V polje je pokretaka energija, takmiarski i osvajaki duh. Moje prvo zaljubljivanje poelo je jo u osnovnoj koli. Pamtim da su dolaskom prolea uvek poinjali da rade leptirii u mom stomaku. Valjda je to i vreme kada je isijavala ta marsovska energija i na udan nain upravljala mojim ponaanjem. Uvek su me privlaili sportski tipovi, uvek ta dua nemirna kosa. Znala sam da ono to se meni dopadne mora biti moje. Oseanja su se razbuktavala neverovatnom brzinom, verovala sam da sam zaljubljena ali u stvari cilj je bio samo u osvajanju. I svakim osvajanjem da grubo kaem trofeja kod mene se gubila elja, zainteresovanost i traila sam novo. Sva zabavljanja svodila su se na vreme dok si u koli, na ekanje da se oglasi zvono za veliki odmor kada es ugledati te oi koje toliko eli da vidi i progovoriti po neku stidljivu re. Period iz osnovne kole obeleen je onim naivnim deakim ljubavima. Potvrda da si sa nekim u vezi ili da je neko zaljubljen u tebe

bila je i kroz leksikone koji su isli od ruku do ruku i bila sam srena kada sam itala sve ljubavne poruke meni namenjene, kao da su i sva nacrtana srca veselo skakutala po paretu papira. Divni su bili ti dani iz osnovne kole. A onda je dola i srednja kola. I opet je cilj bio u osvajanju. Jednostavno elela sam da budem zaljubljena. Tada sam u glavi ve imala svog princa na belom konju. Zamiljala sam i znala kako treba da izgleda i koje osobine treba da poseduje taj moj princ. To je trebao biti neko ko ima kao no crnu kosu i oi, da bude lepo graen, da ima lepe ruke, da je duhovit, pametan i da se lepo ljubi. O seksu tada nisam ni razmiljala. To to sam traila nikad nisam pronala Desilo mi se da sam se u jednom periodu zaljubila na prvi pogled. Bilo je to na upisu u III god. srednje kole. Sreli smo se na stepenitu i taj prvi pogled od kog sam zanemela jer znala sam ,,To je on,, Jedino to nisam bila sigurna da li je i on doao na upis ili je samo bio u prolazu. eljno sam ekala poetak kolske godine i pojavio se. Sada shvatam da je on predstavljen mojim Neptunom u XII kui koji je u kontaktu sa mojom Venerom. O toj ljubavi sam matala itavih godinu dana. Znala sam o njemu sve, nikad se zvanino nismo upoznali ali sam bila i svesna toga koliko su i sve druge bile zaljubljene u njega. Zato i razumem osobe koje u svom natalu imaju kontakt Venere sa Neptunom. Matala sam o njemu godinu dana i ujedno se mirila sa injenicom da ce on biti prvi koji je neosvojiv i da mi je to moda kazna za sve bive ljubavi koje sam ja ostavljala. udan je a ujedno i divan taj oseaj kada zna da si zaljubljen al ujedno i pati, sanja i eznes.

14

Ali Ovan na vrhu V polja ne kae tako. On eli u osvajanje, on eli akciju, njegovo geslo je "Ko ne rizikuje taj i ne dobije" Odvaila sam se i krenula u akciju. Okrenula sam njegov broj telefona, pozvao me je na kafu i obeala sam da u doi. Tek onda sam shvatila ta sam uradila. I ne seam se naina kako sam stigla do Novog Beograda do njegovog stana. Seam se samo njega kako otvara vrata, njegove nemirne crne kose, prelepih crnih neptunskih oiju. Na sebi je imao belu majicu koja je davala bljetavilo njegovom licu. Dok je on kuvao kafu ja sam ostajala bez vazduha i molila Boga da ne umrem. I sve se nakon njegovog ulaska u sobu odvijalo neverovatnom brzinom. Krenuo je da me poljubi. Nikada ali nikada neu zaboraviti taj oseaj tog prvog dodira usana, oseaja koji je u istoj sekundi rasprio svu moju zanesenost, ljubav, enju. Nije mi prijao ni jedan njegov dodir i poela sam ga gurati od sebe. Nije bio navalentan da nastavi bilo ta ali mu nije bila jasna moja reakcija. Nije ni meni ak ni dan danas. Otila sam iz njegovog stana ali sam obeala da emo se uti i da u ponovo doi. Sutradan u kolskom dvoritu nismo se ni javili jedno drugom a u narednim danima pogledom traili jedno drugo. Bila sam zbunjena. Posle mesec dana ponovo sam ga nazvala i otila do njega. I opet ista situacija. Nije vie bilo opinjenosti pa samim tim nisam elela nita na silu. Tog dana od njega sam dobila sliku, elela sam da je imam. Otila sam iz stana i tu se moja Neptunska ljubav i zavrava. Posle toga esto sam ga viala na TV-u, u reklami za sokove ,,Hany,, I stvarno je bio lep kao ikona. I u ovoj ljubavi potvrena je simbolika da za njega ne postoji nedostian poduhvat ve mu svaki dan treba pristupiti sa istim entuzijazmom.

Ovan se vezuje i za simboliku osobe koja nosi uniformu. Mars je i ratnik, vojnik. Gledano na taj nain onda bi se u mom ivotu trebala pojaviti neka osoba kroz koju bi i ova simbolika bila ispunjena. I onda me i ne udi to sam imala i jednu vojnikovu ljubav. U njemu sam pronala duhovitost koju sam elela. Od drugih se razlikovao po tome to je bio sav u simbolici mog V polja. Roen u znaku Blizanaca sa Asc u Ovnu. Upravo je ta energija Ovna koja me je njemu privlaila. I on je eleo isto. Uvek spreman na akciju, nova deavanja, rivalstvo izmeu nas ko je u emu bolji. Uvek je bio prisutan takmiarski duh. Neverovatno duhovit, uvek je bila prisutna pozitivna energija izmedju nas. Raskidali i mirili se ko zna koliko puta, i kao da smo se takmiili ko je bolji u osvajanju. Sa ovom vezom prestala su i moja nadanja da u pronai tipa iz svojih snova. Da sam mogla osobu koju je predstavljao Neptun i sve druge osobine ovog Blizanca / Ovna da spojim u jednu to bi bilo ispunjenje mog idealnog tipa iz snova. Kroz vladara V polja Ovna istutnjila sam sve svoje vezice i svaka je bila ostvarena. Sada shvatam zato su mi drugarice bile zavidne ali one nisu shvatale da ipak pored svake ostvarene veze ja nisam bila srena. Cilj je bio u osvajanju ali sa svakim uspehom gubilo se interesovanje i uvek se teilo novom poetku i osvajanju. Kada Ovan vlada V poljem nema tu dugih veza, nema stabilnosti. Ima puno ara ali i puno znatielje u traenju novog. esto sam mislila da je problem u meni ,uvek sam smatrala da mnogo vise vredim od osobe koja je uz mene. Moja Veneraje u konjukciji sa Suncem i laik bi pomislio da je to

15

narcis da sam zaljubljena u samu sebe. Ali nisam. To Sunce samo je pospesilo Veneru da zrai jo lepim sjajem i da iskae na najlepi mogui nain sve svoje osobine. I ta se sve dalje dogaalo kroz moje V polje? Kada sam kroz Ovna istutnjila sve krenula sam u potragu za stabilnom vezom. Suvladar V polja je Bik i kroz njega sam nauila da volim. Jako velika razlika je biti zaljubljen i voleti. Udajom za svog supruga pronala sam sigurnost, ljubav. Uvek sam ja bila ta koja je birala ali dozvolila sam da uletim u kande jednog Lava. Privukla me je verovatno ta vatra, arogantnost ali moj glupi znatieljan vladar V polja Ovan nije tada shvatao da je igrati se s Lavom isto to i igra make i mia. I tako je jedan vladar V polja Ovan pobeen od strane jednog Lava. Ali ne alim se. Uz njega sam nauila da volim jer Sunce koje je izvor ivota uvek ti daje energiju da ide dalje, da ivi i da voli. I zato kaem album svojih uspomena uvam duboko u svom srcu. Ono to nikad nije prestalo da postoji kroz simboliku vladara mog V polja Ovna to je to prolee. Uvek poelim tu zaljubljenost, romantiku, teram supruga u prirodu i ini mi se uvek se ponovo zaljubim u njega. Govori mi da se ponaam kao neka klinka al vidim da i njemu prija takvo moje ponaanje. I za kraj ne mogu a da ne napiem stihove pesme ,,Nekako s proljea Nekako s proljea uvijek meni doluta neka enja tamna

tiha mudrost davna Sputam ja stare kofere na perone sudbine to je miris zrelih godina moj kaput, ba je teak, najdraa Nekako s proljea ja se sjetim starih drugova probude se u meni svi derneci pijani Tad nosim stare cipele one znaju moje ulice to je boja, crnoponona moji koraci, bas su teki, najdraa Ref. I opet taj osjeaj samoe kad nee nikog mene krene i hoe i opet mrakom svoje pjesme bojim pijan od elje za usnama tvojim sav sam ti od ludila, nekako s proljea Nekako s proljea sjeti mene nepravda na pobjede, poraze i sve lane obzire Napravim, raun pratanja popijem, pusta matanja to je ukus, lijepog kajanja moji kapci, bas su teki, najdraa

16

Nekako s proljea no mi oi otvara nemam san da uhvatim nema dana da ne izludim A hou da te vodim ja tragom sunca, jugom maslina to je dodir tvojih bedara moja dua, ba te voli, najdraa JadrankaR

Teorija koju treba razraditi : Listajui sveske i vebanke koje sam koristila dok sam ila kod Prof. Imiragia u kolu, pronadjoh svesku u kojoj sam vebala izradu arapskih taaka i njihovo tumaenje. Ono to je mene iznenadilo (da nisam zapamtila, na to mislim) je injenica da smo ondak kada bi izraunali arapsku taku, radili i celokupni art za tu taku. Evo, ovako iz primera u praksu : ~ moja arapska taka "vremena, broja i pola dece" ASC + Jupiter - Mars = 2033' Lava Sad, uzimam sistem jednakih kua :

ASC 2033' Lava : Venera 29 Lava; Mesec 12 Device 2 polje : 20 Devica : Pluton 09 Vage; Sunce 09 Vage 3 polje : 20 Vage : Merkur 22 Vage retro; Uran 01 korpiona IC 2033' korpije : SM 24 korpije retro; Neptun 09 Strelca 5 polje : 20 Strelaca : / 6 polje : 20 Jarca : / DESC 2033' Vodolije : / 8 polje : 20 Riba : / 9 polje : 20 Ovna : Jupiter 21 Ovna retro; Hiron 26 Ovna retro MC 2033' Bika : JM 24 Bika retro 11 polje : 20 Blizanaca : Mars 25 Blizanaca 12 polje : 20 Raka : Saturn 01 Lava Ovde vai pravilo da se prate tranziti, Orbisni Luk i planetarni periodi (profekcije, fidarije... itd) Po profekciji 25-09-2007 u 12h00 Asc je bio vrh mog natalnog VII polja koje je u Ovnu (pa je glavna planeta Mars u Blizancima) Po fidariji bila sam u periodu i podperiodu Marsa, opet akcenat na partnerskim odnosima. Profekcijsko 5 polje je pod vladavinom Sunca koje je i vladar arapske take dece. Od tranzita : tr. Venera na ASC tj na arapskeoj taki, povratak Marsa (tr. Mars 28 Blizanaca) a tr. Asc u trenutku

17

zaea deteta bio je vrh 5 polja u artu od arapske take "v.b.p". Orbisni luk izmedju Marsa i Jupitera 0430' je 31god i 6meseci ~ tj. kada se to doda na 03-10-1975 + 00-06-0031 = 03-04-2007 ~ tada kree da deluje orbisni luk izmedju Marsa (vl. 7) i Jupitera (vl. 5) koji su akteri arapske. Dodatno, ja sam Dudinog oca upoznala sredinom Aprila 2007. Zna se da orbisni luk ima orbis delovanja -/+ 3 godine (to znai da je ve pre-delovanje krenulo poetkom 2004, a trajao je do poetka 2010) Tako da, sad moemo jo jednom da obnovimo gradivo ~ kod mene je to poklapanje "duplo" ~ em su mi bili aktivirani preko tr. Mars i Jupiter, em su mi oni vladari 5-7 polja i samim tim su se direktno povezali sa formulom. Ja sam kod Prof. Imiragia uila da je max. uticaj Orbisnog Luka -/+ 3 godine. Ja raslanjujem ovu matematiku dalje, u sitnija crevca, znai ne idem samo na opciju 1 = 7 godina, ve pokuavam jo detaljnije da utvrdim kada zaista kree da se ostvaruje neki Orbisni Luk : 1 = 7 godina 60' = 84 meseca / : 2 30' = 42 meseca / : 2 15' = 21 mesec / : 3 5' = 7 meseci (210 dana) / : 5 1' = 42 dana

Pa onda to u ovom mom sluaju za ovu arapsku taku vai orbisni luk izmedju Mars / Jupiter 430' ~ pa ondak ide malo matematika : 4 = 4 x 7 godina = 28 godina i tako bi ostalo na tome po nekom pravilu ~ reklo bi se OD 28 godine kree da deluje Orbisni Luk izmedju Marsa i Jupitera 30' (ja sad dalje idem u sitna crevca) = 42 meseca tj. 3 godine i 6 meseci, pa ondak sve saberem : 28 god + 3 god i 6 mes = 00 dana - 6 meseci - 31 godina pa to sve dodam na moj datum rodjenja i dobijem "taan" datum kada zaista kree da se deava Orbisni Luk izmedju Marsa i Jupitera ~ 03-04-2007 Mars vladar 2-7 polja, Jupiter vladar 3-5 polja ~ akcenat na partnerskim vezama i sex.odnosima (pa samim tim i na mogunost trudnoe) i ja sam eto oca svog deteta upoznala par dana posle ovog datuma. Asita mionja

ASTROMETEOROLOGIJA U PRAKSI : 19-12-2011 u 19:19:33 Bgd postavila sam horarno pitanje : kada e pasti prvi sneg? ASC u Lav sa Sunce 27 Vage Mesec 20 Vage

18

~ ovde je bitan i Saturn (jer on vlada hladnim vremenom, pa samim tim i snegom) i on se nalazi na 27 Vage. Sunce samo to je zavrilo 60 sa Saturn dok sam Mesec upravo ide ka i Saturn i Sunce spajajui se sa njima preko 60 i 0 ~ orbis i sa jednim i sa drugim -/+ 7 ~ Mesec u kardinalnom znaku na samom kraju 3 polja (u dozvoljenom orbisu od 5 od vrha 4 polja pa samim tim moemo da kaemo da je U 4 polju) te je vremenska jedinica po svemu sudei ~ -/+ 7 sati... Tako i bi ~ pitanje postavljeno 19-12 u 19h19 + 7h = 20-12

http://af.cpptea.com/astrofox.php?openchart=278 ART AstroFox 0,5 program ==================================== Kakva nas oekuje zima 2011/12 ? -1- ASC u Strelcu sa retrogradnim Jupiterom (koji kree direktno 25-12) na 00 Bika u IV polju koji ima 120 sa Suncem u Jarcu -2- IC u Ovnu sa Marsom na 17 Device u IX polju u sep. 90 sa vorovima i osom 1-7p. -3- MC u Vagi sa Venerom na 01 Vodolije u II polju (koja ima 60 sa svojim dispozitorom i 90 sa Jupiterom) -4- DESC u Blizancima sa Merkurom na 08 Strelca u XII polju (koji ima samo iri 60 sep. sa Venerom i apl. 120 sa Marsom) -5- Mesec 26 korpiona u XI polju (u znaku svog pada, poslednji aspket 60 sa Marsom, a prva i jedina apl. 90 sa Neptunom) ta imamo sve ovde ? Zemlju u veim koliinama, istaknutu jednu vatru i jednu vodu... Po svemu sudei, na poetku svoje vladavine, Zima e biti vlanija od oekivanog, ali vrlo hladna i teka (egzaltirani Saturn u X polju) Oigledno da postavka ASC u vatrenom znaku i retro vladar u zemljanom znaku u 4 polju i koji ima 120 sa Suncem iz 1 polja, e pre da donesu vlagu i kiu umesto snega ~ pa bi tako ondak Mesec u korpiji koji ima 90 sa Neptunom i Saturn u Vagi koji ima 120 sa Neptunom u Vodoliji pre doneli maglu, kiu i kobajagi susneicu, nego pravi (zimski) sneg

oko 2h ~ prvi sneg poeo da pada oko 2h

19

Kolega Billy kae sledee : Pokazatelji relativno tople zime kod nas su relativno upadljivi. Imamo IC u vatrenom znaku Ovna i vladara na junoj strani u zemljanom znaku. Ovo je pre svega pokazatelj suvoe to znai da e se jesenji suni period nastaviti i na ovaj zimski. Padavine e biti uglavnom ispod viegodinjeg proseka. Imaemo estih jugozapadnih strujanja, pa e vreme ove zime biti prilino promenljivo uz estu smenu toplijih i hladnijih perioda koje e biti praene povremeno slabim padavinama i to uglavnom kiom. Takoe i postavka JU na donjem uglu, pokazatelj je umerenijeg i prijatnijeg vremena nego to je to uobiajeno. Neto vie padavina e biti na jugu zemlje i tu e biti i vei broj hladnijih dana i jaih mrazeva. No, sve u svemu zain "C", zimoljupci e ipak ekati neku drugu godinu. Oekujem neto hladnije vreme iza Boia, nakon ega e opet da otopli. http://astroriznica.com/index.php/topic,151.0.html Ma koliko neke stvari i situacije delovale besmisleno i nemogue, na kraju ipak se pronadje reenje i smisao za sve njih i odgovor "zato, kako, zbog ega?" Voli vas Va Astrofield Forum Dnevnik Jednog Astrologa http://www.dnevnikastrologa.com/index.php