You are on page 1of 7

СИГНАЛИЗАТОР НИВОА ВОДЕ

© www.tehnicko.tk

СИГНАЛИЗАТОР НИВОА ВОДЕ

Тешкоће спајања електронских компоненти у школским условима постоје још и данас. Колико год да сте опрезни понекад долази до нежељених контаката и/или кратких

спојева онда

основних разлога због којих се често неоправдано одустаје од електронике и чари које

она пружа. Како не би било све тако црноприхватите старо-новисавет електронске компоненте спајајте рајснедлама. Као подлогу за ваш електронски склоп одаберите мекану шперплочу (нпр. топола) да би сте рајснедле што лакше причврстили.

долази најчешће до живцирања и непотребне нервозе. Ово је један од

нервозе . Ово је један од Материјал : тополова шперплоча (

Материјал: тополова шперплоча (мин. димензија 90x90мм), 2 дрвене летвице (мин. димензија 10x10x90mm), универзални лепак, 7 рајснедли, изоловани проводник Ø 0,5 mm (дужине око 200 mm), отпорник R=220, отпорник R=1кΩ, транзистор BC546, LED диода LD30 (црвена)

Прибор и алат: лењир, оловка, гумица, резбарски лук, брусна хартија, шпиц клешта округла, батерија од 4,5 V или изор напајања од 4 V до 6 V.

клешта – округла , батерија од 4,5 V или изор напајања од 4 V до 6

Електронска шема за ову практичну вежбу нацртана је у CircuitMaker-у. CircuitMaker је фантастичан бесплатан програм који се може користити за цртање и сложенијих електронских шема а његову инсталацију можете га преузети са www.tehnicko.tk . Након што је шема нацртана у CircuitMaker-у она је сачувана (испринтана) и као .pdf фајл и одштампана на неком штампачу. За добијање .pdf фајла из CircuitMaker-а послужио нам је програм Pdf4free принтер инсталацију Pdf4free принтера такође можете преузети www.tehnicko.tk .

можете преузети www.tehnicko.tk . Подлога за овај електронски

Подлога за овај електронски склоп је направљена од тополове шперплоче димензија 90x90mm. Да би се избегло оштећење површине радног стола, на подлогу су налепљене ножице од летвица (10x10x90mm).

ножице од летвица (10x10x90mm). Цртеж подлоге за електронски

Цртеж подлоге за електронски склоп нацртан је у Google SketchUp-у.

Након израде подлоге, изводи (ножице) електронских компоненти су, уз помоћ округлих кљешта, обликовани тако да су направљене омче (кукице) на њиховима крајевима.

( кукице ) на њиховима крајевима . Након тога електронске
( кукице ) на њиховима крајевима . Након тога електронске
( кукице ) на њиховима крајевима . Након тога електронске
( кукице ) на њиховима крајевима . Након тога електронске

Након тога електронске компоненте су помоћу рајснедли спојене са подлогом (рајснедле су провучене кроз кукице извода). На овај начин могуће је брзо и лако отклонити евентуалне грешке приликом спајања склопа, а опасност од прегоревања компоненти услед њиховог спајања лемњењем као и опасност од повреда приликом лемљења је избегнута.

приликом лемљења је избегнута . Овај једноставан електронски
приликом лемљења је избегнута . Овај једноставан електронски

Овај једноставан електронски склоп припада групи уређаја за аутоматску контролу и сигнализацију. Под аутоматским управљањем подразумева се управљање уређајима и процесима без непосредног учешћа човека, где транзистор као полупроводничка компонента има одлучујућу улогу.

Као што се може видети из електронске шеме, овај сигнализатор нивоа воде поред транзистора, два отпорника и ЛЕД диоде садржи и два проводникаелектроде који се постављају у суд у коме се налази вода чији се ниво мери.

После повезивања дате шеме, склоп је прикључен на извор напајања (овде је то пуњач старог мобилног телефона који даје напон 4,5 V).

телефона који даје напон 4,5 V). Након што смо електронски склоп
телефона који даје напон 4,5 V). Након што смо електронски склоп

Након што смо електронски склоп прикључили на извор напајања а проводнике

електроде поставили у суд на жељени ниво-висину

суду порасте до нивоа који нам је потребан, а на ком се налазе електроде сигнализатора,

укључиће се LED диода.

у суд сипамо воду. Када ниво воде у

сипамо воду . Када ниво воде у Када ниво воде опадне , односно

Када ниво воде опадне, односно када електроде више не буду у води, LED диода ће се искључити.

Размислите где би се још све могао искористи (употребити) овај електронски склоп?

НАПОМЕНА: Приликом повезивања електронског склопа обратите пажњу на изводе електронских компоненти тј. обратите пажњу о ком се изводу ради!

. обратите пажњу о ком се изводу ради ! ОД ИДЕЈЕ ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ !

ОД ИДЕЈЕ ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ!

. обратите пажњу о ком се изводу ради ! ОД ИДЕЈЕ ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ !