MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE INSTITUTUL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ BUCUREŞTI

GHID DE BUNE PRACTICI DE IGIENĂ ÎN INDUSTRIA BĂUTURILOR RĂCORITOARE

Ghid efectuat în cadrul Pactului de Stabilitate, Parteneriatul pentru Sănătate din Sud-Estul Europei, Proiectul OMS : «Siguranţa Alimentară»

2006

CUPRINS

CAPITOLUL I CAPITOLUL II CAPITOLUL III CAPITOLUL IV CAPITOLUL V CAPITOLUL VI CAPITOLUL VII

-Introducere……………………………………………………………...3 -Definiţii…………………………………………………………………. 4 -Proiectarea spaţiului de producţie şi a instalaţiilor pentru utilităţi…7 -Aprovizionarea cu apă…………………………………………………11 -Igiena spaţiilor………………………………………………………….14 -Combaterea dăunătorilor……………………………………………...19 -Cerinţe pentru echipamente şi instrumente………………………….20

CAPITOLUL VIII -Canalizarea şi evacuarea deşeurilor…………………………………..21 CAPITOLUL IX CAPITOLUL X CAPITOLUL XI -Controlul proceselor…………………………………………………...23 -Igiena personalului……………………………………………………..27 -Instruirea personalului………………………………………………...29

CAPITOLUL XII -Informarea despre produs şi avizarea consumatorilor……………...30 BIBLIOGRAFIE………………………………………………………………………………..32

2

CAPITOLUL I
INTRODUCERE Scop: principiile generale ale ghidului de bune practici de igienă în industria băuturilor răcoritoare au ca obiectiv următoarele : -identificarea principiilor de bază a igienei produselor alimentare aplicabile în lanţul alimentar, definirea conditiilor de igienă necesare astfel încat produsul alimentar să fie sigur şi adecvat consumului uman ; -crearea unui model de bază în vederea elaborării de către fiecare societate din domeniul industriei băuturilor răcoritoare a ghidurilor specifice tipului de produs şi a tehnologiei folosite aplicabile în acest sector. Domeniul de aplicare: Prezentul ghid recomandă practicile generale de igienă care trebuie respectate în producerea, prepararea, ambalarea, depozitarea, transportul, distribuţia şi vânzarea băuturilor răcoritoare destinate consumului uman astfel încat să se asigure un produs sănătos sigur şi salubru. Acest ghid nu înlocuieste nici un document legislativ privind igiena, care se aplică în industria băuturilor răcoritoare.

3

un agent biologic.Bunele Practici în Producţie. depozitarea. ambalarea. mulsul laptelui etc. cutie. Contaminant .este sistemul care defineşte. mulsul laptelui. Siguranţa alimentelor .asigurarea că alimentele sunt fără pericole pentru consumatori când acestea sunt preparate şi/sau consumate conform utilizării prevăzute. Construcţie . evaluează şi controlează pericolele care ameninţă salubritatea si siguranţa alimentelor. Igienizare – curaţenie şi dezinfecţie. GMP . vânzării sau punerii pe piaţa a produselor. Materii prime – materiale (incluzand ingrediente. transportul. Eticheta – orice material scris. mentală şi socială. a numărului de microorganisme prezente în locul de producţie. transport sau vânzarea alimentelor. a reziduurilor alimentare. prelucrării.reducerea. fabricaţiei. produse intermediare şi pentru ambalare) care sunt folosite la fabricarea produsului. ladă sau orice material folosit la împachetare cum ar fi folie.introducerea sau prezenţa unui contaminant într-un aliment sau în apropierea alimentelor . Dăunători – vieţuitoare care sunt dăunătoare produselor alimentare prin prezenţa lor sau ca purtători de microorganisme. creşterea şi sacrificarea animalelor. sticlă.Sistemul de Analiză a Pericolelor şi Punctelor Critice de Control .orice clădire sau spatiu în care produsele alimentare sunt procesate.toate persoanele care manipulează în mod direct alimentele. a grăsimilor sau a oricăror materii străine produsului respectiv. care nu se reduce la absenţa bolii sau infirmităţii.toate măsurile necesare pentru asigurarea securitaţii şi salubritaţii produselor alimentare. depozitării. creşterea animalelor. Stare de sănătate . Igiena produselor alimentare . hârtie parafinată şi material textil. Operatori. până la obţinerea unui nivel care să nu compromită siguranţa alimentelor şi să nu apară risc de îmbolnăvire. Curăţenie . orice materie străină sau orice altă substanţă care nu este introdusă în mod intenţionat în produsul alimentar şi care poate compromite siguranţa sau salubritatea produsului. manipulării. gravat sau ilustrat care conţine elemente de identificare a produsului şi care însoteste produsul sau este aderent la ambalajul acestuia.. tratarea. imprimat.orice agent biologic sau chimic.Good Manufacturing Practices . carton. chimic sau fizic prezent în aliment care poate avea un efect nociv asupra sănătăţii consumatorilor. materialele şi ustensilele sau suprafeţele care vin în contact cu alimentele şi trebuie să se conformeze exigenţelor în materie de igienă alimentară.starea de completă bunăstare fizică. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) . ambalării. etc. care acoperă toate etapele ulterioare producţiei primare. distribuirea şi vânzarea alimentelor. depozitare. adică cele din cursul pregătirii. prin mijloace chimice sau fizice. Producţie primară . prepararea. aditivi. Risc – probabilitatea de apariţie a pericolului.CAPITOLUL II DEFINIŢII GENERALE Adecvat -produsul care răspunde perfect şi exclusiv obiectivelor prezentului ghid. pescuitul. Ambalaje . a murdăriei. Dezinfecţie . manipulate. distribuţiei. Contaminare . depozitate sau expuse vânzării. 4 .etapele din lanţul alimentar care cuprind creşterea şi recoltarea materiilor prime de origine vegetală. a reziduurilor organice şi anorganice.totalitatea operaţiunilor începand cu cultivarea şi recoltarea materiilor prime. Pericol . începând cu materiile prime până la produsul finit ambalat sau neambalat. Producţie alimentară .îndepărtarea pământului. transportului. litografiat.orice recipient.

prin îndepartarea fizica a unei cantităţi din conţinutul de apă. aroma şi gustul specifice fructelor utilizate. iar dacă este cazul. întregi. Sucul de fructe din concentrat – produsul obţinut prin adăugarea în sucul concentrat de fructe a apei extrase din acel suc în timpul concentrării şi prin reconstituirea aromelor. a pulpei şi miezului îndepărtat din suc. cantitatea de apa îndepărtată este de cel puţin 50%. dar în cazul lămâilor verzi sucul extras poate fi obţinut şi din fructul întreg. prin îndepartarea fizică a aproape întregului conţinut de apă. proaspete sau refrigerate. Aromele fructelor. Nectarul de fructe – este produsul fermentescibil. sănătoase şi coapte. pulpa şi miezul provenite din sucuri şi separate în timpul procesării acestora pot fi reintroduse în acelaşi suc. preparat aromatizant. cu excepţia cazului în care Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Agriculturii. Sucurile de legume în care este inclus şi sucul de tomate. la prepararea hranei ori pentru alte scopuri casnice. fără a îndepărta sucul. În cazul citricelor. Piureul de fructe – este produsul fermentescibil. la piureul de fructe sau la un amestec al acestor produse. Sucul de fructe deshidratat/sub formă de praf – este produsul obţinut din suc de fructe din unul sau mai multe tipuri. În cazul citricelor pulpa sau miezul este constituit din vezicule cu suc obţinute din endocarp. Sucul de tomate este produsul obţinut prin zdrobirea şi strecurarea tomatelor proaspete. fără semne de fermentare sau mucegai. din rezervor sau este distribuită în sticle ori în alte recipiente. obţinut din fructe sănătoase şi coapte. aromă de transformare. În cazul în care produsul este destinat consumului direct. aromă de fum sau amestecul acestora. dar nefermentat. Zaharuri – sunt considerate urmatoarele : -zaharuri definite conform normelor în vigoare . Sucul de fructe – este produsul fermentescibil. din una sau mai multe specii amestecate. 5 . obţinut prin pasarea părţii comestibile din fructul întreg sau curăţat de coajă. sucul de fructe concentrat. obtinut prin adaos de apă şi zaharuri şi/sau miere la sucul de fructe. procesarea. de culoare rosie intensă. conservarea sau comercializarea produselor ori substanţelor destinate consumului uman. sunt obţinute din legume proaspete.DEFINIŢII SPECIFICE Apa potabilă –este apa destinată consumului uman după cum urmează: -orice tip de apă în stare naturală sau după tratare folosită pentru băut. ajunse la maturitate industrială. sucul de fructe deshidratat. dar recuperate în timpul procesului de producere a sucului de fructe respectiv sau a unui suc de fructe din aceeaşi specie. sănătoase. indiferent de originea ei şi indiferent dacă este furnizată prin reţea de distribuţie. fără a îndepărta sucul. sucul de fructe trebuie să provină din endocarp. Sucul de fructe concentrat este produsul obţinut din suc de fructe de unul sau mai multe tipuri. prezentând culoarea. Piureul de fructe concentrat – este produsul obtinut din piure de fructe după îndepărtarea fizică a unei proporţii din conţinutul de apă. prin zdrobire şi strecurare . prin procedee tehnologice speciale prin care proporţia componentelor extrase din coaja fructului se reduce la maximum. Pădurilor şi Dezvoltării Rurale aprobă folosirea apei şi este demonstrat ca apa utilizată nu afectează calitatea şi salubritatea produsului alimentar în forma lui finită. Pulpă sau miezul -este produsul obţinut din partea comestibilă a fructelor din aceeaşi specie. nefermentate. –toate tipurile de apă folosită ca sursă în industria alimentară pentru fabricarea. neatacate de boli. dar nefermentat. acestea pot fi pasteurizate sau sterilizate şi ambalate în recipiente închise ermetic. dar nefermentat. -sirop de fructoză -zaharuri derivate din fructe. Aromă – orice substanţă aromatizantă.

Aditiv alimentar – orice substanţa care în mod normal nu este consumată ca aliment în sine şi care nu este utilizată ca ingredient alimentar caracteristic. preparare. având sau nu o valoare nutritivă. transport sau depozitare a unor asemenea produse alimentare. prin a cărei adăugare intenţionată la produsele alimentare în scopuri tehnologice pe parcursul procesului de fabricare. devine sau poate deveni ea însăşi sau prin derivaţii săi. tratament. o componentă a acestor produse alimentare. ambalare. prelucrare. direct sau indirect. 6 .

Recomandarea autorilor Atunci când se proiectează o fabrică de băuturi răcoritoare se va ţine cont de complexitatea procesului tehnologic şi de numărul de sortimente. Amplasarea trebuie să ţină seamă de asigurarea unei cantităţi mari de apă potabilă.zonele cu pericol de infestare.zonele poluate şi de zonele industriale care pot fi surse de contaminare. La amplasarea unităţilor producătoare de băuturi răcoritoare trebuie evaluate activităţile desfăşurate în zonă din punct de vedere al gradului de contaminare. Structura internă a spaţiului de producţie trebuie să fie din materiale rezistente. Orice încăpere în care se desfăşoară procesul de producţie precum şi încăperile în care sunt depozitate ingredientele. ambalarea şi depozitarea produselor finite. Terenul din jurul unităţii trebuie menţinut astfel încât să se evite infestarea cu dăunători. Proiectarea spaţiului de producţie trebuie realizată astfel încât să se evite contaminarea încrucişată şi să se poata efectua şi să se menţină curăţenia.Unităţile de producţie pentru băuturi răcoritoare trebuie amplasate şi menţinute astfel încât să se prevină contaminarea. ambalajele. Ghid de implementare Atunci când se decide localizarea unităţilor de producţie alimentară trebuie luate în considerare toate potenţialele surse de contaminare. Clădirea unităţilor producătoare de băuturi răcoritoare trebuie să permită desfăşurarea în bune condiţii a operaţiilor şi proceselor precum: depozitarea materiilor prime. procesului tehnologic. Pentru construcţia spaţiului de producţie destinat băuturilor răcoritoare nu trebuie utilizate 2.zonele în care deşeurile lichide sau solide nu pot fi efectiv îndepărtate. prin amplasamente diferite sau prin orice altă metodă eficientă. procesarea. . construite şi menţinute astfel încât să se prevină contaminarea. personalului şi echipamentului prin unitate trebuie să fie cât mai liniar posibil.suprafaţa pereţilor şi podelelor 7 . Trebuie îndeplinite următoarele condiţii: . produselor finite. fabricarea. Aceste spaţii trebuie separate prin sisteme de închidere. Clădirile şi anexele utilizate pentru producţia de băuturi răcoritoare nu trebuie să permită pătrunderea în interior a contaminanţilor. Clădirile şi anexele utilizate pentru producţia de băuturi răcoritoare trebuie proiectate. produsele semifabricate sunt considerate ca făcând parte din spaţiul de producţie. Rampele pentru recepţia materiilor prime şi auxiliare cât şi pentru livrarea produselor finite vor fi proiectate la nivelul platformelor auto şi vor fi orientate în vederea protejării de factorii climaterici. Unităţile de producţie vor fi localizate departe de: . . uşor de curăţat şi de întreţinut şi acolo unde este necesar de dezinfectat.CAPITOLUL III PROIECTAREA SPAŢIULUI DE PRODUCŢIE ŞI A INSTALAŢIILOR PENTRU UTILITĂŢI Cerinţe legale 1. . Fluxurile materiilor prime.zonele cu pericol de inundaţie în cazul în care nu sunt luate măsuri de protecţie adecvată.

netoxice. uşor de curăţat. uşor de curăţat şi unde este necesar de dezinfectat. Recomandarea autorilor Suprafeţele interioare (pereţi.uşile trebuie să fie cu suprafeţe netede. Suprafaţa pereţilor trebuie construită.suprafeţele de lucru care intră în contact direct cu alimentul trebuie să fie rezistente.Cerinţe legale Ghid de implementare trebuie să fie din materiale impermeabile. plafoanele trebuie proiectate. finisată şi menţinută astfel încât să se prevină contaminarea (condensare. Suprafeţele podelelor trebuie să fie impermeabile rezistente la substanţe chimice la care sunt expuse şi să fie sigure la mers atunci când sunt umede.ferestrele trebuie să fie uşor de curăţat. . acumularea murdăriei). Pervazul ferestrelor trebuie să fie inclinat pentru a 8 . Podelele trebuie să aibă o usoară inclinatie către guri de scurgere prevăzute cu sifoane. Acolo unde sunt prevăzute plafoane false trebuie să permită curăţarea. În cazul în care ferestrele care se deschid în spaţiul de producţie au fost proiectate din sticlă. Joncţiunile perete . Defectele podelei trebuie reparate cât mai repede posibil cu materiale compatibile cu podeau originală în vedere a prevenirii contaminării. peretetavan. neabsorbante. . şi astfel construite încât să prevină contaminarea.podelele trebuie să permită curăţenia şi drenajul.podea.plafoanele trebuie construite şi finisate pentru a preveni contaminarea. Tavanele. dezvoltarea mucegaiurilor. suprafaţa pereţilor trebuie lipsită de rafturi şi de alte ataşamente. Podelele trebuie menţinute fără acumulări de apă şi microorganisme în special în colţuri şi în zonele de sub echipament şi materiale. . construite.pereţii trebuie să aibă o suprafaţă netedă uşor de curăţat şi de dezinfectat acolo unde este cazul. De asemenea. uşor de curăţat şi igienizat. finisate şi menţinute astfel încât să se prevină contaminarea. Acolo unde uşile externe trebuie ţinute deschise pentru manipularea materiilor prime şi ambalajelor trebuie luate masuri de prevenire a pătrunderii dăunătorilor. Uşile trebuie proiectate. menţinerea şi întreţinerea lor în vederea prevenirii accesului dăunătorilor. de menţinut şi de dezinfectat materiale absorbante şi cu rezistenţă scăzută la umiditate mare. . finisate şi menţinute astfel încât să se prevină contaminarea. Tocurile ferestrelor trebuie fixate astfel încât să se prevină intrarea insectelor. acestora trebuie protejată contra spargerii. unse sau uscate. construite. fără crăpături şi care trebuie menţinute permanent în bune condiţii. trebuie rotunjite astfel încât să se prevină acumularea murdăriei. tavane podele) trebuie să fie netede. . Podelele trebuie construite din materiale cu suprafeţe care pot fi uşor de curăţat. .

la cel puţin 50 cm distanţă faţă de perete. Echipamentele. Toate grinzile din jurul echipamentului trebuie să aibă secţiune tubulară pentru evitarea acumulării mizeriei şi facilitarea curăţeniei şi reducerea riscului de infestare. Toţi operatorii trebuie să intre în fabrică printr-o intrare separată. 9 .să faciliteze practicile de igienă şi de monitorizare. 4. Amplasarea echipamentelor de procesat şi ambalat băuturi răcoritoare trebuie realizată astfel încât să se permită accesul din toate părţile pentru curăţenie. Echipamentele montate pe podea trebuie instalate pe fundaţii rezistente din materiale neabsorbante. Grupurile sanitare şi facilităţile pentru igiena personalului trebuie să fie adecvate şi să prevină contaminarea produsului. 3. Tancurile de stocare trebuie să fie acoperite corespunzător şi acolo unde este cazul trebuie să fie echipate cu filtre. Trebuie să existe un sistem continuu de furnizare a apei potabile reci şi calde.să asigure desfasurarea procesului tehnologic într-un singur sens. -încapere pentru îmbracarea echipamentului de protecţie. Trebuie prevăzute facilitaţii adecvate pentru spălarea alimentelor. . Sistemul de igienizare trebuie proiectat astfel încât să satisfacă scopului propus. . uşor de curăţat.să funcţioneze în concordanţă cu scopul intenţionat. ustensilele şi instrumentele de măsură care intră în contact cu băuturile răcoritoare trebuie să fie confecţionate din materiale netoxice care să nu contamineze produsul.preveni acumularea murdăriei. Echipamentele şi instrumentele pentru control trebuie să fie eficiente şi adecvate pentru scopul pentru care au fost proiectate. Pentru efectuarea unei igienizării corespunzătoare trebuie să existe încăperi şi instalaţii adecvate. Amplasarea echipamentelor şi utilajelor trebuie realizată astfel încât: . Trebuie să existe un sistem adecvat de furnizare a apei potabile calde si reci Facilităţile pentru igiena personală trebuie să fie adecvate scopului şi să prevină contaminarea produsului. echipamentelor si ustensilelor. . -încapere cu duşuri şi chiuvete cu apă caldă şi rece. Echipamentul şi utilajele trebuie proiectate şi amplasate astfel încât să satisfacă scopului propus şi să nu contamineze produsul.să permită întreţinerea şi curăţenia. 5. tip filtru prevazut cu: -încapere pentru dezbrăcarea hainelor de stradă prevazută cu cuiere sau dulapuri individuale. Cerinţe legale Ghid de implementare Recomandarea autorilor În cazul în care ferestrele sunt proiectate pentru a asigura ventilaţia aerului trebuie să fie proiectate contra pătrunderii dăunătorilor. Acestea trebuie supuse operaţiei de calibrare cu o anumita periodicitate Echipamentele şi ustensilele utilizate pentru igienizare trebuie identificate corespunzător pentru evitarea utilizării accidentale şi contaminarea produsului finit.

Sistemul de iluminare trebuie să fie corespunzător. ferestrele trebuie să fie dimensionate corespunzător şi menţinute în stare curată. Sistemul de control al temperaturilor trebuie astfel proiectat încat să corespundă scopului propus. Trebuie să existe înregistrări pentru monitorizarea temperaturii produsului 6. 1 WC pentru 1-5 persoane. 8. În cazul utilizării luminii naturale. 7. În funcţie de natura operaţiilor tehnologice trebuie să fie disponibile facilităţii adecvate pentru pasteurizare. 1 pişoar pentru 1. Sistemul de ventilare precum şi calitatea aerului trebuie să fie adecvate şi să prevină contaminarea produsului. curăţare şi înlocuire. Nivelul general de iluminare trebuie să fie de 220 cu 540 lux/fiecare punct de inspecţie. Sistemul de ventilaţie trebuie să prevină apariţia prafului.15 persoane. acolo unde are loc monitorizarea sau sortarea.Cerinţe legale Ghid de implementare Recomandarea autorilor Este recomandat să fie prevăzute: 1 chiuvetă pentru 1-5 persoane. Sistemul de ventilare natural sau mecanic trebuie: -să reducă la minim posibilitatea contaminării aerului din ariile de producţie. -să menţină temperatura şi umiditatea la valori constante. Lumina naturală sau artificială trebuie să fie disponibilă şi corespunzătoare pentru toate ariile de producţie. refrigerare. Ventilarea trebuie să fie adecvată astfel încât să prevină apariţia condensului. Sistemul de iluminare trebuie prevăzut cu un sistem de protecţie pentru prevenirea contaminării. vaporilor şi excesului de căldură. precum şi un sistem de monitorizare a temperaturilor şi unde este necesar şi monitorizarea temperaturii şi umidităţii mediului ambiant. congelare. 10 . sterilizare. Sistemul de iluminare trebuie să fie adecvat. Intensitatea luminii va fi adaptată în funcţie de natura procesului tehnologic. Dacă sunt incluse sisteme de filtrare acestea trebuie să fie accesibile pentru inspecţie.

precum şi monitorizarea atât de control cât şi de audit în laboratoare înregistrate la Ministerul Sănătăţii. procesare. 11 . astfel încat să nu constituie surse de contaminare secundară Sistemele şi procedeele proprii de adecvare a calitatii apei potabile furnizate de producator la cerinţele specifice tipului şi caracteristicilor produsului trebuie monitorizate şi întreţinute permanent astfel încat să nu devină surse de contaminare a produsului Trebuie să fie elaborate şi prelucrate personalului instrucţiuni şi protocoalele de intervenţie în cazul deficienţelor în furnizarea apei potabile (elaborarate în colaborare cu producatorul de apă). producerea aburului. spălarea maşinilor. spălarea materiei prime. oprirea producţiei. trebuie să fie potabilă. distribuită în condiţii igienice oriunde este necesar şi în cantităţi suficiente pentru acoperirea nevoilor tehnologice şi pentru întreţinerea curăţeniei utilajelor. etc Sistemele interioare de distributie trebuie să fie realizate din materiale testate. fără excepţie Apa potabilă se va utiliza în principal pentru: producţie. utilajelor şi suprafetelor.CAPITOLUL IV APROVIZIONAREA CU APĂ Cerinţe legale 1 Producătorul de băuturi răcoritoare are obligaţia asigurării apei curente reci pentru consum uman. întreţinute în perfectă stare de funcţionare. privind intervenţia (măsuri de dezinfecţie. Recomandarea autorilor Producătorul de băuturi răcoritoare se va asigura că există contracte ferme privind calitatea şi cantitatea de apă furnizată de producatorul de apă Producătorul de băuturi răcoritoare trebuie să posede înregistrările privind rezultatele monitorizării de control şi de audit pentru toţi parametrii de calitate a apei potabile. curăţarea echipamentului. conservarea sau comercializarea produselor ori substanţelor destinate consumului uman. Apa potabilă furnizată trebuie să fie în cantitate suficientă procesului de productie. procesarea. fără întreruperi şi/sau variaţii de presiune. monitorizare suplimentară) Toate tipurile de apă folosită ca sursă în industria băuturilor răcoritoare pentru fabricarea. corespunzătoare calitativ reglementărilor în vigoare. şi a apei calde menajere. mobilierului şi dotărilor. Ghid de implementare Aprovizionarea cu apă potabilă trebuie realizată prin contractarea cu un producator autorizat care să garanteze: asigurararea calităţii şi cantităţii adecvate conform cerintelor legale în vigoare.

marcat vizibil cu avertismentul « apa nepotabilă » Sistemul apei nepotabile trebuie să nu comunice cu sistemul de apă potabilă sau al producţiei. aprovizionarea realizată trebuie să garanteze: asigurararea calităţii adecvate conform cerinţelor legale în vigoare. trebuie să fie spălate. . astfel încat să nu devină o sursă de contaminare. Se vor asigura procedeele de tratare adecvate. produsului finit. proprie de apă potabilă (cu respectarea cerinţelor punctului 2) fie se poate constitui o rezervă de apă potabilă Rezervoarele de stocare trebuie să îndeplinească cerinţele sanitare pentru materialele în contact cu apa.Cerinţe legale Ghid de implementare Recomandarea autorilor Pentru prevenirea posibilelor disfuncţionalităţi legate de cantitatea apei furnizate se poate asigura fie o sursă complementară. potabile. curăţate şi dezinfectate periodic. Se va respecta regimul de exploatare şi amenjare a terenurilor în zonele de protecţie sanitară a sursei Se vor adopta măsurile constructive care să asigure. astfel încât calitatea apei utilizate să corespunda cerintelor legale în vigoare. inclusiv a celor arteziene se stabileşte prin autorizaţia de gospodărire a apelor şi se exercită potrivit prevederilor legale. usor identificabil. Cerinţe legale 4 Aburul utilizat în contact direct cu materiile prime. Utilizatorii de apă sunt obligaţi să respecte normele de consum de apă pe unitatea de produs sau pe activitate şi să economisească apa prin folosire judicioasă. în orice etapă a procesului de producţie trebuie să fie produs Gheaţa utilizată în procesul din apă potabilă şi nu trebuie să tehnologic de preparare a produselor conţină substanţe care reprezintă un trebuie să fie sănătate sau din apă pericol pentru realizată doar care pot potabilă contamina produsele alimentare. Aburul utilzat în contact cu alimentul. 5 Utilizarea apei nepotabile este restrânsă la scopuri care nu interferă în procesul de producţie. Se va monitoriza permanent procesul de tratare a apei . vederea întreţinute periodic în perfectă stare de funcţioanre astfel încat să nu constituie surse Instalaţiile de producere. după caz. Apa destinată stingerii incendiilor trebuie să făcă parte din dispozitivul 12 organizat de prevenire a incendiilor 2. Se va asigura monitorizarea de control şi de audit cu frecveneţe Ghid de implementare înregistrate la adecvate în laboratoare Ministerul Sănătăţii Publice. Producţia. utilajele sau produsul finit trebuie să fie produs 3. Trebuie efectuată instruirea perosnalului cu privire la utilizarea permisă a apei nepotabile. curăţate şi cel al apei sistem complet separat dedezinfectate periodic. recirculare şi folosire repetată. captarea transportul şi asigurarea furnizării fără contaminare Se va asigura întreţinerea şi repararea instalaţiilor proprii şi a celor din sistemele de alimentare cu apă şi canalizare-epurare. Calitatea apei la iesirea din rezervor trebuie să fie monitorizată periodic. în vederea gheata. sau pentru conform cerinţelor legale pentru materialele în contact cu Acesta trebuie să beneficieze de un alimentul. înregistrarea controlului şi manipularea de către Recomandarea autorilor acest sens personalul instruit în asigură utilizarea celor mai adecvate Instalaţiile deprocedee dea tratare în şi eficiente producere aburului trebuie potabilizării apei. Dreptul de folosinţă a apelor de suprafaţă sau subterane. În cazul în care se utilizează din apă potabilă. Apa nepotabilă poate fi utilizată doar containereleproducerea sau utilajele în contact pentru aburului cu gheaţa fără legătură realizate din tehnologic trebuie să fie cu producţia materiale stingerea incendiilor. aceasta trebuie să fie evitării oricărei contaminări a produsă din apă potabilă. În cazul utilizării unei surse proprii de apă. Trebuie adoptate toate măsurile care să evite orice comunicare sau reflux cu sistemul apei potabile. şi potenţiale a de sau depozitare gheţii accidente vor fi inspectate contaminare personalul de supervizare periodic de Utilizarea apei dure necesită masuri a producţiei suplimentare de intervenţie şi supraveghere a funcţionării instalaţiilor În vederea prevenirii oricaror confuzii este recomandată evitarea existenţei sursei de apa nepotabilă în spaţiile de producţie. manipularea şi depozitarea acesteia trebuie să prevină orice potenţială contaminare. conform prevederilor în vigoare. precum şi monitorizarea atât de control cât şi de audit în laboratoare înregistrate la Ministerul Sănătăţii Publice. Maşinile destinate producerii gheţii. Captarea trebuie să respecte condiţiile din autorizaţia de gospodărire a apelor Se va urmări respectarea cantităţilor normate de consum pe produs Se vor institui perimetrele de protecţie sanitară. În procesul tehnologic de la producere şi până la utilizare aceasta trebuie ferită de orice potenţială contaminare.

-să prevină contaminarea alimentelor. . Ghid de implementare Clădirile şi instalaţiile tehnologice trebuie: -să permită aplicarea cu uşurinţă a procedurilor de igienizare. Metodele de igienizare aplicate şi materialele utilizate sunt specifice fiecarei industrii de băuturi răcoritoare Operaţia de igienizare trebuie să îndepărteze reziduurile şi murdăria care poat constitui o sursă de contaminare. Procedurile de igienizare constau în: 13 . Menţinerea intr-o stare corespunzătoare a clădirilor si instalaţiilor tehnologice.suprafeţe curate şi fără contaminări microbiologice.prevenirea mirosurilor neplăcute şi a dăunătorilor. Instrumentele şi produsele chimice necesare pentru desfăşurarea unui program de igienizare trebuie să fie permanent disponibile şi trebuie să 2. Elaborarea şi implementarea unor proceduri şi metode de igienizare.menţinerea în permanenţă a spaţiilor cât mai curate şi mai uscate posibil. În spaţiile de producţie şi procesare operaţiile de igienizare trebuie efectuate astfel încât să se asigure: . . Recomandarea autorilor La construirea fabricilor de băuturi răcoritoare trebuie să se ţină cont de cerinţele regulamentelor de bună practică de producţie astfel încât operaţiile de producţie. etc) precum şi de programele de igienizare. .CAPITOLUL V IGIENA SPAŢIILOR Cerinţe legale 1. Igienizarea poate fi realizată prin utilizarea simplă sau combinată a metodelor fizice sau chimice (prin utilizarea de detergenţi alcalini sau acizi) sau a altor metode. ambalare. depozitare. livrare să se realizeze corespunzator (fără încrucişări de fluxuri.să functioneze conform destinaţiei.

.curăţarea uscata sau alte metode corespunzatoare pentru îndepărtarea şi colectarea reziduurilor şi resturilor Substanţele chimice de igienizare trebuie manipulate şi utilizate cu atenţie. 2. dulapuri) separate de materiile prime (zahăr. Ca produse chimice şi ustensile de curăţare şi dezinfectare pot fi utilizate: . Este bine ca cioburile de sticlă să fie îndepărtate cât mai repede posibil deoarece ele pot cresta sau zgâria podeaua şi se pot încorpora în toate suprafeţele cu care intră în contact. . Ca proceduri de igienizare pentru suprafeţele care intra în contact direct cu siropul. aburul. cu băutura răcoritoare sau cu ingredientele folosite pentru prepararea acestora se pot utiliza: . pentru evitarea riscului de contaminare a alimentelor fie avizate pentru utilizarea în industrie alimentară. să nu reprezinte un pericol pentru personal. drojdiilor şi mucegaiurilor. O igienizare adecvată.procedura „în cinci paşi” ce presupune: 1.apa fierbinte.detergenţi.spălarea cu apă pentru îndepărtarea murdăriei şi reziduurilor de detergent. Recomandarea autorilor La prepararea soluţiilor de spălare şi dezinfectare se va ţine cont de instrucţiunile recomandate de producător şi în cazul în care se recomandă utilizarea materialelor de protecţie pentru personalul manipulant (mănuşi. . perii de cauciuc. apa special tratată necesare pentru camerele de prepararea siropurilor. . fără miros. Detergenţii si dezinfectanţii se vor păstra în ambalajele originale care se vor depozita în spatii (camere. efectuată cu frecvenţa recomandată va minimaliza şi aproape va elimina potenţialul de creştere şi de înmulţire a bacteriilor. ochelari) acestea trebuie să fie disponibile..dezinfectanţi . să nu fie corozive şi să se poată îndepărta cu uşurinţa prin clătire. arome etc) care intra în reţetele băuturilor răcoritoare.îndepărtarea brută a resturilor de pe suprafeţe.aplicarea soluţiilor de detergenţi pentru îndepărtarea murdăriei. clătirea cu apa cladă la aproximativ 50-600C pentru îndepărtarea tuturor reziduurilor de sirop şi băutură răcoritoare.mături. . în acord cu instrucţiunile producătorului şi depozitate în spaţii separate de alimente în containere marcate clar. perii de curăţare precum şi alte instrumente necesare pentru menţinerea curăţeniei generale în întreaga fabrică. În zonele de depozitare pot fi folosite mături sau perii automate pentru îndepărtarea resturilor şi murdăriei. curăţarea cu un detergent în Cerinţe legale Ghid de implementare 14 .

presiunii. Programele de igienizare trebuie să indice metoda de curăţare. pH-ului. Foarte important pentru eficienţa procedurii „în cinci paşi” este necesară urmărirea temperaturii. mopuri. Avantajul acestei proceduri de igienizare este dat de capacitatea căldurii (850C) de a pătrunde şi în fisurile garniturilor şi în zonele greu accesibile. apei de clătire. Personalul fabricii trebuie responsabilizat în privinţa curăţeniei şi dezinfectării. . Managementul trebuie să ofere sprijin pentru o igienizare eficientă. Programele de curăţare şi dezinfectare trebuie monitorizate continuu şi efectiv pentru verificarea eficacităţii lor şi. . dispozitive de vânzare. spălate şi dezinfectate în mod corespunzător.spaţiile. timpului. camioane.) trebuie menţinute în bune condiţii (fără încărcătură microbiana şi nedeteriorate) şi de asemenea depozitarea acestora trebuie să se realizeze într-un spaţiu special prevăzut. teuri. Elaborarea şi implementarea unor programe de igienizare pentru toate spaţiile de producţie. clătirea pentru îndepărtarea dezinfectantului.responsabilitatea personalului pentru diferite sarcini. recomandată pentru igienizarea spaţiilor de obţinere a siropului sau pentru linia de ambalare. clătirea cu apă pentru îndepărtarea soluţiei de curăţare .procedura de „curăţare pe loc” (CIP).Cerinţe legale 3. concentraţia recomandată de producător pentru îndepărtarea resturilor de pe suprafeţe. Bureţii sau lavetele utilizate pentru curăţare şi spălare trebuie să fie din materiale rezistente şi să fie colorate pentru a putea fi detectabile uşor. lăzi. unde este necesar documentate Acolo unde sunt utilizate programe/instrucţiuni de igienizare scrise. obligatoriu acestea vor specifica următoarele: .procedura de igienizare la temperaturi ridicate. Recomandarea autorilor Trebuie să fie disponibile o procedură şi un plan de igienizare pentru fiecare departament. Programele de igienizare trebuie să cuprindă şi echipamentele de producţie şi procesare precum şi toate suprafeţele care vin în contact cu băutura răcoritoare sau cu oricare din ingredientele utilizate la prepararea acesteia. birouri. . de dezinfectare. răcitoare pentru răcoritoare. frecvenţa. concentraţiei.realizarea monitorizării operaţiei de igienizare. de livrare. dezinfectarea 5. Aceste programe trebuie făcute cunoscute întregului personal şi trebuie afişate. agenţii utilizaţi precum şi ustensile. . 4. etc. părţile echipamentelor şi ustensilele de curăţat utilizate. . cu o eficienţă ridicată. spaţii adiacente spaţiilor de producţie precum şi pentru utilaje şi instalaţii. Ghid de implementare Programele de igienizare trebuie să asigure că toate echipamentele şi utilajele sunt curăţate. Ustensilele utilizate pentru igienizare (mături. La elaborarea programelor de 15 . 3. inclusiv pentru structura şi faţada fabricii.metodele aplicate şi frecvenţa operaţiei de igienizare.

ale suprafeţelor de contact cu băuturile răcoritoare. recoltarea de probe microbiologice ale mediului. de instrumentele şi de substanţele de spălare şi dezinfectare utilizate (concentraţie. etc. . 16 . depozitele.Cerinţe legale Ghid de implementare igienizare se va ţine cont de intensitatea şi timpul necesar pentru activităţile de curăţare şi dezinfectare. Trebuie elaborat un program de monitorizare şi verificare a eficienţei procedurilor de igienizare. podelele. etc . etc. temperatură). timp. -încărcătura microbiană a ambalajelor spălate. Curăţenia anexelor sanitare este bine să se realizeze de către un personal care nu este implicat direct în procesul de producţie sau de către un personal special angajat pentru acesta. Monitorizarea şi verificarea sistemului de igienizare. -încărcătura de pe mâinile şi de pe echipamentul personalului. Săptămânal pot fi prevăzute operaţiile de igienizare pentru toate conductele de umplere. Acest program ar trebui să confirme eficienţa procedurilor de spălare şi dezinfectare şi că produsul este sigur. procesoarele de băutura răcoritoare. recoltarea de probe din soluţiile de spalare şi de dezinfectie pentru dozarea substanţelor active. Zilnic. 4. sitele. . Un program minim de monitorizare şi verificare a eficienţei procedurilor de igienizare ar trebui să cuprindă: -încărcătura microbiană de pe suprafeţe. mai precis la sfârşitul fiecărui schimb este bine să se cureţe şi să se dezinfecteze rezervoarele de sirop. precum şi de frecvenţa operaţiilor de igienizare. Este foarte important ca operaţiile de igienizare să înceapă întotdeauna dinspre zonele sau locurile cele mai curate spre zonele sau locurile cele mai murdare. Eficienţa programului de curăţare şi dezinfectare depinde de: gradul de instruire a personalului în privinţa importantei şi a regulilor de Recomandarea autorilor igienizare. pereţii. -încărcătura microbiană din periile de spălare.încărcătura microbiană a apei.încărcătura microbiană din aer. toate valvele de etanşare. Sistemul de igienizare trebuie verificat şi controlat periodic cu diverse mijloace cum ar fi inspecţia. Lunar pot fi igienizate restul conductelor. aeratoarele precum şi dispozitivele de umplere. Pentru spaţiile unde exista un risc mare de contaminare chimic şi/sau microbian operaţiile de curăţenie şi dezinfectare vor avea un regim special.

Se pot modifica: frecvenţa testărilor. Implementarea unui control eficient al deşeurilor O atenţie deosebită trebuia acordată îndepărtării şi depozitării deşeurilor. Ca tehnici pentru controlul microbiologic se recomandă echipamentele şi procedurile prin membrană deoarece au timp de preparare mai scurt. se recomandă şi numirea unui responsabil cu igiena care să verifice gradul de igienizare a întregii fabrici.-concentraţia soluţiilor de spălare şi de dezinfecţie. numărul de mostre şi/sau dimensiunea mostrelor în funcţie de experienţa acumulata în timp. Deşeurile vor fi depozitate numai în recipiente bine închise astfel încât să se prevină contaminarea cu resturile de deşeuri. este bine să se realizeze evacuarea zilnică a deşeurilor şi menţinerea într-o stare Cerinţe legale Ghid de implementare cu excepţia cazului când acest lucru este de neevitat pentru funcţionarea corespunzătoare a instalaţiei. instalaţiilor pe baza unor liste de verificare elaborate în acord cu procedurile şi planul de curăţare şi dezinfectare. De asemenea. 5. Frecvenţa testărilor va depinde de situaţia curentă a fabricii. a echipamentelor. De asemenea. 17 . Platforma de depozitare a deşeurilor trebuie să fie prevăzută cu guri de scurgere. Recomandarea autorilor de maximă curăţenie a platformei de depozitare a deşeurilor. sau în alte spaţii de lucru adiacente producţiei Se recomandă acumularea şi depozitarea deşeurilor pe categorii pentru posibilitatea de reciclare. Nu este permisă acumularea deşeurilor în zonele de manipulare şi de stocare a alimentelor. perioada de incubaţie mai scurtă dând posibilitatea întreprinderii unor acţiuni corective mai rapide.

Infestarea cu dăunători poate avea loc acolo unde există spaţii adecvate pentru pătrunderea din afară. Plasele aplicate la Recomandarea autorilor Pentru combaterea şi controlul dăunătorilor trebuie elaborate o procedură şi un plan care să cuprindă substanţele utilizate. O igienizare eficientă. Insectele zburătoare pot fi combătute prin instalarea unor lămpi care atrag insectele şi le omoară prin soc 2. În cazul în care dezinsecţia şi deratizarea se realizează printr-un contract cu o firma specializată este bine ca planul şi procedura de combatere să fie elaborate în acord cu aceasta. Clădirile/construcţiile trebuie menţinute în stare bună pentru prevenirea accesului dăunătorilor şi eliminarea spaţiilor/locurilor potenţiale de creştere. Pentru evitarea creării condiţiilor adecvate pătrunderii dăunătorilor trebuie aplicate bunele practici de igienă. Substanţele de dezinsecţie şi deratizare trebuie aplicate astfel încât să se evite contaminarea produselor. canalele de scurgere şi alte locuri pe unde dăunătorii pot avea acces trebuie sigilate.CAPITOLUL VI COMBATEREA DĂUNĂTORILOR Cerinţe legale 1. Găurile. o bună monitorizare poate reduce probabilitatea de infestare şi astfel limita nevoia de insecticide. Menţinerea în stare bună a clădirilor şi terenurilor pentru prevenirea accesului dăunătorilor 18 . responsabilităţile precum şi frecvenţa dezinsecţiei şi deratizării. o inspecţie adecvată a materiilor prime şi materialelor auxiliare. Elaborarea unei proceduri de combatere şi control ale dăunătorilor Ghid de implementare Dăunătorii reprezintă un pericol major pentru siguranţa alimentelor. Pentru eliminarea insectelor din fabricile de băuturi răcoritoare este important ca acestea să fie menţinute în stare corespunzătoare de igienă.

Obiectele şi ustensilele folosite în zonele de manipulare a alimentelor şi care pot intra în contact cu acestea trebuie să fie fabricate din materiale care nu Pot fi folosite ca materiale în industria băuturilor răcoritoare următoarele: oţel inox. Foarte important este instruirea personalului în privinţa combaterii dăunătorilor. plastic pentru uz alimentar. Clădirile şi spaţiile înconjurătoare trebuie examinate regulat pentru depistarea infestării cu dăunători electric. Se recomandă verificarea şi înregistrarea eficienţei procedurilor de combatere şi control al dăunătorilor.Toate echipamentele si parţile componente cu care alimentul vine în contact trebuie să fie curate. cauciuc alimentar. CAPITOLUL VII CERINŢE PENTRU ECHIPAMENTE ŞI INSTRUMENTE Cerinţe legale 1. 2. verificarea capcanelor cu o anumită periodicitate atât pentru insecte cât şi pentru rozătoare. deşeurile trebuie depozitate în containere acoperite. Suprafeţele de contact cu alimentele vor fi întreţinute astfel încat să protejeze împotriva contaminării de orice tip.Toate instalaţiile.ferestrele deschise. În perioadele de invazie (primăvara şi toamna) se recomandă o creştere a frecvenţei de verificare a capcanelor. Acolo unde este necesar. uşile şi gurile de ventilatoare vor reduce probabilitatea de acces a dăunătorilor. Se recomandă ca depozitarea sau stocarea să se realizeze pe paleţi curaţi la cel puţin 20 cm fată de perete şi paviment pentru o combatere şi un control eficient al dăunătorilor. acoperirea conductelor de scurgere şi instalarea capcanelor. Este necesară numerotarea capcanelor şi întocmirea unei schiţe cu amplasarea lor. Materialele folosite trebuie să fie neabsorbante. rezistente la dăunători. Spaţiile interioare şi exterioare clădirilor trebuie păstrate curate. Toate instalaţiile. Animalele trebuie. -motoarele şi mecanismele trebuie să Recomandarea autorilor Toate echipamentele trebuie instalate şi întreţinute astfel încât să faciliteze curăţarea tuturor componentelor şi a spaţiilor adiacente după o procedură/ instrucţiune bine stabilită şi actualizată în funcţie de schimbările intervenite în procesul tehnologic. Monitorizarea şi detectarea prezenţei dăunătorilor. Utilajele trebuie să fie curăţate şi dezinfectate de câte ori este necesar (cele mai vechi cu o frecvenţa mai mare decât celelalte). 3. Trebuie evitate folosirea următoarelor materiale: 19 . Criteriile de bază pentru a asigura această cerintă sunt: -materiile prime şi produsul finit nu trebuie să intre în contact cu motoarele şi mecanismele instalaţiilor. oriunde este posibil. Suprafeţele trebuie să fie netede. De asemenea şi pentru combaterea rozătoarelor pot fi instalate lămpi cu ultrasunete în special în zonele cu cea mai mare probabilitate de acces. Ghid de implementare Suprafeţele care intră în contact cu materiile prime pentru fabricarea băuturilor răcoritoare şi cu produsul finit trebuie să fie spălate şi dezinfectate. Sursele potenţiale de hrană pentru insecte şi rozătoare trebuie păstrate în containere rezistente la dăunători şi / sau depozitate deasupra solului şi depărtate de pereţii încăperii. echipamentele utilajele şi ustensilele trebuie concepute şi construite astfel încat să fie igienizate usor şi complet (cu excepţia buteliilor şi ambalajelor nereturnabile). 3. excluse din zona fabricilor producătoare de băuturi răcoritoare. În cazul rozătoarelor trebuie limitat accesul în fabrică. echipamentele utilajele şi ustensilele trebuie să fie spălate şi dezinfectate conform unei proceduri/instrucţiuni bine stabilite. Monitorizarea procedurilor de combatere şi control al dăunătorilor poate fi realizată de responsabilul cu igiena.

Sistem adecvat pentru eliminarea deşeurilor lichide astfel încat să se evite riscul contaminării. La instalare trebuie să se ţină cont de natura şi frecvenţa igienizării şi astfel pavimentul şi spaţiul inconjurător trebuie să fie adecvate. 4. gusturi nocive şi/sau substanţe care pot contamina alimentul.Echipamentele utilizate în diferite operaţii cum sunt: tratamentul termic. Canalizarea trebuie proiectată astfel încât scurgerea să se realizeze din zonele cu risc mare de contaminare către cele cu risc scăzut. -alte materiale dificil de curăţat şi de dezinfectat. depozitarea etc. -alte materiale care se pot coroda prin contact cu băuturile răcoritoare. activităţii apei. -materialele folosite trebuie să fie adecvate pentru scopul în care sunt folosite şi rezistente la coroziune. fie în carcase şi lubrifianţii nu trebuie să fie în contact cu alimentul. orice apropiere poate crea condiţii pentru pătrunderea dăunătorilor şi pentru depozitarea murdăriei. pH-ului. rupere etc. 6. evitându-se astfel contaminarea zonelor curăţe. -materialele trebuie să nu fie toxice.Echipamentul fix trebuie instalat astfel încat să fie usor accesibil şi să poata fi igienizat complet pe toată aria înconjuratoare. ca alternativă. Ghid de implementare Deşeurile lichide se vor elimina printr-un sistem de canalizare adecvat sau prin alte metode Recomandarea autorilor Capacitatea canalizării trebuie să fie suficient de mare pentru a face faţă funcţionării instalaţiei la valoarea maximă Podeaua (duşumeaua) trebuie să prezinte prin construcţie o anumită pantă astfel încât să asigure curgerea lichidelor către gurile de evacuare. acidităţii. răcirea. Toate echipamentele fixe trebuie să fie instalate la minim 50cm distanţă de pereţi. care controlează sau previn creşterea microorganismelor nedorite în alimente. 20 . Lichidele nu trebuie să băltească pe podea. utilajul poate fi mobil şi zona se poate curaţa mai uşor. 5. Se recomandă utilizarea canalelor de drenaj cu secţiune semicirculară acoperite cu grilaje uşor de îndepărtat şi curăţat. Echipamentele utilizate trebuie să fie dotate cu dispozitive de măsurare şi înregistrare a temperaturii (termometre. şi/sau cu sistem automat de înregistrare şi activare a alarmei care să arate o schimbare de temperatură semnificativă şi nejustificată) Pentru măsurare şi control trebuie să existe instrumente pentru măsurarea. CAPITOLUL VIII CANALIZAREA ŞI EVACUAREA DEŞEURILOR Cerinţe legale 1. Amplasarea utilajelor în spaţiul de lucru nu trebuie să împiedice efectuarea de intervenţii asupra canalizării. Zona înconjurătoare oricărui utilaj trebuie să fie accesibilă pentru curăţare.Instrumentele de masură şi control trebuie să fie etalonate şi calibrate metrologic Se vor înregistra grafic variaţiile de temperatură (termograme). reglarea sau înregistrarea temperaturii. -lemnul.prezintă nici un risc de transmitere de mirosuri. spargere. Trebuie să existe un plan de verificare metrologică. trebuie să fie proiectate astfel încat să asigure temperatura necesară cât mai rapid şi să menţină siguranţa produsului alimentar.

încheiat cu acesta Utilizatorul de apă are obligaţia epurării locale a apelor uzate. În absenţa sistemului de canalizare se admite evacuarea apelor reziduale în fose septice amenjate conform cerinţelor reglementărilor sanitare. Defecţiunile apărute la instalaţia de canalizare trebuie reparate în cel mai scurt timp pentru prevenirea blocajelor sau acumulărilor de resturi. Recomandarea autorilor Defecţiunile apărute la instalaţia de canalizare trebuie reparate în cel mai scurt timp pentru prevenirea blocajelor sau acumulărilor de resturi . care se vor executa şi exploata în aşa fel încât să nu constituie un pericol pentru sănătate si mediu Evacuarea apelor uzate în reţelele de canalizare sau în staţiile de epurare se face în baza acceptului de evacuare dat în scris de operatorul de servicii publice care administrează şi exploatează reţeaua de canalizare şi staţia de epurare. evitându-se astfel contaminarea zonelor curate. preparare. astfel încât în punctul de control să fie asigurată respectarea condiţiilor prevăzute în contractul de branşare/racordare şi utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare şi în avizul/autorizaţia de gospodărire a apelor. Capacitatea canalizării trebuie să fie suficient de mare pentru a face faţă funcţionării instalaţiei de productie la capacitatea maximă Calitatea apelor uzate va fi monitorizată periodic prin contractare cu laboratoare specializate. precum şi a contractului de branşare/racordare şi utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare. Unităţile industriale aparţinând sectoarelor industriale agroalimentare trebuie să asigure colectarea şi epurarea corespunzătoare a apelor uzate industriale. precum şi poluarea mediului înconjurător Amplasamentul utilajelor în spaţiul de lucru nu trebuie să împiedice efectuarea de intervenţii asupra canalizării Funcţionarea sistemului de colectare a apelor uzate trebuie verificată periodic. Cerinţe legale Ghid de implementare Sistemul de drenaj trebuie proiectat şi realizat astfel încât scurgerea să se realizeze dinspre zonele cu risc mare către cele cu risc scăzut. depozitare. de situarea faţă de acviferul potabil al zonei. în afara timpului de producţie. înainte de evacuarea în receptorii naturali. În lipsa posibilităţii de racordare la sisteme publice de canalizare. de toate celelalte condiţii impuse de autorizaţia de mediu şi sanitară . unităţile sunt obligate să-şi prevadă instalaţii proprii pentru colectarea.Punctele de intrare şi de ieşire ale canalizării din clădire trebuie protejate împotriva dăunătorilor. Coloanele sistemului de colectare a reziduurilor lichide care traversează spaţiile de producţie. tratarea şi evacuarea apelor uzate.În amplasarea sistemelor proprii de colectare a apelor uzate se va tine cont de : cantitatea şi tipul reziduurilor lichide produse. servire şi desfacere a alimentelor trebuie să fie izolate astfel încât să se prevină contaminarea spaţiilor alimentare cu ape uzate. până la data de 1 ianuarie 2007. Îndepărtarea apelor uzate menajere şi industriale se face numai prin reţea de canalizare a apelor uzate. de accesibilitatea pentru drenaj. Sistem adecvat pentru eliminarea deşeurilor solide Nu este permisă acumularea deşeurilor în zonele de manipulare.Ţrebuie asigurată şi contractată golirea periodică a sistemului prin contractare cu prestatori autorizaţi 2. Fumigarea canalelor este acceptabilă/recomandabilă. de amplasarea faţă de vecinătăti. Facilităţile externe pentru acumularea deşeurilor trebuie să fie 21 . şi efectuate lucrări de curăţire şi întreţinere periodică.

. . Diferitele tipuri de deşeuri alimentare sau non-alimentare pot fi separate şi depozitate în containere închise şi uşor de identificat. .stabilirea limitelor critice.proiectarea diagramei de flux tehnologic.depozitare şi în alte zone de lucru precum nici în spaţiile înconjurătoare exceptând zonele unde aceasta este de neevitat pentru funcţionarea instalaţiilor localizate departe de aria de producţie. preferabil în containere închise pentru prevenirea contaminării şi combaterea dăunătorilor. Controlul temperaturii timpului şi al 22 . Nu se admite colectarea deşeurilor în containerele utilizate pentru ingrediente. . . Controlul inadecvat al temperaturii alimentelor este una din cele mai Recomandarea autorilor Controlul riscurilor privind siguranţa alimentara se realizează prin dezvoltarea şi implementarea planului HACCP ce presupune parcurgerea următorilor paşi: . .identificarea şi analiza pericolelor.să monitorizeze procedurile de control pentru a asigura eficacitatea lor. Toate deşeurile trebuie ridicate cât mai repede posibil pentru evitarea contaminării şi în acest scop se recomandă stabilirea unor contracte cu firme specializate pentru ridicarea şi reciclarea lor. Zonele de acumulare a deşeurilor trebuie curăţate şi dezinfectate tot timpul pentru evitarea contaminării.validarea Planului HACCP.stabilirea acţiunilor corective.validarea diagramei de flux tehnologic. Acestea trebuie: . Containerele de colectare interna a deşeurilor trebuie să fie clar identificate şi utilizate numai pentru acest scop. CAPITOLUL IX CONTROLUL PROCESELOR Cerinţe legale 1.să implementeze proceduri de control efective în cadrul acestor etape. -stabilirea unui sistem de monitorizare pentru fiecare CCP. etc. . Se recomandă inspectarea zilnică a zonelor de acumulare a deşeurilor şi întreprinderea măsurilor necesare în cazul nerespectării regulilor prevăzute. Controlul riscurilor privind siguranţa alimentelor Ghid de implementare Operatorii din domeniul alimentar trebuie să controleze riscurile privind siguranţa alimentelor prin utilizarea de sisteme. .să identifice orice etapă a procesului de producţie care poate constitui un punct critic referitor la siguranţa alimentelor. ambalaje.definirea termenilor de referinţa.să revizuiască periodic procedurile de control şi dacă este cazul să efectueze schimbări. Sistemele de control al temperaturii trebuie să tină seama de: 2. cum este HACCP. . .descrierea produselor şi utilizării lor intenţionata.

fum şi cu substanţe chimice nedorite. prepararea/procesarea ulterioară sau consumul ca atare. inclusiv încălţăminte. cu curăţirea efectivă şi unde este necesar cu dezinfectarea corespunzătoare. În procesul de fabricare şi procesare trebuie utilizate.natura alimentelor. dezinfectate după manipularea materiei prime. praf. . Suprafeţele. Ghid de implementare Accesul în zonele de procesare trebuie să fie restricţionat sau controlat. cu proceduri de monitorizare. şi să-şi spele mâinile înainte de intrarea în zona de lucru. trebuie curăţate şi. Sistemele trebuie să prevină contaminarea alimentelor cu corpuri străine. cum ar fi cioburi de sticlă sau metal din utilaje.Specificaţii microbiologie 4. Alimentele brute. . -metoda de ambalare şi procesare. utilajele. 3. etc. Dispozitivele de înregistrare a temperaturii trebuie verificate la intervale regulate de timp şi testate metrologic. chimice. echipamentele. aceste sisteme trebuie să specifice limitele de toleranţă pentru variaţiile de timp şi temperatură.Contaminarea încrucişată microbiologică Acolo unde sistemele de control utilizează specificaţii microbiologice. etc. în particular după manipularea sau procesarea de carne.comune cauze ale bolilor provocate de alimente sau de alterarea acestora. unde este necesar. aceste specificaţii trebuie bazate pe principii ştiinţifice şi prevăzute. -utilizarea produsului. pH. fie fizic. procesare sau stocare. conţinutul de apă. prin manipulatorii de alimente. prin suprafeţele de contact sau prin aer. De asemenea. Sistemele de control trebuie să fie operaţionale astfel încat temperatura sa fie efectiv controlată acolo unde aceasta este critică pentru siguranţa alimentelor. răcire. neprocesate trebuie efectiv separate. de ex.perioada de valabilitate a produsului. unde este necesar. de ex. Acolo unde riscurile sunt mari accesul în zonele de procesare trebuie realizat numai printr-o cameră de schimbare. sau fizice. ustensilele.Contaminarea fizică şi chimică 23 . detectoare sau ecrane potrivite de Recomandarea autorilor Cerinţe legale 5. Agenţii patogeni pot fi transferaţi de la un aliment la altul prin contact direct. Personalul trebuie să îmbrace haine de protecţie curate. metode analitice şi limite de acţiune. fie în timp de alimentele gata de consum. Un asemenea control include controlul timpului şi al temperaturii de tratare termică. unde este cazul.

Materialele şi modul de ambalare trebuie să asigure o protecţie adecvată pentru produse şi să minimalizeze contaminarea. ambalajele reutilizabile trebuie să fie durabile. 6. Ghid de implementare uşor de curăţat şi unde este cazul. substanţe descompuse sau străine şi care nu pot fi reduse la un nivel acceptabil prin sortare şi/sau procesare. uşor de dezinfectat.protecţie. să prevină deteriorarea şi să permită etichetarea corespunzătoare. Apa recirculată care nu a suferit nici un tratament şi apa recuperată din procesarea alimentelor prin evaporare sau uscare poate fi utilizată. Specificaţiile pentru materia primă trebuie identificate şi aplicate. Apa recirculată pentru reutilizare trebuie tratată şi păstrată în astfel de condiţii încât utilizarea acesteia să se facă fără riscuri în ceea ce priveste siguranţa şi calitatea alimentelor. cu asigurarea că utilizarea nu prezintă risc pentru siguranţa şi calitatea alimentelor. Stocurile de materii prime sau ingrediente trebuie supuse procedurii de rotaţie a stocurilor. trebuie efectuate teste de laborator pentru a se stabili dacă materia primă este conforma pentru utilizare. medicamente de uz veterinar sau substanţe toxice. Trebuie utilizate numai materiile prime sau ingredientele corespunzătoare. Materialele pentru ambalaj. Cand este necesar. combaterea incendiilor şi alte utilizări asemănătoare ce nu au legătură cu alimentele. trebuie să fie netoxice şi să nu prezinte o ameninţare pentru siguranţa şi calitatea alimentelor în condiţiile specificate de depozitare sau utilizare. Cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească materia primă Materia primă sau ingredientele nu trebuie acceptate dacă conţin paraziţi. cu următoarele excepţii: pentru producerea de abur. Apa în contact cu alimentele 24 . microorganisme. Recomandarea autorilor 7. La spălarea şi procesarea alimentelor trebuie utilizată numai apă potabilă. Procesul de tratare trebuie să fie efectiv monitorizat. În mod normal. Ambalarea Cerinţe legale 8. Materia primă şi ingredientele trebuie inspectate şi sortate înaintea procesării. pesticide.

Acolo unde un produs a fost Ghid de implementare retras datorită riscurilor imediate pe sănătate. Tipul de control şi supervizare necesare depind de mărimea producţiei.9. manipulate şi stocate astfel încât să se prevină contaminarea lor. 11. trebuie reevaluate şi eventual retrase de pe piaţă. Toate produsele trebuie să aibă un cod de identificare sau un Recomandarea autorilor număr de lot pe baza căruia să se poată face rechemarea produsului. produsele obţinute în aceleaşi condiţii de procesare şi care pot prezenta riscuri similare pe sănătate. Managementul şi supervizarea 12. 25 . Procedura de rechemare Cerinţe legale În cazul livrării pe piaţă a unui produs nesigur acesta trebuie rechemat şi în acest sens trebuie elaborată o procedură scrisă pentru rechemarea. În situaţiile în care este necesar se fac înregistrări corespunzătoare ale procesării. Apa îngheţată şi apa în stare de abur Se foloseste numai apa potabilă Gheaţa trebuie produsă din apă ce îndeplineşte condiţiile menţionate mai sus. Procedura de rechemare trebuie testată şi testarea trebuie să fie înregistrată. Înregistrările privind distribuţia produsului trebuie să asigure posibilitatea de rechemare a produsului. Produsele rechemate trebuie ţinute separat si etichetate corespunzător până când vor fi distruse sau utilizate pentru alte scopuri decât consumul uman. de natura activităţii şi de tipul de alimente prelucrate. Managerii trebuie să se asigure de faptul că procedurile de siguranţă a alimentelor sunt funcţionale şi apte de a trata complet şi rapid rechemările de produse finite de pe piaţă. producţiei şi distribuţiei care trebuie păstrate pentru o perioadă de timp ce depăşeşte perioada de garanţie a produsului. Apa în calitate de ingredient 10. Managerii şi supervizorii trebuie să posede suficiente cunoştinţe şi practică de igienă alimentară pentru a fi capabili de a evalua potenţialele riscuri. Documentele pot întări credibilitatea şi eficacitatea sistemului de control a siguranţei alimentelor. de a lua măsurile preventive şi corective necesare şi de a se asigura că monitorizarea şi supervizarea efectivă are loc. Documentele şi înregistrările 13. Gheaţa şi aburul trebuie produse.

o leziune deschisă.CAPITOLUL X IGIENA PERSONALULUI Cerinţe legale 1. Personalul care. febră. inclusiv opariri. Constatarea modificării stării de sănătate (tuse. până la corectarea stării de sănătate. 26 . Orice persoană care are o tăietură sau o rană trebuie să protejeze rana cu pansamente sterile şi apoi cu un sistem de protecţie impermeabil.) duce la întreprinderea acţiunii corective ce constă în scoaterea personalului în afara spaţiului de producţie. Se recomandă instruirea periodica a personalului în privinţa modificării stării de sănătate care trebuie raportate sefilor ierarhici. etc. Este bine ca întreprinderea să aibă un spaţiu special amenajat şi echipat adecvat pentru acordarea primului ajutor. inflamaţii sau rani deschise sau orice altă sursă de contaminare microbiană care poate contamina un aliment. bine fixat şi care trebuie să fie vizibil Personalul va fi instruit şi obligat să aducă la cunostiinţa sefului ierarhic orice modificare a stării de sănătate. după examinări sau supravegheri se demonstrează a avea o boală. diaree. Nu se admite prezenta în spaţiile de producţie a personalului bolnav sau purtător de germeni patogeni . Recomandarea autorilor La începerea programului de lucru se recomandă o verificare a stării de sănătate a personalului. Ghid de implementare Personalul trebuie supus controlului medical periodic. va fi exclus de la orice operaţie prin care ar putea contamina produsele finite. o suprafaţă de contact sau materiale de ambalare a alimentelor. infecţii cutanate.

În spaţiul de producţie nu este permisă purtarea clamelor.). Cerinţe legale Ghid de implementare Atunci când este cazul se recomandă purtarea în mod eficace a mănusilor şi păstrarea acestora în condiţii igienice. De asemenea. etc). -după manipularea materiei prime sau a oricarui material contaminat care poate avea ca rezultat contaminarea altor produse alimentare.după fiecare absentă de la locul de muncă. 27 .) sau cu produse chimice sau cu Recomandarea autorilor medicamente aplicate pe tegumente este interzis accesul în spaţiul de producţie a persoanelor respective. genţi. Întreg personalul care lucrează în spaţiile de producţie în contact direct sau indirect cu alimentele sau cu suprafeţele de contact cu alimentele sau cu ambalajele se va conforma regulilor de igienă în timpul serviciului în aşa fel încât să evite contaminarea alimentelor. Personalul trebuie să-şi menţină un nivel înalt de curăţeniei personală şi să poarte echipament de protecţie potrivit. ţigări. să mestece gumă în spaţiul de producţie. Pentru prevenirea contaminării alimentelor cu transpiraţie. Personalul trebuie să poarte echipament de protecţie astfel încât să prevină contaminarea alimentelor. agrafelor pentru fixarea fileurilor de păr. Echipamentul de protecţie va fi purtat corect astfel încât să se prevină contaminarea alimentelor. Personalul trebuie să-şi adapteze comportamentul astfel încât să se prevină contaminarea alimentelor. produse cosmetice (lac de unghii. La începutul programului de lucru personalul trebuie să îndepărteze orice bijuterie sau alte obiecte care ar putea să cadă şi să contamineze alimentele. Dacă asemenea bijuterii nu se pot îndepărta. produselor finite este recomandat ca echipamentul de protecţie să fie lipsit de nasturi. capse şi de asemenea să aibă buzunarele situate la nivelul şoldurilor. să fumeze. Instruirea personalului trebuie realizată şi în direcţia efectuării şi menţinerii curăţeniei la locul de muncă. Este esenţial ca managementul de vârf să dea un exemplu bun. Încălţămintea de protecţie este bine să fie antiderapantă şi uşor de curăţat. Echipamentul de protecţie trebuie spălat unitar ori de cate ori este necesar şi este de preferat să se realizeze de către o firma specializată. Pentru prevenirea contaminării materiei prime. ziare. mănuşi) în condiţii igienice care pot proteja în mod eficient împotriva contaminării . Nu este permisa purtarea bijuteriilor. să mănânce. spălarea incorectă a mâinilor după utilizarea toaletei. În spaţiul de producţie nu trebuie admisă intrarea cu obiecte personale ( sacoşe. Atunci când este cazul. se pot acoperi cu echipament de protecţie (bonete. etc. În cazul în care echipamentul de protecţie s-a murdărit se va schimba cu altul curat. bonetelor. alb pentru operatori. -imediat după utilizarea toaletei. Mănusile trebuie să fie din materiale impermeabile. clamelor. etc. În vestiare echipamentul de protecţie este bine să fie păstrat separat de cel de stradă 3. verde pentru electricieni. semifabricatelor. în special pentru persoanele cu părul lung se recomandă purtarea fileurilor de păr. suprafeţelor de contact cu alimentele sau a ambalajelor. Personalul trebuie instruit că nu are voie: să consume bautură. Pentru echipamentul de protecţie se poate utiliza un cod de culori în funcţie de activitate ( de exemplu albastru pentru mecanici. Pentru prevenirea contaminării alimentelor se recomandă amenajarea unor spaţii speciale pentru fumat şi pentru servit masa. în timpul programului de lucru personalul trebuie să adopte un comportament adecvat prevenirii contaminării alimentelor prin strănut.2. Pentru evitarea contaminării alimentelor personalul trebuie să-şi spele mâinile în următoarele situaţii: . tuse. -ori de câte ori este necesar. etc.

CAPITOLUL XI INSTRUIREA PERSONALULUI Cerinţe legale 1. etc. 2. şi ce se întâmpla în cazul în care nu sunt respectate. Elaborarea şi implementarea unor programe anuale de instruire. Vizitatorii trebuie să poarte echipament de protecţie pentru prevenirea contaminării produselor. Instruirile privind igiena trebuie să fie realizate la intervale regulate de timp şi să cuprindă noţiuni privind igiena producţiei. Conştientizarea şi responsabilizarea personalului Ghid de implementare Personalul care manipulează alimentele trebuie instruit în sensul respectării principiilor de protejare a alimentelor şi conştientizat în privinţa pericolului pe care îl prezintă igiena defectuoasă a personalului sau practicile neigienice. igienei spaţiilor de producţie. Personalul trebuie astfel instruit încât să raporteze în timp util orice actiune care se abate de la regulile stabilite şi orice posibilă contaminare a alimentelor pentru a se putea lua măsurile corective în timp util. etc. Persoanele din afara societăţii – vizitatorii care intră în spaţiul de producţie trebuie să se supună regulilor stabilite de unitate. Trebuie elaborate şi implementate reguli pentru vizitatorii care vor intra în spaţiul de producţie. Pentru o mai buna conştientizare a personalului regulile de igienă pot fi afişate astfel încât să fie vizibile în orice moment. Anual trebuie întocmite programe de instruire care trebuie să cuprindă tematica. noutăţi apărute în legislaţia de domeniu în vigoare. lectorii. Instruirile pot fi efectuate de catre managerii societăţii instruiţi anterior sau de către lectori specializaţi în domeniu.Nu trebuie permisă ieşirea în afara incintei a personalului în echipament de protecţie. 28 . perioada de desfăşurare. privind riscurile de contaminare a produselor. etc. 4. La elaborarea tematicii acestor instruiri se va ţine cont de: Recomandarea autorilor Este bine ca întregul personal să fie informat în scris despre obligaţiile lor legale şi despre politica companiei în privinţa igienei personale. motivului pentru care trebuie respectate. Se recomandă ca la angajare să se realizeze o instruire în privinţa regulilor companiei.

etc. Trebuie asigurată reîmprospătarea cunoştinţelor atât în privinţa igienei cât şi a instrucţiunilor de procesare. manipulare. . Recomandarea autorilor Eticheta prevede menţiuni specifice pentru băuturile răcoritoare: -dacă se utilizează mai multe sucuri de fructe. 3.termenul de valabilitate.riscurile de contaminare a produsului. Eticheta conţine elemente de identificare a produsului şi care însoţeşte produsul sau este aderent la ambalajul acestuia .. -în cazul băuturilor răcoritoare conţinând mai mult de 2 g dioxid de carbon/l denumirea sub care se vinde produsul se completează cu mentiunea „carbogazoasă” 29 . . 4. în cazul băuturilor răcoritoare cu continut de cafeină mai mic de 1 mg/l se indica „fară cafeină”. Ghid de implementare Eticheta informeaza consumatorul asupra calităţilor şi caracteristicilor produsului şi îl învăţa pe acesta cum să aleagă un produs care să corespundă în mod real nevoilor sale. Evaluarea eficienţei instruirilor şi a programelor de instruire. o menţiune precum „conţine cafeină”. depozitare. livrare. Revizuirea şi actualizarea programului de instruire CAPITOLUL XII INFORMAREA DESPRE PRODUS ŞI AVIZAREA CONSUMATORILOR Cerinţe legale 1.modalităţile de manipulare. . Eficienţa programelor de instruire poate fi verificată periodic ( prin audituri interne) sau zilnic prin supravegherea personalului prin prisma cunoştinţelor ce au fost sau trebuiau însuşite la instruire. iar dacă proporţia din sucul de fructe este mai mică de 4% se mentionează „cu aromă de” -în cazul produselor cu conţinut mai mare de 30 mg cafeină/l. -dacă proporţia sucului de fructe este egală sau mai mare de 4% se mentionează denumirea fructului. ambalare. Se recomandă testarea prin sondaj a cunoştinţelor personalului instruit şi stimularea personalului care cunoaşte şi dovedeşte că respectă normele de igienă.modul de depozitare. acestea vor fi menţionate în ordinea descrescatoare a concentraţiilor lor.

în funcţie de scopul şi necesităţile sale. -condiţiile de depozitare şi de folosire. în condiţii de depozitare corespunzătoare .Cantitatea netă reprezintă pentru cumpărător valoarea pentru care el plăteşte. De exemplu: pulbere. 2. Data durabilitătii minimale / termenul de valabilitate este limita de timp stabilită de producător. etc. În cazul produselor din import se vor inscrie numele şi adresa importatorului sau ale distibuitorului înregistrat în România -data durabilităţii minimale/termenul de valabilitate . 5. defineste natura. etc. cu durabilitate mică.Denumirea produsului – este element de bază penru alegerea alimentului în funcţie de necesităţi. afumare. -instructiuni de utilizare. fructe în cazul produselor pe bază de fructe. atunci când lipsa acestora poate determina o utilizare necorespunzatoare a produselor. Are rolul de a apăra consumatorul de produsele modificate calitativ sau chiar dăunătoare sănătăţii . dacă omiterea acestuia ar crea confuzii în gindirea consumatorilor . -cantitatea netă .-menţionarea originii apei minerale când aceasta este folosita la prepararea produselor. ale ambalatorului sau ale distribuitorului. atunci când acestea necesită indicaţii speciale -locul de origine sau de provenienţă a produsului. specia.2 % . -numele şi adresa producătorului. în care alimentul îsi menţine caracteristicile specifice .Condiţiile de depozitare şi de folosire sunt necesare mai ales în cazul produselor perisabile. 2. Cerinţe legale Ghid de implementare Recomandarea autorilor 3. -lista cuprinzind ingredientele folosite . tratat cu radiaţii ionizante. genul. Lista ingredientelor folosite cuprinde toate materiile prime care s-au folosit la prepararea produsului în ordine descrescatoare a aportului lor cantitativ. Este elementul care garantează desfăşurarea unor relaţii comerciale cinstite . Denumirea poate fi însotita de desene ( exemplu un pui în cazul produselor din carne de pui. inclusiv aditivii 30 . Numele şi adresa producătorului. sortul sau proprietăţile alimentului ori ale materiilor prime utilizate la obţinerea lui . -concentraţia alcoolică pentru băuturile la care aceasta este mai mare de 1. Denumirea sub care este vândut alimentul trebuie să includă informaţii privind starea fizică a acestuia ori tratamentele specifice la care a fost supus. ale ambalatorului sau ale distribuitorului sunt elemente de identificare necesare in caz de reclamaţii. 4. -cantitatea din anumite ingrediente sau categorii de ingrediente . care necesită păstrarea la anumite temperaturi . Elemente obligatorii Eticheta produsului trebuie să cuprindă în mod obligatorii urmatoarele elemente: -denumirea produsului . 6. dar şi de apărare a producatorului serios de falsificatori. Rolul elementelor obligatorii ale etichetei constă în urmatoarele: 1.) sau de informaţii referitoare la utilizare care fac ca produsul respectiv să nu fie confundat cu altele similare .

Rapport d’activites Ghid de bune practici de igiena in panificatie-Patronatul Roman din Industria de Morarit. 150/2004 privind siguranta alimentelor Hotarârea de Guvern nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor Ordinul MAPAM. Bucuresti 2005 Ghid de bune practici de igiena in morarit -Patronatul Roman din Industria de Morarit. ANPC nr 510/768/319/2003 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura. 2005. MS. fabricarea si etichetarea sucurilor din fructe si ale altor produse similare destinate consumului uman 31 . 2000-2005 FAO/WHO Pan-European Conference on Food Safety and Quality. Panificatie si Produse Fainoase ROMPAN.alimentari. Agence Federale pour la Securite de la Chaîne alimentaire. 1997 The First Action Plan for Food and Nutrition Policy. WHO European Region. Food and Agriculture Organization of the United Nations World Health Organization. Budapest. Panificatie si Produse Fainoase ROMPAN. Final Report. BIBLIOGRAFIE : CODEX ALIMENTARIUS. 25-28 February 2002. Hungary. Rome. vitaminele şi elementele minerale adugate . Bucuresti 2005 Legea nr. Food Hygiene Basic Texts. compozitia.

marcarea si pastrarea sucurilorde legume Ordinul MSF. MS. continutul. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate 32 . etichetarea. 924/2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare Hotarârea de Guvern nr. 998/2005 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 925/2005 pentru aprobarea Regulilor privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformitatii cu legislatia privind hrana pentru animale si cea privind alimentele si cu regulile de sanatate si de protectie a animalelor. fabricarea. 857/2004 pentru modificarea Ordinului nr. Ordinul ministrului sanatatii nr.764/2005 pentru aprobarea procedurii de înregistrare la Ministerul Sănătăţii a laboratoarelor care efectuează monitorizarea calităţii apei potabile în cadrul controlului oficial al apei potabile Ordinul ministrului sanatatii nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate. ambalarea. amenajare si reglementare sanitara a functionarii obiectivelor si a activitatilor desfasurate în acestea. inspectie sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitara a productiei si distributiei apei potabile Ordinul ministrului sanatatii nr. Hotarâre de Guvern nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei Hotarâre de Guvern nr. calitatea. 117/2002 privind aprobarea Procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare.311/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. nr 438/295/2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinati utilizarii in produsele alimentare pentru consum uman Ordinul MS . 458/2002 privind calitatea apei potabile Legea nr. ANPC nr 359/671/137/2002 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura.Ordinul MAPAM. 1050/97/1145/505/2005 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind anumiti contaminanti din alimente de origine animala si nonanimala. 352/2005 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.198/2002 privind aprobarea Normelor de igienă a produselor alimentare Hotarârea de Guvern nr. MS. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică Ordinul ministrului sanatatii nr. ANSVSA. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere. 458/2002 privind calitatea apei potabile Hotarâre de Guvern nr. 1. altele decât cele supuse înregistrarii în registrul comertului. Hotărârea de Guvern nr.MAPAM nr 83/90/2002 pentru aprobarea Normelor cu privire la aromele utilizate in alimente si sursele materiale pentru producerea lor Ordinul MAPDR. si a Procedurilor de reglementare sanitara a punerii pe piata a substantelor si produselor noi sau importate pentru prima data si destinate utilizarii ori consumului uman Legea nr. constructie. ANPC nr. 764/2005 pentru aprobarea procedurii de înregistrare la Ministerul Sănătăţii a laboratoarelor care efectuează monitorizarea calităţii apei potabile în cadrul controlului oficial al apei potabile Hotarâre de Guvern nr. MAAP.

Acest Ghid a fost efectuat în cadrul Pactului de Stabilitate. Camelia Pârvan Dr. cu suport financiar din partea Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi din partea Guvernului Greciei Coordonator al lucrării: Institutul de Sănătate Publică Bucuresti: Dr. Daniela Nuţă 33 .

34 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful