Fata de hartie Se întâmpl ca o femeie s întâlneasc o epav i s decid s fac din ea un b rbat s n tos. Uneori, reu e te.

Se întâmpl ca o femeie s întâlneasc un b rbat s n tos i s decida s fac din el o epav . Chestia asta îi reu e te întotdeauna. Cesare PAVESE Atât de lipsit de speran e lumea de afar , încât de dou ori mai pre ioas mi-e lumea din interor. Emily BRONTE Infernul exist i tiu acum c oroarea lui const în faptul c nu e f cut decât din r m i e de paradis. Alec COVIN Trebie s ai un haos în tine pentru da na tere unei stele care danseaz . Friederich NIETZSCHE Muzele sunt ni te fantome c rora li se întâmpl s intre în scen f r a fi invitate. Stephen KING Lumea nu î i va face nici un cadou, crede-m . Dac vrei s ai o via , fur-o. LOU ANDREASSALOME Prietenii sunt îngerii care ne ridic atunci când aripile noastre nu mai reu esc s - i aduc aminte cum sa zboare. Lupt , reaprinde aceasta lumin care s-a stins. Dylan THOMAS F r scamatorii, f r efecte speciale. Ni te cuvinte aruncate pe hârtie l-au creat i ni te cuvinte pe hârtie sunt singurul lucru care ne va sc pa de el. Stephen KING Infernul este cuprins în întregime în acest cuvânt: singuratete. Victor HUGO Fericirea este ca un balon de s pun care î i schimb culoarea precum irisul i care se sparge când îl atingi. BALZAC Ceea ce conteaz nu sunt loviturile pe care le dai, ci alea pe care le prime ti i la care rezi ti pentru a merge mai departe. Randy PAUSCH Iubirea înseamn ca tu s fi pentru mine cu itul cu care scormonensc înl untrul meu. R Singur tatea este fondul ultim al condi iei umane. Omul este singura fiin care se simte singur i care îl caut pe celalalt. Octavio PAZ Iubirea e ca mercurul in mân . ine-o deschis i î i va r mâne în palm ; strânge- i pumnul i î i va curge printre degete. Dorothy PARKER Cei care cad îi târ sc adesea în c derea lor i pe cei care le sar în ajutor. Stefan ZWEING A iubi pe cineva înseamn a iubi în egal m sur fericirea sa. Francoise SAGAN Nimic nu este mai tragic decât s întâlne ti un individ la cap tul puterilor, pierdut în labirintul vie ii. Martin LUTHER KING Vei fi iubit în ziua în care vei putea s - i ar i sl biciunile f r ca cel lalt s se foloseasc de asta pentru a- i spori puterea. Cesare PAVESE Voiam s în elegi ce este adevaratul curaj, în loc s i-l imaginezi c este un om cu o pu c în mân . Adevaratul curaj este s tii c e ti învins de la bun început, dar s nu renun i totu i la lupt . Harper LEE Nu te gândi la ziua de mâine, nici la momentul în care ea nu va mai fi aici. Tr ie te clipa! [carpe diem] Le po i d rui lucruri celor pe care îi iube ti. Cuvinte, lini te, pl cere. Tu mi-ai dat cel mai pre ios lucru dintre toate: lipsa. Îmi era imposibil s m lipsesc de tine, chiar i când te vedeam, îmi lipseai. Christiam BoBiN Timpul acordat cititului este întotdeauna timp furat. Acesta este f r îndoial motivul pentru care metroul se întâmpl s fie cea mai mare bibliotec a lumii. Francoise SAGAN 1

y

y y y y y y y y y y y y y y y y y y y

y y

y

dar noi suntem cei care le juc m.Fata de hartie O iubire foarte mare înseamn dou vise care se întâlnesc i. Randy PAUSCH y y y 2 . complice. Marlene DIETRICH Destinul e cel care imparte cartile. Romain GARY Singurii prieteni demni de interes sunt cei pe care po i s -i suni la ora 4 diminea a. se sustrag pân la cap tul realit ii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful