UNIVERSITATEA BUCUREŞTI Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei Secţia Psihologie Învăţământ la Distanţă – I.D.

PSIHOLOGIA MUNCII

Titular curs: Asistent Dr. Mihaela CHRAIF

BUCUREŞTI 2010 – 2011

MODULUL I
ANALIZA MUNCII, PERSONALULUI METODA OBSERVAŢIEI ŞI SELECŢIA

-2-

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 1

ANALIZA MUNCII

Conţinuturi: 1.1 Analiza muncii-definiţie, context şi caracterizare 1.2 Analiza muncii centrată pe postul, respectiv sarcina de muncă (Job description) 1.3 Analiza muncii orientată pe deţinătorul postului de muncă (Job specifications) 1.4. Fişa postului

Obiective: 1. Definirea analizei muncii 2. Prezentarea unui model de construire a fişei postului

Precerinţe: Nu este cazul Expunere: 1.1 Analiza muncii-definiţie, context şi caracterizare Analiza muncii ocupă un loc central în managementul resurselor umane. Ea reprezintă un proces sistematic de determinare a deprinderilor, responsabilităţilor şi cunoştinţelor solicitate în prestarea unei activităţi specifice unui loc de muncă din organizaţie. Analiza muncii beneficiază de un evantai larg de metode de investigare, de precizia utilizării acestora depinzând o multitudine de activităţi de personal. Întotdeauna posturile de muncă s-au manifestat ca având o mare dinamicitate. Tot timpul apar posturi de muncă noi, în timp ce altele intră în istorie. Permanent vom asista la o continuă reconversie a posturilor de muncă existente şi la remodelarea cerinţelor profesionale şi psihologice solicitate de acestea. În mod obişnuit, până când nu sunt identificate precis cerinţele (profesionale şi psihologice) faţă de deţinătorul unui loc de muncă, aceasta sub aspectul sarcinilor şi al comportamentului solicitat, nu se poate proiecta un sistem de selecţie profesională, un program de instruire profesională sau structura un sistem de evaluare a personalului. Analiza muncii este o activitate continuă pe care departamentele de resurse umane trebuie să o desfăşoare. În linii foarte generale, analiza muncii îşi aduce o contribuţie substanţială la (a) reorganizarea forţei de muncă dintr-o companie; (b) reconversia profesională a angajaţilor, (c) la structurarea mai raţională a grilei de

-3-

Analiza muncii este utilizată în vederea proiectării fişei postului de mucă. 2006. Smith & Robertson. Aceasta cuprinde două elemente fundamentale: 1. Calificarea minimă necesară. Analiza muncii se declanşează în trei cazuri: (1) când se pun bazele unei organizaţii şi este iniţiat un program de Analiza muncii pentru toate posturile de muncă. introducerea unor metode şi proceduri noi de muncă. (e) proiectarea sistemelor de evaluare a personalului sau (f) proiectarea procedurilor de recrutare şi selecţie profesională (Pitariu. Planificarea RU Recrutarea. particularităţile psihice implicate în prestarea activităţilor solicitate. 2. reţinerea şi disponibilizarea personalului Responsabilitate Sarcină Activităţi Acţiuni Selecţia personalului Descrierea postului de muncă Analiza Muncii Specificaţiile postului de muncă Instruirea şi dezvoltarea personalului Evaluarea performanţelor profesionale Compensaţii & beneficii (evaluarea muncii) Sănătate psihologică şi siguranţă Cunoştinţe Deprinderi Aptitudini & Personalitate Relaţii de muncă Legalitatea acţiunilor de RU AM pentru echipe Figura 1. (d) identificarea trebuinţelor de instruire. Figura 1 prezintă o sinteză a componentelor care fac obiectul AM şi a domeniului de aplicaţie în care poate fi implicat un psiholog. (3) când posturile de muncă suferă modificări semnificative ca rezultat al retehnologizării. (2) cu ocazia creării unor noi posturi de muncă.salarizare. Descrierea activităţii de muncă (job description): descrierea sarcinilor de muncă.1 Atributele fundamentale ale analizei muncii -4- . 1993). îndatoririle şi responsabilităţile pretinse de postul de muncă în cauză.

Observăm că analiza muncii nu este numai o operaţie constatativă. De aici rezultă că descrierea activităţii de muncă înseamnă circumscrierea clară a responsabilităţilor care revin deţinătorului unui anumit loc de muncă. succint. Între aceste două componente trebuie să existe o corelaţie semnificativă.2 Traseul informaţiilor analizei muncii în proiectarea unei proceduri de selecţie de personal.Figura 1.2 prezintă o schemă generală de proiectare a unui sistem de selecţie profesională şi care este poziţia analizei muncii în această acţiune. Figura 1. Ceea ce este constatat prin tehnici specifice de analiză a muncii. în continuare conţinutul elementelor componente ale unei proceduri de proiectare a unui model de predicţie a performanţelor profesionale. ci şi una de intervenţie. Modelul de predicţie se referă tocmai la relaţia dintre performanţa în muncă şi particularităţile comportamentale ale deţinătorului postului de muncă respectiv. indiferent dacă avem în vedere problema recrutării de personal.1 ne oferă o schemă utilă în activitatea complexă de analiză a muncii. selecţia personalului sau evaluarea muncii ori aprecierile de personal etc. Ceea ce desprinde din Figura 1. altfel nu poate fi vorba de o predicţie. Punctul de plecare îl formează palierul superior care orientează cercetătorul/psihologul asupra domeniilor pe care trebuie să le investigheze. Proiectarea modelelor de predicţie. este analizat. continuată cu detalierea sarcinilor de muncă. Orice sistem de selecţie presupune efectuarea unei predicţii. Vom menţiona. Predicţia se bazează pe -5- .2 este maniera de utilizare a informaţiilor extrase din analiza muncii. Organizaţia este interesată dacă persoana selecţionată va realiza sau nu performanţe profesionale pe postul pentru care a candidat. Analiza muncii este activitatea cu care trebuie să debuteze orice activitate de intervenţie psihologică. cu metode specifice. Analiza postului de muncă Analiza sarcinilor de muncă Cerinţe faţă de deţinătorul postului de muncă Calităţile psihice necesare realizării performanţelor pe post Sarcinile critice pentru obţinerea succesului în muncă Structurarea criteriului Alegerea predictorilor Măsurarea performanţelor profesionale Măsurarea calităţilor psihologice Figura 1. de măsurare şi validare a celor constatate. activităţilor implicate în realizarea acestora şi a acţiunilor pe care le solicită fiecare activitate în parte (Levine 1988). procesat printr-un studiu a ceea ce înseamnă performanţă profesională şi ceea ce priveşte alegerea predictorilor potenţiali ai performanţei profesionale.

empatie etc. teste In-Basket. Identificarea criteriilor de performanţă. Activitatea de muncă presupune atingerea unor anumite standarde pe diferiţi parametri de performanţă (calitate. (variabile predictor). Algera şi Greuter (1998) atrag atenţia asupra faptului că analiza muncii a dus uneori la concluzii false. Proiectarea modelelor de predicţie. interese etc. Între aceste două componente trebuie să existe o corelaţie semnificativă. depinde reuşita acţiunii de validare a predictorilor. pentru a atinge o anumită performanţă în muncă sunt necesare şi o serie de calităţi individuale (disciplină în muncă. Activitatea de muncă presupune atingerea unor anumite standarde pe diferiţi parametri de performanţă (calitate. Modelul de predicţie se referă tocmai la relaţia dintre performanţa în muncă şi particularităţile comportamentale ale deţinătorului postului de muncă respectiv. cunoştinţe. deprinderi etc. cantitate. se face o extrapolare la o performanţă profesională viitoare. exerciţii etc. de la performanţa pe o secvenţă sau eşantion al activităţii de muncă ori instrument (predictori).). Pe baza lor poate fi structurat ceea ce este criteriul de performanţă profesională (variabilele criteriu). se face o extrapolare la o performanţă profesională viitoare. este vorba de stoparea de la practicarea profesiei a unei categorii de candidaţi la un anumit loc de muncă. Orice sistem de selecţie presupune efectuarea unei predicţii. pentru a atinge o anumită performanţă în muncă sunt necesare şi o serie de calităţi individuale (disciplină în muncă. În cazul discriminării directe se -6- . se pot desprinde câteva eşantioane specifice de sarcini după. Pedictorii sunt selectaţi plecând de la conţinutul componentelor criteriului de performanţă profesională. criterii de importanţă şi frecvenţa de apariţie. cunoştinţe. Predicţia se bazează pe principiul statistic al generalizării. De atenţia cu care este definit acesta. deprinderi etc. Toate aceste informaţii ne sunt oferite de analiza muncii. După ce a fost definit pachetul de sarcini de muncă prin intermediul tehnicilor de analiză a muncii. se pot desprinde câteva eşantioane specifice de sarcini după. spirit de echipă. succint. cantitate. chestionare de personalitate.). Vom menţiona. de pildă. Alegerea/proiectarea predictorilor. Pedictorii sunt selectaţi plecând de la conţinutul componentelor criteriului de performanţă profesională. De asemenea. altfel nu poate fi vorba de o predicţie. de la performanţa pe o secvenţă sau eşantion al activităţii de muncă ori instrument (predictori). spirit de echipă. în continuare conţinutul elementelor componente ale unei proceduri de proiectare a unui model de predicţie a performanţelor profesionale. Ei discută despre o modalitate de discriminare directă şi o discriminare ca efect. După ce a fost definit pachetul de sarcini de muncă prin intermediul tehnicilor de analiză a muncii. Alegerea/proiectarea predictorilor. În ambele cazuri. Toate aceste informaţii ne sunt oferite de analiza muncii. versatilitate. În practică se utilizează următoarele tipuri de predictori: • Formulare biografice • Interviul: interviul situaţional şi interviul orientat pe criteriul profesional etc. • Exerciţii de evaluare: discuţii de grup.principiul statistic al generalizării. De atenţia cu care este definit acesta. depinde reuşita acţiunii de validare a predictorilor. De asemenea. Acestea sunt apoi convertite în probleme sau itemi de test. Organizaţia este interesată dacă persoana selecţionată va realiza sau nu performanţe profesionale pe postul pentru care a candidat. de pildă.). versatilitate. criterii de importanţă şi frecvenţa de apariţie. Acestea sunt apoi convertite în probleme sau itemi de test. jocuri de rol şi diferite alte simulări • Teste psihologice de aptitudini.). exerciţii etc. empatie etc. Pe baza lor poate fi structurat ceea ce este criteriul de performanţă profesională (variabilele criteriu). Identificarea criteriilor de performanţă. (variabile predictor).

se efectuează după reguli bine determinate şi nu pe baza unor păreri superficiale din partea unor angajatori sau a deţinătorului unui post de muncă sau a câtorva persoane care au mai mult sau mai puţin o legătură cu activitatea de muncă respectivă. Deci. psihologul care face selecţia de personal trebuie să fie foarte atent la astfel de distorsiuni. activităţile şi acţiunile aferente unui anumit post de muncă. Practica a demonstrat că bazarea pe aceste calităţi ca repere. analiza muncii este un proces prin care se încearcă structurarea unei teorii comportamentale solicitată de o anumită activitate profesională (un anumit loc de muncă). Acestea.2 Analiza muncii centrată pe postul. au fost grupate în trei elemente fundamentale: -7- . 1. activităţilor şi acţiunilor contextualizate la nivelul unui anumit post de muncă. sarcinilor. sarcinile. deprinderile şi particularităţile individuale necesare aşteptărilor solicitate (Landy & Conte. în profesia de poliţist se pune un accent tot mai mare pe prevenirea conflictelor şi soluţii nonagresive din punct de vedere fizic (rezolvarea problemelor prin negocieri). de exemplu în selecţia de personal. de analiza muncii orientată pe postul de muncă. să obţină performanţe superioare. această activitate nu este una simplă. deci. 2007). poate. Discriminarea directă este mai puţin problematică decât discriminarea ca efect. cunoştinţele. Într-o accepţiune mai recentă. La un test care măsoară capacităţile intelectuale. experienţa. analiza muncii orientată pe particularităţile psihice aşteptate din partea deţinătorului postului de muncă. ea poate duce la conflicte serioase. Analiza muncii este o metodă prin intermediul căreia putem să descriem responsabilităţile. aspect care e corectabil.aminteşte că anumite particularităţi individuale sunt incorect menţionate ca relevante pentru practicarea unei profesii. Este vorba. Dar analiza muncii. aşa cum se poate observa în Figura 1 are ca obiectiv şi identificarea exigenţelor umane implicate în efectuarea activităţilor specifice postului respectiv de muncă. (2) Analiza muncii orientată pe deţinătorul postului de muncă (Job specifications). psihologul trebuie să fie foarte atent şi să evite posibilele distorsiuni cauzate de astfel de fenomene. oferirea unor cursuri suplimentare de instruire pentru cei defavorizaţi etc. Distingem deci două direcţii majore în analiza muncii: (1) Analiza muncii orientată pe postul de muncă (Job description). Vizavi de problemele discriminării şi implicaţiile lor. discriminarea directă este rezultatul unei analize incorecte a muncii. Este o încercare de a defini munca la nivelul a ceea ce am subliniat că sunt condiţiile de muncă. Aceasta a dus la o respingere a femeilor de la practicarea acestei profesii. Această abordare include performanţa aşteptată (proprietăţile activităţii de muncă – a postului în cauză – în contextul expectanţiilor organizaţiei respective) la fel cât şi aptitudinile cerute. până nu de mult. să excludă de la practicarea unei profesii anumite grupuri de candidaţi. ea îşi are logica ei. adesea întâlnim în situaţii de selecţie persoane cu studii superioare şi medii care optează pentru un anumit post de muncă. ne aşteptăm ca cei cu studii superioare sau inginerii faţă de filologi. Este adevărat că practicarea cu succes a unei profesii solicită o serie de calităţi individuale. o cerinţă definitorie pentru a fi poliţist a fost “forţa fizică”. În prezent. Discriminarea ca efect este mult mai problematică. De exemplu. respectiv sarcina de muncă (Job description) Analiza muncii orientată pe postul de muncă nu este altceva decât o activitate de colectare de informaţii cu privire la natura responsabilităţilor. de genul Matricilor Progresive Avansate. activitatea şi consecinţele muncii. Ceea ce se poate face în acest caz este o intervenţie la nivelul standardelor de selecţie. De pildă. Desigur. în anumite cazuri. În acest context este vorba de o discriminare ca efect.

deficienţe): agentul/operatorul nu a făcut ceea ce trebuia să facă. produsul unei activităţi. 1. Analiza activităţii centrată pe sarcina de muncă Dacă privim munca prestată din punctul de vedere al sarcinii de executat. ci şi cele concepute sau cele realizate de agent. pornind de la ideea că agentul/operatorul adesea realizează şi o altă sarcină decât aceea care i-a fost trasată şi că aceste diferenţe trebuie legate de logica acestei noi sarcini. (3) Consecinţele activităţii care se referă la condiţiile externe (mai precis modificarea acestor condiţii în vederea atingerii obiectivului şi condiţiile interne. Cel care defineşte sarcina prescrisă aşteaptă o anumită activitate de la un deţinător al unui post de muncă. Este vorba de un destinatar/operator. Diferenţele constatate vor putea fi interpretate negativ. un anumit rezultat din partea celui care o execută. la rîndul ei. (2) Activitatea de muncă sau ceea ce face operatorul pentru realizarea sarcinii prescrise de proiectant şi propriile finalităţi.3 Scinile de muncă participante la elaborarea activităţii agentului/ operatorului Sarcina prescrisă este. insuficienţe. Această perspectivă conduce la analiza activităţii în termenii sarcinilor.3) Sarcina efectivă pentru analist Sarcina de realizat Sarcina prescrisă Sarcina redefinită Sarcina efectivă Sarcina efectivă pentru executant Activitatea prescriptorului Activitatea agentului Reprezentarea activităţii Fig. activitatea prescriptorului sau a proiectantului. Sarcina prescrisă se referă întotdeauna. independent de sarcina prescrisă. la destinatarii de un anumit tip. Proiectantul ştie ceea ce vrea să fie realizat şi va traduce aceasta în ceea ce am numit sarcină prescrisă. Aceste diferenţe pot fi însă interpretate şi dintr-o altă perspectivă. Primele două se referă la analiza muncii orientată pe postul de muncă. nu numai cea prescrisă.(1) Obiectivele de îndeplint în condiţii determinate. Trebuie să subliniem faptul că atât descrierea sarcinilor de muncă. Particularităţile individuale solicitate deţinătorului postului de muncă. adică particularităţile individuale care sunt implicate în atingerea obiectivului şi sarcinii prescrise. ele fiind independente de cel care se angajează pe postul în cauză. Această sarcină prescrisă poate să fie concepută ca un model al activităţii pe care şi-l construiesc cei care au definit această sarcină. ca abateri de la prescripţii (lipsuri. Dar modelul pe care el îl propune poate să fie -8- . Modelul activităţii realizate va fi astfel sarcina efectivă (Figura 1. ideal. aparţin analizei muncii orientată pe operatorul/agentul deţinător al postului respectiv de muncă. ajungem să confruntăm activitatea cu sarcina prescrisă de proiectant şi să verificăm dacă ea constituie un model acceptabil al sarcinii. cât şi solicitările psihologice ale acesteia caracterizează postul respectiv. cel mai des în mod implicit.

De fapt. Or.eronat sau poate să nu fie înţeles de agenţii cărora le este destinat: atunci. cerinţele privind aptitudinile adiţionale cognitive. Sarcinile aferente unui proces propriu-zis de muncă sunt întotdeauna incluse într-un anumit context care include contacte interpersonale. Boese şi Cunningham (1975). ilustrează relaţia existentă între procesul de muncă şi contextul în care are loc acesta. altele de grup/echipă etc. pentru a efectua activităţi de muncă aşa cum ar fi unele din cele cu conţinut administrativ. fizice sau unele solicitări pe planul caracteristicilor de personalitate implicate. Desigur. susţin ideea că angajaţii realizează o adaptare la mediul muncii. contextul poate varia de la o etapă la alta. aceasta suferind transformări majore în funcţie de mediul în care munca se desfăşoară. deţinătorul locului de muncă trebuie să se integreze uşor în context. Sarcina nouă pe care agentul şi-o construieşte este denumită sarcină redefinită. transpunerea sarcinii de realizat în sarcina prescrisă este în sine o problemă care interesează atât ergonomia cât şi formatorul (în contextul unui proces de instruire) sau proiectantul unei fişe de post. Unele dintre acestea sunt solitare. Mediul fizic. modifică de fapt activitatea de muncă. agentul/operatorul poate modifica scopurile şi condiţiile stabilite execuţiei (poate interveni în mod creator prin simplificarea unor operaţii. sarcina executată. structural şi social înglobează contexte în care lucrătorii îşi desfăşoară activitatea. dar şi alţi psihologi. -9- . Distanţa dintre sarcina prescrisă şi sarcina redefinită poate proveni dintr-o înţelegere eronată a sarcinii prescrise sau/şi din intenţia deliberată de a nu observa anumite aspecte (de a nu realiza un control deoarece este considerat inutil sau solicită prea mult efort). contextul muncii nu are un rol chiar aşa de mare cum de exemplu ar fi activităţile din domeniul militar. Contextul muncii Activitatea de muncă se desfăşoară în contexte foarte variate. astfel încât contextul muncii poate fi conceptualizat ca un set de variabile moderatoare care pot afecta sau altera comportamentul operatorului/agentului ca secvenţă a adaptării. Chiar pe parcursul activităţii de muncă. ei reacţionează. În orice caz. Contextul muncii poate schimba complet solicitările unui loc de muncă. Iată de ce.). poate să grăbească ritmul de execuţie a unei piese sau să prelungească acest timp etc. sarcina prescrisă agentului nu este întotdeauna aceea care este realizată în activitatea propriu-zisă a acestuia. Ceea ce am amintit ca fiind contextul muncii. recrutorii de personal pe lângă competenţele pe care le urmăresc la aplicanţii pentru un loc de muncă. Figura 1. sunt atenţi şi la maniera în care aceştia sunt capabili să se integreze în contextul specific al condiţiilor pe care le impune postul de muncă respectiv. Astfel. anumite condiţii fizice de muncă şi particularităţi structurale ale muncii. interacţionează şi întreţin relaţii cu alte persoane.4. cele specifice industriei grele şi cele manageriale. nu va fi aceea pe care cel care a conceput-o vroia să fie realizată.

Informaţia primită Activităţi mentale Comportamente de muncă Rezultatele muncii vizavi de obiective Figura 1. Provocarea muncii Tipuri relaţiilor de rol Solicitările muncii Ritmul şi Programarea muncii Cadrul muncii . se bazează pe ideea că un angajat serveşte ca un agent care transformă materiale şi informaţii în rezultate ale activităţii muncii lui. În acelaşi timp. O taxonomie a contextului muncii. Ideea de la care s-a plecat este că activitatea de muncă este un proces care are loc într-un anumit context. la un nivel ierarhic următor. dar.4. Figura 1. subliniază autorii amintiţi. rezultatele studiilor de context al muncii contribuie la optimizarea proiectării sistemelor de selecţie profesională prin utilizarea de informaţii care privesc tipul de relaţii interpersonale cerute de munca în cauză. acolo unde activitatea de muncă se bazează pe anumite solicitări psihice (munca în echipă.10 - Rutină vs.). Această paradigmă.5 ne prezintă o taxonomie ierarhică a contextului muncii. definit printr-o structură ierarhică ce include. McPhail.5. în posturi de conducere etc. trei dimensiuni definite fiecare printr-un număr de alte subdimensiuni. în medii de deprivare senzorială. Blakley & D’Egidio (2002). Contextul şi procesul muncii (după Boese & Cunningham. 1975) Contextul muncii intră în preocuparea a numeroase domenii de intervenţie care urmăresc studierea şi evaluarea factorilor de mediu care pot influenţa sănătatea şi starea de confort a angajaţilor. în acelaşi timp recunoaşte importanţa contextului în care se derulează această activitate şi care poate influenţa diferitele etape ale procesului în cauză. CONTEXTUL MUNCII Relaţii interpersonale Condiţii fizice ale muncii Caracteristici structurale ale locului de muncă Responsabilitate pentru alţii Ccontactul conflictual cu ceilalţi Criticalitatea locului de muncă Condiţiile de mediu Comunicare Competiţie Figura 1. Este astfel explicabil de ce. . psihologii care fac selecţia de personal utilizează o serie de teste de personalitate.

11 - . În desfăşurarea muncii există o abatere mai mare sau mai mică de la aplicarea unor prescripţii.Cele trei componente ale contextului muncii (Relaţiile interpersonale. (2) Obiectivul primordial al analizei muncii este cel mai adesea o ameliorare a condiţiei omului implicat în procesul muncii şi/sau a eficacităţii sale (se discută despre eficacitatea sistemului om-maşină). 2006) 2. (3) Mai nou. • Candidatul pentru postul X are cunoştinţele şi deprinderile solicitate de postul pe care doreşte să-l ocupe? În acest caz este vorba de persoane cu experienţă.3 Analiza muncii orientată pe deţinătorul postului de muncă (Job specifications) Recrutarea şi selecţia profesională presupun derularea unor activităţi specifice care pot avea în vedere două activităţi majore: examinarea psihologică şi examenul de cunoştinţe. • Candidatul pentru postul X este o persoană calificată. Acest stadiu al analizei se referă direct la psiholog. pe cei lipsiţi de experienţa necesară ocupării postului de muncă. întrebările pe care şi le pune cel implicat în recrutarea şi selecţia de personal sunt: • Candidatul pentru postul X are calităţile psihologice pe care le solicită postul respectiv de muncă şi care să fie un indicator al succesului profesional viitor? Întrebarea vizează candidaţii neiniţiaţi în profesie. studiul comportamentului de muncă ne oferă o suită de repere obiective esenţiale pentru descifrarea sau analiza muncii şi organizarea procesului de recrutare şi selecţie de personal. Analiza condiţiilor muncii pare un domeniu de investigaţie relativ mai structurat decât analiza comportamentului sau activităţii de muncă. Modelul analizei muncii din Figura 1. dar care este profilul său psihologic? Îi oferă acesta baza pentru a promova. a devenit unul din suporturile empirice importante ale psihologiei ştiinţifice. sub influenţa puternică a psihologiei cognitive. Astfel.1 situează la nivelul al doilea activitatea propriuzisă de muncă desfăşurată de operator. Sub aspect metodologic. Este evident că un astfel de obiectiv nu poate fi atins pe deplin decât dacă activitatea reală este în centrul preocupărilor noastre. Caracteristicile structurale ale muncii) au fiecare mai multe faţete. incluzând totodată şi particularităţile individuale ale operatorului. condiţiile de muncă. Sub raportul informaţiilor furnizate. pentru a face faţă schimbărilor tehnologice şi pentru a rezista în timp la solicitările postului de muncă? La aceste întrebări trebuie să răspundă cel preocupat de analiza muncii specifică unui post sau altul de muncă. nerezumându-se la o simplă aplicare a unor tehnici mai mult sau mai puţin standardizate de către persoane mai mult sau mai puţin avizate. asistente medicale etc. calificate. specifice psihologiei. Acţiunile de formare profesională şi selecţie au astfel menirea tocmai de a reduce cât mai mult erorile sau abaterile de la ceea ce munca trebuie să fie. Aceasta este un răspuns la obiectivele/sarcinile muncii. vopsitori. Condiţiile fizice de muncă. Deci. activitatea de muncă. se pot face inferenţe fidele legat de diferite grupuri ocupaţionale cum ar fi manageri. informaticieni. . (pentru o descriere detaliată vezi Pitariu. electronisti. el pune în joc cunostinţe şi metode foarte variate. Karnas (1990) sintetizează trei raţiuni fundamentale care stau la baza acţiunilor de analiză a activităţii/comportamentului de muncă: (1) Maniera de a desfăşura o activitate de muncă este mai puţin standardizată decât activităţile concentrate la palierul condiţiilor de muncă.

deci. Aprecierea corectă a distanţelor este o calitate solicitată unui macaragiu. observăm că analiza postului de muncă duce la formularea cerinţelor comportamentale faţă de deţinătorul postului de muncă şi a determinării calităţilor psihologice fizice şi fiziologice necesare obţinerii unor performanţe ridicate pe post. aviatorii şi personalul navigant de la sol. 1991). cu atât ponderea implicaţiilor psihologice creşte. Nu trebuie uitat faptul că aptitudinile posedă numeroase valenţe formative. Calităţi fizice Include sănătatea. exprimarea verbală. Nivelul de realizare Pregătirea şcolară şi profesională. . a validării lor ori pe orientarea nerealistă în evaluarea personalului bazată exclusiv pe dimensiuni psihologice. Tabelul 1. sunt cele mai flexibile componente ale procesului muncii. aspectul fizic extern. Particularităţile individuale ale operatorului uman au un caracter dinamic. Este motivul pentru care simulatoarele de pregătire profesională joacă un rol major în industria modernă. În general. selecţie şi repartiţie profesională. energie. experienţă individuală profesională. Un rol major îl joacă în acest context proiectarea programelor de formare profesională. cunoştinţe de mecanică etc. se bucură de o mare popularitate schema în şapte puncte propusă de profesorul Alec Rodger de la Institutul Naţional de Psihologie Industrială (Roger’s ‘seven point plan’) şi care este utilizată în armată din anii 1950. Tabelul 6. În Marea Britanie. activităţile de muncă ce se caracterizează printr-un nivel de mecanizare şi automatizare ridicat şi la care consecinţele unor erori umane pot deveni devastatoare. pun un accent deosebit pe problemele asistenţei psihologice sub diversele ei forme. cursuri de instruire absolvite. la fel coordonarea ochi-mână sau echilibrul emoţional.Tot mai mult psihologii cercetători se consacră de fapt investigaţiilor a ceea ce este numită o psihologie fundamentală elaborată şi aplicată situaţiilor întâlnite pe teren. aptitudini şi alţi indicatori personali sau de personalitate implicaţi mijlocit sau nemijlocit în practicarea unei profesii. domeniul caracteristicilor individuale ale operatorului nu trebuie privit rigid. pe repere strict subiective. Revenind la Figura 2. Aşa cum am mai specificat. Este vorba despre profilul psihologic al postului de muncă sau mai precis al exigenţelor psihologice care trebuie să caracterizeze un deţinător al unui anumit post de muncă. Mult timp acest tip de analiză s-a bazat pe “intuiţia” psihologului antrenat în analiza muncii. petrec multe ore pe simulator. Această rezolvare a creat foarte multe neajunsuri sau inexactităţi care s-au repercutat asupra selectării instrumentelor de selecţie. În ceea ce priveşte solicitările psihologice ale muncii este recomandabil să se specifice doar unele standarde minime de selecţie şi performanţă (Cascio. Când se pune problema determinării cerinţelor psihologice ale muncii (Job specifications). că deprinderile de muncă se formează în timp graţie unor programe de instruire adecvate. cu cât aceasta este mai dificilă. diplome.1 Cele 7 puncte ale lui Roger utilizate în recrutarea şi selecţia de personal 1. Studiul comportamentului de muncă este unul laborios. În general. forţa fizică. Analiza muncii orientată pe deţinătorul postului de muncă (job specifications) se referă la analiza şi consemnarea atributelor sau particularităţilor individuale care trebuie să caracterizeze deţinătorul unui post de muncă. 2. la baza sa stând un instrumentar statistic bine fundamentat. deprinderi. acestea se referă la cunoştinţe. exigenţele muncii care ţin de particularităţile individuale ale operatorului nu trebuie privite rigid.12 - . la fel şi operatorii centralelor nucleare electrice sau de la alte locuri de muncă cu risc ridicat de accidentare. Importanţa acordată exigenţelor psihologice depinde însă şi de complexitatea muncii. În aviaţie. ele servesc numai ca ghid orientativ în proiectarea unor strategii de orientare profesională sau pentru recrutare. ori ca inflexibile.

5. Este important să se facă distincţie între nivelul inteligenţei unui individ şi cât din aceasta este utilizat. spontaneitate şi spirit generală de observaţie Aptitudini Aptitudini de relaţionare socială. mecanic. ruta profesională (cariera). zborul cu interes avionul. echilibrat. mobilitate facilitată de familie. aptitudinile muzicale. experimentalist etc. stabilirea unor conexiuni între acestea şi utilizarea lor în inferenţe predictive logice.. 1997) (Tabelul 1.2 Un exemplu de redactare a specificaţiilor / calităţilor psihice (Cole. Iată şi un exemplu legat de maniera de redactare a specificaţiilor unui post de muncă. 1997) Tipul de atribut Calităţi esenţiale Calităţi dorite căutat Calităţi fizice Greutate proporţională cu înălţimea. Aptitudini speciale Include diferite forme de raţionament matematic. vârsta între 21-28 ani Nivelul de Diplomă de absolvire a liceului Experienţă în realizare activitate de îngrijire medicală/ servicii tip catering Inteligenţa Gândire rapidă. asertivitate. 4.13 - . raţionament verbal sau spaţial. artistice. limbilor străine cerute dar ferm. mnezic.2) Tabelul 1. artistice. interes suportul familial. loportunitatea de a efectua ore de muncă suplimentare. 7. faţă de pasageri Domenii de Călătoriile. dexteritatea manuală. membru al unor cluburi şi societăţi. practice. independenţă. acordarea primului ajutor Personalitatea Personalitate deschisă şi prietenoasă. 6. succese în competiţii. Personalitatea Integrare socială.membru al unor asociaţii profesionale. Alte circumstanţe de Condiţiile familiale. acuitate vizuală şi auditivă perfectă. 3. temperament stabil. intelectuale etc. care ar putea influenţa pozitiv munca. literare. ştiinţifice. Inteligenţa generală Capacitatea de identificare a aspectelor cheie legate de rezolvarea unor probleme. Vorbire fluentă a speciale capabil de comportament politicos. Ne vom referi la postul de stewardeză sau însoţitor de bord la o companie aviatică pentru curse interne (adaptare după Cole. Simţul umorului . capacitatea de operare în situaţii de tensiune (dificile). înfăţişare îngrijită şi curată. Domenii de interes Mecanice.

de funcţionare a componentelor calculatorului etc. la potenţialităţile de a învăţa şi dezvolta unele calităţi impuse de realizarea unor performanţe şi structurarea unor deprinderi specifice activităţii respective de muncă. De exemplu. depanatorul de calculatoare trebuie să dea dovadă de iniţiativă. din raţiuni practice.14 - . 2000): KSAO RESPONSABILITATI Cunoştinţe legate de procedurile legale Capturarea şi reţinerea teroristului . deprinderea de asamblare a unui calculator solicită o bună coordonare ochi-mână. pentru un depanator de calculatoare. să presteze o privinţa timpului liber activitate ortostatică timp îndelungat. (3) Aptitudini (Ability).Circumstanţe familiale capacitate de păstrare a calmului şi sângelui rece în situaţii de criză. De pildă. capacitate de planificare a secvenţei de acţiuni de asamblare etc. Un exemplu de utilizare a KSAO este următorul (Tabelul 1. cele patru componente care circumscriu domeniul particularităţiilor individuale aferente analizei muncii sunt cunoscute sub acronimul KSAO (pe parcursul acestei lucrări vom păstra şi noi această formulă de lucru). aduce o notă suplimentară care crează posibilitatea utilizării acestui plus de informaţie în scopul selecţiei de personal. În ultimul timp. (2) Deprinderi (Skills). În literatura de specialitate. Se referă la capacitatea unei persoane de a fi performant în realizarea unei sarcini de muncă. s-a impus o variantă sintetică de prezentare a specificaţiilor deţinătorului unui post de muncă. de personalitate. (în familie) să locuiască în apropierea aeroportului Împărţirea calităţilor în Esenţiale şi De dorit. să ştie să facă conexiunile dintre componentele calculatorului etc. Una sau mai multe deprinderi de muncă solicită participarea.Se referă la ceea ce o persoană trebuie să facă în postul respectiv de muncă. Astfel. Sunt ceea ce deţinătorul unui post de muncă trebuie să ştie pentru a se achita de sarcinile pe care le are.3) Tabelul 1. aceasta incluzând patru componente fundamentale: (1) Cunoştinţe (Kowledge). a mai multor aptitudini. Acestea includ orice particularităţi individuale. în general.3 Un exemplu de utilizare a KSAO (după Spector. interese şi valori relevante care nu sunt cuprinse în celelalte trei componente menţionate. capacitate de a lucra sub stare de tensiune intensă şi în perioade scurte de timp Trebuie să poată respecta un program Flexibilitate în de lucru neregulat. Depanatorul de calculatoare trebuie să ştie să instaleze softul necesar. un depanator de calculatoare trebuie să posede cunoştinţe de electronică. (4) Alte particularităţi individuale (Other). dexteritate manuală şi digitală. siguranţă de sine şi independenţă etc.

de la tehnicile simple intuitive la metodologiile bazate pe un aparataj statistic sofisticat. în timp ce o analiză a muncii . Rolul important pe care îl joacă analiza muncii atât sub aspectul axării sale pe postul de muncă.de capturare şi reţinere a teroriştilor Deprinderi de utilizare a echipamentului Face uz de armele de foc din dotare de foc din dotare Aptitudini de comunicare cu ceilalţi Comunică cu colegii de echipă în vederea coordonării acţiunilor Curaj (şi alte calităţi personale care Preia iniţiativa într-o serie de presupun o serie de trăsături de acţiuni care implică risc sau situaţii extreme personalitate) Indiferent de soluţia de prezentare propusă pentru descrierea particularităţilor psihologice ale unui post de muncă. a fost susţinut întotdeauna de psihologii antrenaţi în domeniul psihologiei aplicate în procesul de muncă. a particularităţilor fizice specifice unui anumit post de muncă. face apel la structurarea procedurilor de lucru. dar şi a deţinătorului acestuia. Acest domeniu de interes poate fi rezolvat numai de un psiholog specializat în psihologia muncii şi organizaţională şi nicidecum de altă persoană nespecializată în această arie de activitate. Am putea spune chiar că analiza muncii orientată pe postul de muncă are conotaţii mai mult tehnice.15 - .4. Ambele tipuri de analiză a muncii îşi au importanţa lor. 1989) 2. apreciem că acest lucru este cel mai dificil şi necesită operarea cu o metodologie care să ducă la obţinerea unor date cât mai mult lipsite de distorsiuni subiective. Metodologia dezvoltată în acest scop este variată. Fişa postului Fişa postului reprezintă produsul finit al analizei muncii. Familiarizarea cu profesia Evaluarea listei de sarcini şi responsabilităţi Gruparea sarcinilor şi responsabilităţilor Trasarea profilului psihologic al profesiei de pompier Figura 1.6 Demersul practic al analizei muncii la pompieri (după Landy.

în primul rând. adoptarea unui anumit tip de analiză. sarcini. utilaje etc. referirile se vor face numai la descrierea posturilor/sarcinilor de muncă. Aceasta înseamnă. În practica pe care ne-o propunem să o dezvoltăm. ar fi următoarea : FIŞA POSTULUI Denumirea postului de muncă : Poziţia în COR: Obiectivele specifice ale activităţii de muncă: Integrarea în structura organizatorică: Poziţia postului de muncă în cadrul structurii organizaţiei Postul imediat superior: Postul imediat înferior: Subordonări: Are în subordine: Este înlocuit de: Înlocuieşte pe: Relaţiile de muncă: Ierarhice: Funcţionale: De reprezentare: Responsăţi. cum ar fi cea ierarhică sau în funcţie de scopuri şi mijloace (alegerea tehnicii este în funcţie de ceea ce se intenţionează să se facă). activitate pe care o găsim sub denumirea de Fişa postului de muncă.orientată pe deţinătorul postului de muncă presupune o descriere mai generală a comportamentului uman şi paternelor comportamentale solicitate de o anumită activitate profesională. oferirea unui anumit tip de feedback în urma evaluării performanţelor. apelarea la o serie de metode de culegere şi sinteză a datelor relativ la postul respectiv de muncă. activităţi şi acţiuni specifice postului de muncă Competenţele postului de muncă: Cunoştinţe în legătură cu domeniul muncii: Cunoştinţe privind modul de execuţie al sarcinilor: Experienţa: Cunoştinţe legate de folosirea accesoriilor muncii (aparate. presupune efectuarea unei incursiuni în ceea ce este specific pentru un anumit post de muncă. O schemă posibilă a fişei de post rezultată în urma analizei muncii orientată pe postul de muncă şi în concordanţă cu cele relatate anterior.): Contextul muncii Relaţiile interpersonale: Comunicarea: Tipuri ale relaţiilor de rol solicitate: Responsatea pentru alţii: Contacte conflictuale cu alţii: Condiţiile fizice ale muncii: Postul de muncă: Condiţiile de mediu: Solicitările postului de muncă: Caracteristicile structurale ale locului de muncă: Criticatea poziţiei/postului: . Descrierea sarcinilor de muncă şi concentrarea lor într-o fişă a postului. fapt ce sugerează idei legate de organizarea programelor de training.16 - .

fiind prezentă practic în toate domeniile psihologiei. Cele mai multe definiţii de dicţionar insistă pe constatarea şi notarea fidelă a fenomenelor aşa cum se desfăşoară ele în realitate. a fi atent la”. . Cum se construiesc grilele de evaluare a comportamentului în timpul evaluării psihologice? Obiective: 1.Rutină vs.1. Observaţia joacă un rol de maximă importanţă în evaluarea subiectivă a comportamentului. 2007).17 - . Metoda observaţiei 2. caracterul „pasiv“: observatorul nu intervine în desfăşurarea fenomenului studiat (Aniţei. Metoda observaţiei este cea mai veche metodă a psihologiei. Prezentarea construirii unei fişe de observaţie 3. În acest sens rezultă drept trăsătură definitorie a observaţiei. Etimologia cuvântului îşi are originea în latinescul „observo-are“ care se traduce în limba română prin „a privi. Prezentarea costruirii grilelor de observaţie a mimicii şi pantomimei Precerinţe: Nu este cazul Expunere: 2. Definirea metodei observatiei 2.2.1. Provocarea activităţii de muncă: Ritmul muncii şi planificarea: Pregătirea necesară postului de muncă Salariul şi condiţiile de promovare UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 2 METODA OBSERVAŢIEI ÎN PSIHOLOGIA MUNCII Conţinuturi: 2.

2. care poate varia de la o observaţie spontană până la observaţia pe durate mari de timp.18 - . • nivelul de informare oferit subiectului observat. psihologul debutant dar şi cel practicant cu experienţă vor trebui pe lângă datele paşaportale (figura 6) ale evaluaţilor să completeze un formular în care evaluează comportamentul verbal şi nonverbal exprimat în timpul testării psihologice. concentrarea observaţiei de la o manifestare foarte îngustă. structurate până la forme difuze. • durata observaţiei. structura datelor paşaportale pe fişa de obsevaţie (creion hârtie) se poate reprezenta cu uşurintă. • nivelul de conştientizare a prezenţei observatorului de către subiectul (subiecţii) observat. • focalizarea. un psiholog debutant trebuie să conştientizeze faptul că rezultatele obţinute în urma aplicării probelor psihologice au maximă relevanţă dacă sunt interpretate împreună cu comportamentul verbal şi nonverbal din timpul aplicării probelor psihologice.Definitorie pentru observaţie este înregistrarea sistematică a unor manifestări comportamentale aşa cum se prezintă ele în condiţiile normale ale mediului. Astfel. Acest lucru se poate urmări în figura 2. Banister şi colab. În urma experienţei acumulate în practică. pe cât de discret posibil. în acest capitol vom adapta şi completa observaţia la specificul observării comportamentului persoanei evaluate din timpul testării psihologice realizate de către psihologul practician. care poate prezenta următoarele variante: observator prezent şi neimplicat. observator prezent şi implicat. Nu me Prenu me Data Naştere Sex Nivel Educaţ ie Profesie Mediu de Provenie nţă Rezult ate proba 1 Rezultate proba 2 . care poate varia între dezvăluire completă până la absenţa oricărei informări. Pornind de la aceste aspecte definitorii. (1996) citaţi de Aniţei (2007) evidenţiază următoarele caracteristici definitorii ale observaţiei: • precizia observaţiei care se poate întinde de la forme foarte riguroase. nestructurate.1 Exemplu de date paşaportale consemnate în fişa de observaţie (Aniţei şi Chraif. De asemenea pentru o mai bună gestionare a bazei de date deţinute atât de către un psiholog debutant cât şi de un psiholog practician este indicat să se stocheze în tabele pe lângă rezultatele obţinute şi datele paşaportale ale persoanelor evaluate psihologic. observator ascuns şi neimplicat.1980 Sexul: F Nivelul de educaţie: 5 (studii superioare) Profesia: economist Mediul de provenienţă: urban Figura 2. observator ascuns şi implicat. nonverbal şi datele paşaportale. Importanţa practică constă în faptul că se pot realiza la finalul evaluării psihologice o serie de corelaţii între comportametul verbal. Cum se consemnează datele paşaportale în fişa de observaţie? Nume: Ion Prenume: Felicia Data naşterii: 14. strictă a comportamentului până la manifestări globale.02. 2010) Aşa cum se poate observă în figura 6.

ţigări. mai mulţi candidaţi prezenţi etc. Excel etc Cum se consemnează datele privitoare la particularităţile concrete ale situaţiei de examinare psihologică a persoanei prezente ? Un rol important îl joacă consemnarea pe scurt a unor detalii care de multe ori sunt omise de către psihologul evaluator din diferite motive: lipsă de timp.2 Model de gestionare a unei baze de date în vederea utilizării eficiente O organizare a bazei de date privind atât datele paşaportale precum şi rezultatele obţinute la aplicarea diverselor probe psihologice vine de asemenea şi în sprijinul aplicării procedurilor statistice în vederea stabilirii unor corelaţii sau structurări folosind distribuţii de frecvenţe. Persoanele prezente la examinarea psihologică în cele mai frecvente cazuri sunt supuse examinării privind: selecţia personalului.02. Statistica.Ion Felicia Maria n 14. procente precum şi realizarea de grafice cu ajutorul programelor specializate SPSS.2. aviz pentru servicii de bonă etc Având în vedere importanţa maximă a acestor examinări şi a acurateţei rezultatelor obţinute. a dormit 6-8 ore în timpul nopţii. cafea.1 970 F 5 econom ist lacatuş urban 56 34 Da n M 4 rural 48 26 Figura 2.3). Cum se construiesc grilele de evaluare a comportamentului în timpul evaluării psihologice? Fişa de observaţie va cuprinde o glilă de observaţie care poate fi nestandardizată (evaluare subiectivă prin descriere şi adjective din partea psihologului evaluator) sau standardizată (cu scală Likert sau ancore comportamentale). aviz de muncă. aviz pentru şcoala de şoferi.1 980 11. Grila de observaţie nestandardizată Un exemplu de grilă de observaţie nestandardizată poate fi analizată în figura (2. a consumat băuturi alcoolice. droguri etc 2. Conduita expresivă Psiholog observator Dana Melinte Concluzii . aviz pentru călătorie în alte ţări. antibiotice.03. psihologul trebuie să se convingă mai întâi dacă persoana examinată se află în tratament medical (ex barbitudice. evaluarea psihologică periodică. anxiolitice etc).19 - .

Este o persoană deschisă. analiza pantomimei completează tabloul comportamental din timpul efectuării probei psihologice la care este supus candidatul(figura 2. apoi se simte stăpân pe situaţie.1. dar expresia feţei este foarte flexibilă.20 - . În faza de început a efectuării probei scrise era nesigur.Mimica Mimica este expresivă şi în concordanta cu situaţia susţinerii unui interviu. pe lângă corp. picioare uşor departate. mâinile relaxate pe masă Braţele sunt relaxate. Persoana examinată este în general sigura de ea şi îşi stăpâneste cu succes reactiile in situatii dificile. Îşi ridică sprâncenele din când în când. e atent la ceea ce spune(mâna la gura). Mobilitatea sprâncenelor şi ridicarea lor semnifică mirarea dar şi aprobare din partea persoanei. Sprâncenele Nasul Îşi umflă nările uneori. Mâinile Îşi duce uneori mâinile la gura. Muschii feţei sunt relaxaţi. Pentru a spori cantitatea de aer sau o stare consumatoare de oxigen. 2. Braţele Gestionează cu succes momentul interviului. Buzele Îşi umezeşte uneori buzele şi verbalizează prin mimică cuvinte fără pronunţie. dar se emoţionează dacă se ating puncte sensibile.Pantomima Postura corpului este una deschisă.4). persoana dornică de comunicare. Ochii Menţine un contact vizual constant. . Faţa Faţa ne aduce încă un argument că persoana este deschisă la comunicare. Detaliile sunt semnificative privind emotivitatea persoanei examinate. cu percepţie optimistă a mediului înconjurător.3 Grilă de observaţie a comportamentului nestandardizată în timpul evaluării psihologice Aşa cum se poate observa în figura 38. dornică de a stabili un contact. Figura 2. Persoană comunicativă.dar în general le ţine relaxate pe masă. Faptul că îşi mişcă buzele în timp ce gândeste semnifica faptul că e o persoană care analizează profund şi repetă detaliile. Pe lângă analiza mimicii. Obrajii Obrajii sunt roşiatici. în grila de observaţie a mimicii se notează de către observator aprecieri ale comportamentului prin adjective şi verbe.

Nerăbdarea cu care aşteaptă finalizarea înterviului este evidenţiată la nivel comportamental de mişcarea „nervoasă” a piciorului drept. Grila de observaţie nestandardizată.4. 2) în ancore comportamentale. pantomima Ce urmărim cu ajutorul grilei de observaţie nestandardizate? Observaţii subiective consemnate de către psiholog privind: ! Mimica ! Pantomima ! Ţinuta vestimentară ! Accesoriile Caracteristici: ! Este subiectivă ! Necesită un anumit nivel de pregătire din partea psihologului privind descrierea şi interpretarea Grila de observaţie cu răspunsuri standardizată Grila de observaţie care întră în componenţa fişei de observaţie poate fi şi cu răspunsuri standardizate: a) scală Likert. îşi explică rezolvarea probei pe plan mental. cu experienţă privind ţinuta la prezentarea pentru examinare psihologică. Figura 2. Respectă uşor un regulamet de ordine internă privind ţinuta vestimentară. Acest aspect al standardizării itemilor de răspuns introduce în plus faţă de grila de observaţie nestandardizată posibilitatea de a putea compara candidaţii între ei sau posibilitatea de a fi mai mulţi evaluatori în camera unde se dau probele psihologice.Degetele Degetele le miscă uneori când completează proba psihologică. Costumul este clasic şi pantofi de birou. Membrele inferioare În partea de mijloc a interviului stă picior peste picior. Doreşte să se facă înţeleasă cât mai exact. 1) Grila de observaţie standardizată cu răspunsuri standardizate pe scala lickert În acest sens se poate urmări exemplul din figura 40 . Ţinuta vestimentară şi accesoriile Are doar o verighetă şi cercei.21 - . deschisă la comunicare. Persoana căsătorită.

deloc.5 Grila cu răspunsuri standardizate pe scală likert Modelul 2 Grila de observaţie cu răspunsuri standardizate pe scală likert În figura 2. Astfel: Se va completa pe o scală de la 1 la 5.manifestare uneori prezentă.22 - . 4. rar. adesea. Se va utiliza următoarea scală calitativă: 1.manifestare prezentă.Instructaj În funcţie de ceea ce se observă la subiectul intervievat se va alege unul dintre cele cinci tipuri de răspuns. încercuind cifra corespunzătoare. 3. 2. 2. 3. Răspuns: Figura 2. Culoarea feţei se schimă în roşu.6. 5 – manifestare permanent prezentă. gradul de manifestare al persoanei evaluate psihologic în tabelul din figura 2. Conduita expresivă Mimica faţa obraji ochi buze sprâncene nas braţ comportament apleacă faţa în timpul executării probei se schimbă culoarea în roşu umezi şi lucioşi strânge din buze stă încruntat/ă îşi freacă nasul mişcă braţele în timpul executării probei scala evaluare 1 2 3 de 4 5 Membre superioare . Itemi conduită expresivă a) mimica 1. Fruntea este transpirată. Răspuns: b) pantomima 3) Mişcă braţele în timpul efectuării probei. foarte des.manifestare inexistentă. după cum urmează: 1. frecvent . Răspuns: 4) Loveşte cu talpa piciorului parchetul. 4.6 psihologul observator va completa după următoarele punctaje pe scala Likert prezenţa sau absenţa comportamentelor exprimate în timpul executării probelor psihologice. Răspuns: 2.manifestare deseori prezentă. 5.

Familiarizarea cu etapele selecţiei personalului 3.23 - .mâini accesorii Trup privit din faţă spate Membre inferioare poziţia picioarelor genunchii îşi roade unghiile se joacă cu lănţişorul/inelul/cerceii în timpul executării probelor este aplecat în faţă.2.1 Procesul de selecţie a personalului: Definire şi context 3.1 Procesul de selecţie a personalului . Cunoaşterea unor modele de scrisoare de intenţie şi scrisoare de motivaţie Precerinţe: Nu este cazul Expunere: 3. Contextul aplicării procesului de selecţie a personalului 2.6 Grila de observaţie cu răspunsuri standardizate pe scală likert * Adaptată şi modificată după masterand Ramona Gottszeman UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 3 SELECŢIA PERSONALULUI Conţinuturi: 3. cu privirea cât mai aproape de proba psihologică are o poziţie încovoiată încrucişate în zona gleznelor îndoaie genunchii Figura 2. Etapele selecţiei de personal şi locul interviului de selecţie Obiective: 1.

managerii conştientizează necesitatea utilizării unor instrumente de selecţie mai validate şi standardizate care să aibă valoare predictivă în momentul angajării pe posturile scoase la concurs. recompensele includ aici şi pe cele . orice creare a unui nou post de muncă. interviul de selecţie este o etapă ce trebuie pregătită din timp iat intervievatorii vor efectua cursuri speciale de formare profesională în vederea realizării interviului de selecţie. Astfel.Una din atribuţiile cele mai importante ale departamentelor de resurse umane din organizaţii este recrutarea de personal calificat. introducerea unei noi tehnologii. Astfel. Astfel. au fost adoptate de asemenea strategii de Life Long Learning adică formarea profesională a adulţilor pe termen lung. servicii de sănătate. În ultimii ani. departamentul de resurse umane este interesat de implementarea unor sisteme performante de evaluarea performanţelor profesionale ale angajaţilor. format profesional corespunzător posturilor scoase la concurs. când procesele de schimbare se derulează într-un ritm accelerat şi când asistăm la mutaţii în sfera social-economică a căror consecinţe sunt greu de prevăzut şi controlat. În acest sens. Acest aspect este concretizat prin programe de motivare a angajaţilor (Pânişoară. psihologii din departamentele de resurse umane ale organizaţiilor pot să folosească un cod deontologic care stipulează relaţia dintre psihologi şi angajaţi. repartiţia celor selecţionaţi. remuneerarea salarială şi motivarea angajaţilor reprezintă variabile ce duc la creşterea competivităţii personalului. performanţa situându-se la baza sistemelor de remunerare a angajaţilor. Recompensele trebuie să diferenţieze pe angajatul bun de unul mai puţin bun. etc). scanarea pieţei muncii şi selectarea celor mai potriviţi candidaţi pentru locurile de muncă disponibile. Pentru aceasta. prin admiterea personalului la procesul de luare a deciziilor. Recompensele includ atât compensaţiile directe sub formă de salarii cât şi compensaţiile indirecte oferite de organizaţie pentru efortul depus în îndeplinirea obiectivelor acesteia (bonusuri. 2005). Pe lângă formarea profesională a adulţilor. interviul de selecţie are un rol central în selectarea viitorilor angajţi pentru posturile scoase la concurs. pe lângă probele psihologice de aptitudini şi personalitate folosite în evaluarea psihologică din procesul de selecţie a personalului. Mai mult decât atât. operaţionarea transferurilor sau promovarea personalului existent. organizaţiile îşi formează propriile centre de formare şi perfecţionare profesională organizate pe baza unor principii moderne reglementate legislativ. prin elaborarea unei grile de salarizare transparente dar şi prin oferirea de pachete bonus cu concedii abonamente la sală fitness şi sport etc Remunerarea angajaţilor Întotdeauna organizaţiile au fost interesate de competenţă şi competitivitate.24 - . Tot mai mult. Procesul de selecţie a personalului este unul dintre cele mai dificile activităţi ale departamentului de resurse umane. înseamnă proiectarea unui curs de formare profesională personalizat. pe managerul eficient de cel ineficient etc. Managementul performanţelor individuale şi organizaţionale Organizaţiile sunt foarte interesate de formarea profesională a angajaţilor şi de perfecţionarea formării profesionale continue a acestora. Practic. Acest lucru a devenit deosebit de important în contextul economic actual de globalizare dar şi de criză economică mondială când competiţia dintre organizaţii a crescut. În acest sens. pachete pentru vacaţă. pachete de sport. Evaluarea performanţelor profesionale este un punct critic în orice organizaţie. distribuirea recompenselor este o activitate complexă şi specializată. în urma adoptării reglementărilor Uniunii Europene.

s-a constatat că printre sursele serioase de fluctuaţie a personalului sunt enumerate lipsa posibilităţilor de promovare. • Promovarea relaţiilor transparente. • Respectarea drepturilor fundamentale ale angajaţilor precum dreptul de a se exprima liber şi dreptul de asociere. de construire a unui climat de muncă eficient. Astfel. asistăm la confruntarea cu noi culturi organizaţionale. departamentul de resurse umane este răspunzător şi de programele de disponibilizare a forţei de muncă astfel încât aceastea să fie aplicate de pe poziţii raţionale. În ultimii 20 ani. aceea de stabilire şi menţinere a unor relaţii de muncă nonconflictuale. 2010). • Condiţii de muncă fără discriminări. în care noxele acţionează asupra sănătăţii personalului. Păstrarea unor principii etice în politica şi comportamentul organizaţional. România s-a confruntat cu diferite chimbări atât pe plan legislativ. Formarea profesională continuă a personalului este costisitoare şi este realizată în timp. aplicarea principiilor etice în relaţiile cu clienţii dar şi în contextul mediului în care funcţionează organizaţia respectivă. economic cât şi politic. un mediu de muncă neconfortabil. reprezentanţii sindicali şi să se constituie ca o punte între conducerea organizaţiei şi membri acesteia. Mai muilt decât atât. Chraif. fiind un factor motivaţional care nu poate fi neglijat. dacă percepe că ceea ce face este sub nivelul său de aspiraţie sau dacă organizaţia nu-i oferă un mediu confortabil de desfăşurare a activităţii de muncă. Un rol important al departamentului de resurse umane este să se implice în negocieri cu salariaţii. fidelizarea personalului şi reducerea fluctuaţiei de personal (Aniţei şi Chraif. . În acest sens. pe măsură ce posibilităţile de dispariţie a restricţiilor impuse de graniţele fizice ale unei ţări şi extindere a pieţei forţei de muncă. Astfel. multe organizaţii includ în activitatea departamentului de resurse umane şi activităţi legate de stabilizarea. Managementul multinaţional al resurselor umane este un domeniu nou de abordare în contextual în care problemele globalizării se impun din ce în ce mai mult. iar părăsirea organizaţiei de către acesta constituie o pierdere care nu poate fi neglijată. departamentul de resurse umane este implicat într-o activitate importantă. Astfel. În momentul în care companiile fac investiţii în străinătate. 2008. Având în vedere mediul muncii şi necesitatea unui climat organizaţional pozitiv. este cât se poate de firesc ca personalul unei organizaţii să-şi schimbe locul de muncă sau organizaţia. să fie pregătite corespunzător şi bine fundamentate. Perspectiva multinaţională de activitate a organizaţiilor multinaţionale deschide noi posibilităţi organizatorice şi de intervenţie a departamentelor de resurse umane. Stabilizarea resurselor umane-reducerea flutuaţiei de personal. stresul de la locul de muncă (ibidem). departamentul de resurse umane are ca responsabilitate prioritară dezvoltarea unor programe de reducere a consecinţelor negative pe care acesta le are. Fisher.care nu sunt băneşti.25 - . sporind nivelul de satisfacţie profesională al salariaţilor. Schoenfeldt şi Shaw (1996) prezintă responsabilităţile care revin unei organizaţii referitor la aplicarea principiilor comportamentale etice: • Respectarea angajaţilor. În prezent se insistă tot mai mult pe implementarea şi respectarea unui cadru etic în cadrul organizaţiei. În legătură cu disponibilizarea forţei de muncă. • Evitarea nedreptăţirii angajaţilor. menagementul resurselor umane îşi îmbogăţeşte aria de aplicaţie datorită cadrului internaţional în care acţionează organizaţia respectivă.

fabrici sau departamente mai mari din cadrul aceleiaşi organizaţii iar în situaţia organizaţiilor multinaţionale vom avea replici ale departamentelor de resurse umane în diferite ţări unde îşi desfăşoară activitatea organizaţia respectivă. Departamentul de resurse umane reflectă gândirea managerială şi se bazează pe structurarea activităţilor specifice de personal. Această optică nouă vine în sprijinul ideii că în cadrul economic actual. În acest sens pe lânga simpla alocare de resurse umane în interiorul organizaţiei este vorba şi de implicarea unui departament specializat în toată activitatea de resurse umane a companiei. asumarea responsabilităţilor pentru bolile profesionale cauzate de condiţiile de muncă. principiile etice formulate sunt următoarele: • Instiuirea unor practici legate de sănătate şi siguranţă. managementul resurselor umane este preocupat de operaţionalizarea obiectivelor organizaţiei prin integrarea aspectelor sociale.La nivel organizaţional. Dimensiunile departamentului de resurse umane sunt dependente de mărimea şi complexitatea organizaţiei. evaluare şi promovare discriminative şi transparente. În atribuţiile departamentului de resurse umane stă motivarea angajaţilor şi obţinerea implicaţei lor faţă de obiectivele organizaţiei. obiective pe termen scurt şi îndepărtat. 2001) arată că. • Evitarea utilizării unor sisteme de selecţie. Contextul nou în care îşi derulează activitatea o organizaţie presupune o reorganizare a departamentului de resurse umane după principii noi. Departamentul de resurse umane Fiecare organizaţie este interesată de problema resurselor umane pe care se bazează în realizarea obiectivelor pe care şi le-a formulat. directorul de resurse umane este colaboratorul direct al directorului general executiv. boli cauzate de stresul muncii. • Urmărirea unei politici echitabile şi ferme privitor la respectarea măsurilor disciplinare. cu atât evantaiul activităţilor de resurse umane se măreşte şi departamentul este mai complex. • Realizarea unor proceduri transparente în recrutarea angajaţilor. informarea angajaţilor despre posibilele pericole la care se expun. Discutând despre locul ocupat de managementul resurselor umane în conducerea generală a unei organizaţii. aplicarea principiilor de desfacere a contractului de muncă. De obicei. este o rezultantă a structurii organizaţiei şi a demersurilor echipei manageriale. disponibilizările de personal în organizaţia respectivă.26 - . Astfel. dimensionarea departamentului este determinată de mărimea organizaţiei. În organigrama oricărei organizaţii. • Promovarea unui sistem de retribuire proporţional cu munca depusă. cu cât organizaţia este implicată în desfşurarea unor activităţi mai diversificate. cât şi recrutarea şi formarea personalului în funcţie de trebuinţele organizaţiei respective. departamentul de resurse umane are o poziţie de subordonare nemijlocită numai faţă de conducerea ei. la baza performanţelor organizaţionale găsim ca factor prioritar strategia socială a organizaţiei. În acest caz găsim adesea subdepartamente de resurse umane la nivelul unor filiale. Pe măsură ce organizaţia se dezvoltă. Managementul resurselor umane. Acestea trebuie să răspundă cerinţelor actuale impuse de mediul extern în care funcţionează organizaţia şi cerinţelor mereu amplificate impuse de politicile de globalizare care accentuează problema concurenţială. în contextul amintit. . Gestionarea şi previziunea resurseleor umane constituie obiectul de activitate al departamentului de resurse umane. Practic. Manolescu (1998. activităţile de management al resurselor umane se înmulţesc.

Organizarea în departamntul de resurse umane se face în subdiviziuni distincte, ceea ce presupune prezenţa unor posturi specifice activităţilor de resurse umane în structura organizatorică după cum urmează: • Director/şef compartiment RU; • Responsabil cu gestiunea personalului; • Responsabil cu formarea profesională; • Responsabil cu recrutarea şi încadrarea personalului; • Responsabil cu probleme de protecţia şi siguranţa muncii; • Responsabil cu evaluarea personalului; • Responsabil cu administrarea personalului în cadrul unei subunităţi sau unui departament, etc.

3.2. Etapele selecţiei de personal şi locul interviului de selecţie
Constantin (2004) optează pentru patru modele ale procesului de selecţie de personal în funcţie de numărul de etape/faze prezente (figura 3.1.).
1. Etapa pregătitoare 2. Recrutarea 3. Depunerea candidaturii 4. Interviul preliminar 5. Testarea competenţelor profesionale 6. Evaluarea psihologică 7. Interviul aprofundat 8. Probele situaţionale 9. Interviul cu managerul 10. Oferta de lucru

1. Etapa pregătitoare 2. Recrutarea 3. Depunerea candidaturii 4. Interviul preliminar 5. Testarea competenţelor profesionale 6. Evaluarea psihologică 7. Interviul aprofundat 8. Oferta de lucru 1. Etapa pregătitoare 2. Recrutarea 3. Depunerea candidaturii 4. Interviul aprofundat 5. Evaluarea psihologică 6. Interviul cu managerul 7. Oferta de lucru

1. Recrutarea 2. Depunerea candidaturii 3. Interviul aprofundat 4. Oferta de lucru

Figura 3.1. Posibile etape în selecţia de personal. Adaptat după Constantin (2004)

După cum se poate analiza în figura 3.1, etapele selecţiei de personal pot să difere în funcţie de organizaţie, managementul resurselor umane, timpul destinat procesului de selecţie de personal, costurile la care se ridică procesul selecţiei de personal. Cu toate că etapele diferă ca număr de la 10 la 4 etape, interviul aprofundat este prezent în toate variantele, jucând rolul cel mai important în selecţia personalului. Alţi autori atât străini cât şi români împart în două procese distincte selecţia personalului: 1) procesul de recrutare; 2) preocesul de selecţie. În acest sens, Noe, Hollenbeck, Gerhart şi Wright (2007) pledează pentru un management al resurselor umane în care procesul de selecţie de personal este separat de recrutarea personalului şi are 5 faze/etape (figura 3.2).

- 27 -

Aplicaţii de teste screening Testarea cu probe şi analiza Interviul aprofundat Verificarea dosarului candidaţilor (scrisoarea de intenţie, scrisoarea de recomandare, CV-ul şi formularul de angajare) Selectare a viitorilor angajaţi Figura 3.2. Etapele selecţiei de personal Sursa: Noe, Hollenbeck, Gerhart şi Wright (2007)

După cum se poate vedea în figura 3.2., autorii citaţi prezintă doar 5 etape în procesul de selecţie a personalului pornind cu probe screening si apoi cu probe specifice domeniului de activitate al organizaţiei. Ceea ce este vizibil, este faptul că şi în această schemă interviul aprofundat este prezent, urmat însă de analiza dosarului personal (scrisoarea de intenţie, scrisoarea de recomandare, CV-ul şi formularul de angajare). Manolescu (2001) adoptă de asemenea varianta în care procesul de recrutare este separat de procesul de selecţie de personal. Astfel, acesta consideră procesul de recrutare ca fiind activitatea de bază a procesului de asigurare cu personal şi citântu-l pe Cherrington schematizează procesul de asigurare cu personal (figura 3.3.).

Planificarea resurselor umane Analiza posturilor şi proiectarea muncii Recrutare

Asigurarea cu personal din interior

Selecţia Orientarea Asigurarea cu personal din exterior

Transfer Promovare Recalificare Reâncadrare Restructurare Dezvoltare Demisie Pensionare Concediere Deces

Necesităţile de resurse umane

Figura 3.3. Procesul de asigurare cu personal (adaptată după Manolescu (2001))

După Manolescu (1998; 2001) procesul de asigurare cu personal este de două feluri: 1) asigurarea cu personal din exteriorul organizaţiei şi cuprinde etapele: recrutarea, selecţia şi orientarea sau integrarea personalului; 2) asigurarea cu personal din exteriorul organizaţiei presupune: transferuri, promovări, recalificări, reîncadrări etc Astfel, după cum autorul specifică, recrutarea este separată de selecţia de personal şi nu este etapă a acesteia. Analizând etapele selecţiei evaluării şi formării profesionale iniţiale şi continue, vom detalia fiecare etapă şi explicita locul ei ca verigă în întregul proces de evaluarte psihologică în

- 28 -

organizaţii. În continuare vom analiza fiecare dintre fazele procesului de selecţie, evaluare şi formare profesională iniţală şi continuă. 1. Analiza muncii: Aceasta este o etapă premergătoare selecţiei şi recrutării de personal prin care se verifică analiza documentelor organizaţiei (jurnalul de acte privind personalul şi sarcinile la locul de muncă), se investighează şi analizează fiecare angajat la locul de muncă privind sarcinile şi activităţile pe care le efectuează şi se analizează toate caracteristicile posturilor de muncă în vederea întocmirii documentelor finale: fişele de post. La finalul procesului complex declanşat organizaţia va deţine fişe de post detaliat realizate în conformitate cu care vor realiza anunţul de recrutare şi vor scoate oficial posturile la concurs. Constantinescu şi colab. (1999) consideră că decizia de acceptare a unui loc de muncă este influenţată de trei factori principali: 1. factori obiectivi: salariul, natura muncii, localizarea, oportunităţile de avansare; 2. factori subiectivi: care determină ca organizaţia să fie preferată altora conform căreia oamenii sunt atraşi către organizaţii care se potrivesc cu personalitatea lor (imaginea şi climatul organizaţional); 3. factori de recrutare: deoarece se consideră că, candidaţii nu deţin cunoştinţe suficiente nici despre post, nici despre organizaţie pentru a lua o decizie raţională. Noe, Hollenbeck, Gerhart şi Wright (2007) evidenţiază faptul că prin analiza muncii managementul resurselor umane beneficiază de: 1) redefinirea procesului muncii; 2) planificarea resurselor umane; 3) câştig în realizarea selecţiei de personal (din punctul de vedere al aptitudinilor, abilităţilor şi deprinderilor precum şi a sarcinilor de executat pentru fiecare post); 4) implicarea în formări profesionale (identifică necesarul de cunoştinţe, aptitudini şi deprinderi); 5) realizarea de performanţe ridicate în muncă; 6) planificarea eficientă a carierei; 7) evaluarea eficientă a costului muncii depuse.

2. Recrutarea candidaţilor (externă şi internă) Pornind de la cei trei factori: obiectivi, subiectivi şi de recrutare, explicitaţi în prima etapă, putem concluziona faptul că recrutarea personalului trebuie privită ca o activitate de promovare a imaginii organizaţiei. Având în vedere aceste aspecte, se vor construi categorii şi politici de recrutare prin care se stabilesc politicile urmărite, obiectivele şi strategiile urmărite, normele şi valorile organizaţiei etc. Fisher, Schoenfeld şi Shaw (1996) apud Manolescu (2001) enumeră aspecte privind deciziile manageriale care operaţionalizează strategiile şi politicile de recrutare: 1. identificarea şi atragerea unui număr cât mai mare de candidaţi pentru a se obţine necesarul numeric şi calitativ de angajaţi. 2. procentul de ocupare a posturilor din interior sau exterior sau prin combinarea acestora (surplusul de personal, concedierile masive). 3. asigurarea concordanţei între activităţile de recrutare ale organizaţiei, valorile şi strategiile acestora fără a neglija concurenţa pe piaţa muncii. 4. măsura în care organizaţia preferă să atragă candidaţi cu calificare satisfăcătoare aflaţi în căutarea unui loc de muncă; 5. asigurarea concordanţei între activităţile de recrutare ale organizaţiei şi valorile şi strategiile acesteia, fără a neglija şi alte aspecte precum: concurenţa pe piaţa muncii, reputaţia slabă a organizaţiei etc.

- 29 -

6. ultima din cadrul proceselor de recrutare. a etapelor şi strategiilor de formare profesională absolute. măsura în care organizaţia preferă: să atragă candidaţi cu calificări satisfăcătoare. luarea în consideraţie a obiectivelor avute în vedere după angajarea personalului inclusiv efectele post-recrutare. aspectele generale privind obiectivele de maximă importanţă despre candidaţi. redactarea unui curriculum vitae echivalează cu pregătirea unui memoriu asupra activităţii sale anterioare. Peer (2006) critică tradiţionalul CV de o pagină. Analizând din punct de vedere al candidatului. candidaţii informaţi despre posturile scoase la concurs îşi organizează dosarul de concurs şi-l depun la organizaţia respectivă după ce au completat în prealabil formularul de angajare. 9. În continuare vom descrie şi explica pe larg documentele pe care un angajat va trebui să le anexeze la dosarul de concurs în vederea angajării. 2) Formularul de angajare. Sursele de recrutare ale candidaţilor pot fi de două tipuri ( Procesul de asigurare cu personal (adaptată după Manolescu (2001)): interne şi externe. concis şi obiectiv din care. Acest document este realizat în mod specific fiecărei organizaţii conţinând acele obiective pe care organizaţia doreşte să le verifice odată cu . niveluri de responsabilitate care sunt foarte greu de verificat. Depunerea dosarelor cu documente şi înregistrarea lor cu număr de înregistrare În această etapă. scrisoarea de recomandare. consideră autorul. măsura în care candidaţii sunt depersonalizaţi şi reprezintă pentru angajatori indivizi ce trebuie identificaţi şi retraşi. a). să aleagă acei candidaţi competitivi care au un real interes pentru posturile libere având în vedere o carieră pe termen lung. Manolescu (2001) precum şi Peer (2006) consideră că curriculum vitae este unul dintre cele mai practice procedee de evaluare fiind bazat pe informaţii biografice. proiecte nefinalizate la data stabilită.30 - . astfel încât şi acei candidaţi care au fost respinşi să-şi dezvolte imagini şi atitudini perceptive despre organizaţie pe care să le comunice mai departe. în care scenariul interviului şi intervievatorii vor juca un rol cheie în alegerea pe posturile scoase la concurs a candidaţilor potriviţi cu profilul psihologic pentru posturile de muncă. realizarea recrutării personalului într-un timp cât mai scurt şi cu costuri reduse (costuri de recrutare anuale sau costuri de recrutare medii pe persoană). Odată finalizat procesul de recrutare şi colectarea unui important număr de dosare de concurs depuse de candidaţi la organizaţia care a scos posturi la concurs se va declanşa procesul complex al selecţiei personalului. astfel încât angajaţii organizaţiei respective să aibă şansa să lucreze în continuare dacă este rotit pe post. scrisoarea de intenţie şi formularul de angajare. document propriu al organizaţiei angajatoare. Curriculum vitae – Acest document individual constiuite punctul de plecare în analiza şi evaluarea psihologică a candidaţilor reprezentând unul din mijloacele de selecţie primară a candidaţilor. protejarea unui anumit număr de angajaţi cu contract de muncă pe timp nedeterminat. Acei candidaţi aleşi conform strategiei de potrivire cu postul vor fi capabili de performanţe ridicate la locul de muncă pe o perioadă de timp lungă. care sunt în căutarea unui loc de muncă şi care sunt interesaţi de ocuparea locurilor vacante. amânări şi penalizări suferite de candidaţi precum şi diverse litigii. preocuparea organizaţiei de a identifica şi atrage o varietate de categorii de candidaţi ca manifestare a unuia din principiile centrale ale vieţii organizaţionale. 8. 10. 7. a competenţelor dar şi a aptitudinilor sale precum şi proiectele în care a fost şi este implicat. 3. eforturile de recrutare să ducă la efectele aşteptate inclusiv la îmbunătăţirea imaginii de ansamblu a organizaţiei. În practica recrutării personalului se folosesc ambele tipuri de surse. 11. pot fi omise multe informaţii care ar putea fi importante precum: pauzele de angajare. Acestea sunt: CV-ul. Noi considerăm că CV-ul trebuie să reprezinte pentru angajatori doar punctul de început în evaluarea psihologică a candidaţilor pe baza căruia se pot formula acele întrebări definitorii şi clarificatoare pentru intervievatori astfel încât la finalul procesului de selecţie să fie repartizaţi pe posturile scoase la concurs doar acei candidaţi care au profile psihologice potrivite/optime pentru realizarea de performanţe ridicate la locul de muncă pe termen lung.

• formular de angajare destinat departamentului vânzări. Formularul de angajare document intern al organizaţiei va fi construit şi redactat cu atenţie pentru a fi util atât organizaţiei. deoarece un formular de angajare foarte complex şi încărcat adresat unor candidaţi pe posturile: mecanic. dar pentru a putea fi completat uşor. cât a stat la ultimul loc de muncă dar şi aspecte şi particularităţi definitorii departamentului şi posturilor de muncă din acel departament: stagii de formare (vânzare. cu multe departamente. a unui singur tip de formular de angajare ar avea două inconveniente: 1) formularul de angajare fiind general. • formarea bazei dosarului personal de angajare. • obţinerea de referinţe şi verificarea calificărilor. • formular de angajare destinat departamentului producţie. opţiuni pentru posturile scoase la concurs. noi am optat pentru această clarificare pornind de la organigrama funcţională deoarece utilizarea într-o organizaţie mare. Primul exemplu prezintă două formulare corecte aşa cum am indicat construite în funcţie de aspectele funcţionale ale departamentelor: resurse umane şi vânzări. cursuri specializate ca inspector resurse umane (acestea nefiind necesare pentru candidatura pe alte posturi din alte departamente etc). organizaţia angajatoare poate construi şi folosi/propunem mai multe tipuri de formulare de angajare cum ar fi: 1) din punct de vedere al organigramei: • formular de angajare destinat managerului superior şi mediu. . dar şi în momentul construirii grilei de întrebări adresate candidaţilor conform cărora vor fi detaliate acele aspecte şi particularităţi relevante despre perioada anterioară la fostul loc de muncă. enumerarea locurilor de muncă anterioare. vânzător. Aspectul completării de către candidaţi trebuie să fie punctul de pornire în realizarea formularului de angajare. deci întreaga organizaţie fiind foarte greu de completat şi ineficient. Analizând detaliat aceste exemple se poate observa că până la un moment.completarea lor din partea candidaţilor. şofer. 3) Propunând această structură a construirii formularelor de angajare indicăm analiza a două exemple de formulare de angajare la anexele 3 şi 4. managementul resurselor umane).31 - . 2) din punct de vedere al caracteristicilor funcţionale fiecărui departament: • formular de angajare destinat managerului superior. • formular de angajare destinat departamentului resurse umane. Având în vedere specificul şi caracteristicile fişelor de post din fiecare departament. dar şi obiectivele şi interesele candidatului în legătură cu noul loc de muncă unde doreşte să fie angajat. va pune în imposibilitatea de a fi înţeles ca modalitate de completare dar şi de înţelegere a întrebărilor sofisticate într-un limbaj greu accesibil candidaţilor cu studii medii sau fără studii. 2) formularul de angajare ar putea conţine doar aspecte generale. dar şi cel al ierarhiei organizaţionale. • formular de angajare destinat departamentului promovare (marketing). aspecte majore în procesul de selecţie a candidaţilor. • formular de angajare destinat subordonaţilor (angajaţilor de jos). • a ajuta la structurarea interviului. • decizia privind chemarea solicitantului la interviu. de completat şi s-ar pierde foarte multe aspecte şi particularităţi specifice fiecărui departament şi post de muncă. Peer (2006) accentuează faptul că acest formular solicită toate informaţiile pentru: • dovedirea îndeplinirii cerinţelor din profilul candidatului. formularele sunt identice vizând aspecte generale de care organizaţia este interesată despre candidaţi: date biografice. promovare. administrator de depozit. Pornind de la criteriul bazat pe nivelul de educaţie. inteligibil şi cât mai transparent de candidaţi. ar avea foarte multe rubrici de completat datorită menţionării aspectelor şi particularităţilor. Aceasta prezintă mare importanţă în procesul de selecţie al personalului atât în faza preliminară interviului când are loc preselecţia pentru interviul de angajare. electrician etc. valabile pentru întreaga organizaţie.

Cu stimă. Sunt pe deplin încrezător în aptitudinile şi competenţele sale de muncă în domeniul cercetării de piaţă. . persoane care certifică competenţele. depistează cu uşurinţă potenţialii clienţi de piaţa şi relizează cu rigurozitate planurile de prognoză în vânzări pe baza indicilor de piaţă. Obligativitatea înregistrării documentelor şi a îndosarierii lor va permite urmărirea atentă a procesului de selecţie pentru a evita anumite posibili distorsiuni/situaţii: pierderea. Un posibil model de scrisoare de motivaţie şi un exemplu se regăsesc la anexa 4 (scrisoarea de motivaţie). imaginea.4. Doamnul Ioan este sociabil şi sare în ajutorul colegilor dar nu amestecă realţiile intime cu relaţiile colegiale la locul de muncă. După cum se poate observa atât în schema standard a construirii şi realizării scrisorii de motivaţie. Domnul George Ioan m-a rugat să scriu această scrisoare de recomandare pentru a veni în sprijinul angajării pe postul de Director de Departament marketing. Domnul Ioan s-a dovedit dintotdeauna eficient în realizarea activităţilor şi sarcinilor la fostul loc de muncă. candidatul trebuie să ştie că aceasta trebuie înregistrată şi îndosariată alături de celelalte documente ale dosarului de candidatură pe postul vacant şi preluarea datei cu care a fost înregistrată. eu fiind îndatorat să o realizez. şi profilul psihologic al candidaţilor prin credibilitatea lor. Ca aspect al relaţiilor interpersonale. scrisorii de motivaţie i se va da un număr de înregistrare şi o dată de intrare în organizaţie. realizările. În caz că doriţi mai multe informaţii. candidatul le-a depus în dosarul de angajare atunci când pot fi date drept uitate. încadrarea în timp pentru acordarea unui răspuns oficial la solicitarea de angajare şi multe altele. alături de cele menţionate anterior are menirea de a oferi aspecte şi particularităţi privind activitatea şi realizările candidaţilor pe posturile vacante dar şi o caracterizare psihologică din partea unor experţi. candidatul va trebui să respecte un traiect obiectiv vizând aspectele personale principale.4. înregistrarea va permite monitorizarea procesului de selecţie ajutând la creşterea eficienţei în gestionarea şi analiza documentelor depuse de candidaţi în vederea angajării dar respectând totodată cadrul legislativ conform căruia răspunsul la o cerere de angajare trebuie să fie dat într-un anumit număr de zile lucrătoare. Un exemplu practic construit după modelul general prezentat în anexa 6 este cel din figura 3. Ca şi celelalte documente din dosarul de concurs al candidaţilor. În cei şaşe ani petrecuţi la locul de muncă nu a depăşit niciodată termenele limită şi nu a avut conflicte majore cu colegii. Domnule Director al departamentului de resurse umane.3) Scrisoarea de motivaţie. Este orientat pe detalii în executarera sarcinilor de muncă. reputaţia şi statusul pe care îl au în momentul realizării scrisorii de recomandare anexa 3. nu ezitaţi să mă contactaţi. deteriorarea sau rătăcirea lor. dispărute sau deteriorate. Astfel. Model de scrisoare de recomandare Odată realizată scrisoarea de recomandare. Vişan Teodor Leonida Data Semnătura Figura 3. Acest document.32 - . precum şi în exemplul prezentat. certificarea existenţei lor şi a faptului că. 4) Scrisoarea de recomandare (referinţele). persoane cu o imagine transparentă în fosta organizaţie de unde a plecat candidatul. De asemenea documentele şi înregistrările trebuie păstrate o anumită perioadă de timp (conform prevederilor legale sau cele ale regulamentului intern al organizaţiei) pentru acele situaţii în care candidaţii pot face apel la acuzaţii de discriminare sau alte inconveniente ce pot apare.

Pregătirea interviului de selecţie Această etapă prezintă importanţă atât pentru candidaţii care au fost selectaţi şi programaţi pentru interviul de selecţie cât şi pentru echipa de intervievatori. Întrebările formulate de intervievatori vor trece prin mai multe faze astfel încât să se poată obţine informaţii suficiente pentru a evalua congruenţele şi incongruenţele candidaţilor cu cerinţele din profilul candidatului/candidaţilor (capitolul 3. 2) vestimentaţia şi accesoriile intervievatorilor trebuie aranjată conform cerinţelor şi valorilor promovate de organizaţia angajatoare deoarece aceştia reprezintă primul contact direct cu candidaţii care şi ei la rândul lor sunt foarte atenţi şi analitici cu privire la . 2006) şi a eliminarea efectului primei impresii (Aniţei. dar şi pe pagina web a organizaţiei sau via e-mail). în conformitate cu lista stabilită cu candidaţii planificaţi pentru interviul de selecţie. activitate) posturilor pentru care candidează. Odată cu finalizarea listelor de congruenţe şi incongruenţe între datele ce reies din documentele depuse în vederea angajării şi caracteristicile. aceştia vor fi anunţaţi cu privire la data şi locaţia unde va avea loc interviul de selecţie. 3) extrag o listă cu competenţele şi capacităţile fişei postului scos la concurs şi caută congruenţe şi incongruenţe posibile cu cele consemnate de către candidat în curriculum vitae. Astfel. Astfel. ţinând seama de faptul că planul iniţial de interviu trebuie să fie concentrat pe profilul candidatului şi carcateristicile postului. intervievatorii trebuie să acorde importanţă ridicată următoarelor aspecte: 1) cadrul în care se desfăşoară inteviul va fi aranjat cât mai obiectiv. scrisoarea de motivaţie şi formularul de angajare sau consemnate de către o terţă persoană în scrisoare de referinţă. Etapa 5. Având în vedere managementul scenariului.33 - . deci fişele de post. Astfel. echipa desemnată cu analiza şi selectarea dosarelor va realiza o listă cu dosarele ascunse din punctul de vedere al cerinţelor organizaţiei în conformitate cu caracteristicile fişelor de post. această etapă culminează cu pregătirea laborioasă pentru scenariul interviu. Analiza documentelor candidaţilor şi preselecţia dosarelor pentru interviu În această etapă sunt analizate în amănunt toate ducumentele depuse de către candidaţii înscrişi pe locurile vacante scoase la concurs. specificaţiile consemnate în fişele de post realizate detaliat în urma procesului de analiza muncii. formular de angajare. cu scopul de a reduce subiectivismul (Peer. 4) extrag o listă cu anumite particularităţi privind sănătatea candidatului. Personalul desemnat cu analiza amănunţită a documentelor vor îndeplini următoarele sarcini: 1) extrag o listă cu sarcinile şi activităţile din fişa postului şi observă congruenţa cu sarcinile şi activităţile efectuate la locurile de muncă anterioare ale candidaţilor precum şi sarcinile la care au obţinut performanţe ridicate sau au fost premiaţi. o echipă desemnată special pentru efectuarea acestei etape. mobilierul şi biroul de interviu. 2009). Consemnarea unor detalii şi liste cu caracteristicile esenţiale ce reies din documentele depuse este de preferat ca etapă pregătitoare scenariului interviului aând în vedere importanţa cunoaşterii în amănunt a dosarelor cu actele depuse de candidaţi în vederea angajării pe posturile scoase la concurs. 2) extrag o listă cu profilul psihologic aptitudinal din fişa postului şi caută congruenţe şi incongruenţe posibile cu detalii consemnate în documentele depuse în dosarul de concurs. caracteristicile şi specificaţiile (sarcini. condiţiilor fizice şi factorilor de risc din fişa postului scos la concurs. intervievatorii sau angajaţii din departamentul resurse umane care au primit această sarcină verifică premergător interviul de selecţie. formularea întrebărilor).Etapa 4. Din punctul de vedere al candidaţilor anunţaţi că se află pe o listă de interviu la ora şi data programată (se anunţă de obicei telefonic. formularea întrebărilor). scrisoare de recomandare şi scrisoare de motivaţie pentru a vedea în ce măsură sunt congruente cu cerinţele. Astfel. expunerea la anumiţi factori de risc din documentele depuse în dosarul de concurs şi văd în ce măsură convin sau contravin responsabilităţilor. vor parcurge anumite cursuri de consiliere/consultanţă pregătitoare sau îşi vor procura cărţi sau informaţii de pe internet în legătură cu posibilele întrebări şi vestimentaţia din timpul interviului. intervievatorii vor construi şi realiza o grilă/grile de interviu cu mai multe întrebări pornind de la aspectele relevante sau irelevante din documentele candidaţilor şi la caracteristicile fişelor de post (capitolul 3. documentele depuse la dosarul fiecărui candidat: CV. candidaţii se vor documenta în legătură cu intervievatorii.

Astfel. raţionamentul matematic. dacă intervievatorii lasă impresia. creativitatea care sunt prezentate candidaţilor sub formă de test creion-hârtie sau teste computerizate.aceste aspecte pentru a-şi forma o imagine cât mai clară despre organizaţia angajatoare şi personalul acesteia. lansând întrebări deschise şi provocând intervievaţii la răspunsuri ample. Matrici Raven (Pitariu. MAB. aptitudini motorii. NEOPI-R. Candidaţii care au fost respinşi sunt de asemenea anunţaţi că pot veni să-şi ridice dosarele şi angajatorii vor fi pregătiţi cu răspunsurişi explicaţii pentru eventualele contestaţii pe care aceştia le pot face. pe o durată de timp nelimitată. a răspunsului la întrebări în timpul interviului. raţionamentul inductiv sau deductiv. obiective şi realizează profile psihodiagnostice ale candidaţilor evaluaţi. Radu şi Chrai. aptitudini de relaţionare. În urma analizei realizate pe baza confruntării dosarelor depuse. cât vrea el. intervievatorii vor decide lista cu candidaţi aduşi spre a participa în etapa următoare. Dialogul între intervievat şi intervievator se va desfăşura într-un mediu ambiant ales şi aranjat în conformitate cu obiectivele şi valorile organizaţiei şi intervievatorii vor încerca să se prezinte într-o lumină cât mai elevată şi transparentă deoarece aceştia reprezintă imaginea organizaţiei în faţa candidaţilor prezenţi la interviu. negocieri. motorii şi fizice precum şi teste ce vizează memoria. prezentăm succint o modalitate de evaluare folosită spre a fi completată on line în SUA (scalele de aptitudini cognitive. competenţe şi cunoştinţe O*NET) (www. Un punct cheie în evoluţia scenariului este acela că pe întreg parcursul interviului. La finalul aplicării probelor psihologice de către psihologul sau echipa de psihologi din organizaţia respectivă sau psihologi care profesează în domeniul psihologiei muncii şi organizaţionale care sunt abilitaţi conform prevederilor legale să execute aceste servicii (Legea . intervievatorii vor avea o discuţie şi o analiză a profilelor psihologice şi a competenţelor candidaţilor cât mai complexă. descriptive.O*NET. Etapa 6 Realizarea interviului În această etapă (pregătită în prealabil cu foarte mare atenţie de anumite părţi care vor interacţiona atât intervievatul cât şi intervievatorii) se întâlnesc într-un dialog sinergetic care va duce la dezvăluiri. intervievatorii vor trebui să ştie cum să schimbe sensul povestirii şi să afle exact acele informaţii de care are nevoie (aceste aspecte sunt tratate detaliat la capitolul 3 „construirea întrebărilor”). 2009) în special comparativ cu cei intervievaţi anterior. tăinuind anumite aspecte şi particularităţi. etapa evaluării psihologice în vederea obţinerii profilului aptitudinal. Etapa 7 Aplicarea probelor psihologice Venind cu exemple din modul în care se realizează profilul psihologic în alte ţări. standardizate şi validate la noi în ţară menţionăm câteva dintre acestea şi efortul celor care au reuşit să le adapteze pe populaţie românească: CPI (260). 2006). tentaţia de a judeca subiectiv candidaţii este mare (Peer. a observaţiilor menţionate privind aspecte şi particularităţi ale candidatului în timpul interviului bazate pe observarea comportamentului cu ajutorul fişei de observaţie dar şi în primul rând a analizei congruenţelor şi incongruenţelor cucaracteristicile fişelor de post scoase la concurs.34 - . gândirea. 2009)etc. Probele de evaluare psihologică reprezintă instrumente de evaluare a aptitudinilor cognitive. 2006) deoarece fiecare candidat va crea o primă impresie (Aniţei. Având în vedere testarea psihologică cu ajutorul testelor adaptate. raţionamentul verbal. intervievatorii trebuie să menţină controlul asupra întrebărilor. Dintre candidaţii admişi pot exista persoane care renunţă de bună voie şi de aceea trebuie reţinut şi acest aspect. structurări şi restructurări ale profilului psihologic al candidaţilor pentru posturile vacante fiind în măsură să propună pentru participarea la următoarea etapă (etapa evaluării psihologice aptitudinale) acel grup de candidaţi care corespund cel mai bine cu cerinţele postului de muncă scos la concurs dar şu cu valorile şi normele organizaţiei angajatoare.org). Aceste probe sunt standardizate. că intervievatul este stăpân pe situaţie şi poate să relateze doar ce vrea el. Astfel. la finalul interviului cu toţi candidaţii. răspunsurilor şi modului în care decurge scenariul interviului (Peer. AMI. La finalul realizării interviului.

. Managerul joacă două roluri importante: 1) de decident asupra candidaţilor care vor obţine postul scos la concurs. Astfel. Începerea programului de lucru pe noul post de muncă Această etapă închide procesul de selecţie al candidaţilor.35 - . Etapa 8 Interviul final cu directorul În această etapă are loc interviul final al celor mai buni candidaţi cu profilele cele mai apropiate de caracteristicile posturilor scoase la concurs. iar fostul candidat care a fost selectat şi care a reuşit să parcurgă toate aceste etape devine. variante posibile de salarizare. candidaţii ajunşi în această etapă trebuie să cunoască foarte bine codul muncii şi să-l interpreteze în favoarea loi precum şi regulamentul de ordine internă. în urma semnării bilaterale a contractului individual de muncă.213/2004 de către Colegiul Psihologilor din România deţinând atestate de psiholog practicant pe diferite trepte. angajat pe postul la care a fost admis. Etapa 10. Etapa 9. 2) de autoritate finală cu care se mai pot discuta anumite clauze contractuale privind contractul individual de muncă. se va realiza profilul aptitudinal al fiecărui candidat. Închiderea contractului individual de muncă La nivelul acestei etape se realizează partea formală a contractului individual de muncă: semnarea de către ambele părţi contractante ca urmare a înţelegerii bilaterale asupra prevederilor legale stipulate în contractul de muncă. Psihologii care au aplicat probele vor oferi organizaţiei angajatoare evaluarea psihodiagnostică pe baza cărora se va analiza diferenţierea între candidaţii admişi pentru următoarea etapă (interviul cu managerul) sau vor fi respinşi. bonificaţie şi programul de lucru.

consistenţa abordării pe care o au diferiţi intervievatori reprezintă o problemă pentru anumite organizaţii. Prezentarea întrebărilor folosite în interviul de selecţie Precerinţe: Nu este cazul Expnere: 4. Altele vor fi interesate de procesele practice: “cât de mult ar trebui să dureze un interviu. Continuând în acest sens Peer (2006) afirmă că rolul interviului este de a permite schimbul de informaţii între două părţi în cadrul întâlnirii programate din . cât şi de către manageri. ideea fundamentală şi susţinută de cercetătorii din domeniul resurselor umane pornind de la premisa că interviul este singurul loc în care candidaţii şi angajatorul se cunosc atât sub aspect informaţional verbal cât şi sub aspect informaţional vizual. 2009).2 Taxonomia interviurilor 4. fie ca unică metodă de selecţie. Alte puncte de vedere/surse cu privire la interviu consemnează că interviul continuă să fie cea mai folosită metodă de selecţie. Prezentarea taxonomiei interviurilor 3.1 Interviul definiţie şi caracterizare Interviul de selecţie a jucat şi joacă întotdeauna un rol important în selecţia angajaţilor (Pitariu. fie în combinaţie cu alte tipuri de evaluare.1 Interviul definiţie şi caracterizare 4. Radu şi Chraif. Este folosit atât de către specialiştii în resurse umane. Prezentarea interviului de selecţie folosit în psihologia muncii 2. 2) cât de bine se va încadra candidatul în grupul de muncă din care va trebui să facă parte.3 Tipuri de întrebări folosite în interviul de selecţie Obiective: 1. Acestea se referă la mai multe aspecte ale interviului de selecţie. De exemplu.36 - .UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 4 INTERVIUL DE SELECŢIE Conţinuturi: • • • 4. unii psihologi practicanţi au anumite lucruri neclare sau anumite întrebări referitoare la interviurile de selecţie. sau cine ar trebui să ia parte la el?” Alte întrebări se bazează pe capacităţile intervievatorului: “ce fel de întrebări trebuie puse şi cum se poate crea o relaţie cu candidatul?” După Cole (2000) apud de Manolescu (2003) interviul de selecţie din perspectiva organizaţiei interviul va da maximum de randament atunci când este utilizat pentru a evalua: 1) gradul de motivaţie al candidatului pentru ocuparea postului. În ciuda universabilităţii sale.

rezultatele angajaţiolor privind performanţele la locul muncă. întrebări cu grile obiective de evaluare a răspunsului candidaţilor).vânzător.1990. dacă la aplicarea probelor de aptitudini putem avea candidaţi excepţionali care se situează pe primele locuri. etc) dar şi de nivelul de educaţie al candidaţilor (studii medii. Valoarea predictivă ridicată a interviului de selecţie este însă condiţionată de modul de construire a întrebărilor. scrisorii de recomandare şi formularului de angajare etc • Alternanţa obiectivitate-subiectivitate comparativ cu alte instrumente de evaluare psihologică: datorită tipurilor de întrebări care intră în construirea interviului (întrebări deschise cu răspunsuri libere. relaţionare. Aniţei şi Chraif (2010)). raţionament inductiv. anumite aspcte privind stilul de comunicare. capacitatea de efectuare a sarcinilor pe oră etc pot fi detectate doar cu ajutorul unor întrebări privind aceste aspecte şi nu cu scorurile obţinute la probe de memorie. punând accentul pe faptul că intervievatorul obţine informaţii de la candidaţi. • Intervievatorii necesită cursuri de formare specială continuă şi au nevoie în permanenţă să fie documentaţi depre: piaţa muncii. genul candidaţilor şi alte caracteristici. după efectuarea interviului clasamentul se poate schimba şi de multe ori candidaţii care au obţinut scoruri excepţionale la probele de aptitudini pot fi descalificaţi în urma interviului de selecţie nefiid corespunzători posturilor scoase la concurs. director filială poştă.cadrul interviului de selecţie. tehnica de construire a grilei standardizate de evaluare a răspunsurilor candidaţilor.37 - . marinar. acesta poate fi subiectiv (are in componenţă întrebări cu răspunsuri libere ce nu sunt evaluate cu grile standardizate de evaluare a răspunsurilor) sau poate fi obiectiv (predomină întrebări cu grile obiective de evaluare a răspunsului candidaţilor). documentaţia privind întocmirea CV-ului. studii superioare etc). numărul de intervievatori etc • Grad ridicat de flexibilitate comparativ cu alte instrumente de evaluare psihologică: această caracteristică constă în faptul că întrebările din cadrul interviului se pot modifica şi adapta în funcţie de diferite caracteristici ale postului scos la concurs (lăcătuş. Astfel. scrisorii de motivaţie. întrebări închise. Johnson şi Molidor. caracteristicile fişelor posturilor scoase la concurs. Caracteristicile interviului de selecţie Ţinând cont de faptul că au fost realizate multe cercetări care au avut ca temă interviul ca instrument de selecţie. raţionament verbal etc • Valoare predictivă ridicată: au fost realizate studii şi cercetări care au analizat valoarea predictivă la diferite criterii a interviului de selecţie împreună cu alte probe psihologice (Edwards. tipul intrerviului (semistructurat şi structurat au valoare predictivă mai mare deoarece sunt obiective comparativ cu interviul nestructurat). Gradul de subiectivitate mai este dat şi de implicarea intervievatorilor în evaluarea răspunsurilor candidaţilor sau în aprecierea/deprecierea personalizată a candidaţilor (de exemplu sunt intervievatori . Cercetătorii din domeniul resurselor umane din cadrul Diviziei de personal din Virginia de Vest (2004) consideră că interviul este cea mai comună metodă utilizată în selecţia de personal cu valoare predictivă ridicată în valorizarea sarcinilor şi activităţilor la locul de muncă după angajare. date privitoare la analiza muncii efectuată în organizaţie. pentru a le putea evalua capacitatea de a obţine performanţe înalte la locul de muncă interviul de selecţie are următoarele caracteristici definitorii: • Unicitate în raport cu alte instrumente de evaluare: se deosebeşte de probele psihologice de aptitudini prin faptul că informaţiile decodate şi analizate de către intervievatori obţinute pot avea relevanţă în realizarea profilului candidatiului corespunzător cerinţelor postului scos la concurs. Astfel.

cum ar fi: cât de mult se potriveşte candidatul cu organizaţia şi cu valorile sale. Michael Faar apud Aniţei şi Chraif (2010) propune următoarea clasificare a interviurilor: • Interviul preliminar de tatonare. te întâlneşti direct cu acea persoană. iar procedura de selecţie poate include o serie de interviuri cu scopuri. Unii intervievatori încearcă în mod intenţionat să te supere. Sper că nu vei da peste un asemenea gen de intervievator. formule de adresare comune între ei. sau cu echipa de lucru. Aceste variaţii ale obiectivelor vor influenţa modalitatea în care se va derula interviul. dacă accepţi să fii criticat. Ai putea fi chemat să participi la un interviu împreună cu două sau mai multe persoane implicate în procesul de selectare. Dacă primeşti o ofertă de slujbă în urma unui astfel de interviu. acest tip de intervievator va încerca să te supere neaceptând ca adevărat ceva ce ai spus. "că ai putea suporta răspunderea unui program atât de vast precum cel pe care îl ai trecut in CV.) . Pe aceste interviuri faţă în faţă se concentrează tehnicile prezentate în acest capitol. În următoarea secţiune. candidatul putând astfel să fie evaluat greşit şi eliminat pe motive subiective). vor verifica gradul de iluminare în sala etc Totuşi. ca în ultimă înstanţă să rămână unul sau doi. există riscul să muşti momeala şi să începi să arunci cu lucruri prin cameră. Alteori. acest tip de interviu – de grup – începe să câştige popularitate. din punctul de vedere al schimbului de informaţii şi al unor elemente mai puţin tangibile (şi mai subiective). Am întâlnit situaţii în care un grup de solicitanţi se întâlnea pentru interviu cu un grup de intervievatori. fii tu însuţi şi distrează-te pe seama acestui comportament. sau cum reacţionezi în situaţii încordate. • Sala în care se desfăşoară interviul joacă un rol primordial în reuşita interviului de selecţie: aceasta trebuie să fie aranjată şi izolată fonic. te vei întâlni cu persoana al cărei rol este să îi sorteze pe solicitanţi şi să îi programeze la interviu după aceea cu persoana care are autoritatea să angajeze. gândeşte-te ce te-ai distra să le spui în faţă ce părere ai despre tehnica lor de interviu. (Dacă refuzi să dai curs ofertei de slujbă. De exemplu. sau să te întrerupă la mijloc cu o altă întrebare. Ei speră să vadă astfel cum ai recţiona într-o slujbă de mare solicitare. fără să-ţi lase timp să dai un răspuns complet. Deşi nu este încă un mod răspândit de interviu. Ce-ar fi să-mi spui ce ai făcut. În cadrul celui mai obişnuit tip de prim interviu. care se concentrează în primul rând pe eliminarea câtor mai mulţi solicitanţi. practic. • Interviul de stres. de fapt?" O altă abordare ar fi să te potopească cu pună întrebări. este indicat să explicităm diferitele forme pe care le-ar putea lua interviul. Altfel. vom descrie cele mai des întâlnite tipuri de interviuri folosite în procesul de selecţie. Multe dintre tehnicile prezentate în această carte funcţionează şi în cazul unor asemenea situaţii. Vor să vadă cum te descurci în condiţii de stres. ar spune o astfel de persoană. De asemenea intervievatorii vor repeta cu câteva zile înainte elemente precum: locurile pe care stau.care de la prima vedere a candidatului se poartă distant deoarece îl displace. Clasificarea interviurilor Înainte de a intra în amănunte privind succesul la un interviu sau modalităţi de abordare a interviului din punctul de vedere al intervievatului.38 - . intervievatorii şi candidaţii sunt extrem de importanţi pentru interviuri. dar dacă se întâmplă. ar fi bine să îţi pui întrebarea dacă ţi-ar conveni să lucrezi pentru o asemenea firmă sau cu o asemenea persoană. "Îmi vine greu să cred". structuri şi conţinuturi diferite. • Interviul în grup (panel interview). aşa cum este cel cu două persoane faţă în faţă.

4) videointerviul. considerăm că interviul poate fi: 1) în organizaţia angajatoare.4. 5) în scris. • transmiterea informaţiei atât la nivelul verbal cât şi nonverbal. sau ar neglija să îţi pună întrebări care să aibe un rost anume. e probabil să ai ocazia să prezinţi ceea ce simţi că înseamnă informaţii esenţiale.• • • Interviul structurat. să îşi prezinte priceperile şi abilităţile cerute de slujba pe care o vizează. Unele companii folosesc acum o metodă numită "interviu de realitate". Ce ai face în această situaţie şi de ce?" Genul acesta de întrebări oferă nişte ocazii excelente pentru cei care caută o slujbă care sunt bine pregătiţi. la telefon. Interviul dezorganizat. Chiar dacă interviul este foarte structurat. . mai ales când e vorba despre companii mai mari. Mulţi angajatori sunt manageri competenţi dar nu se pricep la interviuri şi puţini dintre ei au o pregătire specială în această privinţă. Ar putea vorbi despre ei prea mult. 6) de tip panel 1) Interviul realizat în organizaţia angajatoare de tip „faţă în faţă“ Acest tip de interviu comparativ cu celelalte ce vor fi prezentate în continuare implică pe de-o parte costuri ridicate din partea organizaţiei atât cu selecţia. Legislaţia muncii legată de practicile de angajare încurajează folosirea interviului structurat. 2. Experienţa şi priceperile tale pot fi astfel comparate cu cerinţe sau criterii specifice anumitor slujbe. intervievatorul are o listă de întrebări pe care le pune tuturor solicitanţilor şi un formular pe care îl completează cu răspunsuri şi observaţii. 3) la telefon. În loc să pună întrebări tradiţionale de genul: "Care e cea mai bună cale de a rezolva plângerile clienţilor?" în acest tip de interviu se pune problema astfel: "Povesteşte-mi despre o situaţie în care ai avut de-a face cu plângerea unui client.39 - . 2) într-un centru de evaluare şi selecţie de personal. videointerviul şi interviul realizat în scris) sunt însă majore şi merită luate în seamă chiar cu alternativa unor costuri destul de ridicate: • contactul vizual între candidaţi şi intervievatori. Poţi întâlni mulţi angajatori lipsiţi de experienţă care nu fac treabă bună în interviul pe care ţi-l iau. chiar dacă ei nu reuşesc să-ţi pună întrebările care trebuie. În acest tip de interviu. pentru a răspunde nevoilor clientului însă departamentul contabilitate împiedică acest lucru din cauză că acel client a întârziat nişte plăţi anterioare. Ţi s-ar putea pune probleme de felul: "Eforturile depuse de tine pentru vânzări au dus la obţinerea unei comenzi mari din partea unui client important. Formele interviului În funcţie de locaţie şi modul de interacţiune dintre intervievatori şi intervievat." Obiectivul este să îl facă pe solicitantul slujbei să prezinte exact ceea ce a făcut în realitate şi cum are de gând să reacţioneze în situaţii similare în cazul în care va fi angajat. Comanda trebuie onorată imediat. Interviul de realitate. evaluarea şi formarea continuă a echipei de intervievatori dar şi costuri ridicate cu recrutarea şi selecţie candidaţilor precum şi cu realizarea interviului de selecţie. Spune-mi exact ce ai făcut şi care a fost rezultatul soluţiei tale. Avantajele însă faţă de celelalte tipuri de interviuri (la centrul de evaluare. Dă-le răspunsurile de care au nevoie ca să te angajeze.

• realizarea de unelte ori a meta comunicării (la nivele superioare); • posibilitatea de înregistra interviul cu acordul părţilor şi realizarea analizei şi decodării pe imagine a diferitelor aspecte şi particularităţi relevante care au scăpat atenţiei intervievatorilor în timpul interviului; • posibilitatea/oportunitatea intervievatorilor de a analiza în direct anumite mesaje transmise care prin intermediul videointerviului şi a interviului la telefon sau în scris se pot pierde: ritmul respirator, transpiraţia, mişcarea picioarelor, mişcarea mâinilor etc. Având în vedere comunicarea verbală, intervievatorii pot analiza atât aspecte şi particularităţi de tonalităţi vocale (volumul, intensitatea şi timbrul vocal) dar şi al folosirii de cuvinte repetitive, interjecţii, onomatopee, goluri, ezitări etc. Din punctul de vedere al comunicării nonverbale sunt facilitate mesaje privind mimica, pantomima şi vestimentaţia. Astfel, analizând vestimentaţia şi accesoriile (machiajul, coafura, parfumul, brăţări, inele, cercei) pot ieşi la iveală detalii cromatice care se camuflează (cosmetizează) prin videointerviu, interviul telefonic şi cel în scris. Analizând detaliat mimica şi pantomima, intervievatorii pot avea oportunitatea de a folosi fişa de observaţie (anexa – fişa de observaţie) întocmind un profil psihologic cât mai complex cu valoare predictivă ridicată pentru înregistrarea comportamentului la locul de muncă. Pornind de la premisa că în timpul dialogului mişcările ochilor, pleoapelor şi sprâncenelor precum şi unele ticuri faciale pot oferi mesaje nonverbale de maximă importanţă (ar explica faptul că modificarea dimensiunilor pupilelor nu poate fi controlată conştient precum şi transpiraţia, intervievatorii se pot folosi de aceste semnale închegând şi finisând tabloul complet al portretului psihologic al candidatului care concurează pe postul scos la concurs. 2) Interviul realizat într-un centru de evaluare de tipul „faţă în faţă“. Acest tip de interviu se aseamănă în foarte mare măsură cu interviul realizat de organizaţia angajatoare prin faptul că se stabileşte între candidaţi şi intervievatori un contact direct atât vizual (faţă în faţă) cât şi verbal (oral). Astfel, aşa cum am menţionat în prezentarea interviurilor la organizaţia angajatoare probabilitatea de a realiza profilele psihologice complete şi reale este mult mai mare ca în cazul interviurilor realizate la telefon, în scris şi prin intermediul videocomunicării alive.

Figura 4.1. Interviul “faţă în faţă” Organizaţia angajatoare poate câştiga realizând acest gen de interviuri prin costuri cu mult mai reduse decât dacă ar fi organizat la ea la sediu. Acest lucru se explică prin faptul că dacă organizaţia angajatoare se decide să efectueze interviurile de selecţie cu candidaţii la sediul acestuia) va trebui să angajeze o echipă de intervievatori, să investească în aceştia prin formări profesionale continue, să aranjeze şi să menţină camere speciale

- 40 -

pentru realizarea interviurilor de angajare şi nu în ultimul rând să investească în aparate şi instrumente de înregistrat interviurile şi planificat şi realizat cursurile de formare. În aceste condiţii realizarea interviurilor de angajare dar şi a evaluării psihologice în centrele specializate (centre de evaluare/assesment center) va fi suportat din partea organizaţiei angajatoare ca o simplă cheltuială financiară, iar din partea centrului de evaluare va însemna exact obiectul de evluare al acestuia dar şi partea cea mai dificilă: organizarea recrutării, selecţia dosarelor de concurs şi analiza lor, interviul şi evaluarea psihologică.

3) Interviul la telefon. Acest tip de interviu se realizează conform schemei din figură (schema cu dialogul dintre emiţător şi receptor, dialogul) dar pentru schimbul informaţional folosind canalul auditiv. Intervievatorul va realiza un scenariu cu întrebări pe care le va aplica intervievaţilor în particular la telefon urmând ca această conversaţie (acest dialog) să fie înregistrat cu acordul părţilor şi analizat în vederea realizării profilelor psihologice ale candidaţilor care doresc postul scos la concurs. Un dezavantaj major la acest tip de interviu constă în faptul că dialogul respectiv se reduce doar la un schimb informaţional verbal (oral) iar mesajele nonverbale practic sunt absente. Unele mesaje nonverbale pot fi deduse din volumul intonaţia vocii şi debitul verbal. Faptul că schimbul informaţional se reduce doar la aspectul verbal, partea nonverbală (mimica, pantomimica, vestimentaţia) fiind inexistente limitează într-o mare măsură acest tip de interviu. Avantajul acestui tip de interviu constă însă în reducerea costurilor legate de organizarea interviului în organizaţia angajatoare şi costul legat de transportul candidaţilor (fig. 67). Mai mult decât atât, persoana intervievată poate avea răspunsurile pregătite pe o foaie de hârtie şi doar să le citească sau poate fi însoţită de un prieten (coleg) care îl poate ajuta oferindu-i răspunsurile necesare. 4) Videointerviul. Acest tip de interviu este superior celui prin telefon deoarece pe lângă comunicarea orală (verbală) a informaţiei are loc şi un schimb informaţional nonverbal. Important la acest tip de interviu este să se folosească un set de instrumente profesioniste (cameră web cu rezoluţie mare, ecrane LCD sau plasmă mare) care pot conferi toate aspectele şi particularităţile în detaliu a imaginilor, cu candidaţii, transmise video. Aceste videointerviuri oferă posibilitatea şi prezintă avantajul de a se înregistra în urma acordului primit din partea ambelor părţi (intervievator şi intervievat). Utilizând metode şi tehnici de decodare a codurilor limbajului nonverbal transmis de către intervievat; intervievatorul poate să realizeze un profil psihologic mai amplu faţă de interviul la telefon. Avantajul privind costul interviului este şi aici prezent deoarece atât costul cu deplasarea candidaţilor (din alte ţări sau regiuni ale aceleiaşi ţări) precum şi costul cu organizarea scenariilor de interviu la nivelul organizaţiei angajatoare (când sunt mulţi candidaţi înscrişi pe posturile scoase la concurs) vor fi mai reduse şi cei selectaţi în urma analizei dosarelor şi a intervievărilor vor tece direct la stadiul testării psihologice (evaluări psihologice aptitudinale). Dialogul din timpul videointerviului este mediat de aspecte şi particularităţi informaţionale ale limbajului nonverbal net superioare interviului la telefon: a) mimica (expresii ale emoţiilor trăite şi exprimate). Astfel, unii candidaţi pot adopta o mimică tristă cu faciesul lăsat, alţii pot adopta o mimică veselă plină de entuziasm, alţii pot crea o perfectă mimică facială inexpresivă; ochii, de asemenea, componentă a mimicii pot exprima trăiri emoţionale profunde dar şi ceea ce doreşte intervievatul să transmită; b) pantomimica (postura corpului, mişcările membrelor);

- 41 -

c) vestimentaţia şi accesoriile (costumul, ţinuta casual, brăţările, inelele, cerceii, lanţurile, coafura şi tipul de machiaj) pot reprezenta de multe ori aspecte şi particularităţi relevante despre candidatul intervievat. 5) Interviul realizat în scris. Acest tip de interviu se rezumă la nivelul realizării unui dialog bazat pe transfer informaţional de cuvinte. Acesta poate fi rezumat la stilul în scris pe internet alive. Un inconvenient major constă în faptul că intervievatorii nu se pot folosi de aspectul nonverbal al comunicării (mimică, pantomimă, tonalitate şi volum oral). Singurele elemente care ţin într-o oarecare măsură de aspectul nonverbal este cel al repetiţiilor obsesive de idei şi cuvinte, pauzele şi momentele de ezitare (în a acorda răspunsurile la întrebări). Faptul că intervievaţii nu pot fi vizualizaţi ca aspect fizic va trebui să orienteze intervievatorii sau organizaţia angajatoare să ceară la dosarul de candidatură mai multe informaţii privind aspectul fizic al candidaţilor (poze pe format hârtie sau format digital), o caracterizare a indicilor fizici (kilograme, înălţime etc.) şi acest tip de interviu la fel ca şi cel prin telefon privează intervievatorii de obţinerea informaţiilor în vederea construirii portratului/profilului psihologic al candidatului în vederea corelării cu cerinţele postului scos la concurs, dar va fi mult puţin costisitor din punct de vedere al costului financiar de organizare şi realizare al interviului de selecţie în organizaţia angajatoare sau într-un centru de evaluare. 6) Interviul de tip panel. Acest tip de interviu poartă denumirea de panel deoarece la realizarea seminarului interviului participă un grup de 2 sau 3 intervievatori şi nu un singur intervievator. Astfel, interviurile menţionate anterior precum interviul situaţional, interviul comportamental, interviul structurat, interviul liber pot să fie de tip panel sau cu un singur intervievator. Avantajele interviului de tip panel constau în: 1) la interviu participă 2-3 intervievatori care imprimă un caracter obiectiv evaluării întrebărilor; 2) se poate calcula coeficientul de corelaţie intervalelor pentru a dovedi obiectivitatea evaluării răspunsurilor; 3) cei trei intervievatori reduc posibilitatea de a se implica subiectiv şi de multe ori de a teroriza sau hărţui, speria intervievatul; 4) întrebările sunt discutate şi de comun acord între cei 3 intervievatori şi decide introducerea lor în grila de interviu.

În figura 4.2 se poate observa o modalitate de intervievare de tip panel.

- 42 -

. • Pentru a detensiona candidatul. Acestia sunt colegii mei: Andronache Silviu. De aceea cheia succesului interviuui de selecţie o reprezintă construirea întrebărilor. 4. 2001).furtuna a smuls placuta cu numele strazii.Master PORU. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei.Eusebiu Popoviciu. . recrutorii initiaza discutii libere.43 - . .Figura 4. în special. inspector de resurse umane si Popescu Andrei.. 1982). Dr.. aptitudinile de relaţionare socială precum şi compatibilitatea dintre persoană şi organizaţie. Mihaela Chraif Etapa I – Acomodarea • Candidatul este chemat in sala de interviu si invitat sa ia loc. -Buna ziua. incantat. Universitatea din Bucureşti sub coordonarea Asistent Univ. aptitudinile de comunicare orală (Arvey şi Campion.3 Tipuri de întrebări folosite în interviul de selecţie Ghid de interviu realizat de masterand Basarab Lavinia. pentru posturile din sfera comunicării.2 interviu de tip panel cu trei intervievatori Interviul este o metoda larg răspândita şi are un nivel de predictivitate ridicat în ceea ce priveşte performanţa în activitatea de muncă (Robertson şi Smith. 1996). . -Buna ziua! • Intervievatorul se prezinta si in continuare ii prezinta si pe ceilalti membri care alcatuiesc comisia. evidenţiind numeroşi factori relevanţi. bine ati venit! Puteti lua loc pe acest scaun. psihologul organizatiei. inclusiv competenţele cognitive (Huffcutt et al. Impreuna vom decide cat de compatibil sunteti cu responsabilitatile postului vacant si cu valorile firmei noastre.Numele meu este Basarab Lavinia si ocup postul de Director General de Resurse Umane. -Ati gasit in timp util sediul firmei? Conditiile meteo nu prea v-au fost prielnice..

Pana acum l-am tot atentionat.44 - . ati facut o prezentare foarte concisa.Am avut un mic conflict cu portarul dumneavoastra. organizarea.. I1:-Din pacate nu sunteti singurul care ne raporteaza astfel de situatii. am vrea sa stim ce cunoasteti dumneavoastra despre Biada-expert? C: Din cate stiu. certificare pe aceasta specializare. apoi se face o scurta prezentare a acestuia.... in schimb. Ce stiti despre postul de analist de resurse umane? Va este familiar? Daca da.. Dupa cum a reiesit din anuntul de recrutare pe care l-ati vizualizat pe internet... in cateva cuvinte.. supervizarea activitătii • . I3: Am dori sa va informam ca acesta este un interviu preliminar.. putem incepe... Aveti eventuale intrebari sau nelamuriri. Firma noastra a scos la concurs postul de analist de resurse umane. perseverenta.aplicarea corectă a procedurilor operationale de resurse umane. I2: -Sa revenim la punctul de interes al interviului. a duratei si a modului in care se desfasoara interviul. pornind de la recrutare si selectia de personal pana la motivare si evaluarea performantelor angajatilor. ca sa putem incepe? C: Nu.. implicarea directă în procesele organizatorice de dezvoltare a firmei. Acest lucru ne demonstreaza ca aveti incredere in noi. C: Intr-adevar. in linii mari. dar m-am simtit usor stanjenit de atitudinea dansului..din fericire am un prieten care lucreaza ca agent de proximitate in zona si m-a edificat. Are loc prezentarea obiectivului.vom lua masuri.. imi sunt cunoscute. aceste detalii apar pe sait. I2: .Da. I1: Inainte de toate. din ce context? C: .Nu doresc sa las o prima impresie nefavorabila . precum si cateva abilitati.(rade). .. care va dura aproximativ 20 de minute si se va desfasura conform protocolului.Ce atributii intrau in activitatea dumneavoastra la locul de munca respectiv? C: . receptivitatea. oferind atat specialisti. Dar am avut alte neplaceri.Va multumim ca ne-ati impartasit neplacerea dumneavoastra. firma dumneavoastra se ocupa cu furnizare serviciilor din domeniul resurselor umane. I1: Asa este.Cunosc relativ bine responsabilitatile postului.. experienta de minim 3 ani pe un post similar.. acesta presupune.Se pare ca nu a functionat. intrucat lucrez la o companie pe un post similar.. cum ar fi comunicarea.S-a intamplat ceva pe drum? -Din fericire nu. cat si instrumente care sa acopere intreaga paleta de activitati din domeniu. Este amintit numele postului vizat de candidat.

I3: Daca v-as ruga sa va caracterizati in cinci cuvinte. cred eu. organizarea si eficienta. Etapa a II-a. optimismul.. pozitivismul. Sunt o persoana cu initiativa.. care imi permite sa inteleg comportamentul persoanelor din jurul meu si care m-a ajutat pana acum in cariera. iar la puncte slabe perfectionismul si orgoliul personal. C: Sper ca descrierea mea sa nu fi fost redundanta. absenteismul) sanctionarea abaterilor de la locul de muncă.Sunt foarte perfectionist si imi ating in 85 % dintre cazuri scopurile. deschiderea..Autoprezentarea libera a candidatului I3: Ne-am dori sa va cunoastem mai bine. stabilirea necesitătii unor expertize. I2: Despre aceleasi sarcini este vorba si la noi in firma.subordonatilor directi si a celei realizate de către angajati (întocmirea rapoartelor.. planul de salarizare. dintre care trei sa reprezinte puncte tari si 2 puncte slabe..La ce materii excelati? . Etapa a III-a – Interviul • Studiile candidatului I2: Va rugam sa ne vorbiti mai detaliat despre studiile efectuate de dumneavoastra pana in momentul de fata. dar postul este ofertant. Pana acum comunicam dupa aceleasi coordonate. modul de realizare a sarcinilor..45 - . cu spirit critic si analitic – vad intotdeauna o problema si iau masuri urgente pentru a o elimina.Care sunt principalele trasaturi care va definesc si care va ajuta cu succes in activitatea profesionala? C: In primul rand. perseverenta. In al doilea rand. atentia concentrata. I1: Am putea adauga si increderea in fortele proprii si cunoasterea de sine.. sunt un team leader si pot sa spun ca aceasta abilitate mi-a facilitat intotdeauna comunicarea cu ceilalti.. performanta. posed o buna capacitate de empatie. I1: Suntem foarte curiosi sa va aflam si aptitudinile. iar potentialul si experienta mea relevante si valoroase.. precum si atmosfera favorabila si stimulatoare de lucru pe care am insuflat-o echipei in realizarea sarcinilor.Care sunt cele mai relevante pe care ni le puteti enumera? C: Flexibilitatea.. care ar fi acestea? C: La puncte tari as mentiona initiativa.

.. C: Da. iar locatia filialei era foarte apropiata de serviciul sotiei.Stiu doar ca in timpul liceului.Este o persoana insolenta. mi-am descoperit cateva aptitudini mai specifice acestei specializari. In al doilea rand. • Experienta profesionala si activitatea actuala I1: Care este experienta dumneavoastra profesionala? C: din anul 2002 pana in anul 2006 am lucrat ca manager principal la o firma de productie. deci cu munca in echipa.au existat si beneficii. C: nu este vorba despre conflicte sau neintelegeri.Salariul era bun. iar din 2006 pana in prezent lucrez ca analist de resurse umane la BRD. este vorba despre o lentoare persistenta.. dar fara tragere de ...Si asa am ajuns sa lucrez in acest domeniu. apoi m-am gandit ca din moment ce le posed. ati lucrat acolo de mai bine de 2 ani..46 - . ar trebui valorificate. I2: Si. nu imi plac relatiile cu colegii.. I2: Sa intelegem ca in ceea ce priveste munca nu aveti insatisfactii? Nu exista aspecte pe care nu le agreati sau pe care le considerati dificile? C: In afara de raporturile cu colegii.. cea mai debordanta perioada..C: Am absolvit un liceu teoretic. am realizat ca intreaga atmosfera este de vina.. I3: Care sunt ultimele studii absolvite de dumneavoastra? C: Masterul in domeniul Psihologiei Organizationale la Facultatea de Psihologie .. I1: Am inteles. Am avut note foarte bune in general..Si totusi. I3: De ce ati ales sa urmati aceasta profesie? Nu imi amintesc sa imi fi dorit dintotdeauna. ma gandesc ca eventualele conflicte v-ar fi impiedicat sa va realizati la un mod performantial sarcinile. ulterior.... cu specializarea filologie. dar.... cu toate acestea.nu mi-au placut niciodata matematica si fizica.La inceput m-am gandit ca este vina mea si ca ar trebui sa schimb ceva.Ne puteti spune cateva? C: Ar fi o 2 mai semnificative. plecam impreuna spre casa.. Cu toate acestea. I3: Cat de departe mergeau neintelegerile cu colegii? Avand in vedere pozitia. Seara. un fel de abulie in mediul de lucru. asta inseamna ca sunt cateva aspecte pe care le-ati schimba la actualul loc de munca.. nu ma impac deloc cu portarul bancii.. care nu poate sa se abtina din a face remarci malitioase.Fiecare isi realiza sarcina foarte bine. daca v-ati prezentat la un interviu de angajare... dar am fost intotdeauna atras de intelegerea raporturilor umane. exercitarea individuala a sarcinilor mi-a oferit mari satisfactii profesionale...In primul rand... mi-am dat seama ca nu ma pot integra in cultura organizatiei.

Am facut tot posibilul sa ii motivez.am investit in traininguri... Este un om complicat. Nu am mai intalnit pana acum o persoana cu o functie de conducere care sa investeasca atat de mult in potentialul angajatilor.inima. cum decurg interactiunile cu acesta. dar din pacate.. imi place sa imi valorific la maxim potentialul.? C: Da.. din programul dumneavoastra. care sa le ofere sansa dezvoltarii personale.. nu pot spune ca au existat... si salariul pe care il am acum este destul de avantajos. este o oportunitate pentru dezvoltarea carierei mele.. I3: Considerati ca in cadrul companiei noastre v-ati acomoda mai bine? C: Da. I2: V-ati gandit si la un salariu? .47 - . orice situatie problematica este o provocare pentru mine si valorizez foarte mult produsele muncii mele. I3: Ce va intereseaza in mod deosebit salariul sau jobul? C: Dupa cum v-am spus. Mi-a luat ceva timp sa ii inteleg exigentele.. pe care l-am mai mentionat este cel al imposibilitatii de a ma integra in cultura bancii..In cele din urma seful m-a rugat sa nu mai insist si sa ma adaptez. Imi iubesc munca. consider ca firma dumneavoastra ofera un altfel de climat angajatilor. daca exista calitati pe care le-ati dezvoltat de-a lungul carierei. aptitudini.. odata cu compania. dar foarte sensibil la problemele personalului. pentru ca investesc timp si energie pentru rezultate. I1: Ce credeti ca puteti oferi firmei noastre? C: Din analiza minimala pe care am reusit sa o fac asupra firmei dumneavoastra. expectante I2: Ce va determina in conditiile date sa cautati alt angajator? C: Singurul motiv. nu ma caracterizeaza pasivitatea. intrucat din cele prezentate pe sait. cursuri.. Actualul job mi-a schimbat viziunea asupra domeniului in care activez si mi-a oferit o perspectiva optimista si pozitiva asupra raportului om-organizatie.. de a se sincroniza cu exigentele societatii in schimbare. cred ca pot aduce performanta prin rezultatele mele si pot contribui la afirmarea dumneavoastra pe plan national.am invatat sa pretuiesc oamenii si sa cred ca scopul lor intr-o organizatie este acela de a se dezvolta. • Intentii.Ce functie detine actualul sef in cadrul firmei. Ma intereseaza foarte mult oferta dumneavoastra .Superiorul meu imediat este directorul general de resurse umane. Ceea ce am incercat.. workshopuri.dar s-au observat comportamentele initiale. I1: O sa va rog sa ne descrieti o zi obisnuita de lucru..In ceea ce priveste aspectele dificile.

Etapa a IV-a – Incheierea interviului .C: M-am gandit la 650 de Euro initial.Ce planuri aveti? Ce obiective profesionale v-ati propus? C: Mi-am propus sa ma perfectionez. I3: Unde credeti ca va veti afla in urmatorii 5 ani in planul carierei personale? C: Sper ca in 5 ani sa adun capitalul pentru propria-mi firma.48 - .. competitia si sentimentul valorii personale. Un birou personal si materialele de lucru ar fi suficiente pentru a-mi organiza activitatea. I3: Sunteti o persoana cu initiativa. De asemenea. fiecare sa devenim mai buni in ceea ce facem.. Si cea mai buna valorificare este cea a directionarii acestuia catre rezultate. sa imi deschid propria firma.. optimista.. acesta trebuie valorificat. ar veni de maine cu propuneri pentru activitatea firmei. care ne-a lasat impresi ca daca ar fi acceptata. acceptand provocari si lansand provocari in domeniul resurselor umane pentru fiecare firma in care lucrez sau voi lucra. • Aspiratii si valori I2: Vorbiti-ne putin si despre viitor.. • Caracteristici personale I3: Ce anume va motiveaza in munca? C: In general. pentru ca astfel. In functie de indicii de performanta. Imi doresc sa lucrez cu o echipa motivata si determinata si sa colaboram eficient impreuna. I2: Cum se integreaza acest post in planurile dumneavoastra profesionale? C: Acest post este prima oferta pe care am primit-o dupa ani de asteptare. I2: Vom mai vedea. cred ca putem negocia. pe viitor doresc sa colaborez cu o firma de consultanta si training. pentru ca ulterior. Consider ca acolo unde exista potential. De ce anume ati avea nevoie pentru a lucra in conditii optime? C: Nu as avea nevoie de foarte multe lucruri.

. C: Multumesc..49 - .I1: Daca exista vreun aspect neclarificat sau daca aveti intrebari.Aceasta a fost totul. va puteti baza pe mine.Va multumim! La revedere! C: Si eu va multumesc . I2: Puteti considera ca sunteti deja admis pentru urmatoarea etapa. nu am nelamuriri. va stau la dispozitie. La revedere! .. Mai sunteti interesat de oferta noastra? C: Da. I3: Excelent..

Ele sunt însă obiectivate prin conduite.50 - . sentimentele. Teste psihologice utilizate în România Obiective: 1. (1970) arăta că la nivelul personalităţii. Allport şi colab.1. reprezintă realităţi psihologice interne care sunt mascate şi inaccesibile prin instrumentele cunoaşterii directe. Măsurarea psihologică priveşte.2.MODULUL II EVALUAREA PSIHOLOGICĂ PERIODICĂ. atitudinile. acelaşi fapt de conduită poate fi determinat. problema . la persoane diferite.Utilizarea testelor psihologice în evaluarea psihologică şi selecţia personalului Măsurarea psihologică Aptitudinile. EVALUAREA PERFORMANŢELOR ŞI FORMAREA PROFESIONALĂ A ANGAJAŢILOR UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 1 EVALUAREA PSIHOLOGICĂ PERIODICĂ A ANGAJAŢILOR Conţinuturi: 1. de proprietăţi psihologice diferite. Cunoaşterea testelor psihologice-abordare teoretică 2. interesele. indiferent cât sunt de specifice pentru un individ. în linii principale. Fireşte. Cunoaşterea testelor psihologice-abordare practică Precerinţe: Nu este cazul 1. putem observa uşor în viaţa cotidiană cum conduite/comportamente identice pot avea cauze relativ variate şi pot primi sensuri psihologice explicative diferite.1 Utilizarea testelor psihologice în evaluarea psihologică şi selecţia personalului 1.

în 1914. Această teorie a condus la elaborarea a numeroase teste de aptitudini şi a stat la baza lucrărilor unor psihologi.) pot fi transformate prin diferite proceduri statistice în câteva tipuri de alte scoruri care să ne permită utilizarea unor scale uşor interpretabile (Cascio.M. dominanţă. precum memoria. atenţia. o problemă importantă este nu dacă măsurările psihologice folosite într-un context particular sau altul sunt precise sau imprecise. 1954). Primii ani ai secolului al XX-lea reprezintă un moment de cotitură în teoria testelor psihologice. În 1916. Cu alte cuvinte. Ph. scorurile obţinute la testele de aptitudini manageriale. aşa cum apar ele din teste. ci cum se poate compara eficienţa lor predictivă cu aceea a altor proceduri şi tehnici existente. Stimulat de problema determinării celei mai bune metode de selecţie a copiilor cu inteligenţă inferioară. interviuri etc. Terman (1877-1956) devenind cunoscuta Scală Stanford-Binet. Thomson . L. şi a factorilor de grup.). Scala metrică a inteligenţei elaborată de Binet şi Simon a avut un rol important în istoria testelor: ea este prima serie de teste mintale potrivită scopului pentru care a fost construită (clasificarea obiectivă a copiilor pe baza nivelului lor de inteligenţă. Măsurările psihologice. Ele nu ne semnalizează cantitatea de inteligenţă. este mai potrivit să fie evaluate în termeni de utilitate socială. noi deducem de fapt poziţia sau locul ocupat de un individ în ce priveşte dimensiunea de personalitate măsurată. funcţionează). arată Cascio (1991). G. interviu sau scală de evaluare etc. în cadrul ei. Bazaţi pe diferite eşantioane standardizate comportamentale (ex.H. Dacă există totuşi dubii serioase cu privire la acest mod de lucru. Vernon (1905-). Scalele de rapoarte nu sunt utilizate în măsurările psihologice (acest lucru este totuşi posibil când este vorba de domeniul teoriei răspunsului la item sau al teoriei stărilor şi trăsăturilor latente.M. aptitudini sau trăsături de personalitate ale individului. Scala Pintner-Paterson [1917] etc). care au primit în ultimii ani o extensie considerabilă). în care afirmă structura bifactorială a inteligenţei: existenţa factorului G. Măsurătorile psihologice. a metodelor psihometrice. al inteligenţei generale. nu sunt altceva decât estimări pe o scală ordinală. dacă să îndrumăm un candidat spre un post de muncă sau spre altul. Alfred Binet (1857-1911) şi Victor Henri propun să se elaboreze teste pentru măsurarea unor "fenomene superioare ale spiritului. publică celebra lucrare"The Theory of Two Factors". apar testele nonverbale (Cuburile Knox [1914]. un articol intitulat "Méthodes nouvelles pour le diagnostic du niveau intellectuel des anormaux". în funcţie de vârstă) şi a inspirat majoritatea realizărilor ulterioare în domeniul măsurării dezvoltării mintale. în a doua jumătate a secolului trecut. Charles E. care tratament psihoterapeutic să fie adoptat etc. imaginaţia. agresivitate. particularităţile sau dimensiunile psihologice. Apariţia lor este legată de constituirea. Terman a sugerat şi multiplicarea coeficientului de inteligenţă cu 100 şi a propus utilizarea abrevierii de “IQ” pentru descrierea coeficientului de inteligenţă. ea este mai mult sau mai puţin înnăscută sau dobândită. Spearman (1863-1945). 1991.diferenţelor individuale cu referire directă la trăsăturile. Scala Binet-Simon este revizuită de către L. ci poziţia sau rangul ocupat de un individ în ce priveşte trăsătura măsurată. în diagnoză. În selecţia profesională. orientarea ideilor". Cronbach şi Gleser (1965) subliniază faptul că obiectivul măsurării psihologice este luarea de decizii. în repartiţia profesională. în colaborare cu Théodore Simon.L. reprezintă estimări realizate la nivelul unor scale nominale. decizia este dacă să admitem sau să respingem un candidat. a psihologiei ştiinţifice şi. Testul Psihologic Testele psihologice construite pe baze ştiinţifice datează doar de aproximativ o sută de ani. precum C. unul din cele mai controversate concepte din istoria psihologiei. Burt (1883-1971). Alfred Binet publică.51 - . Astfel. elaborează metoda analizei factoriale şi. Pe baza a ceea ce ştim despre scalele utilizate în psihologie. în 1905. în Anglia. ordinale sau de intervale. Guilford.. teste. inteligenţă sau de personalitate. în "Année psychologique". pur şi simplu. scorurile brute ale testelor (scorurile derivate direct de la un test. acestea sunt împărţite în intervale egale din raţiuni strict pragmatice (pentru simplul fapt că acest sistem convine scopurilor noastre şi pentru că el.). Inventarul testelor psihologice creşte mult. Criticând faptul că majoritatea testelor existente evaluează funcţii psihice inferioare. inteligenţă etc. în care prezintă 30 de probe pentru măsurarea inteligenţei. Ceea ce numim trăsătură este o etichetă descriptivă aplicată la un grup de comportamente care se află în relaţie unele cu altele (ex.

Paul T. Utilizând analiza factorială. implică o procedură standard privind administrarea. 1. teste de dezvoltare intelectuală. fundamentate statistic.(1881-1955) şi L. Clasificări în funcţie de modul de administrare a testului: . Astfel. Câţiva ani mai târziu. 2. Conform definiţei testului din „Dicţionar de psihologie” (1994). care evaluează neuroticismul. pe baza chestionarului amintit s-a construit Thurstone Personality Schedule (1930) şi Bernreuter Personality Inventory (1931). Construcţia acestor teste are la bază un aparat statistic elevat. În comparaţie cu testul de inteligenţă care măsoară un construct global. b) după utilizarea limbajului în rezolvarea sarcinii teste verbale . Apariţia testelor de personalitate marchează o etapă nouă în dezvoltarea curentului psihometric.52 - . teste nonverbale. când Robert S. precum Minnesota Mulitphasic Personality Inventory (MMPI) sau California Ppsychological Inventory (CPI). au apărut şi alte chestionare de personalitate. teste situaţionale teste de personalitate (nonintelective). care investighează mai multe trăsături de personalitate. Ulterior. teste de cunoştinţe. Citind exemplul de mai jos. iar Edward Strong. testul "Sixteen Personality Factors" (16PF). Din aceeaşi perioadă datează şi chestionarul de valori al lui G. L. Raymond Cattell (1905-1998) elaborează. extraversiunea. în scopul de a standardiza interviurile psihiatrice. Thurstone (1887-1955). Chestionarul lui Woodworth constă din 116 itemi la care subiecţii răspund cu “DA” sau “NU”. pentru ca. Woodworth a pus la punct primul chestionar de personalitate. ne putem da uşor seama cât de importantă este psihodiagnoza pentru evitarea unor incidente sau accidente din mediul organizaţional. Pornind de la această idee. Ulterior. el fiind destinat detectării recruţilor susceptibili de boli psihiatrice. caracterul deschis. Vernon. Personal Data Sheet. Bruce Moore realizează un chestionar de interese. în perioada 1980-1990 să se accepte că numărul trăsăturilor fundamentale de personalitate poate fi redus la cinci. un chestionar de interese profesionale. teste de performanţă teste cu manipulare de aparate şi piese. Momentul de start a fost în 1914.W Allport (1897-1967) şi P. Clasificări în funcţie de conţinutul testului: a) după modul de executare a sarcinii de către subiect teste orale.E. care include analiza factorială şi analiza de itemi. vizează un eşantion de comportament. în 1946. Acest chestionar viza tot domeniul militar. McCrae au pus la punct Chestionarul de Personalitate NEO. probe de lucru. prin raportare la comportamentul unui grup precis de subiecţi aflaţi în aceeaşi situaţie standard. care are drept scop să evalueze şaisprezece trăsături fundamentale ale personalităţii. testul de aptitudini măsoară numai un anumit domeniu. Funcţia de bază a testelor psihologice este să măsoare diferenţele dintre indivizi sau între diferite reacţii comportamentale ale aceluiaşi individ în diferite situaţii cu care acesta se confruntă. testul este „o probă utilizată cu precădere în psihologia diferenţială care permite descrierea comportamentului unui subiect într-o situaţie definită precis.” Clasificarea testelor psihologice Testele psihologice pot fi clasificate în funcţie de diferite criterii (Albu. Instrumentul de evaluare. teste scrise. c) după modul de procesare implicat: teste de eficienţă teste de aptitudini. teste administrate de calculator. 1976). testul reprezintă o măsură obiectivă şi standardizată a unui eşantion de comportament (Anastasi. 1999). Descrierile se fac de obicei sub formă numerică. o aptitudine. Costa şi Robert R. cotarea şi interpretarea rezultatelor. calitatea de a fi agreabil şi conştiinciozitatea.

adică la ce i se cere subiectului să facă pentru a da un anumit răspuns. b) după modul în care se interpretează scorurile testelor teste normative. 9) Luînd în considerare cotarea răspunsurilor (tehnica utilizată poate fi obiectivă sau subiectivă) testele pot fi: . teste ipsative.după sarcină şi după modul de procesare. Acestea pot fi împărţite în mai multe categorii: a) testele de performanţă b) testele de aptitudini c) testele de cunoştinţe d) teste situaţionale • Testele nonintelective: inventarele şi chestionarele de personalitate 5) În funcţie de modul de administrare al testelor acestea pot fi clasificate după administrare în termeni de eficacitate a examenului psihic şi în funcţie de unele exigenţe legate de examinare 6) În funcţie de eficacitate testele pot fi: a) teste individuale b) teste de grup sau colective 7) Luând în considerare factorul timp testele se împart în: a) teste de viteză cu limită de timp b) teste de randament care pot fi cu limită de timp sau cu timp nelimitat. teste centrate pe criteriu. 3. O altă clasificare a testelor psihologice (Pitariu. teste subiective. Aici pot fi incluse: • testele intelective. 1983) este realizată după următoarele criterii: 1) În funcţie de elementele care dau testului calitatea de probă standardizată: • conţinutul • modul de administrare • modul de cotare 2) În funcţie de conţinut. testele pot fi diferenţiate: . b) după timpul de execuţie teste de viteză.a) după numărul persoanelor care pot fi examinate simultan: teste individuale. cu timp de lucru nelimitat. teste idiografice. teste de randament: cu limită de timp. Clasificări în funcţie de modul de cotare a testului şi de interpretare a scorului: a) după modul de stabilire a cotei la test: teste obiective.53 - . 3) După sarcina cu care trebuie să se confrunte subiectul distingem: • Teste verbale orale sau scrise • Teste nonverbale a) cu manipulare de aparate şi de piese b) administrate cu ajutorul calculatorului c) teste de performanţă (subiectului i se solicită să opereze la un anumit aparat sau să completeze anumite figuri lacunare) 4) După modul de procesare implicat. teste de grup. 8) În raport cu criteriul alesputem împărţi testele în: a) teste standardizate b) teste nestandardizate.

impun psihologului asumarea unei mari responsabilităţi şi o mare discreţie. Fireşte. În ultimul timp s-a sugerat posibilitatea efectuării examenului psihologic prin poştă. anexe cu studii de validare. • Datele psihometrice aferente construcţiei testului. Examenele psihologice improvizate în săli lipsite de mese. În primul rând testele pe care le folosim în acţiunile de diagnosticare trebuie să fie selectate funcţie de carecteristicile lor psihometrice şi funcţie de scopul urmărit. fie apelând la o maşină de cotare) Testele proiective prezintă o doză mai mare de subiectivism. deci în scop didactic. Testele de personalitate fac foarte bine acest lucru.54 - . nu sub aspectul datelor psihometrice ci al felului în care acesta este prezentat subiecţilor (este vorba mai mult de o extensie a validităţii de aspect). atunci când sunt deci obosiţi sau după o altă activitate obositoare. Psihologul are obligaţia să explice subiectului motivul examenului psihologic şi să obţină acordul acestuia de a se supune la test. Aceaste două clasificări ale testelor luate spre exemplificare nu trebuie să fie privite în mod exclusivist. Acest manual trebuie să conţină: • Baza conceptuală a testului. va creşte nivelul anxietăţii vizavi de examenul psihologic. Da. performanţele vor fi afectate. Uneori subiecţii sunt examinaţi la ieşirea din schimb. un test nu este lansat pe piaţă fără ca anterior acesta să nu fi fost verificat. Acelaşi lucru priveşte şi divulgarea . Un examen psihologic pretinde prezenţa psihologului. cu specificarea unor condiţii minime de confort. Testul psihologic este administrat de psiholog care. Ea este posibilă în contextul în care se însuşesc unele tehnici de evaluare psihologică. Aceasta este o greşeală care contravine oricăror principii ale examinării psihologice. Examinatorul trebuie să dovedească multă flexibilitate şi răspundere în selectarea şi aplicarea testelor psihodiagnostice. cum sunt cele de personalitate. De regulă. • Orice examen psihologic trebuie pregătit. Referitor la procedurile de testare psihologică se au în vedere câteva aspecte pe care le putem dihotomiza în: cerinţe vizavi de prezentarea testului şi cerinţe privitor la examenul propriu-zis de testare. Protecţia intimităţii subiectului. pretinse subiectului (să nu se prezinte la examen obosit. Un test redactat neîngrijit. Utilizarea unor teste. • Derularea şi organizarea examenului psihologic sunt variabile care pot afecta performanţele subiecţilor. fie de un singur examinator. Această pregătire începe cu verificarea testului care va fi utilizat. trebuie apelat la mai multe instrument psihometrice mai ales atunci când trebuie luată o decizie importantă pentru subiect. • Norme şi standardele de interpretare. Unele instituţii pretind chiar semnarea unei declaraţii de către subiect în acest sens. Din acest motiv este indicat ca examenul psihologic să fie anunţat din timp. există posibilitatea unei “testări oarbe”. cu greşeli de ortografie. pătat. va face o impresie proastă subiecţilor care nu se vor implica în sarcină aşa cum se cere. cu figuri desenate eronat etc. studii critice etc. Cu ocazia unui examen psihologic se pătrunde în personalitatea subiectului. se “scormoneşte” viaţa sa privată.). Se pretinde ca orice test să fie deci însoţit de un manual de utilizare. În această idee.• • Testele obiective (performanţa subiectului este apreciată după o procedură fixă impersonală. gălăgioase etc. vor conduce la distorsionarea rezultatelor. să nu fi consumat alcool etc. pe parcursul testării are obligaţia să urmărească reacţiile subiectului. cu o luminozitate improprie. Utilizarea testelor psihologice Un aspect important legat de utilizarea testelor şi procedurilor de testare psihologică se referă la calitatea intrinsecă a acestora. acesta fiind şi obiectivul utilizării lor. • Valoarea şi limitele testului în cauză • Studii de caz.

Utilizarea băncilor de date computerizate facilitează păstrarea confidenţialităţii examinărilor psihologice. Comunicarea rezultatelor testării psihologice. observaţiile subiective. Companiile apelează tot mai frecvent la astfel de soluţii. Cu el se pot iniţia şi unele discuţii pe marginea concluziilor la testele de personalitate. derularea unor programe de cercetare utile. Cei nereuşiţi la un examen de selecţie nici nu trebuie amintiţi. Respectarea drepturilor minorităţilor. Băncile de date au multiple avantaje în sensul că ele permit stocarea unui volum mare de informaţii pe un spaţiu relativ restrâns. etichetele nefiind indicate în aceste cazuri deoarece ar putea leza pe unii subiecţi. dacă răspunsul este “DA” datele examinării se stochează şi acestea pot fi utilizate în scopuri experimentale sau cu ocazia iniţierii altor decizii de personal. Acest lucru se impune mai ales când sunt utilizate teste de inteligenţă sau de personalitate. Formula obişnuită de prezentare a acestora este sub formă de raport. mulţi consideră că valoarea unui IQ indică o caracteristică fixă a individului care poate predetermina nivelul realizării sale intelectuale.rezultatelor testării psihologice. Datele comunicate trebuie să reflecte obiectiv situaţia.) • Se interpretează datele testării psihologice.55 - . ci a manierei în care trebuie să se facă această comunicare. Cunoaşterea rezultatelor la un test de cunoştinţe poate descuraja un student sau îl poate mobiliza. părerile personale fiind evitate. atunci protocoalele se distrug. . Astfel. Datele conţinute în raport trebuie înţelese de către cel căruia îi este acesta adresat. Discreţia şi păstrarea anonimităţii sunt elemente care trebuie să caracterizeze activitatea psihologului. Iată demersul secvenţial al unei examinări psihologice în scop de selecţie profesională: • Se explică subiecţilor obiectivul general al examenului psihologic. Tot el decide dacă rezultatele testării se vor comunica mai departe sau nu. De fapt. Niciodată rezultatele unui examen psihologic nu pot fi transmise sub forma lor brută ci prelucrate şi interpretate. Problema care se pune nu este atât de comunicare a rezultatelor examenului psihologic. clar. aşa cum a fost menţionat anterior. Să nu uităm că performanţele la un test pot influenţa viaţa unui individ. rezultatele examenului psihologic sunt sintetizate într-un raport. Raportul trebuie redactat în termeni inteligibili. El are dreptul să-şi cunoască rezultatele performanţelor la testele de aptitudini şi de cunoştinţe. psihologul fiind unicul răspunzător de păstrarea securităţii datelor. apoi permit regăsirea uşoară a informaţiei căutate şi. fără ambiguităţi sau într-un jargon tehnic mai dificil de înţeles de nespecialişti. Dacă răspunsul este “NU”. de asemenea. fără alte date care ar putea constitui o violare a intimităţii. Întrebarea fundamentală care se pune în acest caz este cine are acces la datele examenului psihologic şi ce date poate să ofere psihologul? Am subliniat mai înainte că rezultatele examenului psihologic (ne referim la cele legate de problematica organizaţională şi nu la aceea specifică diagnozei clinice sau educaţionale) se comunică în primul rând subiectului. Psihologul trebuie să fie foarte prevăzător şi atent la ceea ce comunică deoarece modul său de exprimare poate da naştere la confuzii. • Se discută cu fiecare candidat rezultatul obţinut şi i se cere acordul de a introduce sau nu rezultatul în baza de date a companiei. Confidenţialitatea rezultatelor Confidenţialitatea este o problemă delicată. (Psihologul trebuie să se asigure că toţi candidaţii au înţeles instrucţiunile de lucru şi ştiu ce au de făcut. Acesta este întocmit în conformitate cu solicitarea beneficiarului. • În mod obişnuit trebuie evitată afişarea rezultatelor examenului psihologic. totul depinde de cum îi este pusă problema. • Se procedează la examinarea psihologică propriu-zisă. Formula recomandată este de a afişa numai numele persoanelor selectate.

De un timp relativ recent. utilizarea grupurilor de experţi sau retroversiunea. GAMA™ (General Ability Measure for Adults) (www. Problematica discriminării a fost una din punctele de atac vizavi de aplicaţiile psihologilor americani în armată în timpul primului război mondial. Utilizarea de figuri abstracte nonverbale are scopul de a minimiza efectele cunoştiinţelor. . Succesiuni. Mai mult. Fiecare psiholog ştie că testele măsoară diferite eşantioane comportamentale. termenul de minoritate este luat într-un sens foarte larg. exprimării verbale şi a înţelegerii verbale asupra scorurilor testului. O grijă deosebită a psihologilor se îndreaptă spre transpunerea testelor dintr-o cultură în alta. aceste probe psihologice pot intra mai uşor în procesul de structurare într-o baterie de teste destinată selecţiei profesionale pentru o anumită profesie sau a evaluării psihologice periodice acolo unde acest demers este necesar (conducători auto. electricieni care lucreaz în condiţii ridicate de risc etc.) Vom prezenta în continuare câteva din testele psihologice cu licenţă care circulă pe piaţa de teste românească. cu deprinderi de comunicare diferite şi provenind din medii diverse din punct de vedere lingvistic.56 - . valori. naţionalitate. Condiţiile culturale specifice unei ţări se extind şi la domeniul psihologiei. În ceea ce ne priveşte. ori. acreditate de către Comisia Metodologică a Colegiului. prezintă astfel avantajele unui instrument accesibil unei varietăţi largi de oameni. Evaluarea psihologică prin teste. Teste psihologice utilizate în România În România circulă un număr mare de teste psihologice. nu exclusiv etnic. Analogii şi Construcţii. de inteligenţă etc. vârstă etc.testcentral. Dar. aceste teste trec printr-un filtru extern (al distribuitorului de la care s-a cumpărat licenţa) şi unul intern. Procedurile de adaptare privesc utilizarea unor tehnici ca analiza de conţinut. problema discriminării de sex. aceste comportamente sunt determinate cultural. Testul GAMA. Testul este format din 66 de itemi grupaţi în patru subscale: Identităţ. cultural şi educaţional. Totodată. problema cea mai acută se referă la interpretarea scorurilor de test. el definind un anumit grup.ro) GAMA (General Ability Measure for Adults)(Naglieri & Bardos) evaluează aptitudinea intelectuală generală cu ajutorul unor itemi nonverbali care necesită utilizarea raţionamentului şi logicii în rezolvarea de probleme cu designuri şi forme abstracte. personal care lucrează în domeniul siguranţei circulaţiei. al Colegiului care verifică demersul de adaptare utilizat.2. va deveni în curând un aspect cu care se vor confrunta şi psihologii. Subliniem faptul că utilizarea de teste psihologice cu licenţă asigură un plus de credibilitate psihologului practician. 1. Aceasta este explicaţia multor diferenţe în ceea ce priveşte performanţele la testele de atitudini. utilizarea testelor psihologice este restricţionată de către Colegiul Psihologilor în sensul că distribuitorilor de teste li se pretinde utilizarea numai de teste cu licenţă. Ele au preocupat mult psihologii.Chiar dacă această problemă nu se pune cu deosebită acuitate la contextul nostru socio-cultural. Alături de aceste tehnici de lucru calitative au fost dezvoltate şi o serie de proceduri statistice mai mult sau mai puţin sofisticate. motivaţionale. are chiar o tradiţie. Se calculează atât un coeficient de inteligenţă (IQ) GAMA total. cât şi scoruri pe fiecare dintre subteste.

1. Subtestul Identităţi Subtestul Succesiuni necesită analiza interrelaţiilor între design-uri pe măsura ce acestea se mişcă în spaţiu (Figura 1. În plus. care nu presupune mai mult de 30 de minute pentru administrare. fiind accesibil în exclusivitate psihologilor. Timpul de administrare este de 25 de minute şi necesită un nivel de întelegere a textului corespunzător clasei a treia. care prezintă situaţia populaţiei României la data de 1 iulie 2002. Un item al Testului Succesiuni Caracteristicile demografice ale eşantionului normativ românesc Eşantionul normativ românesc al testului GAMA este format dintr-un număr de N=4000 de persoane (1975 bărbaţi şi 2025 femei). care este un predictor excelent al performanţei profesionale şi al multor faţete specifice legate de comportamentul la locul de muncă. testul GAMA este o măsură extrem de scurtă. Din aceasta selecţie a rezultat un eşantion reprezentativ statistic la nivel naţional. Datele au fost culese atât prin operatori de interviu. Utilitatea testului GAMA este imensă în domeniul selecţiei de personal sau educaţionale. controlat pe variabilele vârsta. conform clasificării APA. cât si de psihologi. care poate fi aplicat începând cu vârsta de 18 ani.57 - . Subtestul Identităţi necesită examinarea formelor şi culorilor stimulilor pentru a determina care opţiune de răspuns este identică (Figura 1. Testul GAMA este o probă psihologică de clasa C.2. atunci când este comparată distribuţia eşantionului normativ GAMA cu distribuţia populaţiei . Un item din testul GAMA. Figura 1. selectate dintr-o bază de date de 4772 de persoane. Pe nici una din multe categorii descrise de vârsta şi gen nu există o deviere mai mare. regiune statistică şi mediu de provenienţă. în cadrul practicii lor curente. gen.Administrarea testului GAMA™ Testul GAMA se poate aplica atât creion-hârtie. cât şi în grup. psihoterapeuţi sau pedagogi din toată România. Figura 1. el oferind o masură coerentă a aptitudinii mentale generale. Este un instrument de 66 de itemi cu câte 6 variante de răspuns..1). operând pe baza unei metode tipice sondajelor de opinie. cât şi electronic. cu vârste cuprinse între 14 si 85 ani. Testul GAMA utilizează patru subteste. atât individual. bazat pe raportul recensământului populaţiei.2). Această distribuţie este foarte apropiată de cea a populaţiei României. Reprezentativitatea eşantionului normativ românesc al GAMA s-a asigurat pe variabileleţintă menţionate anterior în conformitate cu datele din Anuarul statistic al României. Administrările testului GAMA incluse în eşantionul normativ românesc au fost culese în perioada februarie-noiembrie 2007. incluzând aici şi instructajul.

Army Alpha si Beta sau scalele Wechsler.58 - . Bateria MAB-II este destinată evaluărilor pe scala largă a aptitudinilor intelectuale la adulţi şi adolescenţi de peste 16 ani. MAB-II furnizează un scor QI Verbal. adică 49. testarea presupune existenţa aptitudinilor de limbaj necesare celor evaluaţi pentru citirea şi întelegerea instructajelor scrise precum şi a celor verbale. majoritatea pacienţilor cu afecţiuni de natură psihică sunt capabili să completeze testul. Un decalaj general mai mic de 2% se manifestă în stratificarea pe gen. MAB măsoară constructe asemănătoare şi urmăreşte îndeaproape ceea ce este considerat a fi cel mai valoros instrument de evaluare a inteligenţei. testul WAIS: în manualul original (Jackson. în conformitate cu distribuţia populaţiei României. Pentru a se obtine evaluări valide cu MAB-II. 1983) au arătat că evaluatorii au înregistrat discrepanţe marcante în evaluarea scalelor Wechsler. spre deosebire de WAIS. MAB-II foloseşte un format diferit şi nu are nici un item comun cu vreun alt instrument. Jackson. de exemplu. În plus faţă de cele 10 scoruri ale subtestelor. MAB-II poate fi utilizat într-o varietate de scopuri şi contexte. care se poate dedica mai mult unor interpretări calitative şi activităţilor de consiliere. Caracteristici ale bateriei MAB™-II Deşi numele a nouă din zece subteste sunt identice cu cele folosite în alte teste. Formatul de răspuns al MAB conduce la o serie de avantaje incontestabile: • poate fi administrat pentru grupuri de indivizi (se recomandă grupuri de pâna la maxim 15-20 de persoane pentru o supraveghere optimă în timpul examinării). deviate spre patologie. de exemplu. industrie şi afaceri. Prifiteria & Powers. Aceste dimensiuni pot fi administrate fie separat. în conditiile în care aspectele evaluate sunt destul de asemănătoare.79 pentru Performanţă şi .17% şi 48. incluzând. Bateria MAB-II constă din două grupuri de scale: verbale şi nonverbale. • permite construirea unor etaloane mult mai reprezentative şi structurate pe diverse categorii şi grupuri. 1981) de .României.testcentral. urmat de categoria 20-24 ani (382 de participanţi). printre altele. autorul testului prezintă corelaţii între MAB şi WAIS-R (Wechsler. cât reprezintă aceste categorii în cadrul populaţiei României. Din experienţa autorului. • conduce la o creştere a fidelităţii rezultatelor obţinute printr-o metodologie de scorare obiectivă. adică a inteligenţei. versiunea II (MAB-II. pentru a se obţine o evaluare completă a aptitudinilor individuale. şi nici pentru indivizii ale căror caracteristici psihice.91 pentru scorul complet de inteligenţă. Rezultatele se prezintă sub forma unui profil care conţine 5 scoruri la subtestele verbale şi 5 scoruri la subtestele de performanţă.94 pentru scala Verbală.38% şi respectiv 50. ceea ce diminuează serios costurile de utilizare.83%. un scor QI Performanţă şi un scor QI Complet. faţă de 51. 1984).ro) Bateria Multidimensională de Aptitudini. • permite un câştig de timp evident pentru psihologul profesionist. educaţie şi consiliere pentru carieră. Ca şi alte instrumente de evaluare a aptitudinilor mentale.63%. 1998) a fost proiectată pentru a furniza o măsură comodă şi scorabilă obiectiv a aptitudinii cognitive generale. . Acestea includ. clinici şi institute pentru diferite afecţiuni mentale. În esantionul normativ românesc. Nu se recomandă folosirea MAB-II în evaluarea funcţionării intelectuale la persoanele cu IQ sub limita itelectului minimal. precum şi în cercetare. un număr de studii (de exemplu Ryan. eşantionul GAMA conţinând 1975 bărbaţi şi 2025 femei. adesea automatizată şi asistată de calculator. . MAB™-II (Multidimensional Aptitude Battery) (www. fie împreună. Multidimensional Aptitude Battery-II. ar putea să interfereze sever cu întelegerea instructajelor sau cu urmarea acestora. cel mai voluminos grup de vârstă este acela al categoriei 30-34 de ani (426 de participanţi). Astfel că sunt cinci scale grupate pe fiecare din dimensiunile „Verbală” şi „Performanţă”.

Five-Factor Nonverbal Personality Questionnaire) sunt două chestionare dezvoltate pentru a măsura constructe ale personalităţii umane normale. în funcţie de sex. FF-NPQ se înscrie în cadrul abordării Big Five a personalităţii. cât şi distractorii. care îmbină o abordare lingvistică şi analiza factorială într-un model de definire în cinci mari factori sau dimensiuni ale personalităţii umane. Instructajele care trebuie expuse de examinator sunt standardizate şi ele pot fi administrate printr-o sursă audio sau un computer. Toate limitele de timp pentru cele 10 subscale sunt egale (şapte minute) iar scorarea manuală este proiectată astfel încât să se realizeze rapid. Atât NPQ. privind evoluţia scorurilor de inteligenţă generală în funcţie de vârstă. teorii şi modele clasice în personologie. abordare care a generat în psihologia aplicată cele mai multe instrumente psihometrice de măsurare şi evaluare a personalităţii.insse. Un al treilea obiectiv al generării MAB-II este etalonarea pe grupe de vârstă. Nonverbal Personality Questionnaire). De asemenea sunt prezentate modificările aduse testului MAB-II în procesul de adaptare la limba româna şi la spaţiul cultural specific României. 3200 de persoane. ci şi caracteristica de a fi uşor de folosit şi de interpretat. au fost selectate. astfel încât aceasta selecţie să răspundă în cea mai mare măsură cerinţelor de reprezentativitate. Pentru a răspunde cât mai complet literaturii de specialitate din domeniul testării aptitudinilor cognitive. Judecând prin prisma constructelor specifice măsurate. care alcătuiesc eşantionul normativ al MAB-II. că s-a lucrat asupra lor pe baza analizei de distractor. Itemii săi sunt foarte echilibraţi şi este evident. NPQ şi FF-NPQ sunt chestionare de un tip foarte special. printr-un program special. cât şi FF-NPQ se înscriu în abordarea personalităţii ca un sistem de trăsături. Un al doilea aspect al dezvoltării MAB-II este intenţia de a realiza un instrument care are nu numai proprietăţile psihometrice recomandate în general.ro). Standardizarea MAB-II în România Eşantionul utilizat în România pentru normarea MAB-II a urmărit îndeaproape caracteristicile globale ale populaţiei româneşti desprinse din ultimul Recensământ al Populaţiei (2002). MAB-II este un test elaborat din punct de vedere psihometric. Ceea ce le conferă caracteristica de unicitate este faptul că sunt . Aceştia au fost înlocuiţi cu entităti care să aibă aproximativ aceeaşi putere de atragere sau de discriminare ca şi variantele originale. acestea fiind cât mai echilibrate şi mai uniforme cu putinţă. După cum se poate observa cu uşurinţă. la fel ca şi Chestionarul nonverbal de personalitate în cinci factori (FFNPQ. vârsta şi cultură. Dintr-o bază de date de 4417 înregistrări complete. acest avantaj al MAB-II a trebuit păstrat şi în varianta românească. cele două instrumente psihometrice se înscriu în rândul abordărilor clasice în psihodiagnoza personalităţii. însă existenţa unor etaloane pentru grupe de vârsta este un incontestabil avantaj. Înlocuirile au fost pilotate în repetate rânduri şi au necesitat de cele mai multe ori intervenţii suplimentare.ro) Prezentare generala a NPQ™ Chestionarul nonverbal de personalitate (NPQ. în cadrul itemilor testului să fie introduse atât variantele corecte. Mai mult decât atât.Obiective constructive ale bateriei MAB™-II În selectarea itemilor a fost acordată o atenţie deosebită identificării acelor conţinuturi care să aibă un nivel suficient de generalitate pentru grupuri diverse. chiar unic. astfel încât rezultatele obţinute de o anumită persoană să poată fi comparate cu acele persoane care au o vârsta comparabilă. Desigur.testcentral. cu toate corecţiile impuse de Institutul Naţional de Statistică şi valabile la data de 10 februarie 2007 (http://www. indicele general de inteligenţă poate fi raportat la populaţia generală. Demersul de înlocuire a fost complicat de aceea au fost necesare ca. naţionalitate. eşantionul normativ românesc a fost generat pe 11 grupe de vârsta diferite. am putea spune. Testul MAB-II este etalonat pe grupe de vârstă incrementale. Inventarul de Personalitate Nonverbal (NPQ): stimuli figurali şi FF-NPQ (www. bazându-se ambele pe constructe.59 - . la o primă vedere. Acest efort a fost făcut pentru a se asigura o cât mai bună reprezentativitate pe principalele criterii demografice.

Ceea ce deosebeşte inventarele de personalitate NPQ şi FF-NPQ de aceste alte instrumente nonverbale este faptul că cele două chestionare prezentate sunt măsuri structurate. calculaţi prin metoda test-retest. figurali. cu un control suplimentar pe un număr de cinci cote (variabile demografice). pe când metoda test-retest este una de măsurare a fidelităţii. precum testele proiective (de exemplu testul petelor de cerneală Rorschach sau Testul de apercepţie tematică (TAT).83 pe lângă doar .73). după o metodă de eşantionare aleatoare prin pas de eşantionare. iar la nivelul calităţilor psihometrice indici scăzuţi de fidelitate. ceea ce oferă un plus de obiectivitate în evaluare. Consideraţii psihometrice Caracteristicile psihometrice ale inventarului NPQ în România au de asemenea valori foarte bune. în condiţiile concluziilor trase anterior referitoare la calităţile multiculturale ale instrumentului.72) şi Un (. Acest fapt era de altfel de asteptat. aşa cum este tipic pentru mai toate celelalte instrumente psihometrice de evaluare a personalităţii cunoscute în personologie. Cu toată aparenta uşurinţă. Indicii test-retest sunt în mod neaşteptat mult mai ridicaţi decât indicii Alpha de consistenţă internă. Aceasta înseamnă că respondentul nu trebuie să aibă reacţii spontane la itemi. Manualul inventarului de personalitate NPQ prezinta atât indicii Alpha Crombach de consistenţă internă. motivul pentru aceasta este mai degraba evident. cu o medie de . Din păcate. Au (.chestionare nonverbale. Eşantionul asigură astfel o foarte bună bază pentru raportarea standardizată a scorurilor. desigur. în condiţiile în care traducerea setului de itemi nonverbali nu trebuia făcută obligatoriu.50. analizele de item comparative cu analizele similare făcute atât pe eşantioane nordamericane cât şi pe eşantioane multiculturale confirmă congruenţa răspunsurilor stimulii nonverbali ai NPQ între subiectii din România şi cei din alte spaţii culturale. NPQ a fost etalonat în Romania pe un eşantion normativ de N=1800 subiecţi (N=900 de bărbaţi şi N=900 de femei). inducând astfel răspunsuri distorsionate.53) şi Ac (. Cu toate acestea. făcute în principal cu scopul de a detecta eventualii itemi slabi.60 - . şi alte instrumente de evaluare a personalităţii ale căror itemi sunt nonverbali. De asemenea scoruri mai scăzute au scalele: Af (. pe un eşantion de N=91 de subiecţi (N=40 bărbaţi şi N=51 femei). iar scoruri foarte mari se semnalează la scalele: De (. itemii lor nu sunt stimuli verbali. Nici una dintre cele 17 scale ale NPQ nu are indici Alpha de consistenţă internă mai mici de . A fost constituit la nivel urban şi rural. testul de percepţie a frustrării Rosenzveig). supuşi la retest la o perioadă de 16 zile de la prima măsurare. Indicii de fidelitate exemplificaţi anterior nu au valori în zona superioară a acceptabilitatii din punct de vedere psihometric (. Nu (.53). itemi a căror semnificatie ar fi putut fi înţeleasă în mod diferit de diferite persoane. . Cu toate acestea. Adaptarea NPQ™ în Romania Adaptarea NPQ în România a început în 2004 şi a durat aproximativ 12 luni de eforturi susţinute. limitele retestului sunt evidente în aceea ca permite. Reamintim că indicele Alpha este o metoda multivariată de evaluare a fidelităţii.72). eşantionul fiind reprezentativ la nivel naţional. afirmaţii. ele sunt instrumente psihometrice. aşadar din stimuli vizuali. ci trebuie să îşi selecteze reacţia la fiecare item nonverbal dintr-o serie de alternative sau opţiuni de răspuns. Acesta este consistenţa internă a scalei de dominanţă (Do) şi este nivelul cel mai scăzut înregistrat pentru vreuna din scale. s-au investit eforturi considerabile în pilotarea pe diverse segmente de populaţie şi în susbsecvenţele analizei de item.55). Ag (.90).78). Indicele mediu de consistenţă internă pentru întregul test este de . Itemii inventarelor de personalitate NPQ şi FFNPQ constau din ilustraţii.64. pentru întreaga suprafaţă a Romaniei.Există. nu există tradusă în limba română nici o probă verbală (cum ar fi de exemplu PRF) care să facă posibilă validarea concurentă a variantei româneşti a NPQ. calculaţi pentru eşantionul normativ românesc de N=1800 de subiecţi (N=900 de bărbaţi şi N=900 de femei). vizuali.64. precum şi posibilitatea de a face raportări la diferite categorii de populaţie. cât si indicii de stabilitate. ceea ce semnifică un indice bun şi în consonanţă cu rezultatele studiilor multiculturale realizate pentru NPQ. iar varianta relativ mare astfel obtinută permite raportarea scorurilor nu doar în scoruri brute ci şi in centile. întrebări sau adjective.70-. În plus.

nu este de mirare că scala cu cea mai mare consistenţă internă este scala de validare. Deschidere faţă de experienţe (Openness to Experience). scalele NPQ si FF-NPQ pot fi scorate şi de personal nespecializat sau de un computer. Într-adevăr. care a fost generată special pentru a detecta răspunsurile aleatorii. 1999) etc. NPQ scorează în plus şi pe cei cinci metafactori de personalitate cunoscuţi sub numele de Big Five: Extraversie (Extraversion). pentru aplicarea MBTI. Motivul pentru aceasta este mai degrabă evident. Hampel & Selg. De. La o asemenea multitudine de semnificaţii înrudite şi totuşi relativ independente este de aşteptat ca fidelitatea să se plaseze în zona inferioară a acceptabilităţii. Recunoaştere socială (Social Recognition). Altruism (Nurturance).70-. Înţelegere (Understanding). Paunonen. Ca atare. Impulsivitate (Impulsivity). Acestea pot fi de asemenea utilizate în evaluările transculturale. Rezistenţă (Endurance).78). Spre deosebire de acestea. Senzorialitate (Sentience). De exemplu. precum: Reuşita (Achievement).80 se semnalează de obicei la scalele ce masoară constructe unidimensionale. Exhibiţie (Exhibition). Agresiune (Aggression). Un alt avantaj al instrumentelor nonverbale de personalitate se leagă de vârsta subiecţilor examinaţi. Conştiinciozitate (Conscientiousness). Nevrotism (Neuroticism). Ordine (Order). pentru aplicarea NEO-PI-R de 14 ani (Costa & McCrae.90). . spre auto-depăşire şi întrecerea propriilor limite. cu stimuli verbali. NPQ conţine o scală de validitate denumită Deviere (Deviance). Intenţia autorilor a fost aceea de a surprinde semnificaţii multiple pentru fiecare scală. Autonomie (Autonomy). Afiliere (Affiliation). 1992). Joaca (Play). nu pot fi folosite.80 (. permiţând comparaţii între subiecţi şi grupuri aparţinând unor spaţii culturale diferite. Avantajele unei măsuri nonverbale de personalitate Printre avantajele importante ale unui instrument structurat de măsurare a personalităţii. refuzul de a se angrena în activităţi frivole sau ludice. chestionarele nonverbale de personalitate pot fi folosite cu acele categorii de respondenţi care au probleme în citirea sau înţelegerea itemilor verbali. costisitor şi de lungă durată pentru evaluarea reacţiilor subiectului la stimulii chestionarului şi pentru scorarea acestuia.61 - . nu pentru că nu ar putea fi principial aplicat lor. NPQ si FF-NPQ pot fi aplicate si la vârste mult scăzute. Căutarea aventurii (Thrill-Seeking). că scala Ac are itemi care surprind aplecarea spre competiţie. pentru aplicarea FPI / Freiburg Personlichkeitsinventar este de 13 ani (Fahrenberg. iar acest caracter multifaţetat al scalelor este evident din semnificaţia lor. Myers-Briggs Type Indicator de 13 ani (Quenk. Indicii de fidelitate discutaţi aici nu au valori în zona superioară a acceptabilităţii din punct de vedere psihometric (. Un chestionar clasic de personalitate nu poate fi administrat de exemplu copiilor sub 13-14 ani. Astfel. memorarea răspunsurilor date iniţial şi o subsecvenţă distorsiune a măsurării caracteristicilor psihometrice ale testului. NPQ se adresează prin itemii săi unor concepte foarte bine delimitate. dorinţa de recunoaştere a propriei munci din partea superiorilor. Nevoia de ajutorare (Succorance). Dominanţă (Dominance). 1987. 2001). De exemplu vârsta minimă pentru aplicarea CPI / California Psychological Inventory este de 13 ani (Gough. mergând chiar pâna la 7 ani datorită faptului că itemii nonverbali se pot înţelege mai uşor şi de către acei subiecţi care se află la începutul scrisului şi cititului alfabetului (clasa a I a şi clasa a II a). Jackson & Ashton (2004) amintesc faptul că nu este necesar un training specializat. Agreabilitate (Agreeableness). Reamintim. 1996). aspiraţiile academice înalte și aspiraţiile vocaţionale înalte. care a fost construit pentru a măsura un număr de 16 dintre trăsăturile de personalitate descrise de Murray (1936) în teoria sa sistemică dedicată nevoilor umane. care are un indice Alpha apropiat de . ci pentru că majoritatea itemilor nu au semnificaţia scontată pentru aceşti subiecţi. Este cunoscut desigur faptul că indici de peste . Trebuie să remarcăm la acest moment că un avantaj major al instrumentelor de personalitate nonverbale este faptul că pot fi folosite fără îngrădire în contexte de evaluare şi momente în care chestionarele clasice. de exemplu.mai ales atunci când se face după perioade scurte de la prima aplicare a testului. De asemenea. Inventarul de personalitate NPQ este un instrument de 136 de itemi.

Pentru administrare este nevoie de asemenea de un manual de instrucţiuni. sub numele „Manual de scorare structurataă pentru Formele Figurale A şi B ale TTCT” şi „Manual de scorare structurată pentru Formele Verbale A şi B ale TTCT”.64. atât de la nivel rural cât şi urban. Cele două ghiduri sunt publicate în Statele Unite tot separat. din toate zonele statistice. motiv pentru care utilizatorii testului sunt îndemnaţi să utilizeze normele publicate în manualul testului şi nu alte repere.62 - . care rezultă într-un acord interevaluatori şi în coeficienţi de fidelitate neaşteptat de mari. sunt tipărite separat.ro) Prezentare generală a TTCT® Testele Torrance de Gândire Creativă (TTCT. Astfel. în desene. care conţin stimulii şi în care se înregistrează şi reacţia persoanelor evaluate. Astfel. proiectivă. Deşi s-au facut eforturi pentru a culege date din întreaga ţară. Testele Torrance de Gândire Creativă TTCT® (www. Deşi s-au adoptat reperele interpretative consacrate pentru Statele Unite fiind de altfel şi demonstrate. Testele Torrance de Gândire Creativă se regăsesc sub patru forme: Formele Figurale A si B şi Formele Verbale A si B. acolo unde este necesar. a avea aplicabilitate cross-culturală şi o performanţă foarte bună pentru alte culturi vest-europene şi chiar est-europene. care corespund la 9. testul a fost re-normat pentru România.39% din întreaga . Acestea sunt incluse în prezentul manual.83 pe lângă doar . cât şi calităţilor lor psihometrice foarte bune.Indicii test-retest sunt în mod neaşteptat mult mai ridicaţi decât indicii Alpha Crombach de consistenţă internă. care sunt diferite pentru formele verbale şi pentru cele figurale ale TTCT. Aceste manuale detaliate sunt absolut necesare specialistului care scoreaza testul. Paul E.testcentral. Pe de o parte este nevoie de caietele de testare. însă este necesară punerea la dispoziţia specialistului şi a unor manuale în care scorarea este explicată pas cu pas. Modelul de scorare cantitativă este completat nu doar de indicaţii detaliate. Torrance Tests for Creative Thinking) sunt fără doar şi poate cele mai celebre instrumente utilizate la nivel international pentru măsurarea creativităţii. acesta nu este absolut necesar administratorului cu experienţă. majoritatea protocoalelor au fost strânse din mediul urban. însă este ideal ca înaintea testării persoana care administrează testul să îşi reîmprospateze informaţiile privind administrarea formei specifice a TTCT cu care se va realiza testarea. Grilele. cu o medie de . şi cei mai experimentati specialişti au nevoie constantă de recursul la listele continute în ele. Această celebritate se datorează cu siguranţă atât numelui răsunător al autorului lor. ca sectiunile majore C si D. Testele Torrance de Gândire Creativă sunt metode de măsurare hibride. În acest scop. ci deopotrivă de un set de norme. Pentru fiecare din aceste ipostaze sunt oferite două forme alternative. Testele Torrance de Gândire Creativă tind la evaluarea exprimării creativităţii în două ipostaze fundamentale: o ipostază în care reacţiile la stimuli sunt culese de la persoanele evaluate sub forma verbală şi una în care reacţiile sunt culese sub forma figurală. bazate pe culegerea deschisă. Au fost astfel constatate pe alocuri diferenţe marcante între normele românesti şi cele americane. a răspunsurilor persoanei evaluate – în domeniul creativităţii ar fi şi complicat ca reacţiile la stimuli să fie culese în orice alt fel – dar însotite de o schemă riguroasă de analiză a acestor răspunsuri. care fac ca scorurile finale să fie raportate în mod standardizat şi cu referinţă la un etalon riguros. cantitativcalitative. în Statele Unite sunt publicate două broşuri separate. Testele Torrance de Gândire Creativă nu au fost doar traduse. Forma A şi Forma B. Doar un număr de 166 protocoale. drept secţiunile majore A şi B. Pentru scorarea răspunsurilor date la oricare din formele Testelor Torrance de Gândire Creativă este necesara consultarea atentă a unor manuale de scorare şi completarea grilei de scorare. Materialele necesare testării cu Testele Torrance de Gândire Creativă sunt multiple. cu exemple. Torrance. numite „Manual de instructiuni pentru Formele Figurale A şi B ale TTCT” şi respectiv „Manual de instructiuni pentru Formele Verbale A şi B ale TTCT”. ca foi volante. o personalitate celebră în studiile dedicate creativităţii. însă sunt incluse în varianta româneasca a testului tot în prezentul manual.

colecţie de date. precum şi pentru cele mai importante trăsături sau faţete care definesc fiecare domeniu. O echipă a constat dintr-un grup de 20 de studenţi în an terminal. O bibliografie mai largă privitoare la studiile marcante ce ţintesc NEO PI-R este disponibilă şi este publicată de editorul internaţional al testului. Desenele culese astfel pentru Formele Figurale ale TTCT au fost scorate şi interpretate de două echipe separate. iar alte persoane în număr de 601 au completat Forma Figurală B. Chestionarul se auto-administrează şi este destinat femeilor şi bărbaţilor de orice vârstă.39% din întreaga colecţie de date. Cei 1518 participanţi se împart după cum urmează: 250 de participanţi au oferit atât răspunsuri la Forma Figurală A cât şi răspunsuri la Forma Figurală B.testcentral. Desi s-au facut eforturi pentru a culege date din întreaga ţară.R. Datele au fost culese cu precădere din oraşe precum Bucureşti (inclusiv localităţi limitrofe. majoritatea protocoalelor au fost strânse din mediul urban. Inventarul de personalitate Neo PI-R (www. Un număr de 667 de persoane suplimentare au oferit răspunsuri doar pentru Forma Figurala A. au fost strânse din mediul rural. lucrând sub coordonarea psihologului Dragos Iliescu. Timişoara. La baza sa stau cercetări intensive. Petroşani. la care răspunsul este colectat pe o scală de 5 puncte. Forma R este un instrument cu 240 de itemi. redactaţi însă la persoana a treia.ro) Prezentare generală a inventarului NEO PI-R™ Inventarul de Personalitate NEO Revizuit (Revised NEO Personality Inventory. asemănători ca sens cu cei din Forma S. . Totalul de protocoale pentru fiecare forma este de 917 pentru Forma Figurală A şi de 851 pentru Forma Figurală B. Forma S este compusă din 240 de itemi. fiind evident refuzul persoanei evaluate de a colabora cu evaluatorul.T. Craiova. Cluj-Napoca şi Iaşi. Împreună. stabilitatea şi validitatea de construct asociate scalelor sunt prezentate în detaliu într-o serie de publicaţii şi sunt de aceea doar rezumate în acest manual. de la un număr de 1518 de participanţi.63 - . membri ai familiei sau experţi. Scorarea protocoalelor a fost o sarcină mai dificilă decât culegerea lor efectivă. Scalele sale au fost elaborate şi perfecţionate printr-un melanj metodologic. de exemplu unor prieteni. însă unele nu au fost interpretabile. sub coordonarea psihologilor: Margareta Dincă şi Ioana Panc. Braşov. NEO PI-R al lui P. Dovezile privitoare la fidelitatea. care corespund unui procent de 9. sau domenii. desfăşurate timp de 15 ani.Inventarul NEO PI-R este fundamentat pe un model conceptual care capitalizează decenii de cercetări şi de analize factoriale asupra structurii personalităţii. atât de la nivel rural cât şi urban. Forma R este administrată unor observatori sau altor persoane diferite de persoana evaluată. Au fost culese aproximativ 1850 de protocoale. Petroşani. Craiova. Desenele culese astfel pentru Formele Figurale ale TTCT au fost scorate şi interpretate de două echipe separate. Timişoara. Forma R poate fi utilizată în obţinerea unor estimări independente pentru aceleaşi cinci domenii ale personalităţii şi poate avea o valoare deosebită în instanţă. McCrae) este un instrument de măsurare concis pentru cele cinci dimensiuni majore. A doua grupă a constat din specialişti ai D&D/Testcentral. În total au fost culese şi interpretate 1768 de protocoale ale Formelor Figurale A şi B ale TTCT. atât pe populaţii clinice. cele 5 domenii şi 30 de faţete ale NEO PI-R permit o evaluare comprehensivă a personalităţii adulte. Constanţa. de la Universitatea Titu Maiorescu. Datele au fost culese cu precădere din oraşe precum Bucureşti (inclusiv localităţi limitrofe. utilizând atât metode raţionale cât şi de analiză factorială.Există două versiuni ale NEO PI-R: Forma S pentru autoevaluare şi Forma R pentru heteroevaluare. Cluj-Napoca şi Iaşi. Braşov. care reprezintă în mod formal judeţul Ilfov). fiecare având în responsabilitate aproximativ jumătate din protocoale. Doar un număr de 166 protocoale. ale personalităţii. Costa & R. cât şi pe populaţii normale. pe eşantioane de adulţi. din toate zonele statistice. au fost strânse din mediul rural. atunci când este nevoie să se valideze sau să se suplimenteze auto-evaluarea unui subiect. care reprezinta în mod formal judeţul Ilfov). fiecare având în responsabilitate aproximativ jumătate din protocoale. colegi. Constanţa.

C4: Dorinţa de realizare.28). O4: Deschidere spre acţiune şi O6: Deschidere spre valori. cu vârste cuprinse între 16 şi 48 de ani (m=31.Inventarul de personalitate NEO PI-R este un instrument de măsurare a trăsăturilor personalităţii normale. scrişi pentru fiecare faţetă. Au fost rulate din nou aceleaşi analize. efectuată pe un eşantion de 253 de subiecţi cu vârste cuprinse între 16 şi 57 de ani (m=35. SD=8. adică astfel încât să asigure o cât mai bună reprezentativitate pe o serie de criterii demografice. necesare unei întelegeri şi unei aplicări cât mai largi a inventarului de personalitate NEO PI-R. corelaţiile itemilor cu restul scalelor din care fac parte. Aceasta este forma românească a chestionarului care a fost utilizat pentru toate analizele care sunt prezentate în manualul corespunzător şi care a fost folosită în culegerea de norme pentru România. fără a menţiona faptul că. Chestionarele incluse în eşantionul normativ au fost culese parţial prin operatori de interviu remuneraţi.68).83. pentru scalele testului). dintre care 1100 sunt femei şi 1100 sunt bărbaţi. dimpotrivă. SD=12. analiza factorială exploratorie cu rotaţie Varimax şi analiza confirmatorie Procrustes. Setul de date utilizat ca eşantion normativ reprezintă 58. . Totuşi. însă pentru aproape un sfert din chestionarele incluse în eşantionul normativ datele au fost culese prin administrare electronică (online).64 - . De asemenea. aceştia fiind analizaţi din punctul de vedere al funcţiei de răspuns la item şi au mai fost modificaţi în exprimare. în principial. consistenţa internă. SD=12. cu un control al cotelor. SD=11. nu aduc un increment notabil la calităţile psihometrice ale respectivelor scale ci. precum şi sugestii privind posibile aplicaţii ale rezultatelor testului. cât şi în cercetare. printre care menţionăm: indici statistici de start (pentru a evalua existenţa unor distribuţii echivalente cu cele originale. Etaloanele româneşti ale NEO PI-R™ Eşantionul normativ românesc provine dintr-o colecţie de date de mare volum.34) a demonstrat că o parte a acestor itemi şi-au îmbunătăţit caracteristicile. nu reuşea să treacă de pragul de . de data aceasta pe un eşantion mai voluminos. Un număr de 21 de itemi au fost identificaţi ca fiind itemi care induc potenţiale probleme în scalele din care fac parte. Acest manual furnizează informaţii despre administrarea şi scorarea testului. manualul oferă un rezumat al procesului de elaborare şi de validare a instrumentului şi indică unele posibile cercetări.61).78. stabilindu-se în cursul acestor evaluări ca itemii suplimentari. chiar ar deteriora aceste calităţi. despre interpretarea scorurilor scalelor şi despre întocmirea profilurilor individuale. Această nouă formă a fost din nou aplicată pilot. motiv pentru care această varianta a fost considerată finală. conţinând un număr de 3761 chestionare.50% din colecţia de date şi a fost extras aleator. Utilizarea acestor norme cu orice altă formă a testului este improprie. cu vârste cuprinse între 21 şi 65 de ani (m=43. În special faţeta O4 având un coeficient de fidelitate extrem de mic. utilizarea oricărei alte forme este improprie. fără ca în cadrul ei să existe corelaţii negative item-total. A6: Blândeţe şi trei faţete ale domeniului Deschidere. în cazul faţetele O1 şi O4. parţial prin colaboratori şi asistenţi de cercetare. un număr de 6 faţete aveau în continuare indici de fidelitate mici sau foarte mici. vârsta maximă de 62 de ani (m=30. de 477 de subiecţi. Au fost din nou rulate calcule statistice. Enumerăm printre acestea faţetele N2: Furie-Ostilitate. Cea mai mare parte din chestionare au fost administrate în format creion-hârtie. instrument care şi-a demonstrat utilitatea atât în domeniul clinic. anume O1: Deschidere spre fantezie. noile modificări aduse verbalizării itemilor originali păreau a genera indicatori acceptabili. Eşantionul normativ românesc pentru NEO PI-R are un volum de 2200 persoane. Traducerea şi adaptarea NEO PI-R™ Eşantionul utilizat pentru studiul pilot a cuprins 224 de subiecţi.30. Vârsta minimă în acest eşantion este de 14 ani. Totuşi. O nouă pilotare.14.30. oricum plasaţi considerabil sub nivelul indicat de autori şi de alte studii.

În acest sens.67). SD=.41. SD=5. Prima colecţie se bazează pe un studiu care a inclus un număr de 88 de studenţi (41 de băieţi şi 47 de fete). Descrierea scalelor şi subscalelor inventarului de personalitate BFQ Cei cinci mari factori au fost denumiţi: Energie. SD=1. Chestionarul BIG FIVE (BFQ) a fost conceput în concordanţă cu argumentele teoretice care sugerează că modelul celor cinci factori are un statut privilegiat. Acceptare/Amabilitate. s-a simtit şi se simte lipsa unui model comun şi unanim împărtaşit.V. 1988.65 - .02. 1999). un număr suplimentar de 350 de elevi şi studenţi. Colecţia astfel rezultată conţine 176 de cazuri. Glodberg. totalizând astfel un număr de 88 de parinţi (48 de bărbaţi şi 40 de femei). John et al. cu vârste cuprinse între 14 şi 21 de ani (m=14. 1993.testcentral. prin extragere aleatorie.. au fost evaluaţi de cel mai bun prieten sau cea mai bună prietenă (de acelaşi sex cu persoana evaluată).ro) Posibilitatea de a dispune de un sistem de clasificare şi descriere a personalităţii creat pe baze ştiinţifice are o importanţă crucială pentru cercetarea ştiinţifică şi pentru diversele aplicaţii ale psihologiei clinice. John & Srivastava. atunci când vorbim de evaluarea personalităţii. Aceştia au evaluat şi au fost evaluaţi în schimb fiecare de câte un parinte. cu vârste cuprinse între 19 şi 25 de ani (m=20. În total.93). Caprara. Conştiinciozitate. dar nici una dintre ele nu a reuăit să se impună ca fiind singura corectă. 1990. şcolare şi organizaţionale. la care au fost adaugaţi. 1990. C. Eşantionul colectat pentru Forma R a NEO PI-R este compus din două colecţii de date separate. având astfel pretenţia de a fi cel mai bun. cu vârste cuprinse între 21 şi 26 de ani (m=23.Eşantionul normativ pentru adolescenţi este format din cei 450 de subiecţi incluşi şi în eşantionul NEO PI-R (157 cu vârste cuprinse între 14 şi 17 ani precum şi 293 subiecţi cu vârste cuprinse între 18 si 21 de ani). care de-a lungul timpului s-au intersectat de mai multe ori: filonul lexicografic şi cel factorial. În acest sens. • Amicabilitatea – este formată din subscalele „Cordialitate” şi „Cooperare”. De-a lungul timpului au apărut o varietate de teorii asupra personalităţii umane.10). John. el fiind construit pe baza experienţei lui McCrae şi Costa. chestionarul îsi propune următoarele obiective: • Să fie mai economic în individualizarea subdimensiunilor şi a numărului de itemi. Amicabilitate. A doua colecţie de date se bazează pe un studiu în care s-au colectat date provenite de la heteroevaluarea realizată de către colegi. Barbaranelli & L. acest eşantion cuprinde aşadar 800 de adolescenţi. iar cealaltă jumătate este formulată în sens negativ.39). • Să ramână mai aderent la clasificarea tradiţională a celor cinci factori şi a subdimensiunilor lor. Nevrotism/Stabilitate emoţională şi Deschidere spre experienţe/Deschidere mintală) îsi propune sa medieze si sa unifice diferitele puncte de vedere (Digman. Borgogni (www. Un număr de 53 de studenţi de master (23 de băieţi şi 30 de fete). din colecţia de date mai mare. • Să asocieze măsura celor cinci factori cu o măsură a tendinţei de a furniza o imagine falsă despre sine în forma scalei L (Lie – Minciună). comparativ cu celelalte.99. Inventarul de personalitate Big Five Questionnaire – G. Stabilitate emoţională şi Deschidere mintală.26. SD=1. Prin urmare. . comparativ cu alte modele. Acest model este generat din convergenţa a două arii de cercetare diferite. În total a rezultat astfel un eşantion normativ pentru Forma R a NEO PI-R format din 229 de subiecţi. modelul Big Five sau Cei Cinci Mari Factori de Personalitate (Extraversiune/Energie. Pentru fiecare factor principal au fost identificate două subdimensiuni. cu vârste cuprinse între 39 şi 62 ani (m=47. Conştinciozitate. Pentru fiecare subdimensiune (fiecare are 12 itemi) jumătate din afirmaţii sunt formulate în sens pozitiv faţă de norma scalei. cu scopul de a controla anumite distorsiuni în tendinţele de răspuns: • Energia – este formată din subscalele „Dinamism” şi „Dominanţă”.

în sensul unui coeficient de consistenţă internă mai ridicat la nivelul eşantionului italian pot fi remarcate la nivelul subdimensiunilor: Dominanţă (. generarea şi dezvoltarea chestionarului. din care 1050 femei şi 1050 bărbaţi.83 pentru eşantionul normativ românesc şi .66 - . precum şi o serie de exemple. Horia Pitariu. aspecte legate de validitate. Analiza comparativă a coeficienţilor de consistenţă internă. În acelasi timp. Multe din instrumentele dezvoltate pentru a măsura factorii Big Five sunt liste de adjective. Manualul românesc al BFQ conţine.G.V. pentru fiecare dimensiune. excepţii înregistrânduse la nivelul subscalelor Dominanţă (.• • • Conştiinciozitatea – este formată din subscalele „Scrupulozitate” şi „Perseverenţă”. care sunt. etalonare etc. manualui cuprinde o descriere amănunţită a scalelor şi subscalelor. Eşantion normativ românesc În România.64 pentru eşantionul normativ românesc).86 pentru eşantionul normativ italian şi . C. cu o medie de 31. Fidelitatea inventarului de personalitate BFQ în Romania Comparativ cu indicii de consistenţă internă înregistrati pentru Italia.68). Daniela Vercellino.70. Majoritatea subscalelor şi scalelor BFQ prezintă indici . iar în altele mai scăzuţi. a relevat anumite diferenţe. se observă că o serie de indici de consistenţă internă obţinuţi la nivelul eşantionului normativ românesc prezintă valori mai ridicate decât cele obţinute la nivelul eşantionului normativ italian. Conf. Controlul impulsurilor (.72 pentru eşantionul normativ românesc şi .75 pentru eşantionul normativ italian). Deschiderea mintală – cuprinde subscalele „Deschidere spre cultură şi deschidere spre experienţă”. şi anume: subscala Cooperare (.testcentral. fundamentele teoretice ale inventarului de personalitate BFQ. alese cu atenţie prin analize ale vocabularului astfel încât să conţină cei mai reprezentativi termeni. De asemenea. Manualul românesc Manualul românesc al BFQ este adaptat după cel italian. legate de examinarea diferenţelor individuale. Stabilitatea emoţională – cuprinde subscalele „Controlul emoţiilor” şi „Controlul impulsurilor".63 pentru eşantionul normativ italian). cu vârste cuprise între 13 şi 66 ani.75 pentru eşantionul normativ românesc). Analiza vocabularului a considerat sursa principală a tuturor descriptorilor posibili pentru personalitate şi a dus la construirea unor multiple liste de termeni. a modalităţii de identificare a profilurilor distorsionate.78 pentru eşantionul normativ Italian şi . . vârsta etc. anexe cu date normative.83 pentru eşantionul normativ românesc şi . Este un manual tehnic şi interpretativ. achiziţia lui este obligatorie la achiziţia primei licenţe pentru psiholog. eşantionul normativ este format din 2100 subiecţi. Dragos Iliescu şi Dr. Scrupulozitate (. ca parte a “Starter-Kit”-ului. care tratează aspecte generale legate de modelul Big Five.ro) Prezentare generală a inventarului de personalitate BFA Modelul Big Five este punctul de întâlnire dintre diferite tradiţii şi abordări psihometrice. fiind calculate etaloane pe mai multe variabile: gen.07 ani. Dr. Manualul este disponibil doar pentru utilizatorii cu licenţă. Barbaranelli & P. mai ales adjective. Steca (www. indicii calculaţi pentru România sunt în unele situaţii mai ridicaţi. în mod special fiind rezultatul abordării psiholingvistice şi a celei factoriale.74 pentru eşantionul italian şi .66).67 pentru eşantionul normativ italian) şi scalele Amiabilitate (. unipolare sau bipolare. Caprara. fidelitate.66 pentru eşantionul românesc). într-un fel sau altul.80 pentru eşantionul normativ românesc şi .64) şi Deschidere spre experienţă (. numiţi şi markeri. Inventarul de personalitate Big Five Adjectives . de peste 100 de pagini. subscale Deschidere faţă de cultură (. adaptarea fiind semnată de Profesor Dr. de asemenea.73 faţă de eşantionul normativ italian) şi Deschidere mintală (. Scrupulozitate (.

Astfel. Dintre acestea. Din multe puncte de vedere abordarea adjectivală nu este doar mai eficientă în multe situatii. Într-o fază preliminară au fost alese un număr de 8532 de adjective din Noul Dicţionar Italian (Garzanti. cu o medie de 30. au fost alese un număr de 492 de adjective. Prezentarea inventarului de personalitate BFA Inventarul de personalitate BFA conţine la acest moment un număr de 175 de adjective. Într-o fază ulterioară. Un alt efect determinat de prezenţa acestor 35 de adjective complementare este acela de echilibrare a secvenţei complete a adjectivelor care sunt prezentate respondentului. diversitate. pe baza evaluării utilităţii acestor adjective de către 22 de alţi evaluatori. al doilea factor a fost compus din adjectivele tipice pentru Energie/ Extraversiune. al treilea factor a fost compus din adjectivele tipice pentru Stabilitatea emoţională. au fost identificate un număr de 125 de adjective. înteleasă mai ales ca fiind capacitatea de a controla reacţia la iritare şi de a menţine starea de calm. acesta fiind un teren fertil în care ar putea fi prefigurate noi scale. care ţin de dimensiuni mai complexe. Primul factor rezultat a fost compus din adjectivele tipice pentru Conştiinciozitate. care este din punct de vedere lingvistic un context foarte asemănător cu cel italian. Pe baza punctajului mediu al utilităţii în descrierea personalităţii au fost alese un număr de 1337 de adjective. înteleasă mai ales ca altruism. Analiza factorială a autoevaluărilor culese a permis identificarea celor cinci factori în care s-au grupat cele 492 adjective. câte 25 pentru fiecare din cele cinci dimensiuni principale. este oportun să descriem caracteristicile fundamentale ale acestui studiu şi rezultatele principale la care s-a ajuns. Apoi. Dezvoltarea inventarului de personalitate BFA Dezvoltarea BFA s-a bazat pe o muncă de cercetare care îşi găseste fundamentarea şi justificarea teoretică în paradigma psiholingvistică şi în studiile asupra personalităţii realizate de Caprara şi Perugini privind lexicologia italiană (1994). a fost dezvoltat inventarul de personalitate BFA. Scopul acestor 35 de adjective complementare este acela de a extinde aria BFA spre zone care ţin de articulaţia dintre dimensiunile principale. ci este de asemenea mai corectă decât o abordare a evaluării prin propoziţii.În acest sens şi pentru a capitaliza de pe urma tuturor acestor avantaje.67 - . al patrulea factor a fost compus din adjectivele tipice pentru Amiabilitate sau Agreabilitate. . din care 1100 femei şi 1100 bărbaţi.25 ani. Acestor adjective li s-au adaugat 15 adjective care sunt indicatori ai dezirabilităţii sociale şi 35 de adjective complementare. astfel încât acestea să se constituie în argumente pentru adaptarea BFA la contextul României. în cele din urmă al cincilea factor a fost compus din adjectivele tipice pentru Deschiderea mentală. acestea fiind cele care au întrunit cel mai mare punctaj de potentială utilitate în descrierea personalităţii. Din lista de 492 de adjective discutate anterior au fost identificate acele adjective care prezentau la nivel empiric corelaţiile cele mai ridicate cu cele cinci dimensiuni principale şi cu cele zece subdimensiuni ale inventarului BFQ. tipice doar pentru metafactorii mai generali. dar care reprezintă combinaţii ale acestora. evaluând utilitatea lor în descrierea personalităţii. Astfel. Patru evaluatori experţi au examinat în mod individual aceste adjective. care să se integreze celor canonice. cu vârste cuprise între 13 şi 66 ani. Cele 175 de adjective care compun inventarul de personalitate BFA sunt evaluate pe o scală de la 1 la 7. 1984). 10 adjective reprezentau fiecare subdimensiune. contribuind în acest fel la estomparea posibilelor distorsiuni. ca tendinţă opusă egoismului. Inventarul de personalitate BFA permite măsurarea celor cinci dimensiuni principale şi a celor zece subdimensiuni ale inventarului de personalitate Big Five şi este prevazut şi cu o scală care măsoară tendinţa de a furniza o imagine de sine dezirabilă. eşantionul normativ este format din 2200 subiecţi. neidentificabile cu nici unul din cei cinci metafactori luaţi izolat. lista de 492 adjective selecţionate în faza preliminară a fost utilizată pentru a obţine un număr de 274 de autoevaluări din partea unui eşantion de adulţi. Eşantionul normativ românesc al inventarului de personalitate BFA În România. nonconformism şi nontradiţionalism. însă au fost incluse şi câte cinci adjective suplimentare. înteleasă ca intelectualitate.

utile în investigarea personalităţii şi care a fost experimentat extensiv şi în România. după cum urmează: Dinamismul (. puterii voinţei. şi perseverenţei în urmărirea obiectivelor . Gough & Bradley.63).66 pentru eşantionul normativ românesc) şi Stabilitatea emoţională (. Scala Descriere Relaţia cu cei din jur Dominanţă (Do) Evaluarea dominanţei interpersonale prosociale.1. generarea şi dezvoltarea chestionarului. un aport considerabil aducându-l versiunea computerizată de interpretare (CPI 260 Coaching Report for Leaders).90 pentru eşantionul normativ italian şi . împreuna cu descrierea lor succintă. a fost dezvoltat de Manoogian (2002). CPI-ul a devenit un instrument de lucru a cărui paletă de utilizare s-a extins cu mult peste graniţa impusă de psihologi.67 pentru eşantionul normativ românesc).Fidelitatea inventarului de personalitate BFA în Romania Majoritatea indicilor obţinuti pe populaţia românească se situează în limite acceptabile. etalonare etc. fundamentele teoretice ale BFQ.76 pentru eşantionul normativ românesc).testcentral. 2005). În urma tuturor acestor facilităţi aduse în timp. Pe de altă parte. fiind astfel calculate etaloane pe mai multe variabile: gen. Scalele CPI-260 figurează.83 pentru eşantionul normativ italian şi . în Tabelul 1. Cordialitatea (. adaptarea fiind semnată şi realizată de Profesor Dr. 1996/2003. Controlul emoţiilor (.79) faţă de cel obţinut pentru populaţia italiană (. în limbajul cotidian. Ultima versiune cunoscută şi ca CPI-260 s-a impus rapid. fidelitate. achiziţia lui fiind obligatorie odată cu prima licenţă. 2004). Dragos Iliescu şi Dr.1. Azi orice manager sau specialist în resurse umane. ca parte a “Starter-Kit”-ului.77 pentru eşantionul normativ italian şi . scala Dezirabilitate socială prezintă un coeficient de consistenţă internă mai ridicat pentru România (. Subscalele şi scalele cu coeficienţi de consistenţă internă mai ridicaţi pe populaţia italiană sunt. 2005. Scrupulozitatea (. Dr. 1957. Conf. aceasta după un instructaj minimal. Pitariu & Iliescu. Inventarul Psihologic al Trasăturilor de Personalitate California (CPI) (www. Horia Pitariu. Deschidere faţă de experienţă (. poate sa interpreteze un protocol CPI. Scalele CPI-260 şi descrierea lor.72 pentru eşantionul normativ românesc). Manualul românesc Manualul românesc al BFA este adaptat după cel italian. Şi interpretarea este la fel de simplu de realizat. Daniela Vercellino. Tabelul 1. manualul cuprinde o descriere amănunţită a scalelor şi subscalelor. cu excepţia a trei coeficienţi de fidelitate obţinuţi la nivelul subscalelor Cordialitate (.82 pentru eşantionul normativ italian şi . Inventarul trăsăturilor de personalitate California (CPI) (ne referim la ultima versiune CPI-260) este un chestionar bazat pe 260 de itemi care descriu comportamente pe care oamenii le utilizează în viaţa de zi cu zi. anexe cu date normative. 1987. Gough.ro) Unul dintre cele mai populare chestionare.66) ăi coeficientul obţinut la nivelul scalei de Stabilitate emoţională (. De asemenea.73). Manualul nu este disponibil decât pentru utilizatorii cu licenţă. precum şi o serie de exemple.86 pentru eşantionul normativ italian şi .68) şi Deschidere faţă de experienţă (.80 pentru eşantionul normativ italian şi . este Inventarul Psihologic California (Gough. Acesta este un manual tehnic şi interpretativ care tratează aspecte generale legate de modelul Big Five. de asemenea. Gough & Bradley. la aceasta. aspecte legate de validitate.74 pentru eşantionul normativ românesc). vârsta etc.68 - . a modalităţii de identificare a profilurilor distorsionate. Un manual special destinat consultanţilor în probleme organizaţionale şi cu referire directă la manageri. Manualul românesc al BFA conţine. România fiind prima ţară care a experimentat-o elaborând standarde autohtone şi utilizând-o cu succes în selecţia managerilor (Gough & Bradley.68 pentru eşantionul normativ românesc). fapt ce îl face uşor de înţeles.

identificarea unor încercări excesive de a crea o impresie favorabilă. derivând din credinţa că toţi oamenii sunt valoroşi Motivare şi stil de gândire Realizare prin Evaluarea potenţialului de realizare în situaţii structurate. cu (Ct) nevoie şi potenţial pentru vizualizarea modalităţilor noi şi diferite de . identificarea oamenilor al căror stil de auto-prezetare accentuează câştigarea încrederii celorlalţi şi complianţa Comunalitate (Cm) Evaluarea pe un continuum mergând de la oferirea de răspunsuri excentrice. în care ingeniozitatea şi iniţiativa sunt solicitate pentru obţinerea succesului Fluenţă conceptuală Identificarea oamenilor care manevrează cu uşurinţă concepte (Cf) abstracte şi complexe. creativ. neuzuale la un pol. care pot să se supună şi se supun acestora când situaţia o cere Conformism social Evaluarea gradului în care normele sociale au fost internalizate şi (So) devin operaţionale în mod autonom Autocontrol (Sc) Evaluarea unui continuum mergând de la lipsă de control şi expresivitate la control excesiv şi suprimarea afectelor faţă de ceilalţi Impresie bună (Gi) În primul rând. în al doilea rând. incluzând ambiţia şi încrederea în sine Sociabilitate (Sy) Identificarea persoanelor predispuse spre afiliere socială. asociate cu conformism (Ac) dorinţa de a face ceea ce trebuie Realizare prin Evaluarea potenţialului de realizare în situaţii deschise. şi care au încredere în propriul talent Caracteristici personale Intuiţie (Is) Identificarea persoanelor care gândesc analitic cu privire la sine şi la ceilalţi. solicitudine faţă de ceilalţi şi o senzaţie de vulnerabilitate faţă de ceilalţi la celălalt pol Măsuri ale relaţionării cu munca Potenţial managerial Identificarea oamenilor interesaţi de conducere şi care au abilităţi (Mp) interpersonale şi un raţionament superior Orientare spre muncă Identificarea oamenilor cu o etică a muncii bazată pe simţul datoriei.69 - . care se simt confortabil când sunt în centrul atenţiei. la acord puternic cu convingerile uzuale şi convenţiile la celălalt pol Starea de bine (Wb) Evaluarea senzaţiei de stare de bine fizică şi psihologică Toleranţă (To) Evaluarea atitudinilor de toleranţă şi respect pentru ceilalţi. cu un sentiment (Sa) puternic al valorii personale şi optimism Independenţă (In) Evaluarea elementelor forţei psihologice şi detaşării personale.Capacitate de statut Măsurarea calităţilor personale care se asociază şi conduc la un statut (Cs) social înalt. şi care sunt conştiente de înţelesurile subtile Flexibilitate (Fx) Evaluarea pe un continuum mergând de la rezistenţă la schimbare şi neagrearea incertitudinii la un pol. şi care apreciază participarea socială Prezenţă socială (SP) Identificarea omenilor cu siguranţă de sine. la senzitivitate. la agrearea schimbării şi inovaţiei la celălalt Sensibilitate (Sn) Evaluarea pe un continuum mergând de la o gândire centrată pe aspecte pragmatice şi relativ dezinteres faţă de sentimente personale la un pol. definite independenţă (Ai) minimal. (Wo) un sentiment puternic de angajament faţă de post şi o nevoie scăzută de recunoaştere Temperament creativ Identificarea oamenilor cu un temperament imaginativ. şi care manifestă căldură şi tact în interacţiunea cu ceilalţi Autoconducere Responsabilitate (Re) Identificarea persoanelor conştiente de regulile sociale. care văd dincolo de indiciile de suprafaţă. pentru scoruri foarte ridicate. abili din punct de vedere social Acceptarea de sine Identificarea oamenilor cu stimă de sine crescută. incluzând autosuficienţa şi autodirecţionarea Empatie (Em) Identificarea oamenilor cu talent în înţelegerea modulul în care simt şi gândesc ceilalţi.

Wb. 2004). efectuate de Levin şi Karni (1972). şi care vor fi acceptaţi ca leaderi de către ceilalţi Amicate (Am) Identificarea oamenilor prietenoşi.2 Favorizarea normelor Alpha 7 Stabil Gamma 7 Creativ Beta 7 Uman Delta 7 Vizionar Externalitate Alpha 4 Hotărât Gamma 4 Impulsiv Beta 4 Convenţional Delta 4 Conflictual Internalitate Alpha 1 Autoritar Gamma 1 Încăpăţânat Chestionarea normelor Beta 1 Self -blaming Delta 1 Alienat . Gi. originalitate (Ai. care consideră ca meritată pedeapsa pentru încălcarea acestor reguli. dar şi pe încercările de combinare în interpretare a mai multor scale într-un singur cluster. încredere (Sc.1) Definirea unei dimensiuni de bază a personalităţii mergând de la (Orientarea spre implicare. care aspiră la poziţii de leader. favorizarea regulilor la celălalt pol vectorul 3 (v3) Definirea unei dimensiuni de bază a personalităţii mergând de la (Orientarea către sine) insatisfacţie generală. Leo). Analiza factorială efectuată în România este aproximativ aceeaşi cu rezultatele din SUA şi Anglia (Pitariu & Iliescu. a normelor la un pol. la nevoia de intimitate. integrare slabă a eului la un pol şi auto-realizare. Sa. Ct) şi sensibilitate interpersonală (So. Fx. Sy. care manifestă consideraţie faţă de ceilalţi şi încearcă să evite conflictele. ceilalţi) reluctanţă la implicarea în orice curs de acţiune ireversibil. şi care rareori devin furioşi sau iritaţi Law enforcement Identificarea oamenilor care privesc favorabil puterea legislativă şi orientation (Leo) regulile sociale. Wo). sentimente de inadecvare psihologică. Re) (saturaţii negative pe In. şi care sunt potriviţi pentru activitatea în domeniul respectării legislaţiei Măsuri de ordin superior vectorul 1 (v. înclinaţii participative la un pol. Modelul vectorial pe care Harrison Gough l-a propus îşi are originea în analizele dezvoltate pe versiunea israeliană a CPI. şi dorinţa de a ţine la adăpost propriile sentimente faţă de ceilalţi la celălalt pol vectorul 2 (v2) Definirea unei dimensiuni de bază a personalităţii mergând de la o (Orientarea către perspectivă bazată pe chestionarea regulilor. Lp). Împlinit v.acţiune Identificarea oamenilor cu abilităţi de leader.70 Descurajat . şi societate) o perspectivă bazată pe acceptarea normelor. sentimente de competenţă şi integrare a eului la celălalt Conducere (Lp) Analiza factorială a relevat posibilitatea grupării scalelor CPI in 4 sau 5 factori: eficienţă interpersonală (Do.

În acest context se discută despre ceea ce se numesc „stiluri manageriale” care. ce doresc. Cei 95 de itemi sunt distribuiţi în cinci scale standard corespunzătoare modelului big-five şi alte trei scale suplimentare. exponenţii stilului Alpha sau Implementatorii (Implementers) tind să nu ţină cont de ideile creative sau neobişnuite. cu rol în detectarea gradului de validare a profilului de personalitate general. De pildă. cu scop de validare a datelor colectate. După administrarea şi cotarea probei. Acest instrument psihologic şi-a găsit în ultimul timp o mare aplicabilitate în învestigarea activităţii manageriale. În conluzie scorurile standard cu valori peste 65 indică existenţa unor probleme cu respectivul protocol şi îndeamnă la prudenţă în interpretarea rezultatelor oferite în raport la scalele de conţinut. 3) raportul business. sau Inovatorii (Innovators). A. reprezentanţii stilului Delta. Meyer &Davies. reprezentanţii stilului Beta sau Susţinătorii (Supporters) sunt deseori prea puţin convingători şi tind să se retragă înainte de a realiza ceva din propriile idei. tind să treacă superficial peste diferite detalii şi să continue să monitorizeze rezultatele propriilor proiecte . care presupune o extensie a raportului standard constând într-o serie de sugestii şi recomandări utile pentru a descrie personalitatea unei persoane evaluate ţinând seama de specificul mediului organizaţional. nu reuşesc să finalizeze ceea ce au început. care permite o interpretare detaliată a profilului de personalitatea a unei anumite persoane. de fapt. comportamentul pe care îl manifestă şi erorile pe care le fac. (RD) Răspunsuri la întâmplare (random). pot neglija sau trece cu vederea realităţile dure sau neplăcute care pot surveni în lumea afacerilor (Gough & Bradley.3 Modelul celor trei vectori Inventarul trăsăturilor de personalitate California poate fi utilizat într-o gamă variată de situaţii organizaţionale: selecţia de personal.71 - . Prin studiile de validare realizate. 2006). Beta. Aceste trei scale de validare a datelor colectate măsoară gradul în care participanţii: 1) încearcă să se prezinte într-o lumină favorabilă. Extraversiune. Sava) Sintagma DECAS. raportul standard. destinat celor să utilizeze proba în scop de cercetare. Agreabilitate şi Stabilitate emoţională. (E) Extraversiune.Figura 1. Tureanu & Peleaşă. Cele opt scale ale Inventarului de Personalitate DECAS pot fi împărţite în scale de conţinut (5) şi scale de validare (3) astfel: 1) scale cu conţinut (Modelul Big-Five): (D) Deschidere. 2) Scale de validare a protocolului: (SD) Dezirabilitate Socială (minciună). . vor fi considerate problematice scorurile standard cu valori peste 65 în cote T. Gamma şi Delta. Pitariu. 2005. cu alte cuvinte. sunt relaţionate cu cele patru stiluri de viaţă pe care le-am amintit anterior. ce susţin. Un prim pas în interpretarea unui raport DECAS este analiza celor trei scale speciale DECAS. se pot genera trei variante diferite de raport: 1) raportul economic. 3) au tendinţă de a oferi răspunsuri aprobatoare. DECAS face parte din cadrul instrumentelor de măsurare a personalităţii din perspectiva modelului Big-Five. promovări. ca principiu de interpretare . Meyer şi Davis (1993). Astfel. (AP) Aprobare. diferită de felul lor de a fi în realitate. 2) completează la întamplare itemii testului. Vizionarii (Visualizers). (A) Agreabilitate şi (S) Stabilitate Emoţională. Figura 4 sintetizează comportamentul specific al managerilor de tip Alpha. Inventarul de personalitate DECAS (Coord. (C) Conştiinciozitate. 1992. adică ceea ce valorizează managerii. realizează o discuţie interesantă asupra acestui subiect. determinarea stilului managerial sau a optimizării echipelor de muncă etc. Conştiinciozitate. reprezentanţii stilului Gamma. Iliescu. reprezintă acronimul pentru cele cinci dimensiuni majore de personalitate postulate în modelul big-five: Deschidere.

Matricea de corelaţii pentru factorii Big-Five prin DECAS şi NEO-PI-R N=70 1.23 . în analiza factorială descrisă au fost introduse 30 de pachete de itemi care au fost saturaţi în cinci factori distincţi pe baza rezultatelor obţinute din analiza datelor a 1524 persoane.02 .Date psihometrice despre Inventarul de Personalitate DECAS Validitatea probei DECAS Principalul studiu efectuat este un studiu de validare concurentă (Sava şi Iliescu 2008).63** . NEO-PI-R O 7.16 -.13 . Jackson.06 -. Structura factorială şi fidelitatea probei DECAS Inventarul de Personalitate DECAS a fost conceput pe o structură pe cinci factori. Ashton 2004) şi Inventarulde Personalitate DECAS. DECAS C 4.18 . Moldova.08 .2. probabilistic având ca ultimă etapă o eşantionare aleatoare sistematică.07 .18 .03 . împărţite în mod proporţional cu frecvenţa din cadrul populaţiei după criteriile: gen (bărbaţi/femei). DECAS D 2. Oltenia şi Transilvania) şi zone de rezidenţă (urban/rural).07 .01 -.14 .67** . NEO-PI-R O ** p<0. vârstă (16-25 ani.2 rezultă o bună validitate concurentă a probei DECAS.17 . Datele au fost colectate de la un număr de 185 de participanţi şi a fost folosită analiza factorială confirmatorie.57) (între DECAS A şi NEO PI-A) şi (.81** . NEO-PI-R O 10.18 .08 -. Fiecare pachet de intemi reprezintă o subscală alcătuită prin însumarea a trei itemi similari ca şi conţinut. Testele aplicate au fost: Chestionarul BFQ-2 (Caprara. lista de 100 de afirmaţii scurte din IPP (Goldberg 1999). NEO-PI-R O 9. ce urmăreşte stabilirea gradului de legătură dintre patru probe care reflectă modelul Big-Five. Barbaranelli.36 -.34** -. Astfel.14 .25 -.81) (între DECAS E şi NEO PI-E). aceasta fiind o dovadă a faptului că scalele prezentate reflectă eficient cele cinci dimensiuni fundamentale ale inventarului de personalitate Big-Five. Crişana-Maramureş. DECAS S 6.18 -. Tabelul 1.29 -.04 .39** .72 - . 41-60 ani). între toate scalele omonime există corelaţii semnificative statistic care variază în valori absolute între (. S-a relevat faptul că cele patru probe nu converg în cei cinci factori aşteptaţi şi s-a evidenţiat existenţa unui al şase-lea factor constituit exclusiv din scale FF-NPQ. Dobrogea. Borgogni şi Perugini 1993). din datele prezentate în tabelul 1.66** -.11 .03 -. a fost concepută şi implementată de două companii de sondare a opiniei .04 2 -. deoarece prima soluţie este mai potrivită din perspectiva proprietăţilor psihometrice relevate pentru analiza itemilor dihotomici.17 . O dovadă suplimentară a validităţii concurente a probei DECAS este oferită de corelaţiile existente între proba DECAS şi NEO-PI-R (Sava 2008). DECAS E 3.2 evidenţiază corelaţiile pentru factorii Big-Five prin DECAS şi NEO-PI-R.22 .40** .06 . Procedura de eşantionare de tip multifazic.24 Datele din tabelul 1. Chestionarul Nonverbal de personalitate FF-NPQ (Paunonen.01 1 .02 . Aşa cum se poate observa. 26-40 ani.14 . Etalonarea probei DECAS Inventarul de personalitate DECAS a fost etalonat pe baza unui studiu efectuat pe un eşantion naţional reprezentativ de 1264 de persoane.03 0.25 3 4 5 6 7 8 9 -.10 .19 .18 . DECAS A 5. Bucureşti. NEO-PI-R O 8. Analiza s-a făcut la nivelul pachetelor de itemi şi nu la nivelul direct al itemilor. Astfel. Muntenia.57** -.07 . regiuni istorice (Banat.

la nivel organizaţional. acesta se poate aplica în următoarele Domenii: a) Analiza muncii. Relaţia dintre performanţa profesională şi această trăsătură de personalitate este una pozitivă dacă. Domenii de aplicaţie a Inventarului de personalitate DECAS Aşa cum reiese din manualul Inventarului de Personalitate DECAS. La aceşti paşi în procesul de selecţie s-ar putea adăuga: 3) Aplicarea DECAS-ului la candidaţii selecţionaţi pentru a vedea care dintre aceştia corespund cel mai bine. Ţinând seama de distribuţiile uşor asimetrice ale scalelor DECAS s-a apelat pentru etalonarea la două măsuri distincte: percentile şi cote standardizate T(obţinute printr-o procedură de normalizare a scorurilor prin transformarea procentajului cumulat în valori z. a) Analiza muncii Utilizarea DECAS-ului în procesul de analiză a muncii ar putea fi realizată în doi paşi: 1) Stabilizarea componentelor necesare pentru a ocupa un anumit post. .publice la cererea producătorului acestei probe. 2) Identificarea pe baza componentelor esenţiale a celui mai potrivit profil de personalitate. această procedură îşi are limitele ei. ea nu poate fi utilizată în selecţia de personal fără a se baza pe un proces de validare. Spre exemplificare s-a ales cazul deschiderii la experienţă. cerinţele postului sunt congruente cu trăsătura de personalitate. prin prisma modelului celor cinci factori pentru fiecare profil ocupaţional de interes.73 - . iar apoi în T). la nivel social norma grupului favorizează toleranţa. b) Selecţia de personal. este apreciată diversitatea. e) consilierea psihologică şi psihoterapie. c) Securitatea şi protecţia muncii. din acest motiv recomandarea noastră este de a privi procedura cu multă prudenţă. f) aplicaţii în consilierea şcolară. Desigur. d) testarea conducătorilor auto. b) Selecţia de personal Fiecare dintre dimensiunile personalităţii poate „facilita” sau „inhiba” performanţa profesională în funcţie de anumite aspecte întâlnite. la nivelul sarcinii. 4) Integrarea informaţiilor culese în setul mai larg de informaţii despre candidat pentru a lua o decizie.

Astfel că. În această direcţie. o anumită scală de măsură. inteligenţa. criterii de măsură şi instrumente cu care măsurarea este posibilă. rezultatul unui demers psihoterapeutic. gradul în care această caracteristică este prezentă. nivelul de satisfacţie cu munca.) sunt accesibile observaţiei directe. care nu pot fi evaluate nemijlocit. utilizând o scală de măsură a comportamentelor (sclalele de măsurare a comportamentului . care permite să se aprecieze prezenţa sau absenţa caracteristicii investigate.5. particularităţile/caracteristicile psihice nu pot fi observate direct (de agresivitatea jucătorului de fotbal ne dăm seama după maniera în care joacă iar satisfacţia sau insatisfacţia cu munca o putem desprinde din răspunsurile date la un chestionar care măsoară această dimensiune). accesul la o anumită profesie sau obţinerea unui loc de muncă.4. culoarea părului sau a ochilor etc. eventual.74 - .2. Cunoaşterea conceptului de fidelitate 3. Cunoaşterea conceptului de validitate 2. sexul. Tipuri de validări Obiective: 1.UNITATEA DE ÎNVĂŢARE II Validitatea şi fidelitatea testelor în selecţia şi evaluarea personalului Conţinuturi 2. Deprinderea utilizării calităţilor psihometrice în psihologia muncii Precerinţe: Nu este cazul Obiectivul testării psihologice sau al cunoştinţelor urmăreşte obţinerea sau identificarea punctajului obţinut în baza căruia se poate lua o decizie pe baza căreia se pot sau nu deschide porţile unei anumite forme de învăţământ. cunoştinţe. Măsurarea unei caracteristici se bazează întotdeauna pe anumiţi indicatori ai acesteia. În acest caz atribuirea de numere (măsurarea) este posibilă. Din acest punct de vedere. psihologul evaluează sau măsoară diferite calităţi psihice. Criteriul 2. demografice şi biologice ale obiectelor sau oamenilor (de exemlu. pe o cale indirectă. în timp ce unele caracteristici fizice. Calităţile psihometrice ale testelor: Fidelitatea şi Validitatea 2. ci se deduc utilizând diverşi indicatori ai comportamentelor prin care aceste particularităţi individuale se manifestă. un indicator este un fapt observabil. Agresivitatea. Orice măsurare sau cuantificare presupune utilizarea a diferite reguli de măsură. Metode de estimare a fidelităţii 2. vârsta. Validitatea măsuratorilor psihologice 2. creativitatea sunt variabile latente. aptitudini sau comportament observat.3.1.

un exemplu ar fi: un psiholog a proiectat un test de raţionament spaţial. psihologul a administrat testul la 100 de subiecţi şi după trei luni a repetat examenul psihologic la aceiaşi subiecţi.1. scalele de apreciere a performanţelor profesionale sunt scale ordinale. primul nu este stabil în timp. aceasta fiind una din condiţiile de verificare a fidelităţii. i se mai spune şi scala cu intervale egale şi nu numai că asistăm la o ordonare a categoriilor/claselor. Astfel. Acestea sunt: scala nominală (este constituită dintr-o serie de categorii sau clase neordonate: categoriile socio-profesionale. C=Mediu.1. evaluative. scala ordinală (un ansamblu de observaţii ierarhizabile în funcţie de o anumită caracteristică sau după un anumit criteriu unde categoriile sunt ordonate. acesta datorită faptului că a avut loc un proces de învăţare.1. rezultatele măsurătorilor trebuie să ofere atât soluţii interpretabile cât şi să fie utile. D sau E: A=Foarte bun. scala de raport (este considerată ca fiind situată la un nivel superior faţă de toate scalele de măsură şi o măsură ideală pentru oamenii de ştiinţă. Pentru a le include în bateria de teste pe care o utilizează a început cu un studiu al stabilităţii rezultatelor în timp. Concluzia pe care o poate extrage psihologul este că cele două teste se comportă diferit. Fireşte.Calităţile psihometrice ale testelor: Fidelitatea şi Validitatea Calităţile psihometrice ale testelor sunt acele însuşiri ale testelor care asigură un înalt grad de precizie şi rigoare.5 22 5 .19 . ele presupun acordarea de calificative . dar distanţa dintre ele nu poate fi estimată.1. spre exemplu de A. între cele două aplicări ale aceloraşi teste există diferenţe corespunzătoare datelor recoltate de la participanţi.observat. În practica psihologică sunt utilizate patru tipuri de scale de măsură. ordinale şi a celei de interval.47 raţionament AS 2 5 Simpla examinare a tabelului 2. aproximativ aceleaşi rezultate ca la prima (fidelitatea test-retest). Aşa cum se poate observa în tabelul 2. Fidelitatea instrumentului psihodiagnostic Activitatea de examinare psihologică sau de măsurare cu caracter psihologic (selecţie sau evaluare) are ca obiectiv principal luarea unor decizii cu privire la persoanele examinate. În cadrul manualului testului trebuie să includem aceste informaţii riguros determinate pe eşantioanele alese din populaţie. se poate afirma doar că prin obişnuirea cu proba. Eventual. sunt perfect estimate. dar chiar distanţele dintre ele. media performanţelor este diferită. sexul subiecţilor). Aceste calităţi sunt măsurabile şi deci. se observă că timpul nu a afectat performanţele. ). Ele sunt cerinţe obligatorii pentru activitatea psihodiagnostică. În mod normal. scale cu ancore comportamentale) (Pitariu 2006). la fel şi abaterea standard. 1. În al doilea caz. C. de asemenea. unele decalaje apar. În acest context. scala de interval (la acest tip de scală. 1976. D=Slab.75 - . Rezultatele examinării psihologice cu două teste la intervale de timp diferite (N=100) Sesiuni de aplicare A B rAB Test de raţionament Test de raţionament serial spaţial Media AS Media AS 22 3. psihologul ar fi trebuit să obţină la a doua examinare. al doilea avînd însă o . E=Foarte slab.5 28 3 32 18. care le separă. 1988). B. Corelaţia între cele două administrări este şi ea diferită. subiecţii au realizat un punctaj mai mare.50 Test de aritmetic Media 23 31 . Respectarea cerinţelor obligatorii privind aceste calităţi metrologice este şi trebuie să fie asigurate încă din fazele de elaborare şi construire ale acestora. pentru a le asigura un nivel cât mai mare al credibilităţii. un test de raţionament serial şi un test de raţionament aritmetic. activităţi de măsurare şi evaluare a psihicului individului uman (Anastasi. Tabelul 2. Conform acestui exemplu. scala de raport are un punct de zero absolut sau natural care are un înţeles empiric). Corelaţia dintre cele două administrări este şi ea nesemnificativă. evidenţiază faptul că în cazul testului de memorie. B=Bun.). aceasta posedă toate caracteristicile scalei nominale.

Obiectivele menţionate pot fi uşor surprinse în diferitele metode de estimare a fidelităţii. 1952). 2. toţi itemii care vizează problema trebuie să rămână în una din aceste jumătăţi. Literatura de specialitate recomandă utilizarea următoarelor metode de calcul a fidelităţii (Albu. fiind o variantă a metodei testelor paralele.Brown. În urma aplicării celor două jumătăţi calculăm valoarea coeficientului de fidelitate dar care este valabilă doar pentru o jumătate de test (valoarea). Valoarea obţinută este calculată pentru o jumătate din instrumentul respectiv . n r tt În aceste cazuri.produce un coeficient de echivalenţă.stabilitate mare. Formula Spearman-Brown 2 r hh r tt = 1 + r hh rtt = coeficientul de fidelitate pentru întregul test. în condiţii egale. este posibil să avem performanţe nefidele din partea unei persoane la un test considerat ca fiind fidel. Anastasi 1976. Efectul pe care fie creşterea. coeficienţii de fidelitate pot servi unuia sau ambelor obiective: (1) să estimeze precizia măsurării realizate de o procedură particulară cum ar fi aceea a unui instrument de măsură ori test psihologic. care exprimă de câte ori creşte / scade dimensiunea testului avut în atenţie. Mitrofan 2009): 1) Metoda test-retest . Ne arată cât de stabile sunt scorurile în timp şi evaluează gradul în care scorurile observate la test sunt constante de la o administrare la alta . Al doilea obiectiv îl include de fapt pe primul. cea de-a doua jumătate conţinându-i pe cei fără soţ. Această metodă are două forme de aplicare: 1) Constă în împărţirea testului în două jumătăţi echivalente care sunt aplicate aceloraşi subiecţi (se obţine consistenţa eşantionului).76 - . 2) Metoda înjumătăţirii (split-half) .66 De subliniat este faptul că. cu cât un test va fi mai mare (va avea mai mulţi itemi). r = nn 1(+(n − 1) r tt rtt = coeficientul de fidelitate n = nr. Exemplu: Dacă rhh = 0. soluţia ar consta în reluarea studiului testului de memorie prin verificarea itemilor din componenţa sa şi apoi să se repete experimentarea. fie scăderea dimensiunilor testului îl are asupra valorii coeficientului de fidelitate poate fi estimat cu ajutorul unei alte formule Spearman. În cazul acesta. 2) Divizarea testului în două jumătăţi. După aplicarea acestor două jumătăţi se calculează coeficientul corelaţiei dintre cele două serii de rezultate. cu atât mai mare va creşte valoarea fidelităţii sale.utilizată în calculul stabilităţii scorurilor obţinute în două instanţe de testare cu aceeaşi probă. sau (2) să estimeze consistenţa performanţei unei proceduri de măsurare. Metode de estimare a fidelităţii În practică. Logic. rhh = corelaţia privind jumătate de test. Fiecare din metodele pe care le vom discuta în continuare are în vedere unele din condiţiile care pot genera modificări nesistematice în scorurile testului.50 100 r tt = 101 rtt = 0. 2000.2. prima conţinând itemii cu soţ. dar obţinerea de performanţe fidele la un instrument nefidel este un lucru imposibil (Wesman. şi în consecinţă pot afecta eroarea de măsură a testului.

σ(Yi.n.1987). i. aduce o notă de precizie suplimentară în sensul că este cel mai apropiat de vaoarea reală a coeficientului de fidelitate al testului luând întotdeauna valori pozitive (Pitariu & Albu. α Cronbach. Kunder şi M. Pornind de la scorurile observate la un test.. pentru analiza consistentei interne pot fi calculaţi următorii coeficienţi: 1.2. Procedura cea mai populară pentru calculul consistenţei interne a fost elaborată de G. 1996). Coeficientul de fidelitate Guttman notat cu λ 3 . i=1. Yi) este varianţa scorurilor observate la itemii i şi j. iar σ i reprezintă dispersia scorurilor observate la itemul i. .n şi i≠j.. în acest context folosim coeficientul alpha al lui Cronbach). Formula este următoarea:  n    n − 1 σ2 − α = ∑ σi i =1 2 n 2 i σ Metoda consistenţei interne presupune: (a) administrarea unui test la un grup de subiecţi.j-1. de pildă.. (b) calcularea corelaţiei dintre toţi itemii şi media acestor intercorelaţii şi (c) înlocuirea în formula de mai sus sau alta echivalentă pentru estimarea fidelităţii (Murphy. Ea are următoarea structură:  n  KR − 20 =    n −1 σ 2 − ∑ pi σ i =1 2 n ⋅ iqi unde: KR-20= coeficientul de fidelitate al testului n = numărul de itemi din test σ= abaterea standard a scorului total al testului pi = frecvenţa relativă a celor care au răspuns corect la itemul i qi = frecvenţa relativă a celor care au răspuns incorect la itemul i (qi = 1 – pi).Cronbach este o generalizare a formulei KR-20.3) Metoda analizei consistenţei interne . 3.. λ3 Guttman. Un coeficient de consistenţă ridicat exprimă faptul că toţi itemii testului se referă la aceeaşi variabilă. Aceşti coeficienţi sunt denumiţi coeficienţi de consistenţă internă (uneori îi mai găsim şi sub denumirea de coeficienţi de omogenitate).Y i ) n − 1 i =1 1. Toţi coeficienţii prezentaţi se bazează pe un calcul de corelaţie între itemii ce alcătuiesc testul.J.F. Formula de calcul este: λ = 3 ∑σ i =1 n 2 i σ σ 2 x 2 x + 1 σ 2 x n n n 2 ∑ i=∑≠σ (Y i .coeficientul de fidelitate se calculează pe baza analizei consistenţei interne a unui test administrat o singură dată. răspunsuri pe o scală cuprinsă între 1 şi 7. Coeficientul α al lui I. Metoda în sine compară fiecare item cu toţi ceilalţi. Richardson cunoscută şi sub numele de formula 20 sau KR-20.77 - .2.. Se aplică atunci când testul conţine itemi care prezintă o varietate mai mare de răspunsuri (la un chestionar se pot da. j i 2 este varianţa scorurilor observate ale testului. ρ20 şi ρ21 Kuder Richardson (dacă itemii testului sunt binari). Ei indică măsura în care itemii testului sunt intercorelaţi. Yi . 2.W.

care a fost construită cu scopul să explice pattern-uri de comportament observabile" (Standardele APA. Dar. Investigarea validităţii se numeşte validare. arată că orice construct are două proprietăţi: • este o abstractizare a unor regularităţi din natură. o idee "construită" de experţi dintr-un domeniu particular al ştiinţei. ci la interpretarea datelor furnizate de el. În ambele cazuri. observabile. Prin "domeniu de conţinut al unui test" se înţelege "mulţimea tuturor comportamentelor care pot fi utilizate pentru a măsura atributul specific sau caracteristica la care se referă testul" (Murphy & Davidshofer. validarea nu se mai referă atât la instrumentul în sine. sau o deducţie a unui proces de raţionament. Pe de altă parte.3.83). iar 25% depinde de varianţa erorii. respectiv expresii ale performanţei sau ale cunoştinţelor subiecţilor.Orice coeficient de fidelitate poate fi interpretat direct în funcţie de procentajul varianţei erorii atribuibile surselor diferite. 1991). şi procedurile care stau la baza determinării ei. autorul testului.184). Termenul de validitate este atribuit unui test de aptitudini sau personalitate ori unui chestionar atunci când despre instrumentul în cauză se poate infera faptul că el măsoară ceea ce îşi propune să măsoare. un coeficient de fidelitate de 0.. Nunnally şi Bernstein (1994. . Pentru o mai bună înţelegere a problemelor pe care le implică validitatea. Reţinem că în procesul de validare. Astfel.78 - . considerăm utilă explicarea unor noţiuni şi a modalităţilor prin care acestea pot fi operaţionalizate. p. validitatea trebuie demonstrată pentru fiecare situaţie sau caz în parte. El este considerat ca "o noţiune teoretică derivată din cercetare şi din alte experienţe. Într-o accepţiune actuală. caracteristicile testelor sunt rareori egale 2. cât şi utilizatorul.) Aprecierea validităţii se face obişnuit în termeni de utilizabilitate. (Inferenţa este un rezultat logic. sau ilustra un grup de fenomene sau de obiecte. 1993). pe de o parte. Din acest motiv. Adică. Un construct este. adică dacă într-adevăr acesta măsoară ceea ce şi-a propus să măsoare. persoana investigată cu acesta. îşi au rolul lor în procesul de validare. în general. • nu este observabil direct. p. Ne referim în acest context la următoarele concepte: • Constructul psihologic • Domeniul de conţinut măsurat de un test • Criteriul Constructul psihologic. 1993). Definirea domeniului de conţinut este asemănătoare celei de definire a unui construct. reţine acele comportamente care presupune că ar fi manifestări ale constructului. prin aceasta înţelegându-se "măsura în care evidenţa şi teoria sprijină interpretarea specifică a scorurilor de test fiind determinată de obiectivul utilizării testului (AERA et al. pe baza ideii pe care şi-a format-o despre ceea ce vrea să măsoare. este de preferat testul care are cea mai mare fidelitate. definesc validitatea în termeni de "cât de util ştiinţific" este un instrument de măsură. pentru a rezuma. 1985).75. Validitatea măsuratorilor psihologice Validitatea unui test se referă la cât de potrivite sunt interpretările descriptive. explicative sau predictive care se dau scorurilor sale (Silva. 1999. Ea trebuie determinată pentru situaţia în care instrumentul respectiv este utilizat ca predictor. Murphy şi Davidshofer (1991). Dintr-o mulţime de teste având toate celelalte caracteristici egale. Domeniul de conţinut măsurat de un test. Constructul psihologic este "o etichetă pentru o grupare de comportamente care covariază" (Silva. testul cel mai fidel poate fi şi cel mai scump sau mai dificil de administrat. înseamnă ca 75% din varianţa scorurilor la test depinde de varianţa reală legată de trăsătura măsurată. dar poate fi conectat cu entităţi sau evenimente concrete. conceptului de validitate i s-a dat o semnificaţie nouă. atât constructorul unui test. Aceasta este procesul de obţinere şi evaluare a evidenţei validităţii.

La nivel personal. . De fapt criteriul descrie ceea ce numim succes profesional. Criteriul este reprezentat de comportamentele şi rezultatele de la locul de muncă despre care observatorii pot spune că reprezintă standarde de excelenţă necesare. şi (c) clienţi loiali şi motivaţi. criteriul este privit în psihologie. şi trebuie să-şi facă bine treaba.Criteriul În teoria testelor psihologice. şi pe care organizaţiile îşi bazează anumite decizii administrative (cum ar fi promovările. O definiţie simplă a unui criteriu este "un lucru de care sunteţi interesat".79 - . ca un standard faţă de care un test sau scorurile unui test pot fi evaluate (ex. Obişnuit. scopurile ideale ale unei organizaţii ar putea include (a) obţinerea încrederii investitorilor. cu ajutorul procedurilor de analizare a personalului. absenteismului. Trecând peste tipurile de criterii existente. criteriul are de obicei rolul de variabilă care trebuie prezisă. Acestea includ modalităţi de măsurare ale producţiei. absenteismul etc. Criteriile sunt comportamentele şi rezultatele după care sunt evaluaţi angajaţii. (b) obţinerea unei reputaţii pe baza sincerităţii şi integrităţii. atitudinile. Constructele latente reprezintă criteriul ideal (ceea ce dorim să măsurăm. O definiţie mai apropiată de modul în care este folosit cuvântul de către personalul de specialitate ar fi "standard de excelenţă". Măsurile noastre ale raportului în care întrunim aceste criterii ideale se bazează pe anumite elemente care au fost numite criterii practice. evaluări profesionale. ca şi întreaga problemă. (Smith. referindu-se la problema criteriului. rezultate şi eficienţă. şi eficienţa organizaţională (efectele comportamentelor şi rezultatelor asupra eficienţei organizaţionale). Scopul elaborării de criterii este cel de a creşte măsura în care se suprapun criteriile ideale şi cele practice. care trebuie atinse pentru ca atât individul cât şi organizaţia să îşi atingă scopurile. foarte greu de măsurat. rezultate (ceea ce se obţine ca urmare a comportamentelor). 1976). aceste obiective sunt unele dezirabile. scorurilor de performanţă. accidentelor. este extrem de folositoare în descrierea tipului de probleme care îi interesează şi despre care discută cercetătorii în materie de personal. în ceea ce priveşte locul de muncă şi viaţa personală. Criteriul de măsură a succesului studentului sunt notele pe care le obţine. dacă nu întotdeauna. Performanţa nu reprezintă consecinţa sau rezultatul unei acţiuni.4. (1993) au limitat definiţia lor a performanţei strict la comportamentul angajaţilor: "Performanţa este lucrul pentru care cineva este angajat într-o organizaţie. ajungem la probleme referitoare la măsurarea criteriilor. ci acţiunea în sine" (p. inclusiv cele ce ţin de comportament. productivitatea muncii. să fie luată în considerare o distincţie clasică între "criteriul ideal" şi "criteriul practic". salariile sau training-urile). Această definiţie se bazează pe o distincţie menţionată de Smith (1976). În termeni generali. Un mod de a privi această problemă se referă la constructele latente şi măsurile de manifestare (vezi capitolul 2). motivaţia etc. Criteriile reprezintă factorii care arată că treaba este făcută aşa cum trebuie. În acest punct trebuie.2. "un standard sau test pe care se poate baza o judecată sau decizie". în general cu ajutorul testelor" (Grand dictionnaire de la psychologie. prin criteriu se înţelege "o variabilă pe care încercăm să o prezicem. poate părea abstractă. Campbell et al. Evident. criteriul este un standard sau un etalon prin care putem evalua performanţele profesionale. cu scop informativ. Definiţia pe care o considerăm cea mai potrivită în cazul nostru este următoarea: În psihologia personalului industrial definirea “criteriului” de eficienţă profesională este o activitate fundamentală. Criteriile reprezintă comportamentele şi rezultatele la locul de muncă pe care încercăm să le aflăm din timp. element care să le permită să investească banii necesari la momentul necesar. în contextul procesului de validare. Pentru psihologia personalului. Criteriul pentru un prelucrător prin aşchiere este raportul dintre numărul pieselor produse faţă de cele rebutate.40). între comportament (ceea ce face o persoană). la nivel teoretic) şi măsurile pe care le folosim (cum ar fi scorurile de performanţă sau accidentele) reprezintă indicatorii de manifestare ai performanţei latente. 1994) sau. note şcolare. satisfacţiei clienţilor. Chiar dacă această distincţie. dar sunt adesea. Un criteriu de succes al unei echipe de fotbal poate fi numărul golurilor marcate faţă de cele primite întrun sezon fotbalistic. Criteriul ideal este reprezentat de definirea scopurilor organizaţionale şi individuale. scopul ideal ar putea fi ideea conform căreia ducem o viaţă satisfăcătoare şi productivă.). şi atitudinilor angajaţilor. De exemplu.

Dacă abordăm această perspectivă. 1985): 1. evidenţiată de Cronbach (1966): "constructul" este "o categorie creată intenţionat pentru a organiza experienţa în enunţuri generale care se prezintă sub formă de legi". Demonstrarea efortului: Direcţia..5. modelul emite ipoteza că există opt (şi numai opt) dimensiuni latente ale performanţei. motivaţia. reprezintă aspecte sau evenimente observabile. În practica psihologică se utilizează patru categorii esenţiale de definire a validităţii denumite cele "patru feţe ale validităţii" şi care în prezent au devenit patru strategii ale validării inferenţelor făcute pe baza scorurilor de test (APA Standards. Asemenea variabile sunt construite pornind de la fapte observabile. Capacitatea de supervizare/leadership: Influenţarea. trebuie să se determine două lucruri esenţiale: dacă testul în cauză măsoară ceea ce pretinde că face şi dacă testul poate fi utilizat în luarea unor decizii corecte. Constructele psihologice sunt evidenţiate. Aceste dimensiuni sunt următoarele (Campbell et al. implementarea şi obţinerea resurselor. agresivitatea etc. Validitatea concurentă (criteriu). direcţionarea şi monitorizarea angajaţilor şi colegilor de serviciu. de comportament sau în urma conducerii unor experimente dedicate măsurării lor. 2. este imposibil să oferim un metru de inteligenţă sau să identificăm un kilogram de anxietate. validitatea relativă la construct este adesea denumită şi "validitate ipotetico-deductivă" (Albu. Bacher. Privind constructul ca bază interpretativă a răspunsurilor subiecţilor. care definesc pe larg domeniul performanţei pentru toate locurile de muncă. Capacitatea de a rezolva sarcinile de comunicare scrisă şi orală: Performanţa în rezolvarea sarcinilor de comunicare scrisă şi orală. Validarea testului relativă la constructul măsurat se ocupă de calităţile psihice care contribuie la formarea scorurilor acestuia şi urmăreşte înţelegerea dimensiunilor evaluate de test. Capacitatea de rezolvare a sarcinilor specifice pentru locul de muncă: Performanţa în ceea ce priveşte sarcinile tehnice de bază. printr-un şir de raţionamente bazate pe ipoteze şi deducţii. Validitatea de conţinut. 1996) a susţinut că ar trebui să ne concentrăm atenţia asupra comportamentelor orientate către performanţă. Capacitatea de rezolvare a sarcinilor tehnice nespecifice pentru locul de muncă: Performanţa în ceea ce priveşte sarcinile tehnice de bază. 6.Aşa cum am menţionat şi mai sus. 1981). Tipuri de validări Când se operează cu un test psihologic sau de cunoştinţe ori cu un chestionar de personalitate. direct sau indirect. denumite constructe. 4. specifice pentru fiecare loc de muncă. Ele nu există în sens fizic. Din acest motiv. 3. "validitatea relativă la construct a testului" (construct validity) este denumită şi "validitate conceptuală" (concept validity). Între cei doi termeni există însă o deosebire. absenţa. 5. 2000. metodologic sau aplicativ). consumul de droguri şi încălcarea regulilor. Toate constructele sunt însă conectate la realitate. Păstrarea disciplinei personale: Evitarea acţiunilor negative cum ar fi întârzierile. Se impune o precizare. Validitatea testului relativă la constructul măsurat În psihologie sunt măsurate prin intermediul testelor psihologice atribute abstracte ca inteligenţa. 7.. Validitatea predictivă (criteriu). 1996): 1. insistenţa şi intensitatea comportamentelor orientate către performanţă. acest tip de validare . Management/administrare: Comportamente ce ţin de organizarea. 2. Campbell et al (1993. deci. Facilitarea performanţei colegilor şi echipei: Ajutarea colegilor de serviciu şi a altor indivizi să îşi îndeplinească obiectivele de performanţă. Deoarece termenii "construct" şi "concept" sau "noţiune" sunt folosiţi adesea ca sinonimi. 3. generice pentru toate locurile de muncă similare. 4. 8. Un construct este. o noţiune elaborată şi utilizată într-un cadru ştiinţific (teoretic. 2. Validitatea de construct.80 - .

măsurători obţinute cu ajutorul a diferite teste. Astfel A1 indică scorurile la extraversiune evaluate pe baza unui chestionar de personalitate. „Matricea multitrăsături multimetode” (Campbell & Fiske.55 (.10 .93) . 3.22 . 2.82) . C) prin trei metode/teste.81 - . Campbell & Fiske (1959) propun ca şi metodă de verificare a validităţii convergente şi de discriminare a unui test metoda bazată pe „Matricea multitrăsături multimetode” (Tabelul 2.57 .56 (.58 .2 include pe de o parte corelaţiile între trăsături diferite evaluate pe baza aceleiaşi metode precum şi corelaţiile între trăsături diferite prin metode diferite. În această ordine de idei.87) În Tabelul 2. 1993).86) . A2 indică scorurile la conştiinciozitate evaluate pe baza unui test proiectiv.58 .38 .37 .63 metoda 2 cu metoda 3 . Tabelul 2.32 .63 .13 C1 Metoda 2 A2 B2 C2 Metoda 3 A3 B3 C3 (. Pentru verificarea validităţii convergente în cazul constructului (A) avem următorii coeficienţi: • . (3) scală de măsură a comportamentului observat. Spunem despre un test că are validitate convergentă dacă evaluează aceleaşi constructe ca şi alte teste. identificarea comportamentelor aflate în legătură cu constructul. (B) conştiinciozitate.33 .22 .59 .2).52 metoda 1 cu metoda 3 • . (2) un test proiectiv. pentru fiecare analizându-se dacă are sau nu legătura cu constructul măsurat de test.34 (.94) . 1959).43 . alcătuirea pentru fiecare construct a unei liste de comportamente prin care acestea se exprimă. Un test are validitate de discriminare dacă evaluează altceva decât alte teste despre care se ştie că se referă la constructe ce nu au legătură cu constructul măsurat de test. (C) sociabilitate. Pe baza acestei metode sunt relevaţi coeficienţii de corelaţie între diferite măsurători ale aceloraşi constructe.68 .34 .51 .13 .22 . un concept trebuie corect şi precis operaţionalizat. Trăsături Metoda 1 Metoda 2 Metoda 3 A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 Metoda 1 A1 B1 (.62 (. iar C3 indică scorurile pentru sociabilitate evaluată printr-o scală de măsură a comportamentului observat.(99) .13 . Pentru a putea fi utilizat şi evaluat.09 .62 metoda 1 cu metoda 2 • .94) .2. Cele trei metode prin care se evaluează aceste caracteristici pot fi (1) un chestionar de personalitate.66 .12 .42 .32 (.are şi scopul de a identifica şi analiza procesele psihice declanşate/detectate de test (Silva.11 . Murphy & Davidshofer (1991) evidenţiază următorii paşi în operaţionalizarea unui construct: 1.63 .12 .93) . adică dacă între scorurile sale şi scorurile altor teste exista o relaţie funcţională. Cele trei trăsături reprezintă trăsături de personalitate cum ar fi: (A) extraversiune.52 .62 . B. Tabelul 2. identificarea altor constructe.45 (.2 sunt prezentate toate corelaţiile posibile între scorurile obţinute când sunt evaluate trei trăsături (A.43 . Această operaţionalizare impune descrierea constructului în termeni comportamentali concreţi.99) . Acest lucru înseamnă că între scorurile la test şi scorurile la alte teste sau variabile nu există o relaţie funcţională.

.Validarea convergentă a unui test este necesară. Testul este valid relativ la criteriu dacă se constată că indivizii acceptaţi vor fi eficienţi profesional deoarece au şi scoruri mari la test. Ea se realizează prin compararea scorurilor testului cu rezultatele obţinute la un criteriu. locul de muncă etc. concordantă şi cu standardele APA. 1994). însă nu se poate spune ca itemii cuprinşi în teste sunt reprezentativi pentru constructul pe care testele intenţionează să îl măsoare. Dacă testele sunt utilizate pentru a se lua decizii. rezultatele unei probe de lucru (cu valori cantitative). Reţinem doar afirmaţia lui Anastasi (1976). În literatura psihologică există numeroase păreri contradictorii despre ceea ce se urmăreşte prin validarea testului relativă la conţinut. De exemplu. în selecţia profesională. nu numai conţinutul itemilor testului ci şi procesul utilizat de subiect pentru a ajunge la formularea răpunsului. Aprecierea validităţii relative la criteriu se face în mod obişnuit prin intermediul a două abordări strategice: • validarea predictivă.82 - . Validarea predictivă Validarea predictivă se referă la utilizarea unui instrument psihodiagnostic la estimarea unor comportamente criteriale externe (Nunnaly & Bernstein. de exemplu sexul. Variabila criteriu poate fi unidimensională sau multidimensională. Validitatea predictivă are ca obiectiv determinarea gradului de eficienţă a unui test în prognoza comportamentului unei persoane într-o anumită situaţie dată. validarea relativă la criteriu urmăreşte dacă deciziile bazate pe scorurile testului coincid cu cele care se referă la valorile unei variabile criteriu. după un interval de timp mai lung sau mai scurt. în timp ce candidaţii cu scoruri mici la test au fost respinşi. despre care se presupune că permite luarea unor decizii corecte. De pildă. dar şi unele date demografice (apreciate dihotomic. arată Silva (1993). 1999). Analiza factorială sau analiza de clusteri efectuată asupra itemilor din testele care evaluează aceleaşi constructe poate ajuta la explicarea corelaţiilor dintre scorurile testelor (Albu. • validarea concurentă. Corelaţia mare între două teste înseamnă ca testele măsoară aceeaşi lucru. Validitatea testului relativă la conţinutul său Validitatea de conţinut se referă la estimarea reprezentativităţii unui eşantion de comportamente al unui test în universul de situaţii pe care testul intenţionează să îl reprezinte. cercul de prieteni. dar nu şi suficientă pentru a dovedi că testul măsoară ceea ce şi-a propus. Testul în cauză trebuie să conţină un eşantion de itemi extraşi dintr-o serie de situaţii comportamentale ipotetice: din familie. Validitatea testului relativă la criteriu Validarea relativă la criteriu se referă la gradul în care deducţiile făcute pornind de la scorurile testului concordă cu cele bazate pe scorurile unei alte măsurări. în general.). în selecţia profesională o variabilă criteriu poate fi constituită din calificativul obţinut pentru o performanţă anterioară. decizia poate consta în acceptarea sau respingerea candidaţilor care optează pentru un anumit post de muncă. de eficienţă profesională/şcolară. starea civilă etc. un univers comportamental se poate referi la ceea ce se numeşte "inteligenţă emoţională" şi care are o paletă de manifestări comportamentale foarte largă. etichetele atribuite testelor reprezintă trăsăturile sau caracteristicile pe care testele ar trebui să le măsoare. O validitate de conţinut a unui chestionar care să evidenţieze "inteligenţa emoţională" se va referi la reprezentativitatea adecvată a domeniului situaţiilor care circumscriu acest concept. Pentru analizarea acestui tip de validitate trebuie luat în considerare. numită criteriu. care menţionează că acest tip de validare implică "examinarea sistematică a conţinutului testului pentru a determina dacă el acoperă un eşantion reprezentativ din domeniul de comportamente pe care testul în cauză trebuie să îl măsoare". cu valori cantitative sau/şi calitative. De exemplu.

de pildă.Validarea concurentă În practică determinarea validităţii predictive se dovedeşte a fi o activitate greu de realizat. angajarea lor şi apoi. Aceasta este o soluţie rapidă şi mult mai puţin costisitoare. O solutie adesea adoptată de psihologi este ca examinarea psihologică şi culegerea datelor de performanţă (criteriu). după un anumit timp. 1965.83 - . examinarea psihologică a unor candidaţi în scop de angajare. 1976). în acest caz vom opera cu o populaţie selecţionată sau cu ceea ce în statistică se numeşte "restrângerea mulţimii". Pitariu. . să aibă loc în acelaşi moment. să se evalueze reuşita lor profesională şi să se determine capacitatea predictivă a testului utilizat. Sunt foarte reduse cazurile în care să fie posibilă. Este adevărat. Validitatea concurentă introduce un coeficient de distorsiune care este corectabil prin utilizarea unor formule de corecţie adecvate (Guilford.

context. al încercărilor de obiectivizare a cuantificării performanţelor. fireşte. Statisticile menţionează că ritmul de penetrare în viaţa organizaţională a practicilor de evaluare a personalului a cunoscut o dinamică pe care puţini au bănuit-o. Or. de implementarea noilor tehnologii şi.3.2. Sugestii practice Obiective: 1.1. caracterizare Evaluarea performanţelor profesionale este o activitate care în zilele noastre cunoaşte o arie de răspândire foarte largă. Evaluarea performanţelor profesionale – definiţie. a reducerii erorilor de măsură şi chiar al restructurării filosofiei sistemelor de apreciere. competenţa se impune tot mai mult ca un propulsor al economiei unei ţări.UNITATEA DE ÎNVĂŢARE III EVALUAREA PERFORMANŢELOR PROFESIONALE Conţinuturi 3. odată cu sporirea exigenţelor concurenţiale sunt preocupaţi de calitatea produselor care fac obiectul lor de activitate. Construirea scalelor de măsurare a performanţelor Precerinţe: Nu este cazul 3. Abordări cognitive în evaluarea performanţelor 3. indiferent de natura lor. a cunoscut o evoluţie ascendentă în sensul lărgirii metodelor de evaluare. În acest context. . evaluarea competenţelor a devenit în prezent o cerinţă pe care o reclamă organizaţiile. de-a lungul timpului.84 - . De la companiile multinaţionale şi până la organizaţiile de dimensiuni mijlocii sau mici. Evaluarea performanţelor profesionale este o problemă mai veche şi care. cerinţa de a evalua personalul unei organizaţii este impusă de ritmul accelerat de dezvoltare ştiinţifico-tehnică. Definirea noţiunii de performanţă profesională 2. Evaluarea performanţelor profesionale – definiţie.1. de productivitate şi de competenţa angajaţilor. Taxonomia metodelor de apreciere a performanţelor profesionale. caracterizare 3. De fapt. context. Toţi producătorii. de internaţionalizarea pieţei concurenţiale. se manifesta un interes din ce în ce mai mare faţă de acest aspect.

Într-un sens mai larg. foarte puţini din aceştia au rezistat unei analize serioase în sensul că fiecare sucursală a băncii în cauză se poate confrunta cu o mulţime de situaţii care pot afecta performanţele angajaţilor. Cu ocazia unei sesiuni de comunicări ştiinţifice. • Promovările în organizaţii pot fi dependente de rata de fluctuaţie a personalului. respectiv psihologia muncii şi organizaţională este interesată de studiul comportamentului de muncă sau a performanţelor profesionale. Performanţa include numai acele comportamente care sunt relevante pentru îndeplinirea obiectivelor organizaţionale care pot fi măsurate în termeni de eficienţă. planificare. Rata de promovare în organizaţia respectivă. Performanţa este ceea ce caută o organizaţie la personalul pe care îl angajează. Oppler şi Sager (1993) au proiectat un model al performanţei în muncă prin care pot fi desprinşi factorii care pot fi controlaţi de un deţinător al unui loc de muncă. pe următoarele variabile sau indicatori cantitativi: Timpul necesar de parcurgere a unui curs de instruire profesională. este însăşi acţiunea. Eficienţa este evaluarea rezultatelor unei performanţe. În realitate. . în general. industriale şi organizaţionale. se impun câteva precizări: Performanţa este un comportament El reprezintă ceea ce oamenii fac într-un anumit moment bine precizat şi poate fi observat. Valoarea totală a vânzărilor într-un timp determinat. Variaţia într-o măsurare a eficienţei este frecvent controlată de factori care se află în spatele acţiunilor unui individ.85 - . • Numărul de piese produse depinde de tehnologie şi echipamentul utilizat. Numărul de piese produse într-o unitate de timp. apelul la aşa-numiţii „indicatori obiectivi de performanţă” stabiliţi de un grup de experţi ai băncii. Din cele relatate poate să rezulte că „indicii de performanţă” pe care multe organizaţii se bazează nu acoperă în mod real comportamentul individului în postul de muncă ocupat. Campbell. de boală sau învoiri ori concedii. • Absenţele pot fi motivate sau nemotivate. dar prea puţin timp cu descrierea reală a performanţei la nivelul individual al ocupantului postului de muncă. Or. Utilizarea acestor indicatori obiectivi omite însă maniera în care un angajat îi poate realmente controla şi deci în ce măsură aceştia pot fi utilizaţi întradevăr ca măsură a performanţei. dar există numeroase metode prin care le putem descrie chiar cu ajutorul celor care le prestează (în capitolul despre analiza muncii am făcut unele referiri la astfel de metode de lucru). McCloy. Astfel • Timpul petrecut la un curs de instruire depinde de măsura în care un angajat poate să lipsească de la locul de muncă. s-a dovedit a fi o gravă eroare (din motive deontologice nu putem face trimiterea bibliografică). un manager de resurse umane a prezentat indicatorii de performanţă „obiectivi” care au stat la baza evaluării performanţelor personalului unei bănci de prestigiu. Ea nu este consecinţa sau rezultatul unei acţiuni. cum ar fi valoarea vânzărilor realizate de un agent comercial. Astfel de situaţii au fost semnalate de mulţi psihologi care lucrează în domeniul psihologiei muncii. Total zile absentate într-o perioadă determinată. de factorii care nu pot fi controlaţi. Plecând de la aceste considerente. Fireşte în multe activităţi de muncă ce pot fi caracterizate prin gândire. • Valoarea vânzărilor poate depinde de reducerile de preţ. nu putem observa aceste procese. Măsurarea performanţei de către psihologi se poate concentra. rezolvarea de probleme. S-a consumat mult timp cu descrierea unor atribute ale deţinătorului unui post de muncă despre care se poate afirma că ar „cauza” sau ar avea legătură cu performanţa. poziţia geografică sau calitatea soluţiilor de marketing etc. Dar pentru a înţelege mai bine acest model. psihologia.

Productivitatea este o consecinţă a eficienţei.1). 1980. evaluarea performanţelor a fost considerată o problemă pur psihometrică. pe măsură ce se câştigă experienţă. CDP şi M sunt determinante ale performanţei şi că ele nu reprezintă comportamente.2. Preocupările actuale din sfera evaluării performanţelor sunt centrate pe studii asupra proceselor care . Prin combinarea lor cu cei trei determinanţi direcţi ai performanţei şi alţi determinanţi indirecţi. Profitul realizat de o companie este un index al productivităţii acesteia. 3. Ele pot afecta performanţa prin modificarea nivelului CD. Pe baza cercetărilor pe care le-a întreprins. 1983). menţinerea standardului de disciplină personală şi capacitatea de efort. De pildă. nu toate cele opt componente ale performanţei le vom găsi în orice activitate de muncă. se poate obţine un model ca cel din Figura 3.1). Abordări cognitive în evaluarea performanţelor Până în urmă cu două decenii. mai precis la o continuare pe un alt palier a ceea ce s-a dobândit în etapa precedentă. Deprinderi cognitive Deprinderi psihomotrice Deprinderi fizice Deprinderi interpersonale X Motivaţie(M): Alegerea persoanei potrivite Selectarea a ce este de făcut Nivelul de efort Rezistenţa la efort Aptitudini Personalitate Interese Educaţie Instruire profesională Experienţă Elemente motivaţionale (conform teoriei preferate) Figura 3. În prezent.2.86 - . Bazat pe o experienţă extensivă cu personalul militar Campbell (1994) dezvoltă un model ierarhic al performanţei în muncă (Figura 3. 1994 şi Landy & Conte 2007. asistăm la o schimbare de optică. CDP sau M.1 Determinantele performanţei în muncă (prin determinante se înţelege casetele de bază sau cauzele performanţei) (după Campbell. dar trei le identificăm în orice muncă: expertiza în realizarea sarcinilor specifice postului de muncă. va fi modificată performanţa pe CD sau pe CDP: o creştere de salar va modifica nivelul motivaţional (M) ect. Campbell a identificat opt componente de bază ale performanţei care pot fi găsite în totalitate sau parţial în toate activitătile de muncă (Tabelul 3. direcţie în care contribuţia adusă de psihologi a fost substanţială şi de bun augur (Landy & Farr. Modelul lui Campbell susţine că CD. Fireşte. o înţelegere a cerinţelor unei sarcini Fapte Principii Obiective Cunoştinţe X Cunoştinţe şi deprinderi procedurale (CDP): Cunoaşterea a cum să faci un lucru. Cunoştinţe declarative (CD): Cunoştinţe despre fapte şi lucruri. 2009) Multe din variabilele menţionate de Campbell au o influenţă indirectă asupra performanţei.

Meglino. a minimizării erorilor sistematice de apreciere. culturală şi de sex). recunoaşterea şi reproducerea informaţiei. clasificarea. din nefericire. de fapt. eroarea severităţii/ indulgenţei. Feldman (1981) dezvoltă un prim model cognitiv al procesului de evaluare a performanţelor care se concentrează pe clasificarea/categorizarea informaţiilor. 1995) apud Pitariu. Obiectivul major al abordării cognitive a evaluării performanţelor profesionale este reducerea posibilelor distorsiuni în aprecieri. precum şi testarea în condiţii controlate. mecanismele psihice apelate în evaluare etc. ce mecanisme de feedback pune în funcţiune cunoaşterea rezultatului aprecierii etc.presupun implicarea atenţiei. Evaluarea performanţelor nu mai este privită ca un proces automat derulat după un simplu algoritm administrativ. DeNisi. integrarea informaţiei. 1983) şi celălalt de DeNisi şi colaboratorii săi (DeNisi. fiecare dintre ele automat sau pe parcursul unei procesări cognitive controlate. (2) psihologia socială şi raportarea la procesele de atribuire şi stereotipii şi influenţa lor asupra evaluărilor (în special distorsiuni de natură rasială. Ilgen şi Feldman. Procesările cognitive nu sunt observabile. orientate pe proiectarea instrumentelor de evaluare astfel încât să evite erorile de apreciere şi distorsiunile sistematice (efectul de halo. „contabilii sunt zgârciţi şi chiţibuşari” etc. Radu şi Chraif (2009).3) (Murphy. Abordarea cognitivă în evaluarea performanţelor pleacă de la două realităţi separate: (1) instrumentul evaluării şi alte anexe ale utilizatorului – tratate prin tehnicile psihometrice clasice. Pentru a le studia şi înţelege se impune formularea unor ipoteze despre procesarea în cauză şi explicarea ei în termeni de antecedente şi consecinţe observabile. orientate.87 - . În literatura de specialitate s-au impus de curând două modele ale procesării cognitive în evaluarea performanţelor. unul susţinut de Feldman şi Ilgen (Feldman. Orientarea cognitivistă propune unificarea acestor două realităţi. mai mult pe înţelegerea proceselor decât pe generalizarea rezultatelor la diferite locuri de muncă (Guion. eroarea tendinţei centrale etc. cum percepe persoana evaluată aprecierea. ieşirea din stereotipurile asociate frecvent aprecierilor (culturale – „femeile sunt manageri mai ineficienţi decât bărbaţii” sau profesionale – „administraţia este birocrată”. Pe linia amintită au fost realizate numeroase cercetări. 1988). Comportamentul observat Codarea informaţiei despre comportament Stocarea informaţiei Extragerea informaţiei Integrarea informaţiei .). 1984. mecanismele de reactualizare şi integrare a lor. Cafferty. Astfel. Cleveland. 1998).). Williams. Importanţa potenţială teoretică şi practică a cercetărilor de pe poziţiile psihologiei cognitive fiind lesne de estimat. Ambele pot fi însă descrise în termenii a cinci procese fundamentale (Figura 3. când o persoană evaluează performanţele alteia. este util să înţelegem ce se întâmplă. 1981.

Obiectivul declarat de autori este acela de a orienta mai bine pe cei interesaţi de problemele evaluării de personal asupra unor chestiuni de detaliu necesare unei organizări a cercetărilor din acest domeniu. . manifestându-se o serie de erori care pot să apară pe parcursul secvenţelor precedente. Pe undeva. în primul rând. Poate o subliniere va fi binevenită: la toate nivelurile de prelucrare a informaţiilor pe care le-am amintit. Fireşte. A patra secvenţă a modelului descris se referă la procesul de extragere a informaţiei stocate şi utilizarea ei în procesul de evaluare. este vorba de o procesare a informaţiilor obţinute. În secvenţa a doua. Pe această direcţie se desfăşoară cercetările contemporane din acest domeniu. avem de-a face cu numeroase erori. filtrare.88 - . studiile legate de abordarea cognitivă a evaluării performanţelor sunt reduse. Reprezentările sunt stocate normal în memorie. sortare şi înregistrare a informaţiilor relevante privitor la activitatea profesională a persoanei evaluate (nu insistăm asupra tehnicilor respective. acestea găsindu-se în orice lucrare de psihologia muncii (Pitariu. Cunoaşterea mecanismelor intime ale evaluărilor va permite evaluatorilor să reducă tocmai subiectivismul evaluărilor de personal. la acest nivel vom observa că nu toată informaţia este utilizată. Secvenţa a treia se referă la procesul de stocare a informaţiei. ele formând ceea ce se numeşte „baza de cunoştinţe” cu care operează evaluatorul. Din nefericire. unele din informaţii se vor pierde pe parcursul tranziţiei de la memoria de lucru la memoria de lungă durată. se poate observa că această ultimă secvenţă are o pondere foarte mare.2 Modelul cognitiv fundamental al evaluării performanţelor Figura 3. evaluatorul procedează la reprezentarea mentală a informaţiilor prin operaţia de codare a lor.2 derulează secvenţele de procesare cognitivă ale activităţii de evaluare a competenţei profesionale.3).Figura 3. ele constau în ceea ce este considerat relevant pentru prestarea activităţilor profesionale. Levy şi Williams (2004) discută într-un articol de sinteză problematica deosebită a contextului social în care are loc evaluarea de personal şi importanţa acesteia asupra procesului evaluării. Evaluarea performanţelor este o activitate care are loc anual sau bianual. În funcţie de nivelurile operaţionale ale memoriei. 1983). Ultima secvenţă presupune integrarea tuturor informaţiilor diferenţiat pentru fiecare persoană evaluată în parte. evaluatorul desfăşoară o activitate de observare. ei prezintă o versiune expandată a acestuia (Figura 3. Aceste reprezentări nu sunt simple copii ale celor observate. În acest context. Plecând de la modelul lui Murphy şi Cleveland (1995). Procesul evaluării performanţelor sporeşte numărul erorilor sistematice de evaluare cu un set nou de erori de procesare cognitivă a informaţiilor. Toate acestea vor distorsiona procesul evaluării.

incluzând şi evaluarea performanţelor profesionale. dar o pot influenţa. La fel.89 - . Strategiile de personal implementate într-o organizaţie sunt acelea care influenţează nemijlocit evaluările de personal. Recompense / Încredere / Tratamente / Sancţiuni Comportamentul trecut al evaluatului & nivelul de performanţă Relaţiile supervizor-subordonat / leadership Managementul impresiei Cunoaşterea evaluatorului Feedback Mediu/Cultură Variabile îndepărtate Cultură. De exemplu. Negative Cadrul legal al aprecierii Figura 3. reprezintă acei factori contextuali care afectează multe sisteme de resurse umane. Se impun câteva precizări: • Variabilele îndepărtate (distale). 2004) apud Pitariu. Radu şi Chraif (2009).Variabile procesuale apropiate Politici organizaţionale: Feedback Cunoaşterea evaluaţilor. climat organizaţionale & Valori ale sistemului social şi sociopolitic Dezvoltare tehnologică Competiţie Compoziţia forţei de muncă Şomaj Cerinţe de diversificare Climatul juridic Ciclul de viaţă şi structura organizaţiei Obiectivele organizaţiei Strategii de resurse umane Comportamentul evaluatorului şi al evaluatului Evaluări ale performanţelor (Context şi Sarcină) Reacţii comportamentale ale evaluatorului / evaluatului Reacţii atitudinale ale evaluatorului / evaluatului Reacţii cognitive ale evaluatorului / evaluatului Percepţia corectitudinii de către evaluator / evaluat Variabile structurale apropiate Calităţi sistemice adecvate Trebuinţe de documentare a performanţelor Obiectivele aprecierii & Scopul standardelor de performanţă Dimensiuni ale performanţei Instruirea în vederea aprecierii Frecvenţa aprecierilor Consecinţele evaluărilor pozitive vs. Afectarea obligaţiilor evaluatorului. o evaluare care îşi propune ca scop disponibilizarea de personal. Legea 12/1971 a fost bine construită. .3 Contextul social al aprecierii performanţelor (după Levy & Williams. din capul locului va eşua. ele nu sunt absolut legate de problema aprecierilor. dar accentuarea aspectului punitiv pe care îl promova a dus la aplicarea tacită în masă a erorii indulgenţei cu scopul de a anihila deciziile de personal pe care le impunea. Altfel spus. a grupului şi specificului sarcinilor. Obligaţiile.

1 Diferite tipuri de evaluări a performanţelor şi situaţii evaluabile din mediul organizaţional (după Blum. a determinat realizarea unor studii extinse care s-au concentrat mai mult pe problema feedbackului pozitiv sau negativ. Sugestii practice Noţiuni de start. a modului de comunicare a acestuia etc. Naylor. şi subvariabila structurală legată de formatul şi tipul de evaluare. În ce priveşte variabilele structurale. dar şi în funcţie de diferitele stadii ale parcursului evoluţiei experienţei profesionale.. De exemplu. Taxonomia metodelor de apreciere a performanţelor profesionale. Astfel au putut fi elaborate adevărate colecţii de comportamente şi reacţii comportamentale ale evaluatorilor şi persoanelor evaluate. s-a realizat un pas mare pe linia evaluărilor de tip 3600. Literatura psihologică pe această problemă este vastă. sunt dihotomizate în subvariabila procesuală care se referă nemijlocit la maniera în care este condusă activitatea de evaluare.3. frecvenţa aprecierii etc. relaţia evaluator-evaluat etc. Este important să menţionăm că alegerea sistemului de apreciere diferă de la activitate la activitate. rolul lor este în principal de a ghida activitatea de proiectare a sistemelor de evaluare. este apreciat după alte criterii decât cel din cercetare.• • Variabilele apropiate (proximale).1 concentrează câteva din cele mai uzuale criterii de notare profesională. Acestea pot fi uşor structurate în programe de instruire pentru evaluatori şi de sensibilizare a persoanelor evaluate. În contextul amintit s-a evidenţiat faptul că dintre schimbarile structurale din ultimii 10-15 ani. Tabelul 3. Măsurarea performanţei Situaţii evaluabile Performanţa în timpul Performanţa instruirii activitatea muncă reală Productivitatea muncii timpul de învăţare Calitatea muncii Accidente/incidente şi întreruperi din cauza acestora Câştigul realizat Cunoştinţe profesionale Vechimea pe post Absenteismul evaluări rata accidentelor în Performanţa de în activitatea de muncă simulată cantitatea/unita tea de timp evaluări rata accidentelor câştiguri cantitatea/unitatea de timp evaluări rata accidentelor câştiguri verificări sau test timpul de învăţare număr de zile câştiguri evaluări sau test durata număr de zile . Comportamentul evaluatorilor şi al evaluaţilor.90 - . inginerul chimist care lucrează nemijlocit în producţie. Tabelul 3. reacţiile lor în diferite situaţii determinate de obiectivul evaluării. 3. 1968).

Timpii de execuţie ai unei activităţi nu dau o distribuţie simetrică (ei pot lua valori cuprinse între 0 şi +∝. • Sisteme de comparare a persoanelor a. • accidente şi incidente (McCormick şi Tiffin. Clasificarea metodelor de apreciere a performanţelor. detaliate de obicei în manualele de studiu al muncii. Măsurile care se referă la producţie privesc două aspecte ale muncii: cantitatea şi calitatea.91 - . atunci T=nt (t = variabila timp. Se impun totuşi câteva precizări. • fiziologice (presiunea sanguină. Există mai multe criterii după care s-a încercat să se facă o clasificare a tehnicilor de apreciere. d. . 1979). Înregistrarea acestor date trebuie însă făcută cu multe precauţii. b. cantitatea muncii se poate măsura prin timpul consumat sau prin numărul de operaţii executate într-un timp dat. consumul de oxigen). scale grafice. t0 este θ ≤ timpul minim situat la punctul de pornire al distribuţiei de frecvenţă (este timpul de start al activităţii. b. reprezintă mediana valorilor timpilor de execuţie (Faverge. • subiective (bazate în general pe aprecieri). scala pe puncte. sistemul comparării pe perechi. absenteismul) şi (3) aprecieri (evaluarea superiorilor. colegilor şi autoaprecieri). scale de evaluare cu paşi multipli. • de statut (număr de promovări. n = variabila producţie). O taxonomie a metodelor de apreciere a performanţelor ar fi următoarea (Landy şi Conte (2007) apud Pitariu. Astfel. Dacă notăm cu t durata medie de efectuare a unei sarcini de muncă şi cu T durata a n sarcini. media variabilei distribuită simetric. istoria simulate profesională evaluări evaluări evaluări evaluări evaluări evaluări Ceea ce se reţine din tabelul prezentat este că acţiunea de evaluare presupune (1) măsurări legate nemijlocit de producţie (cantitatea şi calitatea muncii).Rata de promovare progresul instruirii pe Aprecierea evaluări superiorilor Aprecieri ale colegilor evaluări Autoapreciere evaluări parcursul dinamica câştiguri salariului. Radu şi Chraif (2009)): • Scalele de evaluare a. Există mai multe modalităţi de măsurare a cantităţii muncii. 1972). una dintre acestea are la bază repartiţia după următoarele criterii: • obiective (ceea ce poate fi cuantificat). Când o persoană execută o operaţie repetitivă. În acest context. niciodată negativi). sistemul de ierarhizare pe baza ordinei de merit. unde 0≤θ≤t0. Smith (1976) dihotomizeazã criteriile în: • hard (bazate pe elemente obiectiv măsurabile) şi • soft (centrate pe evaluări şi evaluatori). vechimea în muncă). Este posibilă obţinerea unei distribuţii simetrice prin efectuarea unei transformări logaritmice: y=log(t-θ). punctul zero). Ele sunt importante pentru că se pretează de obicei la o notare obiectivă. (2) date personale (experienţa. rezistenţa electrică a pielii.

se poate face şi o apreciere generală a competenţei profesionale. scale de evaluare standard mixate (SESM). Scalele grafice au fost introduse de D. Construcţia unei scale de evaluare a expectanţelor. un astfel de grupaj de aspecte/caracteristici profesionale poate conţine: cantitatea muncii. (2) ancorele descriu cu multă precizie principalele categorii poziţionale ale fiecărei scale.c. Acest tip de scale. d. Farr. arată Landy şi Trumbo (1980). În esenţă.G. comportamentul în echipă etc. Radu şi Chraif (2009) îi schiţează astfel: Pasul I : Un grup de experţi (5-10) sunt întruniţi într-o şedinţă în care li se solicită să formuleze individual (preferabil în scris) un set de factori (dimensiuni) care permit calificarea unei persoane ca bun specialist într-un domeniu particular. scale de evaluare cu ancore comportamentale (SEAC). subliniază aceiaşi autori. 1980). ele se caracterizează prin două elemente: (a) evaluatorul nu este antrenat în judecăţi cantitative şi (b) evaluatorul are posibilitatea să facă o discriminare atât de fină cât doreşte el. sistemul distribuirii forţate. calitatea muncii. Independent. sarcina celui care face aprecierea este să estimeze gradul în care un individ posedă sau nu o anumită calitate. aceste scale constau din atribuirea de etichete calităţilor evaluate. la fiecare aspect dintr-un grupaj care cuprinde setul de însuşiri ale angajaţilor. lista rezultată fiind supusă iarăşi unei dezbateri în care se cere să se elaboreze definiţii explicative pentru fiecare dimensiune (durata acestei acţiuni este de aproximativ treizeci . Structural.A. Principiul de bază constă în evaluarea subiecţilor separat. scale comportamentale rezumative (SCR). Paterson în anii 1922. nu se îndepărtează de metodologia generală de elaborare a instrumentelor de apreciere şi comportă o serie de paşi pe care Smith şi Kendall (1963) apud Pitariu. (3) răspunsul evaluatorului este bine dirijat prin urmărirea unor instrucţiuni precise de operare cu scala. sistemul comparării între grupuri. eliminate cele redundante. b. d. metoda evaluărilor sumative.U. este că ancorele constau din propoziţii explicative care pot distinge cu precizie un profesionist slab de unul bun. Dimensiunile alese sunt colecţionate. • Liste prescalate a. disciplina. folosesc acest tip de procedură de apreciere.şaizeci de minute. fiind larg utilizate în experimentele de psihologie generală. răspund la trei criterii importante: (1) factorii de succes profesional sunt definiţi cu multă acurateţe. . Korman (1971) notează că 87% din companiile din S. în linii mari. În concepţia sa. c. • Descrieri comportamentale a.92 - . metoda intervalelor aparent egale. organizarea muncii. scurte definiţii ale acestor etichetări şi linii continue pe care sunt trecute un anumit număr de adjective sau simple cifre (Landy. scale de observare a comportamentului (SOC). specifice unei anumite profesii. b. Logica construirii scalelor de evaluare cu ancore comportamentale (SEAC). Scalele de evaluare Scalele de evaluare figurează printre cele mai populare sisteme de apreciere a oamenilor. De exemplu.

ori aceasta se va repercuta şi asupra evaluatorilor care vor utiliza ulterior fişa de apreciere. (2) posedă o abatere standard cât mai restrânsă. Unui grup de aproximativ 30-50 experţi-evaluatori. Pasul II: Lista de dimensiuni. Operaţia are denumirea de „retroversiune”. scorurile scalelor vor fi intercorelate pentru a studia modul în care fiecare dintre ele reprezintă un aspect unic de performanţă. fişa. De asemenea. După colecţionarea exemplelor. este transmisă unui lot de evaluatori cărora li se va pretinde să-şi evalueze subordonaţii pe fiecare din scale. Fiecare subordonat va fi evaluat independent de către două persoane. În plus. rezultatele fiind corelate pentru a avea o estimare a fidelităţii notărilor.Adesea procedura se repetă pe încă două sau trei grupuri de specialişti. pe o scală cu 5. Sarcina acestui grup este să repartizeze fiecare exemplu la categoria sau dimensiunea pentru care a fost scris. se reţin numai dimensiunile care au o frecvenţă de apariţie mai mare. Este o acţiune de ponderare sau localizare pe scală a ancorelor comportamentale. Un exemplu de scală cu ancore comportamentale este detaliat în Figura 3. o dimensiune este eliminată dacă nu i s-au alocat minimum 60 % din itemii repartizaţi iniţial. Pentru fiecare item se va calcula apoi media şi abaterea standard fiind selecţionaţi pentru scala finală acei itemi care posedă următoarele calităţi: (1) au o valoare medie care acoperă aproape integral întinderea scalei. înlăturându-se cele care se repetă sau cele banale. Scopul ei este de a vedea dacă exemplele corespund din punct de vedere calitativ. Dacă exemplele nu pot fi repartizate la categoria pentru care au fost concepute înseamnă că ele reprezintă ancore ambigue şi deci nu vor putea fi utilizate. aranjate într-o manieră aleatoare (dacă numărul depăşeşte 200. 7 sau 9 puncte. Fiecare dimensiune şi definiţia ei este trecută în partea de sus a paginii. aceasta pentru a obţine o listă de dimensiuni cât mai completă. urmată de itemii aşezaţi într-o ordine aleatorie. Pasul III: Se întruneşte un nou grup de experţi (aproximativ 30-50) căruia i se dă o listă cu dimensiunile şi definiţiile lor şi o altă listă cu exemplele provenite de la acţiunea anterioară.4 .93 - . aceasta înseamnă că evaluatorii nu au putut fi de acord asupra nivelului de performanţă descris de exemplul respectiv. cu menţiunea să se gândească şi să dea unul sau două exemple care să descrie un comportament de performanţă profesională superior. împreună cu definiţiile lor este distribuită unui lot de 20-30 sau chiar mai mulţi specialişti/experţi. Pasul IV: Itemii reţinuţi sunt grupaţi pe dimensiuni astfel încât să se poată alcătui o broşură care va conţine o filă cu instrucţiuni urmată de atâtea seturi de pagini câte dimensiuni au fost identificate. mediu şi inferior referitor la fiecare dimensiune. Dacă un item sau ancoră are o abatere standard prea mare. este bine ca lista să fie segmentată (100 + 100) şi să se apeleze la două grupuri de experţi care să lucreze independent cu cele două seturi de exemple). Notăm că 8-15 dimensiuni sunt suficiente. sunt reţinuţi numai acei itemi (exemple) care au o frecvenţã de realocare mai mare de 67 %. La nivelul acestui pas intervin câteva operaţii de calcul statistic. Astfel. aşa cum a fost elaborată pentru experimentare. Acţiunea se poate desfăşura dirijat. acestea sunt sintetizate pe o listă unică. fiecare item. Pasul V: În final. i se cere să noteze individual. într-o întrunire sau chiar prin corespondenţă.

rezultatele obţinute fiind încurajatoare comparativ cu sistemele de apreciere tradiţionale. scalele standard mixate apar sub forma unei liste de descrieri comportamentale specifice unei anumite profesii. ºtiinþ ºi recentele realizãri din domeniul amîndurora. Evaluatorului i se cere să noteze dacă persoana evaluată este „superioară”. Din punct de vedere constructiv. ş. 1980) apud Pitariu. metoda de evaluare cu ajutorul scalelor de evaluare standard mixate constituie o soluţie mai recentă care se bucură de o anumită popularitate. Interes ºi curiozitate tehnicã interesul ºi curiozitatea manifestatã de inginer privitor la tehnologie.FACTORUL K. . Acest tip de scale a fost descris pentru prima dată de Blanz şi Ghiselli (1972) fiind utilizat cu aceeaşi eficienţă ca şi scalele de evaluare a expectanţelor. SESM este un sistem de evaluare cu următoarele efecte potenţiale: • scade eroarea indulgenţei • creşte impactul efectului de halo • facilitează identificarea evaluatorilor „mai puţin competenţi”. Derivată din scalele cu ancore comportamentale. Fiecare dimensiune profesională permite o evaluare pe o scală cu trei puncte reprezentate de câte un exemplu comportamental. ã Calificativul numeric: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Exemple specifice privitor la activitatea de muncã a persoanei aveluate Figura 3.a. Radu şi Chraif (2009). cheia fiind cunoscută numai de responsabilul acţiunii de evaluare. Pe scurt. ã Scalã numericã performanþ tipice e mai mult decît adecvate sau acceptabile Exemple explicative ale factorului Este interesat de totalitatea domeniilor tehnice Este entuziasmat de realizãrile tehnice Lucreazã peste orele de program din proprie iniþ iativã Afiºeazã uneori o atitudine negativã faþ de ideile noi ã performanþ tipice e adecvate sau acceptabile Citeºte ocazional reviste cu caracter tehnic performanþ tipice e mai puþ adecvate in sau acceptabile Este sceptic ºi cinic cu privire la realizãrile tehnice noi Manifestã puþ curiozitate referitor la propriile tehnologii inã utilizate Este plictisit de muncã Adoptã o atitudine de "dacã este important. Procedura de selecţie a itemilor este similară cu aceea a scalelor de evaluare a expectanţelor. „inferioară” sau „identică” în ce priveşte comportamentul exemplificat. Exemplele comportamentale sunt trecute pe o listă într-o manieră aleatoare.. A fost experimentată iniţial în Finlanda la evaluarea personalului dintr-o fabrică de hârtie. Scalele de evaluare standard mixate.94 - .4 Un exemplu de scală de apreciere construită prin metoda scalei de evaluare cu ancore comportamentale (adaptat după Farr. îmi va povesti cineva despre aceasta" faþ de realizãrile tehnice.

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE IV VALIDAREA CONVERGENTĂ A SCALELOR CU ANCORE COMPORTAMENTALE Conţinuturi 3.1. PITARIU1 MIHAELA POPA CHRAIF2 Publicat în revista Academiei Române. The criteria validation is tatistically significant method used in tests prediction and validation. Recapitularea noţiunilor minime în vedera realizării unei cercetări practic aplicative în format APA 2. Catedra de Psihologie 1 2 . The increasing importance of ethical behavior in organizations indicates the need for performance appraisal systems to explicitly include ethical or counterproductivity dimensions of performance. ranging from Universitatea Babeş-Bolyai. Unethical behavior among organizational members can take a variety of forms.95 - . Aplicarea noţiunilor teoretice învăţate la modulul II Precerinţe: Nu este cazul 3. nr 3-4. Studiu –practic aplicativ VALIDAREA CONVERGENTĂ A SCALELOR CU ANCORE COMPORTAMENTALE HORIA D.1. 2009 THE CONVERGENT VALIDITY OF THE BEHAVIOR ANCHORED RATED SCALES Abstract The personnel evaluation represents a very well known strategy in measuring performances. Studiu –practic aplicativ Obiective: 1. Cluj-Napoca Catedra de Psihologie Universitatea Bucureşti.

De pildă. 2006).96 - . convergent validation. • Dezvoltarea la nivel individual prin indicaţii. 1. Aprecierea personalului operaţionalizează aceste tipuri de obiective. la nivele diferite. INTRODUCERE Aprecierea personalului unei companii este un proces de obţinere a informaţiilor despre ce fac angajaţii unei organizaţii şi cum percep ei locul de muncă şi organizaţia în care sunt încadraţi. Tocmai aceste aspecte specifice aprecierilor . 1974): • Evaluarea. • Detectarea trebuinţelor de învăţare la nivelul organizaţiei şi necesitatea instruirii profesionale. • Realizarea unui audit în vederea descoperirii potenţialului în muncă atât în prezent cât şi în viitorul apropiat pe departamente dar şi la nivel individual. IMPORTANŢA CONTEXTULUI ORGANIZAŢIONAL Organizaţiile există pentru a-şi realiza unele obiective specifice şi tind să se structureze astfel încât să le şi realizeze. Ceea ce adesea se uită atunci când se discută despre sistemul de apreciere a performanţelor profesionale este faptul că acesta este cel mai bun determinant al capacităţii predictive a instrumentarului psihodiagnostic. prin urmare. dacă un psiholog achiziţionează un grup de teste cognitive. o înţelegere clară a a contextului social. bonificaţii şi promovare. regresion model. • Dezvoltarea criteriilor de validare a procedurilor de selecţie şi repartiţie a personalului. adică facilitarea organizaţiilor de a fi transparente în remunerarea salarială. şi controlul comportamentului în organizaţie prin penalizări şi recompense. Când vrem să utilizăm un test psihologic în procesul de selecţie în scop de angajare. 2. Numai după ce va fi demonstrată relaţia dintre rezultatele la probele administrate cu criteriile de performanţă şi vor fi eliminate probele lipsite de predictivitate. • Planificarea cu finalizare reuşită: a forţei de muncă. perceptual-motrice şi de personalitate pentru a selecţiona conducători auto destinaţi transportului internaţional de marfă. rezultatele şi indicii de eficienţă. • Verificarea în ideea realizării eficacităţii procedurilor şi practicilor de personal. Deşi obiectivele organizaţiei pot fi adesea de neînţeles şi ambigue. susţinerea sau descurajarea organizaţiei (Ployhart. Packard. Schneider & Smitt. • Motivarea angajaţilor cu scopul atingerii obiectivelor propuse de organizaţie. Aceste informaţii sunt colectate şi sintetizate de către departamentele de personal. Shaw & Slater. informare.breaking civil or criminal law to disregarding company policies. acestea se pot structura într-o baterie şi utiliza într-o acţiune de selecţie profesională. Pentru aceasta psihologul va administra probele psihologice în cauză unui lot de profesionişti şi le va corela cu unul sau mai multe criterii de performanţă. adică au o valoare predictivă. este important ca întâi de toate să posedăm un criteriu de performanţă. pe baza lor fiind posibilă luarea unor decizii privitor la (Randell. Keywords: Multi Trate Multi Methods Matrix. This study developed a twodimension behavioral scale for assessing ethical judgment using the Behaviorally Anchored Rating Scale (BARS) procedure. organizaţional economic şi politic din interiorul căruia operează organizaţia şi personalul din cadrul ei. O înţelegere deplină a aprecierii personalului presupune. ele devin operaţionalizabile prin tipurile comportamentale. el va fi obligat să determine care dintre acestea coreleză semnificativ cu performanţa.

practicile de promovare etc. Schneider & Schmitt. aceasta pe măsură ce competiţia inter companii va creşte şi calitatea serviciilor şi a produselor va fi privită cu mai multă atenţie. în timp ce factorii proximali includ obiectivele organizaţionale. formează ceea ce s-a numit „climat organizaţional”. . Factori distali de mediu • Economic • Social/cultural • Tehnic • Juridic • Fizic Factori proximali organizaţionali • Obiective • Climat • Cultură • Scopul evaluării • Grupul de muncă şi particularităţile conducătorului • Caracteristicile sarcinii de muncă Factori mediatori de apreciere • Standarde de performanţă • Dimensiuni de performanţă • Frecvenţa aprecierii • Consecinţe Factori de apreciere a nivelului individual al conducerii • Comportament • Judecare • Notare • Evaluare Figura 1. scopurile sistemului de apreciere. care se concentrează în priorităţile organizaţiei. climatul şi cultura organizaţională. Factorii distali din figura 1 includ mediul economic. Oamenii decid care sunt practicile şi procedurile generale de management din cadrul unei organizaţii. aceştia operează indirect prin influenţarea factorilor de apreciere a personalului la nivel de organizaţie (relaţii mediate).moderne de personal reprezintă factorul de noutate faţă de sistemele de evaluare tradiţionale. mai degrabă. trăsăturile de personalitate şi distorsiunile dependente de evaluatori. sistemul de difuzare a experienţelor pozitive de muncă. aceasta în urma observării a ceea ce se întâmplă în organizaţie. Ployhart. caracteristicile sarcinilor. asistăm la o conştientizare superioară şi continuă a necesităţii evaluării competenţei personalului. Factori contextuali (după Polyhart. Este important de recunoscut faptul că factorii de mediu distali nu influenţează în mod direct procesele de personal la nivel individual. Angajaţii utilizează concepţiile lor cu privire la organizaţie ca pe un cadru de referinţă pentru a se localiza şi a decide cum să se comporte. 2006. fapt deosebit de important în contextul creşterii competiţiei intercompanii. grupurile de muncă. Schneider & Schmitt. 2006) De o importanţă particulară în cadrul factorilor organizaţionali este rolul climatului şi culturii organizaţionale. şi factorii relaţionaţi. 2006) . legal şi fizic. De fapt aceste experienţe. Figura 1 sumarizează modalităţile de identificare a factorilor contextuali cei mai relevanţi (Pitariu.97 - . şi mai în profunzime acestea vizează convingerile şi valorile (cultura organizaţională) promovată de managementul superior. social. tehnic. evaluarea periodică a personalului va avea o dinamică ascendentă. În prezent. de pildă. aceşti factori distali proximali şi intermediari influenţează la nivel individual comportamentul de apreciere a performanţelor. indiferent de calitatea instrumentului şi procedurilor de evaluare. sistemul de recompensare a muncii. Contextul în care are loc procesul de evaluare a performanţelor profesionale are un rol definitoriu asupra reuşitei sau eşecului unei astfel de acţiuni. în care cercetarea se concentra pe procesele cognitive. Reuniţi. În mod firesc.

Cu cât corelaţia dintre două variabile este mai mare. a şi b sunt coeficienţii de regresie. cu scop informativ. este să facă o predicţie a unui scor sau altă variabilă. ajungem la probleme referitoare la măsurarea criteriilor. Performanţa nu reprezintă consecinţa sau rezultatul unei acţiuni. se observă norul de puncte care se situează în jurul liniei de regresie sau "linia celei mai bune predicţii" (Pitariu. şi (c) clienţi loiali şi motivaţi. pot fi făcute predicţii asupra cărei valori a lui X îi va corespunde o valoare a lui Y (şi invers). când este cunoscută o variabilă. cu atât predicţia va fi mai precisă. este extrem de folositoare în descrierea tipului de probleme care îi interesează şi despre care discută cercetătorii în materie de personal. Scopul elaborării criteriilor este acela de a creşte măsura în care se suprapun criteriile ideale şi cele practice. Criteriul ales în analiza predicţiei variabilelor independente (testele alese) joacă un rol primordial în identificarea acelor teste cu valoare predictivă maximală. Analiza de regresie se referă la relaţia existentă între variabilele independente şi cea dependentă. În acest punct trebuie. De exemplu. 3. O condiţie importantă este ca ele să fie construite de pe poziţii ştiinţifice şi folosite în contexte bine definite.O înţelegere corectă a contextului în care operează diferitele sisteme de apreciere poate fi de un real folos în utilizarea lor eficientă. Criteriul ideal este reprezentat de definirea scopurilor organizaţionale şi individuale. poate părea abstractă. Formula ecuaţiei de predicţie este: Y = a + bX În ecuaţia de predicţie simplă. Chiar dacă această distincţie. ci acţiunea în sine" (p.98 - . 2003). Reprezentând grafic corelaţia dintre două variabile distribuite liniar. O ecuaţie de regresie conţine o variabilă independentă (X) care este denumită şi predictor şi o variabilă dependentă (Y) denumită criteriu.40). Dacă abordăm această perspectivă. scopurile ideale ale unei organizaţii ar putea include (a) obţinerea încrederii investitorilor. rezultate (ceea ce se obţine ca urmare a comportamentelor). şi eficienţa organizaţională (efectele comportamentelor şi rezultatelor asupra eficienţei organizaţionale). Prin intermediul acestei linii. rezultate şi eficienţă. NOŢIUNI FUNDAMENTALE. Campbell et al (1959) a susţinut că ar trebui să ne concentrăm atenţia asupra comportamentelor orientate către performanţă. ca şi întreaga problemă. CRITERIUL ÎN PSIHOLOGIA MUNCII. O ecuaţie care conţine mai multe variabile independente este o ecuaţie de regresie multiplă (R). referindu-se la problema criteriului. inclusiv cele care ţin de comportament. (1959) au limitat definiţia lor privind performanţa strict la comportamentul angajaţilor: "Performanţa este lucrul pentru care cineva este angajat într-o organizaţie. element care să le permită să investească banii necesari la momentul necesar. să fie luată în considerare o distincţie clasică între "criteriul ideal" şi "criteriul practic". Această definiţie se bazează pe o distincţie menţionată de Smith & Kendall (1963). Trecând peste tipurile de criterii existente. modelul emite ipoteza că există opt . (b) obţinerea unei reputaţii pe baza sincerităţii şi integrităţii. Campbell et al. b se referă la panta liniei de regresie iar a este o constantă. Constructele latente reprezintă criteriul ideal (ceea ce dorim să măsurăm. Utilitatea practică cea mai importantă a folosirii ecuaţiei de regresie în testarea psihologică. Ambii coeficienţi se pot determina pe baza unor calcule algebrice din datele brute. la nivel teoretic) şi măsurile pe care le folosim (cum ar fi scorurile de performanţă sau accidentele) reprezintă indicatorii de manifestare ai performanţei latente. între comportament (ceea ce face o persoană). şi trebuie să-şi facă bine treaba.

În afară de crearea unei taxonomii a factorilor de performanţă. Pitariu. Dimensiuni de performanţă ca: „performanţa globală”. nivel de efort şi insistenţă). generice pentru toate locurile de muncă similare. Perioada alocată pentru construirea SEAC conform lui Maiorca . De-a lungul timpului au fost dezvoltate numeroase metode şi tehnici de evaluare a performanţelor. Capacitatea de a rezolva sarcinile de comunicare scrisă şi orală constând în performanţa în rezolvarea sarcinilor de comunicare scrisă şi orală. 12. specifice pentru fiecare loc de muncă. sunt departe de a fi dimensiuni utilizate de evaluatori când ei fac referiri la performanţa profesională. Capacitatea de rezolvare a sarcinilor tehnice nespecifice postului de muncă. cu alte cuvinte ajutarea colegilor de serviciu şi a altor indivizi să îşi îndeplinească obiectivele de performanţă. 2000). cel mai important lucru din acest model este faptul că încearcă să definească taxonomia criteriilor ideale relevante într-o anumită măsură pentru toate locurile de muncă. Practic. implementarea şi obţinerea resurselor. modelul propune şi determinanţii KSAO pentru fiecare dimensiune a performanţei profesionale. Există trei tipuri de determinanţi: cunoştinţele declarative (faptul că persoana ştie ce trebuie să facă). cunoştinţele procedurale (faptul că ştie cum să facă acel lucru). Prin urmare. din orice dimensiune a sa ar fi privită. În acest context. Demonstrarea efortului prin direcţia. La acestea. 10. Capacitatea de rezolvare a sarcinilor specifice postului de muncă adică performanţa în ceea ce priveşte sarcinile tehnice de bază. Scalele de evaluare cu ancore comportamentale (SEAC) aduc un plus faţă de scalele de evaluare grafice sau numerice care se caracterizează printr-o fidelitate scăzută şi discriminare slabă. „calitatea produselor” sau „aptitudinea de a relaţiona cu oamenii” etc. Management/administrare constând în comportamente ce ţin de organizarea. adică evitarea acţiunilor negative cum ar fi întârzierile. Capacitatea de supervizare/leadership adică influenţarea. Facilitarea performanţei colegilor şi echipei.99 - . acestea fiind şi ceea ce înseamnă comportamentul potenţial estimat prezis de instrumentarul de testare psihologică (Landy & Farr. utilizate de psihologi sau alţi specialişti în resurse umane ori reprezentanţi ai unor firme de consultanţă. consumul de droguri şi încălcarea regulilor. insistenţa şi intensitatea comportamentelor orientate către performanţă. performanţa.(şi numai opt) dimensiuni latente ale performanţei. 11. 14. care definesc pe larg domeniul performanţei pentru toate locurile de muncă: 9. 16. unele mai precise iar altele mai puţin precise. 15. 13. psihologii sunt interesaţi în intervenţiile lor de comportamentele celor evaluaţi. reprezintă o funcţie a acestor trei determinanţi. Păstrarea disciplinei personale. Cu alte cuvinte performanţa în ceea ce priveşte sarcinile tehnice de bază. absenţa. direcţionarea şi monitorizarea angajaţilor şi colegilor de serviciu. 1983. 4. şi motivaţia (alternative. de fapt.. dimensiunile de performanţă sunt formulări vagi şi adesea lipsite de sens pentru evaluatori. METRICI SUBIECTIVE ALE PERFORMANŢELOR PROFESIONALESCALELE CU ANCORE COMPORTAMENTALE Criteriile de măsurare obiectivă a performanţelor se apreciază că sunt contaminate şi lacunare. Literatura psihologică semnalează o frecvenţă relativ constant ridicată de studii care abordează această problemă. chiar dacă importanţa lor relativă poate fi diferită pentru fiecare dintre cele opt dimensiuni. Se pare că în ultimul timp scalele cu ancore comportamentale au devenit mai populare prin setul de calităţi pe care îl posedă vizavi de alte tehnici utilizate.

în unele cazuri. Colectarea de elemente critice Cercetările au arătat că elementele critice obţinute din amintiri sunt la fel de bune pentru construcţia instrumentelor ca şi elementele critice obţinute din observarea directă a comportamentelor la locul de muncă (Campion. Raţionamentul personal are un rol important în acest proces. În final. Astfel. fiecare dintre ele scris pe o hârtie diferită. descrierilor. care de obicei conţine de la 4 la 9 puncte. 3. fiecare conţinând mai multe elemente critice. categoriile se vor combina şi vor fi eliminate categoriile în plus. Maiorca (1997) prezintă o listă de incidente critice (comportamente) care ar fi putut fi create pentru un post de secretară: 1. Dacă analiza unui loc de muncă a rezultat în categorizarea comportamentelor la locul de muncă. de aceea trebuie tratate cel puţin patru aspecte specifice (Maiorca. etichetărilor etc. Astfel. redactează documente care nu sunt urgente şi proiecte care nu au o dată-limită stabilită. Procedura exemplificată de Maiorca (1997) constă în opt paşi: Pasul 1. Analizarea categoriilor Seturile de categorii sunt examinate pentru a li se determina consistenţa internă. Rezultatul este reprezentat de un număr dat de dimensiuni ale performanţei. Face confuzii între priorităţi. câţiva SME care vor folosi noul instrument vor avea sarcina de a examina şi critica forma acesteia. şi toate hârtiile aflate la un loc. S-a descoperit că 4 puncte sunt suficiente.100 - .(1997) este de 2-3 luni pentru orice funcţie dată. inclusiv dacă pe ea scrie "confidenţial" sau nu. Ţine evidenţa consumabilelor de birotică folosite. Este nevoie de cel puţin 8-10 experţi în domeniu pentru a încadra în mod independent elementele critice în categorii. Pasul 3. Deschide toată corespondenţa. Conceperea elementelor critice Acest pas presupune trei activităţi specifice. Numărul necesar de Experţi în Domeniu (SME) depinde de numărul de adjutanţi şi de resurse disponibile. 5. nu este nevoie să se observe procesul în sine. Modul în care arhivează corespondenţa face ca aceasta să fie rareori găsită ulterior. 1997): „1) Este această categorie suficient de importantă pentru a fi folosită în evaluări ? 2) Această categorie reprezintă un anumit aspect al comportamentului la locul de muncă ? 3) Aceste categorii sunt cu adevărat independente ? 4) A fost omisă vreo categorie relevantă pentru comportamentele la locul de muncă ?” Pasul 4. Greener şi Wernli. ar trebui folosite şi acele categorii. 2. De asemenea tot Maiorca (1997) consideră că este nevoie de un număr suficient de evaluatori şi de adjutanţi pentru a dezvolta o serie de elemente critice. Pasul 2. dar ar trebui concepute şi altele noi. Abordarea SEAC pare să fie mai eficientă atunci când se urmează principiile psihometrice folosite pentru construirea ei. cu scopul de a le sorta înapoi în categoriile originale. 4. Cel puţin 8-10 SME diferiţi vor primi seturile întregi de elemente critice. Cunoaşte diferenţa între corectarea gramaticală a scrisorii directorului şi corectarea stilului de scriere. Sortarea elementelor critice în categorii Cel puţin opt persoane SME – oameni care sunt familiarizaţi cu tipul de muncă ce urmează să fie evaluat – vor sorta în mod independent un set de elemente critice (scrise pe hârtii diferite) în cât de multe categorii doresc. . Aceiaşi SME vor acorda calificative fiecărui element critic pe o scală numerică. Astfel. elementele critice pot fi concepute fie prin folosirea unui chestionar scris sau printr-un interviu. Un expert în domeniu va realiza o ultimă verificare a sintagmelor itemilor. 1973).

setul de categorii va conţine elemente critice care să descrie un spectru complet de comportamente. Realizarea de scale numerice de valori pentru elementele critice Din nou. Pregătirea formei finale a instrumentului În afara aranjării instrumentului. Elementele critice care au primit calificative foarte variate (cu un grad ridicat de variaţie şi de abatere standard) sunt eliminate. Fiecare SME acordă un calificativ incidentelor pe o scală numerică. Retraducerea scalei Altor SME li se oferă setul complet de elemente critice. În momentul îndeplinirii pasului al 4-lea. Pasul 8. Pentru fiecare element critic. a etichetărilor etc. 2. de obicei cu patru sau mai multe puncte. în acest moment trebuie realizată şi o ultimă verificare a cuvintelor folosite. a descrierilor. se reţine variaţia şi abaterea standard (Maiorca. 1997). Fiecare SME trebuie apoi să le sorteze din nou în categoriile definite în cadrul paşilor 2 şi 3. Elementele critice ale fiecărei categorii sunt examinate. Elementele critice rămase sunt editate pentru a avea o formă mai clară. Elementele vor fi scrise clar fără ca înţelesurile lor să se suprapună. Pasul 7.1. 3. Elementele critice. de la foarte bune la foarte proaste. . Se reţine şi scorul mediu pentru fiecare element care nu a fost eliminat. Pasul 6.101 - . o serie de SME primesc categoriile şi elementele. Un element critic de obicei este retradus corect atunci când o parte din evaluatori (de obicei peste 80%) îl atribuie dimensiunii din care provine (Smith & Kendall. prin definiţie. Dacă vreunul din comentariile lor relevă deficienţe importante. corectă gramatical şi stilizată. Totuşi. Valabilitatea. şi hârtiile fiind amestecate. reprezintă comportamentele extreme – extrem de bune sau extrem de slabe (Flanagan. pretestarea şi eliminarea defectelor minore Acei SME care vor folosi noul instrument trebuie să examineze şi să aducă critici formei finale a instrumentului. o scală completă are nevoie de itemi care să ilustreze toate nivelurile performanţei. Elementele adiţionale sunt de asemenea menţionate pentru a ilustra cazurile de limită ale nivelurilor de performanţă. fiecare element critic fiind pe o hârtie aparte. iar repetiţiile sunt eliminate. Forma finală a instrumentului este reprezentată de elementele critice care au supravieţuit atât retraducerii cât şi criteriilor abaterii standard. 1954). Instrumentul final BARS este compus dintr-o serie de scale dispuse vertical (câte una pentru fiecare dimensiune) şi ancorate de către elementele critice păstrate. Elementele critice sunt în acest moment pregătite să fie plasate pe scalele finale în locaţia necesară. Pasul 5. trebuie repetaţi unii din paşii anteriori. 1963).

Are o capacitate foarte bună de a recunoaşte angajaţii care nu sunt Se află peste nivelul aşteptărilor .Înţelege şi îndeplineşte nevoile de instruire ale personalului .Monitorizează şi consemnează permanent performanţele şi comportamentele angajaţilor în timpul perioadei de evaluare . Un alt exemplu este dat de un ghid de realizare a scalelor BARS/SEAC. la nivel general . de respect şi corectitudine în gestionarea serviciilor. oferă standarde clare pentru împlinirea obiectivelor de către angajaţi. CALIFICATIVE EXEMPLE/ ANCORE Oferă servicii de aceeaşi factură: financiare şi profesionale Refuză să accepte cadouri de la clienţi datorită faptului că ar putea transmite impresia de favoritism.Cunoaşte în detaliu punctele forte şi slăbiciunile angajaţilor şi îşi foloseşte aceste cunoştinţe pentru a concepe planuri detaliate de a creşte performanţele .102 - . inclusiv a standardelor de lucru şi/sau de concepere a unor scopuri şi obiective corecte .Înţelege punctele forte şi slăbiciunile angajaţilor. .Ajută angajaţii. 1 Managementul dezvoltării/performanţei angajaţilor – Lucrează împreună cu angajaţii pentru a concepe planuri de training şi dezvoltare. evalua şi influenţa performanţa angajaţilor . susţinându-i cu scopul de a-i face să ajungă la nivelurile de performanţă dorite .Cooperează cu angajaţii pentru a crea planuri individuale de îmbunătăţire a performanţei. Exemplu de scală cu ancore comportamentale vizând dimensiunea decepţie (fraudă asupra clientului) (Cardy şi Selvajan 2004). oferă constant un feedback echilibrat pentru a clarifica punctele forte şi slăbiciunile.Foloseşte foarte bine sistemul de management al performanţei pentru a monitoriza. Calificativ Întruneşte aşteptările Exemple posibile de comportament . Obţine o comandă de vânzare datorită faptului că a dat agentului de vânzare o sumă de 10000 RON Figura 2.Un exemplu de construire a scalelor cu ancore comportamentale este dat de către Cardy şi Selvarjan (2004) privind dimensiunile şi definiţiile comportamentului etic în organzaţii (fig 2).Evaluările sunt gata la timp . Poziţie: AGENT COMERCIAL Dimensiunea: DECEPŢIE (FRAUDĂ COMISĂ ASUPRA CLIENTULUI) Definiţie: În activitatea agentului comercial se impune o anumită conduită standard. 6 5 4 3 2 1 Corupe pe alţii pentru a munci dar nu răspunde la acelaşi nivel cu servicii reciproce.Dezvoltă planuri individuale de performanţe care includ standarde şi/sau scopuri/obiective potrivite pentru locul de muncă .Ia măsuri de corecţie atunci când este cazul .Subordonaţii primesc sfaturi clare şi la timp pentru a-şi îmbunătăţi performanţele. încurajează creativitatea individuală şi colectivă din cadrul grupului de lucru. Tabelul nr.

în oraş la cumpǎrǎturi sau face alte activitǎţi.a. Foare înalt activitǎţile din afara locului de 8 7 6 5 4 muncǎ zilnic pentru cǎ mai are un loc de muncǎ (2−3 ore) Lipseşte de câteva ori pe sǎptamânǎ pentru a-şi rezolva alte probleme şi activitǎţi. 1980).103 - . Poziţie: casieriţǎ Dimensiunea chiul din timpul programului Cunoştinţe necesare: sǎ batǎ la casa de marcat electronicǎ Lipseşte mereu din timpul programului în medie pe zi 3-4 ore la fumat. . Lipseşte din timpul programului zilnic max 1 orǎ pentru a-şi rezolva problemele de la celǎlat loc de muncă. 3 Lipseşte 1 zi pe săptămână în special vinerea pt că mai are un 2 loc de muncă sau pt că are de Foarte Slab învăţat pentru continuarea 1 studiilor superioare Figura 4. recomandă acţiuni corecte care să remedieze aceste situaţii . Un exemplu de scală de apreciere construită prin metoda scalei de evaluare cu ancore comportamentale (adaptat după Farr ş. 2 ore de fiecare datǎ. . Un exemplu de scală de apreciere construită prin metoda scalei de evaluare cu ancore comportamentale (adaptat după Farr ş. max 20−30 min 2Foarte scăzut pentru a fuma şi mânca.Nu prea încurajează şi caută ocazii să poată critica Alte două exemple de scale cu ancore comportamentale mult mai detaliate se pot analiza în figura 3 şi figura 4. max. 1980). 9 Îşi rezolvǎ toate problemele şi Moderat t Nu lipseşte deloc şi serveşte masa la locul de muncă sau in pauzele legale. 1 Figura 3. 3 Lipseşte rar în fiecare sǎptǎmânǎ.Nu instituie standarde clare de performanţă sau obiective/scopuri corecte pentru angajaţi .Nu întruneşte aşteptările capabili de a face munca cerută.Nu poate susţine evaluările subiective de performanţă cu documentele necesare .. că e în concediu de studiu care alternează cu cel medical 9 Foarte ridicat 8 7 6 5 Moderat 4 Lipseşte 2 zile pe săptămână alternat concediu de boală cu concediu de studii pt că mai are un loc de muncă Lipseşte 4 zile pe săptămână alternat concediu de studiu şi concediu de odihnă Lipseşte 3 zile pe săptămână alternat în special concediu de studii superioare Nu lipseste aproape deloc. Poziţie: casieriţă Dimensiunea absenteism Cunoştinte necesare: să bată la casa de marcat electronică Lipseşte 5 zile pe săptămână pt.Rapoartele cu privire la performanţa angajaţilor conţin informaţii insuficiente sau ambigue.Nu are cunoştinţe necesare/suficiente ale punctelor forte şi slăbiciunilor angajaţilor . decat accidental cand este f bolnavă sau are ceva important de rezolvat (situaţii extreme)..a.

Ambele tipuri de validitate. nu sunt interrelaţionate în realitate. .Y reprezintă valoarea coeficientului de corelaţie înregistrat între două măsurători diferite a două trăsături diferite (corelaţia trebuie să fie mică).T teoretic reprezintă corelaţia unei măsurători cu ea însăşi. 1970. ale aceleiaşi trăsături. potrivit definiţiilor oferite. . Valoarea acestei corelaţii indică validitatea covergentă. Tabelul nr. Validitatea de discriminare sau divergentă se referă la cazul în care variabilele care măsoară diferite constructe nu sunt corelate (sau valoarea corelaţiei este foarte aproape de zero) (Balazsi.104 - . EVALUAREA VALIDITĂŢII DE CONSTRUCŢIE A UNEI SEAC−MATRICEA − MULTI TRĂSĂTURI MULTI METODĂ Campbell şi Fiske (1959) au dezvoltat noţiunile de valididate convergentă şi validitate discriminantă pentru a defini validitatea relativă la construct a unui instrument de măsură. 2008). . 2 Matricea Multi Trăsătură Multi Metodă (după Trochim.Z reprezintă valoarea corelaţiei existente între două trăsături diferite evaluate cu aceeaşi metodă. pot fi citiţi în matricea MTMM. pot fi calculate utilizând MTMM (Matricea Multi Trăsătură Multi Metodă). Din moment ce trăsătura evaluată este aceeaşi. trebuie demonstrate ambele tipuri de validitate. Validitatea convergentă reprezintă măsura în care variabilele care măsoară acelaşi concept sunt într-adevăr corelate. MTMM este o simplă matrice de intercorelaţii sau un tabel de corelaţii aranjate în aşa fel încât să faciliteze interpretarea măsurării validităţii de construct. . Alwin. 1974). care nu este altceva decât o matrice de corelaţie care rezultă în urma evaluării a mai multor trăsături (în exemplul dat notate cu A şi B) cu diferite metode (notate cu M1 şi M2).4. 2 sunt valabile următoarele notaţii: . 2006) M1 A1 B1 A2 B2 A1 X Z W Y B1 X Y W A2 M2 B2 M1 M2 X Z X În tabelul nr. fiecare trăsătură fiind măsurată cu fiecare metodă (vezi tabelul 2). Cei doi autori ai acestei metode introduc şi două noi tipuri de validitate – convergentă şi discriminativă – ca subcategorii ale validităţii de construct. Validitatea convergentă se referă la măsura în care conceptele care ar trebui relaţionate teoretic sunt interrelaţionate şi în realitate. efectuate cu metode diferite (A1A2). dar în practică pe această diagonală sunt trecute valorile indicatorilor de fidelitate.U reprezintă corelaţia existentă între două măsurători. convergentă şi discriminativă. Validitatea discriminativă se referă la măsura în care conceptele care nu ar trebui să fie relaţionate teoretic. Indicatorii de validitate. se presupune că valorile U trebuie să fie destul de mari (Althauser & Heberlein. Pentru a pretinde că instrumentul pe care îl utilizăm are validitate de construct.

13 -. Urmând metoda MTMM.În interpretarea matricii MTMM se utilizează următoarele criterii: . A1A2>C1A2.15 3 4 5 6 7 8 9 1 . pentru testarea validitaţii convergente şi a validităţii discriminante se poate aplică matricea MTMM la două sau mai multe metode de măsurare a dimensiunilor unui criteriu.26** -.105 - .02 1 . 3 Matricea de corelaţii între variabilele independente şi dependente 1. 3. această strategie combină atât rezultatele obţinute prin autoobservaţie dar şi raportul de observaţie independentă (realizată de observatori experţi). Venkatesh et all (2003) evidenţiază un model de măsurare multiplă atât al predictorilor cât şi al criteriilor alese. .18 2 1 -. A1A2>A1A2. A1A2>A1A2). În practică. În completare. . Un studiu anterior de validare la criterii obiective Absenteism şi Chiul (Popa−Chraif. Pozitivǎ 2.valorile coeficienţilor de validitate (marcate cu W) trebuie să difere semnificativ de 0 şi să aibă valori destul de mari. pe lângă abordarea strategiei MTMM.valoarea coeficienţilor de consistenţă internă (notate cu X) trebuie să fie cea mai mare din tabel.07 1 . modelul avansat de Venkantesh şi colectivul (2003) evidenţiază puterea legăturii dintre testele predictorii aplicate şi două criterii alese (autoobservaţia şi observaţia independentă).25* -. Pozittră 3. Stres 5. Model de măsurare a predictorilor şi criteriilor folosind MTMM (Venkantesh 2003) În Figura 5 se poate observa folosirea a două metode (autoobservaţia şi observaţia independentă) în validarea relaţiei dintre predictori şi criterii.74 .01 .valoarea fiecărui coeficient de validitate (notat cu W) să fie mai mare decât valorile coeficienţilor de corelaţiei rezultate în urma măsurării a două trăsături diferite cu aceeaşi metodă (notate cu Z).valoarea unui coeficient de validitate (notat cu W) să fie mai mare decât valorile Y din linia şi coloana blocului (ex. Eticǎ 1 1 . Matricea de corelaţie între criteriile obiective Absenteism şi Chiul şi predictorii aleşi au evidenţiat corelaţii semnificative statistic aşa cum se poate urmări în tabelul nr. 2008) a evidenţiat posibilitatea construirii ancorelor comportamentale absenteism şi chiul ca metode subiective de măsurare a comportamentului contraproductiv. Tabelul nr. Cognitie/s Cognitie/i β1 Performante/s β2 β5 Comportament/s β3 β6 β7 β8 β4 β9 Performante/i Comportament/i Figura 5. . Negatră 4. A1A2>B1A2.86 .

0304 X2 2 Pozittrǎ 0.769 0.05 .724 0. Mobbing 9.03 .803 0.25* *p < .013 0.041 0.052 -0. Model B Eroarea Beta medie 1 Constantǎ 3.035 -1.308 -1.919*Afinitǎţi Tabelul nr.95** -.510 0. Stres.157 -1. Negativǎ.18 -.015 0.68 1 .040 -1.00014 X8 8 Mobbing 0.02 -.107 -0. 3 evidenţiază corelaţiile între variabilele independente şi cele dependente ca expresie a contraproductivitǎţii exprimată în studiul de faţǎ prin variabilele dependente: Absenteism (concedii de studiu şi boalǎ) şi Chiul (ore din program petrecute fǎrǎ sǎ munceascǎ). Tabelul nr.28** .027 -1.251 0.081 2. Satisfacţie 7.090 3.426 0.175 0.29** -.671 0.0001 .0064 0.0923 X3 3 Negatrǎ 0. Satisfacţie.97** .036 p 0.037 43.002 0.157-0.952 X8 8 Mobbing 10.480 X5 5 Eticǎ 0.04 -.022 -0.02 -.848 20.0001 Ecuaţia de regresie multiplǎ conform tabelului nr.145 0.000 0.01 .69** -.525 0. Negatrǎ (emoţii negative).999 0. Mobbing şi Afinitǎţi coreleazǎ cu variabilele independente la diferite grade de semnificaţie statisticǎ cu variabilele dependente−criterii.20* .004 0.00 -. Nestandardizaţi Stand.126 1.0535 X4 4 Stres 0.033 X7 7 Negativǎ 2.935 1. Luând în consideraţie faptul cǎ şi variabilele independente coreleazǎ între ele s-au calculat de asemenea şi coeficenţii de corelaţie partialǎ.080 X2 2 Pozittrǎ 0.11 .008 -0.066 -2. **p < .10 -.011 X9 9 Afinitǎţi 1. Eticǎ.250 -0.04 -.35** .065 -0.00 -. Afinităţi ABSENTEISM CHIUL .20* .07 . Negativă 8.04 -0.157 X1 1 Pozitivǎ 0.690 -0.901 -0.492 0.619 0.0445 X6 6 Satisfacţie -0.00 .957 p 0.29** 1 -.056 0.270 -0.617 0.35** -.09 -.076 -0.919 26.220 -0.378 0.37* .369 -59.003 0.042 0.17 .51 -.15 . Nestandardizaţi Stand.328 X6 6 Satisfacţie 1.128 0.596 2.17 -.886 0.978 0.032 -0. Se observă că variabilele independente: Pozitivǎ (emoţii pozitive).617 0. 5 Modelul de regresie multiplǎ pentru variabila dependentǎ: Chiul t Coeficienţi Coef.23* -.19 .085 1.016 -0.125 2.008 -0.044 -0.226 0. 4 este urmǎtoarea: Y= +2.086 -0.194 0.354 -0.41** .469 X4 4 Stres 0.76** -.00 1 -.74** .011 -0.05. 4 Modelul de regresie multiplǎ pentru variabila dependentǎ: Absenteism t Coeficienţi Coef.194 X5 5 Eticǎ 0.17 .136 X1 1 Pozitivǎ -2.081*Stres+0.082 0. Pozittră (emoţii pozitive ca trăsătură de personalitate).70** 1 -.553 0.09 . Model B Eroarea Beta medie 1 Constantǎ -1.179 X3 3 Negatrǎ 1.502 -0.06 .841 0.202 X7 7 Negativǎ 0.20* .106 - .6.21* -.01 Tabelul nr.138 0.

6 .XI.05) între cele două metode s-a demonstrat că în organizaţia respectivă ancorele comportamentale alese sunt expresia reală a comportamentelor caracteristice contraproductivităţii.503 -0. 2008).68 -. MTMM este considerată ca fiind o metodă extrem de riguroasă pentru măsurarea validităţii de construct. 6 au fost trecute două metode diferite prin care a fost măsurat comportamentul contraproductiv pe două dimensiuni: absenteism şi chiul din program. Tabelul nr.06 1.Ancore A2 . Astfel.08 .24 1.457 0.848*Mobbing Y= Constanta -0.848*X8 Analizând modelul de regresie cu douǎ variabile independente.066*Pozitivǎ+0. 6 Matricea MTMM pentru două metode de măsurare a comportamentului contraproductiv 1.68 şi rB2B1=.78 -.0 2.090*Satisfacţie+0. În urma validării convergente (rA1A2=. Printr-o singură matrice de intercorelaţii este posibil să examinăm atât validitatea convergentă cât şi cea discriminativă în mod simultan. Observaţie A1 1.125*X7+0.0 directă B1 -.09 .066*X1+0. boală sau de studii şi chiulul în timpul programului este măsurat în ore. Observaţia directă a evidenţiat o anumită relaţie stabilită între criteriul contraproductivitate şi predictorii aleşi iniţial (Popa−Chraif. 5 este urmǎtoarea: Y= Constanta -0. Aplicând cele două ancore comportamentale în măsurarea comportamentului contraproductiv în organizaţia respectivă şi înregistrând comportamentele contraproductive (absenteism şi chiul) s-a trecut la validarea convergentă şi divergentă a celor două ancore de măsurare a comportamentului contraproductiv folosind metoda multi trăsături multi metodă (tabelul nr.68 1.2008 BIBLIOGRAFIE .090*X6+0. Folosirea metodei de evaluare a scalelor cu ancore comportamentale în evaluarea aceloraşi dimensiuni ale contraproductivităţii incită la verificarea validităţii convergente şi discriminatorii între cele două metode aplicate. Prima metodă constă în măsurarea celor trei dimensiuni prin observaţie directă: absenteismul se măsoară în zile de concediu de odihnă.0 comportamentale B2 -.107 - .021 -0.230 0.649 Ecuaţia de regresie multiplǎ conform tabelului nr.0 În tabelul nr. ANCORE A1 B1 C1 A2 B2 C2 1. obţinut având drept criteriu variabila dependentă Chiul se pot calcula coeficienţii de corelaţie parţiali pentru a evidenţia dacǎ corelaţia dintre variabilele independente influenţeazǎ corelaţia cu criteriul ales chiul. 6). OBSERVAŢIE 2. în loc de observaţia directa care necesitǎ colectarea multor date se pot folosi cele două ancore de evaluare cu scopul de a evalua comportamentul exprimat în organizaţie.X9 9 Afinitǎţi -0. Primit în redacţie la 13.125*Negativǎ+0. Avantajul metodei MTMM este aceea de a conferi o metodologie operaţională pentru a măsura validitatea de construct.78 pentru p<0.

Assessing ethical behavior: Development of a Behaviorally Anchored Rating Scale. & HEBERLEIN. BALASZI. London Institute of Personnel Management. H. 9. 2003. Borgatta (Ed. 58.1. 51. W. p. J. Universităţii Titu Maiorescu. 11.. J. CLEVELAND. 56. Sociological methods. & KENDALL. D. F. R. 2006.SMITH P. and WERNLI. 13. User acceptance of infoemation technology: Toward as unified view...PLOYHART. 2008. M. In E. G. L. 1970. Psychological Buletin. 2004. San Francisco: Jossey-Bass. 12.M. J. SHAW.socialresearchmethods. 149-155.B. Lucrările conferinţei internaţionale UTM Education and creativity for a knowlwdge society. Retranslation of expectations: An approach to the construction of unambigous anchors for rating scales.PITARIU. p. p. SELVARAJAN. N..108 - . R. 2.S. 27 . Academic Press: New York. 17.). M..K. Ed. The critical incident Technique.Bass. Work Observation Versus Recall in Develing Behavioral Examples for Rating Scales. 7. A.J.A.D. Sociological methodology. Procedura multitrăsături multimetodă: o abordare din perspective SEM..ALWIN. CARDY. 81-105. T. 79-105.L. G. T. J. Behavior anchored scales – a method of identifying continuing education needs of engineers (Final Report).L. LANDY. San Francisco: Jossey. 2006. & KOZLOWSKY.TROCHIM.VENKATESH.MAIORCA. M.. Social research methods.CAMPBELL.). 14.G.. F. Ediţia II).T. 8.ALTHAUSER. L. LEA: Mahwah. 15. Managementul resurselor umane: Evaluarea performanţelor profesionale (Ediţia 2). 16. Staff appraisall. 1974.. PACKARD. p.. Psychological Bulletin. 4. 286-288. 2006.net /kb/contents. Costner (Ed.POPA-CHRAIF. E.E. F.. J. Contemporary practice and theory (Third Edition). 200. J. 1963. 2(6). evaluarea posturilor de muncă şi a personalului.A.D. ENSCORE. Journal of Applied Psychology. MIS Quarterly.L. 3. 425-478. p. 4.http://www. Proiectarea fişelor de post. S. 327-358. FLANAGAN J. 47. W. Editura All Beck: Bucureşti. R. DUBIN. 106-111. . FAAR. 1974. & FISKE. Predictori ai comportametului contraproductiv. Methods.FAAR. W. SCHNEIDER B.3. H. V. Un ghid practic pentru managerii de resurse umane.RANDELL. 1980.E. New Jersey. 10. HR Division of the 47th Midwest Academy of Management Meeting. 1997.J. Supervision. DAVIS. 2. 2008. p. T. P. MORRIS. A causal assessment of validity and the multitrait-multimethod matrix. S.php. D. 18. R. 1983.M. 1959. Psihologia resurselor umane.A. The Pennsylvania State University. & SCHMITT. 1973. theory and applications. In H. The measurement of work performance. (1954). 6.N. How to construct behaviorally anchored rating scales (BARS) for employee evaluations. & DAVIS. & SLATER.C. Convergent and discriminant validation by the multitrait-multimethod matrix.151-169. R. IRECSON: Bucureşti. GREENER. Staffing organizations. CAMPION.PITARIU. Approaches to the interpretation of relationships in the multitraitmultimethod matrix. D..D. M. L.C. p. Journal of Applied Psychology. 5.

4 Prezentarea şi analiza conceptelor de mobbing.2. hărţuire sexuală şi contextul în care apar la locul de muncă. Precerinţe: Nu este cazul Expunere: . Hărţuirea angajaţilor la local de muncă. bulying. Emoţiile pozitive şi negative la locul de muncă 1.MODULUL III UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 1 CLIMATUL LA LOCUL DE MUNCĂ ŞI COMPORTAMENTUL CONTRAPRODUCTIV Conţinuturi: 1. Motivaţia şi satisfacţia la locul de muncă 1.3.109 - . 2 Prezentarea şi analiza conceptelor de motivaţie şi satisfacţie şi contextul în care apar la locul de muncă.Delimitări conceptuale ale comportamentului contraproductiv 1. 3 Prezentarea şi analiza conceptelor de emoţii pozitive şi emoţii negative şi contextul în care apar la locul de muncă.4 Mobbing.1. Obiective: 1 Prezentarea şi analiza conceptului de contraproductivitate şi contextul în care apare la locul de muncă.

intenţia de a face rău (care poate fi absentă. pentru colegi sau clienţi. Astfel. Vardi şi Wiener (1996) tratează trei tipuri de comportament contraproductiv: 1) comportamente care conduc la beneficii pentru propria persoană (furt. utilizarea bunurilor şi serviciilor companiei în interes personal. atitudini incorecte faţă de colegi. 5. concurenţă neloială. furt. 1998). bullying şi mobbing (forme ale hărţuirii nonsexuale) care pun accent pe persoana ce este ţinta comportamentului respectiv. sexual harrasment (hărţuire sexuală). Acest tip de comportament e analizat drept construct general sau prin diverse faţete. 2002) a fost descris şi analizat în mai multe variante. violenţa şi agresivitatea). Comportamentul contraproductiv la locul de muncă ( Fox. nu se poate afirma acelaşi lucru despre viziunea pe care o are persoana angajată în activităţi neetice în privinţa faptelor sale. 2) cele care conduc la beneficii pentru organizaţie (falsificarea unor documente contabile. Gundlach şi Douglas. comportamentul contraproductiv a căpătat proporţii îngrijorătoare în ultimii ani. mai nuanţate. în vederea eliminării confuziilor. 2004. Dacă prezenţa actului voluntar este necesară. dezvăluind o nouă latură a realităţii organizaţionale. comportamentul contraproductiv constă în „actele de la locul de muncă realizate intenţionat şi care constituie încălcări ale regulilor şi politicii organizaţiei“ (Vardi şi Weitz. hărţuire).1. Spector şi Miles. prezentă sau ambiguă). Martinko. Aceste comportamente au un caracter nefavorabil fie la nivel interpersonal. p. Vardi şi Witz (2004) completează definiţia formulată de Johns. ţinta actului (care poate fi reprezentată de indivizi. abuzul emoţional. 2. intensitatea şi profunzimea comportamentelor manifestate. 3).110 - . ca impoliteţea. cercetătorii preocupaţi de studiul comportamentului organizaţional au început să-şi îndrepte atenţia asupra aspectelor negative şi dăunătoare ale acestuia.1. fie la nivel organizaţional. de organizaţie sau de ambele). 1997). represaliile. Sunt raportate aproximativ 42%e cazuri de femei hărţuite sexual la locul de muncă. Un individ poate . Pearson. persistenţa actului (un act singular sau repetat în timp). documente fiscale pentru îmbunătăţirea şanselor organizaţiei de a obţine un contract). şi alte forme (răzbunarea. Andersson şi Porath (2005) precizează caracteristici care diferenţiază comportamentele contraproductive: 1. conducând la producerea de daune şi importante pierderi pentru organizaţie. 3) comportamente care provoacă daune (sabotarea reţelei de calculatoare a organizaţiei). Identificat cu activităţile care provoacă daune şi pe care comunitatea le consideră ilegale sau neacceptabile din punct de vedere moral (Johns. manipularea clienţilor. 4. Dorinţa de a obţine cât mai repede succesul sau câştigul material îi determină pe membrii organizaţiilor să apeleze frecvent la minciună. Delimitări conceptuale ale comportamentului contraproductiv După o lungă perioadă caracterizată prin interesul crescut acordat analizei şi explicării atitudinilor şi conduitelor pozitive ale angajaţilor. Acestea sunt doar câteva din subiectele care au adus în atenţia cercetătorilor problematica eticii în organizaţii. 3. tipuri de norme încălcate (ce ţin de organizaţiei. 75% de cazuri de furturi. pe caracteristicile şi motivaţia lui. adăugând intenţionalitatea. şi de la 33% la 75% de cazuri de angajare în forme uşoare sau mai grave de comportament contraproductiv (Giacalone. ale grupului de lucru sau nici una). care pun accent pe cel ce manifestă comportamentul. 2001.

distorsiona sau diminua gravitatea propriilor acţiuni. Pe lângă pierderile financiare. organizaţiile ai căror membrii sunt implicaţi în activităţi contraproducitve sunt afectate în urma publicităţii negative şi a scăderii încrederii din partea publicului. care pot sugera probleme de natură patologică.111 - . să se prezinte o estimare veridică a costurilor şi a efectelor negative generate de comportamentul contraproductiv. Precizarea potenţialelor daune este o coordonată constantă a definiţiilor: sunt considerate comportamente neetice încălcarea obieceiurilor. cât şi pentru cercetători să înţeleagă mai bine factorii care stau la baza producerii acestui tip de comportament. vor fi denumite comportamente contraproductive acele acţiuni realizate în mod intenţionat de către angajaţi. politicilor. vii). Deşi exemple de comportament contraproductiv au fost şi sunt înregistrate la angajaţi care fac parte din toate tipurile de organizaţii şi din toate nivelurile ierarhice. coli de hârtie) până la un nivel mult mai grav. 587). 2004). există suficiente motive atât pentru manageri. Aceeaşi abordare se regăseşte şi la alţi autori. care pot cauza falimentul companiei. precum însuşirea unor bunuri nesemnificative ale organizaţiei (pixuri. absenteism (absenţe. termenul de comportament neetic este mai potrivit pentru cadrul organizaţional decât cele de devianţă sau comportament antisocial. interesul manifestat faţă de acest domeniu este relativ scăzut. Autorii precizează că acestea variază în gravitate de la un nivel scăzut. datorită multiplelor forme şi gradurilor de manifestare asociate. antisociale (Giacalone. . nesemnificative. 1999). provocând daune şi ameninţând bunăstarea acesteia. 2003). 2004). 2007. a motivaţiei sau satisfacţiei. cercetătorii referindu-se la ele ca fiind comportamente disfuncţionale (Vardi şi Weitz. p. prin care se încalcă normele. În lucrarea de faţǎ. colegilor de muncă. Analizat dintr-o perspectivă socială. poate chiar imposibil. până la sume extrem de mari. p. a nivelului de dezvoltare morală şi a influenţelor exercitate de organizaţie (Sims. precum furtul unor sume mari de bani. Un al doilea fapt care frapează în egală măsură constă în inconsecvenţa delimitărilor conceptuale privind definirea şi descrierea acestor fenomene. consum de alcool). Este foarte dificil. sau intenţionează să dăuneze. Costurile economice implicate variază de la sume mici. care definesc acest fenomen drept „orice comportament care dăunează. dar şi a societăţii în general. a particularităţilor de personalitate. Sintetizând aceste afirmaţii. 1997. procedurile şi valorile organizaţiei. şi reglementărilor interne de către un individ sau un grup. am optat pentru noţiunea de comportament contraproductiv deoarece înglobează o paletă vastă de acţiuni privind încălcarea normelor şi a codurilor etice. De asemenea. Contradicţia terminologică şi descriptivă este cu atât mai greu de explicat având în vedere că particularităţile şi categoriile subsumate sunt foarte asemănătoare. managerilor sau însăşi organizaţiei“ (Giacalone. acest tip de comportament este descris ca fiind rezultatul relaţiilor sociale. care periclitează bunăstarea organizaţiei şi a membrilor săi (Appelabaum et. al. sugerând totodată caracterul dăunător exercitat asupra indivizilor şi organizaţiei. consum de droguri. apelând la diferite pretexte. 1995) contraproductive (Lanion şi Goodstein. deviante (Robinson şi Benett. comportamente riscante (accidente şi răniri). Sackett şi De Vore (2001) citat de Salgado (2002) au sugerat că aceste comportamente pot fi grupate în trei categorii: comportamente deviante (furt. întârzieri). Scăderea productivităţii. Luând în considerare urmările dăunătoare ale comportamentului neetic asupra organizaţiilor. ceea ce facilitează şi încurajează comportamentul contraproductiv. 1997) sau neetice (Frederick. prezenţa conflictelor şi a problemelor de recrutare şi retenţie pot reprezenta alte consecinţe.

Saige şi colectivul (1996) consideră că în culturile individualiste motivaţia de realizare este mai puternică decât în cele colectiviste prin urmare.. fie împotriva colegilor. asumarea meritelor altui coleg.Constructele amintite includ acţiuni ale angajaţilor orientate fie împotriva organizaţiei. prin care se încalcă normele. procedurile şi politicile organizaţionale din fiecare companie. angajaţilor săi şi/sau împuterniciţi lor. sabotaj. Pierdere de timp.1. Termeni şi definiţii asociate comportamentului contraproducitv din organizaţii – adaptarea după Kidwell et. comportament nesigur COMPORT AMENT DISFUNCŢI ONAL Acţiuni care violează esenţa organizaţiei şi/sau normele sociale. Agresiune. manipulare. discriminar. violenţă faţă de colegi Exemple Sursa Giacalone şi Greenberg (1997) Sackett (2002) Vardi & Weitz (2004) Frederick (1999) Atitudinea contradictorie şi mai ales tendinţa de excludere a temenului de „comportament contraproductiv“ din studiul comportamentului organizaţional a fost explicitată de către Vardi şi Weitz (2004). sunt considerate mai provocatoare obiectivele cu un nivel mai ridicat de dificultate şi sistemele de recompensare în funcţie de rezultate (Brown şi Reich. luând în considerare normele. violenţă interpersonal ă. Trebuie precizat că interpretarea comportamentului contraproductiv se realizează prin raportare la standardele unui grup social specific. implicând o desconsiderare a valorilor organizaţionale şi sociale. 1. răzbunare COMPORTA MENT CONTRAPR ODUCTIV Orice comportament intenţionat din partea unui membru al organizaţiei care este văzut de către organizaţie ca fiind contrar intereselor legimtime. se pare că aceasta are semnificaţii diferite. hărţuire sexuală.2. furt. Tabel 1. procedurile şi valorile organizaţiei. Furt. acte de muncă intenţionate care violează reguli asociate acestor comportament e. minciună. Minciună.Motivaţia şi satisfacţia la locul de muncă În ceea ce priveşte motivaţia în muncă. hărţuire. distrugerea proprietăţilor. provocând daune şi ameninţând bunăstarea acesteia. furt. p 6 COMPORTA MENT DEVIANT Definiţie Comportamen te voluntare care încalcă norme organizaţional e semnificative şi ameninţă bunăstarea organizaţiei şi a membrilor săi. şi nu în urma celor . în culturi diferite.al. Daune ale cantităţii şi calităţii muncii. absenteism. Agresiuni personale (atitudini ostile agresive faţă de ceilalţi) Robinson Bennett (1995) şi COMPORT AMENT ANTISOCI AL Acţiuni care provoacă pagube sau intenţioneaz ă să provoace pagube unei organizaţii. 1997). înşelăciune.112 - . În culturile colectiviste întâlnim convingerea că rezultatele pozitive apar în urma eforturilor colective. hărţuire sexuală COMPORTAM ENT NEETIC Acţiunea realizată în mod intenţionat de către angajaţi.

David McClelland (1985). iar obiectivele cele mai motivatoare sunt moderate ca dificultate şi realizabile. unele dintre ele definind motivaţia ca acel proces care guvernează alegerile făcute de persoane între forme alternative de activităţi voluntare. 1998). McClelland a efectuat o reducere a listei lui Murray şi a reţinut doar 3 nevoi dobândite principale: 1) nevoia de realizare. 1987. trăsăturile de personalitate. în dezvoltare (Vecernick. 2003). (1964). 3) nevoia de putere. Rotter (1954). în care abordări diverse studiază nivele diferite de analiză. decât pe acţiunea comportamentală propriu-zisă sau pe prestaţia în sine.113 - . motivaţia este una din principalele elemente determinante ale comportamentului la locul de muncă. 1986. Nevoia de afiliere are în vedere motivaţia pentru a stabili relaţii. Nevoia de realizare (autorealizare) se referă la dorinţa puternică de a îndeplini sarcini provocatoare. tratând sectoare diferite ale procesului motivaţional (Locke şi Henne. În culturile colectiviste. Caprara şi Borgogni. Locke. de a dobândi şi de a demonstra deprinderi. Nevoia de putere se manifestă prin dorinţa de a influenţa şi de a avea control asupra altor persoane. competenţe şi abilităţi de nivel superior. Vroom citat de Johns (1998) se concentrează asupra strategiei cognitive. 2) nevoia de afiliere. direcţionarea. Factorii care determină satisfacţia profesională diferă de la o cultură la alta. Kleinginna şi Kleinginna (1981) prezintă în studiul lor 140 de propuneri de definiţii care se regăsesc în literatura de specialitate. capitaliste au nivele mai ridicate de satisfacţie cu munca decât cei din culturile estice şi socialiste. Teoria nevoii de realizare a fost publicată în anul 1961 în cartea The Achieving Society. cuprinde teoriile expectaţiei şi ale atribuirii. aşteptările. În general. direcţionează şi susţine acţiunea umană în direcţia obţinerii unei performanţe la locul de muncă. 1988). satisfacţia cu superiorul reprezintă un predictor mai important pentru angajamentul organizaţional decât satisfacţia faţă de muncă. Sistemele de recompense în culturile colectiviste promovează echitatea. Autorii se centrează mai degrabă pe modele de predicţie decizională. principiul acţiunii transformatoare a persoanei în relaţia acesteia cu mediul şi principiul controlului execitat de individ asupra situaţiilor. consideră că motivaţia umană are mai degrabă o componentă dobândită decât una înnăscută. autorul teoriei. 1991). Realizarea de predicţii care ţin cont de domeniul motivaţiei este de importanţă fundamentală în stabilirea unor programe de gestiune a resurselor umane. În aceste sens. McClelland consideră că cea mai importantă este nevoia de realizare deoarece are tendinţa de a se .individuale (Niles. stabilitatea şi vechimea în muncă. angajaţii din culturile vestice. Împreună cu aptitudinile. Locke şi Latham (1990) susţin proprietăţile autoreglatorii ale psihicului. literatura de specialitate oferă un cadru teoretic vast şi complex. 1987. Landy şi Becker. pentru a te afla într-un grup social primitor şi deschis. Bandura (1986). nevoile şi altele (Landy şi Becker. la rândul ei. Wasti (2003) evidenţiază că în culturile individualiste satisfacţia faţă de muncă. pe de altă parte. intensitatea. Cercetători în domeniul psihologiei organizaţionale precum Steeres şi Poter (1987) şi Baron (1991) prezintă motivaţia la locul de muncă ca acel proces care iniţiază. cunoştinţele şi situaţiile cu care indivizii se confruntă. adică acele terii care preferă să se concentreze asupra studiului componentelor cognitive ale alegerii şi al parametrilor care guvernează tendinţele comportamentale şi schimbările de direcţie a acţiunii. are un impact puternic asupra relaţiei dintre individ şi organizaţie şi în special asupra angajamenului organizaţional. Alte definiţii se referă la elemente constitutive specifice ale fenomenului sau la integrarea unor astfel de elemente: iniţierea. Atkinson. pentru a comunica în mod amical cu cei din jur.

manifesta cel mai stabil în comportament. 1999) cele ale obiectivelor (Locke şi Latham. subiectul neavând dorinţa de a îndeplini o sarcină pentru propria satisfacţie internă. Adler şi Meece. Această teorie are aplicabilitate în special în domeniul organizaţional. 1984. concentrându-se asupra aspectelor care vin din interior şi care energizează individul către o activitate motivatoare şi satisfăcătoare. teoria self-worth promovată de Covington (1998) apud Iliescu şi colectivul (2009) care evidenţiază nevoia de a atribui o valoarea înaltă propriei persoane şi care discută despre tendinţa individului de a-şi crea şi menţine o imagine de sine pozitivă. 1991). O altă categorie de teorii care se concentrează asupra valorii atribuite de individ unei anumite acţiuni sau unui anumit obiectiv. deşi adesea cer prea mult de la subordonaţii lor. valori şi obiective care determină acţiunea. 2009). Astfel. asupra aşteptărilor privind succesul sau eşecul şi asupra sentimentului de control privind rezultatele. ceea ce este. pe de o parte. pentru că ceea ce motivează într-adevăr este recompensa (sau pedeapsa) şi nu sarcina în sine şi semnificaţia acesteia (Aniţei. care propun gruparea în patru categorii. 1999). subliniind rolul sănătăţii mentale în determinarea relaţiilor dintre aşteptări şi valori. Chiar dacă această propunere prezintă anumite suprapuneri cu cele precedente. Heckhausen. şi a comportamentelor care duc la succes. teoriile moderne privind expectanţa (Eccles. în cadrul acesteia se pune accentul nu atât pe similarităţile teoretice. 1988). Trebuie precizat însă că motivaţia extrinsecă nu înseamnă că persoanei nu îi place absolut deloc activitatea pe care o desfăşoară. astfel încât este de preferat ca o persoană să aibă nevoia de realizare dominantă deoarece acea persoană va fi motivată intrinsec pentru a fi performantă şi pentru a-şi demonstra competenţele. teoriile privind determinanta emoţională (Csikszentmihalyi. Această formă de motivare se referă la a întreprinde o anumită acţiune sau a se încerca atingerea unui anumit rezultat pentru o recompensă exterioară sau pentru evitarea unei pedeapse. cât pe evidenţierea modului practic. centrate principial tot pe convingeri. McClelland credea cu tărie că oamenii cu o nevoie de realizare puternică sunt în general cei care sunt eficienţi ca lideri deoarece ei obţin rezultate şi sunt capabili de a mobiliza şi coordona alţi oameni. 2002). ci pentru ceea ce va primi în schimb. tangibili. teoriile intereselor (Schiefele. în această categorie putem include teoria autoeficienţei (Bandura. ci înseamnă doar că plăcerea pe care o . 1966). în interesul organizaţiei. Cea mai recentă abordare din literatura de specialitate o oferă Eccles şi Wigfield (2002). În acest context se află teoriile autodeterminării (Deci şi Ryan. Cea care se va manifesta cel mai mult şi mai vizibil în conduită va fi cea dominantă. pentru propria dezvoltare de sine. Aceste teorii disting între motivaţia intrinsecă şi cea extrinsecă.114 - . trebuie amintite teoriile care integrează aşteptările cu valorile. aşezând realizarea deasupra celorlalte nevoi pe care cei din echipa le pot avea. fără îndoială. Atât întăririle pozitive (motivaţia entropică) cât şi întăririle negative (motivaţia antientropică) reprezintă forme de motivare extrinsecă a angajaţilor. Teoriile care se concentrează pe aşteptarea privind succesul şi care studiază efectul convingerilor personale asupra aptitudinilor proprii. Motivaţia extrinsecă se mai numeşte şi motivaţie indirectă. 1985). pe de altă parte. Fiecare om are toate cele 3 nevoi însă în proporţii diferite. În acest sens actorii motivatori sunt aşadar externi. De asemenea. 1977) şi teoriile privind controlul şi locul controlului (Rotter. cum ar fi teoria atribuirii (Weiner. în care sunt utilizate diferitele paradigme. empiric.

ele nu sunt impuse de nimeni şi sunt îndeplinite de subiect în mod voluntar. Dacă realizările sale sunt recunoscute şi apreciate persoana se simte mulţumită de munca depusă şi va fi stimulată să continue în acelaşi ritm. Malone şi Lepper au integrat o mare parte din cercetările asupra motivaţiei într-o sinteză a modalităţilor de a crea medii care să motiveze intrinsec. Hobbiurile. atingerea respectivelor scopuri necesitâtnd o activitate la un nivel de dificultate optim (mediu). Se obţine satisfacţie in urma compararii performantei proprii cu performanta altora. Motivaţia intrinsecă se mai numeşte şi motivaţie directă deoarece motivatorul este conţinut de acţiunea în sine şi aduce un beneficiu interior persoanei. Persoana foloseşte imagini mentale ale unor lucruri sau situaţii care nu sunt prezente în realitate şi care îi stimulează comportamentul. însă faptul de a primi o nota mare îl motivează să ducă sarcina la bun sfârşit. Control Fantezie (imaginaţie) Competiţie Oamenii au o tendinţă înnăscută de a dori să controleze ceea ce se întâmplă cu ei. Unii oameni obţin satisfacţie prin ajutarea celorlalţi de a-şi atinge scopul. Un puternic motivator extern în mediul academic îl reprezintă nota. Un student poate avea ca sarcină să facă un proiect de al cărui subiect nu este interesat în mod special. Pe parcursul desfăşurării sarcinii el poate poate deveni atras de subiectul în cauză şi motivaţia extrinsecă se poate transforma în motivaţie intrinsecă. în cazul în care se constată că performanţa proprie este mai înaltă. factorii care cresc motivaţia se subdivid în factori individuali şi factori interpersonali. sunt activităţi personale care sunt motivate exclusiv intrinsec. Ceva din mediul fizic atrage atenţia celui care învaţă Curiozitate sau există un nivel optim de discrepanţă între cunoştinţele sau aptitudinile prezente ale persoanei şi între ceea ce pot ele deveni dacă subiectul se implică într-un anumit tip de activitate. Malone şi Lepper (1987) apud Aniţei (2009) au definit motivaţia intrinsecă într-un mod mai simplu ca fiind “ ceea ce fac oamenii fără recompensă externă”. fără a aştepta vreo recompensă. Cooperare Recunoaştere Sursa.2. de exemplu. în timpul liber. După cum se poate observa în tabel.2 Factorii care promovează motivaţia intrinsecă Factor Descriere Oamenii sunt cel mai bine motivaţi când lucrează Provocare pentru scopuri cu sens personal. aceasta se caracterizează ca acea formă de motivaţie în care persoana este determinată de factori interni să facă un anumit lucru. Activitatea respectivă poate avea ca rezultat menţinerea sau îmbunătăţirea concepţiei despre sine. Acestea sunt o formă de manifestare a individualităţii şi a libertăţii personale. Tabel 1. Aniţei (2009) .anticipează de la un motivator extern îi va determina să continue respectiva activitate chiar şi atunci când vor întâmpina o dificultate sau li se va părea mai puţin plăcută. Această sinteză este rezumată în tabelul 1. Aducând în prim plan motivaţia intrinsecă. o formă de a face timpul să treacă în mod constructiv şi plăcut. Activităţile motivate intrinsec sunt cele în care persoana se va implica pentru nici o altă recompensă decât pentru interesul şi bucuria care le acompaniază.115 - . Când o persoană este motivată intrinsec se observă că ceea ce întreprinde îi face placere.

stabileşte relaţii durabile. va încerca să obţină succesul mai degrabă în echipă decât individual (Aniţei. are o bună capacitate empatică şi rezonează la problemele.Având în vedere nevoia de a realţiona cu oamenii într-un context social se poate vorbi la locul de muncă de motivaţia pentru afiliere. Persoanele a căror personalitate este dominată de acest tip de motivaţie vor da randament mai bun la locul de muncă sau în activitatea pe care o desfăşoară dacă vor fi apreciate. recunoscute pentru meritele lor. bazate pe onestitate şi comunicare deschisă. se supune normelor şi regulilor pentru a se putea integra fără probleme în mediul în care lucrează şi pentru a fi apreciată. de prietenie. 1. Persoana încearcă să îşi creeze o poziţie socială respectabilă. dar şi la satisfacţiile celor din jur. lăudate. Emoţiile pozitive şi negative la locul de muncă Studiul emoţiilor a debutat la începutul anilor 1930 când cercetătorii au început să fie interesaţi de consecinţele emoţiilor asupra diferitelor aspecte ale muncii: productivitate. persoanele care au un nivel scăzut de motivaţie de afiliere pot fi să se izoleze fie să se implice în acţiuni antisociale. La începutul anilor 1980 cercetătorii au încercat să clarifice dubla natură. cooperarea este foarte importantă pentru această persoană. Brief şi Roberson (1989) apud Brief şi Weis (2002) au analizat conţinutul cognitiv şi afectiv al instrumentelor de măsurare a satisfacţiei şi au ajuns la concluzia că instrumentele respective măsoară în cea mai mare parte componentele cognitive ale satisfacţiei. În principal. dar şi a colegilor. simte satisfacţie atunci când îşi poate ajuta colegii să îşi atingă obiectivele. se simte deranjată de discuţiile în contradictoriu şi va căuta reconcilierea cu cel cu care a avut o dispută. însă autorul era de părere că este mai benefică încurajarea dezvlotării nevoii de realizare deoarece aceasta presupune o motivaţie intrinsecă pentru performanţa în sine. 2009). atunci trăirile afective la locul de muncă sunt văzute ca factori . cognitivă şi afectivă a satisfacţiei profesionale (Brief şi Weiss. Motivaţia afilierii este prezentă la fiecare persoană. deoarece instrumentele de măsurare surprind atitudinea si foarte puţin şi elementul afectiv. însă. Pe de altă parte.116 - . Brief şi Weiss (2002) realizează distincţia între satisfacţia profesională văzută ca judecată cu caracter evaluativ şi ca atitudine care include atât componente cognitive cât şi afective. nevoia de cooperare şi reconciliere şi capacitatea de empatie. Astfel sa ajuns la elucidarea în mare măsură a unui pardox al cercetării satisfacţiei profesionale: în general satisfacţia profesională este văzută ca o reacţie afectivă. satisfacţie etc. are nevoie de laude şi de aprecieri din partea şefului. de la un individ la altul aceasta ocupă un loc mai important sau mai puţin important în constelaţia personalităţii. motivaţia afilierii presupune nevoia de respect social. dar sunt măsurate aspectele ei cognitive. Astfel dacă satisfacţia este văzută ca şi judecată cu caracter evaluativ. În teoria nevoii de realizare McClelland consideră că într-o organizaţie oamenii cu motivaţie de afiliere puternică sunt jucători de echipă şi pot aduce beneficii organizaţiei prin spiritul lor de cooperare. 2002).3. manifestându-şi în felul acesta agresivitatea. spre deosebire de motivaţia de afiliere care este predominant extrinsecă prin nevoia de a primi laude şi de aprecieri.

iar dacă satisfacţia este văzută ca atitudine. Considine şi Garner. Brief şi Weiss (2002) au evidenţiat că există o legătură de tip cauzal între trăsăturile afectiv-dispoziţionale ale personalităţii (afectivitatea negativă şi afectivitatea pozitivă) şi satisfacţia profesională. decizia de a te angaja sistematic şi consistent în activităţi anti.sau prosociale (Organ. care include stările sale biologice şi psihologice şi comportamentele aferente. influenţează măsura în care oamenii se simt satisfăcuţi profesional. cum ar fi satisfacţia profesională. cât şi pozitive cum ar fi bucuria. În cadrul acestei teorii se pune accentul pe condiţiile de muncă care determină apariţia evenimentelor afective. tristeţea sau violenţa. la potenţial de pregătire pentru acţiune. mândria şi dragostea) şi emoţii accentuate. emoţii provocate de condiţii de viaţă favorabile (fericirea. 1996 apud Ashkanasy şi colectivul. pornind de la ideea că frecvenţa ridicărilor şi coborârilor de zi cu zi determină stările emoţionale. emoţii existenţiale (anxietatea. 2002). Emoţiile sunt deseori descrise fie în termeni psihologici individualizaţi (răspunsuri intrapersonale la anumiţi stimului) sau în termeni sociali ca fiind un element constituit. la provocări şi ameninţări personale şi la anumite schimbări fiziologice. în sensul că temperamentul şi stimulii prezenţi la locul de muncă. • ocupaţia emoţională care se referă la emoţiile autentice resimţite în interacţiunile şi în comunicarea cu clienţi. 2002 ). Emoţiile se pot acumula pentru a influenţa diferite atitudini stabile ale muncii. Angajaţii cu stări afective negative sunt mai puţin satisfăcuţi cu munca lor şi realizează de obicei evaluări negative în cadrul organizaţiei.117 - . Billings şi Isen. emoţii provocate de condiţii de viaţă nefavorabile (uşurare. Miller. care influenţează la rândul lor modurile în care gândim şi ne comportăm la locul de muncă (Weiss şi Cropanzano. cum ar fi decizia de a demisiona. Lazarus (1991) definea emoţia ca fiind un proces emoţional care se referă la conţinuturi relaţionale semnificative din punct de vedere personal. invidia şi gelozia). tristeţe si depresie). la evaluări ale beneficiilor. Asemenea sentimente pot duce la reacţii şi comportamente impulsive de moment. Analizând teoria evenimentelor afective. Faţetele muncii emoţionale au fost asociate cu niveluri scăzute de satisfacţie profesională (Morris şi Feldman. 1999) Lazarus şi Lazarus (1994) apud Muchinsky (2000) au realizat o categorizare a emoţiilor la locul de muncă si le-au încadrat în cinci categorii: emoţii ameninţătoare (furia. tind să realizeze evaluări pozitive în cadrul organizaţional (Kraiger. 1999) apud Hogreve şi Gremler (2009). . pot fi supuse trainingului sau pot fi prescrise în diferite broşuri pentru angajaţi (Miller. 1989). Studiile au demonstrat faptul că angajaţii cu stări afective pozitive tind să aibă un nivel crescut de satisfacţie profesională şi se angajează mai frecvent în comportamente organizaţionale prosociale de ajutorare (Williams şi Shiaw. plăcerea sau altruismul. 1990 apud. atunci trăirile afective la locul de muncă pot avea rolul de indicatori ai acesteia. 2007). Considine şi Garner. Comportamentele rezultate din emoţii pot include atât ieşiri emoţionale negative cum ar fi furia. care depinde de perspectiva disciplinară pe care o persoană o are (Domgalski. care duc la un răspuns emoţional din partea angajaţilor concretizat în dispoziţii afective şi emoţii. vina şi ruşinea). 1996). Goleman (1995) defineşte emoţia ca fiind un sentiment plus gândurile relaţionate cu acesta. aceasta se referă la modelul emoţiilor în organizaţii. 2007 evidenţiază cinci tipuri de emoţii organizaţionale: • munca emoţională care se referă la emoţiile neautentice şi sunt folosite de management din comoditate deoarece pot fi controlate.determinanţi ai evaluării respective. speranţă. Ashkanasy şi colectivul. Aceste tipuri de atitudini influenţează mai apoi comportamentele conduse de cogniţii.

mai ales al celor din Suedia. şi emoţii restrospective care se referă la acele emoţii resimţite în legătură cu sarcinile pe care le-au îndeplinit. bullying-ul se referă la acţiunile negative. Pekrun şi Frese (1992) au afirmat că acestea pot fi împărţite în două categorii: emoţii de proces care sunt emoţii de moment pe care angajaţii le simt în momentul în care au de rezolvat o sarcină de muncă. Acesta a fost un cunoscător al problemelor mediului profesional. unde şi-a desfăşurat activitatea. ruşine etc (Brief şi Weiss. ele fiind relaţionate cu anumiţi stimuli (evenimente. 1. profesor la Universitatea din Stockholm. fizice exercitate asupra şcolarilor. părinţi. de încălcare a drepturilor. copii şi când se află la locul de muncă identităţile lor cuprind atât rolul de angajaţi cât si celelalte roluri. Glomb şi Hulin. Dispoziţiile afective sunt împărţite în două categorii. emoţiile se schimbă ca răspuns la stimulii din jur. în legătură cu deciziile pe care le-au luat. 2005). După opinia lui Davenport. având capacităţi de consilier şi psihoterapeut în mediile organizaţionale. agresiune la care sunt supuşi oamenii la locul de muncă. şcolarii). întâmplări specifice) şi sunt suficient de intense încât pot întrerupe procesele gândirii în derulare. dar şi la nivel organizaţional. Hărţuirea angajaţilor la local de muncă.4 Mobbing. gestice. fapt care generează importante prejudicii personale.obiectul acestor emoţii este munca sau locul de muncă.118 - . Indivizii sunt mai mult decât doar angajaţi. de hărtuire psihologică. pozitive şi negative pe când emoţiile sunt mai specifice: bucurie. anxietate. acestea întinzându-se de la simpla rănire şi izolare în grupul de muncă până la sinucidere. mândrie. doctor în psihologia muncii. verbale. Prin mobbing. Acţiunile negative sunt acelea care lezează. Emoţiile negative au un efect mult mai puternic asupra individului decât emoţiile pozitive (Miner. Ţinând seama de faptul că. Cel care a lansat şi impus în mediile de muncă si organizaţionale conceptul de mobbing a fost Heinz Leymann. de cele mai multe ori. în sensul că aceste relaţii influenţează emoţiile angajaţiilor în mai mare masură decât sarcinile efective de muncă • emoţiile resimţite la locul de muncă sunt acele emoţii care afectează atât comportamentul de muncă cât şi cel nerelaţionat cu munca. se aveau în vedere acţiunile agresive. Munca sau locul de muncă sunt văzute asemenea unor obiecte faţă de care indivizii au anumite sentimente . În acest sens dispoziţiile sunt trăiri emoţionale generalizate. care a studiat fenomenele apărute în contextul victimizării copiilor şcolari şi pe care el îl numeşte prin termenul de bullying. Analizând emoţiile negative comparativ cu cele pozitive. care nu sunt relaţionate de un anumit stimul şi un sunt foarte intense încât să interfereze cu procesele gândirii în derulare. prin intermediul atingerii fizice. la evenimentele care se produc în jur. Leymann a observat existenţa şi acţiunea unor fenomene de injustiţie. frică.• emoţiile resimţite în legătură cu munca pot deriva din interacţiunile angajaţilor cu colegii de muncă sau cu supervizorii. vină. Emoţiile sunt mai specifice. . mimice. Schwartz şi Elliot (1999). denigrare. rănesc sau incomodează o altă persoana (în cazul de faţa. 2002). Toate acestea au fost reunite sub numele de mobbing. Analizând emoţiile la locul de muncă. emoţiile faţă de muncă. Leymann. Brief şi Weiss (2002) au realizat distincţia între dispoziţii afective şi emoţii. repetate şi îndelungat exercitate de o persoana sau de mai multe persoane asupra uneia sau altor persoane. de luat o decizie. Leymann se apropie mai degrabă de concepţia lui Olweus (1993). sunt prieteni. starea emoţională este instabilă.

conservă termenul de mobbing pentru acţiunile agresive psihologice, exercitate în mediile organizaţionale asupra oamenilor la locul de muncă. Conceptul de mobbing în viziunea lui Leymann (1990) şi Leymann, H. şi Gustafsson, A. (1996) este mai aproape de una din cele două forme de bullying descrise de Olweus, şi anume, de bullying-ul indirect, indus de izolarea socială sau de excluderea din grup. Foarte aproape este Leymann şi de ceea ce unii autori numeau stil comportamental agresiv indirect, prin care se poate induce suferinţa psihologică recurgând la simpla manipulare sociala, fără ca agresorul să se expună riscului presupus de conflictul direct McCarthy, Sheehan şi Wilkie (1996). Atât pentru Leymann (1990) cât şi pentru Davenport, Schwartz şi Elliot (1999), termenul de mobbing are două accepţiuni, una mai atenuantă, alta mai dură. Accepţiunea atenuantă a mobbing-ului vizează persecuţia la locul de muncă. Accepţiunea radicală defineşte mobbing-ul ca o psihoteroare la locul de muncă. Mobbing-ul este un proces de distrucţie, constituind acţiuni ostile, care, luate izolat, pot părea fără importanţă, dar prin repetiţie constantă, au efecte primejdioase (Leymann, 1996). Analizând studiile şi cercetările realizate de către autorii citaţi, nu orice situaţie comunicativă intră în sfera mobbing-ului, ci doar situaţiile ostile, agresive, care presupun confruntări, maltratări morale, dispreţuirea personalitaţii, batjocorire. Dar nici aşa, acestea nu ar intra în incidenţa mobbing-uluiu, dacă ar fi accidentale, pasagere. Certurile, enervările, remarcile ironice, ridicularizările, replicile sarcastice etc. fac parte din viaţa noastră cotidiană, constituind uneori poate chiar sarea şi piperul. Dacă acestea sunt însă practicate sistematic şi pe durate îndelungate, devin deranjante, sistematice, dureroase şi chiar distrugătoare. Numai în astfel de situaţii ele constituie părti componente ale mobbing-ului. Studiile de caz în ceea ce priveşte mobbing-ul demonstrează că suferinţa la care sunt supuşi oamenii la locul de muncă, au efecte nebănuit de mari, atât în plan personal, cât şi organizaţional (Leymann şi Gustafsson, 1996). Umilinţele, jicnirile, disconfortul psihic şi social, însingurarea, mediul conflictual de muncă, climatele organizaţionale tensionate sunt tot atâtea fenomene care se asociează cel mai frecvent cu mobbing-ul. Ele devin cu atât mai nocive, cu cât extensia din mediul organizaţional este foarte mare. Fenomenele de mobbing au loc: între colegi, între subordonaţi şi şeful lor, între şefi şi subordonaţi. Uneori, mobbing-ul este interpersonal, cel mai adesea însă, acesta se localizează la nivel grupal, nu numai un individ terorizându-l pe altul sau chiar un grup întreg. Mobbing-ul se practică dea lungul şi de-a latul întregii organizaţii: descendent, ascendent, orizontal, combinat (Groeblinghoff şi Becker, 1996). Ce este hărţuirea sexuală? Hărţuirea sexuală constă în comportamente de ameninţare, constrângere, intimidare, umilire, realizate de către o persoană împotriva alteia. Aceste comportamente sunt de natură sexuală şi pot fi verbale, non-verbale sau fizice. De cele mai multe ori, persoana care hărţuieşte abuzează de funcţia îndeplinită la locul de muncă, cu scopul de a obţine anumite beneficii de natură sexuală din partea persoanei hărţuite. Efectele unor astfel de comportamente sunt negative, afectează atât persoana hărţuită, cât şi organizaţia în care aceasta lucrează, în special pentru că performanţa persoanei scade, iar negocierea aspectelor privind promovarea, formarea şi salarizarea sunt influenţate de comportamentele negative ale persoanei care hărţuieşte. În multe organizaţii, hărţuirea sexuală îmbracă forme diferite şi ajunge la nivele de gravitate foarte variate. Modul în care apare, se menţine şi se manifestă depinde de fiecare organizaţie în parte, de anumiţi parametri precum: dinamica specifică a locului de muncă,

- 119 -

numărul şi structura angajaţilor, sensibilitatea pe care angajatorii, patronii, şefii, managerii, supervizorii o au în privinţa acestei problematici, cantitatea de informaţie pe care o deţin în privinţa consecinţelor pe care hărţuirea sexuală le are/le poate avea. În legătură cu momentul apariţiei, nu există un moment prestabilit în care hărţuirea sexuală apare într-o organizaţie. Poate apărea în momentul recrutării, la angajare, se poate reflecta în termenii şi condiţiile încheierii contractului de muncă, pe parcursul derulării activităţilor de zi cu zi, poate apărea în momentele în care se promovează şi/sau se formează personalul sau în situaţiile în care se fac concedieri. Consecinţele harţuirii sexuale depind de forma în care se manifestă şi de contextele specifice în care apar pot fi: 1) Consecinţe psihologice: ! depresie, negare, stres, anxietate, tulburări ale somnului; ! furie, frustrare, iritare, teamă, instabilitate emoţională; ! nesiguranţă, jenă, ruşine; ! confuzie, neputinţă, tulburări de concentrare, atacuri de panică; ! stimă de sine scăzută, neîncredere în capacităţile proprii, hipersensibilitate; ! izolare şi autoblamare. 2) Consecinţe fizice: ! migrene, oboseală, epuizare, dureri puternice de cap; ! letargie, ameţeli, afectiuni dermatologice; ulcer probleme gastrointestinale; ! ! fluctuaţii ale greutăţii, tulburări de alimentaţie; ! palpitaţii, creşterea tensiunii arteriale; ! disfuncţii sexuale, tulburări hormonale. 3) Consecinţe asupra performanţei în muncă: ! satisfacţie scăzută la locul de muncă, demotivare; ! performantă scăzută; ! pierderea oportunităţilor de promovare; ! absenteism, mai mult timp petrecut în concediu medical; ! schimbarea obiectivelor de carieră; ! lipsa ataşamentului faţă de organizaţie, lipsa de iniţiativă, de interes pentru muncă; ! neîncredere în competenţele proprii; ! predispoziţie spre erori profesionale, depăşirea termenelor, neîndeplinirea sarcinilor, calitatescăzută a modului de îndeplinire a sarcinilor; Organizaţiile în care hărţuirea sexuală, în oricare dintre formele sale, este tolerată, nu oferă angajaţilor un mediu de lucru sănătos, ci unul ostil, intimidant, în care oamenii nu îşi gestionează corect şi profesionist relaţiile de muncă. Acest mediu se manifestă prin atmosferă tensionată, prin scăderea treptată a performanţei, prin dezinteres faţă de muncă şi, implicit, prin fluctuaţie de personal şi lipsa ataşamentului faţă de angajator. Are impact negativ asupra calităţii muncii prestate şi asupra productivităţii. Acestea sunt consecinţele clasice ale unui mediu de muncă permisiv în ceea ce priveşte comportamentele de hărţuire sexuală. Pe de altă parte au productivitate crescută, pe termen lung, acele organizaţii care investesc în menţinerea unui mediu de lucru sănătos, neconflictual, care răspunde nevoilor fiecărei persoane angajate în acea organizaţie. Hărţuirea sexuală influenţează performanţa în muncă. Persoanele direct afectate

- 120 -

dezvoltă anxietate, impulsivitate, iritare, depresie, teamă şi scăderea încrederii în sine. Hărţuirea sexuală conduce şi la stres în muncă, care, la rândul său, aduce cu sine absenteism crescut, scăderea motivaţiei şi a interesului pentru aducerea la îndeplinire a sarcinilor, diminuarea eficienţei muncii, perturbări ale productivităţii, competitivităţii, dar şi oboseală şi o plajă largă de afecţiuni fizice, unele dintre ele aducând persoana supusă hărţuirii sexuale în incapacitate de muncă. Hărţuirea sexuală nu are mereu consecinţe numai asupra persoanei direct afectate. Acesta este un fenomen care afectează întreg mediul de lucru, iar simptomele sale sunt contagioase, transmiţându-se şi afectând şi performanţa angajaţilor care doar martori la aceasta, nefiind implicaţi direct. O politică fermă de prevenţie a cazurilor de hărţuire sexuală, pusă în practică şi monitorizată cu seriozitate, pune organizaţia la adăpost, securizând investiţia în fiecare angajat. Desigur, întotdeauna probabilitatea ca resursele umane să migreze către alte companii, mai atractive la momentul respectiv, există. Conform codului penal, legislaţia naţională prevede o serie de obligaţii specifice pentru angajator. La costurile sus-menţionate, se pot adăuga sancţiunile aplicabile companiilor care nu respectă normele legale în domeniu. Costurile pot rezulta şi din acţionarea, în justiţie, a companiei, de către o persoană hărţuită sexual. Înţelegerea consecinţelor legale, dar şi a celor morale şi financiare ale hărţuirii sexuale se constituie în garanţii suplimentare pentru dezvoltarea şi implementarea unei politici eficiente de prevenţie. Astfel, în Codul penal, art. 223 este stipulată pedepsirea hărţuirii unei persoane, care se manifestă prin ameninţare sau constrângere, având scopul de a obţine satisfacţii de natură sexuală. Aceasta presupune în mod necesar că persoana care hărţuieşte să abuzeze de calitatea sau de influenţa pe care i-o conferă funcţia îndeplinită la locul de muncă. Pentru ca un caz de hărţuire sexuală să fie pedepsit penal, este necesar ca persoana hărţuită să facă plângere. Mai mult decât atât, în Codul muncii, art. 6 se abordează indirect problema hărţuirii sexuale, în contextul dreptului fiecărui salariat de a beneficia de respectarea demnităţii şi a conştiinţei sale la locul de muncă. Legea privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, 202/2002 republicată defineşte hărţuirea sexuală ca fiind un comportament nedorit, de natură sexuală. Poate fi un comportament verbal, nonverbal sau fizic care are ca scop sau efect atingerea demnităţii persoanei şi/sau crearea unui mediu degradant, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensator. În consecinţă, este interzis ca deciziile privind o persoană să fie afectate de acceptarea sau respingerea, de către această persoană, a unui comportament ce ţine de hărţuirea sexuală a acesteia.

- 121 -

4.6.UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 2 STRESUL OCUPAŢIONAL ŞI METODE DE COPING Conţinuturi: 2. având implicaţii sociale şi consecinţe economice. Mecanismele fiziopatologiei relaţionate stresului 2.2.3. Stresorii organizaţionali 2. Modele ale stresului 2. Efectele stresului şi interacţiunea cu satisfacţia profesională 2. Un raport publicat în Statele Unite de către National Institute for Occupational Safety and Health (1999) a însumat rezultatele obţinute in diverse studii pe .7 Coping-ul Obiective: 1 Definirea şi caracterizarea noţiunii de stres 2 Prezentarea modelelor stresului 3 Prezentarea efectelor stresului Prezentarea noţiunii de coping Precerinţe: Nu este cazul Expunere: 2. Stresul ocupaţional 2.1.5.1.Stresul ocupaţional Stresul în organizaţii este un fenomen cu răspândire largă. Managementul individual al stresului 2.122 - .

Un alt studiu al European Agency For Safety and Health at Work precizează faptul că 29% din angajaţi consideră că munca le afectează sănătatea. În acest sens există mai multe abordări fundamentale în studiul stresului după cum urmează: Abordarea cauzală a stresului Acest model tratează stresul ca pe un stimul caracteristic mediului. şi pentru a dezvolta strategii de reducere şi control a stresului. fiecare dintre acestea conceptualizând diferit termenul de stres : 1)fiziologia şi endocrinologia definesc stresul ca fiind un răspuns fizic al organismului la stimulările externe. în scopul identificării cauzelor stresului la locul de muncă. 1990). Aceasta teorie identifică stresul cu factorii de stres. înţelegerea importanţei stresului în declanşarea unor boli ale sănătăţii fizice şi psihice. Selye a definit stresul ca fiind o stare manifestata prin sindrom specific ce constă în toate modificările non-specifice în sistemul biologic când organismul este supus stimulilor aversivi sau toxici. Abordarea fiziologică a stresului Acest model se bazează pe teoriile lui Selye (1950. Ideea limitei stresului a depăşit acest concept şi a fost utilizat pentru a defini diferenţele dintre rezistenţa şi vulnerabilitatea la stres. Teoria stimulilor ignoră complexitatea relaţiei dintre fiinţa umană cu mediul său şi existenţa diferenţelor interindividuale în reacţiile la stres. ca având o capacitate înnăscută de a face faţă unor factori potenţiali dăunători din mediu. În acest sens. 1956). Relaţia dintre stimuli şi reacţii este una similară din behaviorism.123 - . răspunsul la stres a fost perceput în termeni de activare a celor două sisteme neuroendocrine. 1988). numiţi şi stresori. Modelul cauzal denumit şi model ingineresc. 1981. Stresul este în acest moment abordat din punctul de vedere al mai multor discipline ştiinţifice. definit în termeni de încărcare. Stresul este tratat ca un răspuns fiziologic. 2) sociologia afirmă că stresul se datorează mediului înconjurător. dintre aceştia 28% consideră că stresul este una dintre cauzele principale ale afectării sănătăţii. adică unilaterală şi unidirecţională. definiţi drept nivel de încărcare” Depăşirea nivelului optim cauzează reacţiile de stres. exprimabilă prin formula S=f(s). prin analogie cu modelele tehnice. Fletcher. Asumarea ideii. 3) psihologia având mai multe abordări asupra acestui subiect. Pentru o perioadă de mulţi ani. În continuare Spielberg (1976) aduce în discuţie faptul că termenul de stres ar trebui să se refere la o caracteristică obiectivă a unei situaţii. însa în anumite situaţii poate deveni ireversibilă şi să aducă prejudicii majore (Cox şi Mackay. Datorită impactului puternic asupra calităţii vieţii individuale şi asupra aspectelor sociale şi economice stresul a devenit un subiect de cercetare important în ultima perioadă. generalizat şi non-specific. stimuli sau agenţi stresanţi. Mai mult decât atât Spielberger sugerează că termenul de stres trebuie să se refere la caracteristicile obiective ale situaţiei. că stresul rezultă exclusiv din proprietăţile stimulilor reprezintă o abordare unidimensională şi restrictivă. Cox şi Mackay. sau nivel de solicitare a individului sau a unor elemente aversive (ameninţătoare) ale mediului (Cox. in general. de către modelul cauzal. stresul ocupaţional este tratat ca şi proprietate a mediului de lucru şi de obicei este prezentat ca un aspect măsurabil al mediului respectiv. sistemul anterior pituitar-adrenal cortical şi cel simpatic-adrenal medular (Cox .tema stresului organizaţional şi acestea indică faptul că între 26% şi 40% dintre subiecţi au perceput munca pe care o desfăşoară ca fiind foarte stresantă. Prin prisma acestei idei stresul produce o reacţie afectivă ce este de obicei reversibilă. 1978. Sutherland şi Cooper. de tipul Stimul-Reacţie. respectiv alterări ale funcţiilor psihofiziologice. Modelul cauzal conceptualizează stresul drept o funcţie a stimulilor. consideră persoana. 1981.

Această abordare a fost dezvoltată pentru a rezolva criticile aduse abordărilor anterioare. efecte de încordare şi tensionare. Acest termen apare din contrastul între avantajele imediate şi pe termen scurt ce decurg din răspunsul fiziologic la stres (mobilizarea energică pentru răspunsul fiziologic activ) şi dezavantajele pe termen lung (creşterea riscului de boli legate de stres). nivelul de adrenalină este foarte sensibil la schimbări. Investigând mecanismele fiziologice şi consecinţele sindromului general de adaptare. supraîncărcare. Această activitate este în strânsă legătura cu cantitatea şi calitatea relaţiilor dintre solicitări şi capacităţile somatice. Scheuch (1996) consideră stresul ca una dintre activităţile umane prin care se încearcă adaptarea la schimbările interne şi externe produse. Două teorii particulare au fost dezvoltate: potrivirea persoană-mediu.2.124 - .. de dezadaptare). Adaptarea urmează principiul economiei şi minimizării efortului şi principiului bunăstării. stimulare şi uzura organismului. French et al (1982) şi modelul solicitărilor şi al controlului. urmat de un stadiu de rezistenţă (activare adrenal-corticală) şi culminând cu un stadiu final de epuizare (reactivare terminală a sistemului medular simpatico-adrenal). În principiu există două aspecte identificate: . 1996). Această sensibilitate a fost asociată cu sentimentul de arousal emoţional ce însoţeşte vorbitul în public. Abordarea tranzacţională este o dezvoltare a abordării interacţionale în sensul analizei mecanismelor cognitive. Stresul în sine este o expresie a dezorganizării acestor 3 principii (Scheuch. Dimsdale şi Moss (1980) au examinat 10 fizicieni ce au susţinut discursuri publice şi au descoperit că nivelele de adrenalină şi noradrenalina din sânge au crescut în funcţie de sarcină. adaptare) şi distres (solicitare intensă şi prelungită. material şi social. 1983) susţine că răspunsul fiziologic este trifazic. Variantele ce s-au impus sunt abordările interacţională (interacţiunea persoanei cu mediul de lucru) şi tranzacţionaăa (mecanismele psihologice în cazul interacţiunilor persoanei cu mediu de lucru). Cox et al. Pentru a face o distincţie între cele două concepte acelaşi autor introduce termenii de eustres (stimulare optimă. Stresul este înţeles de cître Scheuch ca o acţiune reactivă la o schimbare negativă a homeostaziei funcţiilor organelor şi/sau a interacţiunilor dintre persoană şi mediul social. Modelul potrivirii persoană-mediu susţine faptul că potrivirea dintre persoana şi mediu determină nivelul de stres pe care îl percepe o persoană. antrenare. 1985 . psihologice şi sociale ale individului într-un mediu specific. Abordarea psihologică a stresului Această abordare a studiului stresului conceptualizează conceptul de stres în termeni de interacţiune între persoană-mediul de lucru (probleme în interacţiunile persoana-mediu de lucru sau procese cognitive şi reacţii emoţionale). Karasek (1979). implicând o stare iniţială de alarmă (activare simpatico-adrenală medulară). Selye (1976) demonstrează că stresul implică adaptare. 2. Astfel. Modele ale stresului Modelul potrivirii persoană-mediu Teoriile interacţionale îşi concentrează atenţia pe caracteristicile structurale ale interacţiunii persoanei cu mediul de lucru. fiind consistentă cu aceasta.şi Cox. Activarea repetată sau stadiul prelungit de activitate al acestui răspuns fiziologic ar duce la ce Selye (1956) denumeşte boala adaptării.gradul în care atitudinile şi abilităţile unei persoane îndeplinesc solicitările .

French et al.. 1981.postului. Cele mai mici probabilităţi de îmbolnăvire şi moarte au fost găsite printre muncitorii ce aveau o încărcare moderată combinată cu posibilitatea de a lua decizii asupra condiţiilor muncii (Ahlbom et al. Rezultatele au indicat o bună corelaţie între măsurătorile obiective şi subiective şi că efectele măsurătorilor obiective asupra chestionarelor auto-adiminstrate pot fi atribuite subiectivităţii. 1990). ce consideră stresul drept un complex situaţional tridimensional. Studii ulterioare confirmă aceasta teorie. S-a argumentat faptul că dacă stresul va apare. Pot exista şi probleme de potrivire şi din cauza modului de a privi mediul obiectiv (realitatea) şi mediul subiectiv (lipsa contactului cu realitatea) şi o lipsa a legăturii între evaluarea personală obiectivă sau subiectivă (capacitate de evaluare personală deficitară). (French et al. dar în ciuda simţului comun există doar puţine argumente în favoarea lor (Kasl. rezultatele studiului au arătat că angajaţii în poziţii percepute care au ca şi caracteristică posibilitatea scăzută de a decide şi solicitări intense erau predispuşi să raporteze sănătate slăbită şi satisfacţie scăzută. b) între variabilele mediului (M) şi cele personale (P) În cazul unei configuraţii simple OxS şi interacţiunii MxP problemele de adaptare pot apare în 4 moduri diferite. Analiza lui Karasek (1979) sugerează mai degrabă un efect aditiv decât sinergic. 1981). De exemplu. Modelul solicitărilor şi controlului Karasek (1979) a indicat faptul că caracteristicile postului de muncă pot fi asociate în alt mod cu sănătatea personalului şi că acestea se pot combina interactiv în relaţie cu sănătatea. Aceasta demonstrează o legătură puternică cu celelalte teorii ale stresului. probleme cardiovasculare şi mortalitate.nivelul în care mediul de lucru îndeplineşte aşteptările persoanei şi în particular nivelul în care indivizilor le sunt permise şi încurajate folosirea deprinderilor şi abilităţilor personale. Aceşti muncitori ale căror slujbe erau caracterizate prin încărcare excesivă combinată cu o scăzuta posibilitate de a decide au ieşit în evidenţă prin răspunsuri disproporţionate cu privire la toate variabilele..neplăcute) 2) posibilitate de control şi decizie ( active-pasiv) asupra sarcinii Aceste doua dimensiuni sunt reprezentate pe axe perpendiculare. între care se observă . Prin combinarea valorilor lor extreme ( înaltă. admiţând că „există puţine dovezi pentru un efect interacţional. 1974). un eşantion reprezentativ de muncitori suedezi a fost examinat pentru a stabili nivelul de depresie. Un alt model al stresului ocupaţional a fost realizat de către Theorell si Karasek apud Iamandescu 2002.. Exista două distincţii clare în cadrul acestei teorii: a) între realitatea obiectivă (O) şi cea subiectivă (S). starea de bine va fi afectată în momentul în care nu exista o potrivire între persoana-mediu de lucru. oboseală excesivă. . 1989. Efectele combinate ale acestor două caracteristici sunt des descrise ca fiind interactive. 1977. iniţial a demonstrat teoria printr-o analiză secundară a informaţiilor din Statele Unite şi Suedia. înţeles ca o îndepărtare faţă de modelul liniar aditiv”. Autorul. Problema principală este de fapt modul în care angajatul priveşte situaţia în care se află – componenta subiectivă este mult mai puternică decât componenta obiectivă. Karasek et al. se delimiteaza patru cadrane. (1982) a desfăşurat un demers psihologic în ceea ce priveşte stresul şi sănătatea la locul de muncă pentru 23 de ocupaţii diferite din Statele Unite şi la studiu au participat 2010 subiecţi.125 - . Karasek. alcătuit din : 1) amplitudinea şi calitatea solicitărilor ( plăcute. scăzută). Warr.

un număr de teorii importante au fost propuse emiţând ipoteza unei legături directe între stres şi sănătate (Beehr.1. stresorii specifici versus procesele perceptive si cognitive care constituie percepţia (evaluarea ameninţării). Distress minim activ Solicitare Minim Maxim Control Distres maxim pasiv Minim( rol pasiv) Figura 2. apud. Karasek. mai precis al factorilor implicaţi în procesul stresului care apoi au fost studiaţi în relaţie cu strategiile de prevenire a stresului.126 - . 1998). Doar atunci când ambele evaluări sunt negative.distresul maxiv pasiv ( reprezentat prin solicitare crescută şi control decizional minim) şi la celălalt pol – distresul minim activ( solicitare redusa. Cooper. În baza dovezilor experimentale. Modelul include în mod egal relaţii moderatoare în secvenţa cauzală: caracteristicile persoanei şi caracteristici ale situaţiei. psihologice. care conduc. fără intervenţia proceselor de percepţie si cogniţie. Lazarus şi Folkman (1984) au venit cu propunerea că evaluarea sau percepţia pot acţiona ca mediatori. la consecinţe pe termen lung a stresului. Muchinski. Aceştia au presupus că o persoană mai întâi evaluează stresorul (evaluare primară) iar apoi evaluează abilitatea proprie de a face faţă stresorului (evaluare secundară). atunci când ne referim la fenomenul de stres organizaţional trebuie să ne referim la fiecare parte a organizatiei. Modelul cel mai acceptat probabil. modificat după Siegrist apud Iamandescu (2002) Aşa cum reiese din figura 1. comportamentale. Această teorie permite de asemenea existenţa unor factori care nu moderează sau mediază relaţia stresor-solicitare. când stresorul este perceput ca . şi Robertson. În acest sens se consideră că teoriea oferă un punct de vedere complet al dinamicii stresului şi prezintă experienţe diferenţiale documentate în cadrul unei singure situaţii (Arnold. care generează răspunsuri imediate fiziologice. Modelul stresului ocupaţional al lui Khan şi Byosiere Kahn şi Byosiere (1992. astfel la cele patru tipuri de stress ce apărea în orice organizaţie. consideră că stresul este un proces interactiv stresor-solicitare. stresul interpersonal. Model stres profesional – Theorell. şi anume: stresul individual. în final. autorii concep posibilitatea de acţiune directă a stresorilor asupra consecinţelor stresului. pentru individ si pentru organizaţie. definând stresul ca fiind combinarea unui stimul (sursă de stres sau stresor) şi a unui răspuns (rezultat sau manifestare a stresului). Kahn şi Byosiere identifică o secvenţă cauzală a consecinţelor stresului: înlănţuirea porneşte de la caracteristicile organizaţiei versus stresorii specifici. stresul grupal si stresul organizaţional. 1998). control decizional minim) 3)suportul social – ce este înţeles ca un filtru ce poate atenua efectele negative ale stresului. 2000) propun un model teoretic al stresului ocupaţional prezentat în Figura 2. Pe de altă parte. Variabilele moderatoare pot interveni in fiecare etapa a secvenţei cauzale a procesului de evaluare a stresorilor.

Particularităţi ale persoanei ca moderatori ai stresului Tipul A/B de comportament Autoevaluarea Locus of control Antecedentele organizaţionale ale stresului Caracteristici organizaţionale Mărime Program de lucru Stresorii vieţii organizaţionale Fizici Zgomot Lumină Vibraţii Psihosociali Ambiguitate de rol Conflict de rol Supraîncărcare Reacţii stres la Consecinţe ale stresului Sănătate şi boală Eficienţă organizaţională Performanţă în alte roluri Percepţie şi cogniţie Procese de apreciere Fiziologice Cardiovasculare Biochimice Gastrointestinale Musculoscheletale Psihologice Depresie Anxietate Satisfacţia cu munca Comportamentale Fluctuaţie Absenteism Particularităţi ale situaţiei ca moderatori ai stresului Suportul social din partea colegilor Support social din partea supervizorilor Figura 2. În acesr sens.fiind dăunător şi individul simte că nu are resursele necesare pentru a-i face faţă. Modelul teoretic al stresului organizaţional Kahn şi Byosiere (1992) (Sursa: Muchinsky. Cartwright şi Cooper (2002) au evidenţiat faptul că individul simte solicitările ca fiind mai mari decât abilitatea de a le face faţă datorită stresului. persoana expusă stresului îndelungat apelează la metodele folosite de mulţi angajaţi de a face faţă stresului.127 - . Unii angajaţi pot să facă faţă la perioade de stres mai îndelungate decât alţii. în vreme ce. Nivele adecvate de presiune pot stimula performanţa. 2000). Cu toate acestea. Existenţa stresorilor la locul de muncă nu duce neapărat la faptul că individul se simte stresat.2. persoana respectivă este supusă stresului. Angajaţii stresaţi sunt mai predispuşi de a avea accidente şi se însănătoşesc mai greu. trebuie făcută distincţia între tensiunea optimă (stresul pozitiv) şi tensiunea excesivă (stresul negativ) aceasta fiind invariabilă şi dăunător pentru sănătate. 2002). prea mult sau prea puţin stres poate afecta performanţa. (ASSET Management Guide: Cartwright şi Cooper. . cum ar fi fumatul excesiv şi consumul de alcool.

termene limită. . independentă.stresul (variabila independentă) . presiune de timp. incompatibilităţi de rol. zgomot. Holt (1992) identifică două categorii în care acesta pot fi grupate astfel: -din punc de vedere obiectiv: 1). proiectare defectuoasă a sistemului om-maşină.) ca fiind generatoare de reacţii indezirabile pentru individ şi organizaţie implicit. caracterisici organizaţionale: sistemul de recompensare. Robert Holt propune ca paradigmă de cercetare a stresului: . suficient de intense sau frecvente care solicită reacţii fiziologice şi psihosociale din partea individului. frig.Relaţii de muncă Ponderea muncă-viaţă Supraîncărcare Siguranţa locului de muncă Control Resurse şi Comunicare Salariu şi beneficii Angajamentul organizaţiei faţă de angajat şi al angajatului faţă de organizaţie Sănătate fizică şi bunăstare Figura 2.consecinţele indezirabile (variabila dependentă) .control al muncii. Stresorii organizaţionali Stresul se referă la o situaţie particulară în care se găseşte individul in cadrul organizaţional. cerinţe din partea soţului sau copiilor în ceea ce priveşte femeile lucrătoare).. proprietăţile fizice ale mediului de muncă: temperatură. variabile de timp: lucru în schimburi. probleme de rol: ambiguitate de rol.4. relaţiile cu şefii şi colegii. responsabilizare. -din punct de vedere subiectiv: 1). probleme de rol etc. incărcarea/ monotonia muncii . 3.3. 3. zgomot). schimbări în ceea ce priveşte slujba: promovări.acestea fiind urmărite în anumite condiţii parametrice (variabile moderatoare). În mediul organizaţional ne referim la cerinţele de ordin: -fizic (căldură.128 - . situaţie în care anumite caracteristici ale mediului de muncă (legate atât de mediul fizic cât şi de cel organizaţional şi relaţiile interpersonale) duc la consecinţe negative la nivel individual şi organizaţional. potrivirea persoanei cu locul de muncă: încărcare cantitativă. Radu şi Chraif (2009) 2. cum a fost tratat atât ca variabilă dependentă. Cox subliniază însă că dificultatea cercetărilor în domeniul stresului organizaţional este dată în mare parte de diferenţele între modurile cum acesta a fost definit şi operaţionalizat. 2). poluare. complexitatea locului de muncă.psihosociali (lipsa de control şi predictibilitate. 2). . Modelul care stă la baza ASSET apud Pitariu. În ceea ce priveşte sursele de stres. responsabilitate faţă de lucruri şi oameni. Elliot şi Eisdorfer (1982) evidenţiază că sursele de stres identificate cu stresorii (factorii de stres) sunt evenimente sau condiţii ale mediului. probleme nerelaţionate cu slujba: evenimente de viaţă stresante. încărcare emoţională a muncii-emotional labor.3. conflictul interpersonal. pierderea locului de muncă). În acest sens analizând stresul trebuie luate în calcul atât elementele cauzatoare cât şi rezultatele. umiditate. dar şi ca un proces. conflict de rol.

Tabelul 2. unii care contribuie negativ şi care pot genera stresul la locul de muncă. dar şi in context organizaţional larg) Relaţii interpersonale la Izolare fizică sau psihică locul de munca Relaţii proaste cu superiorii Conflicte inter-personale Lipsa suportului social Interferenta muncă-acasă Solicitări conflictuale la slujbă şi acasă Suport redus in mediul privat Probleme de carieră duale Mediul de muncă si Probleme referitoare la încrederea. disponibilitatea.Satisfacţia profesională şi stresul ocupaţional Satisfacţia profesională este determinată de mai mulţi factori. (1999).129 - .1 Factorii stresori şi influenţa lor asupra satisfacţie profesionale Categorie Condiţii stresoare ale muncii Comunicare inadecvata Funcţia şi cultura Nivele scăzute de suport in vederea problem solving şi a organizaţionala dezvoltării personale Lipsa definirii obiectivelor organizaţionale Rolul in organizaţii Ambiguitatea si conflictul de rol Responsabilitatea pentru alţii Dezvoltarea carierei Stagnarea carierei Promovarea redusa sau excesivă Remunerarea slabă Insecuritatea locului de muncă Valoare sociala scăzută Posibilitatea de a lua Implicare redusă în luarea deciziilor decizii/ Controlul Lipsa controlului asupra muncii (mai precis sub forma participării. fragmentate. Efectele stresului şi interacţiunea cu satisfacţia profesională Stresul produce modificări în felul în care o persoană simte gândeşte şi se comportă şi poate produce schimbări în funcţiile psihologice Stansfeld et al. În tabelul 2. . echipamentele utilizate ergonomia şi întreţinerea sau repararea echipamentelor de lucru Designul solicitărilor Lipsa varietăţii sau cicluri de muncă scurte. fără nicio însemnătate Neutilizarea abilităţilor Încărcarea si ritmul Supra sau sub-incarcarea muncii Lipsa controlului asupra ritmului de lucru O presiune mare din punct de vedere al termenelor limita Programul de munca Lucrul in schimburi Schimburi inflexibile Orar de lucru neprevizibil Orar prelungit Desfăşurarea activităţii în condiţii de izolare 2. Stainbrook şi Green.1 sunt descrişi factorii stresori şi influenţa lor asupra satisfacţie profesionale. (1983).4.

Efectele stresului pot fi încadrate în mai multe categorii aşa cum se poate observa în tabeul 2. ele totuşi scad calitatea vieţii în momentul în care apar. 1995. dar moderată (Baker. Meijman et el.Multe din aceste schimbări reprezintă disfuncăii minore şi eventual disconfort. probleme psihologice şi sociale şi chiar stare de sănătate proastă (Devereux et. Legătura între experienţa stresului şi antecedentele lui şi sănătate este consistentă. Din acel moment s-au desfăşurat mai multe studii pe aceasta tema (Landsbergis et al. cortizol) Burnout Depresie Psihologice Anxietate Probleme familiale Insomnii Insatisfacţii cu locul de muncă Absenţe Întârzieri Abuz de medicamente. cortizon şi sistem imunitar au fost mai puţin studiate. 1999). În cazurile cronice creşterea repetată a nivelului adrenalinei şi a cortizonului va avea consecinţe negative pe termen lung asupra sănătăţii. Kawakami şi Haratani. Adrenalina şi cortizonul sunt cunoscuşi ca şi hormoni ai stresului deoarece nivelurile ambilor hormoni cresc în momentul apariţiei stresului în investigaţiile de laborator. 1985. Studiile asupra vieţii cotidiene (profesionale şi personale) sunt necesare pentru a verifica dacă rezultatele sunt asemănătoare şi în viaţa de zi cu zi. în parte datorită efectelor hormonilor asupra presiunii şi a colesterolului sangvine (Pollard. 1995. O multitudine de date au fost acumulate în legătură cu răspunsurile fiziologice în cazul oamenilor supuşi la factori stresori în laborator. Multe dintre aceste disfuncţii sunt reversibile. 1997). Alte răspunsuri în viaţa de zi cu zi cu privire la colesterol. pentru anumite persoane şi în anumite condiţii stresul se exprimă prin slabe performanţe profesionale.al.2: Tabelul 2.130 - . 1999). începând cu studiile desfăşurate de către Selye (1936). Asemenea studii necesită metodologii noi de colectare şi analiză a datelor. alcool şi tutun Comportamentale Sabotaj/violenţă Luare de decizii /prelucrare de informaţii deficitare Performanţă în muncă Fluctuaţie a personalului Studiile contemporane cu privire la sănătatea fizică şi psihică ce corelează cu stresul au început în anii 1920-1930. 1984). . cu precădere asupra sistemului cardiovascular. Kasl.2 Efectele stresului ocupaţional Boli cardiovasculare şi infarct Ulcere Dureri de spate şi artrite Fizice/Medicale/Fiziologice Migrene Creşterea tensiunii sanguine şi a ritmului cardiac Boli hormonale (adrenalină oradrenalina. Până în acest moment studiile au demonstrat faptul că adrenalina şi presiunea sangvina sunt strâns legate. 1980. Totuşi.

atât la nivel celular cât şi la nivel umoral.131 - . Mai mult decât atât. cazul unei persoane sănătoase repetarea răspunsului acut determină afectări permanente ale organelor. Nivelul componentei complementare C3 (imunitate umorală) a fost sensibil influenţată de către stresul perceput. b) ca răspuns fiziologic la aprecierea ameninţării când coping-ul nu este posibil. cu o incidenţă crescută în cazul în care există un organ afectat. Mecanismele fiziopatologiei relaţionate stresului Zegans (1982) a sugerat că există 3 moduri diferite în cazul răspunsurilor fiziologice asociate experienţei stresoare: a) ca răspuns psihologic concomitent la o estimare a ameninţării sau o lipsa de adaptare (coping). există mai multe studii ce demonstrează legătura dintre experienţa stresului la locul de muncă şi schimbări în sistemul imunitar. Majoritatea mecanismelor par a relaţiona cu interacţiunea dintre răspunsul la stres şi alte sisteme psihologice. Datele obţinute sugerează ca numărul celulelor T şi C3 (ambele celulare) şi IgM (umoral) au fost sensibile la stresul perceput şi asociat cu distresul emoţional. Endersen et al. Aceste 3 teorii acoperă condiţiile în care există un stres continuu al organismului (Selye. Măsurătorile imunologice corelează măsurarea plângerilor asupra sănătăţii datorate sistemului imunologic. cu o frecvenţă crescută sau de durată. autorul a adus în discuţie faptul că există şi alte mecanisme care contribuie la transformarea unei experienţe normale fiziologice într-un răspuns cu semnificaţie patologica. conducerea altor persoane şi problemele cu subordonaţii. Mai mult decât atât. în special mecanisme de control.2. existat afirmaţii că dacă aproximativ 40% din personalul oricărui grup (departament sau . nivelul de IgM şi IgG (celular) nu a corelat cu măsurătorile asupra stresului. Efecte stresului în plan organizaţional Efectele în planul organizaţional sunt printre cele mai importante: în cazul în care un număr semnificativ din personal suferă de stres şi afişează simptome ale stresului la muncă problema va deveni o problemă generală a organizaţiei. Răspunsul acut poate determina probleme. Vaernes et. 1950): în cazurile în care expunerea la stresori este severă. Astfel. c) ca răspuns non-specific în cazul perioadei iniţiale de alarmă. Astfel. Reacţiile sistemului imunitar relaţionate cu stresul Având în vedere reacţiile sistemului imunitar relaţîonate cu stresul. fie datorita faptului că răspunsurile stresoare stimulează răspunsuri de obicei benigne.5. 31% din variaţia acesteia a fost asimilată pentru 3 stresori principali: lucrul acasă.al (1991) a efectuat un studiu pe angajaţii forţelor aeriene norvegiene în care au cercetat corelaţia între stresul perceput şi nivelul imuniglobulinelor şi al sistemului imunitar. Acelaşi autor a sugerat un număr de căi prin care răspunsurile fiziologice pot contribui la evidenţierea comportamentelor de tip patologic. din acelaşi motiv al lipsei mecanismelor de control. (1991) a condus un studiu similar având ca subiecţi personalul bancar. A existat o slabă legătura între IgA (celular) şi anumite aspecte ale stresului perceput. În primul rând experienţa stresului poate determina răspunsuri extreme fie datorită unor deficienţe în sistemele de control. În acest sens.

cu scopul identificării perioadelor prea aglomerate şi a capacităţilor de adaptare la diferite situaţii ale angajaţilor. un rol important în managementul timpului îl are planificarea activităţilor ce trebuie realizate în ziua următoare şi în săptămâna în curs. pe care să-l decoreze cum doresc. starea sa fizică şi psihică nu va avea de suferit. În ceea ce priveşte organizarea spaţiului propriu de lucru. de aceea lucrurile şi lucrurile inutile vor fi aruncate. succesul acţiunilor sale va fi limitat dacă angaţaşi nu se vor mobiliza. anxietate vor fi înlăturate. dar şi bune relaţii cu colegi. vor fi îndosariate. referându-se la împărţirea activităţilor în: importante şi urgente. Există persoane care preferă să comunice prin intermediul mesajelor scrise. mai puţin importante. luând anumite măsuri. importante dar mai puţin urgente. înţelegerea situaţiei şi a celui ce recepţionează un mesaj pot contribui la combaterea stresului. Cercetările au arătat că dacă li se permite angajaţilor să aibă un spaţiu al lor personal la locul de muncă. productivitate şi performanţe scăzute. O altă metodă de reducere a stresului individual în cadrul organizaţiei e reprezentată de analiza nivelului de stres pentru fiecare angajat în parte şi pe diferite perioade ale anului şi ale zilei.132 - . creşterea reclamaţiilor clienţilor şi creşterea compensaţiilor solicitate de către angajaţi.existenţa unei comunicări corespunzătoare. De aceea specialişti în domeniu îi sfătuiesc pe cei ce suferă de stres la locul de muncă să preia controlul. cele mai frecvente probleme care pot să apară sunt: numărul de ore de lucru scăzut şi creşterea părăsirii locului de muncă. Managementul timpului va avea un rol important pentru reducerea stresului. În reducerea stresului un rol important îl are şi echilibrul interior al fiecărui individ. dacă angajaţi vor face ordine la sfârşitul unei zile de lucru. De asemenea. iar alţii răspund mai bine la ceea ce li se transmite personal. vor asigura o atmosfera relaxată. prietenoase între colegi va avea şi ea un rol important în reducerea şi prevenirea stresului. Managementul individual al stresului Chiar dacă organizaţia ia toate măsurile necesare pentru reducerea şi prevenirea stresului. ce va conduce la reducerea chiar înlăturarea stresului. Prin identificarea perioadelor cu activităţi prea multe şi prea dificile se va putea realiza o mai bună planificare a timpului şi se va putea apela din timp la ajutoare. adaptate nevoilor angajatului. O altă măsura cu efecte benefice este înfrumuseţarea spaţiului privat de lucru cu plante. sentimentele de frustrare. flori. Discuţiile şi schimbul de opinii cu ceilalţi în momentele de maximă tensiune sunt de asemenea importante pentru crearea unei atmosfere plăcute între colegi.organizaţie) întâmpina probleme legate de stres în acel caz se poate afirma faptul că grupul sau organizaţia este nesănătoasă. toate acestea având un efect benefic pentru angajat. organizarea spaţiului propriu de lucru. Având în vedere literatura de specialitate se pot extrage mai multe efecte ale stresului care pot avea un impact asupra organizaţiilor. trebuie ştiut faptul că stresul va fi influenţat de stimuli vizuali. Crearea şi existenţa unei atmosfere destinse. astfel că angajatul va putea să acorde timpul necesar fiecărei activităţi. absenteism şi strategii de organizare a timpului neeficiente (strategii de evitare). De aceea. Managementul individual al stresului va implica înţelegerea politicilor organizaţiei. într-un cuvânt personalizarea spaţiului personal de lucru. şi deci nici starea de stres nu se va instala. astfel că percepţia individului să se poate schimba. fără a se suprasolicita. Un angajat poate fi eficient şi productiv si .6. fotografiile persoanelor dragi. Acest tip de management se referă în primul rând la cunoaşterea şi înţelegerea stării de stres. 2. Acest echilibru interior se referă la controlul pe care îl are individului asupra reacţiilor la unele evenimente sau situaţii neconvenabile. Dacă individul va conştientiza aceste reacţii şi nu va lăsa loc nervilor şi mâniei. iar cele necesare mai târziu.

terapia de relaxare Jacobson. astfel efectele negative ale stresului. Dantzer. ei vor putea să se dezvolte şi să-şi amplifice securitatea.fără a sta peste program sau să lucreze suplimentar în weekend doar ca să-şi impresioneze seful. Calmul poate fi obţinut şi prin luarea în considerare a următorului sfat: . observarea si practicarea comportamentului de tipB). care a avut rezultate foarte bune în SUA şi Anglia. Evaluarea primară conduce la stabilirea semnificaţiei pentru individ a factorului sau situatiei stresante şi. printr-un control al emoţiilor negative pe termen lung. restructurare cognitivă şi afectivă(implică reducerea anxietatii. Munca implică un nivel mai scăzut de oboseală atunci când salariaţii îşi organizează optim şi adecvat cele opt ore de serviciu. 2. Este vorba de o evaluare primară a potenţialului stresant şi una secundară a resurselor individuale de adaptare. care îl ajută pe individ să facă faţă mai uşor stresului. susţine şi Baron (1986) Aceşti indivizi care consideră stresul drept o încercare. să trateze fiecare situaţie nouă sau dificilă cu umor. În ceea ce priveşte adaptarea programelor la personalitate.133 - . este recomandată negocierea directă cu liderul a numărului de ore peste programul normal şi a recompenselor pentru efortul depus.Învăţaţi să vă detaşati-vă psihic ". Acestea îl vor ajuta pe individ să facă faţă situaţiilor dificile. sau trainingul autogen Schultz. fără a considera că dacă nu va reuşi. nu vor avea probleme de sănătate. 1989) se utilizează în cea de limbă franceză. la emoţii de o anumită calitate şi intensitate: . metodele indicate sunt:terapia comportamentală. Este important ca individul să nu intre în criză de timp. 1989.. S-a observat că acele persoane care deşi trec prin situaţii stresante. O nouă metodă de management al stresului. îşi vor controla permanent căsuta poştală utilizând computerul personal etc.cultivarea trăirilor pozitive etc). trebuie să se ştie că pentru tipul A. ci îl consideră o încercare. în funcţie de aceasta. dar care gândesc pozitiv şi consideră fiecare eşec ca o nouă încercare pentru a reuşi. atât cele fizice cât şi cele psihice nu vor mai apărea. dar şi restructurarea mediului şi intervenţii asupra factorilor profesionali (reprezentat prin eliminarea stimulilor ce solicită comportamentul de tip A.acesta nu-l mai percebe negativ. care presupune restructurare comportamentala (care se referă la recunoaşterea comportamentului de tip A. Această metodă implică un antrenament mental . fiind este aplicată şi în România. Un prim pas în această terapie e reprezentat de identificarea împreună cu consilierul (psiholog) a acelor stări emoţionale neplăcute care conduc la disconfort fizic/psihic. dar şi a acelor emoţii pozitive care pot avea un rol important în controlul stresului. în mediul social si familial). ei nu vor mai percepe orice schimbare ca fiind stresantă. Dacă totuşi finalizarea unui proiect presupune ore suplimentare. ci drept o provocare.ce este adresat mai ales acelor persoane ce sunt dependente de muncă şi care la sfârşitul zilei se vor gândi la cele petrecute în ziua respectivă. tehnici de feedback. O altă soluţie pentru reducerea şi prevenirea stresului o reprezintă gândirea pozitivă şi calmul. Evaluarea reprezintă un dublu proces cognitiv de apreciere a gradului de pericol pe care îl prezintă o situaţie anumită şi care poate afecta individul alături de resursele personale de “coping”.7 Coping-ul Termenul “coping strategy” sau “coping ability” este utilizat în special în literatura anglosaxonă în timp ce “stratégie d'ajustement” (Dantchev. depăşind încercările stresului.modificări la locul de munca. este metoda fitness-ului emoţional. în viitor nu va fi în stare să se descurce în aproximativ aceeaşi situaţie. Stresul poate fi combătut şi prin schimbarea modului de percepere a stresului de către individ.

Bruner şi Postman.recurgând la activităţi cognitive. subevaluarea implicaţiilor negative.emoţii negative ca frică. ca scapă. Strategiile de vigilenţă direcţionează atenţia individului spre situaţia stresantă pentru a o controla şi preveni efectele stresului.prin punerea în funcţiune a unor eforturi comportamentale active de înfruntare a situaţiei-problemă în scopul rezolvării acesteia prin confruntare (spirit combativ) şi/sau elaborarea . pentru că reduc tensiunea emoţională. Intervenţia mecanismelor de coping se face fie chiar în momentul evaluării situaţiei stimul (exemplu: „apărarea perceptivă”. Plecând de la diferitele posibilităţi de a face faţă evenimentelor stresante se evidenţiază două funcţii ale strategiilor de tip coping: influenţa asupra stării emoţionale şi controlul asupra situaţiei. ruşine. 1974). mânie. actionând indirect asupra emoţiilor. nocive pentru organism. în realitate este vorba doar de un răgaz temporar.134 - .deturnând-o de la sursa stresului (strategii de evitare) sau.) Modificând sensul orientării atenţiei . Uneori situaţia stresantă este copleşitoare.) Modificând semnificaţia subiectivă a evenimentului . o ameninţare sau pentru a obţine beneficiul ajunge la a răspunde prin: schimbarea situaţiei. conducând la scăderea tensiunii emoţionale şi facilitând controlul asupra situaţiei. a cărei finalitate este schimbarea. Strategiile de evitare conduc la orientarea individului către activităţi de substituire comportamentală sau cognitivă tinzând spre eliminarea tensiunii emoţionale (activitati sportive. a unui suport social. fie a situaţiei.realizarea unor planuri de acţiune.2.pierdere . fumează sau foloseşte medicamente. În condiţiile în care controlul individului asupra mediului şi a propriilor sale reacţii biologice sunt adesea extrem de limitate. 1949.1. 1947. cea a strategiilor de fugă. Strategiile alese în aceste situaţii sunt de două tipuri: • centrate pe emoţii. evidenţierea aspectelor umoristice ale acesteia. loazir). McGinnies. Orice . depresie şi tulburări psihosomatice. Erdelyi. pe termen mai mult sau mai puţin lung. • centrate pe problemă: au ca obiectiv modificarea situaţiei. Asemenea strategii determină atât modificarea situaţiei. sau chiar acţiune impulsivă. iar subiectul nu are posibilitatea de intervenţie operantă în mediu şi nici răgazul de a recurge la intervenţii biochimice. aparent de sfidare: exagerarea aspectelor şi implicaţiilor pozitive ale situaţiei. căutarea unui plus de informaţii. Copingul reprezintă o strategie multidimensională de control.emoţii pozitive: pasiune. Cercetările arată că aceste strategii de fugă sunt asociate cu anxietate. dacă bea. dimpotrivă. Aceste strategii sunt eficace pe termen scurt şi când nu există o rezolvare momentană. Copingul cognitiv vizează tocmai modularea acestor procesări informaţionale astfel încât consecinţele stresante să fie minime. A. fie a aprecierii subiective. asupra problemei care generează starea de stres. se eliberează de stres. relaxare. euforie. evitarea. sistemul cognitiv capătă preponderenţă asupra modulării comportamentale a reacţiei de stres. de exemplu. jocuri. A. reevaluarea pozitivă. acceptarea ei. B. Printre strategiile de evitare se defineşte şi o altă subgrupă mai puţin adaptativă. fuga. dirijând-o către aceasta (strategii de vigilenţă). beneficiu . atunci când situaţia stresantă dureaza mai mult. Evaluarea secundară pornind de la întrebarea ce poate face individul pentru a preveni o pierdere. În aceste condiţii adaptarea cognitivă este singura viabilă. C. individul crede. fie după ce această evaluare a avut loc (exemplu: represia sau intelectualizarea traumei). puţin eficace şi cu efecte secundare.) Modificând direct termenii actuali ai relaţiei individ-eveniment . având ca obiectiv reducerea tensiunii emoţionale fără a schimba situaţia. cât şi reducerea tensiunii emoţionale. Modalităţile de coping pot modela conduita afectivă a individului în diferite feluri: A.

stimulare sau deprimare a sistemelor eferenţiale de comandă cortico-limbohipotalamică. Totuşi. şi ca atare. Funcţionarea represivă a sistemului cognitiv sau. adică de felul cum individul îşi trăieşte tulburarea şi luptă împotriva ei. abandon sau moarte este extrem de importantă. iar cortegiul somatic al stresorilor psihici este foarte polimorf. de la reajustarea evaluărilor iniţiale sau reevaluarea resurselor proprii la planificarea rezolvării problemei. Explicaţia severităţii tulburării acute trebuie să o deplasăm de la o cauzalitate intrinsecă la un determinism mai complex în care acţiunea factorilor patogeni poate fi temperată de mijloacele pe care organismul le mobilizează în lupta pentru readaptare şi supravieţuire. ceea ce demonstrează că pe lângă aceste evenimente intervin şi alţi factori favorizanţi şi predispozanţi. După cum se ştie. Cercetătorii arată că riscul de a dezvolta o depresie este de şase ori mai mare în primele şase luni ulterioare după trăirea unor evenimente stresante cu un marcat grad de periculozitate şi ameninţare. o situaţie de înaltă încărcătură afectivă determină potrivit indivizilor şi împrejurărilor (chiar la acelaşi individ) excitaţie sau inhibiţie. S-a sugerat că pierderea prin separare. Pe de altă parte simptomele depresive reprezintă un răspuns normal în cazul doliului. altfel spus evitarea prelucrării informaţiei negative) cât şi funcţionarea sa senzitivă (de confruntare sau prelucrare predilectă a informaţiilor traumatice) au costuri şi beneficii specifice. Copingul poate influenţa starea de sănătate fizica. Din categoria factorilor individuali teama de eşec este cea mai frecventă sursă de stres.reevaluare a traumei cu consecinţe benefice are funcţie de coping. cu rol determinant în reducerea excitaţiei şi anxietăţii. vastul câmp de manifestare cu caracter emoţional nu se poate reduce la singurul domeniu al stresorilor. divorţ. anxietatea şi durerea care urmează evenimentului de viaţă stresant. Teoria cognitivă a stresului prezintă reflecţii pozitive ale unui proces dinamic mediatizat de altele două: evaluarea cognitivă a evenimentului sau controlabilitatea sa şi strategiile de coping (de control efectiv) . Sunt şi alte modalităţi dispoziţionale care pot inhiba regiunile hipotalamice şi să ducă la deprimarea sau excitarea funcţiilor periferice. că nu va putea respecta termenele şi că soluţiile lui nu vor fi cele potrivite. De asemenea. Criteriile de eficacitate a copingului sunt de asemenea multidimensionale cuprinzând controlul sau reducerea impactului agresiunii asupra stării de confort fizic şi psihic. sau raţionalizarea eşecului. numai 10% dintr-un lot de subiecţi care au suferit pierderi au prezentat episoade depresive. dar au şi o anumită părere despre cum ar trebui să fim.135 - . accident sau a unei tulburări determinate de un eveniment psihotraumatizat este cu atât mai mare cu cât intervenţia adaptării corective este mai redusă sau neglijabilă. influenţă dificil de evaluat prin studii prospective biomedicale costisitoare. Situaţiile stresante sunt deosebit de complexe. caracterizată prin teama subiectului că nu este (sau nu va fi) capabil să facă ceea ce se aşteaptă de la el. Relaţiile dintre evenimentele de viaţă stresante şi tulburările depresive sunt influenţate de o serie de alţi factori conjuncturali exogeni şi endogeni. evaziunea în imaginar. o caracteristică umană este faptul că percepţiile indivizilor sunt întotdeauna parţiale. Dar. Formele pe care le pot lua mecanismelele de coping cognitiv sunt foarte variate. Cea mai importantă formă de stres nu provine de la modul greşit de percepere reciprocă ci din faptul că persoanele ce ne înconjoară nu numai că ne apreciază într-un anumit fel. modul neadecvat în care interacţioneaza cu alţii se datorează faptului că nu ştiu în realitate cu cine au de-a face. repercursiunile somatice (cardiovasculare şi metabolice) şi homeostazice care i se alătură imediat sau după o anumită perioadă de timp sunt elemente importante în precizarea sorgintei etiologiei şi terapiei acestor tulburări. Gravitatea unei suferinţe organice.ambele aflîndu-se în interacţiune. Gravitatea va depinde mai ales de felul în care se instalează şi continuă adaptarea la evenimentul de viaţă stresant care a dat naştere tulburării. . Tristeţea.

• confruntarea cu adevărul. Se postulează astfel că vulnerabilitatea nu trebuie privită ca o caracteristică statică şi invariabilă a individului ci ca o condiţie ce se poate schimba de-a lungul vieţii. Principalii mediatori în determinarea potenţialilor stresori. evaluarea mecanismelor de apărare şi a strategiilor inconştiente de înfruntare este importantă pentru sănătatea fizică şi psihologică. stresul poate să atragă după sine diverse reacţii fiziologice şi psihice. împreună cu programul informaţie-procesare asociat care.Indiferent de tonalitatea agreabilă sau dezagreabilă a sentimentelor intime pe care le trăieşte individul supus la stres. mecanismele de apărare. care iau în discuţie numai factori dintr-un singur domeniu. Cercetătorii în domeniul evenimentelor de viaţă stresante par a fi unanim de acord asupra faptului că acesta creează potenţialul pentru o schimbare în dublu sens pozitiv şi negativ. În reacţiile de stres intervin procese evaluative (cognitive şi afective) cu rol de mediere descrise de Lazarus şi Folkman (1984) şi de Breznitz (1986). fie biologic. Controlul emoţional şi investiţia cognitivă în adolescenţă reprezintă unii dintre cei mai buni predictori pentru starea sănătăţii viitorului adult. Individul intră în lume cu un set de capacităţi structurale determinate genetic şi cu un model neural înnăscut. Conceptul cheie este interacţiunea continuă. O abordare a cauzelor stărilor depresive ce ia în considerare conceptul vulnerabilităţii individuale s-a dezvoltat în literatura de specialitate prin depăşirea teoriilor reducţioniste ale relaţiilor cauză-efect. dialectică ce survine între diferiţi factori patogeni potenţiali. Teoretic. după Goldberger (1986) sunt predispoziţiile de personalitate. se dezvoltă subsecvent de-a lungul unui curs controlat genetic. Adams (1989) atrăgând atenţia asupra existenţei unor “ingrediente” pentru o schimbare pozitivă: • înţelegerea cauzei evenimentului stresant mai degrabă decât tratarea simptomelor. dar natura echilibrului sau disfunctiilor neuro-endocrrine variază în funcţie de natura situaţiei stresante şi de structura personalităţii subiectului stresat.136 - . fie psihologic sau social. . • acţiunea în conformitate cu dorinţa. justificându-se astfel de ce diferite tipuri de stres pot avea semmficaţie psihologică. individul defineşte relaţia pe care o trăieşte. Prin evaluare. De asemenea. stilul cognitiv şi conflictele esenţiale. Diferenţele individuale în contextul stresului pot fi rezultatul atât al factorilor stabili din mediu cât şi al factorilor stabili personali în înfruntarea cu sursele constante de stres. Vulnerabilitatea la stres considerată ca trăsătură de personalitate se poate reduce prin abordarea pozitivă a stresului. el va stimula structurile hipotalamice. aparţinând diferitelor domenii precum interacţiunea dintre aceşti factori şi indivizi. • conştientizarea posibilităţilor de schimbare. caracterul. la rândul său.

1988). Analiza nevoii de training 3.137 - . În astfel de situații trebuie pus accentul mai mult pe training decât pe tehnicile de recrutare (Kramm & Kramm. Elaborarea programului de training şi instruirea Obiective: 1 Definirea noţiunii de training 2 Prezentarea etapelor trainingului 3 Prezentarea metodelor de instruire Precerinţe: Nu este cazul Expunere: 3. Recrutarea nu este o modalitate eficientă de îmbunătățire a productivității în situația în care există un număr mic de aplicați pentru un număr mare de posturi vacante sau în situația în care postul vacant presupune doar sarcini ce pot fi învățate cu ușurință. Trainingul-definiţie şi caracterizare Performanța angajaților poate fi îmbunătățită în multe feluri. . Formarea profesională. • Din contră. precum și cu sistemul și tehnicile de motivare a angajaților.3.1. Trainingul-definiţie şi caracterizare 3.1.UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 3 FORMAREA PROFESIONALA A ANGAJAŢILOR Conţinuturi: 3. Trainingul este un ”efort organizat din partea companiei de a facilita dezvoltarea competențelor relevante pentru activitatea de muncă a angajaților săi” (Wexley & Latham. respectiv trainingul trebuie folosit în corelație cu procesele de recrutare prezentate anterior.2. Procedura de selecție a angajaților poate crește nivelul de performanță al angajaților.

instructorul decide cine va oferi practica. Astfel. In final. Scopul final al programelor de training al angajaților este creșterea profitului companiei. Analiza nevoii de training 1) Identificarea nevoilor de training Analiza nevoilor de training este primul pas în elaborarea unui sistem de training al angajaților (McCahon. precum și abilitățile necesare perfecte.U.138 - .chiar daca nu are specializare in domeniu. Aceste competențe includ cunoștințe. analiza nevoilor este procesul prin care se determină nevoile de training din cadrul unei organizaţii. aptitudini. În plus. 4)Etapa IV: realizarea acţiunilor 3) Etapa V: Controlul şi urmărirea rezultatelor 3. 1993). 3) Etapa III: Planificarea acţiunilor corespunzătoare O organizatie poate oferi un program de practica eficient . .1991. 1998). Schneier. vor avea deficiențe în anul următor. Așa cum sugerează și numele. si angajatii sunt gata sa invete.In plus.undeva pe drum. 1994). persoana responsabila cu instruirea ar trebui sa alcatuiasca un program care sa relationeze direct cu nevoile identificate.Atunci cand se semnaleaza faptul ca este necesara practica. p.Bazata pe aceste obiective. stabilirea obiectivelor ofera o baza pentru a masura reusita programului. abilități. această analiza poate indica faptul că nu trainingul este soluția unei probleme cu care se confruntă organizația (Can. concepte și atitudini (Goldstein. În continuare sunt menţionalte etapele procesului de training: 1) Etapa I: Identificare nevoilor de training 2) Etapa II: Planificarea programului de training Deciziile legate de training sunt adesea responsabilitatea specialistului din departamentul de R. nici un angajat nu posedă ”pachetul complet” – toate cunoștințele tehnice și interpersonale. Obiectivele programului de training Stabilind in prealabil obiectivele programului de practica vor exista mai multe beneficii.1. si cum va fi evaluata practica.ei le pot comunica celorlalti angajati participanti in program. Trainingul este important din mai multe motive. analiza sarcinilor de muncă și analiza persoanei (Sleezer. însă.. & Ward. locurile de muncă se schimbă. în general se apelează la trei tipuri de analiză: analiza organizațională. Primul. 3). trainingul compensează incapacitatea de a recruta candidații doriți.asa cum vom discuta mai departe in acest capitol.ce subiecte vor acoperi practica. așa cum s-a discutat și în Capitolul 3. 1996. 1993).2. Există întotdeauna loc pentru îmbunătățiri. Angajații pot avea cunoștințele și abilitățile necesare anul acesta. După cum se vede și în figura 3. Guthrie & Olian.ce tehnici sa foloseasca. Rys. cand subiectii cunosc obiectivele. Mai mult decât atât.Planificarea incepe cu stabilirea obiectivelor pentru programul de practica. Acestia invata cel mai bine atunci cand cunosc ceea ce programul are drept scop. un program de practica bazat pe obiective clare va fi mult mai focalizat si mai sigur de succes. Uneori.

Veres. 1993). Trainingul este eficient doar dacă organizația este dispusă să ofere un climat favorabil pentru training. eficiența trainingului. un sondaj privind nivelul de interes și de pregătire al angajaților pentru programul de training. Sau.1. Analiza necesităţii de formare a personalului Analiza organizațională Scopul analizei organizaționale este de a identifica acei factori care fie stimulează. dacă își poate permite un program consistent. fie inhibă. De exemplu. . însă nu poate aloca un buget suficient pentru a susține un program de training consistent. O analiză organizațională trebuie să includă de asemenea. 1989). dacă o organizație poate considera important trainingul.Analiza organizațională Stabilire scop și obiective Analiza economică Analiza și planificarea forței de muncă Survey privind climatul și atitudinile Analiza resurselor Analiza sarcinilor de muncă Inventarierea sarcinilor Interviuri Evaluarea performanțelor Observația Fișele de post Analiza persoanei Evaluarea performanțelor Sondaje Interviuri Testarea cunoștințelor și a abilităților Incidente critice Figura 3. următoarea etapă este efectuarea unei analize a sarcinilor de muncă. dacă angajații sunt dispuși să învețe și dacă obiectivele programului sunt consistente cu cele ale organizației (Broadwell. Această analiză implică utilizarea metodelor de analiza a muncii prezentate în modulul I pentru a obține informații despre activitatea de muncă în sine. & Heninger.139 - . precum și despre performanța generală a angajaților responsabili pentru fiecare dintre activități (Sims. se poate ca o organizație să nu investească în programe de training deoarece angajații părăsesc companie după o perioadă scurtă de timp. Analiza sarcinilor de muncă Dacă rezultatele analizei organizaționale indică faptul că există un climat favorabil pentru training.

1989). dacă toți angajații din cadrul companiei posedă deja la un nivel avansat abilitățile de operare pe calculator. însă o nevoie care necesită doar puţin timp pentru a fi acoperită.O parte din acest proces implică identificarea faptului dacă există un program de training pentru fiecare sarcină importantă. atunci învăţarea programului devine o nevoie de training. 2003) Dacă nu este un criteriu de selecţie. Pentru a determina nevoile de training din fișa postului. De exemplu. • în ce condiții trebuie să facă. Ţinând cont de aceste nevoi coordonatorul sau responsabilul de training trebuie să se asigure că noul angajat va participa la aceste programe de instruire. 1984) Analiza persoanei Cel de al treilea şi ultimul pas în procesul de analiză a nevoilor de training este identificarea angajaţilor care au nevoie de training. este o nouă nevoie de training. Acest training. Aceste obiective ar trebui să evidenţieze în mod concret următoarele: • care sunt așteptările în privință a ceea ce trebuie să facă participanții la training. dacă organizația nu este conștientă ca este nevoie de un anumit training. (Aamond.2 – comparație între rezultatele analizei sarcinilor de muncă şi programele de training. Este important ca nevoile de training descoperite în urma analizei sarcinilor de muncă să fie formulate sub formă de obiective (Mager. învăţarea formatului standard utilizat în cadrul companiei pentru redactarea memo-urilor.140 - . nu ar trebui să dureze totuşi. performanța angajaților va scădea sub nivelul optim (Gent & Dell’Omo. nu oferă un program care să vizeze zona respectivă. foarte mult timp. În sfârşit. Analiza persoanei se bazează pe recunoașterea faptului că nu orice angajat are nevoie de training suplimentar pentru sarcinile de care este responsabil. ce presupune un program de instruire intensiv. 1984). implementarea unui program de training care vizează utilizarea calculatorului nu va contribui cu mult la îmbunătățirea performanței. Analiza sarcinilor de muncă este importantă deoarece trainingul va fi eficient doar dacă se adresează aspectelor care necesită îmbunătățiri în ceea ce privește angajații. sunt evaluate toate sarcinile. 1961). Sarcină Răspunde întrebărilor adresate de clienți privind ratele Procesează tranzacțiile clienților Calmează clienții iritați Verifică cererile de credite pentru acuratețe Solicită clienților să completeze formulare Visa Introduce în calculator tranzacțiile clientului Răspunde întrebărilor adresate de clienți privind serviciile Cum este învățată sarcina Diagrame cu ratele zilnice Training de bază prin prelegere Curs despre procesarea creditelor Training de bază prin prelegere Training de bază prin prelegere Figura 3. cunoștințele și abilitățile necesare pentru activitatea de muncă. Adică. pentru a determina măsura în care fiecare dintre acestea este acoperită într-un fel sau altul de training sau de procesul de recrutare. De asemenea. și prin urmare. trainerii din . precum şi a ariilor de dezvoltare (McGehee & Thayer. • nivelul la care se așteaptă să fie făcute (Mager. la fel cum şi utilizarea calculatorului devine o nevoie de training.

1986).141 - . trainingul ia sfârşit. teste pentru verificarea cunoştinţelor şi a abilităţilor şi incidentele critice. 1996). unii dintre participanţi pot termina programul de training întrun timp de două ori mai scurt decât ceilalţi (Zuber. Rezultatele acestor evaluări sunt înmânate apoi managerilor. şi solicitarea angajaţilor să îşi evalueze nevoia de training pentru fiecare dintre acestea. elimină erorile evaluării performanțelor despre care am discutat mai devreme. Analiza persoanei foloseşte una sau mai multe dintre metodele următoare pentru a determina nevoile individuale de training pentru fiecare angajat: scorurile obţinute în urma evaluării performanţelor. Interviurile A treia metodă pentru identificarea nevoilor de training este interviul. care se susţine de obicei. sondajelor.restaurantele Applebee au testat participanții la trainingul pentru dezvoltarea competențelor manageriale. În primul rând. selectaţi în mod special. cu un anumit număr de angajaţi. Dacă participanţii dovedesc că au dobândit suficiente cunoştinţe. şi alte avantaje. 1993). Astfel. Interviurile nu sunt folosite la fel de mult ca şi sondajele. însă acestea pot obţine informaţii şi mai detaliate privind nevoile de training (Cline & Seibert. Sondajele O altă modalitate obişnuită de a identifica nevoile de training este elaborarea şi aplicarea unui survey prin care angajaţii sunt întrebaţi ce cunoștințe sau abilităţi consideră că ar trebui incluse în viitor în programele de training (Brinkerhoff. Prin urmare Graham şi Mihal (1986) subliniază faptul că pentru a identifica nevoile de training ale angajaţilor aceştia trebuie întrebaţi direct. Scorurile în urma evaluării performanţelor Poate cea mai uşoară metodă de analiză a nevoilor de training este utilizarea scorurilor în urma evaluării performanţelor. Această etapă este folosită pentru a identifica şi faptul dacă superiorii sunt de acord cu percepţia subordonaţilor lor privind prioritizarea nevoilor de training. în privința unui set de competențe esențiale necesare pentru îndeplinirea activității de muncă. Graham şi Mihal (1986) prezintă o metodă mai eficientă: folosirea unui check-list cu sarcini şi cunoştinţe relevante pentru activitatea de muncă. Sondajele oferă de asemenea. Scorurile scăzute obţinute de unii angajaţi în privinţa anumitor dimensiuni indică o nevoie de training în zona respectivă. organizaţia să nu îşi permită programele de training sugerate de către angajaţi. În al doilea rând. în general. Cea mai des utilizată modalitate este construirea unui chestionar prin care se solicită angajaţilor să enumere zonele în privinţa cărora ar dori sau ar avea nevoie de un training în viitor. angajaţii sunt cei care îşi cunosc cel mai bine punctele forte şi cele slabe. Cel mai mare avantaj al interviurilor este faptul că sentimentele şi atitudinile angajaţilor sunt vizibile mult mai clar. dacă majoritatea angajaţilor obţin scoruri ridicate în privinţa anumitor dimensiuni înseamnă că nevoile de training din zona respectivă sunt relativ scăzute. decât în cazul metodei prin sondaje. . care „validează” aceste rezultate. Principalul dezavantaj al sondajului este nesinceritatea cu care pot răspunde angajații şi astfel. Pe de altă parte.

incidentele critice se distribuie pe dimensiuni şi se separă în modele de performanţă bună. este indicat un program de training la nivel organizaţional.142 - . Metode de training Seminarii şi prelegeri Workshopuri/manuale Casete video Cărţi economice Jocuri de rol Casete audio Studiu individual neasistat de calculator Autoevaluare Jocuri sau simulări Studii de caz Instruire asistată de calculator (CBT) Prezentări Videoconferinţe Teleconferinţe Programe de exerciţii outdoor Realitate virtuală Filme Figura 3. Cea mai mare problemă în ceea ce priveşte utilizarea testelor ca metodă de identificare a nevoilor de training este faptul că sunt puţine teste disponibile pentru un astfel de obiectiv.3. cunoştinţe privind politicile şi procedurile companiei pentru noii angajaţi. Câteva exemple de zone care pot fi testate pentru a determina nevoile de training includ cunoștințe de specialitate privind legislaţia care reglementează împrumuturile pentru ofiţerii de credite. Incidentele critice Cea de-a cincea metodă pentru identificarea nevoilor de training este tehnica incidentelor critice. deoarece este relativ uşor de aplicat mai ales dacă există o procedură adecvată de analiză a muncii.3 Metode de training Dacă toţi angajaţii obţin rezultate slabe la aceste teste. Deşi nu este o metodă des utilizată o vom prezenta în acest context. Dimensiunile cu multe modele de performanţă slabă sunt considerate zone în care angajaţii înregistrează performanţe scăzute şi pentru care este indicată parcurgerea unui program suplimentar de training (Glickman & Vallance. doar aceștia sunt selectaţi pentru programe individuale de training. iar un astfel de demers consumă timp şi bani. 3. Elaborarea programului de training şi instruirea . aruncarea liberă la coş pentru jucătorii de baschet sau groaznicul examen parţial pentru acest curs. respectiv slabă (ancore comportamentale). O organizaţie care ar dori să utilizeze această metodă. Dacă numai câţiva angajaţi obţin scoruri slabe. ar trebui să îşi construiască propriile teste. 1958). Pentru a folosi această metodă pentru identificarea nevoilor de training.Testele de aptitudini şi cunoştinţe Cea de-a patra modalitate de identificare a nevoilor de training este prin intermediul unui test de aptitudini sau un teste de cunoştinţe.

gestionarea clienţilor dificili/supăraţi). atunci este potrivită o prelegere susţinută de un trainer intern. În aceste condiţii de lucru. seminariile pentru abilităţile de comunicare de către un trainer extern iar seminariile despre principiile electronice de către un instructor local al unei scoli profesionale. Pentru a reduce din costuri. Succesul depinde de coordonarea individuală a activităţilor în luare deciziilor. La una dintre extreme. 1989). Evident. La cealaltă extremă. uneori în situaţii periculoase. 1998). seminarul trebuie coordonat de un expert.. la construirea unui sentiment de încredere şi a unui sentiment de grup şi ajută la concentrarea atenţiei asupra programului de training. Moduri de a conduce un training de echipă include cross-training şi training-ul coordonării. Instruirea Echipei O posibilă alternatia pentru programele de formare profesională este training-ul echipei. În cross-training membrii echipei înţeleg şi exersează abilităţile unul altuia astfel încât să fie gata să intervină şi să ia locul unui alt membru. un trainer se poate adresa câtorva sute de angajaţi şi poate furniza un training oferind un anumit volum de informaţii specifice. Astfel de exerciţii sunt importante pentru că ajută la relaxarea atmosferei în cadrul grupului. De-a lungul timpului au fost elaborate o varietate de metode. următoarea etapă constă în selectarea metodei adecvate de training. iar audienţa limitată la un număr redus de angajaţi. spre .143 - . obiectivul programului de training este învățarea unei competenţe complexe. Această metodă presupune susţinerea unei prelegeri unui grup de angajaţi fie de către un membru al departamentului de training. în cadrul uneia dintre fabricile de producţie AT&T. 1988). Alte metode populare de deschidere a unui seminar includ glumele. Orice program de deschidere a seminarului trebuie să aibă legătură cu subiectul trainingului şi să nu jignească nici unul dintre participanţi. fie de către un consultant extern. Exemplele includ armata. Instruirea în clasă Seminariile Una dintre cel mai des utilizate metode este prelegerea sau seminarul (Basi & Van Buren. De exemplu. cum trebuie făcută şi în ce situaţii trebuie făcută (Sims şi al. centralele nucleare. 1996). Organizaţiile oferă numeroase tipuri de training şi folosesc numeroase modalităţi de training. seminariile privind rezolvarea de probleme sunt susţinute de către un trainer intern. 1992). Dacă obiectivul trainingului este sa furnizeze informaţii noilor angajaţi despre localizarea punctelor de lucru ale organizaţiei şi politicile companiei. metoda utilizată va depinde de tipul de informaţii de care au nevoie angajaţii. O organizaţie poate avea beneficii oferind un asemenea training unui grup în care membrii trebuie să comunice informaţiile iar performanţa grupului depinde de performanţa fiecărui membru individual. multă muncă este efectuată de echipe sau grupe. un angajat poate primi o diplomă recunoscută în urma unor programe de training (S. care coordonează performanţele fiecărei persoane care lucrea împreună cu un grup pentru atingerea aceluiaşi scop. un consultant poate lucra cu un număr redus de angajaţi pentru a-i ajuta să îşi îmbunătăţească anumite aptitudini cum ar fi comunicarea interpersonală şi managementul conflictelor (de ex. Într-o fabrică. povestirile şi jocurile (Ellis. Dacă. se apelează la un trainer intern dacă trainingul se susţine periodic şi dacă trainerul are suficientă experienţă şi timp. Forszth & Gallowaz. În numeroase organizaţii. însă. Cele mai bune programe de training folosesc diferite metode astfel încât angajaţii să înţeleagă motivul pentru care trebuie să realizeze o anumită sarcină. şi companiile aeriene. Seminariile funcţionează cel mai bine atunci când încep cu un exerciţiu pentru „spargerea gheţii” (Dahmer.După ce au fost identificate nevoile de training.

ACTIVITĂŢI DE FORMARE Comunicarea obiectivului de învăţare Folosirea mesajelor de atenţionare Limitarea conţinului MODURI DE A ASIGURA ACTIVITĂŢI DE FORMARE Demonstrarea performanţelor care sunt aşteptate. Acest tip de instruire este foarte eficient pentru compatiile aviatice şi echipele de chirurgi. instruirea se poate axa pe învăţarea liderilor cum să rezolve conflictele sau să coordoneze activităţile. echipele primesc o problemă. şi lucrează pentru a o rezolva urmărind un plan. nu doar cuvinte Grupează materialul în bucăţi. Oferirea indiciilor de memorare Sugerează ponturi de memorare.. Foloseşte poze. Foloseşte cuvinte care leagă cursul de locul de muncă Oferirea de feedback asupra performanţelor Spune-le cât de repede şi exact realizează . cei care lucrează la producerea unui obiect pot fi instruiţi să se descurce în toate fazele de asamblare a acelui obiect. Pentru sarcini mai complexe este mai bine să se exerseze câteva abilităţi sau comportamente pe rând. decât să le combine în diferite şedinţe de practică. Foloseşte poze şi cuvinte care să coreleze cu conceptele prezentate. urmată de posibiltatea ca membrii echipei să facă joc de roluri bazat pe comunicare în echipă. Foloseşte sunete sau ritmuri familiare ca indicii de memorare. Training-ul coordonării instruieşte echipa cum să-şi împărtăşească informaţiile şi deciziile astfel încât să obţină cea mai bună performanţă ca echipă. Asigură o imagine vizuală a cursului prezentat. Acest lucru permite companiilor să-i mute într-o positie în care este nevoie de ei pentru a efectua o muncă la timp. şi sunt responsabili pentru ducerea la bun sfârşit a planului. Adaugă noi idei la temele deja dezbătute. Asigură oportunităţi de a repeta şi aplica materialul Foloseşte cuvinte care amintesc de diferite secvenţe ale activităţii.144 - . Pentru a învăţa abilităţi de comunicare. instruirea poate începe cu o lectură despre comunicare. şi în acelaşi timp trebuie să poate împărtăşii informaţii pentru a lua cea mai bună decizie cu privire la sănătatea pacientului sau cu privire la siguranţa şi performanţa aeronavei. Instruirea poate viza şi abilităţile pe care trebuie să le aibe un conducător de echipă.exemplu. Ambele tipuri de echipe trebuie să aibă în vizor diferite aspecte ale echipamentului şi al mediului. Transferarea conţinutului cursului la locul Mediul de învăţare să aibe elemente de muncă comunte cu locul de muncă.. În acest tip de instruire. Dă exemple de întrebări Evidenţiază punctele cheie. Pentru ambele tipuri de instruiri. Învăţarea prin acţiune O altă formă de team-building este învăţarea prin acţiune. Exersaţi în diferite contexte. Instruirea liderului de echipă se referă la instruirea persoanelor în abilităţile necesare unui lider. Ghidarea stagiarilor în timp ce învaţă Dezvoltarea subiectului Prezintă materialul în diferite contexte. Spre exemplu. se combină diferite metode.

Astfel informaţia trebuie structurată în bucăţi pentru a fi uşor de reamintit.4 Sursa: Adaptată din R. Dacă un concept presupune mai multi de 5 itemi. Instruirile bine făcute ajută oamenii să-şi reamintească conţinutul. “Learning Processes and Instruction. apoi să le arăţi caseta în timp ce le arăţi comportamente care sunt sau nu bune pentru ceea ce învaţă. pp. este să se prezinte imagini vizuale şi să se repete o acţiune până devine automată. căutând moduri de a-l simplifica. Cercetările au demonstrat că oamenii nu rezistă la mai mult de 4 sau 5 idemi odată.M. Un feedback eficient este axat pe un comportament specific şi este dat cât de repede se poate. Arată-le cum au atins obiectivele formării. Materialele scrie trebuie să fie uşor de citit. 17-28. Un mod de a face acest lucru. este să-i filmezi. . câteva ajustări vor ajuta. TABELUL 3. Materialul trebuie rescris. O cale simplă de a asigura lizibilitatea dificultatea de a citi un material scris . după ce stagiarii au exersat sau demonstrat ceea ce au învăţat. dar şi îndrumări cum să se perfecţioneze.O altă modalitate de a face o informaţie mai uşor de memorat. apud Aamond. 2003 Stagiarii trebuie să înţeleagă dacă reuşesc sau nu.acţiunile.” Training Research Journal 1 (1995/96).este să te uiţi la cuvintele folosite şi la lunginea frazei. Feedback-ul ar trebui să conţină laude când un stagiar a făcut bine ceva. Dacă materialele sunt prea dificil de înţeles. În general. şi propoziţii scurte şi simple. este mai uşor să citim cuvinte standart.145 - . Deci trebuie să se ofere un feedback. atunci informaţia trebuie structurată în bucăţi.

dovezi care sprijina concluzia ca stresul profesional este legat de boala. Aceste dovezi se incadreaza in doua categorii: . Boli profesionale. Delimitări conceptuale privind meseria. profesia. MODELE COGNITIV COMPORTAMENTALE SI ACTIVITAŢILE DE SPORT ŞI RELAXARE Conţinuturi: 4. postul de muncă. de asemenea. Obiective: 1.UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 4 BOLILE PROFESIONALE.1. Exista. Cum se defineşte criteriul liberal al muncii Precerinţe: Nu este cazul Expunere: 4.2. Legatura dintre stresul profesional si boala este una greu de dovedit din moment ce aceasta relatie este una complicata de caracteristicile muncitorilor si a factorilor de stres din afara spatiului de lucru.1.146 - . Modele cognitiv comportamentale şi social-cognitive asupra depresiei 4. Relaxarea. Clasificarea tulburarilor afective.3. Boli profesionale. Clasificarea tulburarilor afective. Depresia. Depresia. ocupaţia etc 2. 4. Schimbarea modului de viata.

presiune ridicata a sangeluifata de angajatii cu slujbe care nu au aceleasi caracteristici. de fibrogen si riscuri comportamentale ca fumatul si consumul de alcool. mixte sau hipomaniacale. In categoria tulburarilor afective din DSM IV pe langa tulburarea depresiva majora (depresia unipolara) sunt incluse tulburarile bipolare si doua tulburari bazate pe etiologie (Dindelegan. le cresc riscul de boli de inima. De exemplu. 2008): tulburarea afectiva datorata unei conditii medicale generale si tulburarea afectiva indusa de o substanta.• • Dovezi ale efectului psihic al stresului profesional Dovezi ale bolii asociate cu stresul profesional Astdel. In categoria tulburarilor depresive includem: • Tulburarea depresiva majora • Tulburarea distimica • Tulburarea depresiva fara alta semnificatie In cazul tulburarilor afective exista cateva singroame psihopatologice. Diagnosticul de tulburare bipolara mista va fi elaborat in cazul in care sunt prezentate simultan atat caracteristici depresive. numerosi cercetatori au gasit ca mediul de lucru se asociaza cu hipertensiunea colesterolul. iar in fucntie de episodul curent (sau cel mai recent) se va pune diagnosticul. salariatilor cu cu sarcni mari si nevoie de liniste si control foarte scazut asupra acestor cerinte. mixte sau hipomaniacale diagnosticul va fi schimbat in tulburare bipolara. cresterea in masa ventriculara.147 - . Diagnosticul de tulburare distimica va fi pus doar daca in perioada initiala . numeroase studii au aratat ca maturizarea psihologica insoteste stresul profesional. cantitatea de munca nu pare atat de critica pentru sananate precum controlul pe care muncitorul il are asupra muncii si asupra proceselor de munca. Tulburarea bipolara se caracterizeaza prin prezenta alternativa a ambelor episoade (depresiv si maniacal). Tulburarea distimica conform DSM IV se caracterizeaza prin trairea de catre individ a unei dispozitii depresive cronice timp de cel putin 2 ani. Tulburarea depresiva majora survine rar ca episod unic. concentratie crescuta de catecolamina. care se mai numesc si episoade afesctive fiind prezentate in prima parte in cadrul sectiunii tulburarilor afective in DSM IV: • Episodul depresiv major • Episodul maniacal • Episodul mixt • Episodul hipomaniacal Tulburarile bipolare (psioza maniaco-depresiva sau depresie bipolara) includem: • Tulburarea bipolara I • Tulburarea bipolara II • Tulburarea ciclotimica • Tulburarea bipolara fara alta semnificatie Tulburarea depresiva majora se caracterizeaza prin instalarea uneia sau mai multor episoade depresive majorem fara un istoric de episoade maniacale. ea fiind de obicei recurenta. cat si maniacale. mai multe zile da decat nu. De exemplu. O descoperire interesanta este aceea ca. cea mai mare parte a zilei. Daca in perioada de tulburare depresiva majora survin episoade maniacale.

. La copii si adolescenti dispozitia poate fi iritabila.. aproape in fiecare zi. profesional sau in alte domenii importante de functionare. ideatie suicidara recurenta fara un plan anume. (Nu vor fi incluse simptomele despre care se stie ca se datoareaza unei conditii medicale generale. fie observata de ceilalti). Simptomele cauzeaza detreasa sau tereriorare semnificativa clinic in domeniul social. D. Simptomele nu se datoreaza efectelor fiziologice directe ale unei substante ori ale unei conditii generale medicale.. 4) Insomnie sau hipersomnie aproape in fiecare zi. 3) Crestere sau scadere a apetitului aproape in fiecare zi insotita de pierdewrea semnificativa in greutate. Simptomele nu sunt explicate de doliu (pierderea unei persoane iubite) sau ca urmare a unor pierderi sau suparari daca simptomele persita functionarii.cu episod unic” sau . maniacale sau miste in functie de care se precizeaza . cel putin unul dintre simptome este 1) fie dispozitie depresiva. care datorita suprapunerii peste perioada distimica sa determine o dubla depresie.. 2) Diminuare marcanta a interesului sau a placerii pentru majoritatea activitatilor cea mai mare parte a zilei.148 - . 2008): A.). 8) Diminuarea capacitatilor cognitive.. deficit de concentrare sau indecizie aproape in fiecare zi (fie prin relatare personala. E. Criterii de diagnostic conform DSM IV Datorita faptului ca diagnosticul de tulburare depresiva majora tine cont de istoricul episoadelor depresive majore. Este posibil ca dupa perioada initiala de 2 ani de distimie sa survina episoade depresive majore. consideram util prezentarea criteriilor diagnostice pentru episodul depresiv major si criteriile diagnostice pentru episodul maniacal. idei delirante sau halucinatii care nu sunt congruente cu dispozitia depresiva. care nu tine de dieta. 7) Sentimentul de inutilitate sau de vinovatie excesiva sau inadecvata aproape in fiecare zi (potential delirant) legate nu numai de faptul de a fi suferind.. C. aproape in fiecare zi indica fie prin relatare persoanala sau prin observatia celorlalti. In cazul copiilor se vor lua in considerare incapacitatea de a atinge plusurile ponderale expectante odata cu dezvoltarea.. . 9) Ganduri recurente de moarte (nu doar teama de moarte). deci un diagnostic dublu. fapt indicat prin relatare subiectiva ori prin observatia persoanelor din proximitate. fie 2) pierderea interesului sau a capacitatii hedonice. ori crestere in greutate (o modificare cu peste 5% din greutatea corpului intr-o luna). 1) Dispozitie depresiva cea mai mare parte a zilei . 5) Agitatie sau lentoare psihomotorie aproape in fiecare zi resimtitta la nivel subiectiv dar si observabila de catre ceilalti 6) Lipsa de energie sau fatigabilitate aproape in fiecare zi.. ori tentativa de suicid sau un plan anume pentru comiterea suicidului. B. Cel putin cinci dintre urmatoarele simptome au fost prezente in cursul aceleiasi perioade de 2 saptamani si reprezinta o modificare de la nivelul de functionare anterior. mixt sau hipomaniacal. Criterii de diagnosticare pentru episodul depresiv major (Dindelegan.recurenta”. Simptomele nu satisfac criteriile pentru un episod mixt.(2 ani) de simptome distimice nu survin episoade depresive majore sau daca individul nu a avut candva un episod maniacal.

Diferente de gen si vartsa in depresie Depresia este una dintre cele mai comune probleme psihologice. 1998). s-au semnalat mari diferente de gen si varsta. Rata depresiei creste printre cei de peste 85 de ani. vom examina o varietate de anomalii neurofiziologice care au fost descoperite la oamenii suferind de tulburări afective. au plasat generatia tanara intr-o zona de risc de a dezvolta depresie mai accentuata. În al treilea rând. sistemul neuroendocrinologic. probabil.149 - . Cea mai joasa rata se inregistreaza in randul celor de 45-54 de ani iar alte studii au indicat chiar rate mai mici in radul oamenilor cu varste cuprinse intre 55 si 70 de nai. care reglează hormonii în întreg organismul. experimenteaza o gama larga de neplaceri incluzand probleme la scoala. Intr-un anumit moment al vietii lor. exista probabilitatea sa fi avut un episod depresiv major in ultimele luni. Adolescentii si copiii depresivi. e posibil sa moara inainte de a ajunge la senectute. se dereglează în cazul tulburărilor afective. oamenii care au un trecut cu depresie. stima de sine scazuta si probleme privind abilitatile lor de coping la stres (Hoeksema. 17% dintre americani traiesc un episod depresiv major iar 6% experimenteaza tulburarea distimica. simptome psihotice sau retardare psihomotorie. . Scaderea sustinerii sociale si faptul ce nu se mai identifica cu valorile sociale comune. cu atat e mai probabil sa aiba episoade repetate de-a lungul vietii. vom aduce dovezi ale contribuției genetice în cazul depresiei și maniei. Dindelegan 008) evidenţiază că cercetatorii au fost intrigati de dovezi potrivit carora raspandirea depresiei in radul adultilor mai in varsta nu este atat de mare cum s-a crezut initial si au gasit cateva explicatii asupra acestui fapt. Acest fapt este numit efectul de chorta. In cazul adultilor. asteptari care sunt insa prea mari pentru a putea fi realizate. În al doilea rând. Din nefericire. A doua explicatie e mai plina de speranta: odata cu inaintarea in varsta. ideatie suicidata. In prevalenta depresiei. Oamenii nascuti in generatiile mai recente pot avea un risc mai mare de depresie dact cei nascuti cu cateva generatii in urma. cu cat e mai tanara o persoana in momentul primului episod depresiv. acest lucru facandu-i sa experimenteze mai putine episoade depresive. Probabil e surprinzator faptul ca rata depresiei e atat de joasa in cazul adultilor mai in varsta.preocupari morbide de inutilitate. cei cu varste cuprinse intre 15 si 24 de ani. in relatii interpersonale. din punct de vedere psihologic. In cazul lor. Majoritatea terapiilor moderne despre cauzele tulburărilor afective se concentrează asupra anomaliilor și disfuncțiilor în anumite sisteme neurobiologice. ca si adultii de altfel. Oamenii nascuti intr-o anumita perioada istorica prezinta un risc diferit de a dezvolta o tulburare decat cei nascuti intr-o alta generatie. vom evidenția rolul neurotransmițătorilor. Aceste două tipuri de teorii se completează reciproc: anomalii genetice pot cauza tulburări afective prin distrugerea neurobiologică. Numarul tinerilor cu depresie pare sa fie mult mai mare decat s-a crezut initial. În această secțiune. Vom aborda prima data diferentele de gen. depresia tinde sa fie destul de severa. oamenii e posibil sa dezvolte un stil de coping mai adaptativ si o privire mai sanatoasa asupra vierii. A treia explicatie e mai mult in legatura cu istoria dacat cu varsta subiectilor. O alta posibila explicatie o constituie faptul ca cei din generatia tanara au expectante mai mari de la ei insisi in comparatie cu generatiile anterioare. Prima e destul de pesimista: depresia pare sa interfereze cu sanatatea fizica si ca rezultat. Depresia poate cateodata sa nu fie raportata de catre batrani sau diagnosticata in mod gresit ca dementa ori alta tulburare psihica. În al patrulea rând. Varsta joaca de asemenea un rol important in vulnerabilitatea umana la depresie. vom explora ipotezele conform cărora.

degradarea neurotransmițătorilor de către enzime. Specialiștii sunt de părere că mania este cauzată de un exces de monoamine sau poate dereglări ale nivelului de amine. apetitului și a proceselor emoționale. cum se întâmplă adesea. Autoarea susţine că poate fi evidențiat indirect. există forme diferite de depresie și manie și fiecare formă poate fi asociată cu diferite anomalii biochimice. Mii de studii au fost realizate pe oameni cu sau fără tulburări afective. Condiționarea clasică este o formă de învățare în care asocierea unui stimul neutru cu un stimul care declanșează un anumit tip de răspuns determină ca și stimulul neutru să dobândească această proprietate. Astfel. Când se combină diferite tipuri de tulburări afective într-un singur studiu. iar monoaminele implicate sunt norepinefrina. 1987).2. dar nu în mod obligatoriu cauzate de către acestea. Aceste teorii. 2008). Deoarece depresia și mania implică disfuncții ale somnului. sunt cunoscute sub numele de teoriile monoaminei în cazul tulburărilor afective. Inițial teoria rolului neurotransmițătorilor în tulburările afective era că depresia este cauzată de o reducere a cantității de norepinefrină și serotonină din sinapse. măsurând nivelul produselor neurotransmițătorului rezultate în sânge sau urină. Toate monoaminele sunt implicate în tulburări afective. Deoarce tehnologia pentru determinarea funcționării sistemelor neurotransmițătoare se dezvoltă. . Grupul specific de neurotransmițători implicat în tulburările afective este numit monoamine. acei factori biochimici care facilitează transmiterea impulsurilor prin sinapse. Majoritatea disfuncțiilor la nivelul neurotransmițătorilor găsite în cazul oamenilor care suferă de tulburări afective sunt dependente de stare. Acești neurotransmițători sunt găsiți în mari concentrații în sistemul limbic. s-au concentrat asupra norepinefrinei și serotoninei. comparând nivelul de secreții produs de norepinefrină. De exemplu. Studiile care au incercat să examineze scheme biochimice specifice unei anumite forme de tulburări afective au avut un oarecare succes. este dificil de identificat diferențe evidente între oamenii cu sau fără tulburări afective. este evident că ele sunt cauzate de disfuncții ale sistemului limbic. un studiu a sugerat că oamenii depresivi care au impulsuri agresive și suicidare e posibil să manifeste o scădere a nivelului de serotonină (Howard&colab. este cunoscut acum faptul că. între un neuron și altul Dindelegan. în special dopamina. Majoritatea cercetătorilor totuși. cu siguranță și capacitatea noastră de a înțelege relația dintre neurotransmițători și tulburările afective va crește. de obicei. Adică. Modele cognitiv comportamentale şi social-cognitive asupra depresiei Modele cognitiv comportamentale Teoriile comportamentale asupra depresiei își au punctul de plecare în cercetările psihofiziologului rus Pavlov asupra condiționării răspunsurilor. serotonină și dopamină. serotonina și dopamina. anumite disfuncții ale neurotransmițătorilor pot fi corelate cu tulburările afective. După cum s-a putut observa. Această epuizare putea fi rezultatul numeroaselor mecanisme: sinteza scăzută a neurotransmițătorilor față de cei precedenți. sau eliberarea deteriorată sau disfuncții ale neurotransmițătorului. dar tind să dispară atunci când tulburările afective scad.150 - . între neuroni. o parte a creierului asociată cu reglarea somnului. apetitului și emoțiilor..Teorii privind neurotransmiţătorii Majoritatea teoriilor biochimice în cazul tulburărilor afective s-au centrat asupra neurotransmițătorilor. 4. luate împreună. aceste diferențe sunt prezente.

adică sunt reacții condiționate (Bonchiș. Aceste sentimente nu vor rămâne specifice pentru un anumit eveniment. deznădejdea este considerată o cauză suficientă și proximă a depresiei. Seligman. In 1928. (nu și necesară a depresiei) adică prezența ei va garanta că simptomele depresive vor apărea. el concluzionează că după un număr de încercări eșuate de a traversa cutia dintr-o parte în alta. un fizician care a lucrat în laboratorul lui Pavlov. Fiecare verigă din acest lanț cauzal considerat responsabil de apariția deznădejdii poate constitui o „cauză contributoare”. Așadar. în cazul aceste teorii accentul nu cade pe . când s-au făcut eforturi ca aceste modele ale învățării să fie aplicate în explicarea fenomenului depresiei. în special experimente cu câini. Teoria neajutorării învățate O altă teorie explicativă asupra depresiei a fost elaborată în 1975. 2002) apud Dindelegan (2008). Teoria lui Seligman se bazează pe experimente cu animale. adică rezultatul nu este contingent cu răspunsul. simpla observație asupra persoanelor depresive remarcă tendința acestora de a generaliza din înregistrarea unui singur eșec într-o situație specifică la mai multe situații. Inferențele unei persoane în legătură cu un eveniment crește probabilitatea că acea persoană va deveni deznădăjduită la apariția unui eveniment aversiv. 1990). Acest fapt a fost explicat prin așa-numita „neajutorare învățată”. alteori fiind așezată o barieră pentru a împiedica trecerea.adică să declanșeze reacția respectivă. astfel încât în unele ocazii să li se permită câinilor să sară dintr-o parte in alta a cutiei. 1990).P. Autorul acestei teorii compară expunerea la șocuri inevitabile cu pierderile traumatice care adesea precipită depresia (Wolman. Potrivit acestei teorii. Teoriile comportamentale consideră depresia ca fiind o reacție învățată. Autorul consideră că teoria neajutorării învățate poate avea o largă aplicabilitate și în cazul oamenilor. ci vor fi generalizate și asupra altor evenimente. IvanaovSmolenski. Teoria deznădejdii sau disperării Dindelegan (2008) subliniază că această teorie aduce o serie de completări și lămuriri legate de problematica depresiei. relatează în observațiile sale asupra experimentelor cu un câine că depresia apare concomitent cu inabilitatea animalului de a face discriminări fine într-o sarcină de condiționare clasică (Wolman. Astfel experimentatorul a folosit în experimentele sale o cutie special construită. În urma observațiilor repetate asupra comportamentului câinilor care au fost expuși la șocuri inevitabile („unescapable shock”). aceștia dezvoltă o anumită pasivitate în noile situații de învățate a evitării șocurilor și chiar o reducere semnificativă a performanței. Aceste observații nu au constituit un interes deosebit pentru cercetători decât după 20 de ani. Seligman consideră că neajutorarea este generată de credința potrivit căreia nu este important ce vom face pentru că rezultatele vor fi aceleași. conceptul de deznădejde fiind definit ca „expectanța negativă ca rezultatele viitoare dorite nu se vor produce ori că rezultatele aversive se vor produce. desfășurate în laboratorul său și care au dus la formularea unei alte explicații asupra fenomenului depresiei. eșecul determinând sentimente de inadecvare și de neajutorare. aceste răspunsuri sunt învățate. iar persoana nu are abilitățile necesare pentru a schimba aceste rezultate”. în special pentru explicarea tulburării depresive la aceștia. Răspunsul la evenimentele aversive va fi de data aceasta deznădejdea și nu neajutorarea.151 - . Depresia este considerată a se naște ca rezultat al incapacității persoanei depresive de a controla în trecut evenimente stresante și aversive și care generează sentimente de neajutorare. Prin urmare. Astfel. avându-l ca autor pe Martin E.

gânduri negative legate de sine. (Ionescu. . acestea putând avea o contribuție majoră la formarea credințelor și atitudinilor care fac persoana vulnerabilă tulburărilor depresive. Gândurile negative automate sunt un produs cognitiv al schematei depresogene.dificultatea întâmpinată de subiect în a realiza că răspunsurile sale pot avea efect asupra acestor rezultate negative. unele credințe pot duce la depresie. perturbări în direcția de prelucrare a informației sau distorsiuni cognitive. putem spune că această teorie aduce în discuție un posibil subtip al depresiei și anume „depresia deznădăjduită” și că teoria mediază relația dintre stilul atribuțional pentru evenimentele și rezultatele negative și depresie. 1998). Conceptul subliniază fluxul involuntar. pe care persoana nu le conștientizează și care produc reacții emoționale. Beck Dindelegan (2008) subliniază că teoria lui A.tristețe (simptom emoțional). lume și viitor. Weishaar descrie în biografia lui Beck modul în care copilul Beck a dezvoltat o teamă care are la bază. 2002). 3) statutul eului dat de evenimentul perceput. Acest fapt ar fi putut fi soldat la vârsta adultă cu o serie de repercusiuni negative asupra afectivității lui Beck (Power & Dalgleish. aceste credințe transformându-se în căi prin care persoana conferă un sens lumii în care trăiește. care sunt principiile după care funcționează și cum va fi aceasta. -triada cognitivă negativă. ci mai degrabă de consecințele . 2) consecințele judecate ale evenimentului. . Beck (1975) asupra depresiei își are punctul de plecare în teoria psihodinamică. Studiind teoria constructelor personale elaborată de George Kelly potrivit căreia oamenii înțeleg realitatea elaborând ipoteze pe care le testează. Perturbarea conținutului gândirii unei persoane are la bază evenimentele aversive. dezvoltând anumite concepții legate de ceea ce face lumea. pe lângă reprimarea ostilității. Concluzionând. în parte. valorificând-o în elaborarea teoriei sale. ci rezolvă contradicția legată de faptul că persoanele depresive se învinovățesc pentru evenimentele percepute ca incontrolabile (Power & Dagleish.o întârziere a apariției răspunsurilor voluntare (simptom motivațional). acest fapt fiind concretizat în gânduri automate. 1998).152 - . Astfel. toate având la bază schemata cognitivă sau „șablonul” care dă sens lumii. 1998). însă autorul ulterior devine nemulțumit de explicația psihanalitică asupra depresiei descoperind în depresie. cum ar fi: „Pot fi fericit numai dacă persoanele importante pentru mine mă apreciază”. Depresia la care se referă teoria disperării sau a deznădejdii ar putea fi caracterizată de cel puțin trei simptome majore care țin de trei dimensiuni majore a majore ale psihicului: . În cadrul teoriei lui Beck autoarea identificate câteva elemente fundamentale: -gânduri automate. Teoria cognitivă asupra depresiei –Aron T. Beck evidențiază perturbarea conținutului gândirii unei persoane. ele sunt acele gânduri care apar spontan. astfel că ea nu este conștientă de propriile gânduri. Ele sunt numite automate dat fiind faptul că persoana nu realizează o interpretare critică a situațiilor cu care se confruntă. traumele și stresul trăite în copilărie. distorsiuni cognitive și scheme cognitive depresogene. sau predicții. dată fiind o zi în care familia lui a făcut o greșeală părăsindu-l pentru câteva momente într-un parc mare.perceperea incontrolabilității evenimentelor. abandonul. Beck a fost atras de această concepție. asemenea unor oameni de știință (Opre. rezultate aflate în legătură cu disperarea sa (simptom cognitiv). Credințele rigide și absolutiste vor media apariția problemelor. continuu și constrângător de imagini și gânduri experimentate în depresie sau alte psihopatologii. Aspectele critice ale unui eveniment constau în: 1) cauza percepută a evenimentului. În raport cu patologia depresivă.

el căutând să protejeze integritatea și validitatea acestor constructe fundamentale pentru el.153 - . iar datorită faptului că sunt conturate începând cu o vârstă fragedă. prin activarea și menținerea în memorie doar a informațiilor concordante cu schema. schemele disfuncționale sunt activate de evenimente relevante pentru subiect. problemelor caracterologice și tulburărilor cronice corespunzătoare Axei I a DSM IV. • • • • • • • . datorită faptului că activarea schemelor cognitive se asociază adesea cu trăiri emoționale neplăcute. schemele tind să se automențină. este incapabil să simtă ceva). 2008): se perpetuează și sunt dificil de modificat. provocând reacții emoționale din partea pacientului care pot fi prelucrate în cadrul terapiei. pacientul se va comporta ca atare. respectiv a consecințelor emoționale și comportamentale pe care le presupune activarea sa. Caracteristici ale schemelor cognitive dezadaptative (Dindelegan. Sunt ușor de recunoscut după aceste emoții care le însoțesc și care sunt de durată mult mai mare decât ele. spre deosebire de situațiile de câștig care declanșează euforia în afara contextului depresiv. alături de menținerea acestora prin distorsiuni în prelucrarea informației. constă în negarea emoțiilor. schemele pot fi activate și pe parcursul terapiei. rolul familiei și al persoanelor semnificative din viața pacientului fiind fundamental în dezvoltarea lor. ajutând la identificarea și conștientizarea conținutului schemei. 2000). Aceste strategii sunt de mai multe tipuri: strategii de evitare cognitivă (blocarea voluntară sau automată a gândurilor). individul îș idezvoltă strategii de evitare a acestor scheme. un eșec real sau doar perceput ca atare va activa o schemă de competență și individul se va simți amenințat. evitarea activării schemelor prin strategii de compensare a schemelor cognitive (Young. comportamentală (pacientul evită situațiile care prezintă un risc ridicat de activare a schemelor) și afectivă (asociată cu evitarea cognitivă. iar eventualele modificări ale acestora sunt percepute de individ ca o amenințare. pacientul descriindu-și starea ca vid emoțional. devin familiare. Schemele cognitive dezadaptative Young precizează că schemele cognitive dezadaptative se dezvoltă primar ca rezultat al experiențelor traumatizante din copilărie și stau la baza explicării tulburărilor de personalitate. în timp ce o respingere posibilă sau percepută va activa o schemă de abandon și. schemele disfuncționale pot antrena și probleme psihopatologice caracteristice Axei I a DSM. ignorarea informațiilor neconcordante cu ea și respectiv prin producerea de informații concordante atunci când aceastea nu există (menținerea schemelor cognitive prin distorsionarea procesărilor informaționale). Gândurile automate sunt legate în depresie de pierdere. schemele sunt rezultatul experiențelor repetate. în consecință.emoționale ale gândurilor.

4. atunci ceea ce trăiesc este o dramă care provine din copilăria lor. care apar devreme în dezvoltarea noastră și se repetă de-a lungul întregii vieți.Schemele cognitive disfuncționale timpurii sunt patternuri emoționale și cognitive de autoapărare. dinamica întregii lumi percepute de copil. Se postulează astfel cinci nevoi emoționale de bază ale oricărei ființe umane (Dindelegan. Rolul schemelor cognitive în depresie Din psihologia cognitivă. Schemele sunt dimensionale. Nu toate schemele au la bază traume din copilărie. din nevoi emoționale care nu au existat în copilărie (nu le-au avut). cu toate că îl face să sufere aceasta este confortabilă și familiară. Dinamica familiei copilului este. Acestea funcționează ca modele cu care noile informații sunt comparate și încorporate. nefiind neapărat o parte a acestora (Young. dezvoltate la niveluri diferite. Cu cât o schemă este mai severă. siguranța. Trebuie notat că. Aceste nevoi sunt considerate de Young universale. 2008): 1. Efectul tuturor acestor experiențe negative este cumulativ. Mai degrabă individul ar fi fost răsfățat și foarte protejat de-a lungul copilăriei. Young precizează că aceste comportamente disfuncționale se dezvoltă ca un răspuns la aceste scheme. Schema este ceea ce individul știe. dar toate sunt distructibile și majoritatea sunt cauzate de experiențe (nefavorabile) care sunt repetate cu regularitate de-a lungul copilăriei și adolescenței. Experiențele traumatizante din copilărie stau fundamental la originea schemelor disfuncționale. . în timp ce imposibilitatea de a depăși un anumit stadiu va duce la scheme disfuncționale. luând în considerare stadiile psihologice ale lui Erikson. de fapt. cu atât este mai mare numărul situațiilor care o activează. În mod alternativ. Schemele variază de la reprezentări ale conceptelor simple (ex: schema unui scaun operează în simplul act de identificare a unui obiect ca fiind scaun) până la reguli intepretative complexe (ex: aplicarea schemei despre hoteluri permite unei persoane să observe că hamalul ezită deoarece așteaptă un bacșiș). autonomie. După cum se vede. competență și simțul realității. referitor la această definiție. libertatea de a exprima trebuințele și emoțiile. 3. Schemele care se dezvoltă cel mai devreme sunt cele mai puternice și provin din experiențele cu familia nucleară. precum există scheme timpurii și târzii. spontaneitate și joc. în definitiv. deci corespund. însemnând că acestea au niveluri diferite de severitate. comportamentul unui individ nu este o parte a schemei personale a acestuia. 2. Schemele sunt unități structurale de informații stocate care funcționează și la intepretarea noilor experiențe.154 - . limite realiste și autocontrol 5. Când pesoanele se identifică în situația care activează schemele dezadaptative timpurii. Beck a adoptat constructul teoretic de ”schemă”. 2000). se poate argumenta că trecerea de la un stadiu de dezvoltare la altul se face având la bază scheme adaptative. Există scheme pozitive și scheme negative. Privirea de ansamblu arată că schemele rezultă. incluzând aici: stabilitatea. astfel comportamentele sunt dirijate de scheme. nu toate schemele disfuncționale au traume la originea lor. asigurarea atașamentului celorlalți. un individ poate dezvolta scheme disfuncționale/incompetență fără să fi experimentat nici măcar o dată traumele în copilărie.

Schemele cognitive sunt reprezentări stabile. 2. Mancarea. curatat. Pregatirea pentru angajament emotional si viata de familie.155 - . . gatit. nimeni nu-i tot intreaba daca si-au facut temele. 4. înseamnă că sunt o persoană rea”). mancarea este pregatita de altcineva si masina poate fi umpluta cu gaz de altcineva. Beck (1993) distinge două tipuri de conținuturi informaționale specifice schemelor cognitive: credințele (convingerile) și supozițiile necondiționale. o schimbare dramatica are loc. iar praful de pe mobila si podele periodic dispare. rufele sunt spalate de altcineva. Desi multi elevi de liceu au responsabilitati in casa si la locul de muncă. care oferă o bază pentru diferențierea și codificarea stimulilor din mediu care acționează asupra persoanei. necondiționate și care sunt percepute de subiect ca fiind ”adevăruri incontestabile” cu privire la sine însuși („sunt un ratat”. Mai mult.3. Edificate pe baza experienței trecute. tranșante și net delimitate prin care persoana depresivă interpretează experiența actuală. Oricum. „dacă nutresc gânduri rele. Doar imaginându-ne toate schimbarile vietii asociate cu inceperea colegiului pentru prima data: liceul. Schimbarea modului de viata. facultatea. cumva. cu atat mai mult copii care devin adulţi şi se integrează în câmpul muncii se vor simti stresaţi si foarte probabil vor rezulta efectele stresului pe plan psihic. schemele cognitive sunt astfel pattern-uri cognitive stabile. Dobandirea independentei emotionale din partea familiei. 3. Relaxarea. „sunt o ființă inferioară”). organizate în cursul vieții. Pentru prima data in viata multor studenti . Este timp din belsug sa ne intalnim cu prietenii dupa scoala. tanarul student se confrunta cu cateva importante probleme in tot acest timp al vietii sale: 1. Dezvoltarea unui sistem etic. sunt structuri condiționate cu caracter instrumental care pot fi privite ca reprezentând niște legături ce se stabilesc între evenimente și aprecierile referitoare la propria persoană (de ex. Pana la urma. Astfel. 4. alte schimbari sunt dictate de viata de student. Cand facultatea incepe. „sunt lipsit de valoare”. schemele cognitive sunt susceptibile să explice reacțiile și atitudinile diferite față de evenimente similare. Alegerea si pregatirea pentru o cariera. ei trebuie sa-si asume responsabilitati pe care nu si le-au asumat niciodata pana atunci. in general anii de liceu sunt comfortabili. Ei trebuie sa-si aminteasca sa se incadreze intre toate celelalte activitati personale. iar aceasta poate rezulta intr-o grozava cantitate de stress. O intreaga noua retea de acelasi sex sau de sex opus de prieteni trebuie stabilita. Credințele reprezintă structuri de bază de natură profundă. apare in frigider si in dulap. fara ca copii sa fie nevoit sa muncesti. sa-ti faci temele si sa te relaxezi. in mod miraculos. Timpul trebuie impartit intre cumparaturi. Supozițiile. in afara de asta. Din perspectiva pacientului. Munca pentru scoala pare sa fie excesiva si pare ca nu este timp indeajuns ca sa o indeplinesti. Cu cat experienta schimba viata. De obicei. se cere gasirea unui apartament sau alegerea dormitorului in care sa stai. instituite ca moduri de organizare și intepretare a experienței. oricum. Coordonarea acestor schimbari de tranzitie le cere studentiilor sa dezvolte noi roluri si sa le modifice pe cele vechi. Frica de cadere patrunde in aer. spalat rufe si alte sarcini grele.

Ediţia a IIa revizuită şi adougită. & Lindzey. (1988)... Aspecte practice ale utilizrii terapiei cognitive in managementul resurselor umane in organizatiile bancare Revista Psihologia Resurselor Umane. Ed Livpress. preucm şi alte activităţi de relaxare. de Wolff (Eds).. (2nd Edition). 1/2007. O. Macmilian Publ.. Vernon. Psychological testing. (2009). Albu.D. DC:Author. Algera. Chraif.A. Sibiu. (2011).. Aniţei. Standards for psychological and educational testing.156 - . S. A. M.. Thierry. Aniţei. (2000): Metode şi instrumente de evaluare în psihologie. Bucureşti. Ghid de practică psihologică pentru studenţi. Tehnica interviului în psihologia muncii. (1976). Boston: Houghton Mifflin. M.. M. Anastasi. Trifu. (in press). C.. Aniţei. A.W. (2010). M.A. J.. E. Aniţei. . baschet. Volume 3: Personnel Psychology. Abordări moderne ale stresului ocupaţional in Prevalenta si cauzalitate in abordarea stresului. Aniţei. Introducere în tehnica interviului. Härtel. (3rd Edition). J. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ Anastasi. De asemena nu trebuie sa fim surprinsi sa invatam ca suicidul este a doua cauza conducatoare spre moarte in campusurile facultatii.J. Iaşi. New York: Macmilian Publ. M. Ch.J. 3.E. M. Diversity and emotion: The new frontiers in organizational behavior research.. M. G.. Ed universitară. Aniţei. Journal of Management. Cluj-Napoca: Argonaut. Co. M. (2010).. In: P. Bucureşti. Cluj-Napoca. p-1141-164. Inc. Greuter. fotbal etc sau programe de masaj sau SPA. Desigur. M. M. Chraif. Hove: Psychology Press. 307-338. Ghid de practică psihologică pntru studenţi. Psychological testing. M. ( accidentele fiind numarul unu) La acestea se adaugă renunţarea sau schimbarea vechilor prietenii si dezvoltarea altora noi care de multe ori este o activitate stresanta asociata cu viata de facultate. N. G.. (2008). M. De aceea sunte recomandare saptămânal activităţile sportive precum: tenis. Chraif. pp. nu este de mirare ca epidemiile gripale si accesele mononucleare sunt frecventi vizittori ai campusului colegiului. Chraif. nr. Handbook of Work and Organizational Psychology. (1998). apartamentele apropiate agraveaza aceasta situatie. (6th edition). (2002). Ed Universitară. N. Drenth. înnot. P. American Psychological Association. Psihologie stimulării şi reglării. (2010). M.. Pănescu. (1985). M. Bucureşti. Chraif. Ashkanasy.M. Ed Credis. S. Job Analysis.. şi Daus C. (1970). M.Y. H. 28. Fundamentele psihologiei. Editura Psihomedia. Ed polirom..Considerand toate aceste schimbari si efectele stressului in sistemul imun. Washington.. Aniţei. Allport. Manual: Study of values. M. Chraif.

Boese şi Cunningham, L.W. (1975). Sistematically derived dimensions of human work. (Ergometric Research and Development series Rep. No. 14). Raleigh, NC: Center for Ocupational Education, Nord Carolina State University. Brief, A. P. şi Weiss, H. M. (2002). Organizational behavior: affect in the workplace. Annual Review of Psychology, 53, pp. 279- 307. Brown, C. şi Reich, M. (1997). Micro-macro linkages in high-performance employment systems. Organisational Studies, 18, 765-781. Caprara, G. V. şi Borgogni, L. (1988). La motivazione nella ricerca psicologico sociale. In G. V. Caprara (Ed.), Personalita e rappresentazione sociale. Nuova Italia Scientifica, Roma. Campbell, D. T, & Fiske, D. W (1959). Convergent and discriminant validation by the multitrait-multimethod matrix. Psychological Bulletin, 56, 81-105. Campbell, J. P., McCloy, R. A., Oppler, S. H., & Sager, C. E. (1993). A theory of performance. In N. Schmitt &W. C. Borman (Eds.), Personnel selection in organizations (pp. 35–70). San Francisco: Jossey-Bass. Cascio, W.F. (1991). Applied Psychology in Personnel Management. (4th Ed.), New Jersey: Prentice-Hall, Inc. Cronbach, L. J. (1966). The logic of experiments on discovery. In L. S. Shulman & E. R. Keislar (Eds.), Learning by discovery: A critical appraisal (pp. 76-92). Chicago: Rand McNally. Csikszentmihalyi, M. (1988). The flow experience and its significance for human psychology. In M. Csikszentmihalyi & I. S. Csikszentmihalyi (Eds.), Optimal experience: Psychological studies offlow in consciousness. Cambridge University Press, New York.Cole, G.A. (1997). Personnel Mmanagement. Theory and Practice. (4th Edition). London:Letta Educational, Aldine Place. Constantin, Ticu, (2004). Evaluarea psihologică a personalului, Ed Polirom, Iaşi. Covington, M. V. (1998). The will to learn: A guide to motivate young people. Cambridge University Press, New York. Cox, T. (1978) Stress. Macmillan, London. Cox, T., şi Cox, S. (1985) The role of the adrenals in the psychophysiology of stress. In: E. Karas (ed) Current Issues in Clinical Psychology. Plenum Press, London. Cox, T., şi Mackay, C. J. (1981) A transactional approach to occupational stress. In: E. N. Corlett and J. Richardson (eds) Stress, Work Design and Productivity. Wiley & Sons, Chichester. Cronbach, L.J., & Gleser, G.C. (1965). Psychological tests and personnel decisions. 2nd ed. Urbana: University of Illinois Press. Davenport, N., Schwartz, R., şi Elliott, G. P. (1999). Mobbing: Emotional abuse in the workplace. Ames, IA: Civil Society Publishing. Dimsdale şi Moss (1980), Ahasan M.R., Mohiuddin G., Vayrynen S., Ironkannas H., & Quddus R. (1999) Workrelated problems in metal handling tasks in Bangladesh: obstacles to the development of safety and health measures. Ergonomics, Vol.42, No.2, pp.385-396 Dindelegan, C. (2008). Scheme cognitive in depresie, Editura Universităţii din Oradea. Deci, E. L. şi Ryan, R. M. (1999). A meta-analytic review of experiments examining the effects of extrinsic motivation. Psychological Bulletin, 125, 627-668 Eccles, J. S. şi Wigfield, A. (2002). Motivational beliefs, values and goals. Annual Review of Psychology, 53, 19-132.

- 157 -

Devereux J., Buckle P. & Vlachonikolis I.G. (1999) Interactions between physical and psychosocial risk factors at work increase the risk of back disorders: an epidemiological approach. Occupational and Environmental Medicine, vol. 56, no. 5, pp. 343-353 Fisher, C.D., Schoenfeldt, L.F., Shaw, J.B. (1996). Human Resource Management. Houghton Mifflin Company, Boston. Fox, S., Spector, P.E. şi Miles, D. (2001). Counterproductive Work Behavior (CWB) in Response to Job Stressors and Organizational Justice: Some Mediator and Moderator Tests for Autonomy and Emotions. Journal of Vocational Behavior, 59, 291–309. Frederick, Robert (1999), A Companion to Business Ethics, Blackwell Publishers French, J. R. P., Caplan, R. D., & van Harrison,R. (1982) The Mechanisms of Job Stress and Strain. Wiley & Sons, New York. French, J. R. P., Rogers, W., & Cobb, S. (1974) A model of person-environment fit. In: G.W. Coehlo, D.A. Hamburg, & J.E. Adams, (eds) Coping and Adaptation. Basic Books, New York. Iamandescu, Ioan-Bradu .(2002). Stresul psihic din perspectiva psihologică şi psihosocială, Editura Infomedica, Bucureşti. Karasek, R. A. (1979) Job demands, job decision latitude and mental strain: implications for job redesign. Administrative Science Quarterly, 24, 285-308. Karasek, R. A. (1981) Job socialisation and job strain: the implications of two psychosocial mechanisms for job design. In: B. Gardell & G. Johansson (eds) Working Life: A Social Science Contribution to Work Reform. Wiley & Sons, Chichester.Karasek, R.A., Baker, D., Marxer, F., Ahlbom, A., & Theorell, T. (1981) Job decision latitude, job demands and cardiovascular disease. American Journal of Public Health, 71, 694-705. Kasl, S. V. (1980) Epidemiological contributions to the study of work stress. In: C.L. Cooper and R. Payne (eds) Stress at Work. Wiley & Sons, Chichester. Giacalone, R.A; Greenberg, J. (1997). Antisocial behavior in organizations, Thousand Oaks Goleman, D. P. (1995). Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ for Character, Health and Lifelong Achievement. Bantam Books, New York Groeblinghoff, D. şi Becker, M. (1996). A case study: Diagnosing the Mobbing Victim. In: Zapf şi Leymann (Eds.): Mobbing and Victimization at Work . A Special Issue of The European Journal of Work and Organizational Psychology. 2. Guilford, J.P. (1954), Psychometric Methods, McGraw-Hill, New York, NY. Iliescu, D. şi colectivul (2009). Inventarul orientării motivaţionale (TOM), www.testcentral.ro Johns, G. (1998), Comportament organizaţional, Editura Economică, Bucureşti Kawakami N, şi Haratani T. (1999) Epidemiology of job stress and health in Japan: Review of current evidence and future direction. Industrial Health, Vol.37, No.2, pp.174-1863 Kidwell, R.E.; Martin C.L. (2005), Managing Organizational Deviance, Thousand Oaks Landy, F.J., (1989). Psychology of Work Behavior. (4th Edition). Paciific Grove: Brooks/Cole Publishing Company. Landy, F.J., Conte J.M. (2007). Work in the 21st century. An introduction to industrial and organizational psychology. Landy, F.J., Conte J.M. (2009). Work in the 21st century. An introduction to industrial and organizational psychology. Levine, Ed.L. (1983). Everything you always wanted to know about job analysis. Tampa, Fl: Mariner Publishing Company, Inc. Leymann, H. şi Gustafsson, A. (1996). How ill does one become of victimization at work? In: Zapf & Leymann (Eds.): Mobbing and Victimization at Work . A Special Issue of The European Journal of Work and Organizational Psychology. 2.

- 158 -

Leymann, H. (1990). Mobbing and psychological terror at workplaces. Violence and Victims, 5. (2). Locke, E. A. şi Latham, G. P. (2002). Building a practically useful theory of goal setting and task motivation. American Psychologist, 57 (9), 705-717. Manolescu, A. (1998). Managementul resurseor umane. Editura R.A.I., Bucureşti. Manolescu, A. (2001). Managementul Resurselor Umane, Editura Economica, Bucureşti. Martinko, M., Gundlach, M. şi Douglas, S. (2002). Toward an integrative theory of counterproductive workplace behavior: a causal reasoning perspective. International Journal of Selection and Assessment, 10 (1/2), 36-50. McClelland, D. C. (1985). Human Motivation. Foreman & Co., Glenview, Scott. Meijman, T.F., Van Dormolen, M., Herber, R.F.M., Rongen, H. & Kuiper, S. (1995) Job stress, neuroendocrine activation, and immune status. In SL Sauter & LR Murphy (Eds.) Organizational risk factors for job stress. Washington, DC: APA. Miller, K. I., Considine, J. şi Garner, J. (2007). Let me tell you about my job”: exploring the terrain of emotion in the workplace. Management Communication Quarterly, 20, 3, pp. 231- 260. Mitrofan, N. (2009). Testarea psihologica. Aspecte teoretice si practice, Ed Polirom, Iaşi. Miner, A.G., Glomb, T.M., şi Hulin, C. (2005). Experience sampling mood and its correlates at work. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 78, 171-193. Morris J. şi Feldman D., (1996). ‘The Dimensions, Antecedents, and Consequences of Emotional Labour’. Academy of Management Journal. 21. pp 989-1010. Muchinsky, P.M. (1989). Psychology applied to work. An introduction to industrial and organizational psychology (second edition), Brooks/Cole Publishing Co. Pacific Grove. Muchinsky, P.M. (2000). Psychology Applied to Work. An Introduction to Industrial and Organizational Psychology. Sixth Edition. Ed. Wadsworth-Thomson Learning Mitrofan, N. (2010). Testarea psihologică, aspecte teoretice şi practice, Ed. Polirom, Iaşi. Noe, R.A., Hollenbeck, J.R., Gerhart, B., Wright, P.M., (2007). Human Resource Management, second edition, Mc Graw-Hill Irwin. Olweus, Dan. (1993): Bullying at school. What we know and what we can do. Oxford: Blackwell. Parson, J. E. şi Goff, S. B. (1980). Achievement motivation and values: An alternative perspective. In L. J. Fryans, Jr (Ed.), Achievement motivation: Recent trends in theory and research. Plenum Press, New York. Pânişoara G., Pânişoara, I-O., (2005). Motivarea eficintă. Ghid practic, Ed Polirom, Iaşi. Pekrun, R., şi Frese, M. (1992). Emotions in work and achievement. Chichester: Wiley. Pitariu, H.D., Chraif, M. (2009). Ananliza muncii. Proiectarea fişelor de post. supliment al revistei de psihologia resurselor umane, Editura Societăţii de Stiinţe Cognitive, ClujNapoca. Pitariu, H. D, Chraif, M. şi Radu, I. (2009). Selecţia şi evaluarea psihologică a personalului. Editura Societăţii de Stiinţe Cognitive, Cluj-Napoca. Pitariu, H.D., Chraif, M. (2009). Evaluarea performantelor profesionale. Teorii, modele si aplicatii, supliment al revistei de psihologia resurselor umane, Editura Societăţii de Stiinţe Cognitive, Cluj-Napoca. Pitariu, H.D. Chraif, Mihaela (2009). Validarea convergenta a scalelor cu ancore comportamentale, revista de psihologie a Academiei Romane, tomul 55, nr. 3-4, pp. 279294 Pitariu, H.D. Chraif, Mihaela (2009). Abordari diletante si stiintifice. Problema testelor situationale, Cercetarea psihologica moderna: directii si perspective, Ed Universitara, Sibiu, pp 110-117

- 159 -

(2002).. M. C. Viswesvaran (Eds. 444-471. Handbook of industrial. Cercetarea viitorului. M. (1996): Stress and resources at work in a changing society. Warr. Sava. S. Counterproductive behaviors at work. Sackett. & Cooper. 3. (2008). J..441-72. (2004). Y. Stansfeld. why giants fall? Spielberger. şi DeVore. Bennett. Academy of Management Journal. (1956) Stress of Life. evaluarea posturilor de muncă şi a personalului. (2009).D. Wasti. 285-294. 1-8.J. J. work and organizational psychology: Volume 1—Personnel psychology (pp. "A typology of deviant workplace behaviors: A multidimensional scaling study". series: 5. L.G. Vardi. H. D.J.1. pp. V. Selye. (1982) Stress and the Development of Somatic Disorders. (2001). London. (2003). In L. R. Interest and learning from text. & Marmot. (1983). Ghid practic pentru managerii de resurse umane. Proiectarea fişelor de post. 145–164). K. . Pollard T.politica Buc.17-28 Robertson. McGraw-Hill. R. Ediţia a II-a revizuită . 302-307 34. Scheuch. Salgado. Science Study Readings. 10 (1/2). Acta Incorporated. P. The Big Five Personality Dimensions and Counterproductive Behaviors.S. Sinangil Kepir. 4. W. Shipley.). Diaz-Guerrero (eds) Cross-Cultural Anxiet y. Chapman and Hall. R. Hogrefe. J. 3. In C... S. The influence of cultural values on antecedents of organizational commitment: An individual-level analysis. job demands and employee well-being.. England: SAGE Publications. Analiza muncii. Bremerhaven: Wirtschaftsverlag NW. H.. G. Lawrence Erlbaum Associates Vecernick. Vol. Washington DC. Editura Irecson.160 - . (1999) Work characteristics predict psychiatric disorder: prospective results from the Whitehall II study. Inventarul de personalitate DECAS.Goldberger & S. H. P. International Journal of Selection and Assessment. 56.T. L. Journal of Occupational and Organizational Psychology. (2001).21.95-109 (Schriftenreihe der Bundesanstalt für Arbeitsmedizin: Tagungsbericht 11) Sims. Occupational and Environmental Medicine. (2003). Timişoara.M. (1975).. S. S. In N. I. Skating on this ice: a comparison of work values and job satisfaction in CEE and Eu countries. Breznitz (eds) Handbook of Stress: Theoretical and Clinical Aspects. L. Robinson. Göttingen. Artpress. Applied Psychology International Review. M. A.. U. Stainbrook. S. New York. Ones. Chraif. Montreal. Zegans. Pitariu. Die Messung des Leistungsmotivs. Work & Stress. Psihologia selecţiei şi formării profesionale. Pitariu. (1997) Physiological consequences of everyday psychosocial stress Collegium Antropologicum. 533-554. Schmalt. Anderson. B. E. CL (1990) Understanding stress: psychological perspective for health professionals.555-72. (2007). C. Vol. 117-125.. Misbehavior in organizations: Theory. 74 pp.L. Selye. Sutherland. H. and C. 257-280. M. J. R. International Journal of Comparative Sociology. 44. H.. Spielberger and R.A. 38 pp.D. Research and Management. New York Tamas.D. Fuhrer. Smith. Ehics and corporate social responsability. F. No. H. (1950) Stress. Psychology & Health. Hemisphere.R. Vol. (1999). (1995). (1976) The nature and measurement of anxiety. (1990) Decision latitude. H. Ed. pp. Bucureşti. şi Weitz.D. London. & Green. Proiectarea fişelor de post. (2003). "Personnel selection".Pitariu. 52. (1976).D. Houston Heart Bulletin. Cluj-Napoca: Editura Dacia.. (1983) Role of psychosocial stress in cardiovascular disease. Schiefele. Free Press. D.

SCRISOARE DE INTENTIE Sef Biroul Finantare si Urmarire a Executiei Bugetare 5. GHID DE INTERVIU Sef Biroul Finantare si Urmarire a Executiei Bugetare 4.* www.161 - . master PORU.testcentral. sub coordonarea Asitent Univ. GRILA DE OBSERVATIE Sef Biroul Finantare si Urmarire a Executiei Bugetare . Universitatea din Bucureşti.ro: testele au fost prezentate cu acordul echipei testcentral. FISA POSTULUI Sef Biroul Finantare si Urmarire a Executiei Bugetare Fişa Postului 2. ANEXE REALIZATE DE CĂTRE Masterand: Barbulescu Adina Maria. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei. Dr. SCRISOARE DE RECOMANDARE Sef Biroul Finantare si Urmarire a Executiei Bugetare 6. FORMULAR DE ANGAJARE Sef Biroul Finantare si Urmarire a Executiei Bugetare 3. Mihaela Chraif 1.

Are în subordine cinci posturi de executie (3 consilieri. . • Postul imediat inferior: post de executie. FISA POSTULUI Sef Biroul Finantare si Urmarire a Executiei Bugetare Fişa Postului Sef Biroul Finantare si Urmarire a Executiei Bugetare – Institutie deconcentrata Sef Birou Somaj COR 123203 Sef Biroul Finantare si Urmarire a Executiei Bugetare Denumirea postului de muncă: Sef Biroul Finantare si Urmarire a Executiei Bugetare Obiective specifice ale activităţii de muncă: • Urmărirea finantarii activitatilor agentiei in functie de bugetul si indicatorii aprobati. un referent de specialitate si un referent) .Inlocuieşte pe: Directorul executiv adjunct. • De reprezentare: nu are contact direct cu clienţii .162 - . . • Funcţionale: Sef birou Financiar-Contabilitate si celelalte birouri si compartimente din cadrul institutiei. • Fundamentarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe baza propunerilor celorlalte compartimente si a cerintelor realizarii in bune conditii a obiectivelor privind ocuparea si formarea profesionala a fortei de munca. • Coordonarea si raspunderea de modul in care isi desfasoara activitatea biroul finantare si urmarirea executiei bugetare. Relaţiile de muncă: • Ierarhice: Director executiv adjunct si Director executiv.Este înlocuit în cazul absenţei de un consilier. Integrarea în structura organizatorică: Poziţia postului de muncă în cadrul structurii organizatorice: • Postul imediat superior: director executiv adjunct . dacă este cazul temporar.1. • Subordonări: .

• Anunţarea oricărei defecţiuni biroului administrativ. . Privind relaţiile cu alţii/comunicarea • Este prompt în răspunsurile pe care trebuie sa le dea atât direct celor din institutie cât şi celor din Agentia Nationala. 4. 7. fără abuzuri. sarcini. activităţi şi acţiuni specifice postului de muncă: a. • Este politicos in relaţiile cu colegii.163 - . Responsabilităţi 1.Responsabilităţi. • Utilizarea cu responsabilitate a aparaturii din dotare. In raport cu aparatura pe care o utilizează: • Menţinerea la standardele unei bune functionări a aparaturii din dotare. • Raspunderea de realizarea calitativa si la termenele stabilite a lucrarilor repartizate biroului si a sarcinilor stabilite de catre directorul executiv adjunct. In raport cu metode/programe • Preocuparea continua de autoperfecţionare prin studiul individual şi participarea la cursuri. 2. • Se va specializa continuu în tehnici si metode de fundamentare a bugetului. In raport cu securitatea muncii: • Supraveghează respectarea normelor de securitate a muncii • Respectă normele de securitate impuse de institutie • Respectă legislatia in vigoare 5. 6. • Menţine relaţii corecte cu colegii. In raport cu alte persoane: • Păstrarea confidenţialităţii tuturor informaţiilor referitoare la persoanele din interiorul si exteriorul institutiei. • Cooperarea cu ceilalţi angajaţi ai institutiei şi colegii din Minister. In raport cu produsele muncii: • Conştiinciozitate vis-a-vis de sarcinile pe care le are de îndeplinit. Privind precizia şi punctualitatea • Respecta programul de lucru conform ROI (regulament de ordine interioara) • Raspunde de respectarea programul de lucru si a disciplinei muncii in cadrul biroul pe care il coordoneaza • Transmite la timp rapoartele şi informarile solicitate de catre Agentia Nationala. 3. • Păstrarea confidenţialităţii rezultatelor obţinute şi a informaţiilor pe care le deţine privitor la problematica institutiei. dând dovada de bune maniere si de o amabilitate echilibrată.

finantarea activitatilor agentiei in functie de bugetul si indicatorii aprobati. management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice. • Metoda: faţă în faţă. urmarirea incadrarii cheltuielilor in creditele bugetare aprobate. pe baza notelor de fundamentare .care sa fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare in domeniul administratiei publice. 2. a fax-ului şi a copiatorului. . 4. intocmirea si raportarea lunara a contului de executie. Sarcini si activităţi specifice postului de muncă 1. realizarea evidentei sintetice si analitice a creditelor bugetare acordate si a platilor efectuate Competenţele postului de muncă: Cunoştiinţe în legatură cu domeniul muncii: • Cunoaşterea legislatiei specifice in vigoare. Cunoştiinţe legate de folosirea accesoriilor muncii (aparate. Experienţa: Postul de sef birou poate fi ocupat de o persoana: . utilaje): • Cunoştiinţe de utilizarea calculatorului personal. în scris. • Cunoaşterea evolutiei pietei muncii si a indicatorilor macro-economici si statistici. • Obiectivitatea: baza de date şi informaţie subiectivă în egală masură. modulele: Bugete. Contextul muncii Relaţiile interpersonale: Comunicarea: • Formalitatea: comunicare formală şi informală în interiorul institutiei şi in exterior cu Agentia Nationala.cu o vechime de 2 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice. asigurarea administrarii bugetului asigurarilor pentru somaj in conformitate cu prevederile legale in vigoare. intocmirea necesarului lunar de credite bugetare si a situatiilor centralizatoare in functie de propunerile celorlalte compartimente. . prin telefon. • Cunoştiinţe de management public. ALOP.164 - . 6. 5. Cunostiinţe privind modul de execuţie a sarcinilor: • Cunostiinte de operare/ programare pe calculator: Word. Power Point. • Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională. e-mail. Internet Explorer. 3. Excel. • Cunostiinte privind utilizarea aplicatiei financiar-contabilitate.b. a aparatelor de telefon. • Frecvenţa: ridicată.

Caracteristicile structurale ale locului de muncă • Criticabilitatea poziţiei postului: impact mediu al deciziei de la acest nivel asupra celorlalţi angajaţi.cunoştiinţe de aritmetică. • De analiză: Capacitatea de a interpreta si analiza propunerile inaintate de celelalte compartimente in vederea intocmirii situatiilor centralizatoare pe baza notelor de fundamentarea si extragerea datelor care duc la luarea unei decizii corecte. cooperarea cu celelalte compartimente. asupra oamenilor din echipa coordonată. • Solicitările postului de muncă: majoritatea timpului este necesară meţinerea unei poziţii şezânde. provocarea activităţii de muncă: nivel mediu de automatizare a muncii. Tipuri ale relaţiilor de rol solicitate: • De supervizare: direcţionarea şi coordonarea activităţii functionarilor publici din subordine. • Condiţiile de mediu: condiţii de mediu controlate. nivel redus de monotonie. Responsabilitatea pentru alţii: pentru oamenii din echipa coordonată. analiza si centralizare a datelor. • Ritmul muncii şi planificarea: stringenţa ridicată a termenelor fixate de catre Agentia Nationala.• Intimitatea/secretul: în conformitate cu respectarea secretului clientilor şi a confidenţialităţii. tehnici de conducere. Contacte conflictuale cu alţii: nu este cazul. Cerinţele psihologice ale locului de muncă Cunoştiinţe: • De servicii către personal. nivel redus de zgomot sau condiţii distractoare. nivel redus de structurare (există posibilitatea stabilirii ordinii. calcul statistic şi aplicaţiile acestora.Cunoaşterea structurii şi conţinutului limbii române. • De administraţie şi management.cunoaşterea principiilor şi proceselor implicate în serviciile persoanelor din echipă şi superiori. Conditii fizice ale muncii • Postul de muncă: muncă de birou. • De limbă. obiective şi sarcini bine definite de către Directia Buget. nivel mediu de competiţie. controlul mediu asupra întreruperilor. algebră. reguli de compoziţie şi gramaticale. modelarea şi coordonarea oamenilor şi resurselor. control ridicat al angajatului asupra ritmului de lucru. incluzând scrierea şi citirea cuvintelor. nivel de responsabilitate mediu (middle management). • Rutină vs. metode de fundamentare.cunoaşterea principiilor de management public. solicită o atenţie ridicată la detalii legate de tehnici. . • De participare în echipă: îşi aduce contribuţia la îndeplinirea obiectivelor institutiei. • De matematică. priorităţii şi ritmului de realizare a sarcinilor).165 - .

a ţine discursuri în faţa altor persoane astfel încât informaţia să fie transmisă eficient.cunoaşterea aplicaţiior de editare în text. • De scriere. • De evaluare a alternativelor si luare a deciziilor.luarea în considerare a potenţialelor costuri şi beneficii asociate fiecărei alternative sau abordări de probleme (luarea unor decizii în conformitate cu momentul şi circumstanţele respective). • Exprimare în scris. prezentare. analiză statistică şi a programelor specifice cu privire la activitatea de finantare si executie bugetara.abilitatea de a comunica informaţii şi idei în scris. precum şi timpul celorlalţi din echipă. concluzii sau abordări ale situaţiilor problemă. adaptată la nevoile echipei de lucru (transmiterea ori de câte ori e necesară a unor mesaje care să impulsioneze echipa). astfel încât să se faca înţeles.concentrarea atenţiei asupra a ceea ce spun oamenii (cei din echipă).adaptarea propriilor acţiuni în relaţie cu acţiunile celorlalţi (subalterni. instrucţiuni). • Raţionament matematic. De comunicare internă.echipa coordonată.abilitatea de a vorbi clar în faţa celorlalţi. formularea adecvată a întrebărilor şi evitarea întreruperii discursului celorlalţi în momente nepotrivite. Aptitudini • De înţelegere verbală. pentru analiza executiei bugetare.gestionarea propriului timp. • De invăţare activă. • De management a timpului.comunicare eficientă în scris. depunerea de efort pentru a înţelege punctele de vedere susţinute de alţii.abilitatea de a aplica reguli generale la probleme specifice pentru a produce soluţii adecvate. • Raţionament deductiv.• • De calculatoare şi electronică.abilitatea de a combina informaţiile disparate pentru a extrage reguli generale sau concluzii.166 - . într-o manieră în care să faciliteze înţelegerea celorlalţi. Deprinderi • Inţelegerea textelor: înţelegerea paragrafelor şi frazelor scrise din cadrul documentelor legate de muncă (norme. • De ascultare activă. şefi şi colaboratori). • De gândire critică. • Raţionament inductiv. • Claritatea discursului. • Inţelegerea textelor. prin cuvinte şi fraze vorbite. • De vorbire.înţelegerea implicaţiilor informaţiei noi asupra proceselor decizionale şi de rezolvare de probleme atât curente cât şi viitoare (se realizează continuu ca o condiţie esenţială în asigurarea fluxului operaţional şi nu numai).utilizarea logicii şi raţionamentului pentru a identifica punctele tari şi punctele slabe ale unor soluţii alternative. proceduri. • De coordonare.abilitatea de a alege metodele şi formulele matematice pentru a rezolva o anumită problemă.comunicarea şi fluxul informaţional stabilit cu echipa coordonată dar şi cu superiorii.abilitatea de a asculta şi înţelege informaţii şi idei prezentate oral. • De exprimare orală-abilitatea de a comunica verbal informaţii şi idei într-o manieră în care să faciliteze înţelegerea celorlalţi. .abilitatea de a citi şi înţelege informaţiile şi ideile prezentate în scris.

De specialitate: master in studii economice.abordare analitică a situaţiilor şi problemelor puse în discuţie.se afla intr-o continua dependenta de celelalte compartimente/ birouri Realizare. cursuri de operare pe calculator. la toate documentele ce trebuie analizate în vederea constituirii şi finalizării executiei bugetare. • Caracter analitic. creandu-se un sentiment de autorealizare.abilitatea de a sesiza detaliile într-un timp foarte scurt. Stilul de muncă • Capacitate de efort pentru realizarea scopurilor • Initiativă • Integritate • Perseverenţă • Atenţie la detalii.permit să-şi utilizeze cele mai puternice abilităţi. Pregătirea necesară a postului de muncă • • • De bază: studii superioare în orice domeniu de activitate.• • • Sensibilitatea la detalii. Cursuri speciale: cursuri cu privire la legislatia in domeniul ocuparii si formarii profesionale a fortei de munca.167 - . Salariu şi condiţii de promovare . Ordonarea informaţiilor-abilitatea de a ordona lucruri sau acţiuni într-o anumită ordine sau pattern în funcţie de o regulă specifică sau de un set de reguli in vederea urmaririi incasarii veniturilor si a efectuarii platii cheltuielilor.abordarea analitică a cererilor de deschidere de credite bugetare. • Caracter convenţional. lucrul cu detalii (studiul normelor şi procedurilor care se referă la activitatea de finantare). tehnici si metode de fundamentare a bugetului . Sensibilitatea la probleme. Nevoile corespunzătoare sunt utilizarea şi realizarea abilităţilor. Pot să implice identificarea de fapte şi rezolvarea mentală a problemelor.abilitatea de a conştientiza dacă ceva este în neregulă sau e probabil să nu meargă bine în analiza executiei bugetare.în interacţiunea cu subordonaţii.ocupaţiile cu caracter investigativ presupun în mod frecvent lucrul cu idei şi necesită un efort cognitiv susţinut. • Responsabilitate. Interese • Caracter investigativ.membrii echipei coordonate.acest tip de ocupaţie poate să presupună unele proceduri de rutină care include analiza unor seturi de date. • Adaptabilitate • Capacitate de gândire analitică • Capacitate de conducere • Rezistentă la stres Valori ale muncii • • Independentă.

Conditiile de promovare sunt conform legislatiei in vigoare referitoare la cariera functionarilor publici.168 - . Eventualele obiecţiuni mă oblig să le aduc la cunoştinţă administratorului în scris. Data întocmirii: -------/--------/------- SEMNĂTURI : Titularul postului: Numele şi prenumele______________ Semnătura : ______________ Director General: Numele şi prenumele______________ Semnătura : ______________ .• • Salarizarea are loc în conformitate cu legea salarizarii functionarilor publici. Am luat la cunoştiinţă prezentele prevederi şi mă oblig să le respect întocmai .

169 - . FORMULAR DE ANGAJARE Sef Biroul Finantare si Urmarire a Executiei Bugetare FORMULAR DE ANGAJARE DATE PERSONALE: Nume Prenume Adresa postal Adresa postal Oras/Stat Cod Data nasterii Locul nasterii Telefon Domiciliul provizoriu Domiciliu permanent Oras/Stat Cod Telefon Adresa e-mail: Stare civila Permis de conducere: Categoria: Obtinut la data: DA NU Va rugam sa raspundeti la urmatoarele intrebari: Sunteti cetatean al Romaniei autorizat pentru a fi angajat legal? DA NU Aveti o viza de non emigrant ? DA NU Sunteti dispus/a sa calatoriti in interes de Sunteti dispus/a sa va schimbati serviciu? domiciliul in interes de serviciu? DA NU DA NU Aveti cazier? DA NU PREFERINTE DE LUCRU: .2.

Specificati postul pentru care aplicati: Salariul la care va asteptati la inceput: Care este motivatia dvs. EDUCATIE: Ultimele studii absolvite: Liceu Anul absolvirii Locatia Specializarea Calificarea Facultatea 1. cand ? Unde ? Listati scrisoarea de intentie aici. 2. daca nu este atasata la CV. Anul absolvirii Locatia Specializarea Calificarea Studii postuniversitare Cursuri profesionale Onoruri academice sau alte premii APTITUDINI: Limbi straine: Limba straina fluent bine mediu incepator . pentru acesta aplicatie? Data la care puteti incepe activitatea: DA NU Ati mai lucrat vreodata sau ati mai aplicat pentru aceasta institutie? Daca da.170 - .

171 - .Calculator: Sistem de operare Programe Altele: Hobby-uri: EXPERIENTA PROFESIONALA: Compania Postul ocupat Principalele responsabilitati Salariu Inceput Final Perioada angajarii De la La Motivul plecarii REFERINTELE pot fi obtinute de la: NUME FUNCTIE COMPANIE TELEFON __________________________ __________________ Semnatura Data .

(“Cum ati calatorit?”.”) Cu scopul de a reduce din tensiunea si emotiile candidatului se incepe cu diverse discutii libere.. (“Acest interviu are scopul de a selecta candidatii pentru postul de Sef Biroul Finantare si Urmarire a Executiei Bugetare. este un interviu preliminar. “Ati gasit usor sediul firmei noastre?” etc. (“Buna ziua! Bine ati venit! Va rog. dupa care va avea loc interviul final cu Managerul de Resurse Umane. Consultant Resurse Umane din cadrul Departamentului Resurse Umane. iar colegii mei sunt. care ii prezinte de asemenea si pe ceilalti membrii ai comisiei. o Coordonarea si raspunderea de modul in care isi desfasoara activitatea biroul finantare si urmarirea executiei bugetare. luati loc!”) Au loc prezentarile. Dupa ce candidatul se prezinta. (“Numele meu este Iulia Diaconescu..”) Urmeaza intrebari despre post si firma. duratei si modului in care se va desfasura interviul.”) Este amintit numele postului pentru care se candideaza si apoi se face o scurta prezentare a postului in cateva cuvinte. o Fundamentarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe baza propunerilor celorlalte compartimente si a cerintelor realizarii in bune conditii a obiectivelor privind ocuparea si formarea profesionala a fortei de munca. urmeaza intervievatorul. (“ Ce stiti dvs despre acesta institutie? Ce stiti despre postul de Sef Biroul Finantare si Urmarire a Executiei Bugetare? . este invitat sa se aseze.) Are loc prezentarea obiectivului. GHID DE INTERVIU Sef Biroul Finantare si Urmarire a Executiei Bugetare Ghid de interviu semi-structurat Etapa I.3.. interviul va dura aproximativ o ora.. (“ Numele postului vizat de candidat: Sef Biroul Finantare si Urmarire a Executiei Bugetare. Principalele responsabilitati ale acestui post sunt: o Urmărirea finantarii activitatilor agentiei in functie de bugetul si indicatorii aprobati.172 - .Acomodarea Candidatul este primit in sala de interviu.

(observ ca in CV ati mentionat ca... intentii. activitate si ce anume ati pastra? V-ati implicat in proiecte profesionale? Daca da. un loc de munca optim.? La ce materii aveati rezultate foarte bune? Dar mai putin bune?”) Experienta profesionala si activitatea actuala (“ Care este experienta dvs. care sunt pasii pe care i-ati urma?”) Aptitudini. Ce beneficii considerati ca ati aduce pe acest post in Agentie? Conteaza pentru dvs. expectante (“ Considerati ca va potriviti cu acest post? Argumentati. realizarea profesionala? Care ar fi asteptarile dvs salariale legate de acest post?’’) Caracteristici personale (“ Ce anume va motiveaza in munca? De ce anume ati avea nevoie pentru a putea lucra in conditii optime? Cum este in opinia dvs. Ce anume v-a determinat sa alegeti acest profil? Care sunt ultimele studii absolvite de dvs. aveti de realizat un proiect de buget. bun?”) .)? Ce anume ati schimba la actuala dvs.Interviul Studiile candidatului (“ Va rugam sa ne vorbiti mai detaliat despre anii de studii (universitare) ai dvs. Etapa a-II-a. Precizati 2 puncte forte si 2 puncte slabe ale dvs. Care sunt cele mai relevante aptitudini ale dvs.Autoprezentarea libera a candidatului Intrebari despre candidat in general (“ Care sunt principalele trasaturi care va definesc? Caracterizati-va in maxim 5 cuvinte. profesionala? Pe ce pozitii ati mai lucrat inainte si intre ce perioade? Ati mai lucrat vreodata intr-o Agentie de Somaj? Care este in momentul actual ocupatia dvs. Daca de exemplu. Descrieti o zi obisnuita de lucru din viata dvs. se va completa de catre intervievator cu informatii despre firma si despre postul vacant. descrieti-le pe scurt.?”) Etapa a-III-a.173 - ..Ce anume v-a determinat sa aplicati pentru acest post?”) Daca este nevoie.

” “Va multumim ca ati raspuns invitatiei noastre! O zi cat mai placuta!” . se va lua o hotarare in ceea ce priveste aplicatia dvs..174 - .” “In urma analizei dosarului si a celor discutate la interviu. profesionale? Cum credeti ca va va ajuta acest post sa va dezvoltati profesional? Unde va vedeti peste 5 ani in ceea ce priveste cariera?”) Etapa a-IV-a – Incheierea interviului “Daca exista aspecte neclarificate sau daca aveti intrebari.Aspiratii si valori (“ Ce planuri aveti de viitor ? Planuiti sa va casatoriti in urmatorii 3 ani/ Sa faceti copii? Ce obiective profesionale aveti? Cum se integreaza acest post in planurile dvs.” “Aceasta a fost totul. va vom contacta telefonic/ mail pentru a stabili urmatoarea intrevedere.. Daca veti fi selectat. va vom raspunde cu cea mai mare placere. pentru acest post.

cu aptitudini foarte bune de autoorganizare a muncii si a timpului. In eventualitatea in care veti considera pregatirea mea potrivita. corecta si foarte organizata.. de comunicare si relationare. atat pentru a indeplini sarcinile si activitatile specifice postului. sunt disponibil in orice moment pentru a fi contactat in vederea discutarii unei posibile angajari. Dvs. Experientele mele.. Multumesc! Al. Sunt foarte motivat de acesta pozitie... Am absolvit facultatea de Contabilitate din cadrul Academiei de Studii Economice... dobandite in experienta mea profesionala de 10 ani. Interesul meu in economie si contabilitate m-a facut sa urmez aceasta cale si sa incerc sa ma dezvolt profesional in domeniu. pe de o parte considerand ca atat studiile si experienta mea ma vor ajuta. Mi-ar placea sa am sansa de a lucra alaturi de dumneavoastra unde as putea sa-mi valorific competentele si abilitatile.4. promotia 1999. Consilier Financiar si Inspector Financiar.. Va adresez aceasta Scrisoare de Intentie ca raspuns la anuntul dumneavoastra pentru postul de Sef Birou Finantare si Urmarire a Executiei Bugetare vacant pe care il aveti in cadrul institutiei.. Adresa: Data: Stimate (a) Domn (Doamna). Sunt o persoana sociabila.. sperand la o dezvoltare a carierei mele in aceasta directie... SCRISOARE DE INTENTIE Sef Biroul Finantare si Urmarire a Executiei Bugetare D-lui/ D-nei. cat si pentru dezvoltarea carierei mele. sunt pe pozitii de: Economist.. Mihai Ionescu . asa cum se observa si in CV-ul atasat. iar pe de alta parte..175 - .

.. Cristian Barbu Compania X .176 - . Cu respect.. Dintre proiectele/realizarile sale doresc a mentiona: a) angajatul anului 2008 b) premiul pentru cea mai buna desfasurare a proiectului Y Pe baza celor mentionate vi-l recomand cu incredere pe domnul Mihai Ionescu pentru pozitia de Sef Birou de Finantare si Urmarire a Executiei Bugetare. Domnul Mihai Ionescu m-a rugat sa scriu acesta scrisoare de recomandare care vine in sprijinul completarii formularului de angajare a dumnealui pe postul de Sef Birou de Finantare si Urmarire a Executiei Bugetare... Compania/ Institutia. corespunzatoare functiei sale...5. eu fiind indatorat sa o realizez.... cu aptitudini bune de comunicare in cadrul relatiilor cu colegii.. in ultimii 3 ani ocupand pozitia de Inspector Financiar in cadrul departamentului Financiar Contabil. cu o dorinta continua pentru invatare si gasirea de noi provocari. domnul Ionescu implicandu-se activ in respectarea termenelor si realizarea sarcinilor profesionale.. Domnul Ionescu a fost angajatul companiei X in perioada 2004-2010.. si nu in ultimul rand ca o persoana devotata companiei.. SCRISOARE DE RECOMANDARE Sef Biroul Finantare si Urmarire a Executiei Bugetare Data.... Domnul Ionescu s-a evidentiat ca un angajat cu un nivel foarte ridicat de expertiza in domeniul financiar contabil.. In aceasta perioada comportamentul si dedicatia acestuia pentru obiectivele institutiei au fost mai mult decat corespunzatoare... Promptitudinea si acuratetea sunt cateva dintre calitatile dumnealui care l-ar recomanda pentru o astfel de pozitie... In atentia Domnului Director de Resurse Umane.

... GRILA DE OBSERVATIE Sef Biroul Finantare si Urmarire a Executiei Bugetare Grila de observatie Numele candidatului…………………….6... Nivel Ora…… Locatia…………. Pozitia corpului a.... picioarele c... Tinuta vestimentara 3... Culoarea ochilor 4..... pregatire. Nume observator………………………… De observat SIMPTOMATICA STABILA 1.. trunchiul . Varsta…… Sex……. mainile b... Culoarea parului Observatii SIMPTOMATICA LABILA 1..177 - ...... Durata…………………. Tipul constitutional 2...... Data…………....

Exprimare verbala a. logica ideilor 6. musculatura fetei e.2. Expresivitatea fetei a.178 - . discursul c. vorbirea b. privirea c. Mimica 5. Gesturi 4. Exprimarea non-verbala . gura d. culoarea fetei 3. ochii b.

gandire creativa c. gandire logica b. Aptitudini si calitati a. capacitate de initiativa h. motivatie realista si ambitioasa f. independenta j. loialitate si demnitate . cooperare si nonconflictualitate i. precisa a ideilor si fluenta in exprimare d.179 - . dovada de maturitate e.7. exprimare clara. optimism fara naivitate si tonus pozitiv g. convingere si argumentare k.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful