Top of Form

CONTOH SOALAN ULANGKAJI UAK WAJ 3105 (Soalan 2011 dalam B. Melayu)
1 (a) (i) Terdapat dua kategori masalah dalam mata pelajaran Matematik, iaitu
rutin dan masalah bukan rutin. Nyatakan maksud masalah bukan rutin.
___________________________________________________________
[2 Marks]
(Ii) "Penyelesaian masalah dengan bermula dengan data atau penyata akhir".
Kenyataan ini adalah yang terbaik merujuk kepada salah satu strategi dalam
menyelesaikan masalah. Nyatakan strategi yang mungkin dan memberi contoh soalan
Stategy :____________________________________________________
Contoh :___________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
[4 Markah]

(B) Dalam bilik dengan 5 orang, semua orang berjabat tangan dengan orang lain betulbetul sekali. Berapa banyak tangan shake berada di sana?
Dari masalah yang diberikan di atas, cadangkan dua strategi yang sesuai untuk
menyelesaikannya.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
[2 markah]

___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ [2 markah] (C). Apakah kos 6 pen? " i) Dengan menggunakan 'pensil dan kaedah kertas' [2 markah] ii) Dengan menggunakan kaedah mental atau tidak formal '(menulis semua langkah-langkah) [2 markah] b) Negeri dua tidak sesuai menggunakan kalkulator di sekolah rendah. Kira masalah berikut: "A pen kos 1. Anggarkan pengiraan berikut: 349 ÷ 69 _________________________________________________________ [2 markah] .2 (a) Murid-murid digalakkan untuk membina pelbagai strategi tidak formal. Kadang-kadang kita perlu untuk melakukan anggaran kasar dalam kehidupan seharian kita.99 RM. Berkebolehan menggunakan kaedah mental dan strategi tidak rasmi menunjukkan keyakinan dengan nombor.

5 Jadual 1 [2 markah] (C) Cadangkan dua cara untuk menggunakan penggaris yang betul apabila mengambil ukuran dalam unit standard (I) _____________________________________________________ _____________________________________________________ (Ii) _____________________________________________________ _____________________________________________________ [2 markah] . massa dan lain-lain sebelum mereka belajar bagaimana untuk menggunakan unit standard bukan seragam.3. g kg 250 0. Dalam topik "ukuran" murid belajar untuk mengukur dengan membuat perbandingan langsung panjang. (A) Bagaimana anda boleh membandingkan jisim sekeping kertas A4 dan senaman buku ________________________________________________________ [2 markah] (B) (i) Berikan dua contoh unit bukan piawai yang digunakan bagi setiap ukuran berikut: Length: _____________________________________________ Mass: ______________________________________________ [2 markah] (Ii) Tulis semua ukuran hilang dalam Jadual 1 di bawah dengan menukar unit jisim.15 3570 4.

de (I) Kelaskan bentuk berikut yang diberikan di dalam kotak ke dalam prisma dan bukan prisma.4. Kanak-kanak menghadapi jenis perbezaan cabaran apabila berurusan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan bentuk dan aktiviti-aktiviti angkasa seperti classifiying. Prisma Bukan-Prism [2 markah] 5. (A) Rajah 1 menunjukkan carta pai bagi gred matematik yang diperolehi oleh 24 murid-murid di dalam kelas. Rajah 1 (I) Kirakan sudut sektor C (2 markah) (Ii) Bagaimana anda melukis carta bar dari data yang diberikan dalam 1 angka (Nyatakan langkah-langkah yang) .

Terangkan mengapa kebarangkalian untuk mendapatkan jawapan yang betul? (1 markah) Dictionary Bottom of Form Google Translate for my:SearchesVideosEmailPhoneChat Business:Translator ToolkitGlobal Market FinderWebsite Translator About Google TranslateTurn off instant translationPrivacyHelp Click for alternate translations Drag with shift key to reorder. C. (I) Bagaimana anda mencari median bagi data berikut: (Negeri langkah-langkah yang anda ambil) 5. 7. Rate translation Swap languages ► .(3 markah) (B). 3. 10. terdapat 4 pilihan berganda diberikan A. 8. 9. D. 12 (2 markah) (Ii) Apabila anda menjawab ujian objektif anda. B.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful