TEMATICA ADMITERE MASTERAT Specializarea : GEOMATICA 1. PROBA ORALA: Discipline de concurs 1. Sisteme de Informaţii 2. Bazele măsurătorilor inginereşti 1.a.

SISTEME – DEFINIŢII, CARACTERISTICI GENERALE, CLASIFICARI, CONEXIUNI, ANALIZA SISTEMELOR, TIPURI DE MODELE 1.b. SISTEME INFORMATICE – DEFINITII, DATA SI INFORMATIE, ROLUL SISTEMELOR INFORMATICE IN PROCESUL DE DECIZIE, NIVELE DE MANAGEMENT SI TIPURI DE RAPOARTE, CLASIFICAREA SISTEMELOR INFORMATICE, CICLUL DE VIATA (EXISTENTA), PROCEDEE DE CONVERSIE 1.c. BAZE DE DATE – COLECTII SI STRUCTURI DE DATE, ELEMENTELE CONSTITUTOARE ALE DATEI, OPERATII ASUPRA STRUCTURILOR DE DATE, TIPURI DE STRUCTURI DE DATE, BAZE DE DATE, SISTEME DE GESTIUNE A BAZELOR DE DATE,TIPURI DE BAZE DE DATE, BAZELE DE DATE RELATIONALE, PROIECTAREA BAZELOR DE DATE 1.d. SISTEME DE INFORMATII GEOGRAFICE – DEFINITII, DATA GEOGRAFICA, MODELE DE REPREZENTARE A DATELOR GEOGRAFICE, OPERATII SPATIALE (DEFINITII, TIPURI, OPERATII PRINCIPALE) 2. CALCULAREA PRECIZIEI NECESARE: INDICI,TOLERANTA DE MASURARE, PROCEDEE DE CALCULARE A PRECIZIEI NECESARE 3. METODE DE TRASAREA ÎN PLAN A PUNCTELOR PROIECTATE ALE CONSTRUCTIILOR – METODA COORDONATELOR POLARE, METODA INTERSECŢIEI UNGHIULARE INAINTE, METODA ALINIAMENTULUI 4. TRASAREA COTELOR DIN PROIECT 5. TRASAREA PE TEREN A ELEMENTELOR TOPOGRAFICE SI TRASAREA UNGHIURILOR Bibliografie: Note de curs Bazele Măsurătorilor Inginereşti – P.I. Dragomir – Conspress 2009 Note de curs „Sisteme Informatice în Măsurători Terestre” şi „Sisteme de Informaţii Geografice”

Săvulescu C., ş.a. – Fundamente GIS, Ed. H.G.A. Bucureşti, 2000
N. Cristescu Topografie Inginerească E D 1978

Perioada inscrierii: 19-21 Septembrie 2011, orele 9-15 la secretariatul facultatii de Geodezie Desfăşurarea admiterii: 22 – 24 Septembrie 2011 Afisarea rezultatelor: 26 Septembrie 2011 Acte necesare la inscriere: - diploma de inginer sau adeverinta de absolvire a studiilor ciclului I de licenţă (în original); - certificatul de naştere în copie legalizată; - 3 (trei) fotografii tip buletin de identitate; - acte doveditoare pentru candidaţii care solicită scutire de la plata taxei de inscriere la concurs (candidati orfani de ambii părinţi, candidaţi crescuti la casa de copii, candidati care au, sau au avut părinţi cadre didactice); - dosar plic; - taxa de înscriere la concursul de admitere la studiile de masterat este de 100 lei.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful