TEMA PROIECTULUI

Sa se proiecteze tehnologia de prelucrare mecanica prin aschiere in conditiile unei productii de serie mica a reperului din figura urmatoare:

1. STUDIUL CONDITIILOR SI DATELOR INITIALE
1.1. Criterii ce stau la baza elaborarii unui proces tehnologic 1.1.1. Criteriul tehnic Acest criteriu presupune luarea tuturor masurilor pentru realizarea produsului respectiv la performantele prevazute in documentatia tehnica si tehnologica. Potrivit acestui criteriu trebuie sa se realizeze intreg volumul de productie stabilit, cu parametrii de calitate impusi, privind precizia geometrica, de forma, de pozitie reciproca si de calitate a suprafetelor, cu respectarea unor indici de fiabilitate astfel incat sa existe garantia unei exploatari a produsului in conditii normale, pe o perioada indelungata. 1.1.2. Criteriul economic Acest criteriu impune realizarea produsului tehnologic in conditii de eficienta maxima. In acest scop, este necesar a se lua in discutie mai multe variante de proces tehnologic, adoptindu-se cea care asigura eficienta maxima. Sub acest aspect, cele doua criterii, tehnic si economic, trebuie considerate intr-o legatura indisolubila, rezultand din analiza unui complex de factori de natura tehnicp, economica si organizatorica ce trebuie sa duca la obtinerea unor produse cu proprietati de intrebuintare superioare si costuri minime. 1.1.3. Criteriul social Acest criteriu impune proiectarea unor procese tehnologice care sa asigure conditii de munca cat mai usoare pentru personalul de deservire. In acest scop, la elaborarea proceselor tehnologice trebuie luate masuri pentru introducerea mecanizarii si automatizarii avansate care sa asigure eliberarea factorului uman de prestarea unor munci grele. Aceste masuri trebuie sa fie subordonate totodata celorlalte doua criteri astfel incat, in ansamblu, sa rezulte un proces tehnologic care sa asigure produse de inalta calitate, cu costuri mici, in conditiile unei solicitari reduse a fortei de munca. 1.2. Caracterul productiei si marimea lotului. Avem o productie individuala cu urmatoarele caracteristici: lipsa perspectivei de repetare a prelucrarii acelorasi piese;

-

utilizarea masinilor - unelte si a S. D. V. - urilor universale; coeficientul de incarcare a masinii - unelte folosite este redus; documentatia tehnologica este sumara; folosirea larga a prelucrarilor dupa trasaj; reglarea sculelor la cota se face pe grupe de masini; necesita mana de lucru cu inalta calificare; asamblarea se realizeaza prin metoda ajustarilor. 1.3. Studiul desenului de executie

Desenul de executie constituie cel mai important document pentru elaborarea procesului tehnologic de fabricatie a unui reper. Verificarea desenului de executie a unui reper prezinta urmatoarele doua aspecte: respectarea prescriptiilor standardelor in vigoare; verificarea tehnologicitatii piesei. Aceste verfificari prevad urmatoarele: constructia reperului; forma; dimensiunile; tolerantele; gradul de finisare; materialul.

In urma verificarii desenului de executie, din acest punct de vedere, s-au constatat:

pentru cotele de precizie sunt inscrise abaterile limita. reperul prezinta suprafete simple ce permit accesul usor al sculelor si verificatoarelor. Tehnologicitatea. ca notiune. se pot folosi procedee tehnologice moderne. prin modul de cotare nu rezulta lanturi de cote inchise. tehnologicitatea de fabricatie. in spatiul liber al desenului sunt inscrise conditiile tehnice corespunzatoare.- numarul de cote este minim. pentru obtinerea reperului. se refera la doua aspecte: - tehnologicitatea de exploatare. de mare productivitate. rezulta urmatoarele: este posibila asimilarea fabricatiei acestui reper in scurt timp. baze de asezare si baze de fixare. reperul prezinta suprafete ce pot fi folosite drept baze de cotare. . este necesar un consum mic de material. materialul prescris este suficient de prelucrabil. dar suficient pentru executia si verificarea piesei. nemainecesitand nici un fel de masuri in acest sens. In urma analizei reperului din punct de vedere al tehnologicitatii. tolerantele la cotele libere sunt in conformitate cu SREN 22768-2.

.recopt . 32. Acest semifabricat prezinta o structura de ferita in rpoportie de 30 ÷ 60%. din sirul de valori: 22. exprimata prin diferenta dintre doua diametre perpendiculare masurate in aceeasi sectiune: 0. Din dimensiunea: calculele ulterioare rezulta pentru semifabricat (Tsmf=1.4. Alegerea semifabricatului Reperul este executat din OLC45 STAS 880 . iar restul perlita.1. barele trebuie taiate fara indoirea capetelor si fara deformarea sensibila a sectiunii transversale.2 mm).75 din abaterile limita la diametru. alegem un semifabricat laminat la cald. 28. O asemenea structura este favorabila prelucrarii prin aschiere. 30. 26.207 HB Avand in vedere ca productia este individuala si ca piesa finala nu prezinta diametre mari intre diametrele sectiunilor transversale.87) abaterea de la rectilinitate: 3 mm/m ovalitatea.80 cu urmatoarele caracteristici: limita de curgere: c = 480 N/mm2 c rezistenta la rupere: alungirea: A = 14% = 690 ÷ 840 N/mm2 rezilienta: KCU/2 = 60 J/cm2 duritate maxima: .230 HB . Conditii de forma (conform STAS 333 . normalizat. 25.normalizat . sub forma de sectiune circulara. conform STAS 333 87.

Concentrarea tehnica a operatiilor se bazeaza pe executarea unui numar mare de prelucrari: elementare. pastrand. Stabilirea succesiunii operatiilor Alegerea succesiunii se face tinand seama de urmatorii factori: productivitatea masinilor . in cadrul fiecarei operatii. de regula. aceeasi orientare si fixare a piesei. semifabricatul sufera transformari importante ale formei si dimensiunilor. pe cat posibil. conditiile tehnice impuse. succesive. Dar nu orice succesiune de operatii poate asigura indeplinirea conocmitenta a celor trei criterii care stau la baza elaborarii proceselor tehnologice. STABILIREA TRASEULUI TEHNOLOGIC Pentru obtinerea unei piese finite dintr-un semifabricat exista mai multe posibilitati de abordare a succesiunii operatiilor de prelucrare. de regula.unelte existente. la un singur loc de munca. Un principiu de baza care trebuie respectat la elaborarea proceselor tehnologice il constituie mentinerea.1. Notarea suprafetelor reperului: 2. .2. Procesul tehnologic astfel proiectat contine. In elaborarea procesului tehnologic pentru reperul dat se va folosi principiul concentrarii operatiilor. un numar mare de operatii cu faze multiple si. a acelorati baze tehnologice. Un aspect important care trebuie avut in vedere la elaborarea proceselor tehnologice este gradul de detaliere a acestora pe operatii si faze de prelucrare.

toleranta piesei obtinute dupa prelucrare. [ m].084 mm . Tp . . valoarea coeficientului de precizie total. strunjire de degrosare . suprafata se considera incheiata.unelte: .- marimea coeficientului total ( tot) de precizie impus. Alegem operatiile de prelucrare in urmatoarea ordine: 1.280 mm mm si 2.clasa 5 cu T2 = 0. ce trebuie realizat in urma fiecarei suprafete in parte. Daca valoarea lui tot calculat ca produs de valoarea lui tot c. [ m]. in care: Tp = 13 µm . este data de relatia: .clasa 7 cu T1 = 0.toleranta semifabricatului. unde: Tsmf . De asemenea. tot . se poate obtine prin combinarea diferitelor metode de prelucrare pe diferite masini . i este cel putin egala cu Pentru reperul dat am ales ca semifabricat de pornire bara rotunda Deci: . strunjire de finisare . in care: este coeficientul de precizie al fazei respective.8 µm. tot .toleranta suprafetei piesei cu dimensiunea rugozitatea Ra = 0. Valoarea coeficientului de precizie total.

014 mm § Tp.3. Deci: Suprafata este considerata incheiata. rectificare de degrosare .clasa 4 cu T3 = 0. .021 mm 4. rectificare de finisare .clasa 2 cu T4 = 0. .

G. M.2. Frezare a si centruir ea la capete . D. i 1.D.2.C. Debitar ea Schita operatiei S.burghiu si de centrui centruire t bilater . Traseul tehnologic de prelucrare N Denumi r. U. .subler fierastr au circula r F.subler ala R.panza circulara de fierastra u .freza cilindrofrontala masina de frezat . . 200 2. rea cr operatie t. V.

subler . U. . Strunjir e de degrosa re (prinder ea I) Schita operatiei S. V.cutit de S.N Denumi r. i 3. degrosar 400 e .inima de antrenar e . degrosar 400 e . M.N. rea cr operatie t. Strunjir e de degrosa re (prinder ea I) .N. D.inima de antrenar e .subler 4.cutit de S.

cutit de S.N Denumi r. .N. M. rea cr operatie t.cutit de S.inima de antrenar e microme tru 6.cutit de tesire .inima de antrenar e microme tru . U. Strunjir e de finisare si tesire Schita operatiei S. finisare 400 .cutit de tesire . Strunjir e de finisare si tesire (prinder ea II) . D.N. i 5. V. finisare 400 .

N.subler . Strunjir e canale Schita operatiei S.inima de antrenar e 8.cutit de S.subler . .freza deget . rea cr operatie t.V.N Denumi r.32 .freza vertica la F. i 7.pila rotunda . Frezare canal pana ajustare . U. canelat 400 . M. D. V.

U.calibru pentru arbori canelati . . nt termic 1 Rectific 1.N Denumi r. 312 M . microme 320 tru . D. V.disc abraziv rugozim etru C. i 9. are de degrosa re calire + revenire la 40 ÷ 45 HRC .pila rotunda 1 Tratame 0.subler .E. M.D.freza melc de canelat masina de dantur at F.Z. rea cr operatie t. Frezare a caneluri i ajustare Schita operatiei S.

prisma de control .subler microme tru compara tor rugozim etru . U. .disc abraziv rugozim etru C. final .Z. M. 312 M 1 Control 3. Denumi rea operatie i Rectific are de finisare Schita operatiei S.masa de control . D. cr t.N r.E. 1 2. V.

inaltimea neregularitatilor de suprafata rezultate la faza precedenta.3. Comparativ cu adaosurile de derminate experimental .1. Sp . Adaosul de prelucrare intermediar minim se calculeaza cu ajutorul relatiilor: 1. metoda experimental . Rzp .adancimea stratului superficial defect (ecruisat) format la faza precedenta. c .statistica.pentru adaosuri asimetrice: .adaosul de prelucrare minim considerat pe o parte.eroarea de asezare la faza de prelucrare considerata. . Notiuni de baza a) Adaosul de prelucrare Pentru determinarea adaosului de prelucrare se folosesc: metoda de calcul analitic. .pentru adaosuri simetrice (pe diametru) la suprafetele exterioare si interioare de revolutie: 2. . .statistic. CALCULUL ADAOSULUI DE PRELUCRARE SI AL DIMENSIUNILOR INTERMEDIARE 3.pentru adaosuri simetrice la suprafete plane opuse prelucrate simultan: 3. in care: Ac min . calculul analitic poate conduce la economii de material de 6 ÷ 15% din greutatea piesei finite.

2·Ac max Dp max = Dp min . .pentru suprafetele interioare cu adaosuri simetrice se pot scrie relatiile: 2·Ac nom = 2·Ac min + Tp Dp min = Dc min . Dispunerea adaosurilor de prelucrare se face conform schemei urmatoare: Suprafete exterioare Suprafete interioare 1.Tp Dp nom = Dp min (rotunjit) .Tp dp nom = dp max (rotunjt) 2. In cazul productiei de serie mica sau individuala se foloseste metoda obtinerii individuale a dimensiunilor.b) dimensiunile intermediare Relatiile de calcul ale dimensiunilor intermediare se stabilesc din analiza schemelor de dispunere a adaosurilor intermediare si tolerantelor tehnologice. .pentru suprafetele exterioare cu adaosuri simetrice se pot scrie relatiile: 2·Ac nom = 2·Ac min + Tp dp max = dc max + 2·Ac nom dp min = dp max .

2·Ac nom Observatie: p .In documentatia tehnologica se va prescrie cota: Dp nom = Dp min + Tp La dimensiunile nominale ale semifabricatelor brute. . conform schemei urmatoare: Suprafete exterioare Suprafete interioare 1.indice semnificand operatia precedenta. As .pentru suprafetele interioare cu adaosuri dispuse simetric: 2·Ac nom = 2·Ac min + As Dnom sf = Dc min .indice semnificand operatia curenta. .abaterea inferioara la diametrul semifabricatului brut. Ai . abaterile limita sunt date in plus si in minus.pentru suprafetele exterioare cu adaosuri dispuse simetric: 2·Ac nom = 2·Ac min + Ai dnom sf = dc max + 2·Ac nom 2.abaterea superioara la diametrul semifabricatului brut. c . .

.

Tp = 25. in care: c = 0 (prindere intre varfuri) Rzp = 25 µm Sp = 0 µm p = 2·Ac ·lc = 2·0.3.5 mm . Calculul intermediare adaosurilor de prelucrare si al dimensiunilor 3.434 = 25.2.434 mm Rotunjim: dp max = 25. in care: c = 0 (prindere intre varfuri) Rzp = 50 µm Sp = 50 µm . se obtine: 2·Ac nom = 2·Ac min + Tp = 294 + 140 = 434 µm dp max = dc max + 2·Ac nom = 25 + 0.5 .5 = 122 µm Deci.0.1. Suprafata cilindrica exterioara C a) Inainte de rectificarea de degrosare.5 mm = dp nom dp min = dp max . dupa tratamentul termic: .2.36 mm dp nom = 25.diametrul nominal de la care porneste rectificarea b) Inainte de strunjirea de finisare si dupa strunjirea de degrosare: . 2·Ac min = 2·(25 + 0) + 2·122 = 50 + 244 = 294µm Avand Tp = 140 µm.140 = 25.4·152.

5 + 0.1 mm = dp nom dp min = dp max .16 µm = 2·0.0.Tp = 26.16 § 230 µm Avand Tp = 280 µm. se obtine: 2·Ac nom = 2·Ac min + Tp = 230 + 280 = 510 µm dp max = dc max + 2·Ac nom = 25. in care: c = 0 (prindere intre varfuri) Rzp = 150 µm Sp = 150 µm p c = = 252.280 = 25.6 µm = 250 µm centr k=1 .01 mm Rotunjim: dp max = 26.1 .p c = = 15.06 Deci.7 µm = 2·0.5 = 36.5 = 36.12·152.82 mm dp nom = 26.6 µm = 250 µm centr k = 0.1 mm . 2·Ac min = 2·(50 + 50) + 2·15. pornind de la semifabricat: .510 = 26.diametrul nominal de la care se porneste strunjirea de finisare c) Inainte de strunjirea de degrosare.12·152.

107 = 20.2 mm dp min = dp max .9 mm dnom sf = 28 mm .2 .045 = 20.672 § 62 µm Avand Tp = 45 µm.015 + 0. 2·Ac min = 2·(150 + 150) + 2·252.672 µm = 0.7 § 1105.155 mm .4 µm/mm k = 0.8 = 27.2.2.diametrul nominal al semifabricatului de la care se porneste strunjirea de degrosare 3.4 µm dnom sf = dc max + 2·Ac nom = 26. Suprafata cilindrica exterioara B a) Inainte de rectificarea de finisare si dupa rectifi 838b16i carea de degrosare: .4 + 700 § 1805. in care: c = 0 (prindere intre varfuri) Rzp = 10 µm Sp = 20 µm p c = 2· c·lc·k = 0.4 µm Avand Ai = -700 µm. se obtine: 2·Ac nom = 2·Ac min + |Ai| = 1105.06 Deci. se obtine: 2·Ac nom = 2·Ac min + Tp = 62 + 45 = 107 µm dp max = dc max + 2·Ac nom = 20.0.122 mm Rotunjim: dp max = dp nom = 20.1 + 1.Deci.Tp = 20. 2·Ac min = 2·(10 + 20) + 2·0.

in care: c = 0 (prindere intre varfuri) Rzp = 25 µm Sp = 0 µm p c = 2· c·lc = 2·0.5 mm .5 mm dp min = dp max .36 mm dp nom = 20. dupa tratamentul termic: .2 mm .4 µm/mm lc = 14 µm Deci.2 + 0.4·14 = 11.2 § 73 µm Avand Tp = 140 µm.diametrul nominal de la care porneste rectificarea de finisare b) Inainte de rectificarea de degrosare.413 mm Rotunjim: dp max = dp nom = 20.diametrul nominal de la care porneste rectificarea de degrosare c) Inainte de strunjirea de finisare.se adopta acelasi adaos nominal ca la suprafata C: 2·Ac nom = 510 µm Tp = 280 µm .dp nom = 20.Tp = 20.0. se obtine: 2·Ac nom = 2·Ac min + Tp = 73 + 140 = 213 µm dp max = dc max + 2·Ac nom = 20. 2·Ac min = 2·(25 + 0) + 2·11.5 . dupa strunjirea de degrosare: .140 = 20.2 µm = 0.213 = 20.

015 + 0.Tp = 20.413 mm Rotunjim: dp max = dp nom = 20.se adopta acelasi adaos nominal ca la suprafata B: 2·Ac nom = 107 µm Tp = 45 µm dp max = dc max + 2·Ac nom = 20.diametrul nominal de la care porneste strunjirea de degrosare 3.1 mm dp min = dp max .diametrul nominal de la care porneste rectificarea de finisare b) Inainte de rectificarea de degrosare.280 = 20.122 mm Rotunjim: dp max = dp nom = 20.1 .0.2 mm dp min = dp max .045 = 20.dp max = dc max + 2·Ac nom = 20.107 = 20.2 mm .5 + 0.2.0.Tp = 21.se adopta acelasi adaos nominal ca la suprafata B: 2·Ac nom = 213 µm Tp = 140 µm dp max = 2·Ac nom + dc max = 0. Suprafetele cilindrice exterioare E si G a) Inainte de rectificarea de finisare si dupa rectifi 838b16i carea de degrosare: .1 mm .01 mm Rotunjim: dp max = dp nom = 21.2 .155 mm dp nom = 20.510 = 21.5 mm .82 mm dp nom = 21. dupa tratamentul termic: .213 + 20.2 = 20.3.

01 mm Rotunjim: dp max = dp nom = 21.21.diametrul nominal de la care porneste strunjirea de degrosare 3.dp min = dp max .1 mm .2.1 mm dp min = dp max .Tp = 20.140 = 20.1 = 5 mm Tp = 140 µm Deci: dp nom = 26.280 = 20.5 . dupa strunjirea de degrosare: .1 mm .diametrul nominal de la care porneste rectificarea de degrosare c) Inainte de strunjirea de finisare.510 = 21. Suprafetele cilindrice exterioare D si F a) Inainte de strunjire: Adaosul nominal se determina prin diferenta diametrelor de strunjire ale treptelor vecine: .82 mm dp nom = 21.0.1 .0.4.5 + 0.se adopta acelasi adaos nominal ca la suprafata B: 2·Ac nom = 510 µm Tp = 280 µm dp max = dc max + 2·Ac nom = 20.Tp = 21.1 .diametrul nominal de la care porneste strunjirea de finisare d) Inainte de strunjirea de degrosare: Adaosul nominal se determina prin diferenta diametrelor de strunjire ale treptelor vecine: 2·Ac nom = 26.5 mm .36 mm dp nom = 20.

5.Tp = 17.36 mm dp nom = 17. dupa tratamentul termic: .diametrul nominal de la care porneste rectificarea de finisare b) Inainte de rectificarea de degrosare. 3.2 + 0.199 mm Rotunjim: dp max = dp nom = 17.diametrul nominal de la care porneste rectificarea de degrosare .0.2.5 mm .5 mm Deci: dp nom = 20.2·Ac nom = 20.413 mm Rotunjim: dp max = dp nom = 17. Suprafata cilindrica exterioara I a) Inainte de rectificarea de finisare si dupa rectifi 838b16i carea de degrosare: .2 mm dp min = dp max .0.165 mm dp nom = 17.se adopta acelasi adaos nominal ca la suprafata B: 2·Ac nom = 107 µm Tp = 45 µm dp max = dc max + 2·Ac nom = 17.2 .5 .045 = 17.140 = 17.diametrul nominal de la care porneste strunjirea.5 mm dp min = dp max .5 mm .Tp = 17.se adopta acelasi adaos nominal ca la suprafata B: 2·Ac nom = 213 µm Tp = 140 µm dp max = dc max + 2·Ac nom = 17.107 = 17.5 .2 mm .213 = 17.19 = 1.012 + 0.

7.16 = 1.510 = 18.6.adaosul nominal se determina prin diferenta diametrelor de strunjire ale treptelor vecine: 2·Ac nom = 17.5 + 0.5 .c) Inainte de strunjirea de finisare.5 mm . dupa strunjirea de degrosare: .01 mm Rotunjim: dp max = dp nom = 18.1 . Suprafetele frontale de capat M si N .2.1 = 8 mm Deci: dp nom = 21.5 mm Deci: dp nom = 17.1 .82 mm dp nom = 18.Tp = 18.0.se adopta acelasi adaos nominal ca la suprafata B: 2·Ac nom = 510 µm Tp = 280 µm dp max = dc max + 2·Ac nom = 17.1 mm dp min = dp max .diametrul nominal de la care porneste strunjirea de finisare d) Inainte de strunjirea de degrosare: Adaosul nominal se determina prin diferenta diametrelor de strunjire ale treptelor vecine: 2·Ac nom = 21.diametrul nominal de la care porneste strunjirea 3.18.1 mm . Suprafata cilindrica exterioara H Inainte de strunjirea cu cutit de canelat: .diametrul nominal de la care porneste strunjirea de degrosare 3.1 mm .2.280 = 17.

in treapta 14 de precizie este 1300µm.1 + 1. 2·Ac nom = 2·Ac min + |Ai| = 1.305 = 2 mm.L = 307 .81 = 306.65 = 1.28 µm =0 Deci.81 mm Lnom = Lmax + 2·Ac nom = 305.3 mm p c = 0. La debitare se va respecta cota: Lnom = 307 Valoarea recalculata a adaosului este: 2·Ac nom = Lnom .28 = 1. 2·Ac min = 2·0. Deci.65 mm.16 + 0. frezare bilaterala cu capete frontale.01·D = 0. Abaterile limita sunt ±0. . mm . Pe fiecare suprafata frontala: Ac nom = 1 mm. in care: Rzp + Sp = 0.Suprafetele frontale de capat vor fi supuse prelucrarilor de: debitare cu fierastrau circular.8 + 2·0.01·28 = 0.91 mm Se rotunjeste: Lnom = 307 mm.16 mm Toleranta la lungimea de debitare.

determinarea turatiei de lucru si recalcularea vitezei de lucru si a durabilitatii sculei.4.Notiuni de baza Regimul de aschiere este factorul principal care determina valoarea normei de lucru si reprezinta totalitatea urmatorilor parametri: adancimea de aschiere. ea trebuie sa corespunda conditiilor de trecere usoara de la o operatie la alta.unelte Alegerea tipului si dimensiunii masinii . viteza de aschiere.1. La proiectarea regimului de lucru se stabilesc urmatoarele etape de lucru: alegerea masinii .unelte se face pe baza caracteristicilor productiei si semifabricatelor care urmeaza a fi prelucrate. cand la aceeasi masina urmeaza sa se execute mai multe operatii. avansul de lucru. Pentru alegerea masinii unelte trebuie sa se ia in calcul urmatorii factori: . Alegerea regimului de aschiere se face in concordanta nu numai cu operatia.2. determinarea momentului de torsiune si a puterii efective de aschiere. avansului si vitezei de aschiere. La productia de serie mica si unicate. Alegerea masinii . La alegerea celui mai rational regim de aschiere se iau in considerare valorile cele mai avantajoase ale parametrilor de lucru in ceea ce priveste productivitatea. ci si cu faza de lucru. precizia de prelucrare si rugozitatea suprafetelor de prelucrat. CALCULUL REGIMURILOR DE ASCHIERE 4. 4.unelte. alegerea sculei aschietoare. determinarea adancimii.

5 47.184 0.452 0.360 1.63 1. schema cinematica a masinii.36 0.52 12 15 19 24 30 33 46 58 76 96 120 150 185 230 305 380 480 600 765 955 1200 1500 Gama de avansuri: [mm/rot] Gama de avansuri transversale: [mm/rot] 2.5 30 37.680 0.unelte.046 0.253 0.113 0.24 2.10 0.732 0.101 0.226 0. 1. puterea efectiva a masinii .22 0.506 0.60 1.600 0.14 0.368 0. precizia ceruta la prelucrare. Strung normal SN 400 h = 400 mm l = 750 mm P = 7.12 1.5 60 75 95 .170 0.26 0.406 0.16 0. Masina de frezat verticala FV .5 47.092 0. avand in vedere concordanta cu regimul de aschiere ales si materialul de prelucrat.40 0.44 0.56 0.050 0.340 0.76 2.88 0.12 0.812 0.624 2.20 0.200 1.28 3.96 1.5 kW Gama de turatii: [rot/min] 0.024 2.48 0.08 0.720 19 23.72 0.32 dimensiunea mesei: 1250 x 325 cursa longitudinala a mesei: 700 mm Gama de avansuri ale masinii: [mm/r ot] 30 37.5 60 75 95 110 150 190 220 240 300 375 475 600 750 950 0.88 0.126 0.203 0.- felul prelucrarii ce trebuie executata.24 0.904 1.28 0.012 1.150 0.06 0. dimensiunile si forma semifabricatului.075 0.44 1.80 0.300 0.18 0.

turatii burghiu de centruire: 560 ÷ 1500 rot/min. Masina de frezat si centruit bilaterala (RDG) diametrul de lucru: y diametrul minim prelucrat: 20 mm. diametrul maxim de rotire al piesei suport: 320 mm. Masina de frezat roti dintate FD 320 lungimea intre varfuri: 1170 mm. avans continuu agregat frezare: 20 ÷ 400 mm/min. y lungimea maxima de prelucrat: 800 ÷ 2000 mm. gama de turatii: 140 ÷ 180 rot/min. avans continuu burghiu de centruire: 20 ÷ 250 mm/min.gama de avansuri ale masinii: . y diametrul maxim prelucrat: 160 mm. gama de turatii ale arborelui principal [rot/min] 80 100 125 160 200 240 280 320 360 400 415 480 .5 kW. lungimea de prelucrat: y lungimea minima de prelucrat: 120 mm. alezajul arborelui principal: 80 mm.Gama de turatii ale arborelui principal: [rot/min] 118 150 475 600 180 750 230 300 375 950 1150 3. puterea motoarelor de actionare: 2 x 5. 4.

0 18. Masina de rectificat exterior cilindric CEZ 312 M.0 19. dupa proprietatile lui fizico .3. diametrul maxim al pietrei abrazive: 200 mm.1 m/min.0 22.0 5.0 20. Dupa natura materialului de prelucrat.piesa [rot/min]: avans longitudinal: 0 ÷ 10 m/min avans transversal: 0. cutit de strunjit pentru degrosare: cutit 16x16 STAS 6381 .63/Rp3 burghiu de centruire: k = 900 k = 900 150 250 300 400 500 800 .degrosare.0 8.0 [mm/rot] puterea totala: 11.1.0 2. 4. finisare .0 17.0 21.01 ÷ 0.0 4.0 14.2 kW. turatia axului port .se alege scula cu geometria optima corespunzatoare.1 12.5 9.0 7. 5. se alege materialul sculei aschietoare care sa poata realiza o prelucrare optima in conditiile date. semifinisare.mecanice si dupa regimul de lucru adoptat.0 6.81/p20 cutit de strunjit pentru finisare: cutit 25x16 STAS 6378 .0 10.0 16.0 15.80/p20 cutit lama pentru canelat: cutit 18x3 STAS 354 . Alegerea sculelor aschietoare Dupa stabilirea felului sculelor aschietoare si cunoscandu-se suprafata de prelucrat si faza de lucru . lungimea maxima de rectificat: 500 mm conul masinii: morse.

67 freza cilindro .latimea panzei circulare) avansul de lucru: s = 60 mm/min viteza de lucru: v = 11.unelte: se foloseste o masina . Debitarea semifabricatului a) Se adopta: adancimea de aschiere: t = B = 4 mm (B .67 panza de fierastrau circular pentru debitare: panza circulara fierastrau STAS 6734 . Calculul parametrilor regimurilor de aschiere 4.1.frontala pentru canal de pana: freza Ø8 STAS 1683 .70 4.5 m/min b) Alegerea masinii .82/Rp5 disc abraziv pentru rectificat: disc abraziv E 40 kB freza melc pentru danturat caneluri: freza melc STAS 3091 .burghiu B4 STAS 1114/2 .4.unealta cu fierastrau circular FC 710 cu caracteristicile: y dimensiunile panzei: Ø710 .82 freza cilindro .4.frontala cu coada: freza Ø120 STAS 1684 .

30 [m/min] y avansul de lucru continuu: 0 ÷ 400 m/min y puterea motorului: 7. 11.25 mm .5 mm y finisare: t = 0. 4.4.9 mm y finisare: t = 0.5 kW.25 mm c) Suprafata E si G: Ø y degrosare: t = 2.2.5 mm y finisare: t = 0. 15.5.4.25 mm b) Suprafata B: Ø y degrosare: t = 2.5.panza: 300 mm y gama vitezelor periferice ale panzei: 9.y dinesiunea barei de taiat: Ø28 x 7000 y cursa maxima port . 19.5 mm y finisare: t = 0.29. Adancimea de aschiere a) Suprafata C: Ø y degrosare: t = 0. Strunjirea 4.1.2.25 mm d) Suprafata I: Ø y degrosare: t = 1.

1 mm 4.2.75 .12 mm/rot Verificarea avansului pentru degrosare: 1.48 mm/rot pentru finisare: s = 0.5 mm HB = 200 x1 = 1 y1 = 0. din punct de vedere al rezistentei corpului cutitului [daN] b = 16 mm h = 16 mm L = 25 mm C4 = 3. Adoptarea avansurilor pentru degrosare: s = 0.e) Suprafata D si F: Ø y degrosare: t = 3.1 mm f) Suprafata H: Ø y degrosare: t = 3.75 n1 = 0.04 t = 2.2.4.

3.48 mm/rot k1 = 0.293 mm/rot 2.02 daN Q < Fz 4.7 sad = 0.48 mm/rot < s = 1. din punct de vedere al rezistentei placutei aschietoare. Q = 0.4.= 1.3 mm/rot 4.2.48 mm/rot < 0.509 mm/rot c = 3 mm r = 70 daN/mm2 k = 900 xs = 0.48 mm/rot < s = 6.U.3 mm/rot sad = 0.934 .293 mm/rot sad = 0. din punt de vedere al fortei admise de mecanismul de avans al M. din punct de vedere al rigiditatii piesei: = 6.509 mm/rot 3.34·Fz = 29. Calculul vitezei de aschiere [m/min] s = 0. = 0.

134 m/min D2 = 20 mm. 2.125 xv = 0. Alegerea turatiilor de lucru [rot/min] D1 = 25 mm.17 m/min n1 = 1058. Alegerea strungului Fz = 237. Alegerea strungului si a turatiilor de lucru 1.4.4.81 k3 = 0. v2 = 69.35 n = 1.2.04 v = 69.79 k5 = 0.8 Ne = 3.5 [mm] HB = 200 m = 0. 400. 1.748 daN C4 = 3.831 m/min k2 = 0.9.N.5. n2 = 1100.18 yv = 0.426 kW BS. 2.134 m/min v2 = 69.93 k4 = 0.7 k6 = 1 k7 = 1 k8 = 1 k9 = 1 4.75 v1 = 83.874 rot/min.67 T = 90 min t = 0.17 m/min v3 = 75. v1 = 83.Cv = 2.17 m/min kFz = 1 = 0.495 rot/min. .

868 rot/min.831 m/min nad = 955 rot/min Recalcularea vitezei: n3 = 1419. [m/min] v1 = 75 m/min v2 = 60 m/min v3 = 54 m/min .D3 = 17 mm. v3 = 75.

34 min tdt = 0.66 min ta = ta1 + ta2 + ta3 + ta4 = 0.531 min 5.14 = 0.0657 min NT = 1.1 Debitarea Tpi = 3. 5.014 min ton = 0.067 min tdo = 0.5.042 min NT = 1.0132 min tdo = Tef =0.6 min CALCULUL NORMEI DE TIMP =0.04 + 0.8 min tdt = 0.06 + 0.03 + 0.902 min . Frezarea suprafetelor frontale de capat: Tpi = tpi1 + tpi2 = 16 + 10 Tpi = 26 min Tpi = tpi1 + tpi2 = 3 + 4 Tpi = 7 min tb = 1 min ta = 0.2.0066 min ton = 0.

4.5.34 min tdt = 0.085 min taI = 5. Strunjirea de degrosare Tpi = 15 + 1. Centruirea: Tpi = tpi1 + tpi2 = 3 + 4 Tpi = 7 min tb = 1 min ta = 0.0063 min .14 = 0.1 + 1 = 17.00063 min tdtII = 0.340 min NTI = 6.3.014 min ton = 0.067 min tdo = 0.0108 min tonI = 0.14 min tdoII = 0.254 min taII = 3.06 + 0.03 + 0.027 min tdoI = 0.042 min NT = 1.1 min tbI = 1.743 min tbII = 0.902 min 5.11 min tdt = 0.04 + 0.

0147 min tdoII = 0.576 min 5.388 min NTI = 7.5.459 min 5. Strunjirea de finisare Tpi = 17.11 min tdtI = 0.589 min taII = 2.tonII = 0.0486 min tdoI = 0.1 min tb = 1.6.179 min NTI = 3.184 min ta = 3.176 min NTI = 3. Strunjirea canalelor Tpi = 16.029 min .2 min tbI = 1.0088 min tonII = 0.944 min taI = 5.662 min tbII = 0.0194 min tonI = 0.57 min tdt = 0.67 min tdtII = 0.

are Tpi = 17.653 min 5.082 min NT = 2.0192 min ton = 0. Dantura canelurilor Tpi = 33 min tb = 1.922 min ta = 10.872 min ta = 0.0118 min ton = 0.0258 min ton = 0.79 min tdt = 0. Rectificarea de degro.0476 min tdo = 0.49 min 5.7 min .186 min NT = 3.3816 min NT = 13.8.7.9.783 min 5.tdo = 0.95 min tdt = 0.0497 min tdo = 0. Frezarea canalului de pana Tpi = 29 min tb = 0.

390 min tdt = 0.7 min tb = 1.819 min tdo = 0. Rectificarea de finisare Tpi = 17.236 min ta = 2. CALCULUL TEHNICO .443 min 6.168 min NT = 6.298 min tdo = 0.tb = 3.numarul variantelor de proces tehnologic N .24 min ta = 2.numarul operatiilor necesare prelucrarii unei piese.10.54 min tdt = 0.075 min ton = 0.113 min NT = 4.ECONOMIC In lipsa unor principii de alegere a succesiunii operatiilor. numarul variantelor tehnologice care se pot intocmi pentru prelucrarea prin aschiere a unei piese este dat in relatia: V=N! V .902 min 5. .112 min ton = 0.

Printre cei mai importanti indici tehnico . Daca se iau in discutie doua variante tehnologice pentru care s-au facut investitii diferite.Necesitatea alegerii variantei optime din punct de vedere tehnico economic se impune pentru rezolvarea urmatoarelor etape ale proiectarii tehnologice: alegerea semifabricatului.economic se face in baza unor indici tehnico . cu un volum de timp cat mai redus. cu relatia: . alegerea variantei procesului tehnologic de prelucrare mecanica. precizarea mijloacelor de transport uzinal. Dintre variantele de proces tehnologic care se pot ]ntocmi pentru prelucrarea unei piese trebuie sa se aleaga aceea care sa asigure realizarea corecta a piesei.economici. Se compara valorile acestor indici pentru variantele luate in analiza cu valori ale acelorasi indici cunoscuti din activitatea de productie a unor intreprinderi cu tehnologie avansata. alegerea echipamentului tehnologic. coeficientul de utilizare a materialului norma de timp pentru intreg procesul tehnologic pretul de cost al unei piese.economici se prezinta urmatorii: coeficientul timpului de baza coeficientul de continuitate in functionare M. U. pentru investitii se va calcula termenul de recuperare al investitiilor. organizarea procesului de productie in spatiu si timp. la pretul de cost cel mai mic. obtinandu-se cost minim al produsului. Alegerea celei mai avantjoase variante tehnologice din punt de vedere tehnico . in conditiile tehnice impuse de documentatie.

481 rectificare finisare: Cbrf = 0.costurile variantelor 1 si 2 Trm . in care: tb .202 frezare canal pana: Cbfc = 0.369 frezare caneluri: Cbcan = 0.2906 . Daca termenul de recuperare normat este cel putin egal cu termenul de recuperare.timpul de baza [min] Tu .146 rectificare degrosare: Cbrd = 0.investitiile la variantele 1 si 2 C1 si C2 . se alege varianta 2 de proces tehnologic.timpul unitar [min] Tu = tb + ta + tdt + tdo + ton [min] debitare: Cbd = 0. Investitiile la varianta 2 asigura un cost al produsului mai mic. 1. desi se fac investitii mai mari.545 strunjire: Cbs = 0.575 centruire: Cbc = 0. Coeficientul timpului de baza .427 frezarea suprafetelor frontale: Cbff = 0.termenul de recuperare normat al investitiei suplimentare. in care: I1 si I2 . care asigura un cost minim al produsului..

greutatea piesei finite.2105 frezare canal pana: Ccfc = 0. . U. [kg] G . Pretul de cost al unei piese M = m·G .m1·k·(G .timpul de baza [min] Tef .greutatea semifabricatului.899 kg G = 1. Coeficientul de continuitate in functionare M. [kg] g = 0. Norma de timp pentru intregul proces tehnologic Ttot = NT = 58.478 frezare caneluri: Cccan = 0.575 rectificare finisare: Ccrf = 0.642 centruire: Ccc = 0.328 3.452 frezarea suprafetelor frontale: Ccff = 0.151 rectificare degrosare: Ccrd = 0.2. in care: tb .746 strunjire: Ccs = 0. in care: g . in care: .g) [lei].24 [min] 5. Coeficientul de utilizare a materialului .373 kg 4.timpul efectiv [min] debitare: Ccd = 0.

greutatea semifabricatului g .greutatea piesei finite k .costul unui kg de material m1 . .costul unui kg de deseu G .coeficient de utilizare a deseurilor.m .

0.02 0. piesei: OLC45 Fa Schita operatiei: MU Laminat 230 HB de centruit bilaterala . TEHNICA "GH. Simbol Starea Duritatea Denumirea Firma Conditii de racire DISPPOZITIVE Poz. D Maricuta.1 STAS 1373/274 UNIV. desen Subler 500x0.I. ASACHI" FACULTATEA TCM PLAN DE OPERATII PENTRU PRELUCRARI MECANICE Mat. Simbol Starea Duritatea Denumirea Firma Arbore Den. 1 Arbore Den. TEHNICA "GH. Desen STAS 6734/2-84 Denumire Verificatoare Nr.I. ASACHI" FACULTATEA TCM PLAN DE OPERATII PENTRU PRELUCRARI MECANICE Mat. D Maricuta.66 0. piesei: OLC45 Laminat 230 HB FC-200 Fa Schita operatiei: MU Denumirea Mandrina cu falci ECHIPA Deserv. Prod.02 10.I.8 0. TEHNOL.02 10. si cat. Gr.UNIV. fazei 1 2 3 4 Denumirea fazei Denumire Prindere semifabricat Debitare semifabricat Control dimensional Desprindere semifabricat Panza circulara Scule Nr.036 Data 10. D Nr. I Conceput Normat Desenat Verificat Instructiuni tehnologice suplimentare NORMA Tpi/n tb ta tdt PROIECT.01 Numele Semna Maricuta.

STAS 2598-79 DISPPOZITIVE Poz.I. Gr.1 STAS 1114/2 .I. Simbol Starea Duritatea Denumirea Firma Conditii de racire DISPPOZITIVE Poz. si cat.02 Numele Semna . fazei 1 2 3 4 5 6 7 Denumirea fazei Denumire Prindere semifabricat Frezare capete Control dimensional Schimbare scula si regim Centruire bilaterala Control dimensional Desprindere semifabricat burghiu B4 RP4 freza ø120 Scule Nr.02 2. Vicol R. 1 2 Arbore Den.06 0.19 Numele Semna Vicol R.296 1. Gr.1 STAS 137373 UNIV. Vicol R. Nr.Conditii de racire : Ulei emulsionabil PE1. prod.02 10. piesei: OLC45 Laminat 230 HB SN 400 Fa MU Denumirea Varfuri de centrare Inima de antrenare ECHIPA Deserv. 1. 0. Denumirea Prisma lunga cu bride de fixare ECHIPA Deserv. desen Subler 500x0.171 Data 1. TEHNOL. ASACHI" FACULTATEA TCM Schita operatiei: PLAN DE OPERATII PENTRU PRELUCRARI MECANICE Mat.I.82 STAS 137373 Subler 150x0.64 Verificatoare Denumire Nr. desen STAS 1684 . prod. TEHNICA "GH. III NORMA Tpi/n tb ta tdt Conceput Normat Desenat Verificat Instructiuni tehnologice suplimentare PROIECT. si cat.02 10.085 5. III NORMA Tpi/n tb ta tdt PROIECT.33 Data 10.11 0. 0.

1 TEHNOL.1 Cutit 16x16 STAS 6381-80 Subler 300x0.Conceput 10.02 Normat 10. .02 Verificat Instructiuni tehnologice suplimentare Se foloseste cutit cu k = 90o Scule Nr.1 Cutit 16x16 STAS 6381-80 Subler 300x0.I. Nr. 1. desen t 0. STAS 137373 STAS 137373 STAS 137373 2. desen STAS 6381-80 Subler 300x0.I. Vicol R. fazei 1 2 3 4 5 6 7 Denumirea fazei Denumire Prindere semifabricat Strunjire degrosare Control dimensional Strunjire de degrosare Control dimensional Strunjire de degrosare Control dimensional Cutit 16x16 Verificatoare Denumire Nr.02 Desenat 10. Vicol R. Vicol R.I.

1 STAS 1373 73 STAS 1373 73 STAS 6381/820 Subler 300x0. desen t 0 Subler 300x0.02 Vicol R. ASACHI" FACULTATEA TCM Schita operatiei: PLAN DE OPERATII PENTRU PRELUCRARI MECANICE Mat. TEHNICA "GH.I. piesei: OLC45 Laminat 230 HB SN 400 F MU Denumirea Varfuri de centrare Inima de antrenare .UNIV.02 Vicol R. III NORMA Tpi/n tb ta tdt Conceput Normat Desenat Verificat Instructiuni tehnologice suplimentare Se foloseste cutit cu k = 90o Scule Nr. TEHNOL. prod. Gr. 10. Nr.14 0.1 2 UNIV. ASACHI" FACULTATEA TCM Schita operatiei: PLAN DE OPERATII PENTRU PRELUCRARI MECANICE Mat. 10.I.253 3. 1 2 Arbore Den.001 Data Numele Semnat 10. 0. fazei 1 2 3 4 5 Denumirea fazei Denumire Intoarcere piesa Strunjire de degrosare Control dimensional Strunjire de degrosare Control dimensional Cutit 16x16 Cutit 16x16 Verificatoare Denumire Nr. Simbol Starea Duritatea Denumirea Firma Conditii de racire DISPPOZITIVE Poz. 1 2 Arbore Den. desen STAS 6381/820 PROIECT. Piesei OLC45 Laminat 230 HB SN 400 F MU Denumirea Varfuri de centrare Inima de antrenare ECHIPA Deserv. Simbol Starea Duritatea Denumirea Firma Conditii de racire DISPPOZITIVE Poz.I. si cat. TEHNICA "GH.02 Vicol R.

02 10. Gr.02 10.1 STAS 6378/820 STAS 1273 STAS 1273 0. Vicol R. Vicol R. si cat. Data 10.02 10.172 Data 10.25 STAS 6378/820 Micrometru 50x0.02 0. TEHNOL. prod.598 2. desen STAS 6378/820 Verificatoare Denumnire Nr. si cat.67 0. 0. Nr.04 Numele Semnat Vicol R. TEHNOL.I.I.I. prod. Simbol Starea Duritatea Denumirea Firma Conditii de racire DISPPOZITIVE Poz. 1 2 Arbore Den. piesei: OLC45 Laminat 230 HB SN 400 Fab MU Denumirea Inima de antrenare Varfuri de centrare ECHIPA Deserv. TEHNICA "GH.1 STAS 1273 t 0.014 Numele Semnatur Vicol R. Vicol R.I.02 1.11 0.02 10. desen Micrometru 50x0. .ECHIPA Deserv. III NORMA Tpi/n tb ta tdt Conceput Normat Desenat Verificat Instructiuni tehnologice suplimentare PROIECT. Vicol R.I.25 UNIV. III NORMA Tpi/n tb ta tdt Conceput Normat Desenat Verificat Instructiuni tehnologice suplimentare PROIECT.25 0. fazei 1 2 3 4 5 6 7 Denumirea fazei Strunjire de finisare Control dimensional Strunjire de finisare Control dimensional Strunjire de finisare Control dimensional Strunjire tesitura Cutit 20x20 Cutit 25x16 Cutit 25x16 Denumire Cutit 25x16 Scule Nr. Gr.944 5. ASACHI" FACULTATEA TCM Schita operatiei: PLAN DE OPERATII PENTRU PRELUCRARI MECANICE Mat.1 STAS 6378/820 Micrometru 50x0.I.

Vicol R. TEHNOL.02 0.01 STAS 1273 STAS 6378/820 UNIV. desen STAS 6378/820 Verificatoare Denumnire Nr.01 STAS 6378/820 STAS 1273 UNIV. TEHNICA "GH.598 2. piesei: OLC45 Fab . Nr. prod. fazei 1 2 3 4 Denumirea fazei Denumire Intoarcere piesa Strunjire de finisare Control dimensional Strunjire tesire 0.02 10.I.5x45o Cutit 20x20 Cutit 25x16 Scule Nr. piesei: OLC45 Laminat 230 HB SN 400 F MU Denumirea Inima de antrenare Varfuri de centrare ECHIPA Deserv. ASACHI" FACULTATEA TCM Schita operatiei: PLAN DE OPERATII PENTRU PRELUCRARI MECANICE Mat.25 Micrometru 50x0.5x45o Cutit 20x20 Cutit 25x16 Scule Nr. Simbol Starea Duritatea Denumirea Firma Conditii de racire DISPPOZITIVE Poz.Nr. desen STAS 6378/820 Verificatoare Denumnire Nr. Data 10. TEHNICA "GH.I. 1 2 Arbore Den. III NORMA Tpi/n tb ta tdt Conceput Normat Desenat Verificat Instructiuni tehnologice suplimentare PROIECT. fazei 1 2 3 4 Denumirea fazei Denumire Intoarcere piesa Strunjire de finisare Control dimensional Strunjire tesire 0.25 Micrometru 50x0. ASACHI" FACULTATEA TCM Schita operatiei: PLAN DE OPERATII PENTRU PRELUCRARI MECANICE Mat.I. Vicol R. Gr. desen t 0.02 10. si cat. desen t 0. Simbol Arbore Den.67 0.0 Numele Semna Vicol R.

ASACHI" FACULTATEA TCM Schita operatiei: PLAN DE OPERATII PENTRU PRELUCRARI MECANICE Mat. prod.25 Micrometru 50x0.I. Vicol R.014 Numele Semnatu Vicol R.02 10. desen STAS 6378/820 Verificatoare Denumnire Nr. desen t 0.MU Starea Duritatea Denumirea Firma Laminat 230 HB SN 400 Conditii de racire DISPPOZITIVE Poz.67 0. fazei 1 2 3 4 Denumirea fazei Denumire Intoarcere piesa Strunjire de finisare Control dimensional Strunjire tesire 0. 1 2 Denumirea Inima de antrenare Varfuri de centrare ECHIPA Deserv.02 10. piesei: OLC45 Laminat 230 HB SN 400 F MU Denumirea Inima de antrenare Varfuri de centrare ECHIPA Deserv. si cat. Vicol R. Simbol Starea Duritatea Denumirea Firma Conditii de racire DISPPOZITIVE Poz. Nr. Data 10. 1 2 Arbore Den. III NORMA Tpi/n tb ta tdt Conceput Normat Desenat Verificat Instructiuni tehnologice suplimentare PROIECT. Gr.I.I. Gr.02 0. prod.598 2.01 STAS 1273 STAS 6378/820 UNIV.598 2.67 0.5x45o Cutit 20x20 Cutit 25x16 Scule Nr. III NORMA Tpi/n tb ta tdt 0. TEHNICA "GH. TEHNOL. si cat. .

Data Conceput 10.I.02 Normat 10.I.02 Desenat 10.I.02 Verificat Instructiuni tehnologice suplimentare

PROIECT. TEHNOL.

Numele Vicol R. Vicol R. Vicol R.

Semn

Nr. fazei

Denumirea fazei Denumire

Scule Nr. desen

Verificatoare Denumnire Nr. desen

t

1 2 3 4

Intoarcere piesa Strunjire de finisare Control dimensional Strunjire tesire 0,5x45o Cutit 20x20 STAS 6378/820 Cutit 25x16 STAS 6378/820 Micrometru 50x0,01 STAS 1273

0,25

UNIV. TEHNICA "GH. ASACHI" FACULTATEA TCM
Schita operatiei:

PLAN DE OPERATII PENTRU PRELUCRARI MECANICE
Mat. Simbol Starea Duritatea Denumirea Firma Conditii de racire DISPPOZITIVE Poz. 1 2

Arbore
Den. piesei: OLC45 Laminat 230 HB SN 400

Fab

MU

Denumirea Inima de antrenare Varfuri de centrare

ECHIPA Deserv.

Gr. si cat. prod. III

NORMA Tpi/n tb

ta

tdt

Conceput Normat Desenat Verificat Instructiuni tehnologice suplimentare

PROIECT. TEHNOL.

Data 10.I.02 10.I.02 10.I.02

0,598 2,67 0,014 Numele Semnatu Vicol R. Vicol R. Vicol R.

Nr. fazei 1 2 3 4

Denumirea fazei Denumire Intoarcere piesa Strunjire de finisare Control dimensional Strunjire tesire 0,5x45o Cutit 20x20 Cutit 25x16

Scule Nr. desen STAS 6378/820

Verificatoare Denumnire Nr. desen t 0,25 Micrometru 50x0,01 STAS 1273

STAS 6378/820

UNIV. TEHNICA "GH. ASACHI" FACULTATEA TCM
Schita operatiei:

PLAN DE OPERATII PENTRU PRELUCRARI MECANICE
Mat. Simbol Starea Duritatea Denumirea Firma Conditii de racire DISPPOZITIVE Poz. 1 2

Arbore
Den. piesei: OLC45 Laminat 230 HB SN 400

Fab

MU

Denumirea Inima de antrenare Varfuri de centrare

ECHIPA Deserv.

Gr. si cat. prod. III

NORMA Tpi/n tb

ta

tdt

Conceput Normat Desenat Verificat Instructiuni tehnologice suplimentare

PROIECT. TEHNOL.

Data 10.I.02 10.I.02 10.I.02

0,598 2,67 0,014 Numele Semnatur Vicol R. Vicol R. Vicol R.

Nr. fazei 1 2 3 4

Denumirea fazei Denumire Intoarcere piesa Strunjire de finisare Control dimensional Strunjire tesire 0,5x45o Cutit 20x20 Cutit 25x16

Scule Nr. desen STAS 6378/820

Verificatoare Denumnire Nr. desen t 0,25 Micrometru 50x0,01 STAS 1273

STAS 6378/820

Tema proiectului

Sa se proiecteze procesul tehnologic de prelucrare a piesei din figura de mai jos pe un strung automat SARO .

Studiul desenului de executie si verificarea tehnologicitatii constructiei piesei

t Dimensiunile semifabricatului ( STAS 1800 / 80 ) .2 Qm . piesele cu diametre mici si lungimi relativ mari . materialul piesei .STAS 500 / 2 . rigiditatea piesei trebuie sa fie suficienta pentru evitarea deformarii sub actiunea fortelor de aschiere . - rugozitatea realizabila in mod curent pe strunguri automate cu cap revolver este R0 = 6. Alegerea semifabricatului La prelucrarea pe strungul automat monoax cu cap revolver se utilizeaza semifabricate avand forme si dimensiuni apropiate de cele ale piesei finite . Totodata se analizeaza daca piesa data prin forma .3 z3. starea suprafetelor .daca piesa are o configuratie complexa suficient de regida . deci cu adaosuri de prelucrare minime. Studiul desenului de executie are un aspect critic verificandu-se daca numarul de cote de pe desen este suficient pentru executia si verificarea piesei. Desenul piesei contine toate datele legate de dimensiunile si forma pieselor . In aceste conditii se va tine seama de urmatoarele criterii principale: . Studiul desenului de executie are ca scop cunoasterea destinatiei si rolul functional al piesei de prelucrat si ale tututror conditiilor tehnice pentru executia acesteia.Analiza desenului piesei scoate in evidenta respectarea prescriptiilor in vigoare legate de intocmirea desenelor de executie. precizia si complexitatea sa este adecvata prelucrarii in conditii economice pe un strung automat cu cap revolver verificandu-se tehnologicitatii constructiei din punct de vedere al prelucrarii pe acest tip de automat. conditiile adecvate. Materialul piesei OL 50 . cu multe suprafete in trepte concentrice . portiuni profilate care sunt strunjite cu cutite profilate .80 . tolerantele la dimensiuni .

084 Sectiunea h 11 0 -0.5z4 m 2z6 m 2z6 m Abaterile limita ( mm ) obisnuite la cerere _ _ s50 s10 +100 +20 Lungimea semifabricatului corespunzatoare unei piese : LI = Lp + br + af ( mm ) unde : Lp = lungimea totala a piesei b r = latimea cutitului de retezat br .5z4 m 1.130 ( mm 2 ) 285.Diametrul H9 ( mm ) 20 _ Abaterile limita ( mm ) h 10 0 -0.1 ( tabelul nr 37 ) af = suma adaosurilor de prelucrare LI = 19 + 3 = 22 mm Lungimea care se poate prelucra dintr-o bara: L' = Ls .0 m La = lungimea barei care rame neprelucrata La = 100 mm Lr = portiunea de la inceputul barei care se debiteaza Lr = 5 z 8 mm Lr = 5 mm .La .3.diametre " 8 mm la 2z8 mm 1.Lr unde: Ls = lungimea barei Ls = 6.5z4 m 2z6 m 1.diametre de Pt.5 Lungimile de livrare a otelului natural calibrat ( STAS 1800 / 80 ) Lungimi de fabricatie fixe Precise Pt.

000 bucati. gaurire . filetare.063 piese   750bare Lungimea efectiva a deseului : 126 mm Deseul repartizat pe o piesa: 0. caracterul productiei si dotarea sectiei de prelucrari mecanice . se va determina durata necesara ciclului de Tc nec.5 = 5895 mm Numarul de piese care se obtine dintr-o bara : 267. Pentru a se stabili numarul de strunguri automate de tip SARO .25. 22.100 . Avand in vedere forma si dimensiunile piesei . se alege pentru realizarea piesei strungul automat SARO .954   267 piese Numarul de bare necesare : 749..25. in acest scop .L' = 6000 .471 mm Lungimea efectiva a semifabricatului.471 mm Alegerea strungului automat Analiza desenului de executie indica necesitatea efectuarii unor prelucrari prin strunjire . necesare realizarii unui program de productie annual Pa de 200. se va stabili mai intai planul de productie lunar Pl: buc / luna Durata necesara a ciclului de lucru Tc nec este data de relatia : .

25. Lungimea maxima a cursei : suportului sculei din spate.05 40 6 - . Cursa de reglare a turelei Nr. Diametrul alezajelor turelei . de alezaje din corpul revolver : normal Mm Mm Mm Mm Mm Mm Mm Mm Mm - 75 60 30 60 160 110 60 19. Caracteristicile tehnice principale ale strungului automat SARO . caracteristici Capacitate : Unitate de masura Mm Mm SARO . rezulta ca planul de productie impus poate fi realizat pe un singur strung automat de tip SARO .la comanda speciala Arborele principal : Domeniul turatiilor de strunjire pe stanga Rot / min 600 .25 fiin de 0. Distanta minima dintre corpul turelei si bucsa elastica de strangere din arborele principal. Diametrul turelei.cu bucsa elastica exterioara Lungimea maxima de alimentare. Strungul ales este SARO .25 Denumire .106 buc/ min Productivitatea automatului SARO .903 min Productivitatea necesara a automatului Qnec pentru realizarea planului de productie lunar este : =1.Se va obtine : Tc = 0.25 18 25 Diametru maxim al barei de prelucrat prin alimentare: cu bucsa elastica interioara .4680 . Distanta maxima dintre corpul turelei si bucsa elastica de strangere din arborele principal. Turela capului Revolver : Cursa maxima de lucru a turelei. Lungimea maxima a suportilor transversali.5 buc / min ( conform tabelului de mai jos ) .100-8.25 care va avea o incarcare completa.

Schitele corespunzatoare diferitelor faze de prelucrare sunt prezentate in figurile de mai jos. turatii de strunjire / turatie de filetare. Rapoarte mari . Productivitatea : Productie pe minut. Timpul de schimbare a turatiei arborelui principal sau de schimbare a sensului de rotire Motorul electric: Putere . Nr. Turatia axului cu came in mers rapid. Latime . Greutatea strungului : Net . Brut .25 KW Rot/min Mm Mm Mm Kg Kg 4 1500 1435 880 1410 1550 1750 Stabilirea succesiunii fazelor de prelucrare Pentru obtinerea pe strungul automat SARO . Timpul de alimentare.5 0. Gabarit : Lungime .3 la 20 10 0.de turatii automate pe ciclul de lucru. Timpul de rotire a turelei.crt 1 Denumirea fazei avans si tamponare Cine lucreaza Opritor basculant Pozitia - Scule - y Portscule bucsa de strangere semifabricat LN1682/1 bucsa de avans : LN1682/2 y .de turatii pe dreapta pt filetare cu tarodul sau filiera. Inaltime . Rot / min 60 .Domeniul turatiilor pe dreapta cu tarodul sau Filiera . Nr.5 0.800 Buc/min Rot/min Sec Sec Sec 16 137 2 1:2 la 20 0. Turatie . Nr. Nr.de turatii pe stanga pt strunjire.25 a piesei a fost conceputa succesiunea fazelor de prelucrare prezentata in tabelul de mai jos.

86 Calculul lungimilor curselor de lucru Lungimile curselor de lucru s-au determinat pentru fiecare tip de prelucrare .preretezare cu tesire 1 x 45 Filetare M10 Retezare Regim de aschiere Adancimea Avansul de asch.08 0.relatiile de calcul al lungimilor curselor de lucru si valorile propriu-zise ale acestora sunt precizate in tabelul de mai jos: Nr fazei Denumirea fazei Calculul lungimilor curselor de lucru Avan-sul s mm/rot Nr real de rotatii in rot 50 70 II 1strunjire profilata 2.1 1 0.5 0.88 44.gaurire 1.08 1. Rot/min Turatia adoptata rot/mon 803 803 803 803 266 803 Viteza reala m/min 50.93 50.69 42. Turatia calc.strunjire profilata 2.65 8.18 697.45 11.45 30.centruire 4 mm 7 mm 0. mm/rot Mm 3 0.84 708. tesire 1x 45 2.60 820.48 44.04 0.76 746. pe baza schitelor prezentate in figurile de mai sus.19 43. Nr fazei Denumirea fazei II III IV V 1.27 47.87 861.54 43.5 0.54 32. 08 4 0 .2 Strunjire profilata si gaurire Sania posterioara Cap revolver S1 I Cutit 01 burghiu y portburghiu combinat simplu LN-1487/1 portcutit LN-1455 Portcutit LN-1455 Portscula LN1431 Portscula LN-1563 Bucsa de reducere RT-1683 Portscula LN-145 y 3 Preretezare cu tesire si tesire Sanie anterioara Sanie verticala 4 filetare Cap revolver S2 S5 III Cutit 02 Cutit 03 Tarod M y y y y 5 Retezare Sanie verticala S4 Cutit 05 y Determinarea parametrilor regimului de aschiere Valorile parametrilor regimurilor de aschiere sunt precizate in tabelul de mai jos.84 11.04 Viteza de asch.5 1.73 254.1 Nr de rot echivalente necesare Nei in rot (50) 70 .

04 1.5 1.16 15.5 mm 22.75 mm 22.III 1tesire 2. s-a considerat un coeficient de reducere a turatiei: numerele de rotatii echivalente pentru fezele de lucru si pentru faele de retragere a sculelor de filetat sunt indicate in tabelul de mai sus.16 337.5 (25) 63 46 15 338 IV V Calculul numarului de rotatii echivalente ale arborelui principal pentru fazele de lucru Numerele de rotatii echivalente Nei ale arborelui principal pentru fazele de lucru s-au determinat cu relatia: raportul dintre turatia de baza nb si turatia nI avand o valoare egala cu unitatea pentru fazele de strunjire si gaurire.75 mm 13.08 0. In cazul fazelor de filetare .04 25 62. retragare tarod Retezare 2 mm 2.5 15.preretezare cu tesire 1. filetare 2. .5 mm 0.5 0.

dimensiunile piesei .Stabilirea turatiei optime Turatia optima este : 803 rot/min Calculul duratei ciclului de lucru Durata totala T1 a fazelor de lucru va fi : Durata ciclului de lucru va fi ca atare : Tc = ( 1. Stabilirea pozitiilor centrului rolei pe cama la inceputul si sfarsitul curselor de lucru Datele necesare stabilirii pozitiilor centrului rolei pe cama la inceputul si sfarsitul cueselor de lucru sunt prezentate in tabelul de mai sus.1. Relatia generala folosita pentru calculul lungimii distantei de inchidere Li pentru o faza i este : Li = ba + br + lp + lns + lps + bd Valoril e distantelor de inchidere corespunzatoare fazelor la care se lucreaza capul revolver sunt prezentate in tabelul de mai jos. caracteristicile dimensionale ale portsculelor si sculelor .56 sec Determinarea distantelor de inchidere Distantele de inchidere pentru cele sase faze la care lucreaza capul revolver se determina avandu-se in vedere succesiunea fazelor .LI min ) + dr / 2 . Razele Rsf i = Rmax .4 ) T1 = 52 sec = 43.( LI .15 .

pentru rotirea dupa faza IV: .alimentarea cu semifabricat : .nr.Pentru calculul razei Rin i s-a utilizat relatia : Determinarea pozitiei de reglare a capului revover Lungimea cursei de reglare a capului revolver va fi data de relatia : Lregl = Li Unde : 81 80 min . se vor lua in .Li min = 1 mm Determinarea unghiurilor pentru miscarile neproductive Lungimea de retragere a capului revolver : 100 La determinarea unghiului total considerare : necesar miscarilor neproductive . de grade necesare pe cama pentru o rotire a capului revolver : pentru rotirea dupa faza I : 13 38.pentru rotirea dupa faza II : .75 0 12 12 12 .

08 = 174 .retragerea cutitului de retezat si desfacerea bucsei elastice de fixare a semifabricatului : 20 pentru modificarea sensului si turatiei : = 10 Unghiul total pentru fazele auxiliare : 86 Calculul unghiurilor aferente miscarilor de lucru Unghiul total Eft pentru miscarile de lucru va fi : 274 Se repartizeaza in continuare valori ale unghiurilor pentru fiecare cursa de lucru : (70/532)*274 = 36.10 .44= 32 (46/532)*274= 23.72= 8 (338/532)*274 = 174.05 = 36 (63/532)*274 = 32.69 = 24 (15/532)*274 = 7.

Intocmirea ciclogramei In figura de mai jos se prezinta ciclograma in coordonate polare .= 274 Completarea fisei de calcul Pe baza datelor prezentate se poate completa fisa de calcul. realizata cu ajutorul datelor din fisa de calcul. .

Elaborarea desenelor de executie ale camelor Desenele de executie ale camelor necesare pentru actionarea saniilor si a capului revolver au fost intocmite in conformitate cu recomandarile din proiect. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful