Atestat profesional la informatică - 2012 Subiecte Baze de Date – ORACLE Se doreşte informatizarea activităţii la biblioteca şcolii.

Pentru rezolvarea problemei se utilizează baza de date BIBLIOTECA. Aceasta conţine următoarele tabele: FISE NL NumeCititor Adresa Telefon AI DataI Tip Clasa D CARTI CotaCarte Titlu Autor Categorie Editura Pret Number (4) Varchar2 (50) Varchar2 (50) Varchar2 (15) Varchar2 (50) Number (7) - cota cărţii, cheie primară - titlul cărţii - numele autorului/autorilor cărţii - categoria (domeniul): informatică, economică, tehnică, beletristică - numele editurii - preţul cărţii Number (4) Varchar2 (50) Varchar2 (50) Varchar2 (10) Varchar2 (8) Date Varchar2 (8) Varchar2 (3) Varchar2 (15) - numărul legitimaţiei, cheie primară - numele şi prenumele cititorului - adresa cititorului - numărul de telefon - seria şi numărul cărţii/buletinului de identitate - data înscrierii - tipul cititorului: elev, profesor - clasa (de forma 12A), numai pentru elevi - disciplina, numai pentru profesori

OPERATII – conţine câte o înregistrare pentru fiecare CARTI împrumutată NL CotaCarte DataI Durata DataR NrZile Penalizari NumeBiblio Number (4) Number (4) Date Number (2) Date Number (3) Number (3) Varchar2 (20) - număr legitimaţie - cota cărţii - data împrumutului - durata împrumutului, maxim 21 de zile - data returnării cărţii de către cititor - numărul zilelor de întârziere - penalizări - numele bibliotecarului de serviciu: Ionescu, Popescu

1

a. Subiectul 2. Afişaţi cărţile din bibliotecă în ordinea alfabetică a editurilor. Afişaţi cărţile din bibliotecă. Afişaţi cărţile nereturnate de un anumit cititor. Afişaţi în ordine alfabetică elevii înscrişi la bibliotecă. Afişaţi cărţile din bibliotecă împrumutate de profesori. Afişaţi o listă cu cărţile din bibliotecă. Subiectul 6. precizate vizualizând conţinutul tabelului. b. Realizaţi o interogare pentru afişarea editurilor de la care există cărţi în bibliotecă. Căutaţi toate cărţile pentru care numele autorului începe cu litera A. Afişaţi câţi cititori din categoria elev sunt înscrişi la bibliotecă. a. Introduceţi câteva înregistrări (minim 5) în tabelul FISE. a. grupate pe edituri. Subiectul 4. Subiectul 5. a. a.Atestat profesional la informatică . a. a. grupaţi pe clase. Afişaţi o listă cu cărţile nerestituite pentru fiecare cititor. Subiectul 8. Subiectul 7.2012 Subiectul 1. Subiectul 10. Afişaţi cititorii în ordine alfabetică. al cărui număr de legitimaţie se precizează în urma vizualizării conţinutului tabelei. grupaţi pe discipline. Prelungiţi durata împrumutului cu 5 zile pentru un anumit cititor şi o anumită carte. a. Subiectul 9. Căutaţi toate editurile al căror nume începe cu litera A. b. b. Introduceţi câteva înregistrări în tabelul OPERATII (referitoare la împrumutul unor cărţi). Afişaţi cărţile din bibliotecă. Afişaţi înregistrările din tabelul OPERATII în ordine crescătoare a datei împrumutului. b. Afişaţi o listă cu elevii înscrişi la bibliotecă. a. Căutaţi toţi cititorii pentru care numărul de telefon începe cu 0257. b. a. Subiectul 12. Subiectul 3. Subiectul 11. grupate pe categorii (ordonate după categorie). 2 . b. Aflaţi lista cu cititorii care nu au restituit toate cărţile. a. b. Introduceţi câteva înregistrări (minim 5) în tabelul CARTI. Afişaţi o listă cu profesorii înscrişi la bibliotecă. b. ordonate alfabetic după autor. Afişaţi elevii care au cărţi împrumutate şi nerestituite. b. Afişaţi toate cărţile din categoria beletristică. b. a. b. Afişaţi în ordine alfabetică elevii înscrişi la bibliotecă. Subiectul 13. a. b.

Afişaţi. a. Afişaţi. b. Afişaţi o listă cu cititorii . Subiectul 21. Subiectul 23. a. Subiectul 20. 3 . Subiectul 16. în ordinea descrescătoare a preţului. a.Atestat profesional la informatică . a. a. b. Subiectul 18. Afişaţi cărţile din categoria tehnică. Lista conţine numele şi prenumele. în ordinea crescătoare a numărului legitimaţiei. Realizaţi o interogare care să afişeze profesorii din baza de date BIBLIOTECA. b. Subiectul 14. cererile de împrumut din data curentă.2012 b. Afişaţi o listă care să conţină cota cărţii. adresa şi clasa acestuia. b. titlul. Realizaţi o interogare care să afişeze cărţile din baza de date BIBLIOTECA. Căutaţi cititorii al căror număr de telefon conţine secvenţa 123. Realizaţi o interogare care să afişeze elevii din baza de date BIBLIOTECA. grupate pe edituri. a. Scrieţi o comandă pentru introducerea datelor în tabelul CARTI (completarea tabelului CARTI cu o înregistrare nouă) . b. Realizaţi o interogare care să permită afişarea cărţilor împrumutate şi nereturnate de către un anumit cititor. vizualizând conţinutul tabelului corespunzător. autorul. b. a. ordonate alfabetic după titlu. Afişaţi toate cărţile care nu fac parte din categoria informatica. Numele acestuia se alege vizualizând conţinutul tabelului corespunzător. Afişaţi toate cărţile care au fost împrumutate de bibliotecarul Ionescu. b. Subiectul 22. în ordinea crescătoare a numărului legitimaţiei.elevi din baza de date BIBLIOTECA. aflate în bibliotecă. grupaţi pe clase. Afişaţi cărţile care au fost împrumutate la data curentă. grupaţi pe discipline. Subiectul 17. a. Realizaţi o interogare care să afişeze cărţile din bibliotecă. b. a. Subiectul 19. Afişaţi o listă cu toate cărţile din baza de date BIBLIOTECA. Subiectul 15. cărţile care nu provin de la editura al cărui nume este precizat. a. Afişaţi. editura pentru toate cărţile din baza de date BIBLIOTECA. Afişaţi autorul şi editura cărţilor cu titlul “Poezii”. în ordinea alfabetică a autorului. b. Scrieţi o comandă pentru restituirea unei cărţi. grupate pe categorii. Afişaţi cititorii care s-au înscris la bibliotecă după 15 septembrie 2009 (o anumită dată precizată de profesorul evaluator). b. Scrieţi o comandă pentru împrumutarea unei cărţi (completarea tabelului OPERATII cu o înregistrare nouă). elevii care nu se află în clasa precizată vizualizând conţinutul tabelului.

a. Subiectul 28. Afişaţi cărţile care sunt împrumutate (şi nerestituite) la data curentă. a. a. Subiectul 25. Căutaţi cititorii din judeţul Arad (seria cărţii de identitate este AR). a. Căutaţi cărţile restituite la data curentă. Subiectul 26. b. Calculaţi şi apoi afişaţi penalizările în funcţie de numărul de zile de întârziere. În tabelul CARTI. b. Afişaţi cărţile împrumutate de la o editură precizată vizualizând conţinutul tabelei. a cărei cotă este precizată de profesorul evaluator. Realizaţi o interogare care să permită afişarea numărului de legitimaţie şi a numelui şi prenumelui cititorilor bibliotecii. Afişaţi numărul cărţilor restituite de către fiecare cititor. b. Afişaţi cititorii care au împrumutat cărţi într-o perioadă precizată de profesorul evaluator. Subiectul 27.2012 Subiectul 24. Căutaţi cărţile al căror autor conţine şirul ion. Afişaţi o listă cu numele editurilor prezente în bibliotecă. b. a. Afişaţi lista cititorilor care au împrumutat o anumită carte. b. Subiectul 29. ordonate alfabetic după numele autorilor. b. a. înlocuiţi categoria beletristică cu categoria literatură. Afişaţi cărţile ale căror autori sunt numiţi Mihai. b. Afişaţi cărţile aflate (împrumutate) la data curentă la cititori de mai mult de 21 zile (durata maximă admisă pentru împrumut). astfel: 10 pentru întârzieri de până la 14 zile inclusiv. a. Subiectul 33.Atestat profesional la informatică . b. Subiectul 32. a. Afişaţi câte cărţi au fost împrumutate într-o perioadă precizată de profesorul evaluator. Afişaţi pentru fiecare editură numărul cărţilor existente în bibliotecă. Afişaţi o listă cu numărul cărţilor nerestituite pentru fiecare cititor. Subiectul 30. b. b. b. 4 . şi respectiv 20 pentru întârzieri mai mari. Afişaţi numărul cărţilor împrumutate de la o editură precizată vizualizând conţinutul tabelului. Subiectul 34. Afişaţi numărul cărţilor împrumutate de către fiecare bibliotecar de serviciu. a. Realizaţi o interogare care afişează cărţile restituite. Calculaţi valoarea totală a cărţilor din bibliotecă. Scrieţi o comandă care să actualizeze numărul zilelor de întârziere pentru cărţile nerestituite aflate la cititori mai mult de 21 zile. Subiectul 31. a. a.

Atestat profesional la informatică . a. b. Subiectul 40. Afişaţi în ordine alfabetică profesorii care predau Informatică. în ordine alfabetică. în ordinea alfabetică a titlului. Realizaţi o interogare care afişează cărţile nerestituite de profesori. a.2012 Subiectul 35. Afişaţi în ordine alfabetică elevii dintr-o clasă la alegere. b. Realizaţi o interogare care afişează elevii care au cărţi nerestituite. Realizaţi o interogare care să afişeze autorii care au cărţi în bibliotecă. Subiectul 37. Realizaţi o interogare care afişează cărţile care sunt împrumutate. 5 . Subiectul 39. Afişaţi în ordine crescătoare a cotei cărţile unui anumit autor al cărui nume este precizat vizualizând conţinutul tabelei. a. numele cititorului şi numărul de telefon al acestuia. a. cota cărţii împrumutate şi data împrumutului acesteia pentru cititorii din baza de date BIBLIOTECA. a. b. b. b. Afişaţi cărţile din bibliotecă în ordinea alfabetică a categoriei din care fac parte. a. Afişaţi în ordine crescătoare a numărului legitimaţiei cititorii care au împrumutat cărţi de la bibliotecarul Ionescu. Afişaţi o listă care să cuprindă numărul legitimaţiei. Subiectul 38. Afişaţi cele mai scumpe 3 cărţi aflate în proprietatea bibliotecii. Subiectul 36. b. Afişaţi cărţile care fac parte din categoria economică.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful