TEST DE EVALUARE SUMATIV

GRUPA MARE-DOMENIUL STIIN INSTITUTOR RADU IULIANA GR DINI A CU P.P. NR. 2, BR ILA

1. Ascult fiecare propozi ie i încercuie te cifra care arat câte cuvinte are: a) Maria are p pu i. 1 1 2 7 2 4 7 8 7 9 5 7 6 8 4 6 4 5 9 10 4 9 10 9 5 2 3 0 b) Veveri a m nânc multe alune. c) Locomotiva trage trenul pe ine. d) C su a are ferestre multe i luminate.

2. Deseneaz în casetele din dreapta tot atâtea liniu e câte silabe are fiecare cuvânt. a) MAS b) C ELU c) C CIULI d)LOCOMOTIV 3. Deseneaz în diagramele de mai jos cu un element mai mult decât arat cifra:

Coloreaz prima floare cu ro u. a noua cu verde i ultima cu albastru: 6.7 6 8 9 4. Scrie în c su ele goale vecinii cifrelor date: 8 9 7 6 7. Numeroteaz merele cu cifre de la 1 la 7 de la cel mai mare la cel mai mic: 5. Încercuie te rezultatul corect: 3+1= 6 4 5 7 9-1= 8 3 10 7 5+1= 9 6 7 8 7-1= 2 7 6 9 8. a aptea cu galben. Coloreaz numai piesele geometrice care au acee i form cu c su a în care locuiesc: .

O3.s coloreze numai piesele geometrice care au aceea i form cu c su a în care locuiesc. încercuind rezultatul corect. cu galben a aptea.II. O8.s coloreze cu ro u prima floare. O4.s numeroteze merele cu cifre de la 1 la 5. demonstrând în elegerea numeralului ordinal i recunoa terea culorilor. O7. III. încercuindu-le pe cele care arat câte cuvinte are fiecare propozi ie.OBIECTIVE OPERA IONALE: O1 ± s recunoasc cifrele în limitele 1-10.s deseneze în caset tot atâtea liniu e câte silabe are fiecare cuvânt. cu verde a noua i cu albastru ultima floare. O5. DESCRIPTORI DE PERFORMAN Itemi Foarte bine Bine : Suficient .s scrie în c su ele goale vecinii cifrelor date. O6.s deseneze în diagrame cu un element mai mult decât arat cifra. O2. de la cel mai mare la cel mai mic.s rezolve corect opera ii de adunare i sc dere cu o unitate.

corect Numeroteaz corect cifra. Încercuie te patru situa ii. cele diagrame. corect în dou flori.1. corect toate Rezolv corect trei Rezolv corect dou cele patru opera ii de opera ii de adunare i opera ii de adunare i adunare i sc dere cu sc dere cu o unitate sc dere cu o unitate cifrelor . corect Numeroteaz un element mai mult un element mai mult un element mai mult decât arat toate 4. Deseneaz corect tot Deseneaz atâtea silabe liniu e are câte atâtea fiecare silabe corect tot Deseneaz corect tot câte atâtea fiecare silabe cuvânt. corect. casete. în trei casete. de la cel mai cu cifre. 5. în decât arat diagrame. Numeroteaz patru trei din cele patru dou din cele patru cu cifre. corect. vecini date. 2. de la cel mai mare la cel mai mic. trei c su ele goale. corect cu Deseneaz corect cu cifra. 6. Rezolv vecini ai cifrelor date. în corect dou cifrele în toate cele cifrele în trei situa ii. to i c su ele goale. patru casete. în Scrie corect. în decât arat diagrame. corect Încercuie te corect Încercuie te cifrele situa ii. 7. Coloreaz Scrie toate cele patru flori. de la cel mai cu cifre. în toate celele cuvânt. trei mere. mare la cel mai mic mare la cel mai mic toate merele. 3. doi vecinii cifrelor date. în liniu e are în câte dou fiecare liniu e are cuvânt. ai corect Coloreaz corect trei Coloreaz în Scrie c su ele goale. flori din cele patru. Deseneaz corect cu Deseneaz cifra. patru mere.

8. corect Coloreaz geometrice figurile din cele patru. . IV. corespunz tor celor dou clase: . recunoscând cifrele în limitele 1-10.ordoneaz .majoritatea au rezolvat opera iile de adunare i sc dere cu o unitate chiar dac unii dintre ei s-au ajutat de dege ele pentru a ajunge la rezultat. obiectele dar mai apar unele gre eli datorate grabei i neaten iei. din cele patru. din dou c su e.o unitate. . . . . V. corect Coloreaz corect geometrice geometrice figurile din toate cele patru din trei c su e.majoritatea pre colarilor recunosc numeralul ordinal dar mai sunt câ iva care nu recunosc primul i ultimul obiect dintr-un ir de mai multe obiecte. o mare parte dintre copii rezolvând cea de-a treia cerin . în ordine descresc toare.to i copiii recunosc figurile geometrice. .CONSTAT RI: Dintr-un efectiv de 31 de pre colari.dovedesc cunoa terea limbajului matematic( ³cu un element mai mult´).majoritatea pre colarilor au rezolvat cerin a num rul 2. Coloreaz figurile c su e.majoritatea pre colarilor au rezolvat cerin a num rul 1.to i copiii recunosc vecinii cifrelor în intervalul 1-10. . REZULTATE: Clasa experimental Procent Clasa martor Procent .

1 ± Reprezentarea histografic a rezultatelor.Fb B S I 6 5 4 - 40% 33% 27% - 4 6 6 - 25% 37% 38% - Tabelul nr. . ± Rezultatele ob inute la evaluarea sumativ . 40 35 30 25 20 15 10 5 0 FB B S I clasa experimentala clasa martor Fig. nr.

VI. implicarea lor. M suri de performan : .rezolvare de probleme ilustrate care s presupun opera ii de adunare i sc dere cu dou sau mai multe unit i. nr. . 2 ± Reprezentarea areolar a rezultatelor.pentru pre colarii care au întâmpinat greut i la sarcina a treia a testului se se vor organiza cât mai multe jocuri-exerci iu în vederea rezolv rii corecte a sarcinilor de genul:´Deseneaz cu un obiect mai mult sau mai pu in decât arat cifra. . .Fig. M SURI DE RECUPERARE: .pentru copiii care folosesc dege elele în rezolvarea opera iilor simple de adunare i sc dere se are în vedere solicitarea frecvent a acestora.pentru pre colarii care nu recunosc toate cifrele se impune organizarea de jocuri având ca scop principal recuno terea cifrelor în limitele 1-10. în activit ile de grup. -exerci ii de descoperire a vecinului mai mic i mai mare cu dou unit i a unui num r dat. în mai mare m sur .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful