You are on page 1of 4

Funkcije kanala distribucije 1.

Informacije: prikupljanje i distribucija informacija o marketinškom okruženju dobivenih marketinškim istraživanjem ili marketinškim izvješcivanjem. 2. Promocija: izrada i širenje uvjerljivih modela komunikacije. 3. Kontakti: pronalaženje i komunikacija s potencijalnim potrošacima. 4. Uskladivanje: oblikovanje i prilagodavanje ponude potrebama specificnih potrošaca. 5. Pregovaranje: dogovaranje cijene i ostalih uvjeta kako bi se moglo prenijeti vlasništvo. 6. Fizicka distribucija: prijevoz i skladištenje proizvoda. 7. Financiranje: stjecanje i korištenje sredstava za pokrivanje troškova rada. 8. Preuzimanje rizika: pretpostavljanje mogucih financijskih rizika, poput nemogucnosti prodaje cjelokupnog inventara.

Vrste elektronski posrednika  Elektronski distributeri Amazon.com,, Travelocity.com, Expedia.com  Elektronski brokeri 1800flowers.com, Teleflora.com  Direktorijumi opštih centara msn.com  Agenti mySimon.com  Reaktivne strategije  Divizija trgovca BarnsandNoble.com, Target.com, Walmart.com (80.000 artikala u ponudi)  Divizija proizvodjača www.pg.com (experimenti)

Razvojni trendovi elektronskih marketing kanala  Razvoj je uslovljen ponašanjem potrošača i odnosom prema Internetu  Ko kupuje 68% muškarci 18-54

hardware. ali i prodaja)  Uključivanje maloprodavaca 12% koristi e prodaju. turizam. personalnih podataka. najčešće preprodaje. 54% priželjkuje da se ništa ne menja Prednosti elektronskih kanala marketinga      globalna dostupnost udobnost i brzina transakcije efikasnije i fleksibilnije informisanje o proizvodu upravljanje prodajom putem baze podataka i niži troškovi prodaje i distribucije Nedostaci elektronskih marketing kanala nedostatak fizičkog kontakta sa proizvodom brzina isporuke nije u skladu sa brzinom i lakoćom naručivanja nesnalaženje na Internetu ne zadovoljavaju se sporedni motivi kupovine sigurnost Nestandardnost podataka na Web sajtovima Nedovoljna dostupnost Interneta Poslovne procedure i dalje traže dosta papirologije (pisane porudžbe).  Pitanja privatnosti .mogućnost (zlo)upotrebe.. 22% namerava. cd/dvd. . knjige. udobnost.  Pitanje poverenja i sigurnosti (bezbednosti). cene Multichannel marketing strategy  Uključivanje proizvodjača (pre svega istraživanja i marketing.  Šta kupuju Software.         .  Zašto kupuju istraživanje tržišta.

trgovci na malo) Marketing prednosti direktne prodaje usluge:  Održavanje bolje kontrole izvršenja i pružanja usluge  Lakše sticanje sposobnosti za diferenciranje uslužnog proizvoda  Uspostavljanje direktne sprege sa potrošacima – poznavanje postojećih i budućih potreba. percepcije konkurentskih tržišnih ponuda Ključni problemi koji ukjučuju posrednike:      konflikt preko ciljeva i performanse konflikt preko troskova i nagrada kontrola kvaliteta usluge davanje ovlascenja nasuprot kontroli dvosmislenost kanala Način na koji se kreiraju kanali:  Ciljno orjentisani – startuje se sa globalnim ciljevima firme i kreira se kanal kojim se povećava verovatnoća ostvarenja ciljeva. trgovci na veliko.Uslužne organizacije imaju dve glavne izborne opcije kanala:  DIREKTNA PRODAJA (bez posrednika)  PRODAJA PUTEM POSREDNIKA (agenti. dileri. .

 Intenzivna distribucija – za proizvode široke potrošnje  Selektivna distribucija – kompatibilna je sa kupovinom usluga (izbor ograničenog broja posrednika)  Ekskluzivna distribucija (data samo jednom posredniku) vezana za prodaju specifičnih proizvoda  KONFLIKTI su svojstveni kanalima distribucije (raznolikost ljudi i organizacija) JEDINA ALTERNATIVA JE USPEŠNO UPRAVLJANJE: Spoznati kada konflikti nastaju Razotkriti uzroke zbog kojih konflikt nastaje Ocenjivanje posledica Donošenje odluke o tome da li prihvatiti konflikt ili ga ublažiti. pomoću usmeravanja odnosa prema kooperaciji.  Težnja za marketing kompatibilnošću – ima za cilj prilagođavanje između usluga. Strateški orjentisani – cilj je sticanje trajne konkurentske prednosti.     E-Commerce: faktori koji privlače potrošače u virtuelne prodavnice:  Udobnost (24-čacovna raspoloživost. napor)  Udobnost dobijanja inormacija on-line i traganje za željenim stvarima  Bolje cene nego u fizičkim prodavnicama  Široka selekcija . posrednika i potrošača. štedi vreme.