You are on page 1of 51

Ruta spre marcarea CE pentru producatorii de sticla izolanta

Calea spre marcarea CE pentru producatorli de elemente din sticla izolanta
Introducere
A apliea marearea CE pe produse destinate pentru a fi utilizate in constructii este obligatorie daea un armonios standard European eu referire la anexa ZA a directivei produsului de constructie este prezent. Acesta este in vigoare pentru toate statele membre ale Comisiei Europene si pentru tari unele oareeum invecinate Comisiei Europene (Islanda, Lichtenstein, Elvetia, Norvegia, Turcia). Marcarea CE este obligatorie dupa perioada de coexistenta care s-a ineheiat in martie 2007. Inainte de aceasta data fieeare producator de elemente din sticla izolanta trebuie sa se pregateasca pentru marearea CE si cerintele hEN. Anglia, Finlanda si Suedia trebuie sa se conformeze la CPD (Directiva privind produsele pentru eonstruetie), via hEN, iar pentru productia din piata loeala destinata vinzarii in piata locala nu este neeesara marea CEoA importa in aeeste tari e nevoie de marca CEo

Ordinul referitor la sticla
Regulile privind nivelul de interventie al unei terte parti este reglementat in Ordinul 2001245IEC si in cazul in care un producator de elemente din sticla izolanta produce elemente din sticla izolanta rezistente la foe, glont si/sau explozie, atunci trebuie sa fie implicata 0 organizatie notificata pentru eertificare (organism de certificare) preeum este TNO- Certification. Aceasta organizatie va verifica proeesul de control al produetiei dvs. in fabric a (FPC) in conformitate cu reglementarile din EN 1279-6. In cazul elementelor din sticla izolanta antiglont si/sau rezistente la explozie aceasta va fi 0 versiune de mai mica importanta de vreme ce proprietatile antiglontlanti-explozie sunt determinate mai degraba de componentii sticlei dec it de fabricatia elementelor din sticla izolanta. In cele mai multe alte cazuri pentru testarea produsului exista implicare a organizatiei notificate pentru testare (TNO - BU T&C).

Ruta spre marcarea CE pentru producatorli de sticIa izolanta

Etapele spre CE pentru producatorii de elemente din sticla izolanta:

Structura dosarului
A Descrierea produsului I sistemului B Produs = Produs C Verificarea intrebuintarii intentionatel decizia arbore D Elaborarea documentului de indentificare a caracteristicilor si performantei (CPIP) si a etichetei CE E Procesul de control al productiei in fabrica (FPC) F Clauza pentru multiple Iinii de fabricatie G Declaratia de conformitate H Partea dinamica: Comanda si controlul operatiilor I Dezoltari viitoare

2

Ruta spre marcarea CE pentru producatorii de sticla izolanta

Continutul dosarului tehnic CE
A. Descrierea produsului / sistemului

A,Descrierea produsului (hENI279-5, 4.1 + EN1279-1 anexa A)
In ceea ce priveste conformitatea, producatorul de elemente de vitraje izolante este responsabil de pregatirea si mentinerea la zi a descrierii produsului. Aceasta descriere trebuie sa prezinte produsul si /sau familia de produse. Descrierea trebuie sa contina eel putin 0 parte normativa. Descrierea poate de asemeni sa contina 0 parte informativa, atunci cind producatorul intrevede 0 dezvoltare ulterioara a produsului. Detalii specifice descrierii produsului exista in parte a de evaluare a conformitatii produsului standard specific.

3

Ruta spre marcarea CE pentru producatcrii de sticla izolanta

Descrierea sistemului GLASISO

A.I. Continutul general al sistemului de descriere
Descrierea sistemului trebuie sa contina eel putin 0 parte normativa (A.2). Descrierea sistemului trebuie sa contina de asemenea 0 parte informativa (A.3), daca producatorul prevede 0 dezvoltare ulterioara a produsului. Descrierea sistemului trebuie pregatita sub responsabilitatea producatorului de vitraje izolante.

4

Ruta spre marcarea CE pentru producatorii de sticla izolanta

A.2. Partea normativa a descrierii sistemului
A.2.t Subparti normative ale descrierii sistemului Partea normativa a descrierii sistemului costa din doua subparti: • descrierea componentelor (A.2.2) • descrierea marginilor etansate prelucrate (A.2.3)

A.2.2 Descrierea componentelor Schita unei sectiuni transversale a marginii etansata a elementului de vitraj izolant

A

--.

e---------

F

•• --A

c
B
A

~--DS E
1f1:--~-

B C
DS

= =

E F

= = =

=

Panou (placa) de sticla Sigilant exterior Sigilant interior Distantier Agent deshidratant Umpluturi si insertii cavitate

5

Ruta spre marcarea CE pentru producatorii de sticla izolanta A. Sigilant exterior B 1 Sigilant exterior. IProducator lDenumirea produsului C Sigilant interior Cl Sigilant interior. 0-5 Etc. 0-6 Etc. Etc. IProducator lDenumirea produsului B2 Sigilant exterior. Etc. Placi de sticla Urmatoarele tipuri de sticla pot fi utilizate pentru productie: • Sticla float conform EN572-2 • Sticla ornamentala conform EN572-5 • Sticla armata ornamentala conform EN572-6 • Sticla armata polisata conform EN572-3 • Sticla laminata conform EN12543-3 • Sticla laminata securizata conform EN 12543-2 • Sticla peliculizata conform EN 1096-2 • Sticla peliculizata conform EN 1096-3 precum se specifica in A.3 • Etc. de tip poliizobutilena 1-1 * marca tip 1-2 marca tip 1-3 Etc. IProducator lDenumirea produslui Urmatoarele combinatii ale lui B cu C sunt premise. B. Etc. pe baza decumentelor de referinta din anexa A. sigilant de tip poliuretan 0-1 * marca tip 0-2 marca tip 0-3 Etc. Etc.3. sigilant de tip silicon 0-4* Etc.2: 6 . Etc.2.

5 . etc. ~tc.otel DS-4 Producator Tip Material Steelalloy GmbH . ~B H Geometria profilului H = 8.70SKS-F aliai AI/Mg/Si pe un singur rand.5 mm B=8mm etc. etc.12 mm B=8mm J dI 8 H ~ H = 8.Ruta spre marcarea CE pentru producatorii de sticla izolanta DS.5 . Etc. 7 . ~tc. aluminiu DS-1 Helima Ltd . perforare DS-6 Etc. Deschiderile de penetare perforare ~B H ) 8 H Geometria profilului H = 5. pertorare DS-3 ~tc. DS. Etc.24.5 .24. .5 .... ~tc . ~tc. Deschiderile de penetrare perforate DS-5 Steelalloy GmbH .TST-ST ptel inoxidabil pe un singur rand.5 mm B=6mm ~tc.TST-C-ZN Otel acoperit cu zinc pe un singur rand. Sistem distantier DS.. ~tc.12 mm B=6mm H = 5.58SKS aliaj AI/Mn/Mg DS-2 Helima Ltd. Producator Irip Material pe un singur rand.

Piese de colt (coltare) DC-1 Corner key Type 1 otel Etc DC-2 ~orner key !rype 2 PVC Etc DC-3 etc Producator !rip Material Geometria profilului OJ.4 0.6 kg/I 3A 20% Z-3 etc.5 0. etc.6 kg/I 3A 20% Z-2 Uetikon Isomol3 Zeolit granulat 0. etc.5-1. Piese de legatura DJ-1 Producator Irip Material Woint key 1 ptel DJ-2 DJ-3 Etc Geometria profilului E Agent deshidratant Z-1 Producator Tip Material Marimea de particula Densitate Porozitate iT'c Grace Phonosorb Zeolit granulat 0.1.1.8 . 8 .0 0. etc.4 .Ruta spre marcarea CE pentru producatorii de sticla izolanta DC.

Umpluturi gazoase Codul gazului Tipul gazului Furnizorul de gaz Valoarea nominala Toleranta Functie FG-1 FG-1 Aer / mediul inconjurator 100% neaplicabil Codul gazului Tipul gazului Furnizorul de qaz Valoare nominala Toleranta Functie FG-2 Argon 98% pur Linde 90% +10%.Ruta spre marcarea CE pentru producatorii de sticla izolanta F Umpluturi si insertii pentru cavitate FG. -5% Izolare term ica Geometria de patrundere = geometria acelei parti etansate a unui element de vitraj izolant prin care are loc transmisia de vapori si gaz. Pierdere gaz Patrunderea umiditatii 9 .

0? mm 10 .h. precum e specificat in tabelul urmator Producator ZXY ZXY ABC ABC Etc Denumire strat Super Low-E® Low-E® High-U® SoIHigh-U® Siefuire contur Da Da Da Da Unealta de slefuire Se specifica daca e speciala Se specifica daca e speciala Se specifica daca e special a Se specifica daca e speciala Unealta de slefuire: Unealta de slefuire anterior mentionata trebuie sa fie folosita. Acesta va fi de obicei cazul: L< 1000 H<=0. Descrierea marginilor etansate prelucrate A Sticla: Urmatoarele tipuri de sticla pot fi utilizate pentru productie:: • Sticla float conform EN572-2 • Sticla ornamentata conform EN572-5 • Sticla armata ornamentala conform EN572-6 • Sticla armata polisata conform EN572-3 • Sticla laminata conform EN12543-3 • Sticla laminata securizata conform EN12543-2 • Sticla peliculizata conform EN 1096-2 • Sticla peliculizata conform EN 1096-3 . Tolerante de taiere L+/.5? mm etc etc etc L >1000 H <= 1.h si W +/. 2..5? mm W>1000 H<= 1. daca se deviaza de la tolerantele lui EN572-8 (etc).Ruta spre marcarea CE pentru producatorii de sticla izolanta A.0? mm W < 1000 H<=0.3.. Metoda de slefuire: Intervalul (largimea) de slefuire este de 7 ± ?? mm si ar trebui sa fie acoperitor pe 100% din zona de sigilare exterioara + . mm Masini de slefuire: Nici 0 influenta.

Se apliea urmatoarele speeificatii: • Nici 0 intrerupere nu e permisa • Intreruperea premisa eu urmatoarelele eonditii: o L> 2 mm. necesita: actiune corectiva in fabricatie. in ambele eazuri se apliea urmatoarele speeifieatii: • Spatiul dintre distantier si periferie umplut eomplet • Nici 0 bula permisa • Dimensiunile preeum sunt specificate in sehita urmatoare 1-1 D=> 8 mm* E= >2. daca este depasita. max 4x (pe metru) o W < 3 mm. Sigilant interior: Sigilantul interior este un snur (fir) de butil plasat pe distantier. propriul sistem trebuie verificat. 11 .Ruta spre marcarea CE pentru producatoril de sticla izolanta B.C Sistemul de etansare Sistemul de etansare este un dublu sistem de inehidere. max 20 mm • Grosimea nominala preeum e speeificata in sehita urmatoare. Limita absoluta = valoare a unui parametru.5 mm. definit in descrierea sistemului care.5mm* F= >5 mm* G= >3 mm* __ ~~______ _ __l *Datele exemplificate suntfara sens. si eliminarea produselor din productie pentru reparare sau distrugere. max 20 mm and W > 5 mm.5 mm. max 2x (pe metru) o L < 0. Sigilant exterior: Sigilantul exterior poate fi polisulfid sau poliuretan. 0 sau L < 2 mm L > 0.

propriul sistem trebuie verificat.5 mm. daca este depasita. max 4x (pe metru) o W < 3 mm.5 mm. Se aplica urmatoarele specificatii: • Nici 0 intrerupere nu e permisa • Intreruperea premisa cu urmatoarelele conditii: o L> 2 mm.Ruta spre marcarea CE pentru producatorii de sticla izolanta Limita de actiune = valoare a unui parametru definit in descrierea sistemului care. 12 . necesita: 0 actiune de remediere infabricare. max 20 mm • Grosimea nominala precum e specificata in schita urmatoare Sigilant exterior Sigilantul exterior poate fi polisulfid sau poliuretan. +3/-0 mm* G= > 3 mm* *Datele exemplificate sunt fara sens.5 mm * F = 5 mm. 0 sau L < 2 mm L > 0. in ambele cazuri se aplica urmatoarele specificatii: • Spatiul dintre distantier si periferie umplut complet • Nici 0 bula permisa • Dimensiunile precum sunt specificate in schita urmatoare D = 9 mm. +1/-0. Sigilant interior Sigilantul interior este un snur (fir) de butil plasat in distantier. ± 1 mm* E = 3 mm. max 2x (pe metru) o L < 0. max 20 mm and W > 5 mm.

iar materialul folosit pentru etansarea orificiilor. calibrarea senzorului si procedura pentru umplerea cu gaz trebuie sa fie documentate. F Procesul umplerii eu gaz La GLASISO doar sunt utilizate doar sisteme de presare cu umplere gaz. in acest caz toate cele patru parti sunt umplute. Doua parti lungi sunt umplute la toate produsele cu exceptia cazului in care inaltimea este <= 6 mm. Doar in baza un acord specific se poate de via de la acest ghid. 0 toleranta de +5 / -0 grame pe metru este permisa.Ruta spre marcarea CE pentru producatorii de sticla izolanta DSIDJIDC Cadrul (rama) distantierului: Colturile • • • se pot confectionata prin: indoire legare prin piese de colt (coltare) legare prin piese de colt (coltare) butilizate Elementele umplute cu gaz sunt premise doar cu piese de colt (coltare) butilizat sau indo it. echipamentul de umplere. Acesta se specifica in comanda. 13 . locatia orificiului de umplere si a orificiului unde se plaseaza senzorul trebuie sa fie definite. E Agent deshidratant Continutul nominal de agent deshidratant este listat in tabelul urmator pentru diferite deschideri ale cavitatii. Deschiderea cavitatii Cantitatea de agent deshidratant[gramlm] 10 Observatii 6 8 9 10 12 14 15 16 etc 14 18 20 25 27 28 40 4 parti umplute 2 parti umplute Etc. In cazul umplerii manuale.

destinate acestei utilizari finale specifics.4 Evaluarea conformitatii Aceasta ar trebui sa fie in concordanta cu acest standard european luind in calcul cerintele pentru controlul productiei in fabrica din EN 1279-6 si descrierea sistemului.2 Descrierea sistemului Producatorul ar trebui sa fie capabil Sa redacteze particulare.Ruta spre marcarea CE pentru producatorii de sticla izolanta G Fatade structurale (structural glazing) din sticla izolanta In acest caz se vor urma regulile EN 1279-5 anexa A. A. cerintele specifice privind controlul productiei in fabrica.5 Marcarea Marcajul elementelor de vitraje izolante. c). la vant. trebuie sa contina informatiile urmatoare: Numele si marca comerciala a producatorului. dimensionarea sistemului de etansare in concordanta cu prEN 13022-1. la incarcare permanenta si alte b). d). * WI 00129113 = EN15434:2006 14 . A. speclficctic materialului de etansare structurala rezistent la ultraviolete in concordanta cu 00129P3. 0 descriere sistemului special destinat acestei utilizari Descrierea ar trebui sa contina in afara de ceea ce este cerut in EN 1279-1 urmatoarele informatii care sunt speclfice utilizarii finale intentionate: a). Performantele sigilantilor structurali rezistenti la UV ar trebui sa fie verificate conform EN 1279-4 si prEN 13022-1.6.2. A.3 Testarea Durabilitatea structurii elementelor de sticla izolata ar trebui sa fie determinata prin testare conform EN 1279-2 si EN 1279-3. A. consideratiile de proiectare. de exemplu rezistenta solicitari mecanice sau incarcari (cvasi)statice. Cereti sfatul specific al consultantului dvs. A.6 Marcarea reglementata Un exemplu al etichetei de marcare CE este prezentat in figura ZA. EN 1279. pe langa cele indicate in EN 1279.la zapada. Utilizare specifica .expunere la radiatiiUV si/sau vitraj exterior etansat [dupa caz].

Ruta spre marcarea CE pentru producatoril de sticla izolanta B Prod us = Produs 15 .

Ruta spre marcarea CE pentru producatorii de sticla izolanta Bl EN Standard de produs (sau referinta) ( copiiloriginal STANDARDE DE PRODUSE ) 16 .

de exemplu cu 21 de luni inainte de data de disponibilitate a acestui document. sau LASA LillER 17 . 3) activitatea de testare a fost terminata inainte de sfirsitul perioadei de tranzitie. 0 2) testele au fost executate in conformitate cu 0 versiune prEN (proiect EN) care ca si continut nu va f diferita de EN cu privire la impactul asupratestarii.Ruta spre marcarea CE pentru producatorii de sticla izolanta B2 Raporte istorice verificate ( daca exista) INSERATI RAPOARTELE DACA INDEPLINITI URMATOARELE CERINTE Testele in prealabil efectuate in conformitate cu clauzele acestui standard Europeanar putea fi luate in calcul in cazul in care toate din urmatoarele conditii sunt satisfacute: 1) 0 organizatie notificata (organism de certificare) a confirmat rezultatele testelor efectuate de nenotificata organizatie si este satisfacut de competenta organizatiei de testare.

glont si/sau explozie responsabilitatea esantionarii apartine organismului notificat pentru certificare (TNO Certification).unde este neeesar. esantionorul trebuie sa pregateasca si sa semneze un protocol pentru esantionare care trebuie sa fie contrasemnat de producator sau de reprezentantul sau (cand e relevant).marearea produsului de catre produeator .loeul esantionarii . Acest protocol trebuie sa includa eel putin urmatoarele informatii: producatorul si fabrica de productie locul esantionarii daca e necesar stocul si cantitatea de lot (din care a fost luat esantionul) numarul si cantitatea de esantioane identificarea produsului de constructie in concordanta cu specificatiile tehnice marcarea produsului de catre producator marc area esantioanelor de catre esantionar (cind e relevant) cand este necesar.producatorul si fabrica de produetie . proprietatile necesare de a fi testate locul si data semnaturi numarul de inregistrare al organizatiei notificate AoC-3/4 Linia de productie In toate celelalte cazuri esantionarea este facuta sub responsabilitatea producatorului. proprietatile neeesare de a fi testate .identifiearea produsului de construe tie in eoneordanta eu speeifieatiile tehniee . In cazul esantionarii de catre 0 organizatie notificata. informatii trebuie sa existe in dosarul tehnic: .loeul si data intrucit urmatoarele 18 .numarul si cantitatea de esantioane .Ruta spre marcarea CE pentru producatorii de sticla izolanta B3 Planol de esantionare AoC-l Linia de productie In cazul sticlei rezistente la foe.

Ruta spre marcarea CE pentru producatorii de sticIa izolanta B4 Rapoarte de testare initiala de tip (ITT) care nu se bazeaza pe date istorice Inserati rapoartele de testare initiala de tip organizatiei notificate TNO pe baza EN 1279-2 Inserati rapoartele de testare initiala de tip ale organizatiei notificate TNO pe baza EN1279-3 Inserati rapoartele de testare initiala de tip ale organizatiei notificate TNO pe baza EN 1279-4 precum sunt eliberate de fumizorul (i) dvs. 19 . de sigilanti.

Etapele sunt: 1. daca acesta realizeaza mai bine sau egal atunci inlocuirea este permisa dupa: • executarea unui scurt test climatic (vezi hEN 1279-5 clauza 5.5%*) (* aceasta cerinta este in discutie la SG 09) 20 .Ruta spre marcarea CE pentru producatorii de sticla izolanta B5 Verflcarea conformitatii prin testare interna Verificarile conformitatii in propriullaborator al producatorului (de exemplu schimbarea materialului. Vezi EN1279-1 anexa B pentru reguli referitoare la aceasta.3) pentru urmatoarele grupe de materiale: o sigilant (interior si/sau exterior) o distantier (exclusiv profilul.5% or Ish < 8. compara noua altemativa cu una utilizata in timpul testarii initiale de tip (demonstrarea specificatiilor si a adaptabilitatii) 2.). daca descrierea sistemului nu se schimba) o cantitatea si tipul de agent deshidratant (daca Tc si pierderea initiala la inflamare sunt diferite) • adaugarea comparatiei si rezultatelor testului climatic scurt pentru materialul schimbat (Ish = Iref +2. testare echivalenta etc.

ca un maximumde 12 mm sub schimbare de dimensiune.atat in incarcare simpla cat si in incarcari combinate. Unul din mijloacele care permit obtinerea unei duritati minime recomandate a suprotului. si b). Suporturi corespunzatoare In acest standard European. chiar un vitraj simplu. cu 0 umplura cu rigiditate scazuta a marginilor. de inaltime H si de latime B.3. Generalitati Conditiile de instalare pot varia in functie de materialele si dispozitivele utilizate pentru instalare si montare si in functie de sistemul de element de vitraj izolant.1.3 Conditiile de instal are si de montare B. PVB etc. laturile elementului de vitraj izolant sunt acoperite prin borduri de fixare sau un alt sistem de mentinere. consta in a verifica ca acest suprot.) Ar trebui sa notati conditiile de instalare ale produsului in exploatarile pe care Ie prescrieti si in felul acesta durata economica de viata a produsului in exploatare este realizata.rigiditatea este suficienta pentru a evita deformarea marginilor elementului de vitraj izolant sub efectul incarcarilor. chiar cele datorate vantului. prezinta 0 deformare inferioara lui H/200 pe inaltime si lui B/200 pe latime.un suport corespunzator se intelege ca un suport unde: a). Conditiile de instalare vitrare si montare sunt enumerate in prEN12448 si prEN IS014439.asa cum prevede domeniul de aplicare al acestui standard european. B. (vezi anexa B din hEN1279-5 pentru cerintele minimale etc. De asemeni cercetati chestiuni de compatibilitate (sigilanti de fatada fata de sigilanti utilizati pentru sticla izolanta.Ruta spre marcarea CE pentru producatorii de sticla izolanta B6 Scopul de aplicare Scopul aplicarii: notati sau faceti referire la limitele scopului.) Montarea(instalarea) Bl. De exemplu asamblarea sticlei izolante va fi armonizata cu standardele nationale aplicate instalarii elementelor de sticla izolanta. 21 . zapezii. a). securitatea si economia de energie in timpul unei durate de viata rezonabila din punct de vedere economic. prevenirea retinerii apei stagnante. si c). de exemplu datorita unei pierderi de aderenta. B2. se recomanda sa se respecte prevederile articolelor de maijos referitoare la vitraje si la instalare. Paragrafele urmatoare enumera un anumit numar de elemente generale de instalare si de montare a vitrajului. a condensarii pe termen lung si/sau a presiunii marite a vaporilor de apa impotriva etansarii de margine a elementului de vitraj este aSigurata pentru a evita expunerea componentelor elementului de vitraj izolant la atacuri chimice si/sau fizice si a evita 0 patrundere excesiva de vapori de apa in geamulizolant. elementelolor de sticla izolanta Cu scopul de a satisface aspectele corespunzatoare performantelor referitoare la sanatatea. Generalitati. cu scopul de a evita reducerea duratei de viata de utilizare.

unui sistem specific de element de vitraj izolant Sau .4. Daca presiunea din apropierea instersectiei este inevitabila. la nivel sau in apropierea colturilor. si dispozitivele de reglare. un vitraj antigoante sau un vitraj rezistent la foe etc. c). nu trebuie sa fie nici 0 miscare de frecare intre geam si dispozitivele de reglare sau de fixare. cum ar f blocurile de fixare. 22 . Cind presiunea creste. Se stabileste sa nu fie nici 0 acumulare de presiune pe vitraj.3.3. Nota: De asemenea se poate lua in considerare utilizarea unui material de etansare rezistent ultraviolete.2 Compatibilitate Materialele de vitrare trebuie Sa fie compatibile cu materialele si componentele elementului de vitraj izolant in asa fel incat sa nu afecteze caracteristicile definite in acest standard European. B. blocurile periferice si distantierele. pot fi prelucrate pina la colt.3. Riscurile pot f red use prin limitarea duritatii acelor dispozitive care sunt in contact cu geamul.3. Dispozitivelor de reglare supuse unei presiuni ridicate. B. Prevenirea contactelor geamului cu suportul Se stabileste sa se evite orice contact dintre elementul de vitraj izolant si partile rig ide ale suportului care pot cauza presiuni locale crescute. B. cum ar fi blocurile de fixare. Nu trebuie sa fie nici un fel de miscare de frecare intre un colt si orice dispozitiv de reglare sau de fixare. dar insusi coltul trebuie sa nu fie supus presiunii. nu trebuie Sase actioneze in apropierea intersectiei fetei vitrajului cu marginea geamului. A se vedea prEN 12488 si figura B. Protectia sistemului de etansare impotriva radiatiei ultraviolete Protectia impotriva radiatiilor ultraviolete se efectueaza prin protejarea marginii etansate. cum ar f un vitraj rezistent la explozii.3. Pentru conditii particulare de instalare si punere in constructie in cczul: . cum ar fi bordurile si profilurile elastice. la B. Marginea elementului de vitraj izolant expusa incarcarii trebuie sa fie incastrata (fara pene). Dispozitivele de reglare supuse unei presiuni scazute. trebuie sa fie in conformitate cu prEN 12488 si prEN 14439. cum ar fi benzile continue sub marginea vitrajului.unei utilizari specifice prevazuta. trebuie sa se faca 0 referire la partea neconfidentiala a descrierii sistemului de vitraj izolant. Limite de presiune pe geam si prevenirea miscarilor de frecare Presiunile exercitate pe geam si datorate dispozitivelor de fixare mecanica.5. trebuie sa fie de asemenea cat se poate de uniforme.1.Ruta spre marcarea CE pentru produci'itorii de sticla izolanta b).

2.6) rezistenta la explozie C6 EN 356(4.3. Referire la standardele nationale (diferentiere pe state membre!!!) C10 EN12758 (4. C13 EN410 Te.protectie impotriva zgomotului.2.4) comportarea la foe exterior C4 EN1063(4.2.3.determinarea caracteristicilor de evaluat.economie de energie si izolare termica.8) rezistenta la impactul cu un pendul C8 EN 1863-1 (4.3.14) proprietati de radiatie: caracteristici privind radiatia solara 23 . g (4.identificarea exacta a caracteristicilor care trebuiesc sa fie evaluate.2. fara informatii aditionale.12) proprietati termice . Daca nici 0 performanta nu este declarata.characteristics/performance identification paper) sunt prezentate in capitolul D. Producatorul va pregati un "document de identificarea a caracteristicilor si/sau performantelor" bazat pe informatii colectate din UTILIZARILE INTENTIONATE. .2) rezistenta la foe C2 EN13501-1(4.3. categoriilor etc.3.2. Urmatoarele clauze sunt specificate pentru utilizarea intentionata si pot diferi de la producator la producator.no performance determined) si catalogul ar trebui sa se limiteze la caracteristici. care au fost determinate pentru aceste caracteristici.13) proprietati de radiatie: transmisia si reflexia luminii.2.3) reactia la foe C3 EN13501-5(4.identificarea valorilor.) C1 EN13501-2 (4.3.2.2.2.3. C12 EN410 Tv Rv (4.2.3.3.7) rezistenta impotriva atacului manual (efractie) C7 EN12600(4.10) rezistenta la incarcari date de vant si zapada.5) rezistenta la glont C5 EN13541(4.2.2. C11 EN673 / EN12898 (4.3.3. Detalii despre documentul de identificare a caracteristicilor/performanteior (CPIP list .2. Re.Ruta spre marcarea CE pentru producatorii de sticla izolanta C Standard EN pentru utilizari intentionate (sau referinte) (copie/ original al standardelor test de utilizare intentionata) C Utilizari intentionate si incercarea initiala de tip (ITT . va fi facuta 0 indicatie a non-performantei determinata (NPD .3.3. Raport incercarea initiala de tip (ITT) lraport CE a standardelor pentru utilizari intentionate (4. .2.3.11) reducerea sunetului propagat direct prin aer .9) rezistenta la variatii bruste de temperatura si la diferente de temperatura C9 prEN13474 (4.Initial Type Testing) Producatorul sau agentul sau va organiza un sistem de referinte care permite urmatoarele: . la incarcari permanente si/sau incarcari impuse. claselor.

in cazul utilizarii de componente ale caror caracteristici au fost deja determinate de producatorul de componente.2.toate caracteristicile produsului trebuie sa faca obiectul unei incercari initiale de tip cu scopul de a se verifica conformitatea lor cu conditiile standardului european. .3.Ruta spre marcarea CE pentru producatorii de sticla izolanta Cl EN13501-2 (4. reguli aplicate utilizarii extinse scopul de aplicare (sticla rezistenta la foc SG09-144) sau .valori in general acceptate si/sau conventionale si/sau standardizate citate in standardele de referinta la articolul 2 sau in publicatii la care aceste standarde fac referire .nici 0 performanta declarata (NPD) 24 .metode de calcul standardizate si metode de calcul recunoscute citate in standardele de referinta la articolul 2 sau in publicatii la care aceste standarde fac referire . . in loc sa se efectueze orice fel de incercare reala. pe baza conformitatii cu alte standarde de produse. aceste caracteristici nu trebuie reexaminate. urmarirea esantionarii organizatiei notificate pentru certificare) .optiunea . Mai mult. cu conditia ca aceste a sa nu fie modificate prin procesul de productie.2) Rezistenta la foe: rapoartele ITT/CE (inclusiv urmarirea esantionarii organizatiei notificate pentru certificare) rapoarte istorice (inclusiv raportul de validare pentru ITT/CE. incercarile initiale de tip pot sa foloseasca : .

nici 0 performanta declarata (NPD). 25 . aceste caracteristici nu trebuie reexaminate.3. pe baza conformitatii cu alte standarde de produse. (A 1* nu este posibila pentru sticla laminata si sticla izolanta daca aceasta trebuie sa fie declarata de cod uriIe constructiei ca avand 0 clasificare. in loc sa se efectueze orice fel de incercare reala. cu conditia ca aceste a sa nu fie modificate prin procesul de productie. in acest caz fiind nevoie de 0 testare. .3) reactia la foe Al* rapoartele ITT/CE (inclusiv urmarirea esantionarii organizatiei notificate pentru certificare) toate caracteristicile produsului trebuie sa faca obiectul unei incercari initiale de tip cu scopul de a se verifica conformitatea lor cu conditiile standardului european.valori in general acceptate si/sau conventionale si/sau standardizate citate in standardele de referinta la articolul 2 sau in publicatii la care aceste standarde fac referire .Ruta spre marcarea CE pentru producatorti de sticla izolanta C2 EN13501-1(4.metode de calcul standardizate si metode de calcul recunoscute citate in standardele de referinta la articolul 2 sau in publicatii la care aceste standarde fac referire . .2.in cazul utilizarii de componente ale caror caracteristici au fost deja determinate de producatorul de componente. incercarile initiale de tip pot sa foloseasca : . Acesta este cazul in Germania unde chiar clasei F nu ii este permisa sa fie definita pentru aplicatii in constructii ( clasa F este : netestata)) sau optiunea . Mai muit.

in loe sa se efeetueze orice fel de ineereare reala.valori in general aeceptate si/sau eonventionale si/sau standardizate citate in standardele de referinta la articolul 2 sau in publieatii la care aeeste standarde fae referire . . pe baza conformitatii cu alte standarde de produse.optiunea . 26 .metode de ealcul standardizate si metode de ealcul reeunoscute eitate in standardele de referinta la articolul 2 sau in publieatii la care aceste standarde fae referire .4) comportarea la foe extern rapoartele ITT/CE (inclusiv urmarirea esantionarii organizatiei notifieate pentru eertificare) rapoarte istoriee (inclusiv raportul de validare pentru ITT/CE.Ruta spre marcarea CE pentru producatorii de sticla izolanta C3 EN13501-5( 4. Mai mult.in cazul utilizarii de componente ale caror caraeteristici au fost deja determinate de producatorul de componente.2. urmarirea esantionarii organizatiei notifieate pentru eertificare) toate earaeteristicile produsului trebuie sa faea obieetul unei ineereari initiale de tip eu seopul de a se verifiea eonformitatea lor eu eonditiile standardului european. aceste earaeteristici nu trebuie reexaminate. incercarile initiale de tip pot sa foloseasca : . reguli aplicate utilizarii extinse seopul de aplicare sau .3.nici 0 performanta declarata (NPD). cu conditia ca aeeste a sa nu fie modificate prin proeesul de produetie. .

. in loc sa se efectueze orice fel de incercare reala. scopul aplicarii (sticla in rama va fi testata conform cu.optiunea . de exemplu ENS022/S023).3.valori in general acceptate si/sau conventionale si/sau standardizate citate in standardele de referinta la articolul 2 sau in publicatii la care aceste standarde fac referire . Mai mult. sau . incercarile initiale de tip pot sa foloseasca : . . 27 .Ruta spre marcarea CE pentru producatorii de sticla izolanta C4 ENI063(4.in cazul utilizarii de componente ale caror caracteristici au fost deja determinate de producatorul de componente.2. etc . cu conditia ca aceste a sa nu fie modificate prin procesul de productie. aceste caracteristici nu trebuie reexaminate. clasificarea valabila la temperatura de testare.5) rezistenta la glont rapoartele ITT/CE (inclusiv urmarirea esantionarii organizatiei notificate pentru certificare) rapoarte istorice (inclusiv raportul de validare pentru ITT/CE.nici 0 performanta declarata (NPD).metode de calcul standardizate si metode de calcul recunoscute citate in standardele de referinta la articolul 2 sau in publicatii la care aceste standarde fac referire . mas uri speciale de precautie a producatorului de sticla cu privire la instalare (doar daca e cazul).. pe baza conformitatii cu alte standarde de produse. urmarirea esantionarii organizatiei notificate pentru certificare) toate caracteristicile produsului trebuie sa faca obiectul unei incercari initiale de tip cu scopul de a se verifica conformitatea lor cu conditiile standardului european.

2. 28 . . aceste caracteristici nu trebuie reexaminate. scopul aplicarii (sticla in rama va fi testata conform cu.valori in general acceptate si/sau conventionale si/sau standardizate citate in standardele de referinta la articolul 2 sau in publicatii la care aceste standarde fac referire . clasificarea valabila la temperatura de testare. incercarile initiale de tip pot sa foloseasca : . de exemplu EN 13xxx). in loc sa se efectueze orice fel de incercare reala. .metode de calcul standardizate si metode de calcul recunoscute citate in standardele de referinta la articolul 2 sau in publicatii la care aceste standarde fac referire .Ruta spre marcarea CE pentru producatorii de sticla izolanta C5 EN13541(4.3.in cazul utilizarii de componente ale caror caracteristici au fost deja determinate de producatorul de componente.nici 0 performanta declarata (NPD). Mai muit. masuri speciale de precautie a producatorului de sticla cu privire la instalare (doar daca e cazul). cu conditia ca aceste a sa nu fie modificate prin procesul de productie.optiunea . pe baza conformitatii cu alte standarde de produse. urmarirea esantionarii organizatiei notificate pentru certificare) toate caracteristicile produsului trebuie sa faca obiectul unei incercari initiale de tip cu scopul de a se verifica conformitatea lor cu conditiile standardului european.6) rezistenta la explozie rapoartele ITT/CE (inclusiv urmarirea esantionarii organizatiei notificate pentru certificare) rapoarte istorice (inclusiv raportul de validare pentru ITT/CE. sau .

7) rezistenta la efractii rapoartele ITT/CE (inclusiv urmarirea esantionarii ) urmarirea esantionului . Scopul aplicarii pentru dvs. aceste caracteristici nu trebuie reexaminate. data si momentul de luare a esantionului. si ca esantioanele sunt reprezentative pentru produsul ce urmeaza a fi plasat pe piata. Mai mult.metode de calcul standardizate si metode de calcul recunoscute citate in standardele de referinta la articolul 2 sau in publicatii la care aceste standarde fac referire .nici 0 performanta declarata (NPD).. . incercarile initiale de tip pot sa foloseasca : .3. sau . trebuie sa decideti daca adoptati sau nu acesta declaratie ). Aceasta demonstraza ca producatorul a urmat regulile in armonie cu EN.optiunea . pe baza conformitatii cu alte standarde de produse. .esantioanele utilizate in scopuri de incercare (testare) vor fi corespunzator marcate astfel incit sa permita 0 urmatoare verificare ca producatorul si-a indeplinit obligatiile sale. rapoarte istorice (inclusiv raportul de validare pentru ITT/CE. la toleranta temperaturii de testare. urmarirea esantionarii) toate caracteristicile produsului trebuie sa faca obiectul unei incercari initiale de tip cu scopul de a se verifica conformitatea lor cu conditiile standardului european.2. precum e specificat in EN 356. ( Dvs. Marcarea esantionului pe produs va include eel putin linia de productie.in cazul utilizarii de componente ale caror caracteristici au fost deja determinate de producatorul de componente. cu conditia ca aceste a sa nu fie modificate prin procesul de productie. ca toate testele au fost executate pe aceeasi lot de esantioane daca aceasta se specifica. 29 . in loc sa se efectueze orice fel de incercare reala. Totusi clasificarea este valabila doar pentru sticla fixata cu clame in patru parti.Ruta spre marcarea CE pentru producatorii de sticla izolanta C6 EN 356(4.valori in general acceptate si/sau conventionale si/sau standardizate citate in standardele de referinta la articolul 2 sau in publicatii la care aceste standarde fac referire . testul cu bila cazuta si/ sau testul cu securea este independent de marime.

sau optiunea . si ca esantioanele sunt reprezentative pentru produsul ce urmeaza a fi plasat pe piata. EN 12600 este independent de marime de vreme ce testarea se face pe un esantion de sticla de marime fixata. ca toate testele au fost executate pe aceeasi lot de esantioane daca aceasta se specifica. Acesata demonstraza ca producatorul a urmat regulile in armonie cu EN. trebuie sa decideti daca adoptati sau nu acesta declaratie). la toleranta temperaturii de testare.nici 0 performanta declarata (NPD).2. precum e specificat in EN 1260. in loc sa se efectueze orice fel de incercare reala. Totusi clasificarea este valabila doar pentru sticla fixata cu clame in patru parti. Scopul aplicarii pentru dvs.in cazul utilizarii de componente ale caror caracteristici au fost deja determinate de producatorul de componente. urmarirea esantionarii) toate caracteristicile produsului trebuie sa faca obiectul unei incercari initiale de tip cu scopul de a se verifica conformitatea lor cu conditiile standardului european. data si momentul de luare a esantionului.valori in general acceptate si/sau conventionale si/sau standardizate citate in standardele de referinta la articolul 2 sau in publicatii la care aceste standarde fac referire . incercarile initiale de tip pot sa foloseasca : . .Ruta spre marcarea CE pentru producatorii de sticla izolanta C7 EN12600( 4. (Dvs. rapoarte istorice (inclusiv raportul de validare pentru ITT/CE.esantioanele utilizate in scopuri de incercare (testare) vor fi corespunzator marcate astfel incit sa permita 0 urmatoare verificare ca producatorul si-a indeplinit obligatiile sale.3.8) Rezistenta la impactul cu un pendul rapoartele ITT/CE (inclusiv urmarirea esantionarii) urmarirea esantionului . . cu conditia ca aceste a sa nu fie modificate prin procesul de productie. pe baza conformitatii cu alte standarde de produse. 30 .metode de calcul standardizate si metode de calcul recunoscute citate in standardele de referinta la articolul 2 sau in publicatii la care aceste standarde fac referire . Marcarea esantionului pe produs va include eel putin linia de productie. aceste caracteristici nu trebuie reexaminate. Mai mult.

31 .Ruta spre marcarea CE pentru producatorli de sticla izolanta C8 Soc termic (4.optiunea .9) rezistenta la variatii bruste de temperatura si la diferente de temperatura .2. 100K.3.nici 0 performanta declarata (NPD).Puteti utiliza valori generale aeeeptate (GAV) ale produsului standard. Pentru elementele de sticla izolanta sau laminata. speeificati panou de sticla eu eea mai joasa clasifieare (40K. 200K sau alte date tipuri de date initiale ) sau .

(4.pe comanda specificata de client . Confectionarea este mentionata pe eticheta CEo sau prEN13474 (cind se schimba ceea ce acum nu e cazul) pina atunci referinta la standardele nationale.dvs. solicitari permanente etc. zapada.10) . ar trebui sa va retineti de la a face calcule in afara cazului in care va luati aceasta responsabilitate (de exemplu pentru proiecte speciale) 32 . livrati elemente de sticla izolanta fabricate in conformitate cu comanada clientului.2. Scopul aplicarii: Dvs.3.Ruta spre marcarea CE pentru producatorii de sticla izolanta C9 Rezistenta la la vint.

pe baza conformitatii cu alte standarde de produse. .Ruta spre marcarea CE pentru producatorii de sticla izolanta CI0 EN12758 (4.optiunea "nici 0 performanta declarata" (NPD). (ca element de sticla izolanta. trebuie sa decideti daca adoptati sau nu acesta declaratie).rapoarte istorice (inclusiv raportul de validare pentru ITT/CE.Datele si rapoartele ITT vor fi completate de fumizorul dvs. in loc sa se efectueze orice fel de incercare reala.valori in general acceptate si/sau conventionale si/sau standardizate citate in standardele de referinta la articolul 2 sau in publicatii la care aceste standarde fac referire . la toleranta temperaturii de testare. aceste caracteristici nu trebuie reexaminate. urmarirea esantionarii) .in cazul utilizarii de componente ale caror caracteristici au fost deja determinate de producatorul de componente.2. Mai mult. . cu conditia ca aceste a sa nu fie modificate prin procesul de productie. (Dvs.Reducerea actual a a sunetului ar putea fi dependenta de marime. .Scopul aplicarii: (descrie care valori sunt limitate de marimea testarii si IS04141714) . daca el detine aceste date) si colectate in acest capitol (luati in considerare configurarea sticlei izolante) sau . 33 .toate caracteristicile produsului trebuie sa faca obiectul unei incercari initiale de tip cu scopul de a se verifica conformitatea lor cu conditiile standardului european. Clasificarea este valida doar pentru sticla fixata cu clame in patru parti. . Ele reprezinta valori conservative care pot fi adoptate in absenta datelor specifice masurate in concordanta cu clauza 4 . conform cu specificatiile din raportul testului.3.metode de calcul standardizate si metode de calcul recunoscute citate in standardele de referinta la articolul 2 sau in publicatii la care aceste standarde fac referire .11) Reducerea sunetului propagat direct prin aer o GAV (valori generaie acceptate) bazate pe tabelul din EN12758 sau rapoarte specifice ITT/CE (incluzind urmarirea esantionarii) Elemenente elementelor din sticla izolanta Grosimea sticlei/ Latimea cavitatiil Grosimea sticlei/ 4/(6-16)/4 21 17 25 35 37 31 -4 29 -1 6/(6-16)/4 21 20 26 38 37 39 32 -2 -4 6/(6-16)/6 20 18 28 38 34 38 31 -1 -4 8/(6-16)/4 22 21 28 38 40 47 -1 33 -4 8/(6-16)/6 20 21 33 40 36 48 33 -2 -6 10/(6-16)/4 24 21 32 37 42 43 -5 35 -2 10/(6-16)/6 24 24 32 37 37 44 -3 35 -1 6/(6-16)/6Iaminat 20 19 30 39 37 46 33 -2 -5 6/(6-16)/10Iaminat 24 25 33 39 40 49 37 -1 -5 Nota: aceste valori tabelare deriva din valoarea medie minus 0 deviatie standard a datei tipic masurate. dat fiind ca testarea este facuta pe un panou de sticla de marime fixata. incercarile initiale de tip pot sa foloseasca : .

Datele de intrare si punerea in libertate (aprobarea) "spectrului de bazal datelor de baza" sunt legate de respectivul organism de certificare.12) proprietati termice .Ruta spre marcarea CE pentru producatorii de sticla izolanta ell EN673! EN12898 (4. este prelucrata (calculata) de WIS (www.Baza de date a produselor dvs.SG09-142 Procedura .windat. sau .2.org)* sau un alt program echivalent de calcul aprobat de a fi utilizat de catre Organismul de Certificare prin verificarea modului de calcul.3. 34 .economie de energie si izolare termica .optiunea "nici 0 performanta declarata" (NPD).

Baza de date a produselor dvs.org)* sau un alt program echivalent de calcul aprobat de a fi utilizat de catre Organismul de Certificare prin verificarea modului de calcul.Ruta spre marcarea CE pentru producatorli de sticla izolanta e12 EN410 Tv Rv (4.2.SG09-142 Procedura . 35 .13) proprietati de radiatie .3. Datele de intrare si punerea in libertate (aprobarea) "spectrului de bazal datelor de baza" sunt legate de respectivul organism de certificare. este prelucrata (calculata) de WIS (www. sau .windat.transmisia si reflexia luminii .optiunea "nici 0 performanta declarata" (NPD).

optiunea "nici 0 performanta declarata" (NPD).caracteristici privind radiatia solara . Datele de intrare si punerea in libertate (aprobarea) "spectrului de bazal date lor de baza" sunt legate de respectivul organism de certificare.windat. Re.14) proprietati de radiatie . este prelucrata (calculata) de WIS (www.Ruta spre marcarea CE pentru producatorli de sticla izolanta C13 EN410 Te.SG09-142 Procedura .org)* sau un alt program echivalent de calcul aprobat de a fi utilizat de catre Organismul de Certificare prin verificarea modului de calcul.3.2. g (4.Baza de date a produselor dvs. 36 . sau .

06 0. care au fost determinate pentru aceste caracteristici.83/0.64/0.6 NPD 5.64/0.83/0.06 0.06 0.6 NPD 5. zapada solicitari permanente si impuse Reducerea sunetului Proprietati termice Proprietati de radiatie: Transmisia si refleetia Iuminii Caracteristicile privind energia solara Nume produs A NPD Al NPD NPD NPD NPD NPD 200k B NPD Al NPD NPD NPD NPD NPD 200k C NPD Al NPD NPD NPD NPD NPD 200k D EW30 E NPD Al NPD NPD NPD NPD NPD 200k F NPD Al NPD NPD NPD NPD NPD 200k G NPD Al NPD NPD NPD NPD NPD 200k H NPD Al NPD NPD NPD NPD NPD 200k I Al NPD NPD NPD NPD NPD 200k 19mm 15mm 12mm 10mm 8mm 6mm 5mm 4mm NPD 5.08 0. disc.6 NPD 5.08 0.08 0.64/0.6 0.identificarea valorilor.06 0.08 0.64/0.08 0. . facute cunoscute si controlate referitoare la baza de date/sistemul de unde departamentul vinzari-marketing poate obtine date le actuale ale etichetei CEo Acesta poate fi intocmit cu referire la calculatii online etc.6 NPD 5.83/0. trebuie sa se faca 0 declaratie ca nu s-a determinat nici 0 performanta (NPD) si catalogul se va limita la caracteristici fara informatii suplimentare. website etc.64/0. claselor. informatic.06 0.64/0. .4 din EN1279-5) Producatorul sau agentul sau va organiza un sistem de referinte care permite urmatoarele: . Acest document trebuie sa faca parte integranta din dosarul tehnic al producatorului si este baza pentru informatiile insotitoare cerute de reglementarile finale.identificarea exacta a caracteristicilor care trebuiesc sa fie evaluate.83/0.08 0.83/0.83/0.6 NPD 5. • Valorile CE declarate pentru scopuri intentionate provin din acest document etalon al utilizarilor intentionate CEo (Acesta poate fi un 0 baza de date electronica? I Baza de date printata? 0 pagina excell? ISursele de date ale capitolului C2 elaborate.06 0. Daca nu se declara nici 0 performanta.08 0. categoriilor etc.Ruta spre marcarea CE pentru producatorii de sticla izolanta D Generarea documentului de identificare a caracteristicilor/performantelor (CPIP) si a etichetei CE (6.64/0.06 0. Catalogul va contine valorile sau clasele caracteristicilor pentru care este declarata 0 performanta.) (CPIP) Identificare caracteristica! performanta Rezistenta la foc Reaetia la foe Performanta la foe extern Rezistenta la giont Rezistenta la explozie Rezistenta Ia efractie Rezistenta Ia impactul cu un pendul Rezistenta la socuri bruste de temperatura si diferenta de temperatura Rezistenta la vint.etc.83/0. Acest "document de identificare a caracteristicilor/performantelor " poate fi un catalog sub orice format media (hirtie.6 NPD 5.6 NPD 5.). Producatorul va elabora un "document de identificare a caracteristicilor/performantelor " bazat pe informatii adunate despre caracteristicile produsului (vezi 6.3).08 0.determinarea caracteristicilor de evaluat.83/0.06 37 .64/0. intodeauna identificabil prin referinta care insoteste marcajul produsului.

Ruta spre marcarea CE pentru producatorii de sticla izolanta ETICHETA CE (anexa ZA din hEN 1279-5) EXEMPLU DE INTOCMIRE A ETICHETEI CE CE 336 Numele producatorului si adresa SemnulCE <AoCI.06** valoarea sau NPD valoarea sau NPD * aceasta valoare poate fi data de fumizorul dvs. Geam de securitate din sticla silieo-calco-sodica securizat termic. organizatiei notificate > Referinta EN 06 336 . Caracteristici Rezistenta la foe Reaetia la foe Rezistenta la foe extern Rezistenta la glont Rezistenta la explozie Rezistenta la efraetie Rezistenta la impaetul cu un pendul Rezistenta la soeuri bruste de temperatura si diferenta de temperatura 200K**** EW30 ***** Al TitlulEN valoarea sau NPD valoarea sau NPD valoarea sau NPD valoarea sau NPD valoarea sau NPD valoarea sau NPD valoarea sau NPD valoarea sau NPD ****** NPD NPD NPD NPD ***** NPD***** Rezistenta la vint. de sticla. nr. dar trebuie sa fie data sub eticheta sa CEo dvs.6 ** grosimea valoarea sau NPD valoarea sau NPD 0. de sticla. notificata organic in initiala. Calirea nu va altera valorile listate la grosimi corespunzatoare **** aceasta valoare poata fi luata din standard.064/0.CPD . zapada solicitari permanente si impuse Reducerea sunetului Proprietati tennice Proprietati de radiatie: Transmisia luminii si ret1ectia Caracteristicile privind energia solara IOmm * NPD*** 5. Pentru sticla peliculizata puteti utiliza valorile fumizorului de geam peliculizat daca el declara intr-o maniera formala ca valorile nu se schimba intentionat trebuie sa solicite la organizatia de testare notificata programul testare initiala de tip pentru peliculele implicate. *** EN12758 contine tabele sau date ale panou de sticla(geam) individuala care pot fi utilizate fara testare de tip din acel tabel. Daca el nu declara acesta producatorul ** aceasta valoare poate fi data de fumizorul transparenta. 200K pentru sticla complet calita ***** acest scop intentionat poate fi doar declarat in rapoartele ITf de a fi executat la organizatia de testare ****** A I poate fi folosit fara testare initial a de tip pentru compozite din sticla cu mai putin de I % material masa sau volum (cea mai defavorabila situatie) 38 . insa trebuie sa fie data sub eticheta sa CE. nr.083/0.08** 0. pentru sticla sau neintentionat. organizatiei notificate > Numele si adresa anul adaugarii CE <AoCI.XXXX EN 12150-2 Sticlii pentru coustructii.

Manualul calitatii adaptat precum este descris in acest document sau in ISO 9000 (face referire la Managementul Calitatii . Aceasta poate fi facuta cu ajutorul TABELEI DE CORESPONDENTA. ISO 9000 TREBUIE sa faca referire la articolele hEN !FPC. aplicarea sistemului ISO 9000 este suficienta daca acopera EN 1279-6 in intregime.Descrierea metodei alternative (in caz de abatere a metodei recomandate incluzind dovada echivalentei sau superioritatii fata de metoda recomandata) . . dar trebuie sa fie aplicabil!).Cerinte legate de controlul de calitate al productiei zilnice 39 .Cerinte legate de organizare . .Tabelul (lista) controlului productiei in fabrica adaptat (bazat pe hEN dar cu frecventele stabilite de producator) .Detaliile controlului productiei in fabrica aditional prescrise managementului calitatii conform specificatiilor productiei/produselor . EN1279-6) Implementarea generala a controlului productiei in fabrica (FPC): . Aceasta nu necesita un actual cerificat ISO.Ruta spre marcarea CE pentru producatorii de sticla izolanta E Controlul procesului (FPC.Procedura si rapoartele schimbarilor in procesul de productie si/sau a materialului schimbat Controlul procesului consta din doua parti principale: .

Textul etalon este utilizat pentru 0 cit mai uniforma structura (organizare) • • 40 . Urmarirea este prin urmare un detaliu important precum si cercetarea (controlul) detaliilor.Ruta spre marcarea CE pentru producatorii de sticla izolanta Organizare Exista un set de reguli "fixe" de care ar trebui sa fiti constienti: • • • • • CE cere aplicarea EN 1276-6 Aceasta poate fi detaliata. situatie Important este sa documentati toate puncte chiar si atunci cind aceasta inseamna "nimic" sau "neaplicabil" Solutiile si implementarea trebuie sa fie facute sub responsabilitatea conformitatii produsului. de preferinta pe producator "pe producator" inseamna ca aceasta poate fi adaptata la propria dvs. Deci conformitatea produsului nu va fi NICIODAT A in perico!. A mentiona explicit punctele din EN 1279-6 va intensifica urmarirea si usurinta de a demonstra aceasta controlului de piata.

autoritatea si relatia dintre toate persoanele care conduc. b) identificarea si inregistrarea oricarei probleme privind calitatea produsului.l. Este nevoie sa aranjati si sa schimbati acest document in functie de cum lucrati sau cum intentionati sa lucrati. Urmatorul text exemplu este 0 baza pe care dvs. executa si verifica activitati care afecteaza calitatea.Ruta spre marcarea CE pentru producatorii de sticla izolanta Organizare si documentatie. ISO 9000 este suficient. 0 puteti adapta la propria situatie.2. date CE pe comanda si logistica Al.2. In cazul in care aveti un certificat ISO 9000 facut explicit valid pentru EN 1279. 41 . atunci un tabel de corespondenta intre clauzele EN 1279-6 si manualul dvs. AVERTIZARE: Retineti ca ISO 9000 NU este necesar pentru marcarea CE • A. cu sarcina de a monitoriza si controla conformitatea pe intreg procesul.in mod special. Reprez.2 Reprezentantul managementului pentru controlul productiei infabrica La producatorul <NVMELE> Reprezentantul managementului are autoritate definita./Initiator! QM: d-ul XYZ I Aprovizionare: d-na ABC Operator! Responsabil pentru materialele de intrare Productie: d-ul DEF Operator/ Responsabil pentru productie si sarcinile listei FPC I Vinzari: d-na GHI Operator / Responsabil Pentru controlul final. pentru persona luI care necesita libertate de autoritate si organizare pentru : a) initierea de actiuni pentru a preveni aparitia neconformitatii produsului. de la aprovizionare pina la vanzare. trebuie definite. cunostinte si experienta de productie adecvate si a fost numit pentru conducerea si supravegherea procedurilor de control al productiei in fabrica.1 Responsabilitate si autoritate Responsabilitatea.l. Urmatoarea diagrama organizationala a fost intocmita pentru a clarifica pozitiile si personalul implicat <a fi de adaptat la situatia dvs»: Manager General/ Responsabil de conformit.20rganizare A.managem.

3. daca da cum.I. Ref A. pregatirea celorlalte componente si asamblarea elementelor de sticla izolanta.2. -cSistemul de documentele descrise din aceasta parte va defini sistemul de asigurare a conformitatii>: Structura organizationala.3. Descrierea controalelor de productie si a altor metode.3.3 Controlul sistemului A. cu privire la taierea sticlei. 1) Numirea personalului: Definiti in diagrama organizationala (organigrama) functiile si responsabilitatile (detaliate pentru controlul materialului de intare. Au fost detectate ceva neconformitati dupa livrarea la utilizatorul final? Daca da. trebuie sa fie intocmite pentru a solutiona problemele intr-un mod organizat. in timpul si dupa productie (de exemplu intrarea materialelor). ce s-a facut in legatura cu aceasta? g.3. Exista noi materiale utilizate? Daca da. Au fost detectate neconformitati inainte de livrarea la utilizatorul final? Daca da. ce s-a facut in legatura cu aceasta? Sunt acestea solutionate. Probabil dvs.1 General Producatorul va stabiii si mentine un sistem documentat care sa asigure conformitatea produselor fata de standardul hEN 1279. Inregistrarile din aceste rapoarte trebuie sa fie pastrate minim 5 ani. procese si actiuni sistematice care sunt folosite (Instructiunile de lucru si manualele trebuie safie descrise. Inregistrarea controalelor este necesara doar unde este relevanta. Acestea se executa in conformitate cu procedurile si instructiunile de lucru precum sunt mentionate in A. Asigurarea si inregistrarilor descrise in procedura se obtine prin intermediul 0 a in fabrica <XYZ>.3 Documentarelmanual Documentarea si procedurile producatorului trebuie sa fie relevante pentru controlul productiei si procesului. Rapoartele de evaluare precum si planul de actiuni si planificarea lor.2. Sunt listele controlului de productie in fabrica semnate si completate? Au existat ceva neconformitati sau anomalii referitor la aprovizionarea sticlei? Sunt procedurile si instructiunile respectate de operatori? Exista ceva adaptari sau modificari facute in ultima perioada sau noi masini instalate? e.2 Personal Compania va numi personal calificat (1) pentru inspectii si control inainte. b. exista un raport de "schimbare a materialelor" si/sau testare initiala de tip? Este acesta completat in dosarul tehnic CE? f. Bineinteles aceste persoane trebuie sa fie calificate pentru responsabilitatile lor. de ope rare. c.3 sau in instructiunile de lucru .3 Controlul managementului Rezultatele controlului conformitatii sunt raportate Managerului General de catre Reprezentatul managementului la fiecare jumatate de an si evaluate. Aceasta depinde de modul dvs. Aceasta calificare poate fi facuta printr-o calificare la locul de munca sau alte programe de calificare.l. controlul procesului si controlul produsului finit) si persoana numita. Urmatoarele conditii trebuie indeplinite: A. A. d.I.I. responsabilitatile si autoritatile managementului. 1. daca nu s-a facut 0 derogare a produselor? h.l.I. Rapoartele de evaluare contin in mod tipic: a. b Procedurile pentru specificatie si de verificare a materialelor si materiilor prime sau ale componentelor (0 declaratie este suficienta de exemplu sticla intrata va fi marcata CE conform EN 572 si include toate utilizarile intentionate pe care <NUMELE COMPANIEI> listelor controlului aprovizionare> ) productiei vrea sa le faca cunoscute utilizatorului final. in special ale reprezentantului managementului pentru controlul productiei in fabrica referitor la conformitatea produsului. de obicei specificatie de c.Ruta spre marcarea CE pentru producatorii de sticla izolanta A. deja le 42 . A. tratamente.

de calitate dintre furnizor detaliile corespunzatoare fumizorului. Cind prin contract s-a acceptat. Standard 1 an dupa livrare este mentionata in diferite documente. control. cineva trebuie sa decida daca fixate ca valori standard. Aceste documente vor fi pastrate pentru 0 perioada de -cperioada> dupa livrarea sticlei (minim 1 an) (Documentele pot fi in oricare format media.) 0 ANALIZA MARCA] CE perioada mai lunga este adecvata.documente pe hirtie sauformat electronic. arhivarea si folosirea inregistrarilor (documentelor) rezultatelor inspectiilor si incercarilor. EFECTUATI INFORMATII MATERIILE PRIME). sau documentarea si implementarea documentelor de conformitate facute disponibile de catre fumizorul dvs. Definitiile in (3) trebuie sa fie trasabil implementate si executate. In cazul produselor neconforme inregistarile efectuate trebuie sa fie disponibile pentru a indica care masuri pentru a corecta (sau preveni) neconformitatea. Precizia calibrarii determina precizia metodei de testare si tolerantele masurate. Ca dovada a acesteia poate fi emisa trasabil si frecventa corespunztatoare 0 si furnizor vor contine specificatii afost deja supus Implementarea Furnizorul este prin urmare angajat sa livreze doar acele materiale care se supun specificatiilor declaratie lafiecare livrare. Materialullivrat in fabrica. Diferite aspecte in listele FPC sunt f. se conformeaza la EN ISO 9001. verificarii la furnizor si inspectiile pe materialul de intrare pot fi reduse la aspecte relevante de vreme ce acesta este unic nu este mai mica decit aceea precizata Y cu perormanta in lista controlului productiei este bineinteles responsabilitatea producatorului (de exemplu: <material nou» afost acceptat de d-nul X dupa comparatia performantei in raportul de testare XXXX) <materialului vechi> conform regulilor EN 1279-1. Contactele de calitate aici mentionate dintre producator tehnice ale materialului. inspectiile si testarea pot fi mai departe reduse si fa Daca este cazul si daca producatorii testa rea dubla se poate evitata. Rezultatele controlului managementului . explicatiile urmeaza mai tirziu) e. Legea nationala poate cere 0 perioada mai lunga de pastrare si 0 arhivare. Listele controlului productiei infabrica trebuie de asemeni safie definite.3. Documentele de conformitate sunt folosite sa inlocuiasca propriul dvs. convenite (contract). Contactele de calitate vor oferi posibilitatea de auditare a ale controlului productiei Contactele de calitate pot contine de asemeni documente care demonstreaza conformitatea cu acest standard. in timpul si dupa procesul de productie si frecventa cu care se efectueaza (acestea sunt listeleitabelele) ale controlului productiei infabrica definite si adopate la modul dvs. 1) Luati in calcul identificarea echipamentului / frecventa de calibrare / rezultatul si verificarea calibrarii. au fost luate Nu uitati sa verificati actiunile corective in controlul managementului}. Masurile luate pentru mentinerea controlului asupra materialelor care nu se supun specificatiilor definite (VEZllistele controlului productiei in fabrica in cazul neconformitatii si A. de productie.Ruta spre marcarea CE pentru producatorii de sticla izolanta aveti dar ele ar putea necesita adaptare la controlul productiei infabrica EN 1279-6 < 'MINIMUM CONFORM TABELUI FPC din PENTRU A ASICURA CONFORMITATEA + MODIFICAT CU PROPRIILE DVS. de exemplu cu ajutorul unei declaratii in conformitate cu EN 10204.3. Aceasta este de obicei 0 lista a echipamentului de testare in care 0 identificare unica este atribuita fiecarui echipament. In practica aceasta inseamna ca toate echipamentele de testare trebuie sa fie inregistrate si functionarea corespunzatoare trebuie sa fie verificata periodic. incluzind un raport de verificare emis de producatorul de elemente din sticla izolanta. de materiale incluzind prescriptiilcerinte pentru a mentine conformitatea cu privire la procesarea ace lor materiale cind ele nu sunt inca parte a lui EN 1279.(Documentele de conformitate pot proveni de la furnizor. Al. In acest caz acestea trebuie de asemeni sa fie arhivate.I. ca si cum ele ar fi rezultatele propriului dvs. FRECVENTE PRODUSULUl+ PROCEDURI DE CALIBRAREI MENTENATA ECHIPAMENT>} d. anexa B si inregistrate g. si producatorul (partea controlului materialelor in listele controlului productiei infabrica ale EN 1279-6 pot fi reduse pe baza contractelor de elemente din sticla izolanta cu conditia ca acest contact sa se refere la in fabrica. Rapoartele de incercare in conformitate (NEAPLICABIL CONSTlTUlENTI IN AFARA DE CAZUL LIPSEI DATORITA DE cu toate celelalte parti relevante ale acestui standard PE LOT A COMPONENTILOR PE SAU CIND DVS. Perioada de control trebuie sa fie precizata la fel ca si 43 . Inspectiile si incercarile care trebuie efectuate inainte. Stipulatiile referitoare la definirea. control dar trebuie sa fie Inspectia si testa rea materialelor de intrare arhivate ca dovada.4 Echipamentul de testare Echipamentul de testare utilizat pentru efectuararea controlului productiei in fabrica trebuie sa fie calibrat precum s-a descris in manual (1). acele certificate de calitate trebuie sa fie disponibile client pe perioada convenita.2.

A. frecventele si metodele de testare sunt recomandate si prin urmare. care trebuie sa fie descrisa in detaliu in manualul calitatii.3. Vezi sectiunea A. In functie de modul dvs. metoda sau frecventa definita in tabelul FPC. Frecventele indicate sunt suficiente pentru productie. Ginditi-va la folosirea masuratorilor standard. atita vreme cit controalele sunt raportate la un standard definit. Daca nu. pentru a asigura conformitatea. Daca nu exista nici 0 schema a testului. 44 . A. (I)Acest document trebuie sa fie intocmit. se va baza si se va defini in procedura scrisa. care este considerat relevant.l. de lucru se va efectua aceasta alegere.Ruta spre marcarea CE pentru producatorii de sticla izolanta data urmatorului control. trebuie luate masuri corective. tabelul FPC din hEN 1279 se utilizeaza posibil modificat unde e necesar. Nu este explicit necesara 0 calibrare executata extern daca aceasta se poate efectua intern. se utilizeaza si/sau 0 alta schema de incercare. 1) Lista FPC stabileste detaliile inspectiei si testarii: cerintele si inregistarile sunt normative.5 lnspectie si testare Lista controlului productiei in fabrica (FPC) din EN 1279-6 este aplicata si modificata cu frecventele (I) dupa cum < COMPANIA > a stabilit a fi suficient pentru asigurarea conformitatii produsului. Este importanta existenta inregistrarii efectuarii controlului si daca echipamentul functioneaza precum este cerut.2 Marcarea produselor <COMPANIA> utilizeaza procedura pentru marcarea produselor care se supun la documentul <ABC> (I) al procedurii de marcare CEo Pentru a asigura urmarirea.3 pentru alte informatii despre implementarea in <COMPANIE>. Ulterior sunt date trei posibilitati pe care decizia dvs. De asemeni acestea trebuie sa fie inregistrate si controlate. doar informative.

In cazul in care 0 inregistrare este necesara. sa documentati DE CE acest detaliu este irelevant.3. In esenta reprezentantul managementului este informat direct asupra acestora. si adaugarea acestora in dosarul tehnic CEo Liste (tabele) ale controlului productiei infabrica (vezi Anexa A din SR EN 1279-6) a. Producatorul < NUME> foloseste forme automate pre-umplute in care doar abaterea este notata (hirtie. va fi facut un raport in cazul in care s-au obtinut neconformitati. insa executarea trebuie sa fie facuta intr-un mod serios.3. Nota: Acesta operatie usoara de facut va duce la 0 munca nuruma pe hirtie in timpul productiei. Operatorii sunt instruiti sa urmeze detaliile si sa le execute cu frecventa notata in tabele. Sectiunea 2: Controlul procesului de productie c. confirmarea ca sarcina a fost executata de operator este facuta prin semnatura inregistrarii pe zi/schimb si colectata de catre reprezentantul managementului cu aceeasi -cfrecventa» pentru un control in cruce si audit. sectiunea 1: Controlul materialului sectiunea 2: Controlul procesului de productie sectiunea 3: Controlul produsului final < In caz ca tabelele sunt prea extinse sau contin detalii irelevante pentru dvs.Ruta spre marcarea CE pentru producatorii de sticla izolanta A. A.2. In cazul in care nici 0 inregistrare nu este ceruta. pina la solutionarea problemei.1 informatii Tabelul folosit <DENUMIREA> consta din trei parti: a. Aceasta motivatie trebuie sa fie prezenta in dosarul tehnic CE si in acord cu Managerul General>. Sectiunea 1 Controlul materialului b.3 Tabele de inspectii pentru controlul productiei in fabrica A. In caz contrar si daca apar neconformitati. b. Totusi. stergerea detaliilor va necesita ca dvs. Sectiunea 3: Controlul produsului final (finit) 45 . Nici una sau Descrierea detaliului si studiului de corelatie. Aplicarea altor metode decit cele prescrise in EN 1279-6. atita vreme cit detaliul este inclus intr-o maniera altemativa puteti face suprimari si/sau adaugiri asa cum doriti. PC). de a fi aplicate. c. producatorul se afla intr-un mare pericol de a fi supus la penalitati considerabile.

DC-3 indoire DC-2 Piesa de legatura DJ-2 Agent deshidratan Z-1 Z-1 Z-2 Locatie PLASISO localitatea A GLASISO ocalitatea B DJ-2 46 .. Linia nr... • producatorul detine dovezi relevante care arata ca produsul este conform atit din punct de vedere al carateristicilor de produs cit si al caracteristicilor utilizarii intentionate (materiale de intrare. Dosar nr.. testarea scurta) • Producatorul are un plan al auditarii interne. Linia A Linia B Linia A etc. Producatorul va stabiii 0 relatie directa intre controlul productiei. pe linia de productie) Lista locatiilorl liniilor unde detaliile sunt aplicabile.. Localitatea .. Tara .. testarea initiala de tip si prin sondaj auditurile interne in desfasurare (implementarea profesionala a FPC si testarea scurta pe linie) Producatorul are un responsabil individual desemnat sa asigure conformitatea produsului bazata pe: • functionarea unui sistem constant de control al productiei in toate locatiile si/sau liniile de productie.. DS-l. incluzind conformitatea produsului (controlul managementului + audit regulat al controlului productiei in fabrica... Principal: Departament legal GLASISO Strada . FG-2 DS-2 FG-2 DS-4 FG-l Piesa de colt DC-I. acesta acesta acesta Sigilant interior 1-2 1-2 1-1 Sigilant exterior 0-2.Ruta spre marcarea CE pentru producatorii de sticla izolanta F Clauza pentru multiple Iinii de fabricatie Daca un producator dispune de unalsau mai multe linii de productie si/sau amplasamente. elementele urmatoare pot reduce necesitatea incercarilor initiale de tip multiple (ETI sau lIT): (i) (ii) (iii) Dosarul tehnic al producatorului pentru un produs va acoperi specific toate locatiile si/sau liniile aceluiasi producator (vezi tabelul urmator).0-1 0-1 0-2 Umplere Tip cugaz distantier FG-l..

abordare 47 .Ruta spre marcarea CE pentru producatoril de sticla izolanta G Declaratia de conformitate .

explozie) al Organizatiei Notificata pentru Certificare + DecIaratia de conformitate a producatorului Exemplul unui Certificat de conformitate (AoC-l) Conform cu directiva 89/106IEEC a Comunitatii Consiliului European din 21 decembrie 1988 de aproximare legilor. intentionat sau voluntar foe. evaluarea producatorului si aprobarea controlului productiei de fabrica. a fost hotarit ca produsul de constructie a xxxxxx (vezi documentul de identificare a produsului pentru valori si posibile valori declarate) plasat pe piata de <NUME SI ADRESA PRODUCATOR> (sau reprezentant autorizat) si produs in fabrica <PRODUCATOR> se supune la producator la controlul productiei de fabrica si la testarea ulterioara a esantioanelor luate de la fabrica in conformitate cu un plan test prescris si ca organizatia aprobata (acreditata) TNO Certification a executat testarea initial a de tip pentru caracteristicile relevante ale produsului. glont. modificata de Directiva 93/68IECC a Comunitatii Consiliului European la 22 iulie 1993.Ruta spre marcarea CE pentru produeatorii de sticla izolanta GI AoC-1 Cerificat de conformitate (AoC-I. Acest certificat a fost pentru prima data emis la <data> si ramine valabil atita vreme cit conditiile se mentin in specificatiile tehnice convenite in referinta sau conditiile de fabricatie in fabrica sau controlul productiei in fabrica in sine nu sunt modificate sernnificativ pina la <data de expirare>.CPD). Acest certificat atesta ca toate clauzele referitoare la atestarea conformitatii standardului descrise in anexa ZA a hEN 1279-5:2005 au fost aplicate si ca produsul indeplineste toate cerintele prescrise. data> «Sernnatura autorizata» 48 . inspectia initial a a fabricii si a controlului productiei in fabrica si executa continuu supravegherea. doar in cazul in care pe eticheta CE se mentioneaza posibil. reglementarilor si a regulilor administrative ale stale lor membre referitoare la produsele pentru constructii ( Directiva Produselor pentru Constructii . «Localirate.

declar ca produsul de constructie (vezi EC-CERTIFICAT XXXXXXX DE CONFORMITATE 0336 .CPD . modificata de Directiva 93/68IECC a Comunitatii Consiliului European la 22 iulie 1993. «Localitate.0001) se supune la producator la controlul productiei de fabrica si la testarea ulterioara a esantioanelor luate din fabrica conform unui plan de testare prescris si ca organizatia aprobata (acreditata) TNO Cerification Organizatia Notificata 336 a executat testarea de tip initiala pentru caracteristicile relevante ale produsului. Aceasta declaratie a fost pentru prima data emisa la <data> si ramine valabila atita vreme cit conditiile se mentin in specificatiile tehnice convenite in referinta sau conditiile de fabricatie in fabrica sau controlul productiei in fabrica nu sunt modificate semnificativ .CPD). evaluarea producatorului si aprobarea controlului productiei de fabrica.Ruta spre marcarea CE pentru producatorii de sticla izolanta Exemplul unei Dec1aratie de conformitate (AoC-l) <LOGO 81 ADRE8A PRODUCATOR> Declaratie de Conformitate In conformitate cu Directiva 89/106IEEC a Comunitatii Consiliului European din 21 decembrie 1988 de aproximare a legilor. data> <Semnatura autorizata» 49 . inspectia initiala a fabricii si controlului productiei de fabrica si executa continuu supravegherea. reglementarilor si a regulilor administrative ale stalelor membre referitoare la produse pentru constructii ( Directiva Produselor pentru Constructii . Acesta declaratie atesta ca toate clauzele referitoare la atestarea conformitatii descrise in anexa ZA a standardului hEN 1279-5:2005 au fost aplicate si ca produsul indeplineste toate cerintele prescrise.

de a fi folosita in alte cazuri AoC-i. <A se Iista pe grup de cerinte esentiale daca mai muIte sunt implicate si doar un singur laborator de testare notificat pe grup de cerinte esentiale» Acesta declaratie atesta ca toate clauzele referitoare la atestarea conformitatii descrise in anexa ZA a standardului hEN 1279-5:2005 au fost aplicate si ca produsul indeplineste toate cerintele prescrise. data> <Semnatura autorizata» 50 .Ruta spre marcarea CE pentru producatorii de sticla izolanta G2 Declaratie de conformitate (AoC-3. Urmatoarele laboratoare aprobate (acreditate) au fost implicate in testarea initiala de tip pentru caracteristicile relevante ale produsului: TNO BU T&C. AoC-4 este improbabiJa) Exemplul unei Declaratie de conformitate (AoC-3) <LOGO 81 ADRE8A PRODUCATOR> Declaratie de Conformitate In conformitate cu Directiva 89/106/EEC a Comunitatii Consiliului European din 21 decembrie 1988 de aproximare a legilor. Accreditation lA36 Product standard testing & intended use testing. modificata de Directiva 93/68/ECC a Comunitatii Consiliului European la 22 iulie 1993. reglementarilor si a regulilor administrative ale stalelor membre referitoare la produse pentru constructii (Directiva Produselor de Constructii . Aceasta declaratie a fost pentru prima data emisa la <data> si ramine valabila atita vreme cit conditiile se mentin in specificatiile tehnice convenite in referinta sau conditiile de fabricatie in fabrica sau controlul productiei in fabrica nu sunt modificate semnificativ . declar ca produsul de constructie xxxxxxx se supune la producator la controlul productiei de fabrica si la testarea ulterioara a esantioanelor luate din fabrica conform unui plan de testare prescris. -cLocalirate. Nobo 1154.CPO).

Ruta spre marcarea CE pentru producatorii de sticla izolanta H Rapoarte interne active (partea dinamica a implementarii. controlului si frecventa actiunilor. si rezultatelor conform controlui productiei in fabrica (FPC) cerut) RAPOARTE INITIALE SI CONTINUE: • • • • • Numirea personalului pentru sarcinile stabilite Rapoarte de ealibrare a eehipamentului folosit Rezultate ale auditurilor interne ale eontrolului produetiei in fabrica Testarea interna a produslui (lajumatate de an umplerea eu gaz si teste Ie seurte) Rapoarte ale eontrolului managementului si planuri de aetiune (daea exista) 51 .