You are on page 1of 1

PROBLEME DE SEMINAR

SERIA 11

1. Determinati subgrupurile ¸i subgrupurile normale ale grupului Zn , ¸ s n ∈ {6, 12, 30}. Pentru fiecare subgrup normal g˘sit, descrieti ¸i grupul a ¸ s factor corespunz˘tor. a

2. Determinati subgrupurile ¸i subgrupurile normale ale grupului S3 . ¸ s Pentru fiecare subgrup normal g˘sit, descrieti ¸i grupul factor coresa ¸ s punz˘tor. a

3. Determinati subgrupurile ¸i subgrupurile normale ale grupului K ¸ s al lui Klein. Pentru fiecare subgrup normal g˘sit, descrieti ¸i grupul a ¸ s factor corespunz˘tor. a i 0 0 −i 0 1 −1 0

4. Consider˘m matricile I = a

, J =

¸i K = s

0 i . Ar˘tati c˘ multimea {1, −1, I, −I, J, −J, K, −K} (unde a ¸ a ¸ i 0 am notat cu 1 matricea unitate!) are o structur˘ de grup ˆ raport a ın cu ˆ ınmultirea matricilor. Vom nota acest grup cu Q (¸i ˆ vom numi ¸ s ıl grupul cuaternionilor). Alc˘tuiti tabla acestui grup. Determinati a ¸ ¸ subgrupurile ¸i subgrupurile normale ale grupului Q. Pentru fiecare s subgrup normal g˘sit, descrieti ¸i grupul factor corespunz˘tor. a ¸ s a 5. Fie n ∈ N∗ . Numim grupul diedral Dn acel grup care are multimea subiacent˘ ¸ a {1, ρ, ρ2 , . . . , ρn−1 , σ, ρσ, ρ2 σ, . . . , ρn−1 σ} ¸i ˆ care au loc relatiile σ 2 = ρn = 1 ¸i σρ = ρn−1 σ. Alc˘tuiti tablele s ın ¸ s a ¸ grupurilor D3 , D4 ¸i D5 . Determinati subgrupurile ¸i subgrupurile nors ¸ s male ale acestor grupuri. Pentru fiecare subgrup normal g˘sit, descrieti a ¸ ¸i grupul factor corespunz˘tor. s a
1