You are on page 1of 6

PROIECT DIDACTIC

GRUPA: Mare CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitate matematică TEMA ACTIVITĂŢII: „Puişorii aurii” TIPUL DE ACTIVITATE: Consolidare de cunoştinţe FORMA DE REALIZARE: joc didactic SCOPUL ACTIVITĂŢII: • Fixarea şi sistematizarea cunoştinţelor referitoare la numeraţia în limitele 1-9; • Exersarea operaţiilor gândirii (analiza, sinteza, generalizarea) şi a calităţilor acesteia (flexibilitatea, rapiditatea, mobilitatea); OBIECTIVE OPERAŢIONALE: Pe parcursul şi la sfârşitul activităţii, copiii vor fi capabili: O1-să descopere care cifră lipseşte într-un şir dat de cifre; O2-să descopere care sunt vecinii mai mari sau mai mici ai unui număr (cifra); O3-să identifice şi să numească primul şi ultimul element dintr-un şir de 9 elemente; O4-să utilizeze corect numeralul ordinal- pentru genul masculin, genul feminin; O5-să rezolve sarcinile din fişa de lucru. SARCINA DIDACTICA • Utilizarea corecta a numeraluilui ordinal si respectarea corecta a acordului intre numeral si substantiv; • Gasirea unui numar mai mare sau mai mic cu o unitate decat numarul dat; ELEMENTE DE JOC Manuirea materialului, aplauze, surpriza, ghicirea. REGULI DE JOC Copiii vor numara in ordine crescatoare de la primul pana la ultimul, puisorii de pe panou (casuta). Deasupra fiecarui puisor numit de educatoare (primul, al doilea…), copiii vor aseza cate un jeton cu o imagine reprezentativa (pat, masa etc.) specificata dinnou de educatoare .Apoi, copiii trebuie sa urce fiecare puisor pe cate o treapta indicata de educatoare pentru a ajuta puisorii sa urce in casuta lor.

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, munca independentă . MATERIAL DIDACTIC FOLOSIT: siluete puişori, jetoane decupate(accesorii pentru puisori) scara (cu 9 trepte), C.D.-„Puişorul cafeniu”, fişe de lucru, stimulente. MATERIAL BIBLIOGRAFIC: „Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii”; „Activităţile matematice în grădiniţă”- Magdalena Dumitrana DURATA: 35 minute

NR. CRT. 1.

EVENIMENT DIDACTIC Moment organizatoric

2.

Captarea atenţiei

3.

Reactualizarea cunoştinţelor

STRATEGII EVALUARE DIDACTICE Aerisirea spaţiului în care urmează să se Se asigură condiţiile desfăşoare activitatea; necesare unei bune Pregătirea mobilierului şi a materialelor desfăşurări a activităţii. didactice în vederea unei bune desfăşurări a activităţii; Introducerea copiilor în sala de grupă. Introducerea în activitate se realizează în mod direct: „Vă rog să priviţi materialele pregătite pentru activitate şi spuneţi-mi ce credeţi -conversaţia că vom face? Până la cât am învăţat să numărăm?”(Până la 9). - Cine numără crescător până la 9? Dar descrescător? -conversaţia -evaluare orală - Ştie cineva să numere din 2 în 2 până la 9, începând cu 1? Dar începând cu -exerciţiul 2? - Fii atent şi numără până la 9, începând -problematizarea de la 3, de la 5, de la 7. - Pe panou aveţi şirul numeric 1-9. Descoperiţi care cifră lipseşte! - Care este vecinul mai mic al lui 3, 7, 9? Dar vecinul mai mare al lui 4, 5, 8? - A câta floare de la „Ştiinţe” este laleaua galbenă?

CONŢINUT ŞTIINŢIFIC

4.

Anunţarea temei şi a obiectivelor

5.

Prezentarea jocului

regulilor

6.

Dirijarea învăţării

Se anunţă titlul jocului: „Puişorii aurii” „Astăzi ne vom juca cu numerele şi cifrele. Vreau să văd dacă ştiţi să număraţi corect, în ordine, elementele unei mulţimi şi dacă recunoaşteţi locul lor în şirul numeric.” Pentru ca puişorii să ajungă din nou acasă, la mama lor, au nevoie de voi şi de răspunsurile voastre corecte. Numai aşa vor scăpa de Azorel cel pofticios, căruia îi place tare mult să se joace cu ei şi să-i cam jumulească. Dacă îi veţi aranja în ordinea indicată în drumul lor către casă, ei vor ajunge cu bine la mama lor, iar pe voi vă aşteaptă o surpriză. - Câţi puişori sunt pe panou? Număraţii acum în ordine, începând cu primul. Un copil voluntar va număra puişorii. Varianta 1 - Care-i al treilea puişor? Pune-i pe cap o fundiţă! - Care-i al şaselea puişor? Pune-i la gât un papion! - Al câtelea puişor este diferit de ceilalţi? (cafeniu) Copiii identifică, pe rând, puişorii şi le ataşează jetoane decupate: fundiţă, floare, pălărie, şapcă, ilic, poşetă, pantofi, paion.

-conversaţia

-conversaţia -explicaţia

-conversaţia -exerciţiul -problematizarea

-evaluare orală

-puişori-siluete -scară cu 9 trepte -machetă-o gospodărie

7.

Evaluare

Varianta 2 Aşa aranjaţi cum sunt, pornesc spre casă. Dar pentru a ajunge au de urcat treptele unei scări. - Puişorul cafeniu aleargă spre casă şi este deja pe treapta a noua. - Pe treapta a şaptea se află al treilea puişor. - Pe treapta a cincea ajunge în mare grabă ultimul puişor. Şi aşa mai departe. - Toţi puişorii sunt pe treptele indicate şi astfel ei pot ajunge fericiţi lângă mama lor. Surpriza promisă se află în căsuţă, dar pentru a afla care este trebuie să trecem o ultimă probă: Rezolvarea fişelor de muncă independentă. Fişa de lucru conţine 9 băsmăluţe pentru puişori. Acestea sunt întinse pe culme şi trebuie colorate după indicaţiile educatoarei. - Aprecieri generale şi individuale privind participarea copiilor la activitate. - Acordarea de stimulente dulci copiilor. - Cântăm şi dansăm „Puişorul cafeniu”C.D.-surpriză.

-conversaţia -explicaţia -exerciţiul independent

-evaluare scrisă -evaluare orală

-fişe de independentă

muncă