Reacties op brief OVO

http://franken.googlepages.com/ovomijnreacties.html

OVO : De politie heeft naast hetgeen helder is weergegeven in de procesverbalen, aangegeven dat het gevaarlijk zou zijn om uw client te stoppen. De heer Franken reed dermate hard, dat wanneer hij gestopt zou worden, hij zeker ten val zou komen. Daarnaast zou het voor de agente zelf gevaarlijk zijn geweest om hem te stoppen, gezien de snelheid van de brommer.

Reactie : Gevaarlijk om mij te stoppen...Onzin, ik reed stapvoets ter hoogte van de politiewagen en trok pas weer op toen er geen enkele reactie kwam van de agent in de politiewagen. Ik reed ten hoogste 30 km. per uur en was totaal verrast door de brandweerslangen die op het fietspad lagen. Brandweerslangen die ik pas op het allerlaatste moment zag, en toen was het te laat. De bromscooter had totaal geen schade, zelfs geen van de twee zijspiegels waren kapot ! Dus dat ik hard reed is een fabeltje. (Staat trouwens in het procesverbaal : Omschrijving Schade : niet zichtbaar) Verder bevond zich geen enkele agent of agente op, naast of langs het fietspad. Te gevaarlijk voor de agente....Uitermate vreemde zaak als je bedenkt dat men mij al vanaf een kilometer heeft moeten zien aankomen rijden! (Zie onderstaand kaartje Politieauto bij splitsing Fregatweg/Hoekerweg staande voor de ingang van het fietspad) Tijd genoeg om maatregelen te nemen zou ik denken, maar in plaats daarvan bleef die agent in de politieauto zitten suffen. Hoe doet men dan zoiets bij een verkeerscontrole vraag ik me af. Dan heeft men toch ook helemaal geen problemen om iemand staande te houden. Daar komt nog bij dat de betrokken politieagente pas na een kwartier op de plaats waar ik gevallen was verscheen. Dan ben je niet op of langs het fietspad aanwezig geweest. De hoofdagente Nathalie Vermeulen verklaart in het procesverbaal dat ze wilde uitstappen ( Ze hoorde van collega`s dat er iemand 100 meter verderop met een bromscooter ten val was gekomen over brandweerslangen.) Hoe kan dit nu 100 meter zijn ? Als zij werkelijk in die politiewagen had gezeten had ze dat makkelijk zelf kunnen zien. De afstand van de politiewagen tot aan de brandweerslangen schat ik op nog geen 20 meter. (!!!) Zie Situatieschets blad 5

OVO : In uw brief d.d. 1 september bevestigt u dat er veel verlichting aanwezig was. We lezen dat wederpartij in het donker plots werd geconfronteerd met een geheel door schijnwerpers verlichte situatie.

1 of 4

9-3-2007 18:07

Reacties op brief OVO

http://franken.googlepages.com/ovomijnreacties.html

Reactie : Geheel verlichte situatie waar de brand was en zeker niet op de plaats waar de brandweerslangen lagen. De ambulanceverpleger moest bijgelicht worden met een zaklamp om een infuus bij mij aan te brengen. Door die lichten op de achtergrond probeerde ik te ontdekken wat er aan de hand was en tuurde in de verte. Er was voor mij geen enkele aanwijzing dat er hier sprake was van het blussen van een brand. Geen brandweerauto was voor mij zichtbaar. Of denkt u dat ik zelfmoordneigingen had. De aanwezige politieagenten hadden het fietspad moeten afzetten en anders niks!

OVO : Tenslotte merken wij op dat de heer Franken zich naast de overschrijding van de snelheid tevens art. 19 RVV heeft overtreden. De bestuurder moet immers in staat zijn, zijn voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is

Reactie : Artikel 19 RVV overtreden ....? Nee nou wordt het helemaal mooi. Het O.V.O laat wel een belangrijke 1e basisregel weg : Niet hinderen, geen gevaar veroorzaken.. (Dit art. 19 RVV wordt trouwens alleen aangehaald bij het zogenaamde "kleven" het te kort op een andere verkeersdeelnemer rijden.) En dat is precies wat de betrokken politieagenten gedaan hebben: het verkeer in gevaar gebracht. Drie uur na het uitbreken van de brand geen enkele efficiente en doeltreffende maatregel nemen om de meest kwetsbare verkeersdeelnemersgroep te beschermen! Onbegrijpelijk !

OVO : Naar aanleiding van uw verzoek omtrent de basis van onze aannames kunnen wij u berichten dat wij de agente, die zich naast het fietspad bevond, hebben gesproken en dat zij ons heeft aangegeven dat zij vlak voor het ongeluk 40 tot 50 (brom)fietsers had gewaarschuwd door naast het fietspad waarschuwingen te geven. Deze agente heeft ons aangegeven dat alle gewaarschuwde deelnemers, behalve uw client, reageerden door hun snelheid aan te passen dan wel te stoppen.

2 of 4

9-3-2007 18:07

Reacties op brief OVO

http://franken.googlepages.com/ovomijnreacties.html

Reactie : Bijzonder ongeloofwaardig is de verklaring van deze agente dat zij 40 tot 50 brom(fietsers) gewaarschuwd zou hebben vlak voor het ongeluk. Want uit jarenlange ervaring weet ik dat er nooit een kip op dat fietspad rijdt. En dat weten de betrokken politieagenten net zo goed. Dat was volgens mij ook de reden dat men zo nonchalant en nalatig is geweest wat betreft de beveiliging van het fietspad.

OVO : De politie heeft ons desgevraagd aangegeven dat de reden dat het fietspad niet was afgezet, was gelegen in het feit dat de (brom)fietsers bij deze afzetting erg veel hadden moeten omrijden. De politie heeft derhalve wel toegang verleend. Gezien het materiaal met een waarschuwende werking zoals bijvoorbeeld de extra verlichting, dat was ingezet zoals beschreven in onze brief d.d. 12 mei 2006, waaronder het geven van aanwijzingen om de (brom)fietsers tot een lage snelheid te menen, was dit een verantwoorde keuze.

Reactie : Een wel heel zwak argument waarom er geen afzetting was geplaatst en men nam daardoor een onverantwoord risico. En dat dit geen verantwoorde keuze was is wel gebleken : ik kwam namelijk ten val over twee brandweerslangen of is men dat al vergeten!! Er werden mij totaal geen aanwijzingen gegeven en extra verlichting is uit de duim gezogen.

OVO : In dit kader is eveneens antwoord gegeven op uw vraag omtrent de reden van het niet plaatsen van dranghekken en/of afzetlinten dan wel pionnen neer te zetten. We herhalen hierbij onze opmerking die wij reeds maakten in onze brief van 12 mei jl. Wij zien niet in dat de heer Franken een afzetlint wel zou hebben doen stoppen, terwijl hij vier brandweerauto`s, een politiewagen, verlicht door de daarop ontstoken verlichting en de extra verlichting die was geplaatst op de rijbaan en in de lichtmast, niet heeft waargenomen dan wel geen reden vormden om te stoppen.

3 of 4

9-3-2007 18:07

Reacties op brief OVO

http://franken.googlepages.com/ovomijnreacties.html

Reactie : Grote onzin : de enig juiste en veilige manier was geweest om de weg af te zetten met dranghekken, afzetlint of pionnen. Aan verlichting die 100 meter verder staat en bedoeld is om de brandhaard te verlichten heb ik niks want dan is het al te laat. Nogmaals geen enkele brandweerauto was voor mij zichtbaar.

OVO : U stelt dat aan de andere zijde dranghekken geplaatst. Ons is niet helder op welke locatie u doelt met "de andere zijde"

Reactie : Met de andere zijde was bedoelt de Willem Alexanderweg en aan de Galjoenweg waar het verkeer vanuit Limmel, Maastricht kwam. Dat heb ik later gehoord van mensen uit mijn buurt die die avond niet door konden rijden naar de Galjoenweg.

4 of 4

9-3-2007 18:07