You are on page 1of 11

UNIVERITETEI EUROPIAN I TIRANES FAKULTETI I : EKONOMIKUT DEGA: FINANCE-BANKE LENDA: PARAJA DHE BANKA PEDAGOGU: ARJAN KADAREJA

Deryre kursi : Paraja dhe Banka

Punuan : Erida Sadik Laurela Goduni Ejona Bozgo Olsi Tilka Engjellushe Zeneli Irida Balliu

Tirane, Shkurt, 2011

1 miliard Kapitali 2 miliard Gjate vitit 2010 menaxhimi i aktiv ± pasiveve ka qene i lavderueshem por ne mbledhjen e aksionereve te fundvitit 2010. . Ju jepet dhe nje here besimi per te drejtuar banken por ju duhet te merrni vendime te shpejta per nivelin e duhur te kapitalit (leves financiare) per te arritur nje kthim nga kapitali si me poshte.4 miliard 0. me bilanc te dhene me poshte.1 Supozojme se jeni drejtues i bankes BBB. RoE (e synuar) = 19% Pershkruani hollesisht nga ana cilesore dhe sasiore te gjitha masat qe mund te merrni persa i perket leves financiare per te arritur objektivi e mesiperm per vitin 2011.5%).PROBLEM .5 miliard 0. Bilanci BBB (bilanci dhjetor 2010) Aktive Rezervat Hua Bono Obligacione Fitimi Neto = 1 miliard 6 milard 2 milard 0. Per vitin e ardhshem. u theksua se fitimi nga kapitali eshte ne nivel ta pakenaqshem.8 miliard 0. Ju parashikoni per vitin 2011 nje kthim nga aktivitet 3.5 % (RoA=3.2 miliard 10 miliard Pasive dhe Kapitali Depozita Hua nga bankat Hua nga BQ 7. priten permiresime te rendesishem si persa i perket aktivitetit ekonomik ashtu edhe bilanceve te debitoreve aktuale dhe potenciale te bankes.

856 = 4.81 miliard.428 * (2 ± x) 10 ± x = 10.428x 0.428 10 ± x = 5. EM = A/K = (A ± x)/(K ± x) (10 ± x)/(2 ± x) = 5. Dhe aktivet duhet ti ulim me 0. Per ta arritur qellimin tone ne duhet te dime se me sa do te zvogelojme kapitalin dhe aktivet.18 miliard duke e cuar ne 1. Masat qe do te marrim jane te pershkruara me poshte: 1.19 miliard duke i cuar ato ne 9.428 = 0.5% = 5. per ta rritur ate duhet te marrim disa masa.856/4. Kjo mase sjelle uljen e aktiveve dhe uljen e kapitalit (sepse pasivet nuk ndryshojne).ZGJIDHJE ± P1 EM = Aktive/Kapital EM = 10 mil / 2 mil = 5 RoA = Fitimi Neto/Aktive RoA 2010 = 0.856 ± 5. aksione te bankes tone.2/10 = 2% RoE = Fitimi Neto/Kapitalin RoE 2010 = 0.19 miliard Kapitalin duhet ta ulim me 0.428x x = 0.2/2 = 10% Leva financiare per vitin 2010 ishte EM = 10/2 = 5 Leva financiare qe duhet te arrijme ne vitin 2011 eshte sa me poshte: RoE = EM * RoA EM = RoE/RoA EM = RoE/ RoA =19% / 3. Kjo sjell rritjen e leves financiare sepse me uljen e aktiveve numeruesi i barazimit EM = aktive/(aktive ± pasive) bie me pak ne perqindje se sa emeruesi.4 Per te arritur RoE dhe RoA te synuara duhet ta rrisim leven financiare ne 5.4.5% RoE duhet te jete 19% . Se pari duhet te blejme Cash.81 miliard. Tek aktivet zvogelojme rezervat sepse RoA per vitin 2011 duhet te arrije 3.

01.34335 RoE= FN/K = 0.perdorim CASH nga rezervat per te blere aksione.2 miliard 9. A = P + K = 9. Pra rezervat i zvogelojme me 0.8 miliard 0. Qe te kemi nje leve financiare te barabarte me 5. .19 dha nga aktivet ulim fitimin neto me 0.19 sic e gjetem per rastin me siper. Aktive Rezervat Hua Bono Obligacione Fitimi Neto = 0. Keshtu ulim kapitalin me 0.4 miliard 0.19 miliard duke i cuar ato nga 1 miliard ne 0.81 miliard.34335/1.035 * 9.1 miliard Kapitali 1.42 duhet ti ulim kapitalin dhe aktivet me 0.81miliard EM = A/K = 9. Sipas kesaj mase bilanci merr formen e meposhtme. Pra kur rriten dividentet aktivet ulen dhe kapitali rritet me pak se me pare (sepse pasivet nuk ndryshojne) dhe leva financiare rritet sepse me uljen e aktiveve numeruesi i barazimit EM = aktive/(aktive ± pasive) bie me pak ne perqindje se sa emeruesi.81 = 19% 2.81 miliard 6 miliard 2 miliard 0.42 RoA = FN/A FN = RoA * A = 0. Dividentet paguhen nga ajo pjese e fitimeve te bankes qe shkon per rritjen e kapitalit.81/1.19 duke e cuar ate ne 0. Se dyti ne mund te ulim kapitalin dhe te rrisim leven financiare duke i paguar aksionereve divident me te larte se me pare.81 miliard Tani do te shikojme sa e kemi arritur qellimin tone me zbatimin e kesaj mase.81 = 0.81 miliard Pasive dhe Kapitali Depozita Hua nga bankat Hua nga BQ 7.5 miliard 0.81 = 5. Pas marrjes se kesaj masave bilanci i bankes tone merr formen e meposhtme.

.Aktive Rezervat Hua Bono Fitimi Neto = 1 miliard 6 miliard 2 miliard 0.81 = 19% 3.84 miliard.42 10 + x= 5.84. Pasivet i rrisim duke marre borxh nga banka qendrore ose nga bankat tregetare. Se treti ne mund te rrisim pasivet dhe aktivet pa ndryshuar kapitalin.34335 miliard RoE = FN/K = 0. Tani duhet te gjejme sa duhet ti rritim aktivet.035 * 9. po aq duhet ti rrisim edhe pasivet.42 FN = RoA * A = 0.81 miliard Pasive dhe Kapitali Depozita Hua nga bankat Hua nga BQ Kapitali 7. A = P+K = 9.94 miliard dhe bonot e thesarit rriten ne 2.34335/1.84 Aktivet duhet ti rrisim me 0.81miliard EM = A/K = 9.8 miliard 1. kjo sjell qe EM te rritet.1 miliard Obligacione 0. EM = (A + x)/K (10 + x)/2 = 5.01 miliard 9.5 miliard 0.81 = 5. Sipas formules EM = A/K numuruesi rritet dhe emeruesi nuk ndryshon.81/1. Ne kete rast ne do te marrim 0.81 = 0. Dhe aktivet i rrisim duke blere bono thesari ose obligacione.84 x= 0.81 miliard Shikojme se sa e kemi arritur qellimin.4 miliard 0. Tani shikojme formen qe merr bilanci pas ndermarrjes se kesaj mase. Pasivet do ti risim duke marre borxh nga bankat e tjera ose nga banka qendrore dhe fondet mund ti perdorim per te blere letra me vlere.84 miliard borxh nga banka qendrore dhe do te blejme me po kete shume bono thesari. Keshtu borxhi ndaj bankes qendrore rritet ne 0.42 * 2 10 + x = 10.

94 miliard 2 miliard Shikojme sa e arritem qellimin me keto masa.84 * 0.2 miliard = 10.035 = 0.5 miliard 0.Aktive Rezervat 1 miliard Hua 6 miliard Bono 2.84 miliard FN = A * RoA = 10. A = P + K = 10.84 miliard Pasive dhe Kapitali Depozita Hua nga bankat Hua nga BQ Kapitali 7.84 miliard Obligacione 0.38 miliard RoE = FN/K = 0.8 miliard Fitimi Neto 0.38/2 = 19% .4 miliard 0.

4 miliard 0.8 miliard 0. Ju duhet te merrni vendime te shpejta per nivelin e duhur te kapitalit (leves financiare) per te rritur sigurine e bankes. te gjith mbeten te kenaqur me kthimin nga kapitali. Ju parashikoni. ju jeni e/i shqetesuar sepse per vitin e ardhshem pritet ulja e rritjes se aktivitetit ekonomik si dhe rritja e kredive me probleme.PROBLEM .2 Pershkruani hollesisht nga ana cilesore dhe sasiore te gjitha masat qe mund te merrni per te arritur objektivin e mesiperm. me bilanc te dhene me poshte. Ju parashikoni per vitin 2009 nje fitim neto prej 0 leke.1 miliard Gjate vitit 2008 menaxhimi i aktiv ± pasiveve ka qene i shkelqyeshem dhe ne mbledhjen e aksionereve te funvitit 2008.2 Supozojme se jeni drejtues i bankes AAA. Banka AAA (bilanci 31 dhjetor 2008) Aktive Rezervat Hua Bono Obligacione Fitimi Neto = 1 miliard 5 miliard 2 miliard 0. Por. .5 miliard 0. Supozojme se detyra eshte qe ne fund te vitit 2009 leva financiare duhet te jete si me poshte: EM (e synuar) = 5.2 miliard 9 miliard Kapitali 1 miliard Pasive dhe Kapitali Depozita Hua nga bankat Hua nga BQ 7.

9 miliard 5 miliard 2 miliard 0.4 miliard 0.5 miliard 0. Aktive Rezervat Hua Bono Obligacione Fitimi Neto 1.8 miliard 0.8 = 4. Se pari ne duhet te rritim aktivet dhe kapitalin pa i ndryshuar pasivet. Bilanci merr formen e meposhtme. Per ta arritur kete qellim ne ndjekim tre menyra.9 Pra duhet ti rrisim aktivet dhe kapitalin me 0.9 milard.2 = 0.8/4. Kjo sjell uljen ne leven financiare. EM = (A + x)/(K + x) (9+x)/(1+x) = 5.2 + 5. Kapitalit duke i shtuar 0. 1.2.2 9 + x = 5.2 miliard Pasive dhe Kapitali Depozita Hua nga bankat Hua nga BQ 7.2 *(1+x) 9+x = 5. Meqe kredite e keqija mund te rriten atehere ne duhet te rrisim nevellin e kapitalit.2x 3.9 miliaed .2x x = 3.ZGJIDHJE ± P2 EM ne vitin 2008 ishte: EM = A/K = 9/1 = 9 Ne duhet ta zvoglojme EM ne nivelin 5.1 miliard Kapitali 1. Per ta gjetur se me sa duhet ti rrisim aktivet dhe kapitalin zbatojme nmenyren e meposhtme.9 miliard.9 miliard = 9.9 miliard duke i bere ato 1.9 miliard. Ndersa tek aktivet rrisim rezervat me 0.9 miliard behet 1.

9 miliard A = K + P = 9.9/1.9 miliard Shikojme nese e kemi arritur qellimin EM = A/K = 9.4 miliard 0. Aktive Rezervat Hua Bono Obligacione Fitimi Neto 1miliard 5 miliard 2 miliard 0.A = P + K = 9. Pra kapitalin e rritim nga 1 milard ne 1.9 miliard Pasive dhe Kapitali Depozita Hua nga bankat Hua nga BQ 7. Se dyti ne duhet te rritim kapitalin dhe leven financiare duke i paguar aksionereve dividente me te ulet se me pare.8 miliard 1. Kapitalin e rritim me 0.9 = 5.1 miliard Kapitali 1. Me po kete shume duhet ti rrisim edhe aktivet.9 miliard e kemi treguar ne menyren e pare.9 miliard fitimin neto duke e bere ate 1. Menyren se si e gjejme rritjen e kapitalit me 0. Tek aktivet rrisim me 0. ne ulim aktivet dhe pasivet pa e ndryshuar kapitalin. Kur ulen dividentet. Kjo sjell uljen e madhesise se bankes qe matet nga vlera e aktiveve dhe con ne nje situate ku banka jep shume me pak kredi se me pare.1 miliard = 9. EM = A/K = 9.2.9 miliard Shikojme ne se kemi arritur qellimin per ta zvogeluar leven financiare ne nivelin 5.1 miliard.2  Se treti. .9 = 5. kapitali rritet dhe kjo sjell uljen e leves financiare. Mbas ketyre masave bilanci per kete banke merr formen e maposhtme.9/1.5 miliard 0.2 2.9 miliard.9 miliard.

2 9 ± x = 5. mbas kesaj mase te ndermare. nga 5 miliard qe jane ato ne i zvogelojme ne 1. Pra ulim huate me 3.2 miliard 2 miliard 0.8 miliard. Nga aktivet do ti ulim huate sepse ato priten te jene me probleme dhe duke qene se priten te jene me probleme kthimi i tyre nuk eshte shume i sigurt.7 miliard.2 miliard Kapitali 1miliard Pasive dhe Kapitali Depozita Hua nga bankat Hua nga BQ 3.2/1 = 5.8 miliard. .1 miliard = 5. pra nga 7.8 Pra aktivet duhet ti ulim me 3. po me kete shume do ti ulim edhe pasivet. EM = (A ± x)/K (9 ± x)/1 = 5.8 miliard. Mbas kesaj mase te ndermare bilanci i bankes AA ka formen e meposhtme.2 Keto jane tre masat qe mund te ndermeren ne qofte se banka gjendet ne nje situate te tille.2 miliard. Kur ne i ulim ato banka jone zvogelon rezikun.2 EM = A/K = 5.2 x = 3.8 miliard 0. A = P+K = 5.4 miliard 0.2 miliard Shikojme nese e kemi ulur leven financiare aq sac e kishim per qellim.Gjejme se sa duhet te ulen aktivet. Ndersa nga pasivet ne ulim depozitat me 3.5 miliard qe jane ato ne i ulim ne 3.7 miliard 0. Aktive Rezervat Hua Bono Obligacione Fitimi Neto 1 miliard 1. Ne kete menyre ne kemi ulur aktivitetin tone ekonomik.

Vlerësimi i pedagogut: I. Argumentimi: IV. Përfundimi: Totali . Pikët: III. Parashtrimi i tezës së esesë: II.