Kandungan

Muka Surat

 

Pernyataan Misi, Visi dan Nilai-nilai Teras UM PernyataanVisi, Misi, Mahasiswa-Mahasiswi dan Program Akademik Fakulti Kejuruteraan Kata-kata Aluan Dekan Carta Pengurusan Fakulti Tenaga Pengurusan Fakulti Kalendar Pengajian Sesi Akademik 2008/2009 Larangan Terhadap Plagiarisme Maklumat Perpustakaan Kejuruteraan Profil Ringkas Jabatan Objektif Pendidikan Program (PEO) dan Hasi-Hasil Program (PO) Kakitangan Akademik Jabatan Kakitangan Sokongan Jabatan Struktur Kurikulum Jadual Penawaran Program Jadual Syarat Pengijazahan Pro-forma dan Maklumat Semasa Kursus

2 3

       

4 5 6 7 8 10 13 14

     

15 22 27 29 31 33

1

UNIVERSITI MALAYA

MISI
Untuk memajukan ilmu pengetahuan dan pembelajaran melalui penyelidikan dan pendidikan berkualiti untuk negara dan kemanusiaan.

VISI
Untuk menjadi sebuah institusi pengajian tinggi yang ternama di peringkat antarabangsa dalam penyelidikan, inovasi, penerbitan dan pengajaran.

NILAI-NILAI TERAS
Integriti Hormat Kebebasan Akademik Berfikiran Terbuka Kebertanggungjawapan Profesionalisme Meritokrasi Semangat Kerja Berpasukan Kretiviti Tanggungjawab Sosial

2

FAKULTI KEJURUTERAAN
MISI
Untuk memperluaskan ilmu pengetahuan dan pembelajaran dalam bidang kejuruteraan melalui pendidikan serta penyelidikan yang berkualiti bagi memenuhi aspirasi universiti dan negara.

VISI
Untuk menjadi sebuah Fakulti Kejuruteraan yang termasyhur di peringkat antarabangsa dalam bidang penyelidikan, innovasi, penerbitan dan pengajaran.

MAHASISWA-MAHASISWI
      Terus melahirkan individu yang berdaya saing, berkebolehan tinggi dengan sifat kepimpinan yang berkualiti dan keperibadian yang baik. Menyumbang kepada pembangunan negara dengan melahirkan rakyat yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan sedunia. Mempunyai mahasiswa-mahasiswi daripada latar belakang berlainan yang saling menghormati dan hidup aman bersama. Menerapkan nilai-nilai kesosialan dan tanggungjawab di kalangan mahasiswamahasiswi. Melahirkan mahasiswa-mahasiswi yang berpandangan jauh. Mejadikan mahasiswa-mahasiswi jurutera yang berdaya saing tinggi dan berkebolehan dalam mengenalpasti, mencipta dan menyelesaikan masalah secara kreatif dan inovasi.

PROGRAM AKADEMIK
    Memastikan program akademik adalah berpadanan, terkini, inovatif dan bertaraf antarabangsa bagi memenuhi keperluan negara dan global. Meneruskan pembangunan program akademik yang menginspirasikan mencabar mahasiswa-mahasiswi dalam mencapai potensi penuh mereka. dan

Memastikan program akademik diakui oleh badan-badan kejuruteraan yang profesional di peringkat tempatan dan antarabangsa. Terus membangunkan program yang berkaitan rapat dengan keperluan bidang industri.

3

KATA-KATA ALUAN DEKAN

Assalamualaikum w.r.t dan Salam Sejahtera Selamat datang ke Fakulti Kejuruteraan Universiti Malaya. Pendidikan kejuruteraan di Malaysia bermula dalam tahun 1956 dengan penubuhan Jabatan Kejuruteraan di kampus Bukit Timah di Singapura. Hanya kursus Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam ditawarkan ketika itu. Jabatan ini dinaikkan tarafnya menjadi sebuah fakulti apabila Universiti Malaya berpindah ke kampus Lembah Pantai pada tahun 1958, dan pada tahun yang sama kursus kedua, iaitu Kursus Kejuruteraan Mekanik diperkenalkan. Setahun kemudian, Fakulti menambah Kursus Kejuruteraan Elektrik. Pada tahun 1970 Fakulti menambah pula Kursus Kejuruteraan Kimia. Keempat-empat kursus ini dijadikan jabatan tiap satu pada tahun 1974. Pada sesi 1996/97, Fakulti telah memperkenalkan enam lagi kursus baru iaitu Kejuruteraan Telekomunikasi, Kejuruteraan Alam Sekitar, Kejuruteraan Bahan, Kejuruteraan CAD/M, Kejuruteraan Pembuatan dan Kejuruteraan Bio-Perubatan. Fakulti ini kini mempunyai 6 Jabatan iaitu Jabatan Kejuruteraan Awam, Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Jabatan Kejuruteraan Mekanik, Jabatan Kejuruteraan Kimia, Jabatan Kejuruteraan Rekabentuk dan Pembuatan dan Jabatan Kejuruteraan Bio-Perubatan. Sejumlah 11 kursus di peringkat Ijazah dasar kini ditawarkan oleh fakulti iaitu tambahan satu kursus Kejuruteraan Komputer yang mula ditawarkan pada sesi 2007/08. Semua kursus yang ditawarkan mendapat pengiktirafan dari Lembaga Akreditasi Kejuruteraan (EAC), Lembaga Jurutera Malaysia (BEM) bagi membolehkan semua graduannya mendaftar sebagai Jurutera Siswazah selepas bergraduat. Semua program yang ditawarkan telah disusun sedemikian rupa supaya dapat menghasilkan jurutera serba boleh yang bukan sahaja akan menjadi pakar bidang tetapi juga mempunyai ciri-ciri kepimpinan / kemahiran insaniah yang diperlukan oleh stake holder. Ini boleh dilihat dalam Program Outcomes dan Program Educational Objectives bagi setiap kursus yang ditawarkan. Selaras dengan senario global pengajian tinggi, usaha terus dijalankan untuk membawa fakulti ke arah yang lebih cemerlang bagi menjamin modal insan yang dikeluarkan sesuai dengan pemikiran dan tuntutan semasa. Untuk ini, fakulti menjadikan Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara sebagai asas meningkatkan kualiti, daya saing dan kreativiti setiap kursus yang ditawarkan, selain input dari pelbagai stake holder program. Sebagai salah satu langkah awal bagi memastikan kerelevanan semua kursus fakulti kepada pasaran, fakulti sedang menyemak keseluruhan kurikulumnya demi mempertingkatkan kualiti dan pengetahuan pelajar. Pengantarabangsaan juga merupakan salah satu agenda di Fakulti ini. Ianya juga merupakan sebahagian dari teras Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara. Untuk itu, mulai sesi 2007/08 fakulti telah mula mengambil pelajar antarabangsa sebagai sebahagian dari warga fakulti ini. Adalah diharapkan dengan adanya pelajar antarabangsa ini, daya saing pelajar akan dapat dimantapkan, minda pelajar akan lebih terbuka, kompetitif dan global. Kami berharap saudara/i dapat mengikuti pengajian saudara/i dengan jayanya di sini dan seterusnya memperoleh kerjaya yang baik sebaik tamat pengajian.

4

DR. R. HEW WOOI PING KETUA JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK PROF. DR. IR. MD. EZZAT CHAN ABDULLAH KETUA JABATAN KEJURUTERAAN KIMIA PROF. MASJUKI HJ. KAHARUDIN DIMYATI TIMB. MOHD ZAMIN JUMAAT KETUA JABATAN KEJURUTERAAN AWAM PROF. MOHD AZLAN HUSSAIN TIMB. NOOR AZUAN ABU OSMAN KETUA JABATAN KEJURUTERAAN BIOPERUBATAN EN. GHAZALY SHAABAN DEKAN PROF. HASSAN KETUA JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIK EN. MADYA DR. AMBIHABATHY KETUA PENOLONG PENDAFTAR PN. ALI TIMB.CARTA PENGURUSAN FAKULTI KEJURUTERAAN PROF. MADYA DR. DR. DR. MADYA DR. DEKAN (AKADEMIK) PROF. FAISAL HJ. DR. CHE MAZNI SIDEK PENOLONG PENDAFTAR 5 . DEKAN (PENYELIDIKAN & IJAZAH TINGGI) PROF. DR. NUKMAN YUSOFF KETUA JABATAN KEJURUTERAAN REKABENTUK & PEMBUATAN PROF. DEKAN (PEMBANGUNAN) PROF.

TENAGA PENGURUSAN FAKULTI Dekan : Prof.my Timbalan Dekan (Akademik) : Timbalan Dekan (Penyelidikan & Ijazah Tinggi) : Prof. Mohd Azlan Hussain Tel : 79675202 E-mail : mohd_azlan@um.my En.edu. Dr.my 6 .edu. Ali Tel : 79674477 / 79674478 E-mail : fahali@um. R. Dr.edu.my Prof.edu. Dr. Md. Ghazaly Shaaban Tel : 79675200 E-mail : ghazaly@um. Kaharudin Dimyati Tel : 79675201 E-mail : kahar@um.edu.my Ketua Penolong Pendaftar (Ijazah Dasar) : Penolong Pendaftar (Ijazah Tinggi) : Pn.Ir. Ambihabathy Tel : 79675356 E-mail : ambihaba@um. Che Mazni Sidek Tel : 79674482 E-mail : mazni_sidek@um. Faisal Hj.my Timbalan Dekan (Pembangunan) : Prof.edu. Dr.

09.2008 27.2008 – 06.08.2009– 05.06.2008 25.2009 – 01.2008 03.2009 30.2008 – 23.2009 – 12.2009 – 10.01.07.09.2008 24.10.2008 – 25.2009 13.04.2008 – 26.08.2008 18.2009 29.2009 11.2008 – 24.08.05.11.2009 – 19.11.04.2009 20.11.12.11.07.12.KALENDAR PENGAJIAN SESI AKADEMIK 2008/2009 FAKULTI KEJURUTERAAN SEMESTER I Haluansiswa Kuliah Cuti Pertengahan Semester Kuliah Cuti Khas Kuliah Minggu Ulangkaji Peperiksaan Semester I Cuti Semester I 1 minggu 6 minggu 1 minggu 5 minggu 1 minggu * 3 minggu 1 minggu ** 3 minggu 5 minggu *** 26 minggu SEMESTER II Kuliah Cuti Pertengahan Semester II Kuliah Minggu Ulangkaji Peperiksaan 4 minggu + 1 minggu 10 minggu 1 minggu 3 minggu 19 minggu CUTI TAHUNAN / SEMESTER KHAS Cuti Kuliah dan Peperiksaan * ** *** + 8 minggu atau 7 minggu 11.2009 26.07.2008 – 17.02.2008 27.2008 07.2008 – 28.10.2008 – 05.2008 – 02.02.05.08.04.2008 Cuti Hari Raya Aidilfitri ( 01 & 02 Oct 2008) Cuti Deepavali (27 Oct 2008) Hari Raya Aidil Adha (08 Dec 2008) & Krismas (25 Dec 2008) Tahun Baru Cina (26 & 27 Januari 2009) 7 .10.04.2009 02.2008 06.10.05.07.2008 – 26.2009 – 01.01.

penulisan. data atau ciptaan orang lain dan mendakwa bahawa idea. kertas saintifik atau akademik. Seseorang pelajar tidak boleh memplagiat apa-apa idea. data atau ciptaan itu adalah hasil ciptaan atau ciptaannya sendiri. artikel. Bagi maksud kaedah ini. penulisan. seperti dapatan makmal atau dapatan kerja lapangan. data atau ciptaan orang lain. bahawa dia ialah sumber asal atau pencipta sesuatu idea. plagiarisme termasuklah(a) perbuatan mengambil sesuatu idea. kertas saintifik atau akademik. atau data yang diperolehi melalui penyelidikan perpustakaan. Memaksa orang lain untuk memasukkan namanya dalam senarai penyelidik bersama bagi sesuatu projek penyelidik tertentu atau dalam senarai penyelidik bersama bagi penerbitan apabila dia tidak membuat apa-apa sumbangan yang boleh melayakkan dirinya sebagai penyelidik bersama atau pengarang bersama. atau buku yang adalah keseluruhannya atau sebahagiannya ditulis oleh beberapa orang lain. penulisan. 6 (1). atau suatu cubaan untuk menonjolkan atau perbuatan menonjolkan dalam apaapa cara. data atau ciptaan yang adalah sebenarnya diambil daripada beberapa sumber lain. seseorang pelajar memplagiat apabila dia :(a) menerbitkan. atau bagi penerbitan atas namanya sendiri sebagai pengarang tunggal. sama ada diterbitkan atau tidak diterbitkan. sama ada atau tidak orang lain itu anggota kakitangan atau pelajar Universiti sebagai sebahagian daripada penyelidikan akademik yang berbeza yang lain. suatu ringkasan. (2).LARANGAN TERHADAP PLAGIARISME Petikan daripada Kaedah-kaedah Universiti Malaya (Tatatertib Pelajar-pelajar) 1999. (b) (3). dan menggabungkan data tersebut sebagai sebahagian daripada penyelidikan akademiknya tanpa memberi pengiktirafan sewajarnya kepada sumber asal. dengan dirinya sebagai pengarang. Menggunakan data penyelidikan yang diperoleh melalui kerja usaha sama dengan beberapa orang lain. Tanpa menjejaskan keluasan makna subkaedah (2). (b) (c) (d) (e) 8 . apabila dia tidak langsung membuat apa-apa sumbangan bertulis kepada ringkasan. menggabungkan dirinya atau membenarkan dirinya digabungkan sebagai pengarang bersama sesuatu ringkasan. tanpa memperoleh keizinan penyelidik bersamanya sebelum memulakan penyelidikan peribadinya atau sebelum menerbitkan data. Memetik data akademik yang adalah hasil penyelidikan yang dijalankan oleh beberapa orang lain. atau buku. atau buku. artikel. artikel. kertas saintifik atau akademik. penulisan.

tercetak atau tersedia dalam bentuk elektronik. menterjemahkan tulisan atau ciptaan orang lain daripada satu bahasa kepada bahasa lain sama ada atau tidak secara keseluruhan atau sebahagian. dan kemudian mengemukakan terjemahan itu dalam apa-apa jua bentuk atau cara sebagai penulisnnya atau ciptaannya sendiri. memetik idea daripada penulisan atau ciptaan orang lain dan membuat beberapa ubahsuaian tanpa rujukan sewajarnya kepada sumber asal dan menyusun idea itu semula dalam apa-apa cara yang seolah-olah dia ialah pencipta idea-idea itu (g) (h) 9 . sama ada bertulis. atau dalam bentuk slaid.(f) menyalin idea atau ciptaan orang lain yang disimpan dalam apa-apa jua bentuk. atau dalam apa-apa jua bentuk pengajaran atau perkakas penyelidikan atau dalam apa-apa bentuk lain dan mengaku sama ada secara langsung atau tidak langsung bahawa dia ialah pencipta idea atau ciptaan itu.

Menara Kejuruteraan di Fakulti Kejuruteraan. Pada tahun 1985 Perpustakaan ini telah diserapkan di bawah Rangkaian Perpustakaan Universiti Malaya (PUM) dan dikenali sebagai Perpustakaan Kejuruteraan. Bahan Audio Visual Bahan audio visual yang terdapat di Perpustakaan termasuklah beberapa gulung filem. Sebahagian besar koleksi ini dibuka untuk pinjaman. Kemudahan dan alat untuk tayangan video disediakan di Perpustakaan. Koleksi ini hanya untuk rujukan sahaja. Buku-buku di Perpustakaan disusun mengikut bidang perkara berdasarkan Skim Pengkelasan Library of Congress iaitu mengikut abjad A hingga Z. penyelidik. kamus. Piawaian-piawaian ini hanya untuk rujukan sahaja. Latihan Ilmiah. Disertasi dan Tesis Koleksi ini merupakan hasil penyelidikan pelajar-pelajar Fakulti Kejuruteraan. cakera padat. Sebahagian besar daripada koleksi ini merupakan latihan ilmiah. 10 .PERPUSTAKAAN KEJURUTERAAN PENGENALAN Perpustakaan Kejuruteraan terletak di Aras 6. filem jalur. pita audio dan video serta pita dan slaid berkenaan topik-topik Kejuruteraan. Perkhidmatan dan kemudahan Perpustakaan ditumpukan khas kepada pensyarah. Piawaian Perpustakaan menyimpan koleksi piawaian British Standard Institute (BSI) (sehingga tahun 2000) dan beberapa piawaian Malaysia daripada Institut Piawaian dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia (SIRIM) serta piawaian-piawaian lain seperti American Standards for Testing Material (ASTM). ensaiklopedia. manual dan laporan-laporan teknikal. Ianya bermula sebagai sebuah Bilik Bacaan di Fakulti Kejuruteraan. Sayap Makmal. Perpustakaan turut dibuka kepada semua pengguna di kampus UM dan juga ahli-ahli Perpustakaan UM yang berdaftar. Piawaian-piawaian tersebut disusun mengikut susunan nombor indeks yang diberi oleh badan-badan yang mengeluarkan piawaian berkenaan seperti British Standards Institution atau SIRIM. disket. pelajar serta kakitangan Fakulti Kejuruteraan. buku panduan. KOLEKSI Koleksi Am Perpustakaan mempunyai koleksi am yang terdiri daripada buku-buku teks dan rujukan.

10 6 6 2 6 4 Tempoh Pinjaman 30 hari 30 hari 30 hari 30 hari 14 hari 7 hari Pembaharuan pinjaman boleh dilakukan melalui Kaunter Perkhidmatan. Perkhidmatan Maklumat Terkini Perpustakaan menawarkan perkhidmatan maklumat terkini mengenai langganan terbaru kepada pangkalan data dalam talian. Tujuan utama program ini adalah untuk memperkenalkan penggunaan katalog dalam talian (Pendeta WebPac . serta mengedarkan senarai perolehan bahan baru di Perpustakaan kepada pensyarah dan penyelidik di Fakulti melalui mel elektronik dan mel biasa. Syarat-syarat perkhidmatan adalah mengikut peraturan yang ditetapkan. Kemudahan untuk mendapatkan artikelartikel yang tidak terdapat dalam koleksi Perpustakaan UM turut diberikan kepada golongan ini. Walau bagaimanapun kebenaran adalah tertakluk kepada tiada pengguna yang membuat tempahan atau maksima yang dibenarkan.PERKHIDMATAN Pinjaman Hak pinjaman diberi kepada semua pensyarah.Online Public Access Catalog) dan kemudahan-kemudahan perpustakaan kepada pelajar-pelajar baru. Perkhidmatan Pinjaman Antara Perpustakaan dan Pembekalan Dokumen Perkhidmatan Pinjaman Antara Perpustakaan (PAP) diberi kepada para pensyarah. PENDIDIKAN PENGGUNA Program haluan siswa perpustakaan di Perpustakaan Utama dan juga Perpustakaan Kejuruteraan diadakan pada setiap permulaan sesi akademik. penyelidik serta siswazah di Fakulti Kejuruteraan. Buku Kej. Perpustakaan Kejuruteraan atau dibuat sendiri oleh pengguna melalui internet. Ini termasuk menjawab soalan dan pencarian di pangkalan data untuk pengguna Perpustakaan UM di dalam dan di luar kampus. 11 . kakitangan akademik serta pelajar yang berdaftar dalam Rangkaian Perpustakaan UM. Perkhidmatan Maklumat Perpustakaan menawarkan perkhidmatan rujukan dan maklumat. Kategori Pengguna Pensyarah Pensyarah Sambilan Pengajar Pegawai UM Siswazah Mahasiswa Bil.

Pengguna perlu memasukkan “user ID” sebelum dibenarkan mengakses pangkalan data ini.edu. Dalam sesi ini tumpuan diberikan khusus berkenaan penggunaan Pendeta WebPac. SciFinder Scholar dan InfoTrac.pendeta.45 ptg – 5.Online Public Access Catalog) merupakan sebahagian dari katalog dalam talian Perpustakaan UM dan boleh diakses melalui internet di alamat (http://www.edu. Hamisah Hamidi Alamat: Perpustakaan Kejuruteraan Universiti Malaya 50603 Lembah Pantai KUALA LUMPUR Tel.um. Science Direct.30 tgh 2.5 :30 petang 8. Pengguna Perpustakaan yang berdaftar boleh mengakses pangkalan data tersebut melalui laman web Perpustakaan www. : 03-7967 4591 / Fax : 03-7967 5259 12 . Pangkalan data dalam talian ini termasuklah “e-books” dan “e-journals”. ebrary.umlib.30 pagi .edu.my) WAKTU PERKHIDMATAN Isnin-Khamis Jumaat 8 :30 pagi .my Kakitangan Perpustakaan En.um. Menan Aman Pn. ACM Digital Library. b) Katalog dalam talian Perpustakaan Kejuruteraan (Pendeta WebPac . Emerald Intelligence.12. Untuk pertanyaan sila hubungi: Pustakawan Puan Sabariah Basir Email : sabariah02@um. ICONDA (International Construction Database). Ovid. Ahad dan Cuti Umum. Springer LINK. SUMBER ELEKTRONIK Akses Dalam Talian (online) a) Perpustakaan UM melanggan kepada beberapa pangkalan data dalam talian termasuk dalam bidang kejuruteraan.my iaitu pada bahagian “databases”.30 ptg Perpustakaan Kejuruteraan ditutup pada Sabtu. SIRIMLINK. Books24x7.Sesi pencarian maklumat khas turut ditawarkan untuk pelajar peringkat sarjana dan pensyarah serta kakitangan akademik Fakulti Kejuruteraan dari masa ke semasa. Antara pangkalan data dalam talian ini yang dilanggan oleh Perpustakaan di mana ianya relevan dengan bidang kejuruteraan ialah IEEE Xplore.umlib.pendeta. CD-ROM dan pangkalan data dalam talian bagi mencari sumber-sumber rujukan dalam bidang kejuruteraan dan bidang-bidang berkaitan.

PROFIL RINGKAS JABATAN KEJURUTERAAN AWAM Jabatan Kejuruteraan Awam ialah sebuah jabatan akademik yang terulung ditubuhkan di Fakulti Kejuruteraan. iaitu: 1) Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam 2) Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Alam Sekitar BEng (Awam) BEng (Alam Sekitar) Program BEng (Awam) pertama kali ditubuhkan pada tahun 1956 sebagai Sistem Pengajian Empat Tahun (SPET) di bawah sistem penggal. Jabatan ini terbahagi kepada enam bidang utama iaitu Kejuruteraan Struktur dan Bahan. Dalam sesi akademik yang sama. Kejuruteraan Air. Kumpulan pertama yang menamatkan pengajian program-program ini adalah pada Ogos 2004. Pada masa ini. Ramai ahli akademik jabatan juga menjalankan kerja-kerja perundingan yang memerlukan kepakaran dalam pelbagai bidang. Kejuruteraan Alam Sekitar. jabatan ini menawarkan dua program akademik Ijazah Sarjana Muda dan juga pascasiswazah melalui penyelidikan iaitu Ijazah Sarjana dan Ijazah Doktor Falsafah. Ijazah Sarjana Muda Alam Sekitar mula diperkenalkan sebagai Sistem Pengajian Tiga Tahun dengan menggunapakai sistem semester. di bawah arahan Kementerian Pendidikan Malaysia. Program ini diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) dan Lembaga Jurutera Malaysia (BEM). Kedua-dua program diakreditasi oleh Lembaga Kejuruteraan Malaysia pada 21 Ogos 2000. Kejuruteraan Pengangkutan dan Ukur. SPET). dan Kejuruteraan Pengurusan Pembinaan dan Matematik serta giat dalam menjalankan kerja-kerja penyelidikan dan pembangunan melalui bantuan kewangan daripada Universiti. Kerajaan dan geran-geran industri. Pada sesi akademik 1996/1997. kedua-dua program ditawarkan sebagai sistem pengajian empat tahun dengan menggunapakai Sistem Semester (Sistem Pengajian Empat Tahun. 13 . satu perubahan besar telah dilakukan ke atas program ini di mana BEng (Awam) ditawarkan sebagai Sistem Pengajian Tiga Tahun (SPTT) dengan menggunapakai sistem semester. Kejuruteraan Geoteknik. Jabatan ini menawarkan dua program ijazah dasar. Bermula dari sesi akademik 2000/2001.

Objektif pendidikan program (OPP) untuk Program Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) 1. 5. Memahami kepentingan dan impak penyelesaian kejuruteraan. Berkemahiran untuk merekabentuk proses dan sistem untuk keperluan kejuruteraan. Kehaman terhadap tanggungjawab etika. dan berkerjasama dalam kumpulan. 6. prinsip dan aplikasi kejuruteraan. Berkebolehan untuk berkerja dalam berkumpulan. Menyediakan graduan berkemampuan berfikir secara kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah kejuruteraan. Hasil Program (HP) untuk Program Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) 1. Kemahiran komunikasi (CS) Kemahiran Berfikir dan penyelesaian masalah (CTPS) Kemahiran kerja berkumpulan (TW) Pembelajaran sepanjang hayat dan pengurusan maklumat (LL dan IM) Kemahiran Keusahawanan (ES) Etika profesional dan Moral (PEM) Kemahiran memimpin. sains dan kejruteraan. Meyediakan graduan dengan pengetahuan dari segi dasar. 3. 3. 3. Menyediakan graduan berkebolehan untuk menjalankan kajian. Mengetahui isu semasa. Berkebolehan untuk mengenalpasti dan menyelsaikan masalah kejuruteraan. 4. 5. tatacara dan terhadap alam sekitar. 2. 7. Kemahiran Insaniah 1. Berkebolehan untuk menggunakan kemahiran dan alatan kejuruteraan untuk kerjakerja kejuruteraan. 10. Berkebolehan untuk menyediakan diri untuk pembelajaran lanjutan. (LS) 14 . Berkebolehan untuk berkomunikasi secara efektif. Berkemahiran dalam metematik. 2. 2. 4. 12. 11. Berkemahiran dalam merakabentuk dan menjalankan kajian. mengurus. 5. Berkebolehan untuk menggunakan kemahiran kejuruteraan untuk semua aliran. Menyediakan graduan kemahiran berkomunikasi secara berkesan. 6. Menerapkan graduan dengan nilai bertanggungjawab kepada masyarakat dari segi moral. 9. 4. Menghasilkan graduan dengankebolehan untuk mengetuai. 7. 8. 6.

M. (Civil Eng. Dr. Dr.D. Ph. (Civil Eng.Dr. (Struct.79675203 Email: ghazaly@um. (Sheffield).) (Hons)(Leeds).Ir.) (Hons)(Soton).Sc.)(Surrey).D.Sc.D. (Civil Eng.edu.) (Hons) (Leeds).Sc. M.) (Hons) (Sheffield). Mohd Zamin Jumaat Bidang kepakaran: Kejuruteraan Struktur dan Bahan Kelulusan: B.Eng Tel Pejabat : 03-79675340 Email : zamin@um.Sc.). Eng. Eng.my Nama: Prof.) (London). Mohamed Rehan Karim Bidang Kepakaran: Kejuruteraan Pengangkutan Kelulusan: B. Ghazaly Shaaban Bidang kepakaran: Kejuruteraan Alam Sekitar Kelulusan: B. (Bridge Eng. MIEM. Ph.edu. Ph. (Civil Eng.79675357 Email: rehan@um.my 15 . Dr.edu. (Civil Eng. Ph. Hashim Abdul Razak Bidang kepakaran: Kejuruteraan Sruktur dan Bahan Kelulusan: B. M.) (Soton).my Nama: Prof.) (Oklahoma State Univ.) (Hons) (Salford).my Nama: Prof.) (Surrey) Tel pejabat: 03-79675233 Email: hashim@um.edu.KAKITANGAN AKADEMIK JABATAN KEJURUTERAAN AWAM Profesor Nama: Prof. PEng Tel pejabat: 03-79675201/ 03. Md.edu.Sc. Faisal Haji Ali Bidang kepakaran: Kejuruteraan Geoteknik Kelulusan: B.Sc. DIC (Civil Eng. Eng.) (Newcastle) Tel Pejabat: 03-79675357/ 03. Ir. (Chem. (Civil Eng.my Nama: Prof. P.Sc. (Civil Eng.Sc.(Transportation Eng. MIGS Tel pejabat: 03-79675341 Email: fahali@um.MIEM. M.D.) (Soton).

Dr.my Nama : Prof.) (Birmingham) Tel pejabat:03-79674458/ 03.Eng. (Civil Eng)( Mysore).) (Sheffield) Tel Pejabat:03-79675359 Email : hilmi@um.my Nama : Prof. M. (Concrete Tech. (Chem Eng.Sc. AR Rao Ramachandra Bidang kepakaran : Kejuruteraan Hidraulik Kelulusan: B.edu. Ph.Sc. (Civil Eng) (Minnesota).edu. Hilmi Mahmud Bidang kepakaran: Kejuruteraan Struktur dan Bahan Kelulusaan: B. M. MsCE.)(Texas A&M).D. (Chem. (Civil Eng.) (Sheffield). (Hydraulic and Hydrology) (Illinois) Tel pejabat:03-79675231 Email: rao@um.my 16 . (Civil & Struc. Dr.79675279 Email: shaliza@um. Ph. Ph. Dr. Shaliza bt Ibrahim Bidang kepakaran : Kejuruteraan Alam Sekitar Kelulusan: B.D. (Chem Eng.Eng.D.edu.Profesor Nama: Prof.) (PSU).Sc.) (Hons) (Loughborough). Eng. Eng.

(Civil Eng. (Civil Eng. Tel pejabat: 03-79675353 Email : ismail5353@um. (Civil Eng. (Maths. P.) (Hons) (Leeds).edu.) (Hons) (Manchester). Mgt.edu. (Constr.my Nama: Prof. Zubaidah Ismail Bidang kepakaran: Matematik Kelulusan: B. Tel pejabat: 03-79675269 Email: roslan@um.Sc.) (Leeds). M.) (Soton). Ph.Eng.my Nama: Prof.Sc.) (Soton). MIEM. Madya Dr.Sc.Eng.) (Hons) (UTM).Sc. Madya Dr.Sc.edu.) (Hons) (UMIST). Ph. M. M.edu. (Civil Eng. MIEM. (Geotech.D. Ph.edu. (Civil Eng.) (Strathclyde) Tel pejabat : 03-79675285/ 03.D.Eng.) (Sheffield). P.) (Hons) (SUNNY).Sc. Sumiani Yussof Bidang kepakaran: Kejuruteraan Alam Sekitar Kelulusan: B.my Nama: Prof.Profesor Madya Nama: Prof. Madya Dr. M.my Nama: Prof.D. Mgt. (Constr. Ismail Othman Bidang kepakaran: Kejuruteraan Struktur dan Bahan Kelulusan: B.A.A (Maths.Eng.Roslan Hashim Bidang kepakaran: Kejuruteraan Geoteknik Kelulusan: B.) (Temple U) Tel Pejabat:03-79675284 Email: zu_ismail@um. Madya Dr. Madya Dr. (Civil Eng. Zakaria Harun Bidang Kepakaran: Pengurusan Pembinaan Kelulusan: B. (Civil Eng.) (Leeds) Tel pejabat: 03-79675355 Email: zakariaharun@um.my 17 .79675279 Email : sumiani@um.

D. Ph.)(Middlesex).Sc.edu.) (Missouri).79674492 Email : hafizah_ramli@um. Aishah Abu Bakar Bidang kepakaran: Kejuruteraan Geoteknik Kelulusan: B. M.) (Liverpool).edu.) (Malaya). PhD. (Civ Eng) (Sheffield) Tel pejabat: 03-79674460 Email: zainah@um.Surv. M.edu.my Nama : Dr. (Civil Eng. (Hydraulic Eng. Hons.) (Structural Eng.) (Newcastle) Tel pejabat : 03-79674584 Email : faridahothman@um. M.) (Hons) (Dundee)..Sc.my 18 .edu.) (Dundee). (Civil Eng.my Nama: Dr.D. DIC (London) Tel pejabat : 03.Sc. (Civil Eng.Eng.D. (Civil Eng. Mokhtar Azizi Mohd Din Bidang Kepakaran : Kejuruteraan Ukur Kelulusan: B.Pensyarah Kanan Nama: Dr.my Nama: En. Zainah Ibrahim Bidang kepakaran : Kejuruteraan Struktur dan Bahan Kelulusan: B. (Eng.my Nama: Dr. Nor Hafizah Ramli @ Sulong Bidang kepakaran: Kejuruteraan Struktur dan Bahan Kelulusan: B. (Surv. M. Faridah Othman Bidang kepakaran: Kejuruteraan Air Kelulusan: B.edu.Sc. Ph. (Civil Eng. (Geotechnical Eng.Sc.) (Manchester) Tel pejabat: 03-79675302 Email: aishah_ab@um.Eng. (Land) (Hons) (UTM).Sc. Ph.) (Nottingham) Tel pejabat : 03-79675232 Email : mokhtarazizi@um.

) (Hons) (Loughborough). (Civil Eng. MEng.Civil Eng. Mohd Rasdan Ibrahim Bidang kepakaran : Kejuruteraan Pengangkutan Kelulusan: Dip.) (Sheffield).Sc.Pensyarah Nama : Dr.Eng. (Environmental Eng.edu.edu. Budhi Primasari Bidang kepakaran: Kejuruteraan ALam Sekitar Kelulusan: BEng. Ph.) (UNSW) Tel pejabat : 03-79676881 Email : rasdan@um.my Nama : En.) UiTM.)(Malaya) Email: n_syuhadaa@um. Hons.my Nama: Cik Nuruol Syuhadaa Mohd Bidang kepakaran: Kejuruteraan Alam Sekitar Kelulusan: B.edu.edu.my Nama: Pn. B. M.Eng. (Numerical Methods) (UKM) Tel pejabat: 03-79675224 Email: norjidah@um. Norjidah Anjang Abd Hamid Bidang Kepakaran: Matematik Kelulusan: B. (PPD).Hons. MSc (Environmental Eng) (UMIST) Tel pejabat:03-79675328 Email: bprimasari@um.Sc (Stat. (Chem Eng) (ITB).D. (Transport Eng.my 19 . (Maths.Sc.

(Civil Eng.my Nama: Pn Soenita Hashim Bidang kepakaran: Kejuruteraan Alam Sekitar Kelulusan: B.Eng.Sc. (Geo Env Eng.)(Malaya). Hons.Eng.Sc (Civil Eng) (Water) (Cardiff UK) Email: shatirah@um.my 20 .edu.)(Malaya). MSc (GIS) (UM) Email: wzurina@um.my Nama: Pn. Shatirah Mohamed Akib Bidang kepakaran: Kejuruteraan Air Kelulusan: B. Hons.Eng. (Environmental Eng. (Civil Eng) (Hons) (UiTM).my Nama: Cik Wan Zurina Wan Jaafar Bidang kepakaran: Kejuruteraan Alam Sekitar Kelulusan: B. M.Pengajar SLAB Nama: Cik Sharidah Md Amin Bidang kepakaran: Kejuruteraan Alam Sekitar Kelulusan: B. MSc (Geo Env Eng) (Malaya) Email: soenita@umedu.edu. Hons.)(Malaya) Email: sharidah@um.edu.

B.)(UM) Email : zainal84@um.)(UiTM) Email : zaffri@um.Eng. Mohd Hafizan Md Isa Kelulusan: B. MEng (Transpot) (UM) Email: suhana_koting@um. Muhammad Akmal Ramlan Kelulusan: B.Eng. Muhammad Zaffri Saad Kelulusan: Dip. Hons.Civil Eng.)(UM) Email : akmal@um.my Status : Pengajar Sementara Nama : En.Pengajar Sementara Nama : En. Hons.my Status : Pengajar Sementara Nama : En. (Civil Eng. Hons.edu.edu.)(UM) Email : hafizan_isa@um.my Status : Pengajar Sementara Nama: Cik Suhana Koting Bidang kepakaran: Kejuruteraan Jalan Raya Kelulusan: B. (Civil Eng.edu.Eng.my Status : Pengajar Sementara 21 .my Status : Pengajar Sementara Nama : En.Eng. Onn Chiu Chuen Kelulusan: B. (Civil Eng.my Status : Pengajar Sementara Nama : En.)(UM) Email : onnchiuchuen@um.Eng. Hons. Hons.edu. (Civil Eng. Hons.)(Malaya). (UiTM). (Environmental Eng.edu. Zainal Abidin Hasan Kelulusan: B.edu. (Civil Eng.Eng.

KAKITANGAN SOKONGAN JABATAN KEJURUTERAAN AWAM Pentadbiran Nama: Pn .my Nama: Cik Janathal A/P Karuppaya Tel Pejabat : 03-79675351 Email : jana@um.edu. Norhazura Abdullah Tel Pejabat : 03-79675203 Email : azura@um.my Nama: En Mohamad Raditah Mohd Yusof Tel Pejabat : 03-79675351 Email : azat@um.edu.my 22 . Intan Liana Mohamed ALias Tel Pejabat : 03-79675203 Email : intanliana@um.edu.my Nama: Pn.edu.

my Jawatan : Penolong Pegawai Sains Nama: Sreedharan A/L V K Raman Email : sree@um.Sokongan Nama: Pn.edu.edu.edu.my Jawatan : Pembantu Teknik Nama: En.my Jawatan : Pembantu Makmal Kanan Nama: En Ayob Sharif Email : ayobsharif@um.my 23 .my Jawatan : Penolong Pegawai Sains Nama: En Muhmad Nizam Harun Email : muhmad_nizam@um.edu.edu. Kalaiselvi A/P Palani Email : kalai@um. Mohiddin Hamzah Email : mohiddin@um.

Nurfazeeha Omar Zainal Email : nurfazee@um.edu.Sokongan Nama: En.edu. Shahizam Mohd Hasan Email : shahizam@um.edu.my Nama: Pn.my Nama: Cik. Mohd Zaki Hj Alham Email : zakialham@um.my Nama: En.edu.my 24 .my Nama: Cik Rozita Yusop Email : roy69@um.edu. Hasanah Abu Bakar Email : hasanah84@um.

my Nama: Pn. Mohd Termizi Mohamed kasim Email : mohdtermizi@um. Halipah Abd Jalil Email : halipah@um.my Nama: En. Mohd Khairul Anwar Abu Email : anwarabu@um.Sokongan Nama: Pn.edu.my Nama: En.my 25 .edu.edu. Sarimaniza Hj Salleh Email : sarima@um.edu.edu.my Nama: En. Mansor Hitam Email : mansorhitam@um.

Mohd Yusop Zain Email : anwarabu@um.edu. Mohamad Shukri Abdul Jamil Email : shukri@um.Sokongan Nama: En.my Nama: En.edu. Mohd Norli Ropidi Mohd Adnan Email : pdykelate@um.my Nama: En.my 26 .edu.

Kursus Wajib Jabatan .STRUKTUR KURIKULUM IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (ALAM SEKITAR) SESI AKADEMIK 2008/2009 Kursus Kursus Universiti (15%) Isi Kandungan Kemahiran Maklumat TITAS Hubungan Etnik Asas Pembudayaan Keusahawanan Kemahiran Berfikir dan Berkomunikasi untuk Jurutera Awam Kursus Elektif (Luar Fakulti) Kursus Bahasa Inggeris1 Kursus Bahasa Inggeris 2 Ko-Kurikulum Jam Kredit 1 2 2 2 3 2 3 3 2 Sub-Jumlah Jam Kredit 20 Kursus Fakulti (85%) .Kursus Elektif Jabatan 15 94 4 Sub-Jumlah Jam Kredit 113 Jumlah 133 27 .Kursus Teras Fakulti .

Kursus Wajib Jabatan .STRUKTUR KURIKULUM (PELAJAR ANTARABANGSA) IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (ALAM SEKITAR) SESI AKADEMIK 2008/2009 Kursus Kursus Universiti (15%) Isi Kandungan Kemahiran Maklumat Asas Pembudayaan Keusahawanan Pengenalan kepada Malaysia Kemahiran Berfikir dan Berkomunikasi untuk Jurutera Awam Kursus Elektif (Luar Fakulti)/ TITAS(GXEX1410) Kursus Bahasa Inggeris1 Kursus Bahasa Inggeris 2 Ko-Kurikulum Jam Kredit 1 2 2 3 4 3 3 2 Sub-Jumlah Jam Kredit 20 Kursus Fakulti (85%) .Kursus Teras Fakulti .Kursus Elektif Jabatan 15 94 4 Sub-Jumlah Jam Kredit 113 Jumlah 133 28 .

Akhir SK S1 S2 1 S3 S4 2 S5 S6 3 S7 S8 4 JUMLAH KREDIT PRASYARAT KURSUS UNIVERSITI 15% GXEX1401 Kemahiran Maklumat GXEX1410 TITAS GXEX1411 Hubungan Etnik GXEX1412 Asas Pembudayaan Keusahawanan Kemahiran Berfikir dan Berkomunikasi untuk KXEX1161 Jurutera Awam Bahasa Inggeris 1 Kursus Elektif Luar Fakulti Ko-kurikulum Jumlah 2 2 3 3 Bahasa Inggeris 2 (3 J/K) 1 2 1 2 2 2 3 2 2 4 3 2 2 20 6 7 0 0 0 3 0 0 0 0 0 KURSUS FAKULTI 85% Kursus Teras KXEX1110 Asas Sains Bahan 2 KXEX1144 Asas Kalkulus Kejuruteraan KXEX1145 Asas Algebra Kejuruteraan KXEX2165 Moral dan Etika Profesyen Kejuruteraan KXEX2162 Ekonomi. KAEA1122 KAEA1151 KAEA1121. J.Awal SK T. 80 J/K KAES3141. 5 Jam Kredit) KAEA1121. KAEA1122 KAES1143 KXEX1145.1 SK T.Per. KAEA1122 KAEA2223 KAES3141 KAES3141 KAEA3201 KAEA2132 KAEA2256 Min.2 SK T.S. KAES3234 3 3 2 3 3 3 17 3 4 8 1 13 11 0 10 12 5 7 2 2 4 11 11 0 Kursus Berkaitan 0 10 17 0 1 1 0 15 15 0 16 16 0 0 3 0 12 16 0 14 14 0 5 5 0 17 17 0 0 0 Nota: Jadual Penawaran Kursus tertakluk kepada pindaan Fakulti dari semasa ke semasa. KAEA3257 Hidraulik Gunaan KAES4281 Tesis KAEA4282 Rekabentuk Bersepadu KAES4246 Pencemaran Udara dan Hingar KAES4247 Pengurusan Sisa Pepejal KAES4248 Perawatan Air Sisa KAEA4165 Pengurusan dan Teknologi Pembinaan KAES4250 Sistem Pengurusan Alam Sekitar Sub Jumlah 10 Kursus Pilihan KAEA43XX *Elektif 1 KAEA43XX *Elektif 2 Sub Jumlah 0 Jumlah 12 JUMLAH JAM KREDIT 18 3 2 2 2 2 2 0 2 2 5 0 2 2 0 0 0 0 3 2 2 2 2 2 2 15 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 6 4 3 2 3 3 3 94 2 2 4 113 133 KXEX1144 2 3 3 Kerja Lapangan Ekologi ( KAES1146.Per. 1 Jam Kredit) 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 Latihan Industri ( KAES3191.A.SESI AKADEMIK 2008/2009 KOD KURSUS T. Kewangan & Jurutera KXEX2166 Undang-undang & Jurutera KXEX2244 Persamaan Pembezaan Biasa Sub Jumlah 2 Kursus Wajib KAEA1102 Lukisan untuk Jurutera Awam 3 KAEA1121 Mekanik Kejuruteraan 3 KAEA1144 Asas Ukur KAES1143 Mikrobiologi bagi Jurutera Alam Sekitar 2 KAES1144 Ekologi Daratan dan Akuatik 2 KAEA1122 Kekuatan Bahan KAEA1151 Mekanik Bendalir KAEA2101 Pengaturcaraan Komputer KAEA2103 Statistik dan Kebarangkalian KAEA2126 Bahan Konkrit KAEA2134 Asas Geologi Kejuruteraan KAEA2223 Teori Struktur I KAEA2256 Hidraulik Saluran Terbuka KAEA2132 Mekanik Tanah I KAEA2155 Sumber Air KAES2213 Rekabentuk Konkrit Bertetulang KAES2245 Kesihatan Alam Sekitar dan Higin Pekerjaan KAEA3201 Matematik Kejuruteraan Awam KAES3217 Rekabentuk Struktur Keluli KAEA3224 Teori Struktur II KAES3141 Kimia Alam Sekitar KAES3244 Pengangkutan Bahan Pencemar KAES3242 Pengenalan Prinsip Proses KAEA3202 Matematik Kejuruteraan Awam II KAES3234 Kejuruteraan Geoteknikal utk. 80 J/K Min.PLANNER PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (ALAM SEKITAR) . KXEX2244 KAEA1121. 29 . Pelajar perlu melengkapkan 133 jam kredit untuk pengijazahan * Kursus elektif yang ditawarkan pada setiap semester mungkin berbeza daripada senarai yang dikemukakan.

2 SK T. 80 JK Min. 1 Jam Kredit) 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 Latihan Industri ( KAES3191.Awal SK T.S.SESI AKADEMIK 2008/2009 ANTARABANGSA KOD KURSUS T. 80 JK KAES3141. Akhir SK S1 S2 1 S3 S4 2 S5 S6 3 S7 S8 4 JUMLAH KREDIT PRASYARAT KURSUS UNIVERSITI 15% GXEX1401 Kemahiran Maklumat GXEX1412 Asas Pembudayaan Keusahawanan GXEX1413 Pengenalan kepada Malaysia Kemahiran Berfikir dan Berkomunikasi untuk KXEX1161 Jurutera Awam Kursus Elektif Luar Fakulti 1 / TITAS(GXEX1410) Kursus Elektif Luar Fakulti 2 Bahasa Inggeris 1 Ko-kurikulum Jumlah 2 2 3 Bahasa Inggeris 2 (3 J/K) 1 1 2 3 2 2 2 4 2 2 3 2 20 3 6 5 0 0 0 3 2 0 0 0 0 KURSUS FAKULTI 85% Kursus Teras KXEX1110 Asas Sains Bahan 2 KXEX1144 Asas Kalkulus Kejuruteraan KXEX1145 Asas Algebra Kejuruteraan KXEX2165 Moral dan Etika Profesyen Kejuruteraan KXEX2162 Ekonomi.Per. 5 Jam Kredit) KAEA1121. KAEA1122 KAEA1151 KAEA1121. J.A. KAES3234 3 3 2 3 3 3 17 3 4 10 1 13 11 0 10 12 5 7 2 2 4 11 11 0 Kursus Berkaitan 0 12 17 0 1 1 0 15 15 0 16 16 0 0 3 0 12 14 0 14 18 0 5 5 0 17 17 0 0 0 Note: Jadual Penawaran Kursus tertakluk kepada pindaan Fakulti dari semasa ke semasa. Kewangan & Jurutera KXEX2166 Undang-undang & Jurutera KXEX2244 Persamaan Pembezaan Biasa Sub Jumlah 2 Kursus Wajib KAEA1102 Lukisan untuk Jurutera Awam 3 KAEA1121 Mekanik Kejuruteraan 3 KAEA1144 Asas Ukur KAES1143 Mikrobiologi bagi Jurutera Alam Sekitar 2 KAES1144 Ekologi Daratan dan Akuatik KAEA1122 Kekuatan Bahan KAEA1151 Mekanik Bendalir KAEA2101 Pengaturcaraan Komputer KAEA2103 Statistik dan Kebarangkalian KAEA2126 Bahan Konkrit KAEA2134 Asas Geologi Kejuruteraan KAEA2223 Teori Struktur I KAEA2256 Hidraulik Saluran Terbuka KAEA2132 Mekanik Tanah I KAEA2155 Sumber Air KAES2213 Rekabentuk Konkrit Bertetulang KAES2245 Kesihatan Alam Sekitar dan Higin Pekerjaan KAEA3201 Matematik Kejuruteraan Awam KAES3217 Rekabentuk Struktur Keluli KAEA3224 Teori Struktur II KAES3141 Kimia Alam Sekitar KAES3244 Pengangkutan Bahan Pencemar KAES3242 Pengenalan Prinsip Proses KAEA3202 Matematik Kejuruteraan Awam II KAES3234 Kejuruteraan Geoteknikal utk. KAEA3257 Hidraulik Gunaan KAES4281 Tesis KAEA4282 Rekabentuk Bersepadu KAES4246 Pencemaran Udara dan Hingar KAES4247 Pengurusan Sisa Pepejal KAES4248 Perawatan Air Sisa KAEA4165 Pengurusan dan Teknologi Pembinaan KAES4250 Sistem Pengurusan Alam Sekitar Sub Jumlah 8 Kursus Pilihan KAEA43XX *Elektif 1 KAEA43XX *Elektif 2 Sub Jumlah 0 Jumlah 10 TOTAL CREDIT HOURS 16 3 2 2 2 2 2 0 2 2 5 0 2 2 0 0 0 0 3 2 2 2 2 2 2 15 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 6 4 3 2 3 3 3 94 2 2 4 113 133 KXEX1144 2 2 3 3 Kerja Lapangan Ekologi ( KAES1146. KXEX2244 KAEA1121.Per.PLANNER PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (ALAM SEKITAR) . KAEA1122 KAEA2223 KAES3141 KAES3141 KAEA3201 KAEA2132 KAEA2256 Min. *Pelajar juga boleh mengambil subjek TITAS (GXEX 1410) sebagai ganti kepada satu subjek elektif luar fakulti 30 . Pelajar perlu melengkapkan 133 jam kredit untuk pengijazahan * Kursus elektif yang ditawarkan pada setiap semester mungkin berbeza daripada senarai yang dikemukakan. KAEA1122 KAES1143 KXEX1145.1 SK T.

64 55 . KAES3242 Pengenalan Prinsip Proses KAES3244 Pengangkutan Bahan Pencemar KAEA4165 Pengurusan dan Teknologi Pembinaan KAES4246 Pencemaran Udara dan Hingar KAES4247 Pengurusan Sisa Pepejal KAES4248 Perawatan Air Sisa KAES4250 Sistem Pengurusan Alam Sekitar KAES4281 Tesis KAEA4282 Rekabentuk Bersepadu Sub-Jumlah Jam Kredit KURSUS PILIHAN KAEA43XX *Elektif 1 KAEA43XX *Elektif 2 Sub-Jumlah Jam Kredit JUMLAH JAM KREDIT 3 2 2 2 2 2 2 15 D C C D D D C 3 3 3 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 5 2 3 2 2 3 3 2 3 3 6 4 94 C C C C C C C S C C C C C C C C C C C C C C C S C C C C C C C C C C C 2 2 4 133 C C Catatan: Pelajar perlu melengkapkan 133 jam kredit untuk pengijazahan * Kursus elektif yang ditawarkan pada setiap semester mungkin berbeza daripada senarai yang dikemukakan *Kursus Pengenalan kepada Malaysia hanya wajib untuk pelajar asing 31 .3 3.0 2.3 2.S.69 60 .SESI AKADEMIK 2008/2009 KOD KURSUS JUMLAH KREDIT GRED LULUS Markah 1 2 2 2 3 3 2 3 2 20 S C C C S S S C D 80 .5 1.100 75 .59 50 .0 1.7 3.0 3.7 2. Kewangan dan Jurutera KXEX2166 Undang-undang dan Jurutera KXEX2244 Persamaan Pembezaan Biasa Sub-Jumlah Jam Kredit KURSUS WAJIB KAEA1102 Lukisan untuk Jurutera Awam KAEA1121 Mekanik Kejuruteraan KAEA1122 Kekuatan Bahan KAEA1144 Asas Ukur KAEA1151 Mekanik Bendalir KAES1143 Mikrobiologi bagi Jurutera Alam Sekitar KAES1144 Ekologi Daratan dan Akuatik KAES1146 Kerja Lapangan Ekologi KAEA2101 Pengaturcaraan Komputer KAEA2103 Statistik dan Kebarangkalian KAEA2126 Bahan Konkrit KAEA2132 Mekanik Tanah I KAEA2134 Asas Geologi Kejuruteraan KAEA2155 Sumber Air KAEA2223 Teori Struktur I KAEA2256 Hidraulik Saluran Terbuka KAES2213 Rekabentuk Konkrit Bertetulang KAES2245 Kesihatan Alam Sekitar dan Higin Pekerjaan KAEA3201 Matematik Kejuruteraan Awam KAEA3202 Matematik Kejuruteraan Awam II KAEA3224 Teori Struktur II KAEA3257 Hidraulik Gunaan KAES3141 Kimia Alam Sekitar KAES3191 Latihan Industri KAES3217 Rekabentuk Struktur Keluli KAES3234 Kejuruteraan Geoteknikal utk.79 70 .74 65 .49 40 .7 1.44 35 . J.0 0.JADUAL SYARAT PENGIJAZAHAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (ALAM SEKITAR) SPET .A.0 Maksud Cemerlang Cemerlang Kepujian Kepujian Kepujian Lulus Lulus Lulus Pinggiran Lulus Pinggiran Lulus Pinggiran Gagal KURSUS UNIVERSITI GXEX1401 Kemahiran Maklumat GXEX1410 TITAS GXEX1411 Hubungan Etnik GXEX1412 Asas Pembudayaan Keusahawanan Kursus Bahasa Inggeris 1 Kursus Bahasa Inggeris 2 Ko-Kurikulum KXEX1161 Kemahiran Berfikir dan Berkomunikasi untuk Jurutera Awam Kursus Elektif Luar Fakulti Sub-Jumlah Jam Kredit KURSUS TERAS KXEX1110 Asas Sains Bahan KXEX1144 Asas Kalkulus Kejuruteraan KXEX1145 Asas Algebra Kejuruteraan KXEX2165 Moral dan Etika Profesyen Kejuruteraan KXEX2162 Ekonomi.39 < 35 SKIM PEMARKAHAN Gred A AB+ B BC+ C CD+ D F Mata Gred 4.54 45 .

74 65 . J.5 1.69 60 .49 40 .A.39 < 35 SKIM PEMARKAHAN Gred A AB+ B BC+ C CD+ D F Mata Gred 4.0 1.79 70 .54 45 .7 3.0 2.44 35 . Kewangan dan Jurutera KXEX2166 Undang-undang dan Jurutera KXEX2244 Persamaan Pembezaan Biasa Sub-Jumlah Jam Kredit KURSUS WAJIB KAEA1102 Lukisan untuk Jurutera Awam KAEA1121 Mekanik Kejuruteraan KAEA1122 Kekuatan Bahan KAEA1144 Asas Ukur KAEA1151 Mekanik Bendalir KAES1143 Mikrobiologi bagi Jurutera Alam Sekitar KAES1144 Ekologi Daratan dan Akuatik KAES1146 Kerja Lapangan Ekologi KAEA2101 Pengaturcaraan Komputer KAEA2103 Statistik dan Kebarangkalian KAEA2126 Bahan Konkrit KAEA2132 Mekanik Tanah I KAEA2134 Asas Geologi Kejuruteraan KAEA2155 Sumber Air KAEA2223 Teori Struktur I KAEA2256 Hidraulik Saluran Terbuka KAES2213 Rekabentuk Konkrit Bertetulang KAES2245 Kesihatan Alam Sekitar dan Higin Pekerjaan KAEA3201 Matematik Kejuruteraan Awam KAEA3202 Matematik Kejuruteraan Awam II KAEA3224 Teori Struktur II KAEA3257 Hidraulik Gunaan KAES3141 Kimia Alam Sekitar KAES3191 Latihan Industri KAES3217 Rekabentuk Struktur Keluli KAES3234 Kejuruteraan Geoteknikal utk.S.7 1.64 55 . KAES3242 Pengenalan Prinsip Proses KAES3244 Pengangkutan Bahan Pencemar KAEA4165 Pengurusan dan Teknologi Pembinaan KAES4246 Pencemaran Udara dan Hingar KAES4247 Pengurusan Sisa Pepejal KAES4248 Perawatan Air Sisa KAES4250 Sistem Pengurusan Alam Sekitar KAES4281 Tesis KAEA4282 Rekabentuk Bersepadu 3 2 2 2 2 2 2 15 D C C D D D C Sub-Jumlah Jam Kredit KURSUS PILIHAN KAEA43XX *Elektif 1 KAEA43XX *Elektif 2 3 3 3 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 5 2 3 2 2 3 3 2 3 3 6 4 94 C C C C C C C S C C C C C C C C C C C C C C C S C C C C C C C C C C C Sub-Jumlah Jam Kredit JUMLAH JAM KREDIT 2 2 4 133 C C Catatan: Pelajar perlu melengkapkan 133 jam kredit untuk pengijazahan * Kursus elektif yang ditawarkan pada setiap semester mungkin berbeza daripada senarai yang dikemukakan *Kursus Pengenalan kepada Malaysia hanya wajib untuk pelajar asing 32 .3 3.SESI AKADEMIK 2008/2009 ANTARABANGSA KOD KURSUS JUMLAH KREDIT GRED LULUS Markah 1 2 2 3 3 2 3 2 2 20 S C C S S S C D D 80 .59 50 .0 3.0 Maksud Cemerlang Cemerlang Kepujian Kepujian Kepujian Lulus Lulus Lulus Pinggiran Lulus Pinggiran Lulus Pinggiran Gagal KURSUS UNIVERSITI GXEX1401 Kemahiran Maklumat GXEX1412 Asas Pembudayaan Keusahawanan GXEX1413 Pengenalan kepada Malaysia Kursus Bahasa Inggeris 1 Kursus Bahasa Inggeris 2 Ko-Kurikulum KXEX1161 Kemahiran Berfikir dan Berkomunikasi untuk Jurutera Awam Kursus Elektif Luar Fakulti 1 / TITAS Kursus Elektif Luar Fakulti 2 Sub-Jumlah Jam Kredit KURSUS TERAS KXEX1110 Asas Sains Bahan KXEX1144 Asas Kalkulus Kejuruteraan KXEX1145 Asas Algebra Kejuruteraan KXEX2165 Moral dan Etika Profesyen Kejuruteraan KXEX2162 Ekonomi.7 2.3 2.0 0.JADUAL SYARAT PENGIJAZAHAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (ALAM SEKITAR) SPET .100 75 .

Pengenalan penggunaan sumber rujukan asas (dalam bentuk bercetak dan elektronik) Mengenal jenis rujukan Langkah dan strategi pencarian maklumat Pencarian maklumat dalam Pendeta WebPAC Pencarian maklumat dalam Pangkalan Data Dalam Talian Pencarian maklumat dalam Internet Cara menyediakan senarai rujukan Kaedah Penilaian : Penilaian berterusan: 40% (Ujian – 15%. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. 2.edu. Projek – 25%) Peperiksaan: 60% UM-PT01-PK03-BR003-S01 33 . 7. 6.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. 4.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. 5. 3. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : Sinopsis Kandungan Kursus : PERPUSTAKAAN BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PERKHIDMATAN AKADEMIK GXEX 1401 Kursus Kemahiran Maklumat 1 - Lihat LAMPIRAN 1.

Pendeta WebPAC. Latihan amali Bahan Pengajaran/ Peralatan : Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Pustakawan Bahagian Kemahiran Maklumat Perpustakaan Utama 79673384 Isnin – Jumaat/ 8. Perpustakaan Utama Ujian : Projek : Peperiksaan : Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : UM-PT01-PK03-BR004-S01 34 .edu. Panduan mencari maklumat. 2. Buku Panduan dan Buku Latihan Kursus Kemahiran Maklumat 2.). 4. Pangkalan Data Dalam Talian dan Sumber dalam Internet. & Yushiana Mansor. (1998).my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. Guide to the use of libraries and information sources (7th ed.K. S. Gates.edu. Pahang: PTS Profesional. Laman Web Kursus Kemahiran Maklumat GXEX 1401 (www. 1. Effective literature searching for students. – 5. Makmal Komputer D. J.umlib.00 ptg. Tahun Akademik: Semester: 2008/2009 Rujuk jadual penawaran Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : GXEX 1401 Kursus Kemahiran Maklumat Bahasa Malaysia 1 - 1.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. (1994).00 pg. Slaid Persembahan (MS Power Point) 3.um. (2005). Aldershot: Gowers. Irma Indayu Omar. Gash.my/gxexweb) Kuliah. New York:McGraw Hill 3.

Menyediakan Senarai 2. Laman Web Buku Panduan dan Latihan.Pangkalan Data Dalam Talian Aktiviti : Latihan 7 Internet : World Wide Web Internet : Penilaian Laman Web Aktiviti : Latihan 8 & Projek Bahagian E Gaya Rujukan .Opsyen Tajuk Perkara. Mengenal Jenis Rujukan Aktiviti: Latihan 1 & 2 Pendeta WebPAC .Penghubung Boolean Aktiviti : Latihan 6 & Projek Bahagian B Strategi Pencarian .Opsyen Pengarang Aktiviti : Latihan 4 Pendeta WebPAC . Laman Web Buku Panduan dan Latihan. Laman Web Buku Panduan dan Latihan. Laman Web 12 13 14 UM-PT01-PK03-BR004-S01 35 . Laman Web 10 11 Buku Panduan dan Latihan.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Buku Panduan dan Latihan. Laman Web Buku Panduan dan Latihan. Laman Web Buku Panduan dan Latihan. Laman Web 7 8 9 Buku Panduan dan Latihan. Laman Web 4 5 6 Buku Panduan dan Latihan. Jenis Rujukan Asas 2.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Laman Web Buku Panduan dan Latihan. Nombor Panggilan & Nombor Kelas Aktiviti : Latihan 5 Strategi Pencarian .Opsyen Judul Aktiviti : Latihan 3 Pendeta WebPAC . Laman Web Buku Panduan dan Latihan. Laman Web Buku Panduan dan Latihan.Taklimat Peperiksaan 2 3 Buku Panduan dan Latihan. Gaya Rujukan .Peraturan Am Aktiviti : Latihan 9 Gaya Rujukan . Pengenalan Kepada Perpustakaan 2.Pangkalan Data Dalam Talian Aktiviti : Projek Bahagian D Sumber Rujukan Indeks & Abstrak II . Laman Web 1 1.Menyediakan Senarai Aktiviti : Latihan 10 & Projek Bahagian F 1.Pendeta WebPAC Aktiviti : Ujian & Projek Bahagian C Sumber Rujukan Indeks & Abstrak I .edu. Laman Web Buku Panduan dan Latihan. Taklimat Kursus 1.

Islam dalam Tamadun Melayu serta peranannya dalam pembinaan Tamadun Malaysia.edu.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. kelakuan dan kepercayaan orang lain. Islam Hadhari dan proses pembangunan negara. Menghayati jati diri bangsa Malaysia sebagai sebuah negara berbagai kaum yang mengamalkan kehidupan yang bertoleransi seterusnya mengenali dan menghormati sikap. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Canseleri SKET Kursus Wajib Universiti Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : GXEX1410 TITAS 2 - Pada akhir kursus ini. interaksi antara pelbagai tamadun (Melayu. Peperiksaan akhir: 100% Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 36 . Islam dalam Tamadun Melayu. nilai dan aspek utama pengajian ketamadunan di Malaysia. 2. Menjelaskan isu-isu ketamadunan dan peradaban dan meningkatkan kemahiran berfikir seperti menjelaskan. 3. menganalisis dan menilai perbincangan. Cina dan India). Menerangkan prinsip. isu-isu kontemporari tamadun Islam dan tamadun Asia.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. pelajar dapat: 1. Sinopsis Kandungan Kursus : Kursus ini merupakan satu kursus yang memperkatakan tentang ilmu ketamadunan yang mencakupi pengenalan ilmu ketamadunan. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj.

Singapura. 3.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. 2005. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : 2008/2009 Rujuk jadual penawaran GXEX1410 TITAS Bahasa Malaysia 2 - Rujukan Utama : 1. Tamadun Islam dan Tamadun Melayu. 2006. Islam dan Dialog Peradaban : Satu Perspektif . 2005. Muqaddimah Ibn Khaldun. Skudai : Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. Penerbit UM. Kuala Lumpur : Pusat Dialog Peradaban Universiti Malaya 4. Pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah. Kuala. 5.edu. Pustaka Nasional. komputer/komputer riba dan nota kuliah Kuliah 1. Peradaban Melayu. 1983. Bahan Pengajaran/ Peralatan : Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: LCD projektor. 2. 2001. Ibn Khaldun.Lumpur : Penerbit Universiti Malaya. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. Tamadun Islam dan Tamadun Asia. Mohd Kaharuddin Mohd Balwi. Kemahiran berkomunikasi.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Penerbit UM. Azizan Baharuddin. Pensyarah SKET SKET 79675410/5488 Dewan Kuliah Akademi/Fakulti/Pusat Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : Peperiksaan akhir UM-PT01-PK03-BR004-S01 37 . 2.

komputer dan nota kuliah LCD. Latar belakang dan Pandangan Semesta Masyarakat Melayu Bahasa dan Kesusasteraan Melayu Kesenian.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN LCD. komputer dan nota kuliah LCD. komputer dan nota kuliah LCD. komputer dan nota kuliah LCD. komputer dan nota kuliah LCD. komputer dan nota kuliah Nota kuliah LCD.edu. komputer dan nota kuliah LCD. komputer dan nota kuliah LCD. komputer dan nota kuliah LCD.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. komputer dan nota kuliah 13 14 UM-PT01-PK03-BR004-S01 38 . Proses Sosialisasi dan Pembudayaan Masyarakat Melayu Tamadun Melayu Sebagai Asas dan Kelangsungan Tamadun Malaysia Isu-isu Kontemporari dalam Tamadun Islam dan Tamadun Melayu Isu-isu Kontemporari dalam Tamadun Islam dan Tamadun Melayu 9 10 11 12 LCD. komputer dan nota kuliah LCD. komputer dan nota kuliah LCD. komputer dan nota kuliah 1 2 Konsep Tamadun Konsep Tamadun 3 Interaksi Antara Tamadun 4 5 Interaksi Antara Tamadun Prolegomena Tamadun Islam 6 Sumber dan Prinsip Tamadun Islam 7 8 Ilmu dan Pembangunan Masyarakat Islam Islam Hadhari Di Malaysia Kepimpinan Dalam Tamadun Islam Isu-Isu Tamadun Islam Cabaran-cabaran Semasa Tamadun Islam Konsep.

Kerja kursus – 40% Peperiksaan akhir – 60% Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 39 . pelajar dapat: 1. perkembangan ekonomi. berinteraksi dengan orang lain dan bekerja secara efektif bersama mereka untuk mencapai objektif yang sama.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat.edu. 5. 3. Menghayati konsep Islam Hadhari dan hubungan etnik. perkembangan ekonomi dan politik. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. 2.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. 4. Menerangkan tentang permuafakatan sosial dan asas-asas keharmonian hubungan etnik di Malaysia daripada perspektif perlembagaan. Pelajar juga akan didedahkan dengan sejarah pluraliti masyarakat Alam Melayu dan masyarakat Malaysia kontemporari. Menerangkan tentang pluraliti budaya masyarakat dan kumpulan etnik di Alam Melayu dan Malaysia kontemporari dari perspektif sejarah. Selain itu. Elektif Luar Fakulti dan TITAS. Sehubungan itu perbincangan tentang cabaran terhadap hubungan etnik di Malaysia dan global juga perlu bagi membentuk masyarakat berintegrasi. Kursus Wajib Universiti GXEX1411 Hubungan Etnik 2 - Pada akhir kursus ini. seterusnya mengamalkan sikap beretika di samping mempunyai rasa tanggungjawab terhadap masyarakat. Menunjuk cara pengalaman pembelajaran yang kreatif tentang sosial dan kehidupan budaya masyarakat Malaysia melalui hubungan baik. Sinopsis Kandungan Kursus : Kursus ini akan memperkenalkan konsep asas dan teori hubungan etnik. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : Canseleri Seksyen Kokurikulum. Menjelaskan tentang konsep asas dan teori hubungan etnik. topik-topik tentang perlembagaan. politik dan Islam Hadhari dalam konteks hubungan etnik juga akan diperjelaskan.

3. Abdul Aziz Bari. Kuliah.B. December 5. Komputer/Komputer riba dan nota kuliah. Jomo. Pp. Pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah.edu. 2. Volume 5. The Secular and The Modern: A Brief Critical Survey On Islam in Malaysia’.U Wu.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Inter-Asia cultural studies.penyerahan tugasan dan peperiksaan akhir UM-PT01-PK03-BR004-S01 40 . 3.Y. Hong Kong:The Chinese University of Hong Kong. kajian lapangan dan pembentangan 1. Pembangunan ekonomi dan kelas sosial di Semenanjung Malaysia. (Ed. 4. H. Bahan Pengajaran/ Peralatan : Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: LCD Projektor. 2004. ‘The Religious.).my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. Kemahiran kerja berpasukan. Number 3. Bangi:UKM 2. 2000. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 2008/2009 Rujuk jadual penawaran GXEX1411 Hubungan Etnik Bahasa Malaysia 2 1. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Azmi Aziz & Shamsul A. MacQueen & Yamamoto Y. D. Emerging pluralism in Asia and the Pacific. S. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1971. The Plural. 1998. 67-83. Syed Mohamad Naquib Al-Attas. Perlembagaan Malaysia: Asas-asas dan Masalah. Kemahiran berkomunikasi. Pensyarah SKET SKET 79675410/5488 Dewan Kuliah Fakulti Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : Pembentangan. Islam dan Sejarah Kebudayaan Melayu.

komputer dan nota kuliah LCD. komputer dan nota kuliah LCD dan komputer LCD dan komputer LCD dan komputer LCD dan komputer 1 2 3 Konsep-konsep Asas Hubungan Etnik Teori Hubungan Etnik Pluraliti Masyarakat Alam Melayu Dalam Sejarah 4 Pluraliti Masyarakat Malaysia Kontemporari 5 Perlembagaan Malaysia dalam Konteks Hubungan Etnik di Malaysia Pembangunan Ekonomi dalam Konteks Hubungan Etnik di Malaysia Cabaran terhadap Hubungan Etnik di Malaysia dan Global 6 7 8 Pembangunan Politik Dalam Konteks Hubungan Etnik di Malaysia Islam Hadhari dan Hubungan Etnik 9 10 Hubungan Etnik ke arah Masyarakat Berintegrasi 11 12 13 14 Pembentangan Kumpulan Pembentangan Kumpulan Pembentangan Kumpulan Pembentangan Kumpulan UM-PT01-PK03-BR004-S01 41 . komputer dan nota kuliah LCD. komputer dan nota kuliah LCD. komputer dan nota kuliah LCD. komputer dan nota kuliah LCD.edu. komputer dan nota kuliah LCD. komputer dan nota kuliah LCD.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN LCD. komputer dan nota kuliah LCD. komputer dan nota kuliah LCD.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.

Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : Canseleri Seksyen Kokurikulum. Di samping itu. Kursus Wajib Universiti GXEX1412 Asas Pembudayaan Keusahawanan 2 jam - Pada akhir kursus ini. Menerangkan dan menjelaskan mengenai etika keusahawanan serta mengaplikasi nilai-nilai murni keusahawanan.Kehadiran seminar . Antara topik yang akan diajar termasuklah konsep dan perkembangan keusahawan. Inisiatif ini diambil untuk membuka minda dan merangsang semangat keusahawanan kepada kumpulan sasar yang berpotensi. Mengaplikasi aspek kreativiti dan inovasi dalam keusahawanan.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. merancang perniagaan dan kemahiran mengurus projek perniagaan. analisis kompetensi keusahawanan diri. 3.10%. a) Penilaian berterusan (70%): . Menerangkan konsep keusahawanan dan kepentingan bidang keusahawanan. praktikum keusahawanan 30%. peluang perniagaan. Membuat penilaian diri dan menilai sifat keusahawanan dalam diri.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 42 . pelajar dapat: 1.10%. b) Peperiksaan akhir (30%). Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. kemahiran memulakan perniagaan. Menyediakan rancangan perniagaan. 4. etika keusahawanan. Sinopsis Kandungan Kursus : Kursus ini cuba menerapkan elemen asas pembudayaan keusahawanan kepada semua pelajar institusi pengajian tinggi awam. 5. Elektif Luar Fakulti dan TITAS.20% dan tugasan kumpulan . kreativiti dan inovasi dalam keusahawanan. pembentangan laporan praktikum . 2.edu. pengalaman amali melalui kerja lapangan atau penglibatan langsung pelajar dalam pengendalian satu projek perniagaan secara individu/berkumpulan diharap dapat mencetus minat serta memberi latihan yang lebih bermakna dan berkesan kepada pelajar mengenai realiti dunia perniagaan sebenar.

Bahan Pengajaran/ Peralatan : Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Nota kuliah. Berfikir secara kritis dan penyelesaian masalah. Kuliah. R. & Shepherd. pembentangan.F.A. D. Keusahawanan Encik Abd. Hisrich. Singapore : McGraw Hill. Inc. process. 2003. Kuratko. Ab. New Jersey : Pearson Education. Edition.edu. P. & Kuehl. Kemahiran berkomunikasi. kajian lapangan dan pembentangan. Entrepreneurship theory. Peters. LCD Projektor dan komputer riba. 7th. Entrepreneurship. Rosli Mahmood & rakan-rakan. R.. 2. Bhd. UM-PT01-PK03-BR004-S01 43 . 2007. Bekerjasama dalam kumpulan. 3. C. 2. 4th. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 2008/2009 Rujuk jadual penawaran GXEX1412 Asas Pembudayaan Keusahawanan Bahasa Malaysia 2 - 1. Malaysia : Thomson. 2007. 5.D. Entrepreneurship. & Hodgetts. 2007. Lambing. D. 2005. Latiff bin Sukri @ Samsuri & Puan Ponmalar a/p Alagappar SKET 79675429/5430 Dewan Kuliah Akademi/Fakulti/Pusat Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : Kerja lapangan. Prinsip-prinsip Asas Keusahawanan.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Malaysia : Pearson Malaysia Sdn. Prinsip Keusahawanan.R.P. Aziz Yusof. 6th. 1. 4. Edition.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan.M. 4.A. Edition. M. Canada : Thomson South-Western. 3. penyerahan tugasan dan peperiksaan akhir. practice.

Bahan bacaan. komputer riba. Bahan bacaan. komputer riba. Bahan bacaan. LCD. Bahan bacaan. LCD. Bahan bacaan. LCD. Bahan bacaan. komputer riba. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Konsep dan perkembangan keusahawan Analisis kompetensi keusahawanan diri Etika keusahawanan Kreativiti dan inovasi dalam keusahawanan Peluang perniagaan Kemahiran memulakan perniagaan Merancang perniagaan Kemahiran mengurus projek perniagaan Seminar/Forum Keusahawanan Pembentangan Kumpulan Pembentangan Kumpulan Pembentangan Kumpulan Pembentangan Kumpulan Pembentangan Kumpulan UM-PT01-PK03-BR004-S01 44 . LCD. komputer riba. komputer riba. Bahan bacaan. Bahan bacaan. Bahan bacaan. LCD.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. komputer riba. LCD. Bahan bacaan. komputer riba. komputer riba. LCD. LCD. komputer riba. LCD.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Bahan bacaan. LCD.edu. Bahan bacaan. Bahan bacaan. komputer riba. komputer riba. LCD. LCD. komputer riba. LCD. komputer riba. komputer riba. LCD. Bahan bacaan.

Memahami gambarajah fasa keseimbangan.Menerangkan teori-teori asas seperti struktur atom dan kecacatankecacatan bahan. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. 4. sifat-sifat dan ujian mekanik. 5.Struktur Kristal dan Amorfus dalam bahan. Struktur atom dan pengiketan. Memahami sifat-sifat elektri dan magnet bahan. Struktur. Pemejalan dan kecacatan Kristal. sifat-sifat. 2. Sifat-sifat makanik logam.edu. pelajar akan dapat: 1. Sinopsis Kandungan Kursus: Pengenalan kepada Sains Bahan dan Kejuruteraan. Memahamai pengkelasan polimer dan getah. Fakulti: Jabatan Program Pengajian: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Objektif Kursus: KEJURUTERAAN Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan KXEX 1110 Asas Sains Bahan 3 Tiada Di akhir kursus ini. 3. Mendalami teori-teori karatan asas dan kaedah-kaedah kawalan. proses dan kegunaannya. kegunaan dan pemprosesan seramik.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. Penilaian berterusan: 20% Ujian: 20% Peperiksaan 60% Kaedah Penilaian: UM-PT01-PK03-BR003-S01 45 .UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. seramik dan komposit serta cirri-ciri. Gambarajah Fasa dan aloi kejuruteraan.

.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. makmal. Callister. Sila rujuk kepada jadual jabatan Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : Sila rujuk kepada jadual jabatan Ujian dan Peperiksaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 46 . McGraw Hill. Smith. Javad Hashemi. Jr. 2. Materials Science and Engineering: An Introduction. peperiksaan. William D. William F. Foundation of Materials Sciencce and Engineering. tutorial. kerja kursus.edu. ujian. Wiley Bahan Pengajaran/ Peralatan : Kaedah PengajaranPembelajaran : Pensyarah: Bilik: Nota dan contoh/ papan putih dan ‘power point’ Kuliah.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 2008/2009 Rujuk jadual penawaran KXEX 1110 Asas Sains Bahan 3 Tiada 1.

edu.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU 1 2 3 4 5 6 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Introduction to Materials Science and Engineering Atomic Structure and Bonding Crystal and Amorphous sturcture in Materials Crystal and Amorphous sturcture in Materials Solidification and Crystalline Imperfection Diffusion Mechanical Properties of Metals Mechanical Properties of Metals (Continue) Phase Diagrams and Engineering Alloys Test Structure and Properties of Ceramics Application and Processing of Ceramics Polymer and Composites Electrical and Magnetic Properties Revision RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Ruj 1 dan 2 Ruj 1 dan 2 Ruj 1 dan 2 Ruj 1 dan 2 Ruj 1 dan 2 Ruj 1 dan 2 7 8 9 10 11 12 13 14 Ruj 1 dan 2 Ruj 1 dan 2 Ruj 1 dan 2 Ruj 1 dan 2 Ruj 1 dan 2 Ruj 1 dan 2 Ruj 1 dan 2 Ruj 1 dan 2 UM-PT01-PK03-BR004-S01 47 .

Mengenalpasti pandangan penting dalam analisis ekonomi bagi menangani masalah ekonomi semasa bagaimana mengagih sumber-sumber yang kekurangan untuk memenuhi permintaan permintaan yang tidak terhad. pelajar sepatutnya dapat melakukan perkara perkara berikut: 1. Penilaian berterusan: 40% Peperiksaan: 60% Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 48 . konsep dan berasaskan ilmu bagaimana jurutera mentadbir kos projek kejuruteraan dan menilai sesuatu pelaburan. Kursus ini bermula dengan memberi tumpuan kepada mikro ekonomi di mana pelajar meniliti konsep dan prinsip pelanggan individu dan gelagat pembekal. pelajar akan di di dedahkan kepada proses pemikiran.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Kewangan. Memberi manfaat kepada keperluan praktik seseorang jurutera dalam membuat pilihan kewangan berasaskan maklumat tepat dan baik dalam projek projek kejuruteraan. 4. Sinopsis Kandungan Kursus : Kursus ini memperkenalkan prinsip dan kaedah menganalisis ekonomi yang memerlukan pemikiran cerdas dalam menyelesaikan masalah ekonomi. 2. 3.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. seterusnya membuat pilihan terbaik diantara pilihan sedia ada.edu. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. Dalam bahagian kedua kursus ini. Mengaplikasi konsep “Time Value of Money” dan “discounted cash flow” dalam membuat pilihan pelaburan dan pengurusan kewangan. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : Kejuruteraan Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan KXEX2162 Ekonomi. Memahami konsep hukum permintaan dan penawaran beserta analisis persaingan di pasaran. dan Jurutera 2 Tiada Pada penghujung kursus ini.

Chan S.com Sila rujuk jadual waktu Ujian: Peperiksaan: UM-PT01-PK03-BR004-S01 49 . . McEachern. Blank Tarquin.A Contemporary Introduction. Engineering Economy. McGrawHill. Seventh Edition. Prentice Hall. Third Edition. Prentice Hall. 2002 Rujukan: 1. Pindyck Rubinfield. Park.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Kewangan dan Jurutera BI 2 Tiada Teks: 1. New Jersey 2. Contemporary Engineering Economics. Sixth Edition. Thomson Learning 2. Economics.edu. Sixth Edition. Micro Economics. New Jersey. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 2008/2009 Rujuk jadual penawaran KXEX2162 Ekonomi.2005 Bahan Pengajaran/Peralatan : Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: - Artikel Ekonomi Semasa (Domestik dan Antarabangsal) Relevant websites Diskusi Kumpulan Penceramah Jemputan Pemikiran secara analitikal dan penyelesaian masalah Pembelajaran berterusan Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : Baharuddin Khalid 016-2347652/ bkzains@yahoo.

komputer dan nota kuliah LCD. komputer dan nota kuliah 3 4 LCD. komputer dan nota kuliah LCD. komputer dan nota kuliah 7 8 9 10 11 12 13 14 UM-PT01-PK03-BR004-S01 50 . komputer dan nota kuliah LCD. Kehendak yang tidak terhad Kos Lepas Kemungkinan Pengeluaran Sistem sistem Ekonomi Cabaran Ekonomi Setempat: Meninjau Ekonomi Malaysia Ekonomi Keusahawanan Pengenalan kepada Ekonomi Mikro Analisis asas Permintaan dan Penawaran Perubahan dalam keseimbangan Sebut Harga dan Kuantiti Sistem Pasaran Keanjalan Permintaan dan Penawaran Pilihan Pengguna dan Permintaan Pengeluaran dan Kos Pengeluaran dalam Firma Fungsi Pengeluaran dan Efisensi Pengeluaran dan Kos Pengeluaran dalam jangka pendek Kos dalam Jangka Panjang.edu.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN LCD. komputer dan nota kuliah LCD. komputer dan nota kuliah LCD. komputer dan nota kuliah LCD. komputer dan nota kuliah LCD. komputer dan nota kuliah LCD. komputer dan nota kuliah 5 6 LCD. komputer dan nota kuliah 1 2 Pengenalan kepada ilmu Ekonomi Masalah asas Ekonomi : Kekurangan Sumber . komputer dan nota kuliah LCD. Kepastian Ekonomi Kejuruteraan Menaksir kos dan faedah pelaburan modal Memahami Penyata Kewangan Nilai Masa Wang Pengurusan wang Pengurusan Hutang Prinsip Pelaburan Analisis Nilai Kini Meremuskan alternatif saling menyingkiri Perubahan analisis nilai kini Analisis Nilai Tahunan Kriteria kesetaraan Tahunan Menilai alternative kaedah analisis Tahunan Analisis Kadar Pulangan Penyelesaian melalui kadar pulangan Kriteria IRR Memajukan aliran wang tunai projek Benefit/Cost analysis for engineering projects Developing Cash Flow Statements Impak Inflasi keatas aliran wang tunai projek Menghitung Kesetaraan waktu Inflasi Pengaruh Inflasi atas aliran wang tunai projek Topik Khas Ekonomi Kejuruteraan LCD.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. komputer dan nota kuliah LCD.

edu.Peranan jurutera untuk pembangunan mampan dan berterusan serta globalisasi. Teori-teori etika .moral dan agama serta kod etika kejuruteraan masa kini. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : Fakulti Kejuruteraan Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan KXEX 2165 Moral & Etika Dalam Profesion Kejuruteraan 2 Tiada Diakhir kursus ini pelajar akan mampu untuk: 1)mempelajari implikasi moral dan etika bagi tindakan-tindakan kejuruteraan 2)memahami asas kepada teori moral dan etika disebalik penggubalan kod etika yang diamalkan oleh organisasi professional kejuruteraan 3)mengakui keperluan amali terhadap kod etika untuk mengawal amalan kejuruteraan 4)memahami kod etika bagi berbagai organisasi saperti Institusi Jurutera Malaysia(IEM) dan National Society of Professional Engineers(NSPE. risiko dan undang-undang. Penilaian berterusan: Kerja kursus individu dan kumpulan Peperiksaan: Tiada Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 51 .USA) dan pentingnya Akta Pendaftaran Jurutera 1967 (Malaysia) dan peraturan-peraturannya terutamanya kod tingkahlaku jurutera 5)menyedari implikasi moral dan etika bagi tingkahlaku jurutera melalui pembentangan kajian-kajian kes 6)menilai pilihan tindakan baik atau salah apabila mereka berhadapan dengan keputusan korporat yang perlu dibuat didalam organisasi mereka Sinopsis Kandungan Kursus : Pengenalan kepada profesyen kejuruteraan dan implikasi kerjaya jurutera. Etika berkaitan alam sekitar. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. Tnggungjawab dan hak jurutera serta implikasi kesejahteraan awam dan kesetiaan kepada majikan.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.

M.Pritchard.my Saperti Dalam Jadual Auditorium Tiada Ujian: Peperiksaan: Tiada UM-PT01-PK03-BR004-S01 52 .edu. Fleddermann. Pembelajaran Sepanjang Hayat Prof.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan.S. R. Bahan Pengajaran/ Peralatan : Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : Syarahan. 1999. Prentice Hall AKTA PENDAFTARAN JURUTERA 1967 & PERATURANPERATURAN. 7. Written Communication. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : Sesi 2008/09 Rujuk Jadual Penawaran KXEX 2165 Moral & Etika Dalam Profesyen Kejuruteraan Bahasa Melayu 2 Tiada 1. Team Work. 1998. Concepts and Cases. Mitcham. Thinking Like an Engineer.S. New York: Oxford. Michael. Thompson Wardsworth Readings: a) Ingenieur –BEM publication b) JURUTERA.Kadir 012-315 75 42 irmustafa@utem.Rabins. Upper Saddle River. Duval . 4.C. The Institution of Engineers Malaysia(IEM) Harris. Mustafar Bin Ab. Engineering Ethics. 5. Charles B. Engineering Ethics. buku rujukan Komputer.C. NJ: Prentice Hall. Madya Ir. OHP Pembelajaran Berasaskan Masalah(PBL) Memahami Etika & Moral. 2.M. International Law Book Services ENGINEERING PROFESSIONALISM AND ETHICS. 6. Engineering Ethics.J.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.E.IEM publication Davis. 3.edu.

Sosial. komputer dan nota kuliah LCD. Profesionalisme Teori Etika dan Kefahaman Moral & Agama Kod Etika Kejurueteraan (LJM. ketaatan dan kerahsiaan Hak Dan Tanggungjawab Jurutera. komputer dan nota kuliah LCD.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU 1 2 3 4 5 6 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Profesyen Kejuruteraan. komputer dan nota kuliah LCD. Etika Alam Sekitar. Rasuah & Hadiah Etika Dalam Pengujian Dan Penyelidikan Risiko dan Keselamatan. komputer dan nota kuliah LCD. komputer dan nota kuliah LCD. komputer dan nota kuliah LCD. komputer dan nota kuliah LCD. Penilaian dan pengurangan risiko Ujian Kejuruteraan sebagai ujikaji. Tiup Wisel . Kesetiaan. komputer dan nota kuliah LCD.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. komputer dan nota kuliah LCD.edu. Keselamatan & kebajikan Awam Amanah. komputer dan nota kuliah LCD. NSPE) Korporat dan Tanggungjawab. Pembangunan mampan Globalisasi Dan Jurutera Jurutera Yang Ideal RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN LCD. komputer dan nota kuliah LCD. komputer dan nota kuliah LCD. komputer dan nota kuliah LCD. komputer dan nota kuliah 7 8 9 10 11 12 13 14 UM-PT01-PK03-BR004-S01 53 .

Kejuruteraan Sarjana Muda Kejuruteraan KXEX 2166 Undang-undang dan Jurutera 2 Sinopsis Kandungan Kursus : Pengenalan kepada undang-undang dan fungsinya. terutamanya undang-undang ’tort’. Menjelaskan dimensi undang-undang untuk setiap kelakuan manusia.edu. 2. kontrak dan yang berkaitan dengan hak intelektual. Penilaian Berterusan : 40% Peperiksaan Akhir : 60% Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 54 . Merangka dan menganalisis obligasi kontrak. Menganalisis prinsip perundangan untuk mengelakkan konflik dalam masyarakat. Mengenalpasti kesan undang-undang ke atas masyarakat umum dan khasnya jurutera. 5. Mengenalpasti kesalahan di sisi undang-undang dan akibatnya. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. akta parlimen yang memastikan keselamatan di tempat kerja. 4. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : Di akhir kursus ini pelajar akan dapat: 1.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. proinsip asas undang-undang yang berkait dengan bidang kejuruteraan. 3. Mengaplikasikan prinsip-prinsip perundangan ke atas sesuatu situasi untuk mengenalpasti liabiliti di sisi undang-undang. 6.

UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 2008/2009 Rujuk jadual penawaran KXEX 2166 Undang-Undang dan Jurutera Inggeris 2 Tiada The Law of Tort in Malaysia oleh Norchaya Talib Bahan Pengajaran/ Peralatan : Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : Whiteboard Syarahan dan diselangselikan dengan soal jawab. daphnesebastian@gmail.edu.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. pada pukul 11pagi sehingga 1 tgh tiada Ujian: Peperiksaan: UM-PT01-PK03-BR004-S01 55 .com Setiap Selasa dan Khamis. Daphne Sebastian 0193281955.

hak dari segi undang-undang RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 UM-PT01-PK03-BR004-S01 56 .benda Tort kacauganggu Tort kecuaian Tort liabiliti tegas. tort tanggunggan beralih Pembelaan kepada tort Pengenalan kepada undang –undang kontrak dan cara membuat kontrak Isi kandungan Kontrak Maksud kontrak batal. kontrak boleh batal dan kontrak sah Cara melepaskan diri daripada kontrak/ remedi untuk pemecahan kontrak sah Remedi remedi untuk kontrak batal .my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU 1 2 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Pengenalan kepada Sistem perundangan di Malaysia Pengenalan kepada undang-undang tort di Malaysia dan konsep -konsep tort di bawah tajuk tort -tort berniat terhadap diri Tort pencerobohan terhadap tanah Tort pencerobohan terhadap harta.edu.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. boleh batal Harta intelek dan hak.

Pembezaan fungsi. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : Kejuruteraan Ijazah Serjana Muda Kejuruteraan KXEX 1144 Asas Kalkulus Kejuruteraan 2 Jam Kredit STPM Matematik T/S atau setara Untuk mencapai kemahiran dalam asas Kalkulus untuk pelajaran lanjut dalam bidang Kejuruteraan Fungsi-fungsi polinomial. trigonometri. Siri Maclaurin dan siri Taylor. kamiran dengan pecahan separa.edu. Kamiran lelaran dengan sistem koordinat Cartes dan kutub. Petua rantai. Kamiran terhadap dua pembolehubah. Kaedah-kaedah pengamiran: kamiran dengan gantian. Konsep had bagi fungsi. Teorem Taylor bagi dua pembolehubah. Konsep kamiran. Fungsi multi-pembolehubah: pembezaan separa. songsangan trigonometri. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. Pembezaan fungsi tersirat. Ujian pembezaan pertama & kedua. Konsep domain. julat dan keselanjaran. Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : Penilaian berterusan: Ujian Pertengahan Semester 40% Peperiksaan: 60% UM-PT01-PK03-BR003-S01 57 .my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. Pembezaan tersirat. logaritma.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Penerapan pembezaan: Maksimum dan minimum untuk fungsi. Teorem nilai min dan penggunaannya. Pembezaan peringkat tinggi. kamiran bahagian demi bahagian. eksponen.

UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Modern Engineering Mathematics (2nd Ed). Glyn James. K. Erwin Kreyszig. Stroud & D.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan.edu. Palgrave (2001). Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : 2008 / 2009 Rujuk Jadual Penawaran KXEX 1144 Asas Kalkulus Kejuruteraan Inggeris 2 Jam Kredit STPM Matematik T/S atau setara Rujukan Utama :     Advanced Mathematics (511> Ed). Addison-Wesley (1995). Advanced Modern Engineering Mathematics. Bahan Pengajaran/ Peralatan : Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : Nota-nota kuliah & tutorial 28 jam kuliah + 10 jam tutorial Kemahiran menyelesaikan masalah Rujuk Jadual Waktu Rujuk Jadual Waktu Ujian: Ujian kursus Minggu ke-7 Peperiksaan: Rujuk Jadual Waktu UM-PT01-PK03-BR004-S01 58 . John Wiley (1998). AddisonWesley (1996). Advanced Engineering Mathematics (81h Ed). Booth. G yn James.

UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Pengoperasi pembezaan.edu. pembolehubah bersandar dan tak bersandar. Konsep had bagi Fungsi Had satu belah. Kamiran dengan gantian. Ujian Pertengahan Semester 2. Pembeza.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU 1 2 3 4 5 6 7 8 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Konsep domain. Fungsi satu-satu. kamiran bahagiaian demi bahagian Kamiran bahagian demi bahagian. Fungsi gubahan. julat bagi fungsi. Pembezaan peringkat tinggi Penerapan pembezaan: Maksimum & Minimum Fungsi Trigonometri dan trigonometri songsang. Fungsi Hiperbolik dan hiperbolik songsang. Kamiran tentu Beberapa penggunaan kamiran: Mencari luas di bawah graf. Pembezaan bagi fungsi tersirat (sambungan) Terbitan separa gunakan Jacobian. Konsep Kamiran. Siri McClaurin dan siri Taylor (Julat penumpuan dinyatakan tanpa bukti). luas di antara dua lengkung. Graf fungsi. Pembezaan tersirat. Terbitan separa tertib lebih tinggi. Pembezaan fungsi Petua Rantai. Terbitan separa: takrif. Keselajaraan. Ulangkaji RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Nota Kulaih Nota Kulaih Nota Kulaih Nota Kulaih Nota Kulaih Nota Kulaih Nota Kulaih Nota Kulaih 9 10 Nota Kulaih Nota Kulaih 11 12 13 14 Nota Kulaih Nota Kulaih Nota Kulaih UM-PT01-PK03-BR004-S01 59 . Pembezaan bagi fungsi gubahan dan fungsi tersirat.

Kewujudan penyelesaian serta sifatsifat umum penyelesaian. Persamaan berparameter garis & persamaan vektor garis. Kaedah penghapusan Gauss & petua Cramer. Garis pencong. simetri. kofaktor & matriks adjoin. tolakan.edu. Nombor kompleks dalam kordinat kutub. Hasil darab bintik & silang. Nombor kompleks: Penambahan. simetri pencong. Kuasa & punca nombor kompleks. Minor. Teorem DeMoivre. Persamaan satah menggunakan konsep vektor. Sudut antara garis & sudut antara dua satah yang bersilang. Hermitian pencong & matriks unit. Matriks: Matriks pepenjuru. Pendaraban tri-rangkap scalar dan vector. Matriks singular & tak singular. Kaedah Penilaian : Penilaian Berterusan: 40 % Peperiksaan: 60 % Kejuruteraan Sarjana Muda Kejuruteraan KXEX1145 Asas Algebra Kejuruteraan 2 Sinopsis Kandungan Kursus : UM-PT01-PK03-BR003-S01 60 . Pangkat matriks. Formula Euler. Penentu.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. Jarak antara dua satah.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. ortogon. Sistem-sistem persamaan linear homogen & tidak homogen. Pepenjuruan. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : Untuk mencapai kemahiran dalam asas Algebra untuk pelajaran lanjut dalam bidang kejuruteraan. Songsangan matriks. Nilai eigen & vektor eigen. Vektor salam system koordinat kutub. Teorem CayleyHamilton. pendaraban & pembahagian. Bentuk eksponen bagi nombor kompleks. Vektor-vektor bersandar & tidak bersandar secara linear. Hermitian. Matriks transposisi. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. Jarak antara titik & satah. Algebra vector: Vektor Cartes dalam dua & tiga dimensi.

edu. A.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : 2008/2009 Rujuk jadual penawaran KXEX1145 Asas Algebra Kejuruteraan 2 Rujukan Utama : 1. Stroud (MacMillan)) Bahan Pengajaran/ Peralatan : Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : Nota kuliah dan 8 jam tutorial 24 jam kuliah dan 8 jam tutorial Rujuk jadual waktu Rujuk jadual waktu Ujian: Peperiksaan: UM-PT01-PK03-BR004-S01 61 . Theory and Problems of Vector Analysis by Murray R. Stroud (Palgrave) 5.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. Engineering Mathematics (Edisi kelima) by K. A.Modern Engineering Mathematics (Edisi kedua) by Glyn James (Edison-Wesley) 2. Advanced Engineering Mathematics. spiegel (Schaum's series) 4. (Edisi kedua) by Erwin Kreyszig (John Wiley) 3. Further Engineering Mathematics (Edisi ketiga) by K.

Pangkat matriks. Matriks singular dan tidak singular. Ulangkaji. Matriks pepenjuru. komponen Cartesan. Teorem de Moivre. pendaraban dan pembahagian dalam bentuk kutub. Persamaan vektor garis lurus. Penyelesaian persamaan polinomial. Persilangan antara dua satah. Penggunaan dalam geometri: garis lurus dan satah. Hasil darab skalar. Bersandar/Tak bersandar linear. ortogon. Nota kuliah RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Nota kuliah 2 Nota kuliah 3 Nota kuliah 4 Nota kuliah 5 Nota kuliah 6 Nota kuliah 7 Nota kuliah 8 9 10 Nota kuliah 11 Nota kuliah 12 Nota kuliah 13 Nota kuliah 14 UM-PT01-PK03-BR004-S01 62 . Penambahan dan hukum penambahan. Petua Cramer. Matriks transposisi. Vektor unit. Kaedah penghapusan Gauss. Konjugat. Songsangan matriks. Matriks. Unjuran vektor. Rumus Euler.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU 1 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Konsep asas. Ujian Pertengahan Semester. Hasil darab silang.Penggunaan dalam geometri. Bentuk eselon. Bentuk eksponen nombor kompleks. penggunaan dalam trigonometri. Teorem Cayley-Hamilton. Bentuk kutub nombor kompleks. Fungsi matriks. Bentuk komponen. Sifat konjugat. Gabungan linear. Nombor kompleks. Matriks adjoin. simetri. simetri pencong.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Penyelesaian sistem linear. Punca ke-n bagi nombor kompleks. Ketakbersandaran linear set vektor baris. Unjuran luas kpd satah. Vektor dan komponen dalam tiga dimensi.Vektor kedudukan. takrif dan operasinya. Penggunaan dalam geometri: garis lurus dan satah. Minor. Penentu. Vektor dalam dua. Bentuk komponen. kofaktor dan ciri-ciri penentu. bentuk penentu. sudut berganda. Hasil darab trirangkap vektor. Hasil darab trirangkap skalar. Pendaraban matriks. Nilai eigen dan vektor eigen . Pempepenjuruan. ciri-ciri matriks pepenjuru.edu. Gambarajah Argand.

Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : Mencapai kemahiran asas tentang persamaan pembezaan biasa. Penyelesaian homogen.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat.edu. Memahami dan diguna untuk pelajaran lanjut dalam bidang kejuruteraan. penurunan peringkat dan kaedah ubahan parameter. kamiran langsung. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. n>2 dengan pekali pemalar. persamaan pembezaan linear dengan pekali pemalar. kamiran khusus dan penyelesaian am. Persamaan pembezaan peringkat kedua: Konsep asas. Persamaan pembezaan Euler. Persamaan pembezaan linear peringkat n. pemisahan pembolehubah. Kaedah pekali belum tentu. Fungsi pelengkap. Persamaan pembezaan peringkat pertama: Konsep asas. Persamaan pembezaan linear dan Bernoulli. kuantiti Wronskian. Persamaan homogen dan persamaan pembezaan dengan pekali linear.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Berkebolehan menyelesaikan persamaan pembezaan peringkat pertama dan kedua. Persamaan pembezaan tepat dan faktor pengamir. Penyelesaian siri kuasa di sekitar titik biasa dan pada jiranan titik singular (kaedah Frobenius) Penilaian Berterusan: 40 % Peperiksaan: 60 % Kejuruteraan Sarjana Muda Kejuruteraan KXEX2244 Persamaan Pembezaan Biasa 2 Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 63 .

Glyn James. K Stroud & D Booth. 1972 Nota kuliah dan tutorial Bahan Pengajaran/ Peralatan : Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : Kuliah dan tutorial Rujuk jadual waktu Rujuk jadual waktu Ujian: Peperiksaan: UM-PT01-PK03-BR004-S01 64 . Engineering Mathematics (5th Ed). McGraw Hill. Modern Engineering Mathematics (2nd Ed).edu. Frank Ayres Jr. Schaum’s Outline Series: Differential Equations.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. Advanced Engineering Mathematics (8th Ed). AddisonWesley (1996) 4. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : 2008/2009 Rujuk jadual penawaran KXEX2244 Persamaan Pembezaan Biasa 2 Rujukan Utama : 1. John Wiley (1998) 3. Erwin Kreyszig. Palgrave (2001) 2.

linear. masalah nilai awal Persamaan pembezaan peringkat pertama. Superposisi Persamaan linear homogen dengan pekali malar. penurunan peringkat Langrange Persamaan linear tak homogen.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. penurunan ke bentuk boleh pisah atau homogen Persamaan pembezaan tepat.edu. Konsep penyelesaian dan takrif dalam ODE: peringkat. penyelesaian khusus Kaedah pekali belum tentu dan kaedah ubahan parameter Persamaan Euler-Cauchy Kuasa siri.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU 1 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Pengenalan kursus. persamaan linear Penurunan persamaan ke bentuk linear: misalnya persamaan Bernoulli. kamiran langsung. penyelesaian. ujian dan penumpuan Penyelesaian siri ODE (titik biasa) Kaedah Frobenius (titik singular) Ulangkaji RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Nota Kuliah 2 Nota Kuliah 3 Nota Kuliah 4 Nota Kuliah 5 6 Nota Kuliah Nota Kuliah 7 Nota Kuliah 8 9 10 11 12 13 14 Nota Kuliah Nota Kuliah Nota Kuliah Nota Kuliah Nota Kuliah Nota Kuliah Nota Kuliah UM-PT01-PK03-BR004-S01 65 . Wronskian. darjah. persamaan boleh pisah Persamaan homogen peringkat n. faktor pengamiran Konsep-konsep asal dalam dalam persamaan pembezaan linear peringkat tinggi: penyelesaian tak bersandar linear.

lukisan perincian. pintu dan tingkap. cara arahan dan lukisan objek dalam CAD. 5). Lukisan bangunan seperti dinding. kerangka. Mengenalpasti elemen utama dalam lukisan kejuruteraan awam seperti tetulang. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAEA1102 Lukisan untuk Jurutera Awam 3 Tiada Pada akhir kursus ini. Penilaian berterusan: 100 % Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 66 . sifat-sifat objek. Menggunakan AutoCAD untuk menghasilkan lukisan-lukisan teknikal. Melihat dan mengubah lukisan-lukisan teknikal yang disimpan dalam format digital. jalan raya. lengkung infrastruktur dan pelan agihan air. lukisan dua dimensi. bumbung. 2). pelajar akan dapat: 1). lantai dan tangga. system koordinat. melihat dan mengedit lukisan.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. Amalan pejabat lukisan.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. 4). pembinaan unjuran ortografik pertama dan ketiga. Mempraktikkan teknik-teknik lukisan yang betul dalam lukisan teknik 3). Menggunakan AutoCAD untuk mengira kuantiti-kuantiti (quantity take-off) dari lukisan-lukisan binaan. sambungan dan jenis-jenis lukisan yang ada. system pendimensian. asas. mencetak dan plotan. terusan. Pengenalan kepada CAD. Pengenalan kepada jenis-jenis lukisan kejuruteraan awam seperti bangunan. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj.edu.

Delmar Publishing Inc. Technical Drawing. Dewan Bahasa dan Pustaka. 1994. MacMillan.. G. Tutorial CTPS Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual jabatan Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan 67 . 5).. 2).. 6). Tan Boon Tong.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. Giesecke. 14. Goetsch D. Sybex.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Lakaran Binaan Bangunan. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : 2008/2009 Sila rujuk jadual jabatan KAEA1102 Lukisan untuk Kejuruteraan Awam Bahasa Inggeris 3 Tiada Rujukan Utama : 1). Al. 1998. PPS Bahan Pengajaran/ Peralatan: Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : Kuliah. An Introduction to AutoCAD Rel. 3). Dewan Bahasa dan Pustaka. Lukisan Binaan Bangunan. Yarwood. OHP/LCD. A. et. 4).edu. Structural Drafting.K. 1994. Ching. Longman. Francis D.. Mastering AutoCAD 2000. Omura. 1993. 1999. San Francisco.

UM-PT01-PK03-BR004-S01 68 .

RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Introduction to AutoCAD / Introduction to the types of drawings in Civil Engineering works Setting-up units. Coordinates and grid systems / Doors and windows. Viewing and drawing editing / Roofs. Infrastructure and water distribution plans. Dimension and object properties / Floors and staircases.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Introduction to the engineering drawing. / Walls and partitions Drawing and editing / Foundations and footings. Printing and plotting layout. etc. trusses and ceilings. UM-PT01-PK03-BR004-S01 69 . Layers. colours and linetypes / Arches. Blocks and standard symbols / Reinforced Concrete. Lettering and annotations / Roads. projection drawing / Tutorial and 3D isometric drawing.edu. drawing area. Orthographic Assignments. Detailed construction drawing.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.

Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. Menentukan tegasan-tegasan dalaman dinding nipis kelompang dan silinder disebabkan tekanan dalaman. Mengguna kaedah leraian sendi dan kaedah keratan untuk menentukan daya-daya dalaman struktur penyambungan cemat. Lakarkan gambarajah daya ricih dan momen lentur rasuk dan menentukan nilai-nilai funsgsi-fungsi ini. Kinetik satah jasad tegar. 3).my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. gerbang dan jambatan gantung. Bejana tekanan berdinding nipis. Menentukan tindak balas sokong-sokong untuk kabel dan gerbang. pelajar akan dapat: 1).UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Struktur-struktur kerangka. Penilaian berterusan: 30% Peperiksaan: 70% Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 70 . Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAEA1121 Mekanik Kejuruteraan Bahasa Inggeris 3 Tiada Pada akhir kursus ini. Mengguna prinsip luas momen untuk menentukan sifat-sifat keratan rasuk tertakluk kepada lenturan. Sistem daya dan keseimbangan.edu. 6). Mengenal penentu statik. 2). Menentukan sifat-sifat dinamik jasad tegar yang menyebabkan atau tertakluk kepada gerakan. Pengenalan kepada kabel boleh lentur. 7). Sifat keratan. 5). 4). rumus persamaan keseimbangan dan menentu tindak balas sokong struktur terbeban. Analisis rasuk.

“Engineering Mechanics: Dynamics”. 1994 3). H. Beer. “Mechanics of Materials”. Makmal CTPS Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual jabatan Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 71 .Hulse. 1998 4). Meriam and Kraige.W.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan.Morrow.Power point presentation Bahan Pengajaran/ Peralatan: Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : Kuliah. “Statics and Strength of Materials”. Johnston and DeWolf.edu. Wiley. Prentice Hall. McGraw Hill. Tutorial. “Structural Mechanics”.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. 2006 OHP / LCD projector . J.Cain and R. Tahun Akademik: Semester: 2008/2009 2 Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : KAEA1121 Mekanik Kejuruteraan Bahasa Inggeris 3 Tiada Rujukan Utama : 1). Macmillan. 1993 2).

edu. Beam analysis. Plane kinetic of rigid bodies Plane kinetic of rigid bodies. Introduction to flexible cables. arches and suspension bridge. Force system and equilibrium Pin jointed structures Pin jointed structures Pin jointed structures Properties of section Beam analysis. Beam analysis. Thin walled pressure vessels. UM-PT01-PK03-BR004-S01 72 .UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Nota / PPT slides Nota / PPT slides Nota / PPT slides Nota / PPT slides Nota / PPT slides Nota / PPT slides Nota / PPT slides Nota / PPT slides Nota / PPT slides Nota / PPT slides Nota / PPT slides Nota / PPT slides Nota / PPT slides Nota / PPT slides Force system and equilibrium Force system and equilibrium.

2). 6).edu. 4). terikan dan keanjalan.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. Tiang dan topang. Kilasan. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAEA1122 Kekuatan Bahan 3 Tiada Pada akhir kursus ini. Menentukan tegasan-tegasan pada satu keratan disebabkan gabungan beban paksi dan momen lentur luaran yang bertindak serentak. terikan dan ubah bentuk anggotaanggota dalam system elastik satu dimensi. Menentukan nilai dan agihan tegasan-tegasan lenturan dan ricih pada satu keratan rasuk. 5). Menggunakan kaedah Macaulay atau kaedah momen luas untuk menentukan pesongan dan cerun rasuk.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Menentukan beban lengkokan untuk tiang dan topang yang mempunyai keadaan-keadaan hujung yang berbeza. Cerun and pesongan rasuk. Tegasan. Menentukan tegasan. Penilaian berterusan: 30% Peperiksaan: 70% Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 73 . Gabungan tegasan lenturan dan terus. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. Menghitung tegasan kilasan satu aci disebabkan momen putaran. 3). pelajar akan dapat: 1). Tegasan lenturan dan ricih dalam rasuk.

edu. 2006 5). Morrow.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. Prentice Hall. “Mechanics of materials. “Statics and Strength of Materials”. “Mechanics of Materials”. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : 2008/2009 Sila rujuk jadual jabatan KAEA1122 Kekuatan Bahan Bahasa Inggeris 3 KAEA 1121 Rujukan Utama : 1). Makmal CTPS Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual jabatan Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 74 . E. 1983 2). McGraw Hill. Tutorial. Brookes/Cole. Beer. Johnston & DeWolf. “Mechanics of materials”.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. 1998 OHP Bahan Pengajaran/ Peralatan: Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : Kuliah. Hibbeler.Popov. 1991 4). 2004 3). Maxwell Macmillan. Thomson.. Prentice Hall. Gere. “Mechanics of Materials”.

my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Nota / OHP Nota / OHP Nota / OHP Nota / OHP Nota / OHP Nota / OHP Nota / OHP Nota / OHP Nota / OHP Nota / OHP Nota / OHP Nota / OHP Nota / OHP Nota / OHP Stress.edu. Slope and deflection of beams Slope and deflection of beams Slope and deflection of beams UM-PT01-PK03-BR004-S01 75 . strain and elasticity Stress.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. strain and elasticity Bending and shearing stresses in beams Bending and shearing stresses in beams Bending and shearing stresses in beams Torsion Torsion Combined bending and direct stresses Combined bending and direct stresses Columns and struts Columns and struts.

Pengenalan kepada teodolit dan alat aras. pelajar akan dapat: 1). Pengenalan kepada sistem penentuan kedudukan dan ketinggian. Menghitung keluasan dengan kaedah-kaedah kodinit dan dan mengaplikasikan formula-formula untuk perhiungan isipadu. Konsep trabas dan pelarasan dalam menentukan kodinit sesuatu titik. Pengertian datum dalam ukur aras dan bagaimana melaraskan cerapan dalam menentukan ketinggian sesuatu titik.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. 4). Hitungan luas dan isipadu serta ukuran laluan bagi tujuan pembinaan jalan.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Jika perlu menjalankan pelarasan yang diperlukan. Menilai peralatan samada dalam keadaan baik untuk diguna. Prinsip-prinsip asas ukur. 3). Mengaplikasikan teknik-teknik ukur dalam mengumpul maklumat untuk penyediaan pelan terperinci untuk kerjakerja kejuruteraan. Kerja-kerja terlibat dalam penyediaan pelan terperinci sesebuah kawasan. Menghitung kedudukan dengan mengaplikasikan konsep trabas dan perhitungan kodinit menggunakan latit dan dipat. 2). Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAEA1144 Asas Ukur 2 Tiada Pada akhir kursus ini. Penilaian berterusan: 40% Peperiksaan: 60% Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 76 .edu. Mengaplikasikan formula-formula dalam perhitungan lengkung-lengkung satah horizontal dan lengkunglengkung satah vertikal dan menyediakan jadual-jadual untuk menetuletakkan garis tengah jalan yang dicadangkan. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. 5).

‘Surveying – 6th Edition’. tutorial Rujukan Utama : Bahan Pengajaran/ Peralatan: Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : Kuliah dan tutorial CTPS Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual jabatan Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 77 . Longman 1996 2). Paul R Wolf. 1994 4).my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. ‘Advanced Engineering Surveyingproblems and solution’. F A Shepherd. England. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : 2008/2009 Sila rujuk jadual jabatan KAEA1144 Asas Ukur Bahasa Inggeris 2 Tiada 1).John G Fryer. ‘Elementary Surveying S. 1981 3).UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. ‘Solving Problems in: SURVEYIMG.2nd Edition’.Brinker. Essex. 1987 Buku rujukan. S Raymond & R Baker. A Bannister.edu. Longman Scientific & Technical. Harper & Row (Australia) Pty Limited.I Adaptation. Edward Arnold Ltd.Elfick. A Bannister & R Baker. nota kursus. Michael H. Russell C. 7th Edition. London.

Basic principles in measurement. Measurement by stadia method for horizontal sight distance. Effect of curvature in computation of earthwork volume based on Pappus’s Theorem. Computation of earthwork by cross and longitudinal section. Notes 10 Reference book. Trapezoidal and Simpson’s rules for computation of area.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Contour and taking details by tacheometry. Notes 8 9 Reference book. Survey concept from whole to parts. Principles of levelling. Notes 13 14 Reference book. Volume by “mean areas” and “end areas”. Principles of planimeter and its use. Summary of mapping system in Malaysia. Problems with sighting distance at field. Measurement by stadia method for not horizontal sight distance. Methods for setting out curve. Computation of area of irregular figures. Methods for setting out curve.edu. Basic elements of a theodolite. Substense Bar method. Test and adjustment of a level instrument. reduction and adjustment of data. Test. Procedure of traversing by theodolite. Sources of error in levelling and methods to eliminate them. Notes Reference book. bearing method and distances. use and correction of errors of a theodolite. booking. tape method. Equation of transition curve. booking and reduction of data. Notes Reference book. Optical Wedge and automatic reduction system. Errors in tacheometry works. Problems with sighting distance at field. Notes 12 Reference book. Notes Reference book. Notes 11 Reference book. reading. Volume based on “prismoidal” formulae. coordinate method. Equipment of levelling.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS The importance and objective of survey works to civil engineers. Design of circular curve. two theodolites method and method using control remote station. Computation for setting out curve at field. transition curve and vertical curve. Sources of errors in theodolite traversing works and steps required to remove them Computation of coordinates and area by coordinate method. observation.. RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Notes / O/H slides 1 2 3 4 5 6 7 Reference book. Notes Reference book.Contouring using leveller. Area enclosed by straight lines. tape method. Notes Reference book. Notes UM-PT01-PK03-BR004-S01 78 . Notes Reference book. Notes Reference book. two theodolite method and method using control remote station. The theory and principle of Stadia Method. Work procedure on levelling.

Mendefinasikan ciri bendalir. Boleh memmbezakan jenis dan ciri aliran. 5). Konsep asas bagi bnedalir static dan bergerak.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. 6). Hukum Pascal.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. 3). 4). Ia bermula dengan definasi bendalir. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAEA1151 Mekanik Bendalir 3 Tiada Pada akhir kursus ini. Hukum Pascal. Kursus ini bertujuan memperkenalkan mekanik bendalir dan kepentingannya dalam kejuruteraan awam. dan pengukuran tekanan. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. 2). pelajar akan dapat: 1). Bernoulli dan momentum. dan kehilangan tenaga. persamaan yang berkaitan dan applikasinya seterusnya dibincangkan.edu. Penilaian berterusan: 40 % Peperiksaan: 60 % Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 79 . Menghuraikan persamaan asas bagi dinamik bendalir seperti keselanjaran. and boleh menghuraikan perhubungan dianatar ketinggian dan tekanan. Kursus ini berakhir dengan analisa aliran dalam paip. mengira garis tenaga. Mengenalpasti jenis aliran dalam paip. Melakukan analisa terhadap paip mudah dan paip kompaun. Mengira tekanan hidrostatik dan daya keatas objek tenggelam/terapung. dan boleh mengapplikasikan psmn tersebut bagi keadaan yang berbeza.

Hydraulics in Civil and Environmental Engineering – 3rd edition. Douglas.A. Roberson.M.. Prentice-Hall 2). Crowe (1985) Engineering Fluid Mechanics. Boston. tutorial dan latihan amali Kuliah.T. Chadwick. Nor (1994) Hidraulik Kejuruteraan Awam (Translation). (2000) Applied Fluid Mechanics – 5th edition.edu. Swaffield (2001). and C. Prentice-Hall. 5). and J. nota kursus. A. Mott. E & FN Spon (imprint of Chapman and Hall).L. tugasan dan latihan amali. UTM Buku nota. J. aktiviti kelas. and J. tutorial. 4). 3). Gasiorek.F. Houghton Mifflin. J. Fluid Mechanics – 4th edition.A.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. Fatimah Mohd. Bahan Pengajaran/ Peralatan: Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : CTPS Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual jabatan Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 80 .UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : 2008/2009 Sila rujuk jadual jabatan KAEA1151 Mekanik Bendalir Bahasa Inggeris 3 Tiada Rujukan Utama : 1). J. Morfett (1998). R.

pressure diagram Buoyancy. Course Notes Reference Books. minor losses. simple and compound pipelines Pipe network analysis Pumps – Centrifugal and reciprocating types.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. characteristic curves and efficiencies Exercise and revision UM-PT01-PK03-BR004-S01 81 . Bernoulli. Course Notes Reference Books. energy added and extracted Pipeflow analysis. Course Notes Reference Books. Course Notes Reference Books. Course Notes Reference Books. stability of submerged and floating bodies Types of flow. Course Notes Application of continuity.edu. Bernoulli and momentum equations Application equations of continuity. fluid properties Pascal Law. Course Notes Reference Books. variation of pressure with elevation. Course Notes Reference Books. and momentum RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Reference Books. pressure measurement Hydrostatic pressure. fluid kinematics Fundamental equations of fluid dynamic Continuity. Course Notes Reference Books. Course Notes Reference Books. Course Notes Reference Books. Bernoulli.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Introduction Fluid definition Engineering units. Course Notes Reference Books. Course Notes Reference Books. Energy losses. Course Notes Reference Books. forces on submerged surface/object. flow characteristic. velocity profile. types of flow. and momentum equations Pipeflow system.

metabolisme dan genteik asas. stuktur dan fungsi mikrob. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAES1143 Mikrobiologi bagi Jurutera Alam Sekitar 2 Tiada Pada akhir kursus ini. mikrob petunjuk. persekitaran dan manusia. biopenderia dan pengawalan pencemaran. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. kawalan mikrob – disinfrksi. topic spesifik – peranan mikrob dalam ekologi.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. mengenalpasti kepentingan mikroorganisma yang terlibat dalam pengolahan sisa 2). Pengenalan kepada konsep asas mikrob. Penilaian berterusan: 40% Peperiksaan akhir: 60% Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 82 . mengaplikasi prinsip mikrob dalam penggunaan dan kawalan mikrob.edu. pertumbuhan mikrob. membezakan kelas-kelas mikroorganisma dan metabolisme terutamanya dalam perolehan stren dan pemilihanuntuk pengolahan sisa 3). pelajar akan dapat: 1).

Academic Press. J. R. 3. G. John. 2. Maier. Brock Biology of Microorganisms.Wiley and Sons OHP Syarahan. Pepper and C. Madigan. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : 2008/2009 Sila rujuk jadual jabatan KAES1143 Mikrobiologi untuk Jurutera Alam Sekitar Bahasa Inggeris 2 Tiada Rujukan Utama : 1. Bitton (1994).M.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan.edu. Martinko and J.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Environmental Microbiology. Parker (1997).L.P. tutorial CTPS Sila rujuk jadual jabatan Bahan Pengajaran/ Peralatan : Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting: Sila rujuk jadual jabatan Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 83 . Wastewater Microbiology. Gerba (2000). M. Prentice-Hall International.M. I.T.

nota kuliah Buku rujukan. nota kuliah Buku rujukan.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. alam sekitar dan manusia Nutrisi dan pertumbuhan mikrobial Penilaian Berterusan 1: Minggu kuliah 1. nota kuliah Buku rujukan. nota kuliah Buku rujukan. nota kuliah Buku rujukan. Prokaryote dan eukaryote Struktur dan fungsi : bacteria dan fungi Struktur dan fungsi : virus dan alga Kesan alga. nota kuliah Buku rujukan. nota kuliah Buku rujukan. nota kuliah Buku rujukan. nota kuliah Buku rujukan.edu. nota kuliah Buku rujukan. Bio-penunjuk dan bio -pengesanan RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Buku rujukan.2. nota kuliah 7 9 10 11 12 13 14 UM-PT01-PK03-BR004-S01 84 .10. kulat dan bakteria kepada ekologi. Patogen Mikroorganisma didalam rawatan kumbahan. 11 Mikrobiologi akuatik.3 Faktor-faktor persekitaran yang mempengaruhi pertumbuhan Pengukuran pertumbuhan Tutorial Metabolisma mikrobial Pengasingan dan pengesanan mikrobial Genetik mikrobial Pengawalan pertumbuhan mikrobial Penilaian Berterusan 2: Minggu kuliah 9. nota kuliah Buku rujukan. nota kuliah Buku rujukan.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU 1 2 3 4 5 6 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Pengenalan: Struktur sel mikrobial.

populasi dan ekologi komuniti. pelajar akan dapat: 1) Membezakan di antara ekosistem bagi komponen biotik dan abiotik dan menerangkan peranan masing-masing pada alam 2) Memeriksa aliran tenaga melalui ekosistem dan kitaran nutrien sebagai pengawal atur aktiviti ekosistem untuk menilai perubahan yang belaku di dalam ekosistem 3) Menaksir populasi dan dinami komuniti untuk menjangka gangguan yang boleh mendatangkan kesan kepada ekosistem dan kepelbagaian sepsis 4) Membezakan di antara kepelbagaian ekosistem daratan dan akuatik untuk menganjurkan bagaimana aktiviti manusia boleh menjejaskan kepelbagaian ekosistem ini. Aliran tenaga melalui ekosistem. Ciri-ciri ekosistem daratan dan akuatik dan impak aktiviti manusia ke atas ekosistem. Penilaian berterusan: 40% Peperiksaan akhir: 60% Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 85 .edu. Kitaran Biogeokimia. 5) Menganalisa kepentingan masalah alam sekitar dan menyediakan rancangan untuk mempertahankan alam sekitar Konsep ekosistem dan komponennya: interaksi di antara faktor biotik dan abiotik.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Aktiviti manusia yang menyumbang kepada pengurangan kualiti alam sekitar dan akibatnya kepada pengurusan alam sekitar.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. Kepelbagaianbio dan pemuliharaan . Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : Kejuruteraan Kejuruteraan Awam Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAES1144 Ekologi Daratan dan Akuatik 2 Tiada Pada akhir kursus ini. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. Masalah alam sekitar.

Thomson Brooks/Cole. 2001. 2004. 2.edu.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. Audesirk T and – Audesirk G.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Biologi: Life on Earth 6th Edition’. ‘Essentials of Ecology 2nd Edition’. tutorial CTPS Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual waktu jabatan Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 86 . Rujukan Utama : Bahan Pengajaran/ Peralatan: Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : OHP Syarahan. Prentice Hall International Edition. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : 2008/2009 Sila rujuk jadual jabatan KAES1144 Ekologi Daratan dan Akuatik Bahasa Inggeris 2 Tiada 1. Miller G T.

manage an environmentally sustainable society. Sistem-sistem sokongan hidupan di bumi: atmosfera. characteristics.edu. Komuniti ekologi: struktur. sifat-sifat. kehilangan. Nota kuliah Buku rujukan . RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Buku rujukan . Kesan ekologikal terhadap perubahan penggunaan tanah. pertumbuhan dan had. Nota kuliah 11 12 13 14 UM-PT01-PK03-BR004-S01 87 . formation. Nota kuliah Buku rujukan . Biomes: distribution. produktiviti. sifatsifat. kitaran sulfur Biodiversiti: kepentingan. hidrosfera. Tanah: sumber. stratifikasi. Nota kuliah 2 3 Buku rujukan . erosion. Nota kuliah Buku rujukan . Nota kuliah Buku rujukan . Faktor-faktor abiotik yang mempengaruhi ekosistem. kepentingan. lithosfera. lautan. Nota kuliah 8 9 10 Buku rujukan . aktiviti-aktiviti manusia Dataran biomes: jenis-jenis. plant survival strategies. wilayah. Ekosistem air semulajadi: tasik. ekosistem kawasan paya bakau Environmental concerns. aktiviti-aktiviti manusia Ekosistem akuatik: jenis-jenis. Nota kuliah Buku rujukan . sungai Ekosistem marin. Ecological impact of changing land use. Nota kuliah Buku rujukan . Kitaran biogeokimia: kepentingan. Nota kuliah Buku rujukan . usaha-usaha pemuliharaan. formasi. human impact and environmental quality. Nota kuliah Buku rujukan . Nota kuliah Buku rujukan . pertumbuhan populasi manusia. Konsepkonsep Ekosistem: peringkat-peringkat organisasi di alam semesta. kestabilan dan kebolehan untuk mengekalkan ekologikal. Nota kuliah Buku rujukan . Dataran biomes: jenis-jenis. Biomes: pembahagian. strategi sejarah kehidupan. organisma-organisma. air larian. ekosistem terumbu karang Ekosistem kawasan air pasang surut . kitaran nitrogen. sifat-sifat. penunjuk-penunjuk kualiti berkenaan alam sekitar. mikroiklim Aliran tenaga melalui ekosistem: hukum termodinamik. Kitaran hidrologi Kitaran karbon. Populasi ekologi: sifat-sifat. peringkat-peringkat tropik.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU 1 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Pengenalan kepada sains alam sekitar dan ekologi. biosfera dan ekosfera. Nota kuliah 4 5 6 7 Buku rujukan .UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. warisan ekologikal. sifat-sifat. kitaran fosforus. faktor-faktor had hidup pada kedalaman berbeza. pemuliharaan. interaksi. Kesan cuaca kepada organisma: global. strategi penanaman survival. Soil: resource. komponen-komponen biotik dan abiotik didalam ekosistem. demografi.

kepelbagaian dan kesukaran faktor-faktor fizikal dan biotik dalam sistem sungai.edu. membentuk kemahiran menulis dan kemahiran untuk bekerjasama di dalam kumpulan projek Memperkenalkan konsep asas ekologi lanjutan daripada kursus Ekologi.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. 2) Untuk menilai parameter-parameter kimia fizikal habitat yang berbeza dan mengaitkan kepada kepelbagaian organisma 3) Untuk mengesan bagaimana aktiviti manusia mengganggu habitat dan memberi kesan kepada kualiti alam sekitar. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. alam sekitar fizikal dan biotik. asas pemetaan sistem sungai. 4) Menjalankan pemantauan sungai dan mengira ciri-ciri hidraulik sungai. Penilaian berterusan: 100 % Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 88 . Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAES1146 Kerja Lapangan Ekologi 1 Tiada Pada akhir kursus ini. komponen ekosistem. contoh aliran. Keluasan dan keratan rentas. 5) Untuk menggalakkan kemahiran berfikir secara kritikal. pelajar akan dapat: 1) Untuk menghargai proses-proses ekologi kompleks dan anggar kepelbagaian spesis di dalam habitat akuatik dan daratan. mengenalpasti flora dan fauna di dalam ekosistem sungai dan mengenalpasti habitathabitat. analisis kualiti air.

Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : 2008/2009 Sila rujuk jadual jabatan KAES1146 Kerja Lapangan Ekologi Bahasa Inggeris 2 Tiada 1) Miller G T. 2004. Video. Thomson Brooks/Cole. kerja lapangan.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. LS Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual waktu jabatan Tarikh-Tarikh Penting : Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 89 . Biologi: Life on Earth 6th Edition’. kerja di makmal TS. 2) Audesirk T and – Audesirk G. Rujukan Utama : Bahan Pengajaran/ Peralatan: Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: OHP. 2001. ‘Essentials of Ecology 2nd Edition’.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. Peralatan Makmal Syarahan. Prentice Hall International Edition.edu.

analisis/perbincangan) Kerja lapangan ( profil sungai. Kerja lapangan ( profil sungai. sampel flora dan fauna.edu. Kerja lapangan (hidupan akuatik yang aktif pada waktu malam) Demo 3. Kerja lapangan ( kimia air). analisis makmal Analisis dan sintesis.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU 1 2 3 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Nota rujukan. sampel flora dan fauna). perbincangan Penulisan. demo 1. perbincangan Demo 2. Ujian pendek. Video Nota rujukan Nota rujukan Pengenalan. tayangan video. Kerja Lapangan (dataran untuk hidupan yang aktif pada waktu malam) Demo ( Sistem pemantauan pencegahan banjir) 4 5 6 7 Nota rujukan Nota rujukan Nota rujukan Nota rujukan UM-PT01-PK03-BR004-S01 90 .UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.

edu. mengenalpasti komponen komputer. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. dan menulis program berjujukan. dan membangunankan aturcara yang menyelesaikan masaalah kejuruteraan awam/alam sekitar. Pengenalan organisasi komputer dan proses pengaturcaraan komputer dengan mengunakan FORTRAN 90 kepada pelajar. menghasilkan aturcara cabang yang memilih seksyen kod tertentu untuk dilaksana dan aturcara gelung yang menyebabkan seksyen kod tertentu diulang 4). sub-aturcara. menganalisis. ulangan. pelajar akan dapat: 1).UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. dan struktur array yang mengawal cara susunan pernyataan dilaksanakan 3). dan interaktif yang mudah 2). mengunakan konsep menyelesaikan masalah dan pengaturcaraan. menghasilkan aturcara yang mengandungi sub-aturcara dan array 6). Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAEA2101 Pengaturcaraan Komputer 2 Tiada Pada akhir kursus ini. merancang. menilai dan mengesahkan jawapan yang dihasilkan oleh aturcara tersebut. cara mengformat dan merancang aturcara FORTRAN. Ini termasuk penerangan terperinci aksara yang digunakan dalam bahasa FORTRAN. berfungsi.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. menulis dan menjalankan aturcara FORTRAN yang lengkap mengunakan komputer Penilaian berterusan: 100% Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 91 . mengenalpasti dan mengunakan konsep pilihan. merekabentuk aturcara yang mengawal format terperinci bagi data keluaran dan masukan dalam bentuk yang ditetapkan 5).

G. L. "Fortran 90 And Engineering Computation. Schick. 1995." Prentice Hall.C. Inc.. 1997. "Programmer's Guide to Fortran 90.S.H. OHP / LCD projector . Computing Laboratory CTPS Sila rujuk jadual jabatan Rujukan Utama : Bahan Pengajaran/ Peralatan: Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : Sila rujuk jadual jabatan Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 92 . 3). W. Berlin. Toronto. Nyhoff. and Silverman. Upper Saddle River. 2). Brisbane. Singapore. Chichester.Power point presentation.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. Computers Lecture. New York. USA. W. New York." Springer-Verlag..R. and Leestma. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : 2008/2009 Sila rujuk jadual jabatan KAEA2101 Pengaturcaraan Komputer Bahasa Inggeris 2 Tiada 1). Whiteboard. "Introduction to Fortran 90 For Engineers And Scientists. Heidelberg.edu. and Adams J.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. New Jersey. Goldberg C. 1995." John Wiley & Sons. Brainerd. Tutorial.C. Handouts. S.

Selective Execution . Programming and Problem Solving. Constants. Introduction to Multidimensional Arrays and Multiple Subscripted Variables. Input/Output . Formatted Input. Program Composition and Format.Functions. Programming With Subroutines .Input/Output. RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Notes or/and PPT slides Notes or/and PPT slides Notes or/and PPT slides Notes or/and PPT slides Notes or/and PPT slides Notes or/and PPT slides Notes or/and PPT slides Notes or/and PPT slides Notes or/and PPT slides Notes or/and PPT slides Notes or/and PPT slides Notes or/and PPT slides Notes or/and PPT slides Notes or/and PPT slides 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 UM-PT01-PK03-BR004-S01 93 . Introduction to Modules. General DO Loops. Repetitive Execution . Basic Fortran . Operations and Functions.Sorting and Searching. The LOGICAL Data Type.The WRITE Statement. The CASE Construct.Computer Organization.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.IF-ELSE IF Constructs. Subprograms as Arguments.Counter-Controlled DO Loops. and Variables. Array Processing. Arrays . Introduction to Recursion. Run-Time Arrays. Programming With Functions . Selective Execution . Programming With Functions .Data Types.edu. The Assignment Statement. IF Constructs.Formatted Output.External Functions.Subroutines Subprograms. Input/Output .Compile-Time Arrays. Basic Fortran . The General READ. File Processing.Logical Expressions.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU 1 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Introduction to Computing . Arrays .

2).my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. Hitung indeks musim. Memperkenalkan kepada pelajar kaedah statistik dan kebarangkalian yang boleh digunakan untuk menyelesaikaan masalah dalam Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar. Mengenalpasti dan menggunakan konsep pensampelan dan taburan pensampelan. Ketaksamaan Chebyshev dan Teorem Had Pusat. Mengenalpasti dan menggunakan konsep anggaran dan ujian hipotesis.edu. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. 3). Menggunakan indeks musim untuk menyahmusimkan data dan menentukan persamaan tren untuk meramal jangka masa akan datang dan membentukkan satu ramalan yang telah diselaras musim. Meramal pembolehubah respon untuk sebarang nilai pembolehubah bebas menggunakan garis regresi. Ianya termasuk kedua-dua kaedah perihalan dan analitik yang berkaitan dengan variasi dalam data cerapan. Menggunakan kaedah purata bergerak dalam melicinkan siri masa bagi menentukan persamaan tren linear. Menggunakan prinsip kuasa dua terkecil untuk mencari garis regresi terbaik yang sesuai bagi data yang diberikan. Penilaian berterusan: 40 % Peperiksaan: 60 % Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 94 . 4). Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAEA2103 Statistik dan Kebarangkalian 2 Tiada Pada akhir kursus ini. pelajar akan dapat: 1).UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. 6). 5). Mengenalpasti dan menggunakan konsep tabuaran kebarangkalian tercantum.

Inc. New Jersey.edu. Inc.. Inc. 1998. R. and Physical Sciences. 2003. "Understanding Statistics. Computing. Englewood Cliffs.G. “Statistical Techniques in Business and Economics” The McGraw-Hill Companies. and Mason R. Dougherty. Rosenfeld..D.. G. New York." WCB McGraw-Hill. "Probability and Statistics For The Engineering. D. A. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : 2008/2009 Sila rujuk jadual jabatan KAEA2103 Statistik dan Kebarangkalian Bahasa Inggeris 2 Tiada Rujukan Utama : 1). transparencies. Tokyo.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.E." The McGraw-Hill Companies. San Francisco. "Introduction to Statistical Reasoning..R. 1996. 1990.. nota kursus. Tutorial dan cooperative learning CTPS Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual jabatan Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 95 . New York. OHP Bahan Pengajaran/ Peralatan: Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : Kuliah . 4).. Smith. London." Prentice-Hall International. Lind. 3). Singapore. G. 2). Naiman. Marchal W.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. Buku rujukan. and Zirkel. Boston.

nisbah dua varians. Nota kursus Buku rujukan 1. kaedah kuasa dua terkecil dan kaedah purata bergerak Ubahan bermusim dan penentuan indeks musim. termasuk Ralat Jenis I dan II.2&3. Penganggaran selang untuk min. pekali penentu dan anggaran ralat piawai. Ralat piawaia bagi min. Pertalian diantara pekali korelasi.2&3. Jadual kontingensi dan kebagusan penyuaian Analisis korilasi. ujian bererti.2&3. Nota kursus Buku rujukan 1. Penganggaran titik untuk min dan sisihan piawai. Nota kursus Buku rujukan 4. Nota kursus Buku rujukan 1. pekali penentu dan ujian signifikan pekali korelasi.2&3.2&3. Data nyahmusim dan ramalan RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Buku rujukan 1. ujian statistik.konsep asas dalam kebarangkalian dan statistik. dua hujung dan satu hujung alternatif. Pengujian mengenai perbezaan min dan perbezaan kadaran. Nota kursus Buku rujukan 1.edu. sisihan piawai dan kadaran dan selang keyakinan. Nota kursus 2 3 Buku rujukan 1. Ketaksamaan Chebyshev Pensampelan dan taburan pensampelan. pengujian mengenai varian dan kadaran..Hipotesis nol dan hipotesis alternatif.2&3. nilai-p Pengujian mengenai min. Selang keyakinan dan selang ramalan .UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.2&3. taburan kebarangkalian diskret dan selanjar. Nota kursus Buku rujukan 1. taburan kebarangkalian tercantum termasuk taburan kebarangkalian tercantum dan sut. perbezaan di anatara min dan kadaran. Andaian mengenai linear regresi. Nota kursus 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 UM-PT01-PK03-BR004-S01 96 . Nota kursus Buku rujukan 4. dan Teorem Had Pusat. pekali korelasi. Nota kursus Buku rujukan 4.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU 1 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Ulangkaji . Nota kursus Buku rujukan 4. Nota kursus Buku rujukan 1. paras bererti.2&3.2&3.2&3. Nota kursus Buku rujukan 1. Analisis regresi linear dan anggaran ralat piawai. Komponen Siri Masa Trend linear dan trend tak linear. Nota kursus Buku rujukan 1. Ujian hipotesis .

Rekabentuk campuran konkrit. komposisi serta sebatian simen. Menghuraikan sifat kejuruteraan konkrit segar dan terkeras dan mengaitkan dengan sifat bahan-bahan konkrit. kehalusan. hasil hidrasi. serta memilih jenis yang sesuai untuk menghasilkan konkrit bagi memenuhi kriteria perlakuan yang berbeza.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. Merekabentuk campuran konkrit bagi gred serta keperluan kebolehkerjaan yang berbeza dengan bahan yang sedia ada dan mendapatkan penyelesaian yang menjimatkan. Mengenalpasti ciri-ciri ubah bentuk jangka masa pendek dan panjang dan mengaitkan dengan perlakuan struktur konkrit. Jenisjenis simen. Pengeluaran simen. Sifat konkrit segar dan terkeras. Menentukan penggunaan jenis-jenis simen dan agregat.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. 3). 6). Penilaian berterusan: 40 % Peperiksaan: 60 % Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 97 . Ujian-ujian kebolehkerjaan dan kekuatan. Mengenalpasti sifat utama dan penting simen dan agregat bagi keperluan pembinaan. 4). pengecutan dan rayap. 2). pelajar akan dapat: 1).edu. 5). Pengenalan – konkrit sebagai bahan binaan. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. Ciri ubah bentuk. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAEA2126 Bahan Konkrit 2 Tiada Pada akhir kursus ini. Penggredan agregat. sifat mekanikal dan fisikal agregat. Pengkelasan agregat. Menjalankan ujian-ujian makmal untuk menaksir mutu bahan yang sesuai untuk kerja-kerja pengkonkritan.

“Properties of Concrete”. Neville & J. M. Brookes. “Civil Engineering Materials”. Nota kuliah 2). 3). Longman Scientific & Technical. kerja kumpulan makmal Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual jabatan Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 98 .my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. Neville.J. “Concrete Technology”.edu. persembahan powerpoint Peralatan makmal bagi ujian konkrit dan teknologi konkrit (BS) Syarahan. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Bahasa Pengantar: Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 2008/2009 Sila rujuk jadual jabatan KAEA2126 Bahan Konkrit 2 Bahasa Inggeris Tiada 1). M. N. tutorial. McMillan. Jackson & R K Dhir. Longman Scientific & Technical. Bahan Pengajaran/ Peralatan: Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : Nota syarahan.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.

Kaedah DOE – konsep asas. Agregat – Sifat-sifat fizikal. 8 9 10 11 12 13 14 Nota kuliah + BRE Doc. Jenis-jenis campuran konkrit. Konkrit terkeras – plastik. Konkrit terkeras – kekuatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan. Konkrit terkeras – ciri-ciri dan sifat ubah bentuk. kekuatan. jenis.edu. Agregat – sifat-sifat mekanikal cth. Nota kuliah Nota kuliah Nota kuliah Nota kuliah Nota kuliah Nota kuliah UM-PT01-PK03-BR004-S01 99 . Agregat – Pengenalan. contoh rekabentuk campuran. Ujian-ujian terhadap simen.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. ujian-ujian dan faktor-faktor mempengaruhi kebolehkerjaan.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN RUJUKAN / BAHAN PENGAJARAN / PERALATAN Nota kuliah Nota kuliah Nota kuliah Nota kuliah Nota kuliah Nota kuliah MINGGU 1 2 3 4 5 6 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Pengenalan kepada konkrit Simen – pengeluaran dan komposisi Mekanisma dan hasil hidrasi. Rekabentuk campuran konkrit. penggredan. ‘autogenous’. Simen campuran dan alumina. kelasakan dan kekerasan. karbonasi dan pengecutan kekeringan Konkrit terkeras – rayap dan kesannya terhadap sifat struktur. ikatan. Latihan rekabentuk campuran konkrit (PBL) Peperiksaan pertengahan semester Konkrit segar – ciri-ciri kebolehkerjaan. 7 Nota kuliah + BRE Doc. dan klasifikasi. Jenis-jenis simen OPC.

Pengenalan.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. Menakrifkan tanah dalam konteks kejuruteraan dan menghubungkaitkan permasalahan yang berkaitan dengan takrifan dengan keadaan tanah tempatan.edu.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. 5). Menyelesaikan masalah pengiraan menggunakan mekanik berhubung dengan sifat-sifat fizikal. pelajar akan dapat: 1). Ianya mengandungi pengenalan ringkas tentang kejadian tanah dan sifat-sifat fizikalnya. tegasan dan tegasan berkesan. kebolehtelapan dan resipan. Mengenalpasti dan membezakan berjenis-jenis tanah dan sifat-sifatnya seterusnya mengelaskan tanah mengikut sistem pengelasan tanah British dan sistem bersepadu. Kursus ini memperkenalkan tanah sebagai bahan kejuruteraan. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAEA2132 Mekanik Tanah I Bahasa Inggeris 3 Tiada Pada akhir kursus ini. pengelasan dan perihalan tanah juga dimasukkan didalam kandungan kursus. pemadatan dan tegasan berkesan. 3). Menunjukkan penggunaan konsep mekanik tanah dalam kerjakerja kejuruteraan. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. Menjalankan ujian-ujian makmal untuk mendapatkan indeksindeks tanah. Kursus ini juga merangkumi penggunaan konsep mekanik kepada tanah seperti kehubungan fasa. sifat-sifat pemadatan dan hidraulik. 2). Penilaian berterusan: 55% Peperiksaan: 45% Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 100 . 4). pemadatan.

persembahan powerpoint. `Soil Mechanics’ E & FN Spon. nota syarahan. ‘Principles of Geotechnical Engineering’. tutorial.1998.edu. Prentice Hall.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. D. ‘ Soil Mechanics and Foundations’. 1981. peralatan makmal standad BS Syarahan. F. Craig. M. Budhu. 2007 Bahan Pengajaran/ Peralatan: Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : CD interaktif. R. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Bahasa Pengantar: Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 2008/2009 Sila rujuk jadual jabatan KAEA2132 Mekanik Tanah I 3 Bahasa Inggeris Tiada 1). kerja kumpulan makmal dan kajian kes mini. John Wiley and Sons. 1997 2). 1999 5). ‘Geotechnical Engineering Principles and Practices’. Das. B. R. Inc. PWS. Holtz & W. 4). P. Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual jabatan Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 101 . Kovacs. M. Prentice Hall. D. 3).UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. D. ‘Introduction to Geotechnical Engineering’. Coduto.

UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.edu.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN RUJUKAN / BAHAN PENGAJARAN / PERALATAN Craig

MINGGU 1

TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Pengenalan – asal dan kejadian tanah, proses luluhawa dan mineral tanah liat

2

Pengelasan Tanah – ujian pengelasan tanah dan lengkung penggredan Pengelasan tanah – sistem pengelasan tanah sistem British dan sistem pengelasan tanah Bersekutu Perihalan tanah – prosedur penilaian cepat Gambarajah fasa– terma dan terbitan kehubungan fasa

Craig

3

Craig

4 5 6

Craig Craig Craig Craig Craig Craig Craig Craig Craig Craig

Penyelesaian kehubungan fasa 7 8 9 10 11 12 13 Pemadatan tanah – pengenalan, ujian pemadatan Pemadatan tanah – pemadatan di tapak, jentera-jentera, kaedah, spesifikasi dan kawalan di tapak Kebolehtelapan – konsep kebolehtelapan, ujian-ujian makmal dan tapak bagi mengukur kebolehtelapan Resipan – konsep dan teori resipan Jaringan aliran – teori dan binaan jaringan aliran Penyelesaian masalah berkaitan jaringan aliran Tegasan berkesan-pengenalan dan prinsipal tegasan berkesan, penyelesaian masalah tegasan berkesan

14

Kesan resipan terhadap tegasan berkesan- keadaan jerlus, keadaan bersebelahan cerucuk keping, kecerunan hidraulik kritikal

Craig

UM-PT01-PK03-BR004-S01 102

UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.edu.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAEA2134 Asas Geologi Kejuruteraan 2 Tiada Pada akhir kursus ini, pelajar akan dapat: 1). Menerangkan pembentukan batuan berdasarkan litologinya. 2). Memperihalkan komposisi mineral dan sifat-sifat bahan batuan. 3). Mengenal dan memperihal geometri dan sifat-sifat jisim batuan. 4). Menerangkan proses-proses luluhawa, hakisan, pengangkutan dan pengendapan bahan geologi. 5). Menyenarai dan memilih kaedah-kaedah penyiasatan geologi yang sesuai denga kerja-kerja kejuruteraan. 6). Menghubungkan geologi dengan permasalahan kejuruteraan tempatan. Kursus ini memperkenalkan konsep asas geologi dan kaitannya dalam kejuruteraan awam. Topik-topik kursus meliputi – Batuan, komponen-komponennya, mengenal dan sifat-sifat. Geometri, perihalan dan sifat-sifat jisim batuan. Luluhawa, hakisan, pengangkutan dan pengendapan. Penyiasatan geologi. Permasalahan geologi di Malaysia. Penilaian berterusan: 40% Peperiksaan: 60%

Sinopsis Kandungan Kursus :

Kaedah Penilaian :

UM-PT01-PK03-BR003-S01 103

UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.edu.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 2008/2009 Sila rujuk jadual jabatan KAEA2134 Asas Geologi Kejuruteraan Bahasa Inggeris 2 Tiada 1). J. Pitts, A manual of Geology for Civil Engineers, Wiley 2). F. C. Beavis, Engineering Geology, Blackwell Scientific Publications 3). T. R. West, Geology – Applied to Engineering, Prentice Hall 4). E. J. Tarbuck & F. K. Lutgens, Earth Science, Pearson International OHP,PPS,Komputer

Bahan Pengajaran/ Peralatan: Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting :

Syarahan, Tutorial, Makmal

CTPS

Sila rujuk jadual jabatan

Sila rujuk jadual jabatan

Ujian Peperiksaan

:Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan

UM-PT01-PK03-BR004-S01 104

UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.edu.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Reference book, Lecture notes Reference book, Lecture notes Reference book, Lecture notes Reference book, Lecture notes Reference book, Lecture notes Reference book, Lecture notes Reference book, Lecture notes Reference book, Lecture notes Reference book, Lecture notes Reference book, Lecture notes Reference book, Lecture notes Reference book, Lecture notes Reference book, Lecture notes Reference book, Lecture notes

MINGGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Basic concepts in geology and their relevance in Civil Engineering Rock formation Rock composition and minerals Rock identification and naming processes Rock material properties Rock mass – description and geometry Rock mass properties Weathering, erosion and transportation and deposition Geological Investigation – overview Terrain evaluation and geological maps Subsurface investigations and other methods Laboratory investigation Reporting geological investigation Presentation of case let of geological local engineering problem

UM-PT01-PK03-BR004-S01 105

Menghasilkan hydrograf banjir dan UH. Mengkaji proses kejuruteraan sunagi dan ’reservoir routing. system air permukaan dan bawah tanah.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. Mengenalpasti dan menganalisa rekabentuk sistem bagi sumber air dengan menggunakan prinsip asas kitaran hidrologi. 2). Menggunakan konsep statistik dan ’probability’ dalam menghasilkan data hujan dan aliran sungai. Penilaian berterusan: 40 % Peperiksaan: 60 % Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 106 . pelajar akan dapat: 1). 5). Penggunaan statistik dan ’probability’ dalam bidang hidrolgi dan sumber air. Pengenalan kepada Hidrologi perbandaran dan applikasi kepada sistem di Malaysia.’ 6). Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAEA2155 Sumber Air 3 Tiada Pada akhir kursus ini. 4). Menentukan kehilangan air. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. keseimbangan air. 3).edu. Mengenalpasti praktis hidroligi perbandran di Malaysia dan boleh mengapplikasi prosedur dan ’guideline’ yang digunapakai di Malaysia. Pengenalan kepada kitaran hidrologi. rekabentuk asas bagi sistem air permukaan dan air bawah tanah.

Jabatan Pengairan dan Saliran. 2). Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 2008/2009 Sila rujuk jadual jabatan KAEA 2155 Sumber Air Bahasa Inggeris 3 Tiada 1). kuiz. Engineering Hydrology.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. tutorial. Subramanya.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.edu. Hydrological Procedure Bahan Pengajaran/ Peralatan: Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : Nota kuliah. slaid. K. 2007 Jabatan Pengairan dan Saliran. Urban Stormwater Management Manual for Malaysia. ujian Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual jabatan Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 107 . buku rujukan Kuliah.. 2000. McGraw Hill. 3).

hidraulik air bawah tanah Air bawah tanah – telaga pengepaman. slaid. tutorial Subramanya Nota kuliah. slaid. slaid. hukum Dalton. persamaan Penman Penyusupan – Definisi. pengalihan saliran (teknik Muskingum) 10 11 12 Aplikasi Malaysia (Manual Saliran Mesra Alam MASMA) – Definisi. tutorial Subramanya Nota kuliah. teknik pemisahan aliran asas. tutorial 2 3 4 5 6 7 Pengukuran aliran sungai – Definisi. lengkung aliran-tempoh 8 9 Ujian pertengahan semester Hidrograf – Definisi. indeks penyusupan Air bawah tanah – Definisi. slaid. tutorial Ujian Subramanya Nota kuliah. hydraulic telaga RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Subramanya Nota kuliah. aplikasi. tutorial Subramanya Nota kuliah. pengiraan (teknik luas-halagu & teknik pencairan). persamaan anggaran air Kerpasan – Definisi. hidrograf hujan terjumlah. kitar hidrologi. slaid. teknik empirical. teknik UH. tutorial Subramanya Nota kuliah. SUD (US). tutorial Subramanya Nota kuliah.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU 1 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Pengenalan – Anggaran air dunia. tutorial JPS Hydrological Procedure Nota kuliah.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. pengalihan takungan (teknik ‘Level Pool’). teknik rasional. aplikasi. UH bagi tempoh berlainan (teknik superposisi & lengkung S) Banjir – Definisi. komponen hidrograf. kajian kekerapan banjir (teknik Gumbel & teknik log Pearson type III) Pengalihan banjir – Definisi. tutorial MASMA Nota kuliah. slaid. tutorial Subramanya Nota kuliah. slaid. slaid. jenis akuifert. tutorial Subramanya Nota kuliah. LID (Japan) 14 Aplikasi Malaysia (Hidrologi bandar) – rekabentuk hidrologi. DRH. slaid. pengukuran. slaid. tutorial Subramanya Nota kuliah. kajian kes: MASMA (Malaysia). persamaan Horton. pengukuran.edu. tutorial Subramanya Nota kuliah. kerpasan purata bagi kawasan tadahan Penyejatan – Definisi. slaid. sumber. slaid. slaid. penafsiran dan pengiraan data. pengukuran. ERH Unit hidrograf (UH) – Definisi. pengukuran kedalaman dan halaju. anggaran banjir (kawasan tadahan pedalaman & kawasan bandar) Penghantaran & persembahan projek UM-PT01-PK03-BR004-S01 108 13 . hubungan kedalaman-aliran Analisis air sungai – Regim sungai. pembentukan UH.

Analisis kekuda ruang yang boleh tentu secara statik. pengenalan kepada kekuda ruang yang tidak boleh tentu secara statik. Menentukan pusat ricih dan aliran ricih untuk rasuk dan anggota berdinding nipis. kaedah agihan momen untuk menganalisis rasuk selanjar dan kerangka satah. terikan-terikan prinsipal. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAEA2223 Teori Struktur I Bahasa Inggeris 3 KAEA1121 dan KAEA1122 Pada akhir kursus ini. 5).my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. Menggaplikasikan kaedah agihan momen untuk menganalisis rasuk dan kerangka yang tidak boleh tentu secara statik. Penilaian berterusan: 40 % Peperiksaan: 60 % Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 109 . 8). pusat ricih dan teori kilasan. 4). Melakukan analisis transformasi terikan dan menentukan komponen-komponen terikan yang bersekutu dengan menggunakan kaedah pengiraan dan kaedah grafik (Bulatan Mohr). dan seterusnya membina gambarajah daya ricih dan momen lentur. Mengaplikasikan asas-asas dan prinsip-prinsip teori kilasan untuk menganalisis anggota-anggota yang mengalami beban kilasan. tegasan-tegasan prinsipal. Bulatan Mohr dan hubungan tegasan-terikan. Menganalisis dan mengira daya tegangan atau daya mampatan pada setiap anggota untuk kekuda ruang yang boleh tentu secara statik. Mengunakan persamaan-persamaan cerun-pesongan umum untuk menganalisis rasuk dan kerangka yang tidak boleh tentu secara statik. Membincangkan kebolehtentuan suatu kekuda ruang dan mengira darjah ketidak-bolehtentuan kekuda ruang yang tidak boleh tentu secara statik. 2). 3). 6). aliran ricih. Melakukan analisis transformasi tegasan dan menentukan komponen-komponen tegasan yang bersekutu dengan menggunakan kaedah pengiraan dan kaedah grafik (Bulatan Mohr). tegasan-tegasan dan terikan-terikan kompleks. pelajar akan dapat: 1).edu. 7).UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. sistem tegasan dua dimensi. kaedah cerun pesongan untuk menganalisis rasuk selanjar dan kerangka satah.

‘Fundamentals of Structural Analysis – 2nd Edition’. ‘Mechanics of Materials – 3rd Edition’. Russell C.edu. 4). Singapore. 2005.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. E. 3). Hibbeler. 2). Bahan Pengajaran/ Peralatan: Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : Nota. Over-Head projector Kuliah. Prentice-Hall. Tutorial. McGraw-Hill International Edition. DeWolf. Transparency. ‘Structural Analysis – SI Edition’. Kenneth M. Singapore. 2005. 2001. Beer. Prentice-Hall. Makmal. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 2008/2009 Sila rujuk jadual jabatan KAEA 2223 Teori Struktur I Bahasa Inggeris 3 KAEA1121 & KAEA1122 1).my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. McGrawHill. Leet and Chia-Ming Uang. Ferdinand P. ‘Mechanics of Materials – SI Edition’. Russell Johnston and John T. 2003. Russell C. Coorperative Learning (Group Project) CTPS Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual jabatan Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 110 . Hibbeler.

3) Lecture notes. Analysis of Space Trusses: Force components. 1 (Chap. 3) Lecture notes. 10) Lecture notes. moment distribution for beams Moment Distribution Method: Stiffness factor modifications. Ref.edu. 1 (Chap. stresses on oblique planes. Moment Distribution Method: Principles and definitions of moment distribution method. 5) Lecture notes. 2 (Chap. the torsion formula. Ref. 7) Lecture notes. G and v. slope deflection equations and analysis of continuous beams. 2 (Chap.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU 1 2 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Analysis of Space Trusses: Introduction to space truss theory. 10) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 UM-PT01-PK03-BR004-S01 111 . 10) Lecture notes. Ref. Complex Stresses and Strains: Strain transformation and principal strains. 10) Lecture notes. Torsion Theory: Torsional resistance of circular shaft. 11) Lecture notes. Ref. Introduction to statically indeterminate space trusses Slope-Deflection Method: Principles of displacement methods of analysis. volumetric strain. determinacy and stability. Ref. Ref. 5) Lecture notes. Shear: Shear centre and shear flow of beams and thinwalled members. 2 (Chap. Mohr’s circle for stress transformation. 1 (Chap. 2 (Chap. General two dimensional stress system. 9) Lecture notes. method of joints and method of sections. simple shear stresses. procedure for analysis. 1 (Chap. Complex Stresses and Strains: Stress transformation and principal stresses. lateral strain and poisson ratio. 9) Lecture notes. Ref. Ref.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Lecture notes. Torsion Theory: Torsional resistance of non-circular and hollow sections. Ref. Ref. 1 (Chap. 1 (Chap. Slope-Deflection Method: Slope deflection method for frames with and without sidesway. relationship between elastic constant E. bulk modulus. 11) Lecture notes. Complex Stresses and Strains: Mohr’s circle for strain transformation. 2 (Chap. 2 (Chap. 2 (Chap. Complex Stresses and Strains: Stresses due to direct loadings. Ref. Ref. Ref. Moment Distribution Method: Moment distribution for frames with and without sidesway. 11) Lecture notes. 1 (Chap. Ref. moment distribution for beams.

Analisa.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. aliran seragam dan berubah.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Kursus ini diakhiri dengan penyaluran banjir melalui saluran dan kaedahkaedah yang digunakan. Penilaian berterusan: 40 % Peperiksaan: 60 Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 112 . Menjalankan analisa dan rekabentuk yang ekonomi bagi saluran yang efisen. GVF dan RVF. analisa dimensi dan pembelajaran model. 5). 2). pelajar akan dapat: 1). Mengenalpasti kebaikan dan limitasi untuk sistem pengagkutan bendalir dan rekabentuknya. Menggunakan analisa dimensi dalam pengukuran bendalir dan menghasilkan model bagi struktur hidraulik. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. Termasuk juga menentukan jenis-jenis profil aliran dan rekabentuk dalam hidraulik. 4). 3). rekabentuk dan menganggar gelombang banjir melalui saluran. Kursus ini memperkenalkan prinsip asas bagi aliran mantap dan tidak mantap. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAEA2256 Hidraulik Saluran Terbuka Bahasa Inggeris 2 KAEA1151 Pada akhir kursus ini.edu. Membezakan jenis-jenis aliran dan menentukan profil aliran.

Morfett. Fluid Mechanics.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. K.Bedford. McGraw Hill International Edition. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 1) Ven Te Chow.1998.L. McGraw Hill International Edition. tugasan. tutorial. LCD.Benjamin Wylie and K.A and J. 1973. 1998. McGraw Hill International Edition.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan.Streeter. 2000. Hydraulics in Civil and Environmental Engineering. Bahan Pengajaran/ Peralatan: Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : Buku rujukan. Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual waktu jabatan Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 113 . papan putih 2008/2009 Sila rujuk jadual jabatan KAEA 2256 Hidraulik Saluran Terbuka Bahasa Inggeris 2 KAEA 1151 (Mekanik Bendalir) Kuliah.W. 3) Chardwick.edu. dan makmal. 4) V. E. Flow in Open Channels. 2) Subramanya. nota kursus. Open Channel Hydraulics.

Hidraulik Saluran bersempadan longgar – mendapan. Venant. Kaedah Implicit dan explicit. rekbentuk saluran stabil – saluran regim Analisa dimensi dan model: Kaedah Rayleigh’s. similitude. Nota kursus Buku rujukan 1. Nota kursus Buku rujukan 1. terhakis.3. Nota kursus Buku rujukan 1.2. jenis dan analisa profil aliran Aliran berubah beransur(GVF) – peralihan kedalaman. Weber.edu. persamaan perbezaan. Nota kursus Buku rujukan 1. Nota kursus Buku rujukan 1. jenis saluran dan aliran. Nota kursus Buku rujukan 1. etc.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Nota kursus Buku rujukan 4. Nota kursus. Reynolds. rumus Manning Pengiraan UF – kedalaman normal. Nota kursus Buku rujukan 4. Nota kursus Buku rujukan 1. Buku rujukan 1. cerun kritikal. psmn momentum Aliran berubah cepat (RVF) – pengukuran aliran 8 9 10 11 Aliran tidak mantap – kaedah dan psmn ST.2. Froude.tidak terhakis.2.2. Analisa aliran Aliran mantap: Aliran seragam (UF)– psmn Chezy. Ujian 1 Aliran berubah cepat (RVF) – lompatan hidraulik.3.2. Nota kursus 1 2 3 4 5 6 7 12 13 UM-PT01-PK03-BR004-S01 114 . rekabentuk saluran bagi GVF. dan rumput Aliran berubah beransur(GVF) –deskripsi. Prsmn tenaga dan garis jumlah tenaga. saluran prismatic Rekabentuk saluran : saluran efisen hidraulik. Darcy-Weisbach.2. Ujian II Penyaluran banjir – penyaluran banjir melalui saluran – prinsip penyaluran hidrologi-kaedah yg digunakangelombang banjir Kaedah asas dan praktis penyaluran banjir 14 RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Buku rujukan 1.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Pengenalan kpd kelakuan air. terusan pengairan . ketebalan relative.2. Jenis model. Nota kursus Buku rujukan 1. Nota kursus Buku rujukan 1. Nota kursus Buku rujukan 1. Teori Buckingham’s pi.2.2. nombor dimensi Pembelajaran model – no.2.

4). lukisan dan perincian mudah untuk struktur konkrit bertetulang. Pengawalan pesongan dan retakan. Analisis keratan pada had muktamad rasuk segi empat tepat dan rasuk berbibir. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAES2213 Rekabentuk Konkrit Bertetulang Bahasa Inggeris 3 KAEA1121 dan KAEA1122 Pada akhir kursus ini. Rekabentuk tiang dan tapak mudah. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. Merekabentuk papak sehala. Penilaian berterusan: 40% Peperiksaan: 60% Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 115 .b.) sebagai bahan stuktur 2).my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. 5). Pengenalan kepada analisis anjal untuk rasuk segi empat tepat. pelajar akan dapat: 1). Perbezaan analisis anjal dan analisis had muktamad. Menyedikan pengiraan.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Pengurangan tetulang. Konsep rekabentuk konkrit bertetulang. Merekabentuk rasuk konkrit bertetulang berkeratan segi empat tepat dan berbibir menggunakan kaedah had menurut BS8110. Menggunakan kaedah anjal untuk merekabentuk rasuk konkrit bertetulang 3). tiang dan tapak konkrit bertetulang yang mudah menggunakan kaedah had menurut BS8110. Rekabentuk penahanan ricih.edu. Rekabentuk papak sehala. Menerangkan konsep-konsep asas dan kelakuan konkrit bertetulang (k.

Second Edition 1997. ‘Reinforced concrete design. (Latest Edition).’ MacMillan Press. 2.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. Bahan Pengajaran/ Peralatan: Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : Buku rujukan.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. E & F Spon.Design Theory and Examples’. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 2008/2009 2 KAES 2213 Rekabentuk Konkrit Bertetulang Bahasa Inggeris 3 KAEA1121 and KAEA1122 1. Nota pengajaran Syarahan.edu. projek rekabentuk CTPS Sila rujuk jadual waktu jabatan Sila rujuk jadual waktu jabatan Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 116 . ‘Reinforced Concrete . Mosley and Bungey. MacGinley and Choo.

Nota kuliah Buku rujukan. Nota kuliah Buku rujukan.Prinsip pertama Rekabentuk rasuk segiempat tepat berdasarkan kaedah keadaan had – menggunakan persamaan dan carta dari BS 8110 Rekabentuk rasuk berbebibir Rintangan ricih Semakan pesongan dan retakan Keperluan luas keratan rentas tetulang minimum dan maksimum. Nota kuliah 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Rekabentuk tiang Rekabentuk tapak UM-PT01-PK03-BR004-S01 117 .edu.b. Konsep keseimbangan. Nota kuliah Buku rujukan. Konsep rekabentuk berdasarkan kaedah anjal dan keadaan had. Concept of balanced. Nota kuliah Buku rujukan. Rekabentuk rasuk segiempat tepat berdasarkan kaedah keadaan had. Nota kuliah Buku rujukan. k.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Nota kuliah Buku rujukan. Nota kuliah Buku rujukan. Nota kuliah Buku rujukan. Pemotongan dan perincian Pengenalan kepada rekabentuk papak Rekabentuk papak sehala Pengenalan kepada rekabentuk tiang RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Buku rujukan.).b. Nota kuliah Buku rujukan.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU 1 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Pengenalan kepada bahan dalam penghasilan konkrit bertetulang (k.b. kurang dan k. Nota kuliah Buku rujukan. Load paths. Nota kuliah Buku rujukan. Aliran beban. Nota kuliah Buku rujukan. lebih bagi rasuk Pengenalan kepada rekabentuk rasuk segiempat tepat berdasarkan kaedah anjal. Nota kuliah Buku rujukan.

vektor dan agen-agen yang lain. Bahan pencemar dan bahaya-bahaya yang lain di dalam alam sekitar dan kawasan dalam bangunan. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : Kejuruteraan Kejuruteraan Awam Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAES 2245 Kesihatan Alam Sekitar dan Higin Pekerjaan 2 KAES1143 Pada akhir kursus ini. Keselamatan dan kesihatan pekerja serta orang awam. Pengurusan Kualiti.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. sanitasi dan etika 2) Menentukan aktiviti manusia yang menyumbang kepada pencemaran air dan membincangkan langkah-langkah untuk mengurangkan perawatan dan pelupusan air sisa 3) Mengesan pelbagai bahan pencemar dan bahaya yang lain pada alam semulajadi serta kawasan dalam bangunan dan mengenalpasti ukuran untuk mengurangkan pencemaran dan wabak penyakit 4) Mengaplikasikan maklumat OSHA yang piawai untuk kerja yang berkaitan dengan kemalangan dan memperbaiki keselamatan di tempat kerja dan keselamatan awam 5) Mengaplikasikan ukuran pengurusan keselamatan alam sekitar untuk mewujudkan kebertanggungjawaban yang berhubung kait dengan penjagaan dan keselamatan alam sekitar Kesihatan di kawasan tropika.edu. pelajar akan dapat: 1) Membincangkan kesihatan alam sekitar di kawasan tropika dan menghubung kaitkannya dengan bekalan air. Keselamatan Pekerjaan dan Tindakan Kesihatan. bekalan air dan sanitasi. Pengurusan kesihatan dan keselamatan. Pengurusan Alam Sekitar. Penyakit bawaan mikrob. Penilaian berterusan: 40% Peperiksaan akhir: 60% Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 118 .UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.

2006. ELBS and Wiley. kerja di makmal CTPS Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual jabatan Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 119 . 1977. 2005.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan.edu. ‘Water. 3. nota kursus dan tutorial. Pearson Prentice Hall International Edition. ‘Brock . Madigan M T and Martinko J M.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Goetsch D L. Pearson Prentice Hall International Edition. Chichester. Occupational Safety and Health 5 Edition’. Syarahan. buku rujukan. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 2008/2009 Sila rujuk jadual jabatan KAES2245 Kesihatan Alam Sekitar dan Higin Pekerjaan Bahasa Inggeris 2 Tiada 1. th 2. Wastes and Health in Hot Climates’. McGary M and Mara D. Feachem R.Biology of Microorganisms 11th Edition’. Bahan Pengajaran/ Peralatan: Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : OHP. tutorial.

1 and 3– Course Note – LCD projector Ref. OSHA. 2 – Course Note – LCD projector Ref.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Ref. Health at work place. sanitation and diseases. insects and helminths. insects and helminths. occupational health and safety management. Heat and temperature extreme hazards. 2 – Course Note – LCD projector 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Introduction to tropical health. Water supply.edu. Diseases transmitted by water.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Medical waste management.1 and 3 – Course Note – LCD projector Ref. 2 – Course Note – LCD projector Ref. 2 – Course Note – LCD projector Ref. 2 – Course Note – LCD projector Ref. 2 – Course Note – LCD projector Ref.1 – Course Note – LCD projector Ref. sanitation and diseases. 14 UM-PT01-PK03-BR004-S01 120 . Indoor air pollution. 1994. MID TEST Occupational safety and health act. MID TEST International standardization of systems for quality management. Diseases transmitted by water. Control of water-borne diseases. 2 – Course Note – LCD projector Ref. environmental management system. Noise and vibration hazards. Assignment Introduction to epidemiology. Water supply.1 – Course Note – LCD projector Ref.1 and 3 – Course Note – LCD projector Ref.1 – Course Note – LCD projector Ref.1 and 3 – Course Note – LCD projector Ref.

3). Mengenalpasti dan mengembangkan penyelesaian alternative dan menjalankan rekabentuk yang wajar untuk menyelesaikan pelbagai masaalah kejuruteraan. pelajar akan dapat: 1). Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. pelajar akan membiasakan diri kepada bidangbidang yang spesifik dalam program ijazah kejuruteraan mereka.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. LAtihan ini membolehkan pelajar memperdalamkan pengetahuan mereka dan melatih mereka menjalankan tugas-tugas professional dan menamatkan pengajian mereka. Mengenalpasti kepentingan dan keperluan taraf professional dan etika yang tinggi. Kursus ini memberikan peluang kepada pelajar untuk menerapkan pengetahuan teori yang mereka pelajari kepada praktikal unutk mengembangkan kemahiran berkerja secara bebas. Mengenalpasti dan memahami kepentingan masa dan komunikasi yang efektif semasa proses rekabentuk dan pembinaan. Penilaian berterusan : 100% Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 121 .edu. Sepanjang tempoh latihan. 4).UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Bekerja dalam kumpulan yang mengandungi ahli dari pelbagai bidang. 2). Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAEA/S3191 Latihan Industri Bahasa Melayu/Bahasa Inggeris 5 Tiada Pada akhir kursus ini.

UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.edu.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : Bahan Pengajaran/ Peralatan: Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : CTPS 2008/2009 3 KAEA/S3191 Latihan Industri Bahasa Inggeris/Bahasa Melayu 5 Tiada

Sila rujuk jadual jabatan

Sila rujuk jadual jabatan

Ujian Peperiksaan

:Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan

UM-PT01-PK03-BR004-S01 122

UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.edu.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAEA3201 Matematik Kejuruteraan Awam I Bahasa Inggeris 2 KXEX1145 dan KXEX2244 Pada akhir kursus ini, pelajar akan dapat: 1). Menilai dan menggunakan kamiran berganda dalam koordinat Cartesan, silinder dan sfera untuk mencari jisim, sentroid dan pusat graviti lamina dan pepejal. 2). Menilai dan menggunakan kamiran garisan untuk mencari kerja terlaku dalam mengggerakkan zarah sepanjang satu lengkung tertakluk kepada suatu daya. 3). Menggunakan teorem Divergens dan Stoke untuk mencari net isipadu bendalir yang merintasi permukaan dalam arah orientasi dalam satu unit masa. 4). Menentukan pekali siri Fourier. Menyelesaikan persamaan terbitan separa menggunakan analisis siri Fourier . 5). Menentukan penyelesaian persamaan terbitan separa parabolik, hiperbolik dan eliptik menggunakan kaedah pembolehubah terpisahkan. Kamiran ganda dua dalam koordinat Cartesan dan koordinat kutub. Kamiran ganda tiga dalam koordinat Cartesan, koordinat silinder dan koordinat sfera. Kamiran garisan dan kerja terlaku. Therems Divergens dan Stokes. Fungsi berkala dan siri Fourier. Persamaan terbitan separa parabolik, hiperbolik dan eliptik. Penilaian berterusan: 40 % Peperiksaan: 60 %

Sinopsis Kandungan Kursus :

Kaedah Penilaian :

UM-PT01-PK03-BR003-S01 123

UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.edu.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 1). Thomas and Finney, "Calculus", Addison Wiley. 2). Howard Anton, " Calculus and Analytic Geometry", John Wiley and Sons 3). Erwin Kreyszig, "Advanced Engineering Mathematics", John Wiley and Sons,. 4). Bajpai, Mustoe and Walker, " Engineering Mathematics", John Wiley and Sons 5). Bajpai, Mustoe and Walker, " Advanced Engineering Mathematics", John Wiley and Sons Bahan Pengajaran/ Peralatan: Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : Buku rujukan, nota kursus, transparencies, OHP 2008/2009 2 KAEA3201 Matematik Kejuruteraan Awam 1 Bahasa Inggeris 2 KXEX1145 & KXEX2244

Kuliah , Tutorial dan cooperative learning

CTPS Sila rujuk jadual jabatan

Sila rujuk jadual jabatan

Ujian Peperiksaan

:Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan

UM-PT01-PK03-BR004-S01 124

UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.edu.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU 1 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Kamiran berganda, Kamiran ganda dua dalam koordinat cartesan. Kamiran ganda dua dalam koordinat kutub. Luas permukaan dan isispadu Kamiran ganda tiga dalam koordinat cartesan. Jisim, sentroid dan pusat graviti. Kamiran ganda tiga dalam koordinat silinder dan sfera Kamiran garisan dan kerja terlaku. Teorem Green dalam satah. Pengenalan kepada kamiran permukaan untuk fungsi nilai vector Theorem Divergens dan Teorem Stoke. Siri Fourier, Formula Euler untuk pekali Fourier. Fungsi berkala dengan kalaan p = 2 Fungsi berkala dengan kalaan p = 2L. Fungsi-fungsi genap dan ganjil. Pengembangan separuh julat. Persamaan Pembezaan Separa, Persamaan elliptik, parabolik dan hiperbolik. Syarat-syarat awal dan sempadan. Penyelesaian secara pembolehubah terpisahkan dan penggunaan siri Fourier. Persamaan-persamaan gelombang, pengaliran haba dan persamaan Laplace. RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Buku rujukan 1&2, Nota kursus Buku rujukan 1&2, Nota kursus Buku rujukan 1&2, Nota kursus Buku rujukan 1&2, Nota kursus Buku rujukan 1&2, Nota kursus Buku rujukan 1&2, Nota kursus Buku rujukan 1&2, Nota kursus Buku rujukan 1&2, Nota kursus Buku rujukan 3,4&2, Nota kursus Buku rujukan 3,4&2, Nota kursus Buku rujukan 3,4&2, Nota kursus Buku rujukan 3,4&2, Nota kursus Buku rujukan 3,4&2, Nota kursus Buku rujukan 3,4&2, Nota kursus

2

3

4 5 6 7

8 9

10 11 12

13

14

UM-PT01-PK03-BR004-S01 125

UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.edu.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAEA3202 Matematik Kejuruteraan Awam II Bahasa Inggeris 2 KAEA3201 Pada akhir kursus ini, pelajar akan dapat: 1). Menghubungkan diantara kaedah analitik dan kaedah berangka. 2). Menggunakan kaedah kurungan dan kaedah terbuka dalam mencari punca persamaan tidak linear. 3). Menggunakan rumus yang bersesuaian untuk menyelesaikan masalah pembezaan dan menggunakan Petua Trapezium dan Simpson untuk menilai kamiran. Membuat perbandingan diantara keputusan analitik dan keputusan berangka. 4). Menggunakan formula Euler dan Runge Kutta dalam mencari penyelesaian anggaran kepada persamaan pembezaan biasa. Mengenalpasti perbezaan diantara dua kaedah. 5). Menggunakan kaedah Gauss Seidel untuk mencari penyelesaian hampiran persamaan terbitan separa eliptik dan menggunakan kaedah tersirat dan tidak tersirat dalam menentukan nilai anggaran kepada persamaan parabolik. Pengenalan kepada kaedah berangka. Peranan hampiran dan ralat. Punca persamaan tidak linear. Kaedah kurungan dan terbuka untuk menyelesaikan persamaan tidak linear. Pembezaan dan Kamiran berangka. Penyelesaian kamiran menggunakan Petua Trapezium dan Simpson. Kaedah Euler dan Runge Kutta untuk menyelesaikan persamaan pembezaan biasa. Persamaan eliptik dan parabolik. Kaedah Liebmann (Gauss Seidel), tidak tersirat dan tersirat dalam menyelesaikan persamaan terbitan separa. Penilaian berterusan: 40 % Peperiksaan: 60 %

Sinopsis Kandungan Kursus :

Kaedah Penilaian :

UM-PT01-PK03-BR003-S01 126

S. Makmal Komputer dan cooperative learning." McGRAW-Hill International Editions. Ayyub. Prentice Hall International Editions.edu. Matthews. transparencies. Singapore. NY. 1996. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 1). "Numerical Methods For Mathematics." Marcel Dekker. CTPS Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual jabatan Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 127 . "Numerical Methods For Engineers. R. "Numerical Methods For Engineers.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. Science and Engineering”. NJ. 4). 2001. Hoffman.C & Canale. Chapra." Prentice Hall.P. J. 1990. nota kursus. 2008/2009 2 KAEA3202 Matematik Kejuruteraan Awam Il Bahasa Inggeris 2 KAEA3201 Bahan Pengajaran/ Peralatan: Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : Buku rujukan. Upper Saddle River. "Numerical Methods For Engineers and Scientists. 3).M. OHP Kuliah . Tutorial. B.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.D. 2).

Kaedah multilangkah. Kaedah Runge-Kutta Peringkat Kedua. kaedah lelaran satu titik mudah. Kaedah Sekan dan Sistem persamaan tak linear. Petua Trapezium. Kejituan.edu. Kaedah Penyesuaian. Persamaan tak linear. Sistem Persamaan Pembezaan Biasa. Kestabilan dan analisis ralat.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Persamaan Laplace dan teknik penyelesaian menggunakan kaedah Liebmann (Gauss Seidel) Persamaan pengaliran haba. Persamaan eliptik dan parabolik.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU 1 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Pengenalan kepada kaedah berangka. Persamaan Pembezaan Biasa Peringkat Kedua.Romberg Persamaan Terbitan Separa.dan kaedah Newton Raphson. kaedah tak tersirat kaedah tersirat dan kaedah Crank-Nicolson . Kaedah kedudukan palsu. Masalah nilai awal dan syarat sempadan. Kuadratur. graf dan kaedah pembahagian dua sama. Pengenalan. Kejituan tinggi Rumus Pembezaan. RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Buku rujukan Nota kursus Buku rujukan Nota kursus Buku rujukan Nota kursus Buku rujukan Nota kursus Buku rujukan Nota kursus Buku rujukan Nota kursus Buku rujukan Nota kursus Buku rujukan Nota kursus Buku rujukan Nota kursus Buku rujukan Nota kursus Buku rujukan Nota kursus Buku rujukan Nota kursus Buku rujukan Nota kursus Buku rujukan Nota kursus 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 UM-PT01-PK03-BR004-S01 128 . Kaedah Runge-Kutta Peringkat Keempat. Petua Simpson. Petua Simpson. Ekstrapolasi Richardson Kaedah Euler.

Penilaian berterusan: 40 % Peperiksaan: 60 % Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 129 . 3). Mengaplikasikan prinsip analisis struktur untuk menentukan dan membina garis imbas untuk struktur yang boleh tentu secara statik. kaedah matriks kebolehlenturan. teorem tenaga dan salingan. kerangka dan kekuda yang tidak boleh tentu secara statik. Mengaplikasikan prinsip kerja maya dan Teorem Castigliano untuk menentukan dan mengilustrasikan pesongan pada rasuk.edu. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. pengenalan kepada garis imbas untuk struktur yang tidak boleh tentu secara statik. kaedah analisis statik. Teorem Castigliano. Menggunakan kaedah analisis daya atau kebolehlenturan untuk menganalisis rasuk. 4). kaedah kerja maya.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. 5). kaedah analisis mekanisme. Prinsip MullerBreslau. kaedah analisis untuk rasuk dan kerangka portal dan gabel. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAEA3224 Teori Struktur II Bahasa Inggeris 3 KAEA2223 Pada akhir kursus ini. Prinsip-prinsip tenaga terikan dan kerja maya. Membentuk kaedah yang sesuai untuk membina garis imbas untuk struktur yang tidak boleh tentu secara statik. Mengaplikasikan prinsip-prinsip kaedah analisis plastik dalam analisis rasuk dan kerangka. 2). pelajar akan dapat: 1). Beban bergerak dan garis imbas untuk struktur yang boleh tentu secara statik.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. Kaedah analisis plastik. Kaedah analisis daya atau kebolehlenturan. kerangka dan kekuda. Teorem Maxwell dan Hukum Betti.

‘Fundamentals of Structural Analysis – 2nd Edition’. 2005. OHP Syarahan. Ghali and A. M. Bahan Pengajaran/ Peralatan: Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : Nota. ‘Structural Analysis – SI Edition’. 1998.edu. Russell C. Leet and Chia-Ming Uang. Latihan Amali. ‘Structural Analysis: A Unified Classical and Matrix Approach – 4th Edition’. Hibbeler. 2005. London. E & FN Spon.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Pembelajaran Berkumpulan CTPS Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual jabatan Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 130 . 2).my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. Kenneth M. Singapore. McGraw-Hill International Edition. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 2008/2009 2 KAEA3224 Teori Struktur Bahasa Inggeris 3 KAEA2223 1). Prentice-Hall. Neville.

plastic hinges. Energy and Reciprocal Theorem: Maxwell’s Theorems and Betti’s Law. influence lines for beams. Plastic Analysis Method: Static equilibrium method. Force or Flexibility Method: Principles of force method of analysis. method of analysis for beams. Lecture Notes MINGGU 1 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Strain Energy and Virtual Works: External work and strain energy. influence lines for statically indeterminate structures. live shear and moment. Energy and Reciprocal Theorem: Castigliano’s Theorem for beams and frames. Lecture Notes Reference Book. collapse load factors. shape factors. Plastic Analysis Method: Static equilibrium method. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Reference Book. introduction to Muller-Breslau’s Principle. Plastic Analysis Method: Plastic modulus. Lecture Notes Reference Book. Lecture Notes Reference Book. principles of flexibility matrix method Flexibility Method: Principles of flexibility matrix method Moving Loads and Influence Lines: Introduction to influence lines. Flexibility Method: Force method of analysis for trusses.edu. mechanism method. Moving Loads and Influence Lines: Live loads for bridges and moving loads. ultimate moment. Lecture Notes Reference Book. method of analysis for portal and gable frames. force method of analysis for beams and frames.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Reference Book. mechanism method. Lecture Notes Reference Book. method of virtual work for trusses. Lecture Notes Reference Book. Lecture Notes Reference Book. Castigliano’s Theorem for trusses.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Strain Energy and Virtual Works: Method of virtual work for beams and frames. Moving Loads and Influence Lines – Muller-Breslau’s Principle. Moving Loads and Influence Lines: Influence lines for floor girders and trusses. Lecture Notes Reference Book. Lecture Notes 14 UM-PT01-PK03-BR004-S01 131 . theorem of plastic analysis. Lecture Notes Reference Book. elementary and combined mechanisms of collapse. Lecture Notes Reference Book. Principle of virtual work. Lecture Notes Reference Book. Lecture Notes Reference Book. fundamentals in applications to statically indeterminate structures.

Ianya kemudian memperkenalkan konsep aliran tidak mantap dalam paip dan bagaimana analisa dijalankan. dan perbezaan aliran lamina dan gelora. Simulasi hidraulik diperkenalkan dengan membincangkan bagaimana masalah-masalah hidraulik yang lebih rumit boleh diselesaikan dengan applikasi komputer. Menjalankan analisis terhadap aliran dalam paip dalam keadaan aliran tidak mantap. Kursus ini lebih spesifik dan bersifat applikasi. dan mengetahui kepentingan mengawal pusuan tekanan. membezakan cirri-ciri aliran lamina dan gelora 2). pembentukan lapisan sempadan. Mengenalpasti pembentukan lapisan sempadan. Membezakan jenis-jenis ombak pantai. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAEA3257 Hidraulik Gunaan Bahasa Inggeris 3 KAEA2256 Pada akhir kursus ini. 5). Kursus ini bermula dengan pengenalan kepada keadaan bendalir sebenar. 4). pelajar akan dapat: 1). Ianya kemudian beralih kepada teori gelombang. boleh membentuk model dan menyelesaikan masalah menggunakan simulasi hidraulik. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. 3). Mengiktiraf kepentingan penggunaan computer.edu. klasifikasi dan applikasi. dan boleh menganalisa kesannya terhadap struktur pantai. Mengenalpasti ciri-ciri kejadian mendapan dalam saluran dan boleh melakukan pengiraan pengangkutan mendapan. Seterusnya fenomena mendapan dalam saluran terbuka dibincangkan. Penilaian berterusan: 40 % Peperiksaan: 60 % Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 132 .my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.

my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan.C. Tutorial. Nalluri (1995) Civil Engineering Hydraulics Nota kuliah. Chadwick. Peralatan Makmal Bahan Pengajaran/ Peralatan: Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : Syarahan. Featherstone and C. Fatimah Mohd. and J. Latihan Amali CTPS Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual jabatan Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 133 .J.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Nor (1994) Hidraulik Kejuruteraan Awam (Translation).edu. E&FN Spon 3). A. Buku Rujukan. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 2008/2009 1 KAEA3257 Hidraulik Gunaan Bahasa Inggeris 3 KAEA2256 1). Morfett (1993) Hydraulics in Civil and Environmental Engineering. UTM 2).

Lecture notes Reference book.edu. modes of movement Bed load. Standing waves Forces on coastal structures Introduction to computational hydraulics. sediment characteristics. Lecture notes Reference book. Lecture notes Reference book. diffraction. Procedures.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Lecture notes Reference book. Lecture notes Reference book. Lecture notes Reference book.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Reference book. Lecture notes Reference book. suspended load Equations Design of stable channels Revision and Test Wave theory – progressive waves. Lecture notes Reference book. Lecture notes Reference book. Lecture notes Reference book. types of waves. Lecture notes Reference book. Lecture notes Reference book. Lecture notes Reference book. UM-PT01-PK03-BR004-S01 134 . shoaling. methods and applications Development of model and solution techniques. wave energy and power Refraction. Lecture notes MINGGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Introduction Development of boundary layer Characteristics of boundary layer Prandtl Mixing length theory Laminar and turbulent flows in closed systems Unsteady flow in pipelines Rigid Pipe theory Surge tank Elastic pipe theory Sediment transport – threshold of motion.

Penilaian berterusan: 40 % Peperiksaan: 60 % Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 135 . pelajar akan dapat: 1). Mengaplikasi prinsip kimia untuk mengira variabel dalam larutan cecair dan campuran gas.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.edu. 2).my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. larutan piawai. pentitratan. Menerangkan konsep dan teknik analisis air dan air sisa untuk pengiraan pelbagai parameter. 4). keseimbangan. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. sebatian organik. 3). alkali dan air yang diperlukan untuk membuat larutan piawai. penimbal. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAES3141 Kimia Alam Sekitar Bahasa Inggeris 3 Tiada Pada akhir kursus ini. Menentukan amaun asid. Termodinamik. kinetik. Mengenalpasti istilah asas dan prinsip serta menyelesaikan masalah berdasarkan konsep asas kimia.

Prentice Hall. P.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. G. “Environmental Chemistry”. 1994 2.. Sawyer.. tutorial CTPS Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual waktu jabatan Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 136 . C. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : 2008/2009 1 KAES3141 Kimia Alam Sekitar Bahasa Inggeris 3 Tiada Rujukan Utama : 1. 4th Edition. Teh Fu Yen.F.L. Parkin.N. McGraw Hill. Nota Syarahan.edu. Mc Carty. “Chemistry for Environmental Engineering”. 1999 Bahan Pengajaran/ Peralatan: Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : OHP.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.

Nota kuliah Buku rujukan. Nota kuliah Buku rujukan. Nota kuliah Buku rujukan. Nota kuliah Buku rujukan. pengenalan Unit-unit dan dimensi-dimensi Stoichiometri Persamaan Pengimbangan Kimia Prinsip Kimia Prinsip Kimia Keseimbangan Kimia Kimia Organik Bio Kimia Kimia Koloid Penyelesaian Piawai Penyelesaian Piawai Parameter-parameter Air dan Air Kumbahan Parameter-parameter Air dan Air Kumbahan Parameter-parameter Air dan Air Kumbahan Parameter-parameter Air dan Air Kumbahan RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Buku rujukan. Nota kuliah Buku rujukan. Nota kuliah Buku rujukan.edu. Nota kuliah Buku rujukan. Nota kuliah Buku rujukan.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Nota kuliah Buku rujukan. Nota kuliah Buku rujukan. Nota kuliah Buku rujukan.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Istilah-istilah. Nota kuliah Buku rujukan. definisi. Nota kuliah Buku rujukan. Nota kuliah UM-PT01-PK03-BR004-S01 137 .

UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Menganalisa dan merekabentuk anggota struktur dan sambungan menggunakan keratan digelek panas. Penilaian berterusan: 40 % Peperiksaan: 60 % Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 138 . 5).edu. Rekabentuk anggota tegangan. pelajar akan dapat: 1). 3). Rekabentuk sambungan bolt. Mengenalpasti teori keadaan had untuk rekabentuk struktur keluli. Mengaplikasi dan menggunakan kod amalan untuk rekabentuk struktur keluli. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAES3217 Rekabentuk Struktur Keluli Bahasa Inggeris 2 KAEA1121 dan KAEA1122 Pada akhir kursus ini.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. Menggabungkan rekabentuk anggota kepada keseluruhan rekabentuk bangunan dan binaan. Mengenalpasti sifat struktur keluli dan falsafah rekabentuk keluli. Rekabentuk anggota mampatan. 2). Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. Prinsip rekabentuk keadaan had. Pengenalan kepada struktur keluli. Rekabentuk anggota lenturan. 4).

Knowles. British Standards BS 6339:Parts1 & 2. ”Steel Designers’ Manual”.J. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 2008/2009 1 KAES3217 Rekabentuk Keluli Bahasa Inggeris 2 KAEA 1122 1. G.edu.R. 1993. PPT. MacGinley & T. 4. T.C. pembelajaran interaktif. CTPS Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual waktu jabatan Tarikh-Tarikh Penting : Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 139 . ‘Structural Steelwork Design to Limit State Theory’. (Text book) 2. British Standards BS 5950:Part 1.W.Owens & P. Bahan Pengajaran/ Peralatan: Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: OHP.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. nota Syarahan. Blackwell Science. 5th Edition. Butterworth Heinemann. Ang. 1994 3.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.

Structural integrity. Lecture Notes Reference books. Serviceability and deflection Connections. Design considerations. Lecture Notes Reference books. Types and loads on bases Design of internal axially loaded Universal Column. Lecture Notes 4 5 6 7 8 9 Reference books. Section classifications. Lateral buckling.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Loads. Lecture Notes Reference books.edu. Design of steel tension members RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Reference books. Types of connections. Design considerations. Column Bases. Lecture Notes Reference books. Bolts. Section classifications. Design of Eccentric connections to BS 5950:Part 1 Bending: Loads. Properties of structural steel. Lecture Notes Reference books.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Introduction to the Steel Structures. Lecture Notes Reference books. Loads. Lecture Notes 1 2 3 Reference books. Shear & Deflection Design of steel flexural members using UB Compression: Axially loaded columns. Lecture Notes Reference books. stability. Lecture Notes Reference books. Design of steel compression members using UC. Lecture Notes 10 11 12 13 14 Workshop steelwork design Workshop steelwork design Workshop steelwork design Workshop steelwork design UM-PT01-PK03-BR004-S01 140 . Bolt connection Design in Direct shear. Type of steel sections. Behavior of Eccentric connections. Types of structural elements. Structural design & design methods. Limit state theory and steel design. Bending stresses & moment capacity. Lecture Notes Reference books. Lecture Notes Reference books. Section properties Principles of Limit state design. Lecture Notes Reference books. Behavior of joints in Direct shear. Design of internal axially loaded column bases Tension: Uses & Element types.

Analisis pengukuhan dan enapan. Aspek geoteknik ‘landfill’.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. mengenalpasti kriteria kestabilan asas dan mengira keupayaan galas tanah dan keupayaan cerucuk. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. Penilaian berterusan: 40 % Peperiksaan: 60 % Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 141 . Mengenal kaedah penyiasatan tapak berlainan dan mengenalpasti kaedah yang sesuai bagi penggunaan kejuruteraan yang berbeza. 3). Amalan penyiasatan tapak. Membincangkan faktor mempengaruhi kestabilan cerun dan menentukan faktor keselamatan bagi cerun terhingga dan tak terhingga. Analisis kestabilan cerun.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. Menerangkan teori pengukuhan dan melakukan analisis enapan. Mengenal jenis asas. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAES3234 Kejuruteraan Geoteknik bagi Jurutera Alam Sekitar Bahasa Inggeris 3 KAEA2132 Pada akhir kursus ini. 2). 6). Mengenal aspek geoteknik sistem landfill untuk perlupusan sisa. pelajar akan dapat: 1). Kekuatan ricih tanah. Tekanan bumi dan struktur menahan bumi. Menerangkan konsep kekuatan ricih tanah dan mengira/menentukan parameter kekuatan ricih. Asas cerucuk.edu. 5). Keupayaan galas tanah dan asas cetek. Membincangkan tekanan bumi sisi ke atas struktur penahan bumi serta melakukan menganalisis tekanan bumi bagi struktur penahan bumi graviti. 7). 4).

UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. J. Department of Civil Engineering.. Boston. ‘Principle of Geotechnical Engineering.’ 4th Edition’. Das. Universiti Malaya. Longman Scientific & Technical. 2003. ‘Foundation Design and Construction’. 6th Edition. ‘A Brief Guide to Geotechnics’. 1998. PWS Publishing Co. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 2008/2009 1 KAES 3234 Kejuruteraan Geoteknik bagi Jurutera Alam Sekitar Bahasa Inggeris 3 KAEA 2132 1. 3. 1995.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. Bahan kuliah Power-point & OHP Buku Rujukan & Nota Kursus Helaian Tutorial dan Makmal Kuliah & Tutorial Sesi Makmal Kerjakursus CTPS Bahan Pengajaran/ Peralatan: Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual waktu jabatan Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 142 . Braja M. 2. Roslan Hashim. Tomlinson M.edu.

2. 1. 2. 2. 3 Ruj. 2. 2. No. 1. No. 2. Tekanan bumi dan struktur penahan bumi. 1.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Ruj. No. No. Konsep kekuatan ricih tanah Penentuan parameter kekuatan ricih tanah Keselamatan cerun dan analisis kestabilan cerun Rekabentuk asas dan Taklimat projek 8 9 10 11 12 13 14 Keupayaan galas dan keupayaan cerucuk. 2. No. 2. 3 Ruj. 3 Ruj. No. 1. 2. 3 Ruj. 3 Ruj. 1. 1. No. 1. 3 MINGGU TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS 1 2 3 4 5 6 7 Overview: Geoteknik dan rekabentuk asas. Reviu bahan kursus & Pembincangan Projek UM-PT01-PK03-BR004-S01 143 . 3 Ruj. Mampatan tanah dan teori pengukuhan tanah. 3 Ruj.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. No. 3 Ruj. Pengukuhan tanah dan analisis enapan. 1. 2 Ruj. No. 1. Aspek geoteknik sistem ‘landfill’ Penyiasatan Tapak (SI): Perancangan dan penjelajahan tapak Penyiasatan Tapak (SI): Persampelan tanah dan teknik ujian tapak. No. 1. 1. 2. 3 Ruj. 3 Ruj. 3 Ruj. No. 3 Ruj. Rekabentuk geoteknik dinding graviti. 1. 1. 1. No. No. 2. 2. 2.edu. No.

pengiraan imbangan bahan.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Membezakan pelbagai dimensi proses dan hubungannya. kitar semula dan bypass. Sistem satu fasa – gas ideal. tindakbalas pembakaran. pelajar akan dapat: 1). Mengaplikasi prinsip keseimbangan bahan untuk menyelesaikan variabel proses yang tidak diketahui di dalam satu fasa. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAES3242 Pengenalan Prinsip Proses Bahasa Inggeris 2 KAES3141 Pada akhir kursus ini. keseimbangan antara dua fasa cecair Penilaian berterusan: 40 % Peperiksaan: 60 % Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 144 . imbangan proses multi unit. satu komponen memeluwap. Asas imbangan bahan – klasifikasi proses. factor ‘compressibility’. tidak bertindak balas. imbangan sistem bertindakbalas. persamaan untuk gas tidak ideal.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. multi komponen sistem gas-cecair.edu. Menunjukkan penukaran unit dalam pengiraan variabel proses. 2). bertindak balas dan sistem pembakaran. 3). Sistem multifasa – sistem gas-cecair. multifasa. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj.

W.M. and R.edu. “Elementary Principles of Chemical Processes” 2nd Edition. Felder.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. tutorial. Inc. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 2008/2009 2 KAES3242 Pengenalan Prinsip Proses Bahasa Inggeris 2 Tiada 1. R. nota kursus. 1986 Buku rujukan. John Wiley and Sons.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Rousseau. tugasan CTPS Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual waktu jabatan Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 145 .. tutorial Bahan Pengajaran/ Peralatan: Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel /email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : Kuliah.

Nota Kursus Ruj. imbangan Pengiraan Imbangan Bahan Imbangan Terhadap Proses Unit Pelbagai Kitar Semula dan Bypass Ujian 1 Imbangan Terhadap Sistem Bertindakbalas Tindakbalas Pembakaran Sistem Satu Fasa Sistem Satu Fasa Sistem Multifasa Sistem Multifasa Sistem Multifasa RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Ruj. No. Nota Kursus Ruj. 1. 1. 1. tekanan. 1. kadar aliran. 1. pecahan mol & jisim. 1. No. 1. Nota Kursus Ruj. Nota Kursus Ruj. No. No. Nota Kursus Ruj. No. No. 1. 1. No. No. Nota Kursus Ruj. kehomogenan dimensi & kuantiti tanpa dimensi Proses dan Variabel Proses – jisim & isipadu. 1. Nota Kursus Ruj. unit dan dimensi. sistem unit Sistem unit. Nota Kursus Ruj. Nota Kursus Ruj.edu. 1. 1. No. No.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Nota Kursus UM-PT01-PK03-BR004-S01 146 . Nota Kursus Ruj. No. No. 1. 1. Nota Kursus Ruj. No. No. factor penukaran.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Pengenalan kepada Pengiraan Kejuruteraan – definisi. 1. No. kuasa dan berat. gc. suhu Asas Imbangan Bahan – klasifikasi proses. Nota Kursus Ruj. Nota Kursus Ruj. Nota Kursus Ruj.

berkaitan dalam proses adveksi. dan biologi dalam pengangkutan pencemar kepada pelajar. Pengenalan konsep fenomena fisikal. binatang dan manusia. 3). kimia. air dan tanah. resapan.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. air dan tanah dan ke atas tumbuhan. binatang dan manusia. pelajar akan dapat: 1). mengenalpasti dan mengunakan konsep fenomena fisikal. dan gabungan keduanya dalam udara. air dan tanah dan ke atas tumbuhan.edu. Meninjau impak pencemar dalam media udara. Sinopsis Kandungan Kursus: Penilaian: Penilaian Berterusan: 40% Peperiksaan Akhir: 60% UM-PT01-PK03-BR003-S01 147 . dan gabungan keduanya dalam media udara. dan biologi dalam pengangkutan bahan pencemar.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Menerangkan kuasa pendorong yang menilai dan mengsahkan impak pencemar dalam udara. mengira dan menentukan kuasa pendorong yang berkaitan dalam proses advection. air dan tanah. kimia. air dan tanah dan ke atas tumbuhan. binatang dan manusia. Fakulti: Jabatan: Program Pengajian: Kod Kursus: Tajuk Kursus: Bahasa Pengantar : Jam Kredit: Prasyarat Kursus / Keperluan Minimum: Hasil Pembelajaran : KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAES3244 Pengangkutan Bahan Pencemar Bahasa Inggeris 2 KAES3141 Pada akhir kursus ini. menilai dan mengesahkan impak pencemar dalam udara. 2). resapan.

B. 3. Rich. Prentice Hall.J. Bahan Pengajaran/ Peralatan: Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : OHP. 8. F. and Schwartz. Fox. Bedient. PPT. B. Fundamentals of Air Pollution. Rifal. L. Inc. Applied Hydrogeology.edu.W. Logan. P. 6. Groundwater Contamination Transport and Remediation..W. Physical and Chemical Hydrogeology. H.. A. 5. Watts. Pathways and Preceptors. Boubel. C. 2.J. Hazardous Wastes: Source. 7. R. and Newell.G.J. McGrawHill Kogakusha. R. C. Inc.A. Turner.E.B. Environmental Systems Engineering. P. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 2008/2009 1 KAES 3244 Pengangkutan Bahan Pencemar Bahasa Inggeris 2 KAES3141 1. Buku rujukan Syarahan. Domenico. D.. John Wiley & Sons.. Environmental Transport Processes. R.S. and Stern. 4. Fetter. Charbeneau.. John Wiley and Sons.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. Groundwater Hydraulics and Pollutant Transport. Tutorial CTPS Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual waktu jabatan Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 148 .UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.

edu. muara. pengurusan sisa pepejal. perhubungan simpanan – alah. sistem pengumpulan kumbahan domestik. Nota Kuliah Buku Rujukan. tindak balas kinetik. proses pengangkutan jisim. pemendakan. simulasi domain-masa. Nota Kuliah Buku Rujukan. penukaran gas. sistem oksigen-terlarut. Nota Kuliah Buku Rujukan. pereputan anarobik. Nota Kuliah Buku Rujukan. fotosintesis. keperluan oksigen biokimia.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU 1 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Konsep fenomena fizikal di dalam pengangkutan pencemar – process pengangkutan. fenomena termal. aliran saluran terbuka. Nota Kuliah Buku Rujukan. Nota Kuliah UM-PT01-PK03-BR004-S01 149 . sistem pengagihan air. kelakuan koloid Konsep fenomena biologikal di dalam pengangkutan pencemar. sistem pengumpulan air daripada banjir kilat Pencemaran air bawah tanah – sumber-sumber pencemaran subpermukaan. meramal minimum aliran anak sungai Sistem ekologi – model. Nota Kuliah 2 3 Buku Rujukan. pengangkutan di dalam udara alam sekitar Pengurusan sistem – air pengurusan kualiti. anak sungai. Buku Rujukan. Nota Kuliah 4 5 6 7 8 9 10 Buku Rujukan. sistem guna semula air sisa Sistem kejuruteraan pengangkutan – analisis rangkaian perpaipan. pemecahan bahan terlarut. Nota Kuliah Buku Rujukan.sistem aliran mikrobiologikal. Nota Kuliah Buku Rujukan. kesinambungan. keseimbangan karbonat. analisis siri masa. rantaian makanan Pengangkutan bahan larut melalui advection Pengangkutan bahan larut melalui resapan Model pengangkutan advection-dispersion Model pengangkutan advection-dispersion Ujian Pertengahan Semester Siri masa – arah aliran.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. kepekatan racun serangga perosak. urutan sintetik arah aliran anak sungai.bahan-bahan organik. frekuensi dan komponen rawak. eutropikasi Sistem pengangkutan semulajadi – model-model asas. Nota Kuliah Buku Rujukan. Nota Kuliah 11 12 13 14 Buku Rujukan. pertumbuhan kinetik. termo-kimia. mikro organisma. model aliran-berterusan Konsep fenomena kimia di dalam pengangkutan bahan pencemar – penyelesaian keseimbangan. Nota Kuliah RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Buku Rujukan. degradasi kehilangan pencemaran tanah dan air tanah. penyelesaian analitik.

menjalankan penilaian kontrak dan penilaian perubahan dan membuat tuntutan bayaran yang sah. 3). perancangan projek dan Cara laluan genting (CPM). 2).my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. pentadbiran dan dokumentasi kontrak pembinaan. Menguruskan proses tender dalam pentadbiran dan dokumentasi kontrak dengan atau tanpa bil kuantiti. Pengenalan kepada fasa-fasa dan kitaran projek kejuruteraan awam. ekonomi dan penyenggaraan jentera pembinaan. Teknik penganggaran kos operasional dan penilaian risiko. Menggunakan teknik penganggaran kos operasional dan menjalankan penilaian risiko untuk projek-projek kecil dengan memuatkan bayaran berkait-cara. pelajar akan dapat: 1). Pengenalan kepada jentera-jentera pembinaan. bil kuantiti. pengurusan bahan-bahan binaan. bayaran-balik kos. tuntutan kejuruteraan awam. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. Menggunakan strategi kontrak dalam memilih jenis kontrak pembinaan yang terbaik bersesuaian dengan jenis kerja binaan seperti kontrak-kontrak Ukuran. 5). Proses tender. harga tunggal. Membuat keputusan yang rasional dalam pemilihan jentera-jentera pembinaan yang sesuai dengan keadaan jenis kerja dan cara yang terbaik untuk mendapatkan jentera-jentera dari segi ekonomi dan penyenggaraan. pendekatan-pendekatan untuk mendapatkan jentera-jentera pembinaan. Penilaian berterusan: 30 % Peperiksaan: 70 % Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 150 .UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. pendekatan-pendekatan berlainan dalam pengurusan rekabentuk dan pembinaan. kos sasaran dan strategi kontrak. 4). Menggunakan teknik perancangan projek dan Cara Laluan Genting (CPM) untuk projek pembinaan. 6). Jenis-jenis kontrak pembinaan – kontrak Ukuran.edu. harga tunggal. bayaran-balik kos atau Kos sasaran. penilaian kontrak dan perubahan. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAEA4165 Pengurusan dan Teknologi Pembinaan 3 Tiada Pada akhir kursus ini. Organisasi projek kejuruteraan awam – struktur-struktur dan bembentukan organisasi rekabentuk dan pembinaan. Membentuk system pengurusan bahan pembinaan yang baik.

Ed. Ed..V. 3). R. Longman. TS2... TS1. Ed. 1981. C. Avon.. 1990. P. Thomas Telford. CTPS1. The Institution of Civil Engineers. 1979. Buku rujukan. McGrawHill.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. CTPS2. Aldershot. Diamant. London. Construction Cost Estimate. Wiley. D. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 2008/2009 Sila rujuk jadual jabatan KAEA4165 Pengurusan Pembinaan Bahasa Inggeris 3 Tiada 1). 1994. 5 th.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.F. Bahan Pengajaran/ Peralatan: Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : Kuliah. Building Contracts – A Practical Guide.edu.D. 4). Principles of Construction Management.. Marsh. ed. 5). Pilcher. London. CTPS3. nota kursus. 2 nd. L and Tumblin. Civil Engineering Procedure. Turner. TS3 Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual jabatan Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 151 .. 2 nd.R. Gower. tutorial dan cooperative learning.. tutorial. 3 rd. Contracting for Engineering and Construction Projects. 2).. 1993. New York.

Civil engineering claims. The construction process administration. FIDIC. The different approaches to the design and construction of projects. The different parties to the construction project. Cost estimating techniques and risks appraisal. The types of construction contracts. RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Nota / O/H slides 2 Nota / O/H slides 3 Nota / O/H slides 4 5 6 Nota / O/H slides Nota / O/H slides Nota / O/H slides 7 Nota / O/H slides 8 Nota / O/H slides 9 10 11 12 13 14 Nota / O/H slides Nota / O/H slides Nota / O/H slides Nota / O/H slides Nota / O/H slides Nota / O/H slides UM-PT01-PK03-BR004-S01 152 . The method-related charges. IEM. ICE. e. PAM. Project work – estimating and tendering. Tendering and contract administration and processes. The Civil Engineering Standard Method of Measurement (CESMM).UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. The contract documents.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU 1 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS The construction project cycle and phases. Choosing a contractor. Construction planning techniques. Project objectives and risks. etc and their general layout structures and clauses categories. Construction project procurement. The standard forms of construction contract. Construction materials management for contractors.edu. The different roles and responsibilities.g. The Critical Path Method (CPM). Contract evaluation and work variation. JKR. Revision and worked examples of selected topics. Construction contracts strategy. The different approaches to construction project design team structures.

penyerakan bahan pencemar temasuklah model Gaussian ringkas. pengurusan dan teknologi kawalan bagi bahan pencemar. Penilaian berterusan: 40 % Peperiksaan: 60 % Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 153 .UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Pencemaran hangar – aspek am dan kaedah kawalan. kesan dan impak bahan pencemar udara.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAES4246 Pencemaran Udara dan Hingar Bahasa Inggeris 3 Tiada Pada akhir kursus ini. jenis. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj.edu. pelajar akan dapat: 1) mengenalpasti punca. aspek meterologi. kesan dan impak pencemaran udara ke atas pelbagai kategori penerima 2) Menyedari keperluan untuk menguji dan mengawasi serta menganalisis pencemaran udara dalam udara persekitaran dan juga yang berpunca daripada kepulan asap 3) Menerangkan peranan meterologi di dalam penyerakan bahan pencemar udara 4) Mengaplikasikan model penyerakan Gaussian ringkas untuk menghitung kepekatan bahan pencemar udara 5) Mengenali jenis dan punca serta kesan pencemaran hangar 6) Mengenalpasti strategi dan teknologi kawalan untuk pencemaran udara dan hingar Kualiti udara – definisi dan isu am dan fenomena pencemaran udara. punca dan jenis bahan pencemar udara .

R. Nota Syarahan. Godish. Air Pollution Control Engineering. Lewis Publishers. 2003 3.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. D. N. T..L. Fundamentals of Air Pollution. D.B. Boubel.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. & Stern. kajian kes. Academic Press.. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Rujukan Utama : 2008/2009 1 KAES4246 Pencemaran Udara dan Bunyi Bahasa Malaysia/ Bahasa Inggeris 3 Tiada 1. 2000 2..edu.W..C. Air Quality. A. McGraw-Hill. De Nevers. 2ed. Fox.PPT Slide. 1991 Bahan Pengajaran/ Peralatan: Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : OHP. 3 ed.. tutorial CTPS Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual waktu jabatan Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 154 .. Turner.

Nota Kuliah Buku rujukan. Nota Kuliah Buku rujukan. Nota Kuliah Buku rujukan. Nota Kuliah UM-PT01-PK03-BR004-S01 155 . Nota Kuliah Buku rujukan. Nota Kuliah Buku rujukan. kesankesan Pencemaran bunyi – strategi kawalan/teknologi RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Buku rujukan. Akibat dan kesan-kesan pencemaran udara Akibat dan kesan-kesan pencemaran udara Pemantauan. Perspektif sejarah. contoh dan analisis pencemaran udara Pemantauan. Nota Kuliah Buku rujukan. Nota Kuliah Buku rujukan.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Pengenalan kepada isu-isu yang berkaitan pencemaran udara.edu. Nota Kuliah Buku rujukan. sumber-sumber. Nota Kuliah Buku rujukan. Nota Kuliah Buku rujukan.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Nota Kuliah Buku rujukan. contoh dan analisis pencemaran udara Aspek-aspek cuaca pencemaran udara Model penaburan pencemaran-pencemaran udara Model penaburan pencemaran-pencemaran udara Strategi pengurusan umum pencemaran udara Teknologi kawalan untuk sumber statik – zarah Teknologi kawalan untuk sumber zarah . Nota Kuliah Buku rujukan. Jenis-jenis dan sumbersumber pencemaran udara.gas Pencemaran bunyi – jenis-jenis. Perundangan Definisi dan Unit-unit pengukuran. Nota Kuliah Buku rujukan.

Merekabentuk. pengurangan sisa dan pembuangan sifar termasuk peghasilan bahan bakar daripada sisa. 5). 4). kuantiti & ciri-ciri sisa pepejal dan kesan pencemaran kepada alam sekitar dan kesihatan awam. konsep sisa-sifar. 2). merancang. Mengenalpasti punca-punca penjanaan. Menerangkan konsep kitarsemula. komponen pengurusan sisa pepejal. Penilaian berterusan: 40 % Peperiksaan: 60 % Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 156 . akta dan garis panduan.edu. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. peminimuman dan pembangunan berterusan. Klasifikasi can ciri sisa pepejal. operasi dan kawalan tapak pelupusan sampah termasuk pengurusan kurasan dan gas. pelajar akan dapat: 1). Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAES4247 Pengurusan Sisa Pepejal Bahasa Inggeris 2 KAES3141 dan KAES3234 Pada akhir kursus ini. Menentukan teknologi dan kaedah-kaedah yang digunakan untuk merawat atau melupuskan sisa pepejal. 3). kompos dan biogas. produktiviti hijau.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Menghuraikan akta dan undang-undang berkaitan dengan pengurusan sisa pepejal di Malaysia.

. Rowe D. tutorial. 2.S. McGraw-Hill Book Company. CTPS Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual waktu jabatan Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 157 . 1993 Peavy H. “Environmental Engineering”. tutorial. George Tchobanoglous et al. pembelajaran kooperatif. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 2008/2009 1 KAES 4247 Pengurusan Sisa Pepejal Bahasa Inggeris 2 KAES 3141 – Kimia Alam Sekitar 1.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. 1985 Bahan Pengajaran/ Peralatan Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : Buku rujukan.R and Tchobanoglous G.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. Singapore. McGraw-Hill.. “Integrated Solid Waste Management”. Kuliah. nota kursus.edu.

pemisah mengikut komponen mekanikal. pertimbangan pemilihan tapak untuk timbus tanah. pembentukan. 1 & 2. kompoosisi dan klasifikasi sisa pepejal. Komposisi. faktor kecekapan. analisis sistem pemungutan. kaedah dan pengangkutan pemindah.edu. Perolehan semula tenaga dari hasil penukaran. rawatan air kurasan. isipadu. No. No. RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Ruj. kimia dan biologi sisa pepejal cth ketumpatan. 1 & 2. Nota Kursus Ruj. No. 1 & 2. 1 & 2. No. Pengiraan taburan sisa pepejal dan kesan hasil pengitaran semula dsb ke atas taburan. 1 & 2. rekabentuk dan operasi tanah timbus. pengeringan dan menyahairan. 1 & 2. Nota Kursus Ruj. 1 & 2. Pengegasan. sisten perolehan semula tenaga. Pengurusan air permukaan di timbus tanah. No. Kajian kes. Nota Kursus Ruj. penutupan timbus tanah dan penjagaan pasca-penutupan. Nota Kursus Ruj. Perolehan semula hasil penukaran biologi : Penghasilan RDF (bahanapi terbitan-sisa). No. carta aliran untuk pemisah bahan. No. No. pengawasan kualiti alam sekitar di timbus tanah. Pengubah saiz mekanikal.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. penentuan keluaran dan kecekapan tenaga. No. prinsip dan teori di sebalik penggunaan stesen pemindah. kandungan tenaga dsb. Ruj. punca. No. No. Nota Kursus Ruj. Tugas dan lojistik pemungutan sisa pepejal munisipal. Nota Kursus Ruj. Biogas and kompos. pergerakan dan kawalan air kurasan di timbus tanah. penenuan dengan perolehan semula pemulihan haba. Nota Kursus Ruj. No. Nota Kursus Ruj. Pemulihan-bahan. 1 & 2. Nota Kursus Ruj. penggunaan bahanapi terbitan-sisa. Persembahan berkumpulan. Nota Kursus Ruj. Komposisi dan cirri. 1 & 2. No. Perbandingan ekonomik alternatif pengangkutan. Nota Kursus UM-PT01-PK03-BR004-S01 158 . Teknik-teknik pemprosesan sisa yang biasa. 1 & 2. 1 & 2. Nota Kursus 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Timbus tanah dengan sisa pepejal. Undang-undang dan rangka keinstitusian berkaitan sisa pepejal municipal di Malaysia. pergerakan dan kawalan gas timbus tanah.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU 1 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Penghasilan sisa pepejal. Ciri-ciri fizikal. Pengiraan menggunakan komposisi dan ciri-ciri sisa pepejal. Definasi. pemisah magnetic. Nota Kursus Ruj. 1 & 2. pirolisis. Penenuan bahan sisa. peminimaan sisa dan sisa-sifar. 1 & 2. peghasilan. Konsep kitar semula.

impacts and pollution prevention strategies according to regulatory requirements & current best practices.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. Physical. To apply wastewater treatment design techniques to give best overall performance and cost 4. To determine using laboratory techniques & literature polluting characteristics and provide load estimation 3. Flow estimation and waste characterisation. chemical and biological treatments when providing the requisite design facilities objectives. chemical & biological treatments and final sludge disposal. Environmental pollution due to wastewater from domestic and industrial sources. To apply the theories of physical. infrastructure & equipments.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. design. Principles of wastewater treatment. To identify polluting waste components. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAES4248 Perawatan Air Sisa Bahasa Inggeris 2 Tiada By the end of this course.edu. 5. Collection systems and disposal into river. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. To appraise factors leading to process plant failures & prevention. 2. students will be able to: 1. Penilaian berterusan: 40 % Peperiksaan: 60 % Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 159 .

2003. 1998. Buku rujukan.edu.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. and Operation. CRC Press. treatment and reuse. Design. Wastewater engineering.. Metcalf and Eddy. 4th Edition. cooperative learning CTPS Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk kepada jadual waktu jabatan Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 160 . 4.R. Jabatan Perkhidmatan Pembetungan. McGraw-Hill. MS1228: 1991. Code of practice for design and installation of sewerage systems. Volume 4: Sewage Treatment Plants. 2nd Edition. tutorial Bahan Pengajaran/ Peralatan: Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : Kuliah. tutorial. nota kursus. Qasim. 3. MHLG. Kuala Lumpur. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 2008/2009 Sila Rujuk Jadual Jabatan KAES 4248 Perawatan Air Sisa Bahasa Inggeris 2 Tiada 1. 1998. Inc. S. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. 2nd Edition. Guideline for Developers. 2. SSD and MWA.. Boston. SIRIM. Wastewater Treatment Plants: Planning. Malaysian Standard 1991.

Basic considerations for wastewater treatment plant design (WWTPD). Nota Kuliah. Buku Ruj. Sludge treatment & disposal. Buku Ruj. Case studies. Nota Kuliah. UM-PT01-PK03-BR004-S01 161 . wastewater treatment. Nota Kuliah. Nota Kuliah. wastewater and natural water. Buku Ruj. Buku Ruj. Disposal of waste into river. Plants operation & Nota Kuliah. Buku Ruj. Buku Ruj. hierarchy of environmental protection. Wastewater treatment: Biological treatment processes.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Quality of water. Buku Ruj. Monod’s kinetics. RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Nota Kuliah. Wastewater treatment: Design of waste stabilization ponds (WSP). Nota Kuliah.Group Design (CL). Buku Ruj. Nota Kuliah. Nota Kuliah. Buku Ruj. Nota Kuliah. Buku Ruj. Wastewater treatment: Design of activated sludge process (ASP). Buku Ruj. Buku Ruj. Nota Kuliah. Wastewater treatment: treatments Aerobic & anaerobic biological TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Course introduction: Pollution problems. Treatment design: Objective & methods. Reactor kinetics & non-ideal flow models. maintenance (O & M) issues. Biological nutrient removal (BNR). Nota Kuliah. Nota Kuliah. Wastewater collection systems. Buku Ruj.edu. Wastewater treatment: Preliminary & Primary I Wastewater treatment: Preliminary & Primary II Wastewater treatment: Chemical unit operation. Nota Kuliah.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Buku Ruj.

Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAES4250 Sistem Pengurusan Alam Sekitar Bahasa Inggeris 2 Tiada Pada akhir kursus ini. 5. pembangunan dan pencegahan pencemaran. Menerangkan konsep pengurusan alam sekitar (EMS) dan mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut kepada langkahlangkah dan polisi berkaitan pembangunan mampan. 17 prinsipal dan elemen serta proses pensijilan. Mengenalpasti semua cirri-ciri siri piawaian ISO 4000 sistem pengurusan alam sekitar.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. Mengkaji kesan siri piawaian ISO 14000 terhadap pengurusan alam sekitar. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. Membezakan semua 17 elemen-elemen penting ISO 14001 bersama dengan aplikasidan kaedah implimentasi. pelajar akan dapat: 1. Pengenalan kepada sistem-sistem pengurusan alam sekitar dan konsep pengurusan perniagaan mampan. Mengaplikasikan prinsip-prinsip system pengurusan alam sekitar untuk Negara yang membangun dan merangka strategistrategi untuk mengatasi halangan-halangan untuk mengimplimentasinya. 2. 4.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. perniagaan dan perdagangan.edu. Impak-impak piawaian dan strategi-strategi implementasi untuk ISO 14001. 3. Audit alam sekitar dan program analisis kitar hayat. Penilaian berterusan: 40 % Peperiksaan: 60 % Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 162 . Merangka satu program audit dan pengawalan untuk tujuan pensijilan.

UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. tutorial. New York.edu. R. Buku rujukan. Willig and Phillip (1997) Moving Ahead with ISO 14000. UK 2. (1996) Environmental Management and Business Strategy. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 2008/2009 Sila Rujuk Jadual Jabatan KAES 4250 Sistem Pengurusan Alam Sekitar Bahasa Inggeris 3 Tiada 1.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. Welford. cooperative learning CTPS Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk kepada jadual waktu jabatan Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 163 . nota kursus. John Wiley and Sons. tutorial Bahan Pengajaran/ Peralatan: Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : Kuliah.

Buku Ruj. Nota Kuliah. Buku Ruj. Buku Ruj. Buku Ruj. Nota Kuliah. Nota Kuliah. Buku Ruj. Nota Kuliah. Nota Kuliah. Buku Ruj. Nota Kuliah. Buku Ruj. Nota Kuliah. Nota Kuliah. Nota Kuliah. Buku Ruj. Buku Ruj.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Pengenalan kepada Sistem Pengurusan Alam Sekitar Konsep pembangunan pencemaran mampan dan pencegahan RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Nota Kuliah. Nota Kuliah. Buku Ruj. Buku Ruj. Nota Kuliah.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Buku Ruj. Nota Kuliah. Buku Ruj. Buku Ruj. Nota Kuliah. Pengenalan kepada siri piawaian ISO 14000 dan kesannya terhadap alam sekitar dan perdagangan Pengurusan dan pembentukan pengurusan alam sekitar Ciri-ciri dan elemen ISO14001 5 prinsipal dan 17 elemen ISO 14001 Elemen 1-5 daripada ISO 14001 Elemen 6-11 daripada ISO 14001 Elemen 11-17 daripada ISO 14001 Proses pensijilan untuk ISO 14001 Audit Alam Sekitar Pengurusan Alam sekitar dan penilaian kitar hayat Kesan implimentasi ISO 14000 terhadap Negara yang membangun Strategi-strategi untuk mengatasi implementasi ISO 14001 di Malaysia halangan-halangan siri piawaian system UM-PT01-PK03-BR004-S01 164 .edu.

edu. Menyimpulkan hasil kajian dan menilai tahap pencapaian objektif penyelidikan. Penilaian berterusan: 100 % Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 165 . keputusan dan perbincangan. soal-selidik. permodelan. analisis data. pelajar akan dapat: 1. 4. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAES4281 Tesis Bahasa Melayu/Bahasa Inggeris 6 Telah menyelesaikan sekurang-kurangnya 80 jam kredit Pada akhir kursus ini. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. dll. Satu laporan saintifik dalam bentuk tesis perlu dihantar pada akhir penyelidikan dan pelajar perlu menyampaikan hasil penyelidikan tersebut melalui satu persembahan lisan. kajian kes. 2. Merekabentuk dan memformulasi satu program untuk menjalankan penyelidikan dalam satu topik Kejuruteraan Alam Sekitar yang terpilih. dan rujukan. objektif penyelidikan. 7. menafsir dan membincangkan data dan penemuan penyelidikan yang didapati melalui kajian teoretikal dan eksperimen. Menjalankan kajian literatur dan teoretikal yang diperlukan untuk penyelidikan tersebut. 8. kesimpulan dan cadangan. kajian eksperiman.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. 5. skop kajian. pengiraan. 3. pengumpulan data/kerja eksperimen. simulasi. Menganalisis. Kursus ini memerlukan pelajar untuk menjalankan projek penyelidikan dalam satu topik Kejuruteraan Alam Sekitar yang terpilih di bawah penyeliaan seorang kakitangan akademik. Penyelidikan boleh dilaksanakan dalam bentuk kajian literatur. Menyediakan dan menulis laporan saintifik dalam bentuk tesis untuk mempersembahkan penemuan penyelidikan tersebut. 6. Membangunkan objektif penyelidikan untuk penyelidikan tersebut. metodologi penyelidikan. Menyampaikan penemuan penyelidikan tersebut dalam bentuk satu persembahan lisan. kajian literature. Menilai dan menggunakan kaedah yang paling sesuai untuk pengumpulan data dan kajian eksperiman. Hasil penyelidikan perlu dilaporkan dalam bentuk pengenalan.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat.

CTPS. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 2008/2009 1 dan 2 KAES4281 Tesis Bahasa Inggeris/Bahasa Melayu 6 80 Jam Kredit 1. January 2005. Garis Panduan Tesis.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.edu. Universiti Malaya. Conference Proceedings. Journals. Bahan Pengajaran/ Peralatan: Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : CS. etc. Manuals. Jabatan Kejuruteraan Awam. Related reference materials and articles in Books.LL Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual jabatan Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 166 . Versi 1. Fakulti Kejuruteraan. 2.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. Monographs. Standards.

Mengkonsepsikan. sistem bekalan air. Mengintegrasikan maklumat.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Projek-projek yang melibatkan opsyen dalam bidang kejuruteraan awam atau alam sekitar mengikut pilihan pelajar saperti rekabentuk jalan. Kursus ini akan melibatkan jurutera profesional sebagai penasihat atau perunding apabila diperlukan. dsbnya. Membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan amalan kejuruteraan awam dan alam sekitar saperti etika. Projek sebenar akan digunakan dan akan diperolehi dari agensi kerajaan. ide. dan konsep dari kursuskursus sebelum ini bagi mengusahakan rekabentuk secara komprehensif. 4. 3. Penilaian berterusan: 100 % Peperiksaan: 0 % Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 167 . merancang dan merekabentuk satu projek kejuruteraan awam atau alam sekitar. pelajar akan dapat: 1. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. 5. Menyediakan diri bagi proses transfomasi dari alam akademik ke alam professional. firma perunding atau punca-punca yang lain.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. 2.edu. Menjalinkan sikap kerja secara berpasukan serta mengabungkan usaha kearah satu matlamat yang sama. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran : KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAEA4282 Rekabentuk Bersepadu Bahasa Melayu/Bahasa Inggeris 6 Telah menyelesaikan sekurang-kurangnya 80 jam kredit Pada akhir kursus ini. pengurusan projek dan impak alam sekitar.

LL Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual jabatan Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 168 .UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.edu.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : Bahan Pengajaran/ Peralatan: Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : Pembelajaran Berkumpulan 2008/2009 Sila rujuk jadual jabatan KAEA 4282 Rekabentuk Bersepadu Bahasa Inggeris/Bahasa Melayu 4 Telah menyelesaikan sekurang-kurangnya 80 jam kredit CTPS.TS.

2.5 1.standards and regulation Outline of project Preliminary and conceptional design Data collection and compilation Presentation of preliminary design Site investigation Detailed design Preparation of design calculation Detailed Drawing Bill of quantities Contract and specifications Presentation of final report Submission of final report UM-PT01-PK03-BR004-S01 169 .2.edu.5 1.2.5 1.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.5 2.3.4 1.5 4 MINGGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Introduction to local design practice Introduction to ordinances .my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN 3.5 3.5 1 1 1 4 2.

Penilaian berterusan : 40% Peperiksaan : 60% Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 170 .UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Mengenalpasti prinsip keadaan had muktamad dan keadaan had khidmat dalam teori keadaan had yang digunakan untuk analisis struktur dan rekabentuk anggota keluli terbina. Mengenalpasti jenis sistem struktur bagi bangunan dan binaan keluli dengan rentang panjang untuk kegunaan dalam praktik kejuruteraan awam. pelajar akan dapat: 1).my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. 5). 3). 4). Sambungan tegar dan separa tegar dan penapak tiang berguset direkabentuk mengikut BS5950. eka-paksi dan dwi-paksi. Rekabentuk anggota keluli dalam lenturan.edu. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran: KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Awam) KAEA4311 Rekabentuk Struktur Keluli Lanjutan 2 KAEA3217 Pada akhir kursus ini. 2). Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. mampatan untuk bangunan berentang panjang menggunakan teknik keratan terbina dan sambungan kimpalan. Mengaplikasikan dan menggunakan kod amalan yang sesuai untuk rekabentuk bangunan keluli dan binaan. tegangan. Kelakuan struktur keluli dan teknik rekabentuk kimpalan bagi keratan terbina untuk rasuk majmuk. Galang plat. Menjalankan bengkel rekabentuk keluli bagi bangunan industri. Analisis struktur dan rekabentuk anggota keluli terbina di dalam bengkel rekabentuk bangunan dan binaan secara integrasi. Tiang dibeban secara paksi.

‘Structural Steelwork Design to Limit State Theory’.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.R. Ang. W.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan.J.M. MacKenzie. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 2008/2009 Sila rujuk jadual jabatan KAE4311 Rekabentuk Struktur Keluli Lanjutan 2 Bahasa Inggeris KAEA3217 1). T. MacMillan Press. 1994. Knowles. MacGinley & T. 1993.C. 5th Edition.W. “ Design of Structural Steelwork to BS 5950 and C-EC3”.Power point presentation Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Kuliah. 5). Blackwell Science.”Steel Designers’ Manual”. 2).C. Bahan Pengajaran/ Peralatan : OHP / LCD projector . 3). Butterworth Heinemann. G. British Standards BS 5950: Part 1. 1998. Tutorial CTPS Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual jabatan Tarikh-Tarikh Penting : Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 171 . 4).Owens & P. British Standards BS 6339: Part 1 & 2.edu.

Workshop steelwork design: Presentation submission to the project report. girder to BS 5950:Part 1 Design of plate 2 Notes / OHP 3 Notes / OHP 4 Notes / OHP 5 Notes / OHP 6 7 8 9 Design of plate Notes / OHP Compression members: Design of axially. and Wind load Calculations. design of Eccentric connections. Buckling of plates. Gusseted bases. Design of Direct shear connection. Post-buckling strength of plates Design considerations. and Bi-axially loaded Built-up column regarding to BS 5950 Design of cased columns Column Bases: Eccentrically loaded bases. Built-up Beams. and final Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP 10 Notes / OHP 11 12 13 Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP 14 UM-PT01-PK03-BR004-S01 172 . Design considerations. Trusses.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU 1 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Notes / OHP Weld connections: Introduction. Types of welds. girder to BS 5950:Part 1. Design of Compound Beams using UB with accordance of BS 5950:Part 1. Workshop steelwork design: Design of Purlin. Design of Compound Beams using UB with accordance of BS 5950:Part 1. Dead.edu. Design of Column Bases to BS 5950:Part 1 Workshop steelwork design: Project description. Universal & Compound Beams. Design of fillet and butt welds. uni-axially. Compound beams: Loads. Live. Design considerations . Plate Girder: Types & shapes. Workshop steelwork design: Design of universal & built-up Columns. Section classifications. Bending stresses & moment capacity.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Lateral buckling. Mathematical model building and running the structural analysis using one of the available structural software. Column Bases. Built-up Beams. Welding properties. Utilization in practice. Workshop steelwork design: Rigid connection design. defects and testing. Shear & Deflection. Pocket bases. introduction to rigid bolt connection. Stresses in girder.

2). Ujian teras. pelajar akan dapat: 1). Mengenalpasti dan memilih campuran konkrit yang sesuai dan menentukan tentuan konkrit bagi kegunaan serta aplikasi yang berbedza.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Ujian disitu tanpa dan separa musnah. perletakan. 3). Konkrit siap bancuh. Prosedur dan strategi penaksiran struktur. Ketahanlasakan konkrit. tentuan konkrit. Pengkonkritan cuaca panas. kawalan mutu. Menentukan dan memilih kaedah serta kelengkapan yang sesuai dan jimat kos untuk mengeluar serta mengurus konkrit bagi kerja pembinaan yang major. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran: KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Awam) KAEA4328 Kejuruteraan dan Teknologi Konkrit 2 Tiada Pada akhir kursus ini. Karatan tetulang.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. pembancuhan. Menakrifkan dan menentukan masaalah berkaitan dengan serangan kimia dan mencadangkan langkah kawalan. Merumuskan strategi bagi penaksiran struktur konkrit yang merosot dan rosak. 4). Mengenalpasti masaalah yang berkaitan dengan kerja pengkonkritan cuaca panas dan langkah kawalan. Serangan kimia.edu. Menggunakan kaedah ujian-ujian disitu tanpa dan separa musnah untuk menaksir struktur konkrit terbina. pemadatan. Pengeluaran konkrit – pengelompokan. pengangkutan. 5). Penilaian Berterusan Peperiksaan : 65% : 35% Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 173 . Konkrit terpam. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. 6). Sinopsis Kandungan Kursus : Pengenalan – campuran-campuran konkrit.

Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 2008/2009 Sila rujuk jadual jabatan KAEA 4328 Kejuruteraan dan Teknologi Konkrit 2 Bahasa Inggeris Nil 1). 3). “Durable Concrete Structures”.edu.H. Bahan Pengajaran/ Peralatan : Notes. Comite Euro-International Du Beton. Surrey University Press.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. Bungey.K. transparencies and OHP Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : Kuliah.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. J. “Testing of Concrete in Structures”. Tutorial CTPS Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual jabatan Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 174 . P. 2). Mehta. “Concrete : Structure. Thomas Telford. Properties and Materials”.Prentice Hall.

my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU 1 2 3 4 5 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Concrete mixes. strategies. Marine exposure Project presentation Alkali-silica reaction. selection and mix design Quality control. preventive measures corrosion – RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Structural appraisal – objectives.edu. durability tests Chemical attack – sulphate and acid.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Pumped concrete – pumpability. mixing practices. methodology In-situ tests. Ready mix concrete Transporting concrete – equipment. preventive measures Mid-semester exam Durability of concrete – permeability. specifications for concrete Concrete production – batching practices and plants Mixing concrete – types of mixers. Reinforcement mechanism. site practices Placing and compacting concrete – site practices and equipment Hot weather concreting – problems. Core test UM-PT01-PK03-BR004-S01 175 .

Konkrit kekuatan tinggi. Konkrit ringan. Konkrit bertetulang gentian. amalan atau ketahanlasakan konkrit. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. terkeras dan ketahanlasakan konkrit selain daripada konkrit Portland biasa. Pengenalan. Simenfero. Membandingkan sifat-sifat segar. 4). Bahan tambah. 5).my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. Merekabentuk kadar bancuhan konkrit selain daripada konkrit Portland biasa. pelajar akan dapat: 1). Mengenal pelbagai bahan yang dimasukkan dalam konkrit untuk memperbaiki mutu dan sifat-sifat konkrit. 6). 3). Mengenalpasti pelbagai jenis konkrit yang dihasilkan untuk menyelesai masalah kejuruteraan tertentu.edu. Teknologi gantian simen. Konkrit prestasi tinggi. Penilaian Berterusan : 30% Peperiksaan Akhir : 70% Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 176 . Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran: KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Awam) KAEA4329 Konkrit Khas 2 KAEA2126 Pada akhir kursus ini. Lain-lain konkrit khas. dalam amalan kejuruteraan. 2). Mengulas literatur topik tertentu mengenai bahan-bahan konkrit. Menentu kegunaan konkrit selain daripada konkrit Portland biasa.

my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. “Progress in Concrete Technology”. R.M. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 2008/2009 Sila rujuk jadual jabatan KAEA 4329 Konkrit Khas 2 Bahasa Inggeris Tiada 1. CANMET Publications 3.M.edu.N. Surrey University Press Notes. A. “Properties of Concrete”. transparencies and OHP Bahan Pengajaran/ Peralatan : Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Kuliah dan Tugasan CTPS Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual jabatan Tarikh-Tarikh Penting : Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 177 .Longmans Publication 2.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.Malhotra. “New Concrete Materials”. V.Swamy.Neville.

my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Lecture notes 1 Introduction to special concrete 2 Admixtures and superplasticized concrete Lecture notes 3 Flowing concrete Lecture notes 4 Water reduced high strength concrete Lecture notes 5 Fly ash concrete Blast furnace slag concrete Lecture notes 6 Lecture notes 7 Silica fume concrete Lecture notes 8 Rice husk ash concrete Lecture notes 9 Natural pozzolans Lecture notes 10 Lightweight concrete Lecture notes 11 Fibre reinforced concrete Lecture notes 12 High performance concrete Lecture notes 13 Ferrocement Other special concrete Lecture notes 14 Lecture notes UM-PT01-PK03-BR004-S01 178 .edu.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.

my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. 2). Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. Kaedah-kaedah bagi medapatkan indeks batuan sama ada melalui ujian makmal dan kaedah tidak langsung juga dimasukkan didalam kursus ini. Mengesyor dan menerangkan ujian-ujian makmal atau di-situ untuk mendapatkan sifat-sifat indeks batuan. Kursus ini juga meliputi topic-topik yang berikut : sifat-sifat jasad batuan dan pengelasannya. 4). pelajar akan dapat: 1). Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : Penilaian berterusan:: 40% Peperiksaan : 60% UM-PT01-PK03-BR003-S01 179 . Mengenal jenis-jenis batuan dan menerangkan masalah kejuruteraan batuan yang berkaitan dengannya. tetulang dan letupan dan menerangkan kaedah pembaikan yang dicadangkan. 5).UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Awam) KAEA4336 Kejuruteraan Batuan 2 kAEA1121 dan KAEA2134 Hasil Pembelajaran: Pada akhir kursus ini. Mengkritik berjenis-jenis teknik dan peralatan yang terdapat bagi kegunaan kejuruteraan batuan. 3). tetutalg bumi. Kursus ini memberi pengenalan pendek tentang batuan dan kaitannya dengan struktur jasad dan sifat bahan batuan bagi tujuan kejuruteraan.edu. jatuhan batuan. Satu kajian kes mini berkaitan dengan kejuruteraan batuan juga dimasukkan. Menilai masalah kejuruteraan batuan berkaitan dengan perubahan bentuk. Menggunakan sistem pengelasan jasad batuan yang sesuai bagi masalah kejuruteraan batuan yang tertentu. kerja-kerja letupan dan atlas kejuruteraan batuan.

Practical Rock Engineering. E.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.com/hoek/PracticalRockEngineering. 1996. of Metallurgy and Mining. Hoek & J. Bray.rocscience. 1997 2). powerpoint presentation and group lab work and tutorial. Pergamon Press. interactive CD. Rock Slopes Engineering. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 2008/2009 Sila rujuk jadual jabatan KAEA 4336 Kejuruteraan Batuan 2 Bahasa Inggeris KAEA 1121 & KAEA 2134 1). Rock Mechanics and Engineering. Bahan Pengajaran/ Peralatan : Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Lectures. 1972 4).asp. 2000 Interactive CD. 5). Inst.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan.edu. Hoek. Lecture Notes. Applied Geotechnology. C. Power point presentation and laboratory equipments for rock material tests. CTPS Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual jabatan Tarikh-Tarikh Penting : Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 180 . Roberts. A. Jaeger. 1981 3). E. Geotechnology. Pergamon Press. University Press. http://www. A. Roberts.

Rock material – determination of material properties (laboratory techniques) Material properties . discontinuities and joint properties determ1nation Rock mass – mass classification systems Jaeger 3 4 Jaeger 5 Beavis Roberts Roberts 6 7 Residual stresses .edu. formation and engineering properties – igneous. etc.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Beavis 1 Introduction to rock engineering – histories and fundamentals 2 Jaeger Rock types.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. types of blasting. Roberts 10 Hoek 11 Rock blasting – techniques. sedimentary and metamorphic. preparation.indirect techniques and on-site measurement Rock mass – mass properties. safety aspects Atlas of rock engineering mechanism Roberts 12 Hudson 13 14 Case study Presentation of case study UM-PT01-PK03-BR004-S01 181 . grouted bolts.determination of stress and strain state in rock masses Observation of rock mass deformation Hoek 8 Hoek 9 Rock slope – protection and rehabilitation measures of rock slope against instability Ground Reinforcement – rock bolting.

saliran tegak. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Awam) KAEA4337 Pembaikan Tanah 2 KAEA3233 dan KAEA4234 Hasil Pembelajaran: Sinopsis Kandungan Kursus : Pada akhir kursus ini.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. benteng bertetulang. 4). system suntikan. kaedah prabebanan. Menerangkan teori dan prinsip-prinsip berbagai kaedah pembaikan tanah 3). pemadatan/gantian dinamik. instrumentasi dan pengawasan di tapak. teori dan penggunaan tanah bertetulang. Penilaian berterusan: 40% Peperiksaan : 60% Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 182 . tiang batu pengapungan getar dan tiang batu gantian getar. Mengaplikasikan teknik-teknik yang sesuai untuk kawalan kualiti dan pengawasan di tapak bagi menentukan bahawa sistem-sistem pembaikan tanah yang telah dirancang dilaksanakan dengan baik dan mengikut spesifikasi. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj.edu. Memilih dan menggunakan kaedah-kaedah yang sesuai untuk merawat tanah-tanah yang kurang sesuai atau bermasalah. pelajar akan dapat: 1). prabebanan vakum dengan saliran tegak. Kursus tersebut meliputi topik-topik berikut: Pengenalan kepada pembaikan tanah. Menerangkan konsep pembaikan tanah 2).UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. dan menilai prestasi kaedah yang telah digunakan. penstabilan simen dan kapur.

Designing with geosynthetics by Robert M. transparencies and OHP Kuliah dan Tugasan CTPS Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual jabatan Tarikh-Tarikh Penting : Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 183 . Azlan A. UPM Press. Teori dan teknik pembaikan tanah by Bujang K. 2). Balkema 3).edu. Aziz.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. Prentice Hall Bahan Pengajaran/ Peralatan : Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Notes. Faisal Ali. Koerner. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 2008/2009 Sila rujuk jadual jabatan KAEA4337 Pembaikan Tanah 2 Bahasa Inggeris KAEA3233 & KAEA4234 1). Van Impe. Huat.F.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Soil improvement teknik and their evolution by W.

Lecture notes Reference book. Lecture notes Reference book. Stabilization using lime SoilMechanisms and different of modes of slope failures. Lecture notes Reference book. Lecture notes Reference book. Lecture notes Reference book. Lecture notes Reference book. 9 Vibro-replacement stone columns 10 Dynamic compaction/replacment 11 12 Injection systems. 6 Principles and applications of reinforced earth Reinforced embankment 7 8 Vibrofloatation. Lecture notes Reference book. Lecture notes Reference book.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU 1 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Reference book. Lecture notes Reference book. Lecture notes Reference book. Lecture notes Introduction to soil improvement 2 3 Theory and principles of preloading Appliactions of preloading for treatment of soft materials 4 5 Theory of vertical drainage and its applications Vacuum preloading with vertical drains. Lecture notes Reference book. Stabilization using cement Field instrumentation and monitoring. 13 14 UM-PT01-PK03-BR004-S01 184 .UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Lecture notes Reference book.edu. Lecture notes Reference book. factors affecting slope instability.

pelajar akan dapat: 1). pengenalan kepada teknik-teknik baikpulih tanah. Penilaian berterusan: 40% Peperiksaan: 60% Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 185 . 4).my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. 2). Menerangkan sebab dan proses bahaya fizikal utama serta membincangkan teknik dan membentuk plan bagi tindakan mitigasi yang sesuai 3). hakisan. Menerangkan teknik baikpulih tanah tercemar yang digunakan sekarang. gempabumi). pencemaran tanah dan airbumi. 5). Bahaya-Geo dan mitigasi. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran: KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Bachelor of Engineering (Civil) KAEA4338 Bahaya Geo 2 Tiada Pada akhir kursus ini. pengalatan luar dan pengawasan/pemantauan. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. lubang jerlus. Mengenalpasti bahaya-geo utama yang perlu ditangani oleh jurutera serta menetapkan prosedur dan program am dalam melaksanakan langkah mitigasi. bahaya fizikal (tanah runtuh. tanah mengembang.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Mengenal teknik-teknik pengalatan luar serta mengenalpasti teknik/kaedah yang sesuai bagi masalah kejuruteraan yang berbeza. Membincangkan sebab dan proses yang berperanan dalam pencemaran tanah dan air bumi.edu.

Power-point & OHP Lecture Materials Reference books & Course Notes Tutorial sheets Lectures & Tutorials Coursework CTPS Bahan Pengajaran/ Peralatan : Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : Please refer to department’s timetable Please refer to department’s timetable Test Exam :Please refer semester time table :Please refer semester time table UM-PT01-PK03-BR004-S01 186 . Dept. Roslan Hashim. 4th Edition. 1995. ‘Principles of Geotechnical Engineering’. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 2008/2009 Please refer to department’s timetable KAEA 4338 Bahaya Geo 2 Bahasa Inggeris Tiada 1). Braja M. Universiti Malaya. Boston. Longman Scientific & Technical.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. Das. 3). 2003. 2). PWS Publishing Co. 1998.edu. 6th Edition’.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. J. of Civil Engineering. ‘Foundation Design and Construction’. ‘A Brief Guide to Geo-hazards’. Tomlinson M.

3 Ref. 3 Ref. 1 Ref. 1 Ref. 1. 2 Ref. 1 Ref.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. 1. 1. 2. 3 Ref. 1. 1 Ref. 3 Ref. 1. 1 Ref. 2.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Geohazards: an introduction Slope failures and Landslide Erosion and sedimentation Seismic hazards and sinkholes Geohazards and mitigation Ground & groundwater contamination: an overview Project Briefing Ground & groundwater contamination Ground & groundwater contamination Ground remediation techniques Ground remediation techniques Field instrumentation Field instrumentation Review of Course Subject Matter & Project Discussion RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Ref. 1. 3 UM-PT01-PK03-BR004-S01 187 . 2. 2. 1 Ref. 1.edu. 2 Ref. 3 Ref. 1.

4). peranan dan jenis-jenis pengangkutan awam bandar. Merancang jadual perjalanan pengangkutan awam. 6). 2). impak pengangkutan kepada alam sekitar. pelajar akan dapat: 1). 5). Mengaitkan impak pengangkutan awam dengan alam sekitar dan tenaga. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. Menghuraikan prosedur perancangan dan operasi dan juga pengurusan sistem pengangkutan awam bandar. Menghuraikan sejarah.edu. pengurusan dan operasi pengangkutan awam. Sejarah dan peranan pengangkutan awam. Penilaian berterusan: 30 % Peperiksaan : 70 % Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 188 . Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran: KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Awam) KAEA4345 Sistem Pengangkutan Awam Bandar 2 Pada akhir kursus ini. perancangan dan rekabentuk jaringan pengangkutan. Mengenalpasti system aturan yang terdapat untuk perkhidmatan pengangkutan awam.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. Mengenalpasti teknologi terkini dalam pengangkutan awam 3).

V. Tutorial.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. : Urban Public Transportation. 2). Vuchic.R. Alan Black : Urban Mass Transportation Planning. dan Tugasan Bahan Pengajaran/ Peralatan : Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : CTPS Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual jabatan Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 189 . 3). Power-point & OHP Lecture Materials Reference books & Course Notes Tutorial sheets Kuliah. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 2008/2009 Sila rujuk jadual jabatan KAEA 4345 Sistem Pengangkutan Awam Bandar 2 Bahasa Inggeris Tiada 1).edu. Gray and Hoel : Public Transportation: Planning Operation and Management.

my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP MINGGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Introduction to urban mass transit The role of transit and urban development The history of urban transit Modes of mass transit Innovative technology Queuing Systems I Queuing Systems II Transit priority application analysis Scheduling transit networks Operation and management of transit Location policies regarding roadside facilities Introduction to airport location and access analysis Congestion pricing issues Energy and environmental impacts and sustainability issues UM-PT01-PK03-BR004-S01 190 .edu.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.

UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. rekabentuk kapasiti lebuhraya. pengagihan perjalanan dan pilihan pengangkutan. Kaedah Penilaian : Penilaian berterusan: 40 % Peperiksaan : 60 % UM-PT01-PK03-BR003-S01 191 . Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran: KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Awam) KAEA4346 Perancangan Jalanraya dan Audit Keselamatan Jalanraya 2 Pada akhir kursus ini. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. Mengenalpasti organisasi dan kepentingan perancangan jalan raya. Menentukan dan memberi definasi tahap perkhidmatan jalan dan persimpangan.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. Meramal permintaan perjalanan menggunakan penjanaan. 6).edu. Mengenalpasti prosedur perancangan jalan raya 3). Kapasiti jalan raya. definasi tahap perkhidmatan. Sinopsis Kandungan Kursus : Pengenalan kepada perancangan lebuhraya. rekabentuk geometri jalan raya. 5). pengenalan kepada audit keselamatan jalan raya. 2). Merekabentuk elemen geometri jalan raya seperti lengukung tegak dan datar. ramalan permintaan perjalanan. 4). pelajar akan dapat: 1). rekabentuk kapasiti jalan dua lorong luar bandar. Mengenalpasti tahap-tahap dan menghuraikan elemen dalam audit keselamatan jalan.

MGH Bell . [et al. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 2008/2009 Sila rujuk jadual jabatan KAEA 4346 Perancangan Jalanraya dan Audit Keselamatan Jalanraya 2 Bahasa Inggeris Tiada 1). 2002. [et al. contributing authors. dan Tugasan Bahan Pengajaran/ Peralatan : Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : CTPS Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual jabatan Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 192 .my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. Tutorial. Co. : Brooks/Cole Pub. REM Power-point & OHP Lecture Materials Reference books & Course Notes Tutorial sheets Kuliah..A. Highway engineering / Paul H. 1996. 6th ed.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um..edu.. London : Arnold . O'Flaherty . Wright . 4). Hoel. Transport planning and traffic engineering / edited by C. New York : Wiley. with contributions by James S. Lai .] New York : J.].. 1997. Wiley. 3).. Calif. Garber. Guidelines for The Safety Audit of Roads and Road Project in Malaysia. 3rd ed. Traffic and highway engineering / Nicholas J. 2). Pacific Grove. Lester A.

UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP MINGGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Introduction to Highway Planning Highway capacity: Definitions & Level of service Capacity design of freeway section Capacity design rural two lane highway Forcasting travel demand: Definitions & Trip generation Forcasting travel demand: Trip distribution Forcasting travel demand: Mode Choice Forcasting travel demand: Traffic Assignment Geometrical design of roads Pengenalan Odit Keselamatan Jalanraya (OKJ) RSA : Stage 1 RSA : Stage 2 RSA : Stage 3 RSA : Stage 4 & 5 UM-PT01-PK03-BR004-S01 193 .edu.

Pengenalan tentang Model Elevasi Digital dan penggunaannya. CAD dan Pemetaan Automasi. 3). 4). Mendefinasikan Sistem Maklumat Geografi (GIS) dan mengenalpasti permulaan bidang ini. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. pelajar akan dapat: 1). Membincangkan terma-terma GIS dan konsep-konsepnya dan membandingkan perbezaan antara GIS. Bagaimana memanipulasi data spatial untuk persembahan kontur.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. DEM dan cerun. Pengenalan kepada konsep dan prinsip-prinsip GIS. Penilaian berterusan: 40 % Peperiksaan : 60 % Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 194 .my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. 5). Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran: KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Awam) KAEA4347 GIS untuk Kejuruteraan Awam 2 Pada akhir kursus ini. Sumber-sumber data. Mengenalpasti pelbagai perkakasan berkaitan dengan GIS dan pelbagai komponen perisisan GIS. 2). Konsep data-data geografi dari segi model spatial data dan model data ARC/INFO. bagaimana data diperoleh dan bagaimana melakukan integrasi data. Data-data spatial dua dimensi dan tiga dimensi.edu. Contoh-contoh analisa vector-base GIS dan raster-base GIS. Membandingkan perbezaan-perbezaan antara model-model data ‘raster’ dan vector. Perisian GIS dan ‘hardware requirement’. jenis-jenis pelbagai reruang dan berkebolehan membincangkan isu-isu selisih dan kejituan. Penggunaan GIS dan bagaimana memilih perisian GIS yang sesuai serta masa depan GIS. Menghubungkan bagaimana struktur data dan file menyumbang kepada fungsi dan keberkesanan perisian GIS.

1996 2). Geographic Information System and Remote Sensing. dan Tugasan Bahan Pengajaran/ Peralatan : Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : CTPS Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual jabatan Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 195 . Antenuicci J et al 1991 5).Tian. Viak IT. 1993 4). T.M and X. Tutorial.edu. Oxford Science Publication 6). Understanding GIS The ARC/INFO Method. ESRI 1994 3). 1985. Principles of Geographical Information Systems for Land Resources Assessment. Bernhardsen. 1992 Power-point & OHP Lecture Materials Reference books & Course Notes Tutorial sheets Kuliah. Van Nostrand Reinhold. Burrough.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.A. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 2008/2009 Sila rujuk jadual jabatan KAEA 4347 GIS untuk Kejuruteraan Awam 2 Bahasa Inggeris Tiada 1).my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. Juppenlatz. McGraw-Hill. Geographic Information System: A Guide to theTechnology.. Geographic Information Systems. P. Introduction to ARC/INFO Revision 7.

2 3 4 5 Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP 6 7 8 9 10 Sources. Feature types. Analysis Overlays. contributing disciplines and technologies. Linking Features and Attributes. Proximity analysis. Product derived from DEMs Spatial data Manipulation and Analysis: Functional Spatial Analysis. Methods of representing DEMs. perimter and distances. arcs and polygons.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. components of GIS. Selection of GIS software Digital Elevation Model(DEM): Important use of DEMs. its functionality and efficiency The future of GIS in Malaysia UM-PT01-PK03-BR004-S01 196 . Remote Sensing Images. Area. The coverage. Querying/Theming. Data sources and sampling for DEMs. Geographic Information System. Sources of possible errors in GIS Software and Hardware: Hardware architecture of a GIS. 3D surface representation ARC/INFO Data Models. point. Attribute data.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Notes / OHP MINGGU 1 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Concept and Principles of GIS: Information Tecnology and Geographic Information. vector vsraster. 2 Dimensional. arcnode topology. Geographic database. Contour lines and creating DEM Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP 11 12 13 14 Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Application of GIS: Civil Engineering applications Choosing a GIS. Network analysis. Vector to Raster conversion. major areas of practical applications Geographic Data Concepts: Spatial data Models. Topology. Surveying. polygon-arc topology.edu. Collection and Integration of Data: Digitising Maps. Raster to vector conversion. Criteria for a good GIS software. Photogrammetric Mapping. definition. Geographic Information System.

edu. hidupan liar. Menganalisa dan menyediakan laporan mengenai parameter kualiti air 3). RungeKutta untuk permodelan kualiti air Penilaian berterusan Peperiksaan Akhir : 40% : 60% Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 197 . BOD dan pH.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Mengenalpasti pelbagai aktiviti perawatan air dan menilainya 2). Pembelajaran untuk model DO. Fakulti : Jabatan : Program of Study : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran: KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Awam) KAEA4358 Kejuruteraan Kualiti Air Permukaan 2 Pada akhir kursus ini. aktiviti rekreasi. Memilih. pelajar akan dapat: 1). kegunaan pertanian dan bekalan air yang selamat kerana objektif-objektifnya juga untuk kegunaan air bumi. menguji dan mengesahkan komputer software lama dan baru untuk kualiti air Kursus ini memperkenalkan objektif yang spesifik untuk kualiti permukaan air melibatkan kehidupan akuatik.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. Kaedah komputer dan teknik penyelesaian untuk kaedah Euler’s. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. Memilih dan menggunakan kaedah penyelesaian untuk masalah kualiti air 4).

UNIVERSITI MALAYA

UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.edu.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 2008/2009 Sila rujuk jadual jabatan KAEA 4358 Kejuruteraan Kualiti Air Permukaan 2 Bahasa Inggeris Tiada 1). Steven. C. Chapra , Surface water quality modeling, McGraw Hill International Edition, 1997. 2). H. S. Peavy, D. R. Rowe and George Tchobanoglous, Environmental Engineering, McGraw Hill International Edition, 1988. 3). Thomann & Mueller, Principles of Surface Water Quality Modeling and Control, Harper & Row Publ., 1987. 4). Various readings (online) Power-point & OHP Lecture Materials Reference books & Course Notes Tutorial sheets Kuliah, Tutorial dan Tugasan

Bahan Pengajaran/ Peralatan :

Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting :

CTPS

Sila rujuk jadual jabatan

Sila rujuk jadual jabatan

Ujian Peperiksaan

:Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan

UM-PT01-PK03-BR004-S01 198

UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.edu.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Introduction to surface water system - fundamentals on water quality and water quality models Review on differential equations, numerical techniques and mathematical functions – tutorials Mass balance, steady-state solution and response time, characteristics of water – important definitions Physical, chemical and biological properties of water – important definitions Issues on water supply and management, water quality erosion / deposition / sediment transport, navigability and flooding Advection, diffusion, absorption and adsorption processes – differences – examples. Computer methods and solution techniques of Euler’s, Runge-Kutta methods - simple problems Application of system models in water quality - simple problems Physical characteristics of water quality study on rivers, streams - modeling their environments. Estuaries and lakes - modeling their environments. Dissolved oxygen (DO), BOD and pH modeling. Streeter-Phelps equation on point source and distributed source. Chemical characteristics of Water quality, pH modeling, Mass-Transfer mechanisms. Discussion on water quality models; HEC 1, HEC 2 and RUNOFF RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Nota/OHP Nota/OHP Nota/OHP Nota/OHP

1 2 3 4

5

Nota/OHP

6 7

Nota/OHP Nota/OHP Nota/OHP Nota/OHP Nota/OHP Nota/OHP Nota/OHP Nota/OHP Nota/OHP

8 9 10 11

12 13 14

UM-PT01-PK03-BR004-S01 199

UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.edu.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran: KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAES4343 Penilaian Impak Alam Sekitar 2

Pada akhir kursus ini, pelajar akan dapat: 1). Menghuraikan konsep tentang penilaian impak alam sekitar dan aplikasinya dalam memenuhi keperluan untuk konsep pembangunan mampan. 2). Mengenalpasti dan membincangkan berkenaan aktaakta alam sekitar yang berkaitan dengan penilaian impak alam sekitar. 3). Mengaplikasikan prinsip dan proses EIA untuk menganaggar dan menganalisa tahap impak alam sekitar untuk sesuatu projek. 4). Menyediakan laporan impak alam sekitar mengikut kaedah piawaian yang diperlukan. 5). Menilai dan menganalisa berbagai impak-impak alam sekitar yang di sebabkan oleh projek-projek pembangunan yang berbeza-beza Pengenalan kepada prinsip-prinsip dan asas proses penilaian impak terhadap alam sekitar yang berkenaan prosedur, metodologi, garispanduan, penyediaan laporan, pengawalan dan post audit. Penilaian berterusan : 40% Peperiksaan : 60%

Sinopsis Kandungan Kursus :

Kaedah Penilaian :

UM-PT01-PK03-BR003-S01 200

UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.edu.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 2008/2009 Sila rujuk jadual jabatan KAES4343 Penilaian Impak Alam Sekitar 2 Bahasa Inggeris

1). Canter, L.W., “Environmental Impact Assessment” McGraw Hill Inc. 2). CIRIA, 1994 “Environmental Assessment”, Construction Industry, Research and Information.

Bahan Pengajaran/ Peralatan :

OHP / LCD projector - Power point presentation

Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting :

Kuliah, Tutorial

Sila rujuk jadual jabatan

Sila rujuk jadual jabatan

Ujian Peperiksaan

:Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan

UM-PT01-PK03-BR004-S01 201

edu.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU 1 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Introduction to environmental impact assessment (EIA) – concept and definition Environmental issues and sustainable development its implications toward RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Notes / OHP 2 Notes / OHP 3 4 5 Malaysian environmental quality act. EQA 1974 and impact of EIA procedure Integrated project planning EIA procedure and process Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP 6 7 8 9 10 11 12 13 14 EIA procedure and process Notes / OHP EIA procedure and process Existing environment Assessment and environmental impact analysis Monitoring and follow up in EIA EIA approval process Society’s role in EIA process Issues and perspectives related to EIA implementation EIA case study Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP UM-PT01-PK03-BR004-S01 202 .

mengaplikasikan prinsip-prinsip ekologi untuk menjalankan penilaian impak alam sekitar. 3). aliran tenaga dalam ekosistem.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. Dalam bahagian pertama kursus ini. Mengaplikasikan prinsip-prinsip ekologi untuk mengenalpasti sebab dan asal kepada isu dan masalah alam sekitar. Bahagian kedua kursus akan membincangkan isu utama dan masalah yang dihadapi oleh saintis alam sekitar dan manusia secara amnya contohnya pemanasan sedunia. 4). kebolehtahanan ekologikal dan struktur komuniti. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran: KAES4344 Isu Alam Sekitar 2 Pada akhir kursus ini.edu. Hukum Faktor Mengehad. Membentuk pelan pengurusan untuk perlindungan ekosistem yang terancam. para pelajar akan didedahkan dengan kefahaman prinsipal ekologi yang utama dalam membangunkan atau meningkatkan pengurusan alam sekitar. hujan asid. pencemaran dan peranan yang dimainkan oleh prinsipal ekologikal dalam menyelesaikan permasalahan ini Penilaian Berterusan Peperiksaan Akhir : 40% : 60% Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 203 . Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. 2).UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. putaran biogeokimia. Menggunakan prinsip-prinsip ekologi untuk memberikan penyelesaian kepada isu dan masalah alam sekitar. pelajar akan dapat: 1). Mereka juga turut diperkenalkan dengan konsep yang meliputi definisi ekosistem.

Beeby. Ecology 2. Applying Ecology. 3).UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. OHP / LCD projector . Brewer R. The Science of Ecology.Power point presentation Bahan Pengajaran/ Peralatan : Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : Lectures.edu. Chapman & Hall 2). 1993. Tutorials CTPS Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual jabatan Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 204 . Saunders College Publishing. Colinvaux P. John Wiley & Sons Inc. 1994 (2nd edition) . A 1993 (reprinted 1994). Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 2008/2009 Sila rujuk jadual jabatan KAES4344 Isu Alam Sekitar 2 Bahasa Inggeris 1).

energy pyramid. concept. ecological sustainability Community structure Coastal ecosystems Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TEST/ Assignments Land and forest Surface and groundwater Fisheries and aquaculture Dynamics of human ecology Climate and atmosphere Energy and mineral resources Tutorials Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP UM-PT01-PK03-BR004-S01 205 .edu.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU 1 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Definition of Ecosystems Approaches in ecological research Ecological stability Energy. energy flow RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Notes / OHP 2 Notes / OHP 3 4 5 Biogeochemical cycles Limiting factors.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.

5). Mentakrifkan pelbagai definisi dan konsep yang berkaitan dengan pengurusan risiko alam sekitar 2). Membuat kiraan dengan menggunakan pelbagai jenis persamaan risiko dan kadar kriteria pembangunan 4). Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran: KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAES4345 Pengurusan Risiko Alam Sekitar 2 Pada akhir kursus ini. Mengaplikasikan pelbagai jenis peringkat dalam pengurusan risiko alam sekitar.my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. pelajar akan dapat: 1).UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Selain itu. 3). Menentukan tindakan atau jalan untuk pengangkutan risiko.edu. bahan kimia yang terkandung dan risiko ke atas kesihatan juga turut dimasukkan. penilaian dan teknik kawalan dalam pengurusan risiko alam sekitar turut disentuh. Pengenalpastian. Penilaian Berterusan Peperiksaan Akhir : 40% : 60% Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 206 . Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. Menilai impak kesihatan berhubung risiko alam sekitar – risiko barah secara jelasnya Konsep dan prinsipal dalam penilaian risiko alam sekitar.

edu. 2000 3. Lewis Publishers. McGraw-Hill. Plants and Animals”.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. Lerch and Paleologis. 2001 Bahan Pengajaran/ Peralatan : OHP / LCD projector . Keith Smith. Ronald Eisler.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. “Environmental Risk Analysis”. 2001 2. “Handbook of Chemical Risk Assessment – Health Hazards to Humans. Routledge. Tutorials Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual jabatan Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 207 .Power point presentation Kaedah PengajaranPembelajaran : Soft Skills : Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : Lectures. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 2008/2009 Sila rujuk jadual jabatan KAES4345 Pengurusan Risiko Alam Sekitar 2 Bahasa Inggeris 1. “Environmental Hazards – Assessing Risk and Reducing Disaster”.

Cancer risk assessment – definitions.Dealing uncertainties in risk management . pollution-related cases and dose effects .Identification.Impacts of environmental pollution .edu.Video case studies . pollution-related cases and dose effects .Impacts of environmental pollution to health .Environmental Risk Assessment and Management on varius aspects of pollution .Case study of major disasters of the world .Video case studies .Video case studies .Case study of major disasters of the world .Impacts of environmental pollution to health .Various health impacts due to environmental risks .Rating criteria .Course introduction and requirements .Key definitions and concpets .Pathways of environmental pollution and risks .Identification. quantification and control of risk .Environmental Risk Assessment and Management on varius aspects of pollution .Rating criteria .Food chain .Impacts of environmental pollution RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Notes / OHP 1 2 3 4 5 Notes / OHP .UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.Cancer risk assessment – definitions.Environmental Risk Assessment and Management on varius aspects of pollution . quantification and control of risk .Pathways of environmental pollution and risks .Dealing uncertainties in risk management Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP 6 7 8 Notes / OHP 9 Notes / OHP 10 Notes / OHP 11 Notes / OHP 12 Notes / OHP 13 Notes / OHP Notes / OHP 14 UM-PT01-PK03-BR004-S01 208 .Various health impacts due to environmental risks .Food chain .my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS .Introduction to environmental risk management .

pengurusan dan teknik rawatan. pelajar akan dapat: 1).my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Penilaian berterusan:: 40% Peperiksaan : 60% Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 209 .edu. Mengungkapkan strategi dan mengaplikasikan teori apabila merekabentuk kemudahan perawatan sisa berbahaya 5). Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran: KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAES4349 Pengurusan Sisa Berbahaya 2 Pada akhir kursus ini. Menilai teknik-teknik alternatif seperti pencegahan pencemaran (P2) atau pelemahan semulajadi Memperkenalkan sejarah. kimia dan biologi di dalam pengurusan sisa berbahaya 4). kenyataan dan pengangkutan pencemaran kimia dalam alam sekitar. Mengaplikasikan perawatan fizikal. Mengenalpasti dan mengelaskan komponen sisa berbahaya mengikut keperluan peraturan 2). definisi. Menentukan pengangkutan dan pencemaran kimia dalam alam sekitar 3). tindakan dan peraturan berhubung sisa berbahaya.

LaGrega. Buckingham. EPA. 4. examination CS3. OHP. published in Waste Age. Marker. CTPS3. Evans & Environmental Resources Management. TS3. McGraw Hill. 2001.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. 2nd Edition. test. assignment. tutorial. A series 12 papers on Landfill Continuing Education Course.com. Handouts. EM2 Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual jabatan Tarikh-Tarikh Penting : Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 210 .edu. New York 3. 2nd Edition. CD-ROM. 2004 Edition. accessible through internet at www. LCD Projector Bahan Pengajaran/ Peralatan : Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Lecture.wasteage. 2002. Boston 2. Whiteboard. CDROM. McGraw-Hill. Brunner.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. Hazardous Waste Management. A Collection of Solid Waste Resources. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 2008/2009 Sila rujuk jadual jabatan KAES 4349 Pengurusan Sisa Berbahaya 2 Bahasa Inggeris Tiada 1. Hazardous Waste Incineration.

my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN MINGGU TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Ch 1 Ref 1 Ch 2 Ref 1 Ch 3 Ref 1 Ch 4 Ref 1 Ch 4 Ref 1 Ch 5 Ref 1 Ch 6 Ref 1 Ch 7 Ref 1 Ch 8 Ref 1 Ch 9 Ref 1 Ch 9 Ref 1 Ch 10 Ref 1 Ch 10 Ref 1 Ch 11 Ref 1 Ch 11 Ref 1 Ch 12 Ref 1 Ch 12 Ref 1 Ch 13 Ref 1 Ch 14 Ref 1 Ch 15 Ref 1 1 Lecture 1-2: Hazardous waste overview and treatment Assignment: Library and internet research Lecture 3: Regulatory process Lecture 4-5: Process Fundamentals Lecture 6: Fate and Transport of Contaminants I Lecture 7: Fate and Transport of Contaminants I Lecture 8: Toxicology Lecture 9: Environmental Audit Lecture 10: Pollution Prevention Lecture 11: Facility Dev & Operation Lecture 12: Physical-Chemical Processes1 Lecture 13: Physical-Chemical ProcessesII Lecture 14: Biological Processes I Lecture 15: Biological Processes II Lecture 16: Stabilization & Solidification I Lecture 17: Stabilization & Solidification II 2 3 4 5 6 7 8 Lecture 18: Thermal Methods I 9 Lecture 19: Thermal Methods II Lecture 20: Land disposal 10 Lecture 21-22: Quantitative Risk Assessment 11 Lecture 24-25: Site & Subsurface Characterization 12 Lecture 26-27: Containment 13 Lecture 28-29: Remedial Alternative Analysis 14 TEST 2 Ch 17 Ref 1 Ch 11-17 Ref 1 Ch 16 Ref 1 UM-PT01-PK03-BR004-S01 211 .UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.edu.

edu. Memilih dan menggunakan kaedah perawatan air dan merekabentuk pada pelbagai peringkat 4).UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. Mengenalpasti pelbagai aktiviti perawatan air dan menilainya. Menganalisa dan menyediakan laporan mengenai parameter kualiti air 3). Perubahan minor yang melibatkan pindaan tidak melebihi 40% boleh diluluskan diperingkat PTj. pelajar akan dapat: 1).my PRO-FORMA KURSUS Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat. Menguji dan mengesahkan kemudahan teknologi perawatan air baru dan yang sedia ada Kursus ini memperkenalkan prinsip perancangan dan rekabentuk perawatan air yang boleh diperkembangkan untuk proses rekabentuk perawatan air yang lain untuk loji baru atau penaiktarafan kemudahan yang sedia ada – liputan yang mendalam dan langkah demi langkah kaedah rekabentuk – untuk seluruh loji perawatan air konvensional Penilaian berterusan: 40% Peperiksaan : 60% Sinopsis Kandungan Kursus : Kaedah Penilaian : UM-PT01-PK03-BR003-S01 212 . 2). Fakulti : Jabatan : Program Pengajian : Kod Kursus : Tajuk Kursus : Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Hasil Pembelajaran: KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN AWAM Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar) KAES4356 Prinsip Kejuruteraan Bekalan Air 2 Pada akhir kursus ini.

2). 1960. McGraw Hill International Edition. Water Supply and Sewerage. Environmental Engineering. E. Bahan Pengajaran/ Peralatan : OHP / LCD projector . Water works engineering (Planning. McGraw Hill International Edition. Syed R.Qasim. Edward m.Peavy.W. 3).R. Tutorials Sila rujuk jadual jabatan Sila rujuk jadual jabatan Ujian Peperiksaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan :Sila rujuk jadual semester berkenaan UM-PT01-PK03-BR004-S01 213 . 1988. Tahun Akademik: Semester: Kod Kursus : Tajuk Kursus : Bahasa Pengantar: Jam Kredit : Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus : Rujukan Utama : 2008/2009 Sila rujuk jadual jabatan KAES4356 Prinsip Kejuruteraan Bekalan Air 2 Bahasa Inggeris 1). Prentice Hall PTR.edu.Power point presentation Kaedah PengajaranPembelajaran : Kemahiran Insaniah: Pensyarah: Bilik: Tel / email: Hari / Masa Kuliah : Bilik: Tutorial / Amali : Bilik: Tarikh-Tarikh Penting : Lectures. H.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um. 2000.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan. design and operation).S.Steel. D.Rowe and George Tchobanoglous. Motley and Guang Zhu.

Pumps and pumping station – working and efficiency of pumps – choice of pump types –capacity and operation curves – location of pumping station. Raw water intake structures – design of intakes and screens –specifications.UNIVERSITI MALAYA UNIT PENGURUSAN PENJAMINAN KUALITI qamu@um.my MAKLUMAT SEMASA KURSUS JADUAL PENGAJARAN RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN Notes / OHP MINGGU 1 TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS Introduction – importance .runoff – Hydraulic conductivity .service pipe.groundwater – problems on hydrology. Hydrology – rainfall – catchment area . 2 Notes / OHP 3 Notes / OHP 4 Notes / OHP 5 Notes / OHP 6 Notes / OHP 7 Notes / OHP 8 9 10 Notes / OHP Notes / OHP Notes / OHP 11 Notes / OHP 12 Notes / OHP 13 Notes / OHP 14 Notes / OHP UM-PT01-PK03-BR004-S01 214 .distribution Design of distribution system – Hardy Cross method of analysis of flow in a pipe network .birth of water supply engineering – good and bad about water .Functions of water supply unit – water laws.disinfection – fluoridation .storage . Planning and predesign studies – plant capacity – population projection – four methods – including curve fitting – tutorial on these methods Water demand projection – municipal water demand – fire demand – design problems – water quality of raw water – selection of source Design example – design report – environmental impact assessment – state requirements Water carriages – open channel – aqueducts and water pipes design and mid term exam. act and legislations – tutorial on pipe design problems review. Water treatment processes design – flow train – design of treatment plant – screening – coagulation – flocculation and precipitation. Quality of water supplies – impurities of water – suspended and dissolved –types Planning and predesign studies – design considerations – water quality – design year – regulatory requirements – service area – number of connections.sources of water including small water Water supply in Malaysia . Water treatment processes design contd. valves – location and cleaning – thawing pipes.infiltration – return flow . taste and odor control .– sedimentation – filtration – colour.. meters..edu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful