Ayat di atas menjelaskan bahawa al-Quran diturunkan bukan untuk dibaca sahaja, malah untuk difahami dan dihayati

. Bacaan al-Quran perlu dipelajari dengan guru yang mahir dan murshid. Guru pula seharusnya mengetahui metod pengajaran yang sesuai supaya pengajarannya lebih berkesan dan manarik

Panduan Menghafaz Al-Quran

Al-Quran adalah kitab suci yang terakhir diturunkan sebagai pembimbing manusia ke jalan yang benar. Oleh kerana ia yang akhir, maka ia lebih lengkap dibandingkan dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Al-Quran juga merupakan kitab yang mu`jiz. Bahasanya tinggi, sasteranya indah, maknanya dalam, pengajarannya luas dan isi kandungannya meliputi segenap aspek kehidupan manusia. Dan yang lebih hebat lagi, ia boleh dihafaz oleh manusia dan jin yang mempunyai niat yang ikhlas untuk berbuat demikian. Tentu ada sesuatu hikmah disebaliknya, justeru kita dianjurkan supaya menghafaznya. Menghafaz Al-Quran bukan perkara baru. Sejak ia diturunkan ia telah pun dihafaz. Nabi Muhammad s.a.w. merupakan orang pertama menghafaz Al-Quran. Dengan demikian baginda s.a.w. digelarkan Saiyidul-Hufaaz (Penghulu bagi penghafaz Al-Quran). Sahabat-sahabat semuanya menghafaz Al-Quran. Ada di antara mereka yang menghafaz seluruh Al-Quran, dan ada di antaranya yang menghafaz sebahagiannya sahaja. Bagi setiap orang Islam dikehendaki menghafaz Al-Quran sekurang-kurangnya cukup untuk dibaca di dalam solat. Menghafaz Al-Quran bukan bermakna mengingat ayat-ayatnya sahaja, malah ia mempunyai maksud yang lebih daripada itu. Tidak ada bahasa lain yang dapat menterjemahkan perkataan Hafaz atau (hifz) dalam bahasa Aarab. Hifz dari segi bahasa bermaksud menjaga, dan memelihara. Justeru, orang yang menghafaz AlQuran ialah orang yang memelihara Al-Quran daripada hilang. Ia menyimpannya di dalam dada, dan ia membacanya selalu supaya tidak lupa dan tidak hilang. Khuram Murad menyebutkan di dalam bukunya Way to the Qur'an (1991) dengan mengatakan bahawa: The word Hifz now used in the limited sense of memorizing, includes both understanding and practice. In fact there is no English word which can accurately reflect its true and full meaning. Hifz is an essential way of making the Qur'an penetrate you. It is not a mechanical, ritual etc., it is an act of high spiritual and devotional impotence. Through Hifz one can read in prayers and ponder its meaning. It makes the Qur'an flow on your tongue, reside in your mind, dwell in your heart, and it becomes your constant companion. Berdasarkan kepada kenyataan ini, kita faham bahawa menghafaz bukan bermaksud mengingat sahaja, walau pun mengingat itu satu daripada unsur menghafaz. Menghafaz bermaksud menjaga, mengulang dan menghayati. Proses menghafaz bermula dengan membaca dan mengulang. Yang telah lekat di dalam dada itu dijaga supaya tidak hilang. Caranya ialah juga dengan selalu mengulangulang bacaan. Menghayati maksud ayat-ayat yang dibaca itu tidak dapat dilakukan

kecuali dengan memahami maknanya. Dan ini juga merupakan satu aktiviti yang perlu diambil perhatian. Menghafaz al-Quran tidak seperti menghafaz senikata lagu dan prinsip-prinsip matematik atau sains. Selain daripada sifatnya yang tidak sama itu, menghafaz AlQuran adalah ibadat. Ia suatu amalan untuk mendekatkan diri dengan Allah s.w.t.. Dengan sebab itu ia mempunyai beberapa kelebihan. Jadi, sebelum kita bincangkan tentang panduan dan cara-cara menghafaz, elok jika kita perhatikan dahulu tentang kelebihan membaca dan menghafaz Al-Quran. Firman Allah:

Maksudnya: "Sesungguhnya Al-Quran ini menunjukkan ke jalan yang paling lurus dan memberi berita gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahawa bagi mereka ganjaran yang besar" Surah Al-Isra 9. FimanNya lagi:

Maksudnya: "Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah dan mendirikan solat serta membelanjakan daripada rezeki yang Kami kurniakan kepada mereka secara rahsia atau secara terang, sedangkan mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan binasa (pahala yang bekekelan), nescaya Allah akan menyempurnakan kepada mereka ganjaran yang patut mereka dapat, malah menambahkan lagi kepada mereka beberapa kelebihan. Sesungguhnya Dia (Allah) Maha Pengampun lagi amat bersyukur". Surah Fatir 29-30. Selain daripada itu, Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam (s.a.w.) bersabda bemaksud:

"Sesiapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah Ta'ala, maka baginya satu kebajikan, dan satu kebajikan itu digandakan dengan sepuluh kali ganda. Aku tidak mengatakan Alif, Lam, Mim itu satu huruf, tetapi, Alif satu huruf, Lam satu huruf dan Mim satu huruf". Riwayat Ibnu Mas'ud. Abu Umamah al-Bahili r.a. meriwayatkan dengan katanya: "Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda bermaksud: "Bacalah Al-Quran, kerana sesungguhnya ia akan datang di hari Kiamat memberi syafaat kepada pembacanya" Membaca Al-Quran bukan sahaja mendapat pahala dan menjadi syafaat di dalam kubur dan juga di hari Akhirat, tetapi ia juga merupakan ubat dan penawar serta rahmat bagi seluruh kaum muslimin. Ini adalah berdasarkan firman Allah:

Bermaksud: "Dan Kami turunkan sebahagian daripada ayat-ayat Al-Quran itu menjadi penawar dan rahmat bagi orang mukmin". Surah Isra 82. Fadhilat Al-Quran bukan sahaja kerana membacanya, malah mendengarnya pun mendapat banyak manfaat. Antaranya ialah seperti yang disabdakan oleh Nabi s.a.w. yang bermaksud: "Sesiapa yang mendengar (bacaan) satu ayat dari kitab Allah (Al-Quran), maka ayat itu menjadi nur (cahaya) baginya". Riwayat Ibnu Abbas r.a. Malah,lebih daripada itu jika kita dapat menghafaz, memahami dan mengajarkannya kepada orang lain. Kerana dengan menghafaz kita dapat memelihara Al-Quran daripada hilang, dan dengan mengajarnya kita dapat menyelamatkan orang Islam daripada kehilangan punca agama dan aqidah. Dalam sebuah hadis riwayat Uthman bin 'Affan bahawa Nabi s.a.w. bersabda yang maksudya: "Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarnya kepada orang lain" Dalam sebuah hadis lain yang diriwayatkan oleh ad-Darimi daripada Ibnu Mas'ud r.a. bahawa Nabi s.a.w. bersabda yang bermaksud: "Bacalah Al-Quran, kerana sesungguhnya Allah Ta`ala tidak menyiksa hati yang menyimpan Al-Quran (hafaz Quran). Dan sesungguhnya Al-Quran itu hidangan Allah, maka sesiapa yang masuk padanya, maka dia mendapat keamanan, dan sesiapa yang

kasihkan Al-Quran, maka hendaklah ia bergembira (dengan berita baik daripada Allah Ta'ala". Sebaliknya rugilah orang yang tidak ada Al-Quran di dalam hatinya walaupun satu ayat. Rasulullah s.a.w. menganggapkan orang yang tidak membaca Al-Quran dan tidak menghafaznya, seterusnya tidak pula beramal dengan ajarannya ialah orang yang sangat rugi seperti rumah buruh yang hampir runtuh. Sabda baginda s.a.w. bermaksud: "Sesungguhnya orang yang tidak ada sesuatu daripada Al-Quran di dalam dirinya adalah seperti rumah usang, buruk dan hampir runtuh" Hadis riwayat Tarmizi. Berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis seperti yang dibentangkan di atas, marilah sama-sama kita insaf diri dan kembali kepada AlQuran. Iaitu dengan mempelajarinya, memahami, menghafaz dan mengamal serta menghayati ajarannya. Di bawah ini dipeturunkan sedikit panduan menghafaz Al-Quran bagi yang berminat. Jika ada kemusykilan, sila hubungi penulis. Panduan dan langkah-langkah menghafaz Al-Quran Bagi guru Pendidikan Islam, sebelum menyuruh pelajar menghafaz mana-mana ayat Al-Quran, guru hendaklah menerangkan dahulu tentang kelebihan mengahafaz Al-Quran dan kelebihan menghafaz ayat-ayat tertentu dan kenapa ayat-ayat berkenaan perlu dihafaz. Adalah tidak wajar jika guru hanya menyuruh pelajarnya menghafaz tanpa memberitahu caranya. Guru juga dikehendakki memberitahu pelajar tentang panduan menghafaz. Ini bertujuan supaya proses menghafaz itu mudah dan cepat ingat serta tidak membosankan . Di samping itu ia juga tidak mudah lupa. A. Adab-adab sebelum membaca/menghafaz Al-Quran. Kerana Al-Quran kitab yang suci, jadi kita perlu muliakannya sesuai dengan kesucian dan ketinggiannya. Tanpa memuliakannya payah ayat-ayatnya akan melekat di dada kita. Antara adab-adabnya ialah: 1. 2. 3. 4. 5. Bersuci dan berwuduk Memakai pakaian yang bersih Berada di tempat yang bersih dan sunyi Mengadap kiblat Ikhlaskan niat. Menghafaz kerana hendak menghafaz, sebab Allah dan rasulNya suka orang yang menghafaz Al-Quran, bukan kerana sebab-sebab lain yang bersifat keduniaan

B. Teknik menghafaz Al-Quran

ambil sebahagiannya sahaja. Ulang-ulangkan beberapa kali dengan bacaan Tadwir hingga betulbetul lancar. Setelah lancar. 2. Semoga rencana yang ringkas ini memberi manfaat untuk semua. Setelah dapat mengingat ayat yang kedua ini. dan kemudian teruskan bacaan (hafazan) tanpa melihat mushaf. Tilawah 2. Tahfiz. 9. melainkan jika tersangkut atau tidak lancar. 5.Amalkan membaca Al-Quran setiap hari supaya tidak lupa. Inilah di antara panduan dan langkah-langkah menghafaz Al-Quran yang dapat dipaparkan untuk tatapan pembaca. iaitu ayat sambungannya. mula balik membaca dari awal ayat pertama hingga akhir ayat kedua tanpa melihat mushaf. 4. 4. Ulangkan baca beberapa kali dengan bacaan Tadwir supaya lancar. Jika ada kabaikan.1. Kaedah Pengajaran Tilawah Al-Quran Tilawah al-Quran ialah sutu komponen dalam mata pelajaran Pendidikan Islam. baca ayat berkenaan dengan lebih cepat (Tadwir). Membaca ayat-ayat berakenaan dengan sebutan yang betul dan lambat-lambat (Tartil). Jika ayat itu panjang. 2. 10. Dalam pelajaran ini dipecahkan kepada tiga. justeru berbanyak maaf dipinta. 6. Jika ada kekurangan. baca ayat lain. Iaitu baca tanpa melihat kepada mushaf. Setelah dapat mengingat atau membaca dengan lancar tanpa melihat mushaf. dan lakukan seperti langkah 1. Kefahaman 3. 3. dan 5. itu ialah pertolongan daripada Allah Ta'ala. Jika tersangkut atau tidak lancar baru lihat mushaf. Apabila mendirikan solat. baca ayat-ayat yang telah dihafaz itu di dalam solat. 8. Baca dan cuba mengingat ayat-ayat berkenaan. itulah sifat manusia yang serba kekurangan. Baca dan ulang-ulangkan beberapa kali hingga lancar. iaitu: 1. Pengajaran Tilawah Al-Quran . 7. 3.

mad. betul.Dalam Tilawah penekanan diberikan kepada bacaan Al-Quran secara bertajwid. haruslah banyak membincangkan mengenai cara bacaan yang betul. Beri penilaian (KBKK). Lebih kurang 7 atau 10 minit guru panggil kelas dan beri maksud ayat yang baca dan buat kesimpulan pengajaran ayat. Nun dan To. Kemudian minta pelajar membacanya dan perhatikan dengungnya betul atau tidak. Selepas itu. kemudian nasihatkan pelajar supaya mengamalkan apa yang disarankan oleh ayat yang dibaca. kemudian menasihatkan pelajar supaya mengikut apa yang disarankan oleh ayat yang dibaca dan dibincangkan. Hubungkaitkan maksud ayat Al-Quran yang dibincang dengan isu semasa. khasnya yang berkaitan dengan . Sama ada tajuk yang sama untuk semua kumpulan atau pun tajuk yang berlainan. bagaimana cara membacanya. Perhatian: Setiap kali mengajar Al-Quran pastikan ada suatu yang baru kepada pelajar. setiap kumpulan akan menghantar wakil untuk menerang dapatan perbincangannya. Walau pun demikikan guru mesti juga membaca Al-Quran dan diikuti oleh bacaan pelajar secara ramai. Guru merumuskan pengajaran ayat dan buat penilaian kemahiran berfikir (KBKK). Selepas itu bahagikan kelas kepada beberapa kumpulan kecil dan setiap kumpulan membaca ayat-ayat yang telah ditetapkan. kumpulan dan perseorangan. Guru beri tumpuan kepada kumpulan yang lemah. Selepas itu baru bincangkan hukum bacaan. seterusnya bacaan pelajar secara kumpulan dan perseorangan. dan sebagainya. dan harakat dengung cukup atau tidak. Ini termasuklah sebutan makhraj huruf. dan fasih. Jawapannya. di samping itu guru mengawasi kumpulan-kumpulan lain. Untuk ini guru mestilah membaca dahulu ayat-ayat yang hendak dipelajari dengan baik. Mungkin ada tajuk-tajuk tertentu boleh dibincangkan dalam kumpulan-kumpulan kecil untuk pengayaan. Maka guru tunjukan bagaimana cara mendengungkan kalimah itu. sifat huruf. Selesai masa yang ditetapkan. dengung. Selepas beberapa orang pelajar membacanya. Setiap kumpula mesti ada seorang pengerusi dan seorang juru tulis. Kemudian diikuti dengan bacaan pelajar beramai-ramai. guru tunjukkan cara yang betul. yang kedua ini lebih diutamakan. guru berbincang besrsama pelajar tentang maksud daripada makna ayat itu. Jika tak betul. Dengan demikian. maka guru beri makna ayat. Guru minta pelajar keluarkan isi penting daripada makna ayat. Seorang Naqib dilantik untuk membimbing bacaan kawan-kawan. misalnya Nun Sakunah bertemu dengan Sin. maka guru buatkan kumpulan dan beri tajuk untuk dibincangkan. Pengajaran Kefahaman Al-Quran Dalam pelajaran Kefahaman Al-Quran penekanan diberikan kepada perbincangan maksud ayat. Guru hanyak membetulkan bacaan yang salah tetapi tidak bincangkan. Guru keluarkan hukum-hukum tertentu. Setiap yang diberi oleh pelajar ditulis di papan tulis sebagai nota. Akhirnya guru buat rumusan dan kesimpulan pengajaran yang dapat dipetik daripada ayat. dengung. Maksudnya memperbaiki bacaan Al-Quran pelajar. Begitulah seterusnaya dengan hukum-hukum lain. Guru tidak membincangkan aspek bacaan dan tajwid.

guru dan bacaan murid secara berseorangan. Semuanya harus bermula dengan bacaan guru. betul dan fasih sebutan huruf dan kalimahnya. Dengan ini boleh menjadi pengajaran kepada kita semua. (Lihat Panduan Menghafaz Al-Quran dalam tajuk web Hafaz Al-Quran). maka akan baiklah bacaan pelajar. Pelajar dapat menerangkan jenis-jenis ujian Tuhan kepada . maka guru beri makna ayat dan buat kesimpulan pegajaran ayat. termasuklah orang Islam. di samping itu pelajar tidak merasa jemu. dan dalam masa yang sama pelajar faham bahawa AlQuran bukan out of date. menutup aurat dan lain-lain.pelajar sendiri. Dengan demikian guru mesti membaca dengan baik. sesbaliknya berminat untuk belajar Al-Quran. Selepas itu guru ceritakan kelebihan ayat berkenaan dan minta pelajar menghafaznya. Walaupun Al-Quran menceritakan kisah Bani Israil. Seperti kata Syed Naquib al-Attas ³Islam is forever modern´ Pengajaran Tahfiz Al-Quran Tidak banyak bezanya pengajaran Tahfiz dengan Tilawah dan kefahaman. kerana ia akan diikut dan ditiru oleh pelajar. Model Pengajaran Kefahaman Al-Quran Pelajaran: Kefahaman Al-Quran (Ayat 155-156 surah al-Baqarah) Tajuk: Ujian dan kesabaran Tingkatan: Satu Bilangan Pelajar: 35 orang Masa : 40 minit Objektif Am : Pelajar dapat membaca Al-Quran dengan baik dan mengetahui panduan Al-Quran kepada umat Islam Objektif Khas: 1. Demikianlah sebaliknya. seperti akhlak. Jika baik dan betul bacaan guru. kerana bacaan guru merupakan bacaan contoh. Selepas bacaan. tetapi ia sentiasa up to date. dan pembetulan jika ada. tetapi perangai buruk orang-orang Bani Israil itu tetap ada pada manusia hari ini. amalan nilai Islam. Sehubungan dengan ini guru haruslah menerangkan cara menghafaz Al-Quran setiap kali bertembung dengan ayat hafazan.

orang dalam keadaan cemas dan sedang dipindahkah. Guru betulkan bacaan yang salah jika ada. Apakah hikmah bersabar?. Hari ini kita akan membaca ayat-ayat Al-Quran yang mencerita tentang jenis-jenis musibah sebagai ujian Tuhan kepada kita dan menggalakkan kita supaya bersabar. Kemudian guru bertanya: Kenapakah kita diuji dengan musibah seperti itu. Tajuk yang akan dibincangkan ialah. sama ada dengan tulisan di papan tulis. guru menarik perhatian pelajar dengan soalan-soalan yang ada kaitan dengan tajuk. kita mesti bersabar. Perbincangan maksud ayat Guru beri makna ayat atau guru minta murid membaca makna yang ada dalam buku teks atau makna yang ditulis oleh guru dalam carta. Misalnya. Dapat menyenaraikan kelebihan orang yang bersabar Langkah 1. Contohnya: Apakah yang dijelaskan oleh ayat ini? Apakah jenis ujian Allah kepada manusia seperti yang tersebut dalam ayat ini. Gambar hujan lebat dan banjir. betul dan fasih. Guru ambil perhatian murid supaya mendengar bacaan guru. Guru membaca ayat dengan cermat. Langkah 3. apabila kita menghadapi kesusahan kita mesti bersabar. Guru ulaskan jawapan murid.HambaNya 2. LCD. Membaca ayat Al-Quran Guru paparkan ayat di hadapan kelas. Guru nasihatkan supaya setiap kumpulan melantik seorang pengerusi untuk mengandalikan perbincangan dan seorang . Jika guru mempunyai tajuk lebih daripada satu boleh dibincangkan tajuk yang berlainan bagi tiap-tiap kumpulan. tranparensi dan sebagainya. baik. Induksi set Setelah bertanya khabar dan berdoa. Selepas dua kali guru minta pelajar membaca mengikut bacaan guru. Islam ajar kita. carta. Guru terus berbincang dengan kelas tentang cara bersabar sehingga pelajar faham apa maksud bersabar dan bagaimana tindakan orang yang bersabar berbanding dengan orang yang tidak bersabar. Langkah 2. Ada tak ujian selain daripada ini? Sebutkan. Selepas itu guru minta murid membaca secara perseorangan (bilangan murid bergantung kepada masa). Berdasarkan kepada makna ayat itu guru beri soalan. kerana bersabar itu banyak faedahnya. Guru ulaskan semua jenis-jenis ujian itu. Perbincangan dalam kumpulan Murid dipencahkan dalam beberapa kumpulan. Langkah 4. Guru bertanya lagi. Apa kita harus buat apabila kita diuji dengan musibah seperti yang tersebut itu? Ya. Dapat menerangkan tujuan Allah menguji manusia 3. Guru bertanya: Gambar apa ini? Bagaimana perasaan orang yang ditimpa musibah seperti ini? Dalam keadaan seperti ini apa kita mesti buat? Ya.

Nota inilah yang akan dijawab dalam peperiksaan nanti. Langkah 5. Nasihatkan pelajar supaya bersabar apabila ditimpa sesuatu musibah. Pesankan bahawa di akhir pelajaran setiap kumpulan akan membentangkan hasil perbincangannya. guru ajak pelajar melihat jika ada yang sama. Penilaian Guru padam semua catatan yang ada di papan tulis dan guru memberi soalan kepada kelas. Setiap orang akan diuji oleh Allah dan ujian ini tidak sama antara seorang dengan seorang. Kalau boleh dilekatkan di papan tulis. Model Pengajaran Tilawah Al-Quran Pelajaran: Tilawah Al-Quran (Surah al-Baqarah ayat 1 5) Tajuk: Dengung Nun Sakinah dan Tanwin Tingkatan: Satu . Setelah cukup masa. kerana bersabar itu banyak kelebihannya. Kemudian guru buat rumusan bahawa hikmat bersabar itu ialah««« Lebih baik guru tulis dengan ringkas di papan tulis dan minta pelajar menyalinnya sebagai nota. dan orang yang bersabar itu mendapat pahala dan dikasihi Allah.jurutulis. Setelah semua kumpulan selesai membentangkan hasil. guru minta setiap kumpulan menghantar wakil ke depan kelas untuk membentangkan hasilnya. Penutup Guru merumuskan isi pelajaran hari ini dan menasihati pelajar supaya berusaha bersungguhsungguh untuk mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Contohnya: Sebutkan jenis-jenis ujian yang diberikan Tuhan kepada manusia ? Kenapakah Allah ujikan manusia dengan berbagai macam musibah? Berikan tiga hikmah bersabar? Apa tandanya orang tidak sabar? Apa hukumnya orang yang tidak bersabar? Langkah 6.

Induksi set Bertanya khabar dan berdoa. transparensi. Jadi hari ini kita akan membaca ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan ciri-ciri orang bertakwa. elok. Langkah 1. Jadi. Membaca ayat. ada neraka. Langkah 2. Orang yang benar-benar percaya kepada adanya alam ini akan tergolong dalam golongan orang yang bertaqwa. dan dapat dibaca oleh murid yang di belang kelas. betul. carta. Tujuan Mushaf Al-Quran ialah kerana membaca AlQuran daripada Mushaf lebih baik dan lebih tepat. Dalam masa yang sama. Tujuan carta. Zai. jika boleh. ada syurga. pastikan ditulis dengan Rasm Uthmani. Guru boleh melakukan apa saja untuk menarik perhatian pelajar kepada tajuk pelajaran hari ini. Kamu tahu apa yang ada dalam alam ghaib? Ya. slaid. Kalau Gambar alam. Selain itu ialah untuk menerangkan adab dengan Al-Quran dan juga untuk keberkatan dan mendapat pahala memandang mushaf. ada Arasy. Pelajar dapat membunyikan dengung Nun Sakinah dan Tanwin dengan betul (pada huruf Fa. ialah supaya guru dapat tunjukkan tanda-tanda semasa membaca dan membetulkan bacaan murid. dan orang yang bertaqwa ini dikasihi Allah. Guru pamirkan ayat di hadapan. gambar dunia dan lain-lain. (Alam ghaib). Juruskan kepada tajuk: Kita solat untuk mendapat pangkat Taqwa. gambar apa ini? kenapa dia/kita solat?. tanyakan. Jika guru menulis ayat. sama ada tulisan di papan. Kalau gambar orang solat. LCD atau sebagainya. Lam dan Qaf) 2. orang yang bertaqwa disukai Allah. hari ini kita akan membaca ayat-ayat AlQuran yang menceritakan ciri-ciri orang yang bertaqwa. .Bilangan Pelajar: 35 orang Masa : 40 minit Objektif Am : Pelajar dapat membaca Al-Quran dengan baik dan betul Objektif Khas: 1. seperti gambar orang solat. Dapat menyebut ciri-ciri orang-orang Muttaqin. setiap murid mempunyai Mushaf Al-Quran. tanyakan alam ini siapa yang jadikan? Ada lagi tak alam selain daripada yang kita nampak ini? Jika ada alam apa namanya?. Kita sebagai seorang Islam wajib percaya adanya alam ghaib ini. Kursi dan macam-macam lagi.

Guru tuliskan di papan dan pelajar salin. Kemudian guru tanyakan bagaimana membaca kalimah ini? Dengung atau tidak dengung? Kalau dengung. percaya kepada kitab-kitab Allah dan yakin adanya hari Akhirat. Guru soal pelajar bagaimana cara membaca kalimah berkenaan (satu demi satu). Guru bahagikan pelajar dalam beberapa kumpulan dan tetapkan ayat-ayat yang hendak dibaca oleh setiap kumpulan. Beri pengajaran ayat. Langkah 4. maka guru tunjukkan cara yang betul. Kalau dengung bagaimana cara mendengungkannya. Kemudian minta murid membacanya secara perseorangan (dalam keadaan tertentu boleh secara kumpulan). Minta perhatian pelajar semua supaya mendengar dan mengikut bacaan guru menyebut dengung bagi kalimat tersebut dengan betul. Kali ketiga diikuti oleh semua murid. Guru betulkan bacaan yang salah. mengeluarkan zakat dan menderma. Guru buat kesimpulan bahawa jika Nun Sakinah dan Tanwin bertemu dengan huruf seperti yang dibincangkan bacaannya adalah dengung. Jika salah. Guru mengawasi semua kumpulan di samping memberi perhatian lebih kepada kumpulan yang lemah. Bilangan pelajar mengikut keadaan masa. tunjukan cara membacanya.Guru membaca ayat dengan diperhatikan oleh pelajar sekurang-kurangnya dua kali. Selepas itu guru minta pelajar keluarkan kalimah (ayat) yang ada Tanwin. Perbincangan hukum bacaan Guru minta murid keluarkan kalimah (ayat) yang ada Nun Sakinah. Orang yang percaya kepada perkara ghaib mendirikan solat. dan guru tuliskan di papan tulis. Langkah 3. Demikinlah dengan kalimah lain satu persatu. Langkah 5. Guru buat kesimpulan bahawa dalam ayat yang kita baca tadi Allah menjelaskan ciri-ciri orang yang bertaqwa. iaitu . Langkah 6. Guru tuliskan (senaraikan) di papan tulis. Pelajar membaca dalam kumpulan selama 7 10 minit. Penilaian . Setelah cukup masa. Minta beberapa orang murid menyebutnya untuk pengukuhan. Murid membaca di Mushaf lebih baik daripada di papan tulis. guru panggil semua pelajar balik ke tempat masing-masing. Guru mesti membacanya dengan betul (pada tempat yang salah) dan minta murid ulangkan beberapa kali sehingga betul. Dengung atau tidak dengung?. Ambil perhatian semua murid supaya mendengar dan membaca ayat berkenaan dengan dengung yang betul. Latihtubi. Dengan cara ini pelajar dapat membina kemahiran membaca dan semua pelajar dapat membaca. guru minta murid bacakan. Jika murid bunyikan dengan cara yang salah atau tidak cukup harakat.

Dapat menyebut ciri-ciri orang-orang Muttaqin.Guru tulis atau siapkan beberapa ayat yang ada Nun Sakinah dan Tanwin dan minta murid bacakan ayat-ayat berkenaan mengikut pengalaman yang dibincang sebentar tadi. Model Pengajaran Tilawah Al-Quran Pelajaran: Tilawah Al-Quran (Surah al-Baqarah ayat 1 5) Tajuk: Dengung Nun Sakinah dan Tanwin Tingkatan: Satu Bilangan Pelajar: 35 orang Masa : 40 minit Objektif Am : Pelajar dapat membaca Al-Quran dengan baik dan betul Objektif Khas: 1. Contoh: Sebutkan 3 ciri orang yang bertaqwa. . Contoh soalan: Bagaimana membaca ayat ini? Cuba baca ayat ini. Lam dan Qaf) 2. Zai. Guru merumus isi pelajaran dan menasihati pelajar supaya. Pelajar dapat membunyikan dengung Nun Sakinah dan Tanwin dengan betul (pada huruf Fa. melakukan solat. menolong kawan yang perlu pertolongan. Solan tentang ciri-ciri orang yang bertaqwa. membaca dengan cermat dan betul. Minta beberpa orang murid menjawabnya. Penutup. selalu membaca Al-Quran. Langkah 7. Ahmad. dan lain-lain. kerana ini mendidik kita menjadi orang yang bertaqwa.

Kursi dan macam-macam lagi. Langkah 3. Jika guru menulis ayat. Guru boleh melakukan apa saja untuk menarik perhatian pelajar kepada tajuk pelajaran hari ini. Guru membaca ayat dengan diperhatikan oleh pelajar sekurang-kurangnya dua kali. Guru betulkan bacaan yang salah. Jadi hari ini kita akan membaca ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan ciri-ciri orang bertakwa. setiap murid mempunyai Mushaf Al-Quran. Juruskan kepada tajuk: Kita solat untuk mendapat pangkat Taqwa. elok.Langkah 1. Perbincangan hukum bacaan Guru minta murid keluarkan kalimah (ayat) yang ada Nun Sakinah. Tujuan Mushaf Al-Quran ialah kerana membaca AlQuran daripada Mushaf lebih baik dan lebih tepat. tanyakan alam ini siapa yang jadikan? Ada lagi tak alam selain daripada yang kita nampak ini? Jika ada alam apa namanya?. Guru tuliskan (senaraikan) di papan tulis. Jika salah. Tujuan carta. tunjukan cara membacanya. Kalau Gambar alam. orang yang bertaqwa disukai Allah. Murid membaca di Mushaf lebih baik daripada di papan tulis. LCD atau sebagainya. Kalau gambar orang solat. seperti gambar orang solat. Dalam masa yang sama. Kita sebagai seorang Islam wajib percaya adanya alam ghaib ini. betul. Kali ketiga diikuti oleh semua murid. Induksi set Bertanya khabar dan berdoa. ada syurga. ialah supaya guru dapat tunjukkan tanda-tanda semasa membaca dan membetulkan bacaan murid. Membaca ayat. jika boleh. Orang yang benar-benar percaya kepada adanya alam ini akan tergolong dalam golongan orang yang bertaqwa. ada Arasy. gambar dunia dan lain-lain. guru minta murid bacakan. dan dapat dibaca oleh murid yang di belang kelas. dan orang yang bertaqwa ini dikasihi Allah. Guru mesti membacanya dengan betul (pada tempat yang salah) dan minta murid ulangkan beberapa kali sehingga betul. Langkah 2. carta. sama ada tulisan di papan. ada neraka. transparensi. Kemudian guru tanyakan bagaimana membaca kalimah ini? Dengung atau tidak dengung? Kalau dengung. Ambil . tanyakan. pastikan ditulis dengan Rasm Uthmani. Bilangan pelajar mengikut keadaan masa. slaid. Kamu tahu apa yang ada dalam alam ghaib? Ya. Guru pamirkan ayat di hadapan. hari ini kita akan membaca ayat-ayat AlQuran yang menceritakan ciri-ciri orang yang bertaqwa. (Alam ghaib). Kemudian minta murid membacanya secara perseorangan (dalam keadaan tertentu boleh secara kumpulan). Selain itu ialah untuk menerangkan adab dengan Al-Quran dan juga untuk keberkatan dan mendapat pahala memandang mushaf. Jadi. gambar apa ini? kenapa dia/kita solat?.

iaitu . maka guru tunjukkan cara yang betul. Langkah 5. selalu membaca Al-Quran.perhatian semua murid supaya mendengar dan membaca ayat berkenaan dengan dengung yang betul. mengeluarkan zakat dan menderma. menolong kawan yang perlu pertolongan. Langkah 7. Langkah 6. Selepas itu guru minta pelajar keluarkan kalimah (ayat) yang ada Tanwin. Guru bahagikan pelajar dalam beberapa kumpulan dan tetapkan ayat-ayat yang hendak dibaca oleh setiap kumpulan. Contoh soalan: Bagaimana membaca ayat ini? Cuba baca ayat ini. percaya kepada kitab-kitab Allah dan yakin adanya hari Akhirat. membaca dengan cermat dan betul. melakukan solat. Guru merumus isi pelajaran dan menasihati pelajar supaya. guru panggil semua pelajar balik ke tempat masing-masing. Pelajar membaca dalam kumpulan selama 7 10 minit. Solan tentang ciri-ciri orang yang bertaqwa. Setelah cukup masa. Ahmad. dan guru tuliskan di papan tulis. Beri pengajaran ayat. . Langkah 4. Minta beberapa orang murid menyebutnya untuk pengukuhan. Penilaian Guru tulis atau siapkan beberapa ayat yang ada Nun Sakinah dan Tanwin dan minta murid bacakan ayat-ayat berkenaan mengikut pengalaman yang dibincang sebentar tadi. Demikinlah dengan kalimah lain satu persatu. Kalau dengung bagaimana cara mendengungkannya. Guru mengawasi semua kumpulan di samping memberi perhatian lebih kepada kumpulan yang lemah. Contoh: Sebutkan 3 ciri orang yang bertaqwa. Orang yang percaya kepada perkara ghaib mendirikan solat. Dengung atau tidak dengung?. Guru tuliskan di papan dan pelajar salin. Penutup. Minta beberpa orang murid menjawabnya. dan lain-lain. Jika murid bunyikan dengan cara yang salah atau tidak cukup harakat. Guru soal pelajar bagaimana cara membaca kalimah berkenaan (satu demi satu). Guru buat kesimpulan bahawa jika Nun Sakinah dan Tanwin bertemu dengan huruf seperti yang dibincangkan bacaannya adalah dengung. Latihtubi. kerana ini mendidik kita menjadi orang yang bertaqwa. Minta perhatian pelajar semua supaya mendengar dan mengikut bacaan guru menyebut dengung bagi kalimat tersebut dengan betul. Guru buat kesimpulan bahawa dalam ayat yang kita baca tadi Allah menjelaskan ciri-ciri orang yang bertaqwa. Dengan cara ini pelajar dapat membina kemahiran membaca dan semua pelajar dapat membaca.

Memastikan pelajar mendapat suatu yang baru daripada maksud Al-Quran yang dibaca. malah banyak lagi perkara lain yang mesti diberi perhatian dan pertimbangan supaya pengajaran dan pembelajaran benar-benar bermakna bagi pelajar. setiap orang guru haruslah maklum bahawa mengajar AlQuran mempunyai maksud yang luas. Guru harus mampu memperdengarkan bacaan Al-Quran yang baik dan fasih sehingga boleh menimbulkan perasaan khusyuk. Guru haruslah mengulang-ulangkan tentang kelebihan belajar Al-Quran. 2. bukan sekadar boleh membaca sahaja. lantas mereka mencari bunyi-bunyian lain yang dianggap lebih merdu. Dengan demikian menimbulkan minat kepada pelajar untuk terus mendengar bacaan Al-Quran. tetapi memupuk perasaan cinta kepada Al-Quran serta menjadikan hati mereka jinak dengan Al-Quran. Antaranya ialah: 1. Guru harus sedar bahawa mengajar Al-Quran bukan sahaja bermaksud pelajar boleh menyebut huruf dan membaca AlQuran. tenang dan lega bila mendengarnya. Memang naluri manusia suka mendengar suara atau bunyi yang merdu. maka menjadikan pengajarannya hambar dan tidak menarik. tetapi di dunia pun telah dapat dikecapi dan dinikmati. Oleh kerana guru tidak mampu memperdengarkan suatu yang merdu dari Al-Quran. 3. kerana bunyi yang merdu itu boleh menambat hati dan memberi kesan kepada jiwa.Persediaan guru Sebelum mengajar Al-Quran. walau pun kita tidak menganggapnya merdu serta tidak pula harmoni. malah dalam banyak hal. Ini menimbulkan minat untuk selalu menghadiri kelas Al-Quran kerana ada sesuatu yang ia dapat. 4. berdosa pula. Kelebihankelebihan ini bukan sahaja untuk tujuan kesejahteraan di akhirat. . Ini menyebabkan pelajar tidak berminat kepada Al-Quran.

t. Setiap peristiwa yang disebutkan dalam Al-Quran ada hubungan dengan kehidupan harian. maka ini . panjang (mad). Al-Quran bukan sahaja memberi panduan dan petunjuk kepada semua manusia. guru harus mampu menghubungkaitkan dengan kehidupan harian pelajar. 7. 9. jadi. Tegaskan dari semasa ke semasa bahawa Al-Quran merupakan perlembagaan bagi orang Islam. Guru mesti menunjukkan cara yang betul dan jelas untuk menyebut huruf-huruf AlQuran (makharijil huruf dan sifatnya) dan yang lain-lain yang berkaitan dengan hukum bacaan seperti dengung (ghunnah). 10. Jadi guru harus mencuba sedaya belajar Al-Quran dan boleh membacanya dengan baik. pendek dan sebagainya. Guru mestilah berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Kesalahan membacanya dikira salah dan haram. Kita akan amalkan apa yang diperintahkan dalam ayat berkenaan. Sekiranya akhlak guru bertentangan dengan Al-Quran. Guru harus ingat bahawa Al-Quran ialah kalam Allah yang Qadim. tetapi secara terus mendidik akhlak orang yang beriman. Dengan demikian barulah pelajar faham bahawa Al-Quran bukan untuk masa dahulu.w. Bacaannya ibadat. 6. pembimbing dan pembeda antara yang baik dan buruk. kemudian cuba sedaya yang mungkin untuk mendidik pelajar supaya mereka dapat membacanya dengan baik dan tidak melakukan kesalahan bacaan pada masa akan datang. Kesalahan yang tidak dibetulkan itu menyebabkan pelajar melakukan kesalahan yang serupa berpanjangan hingga ke akhir hayatnya. bahawa kita sedang membaca peraturan Allah s..5. dan mesti dibaca dengan betul. tetapi ia sentiasa hidup dan menceritakan apa yang dilakukan oleh manusia sekarang. Ia adalah kitab Petunjuk. Oleh itu pelajar harus diberi peringatan bila membaca Al-Quran. terang dan fasih mengikut bahasa Arab yang standard. 8. Jadi apabila berjumpa ayat-ayat berkenaan tegaskan kepada pelajar bahawa inilah ajaran Al-Quran.

dan ini menyebabkan pelajar tidak menghormati guru. 2008 Topik kali ini berkaitan jenis-jenis Al-Quran. 2-Huruf dengan titik. Namun jika tidak di kawal. Kita ANGGAP. 5-Kalimah Al-Quran berwarna (?). Begitu juga dengan teks Al-Quran berwarna atau buku Iqra¶. . Mukaddam ejaan Rasm Uthmani dan Mukaddam Baghdadi. 4-Huruf berbaris II. ia hanya sekadar hangat-hangat awal pekerjaan sahaja. Al-Quran di Malaysia boleh dibahagikan kepada 2 jenis. Rasm Uthmani dan Imla¶i. Lebih malang lagi. kalau ada kereta. Penggunaan warna adalah lanjutan tranformasi penulisan Al-Quran yang bermula dengan zaman. walaupun hujan. tetapi perlu juga belajar dengan teori dan kenal hurufhuruf apakah ini dan apakah hukum-hukumnya. Memang betul kita mementingkan sebutan yang betul. sudah semakin banyak kemunculan teks-teks berwarna bagi tujuan membezakan hukum-hukum Tajwid. berbanding motor sekarang. Benarkah?? Kita ANGGAP. Benarkah?? Dalam banyak hal. Furqan dan lain-lain adalah sokongan. Mukaddam pula. Cth. Jika anda perasan. Memilih Jenis Quran April 4. Qiraati. Buku Iqra¶. Kadangkala kita beranggapan dengan kemudahan-kemudahan yang ada pada zaman ini. menjatuhkan maruah guru atau rendah nilai peribadi guru pada pandangan pelajar. kalau ada kerja selesa sikit. permulaannya memberikan kebaikan. 3-Huruf berbaris I. senanglah kita pergi ke masjid untuk solat. ia akan membuatkan kita lebih selesa dan mudah melakukan perkara-perkara kebaikan. 1-Huruf tanpa titik.menjadikan pendidikan Al-Quran tidak berkesan. boleh peruntukkan khusus untuk sedekah. Teks Quran berwarna hanyalah sokongan. Berkenaan Quran Rasm Uthmani atau Mukaddam ejaan Rasm Uthmani.

Jika anda mengaji menggunakan Quran Teks bewarna. yang asas diabaikan. Malah hampir setiap negara Islam mempunyai mashaf al-Quran masing-masing termasuk negara kita dengan Mashaf al-Quran Malaysia.Pelengkap Pembacaan Al-Quran Terbitan: Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (Yadim). bagaimana dan mengapa penulisan al-Quran dilakukan. Jangan bila dah jumpa sesuatu yang mudah. Penulis: Abd Rahman Abd Ghani. Harga: RM15. teruskan. Ghani antara cara mudah orang awam mengetahui dan memahami kaedah penulisan al-Quran. Bermula dengan sejarah mengenai penulisan al-Quran di bab 1. pasti berlaku kesilapan sewaktu mentelaah Kalam Allah itu. Mendalami Rasm Uthmani Nama buku: Rasm Uthmani .Jika anda mengajar anak-anak dengan buku-buku Mukaddam seperti itu. Tetapi jarang yang tahu mengenai Rasm al-Quran. Pengulas: W. Buku Rasm Uthmani: Pelengkap Pembacaan Al-Quran tulisan Abd. tetapi harus kenal secara teori juga hukum-hukum Tajwid bersandarkan huruf. Buku setebal 160 muka surat dengan lima bab utama mengenai Rasm Uthamni ini diperincikan melalui huraian dalam tajuk-tajuk kecil secara berurutan. buku ini menceritakan bila. meskipun hanya Rasm Uthmani yang diiktiraf jumhur ulama.teruskan. iaitu bentuk penulisan dalam al-Quran. Abd. . Buku yang mula diterbitkan Yadim awal November lalu untuk edaran bagi cetakan pertama (2008) turut memuatkan kelebihan-kelebihan Rasm Uthmani di bab tiga. pembaca boleh menelaah pada bab dua yang dihurai dalam 33 muka surat. Rahman turut menjelaskan enam kaedah al-Quran Rasm Uthmani di samping menyentuh mengenai perbezaan penulisan dalam mashaf-mashaf Uthmani. tetapi kenalkan juga tentang huruf dan hukum hakamnya. Rahimah Draman MUNGKIN ramai yang tahu dan biasa mengenai Mashaf al-Quran. Sebabnya al-Quran yang dibuku dan dicetak di seluruh dunia mempunyai beberapa kaedah penulisan. Lazimnya ilmu ini hanya terdedah di kalangan pelajar jurusan pengajian al-Quran. Tanpa mengetahui sejarah dan kaedah penulisan al-Quran. Bab ini membolehkan anda tahu bagaimana sejarah tulisan Arab bermula. asal usulnya serta bilangan mashaf serta keistimewaan yang ada dalam Mashaf Uthmani. Untuk tahu bagaimana kaedah penulisan Rasm Uthmani. Buatlah pilihan yang bijak. Rahman Abd.

Penulisan Al Quran Pada Zaman Saidina Abu Bakar Al-Siddiq R. Alhamdulillah ramai yang berminat nak tahu.Bab tiga juga. Saya ingin nak kongsi sedikit mengenai sejarah penulisan Alquran.w wafat. Masing-masing sabar menunggu hingga tiba waktu asar. pembaca diterangkan mengenai rukun-rukun bacaan al-Quran. keistimewaan dan kaedah huruf-huruf tertentu dan hukum mengguna Rasm Uthmani serta Rasm Qiyasi dalam al-Quran. Pada yang dah tahu tu. 26 April 2010 Penulisan Al-Quran Rasm Uthmani Pada hari Ahad 17 April baru-baru ni saya berkesempatan menghadiri satu seminar sehari mengenai Penulisan Rasm Uthmani di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah atau Masjid Negeri di Shah Alam. Penuhlah Dewan Seminar Masjid tu. pembaca boleh menyelak pada bab 4 yang dihuraikan dalam 16 lagi tajuk kecil termasuk pengenalan mengenai Mashaf riwayat tertentu dalam pembacaan al-Quran. para sahabat telah melantik Saidina Abu Bakar al-Siddiq r.a. Selepas Rasulullah s. menjadi khalifah yang pertama. Pada zamannya telah berlaku beberapa peperangan antaranya ialah .A. Isnin.a. jadikan ia sebagai ulang tayanglah. Untuk mengetahui rahsia tanda-tanda pada huruf-huruf dalam penulisan Rasm Uthamani.

. Penduduk Basrah mengambil kaedah bacaan Saidina Umar bin Al-Khattab r.a. Setelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq r. Ubai bin Ka'ab dan Zaid bin Thabit r.a. Saidina Uthman bin Affan.a. menyalin al quran yang telah ditulis dan dihafaz di zaman Rasulullah s.a. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq r.a. Saidina Ali bin Abi Talib r. r.. suhuf tersebut telah disimpan di rumah Saidina Umar bin al-Khattab r.a. Zaid bin Thabit r. wafat. Umat Islam di wilayah-wilayah tersebut telah mempelajari dan membaca alquran menurut kaedah-kaedah bacaan para sahabat yang masyhur antaranya: Penduduk Mekah dan Madinah mengambil kaedah bacaan Ubai bin Ka'ab. Dalam peperangan tersebut ramai tentera Islam yang menghafaz al-quran telah gugur syahid. Saidina Uthman bin Affan r. dan apabila beliau wafat.a. Saidina Ali bin Abi Talib. Islam telah berkembang luas meliputi Semenanjung Tanah Arab dan lain-lain wilayah termasuk Armenia. Penulisan Al Quran Pada Zaman Saidina Uthman Bin Affan R. Zaid bin Thabit r.a.a.a.a.a.a.a dan Abu Musa al-Asha'ari. r. Keadaan yang tidak begitu sihat ini telah disampaikan oleh seorang sahabat yang bernama Huzaifah bin al-Yaman kepada Khalifah Saidina Uthman bin Affan r. Ubai bin Ka'ab. Penduduk Syam mengambil kaedah bacaan Saidina Uthman bin Affan dan Abu Darda' r.a yang pada mulanya tidak bersetuju. Pada masa pemerintahan Khalifah Saidina Uthman bin Affan r.A. supaya diadakan usaha pengumpulan al-quran kerana dibimbangi al-quran akan terhapus kerana ramaiQurra' yang gugur syahid.a.a. . Maka terkumpullah al quran yang pertama dalam bentuk lembaran suhuf. Pada tahun 25 hijrah satu perbalahan yang hebat telah berlaku di kalangan muslimin mengenai perbezaan kaedah bacaan dan seterusnya perselisihan dari segi riwayat pembacaan al-quran. iaitu isteri Rasulullah s.a.peperangan al-Yamamah yang berlaku pada tahun 11 Hijrah.w. akhir bersetuju dengan cadangan tersebut dan mengarahkan Saidina Zaid bin Thabit r.w dengan dibantu oleh beberapa orang sahabat yang lain. beberapa kali mencadangkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq r. Huzaifah telah mencadangkan supaya Khalifah Saidina Uthman bin Affan mencari jalan untuk menyatukan kaum muslimin dengan cara menyelaraskan mushaf agar tidak berlaku lagi perbalahan dan perselisihan tersebut.a. Sejarah mencatatkan sehingga 700 orang yang menghafaz al quran telah gugur syahid dalam peperangan tersebut. Arzabeijan dan Khurasan.a. Penduduk Kufah mengambil kaedah bacaan Abdullah bin Mas'ud.a. lembaran suhuf itu disimpan pula oleh Ummul Mukminin Saidatina Hafsah bin Umar al-Khattab r. dan Saidina Umar bin Al-Khattab r. Peristiwa ini telah mendorong Saidina Umar bin Al-Khattab r.

a.a. Abdul Rahman Abdullah bin Habib al-Sulami r. memerintahkan supaya semua lembaran alquran yang ditulis sebelum ini dikumpulkan untuk dibakar atau dilupuskan. Jawatankuasa tersebut telah menyusun dan menyalin sebanyak 6 mushaf al quran.w. Al-Mughirah bin Abi Syibab r.a.a. Menurut pendapat yang muktamad. ke Mekah 2. Kufah dan Madinah. ke Basrah 5. ke Syam 3. Lembaran-lembaran suhuf al-quran yang diambil dari simpanan Saidatina Hafsah binti Umar AlKhattab r. Abdullah bin Saaib r. Zaid bin Thabit ke Madinah Selepas itu.a. bahkan dihantar bersama-samanya seorang imam (qari) yang adil dan mutqin di dalam bacaan al quran untuk mengajar penduduk berkenaan. Saidina Uthman bin Affan memberi nasihat dan meletakkan panduan bahawa asas rujukan di dalam penulisan al quran ini hendaklah berdasarkan bacaan Qurra''. ke Kufah 4. maka hendaklah ditulis mengikut bahasa orang-orang Quraisy kerana al quran itu diturunkan menurut bahasa Quraisy. Walau bagaimanapun.Khalifah Saidina Uthman bin Affan telah membentuk satu Jawatankuasa Penulisan Al quran yang diketuai oleh Zaid bin Thabit r. Mushaf tersebut bukan sahaja dijadikan rujukan tunggal bagi penduduk wilayah-wilayah berkenaan. secarmutawatir. dijadikan mushaf. dan dibantu oleh beberapa orang anggota yang lain yang terdiri dari: Abdullah bin Zubair Said bin Al-'As Abdul Rahman bin Harith bin Hisyam r. Basrah.a. Jika terdapat perbezaan pada bacaan mereka.a. Amru bin Qais r. Usaha-usaha pengumpulan al quran yang dilakukan pada zaman Khalifah Saidina Uthman bin Affan telah mendatangkan faedah yang besar kepada umat Islam terutamanya dari segi: .a. Syam. perbezaan bacaan yang ada hingga sekarang ini tidaklah berlawanan dengan apa yang terdapat di dalam mushaf yang ditulis pada zaman Saidina Uthman bin Affan r. Ketika ahli-ahli Jawatankuasa ini menjalankan tugas. Sebuah mushaf untuk Saidina Uthman bin Affan dinamakan "Mushaf-al Imam" dan mushaf yang lain dikirimkan ke Mekah. Saidina Uthman bin Affan r.a. kerana bacaan telah diterima dari Baginda Rasululah s. Mereka dari daripada: 1.a.

Dr. .Sesungguhnya. apa yang kurang itu adalah kelemahan diri saya. Mohd Sharani bin Mohd Naim atas bimbingan dan tunjuk ajar yang tidak jemu. Solawat serta salam buat Junjungan Mulia NabiMuhammad s.Adalah menjadi harapan saya agar apa yang dihasilkan ini dapat memberi manfaat kepadasemua sebagai bahan sampingan untuk percambahan ilmu rasm khususnya buat diri sayasendiri dan sesiapa yang sudi mentelusurinya di kemudian nanti.w dan para ahli keluarganya. 1 MuqaddimahDengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang Al-Hamdulillah.a. golongan musuh Allah telah menyebarkan dakyahnya denganmenyatakan bahawa ia adalah ciptaan manusia semata-mata.idea jugasumber maklumat dari awal hingga akhir . Dapat menyelesaikan perselisihan kaum muslimin tentang penulisan al quran Dapat menyatukan bentuk mushaf yang seragam melalui ejaan dan tulisan Dapat menyatukan wajah-wajah qiraat melalui satu mushaf Dapat menyelaraskan susunan surah-surah menurut tertib seperti yang ada sekarang. Sumber di atas adalah sebahagian dari kertas kerja Ustaz Haji Shafiee bin Shaari yang dibentangkan di seminar ini.Terima kasih tidak terhinggabuat tutor. hanya Allah jua yang dapat membalasnya.Dewasa ini.Akhir kalam.Dengan izin dan rahmat Allah dapatlah saya menyiapkan tugasan yang bertajuk Kaedah-kaedahPenulisan Rasm Uthmani ini sebagai pelengkap kepada pengajian Modul HBQE 1203 RasmUthmani. Kefahaman terhadap sejarahkaedah penulisan rasm akan memantapkan lagi cara membaca al-Quran dan menambahkeyakinan terhadap isi kandungannya yang telah diwahyukan. semakin banyak cabaran yang datang mengancam masyarakat Islam dari pelbagai sudut termasuklah dari aspek sejarah keagongan Islam yang seboleh mungkin ingin di putar belitkan faktanya.maka wujudnyapelbagai wajah qiraat yang pada mereka direka dengan sewenang-wenangnya.syukur kepada Allah Ta ¶ ala.jemu dihulurkan di setiap sesi tutorial. Allah sahaja yang MahaMengetahui dan kepada Nya saya bertawakkal. Tidak lupa juga kepada rakan seperjuangan yang sentiasa bersedia untuk berkongsi buah fikiran. bidang pengajian ini terlalu banyak menyimpan sejarah yangsememangnya perlu dipelajari dan diamalkan oleh setiap muslim.Justeru itulah.Dalam soalkaedah pembacaan al-Quran.Dapat menyelamatkan umat Islam dari perpecahan.sahabatsahabat serta pengikut baginda yang setialagi jujur hingga keakhir zaman.

a. Terdapat sebahagian bacaan mereka bercampur dengan kesalahan.a dan diterima baik oleh umat Islam.[1] Namun demikian. Bagi atasi masalah ini. para ulama¶ berselisih dalam menetapkan hukum metod penulisan ini. Ramai dari kalangan para ulama¶ yang berpendapat bahawa Rasm al-Uthmani bukanlah tauqifi daripada nabi s. 2. dan tidak harus menyalahinya. bahkan mereka saling mengkafirkan. Sa¶id bin al-µAs dan Abdul Rahman bin al-Haris bin Hisham alQurasyiyyin agar menyalin dan memperbanyakkan mushaf.a melantik dan memerintahkan Zaid bin Thabit alAnsari. satu krisis besar besar berlaku iaitu perbezaan cara membaca al-Quran di kalangan umat Islam. tetapi ianya merupakan istilah (cara penulisan) yang dipersetujui oleh Saidina Uthman r. Abdullah bin Zubair.a. 1. malah menentang sesiapa sahaja yang menyalahi bacaan mereka. Perselisihan ini terbahagi kepada tiga pendapat. . suatu yang ditetapkan yang wajib dipakai dalam penulisan al-quran dan sampai ketahap mensucikannya. Maka wajib berpegang dan menggunapakai metod ini.w. Saidina Uthman r.PENULISAN AL-QURAN SELAIN RASM UTHMANI ? Solleh Al-Fatimi Tatkala zaman Khalifah Uthman bin Affan r.w. para ulama¶ telah mengistilahkan metod penulisan ini dengan µar-Rasm al-µUthmani lil Mushaf¶. Mereka menisbahkan tauqif ini kepada Nabi s. Mereka bukan setakat mempertahankan dan berpegang pada bacaan mereka. Hasil dari usaha mereka ini.a. Penulisan Rasm al-Uthmani bagi al-Quran adalah bersifat tauqifi.

Ia merupakan penulisan yang disepakati yang diwarisi oleh umat Islam sejak zaman Saidina Uthman r. Perkara ni sebagaimana yang dipegang oleh Manna¶ al-Qattan. pandangan kedua adalah pandangan yang rajih. Beirut: Muassasah ar-Risalah. 133-134 Labels: al-Quran | . Bahkan metod imla¶ itu sendiri turut berbeza kecenderungannya pada sesuatu masa dan bermacam variasi pada sebahagian kalimah antara negeri-negeri". pandangan yang kedua adalah lebih kuat dan rajih.3. (1998).[3] ³Setelah saya menilai. [2] Walaupun demikian. Pemeliharaan rasm ini merupakan satu jaminan yang kuat bagi penjagaan al-Quran daripada perubahan dan penggantian huruf-hurufnya. Salam persahabatan dengan al-Quran. ______________________ [1] Manna¶ al-Qattan. 131-133 [3] ibid. berusahalah mempelajari al-Quran dengan menggunakan mushaf uthmani yang mendapat pengiktirafan dari seluruh umat Islam. 115 [2] ibid. namun ia merupakan satu kaedah penulisan yang mantap dan teguh.a lagi. Segolongan berpendapat bahawa Rasm al-Uthmani merupakan satu istilah. perkara ini akan membawa kepada perubahan tulisan mushaf dari semasa ke semasa. Mabahith fi µUlum al-Quran. dan tidak ada penghalang daripada menyalahinya. dan penulisan al-Quran wajib mengikuti metod Rasm al-Uthmani yang dikenali dalam mushaf. Dan sekiranya dibenarkan penulisan al-Quran dengan penulisan istilah imla¶ (penulisan berdasarkan kepada cara baca) di setiap masa. Oleh yang demikian. Sekalipun sebahagian kita menemui kesukaran untuk membacanya pada perinkat awalnya. Kalamullah.

QS. Saktah juga disebut sebagai Saktah Lathifah (berhenti sejenak). Al-Kahfi : Ayat 1. Al-Haaqqah : Ayat 28.. Didalam al-Quran Rasm Uthmani terdapat tanda huruf sin kecil ( ) terletak diatas huruf akhir pada beberapa kalimah untuk menunjukkan berlaku hukum saktah pada kalimah itu. (Kallaa bal .. Tujuan bacaan saktah adalah untuk mengasingkan antara dua patah perkataan supaya tidak menimbulkan kesamaran kepada pengertian ayat-ayat tertentu. iaitu memutuskan suara (selama dua harakat) di akhir kata dalam satu nafas. QS.. (Wa qiilaman .. Yaa Sin : Ayat 52.Saktah SAQTAH : Menurut istilah Ilmu Tajwid saktah bermaksud: Menghentikan bacaan sekejap tanpa menukar nafas dengan kadar masa dua harakat dan menyambung kembali bacaan dengan nafas yang sama. QS. Surah Al-Qiyaamah : Ayat 27. Saktah Latifah terdapat dalam ayat-ayat berikut: 1. Sebahagian Ulama¶ Qurra¶ menjelaskan bahawa saktah adalah sejenis waqaf yang lemah lembut tanpa bertukar nafas. QS... qayyiman) 3. Al-Muthoffifin : Ayat 14. halaka anni) 5.. (Min marqadinaa . (Annii maaliah . QS. hadzaa) .. raaq) 2... raana 'ala) 4. Dan ditandai juga disebelah hujung ayat diluar bingkai dengan tanda tertentu. (Lahuu 'iwajaa .

fa. > kalimah athof = wa. am. (2) 6 tanda waqof dalam rasm uthmani: 1· 2· 3· 4· 5· 6· lam alif = waqof mamnu¶ = haram henti mim = waqaf lazim = wajib henti jim = waqof jaiz = berhenti boleh. Dan adalah menjadi satu kesalahan jika kita meninggalkan bacaan saktah tanpa alasan yang munasabah pada surah al-Qiyamah: 27 dan pada surah al-Mutaffifin: 14.contoh= ´ri-aa an-naas´ = riya¶nya manusia = jangan berhenti di ³ri-aa¶ ´ > kerana kalimah2 ini bergandingan. sambung boleh sod lam ya= wasal aula ± menyambung lebih baik qof lam yaa = waqof aula ± berhenti lebih baik 2 x tanda titik tiga = waqaf mu¶anaqah = berhenti pada salah satu tanda itu. . Ibtida Dll Waqof Bahasa = menahan / berhenti Istilah /rukun waqaf = 1. memutuskan bacaan dan nafas 2. (3) Kalau tiada tanda berhenti. tapi maknanya salah. niat meneruskan bacaan. thumma. kerana perbuatan tersebut menyalahi kaedah bacaan yang Mutawatir. Tempat2 berhenti: (1) nombor ayat / akhir ayat. au. jika bacaan saktah itu berlaku pada ayat yang mempunyai tanda Waqaf Tam seperti didalam surah Yasin ataupun hukum saktah itu berlaku pada Ra¶su Ayat (Kepala Ayat) seperti didalam surah al-Kahfi dan juga didalam surah al-Haqqah. illa. Waqof. dan kehabisan nafas ( berhenti sebelum putus nafas) Cadangan = berhenti sebelum kalimah2 athof (penyambung).berhentilah di ³an-naas´. maka harus bagi kita berhenti dan menukar nafas pada tempat-tempat tersebut dan tidak berlaku hukum saktah pada tempat-tempat tersebut. bal.kalau darurat dan terberhenti di ³ri-aa´. dll > Jangan berhenti di antara ³2 kalimah´ yg ³satu maksud´ . maka lafaznya betul. . > Apa maksud lafaznya betul ? . 3. mengambil nafas baru.Bacaan saktah berlaku apabila kita membaca satu ayat secara sambung tanpa waqaf.

Ibtida¶ . menyoal dan sebagainya.. menangis dll . waqaf jaiz ataupun tidak ditandai dengan sebarang tanda waqaf. diulang membaca ayat dengan bacaan qiraat yg lain pula. telah difaham maksudnya. Waqaf untuk menerangkan hukum kalimah itu. al Maidah : ayat 48 4. al Baqarah : ayat 148 2.Waqaf kafi. 3. tercekik. waqaf qiliy. Harus hukumnya. tetapi ayat yg seterusnya ada hubungan lafaz dan makna dengan ayat sebelumnya . . ayat yg seterusnya masih ada hubungan makna dengan ayat sebelumnya.waqof atas pilihan sendiri.Terdapat 10 tempat yang disepakati. untuk mencukupkan bentuk2 qiraat yg ada pada kalimah itu.berhenti di kalimah yg telah mencukupkan lafaz ayat dari segi irob b. . 2. Ada 4 tahap :o 1. al Sajdah : ayat 18 9. o 4. Idhtiraari . Hanya boleh dilakukan dalam keadaan darurat.. arab. 1.waqaf hasan.waqaf qobih = waqaf/berhenti pada tempat yg tidak memberi makna bagi ayat itu. Kena ulangi balik ayat itu. = berhenti di tempat yg sudah sempurna susunan lafaznya(I robnya) . memulakan bacaan dari perkataan berikutnya (tanpa ibtida kerana tidak ada hubungan dengan ayat sebelumnya).Waqaf yang dilakukan oleh Jibril as semasa beliau membacakan kepada Rasulullah saw. o 2. bersin. intizhari = waqaf di sesuatu kalimah. Yusuf : ayat 108 6. bukan di pertengahan kalimah. Hendaklah ibtida . Ikhtiyaari . = waqof yg difahami ayatnya. al Ra¶d : ayat 17-18 7. ikhtibari= waqaf apabila sedang mengajar. al Maidah : ayat 116 5.Waqaf tam.. Boleh teruskan bacaan pada kalimah yg berikut setelah waqaf. Sebab2 berhenti (waqof) Ada 4 jenis Waqof: 1. Ali Imran : ayat 95 3. al Nahl : ayat 5 8. 4. o 3. al Qadr : ayat 3-4 Tanda bagi waqaf jibril -berbeza-beza samada ditanda dengan waqaf lazim..terpaksa waqof kerana sebab2 darurat putus nafas.Ia juga dikenali dengan ³ waqaf nabawi ± waqaf sunnah ± waqaf itba¶ ´ . kerana Allah tidak memikul hambanya sesuatu yg mereka tidak terdaya. harus ibtida dari kalimah itu atau sebelumnya untuk mencukupkan maknanya. al Naziat : ayat 23 10.dapat berhenti di hujung kalimah. = waqof yg telah sempurna susunan lafaz/kalimatnya(I robnya) . Waqaf Nabawi/Jibril . waqaf shilliy.

tidak. >3.. maka jangan mula dari ³wa´ . · qoolu=mereka telah berkata ( atau jika nampak kata kerja ) . > Jika mahu mula baca lagi. Istilah = Niat berhenti bacaan quraan. Nabawi. akhir surah. tarik balik di tempat2 seperti kalimah2 athof CONTOH :· hatta=sehingga. · maa=apa. >4. di rubu¶. tak perlu isti¶azah. di hizb. akhir juz. illa = kecuali · wa=dan > kalau kalimah sebelum dan sesudah ³wa´ mempunyai baris yg sama di hujung kalimah. Bahasa= Diam Istilah = memutuskan suara pada suatu tempat tanpa menarik nafas baru sekadar 2 harakat sambil menyambung bacaan. Putuslah di akhir ayat. Berlainan dengan waqaf. > Selepas waqof. · min=dari. · thumma=kemudian. · laa=tidak. Tandanya = siin Sakta adalah cara bacaan qiraat riwayat hafs an asim. Saktah . · fa=maka. >2. wa qiila man (s) raaq (Qiyamah: 27 ) marqodina (s) haaza ( Yasin: 52) kalla bal (s) raana ( Muthoffifin: 14 ) µiwajaa (s) qoiyiman ( alKahfi: 1 ) ============= Tambahan ========== Waqaf Taufiqi. kerana tak memenuhi rukun waqof.bukan tanda waqof. Contoh = ibrahiima wa isma¶iila = jangan mula dari = wa isma¶iila Qot-¶u Bahasa = Memutuskan. hendaklah baca isti¶azah. Wajib sakta pada 4 tempat : >1. > Mestilah memutuskan bacaan dengan sempurna. Ijtihadi . Jangan putus di pertengahan ayat.Bahasa = memulakan Istilah = memulakan bacaan setelah waqaf.

Waqaf idhtirari Waqaf ikhtiyari Waqaf ikhtibari Waqaf intizhari µAridh lissukun Huruf yg berbaris ketika waqaf ( tiada huruf mad). baris dhamma atas mim adalah baris yg mendatang ) Satu wajah saja = izhar asli. > baris atas = satu wajah ( sukun mahad ) = contoh: kazalika > baris bawah = dua wajah ( sukun mahad dan raum ) =contoh: bihi > baris depan = tiga wajah ( sukun mahad.aSr Waqaf arid lissukun wa huwa mukhtii ( dalam keadaan di ikhfa ) Contoh = Wal-ins waqaf di hujung kalimah yg ada mad lazim kalimi = hukumnya bukan mad aridh lissukun tapi mad lazim arid lissukun . raum dan isymam ) = contoh: manafi¶u ( contoh2 di atas diambil dari ms 34 alQuran) Kalau waqaf di kalimah = lakumu .Waqaf yg ditentukan Allah . Waqaf pada huruf yg berbaris yg sebelumnya huruf mati.. wal. 2.Contoh = waqaf di penghujung ayat . = satu wajah = 6 harakat Kalimah = baiit = waqaf = Mad liin y y Perhatian: Kalau kalimah memang patut mutaharik (ketika wasal) jangan pula ditahrikkan contoh ± waja¶alna -bukan waj¶alna . 4. 3. yg ada nombor ayat . y y y y y y 2 wajah yg dibolehkan (1) Waqaf iskan (contoh = wannas-l) (2) Waqaf tahrik ( contoh = wannasl ) (3) tak boleh = waqaf mutaharrik ( contoh= wannasal ) Lagi contoh = Wal-fajr.> lakum ( mim asalnya sukun.hukum =sunat muttaba¶ah (2) > > Waqaf Nabawi ( waqaf Jibril ) (3) > > Waqaf Ijtihadi :1. Berapa wajah ? = lihat baris pada huruf terakhir. 2. Waqaf pada huruf yg berbaris yg sebelumnya juga huruf berbaris. 1.(1) > > Waqaf Taufiqi .

Wasal pada Surah Ali-imran. (1) Wajah bacaan pertama = Ayat 1 (waqaf) + Ayat 2 Aliif LaaaaaaaammmMiiiiiiiiim (sukun) . dengan wasal :(2) Aliif ± LaaaaaaaammmMiiiiiiiiima+llahu ( mim 6 harakat ) (3) Aliif ± laaaaaaaammmmiima+llahu ( miin hanya dua harakat) Hanya surah ali-imran saja begini. jadi mim sukun itu ditukar kepada baris atas = sebabnya untuk menta zhim (membesarkan) lafzul jalallah.Kalau dua sukun yg bertemu. sukun pertama kenalah tukar kepada baris bawah :Jadi sepatutnya = Aliif LaaaaaaaammmMiiiiiiiiimi+llahu Tapi tak boleh baris bawah. Allahu Bagaimana kalau wasal = Ayat 1 (wasal) + Ayat 2 ? Kalau tengok ejaan = 2 sukun yg bertemu = sukun mim jumpa sukun lam ( yg didahului oleh hamzah wasal ) . kerana ini kalimah Allah. . Wajah bacaan kedua dan ketiga.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful