Kijk op Reeuwijk

Buitenlandse expositie desiree verkerk pagina 4 geslaagde activiteiten van de ark pagina 5 BedrijfsBerichten pagina 6 kinderen verrassen juf ylze en daan pagina 7 kijk op Bodegraven pagina 10

21e jaargang nummer 4 - 2012 woensdag 25 januari

start winkelcentrum pagina 12

grote belangstelling voor informatie ondergrondse afvalcontainers
Reeuwijkers kwamen in groten getale naar de informatieavonden over de ondergrondse containers voor het huishoudelijk restafval. Na een geslaagde avond in Reeuwijk-Dorp op woensdag, was het donderdagavond de beurt aan Reeuwijk-Brug.
Meteen bij aanvang om vijf uur stroomde het voor­ malige gemeentehuis vol en het bleef de hele avond druk. De bezoekers waren vooral geïnteresseerd in de plaatsing van de onder­ grondse containers. Gebo­ gen over de kaarten waar de voorgestelde locaties van de containers stonden aangetekend, zochten zij naar de plek waar zij straks op zijn aangewezen. Het commentaar was niet van de lucht, zoals ‘moet dat nu zo nodig?’, ‘het ging toch prima met de Kliko?’ of zelfs ‘waardeloos’, maar vooral ‘liever niet te dicht bij mijn huis’, als Hollandse variant op het bekende ‘not in my backyard’. De aan­ wezige ambtenaren deden hun uiterste best om ieder­ een aan te horen en uit te leggen hoe het nieuwe systeem gaat werken. Er kwamen heel veel sug­ gesties voor andere plaat­ sen. Bewoners weten het beste welke knelpunten zich in hun omgeving

Loonadministratie goed geregeld?

Accountants & Adviseurs
Einsteinstraat 52 • 2811 EP Reeuwijk • Tel. 0182-537067 post@alletto.nl • www.alletto.nl • Accountancy • Administraties • Belastingadvies • Lonen

Alletto

De beste kwaliteit en de snelste service van Nederland!

BEL VOOR EEN GRATIS OFFERTE

Italiëweg 5 • 2411 NR Bodegraven • Tel. 0172 - 614 000 Mob. 06 - 21 656 456 • info@bbmglas.nl • www.bbmglas.nl

Mourits c.s. advocaten voor particulier en ondernemer
Fokkerstraat 11 - 2811 EN Reeuwijk - Tel. 0182 300 945 www.mouritsadvocaten.nl

voordoen. Cor Buitelaar vroeg aandacht voor de problemen die zich bij de sportclubs aandienen. “Bij sportclub Reeuwijk hebben we in de weekends wel drie grijze containers vol.

Een gouden sieraad kopen is geen alledaagse zaak. Sterker: het is een belangrijk moment dat bijzondere aandacht verdient. Onze vakkennis staat tot Uw dienst. Evenals een wondermooie kollektie sieraden in GOUD.

GOUD OP Z’N MOOIST!

Als ik dat in zakjes moet gaan wegbrengen, dat wordt niks, dat werkt niet. Ik probeer iemand te spre­ ken te krijgen, maar het is zo druk.” Bij Eke Vos, seni­ or adviseur realisatie en beheer van de gemeente, vond Cor een luisterend oor. Zij had geen pasklaar antwoord, maar Cor Bui­ telaar noteerde zijn pro­

bleem op de daarvoor aan­ wezige formulieren. Alle suggesties voor alternatie­ ve plekken en op­ en aan­ merkingen die op schrift werden gesteld, zullen zeer serieus door de gemeen­ ten bij de vaststelling van de locaties worden meege­ wogen.
Lees verder op pagina 3

Voorleesdagen op GMS
Thans zijn de nationale voorleesdagen. Tijdens deze dagen staat het voorlezen aan (jonge) kinderen centraal. Op woensdag 18 januari werd op de Gerardus Majella school weer een voorleesontbijt gehouden. De kinderen ontbeten met een beschuitje en werden in de onderbouw voorgelezen door Judith van Bodegraven van de dierenambulance. Na het voorlezen stelden de kinderen vragen over het redden van zieke dieren. Als slotakkoord is er de jaarlijkse boekenmarkt, waarbij de kinderen hun boeken kunnen verkopen en de kans krijgen om nieuwe aan te schaffen.

Korte Groenendaal 11-13 Gouda (0182) 51 49 19

50% KORTING
HiGH TricoT cHic cambio mariTHÉ FraNÇoiS GirbaUD iSabel De PeDro TrUSSarDi JeaNS beaTe HeymaNN

SALE

Kent u? ns al o
De financieel adviseurs van Advies4U
De extra publicatie van de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk vindt u op pagina

9

50% korting
op elke 2e, 4e, 6e en 8e PIZZA
BIJ Dorpsweg 1-3, Reeuwijk, tel: (0182) 39 11 39
Bij inlevering van deze bon en geldig op di. 31 januari en wo. 1 februari

Notaris D’Aumerielaan 3 • Reeuwijk • Tel. (0182) 30 11 66 info@slingerland.nl

Meer info? www.alphamakelaardij.nl of bel 0182-511424

Hoge Gouwe 11 Gouda Tel. 0182 - 510857

Uw woning verkopen? Wij zijn u graag van dienst! www.slingerland.nl

Kijk op Reeuwijk 25 januari 2012 ­ pagina 2

Er zijn vele woningen in het huis van mijn Vader. Johannes 14:2

Persoonlijke zorg Persoonlijke zorg voor uw begrafenis Persoonlijke zorg voor uw begrafenis voor uw begrafenis

Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, geven wij kennis van het onverwacht overlijden van onze lieve moeder en altijd positieve oma en overgrootmoeder

Telefoon (0172) 21 21 22 Telefoon (0172) 21 21 22 Telefoon (0172) 21 21 22 Dokter Hamburgerlaan 59 - 2771 JR Boskoop
Dokter Hamburgerlaan 59 - 2771 JR Boskoop Dokter Hamburgerlaan 59- -Dag en nacht bereikbaar Wij verzorgen alleen begrafenissen 2771 JR Boskoop
Wij verzorgen alleen begrafenissen - Dag en nacht bereikbaar Wij verzorgen alleen begrafenissen - Dag en nacht bereikbaar
alarmnummers Politie Brandweer Ambulance: Tel. 112 (Als elke seconde telt!) Politie 0900-8844 (Als het zonder zwaailicht kan!) medische en apotheekdienst Reeuwijk: Medisch Centrum Reeuwijk, Dunantlaan 2, (overdag van 08.00-17.00 uur), 0182-393244 Driebruggen/Waarder: A.H. Boogaards, C.J. de Wilde, Burg. Doormanstraat 25, Driebruggen, 0348 501307 (overdag van 08.00-17.30 uur). HuisArtsenPost Midden-Holland (HAP) Voor spoedeisende huisartsenzorg ’s avonds, ’s nachts, in het weekend en tijdens feestdagen. Uitsluitend op tel. afspraak ma t/m vr 17.00-08.00 uur, in het weekend en tijdens feestdagen 24 uur bereikbaar. Bleulandweg 10, Gouda, tel. 0182-322488. Groene Hart Ziekenhuis Bleulandweg 10, Gouda, tel. 0182505050. Bezoektijden: Dagelijks 13.30-14.30 uur en 18.00-20.00 uur. Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Polanerbaan 2, Woerden, tel. 0348-427911. Apotheek Apotheek Reeuwijk, Miereakker (overdag), tel. 0182-392042 Avond , nacht en weekenddienst apotheek: Dienst Apotheek Midden-Holland (DAM), Bleulandweg 10, Gouda, tel. 0182-698820. Verloskundige: Mw. J.C.J. Hoenderdos en Mw. I. Mensch 0182-394562. tandartsen Spreekuur spoedgevallen za. 28 en zo. 29 januari van 11.30 - 12.00 uur, R.W.H. Velmans, Lekkenburg 2, Gouda, tel. 0182-571527. kerkdiensten R.K. Parochie De Goede Herder Reeuwijk Dorp Zaterdagavond: 19.00 uur Zondag: 09.00 uur R.K. Kerk H. Bonaventura Woerden Zaterdagavond: 17.30 uur Zondag: 09.30 & 11.00 uur Gereformeerde Kerk Waarder Zondag 29 januari: 09.30 uur: Ds. D.J. Versloot 18.30 uur: Dhr. S. Pauw Protestantse Gemeente De Ark Reeuwijk Brug Zondag 29 januari: 09.30 uur: Mw. Drs. L.J. Koning-Polet Hervormde Gemeente Sluipwijk Zondag 29 januari: 10.00 uur: Ds. A.D.L. Terlouw 18.30 uur: Ds. A. Robbertsen Hervormde Gemeente Ichthuskerk Reeuwijk Brug Zondag 29 januari: 09.30 uur: Ds. W.H.Th. Moehn 17.00 uur: Ds. B. Oosterom Hervormde Gemeente Reeuwijk Dorp Zondag 29 januari: 09.30 uur: Ds. B. Oosterom 18.45 uur: Ds. P.F. Bouter Hervormde Gemeente Waarder Zondag 29 januari: 09.30 uur: 18.30 uur: Ned. Herv. Gem. (in Hersteld Verband) Waarder Zondag 29 januari: 09.30 uur: Ds. G. Hendriks 18.30 uur: Ds. P.C. Hoek Christengemeente ‘Elim’ Basisschool De Regenboog, Greidweide 1, Reeuwijk-Brug Zondag 29 januari: 10.00 uur wmo-loket Bodegraven-reeuwijk Informatie en advies over maatschappelijke ondersteuning op het gebied van zorg en welzijn (thuiszorg, woon-, vervoers- en rolstoelvoorzieningen). Telefoon: 0172-522 522 (dagelijks van 9 tot 17 uur) voor vragen en het maken van een afspraak. E-mail: info@bodegraven-reeuwijk.nl Locatie: Gemeentehuis Bodegraven, inloopspreekuur maandag t/m donderdag 9.00-11.00 uur Locatie: Gemeentehuis Reeuwijk, inloopspreekuur maandag en dinsdag 13.00-15.00 uur thuiszorg Agathos Thuiszorg, tel. 010-2640777 PrivaZorg Thuiszorg, tel. 030-6365302 Vierstroom, tel. 0900-9300 RST Zorgverleners, tel. 0342-422324 Stichting Zuwe Zorg, tel. 0900-2359893 Zorgpartners Midden-Holland, tel. 0182-393222 Thuiszorg INIS, tel. 010-4519316 Buurtzorg, Reeuwijk team West, tel. 06- 10264752 Buurtzorg Reeuwijk team Oost, tel. 06- 1044 9043 Buurtzorg Waarder/Driebruggen, tel. 06-83214029. hulpmiddelen Bij de Vegro Thuiszorgwinkel kan men (zorg)hulpmiddelen lenen, huren en kopen, Bodegraafsestraatweg 3, Gouda, tel. 0800-2887766. www.vegro.info rivierduinen/ ggz midden-holland Vragen op het gebied van geestelijke gezondheidszorg (o.a. bij depressie en verslaving), Ronsseweg 225, Gouda, tel. 0182-563600. algemeen maatschappelijk werk Kwadraad, Kon. Wilhelminastraat 90, Reeuwijk. Spreekuur maandag en donderdag van 09.00-10.00 uur, tel. 0900-1202150/0182-594710. Buiten kantooruren voor crisissituaties: 0900 120 21 50 / 0182-594710. opvoedBureau middenholland (jso): Spreekuur Reeuwijk: ma 13.00-16.00 uur; MFA De Oude Tol, Hooiweide 4, 2811 JE Reeuwijk, 0182-547888.

info@harkesbegrafenissen.nl - www.harkesbegrafenissen.nl info@harkesbegrafenissen.nl - www.harkesbegrafenissen.nl info@harkesbegrafenissen.nl - www.harkesbegrafenissen.nl

Augusta Paula Hoebée - Bersch ~ Guus ~
weduwe van Leendert Hoebée op de leeftijd van 85 jaar. Tiel, Monique en Geert Bruinsma - Hoebée Michiel en Thessa Timo en Merel, Storm Jorrit

LAATSTE RONDE!
75% KORTING OP DE GEHELE COLLECTIE
PROFITEER NOG SNEL VAN DEZE ACTIE IN ONZE WINKEL AAN Doorduyn Senioren Mode Overtocht 23 DE OVERTOCHT 23 2411 BS Bodegraven Tel. 0172 - 65 08 71 TE BODEGRAVEN!
www. doorduyn-seniorenmode.nl

Heemstede, Frans Hoebée en Heleen van der Helm Ben Bob Reeuwijk, Pieta en Ad Schiebroek - Hoebée Marieke Laurens Rutger

mee midden-holland Voor mensen met een beperking of chronische aandoening. Tielweg 3, 2803 PK, Gouda, tel. 0182-520333. aa anonieme alcoholisten Werkgroep Gouda, Industriestraat 1A 2802 AC Gouda, tel. 0182-519712, Mob: 06-53875058. De groepsavonden worden gehouden op deze locatie op maandagavond en donderdagavond vanaf 20.00 uur. palet welzijn Organisatie voor mantelzorgers en vrijwilligerswerk in de zorg. Antwerpseweg 7, Gouda, tel. 0182-547920 (bereikbaar op werkdagen 09.00-12.30 uur). ouderenadviseur WAARDER EN DRIEBRUGGEN Welzijnsstichting Kerverland, Kerverland 22, Waarder, tel. 0348-785499. Spreekuur: woe 11.00-12.30 uur. gehandicapten platform Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Reeuwijk. Contactpersoon: Wilma Grondman, tel. 0182-395051, wmgrondman@kpnplanet.nl. diaBeteslijn Voor alle vragen over diabetes, tel. 033-4630566(24 uur per dag, ’s nachts alleen in geval van nood).

Reeuwijk, 19 januari 2012 Correspondentieadres: Dr. A. Scheygrondlaan 17, 2811 GN Reeuwijk De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op maandag 23 januari in crematorium IJsselhof te Gouda.

wmo-raad Bodegraven-reeuwijk Belangenbehartiging namens lichamelijk en geestelijk gehandicapten, mantelzorgers en alle andere doelgroepen binnen de Wmo. Riet Fontijn, tel. 0172-612892, email: m-fontijn@hetnet.nl vrijwillige hulpdienst Waarder/Driebruggen Bereikbaar tussen 08.30-09.30, 12.30-13.00 en 18.30-19.30: Ank v. Duuren, 0348-502087, Dirk Hagoort, 0348-501285. puree Platform Uitkeringgerechtigden Bodegraven-Reeuwijk. Tel. 0182-392226, email: info@stichtingpuree.nl pre en postnataal Zwangerschapsgym Iedere woe, Einsteinstraat 52 19.00 u. prenatale gymnastiek 21.00 u. postnatale gymnastiek Info: Yvonne Looman, 0182-395941. dierenkliniek Sijbrandij, Van H. Goedhartstr. 45, Reeuwijk, tel. 0182 392568. De Paltrok, Pelmolenerf 59, Gouda, tel. 0182-511215. DAP Bodegraven BV, Zuidzijde 63, Bodegraven, tel. 0172-613798.

J. de Kat Begrafenisverzorging Telefoon: 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar www.jdekatbegrafenisverzorging.nl Goejanverwelle 52 - 3467 PR Hekendorp

“Ik sta voor persoonlijke aandacht.” “Ik sta de Haan, uitvaartverzorger Michel voor persoonlijke aandacht.” Michel depersoonlijke aandacht.” “Ikin Het Groene Hart sta voor Haan, uitvaartverzorger in Het Groene Hart Michel de Haan, uitvaartverzorger
T 0182 373899 in Het Groene Hart www.dHrvc.nl T 0182 373899 www.dHrvc.nl

T 0182 373899 www.dHrvc.nl

Rijnland kan water keren
Het hoogheemraadschap van Rijnland is het eerste waterschap dat water met water gaat keren, door inzet van zogenaamde BoxBarriers. Dit systeem, bestaande uit een koppeling van kunststof waterbakken, kan in geval van calamiteiten worden ingezet bij hoge waterstanden op lage kades. Dit als sneller alternatief voor zandzakken. Voordat Rijnland tot aanschaf is overgegaan, is het systeem met de ontwikkelaar getest. Na afloop van deze test is het product aangepast aan de wensen en eisen die gesteld worden aan de veiligheid.

Ad Verkleij Helma van Dijk
Zinkeling 77 2771 NZ Boskoop fax: 0172-231906 Ad: 06-11263031 Helma: 06-40286425

Ook crematies

Dag en nacht bereikbaar

Nieuw telefoonnummer voor melden milieuklachten
Vanaf 1 januari is er in de provincie Zuid Holland een nieuw telefoonnummer voor het melden van milieuklachten. Deze zogenaamde milieutelefoon is bereikbaar via het telefoonnummer 0888-333555. De milieutelefoon is een gezamenlijk initiatief van de provincie Zuid Holland en de milieu- en omgevingsdiensten in de provincie. Het nummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Men kande milieutelefoon bellen als men milieuklachten heeft, die worden veroorzaakt door bedrijven. Dit is bijvoorbeeld geluidsoverlast, luchthinder, geuroverlast, stofhinder of bodemverontreiniging. Indien de melding geen spoedeisend karakter heeft, kan deze ook worden doorgeven via het milieuoverlastformulier op de website van de Milieudienst: www.milieudienstmiddenholland.nl. De oude nummers van de meldkamers van de milieu- en omgevingsdiensten worden de komende maanden automatisch doorverbonden naar het nieuwe nummer van de milieutelefoon.

Sinds 1962

Dag en nacht bereikbaar Email: info@brouwerdekoning.nl Internet: www.brouwerdekoning.nl
Tempeldijk 12 2811 PH Reeuwijk 0182-394656 Veerlaan 18a 2851 BV Haastrecht 0182-501230

H.J. Uiterwijk

Kijk op Reeuwijk 25 januari 2012 ­ pagina 3

tra a

Einst

A A
einst raat

Edis

Einst einst raat

Gouda

Holland Car Company
Reeu wijk

ons
Industrieterrein

t

Zoutman

Zou

tma

nsw

eg

Verkoop • Verhuur • Reparatie • Onderhoud Einsteinstraat 19 • Reeuwijk • Tel. 0182 - 30 15 05

Wij zijn vanaf medio maart

De slimste manier om bijna-nieuw te rijden
En dat betekent voor u: een nóg completere winkel met nóg scherpere prijzen!
We gaan de winkel verbouwen en houden daarom een Uw auto is onderdeel van wie u bent. U kiest het liefst een auto die past bij uw persoonlijkheid en die heerlijk rijdt. Wanneer u weet wat fijn rijden is, komt u al snel uit bij een auto uit het hogere, of het ‘premium’ segment. Holland Car Company, kortweg HCC, is gespecialiseerd in dit segment en levert auto’s van befaamde merken als BMW, Audi, Mercedes, Jaguar en Lexus. HCC is niet ‘zomaar’ een verkooppunt van premiumauto’s. Het concept van HCC is uniek in de regio en buitengewoon aantrekkelijk. Het motto is: grote keuze, lage prijs, snel rijden. ‘Nieuwe gebruikte auto’s’ met een prijskaartje dat tot 30% onder de nieuwprijs ligt.
HCC - Holland Car Company B.V. Noordbaan 804 • 2841 MG Moordrecht • The Netherlands T +31 (0)18 263 49 43

GROTE OPRUIMING!

50%
KORTING!

Handgereedschap

En voor een groot deel van verf en kleding geldt

2 halen,

alleen de duurste betalen!

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.30 uur Zaterdag van 9.00 - 13.30 uur

www.verwoerdreeuwijk.nl
Vervolg van pagina 1

www.hollandcarcompany.nl
Reageren op beschikbare huurwoningen
Met de komst van de nieuwe gemeente Bodegraven-Reeuwijk zijn de huurwoningen van Woningbouwvereniging Reeuwijk bereikbaar voor alle inwoners van de gemeente. Een voorwaarde is wel dat men minimaal twee jaar staat ingeschreven in de gemeentelijke basis administratie van de gemeente als inwoner. Hoe kan men reageren op het woningaanbod in Reeuwijk, Driebruggen, Waarder van de Woningbouwvereniging Reeuwijk? Men bezoekt de website www.wbvreeuwijk.nl en kijkt onder de knop ‘te huur’ naar het woningaanbod of er een passende woning bij staat. Of men kijkt de eerste woensdag van de maand in Kijk op Reeuwijk, waarin het woningaanbod wordt gepubliceerd.

Grote belangstelling voor informatie ondergrondse afvalcontainers
elke dag afval kwijt Eke Vos gaf desgevraagd heldere uitleg: “De onder­ grondse containers komen in plaats van de grijze con­ tainer. Dat geldt niet voor de buitengebieden, die houden de grijze contai­ ners. De groene container voor het GFT­afval blijft gewoon bestaan. De onder­ grondse containers zijn bestemd voor het huishou­ delijk restafval en worden bediend met het pasje van cyclus. Het is niet mogelijk om je afval in een andere container te doen dan die het dichtst bij je huis staat. Je wordt met je afvalpas gekoppeld aan één contai­ ner. De containers heb­ ben een volmeldsysteem en worden dan door cyclus geleegd. Er komt nooit iemand voor een volle con­ tainer te staan. Iedereen kan elke dag zijn vuil kwijt. Voordeel is milieuwinst, nu moeten vrachtwagens elke week de hele route langs, dat is dan niet meer nodig.” Wanneer worden de onder­ grondse afvalcontainers geplaatst? “We gaan de opmerkingen van deze voorlichtingsavonden ver­ werken, er kunnen nog andere locaties uit voort­ komen. Hierna worden de locaties door het college vastgesteld en gaat er een zes weken bezwarenter­ mijn in. Dan kunnen we pas buiten aan het werk. We gaan ervan uit dat we ze in mei hebben geplaatst en dat we begin, half juni iedereen erop kunnen aan­ sluiten. De weken daarop worden de grijze contai­ ners opgehaald, die zijn niet meer nodig. Daarna komen er blauwe contai­ ners voor terug, want daar gaan we het papier mee inzamelen. De mensen hebben dus het voordeel dat ze geen derde container bij hun huis krijgen. Alle bewoners krijgen nog een gebruiksaanwijzing en een kaartje van de omgeving van hun woning, waarop duidelijk staat aangeven op welke container zij zijn aangewezen.”
Tekst en beeld: Narda Rebel

Dierencentrale
Vermist: poes, zwart,witte neus, snuit, bef, sokken en streep op buik, Groen van Prinstererlaan, Reeuwijk. Gevonden: kat, zwart, witte buik en poten, Oud Reeuwijkseweg, Reeuwijk. Informatie: 0186-601199 of www.dierencentrale.nl.

Certificaat ‘kwikvrij’ voor gemeente
De gemeente BodegravenReeuwijk heeft alle hogedrukkwiklampen vervangen door gloeilampen. In Nederland staan nog zeker 100.000 lichtmasten met een hogedrukkwiklamp in het armatuur. Dit type lamp bevat 6 tot 10 keer zoveel kwik als een moderne lamp. Kwik is een zeer schadelijke stof die uiteindelijk in de natuur terechtkomt. Daarnaast heeft een kwiklamp het dubbele vermogen van een moderne lamp nodig, terwijl de levensduur de helft korter is. Met het vervangen van alle kwiklampen ontvangt de gemeente op 26 januari het certificaat ‘kwikvrij’. De uitreiking van het certificaat toont aan dat de gemeente belangrijke stappen zet in de richting van een groene openbare verlichtingsinstallatie. Wethouder Goudbeek: “Dit succes is een volgende stap op weg naar een groene en veilige gemeente Bodegraven-Reeuwijk.”

Open huis Goudse Waarden
Basisschoolkinderen en hun ouders of verzorgers kunnen op zaterdag 28 januari naar het open huis van christelijke scholengemeenschap De Goudse Waarden. Tussen 9.30 en 12.30 uur is er open huis op vier locaties. Kijk op www.degoudsewaarden.nl.

Groepsaccommodatie Erf Bosgunst Bent u op zoek naar een ruime, niet alledaagse groepsaccommodatie voor maximaal 14 personen? Kom dan naar Erf Bosgunst. Hier kunt u zich ontspannen en inspannen. De accommodatie is zeer landelijk gelegen in Hengelo Gld., midden in de Achterhoek. Er zijn veel speelmogelijkheden voor de kinderen, u heeft een ruime separate dagruimte tot uw beschikking en veel privacy op het erf! Kijk voor informatie op www.bosgunst.nl of bel Sandra Vergunst, tel: 06-12782504.

van Staverenstraat 39b 2811 TL Reeuwijk

tel. (0182) 39 23 00 fax (0182) 39 53 66

auto-rijschool • schipholservice •

taxi-bedrijf groepsvervoer

Kijk op Reeuwijk 25 januari 2012 ­ pagina 4

uienkruier em tarwe fijn volkoren Ko-Fit energy desembrood li

meergranenbrood
mais bloem pompoenpitten meel pizzastok maisano rogge poldervolkoren

tijgerbrood

boterham
toscane zemelen

gries

ciabatta

multi volkoren maanzaad

broodje

letje jzenbroodje

Ko van Daalen krentenbol
de Echte Bakker
Miereakker 12 Reeuwijk Winkelcentrum Molenvliet Woerden Kalverstraat 12 b Harmelen meel tijgerbrood knip tarwe

spelt

volkoren

Prins Hendrikstraat 4 Bodegraven soesjes Winkelcentrum drentsebol Broekvelden Bodegraven s zadenmix

appleslof
vrijdag en za

roggebrood lijnzaad

Molen Volkoren

2 evoor 1,- 7,50

Ko-Fit Zonne pit 3,08

Sinaasappel bavaroise vlaai 8,65

terdag

Regionaal brood ten top! Gebakken van volkorenmeel dat op de wind is gemalen op Molen De Eendracht in Bodegraven Met al het goede van de natuur. 400 gram

1,60

Buitenlandse expositie voor desiree verkerk
Het wordt een spannende tijd voor de Reeuwijkse Desirée Verkerk. In februari worden haar werken voor het eerst tentoongesteld in Stockholm in Zweden. “Ik ben stiekem wel een beetje zenuwachtig. Het is dan ook heel wat als je schilderijen naar het buitenland gaan. Ik heb wel een expositie in Schiphol gehad, maar dan kun je altijd even kijken. Daarom heb ik een vlucht geboekt, want dit wil ik toch zien.”
Desirée Verkerk studeerde in 2003 af aan de Wil­ lem de Kooning Acade­ mie in Rotterdam, een opleiding in onder andere vormgeving en beeldende kunst. Na een aantal jaar in de reclame te hebben gewerkt, besloot zij haar eigen bedrijfje te beginnen. Voor de grap zette ze haar schilderijen op haar site. Tot haar eigen verbazing begon zij meer schilderijen te verkopen dan dat zij aan het ontwerpen was. Daar­ om is in de loop van de tijd de nadruk komen te liggen op de verkoop van haar schilderijen. Haar werk kenmerkt zich door het sobere kleurge­ bruik en het verhalende karakter. “Ik begin altijd met het idee, daarna maak ik heel veel schetsen en breng ik dit op het doek over.” Haar inspiratie haalt zij uit het dagelijks leven. Een kind dat speelt, haar hond die ondeugend is of gewoon iets moois wat op het doek moet wor­ den vastgelegd. “Ik pro­ beer altijd weer een ander onderwerp te schilderen, dat maakt het uitdagend. Iedere keer iets nieuws maken; zo blij je jezelf ook ontwikkelen.” Haar werk is ook te zien op www.desireeverkerk.com. Of bezoek één van haar exposities in Nederland. Tot en met 12 februari heeft zij één werk hangen bij de firma van Drie in Gouda en na haar expositie in Stockholm heeft zij nog een expositie op de Kunst en Living beurs in het Gooi (8, 9 en 10 maart).

Computerhulp Reeuwijk
Koop uw computer bij de man, die hem repareren kan!

* Voor particulieren en bedrijven. * Windows 7, Vista, en XP. * Oude pc weer snel maken, schoonmaken en updaten. * Installatie van: adsl, internet en e-mail. * Beveiligen: tegen virus, spam, spy- en malware en trojans. * Uitleg op uw eigen pc.
Service aan huis tot 21:00 Op werkdagen en zaterdag.

Mark Smael

06-10245763

GARAGEBOX
Omgeving Anne Frankstraat

TE HUUR

Tel. 06 51 553 020

Jan Tinbergenstraat 21 Tel. (0182) 301 100 2811 DZ Reeuwijk Fax (0182) 304 774

info@jachtwerfreeuwijk.nl www.jachtwerfreeuwijk.nl

Voor een nieuwe fiets of reparatie
Agu fiets- en regenkleding

André Nuijen

www.elektro-totaal.nl

Raadhuisweg 31 • 2811 HT Reeuwijk • Tel. 0182 - 396 334
E-mail: info@nomenfietsen.nl • internet: www.nomenfietsen.nl

Albert Schweitzerstraat 16 2811 SC Reeuwijk Telefoon (0182) 39 63 24 Mobiel (06) 10 90 22 40 E-mail: info@elektro-totaal.nl

uneto-vni

erkend installateur

Kijk op Reeuwijk 25 januari 2012 ­ pagina 5

25

‘s zomers buiten ‘s winters binnen
Tel. (0182) 392 035 E-mail: bijljvd@xs4all.nl

Berkenbroek 10a 2811 NZ Reeuwijk

geslaagde activiteiten van de ark
De Ark van Reeuwijk organiseerde afgelopen weekend twee succesvolle activiteiten. Aan het chique diner van zaterdag deden maar liefst 155 mensen mee. De opbrengst gaat naar een goed doel in Tanzania. De dag ervoor genoten 50 jeugdigen van de tienerclub van de kerk van een gezellige bowlingavond.
Het was al weer het derde chique Jong Belegen Cha­ rity diner. Zaterdagochtend werd de kerkzaal omgeto­ verd in een restaurant. Na een hartelijk welkom bij de deur werden de gas­ ten verblijd met een glas champagne en een lek­ kere amuse. Om 18.00 uur kon iedereen aan tafel. De maaltijd werd opgeluisterd met pianomuziek en zang. De kinderen genoten intus­ sen van frietjes en moch­ ten daarna onder de bege­ leiding van de tieners films kijken (en ijs en popcorn eten). Het Jong Belegen bestuur gaf een vertolking van het beroemde lied van Annie MG Schmidt ‘Ja Zus­ ter, Nee Zuster’ en er was een collecte voor het goede doel. Het goede doel werd toegelicht door Annette Knol. Zij sponsort al enkele jaren Dismus Mjarifu, arts in opleiding in Tanzania. Hij is nu in het vierde jaar van zijn vijfjarige opleiding tot arts. Als hij klaar is met zijn opleiding wil hij gaan werken in het zuiden van Tanzania waar een groot tekort aan medische voor­ zieningen is. Er was ook

Verkoop, onderhoud en reparatie van nieuwe en gebruikte personen-, bedrijfs- en aanhangwagens apk-keuring • schadeherstel • ruitreparatie • aircoservice bedrijfswageninrichting • accessoires • (chip)tuning

een dankwoord voor de sponsors: Gouwe Cuisine, cafetaria Zus & Zo, C1000

Reeuwijk, Drogisterij De Butterfly, De Bloemen­ kraam, ‘t Kaashuys Reeu­

wijk, Garage Boonstoppel, Zalencentrum de Brug en de Regenboog. Zij zorgen ervoor dat er zoveel moge­ lijk geld wordt overgehou­ den voor het goede doel.

Autobedrijf van Roon • Leeghwaterstraat 8 (ind. terrein Zoutman) • Reeuwijk Telefoon 0182 - 301650 www.autobedrijfvanroon.nl

JOHN STOLWIJK
Aannemersbedrijf

Randenburgseweg 8 2811 PR REEUWIJK Tel. (0182) 39 51 20 Fax (0182) 39 56 23

Na intensieve zorg voor mijn moeder wil ik graag bij ouderen

huishoudelijk werk verrichten.
Tel: 0182-359871

ons nt u Ke al?
Wij zijn Ard en Dirk, de financieel adviseurs in hart en nieren van Advies4U. Als respectievelijk financieel planner en erkend hypotheekadviseur hebben wij passie voor het financiële vak én zijn we sterk geïnteresseerd in onze klanten. Daarom behandelen we onze klanten als koning, verlenen hen uitstekende service en zijn we ook ’s avonds en zaterdags voor hen bereikbaar. Wij adviseren graag over pensioenen, hypotheken, verzekeringen en sparen, want daar zijn we gewoon goed in. Advies4U is een kleine organisatie, wij nemen zelf de telefoon op en blijven ook de komende jaren de vertrouwde gezichten van het bedrijf. Dat is natuurlijk wel zo prettig, het gaat tenslotte om úw financiële toekomst. Wilt u ook zo’n financieel adviseur? Loopt u dan eens vrijblijvend bij ons binnen. Advies4U zit bij u om de hoek, namelijk op het Willemsplein in Bodegraven en hebben heerlijke koffie.

Uw instituut voor:
• huidverbetering met behulp van microdermabrasie • harsen • verven van wenkbrauwen en wimpers • collageen behandeling • manicure • bruids- en avondmake-up

Lid Anbos
Behandeling ‘s morgens, ‘s middags en ‘s avonds op afspraak Jan van Hoofstraat 35 • 2811 VM REEUWIJK • Telefoon 0182 - 39 22 62

www.radiovandijk.com
witgoed • inbouwapparatuur • tv & audio • reparatie

Hoge energierekening?
radio van dijk legt uit waarom.
oudere apparaten, zoals koel- en vriesmachines gebruiken vaak ongemerkt veel stroom. ook was- en droogmachines worden er naarmate de leeftijd vordert niet zuiniger op. de nieuwe generatie machines gebruiken echter maar de helft van de energie. vraag ons om advies.

advies4U

Loop eens binnen bij ..

Radio van Dijk
Van Tolstraat 4f, Bodegraven E info@advies4U.com T 0172 - 61 88 40 www.advies4U.com • zeer groot assortiment • veel artikelen op voorraad • persoonlijke bediening • installatie en instructie thuis • eigen technische dienst

Service van de zaak

Van Heuven Goedhartstraat 35 • Reeuwijk - Tel (0182) 39 33 66

Kijk op Reeuwijk 25 januari 2012 ­ pagina 6

Bedrijfsberichten
De rubriek Bedrijfsberichten staat open voor bedrijfsnieuws met een Reeuwijks tintje. Nieuws melden doet u via een e-mail naar redactie@kijkopreeuwijk.nl

kijk achter de schermen

EEn initiatiEf van ondErnEmErsvErEnigingEn Bov, rvHid En rov

Peutergroepje op GMS
De Gerardus Majella School is gestart met een peutergroepje op de donderdagochtend. Het doel is om de toekomstige kleuters op een heel natuurlijke manier te laten wennen aan de basisschool. Nadat de peuters eerst in hun eigen kleine groepje bij juf Jannie de ochtend zijn begonnen, gaan ze halverwege de ochtend gezamenlijk naar de kleutergroep waar ze samen met de kleuters kunnen spelen en ook een beetje leren. Ook kan er worden geknutseld of gepuzzeld, samen met de kleuters. De eerste ochtend begin dit jaar was een groot succes. Zonder enige schroom deden de peuters mee met de kleuters. De groep wordt enthousiast geleid door juffrouw Jannie, die als leerkracht heel veel ervaring heeft opgedaan bij de kleuters samen met hulpjuf Annie. Op dit moment is er nog ruimte voor nieuwe peuters. Om mee te mogen doen met ons peutergroepje, moet een kind wel ingeschreven staan als toekomstige leerling op de GMS.

Toegankelijk voor iedereen

modekapper gijs van daalen

Nieuwe PLUS voetbalspaaractie
Voetbalfans worden bij PLUS Hoogendoorn in Waarder op hun wenken bediend. De supermarkt start deze week met de nieuwe voetbalspaaractie ‘pop-up spelers’. Ditmaal geen platte plaatjes, maar pop-up spelers waar de consument voor kan sparen, compleet met verzamelalbum. In totaal zijn er 288 pop-up voetbalkaarten te bemachtigen. Bij elke tien euro aan boodschappen en bij speciale actieproducten krijgen PLUS klanten een pakje met vier pop-up spelers uit de Eredivisie cadeau. Op de kaartjes staat informatie over de betreffende speler zoals de positie, lengte en gewicht. De 288 spaaritems kunnen worden bewaard in een speciaal pop-up verzamelalbum. Het album bevat leuke wetenswaardigheden over alle Eredivisieclubs. Het album is bij alle PLUS supermarkten te koop voor 3,99 euro. In de eerste week van de actie is het album gratis verkrijgbaar bij drie actieartikelen.

stijl en kwaliteit waar iedere klant zich prettig bij voelt
Wie bij modekapper Gijs van Daalen naar binnen gaat aan de kop van winkelcentrum Broekvelden aan de Vromade 9 in Bodegraven, voelt zich meteen ontspannen. De inrichting van de grote lichte ruimte, waar zacht loungemuziek uit de speakers komt, getuigt van zorg en aandacht voor de klant. De comfortabele stoelen in de salon en de loungebar waar het lekkerste kopje espressokoffie van Bodegraven geschonken wordt, dragen bij aan het welbehagen.
Gijs van Daalen wilde al van jongs af aan creatief bezig zijn met haar en alles wat daarmee te maken heeft. Wie deze bevlogen kapper aan het werk ziet, merkt dat die passie nog steeds aanwezig is. Met grote aandacht luistert hij naar wat de klant wil, komt met adviezen en mogelijkheden. Samen zoeken naar wat het beste bij haar of hem past. Bij Gijs van Daalen ondergaat de klant desgewenst een totale metamorfose. Er worden alleen adviezen gegeven. De klant bepaalt wat er gebeurt. Uiteraard wordt ook van tevoren de prijs besproken. Gijs volgt de mode op de voet, is steeds vernieuwend bezig, maar dat is niet het belangrijkst. Gijs: ‘Mode is maar heel betrekkelijk, het voornaamste is dat de klant een kapsel kiest, dat bij hem of haar past. De klant moet zich prettig voelen met het kapsel; er happy mee zijn. Over het algemeen gaat de klant gelukkig de deur uit, blij met het resultaat. Als dat een enkele keer niet meteen lukt, dan zullen we er alles aan doen om het probleem op te lossen.’ toegankelijk Na zijn opleiding bekwaamde Gijs van Daalen zich in het kappersvak bij verschillende kapsalons. Gijs vestigde zich in 1977 met zijn eigen kapsalon aan de Vrije Nesse in Bodegraven. Begin jaren 80 verhuisde Haute Coiffure Gijs van Daalen naar winkelcentrum Broekvelden. Sindsdien is de salon meerdere malen verbouwd en aangepast aan de eisen van de tijd. De laatste vernieuwing van het interieur is uitgevoerd door ontwerper Guy Sarlemijn. Ook de naam is toen veranderd in Modekapper Gijs van Daalen. Gijs: ‘We wilden met de tijd meegaan en ook wat minder elitair overkomen. De mensen denken nog steeds wel eens dat het hier een chique bedoening is. Dat is niet zo, we willen toegankelijk zijn voor iedereen. Maar de kwaliteit en de service zijn nog steeds hetzelfde, daar doen we niets aan af.’ Modekapper Gijs van Daalen munt uit in vormgeving, coupe en niet op de laatste plaats kleuring en het technisch aanmaken van de kleur om het haar zo min mogelijk te beschadigen. Gijs: ‘Slechte producten zijn er niet meer, maar het is belangrijk hoe je ermee omgaat. Ik heb bij Spectrum een zeer gedegen opleiding op het gebied van haarkleuring gevolgd, daar heb ik heel veel profijt van. Het is zelfs zo dat er klanten zijn die door het kleuren dikker haar gekregen hebben.’ ‘We werken alleen met producten van hoge kwaliteit. Al onze producten zijn dierproefvrij ontwikkeld en op natuurlijke basis. Ons huismerk is Rusk en per 1 februari gaan we ook het merk I.C.O.N. voeren, ontwikkeld door vooraanstaande Amerikaanse hairstylisten. Dit product op natuurbasis lost heel veel problemen op, speciaal bij droog haar. We zijn ook één van de weinigen die nog met echte henna werken, dat is 100% natuurlijk. We gebruiken henna voor wel tien verschillende kleuren, van blond, bruin tot rood.’ stijl en kwaliteit De hairstylistes maken zich doorlopend de nieuwste technieken eigen, het hele team volgt samen trainingen gericht op de totale verzorging van het haar. Gijs van Daalen is buitengewoon tevreden over zijn medewerksters: ‘Ik ben trots op ons leuke jonge team, ze hebben gevoel voor stijl en kwaliteit en gaan goed met de klanten om. Per 1 februari wordt ons team versterkt met de in Bodegraven alom bekende en zeer ervaren Ellen Craanen. Daar ben ik heel blij mee, met haar schat aan ervaring is ze een welkome aanvulling van onze jeugdige groep.’ Het hele team staat garant voor kwaliteit en zorg voor de klant. Wie bij modekapper Gijs van Daalen over de drempel gaat, komt beslist mooier naar buiten. Een volledige behandeling, (haaradvies, ICON shampoo, inclusief hoofdhuidmassage, knippen, föhnen) kost € 36,95. Nieuwe klanten die een metamorfose willen ondergaan, of gewoon eens willen proberen wat Modekapper Gijs van Daalen voor hen kan doen, krijgen als zij dit artikel meebrengen 10% korting. Ook ligt er een leuke verrassing klaar.
Tekst: Narda Rebel. Beeld: Bert Verver.

Gratis bloeddrukmetingen
De Vierstroom Thuiszorgwinkel Gouda biedt gratis bloeddrukmetingen aan op woensdag 1 februari tussen 10.00 en 15.00 uur. Een afspraak maken is niet nodig; men kan gewoon binnenlopen. De bloeddruk wordt gemeten met een automatische bloeddrukmeter. Na de meting staan de medewerkers klaar om vragen te beantwoorden en tips te geven. Regelmatige bloeddrukcontroles zijn belangrijk, omdat een hoge bloeddruk een risico kan vormen voor de gezondheid van hart en nieren. Het adres van de Vierstroom Thuiszorgwinkel is Bodegraafsestraatweg 3 in Gouda. Deze gelegenheid verhinderd? Elke eerste woensdag van de maand kan men in de Vierstroom Thuiszorgwinkel Gouda tussen 10.00 en 15.00 uur terecht om gratis de bloeddruk te laten meten. Meer informatie: www.vegro.info.

Gouwe Lijn

Centrale verwarming

Voor onderhoud en reparatie aan uw gasapparatuur, ook voor al uw overige installatie werkzaamheden.
Voor vragen, storingen en afspraken zijn we bereikbaar op tel. 06 55550821 of per e-mail: info@gouwelijn.nl

Vestigingsadres: Beatrixlaan 25 • 2811 LZ Reeuwijk | Correspondentieadres: Nieuwe Markt 9 • 2411 BB Bodegraven

www.gouwelijn.nl

W.N.J. de Bruin
Julianalaan 32 - Reeuwijk Telefoon (0182) 39 59 75

De oplossing voor al uw elektrische problemen!

Elektrische huishoudelijke artikelen Radio - Televisie - Video

WWW.ZITTENENLIGGEN.NL
TAFELS & STOELEN BANKSTELLEN KASTEN BOXSPRINGS

Modekapper Gijs van Daalen
Bestaat sinds: Aantal werknemers: Adres: Telefoon: 1977 Webadres: 6 Werkgebied: Vromade 9 Openingstijden: 2411 LG Bodegraven 0172 - 61 28 11 www.gijsvandaalen.nl Bodegraven-Reeuwijk en omstreken maandag gesloten, dinsdag t/m donderdag 9.00 - 18.00 uur vrijdag 9.00 - 21.00 uur zaterdag 8.00 -14.00 uur

Groot assortiment en altijd laag geprijsd!
Van Limburg Stirumstraat 1-3 Gouda (Naast het Bleuland Ziekenhuis)

Kijk op Reeuwijk 25 januari 2012 ­ pagina 7

Soep van het huis

Met gepaste trots serveren we u onze erwtensoep. Deze maken wij zelf op originele wijze. Zo trekken we de bouillon van krabbetjes. Naast spliterwten vullen we de soep rijkelijk met prei, wortel, knolselderij en rookworst. Op www.gildeslager.nl leest u meer over onze kookkunsten.

Gildetrophy

Kinderen verrassen juf Ylze en Daan
Aanbiedingen zijn geldig van 23-01-2012 t/m 28-01-2012. 100 gram

Boeuf des Alpes
Gildekwaliteit

190 1
50

Open repetitie Excelsior
Op woensdag 1 februari houdt Harmonie Excelsior een Open Repetitie in haar clubgebouw aan de Biezen 6 in Boskoop. Tijdens de Open Repetitie kunnen muzikanten uit de regio, die belangstelling hebben om (weer) te gaan musiceren, kennis maken met het orkest, de dirigent (Henk Oenema) en de muziekkeuze. Informatie: www.excelsiorboskoop.nl.

Katenvarkenshaasje
100 gram

Gildekwaliteit

Schouderkarbonaden zonder (vanaf)500 gram been
Duoaanbieding

350 285 650

Snijworst + kipfilet
samen 200 gram

Uit de Gildekeuken

Hachee met kriel
500 gram

Slagerij Van Meurs
Miereakker 10 2811 BB Reeuwijk 0182-394195 vanmeurs.gildeslager.nl

Aanbiedingen zijn geldig van 23-01-2012 t/m 28-01-2012.

De Gildeslager verrast je smaak

E G

Erik Gabriëls
Loodgieters- en onderhoudsbedrijf
GAS - WATER - SANITAIR / DAKBEDEKKING - LOOD EN ZINKWERKEN

Op vrijdag 20 januari was het groot feest op RK Dorpsschool De Bron. Dit was de dag dat juf Ylze van groep 4/5 met haar Daan in het huwelijksbootje stapte. Om de kinderen deelgenoot te maken van dit heugelijke feest, bezochten juf Ylze en Daan ’s ochtends de school. In de aula werden zij toegezongen en kregen zij een cadeau overhandigd. Tevens hebben zij in het bijzijn van de gehele school geoefend in het geven van het ja-woord en natuurlijk de kus. De kinderen van groep 4/5 werden ’s middags met een bus van school opgehaald om bij de kerkelijke inzegening van het huwelijk aanwezig te zijn. In de kerk hebben zij een lied voor het bruidspaar gezongen. Tot slot was er een receptie waar ze nog een paar verrassingen voor het kersverse bruidspaar hadden.

0182-52 70 99 • 06-22 69 48 42 Jan Tinbergenstraat 8G • 2811 DZ Reeuwijk

De Jongstraat 31 - 2811 KR Reeuwijk Tel.: 0182-396544 - Mob.: 06-46597368 info@erikgabriels.nl
Vitra – Leolux – Label Artifort – Montis – Gispen – Gelderland

Sluipwijkse Margriet viert winterfeest in De Brug
Zaterdag 4 februari is het winterfeest van de Stichting Sluipwijkse ‘Margriet’ in zalencentrum De Brug

Beschoeiingen, plankieren, steigers schuttingen, bruggen en tuinaanleg. Aanleg natuurvriendelijke oevers. Levering van zand, grind en grond.

ubelstoffeerderij Me

Artifort – Gispen – Montis – Gelderland

in Reeuwijk-Brug. Het belooft als vanouds een zeer gezellig feest te worden, met optredens van bekende artiesten.
’s Middags om 14.00 begint de seniorenmiddag met optredens van zangeres Mieke en het Smartlappenkoor De Gebekte Wijffies. Natuurlijk zal het rad van avontuur draaien. Vele prijzen zijn er te winnen. Entree: € 12,50. ‘s Avonds om 20.00 is de zaal open en om 20.30 begint de feestavond met optredens van Jettie Palettie (bekend van supergezellige feestmuziek) en Rene Schuurmans (bekend van het Nederlandstalige levenslied). Daarnaast wordt deze avond begeleid door de Reeuwijkse DJ Jordy. Met deze artiesten wordt het ongetwijfeld een groots feest! Toegang: donateurs: € 15,-, niet-donateurs: € 25,-. Kaarten zijn nog verkrijgbaar op de Leermos 46 in de voorverkoop bij Monique, telefoon 06-10721349 of 0182-396879. Kaarten zijn ook nog aan de zaal te verkrijgen, maar vol is vol... De organisatie hoopt alle leden, jong en oud, weer te ontmoeten op het gezellige winterfeest. Margriet zoekt ook versterking van haar gezellige vrijwilligersteam. Alle hulp is welkom. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden en/of een kijkje nemen op de website: www.sluipwijksemargriet.nl.

Terlouw & Terlouw

kappers
Tien bezoeken aan onze salon geven recht op: € 15,-- gratis producten
Maandag t/m vrijdag geopen d van:

EEF!

De specialist in herstofferen van uw design meubels
Wilhelminastraat 18 • 2801 XK Gouda Tel 0182-511763

www.terlouwenterlouw.com

Label – Leolux – Vitra

OPENHAARDHOUT KOPEN?

Acupunctuur TCM Ooracupunctuur Schedelacupunctuur Voetzonereflexologie Anti-rookbehandelingen

Paula Berserik

WWW.NERFLAND.NL OF BEL: 06-46551951

De Lange Krag 6 2811 RX Reeuwijk 0182-391538 e-mail: pathece@gmail.com pathece.blogspot.com

9.00 uur tot 21.00 uur

Notaris d’aumerielaan 15 - Reeuwijk Brug www.eefkappers.nl 0182-301300

Kijk op Reeuwijk 25 januari 2012 ­ pagina 8

Oudeweg 1b Reeuwijk Tel. (0182) 39 11 55 wonen@hofvanreeuwijk.nl bloemen@hofvanreeuwijk.nl

Openingstijden: ma t/m vrij 09.00 - 17.30 uur zaterdag 09.00 - 16.00 uur vrijdag koopavond tot 20.00 uur

Natuurwerkdag IVN
Op zaterdag 28 januari vaart de boot van het IVN IJssel en Gouwe weer naar een eiland in het Reeuwijkse Plassen gebied. Iedereen is van harte welkom om, samen met de leden van de werkgroep vrijwillig landschapsbeheer, gedurende een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken in de vrije natuur. Op deze dag zal er hakhout worden gezaagd. Ook ouders met kinderen kunnen deelnemen, want er zijn tevens lichte werkzaamheden. Het IVN zorgt voor soep. De boot vertrekt om 9.00 uur vanaf de hoek s’ Gravenbroekseweg/Zoetendijk in Reeuwijk. Meer informatie: www.ivn-ijsselengouwe.nl.

www.hofvanreeuwijk.nl

Parket

Interieur

Bloemen/planten

Informatiemarkt voor senioren
Op zaterdag 11 februari is er tussen 10.00 en 15.00 uur een informatiemarkt voor senioren in Dienstencentrum Rijngaarde. Verschillende organisaties zullen aanwezig zijn met informatiemateriaal. Te denken valt aan diverse thuiszorgorganisaties, ouderenbonden, vervoer van deur tot deur, ‘Vier het leven’, klusclub De Breevaart, Mozaïek Wonen en de apotheek. Tevens zullen diverse activiteiten van de Stichting Welzijn Ouderen Bodegraven gepresenteerd worden. De toegang is gratis. Er zijn consumpties te koop. Alle senioren in de gemeente BodegravenReeuwijk worden van harte uitgenodigd een kijkje te komen nemen. Het adres van het Dienstencentrum is Rijngaarde 1 in Bodegraven. Inlichtingen: balie Dienstencentrum, telefoon 0172-614500.

parket - verouderde vloeren vinylstroken - bamboe laminaat - renovatie - onderhoud

advies en ontwerp - meubelen raamdecoraties - interieurstoffen behang - tapijt en karpetten verlichting en accesoires

boeketten - kamerplanten tuinplanten - trouw en rouwarrangementen - beplantingsadvies

Aktie van de week
Haal de lente in huis! Volop voorjaarsbolletjes

4 halen, 3 betalen!

Meerdere bands in Loose End

“het voelde als een warme deken”
In het Nieuwerbrugse Wie­ rickehuis vond zaterdag­ middag 21 januari onder grote belangstelling de afscheidsreceptie plaats van fysiotherapeute Thea Cattie­Pauw uit Waarder. Zij nam na 36 jaar afscheid van haar patiënten. Hier­ bij was ook haar opvolg­ ster Annet van Eijk aan­ wezig (op de foto rechts). Thea had haar voorkeur uitgesproken liever dan cadeaus een financiële bijdrage voor de Neder­ landse Stichting Doofblin­ den te ontvangen, waarvan zij voorzitter is. Om haar niet met lege handen te laten staan, had het comité dat haar afscheidsrecep­ tie organiseerde voor elke bezoeker een roos. Dat de voormalige patiënten van mevrouw Cattie veel waar­ dering hadden voor haar meer dan bijzondere inzet, maakte het steeds groter wordende boeket achter haar duidelijk zichtbaar. Thea Cattie­Pauw: “Het was een heerlijke middag. Ik waardeer het enorm dat zoveel van mijn dierbare patiënten de moeite heb­ ben genomen om op mijn afscheidsreceptie aanwezig te zijn. Dat voelde als een warme deken.”
Tekst en beeld: Margon van den Berg

hulp in de huishouding
4 uur per week in Waarder Tel: 06-20639246

Gezocht

Zaterdag 28 januari is er in Loose End een live bandavond met medewerking van meerdere bands. Te zien zijn ‘John Swallah & Friends’, ‘From Heavens Expelled’, ‘Oskoed Slotters’ en ‘Straatciatella’. Deze avond is in samenwerking met Kunstpunt Gouda (voorheen Muziekschool Gouda). De bands zorgen tezamen voor een mix van muziekgenres, van pretentieloze Pop-Rock tot modern metal en hip-/core-death-/hop met ‘n heavy sound. Entree deze avond is Euro 3,50 per persoon en de zaal is vanaf 21.00 uur open. De eerste band begint al om 21.30 uur. Meer informatie over deze avond: www.loose-end.eu.

Administratieve dienstverlening Verzorgen salarisadministratie Samenstellen jaarrekeningen
Edisonstraat 1c • 2809 PC Gouda Edisonstraat 1c • 2809 PC Gouda T 0182 - 51 85 75 T 0182 - 51 85 75 E kantoordroog@live.nl E kantoordroog@live.nl

Bedrijfsadvisering Belastingaangiften (ook voor particulieren)

Oosteinde 22

3466 LB Waarder

0348 – 50 14 03

mobiel 0654 – 38 42 95

HET ONAFHANKELIJKE BOVAG AUTOBEDRIJF VOOR HET GROENE HART

WAAroM nAAr AutobedrijF gerrit de vries?
Thea Cattie-Pauw en haar opvolgster Annet van Eijk-Frasa

Collecteopbrengst NSGK
De collecte voor de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind heeft ruim € 700.000 opgeleverd, waarvan € 872,50 in Reeuwijk werd ingezameld. NSGK is erg blij met het resultaat. Met de opbrengst steunt NSGK kinderen en jongeren met een handicap, zodat zij volwaardig kunnen leven en gewoon kunnen meedoen met hun leeftijdgenoten. NSGK helpt hen met aangepaste vakanties, toegankelijke speelplaatsen, kleinschalige woonvormen, dagbesteding, en nog veel meer. Zodat ze met hun beperking gewoon kind kunnen zijn. Informatie: www.nsgk.nl.

• Omdat wij u graag van dienst willen zijn in ons geheel vernieuwde bedijfspand. • Omdat wij al een grote beurt uitvoeren vanaf € 150.- euro incl. a.p.k. • Omdat wij onvoorziene reparaties pas uitvoeren na uw toestemming • Omdat wij altijd heldere uitleg geven over de reparatie en de vervangen delen. • Omdat wij repareren volgens fabrieksspecificaties en gespecificeerd factureren. • Omdat we reparatie’s vallen onder de Bovag-garantie bepalingen. • Omdat wij altijd gratis vervangend vervoer hebben. • Omdat u bij ons altijd terecht kan voor vragen en/of service (pech 24 uur). • Omdat wij ook auto’s inkopen en/of voor u verkopen via onze internetsite. • Omdat wij werken voor alle merken van a tot z en oud tot nieuw.

dAAroM nAAr AutobedrijF gerrit de vries!
Onze occassions en voor meer informatie en foto’s:

Voorlichtingsavond over personenalarmering
De Welzijnsstichting Kerverland organiseert een voorlichtingsavond over personenalarmering op woensdag 1 februari. Steeds meer ouderen blijven zelfstandig wonen met behulp van onder andere personenalarmering. Alle inwoners van Waarder, Driebruggen en Nieuwerbrug zijn welkom in de zaal van Kerverland. De avond begint om 19.30 uur. Informatie: Heleen Feenstra, tel. 0172-614500.

www.autobedrijfgerritdevries.nl
gerrit@autobedrijfgerritdevries.nl
Ook voor APK, ALARM en AIRCO service s.c.m. en stek erkend. Service en reparatie aan uw AANHANGER en/of CARAVAN, tevens AANHANGER verhuur en verkoop, inruil, financiering, lease en nog veel meer (KIJK OP ONZE SITE). Actie voor 2010 grAtis Airco controle bij de grote beurt

Contact
24 uur per dag bereikbaar Kijk op www.bodegraven-reeuwijk.nl voor informatie en het digitale loket. Of mail naar info@bodegraven-reeuwijk.nl Openingstijden gemeentehuis (telefoon en receptie) Onze medewerkers zijn bereikbaar via telefoonnummer 0172 - 522 522 van maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 17.00 uur Openingstijden Burgerzaken Maandag t/m vrijdag: 09.00 - 15.00 uur Met afspraak: tot 17.00 uur Woensdag: 09.00 - 20.00 uur Andere afdelingen Dagelijks op afspraak Vragen of klachten over afval Bel tussen 7.30 en 17.00 uur met Cyclus, tel. 0182 - 547 500 Afvalbrengstation (Cyclus) Portugalweg 6, Bodegraven Maandag t/m vrijdag: 13.00 - 16.00 uur Zaterdag: 9.00 - 12.00 uur Spreekuur burgemeester en wethouders Op donderdagen van 09.00 tot 09.30 uur De beschikbare collegeleden en tijden kunnen verschillen per week. U kunt een afspraak maken via het bestuurssecretariaat, 0172 - 522 204 Postadres Postbus 401 2410 AK Bodegraven

Openbare vergaderingen
Algemene informatie
Vergaderplaats: raadzaal gemeentehuis. Vaste wederkerende agendapunten aan het begin en einde zoals opening, mededelingen, ingekomen stukken, verslag vorige vergadering, rondvraag en sluiting staan niet vermeld. U vindt de vergaderstukken op onze website in het raadsinformatiesysteem (RIS) via het Snel naar-menu. De stukken bij de agenda’s in deze publicatie liggen vanaf ongeveer 10 dagen voor de vergadering ook voor iedereen ter inzage. U kunt zich melden bij onze receptioniste. Gemeenteraad Woensdag 1 februari 2011 om 20.00 uur Agenda: • Beëdiging commissieleden Bespreekstukken • Bibliotheekwerk • Begrotingswijzing in verband met toetreding IBMN(Stichting Inkoopbureau Midden-Nederland) • Rechtmatigheidskrediet projecten • Bestemmingsplan Weiweg 1 • Moties ChristenUnie en PvdA inzake intensieve veehouderij • Motie SGP inzake huisvestingsvergunning • Bestemmingsplan De Steupel • Grondexploitatie De Steupel Hamerstukken • Verordening Gemeentegaranties 2012 • Begrotingswijziging herprioritering uitvoeringsprogramma wegen 2011 Spreekrecht gemeenteraad U kunt een bijdrage leveren aan de besprekingen van de gemeenteraad. Dit kan direct na de opening voor in totaal maximaal dertig minuten en voor elke spreker maximaal 5 minuten. U moet zich ten minste 48 uur voor het begin van de vergadering als spreker aanmelden bij de

griffier van de raad. Gebruik hiervoor het algemene telefoonnummer of e-mail adres onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer. De gemeenteraad heeft 3 soorten onderwerpen uitgesloten van spreekrecht: • een besluit van de gemeenteraad waartegen bezwaar of beroep openstaat of open heeft gestaan • benoemingen, keuzen, aanbevelingen of voordrachten van personen • een gedraging van een bestuurder of medewerker van de gemeente waartegen iemand een officiële klacht kon of kan indienen op grond van art. 9.1 van de AWB Raadsspreekuur Voorafgaand aan de raadsvergadering vindt vanaf 19.00 uur het raadsspreekuur plaats. U kunt te bespreken onderwerpen uiterlijk op dinsdag 31 januari doorgeven aan de griffier via telefoonnummer 0172 - 522 522, of via info@bodegraven-reeuwijk.nl. Bezwaarschriftencommissie Dinsdag 31 januari 2012, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis in Bodegraven. Agenda: • 19.30 uur: opleggen van een last onder dwangsom wegens het aanbrengen van een bord met de aanduiding ‘te huur’, op een perceel bij de landtong langs de Vlietdijk (Vrijhoef) • 20.00 uur: invorderingsbesluit van 10 oktober 2011 in verband met de verbeurde van dwangsommen wegens niet voldoen aan last onder dwangsom locatie Tempeldijk 7A te Reeuwijk • 20.30 uur: opleggen van een last onder dwangsom in verband met overtreding aan de Zoetendijk nabij nr. 7 te Reeuwijk • 21.00 uur: weigeren van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen op het perceel Overtoom 1 te Reeuwijk • 21.30 uur: A.T.M. van der Zon tegen het besluit van 20 september 2011 tot het verlenen van een omgevingsvergunning ten behoeve van de aanleg van natuurvriendelijke oevers in het

plassengebied van Reeuwijk aan het Hoogheemraadschap Rijnland De stukken van deze hoorzitting liggen tijdens openingstijden ter inzage bij de afdeling Concernondersteuning en -ontwikkeling. Belangstellenden kunnen deze hoorzitting bijwonen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. mr. B. Suijkerbuijk, tel. 0172 - 522 522.

Mededelingen
Oproep: fietswrakken verwijderen Op zaterdag 13 januari 2012 heeft de Buitengewoon Opsporingambtenaar 25 fietswrakken en fietsen die in slechte staat verkeren en al geruime tijd zijn achtergelaten, voorzien van een sticker. De gemeente gaat deze fietsen in week 5 (30 januari t/m 5 februari) verwijderen. Indien u eigenaar bent van een fiets die op lege banden en/of in slechte bij het station staat, dan verzoeken wij u de fiets te verwijderen. Omgevingsvergunningen tweewekelijks in de krant De publicaties van Omgevingsvergunningen worden – in tegenstelling tot een eerder bericht – in 2012 wel in de krant gepubliceerd, maar dan een keer per twee weken. In die tweewekelijkse publicatie staan alle aanvragen, verlengingen en verleende vergunningen van de twee weken daarvoor. Op de gemeentelijke website worden de publicaties Omgevingsvergunningen wekelijks uiterlijk op vrijdag gepubliceerd.

Dit is een extra publicatie in verband met de wettelijke termijnen die gekoppeld zijn aan bezwaar- en inzageprocedures.

Blijf op de hoogte: bezoek regelmatig onze website www.bodegraven-reeuwijk.nl

Extra buurtbusroute
Op verzoek van provincie Zuid-Holland onderzoekt Buurtbus de Meije de mogelijkheid om een nieuwe busdienst op te zetten van Bodegraven naar Zwammerdam en Alphen aan den Rijn. Deze lijndienst komt naast de bestaande buurtbus die van maandag tot en met vrijdag van Bodegraven door de Meije naar Zegveld, Woerden, Nieuwerbrug, Waarder, Driebruggen en weer naar Bodegraven rijdt. Vereniging Buurtbus de Meije is voor deze nieuwe lijndienst, die begin maart van start moet gaan, op zoek naar vrijwilligers met een geldig rijbewijs B. Van de vrijwilligers wordt gevraagd om minimaal één keer per week drie uur op de lijndienst te rijden. Neem voor meer informatie contact op met Bert van Middelkoop via 0172-610108.

Wandelen en vogels kijken met gids Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer organiseert op zaterdag 28 januari in samenwerking met infocentrum De Hartloper een speciale wandelexcursie rondom de Reeuwijkse Plassen. Op en rond de plassen verblijven duizenden wintergasten. Samen met de Groene Hart gidsen van Staatsbosbeheer kan men genieten van de enorme aantallen vogels die hier speciaal naartoe komen om te overwinteren. Van sommige soorten kan dit aantal oplopen tot meer dan 80.000 vogels, zoals de smient tijdens de vorige winter. Een zeer indrukwekkend schouwspel dat vanaf de wandelpaden prachtig te zien is. De wandelexcursie duurt ongeveer 2,5 uur en voert de deelnemers rondom de plas Broekvelden waar altijd duizenden vogels verblijven. Halverwege de wandeling bij het vogelkijkscherm krijgen de deelnemers koffie of thee. En na afloop bij het infocentrum kan men genieten van een overheerlijke vegetarische soep. Verzamelen om 10.00 uur op de parkeerplaats Reeuwijkse Hout, bij informatiecentrum de Hartloper. Vergeet de verrekijker en wandelschoenen niet! Kosten: € 7,50 euro voor deelnemers vanaf 12 jaar, kinderen tot 12 jaar € 3. Aanmelden via www.groenehartcentrum.nl.

Bomen in toom houden
De moerascipressen (Metasequoia) aan de Groene Zoom zijn in breedte en hoogte flink teruggesnoeid, waarmee de woningen weer veel licht krijgen. De boomsoort kan wel 60 meter hoog worden, maar met de nieuwe hoogte van 17 meter (was zo’n 21 meter) is de woonomgeving opgeknapt.

Diervoeders & Benodigdheden
Logo huisstijl folders kaarten ... Design.
T .0182 300716

Icatcher icatcherdesign.nl
Reeuwijk

Diervoeders & benodigdheden
Tel. 0348 - 40 82 05 maandag gesloten

€ 500,- beloning
Tussen zaterdag 21-01 18:00 en maandag 23-01 06:00 uur zijn er vier banden vernield van een z.g.n. vrachtaanhanger geladen met heipalen. Deze aanhanger stond geparkeerd aan de van Leeuwenhoekstraat op bedrijventerrein Zoutman. Vandalisme of rancune? Bent u getuige of kunt u een tip geven die leidt tot aanhouding van de dader(s), neem dan contact op via 0654392031 of met de plaatselijke politie. De tip die leidt tot de aanhouding wordt beloond.

Laageind 11a Driebruggen Tel. 0348 408 205 Maandag gesloten

Kijk op Reeuwijk 25 januari 2012 ­ pagina 10

Kijk op Bodegraven
• Nieuwbouw B&U • Groot onderhoud & Renovatie • Herstel & Onderhoud • Kleinschalige interieurwerken
M. van der Werf Tel. 06 - 41 29 26 66 Edisonstraat 20 2811 EM Reeuwijk T. 0182-39 45 18 E. mike@vanderwerfbouw.nl I. www.vanderwerfbouw.nl
Een selectie van het nieuws uit de kernen Bodegraven, Nieuwerbrug en De Meije van de gemeente BodegravenReeuwijk; zie www.kijkopbodegraven.nl voor de volledige berichten en al het andere nieuws uit deze kernen.

Postzegels ruilen
Zaterdag 28 januari organiseert Postzegelvereniging N.V.P.V. afdeling Bodegraven van 9.30-16.30 uur weer een ruilbeurs voor postzegels, munten en ansichtkaarten met semi-handelaren, ruiltafels en jeugdhoek. Er kan ook verzamelmateriaal worden ingeleverd voor de Stichting de Postzegelvriend. Zij bezorgen dit materiaal bij gehandicapte postzegelverzamelaars. Locatie: Rijngaarde, Bodegraven. Toegang € 2 (tot 18 jaar gratis). Informatie: http://postzegelvereniging-nvpv-bodegraven.jouwweb.nl

Toerkoop Bodegraven reikt cheque uit
De heer en mevrouw de Korte zijn afgelopen zomer in Turkije geweest. Zij hebben hun ervaring ingevoerd op Vakantiewaarderingen.nl en hebben daarmee een reischeque van € 1.000 gewonnen. Cliënten van Toerkoop Reisburo Bodegraven worden na afloop van hun reis per mail benaderd om een vakantiewaardering in te vullen. Vakantiewaardingen.nl is de enige betrouwbare beoordelingssite. Hier kunnen alleen beoordelingen worden ingevuld van reizigers en reisbureaumedewerkers die daadwerkelijk op de bestemming of in de desbetreffende accommodaties zijn geweest. Twee keer per jaar wordt er een cheque van € 1.000 getrokken uit een dossier van de reisbureaus, die samen werken met Fadiro/Vakantiewaarderingen.nl.

ALEX

AIRCONDITIONING

SANITAIR • VERWARMING

HUISMAN
• badkamers • airconditioning

• gasgestookte cv-installaties • gas- en waterinstallaties

NU OOK VOOR AIRCONDITIONING IN HUIS!

Spreekuur ouderen in Het Hofhuis
Met ingang van 2 februari zal Heleen Feenstra, ouderenadviseur van de Stichting Welzijn Ouderen Bodegraven, wekelijks spreekuur houden in Het Hofhuis (Erasmushof 41 Bodegraven). Iedere donderdag tussen 9.00 en 10.00 uur kan men terecht met allerlei vragen op het gebied van wonen, zorg, mantelzorg en welzijn. Telefonisch is zij dan te bereiken onder telefoonnummer 0172-645250. Op andere tijden is de ouderenadviseur te bereiken via Dienstencentrum Rijngaarde, telefoon 0172-614500.

Aanleg, onderhoud, service en vervanging van installaties in woningen en bedrijfspanden

OMDAT HET BINNEN BEHAAGLIJK MOET ZIJN!
Einsteinstraat 18 • 2811 EP Reeuwijk • telefoon (0182) 39 22 45 fax (0182) 30 01 94 • info@ahuisman.com • www.ahuisman.com

Open Coffee Bodegraven
Donderdag 2 februari tussen 9.00 en 11.00 uur is er weer een Open Coffee Bodegraven voor ondernemers in het AC Restaurant, Goudseweg 32 (langs de A12). Geen presentaties, geen speeches, geen badges: alleen netwerken. Informatie: www.opencoffeebodegraven.nl.

Schildersbedrijf

Spirituele film
Stichting De Witte Roos in Bodegraven vertoont 27 januari om 20.00 uur de spirituele film Meesters van de Ziel over het leven en het werk van Master Zhi Gang Sha en zijn geliefde spirituele vader, Master Zhi Chen Guo. Ervaar deze film, de leringen en ontmoet twee bijzondere helers, spirituele leraren en zielemeesters. Kijk voor meer informatie en aanmelding op: www.dewitteroos.info.

Reeuwijk
John Raedeckersingel 62

Creatieve hobbyclub
De Stichting Welzijn Ouderen Bodegraven (SWOB) gaat in samenwerking met een aantal enthousiaste vrijwilligers creatieve bijeenkomsten organiseren in Het Hofhuis. De ‘hobby do’ is een hobbyclub voor mannen en vrouwen van 55 jaar en ouder en gaat elke woensdagochtend plaatsvinden van 10.00 tot 12.00 uur. Op woensdag 1 februari is de eerste bijeenkomst. Dan wordt er tekst en uitleg gegeven en worden de ideeën besproken. Naast de creativiteit staat ook de gezelligheid centraal, dus er is ruimte voor een kopje koffie en een praatje. De eigen bijdrage is € 12,50 per maand, inclusief materiaal en koffie of thee. Graag van te voren opgeven bij de SWOB 0172-614500 of balie@swobodegraven.nl.

Johan Rozendaal

2811 VL Reeuwijk Mob. 06 51930389

Ederveenzaamheid
Arjan Ederveen speelt op donderdag 2 februari zijn cabaretvoorstelling Ederveenzaamheid in het Evertshuis. In deze Personality Show neemt Arjan Ederveen het ABC van de eenzaamheid van de moderne mens en van zichzelf onder de loep. Informatie: www.evertshuis.nl
Beeld: Roy Beusker

nu

tot

70 %
korting
APK, ONDERHOUD EN APK, ONDERHOUD EN REPARATIE REPARATIE

Sjaak Bral in Evertshuis
Sjaak Bral speelt op donderdag 26 januari zijn gloednieuwe jubileumvoorstelling ‘Hier en Nu’ in het Evertshuis. De voorstelling ‘Hier en Nu’ gaat om de vraag of we genoegen nemen met een wereld waarin feiten net zo lang worden gemarteld totdat ze een andere waarheid bekennen? Informatie: www. evertshuis.nl.

Geslaagd waterpolotoernooi scholen
Bijna honderd kinderen deden zaterdag 21 januari mee aan het waterpolotoernooi voor scholen. HoogenboomTours BZ&PC organiseerde het toernooi voor kinderen van 7 tot en met 10 jaar voor de eerste keer. In de twee poules van zes teams bleken uiteindelijke Goede Herder 2 en Verhoeff-Rollman 2 de sterkste teams. In een bloedstollende finale won het team Goede Herder 2 uiteindelijk de finale met 1-0. Na afloop kregen alle kinderen een medaille en goodybag, waarna ze moe maar voldaan huiswaarts keerden.

Van den Heuvel Elektro adviseert over energiezuinige oplossingen voor uw bedrijf. Bijvoorbeeld over de vele soorten LED verlichting. Bel of mail voor een vrijblijvend gesprek.

Maak werk van uw MVO-beleid!

Autobedrijf

Esdoornstraat tel. 0348-500600, info@autobedrijfhenktreur.nl PARTNERBEDRIJF van de PARTNERBEDRIJF
van de

Esdoornstraat 17, 3465 JL Driebruggen 17, 3465 JL Driebruggen tel. 0348-500600, info@autobedrijfhenktreur.nl

H. Treur
Wegenwacht Wegenwacht

24-uurs storingsdienst: 06 51 102 541
Platteweg 40A • 2811 NA Reeuwijk Tel. (0182) 52 26 77 • Mobiel (0651) 10 25 41

www.vandenheuvelelektro.nl
Wij werken voor particulieren en bedrijven.

Kijk op Reeuwijk 25 januari 2012 ­ pagina 11

Eerste paal
Wethouder Jan Christiaan Goudbeek heeft vrijdagmiddag 20 januari het startsein gegeven voor de bouw van bedrijfsverzamelgebouw Rijnhoek Groene Hart. Om 16.00 uur werd de officiële eerste paal geslagen voor dit project, waarbij 24 bedrijfsunits worden gerealiseerd. Tijdens de goed bezochte receptie benadrukte de wethouder in zijn speech dat het bijzonder is dat er in deze moeilijke economische tijden in Bodegraven, en met name Rijnhoek, nog altijd wordt gebouwd. Met traditioneel vuurwerk en champagne werd vervolgens de start van de bouw van het bedrijfsverzamelgebouw helemaal achteraan op bedrijventerrein Rijnhoek op feestelijke wijze ingeluid. Informatie: www.rijnhoek.nl.

Agenda
donderdag 26 januari • Kerverland, Waarder, Bewegen voor Ouderen, 9.00­9.45 uur • Kerverland, Waarder, kof­ fie voor ouderen, 9.45­10.45 uur • Custwijc, Driebruggen, Seniorenvereniging, koers­ bal, 14.30­16.30 uur • Custwijc, Driebruggen, buurtsport voor jongeren 10 t/m 15 jaar, 19.00­20.30 uur vrijdag 27 januari • Bibliotheek, ReeuwijkBrug, poppentheater, 15.30 uur • kantine CVC, ReeuwijkBrug, klaverjassen, 20.00 uur • Zalencentrum De Brug, Reeuwijk­Brug, jubileum­ concert Recum Navarra Quartet, 20.15 uur • Loose End, Reeuwijk-Brug, kroegavond­inloop 16+, 21.00­01.00 uur zaterdag 28 januari • ’s Gravenbroekseweg/Zoe­ tendijk, Sluipwijk, natuur­ werkdag IVN, 9.00 uur • Hartloper, Reeuwijkse Hout, wandelexcursie met Staatsbosbeheer, 10.00 uur • Zalencentrum De Brug, Reeuwijk­Brug, kapellenfes­ tival Kakofonie, 20.00 uur • Loose End, Reeuwijk-Brug, bandavond m.m.v. John Swallah en drie Goudse bands, 20.30­02.00 uur zondag 29 januari • Infocentrum De Hartloper, Reeuwijkse Hout, 12.00­ 16.00 uur • Roei en Zeil, ReeuwijkBrug, seminar toekomst Reeuwijkse Plassen, 14.00 uur dinsdag 31 januari • Custwijc, Driebruggen, Lego speelmiddag, 15.30 ­ 17.00 uur woensdag 1 feBruari • Custwijc, Driebruggen, gymnastiek voor ouderen, 9.00­10.00 uur • Kerverland, Waarder, koffie/bingo­ochtend voor senioren, 9.30­11.30 uur • Kerverland, Waarder, aan­ wezigheid ouderenadviseur Heleen Feenstra, 11.00­ 12.30 uur • Kerverland, Waarder, koersbal, 14.00­16.00 uur • Loose End, Reeuwijk-Brug knutselmiddag kinderen 4 t/m 10 jaar, 14.00­15.30 uur • Kerverland, Waarder, voorlichtingsavond over personenalarmering, 19.30 uur donderdag 2 feBruari • AC Restaurant, Bodegra­ ven­Reeuwijk, open coffee voor ondernemers, 9.00­ 11.00 uur • Kerverland, Waarder, Bewegen voor Ouderen, 9.00­9.45 uur

AFVALLEN?
Verlies met BioSlimLine 8-14% van uw lichaamsgewicht in slechts 24 dagen! Geheel natuurlijk, veilig en dus verantwoord. Nieuw in Nederland:

PROSHOCKICE
• Definitief verwijderen van overtollige vetcellen. • Een leven zonder cellulite.
Meer info? Schoonheidsinstituut XENIA Citroenvlinderstraat 14 2805 KJ Gouda, Tel: 0182-516466 Web: www.xeniagouda.nl
Genomineerd Beauty Award 2011 en 3e plaats landelijke publieksprijs 2011

Kaas & Meer heeft aan het einde van de week veel meer.
Aanbiedingen:

10 scharreleieren van 1.95 nu voor maar 1.50 Blue Stilton 200 gram 3.98 Wegens succes: overjarige brokkelkaas 500 gram voor 4.95

Van Tolstraat 5 in Bodegraven Kom aan het einde van de week langs om kennis te maken met onze nieuwe producten!
Wij zijn telefonisch te bereiken op 0172-650999 en op info@kaasmeer.nl U kunt ons ook volgen via Twitter op @KaasMeer

Van Leeuwen orgel viert 100-jarig jubileum
Het is dit jaar precies honderd jaar geleden dat het Van Leeuwen orgel in de Ontmoetingskerk werd gebouwd. Dit jubileum wordt gevierd met verschillende festiviteiten en concerten, waarvan het concert van de Jostiband op vrijdag 3 februari de eerste is in een lange reeks. Kaarten voor dit concert à € 15,00 zijn verkrijgbaar bij Lichtpunt Boeken en Muziek in de Kerkstraat van Bodegraven. Op 25 februari geeft de beroemde Bodegraafs organist Herman van Vliet een concert op het Van Leeuwen orgel. Vervolgens zijn op 20, 21, 23 en 24 maart de concerten van Dirk Jan Warnaar gepland. Hij werkt voor zijn concerten samen met beeldend kunstenaar Gabor Czech. Dan geeft op 6 oktober de Bodegraafse organist en beiaardier Gijsbert Kok een concert waarin hij beiaard en orgel zal laten samenkomen. En tenslotte op 26 december zal het Weinachtsoratorium van Bach, met bekende solisten en orkest worden opgevoerd. Informatie: www.100jaarvanleeuwenorgel.nl.

oor uws pt u v advie Loo eek ypoth j ons naar h ns bi nen. ee bin
Voor het afsluiten van een nieuwe hypotheek zullen de meeste mensen naar een bank gaan. Dat is begrijpelijk. Toch zijn Ard en Dirk van Advies4U van mening dat u zichzelf tekort doet

PODOLOGIE

Podo PRAKTIJK . .
PEDICURE

PODOPOSTURALE THERAPIE

Podoloog Joke Geukes VANAF 8 FEBRUARI BIJ: Van Keeken Schoenen Kerkstraat 6, Bodegraven

als u niet verder kijkt. Advies4U is een onafhankelijke dienstverlener en kan bij nagenoeg álle banken van Nederland een hypotheek voor u aanvragen en begeleiden. Hebt u vragen over uw bestaande hypotheek die lang geleden afgesloten is? Ook daarvoor kunt u bij Advies4U terecht, want of het nu gaat om een nieuwe of een bestaande hypotheek, dat is Ard en Dirk om het even. Waarom? Omdat Ard en Dirk nu eenmaal idolaat zijn van hun vak. En weet u: ook ’s avonds en op zaterdag geven zij u met veel plezier advies.

rugklachten hielspoor blauwdruk knieklachten voetklachten likdoorns

houdingsklachten
achillespees

voorvoetpijn nekpijn lage rugpijn beenlengteverschil

schouderpijn

steunzolen houdingsonderzoek
hamertenen

ingegroeide nagels

hallux valgus

Voet- of houdingsklachten?
BEL: 0182 - 76 40 77

advies4U

Voor meer informatie kunt u terecht bij ..
Van Tolstraat 4f, Bodegraven E info@advies4U.com T 0172 - 61 88 40 www.advies4U.com

Kijk op Reeuwijk 25 januari 2012 ­ pagina 12

contracten voor nieuwe winkelvoorziening driebruggen
Vorige week zijn in Cust­ wijc de contracten onderte­ kend die gaan leiden tot de bouw van de nieuwe Midi Winkelcentrum in Drie­ bruggen. Op de foto v.l.n.r.: (staand) Jacques de Koning, Teun Hoogendoorn, Jan Gelderblom, Arjen Grif­ fioen, Vincent van Luit en (zittend) Annie Goudriaan en Naomi Gelderblom. Het complex gaat drie winkels en vier bovenwoningen omvatten. Binnen enke­ le weken zullen de witte huisjes ter plekke worden afgebroken en kan worden gestart met de bouw. Aan­ nemer Goudriaan­Jongeri­ us hoopt het complex over anderhalf jaar te kunnen opleveren.

Ontwerp Advies Installatie Service

Installatie Techniek Neuteboom Kastanjelaan 9 3465 TC Driebruggen M 06 30011743

Afval inzamelen met ‘Ryck Afval Loont’
De gemeenteraadsleden van GroenLinks, Robèrt Smits en Broos de Groot, bezochten met geïnteresseerden uit andere gemeentes het nieuwe afvalinzamelingsysteem in Pijnacker ‘Ryck Afval Loont’. Met dit systeem krijgen burgers, verenigingen, scholen en instellingen per kilogram betaalt voor het huishoudelijk afval dat ze gescheiden inleveren bij het inzamelpunt. De raadsleden waren behoorlijk onder de indruk. Broos de Groot: “Er zijn natuurlijk allerlei neveneffecten en we moeten in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk ook niet teveel tegelijk overhoop halen, maar we gaan de wethouder zeker voorstellen om zich hierin te verdiepen, want het totaal aan kosten kan hiermee omlaag. Bovendien voldoet dit systeem aan het principe van het positief belonen. Een belangrijke manier om het percentage hergebruik van afval te verhogen. Een belangrijk speerpunt van GroenLinks om de CO2emissies terug te dringen en klimaatverandering tegen te gaan.” In Pijnacker zagen de twee raadsleden hoe burgers het papier, plastic afval, textiel en kleine elektrische apparaten bij de beheerder van het inzamelpunt zelf in kunststof kratten deponeerden. Het idee is wie zelf zijn gescheiden afval brengt, die kan een deel van de jaarlijkse reinigingskosten terugverdienen (gemiddeld 75 euro per jaar). Ook voor het afvalinzamelingbedrijf werkt het gunstig uit omdat er minder afval opgehaald hoeft te worden. Bovendien wordt het afval beter gescheiden.

Vergaderen exclusief gebruik van deze toplocatie! Lunchen op het zonnige terras Dineren selecte kaart, persoonlijke aandacht Borrelen aparte loungehoek

Oudebrugweg 4, 2808 NP Gouda telefoon 0182 - 51 62 62 • www.jean-marie.nl

Nieuwbouw Verbouw Renovatie Onderhoud
Vroegindeweij Bouwtechniek 06 - 511 925 77 Warmoeskade 2 2771 NE Boskoop www.vrbouwtechniek.nl info@vrbouwtechniek.nl

Enthousiasme bij EHBO-cursus
Maandag 16 januari is een nieuwe beginnerscursus door de E.H.B.O. vereniging Driebruggen/Waarder van start gegaan. Onder leiding van docente Sjaan van Bekkum worden 14 enthousiaste cursisten gedurende 10 avonden opgeleid voor het E.H.B.O. diploma en het bedienen van een AED.

Nu

Van Heuven Goedhartstraat 31 • Reeuwijk - tel. 0182-394648 Openingstijden: di t/m vrij 9.30 - 17.30 uur za 9.30 - 17.00 uur

70%
Allerlaatste stuks!!! korting
• • • •
Henri vd Wetering

Wilt u Wat betegelen?
bel dan de

tegelzetter (0172) 21 60 84
Tegelzettersbedrijf

Dames- en herenkapsalon
Tevens inboedelopslag Jac. Koster en Zn. Bodegraven Telefoon: (0172) 61 36 35
KAPPER SHOP

Hairstylist Alexander
&
www.kappersite.nl

groot - klein onderhoud aanbouw - verbouw nieuwbouw tegel- en metselwerk

Verlaan
Valkenburgerlaan 14 2771 DA Boskoop

Bouw- of verbouw plannen?
Wij verzorgen ook uw bouwtekening en vergunning.
Postadres: Overtoom 3 • 2811 LH Reeuwijk • Tel. (0182) 39 50 09 Bezoekadres: van Leeuwenhoekstraat 23 • Mobiel: 0624 877 515 info@aannemingsbedrijfwetering.nl • www.aannemingsbedrijfwetering.nl

Uw kunstgebit verdient de zorg van een specialist
• Zit uw kunstgebit los? • Gebruikt u kleefmiddelen? • Wilt u meer informatie over een klikgebit? • Is uw kunstgebit meer dan 5 jaar oud? • Heeft u last van uw kunstgebit? Bel voor gratis advies: 0900-738 83 77 (0900 - REUVERS)*
Tandprothetische praktijk

Tandprotheticus J.P. Reuvers Jan Tinbergenstraat, 1 2811 DZ Reeuwijk
LID VAN

Winkelcentrum Miereakker 16, Reeuwijk

☎ 392816

O NT

• Kunststof • Hout • Aluminium
Tandprothetische praktijk Reuvers is gevestigd bij 4Dental Tandtechniek

Dé specialist op het gebied van binnenen buitenzonwering!
Bel voor vrijblijvende informatie tel. 0182 - 51 14 84. Desgewenst komen wij ook bij u thuis! Ook voor

GUBO-Kozijnen levert en monteert hoogwaardige kozijnen, ramen, deuren, schuifpuien, dakkapellen en serres tegen een betaalbare prijs. Voor een vrijblijvende offerte: Driebruggen: Arie den Boer, Linschoten: Hans van der Gugten, E-mail: gubokozijnen@planet.nl 06 – 2200 4958 0348 – 425 318

horren

REUVERS
www.TandprotheticusReuvers.nl

Blekerssingel 92 - Gouda - Telefoon (0182) 51 14 84

*

¤ 0,15 per minuut

Kijk ook op: www.zonwering-noorlander.nl

Kijk op Reeuwijk 25 januari 2012 ­ pagina 13

Kerkweg 25 3465 JG Driebruggen Tel. 0348-501316 www.vandijk-mobiel.nl verkoop, onderhoud en reparatie, apk en AIRCOSERVICE MERK/TYPE Bijzonderheden Bouwjaar Prijs Chevrolet Tacuma 1,6 89.000 km, zwart, airco, trekhaak 09-2005 4.350 Fiat Grande Punto 1,4 airco, LMV, zwartmetalic 06-2006 6.750 Fiat Grande Punto 1,2 5-drs., airco 09-2006 5.950 Peugeot 307 station 1,6 16v 01-2006 5.850 Opel Astra 1,6 3-drs., 68.000 km, airco 11-2002 4.750 Mitsubishi Colt Heartbeat airco, 55.000 km 01-2007 5.850 Renault Grand Scenic 1,6 110.000 km 01-2005 7.250 Renault Twingo airco, leren bekleding, 63.000 km 08-2003 3.950 Suzuki Ignis 5-drs., 68.000 km, airco KOMT BINNEN 04-2004 5.250 Bedrijfsauto Opel Movano 2,5 dti dubbele cabine, 147.000 km 07-2003 5.000 ex btw BROMMOBIEL Aixam 500,4 Microcar MGO sxi Microcar MC campus Cargo Microcar MC 2 Ligier Xtoo Maxx Ligier Xtoo dci Due First Nieuw Microcar Nieuw 20.000 km 850 km! 2.900 km 9.300 km 9.100 km 1.750 km op voorraad op voorraad 2002 2010 2009 2007 2007 2009

Prins Zotte Mathot de 1e en zijn Hofdames Debby en Denise nodigen u uit voor

het Zwerversbal
U bent zaterdag 28 januari van harte welkom in Gasterij Vergeer te Reeuwijk Dorp De zaal wordt geopend om 21:00 uur en DJ John zal een geweldige avond neerzetten met als Dresscode zwerver

DVC heren 1 nog steeds op koers
Zaterdag 21 januari moesten de mannen uit Driebuggen in Montfoort aan de bak tegen De Valk. De thuiswedstrijd werd met 4-0 gewonnen, dus ook dit keer zouden ze geen punten mogen laten liggen. De eerste set ging gelijk op, de Valk zat aardig in hun spel en DVC was slordig met serveren. Tot de 14 hielden de mannen uit Montfoort de Driebruggers aardig bij. Toen ging het beter lopen bij DVC, een goede servicebeurt en ze liepen weg. Met 25-19 wonnen ze de eerste set. De tweede set ging makkelijker, de pass lag beter en er was een goede aanval die de Valk niet kon pareren. Iedere aanval was bijna een punt. Deze set werd gewonnen met 25-11. De derde set werd de concentratie vastgehouden en de winst was er met 25-15. De 4 wedstrijdpunten waren al binnen, nu nog het 5de. De vierde set ging een stuk moeizamer, De Valk wilde ook graag een puntje hebben en zetten hun geheime wapen in op het midden. DVC ging meer rommelen en verzorgde de pass slecht, waardoor er ook minder goed kon worden aangevallen. De Valk kwam langszij bij 17-17 en liep uit naar 20-17. Een goede time-out van coach Martine de Greef en het naar achter draaien van de goede middenaanvaller van de tegenstander keerden het tij: de set en de volle 5 punten waren binnen. Weer een stapje dichter bij het kampioenschap. Volgende week zaterdag 28 januari om 17.00 spelen de mannen thuis tegen Servylo, nummer vier in de competitie. Vast een leuke pot om te zien!

Korfballers thuis verslagen
Afgelopen zaterdag mocht Shadé Sturkenboom, de pupil van de week, de wedstrijdbal uitnemen in de wedstrijd van CKV Reeuwijk 1 tegen Keep Fit’70. Helaas weet Shadé niet te scoren. Zij voorspelt een 15-11 overwinning voor Reeuwijk. Keep Fit’70 draait in de middenmoot en behaalde vorige week tegen Springfield een monsterscore van 18-5. Het team gaat door waar het vorige week mee geëindigd is: binnen enkele minuten kijkt Reeuwijk tegen een 0-3 achterstand aan. Reeuwijk zet dan een lange aanval op, behoudt balbezit, maar het resulteert niet in een doelpunt. Pas na elf minuten geeft Reeuwijk antwoord: een schot van Robin Bernard betekent 1-3, gevolgd door een schot van Keep Fit’70, 1-4. Het zit Reeuwijk niet mee. Veel schoten zijn bijna doelpunten, maar die tellen niet. De tweede helft begint Reeuwijk met een achterstand van 4-7. Wederom is het Keep Fit’70 dat de score opent, 4-8. Het wordt 5-10 en zelfs als de doelpuntenmachine bij Keep Fit’70 hapert, weet Reeuwijk niet dichterbij te komen. Tien minuten lang wordt er aan weerskanten niet gescoord. De eindstand is jammer genoeg niet de voorspelling van Shadé, maar een 7-12 verlies voor Reeuwijk. Volgende week mag Reeuwijk zich revancheren, om 17.55 uur thuis tegen Sperwers.

Sponsors voor teams CKV
Aannemersbedrijf Van Es heeft zijn sponsorcontract verlengd. Ook de komende drie jaar zal Reeuwijk E1 haar wedstrijden in dit sponsorshirt spelen. Staand bovenste rij v.l.n.r.: Robin Bernard (coach), Alex van Es (sponsor), Ronald Kersseboom (coach) en Casper Bernard (coach); staand middelste rij: Iris van Es, Ilse Kreuk, Elyse Westman en Anne-Fleur te Hennepe; onderste rij: Matthias van den Akker, Roel Visser, Justin Kersseboom, Luca de Groot en Lars Verdouw.

Dames DVC door winst naar derde plaats
DVC dames 1 speelde op zaterdag 21 januari een competitiewedstrijd tegen Shot dames 1. Deze wedstrijd zou gaan om de derde plek in de competitie. De eerste set begon DVC wat timide, maar de set liep even later gelijk op. Richting het einde van de set was DVC goed op dreef en wist de set te winnen met 25-19. De tweede set kwam DVC al snel op een achterstand. Inlopen op Shot was erg lastig. Met een goede invalbeurt van Anne van Hoorn wist DVC nog een heel stuk in te lopen. Helaas was het net niet genoeg en werd de set verloren met 23-25. Voor de derde set werd de opstelling gewijzigd, Jacky de Graaf kwam erin op de middenpositie. Na het terugkomen in de tweede set had DVC het goede gevoel weer te pakken. Het team wist dit door te trekken in de derde set. Mede door twee goede serveseries van Jacky de Graaf werd de derde set gewonnen met 25-18. In de vierde set kon DVC steeds net een puntje extra pakken en wist daarmee uit te lopen op Shot. De vierde set werd dan ook gewonnen met 25-20 en daarmee de wedstrijd. DVC staat nu op de derde plaats. Volgende week speelt DVC een uitwedstrijd tegen Vives dames 2, deze staan zevende in de competitie.

Specialiteit v. d. week

Vleeswaren-voordeel
Peper-leverrollade
100 gram €

Bourgondisch varkenshaasje
Varkenshaasje belegd met panchetta en bospaddestoelen in rode wijn saus

1,99

Gegrilde achterham
100 gram €

100 gram €

1,79

1,79 1,29

Daarnaast heeft Reeuwijk F2, gecoacht door Sven Polderman en Merel van Wensveen, in AVR Watersport van Arjan van Rijn een nieuwe sponsor gevonden. Staand bovenste rij v.l.n.r.: Sven Polderman en Arjan van Rijn (sponsor); middelste rij: Merel van Wensveen, Tessa Dijkstra, Bas van der Vis, Annemieke Dijkstra, Julia Lewna en Emma van Loo. Vooraan: Mateo Westman.

Ontbijtspek

Vers-vlees-voordeel
Schouderkarbonade
kilo €

100 gram €

5,99 1,99

Uit eigen keuken
Kip-kerriesalade
100 gram €

Slavinken
2 stuks €

1,39

Zuurkoolschotel

SPECIALITEIT
Wintergebraad
100 gram €
Gebraden gehakt met Zaanse mosterd

Dit keer met rundergehakt in tortillasaus

400 gram €

4,98 2,98

1,39

Erwtensoep met worst
per liter €

Kerkweg 30 • Driebruggen • tel. 0348-502650 www.slagerijgelderblom.nl

Kijk op Reeuwijk 25 januari 2012 ­ pagina 14

TE HUUR
kantoren in bedrijfsverzamelgebouw van 20 tot 300m2
aan de Leeghwaterstraat 23/25 te Reeuwijk Inclusief: secretariaat, postservice, kantine, vergaderruimte, wireless internet, en meer... Nieuw: werkplek vanaf e 195,-/maand all inn

Wij maken

huis een
zonwering laminaat parket gordijnen

van uw

thuis!

luxaflex marmoleum vinyl tapijt

Tel. 0182 - 30 81 91 • Postbus 210 • 2810 AE Reeuwijk E-mail: andre@sebentar.nl • www.sebentar.nl

Colofon

Kijk op Reeuwijk • Leeghwaterstraat 15-07 2811 DT Reeuwijk • Tel (0182) 399 266 • Fax 399 265 www.kijkopreeuwijk.nl
Oplage: 6.300 exemplaren Uitgever: Elly de Knikker Kijk op Reeuwijk is een handels­ naam van Graficelly B.V. Hoofdredacteur: Paul Engels Tel. (0182) 394 810 redactie@kijkopreeuwijk.nl Redactiemedewerkers: Wim de Boevère, Jeroen Kok, Ruud Kooistra, Pancras Kuipers, Marlien van Leeuwen, Narda Rebel, Bert Verver, Karin Wagter Inleveren kopij: uiterlijk maandag 09.00 uur Overname artikelen toegestaan met bronvermelding: Kijk op Reeuwijk Advertenties: Letty Blanken Tel. (0182) 399 266 advertentie@kijkopreeuwijk.nl Reservering vóór vrijdag 17.00 uur. Daarna kan plaatsing niet gegarandeerd worden. Informatie over tarieven en aanleveren op aanvraag via advertentie@kijkopreeuwijk.nl of op www.kijkopreeuwijk.nl Druk: Rodi Rotatiedruk Broek op Langedijk Bezorging: Reclameverspreiding Bodegraven (0172) 615 588 Bereikbaar tijdens kantooruren. bezorging@kijkopreeuwijk.nl

Raadhuisweg 87 • 2811 HV Reeuwijk Tel. (0182) 30 06 31 • Fax (0182) 39 96 20 info@esstoffering.nl • www.esstoffering.nl
Openingstijden: ma. gesloten, di.-vr. 9.30 - 18.00, za. 9.30 - 17.00 en op afspraak

Parkeren kunt u gewoon gratis op ons eigen terrein!

Kennismaken met yoga
Vanaf zondag 29 januari kunnen klanten van Sportcentrum Doets voortaan ook yogalessen nemen. Tussen 10.00 en 11.15 uur geeft de Reeuwijkse Liza Arends (yogadocente) Poweryoga voor beginners en gevorderden. Power Yoga is een krachtige en dynamische vorm van Yoga. De oefeningen zijn ontworpen om kracht, flexibiliteit en concentratievermogen te verbeteren, om spanningen te verminderen, uithoudingsvermogen te vergroten, het lichaam te trainen en om gifstoffen uit te bannen door middel van zweet. Kom gerust langs voor een proefles. Geen klant van Doets en toch meedoen? Neem dan contact op met Liza Arends via info@lizaonline.nl.

Shirtsponsors CVC
Voor twee teams is CVC erin geslaagd om een sponsor te vinden. CVC E2 wordt gesponsord door Raho Schoonmaakbedrijf.

Voorinschrijven 60e Reeuwijkse plassenloop
Op zaterdag 17 maart wordt de plassenloop georganiseerd door S.C. Reeuwijk. Tot 10 maart is voorinschrijving mogelijk voor deze unieke jubileumeditie van 60 jaar sportgeschiedenis in het Reeuwijkse plassengebied. Latere inschrijving is mogelijk op 17 maart zelf, vanaf 11.45 uur tot een half uur voor de start. Er zijn verschillende afstanden, te weten twee kidsruns: 1.100 meter voor kinderen t/m 9 jaar en 2.400 meter voor kinderen t/m 12 jaar. Voor de senioren zijn er drie afstanden: 5, 10 en 15 kilometer (met netto tijden d.m.v. champion-chip). De wedstrijdlopers kunnen zich uitleven op een snel parcours door de prachtige Reeuwijkse Hout en Reeuwijkse Plassen. Voor de recreatieloper is het een heerlijke loop, genieten van de omgeving en sportief bezig zijn. Start en finish van alle afstanden vinden plaats in De Reeuwijkse Hout. Kijk voor meer informatie op www.reeuwijkse-plassenloop. nl en voor inschrijven op www.inschrijven.nl.

kijkertjesbon
Reserveer uw gratis kijkertje met deze bon Via deze bon kunt u eenvoudig een kleine advertentie opgeven. Gebruik voor elke letter, elk leesteken en elke tussenruimte een vakje. Naam: Adres: Telefoon:
.............................................................................................................................

Achterste rij v.l.n.r.: Arco de Vries (leider), Rubens Cano Fernandez (sponsor), Rob Visser (leider) en Robbert de Bruin (sponsor); middelste rij: Jarco de Vries, Lisa de Vries, Joaquin Cano Fernandez en Stijn Donkert; voorste rij: Niels Visser, Tiko Tillemans en Luuk Kersbergen.

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Wenst onderstaande tekst als gratis kijkertje te plaatsen

Het adres voor al uw werkzaamheden
timmer- en onderhoudsbedrijf

Leon de Vos

Uitsluitend gevr./te koop/gratis af te halen gebruikte goederen, ver­ miste/gevonden huisdieren of voorwerpen van en voor diegenen die in het verspreidingsgebied van Kijk op Reeuwijk wonen. Maxi­ male waarde van het te koop gevraagde of aangebodene € 110,­. De prijs moet vermeld worden. Maximaal één kijkertje met één onderwerp per adres/per week. kijkertjes die niet aan bovenstaan­ de regels voldoen, worden niet in behandeling genomen. Let op: in een kijkertje kunnen geen diensten worden gevraagd of aangebo­ den.

• onderhoudswerk • plashuis/recreatiewoning • aanbouw en dakopbouw • verbouwingen

• keukens en badkamers • kozijnen en dakkapellen • ramen en deuren • tegel en metselwerken
CVC F6 wordt gesponsord door Speer Transport. Achterin staand v.l.n.r. Erik Helversteijn en Erik Voskuil; midden: Giovanni Helversteijn, Tygo Hoogeveen, Rick Verbunt, Mike Voskuil, Leon Graafland en Ryan Koster; zittend: Lente Verdouw, Kas van den Heuvel, Serge Baars en Sven Varossieau.

Oudeweg 12 • 2811 NN Reeuwijk • e-mail: lwdevos@online.nl fax: 0182-300359 • mobiel: 06-22808219

Wendy Hair Exclusive
Bij mij kunt u rekenen op topklasse behandelingen, de beste adviezen voor haarverzorging / stijl en modieuze aspecten. Voor alle behandelingen maak ik gebruik van de hoogwaardige producten van Kadus.
Dus bent u toe aan een nieuwe coupe, sprankelende kleur of soepele krullen? Bel dan snel voor een afspraak!

inleveren
Deze bon (tot donderdag 12.00 uur) afgeven bij: ­ Sigarenmagazijn Corona, Kon. Wilhelminastraat 6, Reeuwijk; ­ G. Kastelein, horlogemaker/juwelier, Kerkweg 19, Driebruggen; ­ Plus Hoogendoorn, Dorp 14, Waarder; ­ Hugo de Grootstraat 27, Reeuwijk­Dorp. Of deze bon opsturen naar: ­ Kijk op Reeuwijk, Leeghwaterstraat 15­07, 2811 DT Reeuwijk. Of per e-mail (max 80 letters, inclusief spaties en overige leestekens): ­ kijkertjes@kijkopreeuwijk.nl (verplicht naam en adres vermelden) kijkertjes kunnen zonder opgave van redenen worden geweigerd. De kijkertjes die op vrijdag in ons bezit zijn, worden de week erna geplaatst. De uitgever behoudt zich het recht voor om van het slui­ tingsuur af te wijken.

Tel. (06) 175 01 271 Adres: Melkschouw 2, 2811 LM Reeuwijk

Iedereen is bij mij van harte welkom (heren/dames/kinderen). Openingstijden: Ook heb ik veel ervaring in het maandag 9.00 - 15.00 uur doen van bruidskapsels en zit dinsdag 9.00 - 16.30 uur dan ook vol met ideeën om er donderdag 9.00 - 16.30 uur een onvergetelijk kapsel van te vrijdag 9.00 - 16.30 uur Andere tijdstippen in overleg. maken.

GROTE COllECTiE kETTinGzaGEn in vElE uiTvOERinGEn Kaagjesland 47 | 2811 KL Reeuwijk Tel. 0182 - 39 22 74 | vanbreda@planet.nl

KIJK OP WWW.VAKTUIN.NL

Kijk op Reeuwijk 25 januari 2012 ­ pagina 15

aannemersbedrijf j. kruijt b.v.
• Grond- en rioleringswerk • Ontstoppen (met hoge druk) • Herstellen of vernieuwen • Onderhoud drukriolering
Peter Bakker mob. 06 - 53997141

Geldig in week 04 (zondag 22 t/m zaterdag 28 januari 2012)

Edisonstraat 41 2811 EM Reeuwijk

Tel. 0182 - 393048 Fax 0182 - 395177 bakker.p@hetnet.nl

PER DOOS

sportief agenda
Woensdag 25 januari Zaalvoetbal 20:00 Berkel 3 Voetbal 20:00 CVC B1 Donderdag 26 januari Voetbal 19:00 CVC D1 Vrijdag 27 januari Zaalvoetbal 22:00 RVC 2 10:15 Alph. Boys F10 CVC F4 08:30 CVC F5 Nic. Boys F3 08:30 CVC F6 J. Boys F9 RVC 1 14:30 RVC A1 CVC A1 15:00 RVC A2 Groeneweg A2 14:00 SVS B2 RVC B1 14:30 Haastrecht B3 RVC B2 13:00 RVC C1 N’kerk C2 12:30 RVC C2 B’graven C2 10:00 Olympia D2 RVC D1 11:30 Woerden D3 RVC D2 09:30 RVC D3 CVC D2 09:00 Moordrecht E1 RVC E1 09:30 RVC E2 Floreant E8 11:00 RVC E3 ARC E18M 12:45 RVC F1 ARC F2 09:45 NSV F1 RVC F2 11:00 Be Fair F6 RVC F3 08:30 ESTO F9 RVC F4 09:30 RVC F5M Moordrecht F5 09:00 Groeneweg MP1 RVC MP1 11:00 RVC MB1 N’koop MB1 08:45 Altior MD1 RVC MD1 09:00 RVC ME1 Floreant ME1 Volleybal 11:30 DVC MC1 11:30 DVC MA1 12:00 Maarssen MB1 13:00 DVC JC1 13:00 DVC DS5 13:15 VollinGo JB2 13:30 Vives DS4 15:00 DVC DS3 15:30 Vives DS2 17:00 DVC HS1 Korfbal 17:55 Reeuwijk 1 16:45 Reeuwijk 2 19:05 Reeuwijk 3 20:15 Reeuwijk 4 15:45 Reeuwijk B1 14:45 Reeuwijk C1 13:45 Reeuwijk C2 12:45 Reeuwijk D1 09:00 N’kerk D3 11:55 Reeuwijk E1 11:00 Reeuwijk E3 11:00 Reeuwijk F1 11:00 Reeuwijk F2 Zondag 29 januari Voetbal 14:00 Cabauw 1 10:00 Olympia 4 12:00 RVC 3 14:00 RVC 4 10:00 RVC 5 12:00 DONK 8 12:00 ONA VE1 Maandag 30 januari Zaalvoetbal 22:00 Watergras 7 20:00 Controlec 2 20:30 WIA H1

Douwe Egberts Senseo
Alle smaken

Voordeeldoos met 4 zakken à 36 stuks

11.

14.92

99

Grolsch Pils 11.38-12.29 Krat 16 Beugels à 45 cl of krat 24 flesjes à 33 cl of 2 sets met 8 blikjes à 33 cl
Maximaal 3 kratten per klant.

49 9.
Logo geoptimaliseerd voor klein gebruik

Alleen op
vrijdag

:

Be Fair B1

J. Boys D3

Belegen 12.00 6.00

Klaverland Kaas 2 stukken à 500 gram

1+1 GRATIS

27 28
januari januari

zaterdag

KILO

Per gewicht kan de prijs verschillen. U krijgt 50% korting op de totaalprijs.

Magere varkensrollade Per kilo

4.

99

9.49

DONK 1

Volleybal 20.00 Werkhoven DS1 DVC DS4 20.30 DVC HS2 Flam H. HS6 Zaterdag 28 januari Voetbal 14:30 Berkel 1 WDS 1 11:00 Sportlust 4 WDS 2 14:30 WDS 3 Linschoten 2 12:30 WDS 4 Jod. Boys 8 12:30 WDS 5 DCV 6 13:00 Linschoten VE1 WDS VE2 12:30 Siveo A1 WDS A1 10:45 WDS B1 SPV B1 10:00 WDS C1 Alph.Boys C4 11:50 Rohda C4 08:30 WDS D1 11:00 Berkel D4 08:30 WDS E1 09:30 WDS E2 08:30 BVCB F5 08:30 ESTO F6 10:30 WDS F3 WDS C2 Nieuwkoop D2 WDS D2 Alph.Boys E2 Rohda E3 WDS F1 WDS F2 ONA F7

Bij PLUS kan je nu sparen voor unieke pop-up kaarten van alle 288 Eredivisie spelers. Bewaar ze allemaal in het verzamelalbum en stel zelf je favoriete elftal samen. Plaats de spelers in het pop-up veld van het verzamelalbum en laat ze overeind komen. Kijk voor meer info op www.plus.nl/popups.

PER STUK 4.99
PLUS appétit Verse Pizza’s
Alle smaken

Taurus MC3 Taurus MA3 DVC MB1 Woerden JC1 De Valk DS2 DVC JB1 DVC DS2 NVV DS1 DVC DS1 Servylo HS1

Per stuk à 370-450 gram

49 3.

PER STUK
Ariel Wasmiddel
Regulier of Color & Style

16.99-17.99 OP=OP Fles 3650 ml of pak 3760 gram

99 9.

Ouderwets ambachtelijke appeltaart, bereid met roomboter en gevuld met heerlijk verse appelpartjes, rozijnen en kaneel.

Geschikt voor 10-12 personen

Appeltaart Per stuk

99 6.

8.99

Pitloos

Witte druiven Bak 500 gram

kilo 3.98

99 1.

2.69

14:30 CVC 1 Be Fair 1 12:00 CVC 2 TAVV 2 15:15 BVCB 6 CVC 3 12:45 CVC 4 BVCB 8 13:30 Jodan Boys 12 CVC 5 14:30 CVC 6 Sportlust 13 14:30 Schoonhoven 4 CVC 7 14:30 CVC 8 Gouda 8 14:30 GGK VE1 CVC VE1 14:30 RVC ‘33 A1 CVC A1 12:30 DONK B1 CVC B1 12:45 Soccer Boys B3 CVC B2 14:30 Oliveo C2 CVC C1 11:00 CVC C2 Floreant C3 09:30 RVC ‘33 D3 CVC D2 09:30 CVC D3 Cabauw D1 09:30 CVC D4 Alphia D3 09:30 CVC E1 Groeneweg E1 09:45 Sportlust E6 CVC E2 10:30 Moordrecht E2 CVC E3 09:30 CVC E4 Rijnstreek E1 09:45 Zwervers E3 CVC E5 11:00 B’graven E2M CVC E6 09:00 Alphia F1 CVC F1 08:30 CVC F2 Sportlust F4 13:45 ARC F5 CVC F3

Sperwers 1 Vr’schaar 3 KCR 9 Spirit 3 Nikantes B1 N’kerk C2 WION C1 N’kerk D2 Reeuwijk D2 KCR E1 Spirit E1 WION F1 N’kerk F5

Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. *M.u.v. wettelijk niet toegestane artikelen zoals tabak, slijterij, statiegeld, zuigelingenvoeding en koopzegels.

Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld u dan nu aan via www.plus.nl.

PLUS Hoogendoorn - Waarder Dorp 14, T: 0348 50 13 11
maandag - donderdag 08.00 - 19.00 uur, vrijdag 08.00 - 21.00 uur, zaterdag 08.00 - 18.00 uur

pub018OWGNLrmwPg034_hr.indd 1

1/23/12 2:52:21 PM

rvc met 3 punten uit de winterstop
In de eerste wedstrijd na de winterstop stond voor RVC de thuiswedstrijd tegen Ammerstol op het programma. In de eerste ronde van de competitie was er in een tumultueuze wedstrijd met 5-3 gewonnen door de Reeuwijkers. Nu werd het in een spannende wedstrijd 2-1 voor de Reeuwijkers.
RVC begon de eerste helft met de harde wind in de rug en had hierdoor moeite om de bal in de ploeg te houden. Passes waren vaak niet zuiver en de spitsen werden moeilijk bereikt. De gevaarlijkste momenten voor het doel van Ammer­ stol ontstonden dan ook uit de Reeuwijkse corners. Gedragen door de wind waren dit lastige ballen voor de keeper van de bezoekers. Het was dan ook uit een corner dat RVC na 25 minuten de voorsprong pakte. De indraaiende bal van Patrick van Zoest werd door Menno Hogenelst richting doel getikt maar kon nog net van de lijn worden gekeerd. Cees de Jong was echter zeer attent ingelopen en tikte de 1­0 tegen de netten. Ammer­ stol kon hier in de eerste helft weinig tegen over stellen en RVC had in de eerste helft nog een goede kans op een tweede doel­ punt, maar het bleef 1­0 met rust In de tweede helft moest RVC het door de tegenwind nog meer over de grond zoeken, terwijl Ammer­ stol steeds meer opportu­ nisme in het spel legde. Als snel lag de 1­1 achter keeper Van Leeuwen. Grote vraag was nu welke kant de wedstrijd op zou kan­ telen, maar het waren de Reeuwijkers die de mou­ wen opstroopten en er vol voor gingen. Tien minuten voor tijd bracht wederom een corner RVC de over­ winning. Een indraaiende bal van Menno Hogenelst belandde op het achter­ hoofd van een verdediger en de bal vloog bij de eerste paal het eigen doel in. RVC kwam de laatste minu­ ten nauwelijks in gevaar. Alleen in de allerlaatste seconde liet keeper van Leeuwen een indraaiende voorzet uit zijn handen glippen, Menno Hogenelst bracht echter redding op de doellijn. Zo pakte RVC na wat mindere resulta­ ten vlak voor de winterstop weer eens de 3 punten. En doordat concurrent Nico­ laas Boys gelijk speelde, heeft RVC de 2de plek weer in handen, achter koploper Gouda.

RVC 1 RVC 2 Bodegraven 3 Nic. Boys 4 ASW 5 RVC 6 RVC VE2

RVC 1 RVC 2 RVC H1

Uw houten tuinmeubilair aan een onderhoudsbeurt toe? Deze klus nemen wij u graag uit handen

Timmer- en Aannemingsbedrijf
Edisonstraat 21 a 2811 EM Reeuwijk Tel. 0182 - 30 07 58

Tel. 0182-394237
www.schildersbedrijfderietgors.nl

Kijk op Reeuwijk 25 januari 2012 ­ pagina 16

keeper djordi dijksman in zonnetje gezet
Op het sportgala kreeg de Reeuwijkse keeper Djordi Dijksman de aanmoedigingsprijs in de categorie gehandicaptensport. Juichend nam hij de trofee in ontvangst. Kijk op Reeuwijk is trots op deze kanjer en zet Djordi deze week extra in het zonnetje.
Een week na de feestelijke uitreiking lacht Djordi (13) van oor tot oor als we vra­ gen hoe hij het allemaal heeft beleefd. “Het was heel erg leuk. Heel de familie was erbij. En Anniek, een kindje uit mijn klas. Ze vonden het heel goed dat ik een prijs had. Ik ben de beste keeper.” Glimmend van trots laat Djordi de tro­ fee, een prachtige voetbal­ ler, zien. “Ik heb hem mee naar school genomen, ze vonden hem heel mooi.” Op de vraag of ze niet een beetje jaloers waren zegt Djordi volmondig ‘ja’. Voetballen is Djordi’s lust en leven, hij doet niet aan andere sporten. “Alleen voetbal. We trainen op woensdag en op zaterdag spelen we een wedstrijd. Ik zit al heel lang op voet­ ballen bij GSV. Ik vind het heel leuk. Later wil ik keeper worden bij Ajax. Soms ga ik wel eens kijken naar Ajax.” Zeven jaar geleden is GSV begonnen met een speci­ ale afdeling voor gehandi­ capten. Danny Dijksman, vader van Djordi, was de initiatiefnemer. “Zelf voet­ bal ik ook graag. Djordi was eerst bij een bestaande voetbalclub, maar met zijn handicap werkte dat niet. Toen ben ik gaan praten met het bestuur van GSV of het mogelijk was een g­jeugdteam te starten en zeven jaar geleden zijn we begonnen met zeven kin­ deren. Nu hebben we 35 kinderen in drie g­elftallen, die in de competitie mee­ spelen. Bij ons is de pres­ tatie niet het belangrijkste, het gaat niet om het win­ nen; het gaat om het ple­ zier van de kinderen.” Djordi en zijn vader Danny Dijksman zijn geen onbe­ kenden in Reeuwijk. Veel mensen herinneren zich nog de televisie­uitzen­ ding van ‘Hart in actie’ met Wendy van Dijk, vijf jaar geleden. Danny: “Dat was een grote verrassing, ik wist van niets. Iedereen had het voor mij geheim gehouden. Ik wist niet wat me overkwam toen Wendy van Dijk het veld op kwam. We hebben heel veel gekre­ gen, voetbalshirts, voetbal­ len, van alles en ook nog een geldbedrag. Er zijn nog steeds mensen die mij op straat herkennen, zeker als Djordi erbij is.”
Tekst en beeld: Narda Rebel Beeld podium: Pancras Kuipers

ongeïnspireerd cvc krijgt pak slaag
Afgelopen zaterdag stond voor CVC Reeuwijk de eerste wedstrijd na de winterstop op het programma uit bij vv Koudekerk. Eerder dit seizoen werd er in Reeuwijk nog gewonnen met 4-2. Nu waren de rollen duidelijk omgedraaid. Koudekerk speelde fris en CVC was geen schim van de ploeg die mee wil draaien in de top van de derde klasse. Uitslag: 6-1
Na twee minuten keek CVC al tegen een achterstand aan. Via een stuiterbal belandde de bal voor de voeten van Oege Pennin, die de bal achter keeper Rob Verwaal schoot. Na een klein kwartier liet CVC zijn eerste kans noteren. Een paar minuten later kreeg CVC nog een kans­ je om op gelijke hoogte te komen. Vervolgens was het eenrichtingsverkeer rich­ ting het doel van de brug­ gers. Waar het in de 20e minuut nog geluk had dat de bal over het doel werd geschoten, was het in de 22e minuut wel raak: 2­0. Voor rust lagen er nog twee tegentreffers in het Reeu­ wijkse doel. Ruststand: 4­0. Na rust eigenlijk hetzelfde beeld. CVC dat slordig en ongeïnspireerd speelde en Koudekerk dat maar bleef aanvallen. Zo werd de sco­ re aardig opgevoerd. Met nog een kwartier te spelen stond de 6­0 al op het bord. De eer werd uiteindelijk nog een beetje gered door een mooie goal van Auke Meijers op aangeven van broer Wikke. CVC zal de komende week hard moe­ ten trainen om volgende week thuis tegen Be Fair flink aan de bak te kun­ nen. Het staat momenteel nog 2e in de stand, omdat de gehele top 4 afgelopen weekend verloor. Zo blijkt maar weer dat in deze klasse iedereen van ieder­ een kan winnen. Er is dus nog niets beslist.

kijkertjes
• gevraagd koelkast tot € 15,- of koelvriescombi tot € 25,- tel. 0626462760 • t.k. meisjesfiets 20 inch i.g.st. € 20,tel. 0182-355598 • te koop gevraagd fietskar tel. 0610152660 • gevraagd zwart witte grindtegels 60-40 cm tel. 0348-501592 • t.k. damesfiets Giant 7 versn. i.g.st. € 95,- tel. 0348-501988 • t.k. hometrainer in goede staat € 40,- tel. 0182-395730 • t.k. beuken houten bureau als nieuw € 65,- tel. 0622-696540 • gevraagd verhuisdozen tel. 0182394448 • t.k. humax voor kabel tv € 25,tel. 0182-292652 • t.k. Chevrolet Belair 1956, merk Franklin Mint in originele doos € 65,tel. 0182-393272 • t.k.gevr. walkman voor cassettebandjes tel. 0182-395646 • t.k. meegroeikinderstoel blankhout i.g.st. € 20,- tel. 0182-396415 • t.k. Kenwood Hifi versterker A62 en tuner T92L samen € 45,- tel. 0182393371 • t.k. legpuzzel van 1000 en 1500 stukjes voor € 7,50 en € 10,- tel. 0172-615775 (na 17.00 uur) • gratis af te halen een zonnehemel tel. 0182-396565 • gratis konijn + hok + voer etc. tel. 0639-141860 • gevr. kapstok tel. 0685-163140 (na 18.00 uur) • t.k. sportfiets 21 versnellingen € 100,- tel. 0182-392886 • t.k. Twinny Load Classic als nieuw en compleet € 85,- tel. 0619-079681 • gevraagd ansichtkaarten voor Nieuwerbrug en de Meije tel. 0348-688124 • gezocht nageldroger tel. 0348688597 • t.k. jonge agapornis 12 wkn € 20,+ bewezen broedkoppel € 80,tel. 0647-500193 (na 15.00 uur) • t.k. 4 nw. witte rolgordijnen met dessin 1.50 lang en 0,97 breed, op maat te maken € 50,- tel. 0642-081274 • t.k. Samsung KTV 54 cm met afst. bed. € 20,- tel. 0650-624556 • t.k. Nike voetbalschoenen mt 33,5 € 10,- tel. 0650-478451 • t.k. z.g.a.n. vouwbed bij Kalkman gekocht is overcompleet € 25,tel. 0172-577443 • gevonden Carmen krultang omgeving Van Staverenstraat tel. 0182394396 • t.k. cirkelzaag Makita 185 mm 1500 watt i.z.g.st. € 90,- tel. 0641-190592 • t.k. 4 nw. witte rolgordijnen met dessin 1.50 lang en 0.97 breed, op maat te maken 50,- tel. 0642-081274 • t.k. nieuw baggernet € 25,- tel. 0348-501906 • t.k. hardloopkleren (kindermaat) sc Reeuwijk, korte broek mt. xs, top mt. S, lange broek mt. S € 25,- tel. 0182396058 • verzamelaar vraagt te koop oude ansichtkaarten van voor 1960, ook grotere hoeveelheden tel. 0615451873 • t.k. Sparta damesfiets € 30,tel. 0172-613103 • t.k. skeelers mt. 41 zilver incl. beschermers € 20,- tel. 0172-533144 • t.k. 4 eetkamerstoelen bruin skai met suede hoog model, g.st. €110,tel. 0348 688345. • t.k. vloerkleed zuiver scheerwol 1.70 x 2.40 m € 50,- tel. 0348-688830

TE HUUR: Pascalstraat 15, Reeuwijk € 1.500,- per maand

RHUURD VE
bedrijfsruimte van circa 120m² en 90m² kantoorruimte. De begane grond is voorzien van een kantoorruimte met baliefunctie en grote overheaddeur. op de eerste verdieping bevinden zich 2 kantoorruim- REEUWIJK 0182 - 39 42 00 tes (met veel lichtinval), keuken en Zoutmansweg 12, toiletgroep. er is voldoende parkeer- reeuwijk@dupreemakelaars.nl gelegenheid op eigen terrein. www.dupreemakelaars.nl
DeskunDig op het gebieD van • verkoop • aankoop • verhuur • taxaties

TE KOOP Ca. 100 stuks 2e hands

Kringloopwinkel “De Kring” Kon. Wilhelminahof 1 2811 SZ Reeuwijk Openingstijden Ma : 13.00 - 15.30 19.00 - 20.30 Wo : 10.00 - 15.30 Za : 10.00 - 15.30 Telefoon: 0182 - 30 00 33 Bgg: 39 37 15 / 39 46 89

baby- & kinderkleding
maat 50 t/m 110, vanaf € 1,00 per stuk. Ook veel merkkleding. Ziet er goed uit, niks kapot. T 06 - 55 16 36 29

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful