You are on page 1of 13

LLIBRETA DE RIMES

LLIBRETA DE RIMES I SÍL·LABES

ALUMNA/E: …………………………………………… ESCOLA: ……………………………………………… CURS ESCOLAR: …………………………………… ANY ESCOLAR: ………………………………………

Mira amb atenció els dibuixos dels requadres. Retalla, pensa y enganxa la parella amb la que rima:

Bomber

nevera

petxina sol

tetera

cuiner

gavina cargol Encercla els dibuixos que rimen amb:

martell

Pinta els dibuixos que rimen amb:

raqueta

Pinta els dibuixos que rimen amb:

coet

Mira amb atenció els dibuixos dels requadres. Retalla, pensa y enganxa la parella amb la que rima:

pala

mapa

orella

lloro

ovella

capa

ala toro

Ajunta els que tenen el mateix so final (rima)

Ajunta els que tenen el mateix so final:

A cada fila, marca amb una creu el dibuix que no rimi amb els altres:

Dibuixa tres parells de rimes:

i

i

Exercicis adaptats per M. Peroliu a partir de la web www.educandojuntos.cl