You are on page 1of 82

Data,luna, anul

Continutul activitatii practice Capitolul I: Caracteristica generala a agentiei de turism 1.1. IM”INVIP-SERVICE”SRL., numita in continuare “Societate”, este creata cu scopul obtinerii unui profit al patrimoniului economice in baza “Regulamentului Moldova” societatilor prin din Republica aprobat

Nota conducator

Hotarirea Guvernului Republicii Moldova Nr. 500 din 10.09.1991 si legea Republicii Moldova Nr.845-XII din 03.01.1992 “Cu privire la antreprenoriat si intreprinderi”. “INVIP-SERVICE”, dupa obiectivul activitatii sale reprezinta o agentie si organizatie de calatorii-respectiv intermediara dintre producatori si consumatori (turisti). Aceasta apartine structurii organizatorico-functionale de baza care asigura conceperea si distributia unor produse turistice complexe. Insa, “INVIP-SERVICE” mai poate fi considerate ca o forma particulara de agentie de turism si anume o agentie de turism tour-operatoare, care se ocupa cu producerea, dar si cu comercializarea pachetelor turistice pentru destinatia TURCIA. Deci, dupa urmatorii parametri agentia de turism “INVIPSERVICE” este o agentie de voaiaj detailistaîntreprindere mica, a cărei funcţie principală este cea de mediere a serviciilor turistice „sigure” sau a pachetelor elaborate de agenţiile de voiaj angrosiste. În acesta agenţie de voiaj este fundamentală exercitarea funcţiei de consultanţă, deoarece ele sunt în contact direct cu clientul. Acest tip de agenţie poate să producă şi propriile pachete Data,luna, anul Continutul activitatii practice dar, datorită dimensiunii întreprinderii, o face la scară mică.(TURCIA) 1.2. Conform Certificatului de inregistrare Intreprinderea Nota conducator

Data,luna, anul vizarii;

Continutul activitatii practice cu amanuntul al bauturilor alcoolice consumate la locul -servicii informationale. 1.4.1. Funcţia de consultanţă constă în informarea şi asigurarea de consultanţă turistului, cu privire la caracteristicile destinaţiilor, serviciilor, furnizorilor şi voiajelor oferite şi sprijin în selectarea celui mai adecvat voiaj în cazul său concret. Diferenţa între a informa şi a oferi consultanţă constă în faptul că informaţia este o transmitere obiectivă de date, pe când consultanţa implică consiliere profesională. Funcţia de consultanţă este o funcţie esenţială pe piaţa actuală, care îşi creşte valoarea o dată cu prezenţa la domiciliu a informaticii, acum când turistul are acces direct la mai multă informaţie turistică, şi când necesitatea unui profesionist expert, care să filtreze şi să selecţioneze această informaţie, este imperativă. Agentul de voiaj trebuie să-şi asume acest rol de expert consultant de voiaje şi să ofere consiliere profesională şi personalizată turistului, pentru a-l ajuta să se decidă şi să aleagă din toată gama de alternative. 2. Ca o formă derivată a funcţiei de consultanţă şi bazată pe relaţia personală eficace şi obişnuită între agenţi şi clienţi, apare funcţia de gestiune a conturilor turistice. Această funcţie constă în planificarea şi gestionarea conturilor turistice ale clienţilor, atât ale indivizilor cât şi ale întreprinderilor. Întrucât voiajele constituie în zilele noastre o activitate periodică pentru multe familii şi

Nota conducator

Data,luna, anul

Continutul activitatii practice presupun costuri importante pentru interprinderi,obisnuita legatura cu un agent de voiaj asigura cel mai bun buget si decizie pentru această „cheltuială” care, din fericire, a

Nota conducator

Data,luna, anul

Continutul activitatii practice detailiste, care se materializează în ofertă, rezervare, închiriere sau vânzare către turist a următoarelor grupe de servicii şi produse: a) Servicii oferite izolat, cunoscute ca „servicii separate” (SS): Bilete pentru toate mijloacele de transport: aerian,  feroviar, rutier sau naval; Găzduire şi servicii în orice tip de unităţi de cazare şi restauraţie; Găzduire şi servicii în stabilimente parahoteliere: apartamente, vile sau bungalouri etc.; Închiriere de autoturisme cu sau fără şofer, autocare, caravane etc.; Rezervare şi achiziţionare de bilete la spectacole, expoziţii, muzee, monumente, evenimente etc.; Asistenţă prin intermediul ghizilor şi informatorilor turistici, animatorilor, interpreţilor, traducătorilor etc.; Închiriere de săli de reuniuni, banchete etc.; Asistenţă şi transfer în aeroporturi, staţiuni, hoteluri etc.; Poliţe de asigurare pentru voiaje, bagaje sau mărfuri; Vânzare de ghiduri turistice, material audiovizual sau multimedia; Vânzare de material sportiv şi de voiaj. b) Vânzare de voiaje combinate, organizate de agenţiile tour-operatoare: Intermediere în distribuţia de „pachete”; Intermediere de voiaje programate de alte agenţii de

Nota conducator

voiaj tour-operatoare. Data,luna, Continutul activitatii practice anul c) Servicii subsidiare precum: Schimb de devize; Vânzare şi schimb de cecuri de călătorie;

Nota conducator

Data,luna, anul

Continutul activitatii practice produselor, bazată pe o selecţie atentă a furnizorilor şi pe o „fabricare” tehnică atentă; d) O adecvată gestiune a costurilor, care să permită competiţia şi atingerea rentabilităţii, dar fără a degrada produsul. Funcţia de producţie a agenţiei îşi extinde continuu cadrul activităţilor şi include, în prezent, nu doar organizarea voiajelor, ci şi: -Organizarea serviciilor şi activităţilor diverse în cadrul voiajelor şi reuniunilor profesionale: congrese, convenţii şi târguri; -Organizarea de croaziere turistice; -Organizarea de activităţi sportive; -Organizarea de reuniuni sociale, nunţi sau alte evenimente familiale; -O mare gamă de activităţi diverse din multiple posibilităţi ale industriei loasir-ului, materializate în mici sau mari evenimente: olimpiade, expoziţii; -Producţia proprie şi/sau vânzarea de material informativ în format de carte, autovizual sau multimedia şi, de asemenea, de echipament sportiv sau pentru voiaj. 1.5.Conform Legii cu privire la organizarea si desfasurarea activitatii turistice in Republica Moldova 352-XVI din 24.11.2006: Touroperatorii si agentiile de turism au dreptul: a) sa presteze servicii turistice in conformitate cu legislatia;

Nota conducator

b) sa reclame de la turisti si parteneri repararea Data,luna, Continutul activitatii practice anul prejudiciului cauzat de acestia; c) sa beneficieze de asistenta metodologica si informationala in domeniul turismului din partea Ministerului Culturii si Turismului;

Nota conducator

in general. anul Continutul activitatii practice f) sa elaboreze.d) si i)- Nota conducator temei pentru retragerea acesteia.a caror cunoastere este necesara pentru cultivarea respectului fata de valorile culturale nationale. obiceiurile si traditiile locale si alte particularitati. precum si protectia mediului.cu exceptiile prevazute de legislatie. cel putin o ruta turistica interna si sa o asigure cu materiale ilustrativ-publicitare.R. j) sa intocmeasca o lista a serviciilor turistice si sa o afiseze la un loc accesibil.c).luna. m) sa prezinte organelor de statistica si Ministerului Culturii si Turismului dari de seama statistice si financiare in termenele stabilite prin lege. Data. din punct de vedere metodologic.e). Continutul activitatii practice Nota anul conducator Chair daca se pot incadra in toate categoriile de societati comeriale.b). l) sa asigure exploatarea durabila si conservarea patrimoniului turistic.L. i) sa repare prejudiciile cauzate turistilor in cazurile de incalcare a clauzelor contractului de servicii turistice. conditiile de asigurare.procedurile consulare.luna. h) sa puna la dispozitia turistilor informatii complete si obiecte privind tara de aflare temporara: legislatia acesteai. g) sa puna la dispozitia turistilor informatii exhaustive privind programul turistic propus.Data. dat fiind faptul ca au un numar mic de salariati si . Nerespectarea obligatiilor stipulate la lit. iar a obligatiilor stipulate la lit.l) si m) constituie temei pentru suspendarea licentei pentru activitatea turistica. k)sa pastreze confidentialitatea numelor si adreselor clientilor lor.drepturile si obligatiile turistilor. modul de reparare a prejudiciilor si conditiile de renuntare la servicii. agentiile de turism sau de voaiaj sunt incadrate in rindul intreprinderilor mici si mijlocii (S.).

anul concurentilor. sa apelez la legislatia Republicii moldova si sa enumar drepturile si responsabilitatile cuvenite agentiei de turism si sa vad avantajele si dezavantajele amplasarii agentiei de turism in cadrul orasului Chisinau.Data.agentia de Nota conducator . Pentru a-si desfasura activitatea in conditii optime in scopul realizarii celui mai important deziderat a oricarui agent economic si anume obtinerea profitului.luna. Nota conducator Data. Continutul activitatii practice “Jumbo”. anul Continuactivitatii practice Capitolul II: Structura agentiei de turism 2.1. sa descriu functiile agentiei de turism. ceea ce ar facilita mai mult vinzarile Concluzia la capitolul I: Cu ajutorul acestui capitol am studiat la genral toata agentia de turism “INVIPSERVICE”. sa observa si sa analizez statutul acesteia.luna. pe baza caruia am facut caracteristica generala a agentiei de turism care mi-a permis sa determinam tipajul acestea sa analizam istoricul si evolutia acesteai pina in present.

-se ingrijeste de intocmirea registrelor de stoc de bilete si Nota conducator . -stabileste conditiile si tarifele de vinzare a biletelor. La conducerea acestui birou trebuie sa se afle un expert in relatii publice. Continutul activitatii practice anul acestora catre filiale si sucursale. Sectia contracte: -incheie contracte cu furnizorii de servicii de transport. etc. Sectia materiala: Nota conducator -se ingrijeste de atragerea biletelor si de distribuirea Data. sa-si dea seama rapid de psihologia clientului. -intocmeste toate instructiunile cu privire la vinzarea titlurilor. orare. care sa cunoasca in profunzime mediul industrial. sa fie o persoana influenta si cu relatii in rindul oamenilor de afaceri. serviciile vindute de agentie. sa cunoasca in profunzime mediul intern. commercial si financiar national. Biroul de dezvoltare cu rolul de asigurare a cresterii vinzarilor. ca si comisioanele agentiei.). Biroul financiar-contabil ţine evidenţa contabilă a societăţii. breviare. -trateaza toate problemele de principiu cu furnizorii in ceea ce priveste aplicarea exacta a normelor contractuale. organizat de doua sectii cu atributii specifice.luna. sa cunoasca limbi straine. cind nu e stabilit altfel in contract. asistat de calculator. Biroul transporturi. anul Continutul activitatii practice comisioanelor. manuale. Aceste activităţi sunt realizate de un contabil autorizat. întocmeşte balanţa de plăţi şi bilanţul contabil anual.luna.Data. la contabilizarea si plata lor. Personalul angajat in acest birou trebuie sa sties a inspire incredere si simpatie. impreuna cu materialul de emitere (tarife.

Data,luna, anul

Continutul activitatii practice Sectia operativa generala se ocupa,in accord cu sectia programare, de punerea in executie a voiajelor de grup,programate, cu oferta catre public. Sectia operative congrese si pelerinaje se ocupa de voiajele colective cu caracter professional si relegios. 2. Compartimentul receptie are ca sarcina organizarea serviciilor de receptivitate, de primire si de acces. El cuprinde trei sectii: Sectia contracte pentru servicii care: -incheie contracte cu hoteluri si restaurante,apoi copia contractului e transmisa Biroului Tarife,care completeaza fisa hotelier ace va fi transmisa tuturor birorilor directionale si punctele de vinzare si care contin toate conditiile si tarifele pentru servicii; -incheie contracte cu furnizorii de diverse servicii respective: localuri, agentii de spectacole; -incheie contracte cu agentiile corespondente, adica acele agentii de voiaj straine care opereaza in localitati in care nu exista birouri ale agentiei pentru furnizarea serviciilor de receptivitate, de primire, de acces si diverse (rezervari de locuri in mijloacele de transport), iar copia contractului se trimite sectiei de tarife. Sectia receptiva: -indeplineste toate operatiunile referitoare la formarea devizelor estimative cerute din afara pentru voiajele cu itinerarii particulare neprogramate; -studiaza serviciile agentiei, adica determina serviciile de primire in diverse localitati turistice de acces cu

Nota conducator

personalul specializat in insotire. Data,luna, Continutul activitatii practice anul Biroul tarife si documentare format din: Sectia tarife care intocmeste, tipareste si difuzeaza fise, breviare sit abele de tarife pentru servicii turistice de orice

Nota conducator

Data,luna, anul

Continutul activitatii practice Capitolul III: Personalul agentiei de turism 3.1. Personalul unei agenţii de turism este structurat în funcţie de atribuţiile pe care le are. Drept urmare, se disting următoarele categorii de personal: Personalul administrativ, care îndeplineşte sarcini de gestiune generală (contabili, casieri), se împarte în: - personal cu funcţii de conducere; - personal ordinar; - personal de ordine; - personal de îngrijire; Personalul tehnic, format din: - personalul cu funcţii de conducere, care trebuie să indeplinească o serie de condiţii -cunoaşterea unei limbi străine, experienţă în activitate, capacitatea de a fi un animator, de a conduce personalul, de a forma un tot unitar cu celelalte categorii de personal, de a da naştere la coeziune. - personalul destinat vânzărilor, care trebuie să cunoască în profunzime serviciile vândute, să cunoască perfect limba vorbită de client, să inspire încredere şi simpatie, să prezinte înţelegere şi toleranţă în confruntările cu clienţii cei mai neavizaţi, să aibă spirit de iniţiativă şi adaptarre la cele mai insolite cerinţe şi capacitatea de a intui imediat psihologia clientului.- personalul de execuţie, constituit din personalul care lucrează în „spatele ghişeului”, adesea chemat să înlocuiască şi să ajute personalul de vânzare;

Nota conducator

are ca cerinţe buna cunoaştere a limbilor străine şi a Data,luna, Continutul activitatii practice anul serviciilor care se vind. Personalul specializat (sau de asistenţă turistică) format din: - curierii sunt profesioniştii ce însoţesc turiştii în voiaje, punându-le la dispoziţie serviciile comandate cu

Nota conducator

Data,luna, anul

Continutul activitatii practice Pentru ca o agenţie de turism sau de voiaj să fie eficientă trebuie ca toate birourile şi compartimentele să concure la structurarea itinerariilor, corespondente. In agentiile de turism este cunoscut faptul ca sunt un numar mic de salariati si capital redus, reesind din aceasta constatare pot zice ca nici “INVIP-SERVICE” nu este o exceptie,de aceea personalul sau ingust raspunde la toate cerintele birourilor de mai sus. Organigrama personalului “INVIP-SERVICE”: Director general
(1)

Nota conducator

produselor serviciilor

turistice, şi

la

elaborarea agenţiilor

documentaţiei referitoare la programele de voiaj, formarea ofertelor

Administrator (1) Agenti bronare si vinzare bilete (2)

Contabil sef (1)

Director general- Ihsan Gecili Administrator- Olesea Dodon Agent de vinzari- Marina Cotar

Data,luna, anul

Continutul activitatii practice 3.2.Directorul general(extras din statut): 7.5. Transpunerea in viata a hotaririlor adunarii generale, precum si dirijarea operative a Societatii este efectuata de catre Societatii,ales la adunarea general ape termen de un

Nota conducator

Data,luna, anul

Continutul activitatii practice -pregătirea ofertelor turistice; -pregătirea prezentărilor necesare pentru serviciile turistice; -efectuarea de prezentări de produse turistice; -participarea la negocieri comerciale cu turistii; - particularizarea ofertei de produse şi servicii turistice pentru fiecare potenţial beneficiar; - menţinerea contactelor permanente cu reprezentanţii beneficiarilor; - participarea la organizarea unor acţiuni promoţionale: târguri, expoziţii, campanii publicitare. Activitatea de a convinge un client să cumpere un produs sau serviciu turistic plătind, în schimb, bani. Este o activitate care începe cu primul contact cu clientul şi se încheie când produsul vândut ajunge în posesia clientului şi plata ajunge în posesia vânzătorului. Ghidul de turism sau curierul de călătorie este acea persoană care supraveghează excursiile din ţară şi din străinătate sau alte evenimente similare şi pune la dispoziţia participanţilor informaţii, sfaturi şi alte servicii. Munca ghidului turistic se desfăşoară în aer liber în oraşe, centre de recreere, la ţară, în cadrul monumentelor naţionale, în autocare etc. De multe ori lucrul peste program, precum şi perioade lungi de deplasare departe de acasă sunt inevitabile. Pe lângă studiile de specialitate, ghidul trebuie să aibă cunoştinţe de limbi străine, dar şi de arhitectură, artă, istorie, geografie.Totodată, pentru a reuşi

Nota conducator

în acest domeniu, trebuie să aiba excelente cunostinte Data,luna, Continutul activitatii practice Nota anul conducator privind piaţa de produse turistice şi particularităţile ei, abilităţi foarte bune de comunicare şi negociere, trebuie să ştie cum să se poarte cu oamenii, să dovedească faptul că este o persoană de încredere, să îşi exercite autoritatea, să

anul Continutul activitatii practice 3. În cadrul agenţiei. -combaterea subiectivismului în conceperea anunţului pentru ocuparea postului.Data. În cadrul managementului resurselor umane. Continutul activitatii practice Nota anul conducator managerial de menţinere şi dezvoltare a celor mai adecvate surse interne şi externe necesare asigurării cu personal . dacă se au în vedere efectele unor posibile erori de angajare.luna. Fără un personal potrivit cerinţelor posturilor.Soluţionarea cu succes a acestor probleme înseamnă. procesul de recrutare şi selecţie a personalului are o importanţă vitală. inclusiv din sfera turismului. totodată. surse sau medii de recrutare. -identificarea şi atragerea candidaţilor competitivi folosind cele mai adecvate metode. succesul întregului proces de asigurare cu personal. proces deosebit de important. Nota conducator recrutarea resurselor umane este privit ca un proces Data.luna. Pentru a face o selectie si recrutare mai eficienta agentia “INVIP-SERVICE” tine cont de urmatoarele conditii: -identificarea calificărilor sau a aptitudinilor şi alegerea (selecţia) candidaţilor care corespund cel mai bine cerinţelor posturilor noi sau celor vacante.3. -iniţierea recrutării ca o activitate de marketing. -respectarea legislaţiei în domeniu referitoare la oportunităţile egale de angajare şi corectarea practicilor discriminatorii anterioare sau a unor dezechilibre existente. nu va putea face faţă cerinţelor pieţei. fără a se practica un sistem modern de recrutare şi selecţie. nici o organizaţie.

4. anul din domeniul Continutul activitatii practice Nota conducator resurselor umane.cadrele se mentin pe posturile sale de munca de mult timp si nu au loc Data. sistemul de valori trebuie este in stransa legatura cu elementele vizibile ale culturii organizationale. Prin urmare. Eforturile intregii echipe se concentreaza in permanenta asupra diversificarii serviciilor turistice oferite clientilor si in special asupra calitatii acestora. Pentru aceasta angajatii sunt respectati si incurajati in initiativele lor dar nu inainte de a cunoaste si a folosi elementele vizibile ale firmei. planificarea resurselor umane şi activitatea de recrutare constituie premise sau condiţii de bază ale procesului de selecţie a personalului. Pentru succesul dezvoltarii agentiei. Managementul agentiei este orientat spre practici care se regasesc in realizarile de exceptie ale personalului. după planificarea personalului care determină posturile ce trebuie ocupate. iar salarizarea se face in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.5. Continutul activitatii practice anul modificari in structura resurselor umane. analiza posturilor. 3. urmând logic după analiza posturilor.Data.luna. 3. Agentia “INVIP-SERVICE” este formata dintr-un colectiv tanar. Numarul angajatilor este de 3. profesionalismul si flexibilitatea cu care lucreaza. Procesul de fluctuatie a cadrelor in cadrul agentiei de turism „INVIP-SERVICE” este pasiv. „Stabilitatea cadrelor-Siguranta organizatiei” In aceasta afirmatie sesizez un adevar si o putere incombatabila de care trebuie sa dispuna fiecare agentie Nota conducator . rabdator si profesionist care isi doreste sa faca din fiecare client un partener pe termen lung. precum şi după recrutarea personalului. prin dinamismul.luna.

care se face primordial prin comportamentul adecvat. la fel prin acordarea unor reduceri sau facilitate aditionale gratis. prin diverse forme de publicitate. deasemenea unele facilitate care pot fi incluse sau oferite additional de agentie. Principalele obiective ale activitatii promotionale si functiile acestora in cadrul agentiei de turism “INVIPSERVICE” sunt: -Informarea clientului despre existenta agentiei. -Cumpararea pachetului turistic mult dorit. anul Continutul activitatii practice Capitolul IX: Promovarea in cadrul agentiei de turism 9. ceea ce considerabil ar atrage clientii. care este depistata dupa putin timp si caruia i se ofera mai multe informatie si oferte pe baza destinatiei dorite. intru alegerea libera a clientului. respectarea tuturor obiectivelor de mai sus va Nota conducator duce numaidecit la fidelizarea clientului. intelligent si respectuos fata de client. Modalităţile principale de promovare a produselor turistice de către agenţia de turism”INVIP-SERVICE” sunt: • editarea de materiale publicitare. -Preferinta clientului. informatia spre cunoastere fiind oferita de catre agentii de vinzari. Data. -Convingerea clientului prin diverse propuneri avantajoase si eventuale reduceri pe baza pachetului ales.Data. In ansamblu. Continutul activitatii practice Nota anul conducator 9.luna.1.astfel ca acesta sa ramina satisfacut si multumit.luna. . -Cunoasterea de catre clienti a pachetelor oferite de catre agentie.2. plus primirea si savurarea intr-un final al pachetului cumparat. intr-un detaliu mai amplu si complex. despre destinatiile oferite de catre agentie.la pretul care avantajeaza clientul. -Fidelizarea clientului. care se adevereste a fi real celui dorit.

clietilor. la ambasadorii ţărilor de destinaţie.luna. din ce în ce mai mult. familii sau individuali). fie anumitor clienţi potenţiali. Nota conducator . în parte. Dezavantajele pot fi: -calitatea nereusita de la tipografie. care li se face pe seama lor. pentru ilustrare tour-operatorii apelează la fotografiile agenţiilor de presă. chiar comandă veritabile reportaje fotografice. având ca subiect fie o anumită destinaţie. Catalogul trebuie să arate profilul agenţiei şi să fie adaptat clientelei sale (tineri şi fără pretenţii sau mai în vârstă şi preocupaţi de confort. daca conditiile nu corespund. Prezentarea broşurii trebuie să fie îngrijită pentru că ea determină. -amplasarea în pagină a imaginilor. anul Continutul activitatii practice Broşurile sunt difuzate prin reţeaua de sucursale ale realizatorului şi prin agenţiile de turism sau sunt adresate direct fie vechilor clienţi. la scriitori.Data.luna. broşura trebuie să permită o lectură atrăgătoare. De asemenea. cu atât frumuseţea şi calitatea fotografiei trebuie să înfrumuseţeze realitatea. si care pot ramine dezamagiti in pachetul cumparat in momentul consumarii acestuia. succesul voiajelor pe care le propune. la jurnalişti. realizatorii se orientează tot mai mult către editarea de broşuri tematice. Broşura atrăgătoare este specifică francezilor. Nota conducator Data. -reclama exagerata. înstăriţi. fie o anumită categorie de clientelă. in timp ce cataloagele germane contin mici fotografii ale camerilor si fatadelor hotelurilor. De asemenea. astfel încât să atragă atenţia. anul Continutul activitatii practice -calitatea grafică deosebit de bună. Regula conceperii unui material publicitar este următoarea: cu cât o ţară este mai puţin încântătoare. Dacă pentru texte se apelează.

Data. ca si avantajele acestei forme de publicitate: -informarea turiştilor despre produsele oferite spre vânzare.). în scopul stimulării vânzărilor. centralele de rezervări etc. la vizualizarea acesteia. Rolul socio-economic al activităţii de promovare este evident. Publicitatea cuprinde un complex de activităţi de informare a consumatorilor despre componentele. Paralelismul se opreşte aici. distribuirea lor detailiştilor.luna. publicitatea produselor turistice. iar în aval realizarea cataloagelor. Continutul activitatii practice anul placul auditoriului. Nota conducator -realizarea unei reclame nereusite. -publicitatea exagerata. în amonte. Astfel. care poate crea impresii prea bune si in momentul consumui sa nu se adevereasca ceea ce a Nota conducator . anul Continutul activitatii practice actiunile de comercializare şi cele de promovare: ambele fac apel la aceleaşi tehnici. promovarea implică o informare a publicului prin presă şi radio. -de asemenea. Dezavantajele acestei forme ar fi: -costul inalt de realizare. stimularea lor. care poate sa nu fie pe Data.luna. -eficientizărea capacităţilor de producţie şi a timpului de muncă al personalului de vânzare. vânzarea către public. calitatea şi locul unde poate fi consumat produsul turistic al firmei. despre serviciile asociate lor fiind tot mai necesară datorită creşterii fără precedent a nevoilor pentru turism. prin acţiunile de informare agenţia de turism convinge şi chiar educă consumatorii în ceea ce priveşte necesitatea practicării turismului. iar comercializarea presupune o informare specializată (profesionistă) prin relaţii cu publicul şi publicitate în presa specializată. comercializării adăugându-i-se alte noi etape: negocierea cu angrosiştii (tour-operatorii.

comportamentul personalului de vânzare. Propunerile si sugestiile mele pentru imbunatatirea promovarii agentiei de turism “INVIP-SERVICE”sunt urmatoarele: Nota conducator . în acest scop. anul Continutul activitatii practice Particularităţile produsului turistic determină utilizarea unor mijloace specifice de promovare care se împart în două categorii: •mijloace de promovare care atrag turistul către firmă.luna. publicitatea gratuită. organizarea de întâlniri.luna. Dintre aceste mijloace amintim: reclama.3. Criteriul de delimitare a celor două mijloace de promovare nu este foarte riguros. concursuri. Pentru conducerea departamentului de vânzări este foarte importantă determinarea contribuţiei fiecărui mijloc de promovare la creşterea desfacerilor şi. anunţuri. Rolul acestora este de a asigura o informare cît mai exactă şi cât mai completă asupra produsului turistic. expoziţii. informaţii care trebuie să se concretizeze în vânzări. Astfel. Continutul activitatii practice anul recepţionat mesajul transmis. reviste. filme publicitare.Data. pentru a genera dorinţa de cumpărare. promovarea prin organizaţiile de turism din întreprinderi şi firme. indicatori cum sunt audienţa Nota conducator anunţurilor de reclamă şi numărul de consumatori care au Data. În această categorie intră promovarea la locul vânzării. punerea în valoare a mijloacelor de promovare la locul vânzării este posibilă numai dacă acestea sunt subiectul unor anunţuri de reclamă difuzate prin mijloace de comunicaţie în masă. alegerea celor mai eficiente mijloace de promovare (se folosesc.) 9. Rolul acestora este de a confirma în totalitate informaţiile difuzate prin cataloage. broşuri. •mijloace de promovare care stimulează revenirea (fidelizarea) turiştilor. pe această bază.

Agentia de turism “INVIP-SERVICE” ofera o gama de servicii sau produse turistice începând de la rezervari pe liniile aeriene sau în hoteluri si terminând cu pachetele complete de vacanta.luna. Organizarea activitatii turistice se realizeaza de catre diversi agenti economici din turism. Riscuri si oportunitati 7. anul Continutul activitatii practice Capitolul VII: Mediul agentiei de turism. Concurenţa noilor distribuitori. societati comerciale cu capital de stat. cum este si agentia “INVIP-SERVICE”. activitate numita si “tiketing” sau “billeterie”.1. alcătuit în mare parte din agenţii mici. în general asociată cu tehnologii noi legate de sistemele computerizate evidenţiază un punct slab structural al agenţiei de voiaj. mixt. Nota conducator Data. Acestia sunt persoane juridice. societati familiale sau persoane fizice care presteaza servicii specifice.Data. Punctele slabe-calitati care influenteaza negative sau limiteaza activitatea companiei. anul Continutul activitatii practice 2.luna. care în mod normal nu are această capacitate de organizare sau de mişcare de capital şi interese. Punctele slabe ale agentiei de turism “INVIP-SERVICE” sunt: 1. privat. -vânzarea serviciilor complementare. -vânzarea de produse turistice. Cele mai importante activitati ale agentiei de turism sunt: -vânzarea de bilete de transport. care le situează într-o poziţie delicată în negocierile de Nota conducator . Divizarea sectorului agenţiilor. Vanzarea de bilete de transport : Conform statisticilor oficiale ale OMT. 60 % din CA a unei agentii o reprezinta eliberarea titlurilor de transport aerian.

3. Posibilitatea oferirii de destinaţii şi servicii optime care nu sunt accesibile concurenţilor sau clienţilor. 2. nu numai în privinţa unor aspecte cum ar fi comisioanele. -Accesul la tehnologie şi inovaţie. Apropierea faţă de client este capitalul major al agenţiei şi nici clienţii. internaţional sau chiar mondial. Mediul extern al agenţiilor de turism este. 7. 4. Continutul activitatii practice Nota anul conducator îşi desfăşoară activitatea zilnic. Experienţa agenţiei(desi fiind relativ de putin timp pe piata). Mediul poate fi extern şi intern. în esenţă. Agenţiile mari au o putere mai mare de negociere. Poziţia actuală a agenţilor de turism prin care ei distribuie aproape 90% din anumite produse turistice cum ar fi transportul. Marile agenţii au acces mai larg la tehnologii şi mai puţine dificultăţi în implementarea acestora.2. nici producătorii de vacanţe nu par doritori să renunţe la aceasta. Dispersia geografică a agenţiilor de turism a avut ca rezultat accesul foarte uşor al celor mai mulţi consumatori la produsele turistice.3.luna. dar şi în ceea ce priveşte călătoriile de afaceri ale propriilor clienţi.luna. legături cu importanţi furnizori de servicii. prin . Punctele forte ale agentiei de turism “INVIP-SERVICE” sunt: 1. Denumim mediu extern al unei agenţii de turism Nota conducator spaţiul unde se situează sistemul complex in care aceasta Data. anul Continutul activitatii practice -Puterea de negociere. 7.particularitatile companiei datorita carora ea functioneaza cu succes si care pot fi utilizate pentru realizarea strategiei. cunoaşterea domeniului în care activează şi a produselor pe care le distribuie şi promovează.Data. dat fiind faptul că. Punctele forte.

Aceste resurse (inputs) sunt incluse in mediu si sunt Data.Data. programe informatice etc.luna. congrese. care pot afecta într-o măsură mai mică sau mai mare afacerea sa. tehnice (informaţii. Agentul de turism obţine informaţiile despre mediu consultând presa zilnică. cărţi.) sau fizice (spaţii. diversele surse bibliografice. odată creată „o valoare adăugată”.). ci şi cu caracter general social şi economic. revistele. anul Continutul activitatii practice selecţionate şi încorporate proceselor productive ale agenţiilor de turism pentru ca.luna. În activitatea turistică apar mereu situaţii de schimbări neprevăzute ale voiajelor din cauza situaţiilor politice sau chiar a ameninţărilor meteorologice. să se obţină serviciile şi produsele finale Nota conducator . Participarea la târguri turistice şi la reuniuni. • ca resurse. anul Continutul activitatii practice că orice bun administrator al unei afaceri în turism trebuie să acorde atenţie condiţiilor socio-economice şi politice mondiale.). broşuri şi manuale. un mod de informare important. Factorii care influenţează mediul extern sunt acele elemente ale mediului care trebuie luate în considerare pentru că influenţează semnificativ gestiunea şi activitatea agenţiilor de turism. elemente decorative etc. de exemplu: resurse financiare (capital. umane (profesioniştii şi personalul existent pe piaţă). de exemplu: cererea şi nevoile Nota conducator turiştilor şi ale agenţiei.credite etc. Aceşti factori intervin în mai multe moduri: • ca obiect al afacerii. de asemenea. Analiza informaţiilor obţinute despre mediu dezvoltă capacitatea de reacţie a agenţiilor de turism în faţa oricărei situaţii noi şi posibilitatea de a prevedea tendinţele şi posibilităţile de viitor. nu doar turistice. seminarii şi forumuri specializate este.

Data.. Cu toate acestea. ţară sau regiune. de aceea. SOCIALI şi TEHNOLOGICI. Aceşti factori joacă un rol important în elaborarea unei strategii. factorii macro-economici pot să difere semnificativ în funcţie de continent. civilă. ECONOMICI. deoarece afectează nivelul calităţii serviciilor. educaţiei.. furnizorii şi alte elemente ale produsului turistic. telecomunicaţiilor. fie ca ameninţări. ei nu pot fi întotdeauna controlaţi de firme şi. . contracte sau investiţii. toate acestea garantează securitatea şi calitatea pentru clienţi. În plus. anul POLITICI (inclusiv legislativi) Reglementari privind protectia Continutul activitatii practice Factorii macro-economici ECONOMICI Cresterea economica SOCIALI Distributia veniturilor TEHNOLOGI CI Cheltuieli guvernamental e Nota conducator . anul Continutul activitatii practice interne datorită valorii sale ca tendinţă economică. siguranţa şi stabilitatea politică. Analiza PEST este o metodă pe care consultanţii în domeniul strategiei o folosesc pentru examinarea macromediului în care operează firmele.infrastructura şi factorii tehnici Gradul de dezvoltare a transporturilor. serviciilor. trebuie interpretaţi fie ca oportunităţi. energiei şi confortului în general etc. produse. instrumentele bancare şi facilităţile de creditare şi investiţii etc. fiscală.luna. . de consum etc. În tabelul următor sunt prezentate câteva exemple de asemenea factori: Nota conducator Data. sanitară de mediu. sănătăţii. comercială. de muncă. PEST este acronimul factorilor POLITICI.factorii politici şi legislativi Sistemul politico-social.luna. legislaţia administrativă.

politici. Northwest.luna. şi US Airways).Data. Delta. poate reduce drastic costurile de distribuţie.luna. Ofertanţii vor avea astfel posibilitatea să elimine una dintre cele mai importante componente ale costului de distribuţie al voiajelor: costul forţei de muncă pentru persoanele care vin în contact direct cu clienţii. Dacă Internetul va fi utilizat pe scară largă în acest sens. legislative si etici). condus în timp real prin computer – un adevărat „substituent” pentru agenţiile de voiaj. anul Continutul activitatii practice Realizarea unei analize PEST este relativ simplă şi poate fi făcută în cadrul unor şedinţe de tip brainstorming. Internetul constituie în prezent un important canal de distribuţie pentru produsele turistice. United. tehnologici. economici. de mediu (natural). amenintarile agentiei de turism “INVIP-SERVICE” sunt: 1. Dezvoltarea noilor sisteme de rezervare computerizată (SRC) şi sisteme de distribuţie (SGD) ale agenţiilor de voiaj virtuale. Continental. pericolele. mai multe companii aeriene oferă servicii de emitere electronică de bilete (British Airways. Mulţi marketeri din turism recunosc acum Nota conducator . 2.factori externi cu influenta negativa asupra activitatii companiei. Dezvoltarea sistemelor electronice de distribuţie creează o schimbare fundamentală în domeniul marketingului. anul Continutul activitatii practice 3. Utilizarea analizei este variata: pentru planificarea afacerii si a strategiei. Riscurile. cum ar fi analiza SLEPT (include factorii legislativi) sau STEEPLE (factorii socio/demografici. KLM. Există şi forme mai complexe ale analizei PEST. pericolele. Riscurile. În prezent. Nota conducator Data. pentru dezvoltarea afacerii si a produsului. amenintarile.

2. 3.marimea si conducerea afacerii Vinzarea electronica a biletelor Servicii pe Internet Distribuitori automati Vinzari directe Criza costurilor Criza productivitatii Recesiuni economice Efecte Scaderea comisioanelor Preturi mai scazute Globalizarea afacerilor Concentrare Exces de capacitate de productie Pierderea competitivitatii Noi distribuitori Noi canale de vinzare Scadere a activitatii Dezintermedierea Alte riscuri Crize economice latente 7. anul Continutul activitatii practice internaţională importantă. Oportunitati. anul Continutul activitatii practice Origini şi efecte ale activităţii agenţiilor de turism Riscuri Scaderea venitului Nota conducator Origini Politici ale producatorului Piata turistica Noi tehnologii Strategii ale producatorilor Tehnologizarea agentiilor Cresterea numarului de agentii Functia. Prin procesul de integrare europeană s-ar creat o regiune fără frontiere în cadrul căreia este asigurată Nota conducator . Internetului ca fiind un instrument utilizat de toţi distribuitorii de produse turistice pentru a satisface cerinţele clienţilor. pregătesc drumul pentru ţările est europene de a participa mai intens la circulaţia turistică.4. Europa de Est devine o destinaţie Data.luna.conditii externe.Data. În plus.luna. simbolizată de căderea zidului Berlinului. în special în ţările vestice. Apariţia economiilor de piaţă în Europa de Est şi deschiderea frontierelor. care au influenta asupra cresterii potentiale a companiei si aparitia noilor avantaje competitive. Oportunitatile agentiei de turism “INVIP-SERVICE” sunt: 1.

1.luna.2. Strategia de creştere – extinderea semnificativă a volumului de activitate ceea ce determină în mod normal creşterea cifrei de afaceri. Motivele pentru care o firmă promovează strategia de creştere: a)în anumite domenii de afaceri. Strategii WO Elaborarea unor strategii de valorificare a oportunitatilor in conditiile evitarii manifestarii punctelor slabe Strategii WT Elaborarea unor strategii care sa permita evitarea manifestarii punctelor slabe in conditiile ostile de mediu (amenintari).Data. Puncte slabe (W) 7. Puncte tari (S) 7. Data. anul Continutul activitatii practice Matricea Swot Factori interni/ FActori externi Oportunitati (O) 7. investitorilor este ca firma să se dezvolte pentru că în felul acesta creşte valoarea capitalului bursier (cotaţiei) la bursă şi speranţa de Nota conducator . Strategii SO Elaborarea unor strategii de obtinere a efectului maxim bazate pe valorificarea punctelor tari si a oportunitatilor Strategii ST Elaborarea unor strategii care sa permita valorificarea punctelor tari in conditii ostile de mediu (amenintari).4.luna. Intarirea potentialului pentru preintimpinarea pericolului Nota conducator Pericole (T) 7. anul Continutul activitatii practice b) Interesul acţionarilor.3. Lupta cu pericolele din contul rezervelor interne. cu o anumită dinamică a schimbărilor numai firmele de talie mare pot supravieţui.

Data. subunităţi – de firmele care operează în mai multe domenii de activitate. Agentia de turism „INVIP-SERVICE” are nevoie la momentul dat de o strategie de crestere. Strategia captivităţii – adoptată de o firmă independentă când aceasta renunţă la dreptul ei de decizie în anumite domenii ca: vânzările. anul Continutul activitatii practice Există mai multe tipuri de strategii de descreştere posibile. produsele nu mai sunt cerute pe piaţă).luna.luna. distribuţia. vânzări de active. anul Continutul activitatii practice Capitolul IV: Salarizarea personalului in agentia de turism 4. Nota conducator . reducerea unor activităţi de marketing. decizie aleasă în mod deliberat sau impusă de împrejurări (faliment. Strategia de descreştere constă în reducerea parţială a volumului de activitate ce urmăreşte creşterea eficienţei activităţii rămase prin renunţarea la realizarea unor produse sau prestarea unor servicii mai puţin rentabile. Salariul este venitul prin care se remunereaza munca si este pretul unei munci. Concepţia produselor în favoarea altor fime în schimbul garanţiei că acestea îi va cumpăra produsele / serviciile la preţuri avantajoase pentru firma captivă. Strategiile combinate – utilizate de o firmă când aceasta foloseşte în mod simultan strategii diferite (de creştere.1. Strategia lichidării – presupune vânzarea / lichidarea întregii firme. de descreştere) pentru anumite sectoare de activitate. reduceri de personal. marketingul. Nota conducator Data. de stabilitate.

5. în general.luna. In cadrul agentiei de turism “INVIP-SERVICE” Nota conducator documentatia este pastrata sub forma electronica si sub forme de mapi editate. • serviciile turistice care vor fi oferite. ofertele turistice s. In mapi sunt pastreate contractele de colaborare cu furnizorii de servicii. In agentia de turism “INVIP-SERVICE” documentatia deasemenea cuprinde totalitatea informaţiilor referitoare la: • localităţile de interes turistic. Pentru fiecare localitate sunt expuse următoarele informaţii cu caracter general şi profesional: Data.1. trebuie să deţină o vastă documentaţie privitoare la: • ţările către care se trimite. • localităţile de interes profesional în care vor călători turiştii. 2009.informaţii istorice.luna. cu piaţă internă şi externă. In mod normal o agenţie de importanţă medie. contractile cu clientii. geografice (populaţie.2. 2010). anul Continutul activitatii practice a) informaţii generale: .a.Data. anul Continutul activitatii practice Capitolul V: Documentatia in cadrul agentiei de turism 5. • serviciile de transport disponibile pentru ajungerea la destinaţie. Nota conducator . clientela şi unde agenţia are propriile filiale. care efectuează operaţiuni de incomming şi outgoing. sucursale sau corespondenţe. pe diferiti ani (2008.

15 zile.indicarea limbilor vorbite în localităţi. . ziare locale. .instrucţiuni pentru vizitarea ţării într-o săptămână. autocare). anul Continutul activitatii practice Nota conducator . b) informaţii profesionale: . .luna. .3. Informatia din fişierele agentiei de turism “INVIP-SERVICE” se structurează astfel: Nota conducator Data. .tipuri de servicii de primire în localităţi.staţii de service. . .itinerariile vizitelor şi excursiilor cele mai renumite în principalele localităţi turistice. . o lună (pe calea ferată şi cu automobile de mică şi mare capacitate). La fel aceasta informatie este pastrata sub forma electronica si in mapi. excursii. anul Continutul activitatii practice .instrucţiuni cu caracter voluntar.birouri turistice publice.organizări de vânătoare şi pescuit. 10 zile.luna. . paşapoarte şi certificate sanitare. circuite) sau cu diverse mijloace (ambarcaţiuni plutitoare. teatre.obiective turistice şi dotări pentru congrese. săli de spectacole renumite.Data. preţuri ale uleiului şi benzinei. vize.lista şi calendarul croazierelor şi voiajelor turistice aeriene. .lista tururilor efectuate cu transport auto (linii.lista hotelurilor existente (anuare). 5.restaurante şi localuri caracteristice. . agenţii de voiaj.

pentru rezervarea camerilor in hotel pentru potentialii turisti. Fenomenul în sine are implicaţii atât pentru consumatorul de servicii turistice. influenţând furnizorii de pachete turistice. anul Continutul activitatii practice Asemanator se conlucreaza cu hotelele si cu bazele sale de date disponibile. nu în ultimul rând. Sisteme computerizate de rezervari hoteliere si transportRezervarile de locuri pentru zboruri se fac cu ajutorul sistemelor internationale computerizate de rezervari. restrictii si reguli aplicabile biletului de avion ce poate fi cumparat in baza respectivei rezervari. a agenţiilor de turism şi a altor entităţi cu interese în domeniul turismului în spaţiul virtual prin intermediul unui portal specializat. Nota conducator . destinaţiile şi stakeholderii. cât şi pentru cei enumeraţi mai sus.luna. au revoluţionat întreaga industrie a turismului. în particular. generând noi modele de afaceri. precum si informatiile referitoare la conditii. e-partneri şi alte afaceri electronice pe platforme electronice. Activităţile specifice turismului electronic presupun existenţa turoperatorilor. unde afacerea electronică (e-business în engleză) întâlneşte e-consumatori. e-guvernare. pasagerul va primi de la agentie informatii referitoare la pretul zborului (valabil la data rezervarii). Nota conducator Data.luna. schimbând structura canalelor de distribuţie specifice turismului şi reproiectând toate procesele ce ţin de această industrie şi.Data. Procesele de dezvoltare din cadrul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi Internetul. Odata cu efectuarea rezervarii. care permit accesul agentiei de turism la bazele de date ale companiilor de transport aerian si rezervarea efectiva a locurilor pentru o anumita cursa in favoarea pasagerilor. anul Continutul activitatii practice în engleză).

00.vizitarea celor trei biserici “Adormirea Maicii Domnului”. Nota conducator Data.luna. 9. Nicolae”.bizantin si cea de iarna. 15. 11.pornirea autocarului cu turisti.30.06.20.la fel vizionarea unor fragmente din moastele Cuvioasei Parascheva.30-13.Plimbarea in zona Codrilor si efectuarea unor filmari si poze pentru placerea turistilor.20: 15. ghid vorbitor romana. 5.luna. ” Sf. 16.40:14.sosirea la Manastirea Hincu. engleza.sosirea in Chisinau.intimpinarea turistilor linga agentie. anul Continutul activitatii practice Servicii incluse: transport. Gheorghe” si “Sf. si 30 de minute pentru a face careva filmari si poze la natura.Data.6. Planul de calatorie a Destinatiei Capriana-Hincu: Grup de personae in numar de 10 din data de 12. 14.10. anul Continutul activitatii practice 5.40:10. In comparatie cu oferta descrisa de agentie excursia nu a durat 6 ore ci 8 ore.30:8.plecarea spre Chisinau. cheltuieli aditionale ale turistilor. Servicii neincluse: programe optionaele. rusa.2009: 7. 2 ore 40 de minute petrecute in drum. 10.30.30.sosirea la Manastirea Capriana. 9.40. dintre care 30 minute au fost pentru masa.20.30.masa luata la Manastirea Hincu de catre turisti. Contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice Agenţia de turism este obligată să încheie cu turistul un Nota conducator .30.vizitarea bisericii de vara in stil rus.ascultaraea liturghiei. 8.30. 12. 13.plecarea de la Manastirea Capriana. prinz traditional (la solicitare).7.

preţul pachetului de servicii. îmbarcare/debarcare în porturi şi pe aeroporturi. solicitările speciale ale turistului făcute cunoscute agenţiei de turism organizatoare sau celei detailiste în momentul efectuării comenzii şi acceptate de cele două părţi. clauze referitoare la preţul contractului. termenele în care turistul trebuie să transmită o eventuală reclamaţie pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractului de călătorie turistică. după caz. şi tarifele pentru anumite servicii: taxe de aterizare. excursiile sau alte servicii care sunt incluse în preţul total convenit al pachetului de servicii turistice. Continutul activitatii practice turistului privind anularea călătoriei turistice comandate. termenele şi modalitatea de plată.Data. răspunderea contractuală etc. anul Continutul activitatii practice nerespectării clauzelor contractuale. răspunderea agenţiei şi despăgubirea turistului în cazul Data. taxe de turist. posibilitatea de transfer al contractului de către turist Nota conducator unei terţe persoane şi modul de realizare a acestuia. dacă acestea nu sunt incluse în preţul pachetului de servicii turistice. drepturile şi Nota conducator obligaţiile părţilor.luna. cu indicarea cazurilor în care acesta poate fi modificat. ale agenţiei de turism detailiste şi ale societăţii de asigurări. al înlocuirii sau al neasigurării unor servicii. denumirea şi sediul/adresa agenţiei/agenţiilor de turism organizatoare şi. anul ruta. obligaţiile agenţiei/agenţiilor de turism în cazul anulării călătoriei.luna. vizitele. condiţiile de modificare şi de reziliere a contractului. eventualele modificări pe care agenţia de turism le poate aduce serviciilor cumpărate. .

Concluzie la capitolul V: In acest capitol am indicat formele de pastrare a documentatiei in cadrul agentiei de turism “INVIP-SERVICE”. prin care o persoana fizica sau juridica care se va numi asigurat. am analizat ce cuprinde programuloferta si am indicat planul de calatorie real si definitiv.Document oficial care dă cetătenilor unui stat dreptul de a se deplasa în altă tară. am anexat contractul de calatorie. prezentindu-i clauzele. Nota conducator Data. am descris si am anexat voucherul si am scris ce acte necesita turistul la plecarea din tara. Asiguratorul se obliga prin acesta contract sa plateasca asiguratului despagubiri in cazul in care evenimentele prevazute in contract au loc. Asigurarea.Însemnare. Turism intern (domestic tourism) .luna.luna. pentru a-i da valabilitate. am studiat nivelul utilizarii diverselor sisteme informationale in cadrul agentiei. Nota conducator . anul Continutul activitatii practice Pasaportul.este o forma de protectie bazata pe un contract.asigurator. pentru a-i confirma primirea etc. am analizat cum are loc structurarea informatiei in cea generala si profesionala. platind asiguratorului o suma de bani numita prima de asigurare. cedeaza anumite riscuri unei persoane juridice . parafă etc. anul Continutul activitatii practice Capitolul VI: Oferta agentiei de turism 6.1.Data. Viza. Am observat componenta fisierelor in cadrul agentiei. servindu-le acolo ca act de identitate. prezentind diferentele intre acestea doua. trecută de o autoritate pe un act.rezidentii unei tari date care calatoresc numai in interiorul acesteia.

luna. anul Continutul activitatii practice 6.Data. în vederea adoptării deciziilor şi strategiilor de marketing. Procesele si tehnicile utilizate de catre agentia de turism “INVIP-SERVICE” in procesul elaborarii excursiilor si vizetelor turistice vor fi prezentate in urmatoarele clasificari expuse ami jos.2. - care influenţează comportamentul turistului. cercetările descriprive urmăresc evaluarea principalelor caracteristici ale pieţei utilizând o gamă largă de metode statistice. utilizate pe larg în cercetări motivaţionale. Data. orientate spre cauzele marketingul turistic. - Nota conducator cercetări previzionale care îşi propun anticiparea evoluţiei variabilelor de marketing în viitor. studiile de piaţă pot fi clasificate utilizând următoarea tipologie: cercetări exploratorii. prin care se defineşte problema de cercetat. bazate pe teste de marketing. anul Continutul activitatii practice cercetări instrumentale cu ajutorul cărora se Nota conducator selectează şi se pun la punct instrumentele şi . se clasifică ipotezele de lucru precum şi alte aspecte privitoare la cercetare. În funcţie de obiectivele pe care şi le propun. cercetările explicative (cauzale) prin care se încearcă punerea în evidenţă a unor relaţii de tip cauză-efect între varibilele pieţei turistice. Aici se utilizează cu precădere metode econometrice.luna. Cercetarea de piaţă este un ansamblu de activităţi prin intermediul cărora. se asigură alegerea. folosind tehnici şi procedee specifice. cercetări experimentale. analiza şi utilizarea datelor cu privire la anumite aspecte ale acesteia.

resursele turistice naturale si antropice.luna. “Sf. anul alti factori.luna. ansambluri si rezervatii de arhitectura. monumente. Continutul activitatii practice si de fauna. Data. care este una din cele mai vechi manastiri ale Moldovei si include in sine cele 3 biserici “Adormirea Maicii Domnului”. monumente si ansambluri memoriale. patrimoniu turistic . Acest itinerar este facut atit de turistii nationali cit si de cei straini. la care se efectueaza plimbari in zona codrilor si zona ecologica Principalele resurse antropice vizitate in acest itinerar sunt: Manastirea Capriana.Data.. Principalele resurse naturale vizitate in acest itinerar sunt: elementele de flora si de fauna si peisajele frumoase ale naturii din Codri. elemente de folclor si arta populara etc. Itinerarul de baza promovat de agentia de turism „INVIPSERVICE” este vizitarea centrelor ale spiritualitatii in Codrii Moldovei: „Capriana-Hincu”. monumente tehnice si de arta. care include biserica de vara in stil rustic. zacaminte de substante minerale si . infrastructura turistica si bunurile destinate consumului turistic.bizantin(1835) si cea de iarna(1841) si deasemenea aici se afla un mic fragment din moastele Cuvioasei Parascheva. anul Continutul activitatii practice Manastirea Hincu. muzee. Gheorge” si Nota conducator . baza tehnico-materiala. situri Nota conducator arheologice.antropice: monumente arheologice. infrastructura generala. peisaje.

drumuri spre plajă amenajate special. a prestarii unor servicii turistice si medicale de o factura complexa si de un înalt nivel calitativ. Nevoia de comunicare si cultura tind sa devina teme dominante in consumul turistic oferind largi posibilitati de valorificare a patrimoniului socio-cultural turistic. chemate sa satisfaca cerintele vitale ale omului modern. - Nota conducator Turismul balnear este o forma de turism care a devenit un segment major al pietei turistice internationale. ). prin compoziţia sa Nota conducator . dar şi infrastructura care această expansiune (activităţi de comerţ. anul Continutul activitatii practice Uzual. Turism cultural care este forma de turism care are o piata de perspectiva si cu o piata elitista. turismul de litoral se leagă în principal de apele statoare mai exact de mări şi oceane. Turismul montan este o forma de turism specifica care incadreaza in sine resurse naturale si antroice. cu implicare tot mai profunda a stiintei si tehnicii.luna. anul - Continutul activitatii practice inclusiv fermele si pensiuile agroturistice. determinate de evolutia conditiilor de viata si a starii de sanatate a populatiei.Data. date fiind dimensiunile mari ale acestora. in care resursa naturala principala sunt muntii. spre care se centreaza importante mijloace materiale si umane.) - - Data.luna. etc. Turismul de litoral este ansamblul activităţilor turistice care se desfăşoară în spaţiul aflat în imediata apropiere a unei suprafeţe de apă. dezvoltarea turismului (staţiuni. Se includ aici. hoteluri. facilităţi legate de pescuit etc. Apa. dar şi pe oglinda acesteia. restaurante.

Negruzzi 4/2. Principalii concurenti ai agentiei de turism “INVIPSERVICE”. procura de la ele bilete direct pentru turisti si deasemean le furnizeaza partenerilor sai din Republica Moldova. Astfel: .2.”Holliday Service”. Negruzzi 6/2.”Test Tur”. care le furnizeaza anumite categorii de servicii sau chiar destinatii turistice.Pachetele turistice spre Egipt si Cehia sunt prestate de catre agentiile de turism “Damla Tur”.Iurie Gagarin 1.Biletele avia de la “AIR MOLDOVA” sunt furnizate de la agentiile de turism “Solei-Tur” si “Fly Travel” Agentia de turism “INVIP-SERVICE” conlucreaza direct cu asa companii aeriene internationale cum este “TURKISH AIRLINES”. 8.”Voiaj International”. . .Pachetele turistice pentru Bulgaria sunt furnizate de catre agentiile de turism “Milion druzei” sau “Calipso”.1. anul SERVICE”.luna. tinind cont de urmatorii factiori sunt: 1) Amplasarea agentiei de turism: “Damla Tur” bd.Data. anul Continutul activitatii practice Capitolul VIII: Factorii externi de influenta directa 8. Continutul activitatii practice situate in apropierea agentiei de turism “INVIP2) Marimea agentiei de turism: “Holiday Service”. ”Magellan” oficiul careia se afla chiar in centrul comercial Jumbo. Nota conducator .”SoleiTur”. Chisinau.Pachetele turistice spre asa destinatii ca Croatia. “Voiaj International” bd. .”Calipso” bd. Principalii furnizori de servicii turistice ai agentiei de turism “INVIP-SERVICE” sunt insasi concurentieii sai pe piata. “Echip 99” str. Ele toate fiind situate in sectorul Botanica or. “InterCangal” bd. Nota conducator Data.luna. Munetegru si Ucraina (Crimeea) sunt prestate de catre agentia de turism “Cruis live”. Decebal 23/2. Negruzzi 3.

. Gama de servicii pe care un turist le poate solicita în timpul unei călătorii turistice. în funcţie de: . familiaşi forma de turism în care se desfăşoară călătoria turistică a clientului interesat.luna. preferinţele. întrun cuvânt. anul Continutul activitatii practice Consumul turistic este o expresie a cererii solvialbile a populatiei pentru serviciile turistice. depinzând de însăşi forma de turism practicată. formele de transport.Data. rezultă că cererea turistică se manifestă practic într-un număr infinit de variante.luna.tipologia socioprofesională. este foarte variată. în decursul unui sejur de vacanţă sau în cadrul unei forme specifice de turism. de diversitatea produselor turistice în cadrul fiecărei forme de turism. de distanţa dintre localitatea de reşedinţă a turistuluişi locul unde se va realiza respectivul consum turistic. in timp si spatiu. . Consumul turistic este format din cheltuielile efectuate de catre consumator pentru achizitionarea unor servicii si bunuri legate de motivatia turistica. aspiraţiile etc. anul Continutul activitatii practice sejurului. modalităţile de cazare etc). Încercând o sintetizare a acestor multiple aspecte. de felul atracţiilor turistice majore care polarizează curentele turistice spre anumite destinaţii. de gusturile. într-o proporţie importantă. de puterea de cumpărare a clientului potenţial (cererea solvabilă)şi. de motivaţiile nevoilor sociale pentru servicii turistice ale clientelei potenţiale. de sezonalitatea activităţii turistice. nuanţate de la un client potenţial la altul. care isi gasesc echivalent in oferta turistica.caracteristicile tehnice ale voiajului efectuat (durata Nota conducator Data.caracteristicile tehnice ale voiajului efectuat (durata Nota conducator .

a timpului liberşi a sezonalităţii activităţii turistice. în consecinţă şi a repartiţiei inegale în timp şi Nota conducator . de obicei. vânătoarea sau pescuitul sportiv) legate de aceeaşi destinaţie a călătoriilor.luna. totodată. deşi în practica turistică se acceptă c l asi f i c are a cererii în periodică ş i ocazională (rară). printr-un consum periodic al aceluiaşi produs turistic. avându-se în vedere că. Din aceste considerente. anul Continutul activitatii practice 2) Dacă în consumul de mărfuri se poate stabili o anumită ierarhizare a formelor de modificare a cererii pentru diferite grupe de mărfuri. periodicitatea trebuie înţeleasă ca o manifestare generală a cererii de servicii turistice în cursul unei perioade de referinţă. 4)Periodicitatea cererii turistice este o funcţie a veniturilor disponibile. periodicitatea consumului turistic nu afectează decât într-o mică măsură aceeaşi ofertă de servicii la intervale apropiate. cererea turistică nu se caracterizează.luna. oferit la aceeaşi destinaţie a călătoriilor turistice. ca de exemplu cazul călătoriilor de afaceri (asimilate cu călătoriile turistice). care generează diferite forme de turism bazate pe Nota conducator o ofertă anuală periodică (de exemplu: turismul în Data. sau chiarşi în cazul unor forme cu predilecţie de turism (de exemplu. 3) Raţionamentul face în mod deliberat abstracţie de unele forme impuse de manifestare periodică a cererii turistice. în cazul recomandărilor medicale pentru anumite proceduri de tratament balneomedical care necesită repetare la intervale regulate de timp şi în aceeaşi staţiune turistică.Data. turismul estival pe litoral etc). Continutul activitatii practice anul staţiunile de sporturi de iarnă. În acest context merită să fie reamintit faptul că factorul esenţial al formării periodice (sezoniere) a cererii turisticeşi.

în cazul cererii pentru tratament balneomedicale).şi anume: . Evident. tarifele.luna. Continutul activitatii practice anul produsele turisticeşi pentru destinaţiile de vacanţă. Cu anumite excepţii (de exemplu. În practica turistică. cu diferenţieri sensibile în ceea ce Nota conducator priveşte aspiraţiileşi manifestările lor de cerere pentru Data. Prin analogie cu cererea de mărfuri. fiind în general mult m sensibil influenţată de nivelul veniturilor populaţieişi de nivelul tarifelor pentru aranjamentele (pachetul de servicii) turistice. În egală măsură trebuie cunoscuteşi obiceiurile de a călători ale cetăţenilorşi motivaţiile care-i incită să întreprindă călătorii în scopuri turistice. valorile pe care le vor îmbrăca coeficienţii de elasticitate depind de natura produsului turisticşi de naturaşi categoria cumpărătorilor virtuali ale căror niveluri de venituri sunt luate în considerare.Data. însăşi cererea fermă comportă în toate împrejurările un grad ridicat de urgenţă şi se manifestă cu elasticitate variabilă la diferite categorii de populaţie.turişti pentru care constrângerile economice nu sunt de Nota conducator . distanţaşi durata călătoriilor nu sunt singurele elemente care pot influenţa cererea turistică. cererea turistică este mai puţin legată de condiţiile de existenţă ale populaţiei decât cererea de mărfuri. analiştii disting trei categorii principale de turişti. Nivelul veniturilor. elasticitatea cererii turistice se exprimă prin intermediul coeficienţilor de elasticitate. anul Continutul activitatii practice adoptat clasificarea cererii in ferma si spontană. ordinea de urgenţă a satisfacerii nevoilor pentru mărfurişi pentru servicii turistice se manifestă ş i ea diferenţiat de la o categorie de populaţie la alta.luna. Ca rezultat al elasticităţii nevoilor de consum ale populaţiei.

Continutul activitatii practice anul mun. (2) Activitatea de turism se desfasoara in conformitate cu prevederile Constitutiei. Agenţia are statut de persoană juridică.2000 din Monitorul Oficial al R.Data. cu sediul în Data. cu urmatoarele DISPOZITII GENERALE: Articolul 1.luna.54-56 din 12.2000. precum şi modul de organizare a acesteia. prezentei legi.798XIV din 11. REGULAMENTUL privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Turismului (fragment din hotarirea Guvernului Republicii Moldova) I. DISPOZIŢII GENERALE 1. precum Nota conducator . Obiectul prezentei legi (1) Prezenta lege stabileste principiile juridice. dispune de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova. 2. atribuţiile şi drepturile Agenţiei Turismului (în continuare – Agenţie). anul Continutul activitatii practice unei legi primordiale LEGEA REPUBLICII MOLDOVA: In care un loc aparte il are Legea turismului cu Nr. 3. altor acte normative adoptate in baza acestora. Parlamentul adopta prezenta lege organica.Moldova nr.05. drepturile si obligatiile agentilor economici care desfasoara activitate de turism.Chişinău. precum si statutul turistilor.luna. Agenţia este o autoritate administrativă centrală de Nota conducator specialitate subordonată Guvernului. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Turismului (în continuare – Regulament) stabileşte misiunea. sociale si economice de organizare a turismului in Republica Moldova. determina competentele autoritatilor publice in domeniul turismului.02. funcţiile. precum si tratatelor internationale la care Republica Moldova este parte. care elaborează şi promovează politica statului în domeniul turismului.

Data. anul Continutul activitatii practice consumatorul ca factor de influenta asupra activitatii agentiei si cum aceasta le gestioneaza.luna. care contine reglementarile sale pentru activitatea legala a agentiei de turism. am caracterizat Nota conducator . anul Continutul activitatii practice Concluzie la capitolul XI: In acest capitol am indicat obiectivele activitatilor promotionale a agentiei de turism “INVIP-SERVICE” si functiile acestora. Nota conducator Data. Deasemenea am apelat la legislatia Republicii Moldova. conform careia am vazut leagea de baza privind turismul.luna.

anul Continutul activitatii practice Capitolul X: Politica de preturi a agentiei de turism 10. ceea ce motiveaza tot mai mult clientii ca sa procure toata gama de servicii la un Nota conducator Data.2. dar deasemeana agentia face careva reduceri daca clientul va procura pachetul “all-inclusive”.luna. Sistemele de preturi in agentia de turism “INVIPSERVICE” variaza in functie de citiva factori: -numarul serviciilor: daca clientul isi doreste toata gama de servicii turistice (de baza: transport. II)1)Pcritic=CMV x Q + P/ Q + TVA (pentru o unitate). Aceasta este metoda pretului critic: in cazul pretului critic sunt cazuri in care se recupereaza doar cheltuielile suportate. cazare. 2)P=CT=aProfit+TVA. anul Continutul activitatii practice pret destul de accesibil. P=CMV x Q x CF + P/Q + TVA (pentru o unitate de produs). care la fel sunt platite in functie de numarul acestora.20% 3)TVA=Comision x 0. Acestea 2 formule de calcul sunt specifice metodei de calcul a pretului costului. Deasemenea clientul mai are facilitatea de a alege servicii suplimentare. Alte modalitati de calcul a preturilor: I)1)P=CT+Profit+TVA. alimentatie.Data. avind si ele careva Nota conducator .luna. agrement) acesta va plati o suma mai mare decit daca ar procura doar unu sau doi (transport.20% 4)Pretul de realizare a pachetului turistic=Total cheltuieli directe+Comision+TVA. 10.1. cazare). In agentia de turism “INVIP-SERVICE” tehnica de formare a pretului la pachetul turistic este urmatoarea: 1)Total cheltuieli directe=Cazare+Comision+Transport 2)Comision=Total cheltuieli directe x 0.

taxa hoteliera. De exemplu: Cotele de aplicare a TVA: Cota standard: 20 % .accizele. anul Moldova. . anul Continutul activitatii practice impozitele regelementate de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.taxa pentru amenajarea teritoriului. In Republica Moldova se percep urmatoarele impozite si taxe: Impozite si taxe generale de stat: .TVA(20 %) . orasenesti si satesti (comunale).luna.luna.impozit privat. .taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de calatori pe rutele municipale. Impozitele si taxele sunt plati fiscale obligatorii pentru contribuabili varsate in bugetul de stat la termenele prevazute de lege.alte impozite si taxe: taxa pentru folosirea resurselor naturale. Impozite si taxe locale: .la piine si produsele de panificatie.taxa vamala.taxa pentru unitatile comerciale si / sau de prestarile de deservire sociala. Cote reduse: Continutul activitatii practice importate si a livrarii efectuate pe teritoriul Republicii Nota conducator 8 % .din valoarea impozitabila a marfurilor si serviciilor Nota conducator Data. . la lapte si . taxa de piata. . .impozitul pe bunuri imobiliare. . etc. .Data. .impozitul pe venit (0 %).taxe rutiere. .

Data. anul Continutul activitatii practice b) preturi diferentiate pe tipuri de produse turistice. care achita preturile intr-un timp mai scurt. Nota conducator .se acorda clientului pentru a-i incuraja cererea pe timpul cit nu este asigurata folosirea capacitatilor disponibile. anul Continutul activitatii practice 10.sejururile fiind regressive in raport cu acest element.acordate intermediarilor. precum si venituri mai mari firmelor de turism. c) preturi diferentiate in functie de perioada. care se acorda distribuitorilor pentru serviciile pe care acestia le pun la dispozitia firmelor prestate.4. de transport.luna. e) bonificatiile promotionale. Nota conducator Data.se acorda de catre unele firme turistice. In agentia de turism “INVIP-SERVICE” se practica urmatoarele strategii de formare a preturilor: Strategia rabaturilor si bonificatiilor: rabaturi sau bonificatii la plata in avans. chiar daca nivelul costurilor sunt aceleasi. a) rabaturi pentru grupe de turisti. c) bonificatii comerciale. etc.constind in reducerea preturilor acordate clientilor.luna. care solicita durate mari ale sejururilor(tarifele pe zi. grupurile asigurind o mai buna folosire a capacitatilor disponibile de cazare. d) preturi diferentiate in functie de amplasament.reduceri functionale. Ea consta in: a) preturi diferentiate pe categorii de turisti. d) reduceri extrasezon. b) prime cantitative.stimuleaza turismul de masa. care participa la promovarea productiei turistice. Strategia preturilor diferentiate: presupune ca produsele turistice sa se vinda la preturi diferite. iar total degresiv).

anul Continutul activitatii practice Capitolul XI: Analiza indicatorilor de activitate a intreprinderii 11. a preturilor differentiate sic ea de modificare a preturilor. nivelul calitatii acestora si numarul persoanelor.1. iar in final am completat si am detewrminat pretul de vinzare conform formularului “Analiza de pret”. Nota conducator Data. Deasemenea am descries strategiile de formare a apreturilor si anume strategia rabaturilor si bonificatiilor.afluxul de avantaje economice generate in Nota conducator .Data. Venituri din vinzari (volumul din vinzari sau vinzarile nete). Am studiat modul de calculare si transfer a taxelor si impozitelor la bugetul de stat.luna. Am studiat si am analizat sistemele de preturi existente in functie de numarul serviciilor.luna. anul Continutul activitatii practice Concluzie la capitolul X: Conform acestui capitol am analizat tehnica de formare a preturilor la pachetele turistice din cadrul agentiei de turism “INVIP-SERVICE” si am descries modul de formare a pretului finit de realizare pe piata.

. fie cu actiune directa sau cu actiune indirecta. 4) Analiza structurala a veniturilor din vinzari in functie de termenul de plata. Pretul pentru produsele turistice pot fi platite de catre consummator sub 2 forme: a) inaintea consumarii produsului turistic. sectoare.consumul de resurse economice evaluate in bani pentru infapuirea circulatiei marfurilor de la producatori la consumatori. b) in timp direct al consumului de produs turistic.Data. pe care agentul economic le efectueaza pentru producerea si Nota conducator .luna. Cheltuielie de circulatie. Notiunea de cheltuieli de circulatie este identical cu Nota conducator Data. Eficienta activitatii turistice este evaluata prin marimea costurilor sau a cheltuielilor determinate de circulatia produsului turistic de la producator la consummator.modificarea si modernizarea bazei tehnco.luna. b) prin virament. Modificarea VV din cadrul agentiei de turism “INVIPSERVICE” este influenta de careva factori. .factorii estetici. anul Continutul activitatii practice termenul de cost de productie. Se cunosc urmatorii factori fac modificari in dinamica structurii de vinzari: . .modificarea volumului productiei. care sunt totalitatea cheltuielilor corespunzatoare consumului de factori.factorii conjuncturali. 3) Analiza structurala a vinzarilor pe forme de achitare: a) se poate face analiza VV obtinute in numerar. zone. anul Continutul activitatii practice veniturilor din vinzari se studiaza pe segmente de piata.modificarea preturilor pentru produsele vindute.materiala. .

Nivelul relative al cheltuielilor de circulatie: Ch=CT / VV x 100% . Ritmul reducerii (cresterii nivelului relative al cheltuielilor de circulatie). anul Continutul activitatii practice In dependenta de volumul activitatii economice: -Cheltuieli variabile.diferenta dintre nivelul relative al cheltuielilor din perioada curenta sic el din perioada de baza.Cheltuieli inidrecte (indirect participa la fabricarae productiei. . 2. Pentru a masura cheltuiielile de circulatie.expresia monetara a fiecarei profitului.cheltuieli adminstrative).luna.este dat raportul procentual dintre cuantumul reducerii si nivelul relative al cheltuielilor in perioada de baza: Rch=Q / Ch0 x 100 %.Data.nivelul raportual al cheltuielilor. In functie de evidentierea cheltuielilor in scopul urmaririi eficientei economice pe fiecare unitate operativa: . cheltuieli servind la calcularea tuturor indicatorilor economici de rezultate si in primul rind a Nota conducator Data. anul Continutul activitatii practice 5.Cheltuieli directe(direct participa la fabricarea unui produs). Cuantumul cresterii sau reducerii nivelului relativ al cheltuielilor de circulatie. Nivelul absolut al cheltuielilor.datorita reducerii nivelului relativ al cheltuielilor de circulatie se calculeaza prin inmultirea cuantumului reducerii nivelului relativ al Nota conducator . a urmari dinamica lor si a le corela cu volumul activitatii economice se folosesc diferiti indicatori absolute si relative. 3. . sau dintre nivelul relativ estimat si cel efectiv realizat: Q=Ch1-Ch0. 4. de nivel si de dinamica: 1.luna. Economia relativa de cheltuieli.Cheltuieli constante.

luna.se formeaza in urma V si Ch. din activitatile operationale.obtinut de intreprindere. 6) Profitul exceptional. in cursul perioadei de gestiune din toate tipurile de activitati si de rezultatul exceptional. 7) Profitul pina la impozitare. 4) Majorarea sau reducerea preturilor.este detinut in urma rezultatelor evenimentelor si operatiilor exceptionale neprevazute. Analiza factoriala a profitului presupune stabilirea si calculul influentei factorilor. în Nota conducator . Rata rentabilităţii financiare măsoară. Acest tip de profit mai e numit ca profit contabil.Data. 2) Structura si sortimentul produselor vindute 3) Costul produselor vindute. financiare. 8) Profitul net. de investitii.financiara. anul Continutul activitatii practice Rentabilitatea financiară exprimă corelaţia dintre profit şi capitaluri în calitatea lor de surse de finanţare a activităţii întreprinderii.este rezultatul financiar obtinut de intreprindere in cursul perioadei de gestiune. privind impozitul pe venit si se determina ca diferenta dintre profitul pina la impozitare si cheltuielile privind impozitul pe venit. anul Continutul activitatii practice 4) Profitul din activitatea financiara. Nota conducator Data.profit care ramine la dispozitia intreprinderii dupa calcularea cheltuielilor. 5) Profitul din activitatea economico. care au contribuit la modificarea in dinamica a partilor componente ale profitului: 1) Venitu din vinzari.luna. este legat de modificarea structurii Capitalului Propriu si Mijloacelor imprumutate.

producţie şi desfacere. ca indicator economic. anul Continutul activitatii practice activităţii unei întreprinderi.capitalul propriu.profitul brut. Pb. Pn.capitalul permanent.Data.rentabilitatea economică.profitul net. deoarece reflectă rezultatele obţinute ca urmare a trecerii prin toate stadiile circuitului economic: aprovizionare. Kp Kpr + Kî Nota conducator în care: Re. respectiv modul în care acesta utilizează ansamblul resurselor de capital aflate la dispoziţia sa. 1) Rata rentabilităţii economice se exprimă ca raport între rezultatul exerciţiului înainte de impozitare (profit brut) şi capitalul total (propriu şi împrumutat). În acest caz rata rentabilităţii economice arată performanţa economică a întreprinderii. anul în care: Continutul activitatii practice Nota conducator Kpr.luna. Rata rentabilităţii financiare este influenţată de pârghia . la resursele consumate sau la rezultatele obţinute în urma vânzării produselor. în funcţie de modul de raportare a profitului brut sau net la capitalul total sau capitolul propriu. Kp. poate avea mai multe forme. denumit şi capital permanent: Re = Pb Pb * 100 = * 100 . 2) Rata rentabilităţii financiare se determină ca raport între rezultatul după impozitare (profitul net) şi capitalul propriu: Rf = Pn * 100 .luna. Kpr Data. Rata rentabilităţii.

Analiza ratei pe produs turistic pentru agentia de turism “INVIP-SERVICE” trebuie să pună în evidenţă.luna.luna. această analiză trebuie să evidenţieze produsele Data. influenţat la rândul său de capitalul fix şi capitalul circulant. profitul pe produs turistic şi rata rentabilităţii pe produs turistic. anul Rv = Continutul activitatii practice Pr ∑q( s) p − ∑q( s)c *100 * 100 = ∑q * p ∑q( s) p Nota conducator Acest model cunoaşte aceiaşi factori de influenţă ca şi rata rentabilităţii resurselor consumate. Kc – capitalul circulant al întreprinderii. Continutul activitatii practice anul a căror profit şi respectiv rată a rentabilităţii sunt situate sub un nivel acceptabil pentru firmă. c. iar ca factor calitativ se prezintă rezultatul curent al exerciţiului. ori chiar renunţarea Nota conducator .Data. Calculul influenţelor are loc în mod asemănător cu cazul ratei rentabilităţii resurselor consumate. situaţi în aceeaşi ordine de condiţionare: s. Ca factor cantitativ apare în acest model capitalul avansat. prin stabilirea factorilor care au determinat abaterile respective faţă de program şi propunerea unor măsuri de îmbunătăţire a situaţiei. pe de o parte. 4) Rata rentabilităţii capitalului avansat (ocupat) are următoarea exprimare: Ra = Rc Re + Rf * 100 = * 100 Kt Kf + Kc în care: Kf – capitalul fix. Pe de altă parte.2. p. situaţia îndeplinirii prevederilor la cei doi indicatori. Rc – rezultatul curent al exerciţiului. prin aplicarea metodei substituţiei în lanţ. pentru viitor existând alternativa creşterii rentabilităţii acelor produse turistice sau restrângerea producţiei turistice. cu factorii săi indirecţi: rezultatul de exploatare (profitul de exploatare) şi rezultatul financiar: 11.

Adaosurile comericale reprezentind acel procent cuvenit lucratorului din suma de vinzari efectuate in curs de o perioada anumita.se acorda personalului care lucreaza in conditii de efort fizic ridicat. De exemplu in sezon exista procentul sau de adaos comercial la salariu si in extrasezon tot asa.totalitatea bunurilor si serviciilor ce pot fi cumparate cu ajutorul salariului nominal. Factorii care contribuie la sporirea salariului in cadrul agentiei de turism “INVIP-SERVICE” sunt anumite procente de la volumul vinzarilor facute in diferite perioade. Continutul activitatii practice anul 6) Spor de vechime in munca. ce se desfasoara in conditii nedorite sau pentru prestarea muncii in situatii speciale.Data. Stimulentele.2. 4.. Sporul de salariu.suma platita salariatului pentru al atrage si mentine la locul de munca. adaosurile la salariu sunt in functie de sezonalitate.luna.un adaos la salariul de baza si sunt atribuite angajatilor in functie de performantele obtinute. de regula o luna. daunatoare sanatatii la temperature inalte sau scazute. Se cunosc 3 categorii de stimulente: Nota conducator . angajatul in cadrul intreprinderii pentru munca prestata. 2) Spor pentru ore lucratoare suplimentar peste programul normal de munca. anul Continutul activitatii practice angajatul in cadrul intreprinderii pentru munca prestata.luna. Data. Se cunosc urmatoarele categorii la salariu: 1) Spor pentru conditiile de munca. 7) Salariul real. Nota conducator 5) Spor pentru munca prestata in zilele de sarbatoare (100%). 4) Spor de munca prestata in zilele de odihna(100%200%). 3) Spor pentru munca prestata in timp de noapte (22:00-6:00).

am analizat factorii care contribuie la sporirea salariului angajatilor in functie de rezultatele economico-financiare a agentiei. facind acelasi lucru pentru stimulente si recompense.luna. anul Continutul activitatii practice Concluzia generala pentru practica de diploma pe parcursul efectuarii acesteia. Am prezentat formele existente de salarizare a angajatilor. am mentionat si clasificat sporurile de salariu. anul Continutul activitatii practice Concluzia la capitotlul IV: Cu ajutorul acestui capitol am studiat si am descris cum are loc salarizarea in cadrul agentia de turism “INVIP-SERVICE”. in incinta agentiei de turism “INVIP-SERVICE” (7 saptamini): Nota conducator .luna. Nota conducator Data.Data. la locul practicii.

pina la strategiile de marketing si cele financiare. dobindind noi cunostinte practice in domeniul turismului si anume latura agentiei de turism. anul Continutul activitatii practice Nota conducator . anul Continutul activitatii practice efectuat cu clienti si ofertele propuse lor.Data. Practica a fost foarte reusita pentru mine. Nota conducator Data. folosite de aceasta in activitatea sa de zi cu zi. ceea ce s.luna.luna.a implimentat foarte reusit pe linga cunostintele practice despre hotel si restaurant acumulate in anii precedenti de studii.

luna.luna.Data. anul Continutul activitatii practice Nota conducator . anul Continutul activitatii practice Nota conducator Data.

anul Continutul activitatii practice Nota conducator Data.Data. anul Continutul activitatii practice Nota conducator .luna.luna.

Data. anul Continutul activitatii practice Nota conducator .luna.luna. anul Continutul activitatii practice Nota conducator Data.

Data. anul Continutul activitatii practice Nota conducator .luna. anul Continutul activitatii practice Nota conducator Data.luna.

luna.luna. anul Continutul activitatii practice Nota conducator Data. anul Continutul activitatii practice Nota conducator .Data.

luna.Data. anul Continutul activitatii practice Nota conducator . anul Continutul activitatii practice Nota conducator Data.luna.

Data. anul Continutul activitatii practice Nota conducator . anul Continutul activitatii practice Nota conducator Data.luna.luna.

luna.luna. anul Continutul activitatii practice Nota conducator Data. anul Continutul activitatii practice Nota conducator .Data.

luna.luna. anul Continutul activitatii practice Nota conducator Data.Data. anul Continutul activitatii practice Nota conducator .

anul Continutul activitatii practice Nota conducator .luna.luna. anul Continutul activitatii practice Nota conducator Data.Data.

luna.Data. anul Continutul activitatii practice Nota conducator Data. anul Continutul activitatii practice Nota conducator .luna.

luna.luna.Data. anul Continutul activitatii practice Nota conducator . anul Continutul activitatii practice Nota conducator Data.

luna. anul Continutul activitatii practice Nota conducator Data.Data.luna. anul Continutul activitatii practice Nota conducator .

Data. anul Continutul activitatii practice Nota conducator Data. anul Continutul activitatii practice Nota conducator .luna.luna.

anul Continutul activitatii practice Nota conducator . anul Continutul activitatii practice Nota conducator Data.luna.luna.Data.

luna.Data. anul Continutul activitatii practice Nota conducator Data.luna. anul Continutul activitatii practice Nota conducator .

anul Continutul activitatii practice Nota conducator . anul Continutul activitatii practice Nota conducator Data.luna.luna.Data.

Data. anul Continutul activitatii practice Nota conducator .luna.luna. anul Continutul activitatii practice Nota conducator Data.

luna. anul Continutul activitatii practice Nota conducator .Data.luna. anul Continutul activitatii practice Nota conducator Data.

luna.luna.Data. anul Continutul activitatii practice Nota conducator Data. anul Continutul activitatii practice Nota conducator .

anul Continutul activitatii practice Nota conducator . anul Continutul activitatii practice Nota conducator Data.Data.luna.luna.

Data. anul Continutul activitatii practice Nota conducator Data. anul Continutul activitatii practice Nota conducator .luna.luna.

anul Continutul activitatii practice Nota conducator Data.luna. anul Continutul activitatii practice Nota conducator .luna.Data.

Data. anul Continutul activitatii practice Nota conducator Data.luna.luna. anul Continutul activitatii practice Nota conducator .

Data. anul Continutul activitatii practice Nota conducator .luna. anul Continutul activitatii practice Nota conducator Data.luna.

luna.luna.Data. anul Continutul activitatii practice Nota conducator Data. anul Continutul activitatii practice Nota conducator .

Data.luna.luna. anul Continutul activitatii practice Nota conducator . anul Continutul activitatii practice Nota conducator Data.

anul Continutul activitatii practice Nota conducator . anul Continutul activitatii practice Nota conducator Data.luna.Data.luna.

luna. anul Continutul activitatii practice Nota conducator . anul Continutul activitatii practice Nota conducator Data.luna.Data.