You are on page 1of 6

LEGENDA URBAN

DEFINI IE. TR S TURI. LEGENDE

GHEORGHE MIRELA-LAURA LLR-LLS, AN II, SERIA I,GR. 4

Äasmut´ ( apocriphal story much told) sauÄurban legend´. Exist diverse puncte de vedere în ceea ce prive te legenda urban realist. dar afirma ie sau explica ie pseudo tiin ific . care mai de care mai aproape de în elesul s u. Cuvântul Älegend ´ provine din francezul Ä légende´. Carl W.wordpress.com/legenda urbana .wordpress. Aceast delimitare nu a fost primit bine de c tre i Vazsonyi concluzionând c nu se poate face o astfel de i invers fiind vocea naratorului. întâmplare paranormal . nu pe persoan în mod special. anume le-a împ r it în fabulat cei care studiau conceptul.´ Acesta î i contureaz defini ia bazându-se pe studiul lui Robert A. ceea ce schimb o fabulat într-o memorat în care acesta poveste te. unde era denumit Äcontemporary legend´.´ Putem vorbi fic iune. Termenul sugereaz ideea c aceste crea ii folclorice ar relata evenimente reale. care înseamn Äceea ce trebuie citit´. conceptului de Älegend urban ´ i s-au dat mai multe defini ii. se bazeaz pe o singur experien sale. Von Sydow a f cut pentru prima dat distinc ia între aceste povestiri. de asemenea apt s fie atât nara iune. respectiv pe ce se întâmpl cu o anumit persoan . adic un text care con ine cel pu in un episod narativ ( de tip povestire. în special în detalii. cât i conversa ie. care sus ine c legenda urban este Äo poveste. nu au o form stabilit . joc de cuvinte.De-a lungul timpului. Degh i i memorat . Georges. i de defini ia lui Gillian Bennett. convingere impus de legendele istorice sau de cele despre vie ile sfin ilor. Într-o astfel de povestire. se reproduc pe cale oral iar importan a lor const în eveniment. Putem vorbi despre aceste aspecte ca despre tr s turi clasice ale legendei urbane. În momentul în care legenda urban începe cu formula: Äun prieten de-al unui prieten 1 2 www.com natiunicontemporane. banc. ov ie între fapt i care const în caracterizarea legendei urbane ca Äun gen în stare s este. 1 Putem vorbi de câteva dintre defini iile vehiculate. împ rt i un text care nu con ine elemente narative (de tip zvon. întâmplare cotidian cu o dezvoltare nea teptat ). confuzie sau gaf lingvistic . felul de a povesti este primordial esen ial. i anume : Constantin Eretescu spune c legenda urban este Ägenul folcloric cel mai productiv în societatea contemporan . Aceste Ä friend of a friend`s tale´ sunt pove ti care reconstruiesc realistatea într-un mod . pun accent pe aspectul psihologic. modul i delimitare.2 i caracteristicile indu-se din natura ambelor moduri dominante în cultura noastr (englez ). iar Älegenda urban ´ provine din mediul anglosaxon.

sus inând c cele i rezultat.pentru a îmbina frica dou sunt interdependente. Putem spune îns c îmbinarea con inutului cu forma nu reprezint tr s tura definitorie a unei legende. Dup cum afirm Beverly. iar pe perete era scris cu sânge urm torul mesaj: ´Nu-i a a c te bucuri c nu ai aprins lumina?´ Legenda urban este caracterizat de fric . ceea ce înseamn c elimin orice diferen diferen iaz în primul rând prin factorul psihologic. fiind tr s tura care primeaz într-o astfel de povestire. Schmidt sus ine c legenda e Äepic-dramatic ´. deoarece Äare abilitatea de a organiza un set complex de factori din mediu. Pentikainen a stabilit o leg tur între structura legendei Structura unei legende const în orientare. ac iunea complicat i func ia ei. nu acoper întreaga sa caracterizare.de-al unui alt prieten mi-a povestit c ´ credibilitatea dispare.caracteristic unic . Structura difer în func ie de motivul pentru care este spus legenda. form elastic . Bengt af Klintberg i de lung durat -cele care i legend . putem spune c fiecare dintre cele dou concepte are propriile caracteristici Legenda spune c o tân r student s-a întors noaptea târziu de la o petrecere deranjeze colega de camer . Diminea a când s-a trezit. Ne treze te interesul ceea ce este neobi nuit. ca s nu î i i-a scos pantofii i s-a b gat direct în ii i tensiunii. William Jansen a împ r it legendele în: de scurt durat -cele care nu supravie uiesc timpului supravie uiesc. respectiv expresie a pove tii cu o form definit . Cu toate i se considerând c nu exist nicio diferen su tinea c termenul de Älegend urban ´ este o reflexie a zvonului. este o i credin elor colective. a v zut cadavrul colegei în patul vecin. Ernst Bernheim i Gordon Allport au echivalat termenul de legend cu cel de zvon. legenda urban ÄMoartea colegei de camer ´ este valabil în continuare datorit acestui factor psihologic. F. interlocutorul dându. . pat. dorin reprezentare simbolic a experien elor i evenimente din societate. ceea ce nu putem în elege.´ Vom prezenta i pe func ia sa între zvon acestea. nu a mai aprins lumina. ceea ce nu putem st pâni. Barnes sus ine c termenul Äurban ´ nu se refer la caracterul s u geografic. ci la cel sociopsihologic. Mai mult. ingrediente necesare mai ales în legenda urban . contribuie la men inerea anxiet legenda pentru a ti mai bine despre ce este vorba: i.i seama c povestea nu este real . Accentul trebuie pus psihologic . i dorin a. W. între cele dou concepte.

care aproape c le in . le putem remarca în diferitele pove ti cu substrat psihologic spuse de-a lungul dovada fiind c povestea a fost spus pân la cap t. un miros în ep tor n p di culoarul. Mai introducem câteva legende urbane pentru a ar ta mai de aproape caracteristicile acestora: i având impact în realitate.. s-au pupat. Ulrika Wolf-Knuts este de p rere c legenda urban apar ine tradi iei colective i depinde în mare m sur de felul în care este prezentat . formul introdus pentru a face con inutul s fie veridic. legendele.Legenda urban se diferen iaz de cea propriu-zis prin abilitatea celui care o relateaz . În camera b rbatului. aceast . s-au cunoscut mai bine si la sfâr it. fiind i ale legendei urbane spus într-un mod serios pentru a p rea real . pove tile sunt spuse pornindu-se de la premisa c .´ Pot fi observate aici câteva din tr s turile clasice ale legendei urbane. Au schimbat doar numerele de telefon. Felul în care legendele urbane sunt relatate este esen ial pentru impactul pe care vor s -l produc asupra receptorului. Prietena prietenei mele nu i-a revenit pân în ziua de ast zi. ucise si l sate s putrezeasc . Dac basmele. Când ap ru în prag. iar cele care au auzit povestea nu au c lcat de-atunci în vreun club. aceast nesiguran îndoial c poate la un moment dat a fost a a cum se spune. se sperie când î i v zu reflexia în oglindã: câteva bube mari. îi acopereau fa a. pe când se îmbraca s mearg la facultate. Ea l-a refuzat. urâte. iar cei doi politi ti au p truns cu for a. A doua zi.. ÄDomni oar . legendele urbane au acest element-surpriz . De fric . dar astfel de bube apar dup contactul cu un cadavru´. Georgina Smith spune despre acestea c reprezint un gen unic în foclor. îi spuse medicul fetei.bubele´ spune medicul i mai apoi ce îi i este prezent în acela i timp dorin a de a afla ce s-a întâmplat mai departe. nu vreau s v sperii. Apare apoi elementul care produce frica. care a venit într-un suflu. Povestea începe cu Ä mia zis o prieten c unei prietene de-ale ei i s-a întâmplat«´. b rbatul a chemat-o la el acas . Acesta a chestionat-o în leg tur cu seara precedent . dup cum afirm Noel Williams. S-a agitat imediat si i-a sunat o prieten . Luând în considerare toate aceste caracteristici ale legendei în general vremii: ÄMi-a zis o prieten c o prieten bun de-ale ei de 20 de ani a mers într-o sear într-un club din ora . nu mai pu in de trei fete. S-a Äcombinat´ cu un tip. în special. Poli ia fu alertat imediat si în câteva ore doi ofi eri îi b teau b rbatului în u . violate. fiind diferite de toate celelalte nu sunt adev rate. fata a recunoscut totul. Fetele s-au hot rât s mearg la doctor. Tot astfel.

chiar dac nimeni nu gustase vreodat acolo ficat de om. Dac auzi i sunete suspecte sau vi se pare c arat bizar este pentru c acolo se afl una dintre cele dou adrese ale diavolului în Bucure ti. Dar tie. pe care buc tarii le luau de la morga Spitalului Militar. A fost convins. în schimb. peronul periculos cu o l ime de mai pu in de un metru. Acestea sunt doar câteva din legendele urbane care circul în Bucure ti povestea s par cât mai veridic . pe lâng Academia Militar . în mod excep ional. a lui În nop ile cu lun plin se poate vedea foarte clar. c sta ia de la Roman nu f cea parte din planul ini ial. toat lumea tia c la restaurantul Budapesta se servesc organe umane g tite. În anii 70. i nu numai. chiar dac nimeni nu cunoa te pe cineva care s depun vreo m rturie. Orice bucure tean informat tie c povestea este adev rat . i poate fi recunoscut dup crucea strâmb de deasupra turlei. deci apar in tradi iei colective iar maniera în care sunt relatate este cât mai serioas pentru ca .Dac ave i chef într-o sear s be i ceva în Que Passa i trece i pe Strada Praporgescu. pe cineva care tie pe altcineva care chiar a p it-o. din umbre. Ceau escu a considerat c de la Universitate pân la Victoriei ajunge o sta ie. Barb Albastr a ucis acolo dou femei i alteia i-a chinuit sufletul pân i-a luat singur via a. A doua locuin El Diablo se afl în Panduri. fi i pu in aten i la num rul 19. A a se explic aspectul neglijent. 666 scris pe perete. de exemplu. Muncitorii de la Metrorex tiu. s introduc Pia a Roman pe harta Metrorex în ultima clip .

ÄCultura popular în Äeonul´ globaliz rii : clone.2012 .com/ legenda urban accesat pe 18. pp.BIBLIOGRAFIE 1.wordpress. natiunicontemporane. Constantinescu.01. A survey of legend. Tangherlini. 371-382 2. Nicolae. grefe i implanturi´ 3. Timothy.