You are on page 1of 48

Ministerul Educației al Republicii Moldova Academia de Studii Economice Facultatea de Business și administrarea afacerilor Specialitate: Turism si servicii hoteliere

Urbanism Comercial
Studiu de Caz:

Analiza zonelor aferente orașului Chișinău

Realizat de: Petcu Victoria, Mocanu Anna, Gritcan Cristina, Balan Diana Grupa T-293

Chisinau 2011
Obiectivele acestui studiu de caz sunt:
1

1. Cunoașterea zonelor de influență ale orașului; 2. Evidențierea principalilor indicatori ai studiilor de economie urbană; 3. Stabilirea gravității comerciale a orașului Chișinău.
Iar obiectivul principal este determinarea principalelor parametrilor spațiali și economici a zonei de atracție dinafara cadrului urban pentru evaluarea influenței exercitate de aceste zone asupra cererii din sfera bunurilor și serviciilor. Vom începe studiul de caz cu informații generale despre or. Chișinău.

Municipiul Chișinău
Chișinăul este un important centru administrativ, politic, științific, cultural și nu în ultimul rînd turistic al republicii Moldova. Situat pe șapte coline, orașul este unul de o frumusețe impresionantă. Orașul este situat la 47002* latitudine nordică și 28850 longitudine estică și are o suprafață de cca 120 km pătrați. În anul 1989, în municipiul Chişinău populaţia a constituit aproximativ 721.900 mii persoane, iar până în 2010 a crescut la 786.300 persoane, adică cu aproape 9%, conform analizei realizate de conferenţiarul universitar Vitalie Sochircă şi prezentată la 23 aprilie 2010, în cadrul conferinţei ştiinţifice internaţionale „Evoluţia demografică şi politicile demografice. Evoluţia populaţiei municipiului Chişinău a avut loc majoritar pe seama creşterii populaţiei din zonele rurale ale municipiului. Astfel dacă în anul 1989 în sate trăiau 9.700 persoane, atunci în 2010 populaţia rurală a municipiului Chişinău a fost de 69.100 persoane, ceea ce înseamnă de 7 ori mai mult faţă de 1989. Municipiul Chişinău cuprinde 35 aşezări umane, dintre care 7 aşezări urbane şi 28 aşezări rurale. Creşterea populaţie a fost înregistrată în 27 localităţi, iar descreşteri în alte 8 localităţi, printre care şi oraşul Chişinău, a menţionat doctorul în geografie Vitalie Sochircă. „Creşterea numărului populaţiei în municipiul Chişinău nu are la bază o creştere naturală, ci una migratorie”. Orașul este constituit din cinci sectoare administrative: Botanica, Buiucani, Centru , Ciocana, Rișcani. De asemenea, Chișinăul joacă pe plan național rolul unui centru urban strategic de creștere a competitivității economice și de dezvoltare a economiei naționale în ansamblu. Statutul de capitală conferă municipiului o forță și un dinamism de dezvoltare superior celorlalte unități administrative-teritoriale. Potențialul economic și financiar al Chișinăului derivă din statutul de capitală, care presupune realizarea unei game largi de funcții politice, administrative, economice și culturale ce conferă municipiului un character unic și distinct. Municipiul Chișinău este unul din cele mai mari aglomerații din regiune și asigură peste 45% din PIB-ul național și peste 60 % din volumul total al impozitelor și taxelor încasate la bugetul consolidate, efectuează cca 80% din importuri și 60% din exporturi. Din totalul întreprinderilor active, cca 70% sunt din Chișinău , în care lucrează 50% din salariați. Astfel ponderea în totalul economiei naționale este sufficient de mare , încît să putem afirma că aceasta depinde , în mod hotărîtor de economia capitalei. Competitivitatea municipiului pe piața internă este net superioară față de restul țării.

Caracteristici generale ale Chișinăului Așezare geografică: Chișinăul este unul din cele mai mari orașe din Europa Centrală și de Sud, situat
la 47°2′N 28°50′V și așezat la o margine a pantei de sud-est a Podișului Central al Moldovei, în zona silvostepă. De asemenea, este străbătut de rîul Bîc, cu afluenții Durlești și Bulbocica. Relief: Teritoriul municipiului și al periferiilor lui este împărțit în două zone: de vest și de sud, care țin de zona Colinei Codrilor, reprezentate de cumpene înguste ale apelor și de pante de teren alunecător și, de asemenea, de sectoarele de est și de nord ce se mărginesc cu Câmpia Nistrului. O componentă importantă a reliefului chișinăuean o constituie valea Bâcului și pantele ei dezmembrate. Suprafață: Din punct de vedere administrativ, municipiul Chişinău include 35 localităţi şi are o suprafaţă totală de 573.4 km2. Mediul urban cuprinde o suprafaţă de 140.1 km2 şi include mun. Chişinău şi oraşele Sîngera (cu 2 localităţi în componenţă), Durleşti, Vatra, Codru, Vadul lui Vodă şi Cricova. Mediul urban este divizat în 12 comune şi are o suprafaţă de 433.3 km2. În limitele comunelor se află 26 localităţi.

2

Folosirea terenului: Din suprafaţa totală a municipiului Chişinău, terenurile agricole ocupă 48.46% (27787
ha), terenurile construite - 28.82% (16525 ha), terenurile cu vegetaţie spontană - 20.19% (6851 ha păduri/parcuri/arbori, 2255 ha vegetaţie ierboasă, 2290 ha mozaic de vegetaţie ierboasă şi lemnoasă, 181 ha zone umede), terenurile acoperite de ape - 2.07% (1190 ha) şi terenurile decopertate - 0.45% (259 ha).

Conform formei de proprietate, teritoriul include:
1. Terenurile proprietate publică a or. Chișinău - 8767 ha sau 71,3% din suprafața totală. Cea mai mare parte a terenurilor este ocupată de construcții, curți, terenuri pentru plantații forestiere care dețin 93,8% din total (8,2 mii ha). 2. Terenurile proprietate publică a statului - 2534 ha sau 20,6% din suprafața totală, care include terenuri ale fondului silvic, fondului apelor, drumurilor naționale și regionale, destinate protecției naturii, construcțiilor, inclusiv terenurilor destinate industriei și infrastructurii edilitare. 3. Terenuri proprietate privată – o mie de ha, doar 8.1% din totalul terenurilor fiind ocupate preponderent de construcții și curți.

Caracteristica demografică (anul 2004)
Populaţia stabilă, structura pe sexe a populaţiei Populaţia stabilă a municipiului Chişinău, înregistrată la recensământul din 5-12 octombrie 2004, a fost de 712218 locuitori, 90.45% în mediul urban şi 9.55% în mediul rural. În numărul total al populaţiei recenzate sânt incluse şi persoanele temporar absente, plecate peste hotarele ţării, în număr de 27380. Numărul populației conform recensămintului din 2004

Mun. Chișinău Spațiul urban Chișinău Sectorul Botanica Sectorul Buiucani Sectorul Centru Sectorul Ciocana Sectorul Riscani

TOTAL 712218 644204 589445 156633 107744 90494 101834 132740

M 332484 299006 271772 71350 48421 43141 47729 61131 379734 345198 317673 85283 59323 47353 54105 71609

F

3

Structura etnică şi confesională a populaţiei oaflam deasemenea din rezultatul recensamîntului:
Componenţa etnică a populaţiei municipiului Chişinău înregistrată la recensământul din 2004 relevă faptul că moldovenii/românii, populaţia majoritară, constituie 72.11% din totalul populaţiei. Cei care s-au identificat ca fiind moldoveni au constituit 67.62% iar cei care s-au identificat ca români au alcătuit 4.49%. Alături de moldoveni/români, în municipiul Chişinău convieţuiesc ruşi, reprezentând 13.92%, ucraineni cu o pondere de 8.28%, bulgari - 1.25%, găgăuzi - 0.91%, evrei - 0.37%, polonezi - 0.12%, ţigani - 0.07% şi alte etnii, cu o pondere de 2.98% din numărul total al populaţiei municipiului. La recensământul din 2004, din numărul total al populaţiei municipiului Chişinău, 88.36% s-au declarat de religie (confesiune religioasă) ortodoxă. Din rândul persoanelor de altă religie (confesie), urmează a fi menţionaţi: baptiştii, reprezentând aproximativ 0.62% din total; romanocatolicii, cu o pondere de 0.31% din total; creştinii după Evanghelie, cu o pondere de 0.28%; şi de alte religii, decât cele enumerate, 1.37% din total populaţie.Ponderea persoanelor care s-au declarat atei şi fără religie a fost de 2.87% din total. Religie nedeclarată a fost înregistrată la 6.18% din populaţia municipiului.

Structura pe vîrste a populației:
În mediul urban al municipiului Chişinău, ponderea persoanelor sub vârsta aptă de muncă, cu vârsta aptă de muncă şi peste vârsta aptă de muncă a constituit respectiv 15.92% (52700 bărbaţi şi 49840 femei), 71.29% (218185 bărbaţi şi 241095 femei) şi 11.36% (23700 bărbaţi şi 49453 femei). În mediul rural, ponderea persoanelor sub vârsta aptă de muncă, cu vârsta aptă de muncă şi peste vârsta aptă de muncă a constituit respectiv 21.35% (7302 bărbaţi şi 7220 femei), 69.14% (23975 bărbaţi şi 23048 femei) şi 9.37% (2154 bărbaţi şi 4221 femei).

În municipiul Chişinău, populaţia de sex feminin continuă să fie predominantă (53.32% din totalul populaţiei în 2004 şi 51.8% în 1989). Numărul femeilor înregistrate la recensământul din 2004 a fost de 379734 persoane, depăşind cu 47250 numărul bărbaţilor. La recensământul din 2004, vârsta medie a populaţiei din municipiul Chişinău a constituit 34 ani, a femeilor - 35.3 ani şi a bărbaţilor - 32.6 ani. În mediul urban vârsta medie a constituit 34.2 ani (femei - 35.4 şi bărbaţi - 32.7 ani), iar în mediul rural a constituit 32.8 ani (femei - 33.8 şi bărbaţi - 31.7 ani).

Populația în localitățile subordonate Chișinăului
Mai jos este trecută în revistă structura etnică a localităților subordonate orașului Chișinău, conform Legii privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova,care „alimentează” capitala atât cu populație stabilă, cât și cu populație flotantă.

4

Denumirea localității subordonate Chișinăului orășelul Codru Orășelul Cricova Orășelul Durlești Orășelul Sîngera Orășelul Vadul lui Vodă Orășelul Vatra satul Bîc Satul Bubuieci satul Buneț satul Ceroborta satul Cheltuitori satul Ciorescu satul Colonița satul Condrița satul Cruzești satul Dobrogea Populație totală 9892 7214 17937 6881 5037 3736 896 5779 83 36 183 4064 2722 514 1360 3789 Români moldoveni 7312 4537 14329 6302 3209 1827 869 4823 37 35 167 3261 2470 511 1283 2364 Alt grup mai însemnat de populație ruși ruși ruși ruși ruși ruși ruși ruși Ucraineni ruși Ucraineni Ucraineni ruși ucraineni ruși ruși Numărul lor 1316 1414 1781 277 1053 1049 10 642 42 1 10 388 164 3 59 1063 5 .

4%.3%.6% şi în cea prelucrătoare – cu 11. prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – cu 11. Producţia.8%.7%. a avut loc reducerea volumului de producţie la: fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale – cu 7. Potrivit statisticii oficiale. in luna iunie curent în raport cu iunie anul trecut acest indice a marcat 111. producţia de maşini şi aparate electrice – cu 27. de precizie. producţia de articole din cauciuc şi din material plastic – cu 7. Fabricarea hîrtiei 6 .Denumirea localității subordonate Chișinăului satul Făurești satul Ghidighici satul Goian satul Grătiești satul Hulboaca satul Revaca satul Tohatin Populație totală 516 5063 320 4194 1398 915 1752 Români moldoveni 505 4904 288 4130 1375 896 1585 Alt grup mai însemnat de populație ruși ruși ruși ruși ruși ruși ruși Numărul lor 6 108 7 41 10 5 76 Economia orașului Chișinău În anul curent.iunie curent la întreprinderile de fabricare a maşinilor şi echipamentelor – de circa 1. fabricarea produselor de morărit s-a majorat cu 4%. Declinul in industria chimică a constituit 6.1%. in fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – cu 5. activitatea economiei mun. optice – cu 48. producţia de mobilier – cu 2. Se menţionează că. in I jumătate a anului 2011. fabricarea produselor de tutun – cu 19.8%.6%.2%. Ministerul nu furnizează în rapoartele lunare şi trimestriale.8%.8%. poligrafie şi reproducerea materialelor informative a constituit 8. Creşteri substanţiale s-au înregistrat in ianuarie .1%. producţia altor produse din minerale nemetalifere ( sticla. Totodată. industria alimentară şi a băuturilor în ansamblu a înregistrat o creştere a volumului de producţie cu 2. in industria metalurgică – cu 5. După cum au relatat agenţiei InfoMarket surse din cadrul Biroul Naţional de Statistică.6%. a fost determinată de majorarea volumului de producţie în industria extractivă cu 20. producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică în perioada de raport a fost în descreştere cu 3. indicatorii costului de producţie. de articole din piele şi fabricarea încălţămintei – cu 5.9%. fabricarea produselor textile – cu 11. Potrivit noii metodologii de calcul a indicelui producţiei industriale. În acelaşi timp.6%. comparativ cu ianuarie-iunie 2010. prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne a crescut cu 5. băuturi – cu 0. Chișinău a marcat următoarele rezultate: Volumul producţiei industriale în jumătatea anului 2011 fată de aceeaşi perioadă din anul trecut a marcat o creştere de 9.3%. producţia de aparatură şi instrumente medicale.4 ori.1%. in special. Totodată.9%.6%.5%.6 ori.1%. ciment. producţia de piei.1%. gips) – cu 26. fabricarea nutreţurilor gata pentru animale s-a majorat de 2.2%. Prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn s-a majorat cu 10. creşterea volumului producţiei industriale.8%. Creşterea în edituri. fabricarea produselor lactate – cu 3.

lei. În prezent.3% şi 3. (88. cu influență internațională limitată. Mijloacele fixe puse în funcţiune în ianuarie-iunie 2011 au fost estimate la 2585.9 lei. Numărul şomerilor oficial înregistraţi. şi depăşind media pe ţară cu 8.9% din volumul total de producţie.9% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.1 mil.2%. 6.07. dar și al altor orașe din regiune ca Iași. majorîndu-se cu 5.0 mil. cu un deficit mare de servicii metropolitane și cu funcții internaționale slab dezvoltate. Activitatea de producere a întreprinderilor cuprinse în cercetare statistică lunară. conform datelor Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (inclusiv cei aflaţi la evidenţă la 01. investiții străine pe cap de locuitor) și cei sociali (asigurarea cu spațiu locative.9 la sută mai puţin decît în perioada similară din anul precedent. Aprovizionarea cu aburi şi apă caldă s-a redus cu 4.6% faţă de ianuarie-iunie 2010.8%. evaluată în preţurile medii ale anului precedent. Producţia agricolă obţinută în gospodăriile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţă mai mare de 10 ha a însumat în preţuri curente 22. majorîndu-se cu 12.4%. Suma datorată pentru retribuirea muncii la 01.6% din total) a fost mijloacele proprii ale agenţilor economici şi populaţiei.3 divorţuri.3 mil. În municipiu la fiecare 100 căsătorii au revenit 60. cheltuieli bugetare. 8. pe plan regional. cărora le-au revenit 75. numărul lor majorîndu-se cu 14.2 mil.3 mii tone.2 mil. În ianuarie-iunie 2011 de serviciile transportului aerian s-au folosit 267. lei în preţuri curente. cu 20. Numărul pasagerilor transportaţi cu autobuzele şi microbuzele de folosinţă generală a fost de 36. Agenți economici.1 mil. sunt înregistrați 55 de mii de agenti economici. Informaţie succintă privind situaţia social-economică a municipiului Chişinău în ianuarie-iunie 2011 Principalii indicatori privind activităţile economiei municipiului Chişinău se prezintă astfel (conform datelor statistice preliminare): Volumul producţiei industriale pentru ianuarie-iunie 2011 a însumat 7759.8lei.3 mil. cu 5. municipiul Chișinău se prezintă actualmente ca un oraș periferic.2011).8% mai mare decît cel înregistrat în aceeaşi perioadă a anului precedent. Volumul mărfurilor transportate cu transportul auto de către întreprinderile de transport a constituit 1173. nivelul municipiului este de două ori mai mare în comparație cu media pe republică. a constituit 4296 persoane. După produsul regional brut calculat pe cap de locuitor. Context internațional În contrast cu dimensiunea națională. calitatea serviciilor cmunale.1% din total). Darea în folosinţă a caselor de locuit s-a micşorat cu 54. pasageri. Investiţiile din contul tuturor surselor de finanţare realizate în perioada de raport au însumat 3148.2011 de către agenţii economici a fost de 40.6% comparativ cu perioada similară din anul precedent. majorîndu-se cu 14. majorîndu-se cu 20. Lucrările de construcţii-montaj au constituit 1202.01.8% a volumului producţiei industriale.1 la sută comparativ cu ianuarie-iunie 2010. micşorîndu-se cu 33. etc) plasează Chișinăul cu mult sub nivelul capitalelor țărilor vecine.9 mil.6%.7%.7%. lei.2%.6 mil. Sursa principală de finanţare a investiţiilor (74. Volumul lucrărilor în antrepriză executate cu puteri proprii de către organizaţiile în antrepriză. Numărul şomerilor aflaţi la evidenţă la finele lunii decembrie a fost de 4358 persoane. sporind faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 7. Cu troleibuzele. Indicatorii principali economici (produsul regional brut. Cele mai 7 .1 mil. mortalităţii. a însumat 913. lei. Întreprinderile industriale cuprinse în cercetare statistică lunară au marcat o creştere de 18.şi cartonului s-a diminuat cu 4. care circulă în municipiu au fost transportaţi 46.4% etc. a fost determinată preponderent de activitatea întreprinderilor din industria prelucrătoare. Situaţia demografică în ianuarie-iunie 2011 a fost determinată de creşterea nivelului natalităţii. producţia şi distribuţia energiei electrice – cu 2. lei. lei. tonekm.7 mii pasageri. in mun. Salariul mediu lunar al unui lucrător din economia municipiului Chişinău în ianuarie-iunie 2011 a fost de 3846.8% (în preţuri comparabile) faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.9% faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent. Municipiul asigură 45% din volumul PIB al republicii și peste 60% din volumul total al impozitelor și taxelor încasate la bugetul consolidat.6%.7% comparativ cu ianuarie-iunie 2010. Chisinău. majorîndu-se cu 39. lei.. din ei cu plată – 36. Salariul mediu pe luna iunie 2011 a fost de 4237.5 mil. nupţialităţii şi divorţialităţii respectiv cu 11. Lviv sau Odessa. Parcursul mărfurilor realizat de întreprinderile de transport în ianuarie-iunie 2011 a însumat 675.

relative mare. Kiev (la nord).importante fluxuri internaționale de transport. a locurilor de cazare. informaționale și financiare ocolesc Chișinăul. Acest fapt îl datorează statutului de capitală. Odessa (la sud). 8 . Turism Chișinăul absoarbe 90 % din turiștii străini care vizitează R. nod de căi rutiere și ferate). Moldova. trecînd prin București (la vest). precum și nr. poziției avantajoase (aeroport internațional. comparative cu alte centre din țară.

Numărul de sosiri ale vizitatorilor străini . majoritatea fiind localizate in mun. Dintre acestea.15 la număr. care ocupă 180 ha. P. iar de 2 stele doar un singur hotel. protejate de stat. pe țări de origine În republică avem peste 60 de structuri de cazare. iar unui orășean îi revine cca 31. 857 de edificii sunt amplasate în orașul vechi și în zona istorică și constituie. de 4 stele. Chisinău. hoteluri de cinci stele – 6 la număr. dintre care . de 3 stle. De asemenea mai existp si case particulare. Totodată. recreerea populației. în proporție de 90%. Grădina Muzeului Național de Etnografie și Istorie a Naturii. ceea ce se înscrie în norma generală de 20-50 m2/locuitor. În conformitat cu decizia nr. Grădina Dendrologică. Patrimoniul construit protejat Orașul Chișinău concentrează cea mai mare colecție a obiectelor de arhitectură din Republica Moldova. 24% sunt obiecte de patrimoniu de importanță națională sau locală. case de locuit și vile urbane. Cehov Teatrul Ginta Latină Teatrul pentru copii Guguță Teatrul Național Mihai Eminescu Tetarul pentru copii Licurici Teatrul Eugen Ionesco Sala cu Orgă Filarmonica Natională Teatrul National de Operă și Balet Muzee: Muzeul de Arheologie și etnografie Muzeul de Arte Plastice Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală Muzeul Național de Istorie a Moldovei Muzeul Pedagocic Republican Muzeul Satului Muzeul Memorial al Voluntarilor Bulgari Biblioteci: Biblioteca Națională a Republicii Moldova Biblioteca Națională pentru copii Ion Creangă Biblioteca Alba Iulia Biblioteca Onisifor Ghibu Biblioteca Științifică Centrașă Andrei Lupan Biblioteca Lesca Ucrainka Biblioteca B. păstrarea li dezvoltarea arhitecturii peisagere. complexul de protecție a mediului include spațiile verzi ale orașului cu destinație variată: păstrarea fondului genetic vegetal și animal. Teatre: Teatrul Satiricus Teatrul Alexei Mateevici Teatrul de etnografie și folclor Ion Creangă Teatrul Dramatic Rus A. Pe teritoriul capitalei sunt determinate 5 tipuri de spații învrezite.5 m pătrați de terenuri vrezi. 263 de obiective și complexe sunt protejate ca monumente de importanță națională și 741 ca obiecte de patrimoniu locale. cu cca 4 mii de case construite în diferite perioade. Chișinău sunt amplasate 4 arii naturale protejate de stat și anume: Grădina Botanică. În perimetrul a 65 de străzi.14 . Hasdeu 9 . 4.94 a Primăriei Chișinăului.o8. sunt ocrotite 977 de monumente amplasate în intravilanul urban. vile si apartamente care pot fi închiriate. anea nr. Patrimoniul Chișinăului Zone naturale protejate Pe teritoriul or. 104/6366 din 18. Grădina Zoologică.

Teritoriul mun. autobus. Traficul navelor de pe Prut și Nistru reprezintă o pondere modestă în sistemul de transport al țării.1% din total).. de companiile municipale Regia de Transport Electric Chișinău (RTEC) și Parcul urban de Autobuze (PUA). care circulă în municipiu au fost transportaţi 46. numărul lor majorîndu-se cu 14.9.1 mil.1 mil. Singura poartă de intrare aeriană internațională din Republica Moldova este Aeroportul Internațional Chișinău. Magistrala Cuciurgan-Tighina-Chișinău-Ungheni este parte componentă a coridorului European de transport nr.7 mii pasageri. Terminalul de la Giurgiulești de pe Dunăre este compatibil cu navele maritime mici. Chișinău este reprezentat prin 3 tipuri: feroviar. Transportul public Transportul public urban al mun. leagă orașele cu suburbiile. aerian și asigură legăturile de transport și economice.6% comparativ cu perioada similară din anul precedent. Serviciile de transport sunt prestate de 23 de companii ce oferă transport cu microuzele. Chișinău este traversat de o linie feroviară și de cinci automagistrale intrenaționale care conectează capitala la centrele urbane din țările Europei de est și de Vest. Chișinău este de 4 tipuriȘ troleibuz. Principalul mijloc de transport în Republica Moldova sunt căile ferate (1 138 km) și un sistem de șosele (12 730 km global. majorîndu-se cu 14.Serviciul de transport Transport exterior Transportul exterior în or. Cu troleibuzele. Distanța Chișinău și principalele centre urbane ale Moldovei (km) Anenii Noi-36k Bălți-127km Basarabeasca-100km Briceni-245km Cahul-168km Cantemir-120km Căușeni-87km Cimișlia-68km Criuleni-43km Dondușeni-187km Drochia-174km Dubăsari-37km Edineț-201km Fălești-125km Florești-105km Glodeni-168km Hîncești-35km Ialoveni-10km Leova-100km Nisporeni-70km Ocnița-240km Orhei-40km Rezina-100km Rîșcani-180km Sîngerei-100km Soroca-150km Strășeni-23km Telenești-93km 10 . Numărul pasagerilor transportaţi cu autobuzele şi microbuzele de folosinţă generală a fost de 36.0 mil.9% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. auto. localitățile și orașele mari ale Republicii Moldova cu țările CSi și cele ale Europei de Vest. În ianuarie-iunie 2011 de serviciile transportului aerian s-au folosit 267. din ei cu plată – 36. pasageri. maxi-taxi și taxi. (88. inclusiv 10 937 km de drumuri pavate).

in 2011 se preconizeaza revizuirea Constitutiei RM. Cruzești. Strășeni. Ghidighici) – Petcu Victoria 4. satului. Făurești. Buneți. orașului. Frumușica. 7 și 8 ianuarie – Nașterea lui Iisus Hristos (Crăciunul). ziua de luni la o săptămână după Paște (Paștele Blajinilor). Ceroborta) . Bîc. Trușeni. Goian. 1 mai – Ziua internațională a solidarității oamenilor muncii. Zona de Nord (Stăuceni. Grătiești. In 2009 ziua de 25 decembrie a fost zi de odihna. Revaca. Văduleni.Gritcan Cristina 11 . Brăila) . Condrița) N-V (Hurtoaca.Balan Diana 2. Cricova. Dobrogea) N-E (Vadul lui Vodă. 9 mai – Ziua Victoriei și a comemorării eroilor căzuți pentru independența Patriei. Goianul Nou) – Mocanu Anna +Colonita. declarată în modul stabilit de primăria municipiului. Să sperăm că orașul va asigura o viață confortabilă locuitorilor și servicii publice de calitate înaltă. Băcioi. Budești.dar în 2010 această zi nu a mai fost liberă. Zona de Sud (Codru. ziua Hramului bisericii din localitatea respectivă. Zona de Vest (Dumbrava. Ca concluzie pot afirma faptul că Chișinăul în viitorul apropiat se va moderniza și va deveni o capitală modernă ca și capitalele din țările vecine și va fi conectată la rețeaua internațională de comunicații și integrată în spațiul economic și cultural European. Sîngera. Moldova. Ciorescu. Tohatin. Vatra) S-V (Durlești.Distanța Chisinau și alte centre urbane din afara țării (km): București-650km Iași-130km Brașov-490lm Kiv-471km Odessa-200km Moscova-1567 Istambul-666km Varșovia-812km Budapesta-739km Sărbători oficiale: 1 ianuarie – Anul Nou. Cheltuitori. comunei. 31 august – sărbătoarea „Limba noastră”. 8 martie – Ziua internațională a femeii. Colonița. - Zonele aferente ale Chișinăului: 1. Zona de Est (Humulești) S-E (Bubueci. Tohatin. 3. 27 august – Ziua Independenței rep. prima și a doua zi de Paște conform calendarului bisericesc.

96 5. Orasul Codru .6 7. Băcioi. Orasul Codru . Chişinău este de 6 km.Localitati in administrare: s.7373 Componenta pe nationalitati: Nationalitate Moldoveni/Romani Ucraineni Rusi Gagauzi Bulgari Evrei Polonezi Tigani Altele Numar de Locuitori 12130 800 1028 82 125 7 9 8 88 % de Locuitori 84.88 0. Chişinău este de 10 km. Distanța directă pîna în or.8838 si altitudinea de 50 metri fata de nivelul marii. Conform recensamintului din anul 2004 populatia este de 14 277 locuitori.Populatia (Conform recensamintului din anul 2004): Locuitori: 14277 din care: Barbati . Străisteni. Brăila.57 0. Brăila) CODRU Orasul Codru este o localitate in Municipiul Chişinău situata la latitudinea 46.06 0. Aceasta localitate este in administrareaMunicipiul Chişinău. Aceasta localitate este in administrareaMunicipiul Chişinău. Frumușica. Chişinău este de 10 km.8194446563720703 Altitudinea: 126 m.62 Orasul Codru – distanta pina in Chisinau: 5 km . Satul Băcioi .2 0.05 0. s. Distanța directă pîna în or.Date geografice Latitudinea: 46. Frumuşica.1.8194 si altitudinea de 126 metri fata de nivelul marii. s. Distanța directă pîna în or.06 0. Zona de Sud (Codru.distanța directă pînă la Orasul Chişinău din Municipiul Chişinău BACIOI Satul Băcioi este o localitate in Municipiul Chişinău situata la latitudinea 46.9752 longitudinea 28. Strășeni.6904 Femei . Distanța directă pîna în or. Chişinău este de 6 km.9752769470214844 Longitudinea: 28.9122 longitudinea 28. Conform recensamintului din anul 2004 populatia este de 8 644 locuitori. 12 .

41 0.29 Distanța directă pîna în or.4320 Componenta pe nationalitati: Nationalitate Numar de Locuitori Moldoveni/Romani 8420 Ucraineni 61 Rusi 113 Gagauzi 15 Bulgari 9 Evrei 0 Polonezi 1 Tigani 0 Altele 25 % de Locuitori 97. Aceasta localitate este in administrareaMunicipiul Chişinău. Chişinău este de 11 km. Satul Băcioi .8916664123535156 Altitudinea: 40 m.Populatia (Conform recensamintului din anul 2004) Locuitori . Distanța directă pîna în or. Distanța directă pîna în or.8644 din care: Barbati .555 din care: Barbati .01 0 0.1 0 0.9008331298828125 Longitudinea: 28.8838882446289062 Altitudinea: 50 m.71 1.10 km FRUMUSICA Satul Frumuşica este o localitate in Municipiul Chişinău situata la latitudinea 46.Date geografice Latitudinea:46. Satul Frumuşica .Populatia (Conform recensamintului din anul 2004): Locuitori .277 13 . Satul Frumuşica .9122238159179688 Longitudinea:28.4324 Femei .8916 si altitudinea de 40 metri fata de nivelul marii.17 0. Chişinău este de . Conform recensamintului din anul 2004 populatia este de 555 locuitori. Chişinău este de 11 km.31 0.9008 longitudinea 28.Satul Băcioi .Date geografice Latitudinea: 46.

9061126708984375 Longitudinea: 28.9061 longitudinea 28.36 0 0 0 0 0.9 0.Populatia (Conform recensamintului din anul 2004): Locuitori .9 Distanța directă pîna în or. Satul Străisteni .278 Componenta pe nationalitati: Nationalitate Moldoveni/Romani Ucraineni Rusi Gagauzi Bulgari Evrei Polonezi Tigani Altele Numar de Locuitori 541 5 2 2 0 0 0 0 5 % de Locuitori 97.14 2. Distanța directă pîna în or. Chişinău este de . Chişinău este de 10 km. Satul Străisteni .48 0.39 0 14 .8600 si altitudinea de 53 metri fata de nivelul marii.250 Femei .36 0. Distanța directă pîna în or.514 din care: Barbati .8600006103515625 Altitudinea: 53 m. Conform recensamintului din anul 2004 populatia este de 514 locuitori.92 1.Femei . Aceasta localitate este in administrareaMunicipiul Chişinău.11 km STRAISTENI Satul Străisteni este o localitate in Municipiul Chişinău situata la latitudinea 46.Date geografice Latitudinea: 46.36 0. Chişinău este de 10 km.264 Componenta pe nationalitati: Nationalitate Moldoveni/Romani Ucraineni Rusi Gagauzi Bulgari Evrei Numar de Locuitori 489 15 7 1 2 0 % de Locuitori 95.19 0.

Distanța directă pîna în or. Conform recensamintului din anul 2004 populatia este de 905 locuitori.Populatia (Conform recensamintului din anul 2004): Locuitori . Distanța directă pîna în or. Satul Brăila . Chişinău este de .9155540466308594 Longitudinea: 28.10 km BRAILA Satul Brăila este o localitate in Municipiul Chişinău situata la latitudinea 46. Aceasta localitate este in administrareaMunicipiul Chişinău.8425 si altitudinea de 63 metri fata de nivelul marii.77 15 .57 0.905 din care: Barbati .Polonezi Tigani Altele 0 0 0 0 0 0 Distanța directă pîna în or. Satul Brăila .Date geografice Latitudinea: 46.8425006866455078 Altitudinea: 63 m.22 1. Chişinău este de 10 km. Chişinău este de 10 km.9155 longitudinea 28.44 0 0 0 0 0 0.452 Componenta pe nationalitati: Nationalitate Moldoveni/Romani Ucraineni Rusi Gagauzi Bulgari Evrei Polonezi Tigani Altele Numar de Locuitori 883 2 13 0 0 0 0 0 7 % de Locuitori 97.453 Femei .

3 262 Componenta pe nationalitati: Nationalitate Moldoveni/Romani Ucraineni Rusi Gagauzi Bulgari Numar de Locuitori 5299 418 337 22 41 % de Locuitori 85. Aceasta localitate este in administrareaMunicipiul Chişinău.8702 si altitudinea de 189 metri fata de nivelul marii.74 5. Chişinău este de 7 km.Date geografice Latitudinea: 47.43 0.35 0.6 204 din care: Barbati . Zona de Nord (Stăuceni.41 6.66 16 . Goianul Nou) Satul Stauceni Satul Stăuceni este o localitate in Municipiul Chişinău situata la latitudinea 47. Distanța directă pîna în or.0875015258789062 Longitudinea: 28. Conform recensamintului din anul 2004 populatia este de 6 204 locuitori.0875 longitudinea 28.Populatia (Conform recensamintului din anul 2004): Locuitori . Ciorescu. Distanța directă pîna în or. Satul Stăuceni .2 942 Femei . Cricova. Goian. Chişinău este de 7 km.2. Făurești. Satul Stăuceni .8702774047851562 Altitudinea: 189 m.

45 7. Orasul Cricova .83 0. Conform recensamintului din anul 2004 populatia este de 9 878 locuitori. Distanța directă pîna în or.Evrei Polonezi Tigani Altele 5 15 10 57 0.Localitati in raza de 10 km: 3 km . Orasul Cricova .37 0.4 182 Componenta pe nationalitati: Nationalitate Moldoveni/Romani Ucraineni Rusi Gagauzi Bulgari Evrei Polonezi Numar de Locuitori 7651 788 1123 82 74 6 2 % de Locuitori 77.distanța directă pînă la Satul Goianul Nou din Municipiul Chişinău 4 km .distanța directă pînă la Satul Cheltuitori din Municipiul Chişinău 5 km .5 696 Femei . Aceasta localitate este in administrareaMunicipiul Chişinău.distanța directă pînă la Satul Grătieşti din Municipiul Chişinău 5 km .8619441986083984 Altitudinea: 122 m.1388 longitudinea 28.8619 si altitudinea de 122 metri fata de nivelul marii.Populatia (Conform recensamintului din anul 2004): Locuitori . Chişinău este de 12 km.distanța directă pînă la Satul Buneţi din Municipiul Chişinău 4 km .16 0.92 Satul Stăuceni .Date geografice Latitudinea: 47.distanța directă pînă la Satul Ciorescu din Municipiul Chişinău Orasul Cricova Orasul Cricova este o localitate in Municipiul Chişinău situata la latitudinea 47.75 0.9 878 din care: Barbati .02 17 .1388893127441406 Longitudinea: 28. Distanța directă pîna în or.24 0.06 0.08 0.98 11. Chişinău este de 12 km.

1450 longitudinea 28.Localitati in raza de 10 km: 2 km .8961 si altitudinea de 38 metri fata de nivelul marii. Chişinău este de . Distanța directă pîna în or.distanța directă pînă la Satul Porumbeni din Raionul Criuleni 3 km .distanța directă pînă la Satul Ciorescu din Municipiul Chişinău 2 km .243 Componenta pe nationalitati: Nationalitate Moldoveni/Romani Ucraineni Rusi Gagauzi Bulgari Evrei Polonezi Tigani Altele Numar de Locuitori 461 1 4 0 0 0 0 0 0 % de Locuitori 98.distanța directă pînă la Satul Făureşti din Municipiul Chişinău Distanța directă pîna în or.223 Femei .1450004577636719 Longitudinea: 28.466 din care: Barbati .Tigani Altele 29 123 0.Date geografice Latitudinea: 47.Populatia (Conform recensamintului din anul 2004): Locuitori .86 0 0 0 0 0 0 18 .29 1. Distanța directă pîna în or.93 0. Chişinău este de 14 km.8961105346679688 Altitudinea: 38 m Satul Făureşti . Chişinău este de 14 km. Conform recensamintului din anul 2004 populatia este de 466 locuitori.21 0. Aceasta localitate este in administrareaMunicipiul Chişinău. Satul Făureşti .12 km Satul Fauresti Satul Făureşti este o localitate in Municipiul Chişinău situata la latitudinea 47.25 Orasul Cricova .

5 525 din care: Barbati .8855552673339844 Altitudinea: 116 m.distanța directă pînă la Orasul Cricova din Municipiul Chişinău 3 km .Localitati in raza de 10 km: 2 km .8855 si altitudinea de 116 metri fata de nivelul marii.62 8.63 7.02 1. s. Chişinău este de 12 km.36 Satul Ciorescu . Chişinău este de 12 km. Distanța directă pîna în or.02 0. Făureşti. Satul Ciorescu .02 0.2 733 Femei . Goian.14 km Satul Ciorescu Satul Ciorescu este o localitate in Municipiul Chişinău situata la latitudinea 47.distanța directă pînă la Satul Ciorescu din Municipiul Chişinău 3 km . Chişinău este de . Distanța directă pîna în or.Date geografice Latitudinea: 47.Localitati in raza de 10 km: 19 .33 1. Conform recensamintului din anul 2004 populatia este de 5 525 locuitori.1294441223144531 Longitudinea: 28.1294 longitudinea 28. Satul Ciorescu .74 0.27 0.Satul Făureşti .2 792 Componenta pe nationalitati: Nationalitate Moldoveni/Romani Ucraineni Rusi Gagauzi Bulgari Evrei Polonezi Tigani Altele Numar de Locuitori 4455 421 460 70 41 1 1 1 75 % de Locuitori 80.distanța directă pînă la Satul Goian din Municipiul Chişinău 2 km . Satul Ciorescu . Aceasta localitate este in administrareaMunicipiul Chişinău.Localitati in administrare: s.distanța directă pînă la Satul Goianul Nou din Municipiul Chişinău Distanța directă pîna în or.Populatia (Conform recensamintului din anul 2004): Locuitori .

9072 si altitudinea de 64 metri fata de nivelul marii.97 12.2 km .09 0.distanța directă pînă la Satul Goian din Municipiul Chişinău 2 km .Date geografice Latitudinea: 47. Satul Goian . Chişinău este de 13 km.distanța directă pînă la Satul Goianul Nou din Municipiul Chişinău 2 km .1336097717285156 Longitudinea: 28. Satul Goian .1336 longitudinea 28.12 km Satul Goian Satul Goian este o localitate in Municipiul Chişinău situata la latitudinea 47. Chişinău este de .13 km 20 . Conform recensamintului din anul 2004 populatia este de 1 105 locuitori. Aceasta localitate este in administrareaMunicipiul Chişinău.distanța directă pînă la Satul Goianul Nou din Municipiul Chişinău Distanța directă pîna în or.889 Femei .216 Componenta pe nationalitati: Nationalitate Moldoveni/Romani Ucraineni Rusi Gagauzi Bulgari Evrei Polonezi Tigani Altele Numar de Locuitori 873 66 143 1 3 0 0 8 11 % de Locuitori 79 5. Distanța directă pîna în or. Chişinău este de 13 km.94 0.distanța directă pînă la Satul Făureşti din Municipiul Chişinău 2 km . Distanța directă pîna în or.27 0 0 0.Populatia (Conform recensamintului din anul 2004): Locuitori .distanța directă pînă la Satul Ciorescu din Municipiul Chişinău 2 km .Localitati in raza de 10 km: 2 km .9072227478027344 Altitudinea: 64 m. Chişinău este de .1 105 din care: Barbati .72 1 Satul Goian .distanța directă pînă la Satul Făureşti din Municipiul Chişinău Distanța directă pîna în or.

distanța directă pînă la Satul Măgdăceşti din Raionul Criuleni 7 km .distanța directă pînă la Satul Cheltuitori din Municipiul Chişinău 6 km .distanța directă pînă la Orasul Cricova din Municipiul Chişinău 4 km . Date geografice Latitudinea: 47.distanța directă pînă la Satul Grătieşti din Municipiul Chişinău 7 km .distanța directă pînă la Satul Cruzeşti din Municipiul Chişinău 7 km .distanța directă pînă la Satul Ciopleni din Raionul Criuleni 4 km .distanța directă pînă la Satul Zăicana din Raionul Criuleni Satul Colonita Satul Coloniţa este o localitate in Municipiul Chişinău situata la latitudinea 47.300 Femei . Populatia (Conform recensamintului din anul 2004): Locuitori .329 Componenta pe nationalitati: Nationalitate Moldoveni/Romani Ucraineni Rusi Gagauzi Bulgari Evrei Polonezi Tigani Altele Numar de Locuitori 411 152 51 3 4 0 0 0 8 % de Locuitori 65.distanța directă pînă la Satul Buneţi din Municipiul Chişinău 4 km .11 0.Localitati in raza de 10 km: 2 km .distanța directă pînă la Satul Porumbeni din Raionul Criuleni 6 km .distanța directă pînă la Satul Hruşova din Raionul Criuleni 5 km .34 24.0377 longitudinea 28.distanța directă pînă la Satul Chetroasa din Raionul Criuleni 6 km . 21 .629 din care: Barbati .27 Satul Goianul Nou .1175003051757812 Longitudinea: 28.Satul Goianul Nou Satul Goianul Nou este o localitate in Municipiul Chişinău situata la latitudinea 47. Conform recensamintului din anul 2004 populatia este de 629 locuitori.distanța directă pînă la Satul Goian din Municipiul Chişinău 3 km .9008331298828125 Altitudinea: 149 m.64 0 0 0 1. Aceasta localitate este in administrareaMunicipiul Chişinău. Chişinău este de 11 km. Aceasta localitate este in administrareaMunicipiul Chişinău.distanța directă pînă la Satul Ciorescu din Municipiul Chişinău 2 km .1175 longitudinea 28.distanța directă pînă la Satul Stăuceni din Municipiul Chişinău 4 km .9583 si altitudinea de 145 metri fata de nivelul marii.distanța directă pînă la Satul Făureşti din Municipiul Chişinău 4 km .9008 si altitudinea de 149 metri fata de nivelul marii. Chişinău este de 11 km. Distanța directă pîna în or.48 0.distanța directă pînă la Satul Ceroborta din Municipiul Chişinău 6 km . Distanța directă pîna în or.17 8.

Distanța directă pîna în or. Satul Coloniţa .42 0 0.Zona de Vest (Dumbrava.1 593 Femei .7395 si altitudinea de 171 metri fata de nivelul marii.9583339691162109 Altitudinea: 145 m. Conform recensamintului din anul 2004 populatia este de 406 locuitori.206 Femei . Distanța directă pîna în or. Satul Dumbrava .54 0.0377769470214844 Longitudinea: 28. Condrița) N-V (Hurtoaca.51 2.200 Componenta pe nationalitati: 22 .15 0.Date geografice Latitudinea: 47.06 0.0449 longitudinea 28.406 din care: Barbati . Chişinău este de 14 km.39 3. Chişinău este de 14 km. Grătiești. Chişinău. Chişinău este de 11 km.03 0. Satul Coloniţa . Distanța directă pîna în or.Conform recensamintului din anul 2004 populatia este de 3 340 locuitori.89 2.Populatia (Conform recensamintului din anul 2004): Locuitori .Chişinău situata la latitudinea 47.0449981689453125 Longitudinea: 28. Distanța directă pîna în or. Satul Dumbrava . Aceasta localitate este in administrarea mun.7395343780517578 Altitudinea: 171 m.Date geografice Latitudinea: 47.1 747 Componenta pe nationalitati: Nationalitate Moldoveni/Romani Ucraineni Rusi Gagauzi Bulgari Evrei Polonezi Tigani Altele Numar de Locuitori 3136 84 85 5 14 0 2 1 13 % de Locuitori 93.Populatia (Conform recensamintului din anul 2004): Locuitori . Trușeni. Ghidighici) Satul Dumbrava Scurta descriere: Satul Dumbrava este o localitate in Mun. Vatra) S-V (Durlești. Chişinău este de 11 km.3 340 din care: Barbati .

Drumul Vilelor.300 gospodãrii. str.Mihai Bot. Gheorghe. telefonizate .reprezintã o referintã în regiune. Confruntându-se cu aceleasi probleme de dezvoltare. intrarea de la soseaua Balcani.2 ÎNTOVÃRÃSIRILE POMICOLE ALÃTURATE Satul Dumbrava se învecineazã cu Durlesti. str.distanța directă pînă la Orasul Vatra din Mun.Chisinãu si cu gospodãriile pomicole.Ioan Botezãtorul.Sf. str.Ierarh Petru Movilã. Administrativ satul se aflã sub jurisdictia comunei Truseni. însã.Buiucani. servicii de postã a Oficiului MD 2071 . Prieteniei. str. Chişinău 5 km . cu or.Sf.400 gaspodarii. Zãvoiului. str. Bar-Terasa (str. Durlesti.48 0 0. la moment. tel:59-41-91)Bar nr.circa 300. Vierul. M. tel:59-47-98. Maria Cebotari. str. Satul Dumbrava.La Rascruce. racordate la retelele electrice al UF cu contracte . Acum câtiva ani rar cine îsi putea închipui pe unde se afla Dumbrava.35 4.distanța directă pînă la Satul Ghidighici din Mun.Sadoveanu. str. gospodariile pomicole alãturate stãruie asupra unui parteneriat de duratã cu 23 . mob. are circa 400 case individuale si 17 strãzi cu denumirile: Strada centrala . Chişinău este de . Chişinău 6 km .Distanțe: Distanța directă pîna în or.Raristei. str.Frumoasa.distanța directă pînă la Orasul Durleşti din Mun. Sf. str. str.93 1. str. Astãzi.25 0 0 0 0 Satul Dumbrava . str. str. La moment Dumbrava are gazificate circa 250 case. Teilor.Localitati in raza de 10 km: 3 km . a devenit o localitate binecunoscutã. COMERT SI DESERVIRE Magazin alimentara "IULIA" (intersectia strãzilor Drumul Vilelor-Durlesti. Chişinău 3 km . mai mult ca atât .distanța directă pînă la Satul Nimoreni din raionul Ialoveni Satul Dumbrava .079-092-773. str. Chişinău 7 km .14 km Localitatea Dumbrava e situatã la intrarea în Chisinãu dinspre Leuseni pe soseaua Balcani. str. 079-509-740). Prieteniei.Nationalitate Moldoveni/Romani Ucraineni Rusi Gagauzi Bulgari Evrei Polonezi Tigani Altele Numar de Locuitori 379 20 6 0 1 0 0 0 0 % de Locuitori 93. str.distanța directă pînă la Satul Truşeni din Mun. Fântânilor.

04 0. Distanța directă pîna în or. Satul Truşeni . Satul Truşeni .Date geografice Latitudinea: 47. în ziua Alegerilor Locale Generale. Satul Truşeni .Dumbrva. s. Iatã denumirile acestora: Landâs.7 546 din care: Barbati . OBSTESTI: Adunarea generalã. Chişinău este de 21 km.6797218322753906 Altitudinea: 137 m. de gospodarii satului .54 1. Aceasta localitate este in administrareaMunicipiul Chişinău. Biserica este momentan în constructie.83 0.0688 longitudinea 28. pentru ajutorul acordat. Valea Seacã. Pãrintele din sat.05 0. întru sãnãtatea locuitorilor si Slava Celui de Sus. Romasca. Conform recensamintului din anul 2004 populatia este de 7 546 locuitori.Primarul comunei si Delegatul satesc al Dumbravei.3 893 Componenta pe nationalitati: Nationalitate Moldoveni/Romani Ucraineni Rusi Gagauzi Bulgari Numar de Locuitori 7382 41 79 3 5 % de Locuitori 97. Proectirovcik.a. care si poartã numele satului. Truseni.3 653 Femei .07 24 . Satul Truşeni Scurta descriere: Satul Truşeni este o localitate in Municipiul Chişinău situata la latitudinea 47. pentru prima dată în istoria satului. Aducem sincere multãmiri ctitorilor si binefãcãtorilor.1/281 special descisă în acest sens.6797 si altitudinea de 137 metri fata de nivelul marii.Populatia (Conform recensamintului din anul 2004): Locuitori . ORGANE DE CONDUCERE ADMINISTRATIVE: Primãria Truseni . a fost primul care a editat o publicatie localã a Dumbravei.3 rãstigniri. Dumbrava. De asemenea au fost ridicate. Victoria.Localitati in administrare: s. de-a lungul timpului. Consilierii obstesti. locuitorii Dumbravei au avut posibilitatea de a-şi exprima votul. Izvoras1. Sãnãtate.0688896179199219 Longitudinea: 28. la secţia de votare nr. Presedintele obstesc La 03 iunie 2007. BISERICA Hramul bisericii este "Sfantul Ierarh Petru Movilã" (mai multe despre Petru Movilã aflati aici).

distanța directă pînă la Satul Scoreni din Raionul Străşeni 6 km . „sf. In traditia crestina. Scoreni. Cojusna. Durleşti.52 ha. cu inaltimea de 3. La Est si Sud teritoriul comunei face hotar cu or. a fost confectionata la Moscova din metal inoxidabil si din aur. Parintele Andrei.1 576 Femei . Chişinău este de 15 km. Chişinău. sau altfel spus "Inceputul" si "Sfarsitul".3 296 din care: Barbati . Satul Dumbrava este inclus în componenta Primăriei Truşeni din 14.Truseni. Suprafaţa teritoriului: Localitatea s. Chişinău este de .Distanțe: Distanța directă pîna în or. Orasul Vatra . r-nul Straseni.distanța directă pînă la Satul Malcoci din Raionul Ialoveni Satul Truşeni .2 0. întovaraşiri pomilegumicole – 558 ha.21 km Generalitati: Satul Truşeni este întemeiat în a.0738906860351562 Longitudinea: 28. O cruce sub forma de "X" a fost inaltata pe Clopotnita Bisericii "Sf. este crucea pe care a fost rastignit Sfantul Mucenic Andrei si este prima din cele cinci cruci pe care le va inalta pe biserica. Distanța directă pîna în or. Chişinău este de 15 km. r-nul Straseni.Localitati in raza de 10 km: 3 km .01 0 0.27 Satul Truşeni . Conform recensamintului din anul 2004 populatia este de 3 296 locuitori.Crucea. Aceasta localitate este in administrarea Municipiului Chişinău. Populaţia: 8000 cetăţeni. Vatra si or. aceasta cruce simbolizeaza "Alfa" si "Omega".Date geografice Latitudinea: 47. terenuri agricole – 1276 ha.7350006103515625 Altitudinea: 70 m. pasuni – 239 ha. Orasul Vatra .distanța directă pînă la Orasul Vatra din Municipiul Chişinău 5 km . Monumentul veteranilor din com. paduri (fond silvic Chişinău) – 206 ha. Arhangheli Mihail si Gavriil" din comuna Truseni.7350 si altitudinea de 70 metri fata de nivelul marii.02. fiind prima de acest fel in Basarabia. la Nord – cu s. Orasul Vatra Scurta descriere: Orasul Vatra este o localitate in Мunicipiul Chişinău situata la latitudinea 47. cand imparateasa Elena a descoperit la Ierusalim crucea sub forma pe care o cunosc enoriasii in prezent. s. a declarat ca este modelul de cruce pe care il inaltau pe biserici si il purtau la gat crestinii pana in anul 324. paduri (fondul silvic Străşeni) 928 ha. De asemenea.distanța directă pînă la Satul Cojuşna din Raionul Străşeni 4 km . Dumbarva .1545 (actualmente comuna Truşeni) este situat în partea de NordVest a mun. municipiul Chisinau si este modelul folosit de crestini pana la anul 324.Populatia (Conform recensamintului din anul 2004): Locuitori .distanța directă pînă la Satul Dumbrava din Municipiul Chişinău 5 km . raionul Ialoveni.2003.Evrei Polonezi Tigani Altele 1 0 15 20 0.5 metri si 180 kilograme greutate. la disţanta de 14 km. la Vest – cu satele Nimoreni. Distanța directă pîna în or. Arhangheli Mihail şi Gavriil”.1 720 Componenta pe nationalitati: 25 . Hramul localităţii: 21 noiembrie. Truseni -568 ha.0738 longitudinea 28.

Chişinău 6 km . Aceasta localitate este in administrareaMunicipiul Chişinău. Chişinău este de 11 km.distanța directă pînă la Satul Hulboaca din Mun. Chişinău 3 km .52 Orasul Vatra .64 1.Nationalitate Moldoveni/Romani Ucraineni Rusi Gagauzi Bulgari Evrei Polonezi Tigani Altele Numar de Locuitori 2243 316 554 13 30 2 1 87 50 % de Locuitori 68.0177764892578125 Longitudinea: 28.distanța directă pînă la Satul Ghidighici din Мun. Chişinău 7 km . Distanța directă pîna în or.0177 longitudinea 28. Distanța directă pîna în or.7625 si altitudinea de 154 metri fata de nivelul marii.03 2.91 0. Orasul Durleşti Scurta descriere: Orasul Durleşti este o localitate in Municipiul Chişinău situata la latitudinea 47.Populatia (Conform recensamintului din anul 2004): 26 .distanța directă pînă la Satul Grătieşti din Mun.distanța directă pînă la Satul Sireţi din raionul Străşeni Orasul Vatra . Conform recensamintului din anul 2004 populatia este de 15 395 locuitori. Orasul Durleşti .Date geografice Latitudinea: 47.81 0. Chişinău 4 km .Distanțe: Distanța directă pîna în or. Chişinău 7 km .05 9.15 km.7625007629394531 Altitudinea: 154 m.distanța directă pînă la Satul Cojuşna din raionul Străşeni 7 km .59 16.06 0.distanța directă pînă la Satul Dumbrava din Мun. Orasul Durleşti . Chişinău este de .39 0.distanța directă pînă la Orasul Durleşti din Mun. Chişinău 7 km .Localitati in raza de 10 km: 3 km .distanța directă pînă la Satul Truşeni din Mun. Chişinău este de 11 km.

distanța directă pînă la Orasul Codru din Municipiul Chişinău 7 km .03 constituie 3087 ha. ruta de autobuz nr. Dinspre Schinoasa intre Chisinau si Durlesti mai sunt vreo 500 de metri.03 0.distanța directă pînă la Satul Nimoreni din Raionul Ialoveni Orasul Durleşti .8 035 Componenta pe nationalitati: Nationalitate Moldoveni/Romani Ucraineni Rusi Gagauzi Bulgari Evrei Polonezi Tigani Altele Numar de Locuitori 13698 563 808 70 75 13 5 48 114 % de Locuitori 88. Republica Moldova. 28.7 360 Femei .08 0. Localitatea are o populație de 18.15 395 din care: Barbati . Repere geografice si istorice Localitatea Durlesti este situata in partea de Nord-Vest a orasului Chisinau.11 km Durlești este un orășel din sectorul Buiucani.3 mii locuitori.31 0. Avand 9000 de case individuale cu gospodarii Durlestiul are si cateva cartiere cu blocuri de locuit de 3-5 nivele (Cartusa.distanța directă pînă la Satul Dumbrava din Municipiul Chişinău 6 km .Hotinului.74 Orasul Durleşti .01. incat este despartit doar de o singura strada . Testemiteanu.distanța directă pînă la Satul Dănceni din Raionul Ialoveni 7 km .Locuitori .49 0.45 0. Gribov. ASCHIM). Chişinău este de . In oras functioneaza mai multe institutii publice finantate de la 27 .distanța directă pînă la Orasul Vatra din Municipiul Chişinău 7 km . 11.25 0.Distanțe: Distanța directă pîna în or. municipiul Chișinău. iar conform datelor de care dispune Primaria 20064. Aria orasului la 01. cât și de ruta de troleibuz nr. Dinspre Buiucani Durlestiul s-a apropiat atat de mult de Chisinau. ce este un punct deosebit pentru un oraș de asemenea dimensiuni din Moldova.Localitati in raza de 10 km: 3 km .400 de cetățeni.98 3. fiind atestată documentar pentru prima dată în 1470.66 5. Este conectată de capitală prin mai multe rute de maxi-taxi. Cu statutul de oras Durlestiul numara acum dupa datele statistice 17.

primarie in satul Durlesti. O alta versiune este ca „dupa documente mai vechi. 1 volintir in retragere. Caminul Cultural. se mentioneaza ca satul Durlesti. Erau 29 de calarasi serdaresti. adica impozit in bani. Distanța directă pîna în or. Intr-un document emis la 7 aprilie 1636 se vorbeste despre un uric ce 1-a avut Magda. Satul Condriţa . biserica ortodoxa. 1 popa.593 (284 barbati si 309 femei). scoala primara mixta (de baieti si fete). data indicata pe un uric (sau hrisov) domnesc. Chişinău este de 33 km. Date statistice din 1923 pentru satul Cartisa: cladiri . in 1867 invatau 19 baieti si 3 fete. o asezare din tinutul Roman.0566 longitudinea 28. menaje . 3479 .658 din care: Barbati . platind in schimb dajdie. intr-un hrisov. Distanța directă pîna în or. 2 mazili (boieri sau dregatori in locuit (mazilit). este mentionat „lonasco din Drulesti. dar care pastrau toata viata titlul dregatoriei. posta rurala.47. 1 ruptas. Conform recensamintului din anul 2004 populatia este de 658 locuitori. Desi sapaturile arheologice realizate la Durlesti atesteaza existenta in primele secole ale mileniului II al erei noastre. posta rurala. dintre care 605 parte barbateasca si 737 parte femeiasca. Satul Condriţa Scurta descriere: Satul Condriţa este o localitate in Municipiul Chişinău situata la latitudinea 47. Unitati economice: gradini de zarzavat. In 1872 se deschide o scoala populara cu o singura clasa. moara de vant. slujitori care executau diferite porunci ale serdarilor de Orhei si Lapusna.Durlea sau Drulea. biblioteca. 3 scoli in care studiaza 1760 elevi. Toti proprietarii caselor erau trecuti la categoria rufeturilor . adica dupa Hristos. precedat de articolul biv. Din pacate aceste documente lipsesc si urmeaza poate a fi gasite. gospodarie boiereasca. erau 43 de case. conform documentelor ce se pastrau la unii razesi durlestenii ar exista de pe timpul domniei lui Mihai Racovita .Populatia (Conform recensamintului din anul 2004): Locuitori . Din 1861 in Durlesti functioneaza o scoala parohiala bisericeasca. agent sanitar.parte femeiasca. Totusi cel mai vechi document gasit cu prima atestare incotestabila a Durlestilor dateaza din 1 iunie 1656. Documentele vremii atesteaza existenta in spatiul romanesc inca a unei localitati cu denumirea Drulesti. post de jandarmi. Satul Condriţa .349 Femei . agent de percepere. 1 diacon. fata lui Drulea spatar. Potrivit rezultatelor recensamantului din 1774 la Durlesti. gospodarie boiereasca. cooperativa de consum. de la Stefan Voievod. Din care 4 gradinite cu 752 copii. avea 1011 menaje si 6985 de locuitori.5686 si altitudinea de 137 metri fata de nivelul marii.contribuabili scutiti de plata birului si de unele prestatii catre stat. 5 femei sarace.0566673278808594 Longitudinea: 28. Aceasta localitate este in administrareaMunicipiul Chişinău. satul ar fi existat cu o alta formatie decat cea de pe timpul lui Mihai Racovita. doua carciumi. emis de domnul Moldovei Gheorghe Stefan. Centrul de Sanatate cu 70000 de vizite pe an in care activeaza 90 de persoane.anul 1721. moara de vant.buget. emis de cancelaria domneasca a lui Stefan Tomsa. La inceput satul purta denumirea de Drulesti. Chişinău este de 33 km.5686111450195312 Altitudinea: 137 m. 1 om stricat de cap si 2 tigani. toponimicul Durlesti este consemnat in actele vremii mult mai tarziu. Biserica Sfintilor Voievozi Mihail si Gavriil a fost construita in anul 1783. Infrastructura sociala: 3 scoli primare. populatie . intarind lui Onofrei si lonascu Bucsan mai multe cumparaturi din satul Durlesti. a unor asezari medievale stabile pe mosia de astazi a localitatii. Legenda spune ca localitatea poarta denumirea unuia din primii locuitori stabiliti aici . in anul 1473.Date geografice Latitudinea: 47. La 1923 Durlestiul avea 920 de cladiri locuite si 6 cladiri nelocuite.309 Componenta pe nationalitati: 28 .42. sat care facea parte din ocolul Bacovat. оn anul 1859 satul razasesc Durlesti avea 233 de case si 1342 de locuitori. In „Dictionarul statistic al Basarabiei editat in 1923. iar Cartusa avea 16 curti si 64 de persoane de sex masculin si 69 de persoane de sex feminin.parte barbateasca si 3506 . primarie. De-a lungul istoriei sale Durlestiul s-a constituit din doua localitati: Cartusa si Durlesti.

8166 si altitudinea de 89 metri fata de nivelul marii.distanța directă pînă la Satul Ulmu din Raionul Ialoveni 5 km . tel: 79-77-21.15 0 0 Satul Condriţa .33 km Satul Condrita este o localitate pitoreasca amplasata in mijlocul codrilor la 30 km distanta de municipiul Chisinau. iar la sfarsitul vietii sale s-a pocait de nelegiuirile facute si din comorile adunate a construit o mica biserica. Satul Grătieşti Scurta descriere: Satul Grătieşti este o localitate in Municipality Chişinău situata la latitudinea 47.Denumirea satului si a manastirii vine de la Condrea.629 400 lei.Localitati in administrare: 29 . la cheltuieli 827 000 lei. director Elena Radovet.15 0 0. 246 de gospodarii. la cheltuieli 514 000 lei. care a fost pe timpuri in fruntea unei cete de haiduci. Satul are 657 de locuitori.Distanțe: Distanța directă pîna în or.distanța directă pînă la Satul Horodca din Raionul Ialoveni 6 km .65. Chişinău este de 10 km. Localitatea are o suprafata de 150 ha. Conform recensamintului din anul 2004 populatia este de 4 689 locuitori.Localitati in raza de 10 km: 3 km . Aceasta localitate este in administrareaMunicipality Chişinău. biblioteca publica. Institutiile bugetare subordonate in teritoriu sunt: Gimnaziul nr. Marimea bugetului local (in lei) pe anul 2006 este: la venituri .Nationalitate Moldoveni/Romani Ucraineni Rusi Gagauzi Bulgari Evrei Polonezi Tigani Altele Numar de Locuitori 649 3 4 0 1 0 1 0 0 % de Locuitori 98. Pe anul 2007: la venituri 514 000 lei. Distanța directă pîna în or.distanța directă pînă la Satul Malcoci din Raionul Ialoveni Satul Condriţa . Anume in jurul acestui locas sfant si s-a constituit mai tarziu manastirea Condrita. Distanța directă pîna în or. Satul Grătieşti . Chişinău este de .0991 longitudinea 28.Hramul localitatii se sarbatoreste pe 28 august de Sfanta Maria. Pe teritoriul satului activeaza 2 agenti economici.63 0. Chişinău este de 10 km.46 0.distanța directă pînă la Satul Scoreni din Raionul Străşeni 4 km . tel: 79-78-80.61 0 0.

26 0 0 0.Localitati in raza de 10 km: 2 km .Date geografice Latitudinea: 47.10 km Istoric: Comuna Grătieşti este alcătuită din 2 sate. Hulboaca. s.4 689 din care: Barbati .distanța directă pînă la Satul Măgdăceşti din raionul Criuleni 4 km . dar când s-a stabilit cu traiul gospodarul Ştefan Gratie.s. Chişinău este de .Distanțe: Distanța directă pîna în or. Hulboaca.222. Grătieşti şi s. s. Satul Grătieşti .distanța directă pînă la Satul Ghidighici din Mun. Chişinău Satul Grătieşti . Grătieşti 1748. de locuinţe 2452 inclusiv apartamente în blocurile cu multe etaje .distanța directă pînă la Satul Stăuceni din Mun.8166675567626953 Altitudinea: 89 m.57 1.distanța directă pînă la Satul Hulboaca din Mun. s.02 0. denumirea satului s-a modificat în satul Grătieşti. 3200. Satul Grătieşti . Hulboaca este mai vechi.Populatia (Conform recensamintului din anul 2004): Locuitori . Nr. Grătieşti. Nume sate în administraţie: s. Chişinău 4 km .13 0.23 Satul Grătieşti .41 1. Gospodării: (conturi personale).2 417 Componenta pe nationalitati: Nationalitate Moldoveni/Romani Ucraineni Rusi Gagauzi Bulgari Evrei Polonezi Tigani Altele Numar de Locuitori 4528 66 65 6 12 0 0 1 11 % de Locuitori 96.39 0. Chişinău 4 km . s. iniţial s.2 272 Femei . Hulboaca.0991668701171875 Longitudinea: 28. Grătieşti se numea Hulboaca Nouă. 30 .

Populatia (Conform recensamintului din anul 2004): Locuitori . comercializarea angro a peştelui.5 094 din care: Barbati . fabricarea uşilor şi ferestrelor din profil de aluminiu.2 600 Componenta pe nationalitati: Nationalitate Moldoveni/Romani Ucraineni Rusi Gagauzi Bulgari Evrei Polonezi Numar de Locuitori 4891 71 93 11 20 0 0 % de Locuitori 96.zonă de odihnă atractivă.39 1.01 1. fabricarea parchetului (standart american).7686 si altitudinea de 84 metri fata de nivelul marii. Suprfaţa: totală . comercializarea angro a citricelor ( depozite de circa 1000 m.7686119079589844 Altitudinea: 84 m. Satul Ghidighici Scurta descriere: Satul Ghidighici este o localitate in Municipiul Chişinău situata la latitudinea 47.22 0. peste 950 de gospodării ţărăneşti unite în 7 Asociaţii de Gospodării Ţărăneşti. Hulboaca. şcoli. Distanța directă pîna în or. Grătieşti şi gimnaziul nr. Satul Ghidighici . 93 s.0930 longitudinea 28.Nr. Extravilan. 55.2328 ha. s. Chişinău este de 13 km. Proiecte de viitor: formarea zonelor de odihnă pe lângă iazurile din satul Grătieşti.2828 ha. Puncte turistice: iazul din preajma satului Grătieşti . Intravilan: 505 ha. Aceasta localitate este in administrareaMunicipiul Chişinău. prelucrarea peştelui. Satul Ghidighici . de grădiniţe. p). Distanța directă pîna în or. Activităţile principale: agricultura.39 0 0 31 . Chişinău este de 13 km.2 494 Femei . licee: 2 grădiniţe ( în fiecare sat). Conform recensamintului din anul 2004 populatia este de 5 094 locuitori.Date geografice Latitudinea: 47.83 0. şcoala medie nr.0930557250976562 Longitudinea: 28.

12 kilometri de la sediul Primăriei municipiului Chișinău.113 Componenta pe nationalitati: Nationalitate Numar de Locuitori % de Locuitori 32 . Tohatin. La situația din 01. Ceroborta) Satul Humuleşti Satul Humuleşti este o localitate in Municipiul Chişinău situata la latitudinea 46. Aceasta localitate este in administrareaMunicipiul Chişinău. dar și tătarii. Chişinău este de 13 km. Hramul satului Ghidighici – 14 octombrie. Administrarea satului: se realizează de către Consiliul sătesc Ghidighici. Dobrogea) N-E (Vadul lui Vodă. ca autoritate executivă. Cruzești.01. Distanța directă pîna în or.Distanțe: Distanța directă pîna în or. pretura Buiucani. ca autoritate deliberativă și de primarul satului.distanța directă pînă la Orasul Vatra din Municipiul Chişinău 3 km . găgăuzi.13 km Istorie Satul Ghidighici este amplasat la distanța de 7 km de la capitala Republicii Moldova-orașul Chișinău.ruși.distanța directă pînă la Satul Grătieşti din Municipiul Chişinău 6 km .distanța directă pînă la Satul Măgdăceşti din Raionul Criuleni Satul Ghidighici . O comunicare despre sat din „Dicționarul geografic” relatează că satul Ghidighici. Revaca. când Moldova era supusă jugului otoman și prin țară făceau incursiuni nu numai turcii. Văduleni. De la 1 octombrie 1989 satul Ghidighici a trecut în subordinea administrativă a municipiului Chișinău. Buneți. satul Grătiești și or. Sîngera.distanța directă pînă la Satul Hulboaca din Municipiul Chişinău 4 km . bulgari. Distanța directă pîna în or. Bîc.16 Satul Ghidighici . Satul Ghidighici deține în hotarele administrative o suprafață de 2380 hectare. Satul Humuleşti . Aceasta este o regiune de vale și de șes. Cheltuitori. Colonița.203 școala medie de cultură generală nr.9975 longitudinea 28. Satul Humuleşti .distanța directă pînă la Satul Sireţi din Raionul Străşeni 6 km . Conform recensamintului din anul 2004 populatia este de 230 locuitori.Localitati in raza de 10 km: 3 km . Zona de Est (Humulești) S-E (Bubueci.79.9763889312744141 Altitudinea: 95 m. Agenți economici înregistrați pe teritoriul satului Ghidighici – 195.230 din care: Barbati . Acoperământul Maicii Domnului.Populatia (Conform recensamintului din anul 2004): Locuitori . municipiul Chișinău. ucraineni.9975013732910156 Longitudinea: 28. Chişinău este de 13 km.1 mii lei.Vatra.117 Femei . sat așezat într-o vale ce se deschide din stânga în valea râului Bâc. Mărimea bugetului local anual constituie – 2849. dintre care 95% moldoveni și 5% .9763 si altitudinea de 95 metri fata de nivelul marii. 4. Această localitate a apărut în anii 30-40 ai secolului XVI. 2003 populația satului constituie 5306 locuitori. Chişinău este de . Budești. raionul Strășeni.distanța directă pînă la Satul Dumbrava din Municipiul Chişinău 6 km . În satul Ghidighici activează: grădinița de copii nr.Tigani Altele 0 8 0 0. Se mărginește cu hotarele satului Sireț.Date geografice Latitudinea: 46.

Distanța directă pîna în or.distanța directă pînă la Satul Cruzeşti din Municipiul Chişinău In raza de 10 Km se afla: Ciocana. GHall.43 1.Moldoveni/Romani Ucraineni Rusi Gagauzi Bulgari Evrei Polonezi Tigani Altele 223 1 4 0 1 0 1 0 0 96. Conform recensamintului din anul 2004 populatia este de 5 444 locuitori. Video. Radiotelefoane.distanța directă pînă la Satul Valea Coloniţei din Raionul Criuleni 3 km . Lombard. Aceasta localitate este in administrareaMunicipiul Chişinău. Chişinău este de 9 km. Moldindconbank. DVD. Farmacia Familiei.distanța directă pînă la Satul Bîc din Municipiul Chişinău 5 km . Humuleşti.43 0 0 Satul Humuleşti .74 0 0. Conect CET2. Stomatologie Pretura Sectorului Ciocana Satul Bubuieci Scurta descriere: Satul Bubuieci este o localitate in Municipiul Chişinău situata la latitudinea 46.distanța directă pînă la Orasul Chişinău din Municipiul Chişinău 10 km .9422 si altitudinea de 97 metri fata de nivelul marii. Foto.distanța directă pînă la Satul Floreni din Raionul Anenii Noi 9 km . Reparatii Audio.distanța directă pînă la Satul Coloniţa din Municipiul Chişinău 7 km . Body Boom Fitness Club. TV. Satul Bubuieci . Chişinău este de 9 km. Satul Bubuieci .9850 longitudinea 28.96 0.Date geografice 33 . Centrala Electrică Termică Nr 2 Ciocana. Concordia-M Companie de Turism.Localitati in raza de 10 km: 2 km . Distanța directă pîna în or.distanța directă pînă la Satul Maximovca din Raionul Anenii Noi 4 km . s. Mobiasbanca.43 0 0. Bîc.Localitati in administrare: s.

Centrala Electrică Termică Nr 2 Satul Bîc .distanța directă pînă la Satul Valea Coloniţei din Raionul Criuleni 6 km .distanța directă pînă la Satul Coloniţa din Municipiul Chişinău 7 km .97 Gagauzi 14 0.62 Ucraineni 153 2. Satul Bîc .53 Satul Bubuieci .26 Bulgari 27 0.distanța directă pînă la Satul Bîc din Municipiul Chişinău 3 km . Conform recensamintului din anul 2004 populatia este de 1 074 locuitori.Latitudinea: 46.2 835 Componenta pe nationalitati: Nationalitate Numar de Locuitori % de Locuitori Moldoveni/Romani 4988 91.9422225952148438 Altitudinea: 97 m. Chişinău este de 10 km. Zoo.5 Evrei 1 0.Localitati in raza de 10 km: 2 km .Date geografice 34 .distanța directă pînă la Satul Tohatin din Municipiul Chişinău 10 km .distanța directă pînă la Satul Floreni din Raionul Anenii Noi 8 km .Populatia (Conform recensamintului din anul 2004): Locuitori .02 Polonezi 0 0 Tigani 16 0. Satul Bubuieci . Chişinău este de 10 km. Zooparcul CET2.2 609 Femei .29 Altele 29 0.Scurta descriere: Satul Bîc este o localitate in Municipiul Chişinău situata la latitudinea 46.5 444 din care: Barbati .81 Rusi 216 3. Aceasta localitate este in administrarea Municipiul Chişinău.Distanțe de 10 km: Gradina Zoologica. Distanța directă pîna în or.distanța directă pînă la Satul Humuleşti din Municipiul Chişinău 4 km .9681 longitudinea 28.9850006103515625 Longitudinea: 28.distanța directă pînă la Orasul Sîngera din Municipiul Chişinău 9 km .distanța directă pînă la Satul Sagaidacul de Sus din Raionul Criuleni Satul Bubuieci .9376 si altitudinea de 48 metri fata de nivelul marii. Distanța directă pîna în or.

Niagara City Fitness.9447 si altitudinea de 37 metri fata de nivelul marii. Distanța directă pîna în or.9086112976074219 Longitudinea: 28. Chişinău este de 14 km.distanța directă pînă la Satul Brăila din Municipiul Chişinău 10 km .09 Satul Bîc .976 din care: Barbati .distanța directă pînă la Satul Bubuieci din Municipiul Chişinău 4 km . Satul Bîc . Conform recensamintului din anul 2004 populatia este de 976 locuitori.distanța directă pînă la Satul Dolinnoe din Raionul Criuleni 8 km .Populatia (Conform recensamintului din anul 2004): Locuitori . Alina Electronic. Satul Revaca .549 Componenta pe nationalitati: Nationalitate Numar de Locuitori % de Locuitori Moldoveni/Romani 1042 97. Bowling Satul Revaca .Date geografice Latitudinea: 46.Populatia (Conform recensamintului din anul 2004): Locuitori .9086 longitudinea 28.9376010894775391 Altitudinea: 48 m.49 Gagauzi 4 0.Scurta descriere: Satul Revaca este o localitate in Municipiul Chişinău situata la latitudinea 46.02 Ucraineni 11 1. Satul Revaca . Distanța directă pîna în or.distanța directă pînă la Orasul Sîngera din Municipiul Chişinău 7 km . Aceasta localitate este in administrareaMunicipiul Chişinău.Latitudinea: 46.distanța directă pînă la Orasul Chişinău din Municipiul Chişinău 9 km .distanța directă pînă la Satul Humuleşti din Municipiul Chişinău 6 km .Localitati in raza de 10 km: 2 km .1 074 din care: Barbati .distanța directă pînă la Satul Piatra Albă din Raionul Ialoveni Satul Bîc in raza de 10 km: Plaza.525 Femei .37 Bulgari 0 0 Evrei 0 0 Polonezi 0 0 Tigani 0 0 Altele 1 0.466 35 . Green Hills Market.9681892395019531 Longitudinea: 28. Chişinău este de 14 km.9447231292724609 Altitudinea: 37 m.02 Rusi 16 1.

61 0 0 0 0 0 0.distanța directă pînă la Satul Dobrogea din Municipiul Chişinău 5 km .Localitati in administrare: s.distanța directă pînă la Orasul Sîngera din Municipiul Chişinău 4 km .41 0.9682 si altitudinea de 52 metri fata de nivelul marii. Chişinău este de 15 km. s. Orasul Sîngera .Femei .Date geografice Latitudinea: 46.distanța directă pînă la Satul Ţipala din Raionul Ialoveni Orasul Sîngera . Conform recensamintului din anul 2004 populatia este de 7 354 locuitori.44 36 . Orasul Sîngera . Dobrogea. Aceasta localitate este in administrareaMunicipiul Chişinău.distanța directă pînă la Satul Străisteni din Municipiul Chişinău 7 km .9682044982910156 Altitudinea: 52 m.9149932861328125 Longitudinea: 28. Revaca. Orasul Sîngera . Distanța directă pîna în or.9149 longitudinea 28.57 0.distanța directă pînă la Satul Floreni din Raionul Anenii Noi 6 km .distanța directă pînă la Satul Bîc din Municipiul Chişinău 8 km .Populatia (Conform recensamintului din anul 2004): Locuitori .7 354 din care: Barbati .Localitati in raza de 10 km: 2 km . Chişinău este de 15 km.76 Ucraineni 106 1.41 Satul Revaca .Scurta descriere: Orasul Sîngera este o localitate in Municipiul Chişinău situata la latitudinea 46.510 Componenta pe nationalitati: Nationalitate Moldoveni/Romani Ucraineni Rusi Gagauzi Bulgari Evrei Polonezi Tigani Altele Numar de Locuitori 962 4 6 0 0 0 0 0 4 % de Locuitori 98.3 539 Femei .distanța directă pînă la Satul Bubuieci din Municipiul Chişinău 9 km .3 815 Componenta pe nationalitati: Nationalitate Numar de Locuitori % de Locuitori Moldoveni/Romani 6969 94. Distanța directă pîna în or.

63 Rusi 263 8.27 Bulgari 18 0.1 567 Femei . Chişinău este de 19 km.07 0. Satul Dobrogea . Chişinău este de 19 km.31 Orasul Sîngera .Rusi Gagauzi Bulgari Evrei Polonezi Tigani Altele 152 16 13 1 1 0 96 2.distanța directă pînă la Satul Dobrogea din Municipiul Chişinău 6 km .Populatia (Conform recensamintului din anul 2004): Locuitori .8844 longitudinea 28. Distanța directă pîna în or.distanța directă pînă la Satul Revaca din Municipiul Chişinău 3 km .02 Gagauzi 9 0.22 0. Satul Dobrogea .Date geografice Latitudinea: 46.01 0 1.distanța directă pînă la Satul Bubuieci din Municipiul Chişinău 9 km .Distanțe: Satul Dobrogea este o localitate in Municipiul Chişinău situata la latitudinea 46.9891 si altitudinea de 102 metri fata de nivelul marii.Localitati in raza de 10 km: 2 km .48 Ucraineni 119 3.18 0.8844451904296875 Longitudinea: 28.1 712 Componenta pe nationalitati: Nationalitate Numar de Locuitori % de Locuitori Moldoveni/Romani 2803 85.distanța directă pînă la Satul Ţipala din Raionul Ialoveni Orasul Sîngera .55 37 . Aceasta localitate este in administrareaMunicipiul Chişinău.9891662597656250 Altitudinea: 102 m. Distanța directă pîna în or.distanța directă pînă la Satul Todireşti din Raionul Anenii Noi 10 km .01 0.3 279 din care: Barbati .distanța directă pînă la Satul Floreni din Raionul Anenii Noi 4 km .distanța directă pînă la Satul Merenii Noi din Raionul Anenii Noi 8 km . Conform recensamintului din anul 2004 populatia este de 3 279 locuitori.distanța directă pînă la Satul Băcioi din Municipiul Chişinău 7 km .

06 0.distanța directă pînă la Satul Chetrosu din Raionul Anenii Noi 6 km .9516658782958984 Altitudinea: 137 m.36 din care: Barbati .17 Componenta pe nationalitati: Nationalitate Numar de Locuitori % de Locuitori Moldoveni/Romani 32 88.distanța directă pînă la Orasul Sîngera din Municipiul Chişinău 5 km . Chişinău este de 13 km.0936 longitudinea 28.Date geografice Latitudinea: 47. Distanța directă pîna în or.Scurta descriere: Satul Ceroborta este o localitate in Municipiul Chişinău situata la latitudinea 47. Conform recensamintului din anul 2004 populatia este de 36 locuitori.03 0. Chişinău este de 13 km.Evrei Polonezi Tigani Altele 2 1 1 63 0. Satul Ceroborta .89 Ucraineni 1 2. Aceasta localitate este in administrareaMunicipiul Chişinău.33 Gagauzi 0 0 Bulgari 0 0 Evrei 0 0 Polonezi 0 0 Tigani 0 0 Altele 0 0 38 . Distanța directă pîna în or.0936126708984375 Longitudinea: 28.Populatia (Conform recensamintului din anul 2004): Locuitori .19 Femei .03 1.distanța directă pînă la Satul Ţipala din Raionul Ialoveni 9 km .9516 si altitudinea de 137 metri fata de nivelul marii.78 Rusi 3 8.distanța directă pînă la Satul Băcioi din Municipiul Chişinău Satul Ceroborta . Satul Ceroborta .Localitati in raza de 10 km: 4 km .92 Satul Dobrogea .

0652 longitudinea 29.2 201 Femei .Populatia (Conform recensamintului din anul 2004): Locuitori .distanța directă pînă la Satul Ciopleni din Raionul Criuleni 5 km .0652770996093750 Longitudinea: 29.Date geografice Latitudinea: 47.distanța directă pînă la Satul Valea Coloniţei din Raionul Criuleni Satul Budeşti .Satul Ceroborta .2 Rusi 58 1. Chişinău este de 17 km.4 497 din care: Barbati .09 Tigani 0 0 Altele 26 0. Chişinău este de 17 km.distanța directă pînă la Satul Ciorescu din Municipiul Chişinău 7 km .2 Evrei 1 0. Distanța directă pîna în or. Conform recensamintului din anul 2004 populatia este de 4 497 locuitori.distanța directă pînă la Satul Boşcana din Raionul Criuleni 6 km .31 Ucraineni 99 2.29 Gagauzi 14 0.31 Bulgari 9 0. Satul Budeşti . Satul Budeşti . Aceasta localitate este in administrareaMunicipiul Chişinău.distanța directă pînă la Satul Cruzeşti din Municipiul Chişinău 4 km .02 Polonezi 4 0.distanța directă pînă la Satul Sagaidacul de Sus din Raionul Criuleni 8 km .distanța directă pînă la Orasul Cricova din Municipiul Chişinău 9 km .2 296 Componenta pe nationalitati: Nationalitate Numar de Locuitori % de Locuitori Moldoveni/Romani 4286 95. Satul Budeşti .58 39 .Localitati in raza de 10 km: 2 km .distanța directă pînă la Satul Bălţata din Raionul Criuleni 10 km .Scurta descriere: Satul Budeşti este o localitate in Municipiul Chişinău situata la latitudinea 47.Localitati in administrare: s.0066661834716797 Altitudinea: 80 m. Văduleni. Distanța directă pîna în or.0066 si altitudinea de 80 metri fata de nivelul marii.

Localitati in raza de 10 km: 2 km .distanța directă pînă la Satul Bălţata de Sus din Raionul Criuleni 3 km .distanța directă pînă la Satul Cheltuitori din Municipiul Chişinău 7 km .74 Bulgari 7 1.26 Ucraineni 33 6.72 Gagauzi 4 0. Aceasta localitate este in administrareaMunicipiul Chişinău.3 Evrei 1 0.67 40 .0702781677246094 Longitudinea: 29.Scurta descriere: Satul Văduleni este o localitate in Municipiul Chişinău situata la latitudinea 47.distanța directă pînă la Satul Pîrîta din Raionul Dubasari 10 km .0836105346679688 Altitudinea: 173 m.19 Polonezi 0 0 Tigani 0 0 Altele 9 1.Satul Budeşti .distanța directă pînă la Satul Goianul Nou din Municipiul Chişinău Satul Văduleni .257 Femei .Populatia (Conform recensamintului din anul 2004): Locuitori . Satul Văduleni .0836 si altitudinea de 173 metri fata de nivelul marii.12 Rusi 47 8.282 Componenta pe nationalitati: Nationalitate Numar de Locuitori % de Locuitori Moldoveni/Romani 438 81. Chişinău este de 25 km. Conform recensamintului din anul 2004 populatia este de 539 locuitori. Distanța directă pîna în or.distanța directă pînă la Satul Ceroborta din Municipiul Chişinău 6 km . Distanța directă pîna în or.0702 longitudinea 29.distanța directă pînă la Satul Coşerniţa din Raionul Criuleni 9 km .539 din care: Barbati .distanța directă pînă la Satul Bălţata din Raionul Criuleni 4 km .Date geografice Latitudinea: 47. Satul Văduleni . Chişinău este de 25 km.distanța directă pînă la Satul Sagaidac din Raionul Criuleni 5 km .

Chişinău este de 25 km.Satul Văduleni . Distanța directă pîna în or.18 Altele 105 2.distanța directă pînă la Satul Cruzeşti din Municipiul Chişinău 9 km .0916 longitudinea 29.09 Tigani 8 0.24 Evrei 5 0.0755558013916016 Altitudinea: 33 m.1 Gagauzi 6 0.distanța directă pînă la Satul Coşniţa din Raionul Dubasari 10 km .Scurta descriere: Orasul Vadul Lui Vodă este o localitate in Municipiul Chişinău situata la latitudinea 47.2 159 Femei .distanța directă pînă la Satul Pîrîta din Raionul Dubasari 5 km .Populatia (Conform recensamintului din anul 2004): Locuitori .19 Ucraineni 349 7.Localitati in raza de 10 km: 2 km .distanța directă pînă la Orasul Vadul Lui Vodă din Municipiul Chişinău 3 km . Conform recensamintului din anul 2004 populatia este de 4 559 locuitori. Distanța directă pîna în or. Orasul Vadul Lui Vodă .3 41 . Orasul Vadul Lui Vodă .0755 si altitudinea de 33 metri fata de nivelul marii.distanța directă pînă la Satul Bălţata din Raionul Criuleni 4 km .distanța directă pînă la Satul Valea Coloniţei din Raionul Criuleni Orasul Vadul Lui Vodă .66 Rusi 643 14.11 Polonezi 4 0.0916671752929688 Longitudinea: 29.13 Bulgari 11 0.distanța directă pînă la Satul Sagaidacul de Sus din Raionul Criuleni 6 km . Aceasta localitate este in administrarea Municipiul Chişinău.2 400 Componenta pe nationalitati: Nationalitate Numar de Locuitori % de Locuitori Moldoveni/Romani 3428 75.distanța directă pînă la Satul Coşerniţa din Raionul Criuleni 7 km .Date geografice Latitudinea: 47. Chişinău este de 25 km.4 559 din care: Barbati .distanța directă pînă la Satul Cimişeni din Raionul Criuleni 8 km .

0377 longitudinea 28. Satul Coloniţa .Date geografice Latitudinea: 47.distanța directă pînă la Satul Cruzeşti din Municipiul Chişinău 9 km .distanța directă pînă la Satul Ceroborta din Municipiul Chişinău 10 km .distanța directă pînă la Satul Văduleni din Municipiul Chişinău 3 km . Distanța directă pîna în or.0377769470214844 Longitudinea: 28.3 340 din care: Barbati .1 593 Femei . Conform recensamintului din anul 2004 populatia este de 3 340 locuitori. Chişinău este de 11 km. Chişinău este de 11 km.Populatia (Conform recensamintului din anul 2004): Locuitori .distanța directă pînă la Satul Dolinnoe din Raionul Criuleni Satul Coloniţa Scurta descriere: Satul Coloniţa este o localitate in Municipiul Chişinău situata la latitudinea 47. Aceasta localitate este in administrareaMunicipiul Chişinău.1 747 Componenta pe nationalitati: 42 .9583339691162109 Altitudinea: 145 m.9583 si altitudinea de 145 metri fata de nivelul marii.Localitati in raza de 10 km: 2 km .distanța directă pînă la Satul Mălăieştii Noi din Raionul Criuleni 6 km .distanța directă pînă la Satul Corjova din Raionul Criuleni 8 km . Satul Coloniţa .distanța directă pînă la Satul Boşcana din Raionul Criuleni 7 km .distanța directă pînă la Satul Mălăieşti din Raionul Criuleni 5 km .Orasul Vadul Lui Vodă . Distanța directă pîna în or.distanța directă pînă la Satul Pîrîta din Raionul Dubasari 4 km .

Conform recensamintului din anul 2004 populatia este de 2 098 locuitori.42 0 0. Satul Tohatin .39 Satul Coloniţa .distanța directă pînă la Satul Valea Coloniţei din Raionul Criuleni 4 km .Nationalitate Moldoveni/Romani Ucraineni Rusi Gagauzi Bulgari Evrei Polonezi Tigani Altele Numar de Locuitori 3136 84 85 5 14 0 2 1 13 % de Locuitori 93. Distanța directă pîna în or. s.89 2.0625000000000000 Longitudinea: 28.distanța directă pînă la Satul Humuleşti din Municipiul Chişinău 5 km . Satul Tohatin . Satul Tohatin .distanța directă pînă la Satul Cheltuitori din Municipiul Chişinău 5 km . Aceasta localitate este in administrareaMunicipiul Chişinău.distanța directă pînă la Satul Budeşti din Municipiul Chişinău 5 km .Populatia (Conform recensamintului din anul 2004): 43 .Localitati in administrare: s.06 0.03 0.distanța directă pînă la Satul Maximovca din Raionul Anenii Noi Satul Tohatin Satul Tohatin este o localitate in Municipiul Chişinău situata la latitudinea 47. Distanța directă pîna în or. Chişinău este de 11 km.54 0. Cheltuitori.distanța directă pînă la Satul Valea Satului din Raionul Criuleni 4 km .distanța directă pînă la Satul Sagaidac din Raionul Criuleni 5 km .51 2.15 0.Localitati in raza de 10 km: 3 km .distanța directă pînă la Satul Tohatin din Municipiul Chişinău 3 km .9452 si altitudinea de 146 metri fata de nivelul marii. Buneţi.distanța directă pînă la Satul Dolinnoe din Raionul Criuleni 4 km .Date geografice Latitudinea: 47. Chişinău este de 11 km.0625 longitudinea 28.9452781677246094 Altitudinea: 146 m.

Chişinău este de 14 km. Ceroborta. Conform recensamintului din anul 2004 populatia este de 1 619 locuitori.85 3.2 098 din care: Barbati . Chişinău este de 14 km.distanța directă pînă la Satul Cruzeşti din Municipiul Chişinău 3 km .distanța directă pînă la Satul Buneţi din Municipiul Chişinău 3 km .9736 si altitudinea de 128 metri fata de nivelul marii.Locuitori .1 022 Femei .distanța directă pînă la Satul Cheltuitori din Municipiul Chişinău 3 km .43 0.Localitati in administrare: s.distanța directă pînă la Satul Ceroborta din Municipiul Chişinău 5 km .9736118316650391 Altitudinea: 128 m.0847206115722656 Longitudinea: 28.38 Satul Tohatin . Satul Cruzeşti . Distanța directă pîna în or.Localitati in raza de 10 km: 2 km .57 0. Satul Cruzeşti .05 0. 44 .distanța directă pînă la Satul Coloniţa din Municipiul Chişinău 3 km . Aceasta localitate este in administrareaMunicipiul Chişinău. Distanța directă pîna în or.Date geografice Latitudinea: 47.0847 longitudinea 28.62 0 0 0.1 076 Componenta pe nationalitati: Nationalitate Moldoveni/Romani Ucraineni Rusi Gagauzi Bulgari Evrei Polonezi Tigani Altele Numar de Locuitori 1948 65 54 9 13 0 0 1 8 % de Locuitori 92.distanța directă pînă la Satul Budeşti din Municipiul Chişinău Cruzesti Satul Cruzeşti este o localitate in Municipiul Chişinău situata la latitudinea 47.1 2.

12 0 0 0 0.0805549621582031 Longitudinea: 28.07 1.28 Femei . Distanța directă pîna în or.Populatia (Conform recensamintului din anul 2004): Locuitori .57 din care: Barbati .Populatia (Conform recensamintului din anul 2004): Locuitori . Satul Buneţi .9099998474121094 Altitudinea: 101 m. Aceasta localitate este in administrareaMunicipiul Chişinău. Chişinău este de 9 km.796 Femei .18 28.9099 si altitudinea de 101 metri fata de nivelul marii.56 0.29 Componenta pe nationalitati: Nationalitate Moldoveni/Romani Ucraineni Rusi Gagauzi Bulgari Evrei Polonezi Tigani Altele Numar de Locuitori 40 16 1 0 0 0 0 0 0 % de Locuitori 70.Satul Cruzeşti .06 Distanța directă pîna în or. Chişinău este de .823 Componenta pe nationalitati: Nationalitate Moldoveni/Romani Ucraineni Rusi Gagauzi Bulgari Evrei Polonezi Tigani Altele Numar de Locuitori 1598 9 8 1 2 0 0 0 1 % de Locuitori 98. Distanța directă pîna în or.1 619 din care: Barbati .7 0. Chişinău este de 9 km.49 0.75 0 0 0 0 0 0 45 .14 km Buneti Satul Buneţi este o localitate in Municipiul Chişinău situata la latitudinea 47.Date geografice Latitudinea: 47.0805 longitudinea 28. Conform recensamintului din anul 2004 populatia este de 57 locuitori. Satul Buneţi .06 0.

Chişinău este de .61 0. Distanța directă pîna în or. Chişinău este de 9 km.9 0 0 0 0 0 0.332 din care: Barbati . Aceasta localitate este in administrareaMunicipiul Chişinău.18 3.0661 longitudinea 28.Distanța directă pîna în or.169 Componenta pe nationalitati: Nationalitate Numar de Locuitori Moldoveni/Romani 316 Ucraineni 12 Rusi 3 Gagauzi 0 Bulgari 0 Evrei 0 Polonezi 0 Tigani 0 Altele 1 % de Locuitori 95.9 km Cheltuitori Satul Cheltuitori este o localitate in Municipiul Chişinău situata la latitudinea 47.163 Femei .9211 si altitudinea de 147 metri fata de nivelul marii.Populatia (Conform recensamintului din anul 2004): Locuitori .Date geografice Latitudinea: 47. Distanța directă pîna în or. Satul Cheltuitori . Conform recensamintului din anul 2004 populatia este de 332 locuitori. Satul Cheltuitori .3 46 .9211101531982422 Altitudinea: 147 m.0661125183105469 Longitudinea: 28. Chişinău este de 9 km.

47 .

wikipedia.md 48 .BIBLIOGRAFIE: 1. Sursa : casata. (Sursa: statistica.md/?mod=news&id=18534) 2. (Sursa: http://www.org/wiki/Republica_Moldova ) 7.statistica. (Sursa: http://ro. (Sursa UNIMEDIAhttp://unimedia.md) 6.wikipedia. (Sursa: http://ro.md/public/files/publicatii_electronice/Chisinau/Chisinau_ian_iun_2011. (Sursa:http://www.com/article/municipiul-chisinau-descriere#2) 3.org/wiki/Populația_municipiului_Chișinău) 4.placelook.pdf 5.