You are on page 1of 3

RESPOSTAS T 6 : A REVOLUCIÓN XENÉTICA 1.- ¿Que é o ADN?

Describe brevemente a súa estructura O ADN é unha molécula formada pola unión doutras moléculas mais sinxelas chamadas nucleótidos.Cada nucleótido ,á súa vez, está composto por tres tipos de componentes químicos: • Unha molécula de ácido fosfórico • Un hidrato de carbono chamado desoxirribosa • Unha base nitroxenada(hai 4: adenina, guanina , citosina , timina) Estructura O ADN está constituído por dúas longas cadeas de nucleótidos envolvimos nunha dupla hélice.As dúas cadeas son complementarias químicamente.Isto débese á disposición das bases nitroxenadas,unidas e enfrontadas na parte interna da dupla hélice( a adenina dunha cadea só se une a timina doutra e a citosina dunha cadea só se une a guanina doutra cadea) 2.- ¿Qué son as proteínas? ¿Cales son as súas funcións principias? As proteínas son moléculas de grande tamaño que se forman pola unión doutras mais sinxelas , os aminoácidos, dos que existen 20 tipos diferentes. Cada proteína caracterízase polo número, o tipo e a orde específica na que están dispostos os seus aminoácidos. Funcións : forman estructuras (como os músculos) , regulan e coordinan as funcións dos distintos órganos (son as responsables da actividade biológica). 3.- ¿Qué diferencias existen entre os procesos de replicación , transcrición e tradución? O ADN é a molécula nos seres vivos que pode facer unha copia exacta de si mesma,é decir, replicarse. O proceso de síntese de ARN denomínase transcrición. O ARN que sae do núcleo levando unha mensaxe xenética para dirixir a síntese de proteínas chámase ARN mensaxeiro e será o que se una a un ribosoma que traducirá a mensaxe cifrada que empregará para sintetizar unha proteína.Este proceso denomínase tradución. 4.- ¿Qué é a Biotecnoloxía? A Biotecnoloxía é un conxunto de tecnologías que se empregan para manipular o ADN dos organismos vivos co fin de fabricar ou modificar un producto, mellorar animais ou plantas ou desenvolver microorganismos con capacidades determinadas para empregos específicos.

. 10. animais e plantas) que conteñen un xene procedente doutro organismo ou transxene. que permiten a reparación de tecidos e órganos adultos danados ou defectuosos. • A tecnología do ADN recombinante...Describe as catro técnicas empregadas habitualmente en biotecnoloxía. 8. As plantas transxénicas conseguidas teñen distintas funcións: • Resistencia contra herbicidas ou pragas. 9.que permiten a transferencia de xenes duns organismos a outros e así conseguir organismos xeneticamente modificados ou transxénicos. • As técnicas de cultivo de células e tecidos. 6. órganos e embrións durante longos períodos de tempo.¿Que é e para que se utilizan os biochips ou chips de ADN? Os biochips son láminas de vidro onde se fixa en cada unha das súas microscópicas celas unha cantidade ínfima de fragmentos de ADN de cadea simple cuxa secuencia de nucleótidos actúa como sonda para un xen determinado. A aplicación de animais transxénicos son variadas: • Aumentar a resistencia a enfermidades e melloran a produción animal. Dito proceso lévase a cabo introducindo dito fragmento de ADN nunha molécula transportadora ou vector. A enxeñería xenética en vexetais ten como obxectivo fundamental transferir xenes ás plantas a partir de moitos tipos de organismos distintos.¿Qué é a pegada genética?¿Ten algunha utilidade? A pegada xenética constitúe a “pegada dixital” do ADN e fai posible investigar a identitade dun individuo comparándoa coas outras mostras. • Deseñar animais knockout (animais nos que sustitúe un xen funcional por outro mutante non funcional co fin de coñecer a función desempregada por dito xene). 7..¿En que consiste clonar un fragmento de ADN? ¿Como se leva a cabo? A clonación dun fragmento de ADN consiste na obtención de milleiros de millóns de copias idénticas dese fragmento. establecer a paternidade e axudar ós historiadores a resolveren antigos misterios. chamado vector de clonación. que permite illar calquera rexión do ADN. que permiten manter e crecer in vitro células. obtendo novas e útiles variedades vexetais.5.-¿Por que se aplica a enxeñería xenética en plantas e animais? Razoa a resposta. • As técnicas de clonación celular . fungos. simulando cruzamentos que xamais se realizarían na natureza.. Emprégase para investigar a autoría dun delito.-¿Que é un organismo xeneticamente modificado ou transxénico? ¿Ten algunha utilidade? ¿Como valoras a utilización de técnicas de enxeñería xenética? Os organismos xeneticamente modificados ou transxénicos son organismos (bacterias. • Crear granxas farmacéuticas. crear un elevado número de copias dela e investigar a súa secuencia de nucleótidos. Na actualidade empréganse organismos xeneticamente modificados para obter variedades de plantas e animais con novas características de interese para as persoas. Emprégase cando se quere analizar simultáneamente milleiros de xenes. • Fabricar órganos de animais para transplantes. • As técnicas de enxeñaría xenética .

• Células pluripotentes inducidas (Cpi):son células adultas e especializadas nas que tras unha serie de tratamentos tranformanse de novo en células nai embrionarias pluripotentes. o Proxecto Xenoma Humano anunciou a secuenciación completa do xenoma humano.• • • • Resistencia ás xeadas. . diferenciárense nun ou varios celulares especializados (por exemplo musculares. ás secas ou ao exceso de acidez e salinidade do solo. empregando para elo o método de transplante nuclear. 11. A clonación reprodutiva ten como obxectivo crear clons de animais idénticos. Existen dous tipos de células nai: • Células nai embrionarias (ESC): son pluripotentes porque son a orixe de todos os tipos celulares e tecidos do individuo adulto. capaces de orixinar moitos tipos celulares. sanguíneas ou hepáticas). Atrasar a maduración. e así descubrir as bases xenéticas da saúde e a patoloxía das enfermidades humanas.-Explica o concepto de células nai. • Células nai adultas (ASC): son multipotentes. 13. antes do previsto e como “agasallo” do 50º aniversario do descubrimento da dobre hélice de ADN.-¿Que obxectivo ten a terapia xénica e a clonación reprodutiva? A terapia xénica ten como obxectivo tratar. O 14 de abril de 2003. como. Cita os tipos de células nai existentes e comenta as súas aplicacións. O seu estudo constitúe o campo de traballo da xenómica. Producir substancias de interese farmacolóxico. pero non todos. 14. en condicións axeitadas. As células nai son células indiferenciadas que tanto poden dividirse indefinidamente producindo novas células nai. 12.-¿Que é a bioética? ¿Paréceche unha actividade relevante? A bioética é unha actividade multidisciplinar que estuda os problemas éticos que xorden na aplicación das ciencias biomédicas e as súas tecnoloxías. Agora o desafío é determinar a forma de ler o contido de todas esas páxinas de información para logo entender como traballan esas partes xuntas. que poden influir e modificar a vida humana e a doutros organismos. curar e previr enfermidades producidas por un só xene defectuoso introducindo no paciente un xene terapéutico ou funcional. Mellorar o valor nutritivo das plantas empregadas no agro.-¿Que é o xenoma humano? ¿En que porcentaxe é coñecido? O xenoma humano é o conxunto de todos os xenes que posúe a nosa especie distribuídos entre os 23 pares de cromosomas que temos nas nosas células.