You are on page 1of 2

Clasa a X-a Lucrare scrisă la limba şi literatura română pe semestrul I NR.

1
Scrie răspunsul pentru fiecare dintre următoarele cerinţe, pentru a demonstra înţelegerea textului de mai jos: (2,5 puncte) „- Aşa ne-ai ales, spuse una din ele. O ţigancă, o grecoaică, o ovreică… - Dar să vedem dacă ai să ne ghiceşti, spuse a doua. - Să vedem dacă ai să ştii care e ţiganca, adăugă a treia. Gavrilescu lăsase să-i cadă pălăria de paie şi le privea fix, împietrit, ca şi cum nu le-ar fi văzut, ca şi cum ar fi privit altceva, dincolo de ele, dincolo de paravane. […] - Care-i ţiganca? Care-i ţiganca? auzi Gavrilescu , ca un ecou, vocile celorlalte. Zâmbi şi le măsură din nou cu privirile. Asta-mi place, începu el, simţindu-se deodată bine dispus. Va să zică, dacă aţi aflat că sunt artist, voi credeţi că trăiesc în nori, că habar n-am cum arată o ţigancă…” (M. Eliade – La ţigănci) 1. Scrie trei expresii/locuţiuni care să conţină cuvântul „inimă”.(0,5 puncte) 2. Identifică un simbol în textul de mai sus şi prezintă-i semnificaţia.(1 punct) 3. Prezintă semnificaţia fragmentului de mai sus în cadrul nuvelei La ţigănci, făcând o scurtă paralelă cu altă operă cunoscută.(1 punct) Scrie răspunsul pentru fiecare dintre următoarele cerinţe, pentru a demonstra înţelegerea textului de mai jos:(2,5 puncte) „ Într-o toamnă aurie am auzit multe poveşti la Hanul Ancuţei. Dar asta s-a întâmplat într-o depărtată vreme, demult, în anul când au căzut de Sîntilie ploi năprasnice şi spuneau oamenii că ar fi văzut balaur negru în nouri deasupra puhoaielor Moldovei.(…) Trebuie să ştiţi dumneavoastră că hanul acela al Ancuţei nu ra han, - era cetate. Avea nişte ziduri groase de ici până acolo, şi nişte porţi ferecate, cum n-am văzut de zilele mele. (…) - Asta- i o poveste pe care aş putea să v-o spun, dacă m-ascultaţi… - Cum să n-ascultăm, cucoane Ioniţă? mai ales o poveste din vremea lui Mihail Vodă Sturza! - Şi mai ales din vremea tinereţilor mele…răspunse răzaşul, serios. Pe vremea aceea, tot în acest loc ne aflam, în preajma focurilor şi a carălor cu must , cu alţi oameni care acum-s oale şi ulcele, şi-n jurul nostru umbla Ancuţa cealaltă, mama acesteia, care şi ea s-a dus într-o lume mai puţin veselă. În vremea aceea stam eu necăjit foarte, într-o zi, în uşa hanului, cu oala în mâna stângă şi cu frâul iepei în dreapta…” (M. Sadoveanu, Hanu – Ancuţei) 1. Prezintă două particularităţi ale speciei literare în care se încadrează textul şi care se regăsesc şi în fragmentul dat. (1 punct) 2. Identifică două modalităţi de realizare a oralităţii prezente în text.(0,5 puncte) 3. Stabileşte timpul şi spaţiul prezentat în fragmentul de mai sus. (0,5 puncte) 4. Precizează şi argumentează tipul/tipurile de narator prezente în fragment.(0,5 puncte) III. Realizează un eseu de 3-4 pagini în care să demonstrezi că operă studiată se încadrează în categoria basmului cult.( 4 puncte) II. I.

Trecu o lună. Eliade – La ţigănci) 1. Prezintă două particularităţi ale speciei literare în care se încadrează textul şi care se regăsesc şi în fragmentul dat. Încadraţi personajele prezente în text într-o anumită tipologie.5 puncte) 4. (0. (1 punct) II. şi fata îl trase tot atât de uşor după ea în trăsură.(1 punct) 3. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre următoarele cerinţe. de foarte curând? E adevărat că nu înţelegi? Gavrilescu o privi adânc în ochi şi oftă. iartă-mă. Aşa începe. 2 I. (…) . Împăratul surâse. pentru a demonstra înţelegerea textului de mai jos: (2. A fost o zi teribilă… Dar acum parcă încep să mă simt mai bine… Fata îl trase uşor după ea.5 puncte) 2. Identifică un simbol în textul de mai sus şi prezintă-i semnificaţia.(…) Înduplecată de rugăciunile împărătesei îngenunchiate. cum sunt ei azi. soarele surâse şi el în înfocata lui măreţie chiar stătu pe loc.De când te-aştept.Hildegard! exclamă . lăsând să-i cadă pălăria din mână. cu părul bălai ca razele lunei. cu paşi moi. .5 puncte) 3. Eminescu. . (1 punct) 2. pleoapele icoanei reci se umeziră şi o lacrimă curse din ochiul cel negru al mamei lui Dumnezeu. argumentând încadrarea făcută.E adevărat? se miră fata.” (M. trecură nouă şi împărăteasa făcu un fecior alb ca spuma laptelui.5 puncte) III. Din momentul acela ea purcese îngreunată. . pe când Dumnezeu călca încă cu picioarele sale sfinte pietroaiele pustii ale pământului. Scrie trei expresii/locuţiuni care să conţină cuvântul „nas”. pentru a demonstra înţelegerea textului de mai jos: (2. şi un parfum uitat îi reveni deodată în amintire. Prezintă semnificaţia fragmentului de mai sus în cadrul nuvelei La ţigănci. Te-am căutat peste tot…(…) . pe când oamenii. ci numai senin şi veselie(…) Şi-i puse mama numele : Făt-Frumos din lacrimă.Clasa a X-a Lucrare scrisă la limba şi literatura română pe semestrul I NR. Prezintă tipul de narator din text. Împărăteasa se ridică în toată măreţia ei statuară. Făt-Frumos din lacrimă) 1.în vremea veche trăia un împărat întunecat şi gânditor ca miază-noaptea şi avea o împărăteasă tânără şi zâmbitoare ca miezul luminos al zilei.( 4 puncte) . spuse.Toţi visăm. Traversară curtea şi ieşiră fără să mai deschidă poarta.Sunt cam obosit. . Realizează un eseu de 3-4 pagini în care să demonstrezi că operă studiată se încadrează în categoria povestirii. Birjarul îl aştepta moţăind.5 puncte) „ Umbra se dezlipi de la fereastră şi se îndreptă spre el. (0. (0. încât trei zile n-a fost noapte. Precizează şi argumentează din ce parte a operei face parte fragmentul citat şi argumentează. acum de curând. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre următoarele cerinţe. trecură două. spuse fata apropiindu-se. Şi crescu şi se făcu mare ca brazii codrilor.(0. Ca într-un vis…” (M.5 puncte) „ În vremea veche. atinse cu buza ei seacă lacrima cea rece şi o supse în adâncul sufletului său. spuse. nu erau decât în germenii viitorului. Tu încă nu înţelegi? Nu înţelegi ce ţi s-a întâmplat. Creştea într-o lună cât alţii într-un an.