Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj–Napoca Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Extensie Sibiu Anul universitar: 2009-2010 Semestrul

: I 1. Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator Titlul disciplinei: PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR ( 2 ore curs şi 1 oră seminar) 2. Informaţii despre titularul de curs şi lucrări practice Nume, titlul ştiinţific: Prof. Mulesiu Monica Informaţii de contact: mulesiu_monica@yahoo.com 3. Bibliografia obligatorie: Chiş, V., (2001), Activitatea profesorului între curriculum şi evaluare, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca Cosmovici, A, Iacob, L., (1998), Psihologie şcolară, Ed. Polirom, Iaşi Glava, A., Glava, C., (2002), Introducere în pedagogia preşcolară, Ed. Dacia, ClujNapoca Ozunu, D., Pedagogie preşcolară şi a jocului, Ed. Genesis , Cluj-Napoca Şchiopu, U., Verza, E., (1997), Psihologia vârstelor, E.D.P., Bucureşti 4. Bibliografia opţională: Apostol, V.,Rafailă, E., Ţugui, L., Jurebie, S.(1999), Modele orientative de lucru cu preşcolarii, AllPedagogic, Bucureşti Badea, E., (1993), Caracterizarea dinamică a copilului şi adolescentului de la 3 la 18 ani cu aplicaţie la fişa şcolară, E.D.P., Bucureşti Chiş, V., (2002), Provocările pedagogiei contemporane, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca Claparede, E., (1975), Despre natura şi funcţiile jocului în Psihologia copilului şi pedagogia experimentală, E.D.P., Bucureşti Creţu, C., (1997), Curriculum diferenţiat şi personalizat, Ed. Polirom, Iaşi Creţu, C., (1997), Psihopedagogia succesului, Ed. Polirom, Iaşi Ionescu, M., (2000) Demersuri creative în predare şi învăţare, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca Lipman, M., (1993), Sânziana. Filosofia pentru copii, Ed. Humanitas, Bucureşti Lovinescu, A., (1979), Jocuri-exerciţiu pentru preşcolari, E.D.P., Bucureşti Piaget, J., (1973), Naşterea inteligenţei la copil, E.D.P., Bucureşti Piaget, J., Inhelder, B., (1968), Psihologia copilului, E.D.P., Bucureşti Popescu, E., (1982), Pedagogia preşcolară. Prelegeri pentru perfecţionarea educatoarelor din casele de copii preşcolari, E.D.P., Bucureşti

1

Descrierea disciplinei: Disciplina Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar este o disciplină de sinteză în cadrul căreia principalele concepte şi principii acţionale ale pedagogiei generale şi a teoriei curriculum-ului vor fi aplicate pentru analiza şi înţelegerea specifiului educaţiei la vârsta preşcolară şi a învăţământului primar.D. E. 6. Planificarea /Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor/examinărilor intermediare: Săptămâna 1: Tematica abordată: Repere în dezvoltarea psihofizică a copilului preşcolar şi şcolar mic Concepte de bază şi cuvinte cheie: dezvoltare cognitivă. studenţii fiind antrenaţi în rezolvarea de proiecte şi studii de caz. Bucureşti 5. U. E. E.. dezvoltare psihomotorie Bibliografie: Şchiopu. precum integrarea şi diferenţierea curriculară.. E.. U. S. Bucureşti Badea.D. V. Vor fi abordate subiecte de interes curent în educaţia la vârstele mai sus amintite.(1999).Rafailă. Problemele psihologice ale jocului şi distracţiilor. Bucureşti 2 . manuale. L. documente şi suporturi curriculare. AllPedagogic. dezvoltare socio-afectivă.P. Abordarea temelor se va realiza într-o manieră activizantă. Construcţia unei fişe de sinteză privind achiziţiile fundamentale şi limitele in dezvoltare specifice celor două vârste Săptămâna 2: Tematica abordată: Cunoaşterea psihopedagogică a copilului preşcolar şi şcolar mic Concepte de bază şi cuvinte cheie: probe psihopedagogice.P. E. Bucureşti Obligaţiile studenţilor pentru seminar: să studieze cazurile oferite spre analiză Teme pentru studenţi la seminar: 1.. profilul de competenţe ale profesorului pentru învăţământul primar şi preşcolar etc.Şchiopu..P. Modele orientative de lucru cu preşcolarii. (1997).. Verza.. (1993). 7.(1970). Psihologia vârstelor. CD-uri cu filme educaţionale.. programe şcolare. portofoliu personal Bibliografie: Apostol.. Ţugui..D. Jurebie. E. Caracterizarea dinamică a copilului şi adolescentului de la 3 la 18 ani cu aplicaţie la fişa şcolară. videoproiector. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei: Materialele utilizate în cadrul cursurilor şi al lucrărilor practice sunt: retroproiector.

. Introducere în pedagogia preşcolară. ClujNapoca Ozunu. A. D. Introducere în pedagogia preşcolară.. legi educaţionale Bibliografie: Glava. Cluj-Napoca Obligaţiile studenţilor pentru seminar: Frecventarea seminarului Teme pentru studenţi la seminar: Argumentarea relevanţei setului de principii pentru educaţia la vârsta preşcolară pentru descrierea specificului programelor educaţionale la această vârstă. C. (2002). Ed. C. Redactarea unui eseu argumentativ privind necesitatea parcurgerii de către preşcolari a programului educaţional al grădiniţei Săptămâna 4: Tematica abordată: Principiile educaţiei preşcolare şi ale educaţiei la vârsta şcolară mică. Dacia. construcţia unor probe de evaluare Săptămâna 3: Tematica abordată: Grădiniţa de copii . (2002). principii educaţionale.. învăţământ preprimar Bibliografie: Glava. Cluj-Napoca Obligaţiile studenţilor pentru seminar: să frecventeze seminarul Temă pentru studenţi la lucrarea practică: 1.Obligaţiile studenţilor pentru seminar: să frecventeze seminarul Temă pentru studenţi la seminar: 1.. Pedagogie preşcolară şi a jocului. Ed.istoric şi actualitate Concepte de bază şi cuvinte cheie: gradiniţa de copii. A. Genesis . Glava. Abordare comparativă Concepte de bază şi cuvinte cheie: norme educaţionale. educaţie preşcolară. Eseu argumentativ 3 . Glava. Dacia.. Ed.

Cluj-Napoca Obligaţiile studenţilor pentru seminar: frecventarea seminarului Teme pentru studenţi la seminar: Construcţia programei pentru o disciplină şcolară opţională Săptămânile 6 -7-8: Tematica abordată: Curriculum-ul preşcolar şi şcolar. în urma analizei documentelor curriculare: plan cadru de învăţământ. Presa Universitară Clujeană. Activitatea profesorului între curriculum şi evaluare.Săptămâna 5: Tematica abordată: Finalităţile educaţiei preşcolare. manuale şcolare 4 .. Ed. Cluj-Napoca Obligaţiile studenţilor pentru seminar: analiza documentelor curriculare Teme pentru studenţi la seminar: 1. (2001). A.. Presa Universitară Clujeană. (2001). programa şcolară. nivele de definire a finalităţilor Bibliografie: Chiş. integrare curriculară. V. Cluj-Napoca Glava. Aspecte descriptive Concepte de bază şi cuvinte cheie:curriculum. V. Dacia. programa şcolară. (2002). Glava. Ed. modele şi paradigme de integrare curriculară Bibliografie: Chiş. Introducere în pedagogia preşcolară.. C. Activitatea profesorului între curriculum şi evaluare. Ed. Sistemul finalităţilor învăţământului primar Concepte de bază şi cuvinte cheie: Obiective cadru şi de referinţă.. Exerciţii de construcţie a unor secvenţe de integrare curriculară.

Ed. centre de învăţare / interes Bibliografie: Creţu. Curriculum diferenţiat şi personalizat. Ed. Polirom. C.. Introducere în pedagogia preşcolară.. Dacia. Cluj-Napoca Teme pentru studenţi la seminar: 1. Glava.. principii de continuitate Bibliografie: Chiş. Polirom. Ed. Dacia. Activitatea profesorului între curriculum şi evaluare.. Presa Universitară Clujeană.. Cluj-Napoca Obligaţiile studenţilor pentru seminar: lecturarea specificului alternativelor educaţionale: Sistemul Waldorf. Ed. (1997). Sistemul Montessori. (1997). Glava. C. A. V. Introducere în pedagogia preşcolară. Sistemul Freinet. A. Lecţii învăţate din sistemele alternative de educaţie Concepte de bază şi cuvinte cheie: forme de organizare. Iaşi Glava. (2001).. Sistemul Step by Step şi participarea la seminar Teme pentru studenţi la seminar: Fişe de studiu privind alternativele educaţionale 5 .. (2002). Iaşi Glava. (2002). alternative educaţionale. Cluj-Napoca Creţu.Săptămâna 9: Tematica abordată: Principii de asigurare a continuităţii programelor educaţionale grădiniţă – şcoala primară Concepte de bază şi cuvinte cheie: criterii de calitate a curriculumului preşcolar şi şcolar. C. C. Săptămâna 10: Tematica abordată: Forme de organizare a procesului instructiv-educativ din grădiniţă şi şcoala primară. Ed. Curriculum diferenţiat şi personalizat. Realizarea unui program de educaţie pentru societate pentru ciclul achiziţiilor fundamentale.

Cluj-Napoca Obligaţiile studenţilor pentru seminar: participarea la seminar şi prezentarea proiectelor Teme pentru studenţi la seminar: 1. Ed. M. Cluj-Napoca Ionescu. (2004). strategii didactice moderne Bibliografie: Fluieras..Săptămâna 11: Tematica abordată: Metodologia didactică specifică activităţilor din grădiniţă şi şcoala primară.. C. V. funds raising Bibliografie: Fluieras. Paideia şi gândire critică. (2000) Demersuri creative în predare şi învăţare. Presa Universitară Clujeană.de Şt. M.de Şt. Cluj-Napoca Ionescu..C. Ed. (2000) Demersuri creative în predare şi învăţare. Prezentarea proiectelor restante 6 .13: Tematica abordată: Câmpul relaţional al grădiniţei de copii şi al şcolii primare Concepte de bază şi cuvinte cheie: relaţia profesor – elev. Realizarea de materiale şi activităţi de asigurare a relaţiei eficiente şcoală comunitate Săptămâna 14: Tematica abordată: Pregătirea examenului prin recapitularea temelor parcurse şi realizarea temelor restante. Ed. C. relaţia şcoală – comunitate. V. comunitate. (2004). Tendinţe şi direcţii în metodologia didactică Concepte de bază şi cuvinte cheie: metode interactive.C. Paideia şi gândire critică.... Cluj-Napoca Obligaţiile studenţilor pentru seminar: participarea la seminar Teme pentru studenţi la lucrarea practică: Proiectarea unor situaţii de învăţare care integrează metode eficiente de predare – învăţare Săptămânile 12 . Presa Universitară Clujeană. Ed.

cu o pondere de 75%. evidenţierea dimensiunii aplicative a temei abordate. În evaluarea activităţii şi rezultatelor proiectelor se vor avea în vedere criteriile: calitatea răspunsurilor şi a rezolvărilor de sarcini. la finele semestrului. În stabilirea notei finale. iar cu o pondere de 25%. 7 .8. activitatea şi rezultatele studenţilor în rezolvarea proiectelor. va conta. Modul de evaluare: Examenul se desfăşoară în scris. încadrarea în timp. rezultatul la examenul scris. originalitatea şi creativitatea. organizarea şi coerenţa acestora.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful