You are on page 1of 14

ULUSAL YETERLLK 11UY0017-6 VE MESLEK DANIMANI

SEVYE 6
REVZYON NO:00

MESLEK YETERLLK KURUMU Ankara, 2011

11UY0017-6 ve Meslek Danman

Yayn Tarihi:19.07.2011 Rev. No:00

NSZ
ve Meslek Danman (Seviye 6) Ulusal Yeterlilii 5544 sayl Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anlan Kanun uyarnca kartlan Mesleki Yeterlilik, Snav ve Belgelendirme Ynetmelii hkmlerine gre hazrlanmtr. Yeterlilik tasla, 09/05/2011 tarihinde imzalan ibirlii protokol ile grevlendirilen Trkiye Personel Ynetim Dernei (PERYN) tarafndan hazrlanmtr. Hazrlanan taslak hakknda sektrdeki ilgili kurum ve kurulularn grleri alnm ve grler deerlendirilerek taslak zerinde gerekli dzenlemeler yaplmtr. Nihai taslak MYK ve Ynetim Sektr Komitesi tarafndan incelenip deerlendirildikten ve Komitenin uygun gr alndktan sonra, MYK Ynetim Kurulunun 19.07.2011 tarih ve 2011-50 sayl karar ile onaylanarak Ulusal Yeterlilik erevesine (UY) yerletirilmesine karar verilmitir. Yeterliliin hazrlanmas, gr bildirilmesi, incelenmesi ve dorulanmasnda katk salayan kii, kurum ve kurululara gr ve katklar iin teekkr eder, yararlanabilecek tm taraflarn bilgisine sunarz.

Mesleki Yeterlilik Kurumu

Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

ULUSAL YETERLLK

11UY0017-6 ve Meslek Danman

Yayn Tarihi:19.07.2011 Rev. No:00

GR
Ulusal yeterliliin hazrlanmasnda, sektr komitelerinde incelenmesinde ve MYK Ynetim Kurulu tarafndan onaylanarak yrrle konulmasnda temel ltler Mesleki Yeterlilik, Snav ve Belgelendirme Ynetmeliinde belirlenmitir. Ulusal yeterlilik aadaki hususlarla tanmlanr; a)Yeterliliin ad ve seviyesi, b)Yeterliliin amac ve gerekesi, c)Yeterliliin ilgili olduu sektr, )Yeterlilik iin gerekli olan; ekli, ierii, sresi gibi zellikleri belirtilen eitim ve deneyim artlar, d)Yeterlilie kaynak tekil eden meslek standard, meslek standard birimleri/grevleri veya yeterlilik birimleri, e)Yeterliliin kazanlmas iin sahip olunmas gereken renme ktlar, f)Yeterliliin kazanlmasnda uygulanacak deerlendirme usul ve esaslar, deerlendirmede ihtiya duyulan asgari snav materyali ile deerlendirici ltleri, g)Yeterlilik belgesinin geerlilik sresi, yenilenme artlar, gerekli grlmesi halinde belge sahibinin gzetimine ilikin artlar. Ulusal yeterlilikler ulusal meslek standardnn bulunduu alanlarda sz konusu ulusal meslek standard esas alnarak, bulunmad alanlarda ise uluslararas meslek standard esas alnarak oluturulur.

Ulusal yeterlilikler; rgn ve yaygn eitim ve retim kurumlar, Yetkilendirilmi belgelendirme kurulular, Kuruma yetkilendirme n bavurusunda bulunmu kurulular, Ulusal meslek standard hazrlam kurulular, Meslek kurulular ile bunlarn mterek almasyla oluturulur.

Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

ULUSAL YETERLLK

ii

11UY0017-6 ve Meslek Danman

Yayn Tarihi:19.07.2011 Rev. No:00

11UY0017-6 VE MESLEK DANIMANI ULUSAL YETERLL 1 2 3 4 5 6 YETERLLN ADI REFERANS KODU SEVYE ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAK YER TR KRED DEER A)YAYIN TARH B)REVZYON NO C)REVZYON TARH ve Meslek Danman 11UY0017-6 6 ISCO 08: 2423

19.07.2011 00 7 Bu yeterlilik, ve Meslek Danmanlarnn sahip olmas gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerini belirleme, lme-deerlendirme ve 8 AMA belgelendirilme amacyla hazrlanmtr. 9 YETERLLE KAYNAK TEKL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I ve Meslek Danman (Seviye 6) Ulusal Meslek Standard 11UMS0143-6 10 YETERLLK SINAVINA GR ARTLARI Bir yksekretim kurumundan en az lisans dzeyinde mezun olmak. 11 YETERLLN YAPISI 11-a) Zorunlu Birimler 11UY00017-6/A1 ve Meslek Danmanl Faaliyetlerinin Yrtlmesi 11UY00017-6/A2 verenlere, Eitim ve retim Kurumlarna Ynelik Faaliyetlerin Yrtlmesi 11UY00017-6/A3 ve Meslek Danmanl ve lgili Dier Mevzuatn Bilinmesi 11-b) Semeli Birimler 11-c) Birimlerin Gruplandrlma Alternatifleri ve lave renme ktlar 12 LME VE DEERLENDRME Yeterliliin elde edilmesi iin bireyin A1,A2 ve A3 birimlerinin tmnden baarl olmas gerekmektedir. lgili birimin lme-deerlendirme blmnde belirtilen kriteri salayacak ekilde baarl olunmaldr. A1 ve A2 uygulama snav ardl veya birbirinden bamsz yaplabilir. A1, A2 ve A3 birimlerinin teorik snavlar tek bir oturumda uygulanabilir. Ancak her bir birimin deerlendirmesi ayr yaplmaldr. Yeterlilik belgesinin geerlilik sresi, belgenin 13 BELGE GEERLLK SRES dzenlendii tarihten itibaren 5 yldr. Belgenin geerlilik sresi ierisinde en az 2 kez mesleki yetkinlik baarm raporu/bamsz alanlardan da 14 GZETM SIKLII hizmet bildirim formlar istenir. BELGE YENLEMEDE UYGULANACAK Belge yenilemede kapsam daraltlm gncel bilgileri 15 LME- DEERLENDRME YNTEM ieren teorik snav yaplr. YETERLL GELTREN PERYN-KUR 16 KURULU(LAR) YETERLL DORULAYAN SEKTR MYK VE YNETM SEKTR KOMTES 17 KOMTES MYK YNETM KURULU ONAY 19.07.2011/2011-50 18 TARH VE SAYISI
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 ULUSAL YETERLLK 1

11UY0017-6 ve Meslek Danman

Yayn Tarihi:19.07.2011 Rev. No:00

EKLER EK 1: Yeterlilik Birimleri 1) 11UY0017-6/A1 ve Meslek Danmanl Faaliyetlerinin Yrtlmesi 2) 11UY0017-6/A2 verenlere, Eitim ve retim Kurumlarna Ynelik Faaliyetlerin Yrtlmesi 3) 11UY0017-6/A3 ve Meslek Danmanl ve lgili Dier Mevzuatn Bilinmesi EK2: Terimler, Simgeler ve Ksaltmalar DANIAN: Meslek seme, i arama, i ve meslek deitirme srecinde destek almak zere danmana bavuruda bulunan kii. DANIMAN: ve Meslek Danman. DANIAN EYLEM PLANI: Danan ile danmann zerinde anlatklar yol haritas. DANIAN PORTFY: Bir danmann hizmet verdii dananlarn toplam. DEZAVANTAJLI GRUPLAR: stihdam bakmndan zel dzenleme/uygulama gerektiren gruplar. ETM VE RETM KURUMU: Genel orta ve yksek eitim-retim dhil, tm teknik ve mesleki okullar ile rgn ve yaygn eitim kurumlar ve bunlarn dndaki izinle muhtelif programlar sunan ve mesleki yeterlilikler kazandran kurumlarn tm. ELETRME: Danann zellikleri ile iin ve/veya meslein gerekliliklerinin uygun olmas durumu. GRME: Danan tanmaya, mesleki eitime ve/veya igc piyasasna hazrlamaya ynelik yz yze verilen danmanlk hizmeti. ISCO: Uluslararas Standart Meslek Snflamas. SG: Sal ve Gvenlii. GC PYASASI: alma mevzuatna uygun olarak, sosyal gvenlik sistemi iinde srekli veya geici ilerde istihdam edilmek isteyenler ile iverenlerin bulutuu piyasa. VEREN: alma mevzuatna uygun olarak bir hizmet akdine dayanarak personel istihdam eden gerek veya tzel kii. SOSYAL TARAF: i ve iverenlerin temsil edildii sivil toplum rgtleri. ULUSAL MESLEK STANDARDI: Bir meslein baar ile icra edilebilmesi iin, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafndan kabul edilen, gerekli bilgi, beceri, tavr ve tutumlarn neler olduunu gsteren asgari normlar. ULUSAL YETERLLK: MYK tarafndan yetkilendirilmi belgelendirme kurulularnca yaplan deerlendirmelerle tespit edilen ve MYK tarafndan onaylanarak ulusal yeterlilik erevesine yerletirilen, bireyin sahip olmas gereken bilgi, beceri ve yetkinlik. YNLENDRME: Danann ihtiyalarna gre, uygun meslei semek ve/veya i bulma ansn artrmak amacyla eitim, staj, kurs vb. faaliyetleri nerme.

Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

ULUSAL YETERLLK

11UY0017-6/A1 ve Meslek Danmanl Faaliyetlerinin Yrtlmesi

Yayn Tarihi: 19.07.2011 Rev. No:00

11UY0017-6/A1 VE MESLEK DANIMANLII FAALYETLERNN YRTLMES YETERLLK BRM YETERLLK BRM ADI ve Meslek Danmanl Faaliyetlerinin Yrtlmesi 11UY0017-6/A1 REFERANS KODU 6 SEVYE KRED DEER 19.07.2011 A)YAYIN TARH 00 5 B)REVZYON NO C)REVZYON TARH 6 YETERLLK BRMNE KAYNAK TEKL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I ve Meslek Danman (Seviye 6) Ulusal Meslek Standard 11UMS0143-6 7 RENME IKTILARI 1 2 3 4 renme kts 1: ve meslek danmanl grmesi ncesi hazrlk yapar. Baarm ltleri: 1.1: arama kanallarn tanmlar. 1.2: gc piyasasndaki gncel ve ihtiya duyulan meslek gruplarn yeterli dzeyde tanr. 1.3: gc piyasasnda geerliliini kaybeden meslekler ve bu mesleklere alternatif meslekleri yeterli dzeyde tanr. 1.4: Mesleki yaygn/rgn eitim kurumlar hakkndaki bilgilere eriim yollarn tanmlar. 1.5: Genel eitim ve snav sisteminin nasl ilediini ifade eder. 1.6: Danana randevu verirken standartta belirtilen admlar izler. 1.7: Danan hakknda toplanmas gereken nbilgileri tanmlar. 1.8: Grme odasnn fiziksel uygunluunu tespit eder. 1.9: Veri/ bilgi toplama kanallarn ve metotlarn tanmlar. 1.10: Kiisel ve mesleki geliim tekniklerini tanmlar. Balam 1: 1.1: arama kanallar: Gazete ilanlar, istihdam kurulular, K siteleri, firma siteleri, a oluturma, vb. 1.2: Meslek gruplarn yeterli dzeyde tanmak: ve meslein gerektirdii nitelik ve artlar, alma ortam ve koullarn, meslein eitimi, i bulma olanaklarn, meslekte ilerleme yollarn ve kazan durumunu kapsar. 1.5: lkretim, ortaretim, n lisans, lisans vb eitimleriyle ilikili yerletirme, dikey gei, yatay gei snav sistemi ve farkl eitim programlarnn bilinmesini kapsar. 1.6: Gerekli admlar 11UMS0143-6 Ve Meslek Danman standard D3 blmnde belirtilmitir. 1.8: Uygun grme ortamnn fiziksel zellikleri: Temiz, dzgn, msait, uygun s, uygun k, yeterli havalandrmaya sahip, grltsz, dikkat ekici objelerin olmad ortam. Grme esnasnda kullanlacak malzemeler: Kalem, kt, yetenek, kiilik, ilgi vb. test programlar/ekipmanlar, bilgisayar, yazc, telefon, internet vb. gibi malzemelerden gerekli olanlarn hazr olmas. renme kts 2: ve meslek danmanl grmelerini yrtr. Baarm ltleri: 2.1: Grme kurallar ve prosedrlerini tanmlar. 2.2: Beden dili kurallarna uygun hareket eder. 2.3: Danmanlk sreci ve ilkelerini aklar ve bu ilkeler erevesinde danmanlk srecini yrtr. 2.4: Danana hangi konularda yardmc olabileceinin snrlarn tanmlar. 2.5: letiim tekniklerini uygular. 2.6: Danan zelliklerini ve beklentilerini tespit edecek sorular sorar. 2.7: Danann gl, zayf yanlarn tespit eder.
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 3

11UY0017-6/A1 ve Meslek Danmanl Faaliyetlerinin Yrtlmesi

Yayn Tarihi: 19.07.2011 Rev. No:00

2.8: stihdamda dezavantajllarn yapabilecei ve yapamayaca ileri tespit eder. 2.9: Dananla iletiim iin geri bildirim kanal kurar. 2.10: Zaman etkin ve verimli kullanr. 2.11: arama becerileri hakknda bilgi verir. 2.12: stihdam kurulularn ve hizmetlerini tanmlar. 2.13: Danana destek olabilecek kurulular tanmlar. 2.14: Danana karar verme sorumluluunu verir. 2.15: Alanyla ilgili bilgi ve iletiim teknolojilerini etkili kullanr. 2.16: evresiyle etkili yazl ve szl iletiim kurar. 2.17: Grme sonucu elde edilen verileri ve analizini kayt altna alr ve raporlar. Balam 2: 2.3: 11UMS0143-6 Ve Meslek Danman standardnda grev Ede saylan baarm ltleri. 2.6: Soru sorma teknikleri: Ak ulu, oktan semeli, eletirmeli, boluk doldurmal vb soru metotlar. Danan zellikleri: lgi, yetenek, beceri, kiilik zellikleri ve tipleri, eitim ve deneyim durumu, istenilen alma koullar, engelleri, zel durumlar, kiisel deerleri vb. durumlar. 2.10: Zaman ynetimi teknikleri ile sektr beklentilerine uygun olarak belirlenen srede beklenen hizmetin verilmesi. 2.11: arama becerileri: zgemi hazrlama, i bavuru formu, mlakat teknikleri, i grme sreci, i arama kanallar, iverenin beklenti ve isteklerini tespit etme. 2.13: Destek kurulular: Danana destek salayabilecek sosyal, ekonomik, psikolojik, tbbi, hukuksal vb. renme kts 3: Analiz, lme ve deerlendirme faaliyetlerini gerekletirir. Baarm ltleri: 3.1: Test iin gerekli olan uygun ortam ve gerekli yetenek test programlar/ekipmanlar tanmlar. 3.2: Danana testin amac, uygulan biimi, test sresi, test verilerinin gizlilii ve test sonras sre hakknda bilgi verir. 3.3: Danana ynelik uygulanabilecek uygun test (kiilik, yetenek, bilgi, beceri vb) metodunu uygular. 3.4: Anket uygulama ve deerlendirme hakknda temel dzeyde uygulama yapar. 3.5: Danann meslek tercihlerini, eilimlerini ve i yaamnda etkili olabilecek deerlerini tespit eder. 3.6: Test sonularn danana aktarrken motive edici unsurlar n plana karr. 3.7: Test sonularn analiz ederek bireyin eitim ihtiyacn belirler. 3.8: Danan hakknda toplanan bilgileri analiz eder. 3.9: Danana edindii analiz sonularn dorulatr. 3.10: Danan hakknda elde edilen bilgileri i bulma/meslek seimi srecinde nasl kullanacana karar verir. 3.11: Danan iin uygun grlen i/meslek/eitimin gerektirdii bilgi, beceri ve yetkinliklerle danann sahip olduu bilgi, beceri ve yetkinlikleri eletirir. 3.12: Analiz sonularn kayt altna alr ve raporlar. renme kts 4: Danan eylem plan hazrlar. Baarm ltleri: 4.1: Danan ihtiyalar dorultusunda istihdama veya meslek semeye ynlendirir. 4.2: Danan eylem plann danann ihtiyalar dorultusunda danan ile birlikte hazrlar. 4.3: Danana karar verme sorumluluunu verir. 4.4: Dananda kendi iini kurma konusunda farkndalk yaratr. 4.5: Danan eylem plann kayt altna alr. 4.6: Danan eylem plann takip edilme admlarn tanmlar. Balam 4: 4.1: Danan ihtiyalar: Uygun grlen eitim, vasflarna uygun i grmesi, i arama becerileri semineri, meslek bilgi kaynaklar, ekonomik, psikolojik, tbbi, hukuki vb yardm kurularndan uygun olanlarna ynlendirme. Danan iin i, meslek ve eitim alternatifi oluturabilme.
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

11UY0017-6/A1 ve Meslek Danmanl Faaliyetlerinin Yrtlmesi

Yayn Tarihi: 19.07.2011 Rev. No:00

4.2: 11UMS0143-6 ve Meslek Danman standardnda H4 ileminde belirtilen baarm ltleri. 4.4: Giriimcilik mevzuatnn, KOSGEB gibi destek kurulularndan yararlanma artlarnn ve baarl giriimcilik rneklerinin aktarlmas. renme kts 5: Danan porftyn ynetir. Baarm ltleri: 5.1: Danann grme sonularn kaydederek veri tabann oluturur. 5.2: Dananlara ynelik gerekli bilgileri temin ederek portfye kaydeder. 5.3: Portfyn gncelliini salar. 5.4: Dezavantajl gruplar snflandrr ve bunlarn yararlanabilecei imkanlar tanmlar. 5.5: Oluturulan danan eylem planlarnn takibini yapar. 5.6: Periyodik grme takvimi oluturur ve uygular. Balam 5: 5.2: Bilgilerin temin edilme yollar: Kurumsal veri tabanlar, danan zgemileri, hazr formlar, grmeler (telefon, faks, e-posta, yz yze yaplan grme vb) sonucunda elde edilen bilgiler. 5.6: Danann, eylem planna uygun hareket ettiinin, i/eitimdeki uyum ve baarsnn izlenmesi. 8 LME VE DEERLENDRME 8 a) Teorik Snav (T1) 5 seenekli oktan semeli snav: Bu snav kapsamnda 55 soruluk test snav uygulanmal ve aday tarafndan en az %70 baar salanmaldr. Soru ba ortalama sre 1.5-2 dakika olarak ngrlmelidir. Snav sorular, teorik snav kapsamnda llmesi ngrlen tm renme ktlarn ve baarm ltlerini lebilecek ekilde tasarlanmaldr. 8 b) Performansa Dayal Snav P1) Danan grmesi uygulamas: Danan grmesi uygulamas yaplr. Uygulamada rnek olay senaryosuna gre, danan rol oynayan bir kii ile ve Meslek Danman adaynn grmesi srasndaki rnek olay gerekletirme performans deerlendirilir. Grme sresi ortalama 10-15 dakikadr. Adayn performans kontrol listesine gre puanlanr. Kontrol listesinde belirtilen zellikler puanlama rehberi dorultusunda puanlanr. Snavdan en az %70 baar salanmaldr. Uygulama snav (P1) ile llmesi ngrlen baarm ltlerinin tamam sz konusu snav ile llmelidir. 8 c) lme Ve Deerlendirmeye likin Dier Koullar Adayn her iki snavdan da baarl olmas beklenmektedir. Snavn bir blmnden (T1, P1) baarl dier blmnden baarsz olan aday baarsz olduu blmden 1 yl ierisinde tekrar snava girebilir. 1 yldan fazla ara verilmesi durumunda her iki blmden tekrar snava girilir. YETERLLK BRMN GELTREN PERYN-KUR 9 KURUM/KURULU(LAR) MYK VE YNETM SEKTR YETERLLK BRMN DORULAYAN KOMTES 10 SEKTR KOMTES 11 MYK YNETM KURULU ONAY TARH ve SAYISI 19.07.2011/2011-50

Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

11UY0017-6/A1 ve Meslek Danmanl Faaliyetlerinin Yrtlmesi

Yayn Tarihi: 19.07.2011 Rev. No:00

EKLER EK A1-1: Yeterlilik Biriminin Kazandrlmas iin Tavsiye Edilen Eitime likin Bilgiler Bu birimin kazandrlmas iin en az 252 saatlik ve aada tanmlanan eitim ieriine sahip bir eitim programnn tamamlanmas tavsiye edilir. Eitim erii: ve Meslek Danmanlna Giri gc Piyasas K Ynetimine Giri Kariyer Ynetimi Motivasyon Ynetimi Dezavantajl Gruplar Planlama Teknikleri Zaman Ynetimi Grme Hazrlklar Veri-Bilgi Toplama Yntemleri Meslek Bilgi Kaynaklar Eitim/Snav Sistemi maj Ynetimi Grme Aamalar Etkili Grme Teknikleri Etkili letiim Teknikleri Beden Dili nsan ve siz Psikolojisi Kiilik zellikleri ve Tipleri Danan Beklentilerini Tanmlama ve Ayrntl Bilgi Alma Grme Uygulamalar lme Deerlendirme Sreci Temel Analiz Yntemleri Testler Eitim htiya Analizi Danan Deerlendirme Problem zme/Karar Verme Teknikleri Danan Eletirme ve Ynlendirme Eylem Plan Hazrlama Danan Ynlendirme ve Eylem Plan Uygulamas Danan Portfy Ynetme Dezavantajl Gruplara Ynelik Danmanlk Arama Teknikleri ve zgemi Hazrlama Etkili Grmesi Teknikleri Temel Giriimcilik Sunum Teknikleri Sunum Uygulamas

Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

11UY0017-6/A2-verenlere, Eitim ve retim Kurumlarna Ynelik Faaliyetlerin Yrtlmesi

Yayn Tarihi:19.07.2011 Rev. No:00

11UY0017-6/A2 VERENLERE, ETM VE RETM KURUMLARINA YNELK FAALYETLERN YRTLMES YETERLLK BRM verenlere, Eitim ve retim Kurumlarna Ynelik Faaliyetlerin 1 YETERLLK BRM ADI Yrtlmesi 11UY0017-6/A2 2 REFERANS KODU 6 3 SEVYE 4 KRED DEER 19.07.2011 A)YAYIN TARH 00 5 B)REVZYON NO C)REVZYON TARH 6 YETERLLK BRMNE KAYNAK TEKL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I ve Meslek Danman (Seviye 6) Ulusal Meslek Standard 11UMS0143-6 7 RENME IKTILARI renme kts 1: yeri ve Eitim/retim kurumu ziyaret hazrlklar yapar. Baarm ltleri: 1.1: Kurulularla irtibata geerek ziyaret plan yapar. 1.2: Grme esnasnda ihtiya duyaca yardmc materyalleri listeler. 1.3: Grme yapaca kurulu hakknda ve faaliyetleri ile ilgili n bilgi sahibidir. 1.4: yerinin istihdam zorunluluu olan kotalarnn doluluunu kontrol eder. 1.5: stihdam kurulularn ve hizmetlerini tanmlar. 1.6: Eitim/retim kurulularn ve verdikleri hizmetleri tanmlar. 1.7: Genel eitim ve snav sisteminin nasl ilediini ifade eder. 1.8: Veri/Bilgi toplama yntemlerini uygular. Balam 1: 1.1: Ziyaret yer ve zamannn teyit edilmesi. 1.2: Not defteri, sunum, danan portfy, bror, afi vb. 1.3: veren iin: Grlecek kii, sektr, alan says, alanlarn mesleklere gre dalm vb. Eitim/retim kuruluu iin: Grlecek kii, giri koullar, alan ve dallar vb. renme kts 2: yeri ve Eitim/retim kurumu ziyaretlerini gerekletirir. Baarm ltleri: 2.1: Ziyaret esnasnda kendini ve kurumunu tantr, ziyaret amacn aklar. 2.2: yeri ve eitim/retim kurumunda gncel yntemleri kullanarak meslek aratrmas yapar. 2.3: nbilgilerle, ziyaret esnasnda iverenden ya da eitim/retim kurumundan edinilen bilgileri karlatrarak doruluunu tespit eder. 2.4: yeri ziyaretinde soru sorma tekniklerini kullanarak ksa, orta, uzun vade personel ihtiyac ve byme hedefleri hakknda bilgi toplar. 2.5: Eleman ihtiyacn karlamak zere iverenin eleman talebini, nitelii ve nicelii ile birlikte alr. 2.6: Eleman temininde glk ekilen meslekleri, iverenin beklentilerini belirler ve bu mesleklerde eleman bulunamama gerekelerini sorgular. 2.7: e alm yntemleri ve mlakat tekniklerini aklar. 2.8: renci ve veliler iin meslek seimine ynelik sunum yapar. 2.9: Alanyla ilgili bilgi ve iletiim teknolojilerini etkili kullanr. 2.10: evresiyle etkili yazl ve szl iletiim kurar. Balam 2: 2.5: Eleman nitelii: meslek, eitim, ya, askerlik durumu, deneyim, sertifika ve ek zellikler. 2.8: Sunum ierii: Kurulu ve danmanlk hizmetleri, meslek seiminin nemi, meslek seerken dikkat edilecek noktalar, meslek gruplarna ynelik bilgi, eitim alternatifleri ve snav sistemi vb.

Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

11UY0017-6/A2-verenlere, Eitim ve retim Kurumlarna Ynelik Faaliyetlerin Yrtlmesi

Yayn Tarihi:19.07.2011 Rev. No:00

renme kts 3: yeri ve Eitim/retim kurumu ziyareti sonras ilemleri gerekletirir. Baarm ltleri: 3.1: Elde edilen verileri dzenler, kaydeder ve raporlar. 3.2: veren talebini analiz ederek ak i ilan oluturur. 3.3: Talep zellikleri ile profili uygun adaylar eletirir. 3.4: veren ve danann bir araya getirilmesi iin gerekli organizasyonu yapar. 3.5: e yerleen bireylerin ie uyumunu takip eder. 3.6: Raporlama tekniklerini uygulayarak gerekleen faaliyetleri raporlar. Balam 3: 3.5: veren memnuniyetini lme, alann i tatminini lme, iyeri performansn takip vb. admlar rnekleme yntemiyle tespit etme. renme kts 4: Tantm ve ibirlii faaliyetlerini yrtr. Baarm ltleri: 4.1: arayanlar, iverenler, eitim kurumlar ve sosyal taraflarn katlmn arttrc tantm faaliyetlerini tanmlar. 4.2: Hedef kitleyi ve ihtiyalarn dikkate alarak tantm materyalleri ierii tasarlar. 4.3: Fuar, stand, sunum gibi tantm organizasyonlarnda gerekletirilecek grevleri ve ilemleri tanmlar. 4.4: Tantm faaliyetleri iin takm almas yrtr, grev paylam yapar ve organizasyonu ynetir. Balam 4: Hedef kitle: Eitim kurumu idarecileri, rehber ve bran retmenleri, meslek seme aamasndaki renciler ve velileri, i arayanlar, iverenler ve sosyal taraflar. Tantm materyalleri: Bror, afi, katalog, liste, ilan, vb. 11UMS0143-6 Ve Meslek Danman Standardnn L maddesinde yer alan ilem ve baarm ltleri tanmlanr. 8 LME VE DEERLENDRME 8 a) Teorik Snav (T1) 5 seenekli oktan semeli snav: Bu snav kapsamnda 30 soruluk test snav uygulanmal ve aday tarafndan en az %70 baar salanmaldr. Soru ba ortalama sre 1.5-2 dakika olarak ngrlmelidir. Snav sorular, teorik snav kapsamnda llmesi ngrlen tm renme ktlarn ve baarm ltlerini lebilecek ekilde tasarlanmaldr. 8 b) Performansa Dayal Snav (P1) verenlere, Eitim ve retim Kurumlarna ynelik yrtlen faaliyetlerin bir konusu ile ilgili sunum uygulanmas: verenlere, Eitim ve retim Kurumlarna ynelik yrtlen faaliyetler iin konular belirlenir ve bu konulardan biri iin adayn bilgisayar ortamnda veya sunu tahtas vb. zerinde sunum gerekletirmesi beklenir. Sunum sresi 5-10 dakikadr. Adayn performans kontrol listesine gre puanlanr. Kontrol listesinde belirtilen zellikler puanlama rehberi dorultusunda puanlanr. Snavdan en az %70 baar salanmaldr. Uygulama snav (P1) ile llmesi ngrlen baarm ltlerinin tamam sz konusu snav ile llmelidir. 8 c) lme Ve Deerlendirmeye likin Dier Koullar Adayn her iki snavdan da baarl olmas beklenmektedir. Snavn bir blmnden (T1, P1) baarl dier blmnden baarsz olan aday baarsz olduu blmden 1 yl ierisinde tekrar snava girebilir. 1 yldan fazla ara verilmesi durumunda her iki blmden tekrar snava girilir. YETERLLK BRMN GELTREN PERYN-KUR 9 KURUM/KURULU(LAR) MYK VE YNETM YETERLLK BRMN DORULAYAN SEKTR 10 SEKTR KOMTES KOMTES 19.07.2011/2011-50 11 MYK YNETM KURULU ONAY TARH ve SAYISI

Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

11UY0017-6/A2-verenlere, Eitim ve retim Kurumlarna Ynelik Faaliyetlerin Yrtlmesi

Yayn Tarihi:19.07.2011 Rev. No:00

EKLER EK A2-1: Yeterlilik Biriminin Kazandrlmas iin Tavsiye Edilen Eitime likin Bilgiler Bu birimin kazandrlmas iin en az 72 saatlik ve aada tanmlanan eitim ieriine sahip bir eitim programnn tamamlanmas tavsiye edilir. Eitim erii: e Alm Sreci yeri Ziyaretleri Personel htiya Analizi Meslek Analizi Grme Organizasyonu Ziyaret Raporu Hazrlama Eitim Kurumu Ziyaretleri Grup Grmesi Teknikleri Tantm Ve birlii Faaliyetleri Raporlama Teknikleri Faaliyetleri Raporlama Kiisel Geliim Teknikleri

Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

11UY0017-6/A3 ve Meslek Danmanl ve lgili Dier Mevzuatn Bilinmesi

Yayn Tarihi:19.07.2011 Rev. No:00

11UY0017-6/A3 VE MESLEK DANIMANLII VE LGL DER MEVZUATIN BLNMES YETERLLK BRM YETERLLK BRM ADI ve Meslek Danmanl ve lgili Dier Mevzuatn Bilinmesi REFERANS KODU 11UY0017-6/A3 6 SEVYE KRED DEER 19.07.2011 A)YAYIN TARH 00 5 B)REVZYON NO C)REVZYON TARH 6 YETERLLK BRMNE KAYNAK TEKL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I ve Meslek Danman (Seviye 6) Ulusal Meslek Standard 11UMS0143-6 7 RENME IKTILARI renme kts 1: sal ve gvenlii ile ilgili mevzuata ve iyeri kurallarna uyar. Baarm ltleri 1.1: sal ve gvenlii mevzuatn temel dzeyde aklar. 1.2:Danmann, alma ortamnn i sal ve gvenlii mevzuatna ve iyerine ait kural ve talimatlara uygunluunu tespit eder ve gerekli bildirimlerde bulunur. 1.3: Tehlikeli ve/veya acil durumlarda belirlenen prosedrlere gre nasl bir yol izleyeceini tanmlar ve gerekli nlemleri alr. renme kts 2: evre Koruma standart ve yntemlerini bilir. Baarm ltleri 2.1: evre koruma standartlar ve yntemlerini temel dzeyde aklar. 2.2: alt alanlarda bulunan tehlikeli ve zararl atklar ile geri dntrlebilir malzemeleri tanmlar ve nereye iletilmesi gerektiini aklar. 2.3: letme kaynaklarn (enerji, sarf malzemeleri vb) tasarruflu ve verimli bir ekilde kullanr. renme kts 3: Sreleri mevzuata, kalite sistemine ve kurulu prosedrlerine uygun yrtr. Baarm ltleri 3.1: Sorumluluundaki srelerin mevzuata, kalite sistemine ve kurulu prosedrlerine uygunluunu kontrol eder. 3.2: Sorumluluundaki srelerle ilgili mevzuat aklar. 3.3: Problemlerin giderilmesinde yetki snrlarn tanmlar. Balam 1,2,3: Sz konusu Yeterlilik Biriminin renme ktlarnda belirtilen mevzuat 11UMS0143-6 Ve Meslek Danman standardnn 2.3 ve 2.4 blmnde belirtilen mevzuat ierir. 8 LME VE DEERLENDRME 8 a) Teorik Snav (T1) 5 seenekli oktan semeli snav: Bu snav kapsamnda 15 soruluk test snav uygulanmal ve aday tarafndan en az %60 baar salanmaldr. Soru ba ortalama sre 1,5-2 dakika olarak ngrlmelidir. Snav sorular, tm renme ktlarn ve baarm ltlerini lebilecek ekilde tasarlanmaldr. 8 b) Performansa Dayal Snav Bu birimin llmesinde performansa dayal snav ngrlmemektedir. 8 c) lme Ve Deerlendirmeye likin Dier Koullar YETERLLK BRMN GELTREN PERYN-KUR 9 KURUM/KURULU(LAR) YETERLLK BRMN DORULAYAN SEKTR MYK VE YNETM SEKTR KOMTES 10 KOMTES 11 MYK YNETM KURULU ONAY TARH ve SAYISI 19.07.2011/2011-50 1 2 3 4

Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

10

11UY0017-6/A3 ve Meslek Danmanl ve lgili Dier Mevzuatn Bilinmesi

Yayn Tarihi:19.07.2011 Rev. No:00

EKLER

EK A3-1: Yeterlilik Biriminin Kazandrlmas iin Tavsiye Edilen Eitime likin Bilgiler Bu birimin kazandrlmas iin en az 36 saatlik ve aada tanmlanan eitim ieriine sahip bir eitim programnn tamamlanmas tavsiye edilir. Eitim erii: Temel Sal Ve Gvenlii Ve Mevzuat Temel evre Mevzuat Kalite Ynetim Sistemi Temel alma Mevzuat stihdam Kurulular lgili Dier Kurulular

Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

11