You are on page 1of 8

FONT_facetimes_new_roman_times_serif_size3Huong_dan_cau_hinh

http://ptz.vn/Tintuc3/s_11/FONT_facetimes_new_roman_times_serif_s

Info PR: n/a I: 254 L: 0 LD: 85 I: 71 Rank: 13925031 Age: n/a
Info PR: n/a I: 254 L: 0 LD: 85 I: 71 Rank: 13925031 Age: n/a

Info

Info PR: n/a I: 254 L: 0 LD: 85 I: 71 Rank: 13925031 Age: n/a I:

PR: n/a

Info PR: n/a I: 254 L: 0 LD: 85 I: 71 Rank: 13925031 Age: n/a I:

I: 254

Info PR: n/a I: 254 L: 0 LD: 85 I: 71 Rank: 13925031 Age: n/a I:

L: 0

Info PR: n/a I: 254 L: 0 LD: 85 I: 71 Rank: 13925031 Age: n/a I:

LD: 85

Info PR: n/a I: 254 L: 0 LD: 85 I: 71 Rank: 13925031 Age: n/a I:

I: 71

Info PR: n/a I: 254 L: 0 LD: 85 I: 71 Rank: 13925031 Age: n/a I:

Rank: 13925031

Info PR: n/a I: 254 L: 0 LD: 85 I: 71 Rank: 13925031 Age: n/a I:

Age: n/a

n/a I: 254 L: 0 LD: 85 I: 71 Rank: 13925031 Age: n/a I: 0 whois

I: 0

I: 254 L: 0 LD: 85 I: 71 Rank: 13925031 Age: n/a I: 0 whois source

whois

source

Robo: yes

Sitemap: no

I: 71 Rank: 13925031 Age: n/a I: 0 whois source Robo: yes Sitemap: no Rank: n/a

Rank: n/a

I: 71 Rank: 13925031 Age: n/a I: 0 whois source Robo: yes Sitemap: no Rank: n/a

Price: n/a

I: 71 Rank: 13925031 Age: n/a I: 0 whois source Robo: yes Sitemap: no Rank: n/a

Links: 22|2

I: 71 Rank: 13925031 Age: n/a I: 0 whois source Robo: yes Sitemap: no Rank: n/a

Density

I: 71 Rank: 13925031 Age: n/a I: 0 whois source Robo: yes Sitemap: no Rank: n/a
I: 71 Rank: 13925031 Age: n/a I: 0 whois source Robo: yes Sitemap: no Rank: n/a
Rank: n/a Price: n/a Links: 22 | 2 Density TRANG CHỦ TIN TỨC BẢO HÀNH GIỚI

TRANG CHỦ

TIN TỨC

BẢO HÀNH

GIỚI THIỆU

LIÊN HỆ

 

Tìm kiếm

  Tìm kiếm Tìm trên PTZ Tìm trên Web

Tìm trên PTZ

  Tìm kiếm Tìm trên PTZ Tìm trên Web

Tìm trên Web

  Tìm kiếm Tìm trên PTZ Tìm trên Web

Hỗ trợ kỹ thuật Đối tác

Hỗ trợ kỹ thuật Đối tác HỖ TRỢ KỸ THUẬT

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

 

Sản phẩm mới

HỖ TRỢ KỸ THUẬT   Sản phẩm mới HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 1. Kinh doanh Kinh

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

1. Kinh doanh

Kinh doanh 11. Kinh doanh Kinh doanh 2 Kinh doanh 3 2. Bảo hành Kỹ thuật

Kinh doanh 21. Kinh doanh Kinh doanh 1 Kinh doanh 3 2. Bảo hành Kỹ thuật

Kinh doanh 31. Kinh doanh Kinh doanh 1 Kinh doanh 2 2. Bảo hành Kỹ thuật

2.

Bảo hành Kỹ thuật

1. Kinh doanh Kinh doanh 1 Kinh doanh 2 Kinh doanh 3 2. Bảo hành Kỹ

Hướng dẫn cấu hình IPTV cho modem 4 cổng ZXDSL 831CII

Đối với đường truyền của FPT, có 2 PVC:

- PVC truy cập internet: VPI/VCI là 0/33.

- PVC truy cập IPTV: VPI/VCI là 8/35.

Đối với đường truyền VNN, có 2 PVC:

- PVC truy cập internet: VPI/VCI là 8/35.

- PVC truy cập IPTV: VPI/VCI là 8/36.

1. Cấu hình IPTV khai báo PVC cho IPTV. Modem 831CII hỗ trợ 8 PVCs để cấu hình các dịch vụ dành cho việc forward cho các cổng

các dịch vụ dành cho việc forward cho các cổng Ta nên cấu hình cho các

Ta nên cấu hình cho các PVC cho các dịch vụ như Internet, IPTV… Trong modem 831CII việc gắn nối tiếp trong mạng trước Set-top-box, nó nóng vai trò chuyển tiếp tín hiệu IPTV trong gói tin vào Set-top-box. Do vậy khi cấu hình ta chú ý cài đặt Encapsulation là Bridge IP LLC.

Cấu hình PVC

FONT_facetimes_new_roman_times_serif_size3Huong_dan_cau_hinh

Trong giao diện Web, chọn Advanced à WAN

http://ptz.vn/Tintuc3/s_11/FONT_facetimes_new_roman_times_serif_s

Ta bắt đầu cấu hình PVC Ở đây ta chọn cấu

Ta bắt đầu cấu hình PVC Ở đây ta chọn cấu hình cho PVC0 cho Internet và cấu hình PVC1 cho IPTV

Cấu hình PVC0 cho dịch vụ internet Chọn WAN Chọn PVC0. Đánh dấu chọn Activated rồi cài đặt thông số như hình vẽ

FONT_facetimes_new_roman_times_serif_size3Huong_dan_cau_hinh

http://ptz.vn/Tintuc3/s_11/FONT_facetimes_new_roman_times_serif_s

Lưu lại cấu hình đã cài bằng cách save Cài

Lưu lại cấu hình đã cài bằng cách save

Cài đặt PVC1 cho dịch vụ IPTV Chọn PVC1 Điền tham số VCI và PCI. MyTV là dịch vụ của VNN nên ta chọn lựa VPI là 8 và VCI là 36 Encapsulation chọn Bridge mode và Bridge mode thi chọn lựa 1483 Bridge IP LLC

FONT_facetimes_new_roman_times_serif_size3Huong_dan_cau_hinh

http://ptz.vn/Tintuc3/s_11/FONT_facetimes_new_roman_times_serif_s

Chọn Save để lưu lại cấu hình. Giả sử: Ta

Chọn Save để lưu lại cấu hình.

Giả sử:

Ta muốn cấu hình cho PVC0 ra cổng LAN 1,2,3 của modem để sử dụng Internet và PVC1 ra cổng LAN 4. Vậy ta điền thông số PVID của Ethernet port và ATM VC là giống nhau.

Ta cấu hình PVID

Chọn VLAN trong giao diện Advanced. Chọn Activated trong VLAN function Chọn “Assign VLAN PVID for each Interface”

FONT_facetimes_new_roman_times_serif_size3Huong_dan_cau_hinh

http://ptz.vn/Tintuc3/s_11/FONT_facetimes_new_roman_times_serif_s

Đặt giá trị PVID =2 cho dich vụ Internet PVID =3 cho

Đặt giá trị PVID =2 cho dich vụ Internet PVID =3 cho MyTV

Đặt giá trị PVID =2 cho dich vụ Internet PVID =3 cho MyTV 5 trong 8

FONT_facetimes_new_roman_times_serif_size3Huong_dan_cau_hinh

http://ptz.vn/Tintuc3/s_11/FONT_facetimes_new_roman_times_serif_s

Như vậy tức là Cổng LAN 1,2,3 ( Ethernet)sẽ cho tín hiệu Internet với việc kết nối PVC0 Cổng LAN4 sẽ cho tín hiệu MyTV xuất ra thiết bị STB bằng việc kết nối với PVC1

Giờ ta liên kết đường dẫn cho PVC0 và LAN 1,2,3 PVC1 và LAN 4 Chọn VLAN trong menu bên trái, chọn Define VLAN Group

Mặc định nhóm VLAN 1 sẽ cấu hình như sau:

Group Mặc định nhóm VLAN 1 sẽ cấu hình như sau: Ta chọn VLAN Group 2

Ta chọn VLAN Group 2 để nhóm PVC0 vào các port LAN 1,2,3:

FONT_facetimes_new_roman_times_serif_size3Huong_dan_cau_hinh

http://ptz.vn/Tintuc3/s_11/FONT_facetimes_new_roman_times_serif_s

Theo hình ta nên hiểu là ATM PVC0 sẽ được liên

Theo hình ta nên hiểu là ATM PVC0 sẽ được liên kết tới các cổng Ethernet 1,2,3 (LAN 1,2,3) Chú ý chọn Active là Yes Chọn Save de lưu lại cấu hình Tương tự ta làm cho VLAN group 3:

Bằng cách kết nối PVC1 với Ethernet 4

hình Tương tự ta làm cho VLAN group 3: Bằng cách kết nối PVC1 với Ethernet

FONT_facetimes_new_roman_times_serif_size3Huong_dan_cau_hinh

http://ptz.vn/Tintuc3/s_11/FONT_facetimes_new_roman_times_serif_s

Chọn Save để lưu lại cấu hình

Khởi động lại modem để hoàn chỉnh cấu hình và bắt đầu có hiệu lực

Mọi thắc mắc khách hàng có thể gửi mail về địa chỉ: vuhuyhoang@ptz.vn hoặc qua yahoo:

hotrokythuat_ptz. Chúng tôi sẽ giúp đỡ quý khách hàng trong thời gian sớm nhất có thể

Tin khác

Cài đặt Access point (AP) WR557G của MTN sử dụng làm bộ phát sóng Wifi Hướng dẫn cấu hình cho Router AP wireless sử dụng 3G Cài đặt 3G Router sử dụng 3G USB HSDPA 7.2 Mbps

Công ty cổ phần PTIC-ZTE công nghệ viễn thông (PTZ.,JSC)

Thiết kế & Phát triển bởi ICT Group