You are on page 1of 81

Rebecca Nottingham

ETVRTI PUT i EZOTERIJSKO KRANSTVO


Uvod u uenje G. I. Gurijeva
S engleskog prevela: Ivana Beker

1. PREDAVANJE
Uvod
Poetkom dvadesetog stoljea jedan je grko-armenski ezoterijski uitelj s malom grupom uenika napustio Rusiju i revoluciju. Njegovo ime bilo je Georgij Ivanovi Gurijev. Naposljetku je stigao u Francusku i osnovao centar za poduku kojega je nazvao Institut za harmonini razvoj ovjeka. Tu je Gurijev poduavao razvojni sustav osobne transformacije kojemu je dao ime etvrti Put. Kroz njega je metafizike, duhovne instrukcije uspio uiniti dostupnima racionalnome znanstvenom umu, objedinjujui duhovni nauk Istoka sa znanou Zapada. Vrijednost ovog jedinstvenog postignua je neizmjerna. Bez Gurijeva, praktini put prosvjetljenja, nazvan "Rad", nikada ne bi dosegnuo zapadni svijet dvadesetoga stoljea. Njegova formulacija ovog ezoterijskog uenja uinila ga je dostupnim opoj populaciji, dok je ranije bio poznat u malim, ekskluzivnim grupama za koje je malo tko ikada uo. Nema kraja glasinama o vrlo zagonetnom gospodinu Gurijevu. O njegovom neobuzdanom ponaanju, o njegovim naumima i moralnom karakteru, i o njegovim izvorima. Ipak, jo uvijek se puno vie raspravlja o sustavu zvanom etvrti Put. ini se da nema kraja stalnoj potrebi osporavanja ili dokazivanja valjanosti etvrtog Puta, povezujui ga pritom s respektabilnim ili misterioznim izvorima. Jo vanije, ini se da nema jasnog razumijevanja suptilne transformacijske psiholoke prakse "Rada" koja je srce i sutina Uenja. * Otuda i stalna pitanja kako prakticirati "Rad" ili zato to uope initi, ili to je njegov cilj i rezultat. Glasine i rasprave nee vas odvesti nikamo u vaem traenju smisla i Istine u etvrtom Putu. Klevetanje je isto toliko lako koliko i idolatrija. Samo iskustveno razumijevanje i Verifikacija ovog Uenja kroz praksu moe otkriti njegov znaaj. Jednom kad imate Verifikaciju koja dolazi kroz praksu, ne moete pogreno razumjeti svrhu Uenja. A jednom kad razumijete
* Izrazi koji se koriste u terminologiji Rada i etvrtog Puta u ovom su tekstu pisani velikim poetnim slovom (Uenje, Objektivna Istina, Verifikacija, itd.; op. prev.) 2

REBECCA NOTTINGHAM: ETVRTI PUT I EZOTERIJSKO KRANSTVO

svrhu i Objektivnu Istinu koja se tu nalazi, znat ete koliko je vrijedan Gurijevljev doprinos. U tom svjetlu, sve glasine, osobne karakteristike i rasprave o originalnim izvorima potpuno su irelevantne. Ono to nam je dano u psiholokom uenju etvrtog Puta, nazvanog "Rad", jest praktino, provjerljivo uputstvo o samorazvoju koje je ljudskom biu mogue; proces stvarne transformacije ljudske svijesti. On poduava samostvorenoj samotranscendenciji evoluciji. To je uputstvo kako rasti u svijesti. Pruajui novu perspektivu i probuenu Savjest, Rad nudi ansu da izaberemo biti stvarni. **** Svatko od nas roen je s prirodom koja izvire iz najjaeg nagona ljudskog bia. Taj nagon je samoodranje, primarni imperativ opstanka. Psiholoka priroda nastala iz ovog neophodnog elementa temelji se na sebinom interesu, a izraava se kroz tenju za moi. Ljudska bia prirodno tee za moi nad svojim okrujem kako bi osigurala opstanak i ugodu. Otkrit ete da se skoro sve to radite moe pratiti unatrag do jednog od ovih elemenata kao motivacije. Razvoj koji je mogu onkraj ove automatske sebine motivacije za ivot jest psiholoka evolucija. Sutinska priroda svake osobe u interakciji s njenim individualnim okrujem stvara svu beskonanu raznolikost pojedinaca, koji ipak svi imaju iste osnovne nagone, stvarajui iste konflikte u ivotima i dogaajima, ak i u povijesti. Ovakvo stanje najprikladnije bi se moglo nazvati animalnom razinom ovjekova Bia. Skoro svatko ivjet e svoj ivot na toj razini, na njoj i umrijeti, nesvjestan da postoji ikakav drukiji put. K tome, mnogo toga na toj razini Bia je ispod ak i ivotinjske razine, primjerice ubijanje iz zadovoljstva, okrutnost, osveta, seksualna perverzija, ratovanje, zlonamjernost. Te stvari prirodu veine ljudi definiraju po kvaliteti kao neto ispod ivotinjske prirode. Za takvu se osobu moe rei da je u stanju slinom usnulosti. Voena sebinim interesom i automatskog ponaanja, takva osoba je organizam koji reagira na podraaje djelujui bez slobodne volje, i nesvjesna je toga. Ta osoba troi svoj ivot i energiju reagirajui mehaniki na svaku promjenu okolnosti, i u vanjskom ivotu i u unutarnjim stanjima. Svaki dogaaj izaziva reakciju koja je subjektivna i trai nagraivanje. Stalno promjenjivi vanjski dogaaji i unutarnja
4

1. PREDAVANJE

stanja stvaraju ivot koji se sastoji od beavnog slijeda reakcija. Takvo stanje naziva se San. Sve se odvija automatski i mehaniki. To je stanje ovjeanstva ono SPAVA. Iz tog stanja raaju se sve vrste konflikata, od ogorenosti do nuklearnog unitenja, svaka okrutnost, svaka mrva zlonamjernosti, svaki in nasilja. Ali nije ljudsko bie samo to. U svakome od nas takoer ima i neto autentino, sa svrhom. etvrti Put to naziva "Pravo Ja", i ui da ono postoji kao mogunost, odnosno kao dostino stanje koje u nama postoji iznad razine uspavanog stanja svijesti. Ta razina otvorena je za inspiraciju Objektivne Istine koja uvijek izraava dobro, jer Dobro je iznad Istine. Smjernica ili inspiracija koju moete primiti u ovom probuenom stanju dolazi s razine iznad vas, iz dimenzije Duha. Prema tome, vi morate podii vlastitu razinu svijesti do mjesta gdje moete uti viu svijest duhovnu smjernicu. To znai da morate izabrati, u trenutku - pored svih ostalih mogunosti - da budete samotranscendentni. Mogunost da se ivi na ovaj nain u Radu daje smisao svemu u vaem ivotu. Ali ivjeti to znai initi to. Znai prakticirati i prouavati ideje, i znai stalno birati samotranscendentno Dobro. Jedna od najvanijih toaka koje treba izvesti kad je rije o "biranju" jest da ono bude hotimini, svjesni in. Sami morate uiniti napor. Taj napor daje vam energiju i materijal za transformaciju. Ovo je neto to moete uiniti jedino izborom, voljno. Biranje Dobra iznad sebinog interesa stvara psiholoku evoluciju koja se ponekad dogodi jednoj osobi koja je napravila samotranscendentne izbore; jednoj, ponekad. Razvoj ili evolucija mogua za osobu na ovoj Zemlji za vrijeme njena ivota jest psiholoka. Rezultat te samostvorene psiholoke evolucije jest duhovni rast. Duhovni rast, psiholoka evolucija, via svijest i razvijeno Bie sve ovo sutinski znai istu stvar, tj. opisuje viu razinu unutar vas. Svi ispravni putovi vode u tom smjeru. Iz naega uobiajenoga stanja svijesti moemo imati vrlo malo razumijevanja za nain na koji emo postati transformirana osoba. Uenje kako postati samotranscendentan zahtijeva prosvijetljene upute nekoga tko posjeduje razumijevanje ezoterijskog uenja. Uspenski: "Morate uiti od nekoga tko zna." S tom smjernicom, i znanjem i praktinim Radom, moete ostvariti razumijevanje koje podi5

REBECCA NOTTINGHAM: ETVRTI PUT I EZOTERIJSKO KRANSTVO

e vau razinu svijesti. Vaim postojanjem na toj vioj razini manifestira se Pravo Ja. Na poetku to moe biti samo trenutno iskustvo, ali ono se moe graditi svjesnom namjerom kroz bavljenje Radom. Postoji, dakle, stvarno znanje o transformaciji razine svijesti, ali je bolna aritmetika istina da je, unato tome to su znanje i znaaj dostupni svakome u svako vrijeme, samo nekolicina zainteresirana za ezoteriju, a jo ih daleko manje nae stvarnu, trajnu evoluciju u prirodi svog karaktera u Biu. Ipak, bezuvjetna ljubav koja proiruje ovu priliku za buenje vjerno ostaje uz nas, stalno dostupna, nepromjenjivo dobra. Kristov ivot proivljen je na svaki nain potreban da se svim ljudima pod svim okolnostima omogui osobno zajednitvo s Bogom. Nitko drugi Njega ne treba i ne moe slijediti na doslovni kri. To je zavreno. Kako god netko pronaao Boga, On je smisao, ma kako se put zvao. Postoje legitimni tradicionalni putovi k osobnom odnosu s Bogom, prije svega velike religije. Sve one imaju ezoteriju u svojoj sutini ili u svom mistinom aspektu. Meutim, ovo uenje ne izraava se u vanjskim oblicima, ritualima ili dogmama. Egzoterijski oblici svih religija vrlo rijetko donose stvarnu transformaciju, tj. individualnu evoluciju. Ali, uvijek je postojalo mnogo putova, kako bi svaki ovjek mogao pronai svoj. U kranstvu je mogue postii autentinu transformaciju kroz vrlo jednostavnu i potpuno istu inspiraciju koja nastaje iz iskustva empatije s Kristom i samotranscendentne Ljubavi prema Njemu. Mogue se potpuno i trajno izmijeniti iznenadnim radikalnim prosvjetljenjem u srcu i umu, iz kojega se raa objektivno razumijevanje. Mogue je ostvariti transformaciju kroz patnju, i premda je to put kojeg Bog najmanje eli, to je uobiajeni ljudski put, jer se mnogi nikada ne okrenu Bogu prije nego ponu patiti. Postoji put transformacije kroz nesebino motivirano oponaanje Kristove prirode. Postoji put izbavljenja ivotom usmjerenim prema Bogu. I zato to je On pokazao PUT, svaki put, vjeno i za svagda, postoji i pristup koji je dostupan intelektualnom, racionalnom, znanstvenom umu koji ne zahtijeva posebna religijska obiljeja. Samo Savjest. To je ezoterija. Rad je razvojni put za vrlo ozbiljne ljude koji ovu autentinu, trajnu promjenu u sebi ne mogu pronai akademskim, ili inspiracijskim, ili empatijskim, ili tradicionalnim religijskim nainima. To je
6

1. PREDAVANJE

put praktinih psiholokih uputa ija je svrha proienje vaeg srca i uma, koje rezultira proirenjem svijesti. Utemeljen je na Objektivnoj Istini, i to je sutinsko ezoterijsko uenje koje je svijetu dao Krist unutarnji smisao Njegova uenja. Ezoterijsko ne znai skriveno ili tajno. To znai unutarnje: unutarnji smisao stvari. To je beskompromisno ist, te stoga strm i uzak put, na kojemu e ustrajati samo najposveeniji. Obzirom da je samotranscendencija elementarna snaga za promjenu u srcu svih stvarnih transformacija, u konanici je to jedini put. Kako je to strm i uzak put, on zahtijeva panju i napor, a to dvoje nas doslovno opskrbljuje energijom potrebnom za promjenu. Uenjem se moe baviti svatko, u svakom trenutku obinog, svakodnevnog ivota. To je unutarnja, psiholoka aktivnost koja u potpunosti ovisi o vaem osobnom naporu, vaim motivima i jasnom razumijevanju to inite i koja je svrha toga. Vi moete ispuniti prva dva uvjeta. Na nesreu, postoji samo nekoliko izvora koji vas tome putu mogu poduiti ispravno ili imaju ispravan cilj. Ako ste dovoljno sretni da pronaete takav izvor, bit ete u stanju za sebe verificirati Objektivnu Istinu u srcu Uenja. Jedna od tvrih toaka Rada jest da on nije pasivna aktivnost. Sluati, itati i stjecati znanje tek je poetni napor. Nakon toga, svaka osoba mora poduzeti osobni napor, primjenjujui specifine prakse i vjebe koje su usmjerene ka prosvjetljenju. Ti su napori skoro u potpunosti unutarnji i psiholoki. Njihov rezultat je vae autentino sebstvo u stanju nevezanosti, i istoa srca koja je sutinska priroda Poniznosti. Bavljenje Radom vodi Poniznosti koja zahtijeva najveu hrabrost. Od poetka morate razumjeti da je Rad definiran proces sa specifinim ciljem. Cilj Rada je razviti se, tj. poveati razinu Svijesti. Vaa razina Svijesti odgovarajue je izraena u razini vaeg Bia; prema tome, Bie se razvija sa Svijeu. Oni nisu odvojivi. Konani Cilj procesa Rada je stvaranje autentinog Dobra u osobi; objedinjeno, Savjesno ljudsko bie koje moe djelovati iz samotranscendentnog Dobra umjesto iz samoljublja. Proces bavljenja Radom poinje iskrenom eljom za stjecanjem Znanja o idejama i praksama. Rad moe zapoeti stvaranje transformacije u vama jedino kada vi ponete ideje i prakse primjenjivati na sebi. Znati o njima, razmiljati o njima, priati o njima,
7

REBECCA NOTTINGHAM: ETVRTI PUT I EZOTERIJSKO KRANSTVO

nee vas dovesti do promjene. Promjena zahtijeva individualni unutarnji napor i samo uenik moe proizvesti snagu za napor koji donosi promjenu. Kad je o ovome Radu rije, promjena znai transformaciju od Sna do probuene Svijesti, od egocentrine psihologije do samotranscendentne psihologije. Proces se openito moe opisati kao proiavanje psihologije, koje je proueno do detalja i iz specifinog kuta. Taj kut je nekritiko Samopromatranje. Samopromatranje je temeljna praksa u Radu i moe se razviti u trajnu perspektivu svjesnosti. Samopromatranje je usmjereno na vau psihologiju. Ono donosi svjetlost u va Rad. Ono to vidite unutar sebe u svjetlu Samopromatranja dat e vam informacije potrebne za transformaciju. Ne moete dosei samotrancendenciju ako nemate znanje o sebi. Potreban je ustrajan i opetovan napor kako bi se Samopromatranje prakticiralo ispravno, tj. s dovoljno objektivnosti da se bude nekritian prema onome to se promatra, i dovoljno Savjesti da vas motivira na promjenu odreenog Pogrenog Rada. Prosvjetljenje iz Samopromatranja zapoet e promjenu unutar vae psihologije, jer ete sebe vidjeti u svjetlu Objektivne Istine. Tek kad doete do te toke, nakon uenja i opetovanog prakticiranja, saznat ete to Rad trai od vas, a onda ete morati odluiti elite li nastaviti. Svaka mrva napretka ovisi o vaem iskrenom naporu, tako da je nastavljanje uvijek na vama. Ako nastavite s Radom osjeat ete se gore, prije nego bolje. Promatrat ete, poput sputanog zatvorenika zaepljenih usta, dok vaa Osobnost hoda uokolo ponaajui se i govorei na naine koji nipoto ne reflektiraju ono najstvarnije u vama Pravo Ja. Sami sebi zvuat ete neiskreno i osjeat ete se nemonima. Iskusit ete osjeaj psiholoke vrtoglavice kada izgubite Steenu Osobnost prije nego to je Istinska Osobnost imala vremena narasti. Ali, doi ete do toke, ispoetka povremeno, gdje snaga Pravog Ja moe usmjeriti Osobnost. Vaa Radna Memorija, koja je pamenje o svemu to ste za sebe verificirali kroz praksu, rasti e, i unositi jasnou i davati snagu. Otkrit ete da ovaj proces stjecanja neega Svijesti uglavnom zahtijeva gubljenje stvari poput uobiajenih misli i emocija koje stvaraju buku u umu, tako da se unutra napravi mjesto s kojeg se moe uti. Otkrit ete da morate Raditi, hotiminim naporom, na svome putu do mjesta gdje moete poeti primati prosvjetljenje od
8

1. PREDAVANJE

Vie Svijesti. I otkrit ete da je znaajka psiholoke pozicije iz koje moete biti receptivni Poniznost. Poniznost nema zahtjeva, te stoga ima dovoljno unutarnje tiine da bi ula. Provjerite je li to ono to ste traili biti skroman i ist u srcu, u slubi Dobra. Ako traite osobnu mo, neete je u tom smislu rijei nai u Radu. Ne pristupajte Radu oekujui da budete nagraeni velianstvenim transformacijskim iskustvima. Dobit ete alat. Morat ete ga upotrijebiti sami kako bi stvorili transformaciju iz napora RADA. Iskusit ete otpor iznutra i izvana. Vie neete ii niz struju. Okrenut ete se i struja e tei protiv vas. Gurijev, Uspenski i Nicoll zvali su to ezoterijskim kranstvom, pa nema razloga za odbacivanjem tog naziva. Ako shvaate da je ezoterijsko uenje u kranstvu uenje o Objektivnoj Istini, onda shvaate da svako uenje iz Objektivne Istine moe biti isti put iz istog izvora kroz cjelokupnu ljudsku povijest, izraen u razliitim kulturnim i povijesnim pojmovima. Koritenje kranskog uenja u ideji o samotransformaciji daje Radu vrstu filozofsku i etiku utemeljenost koju je sadanja generacija Gurijevljevih kola i grupa napustila. Objektivna Istina sadrana u ovom Uenju moe se verificirati osobnim iskustvom a Rad vas ui da sve verificirate za sebe. Istina je svuda ista, sve vrijeme, za svakoga, i posljedino provjerljiva. **** Postoji mnogo knjiga Gurijeva i njegovih uenika, kao i onih o njima i etvrtom Putu. Zato se ne bih zadravala na materijalu koji se lako da pronai bilo gdje. Isto tako, ono to se o Radu u etvrtom Putu moe pretpostaviti iz vanjske pozicije ima malo veze s njegovom impresivnom stvarnou, to povijesni i anegdotalni materijal ini irelevantnim. Ono na to ovdje elim obratiti panju jesu neki specifini problemi prisutni u sadanjoj generaciji poduavanja Rada. Rad je psiholoka metodologija etvrtog Puta. Postoje nebrojeni naini na koji je Rad iskrivljen, to ini njegovu stvarnu sutinu nedostupnom. Taj gubitak naveo je mnoge da izgube svoju duu u korupciji ovog duhovnog puta, u biznisu kupnje i prodaje stjecanja osobne moi. Kad je rije o sadanjoj generaciji grupa etvrtog Puta, neke od njih nehotice otkrivaju perverzije ili iskrivljenja, ili razinu Bia
9

REBECCA NOTTINGHAM: ETVRTI PUT I EZOTERIJSKO KRANSTVO

njihovih razliitih voa. Neke grupe ostale su tvrdo kristalizirane u oformljenoj dogmi i strukturi, kako bi osigurale apsolutno pridravanje doslovnih rijei Gurijeva i idolizaciju njegove osobe. Neke grupe stvorene su s namjernom zloupotrebom ideja i pogrenom prezentacijom Uenja, u svrhu postizanja osobne koristi za uitelja. Iako je iskrivljenje ideje "ezoterije" u mentalitet tajnog drutva imalo odreenu validnost u svijetu poetkom dvadesetog stoljea, ono svejedno i nadalje ostaje iskrivljenje u Radu etvrtog Puta. Ono se koristi kao marketinka taktika jer ljudi vole tajne. Vole da im se otkrivaju tajne. Vole uvati tajne i vole ih otkrivati drugima. Vole superiornost i mo koje osjeaju kad znaju neto to ostali ne znaju. Kad je neto tajno, to se ini posebnim, a oni koji imaju pristup tajni i sami se osjeaju posebnima. Prodavanje tajni uvijek pali jer se kupac osjea monim. Ali, u Radu ezoterijsko znai unutarnje unutarnji smisao stvari. To ne znai skriveno ili tajno. U sluaju Rada, to se doslovno odnosi na unutarnji smisao Kristovog Uenja o osobnoj transformaciji duhovni razvoj. Gurijev je to zvao "Ezoterijsko kranstvo", kao i njegovi najvaniji uenici, Uspenski i Nicoll. Ezoterijsko uenje nije skriveno. Bilo bi skoro nemogue konceptualizirati uenje etvrtog Puta samo na osnovu Gurijevljevog pisanja. Uspenski ga je izrazio u intelektualnim pojmovima kozmolokog sustava, kroz novi model Univerzuma utemeljenog na ezoterijskom uenju. Nicollov doprinos je od jednakog znaaja; on se usmjerio na Objektivnu Istinu najjasnije izraenu u ezoterijskom kranstvu. Ni jedan od ovih mukaraca nije bio savreno ljudsko bie. Svaki od njih imao je svoju subjektivnost s kojom se trebao izboriti, ali oni su postigli neto izvanredno. Zajedno su ostavili prosvijetljene upute za samoostvarenu evoluciju. Rad. To je sveti put. Dananja era globalnih masovnih medija i raunalne tehnologije okonala je ezoterijsku tajanstvenost. Svo raspoloivo znanje virtualno je dostupno svima zainteresiranima. Naalost, ono to e tragaoci nai u reprezentativnim kolama i grupama etvrtog Puta jest degenerirana verzija, poduavana bez jasnog konteksta i svrhe. Elitistika ideologija "tajnih drutava", kao i oboavanje uitelja i poslunost, nastavljaju se i dalje, umjesto stvarnih uputa i usmjerenog procesa. Stjecanje osobne moi i nagraivanje postali su smisao
10

1. PREDAVANJE

uenja, umjesto samotranscendencije i proirenja svijesti. Rad je put prema razini gdje svijest postie zajednitvo s Bogom posredstvom Duha. Pogrenom interpretacijom ovog Cilja, sustav etvrtog Puta moe biti, i bio je manipuliran kako bi se uenike uhvatilo u klopku i prevarilo, i tako prouzroilo tetu u njihovoj psihologiji. Svrha ovog sustava je da proisti i ozdravi vau psihologiju i prosvijetli Svijest. No on je upotrijebljen protiv ranjivih uenika, za pljakanje njihovih dua i bankovnih rauna. Kao i kod konvencionalne egzoterijske religije, ljudi uju rezonanciju Istine i budu privueni time. Meutim, u Gurijevljevim kolama ili grupama nee pronai Istinu. Ono to se moe pronai jesu kultovi s razliitim uspjehom. Potencijalni uenici dovode se u zabludu i iskoritavaju se, sprijeeni u razvoju kroz Rad od strane samih uitelja i organizacija koje bi ih trebali poduavati etvrtom Putu. Bilo je lako izvesti korupciju uenja, ne samo zbog promaivanja konteksta i cilja, nego i zato to je Gurijev poduavao specifinu kozmologiju, koristei nain izraavanja koji vas moe oarati i fascinirati zauvijek. Ili isti ti izrazi mogu uenika odvesti do psiholokih, transformativnih ideja Rada. Rad nije Kozmologija i nisu Pokreti, premda oni imaju svoje mjesto u sustavu. Rad je psiholoko Uenje u srcu etvrtog Puta. On je unutarnji smisao etvrtog Puta, ezoterijski smisao onkraj Kozmologije i Pokreta. Kozmologija se ne moe sva doslovno verificirati, a Pokreti, jasno je, nisu mogui svakom ueniku koji traga za transcendencijom. Rad, koji je svima dostupan i svatko ga moe verificirati, jedini je aspekt etvrtog Puta koji u ueniku moe stvoriti psiholoku transformaciju. On je JEDINI psiholoki dio Uenja koji je znaajan za transformaciju. **** Rad je na nekoliko vrlo vanih naina temeljno drukiji od svih ostalih putova za svjesni razvoj. Za poetak, premda psiholoki sustav, Rad se ne slae sa standardnom psiholokom pretpostavkom da ljudsko bie ima svijest. Moderna psihologija pretpostavlja da osoba koja je budna i hoda uokolo ima svijest. Rad tvrdi da je svaka osoba u takvom budnom stanju zapravo u stanju Budnog Sna, u kojem je prisutno vrlo malo svijesti. Ali i nauava da se svijest moe razviti putem specifinih hotiminih napora. Rad ui kako razviti svoju svijest kroz ideje i psiholoke prakse koje grade novu vrstu razumijevanja. To zahtijeva veliki unutarnji sukob sa stavovima osobnosti i mo11

REBECCA NOTTINGHAM: ETVRTI PUT I EZOTERIJSKO KRANSTVO

mentumom Spavanja u ivotu. Sljedea ideja je jedna od sutinskih u Radu. Ona se razlikuje od svake religijske tradicije i openite ljudske pretpostavke da se na Zemlji vri Boja volja. Boja volja se ne vri na Zemlji, i to se moe verificirati. Svo zlo i patnja koje vidite u svijetu nisu rezultat Boje volje, jer Boja priroda je JEDNA. Ta jedna znaajka je Savreno Dobro. Ono to stvara kaos nasilja i patnje jest volja individualaca da djeluju i ive iz sebinih motivacija. Na Zemlji se ne vri Boja volja, nego volja ovjeka. Ako vjerujete da je Boja priroda neto drugo osim savrenog Dobra, to onda tujete? Samo je Dobro vrijedno tovanja. Nicoll:
"... Religiozni ljudi obino zamiljaju da je ono to se dogaa na Zemlji uvijek Boja volja, i pokuavaju jedni druge utjeiti i ohrabriti tom milju, ak i suoeni s potpuno besmislenim i sluajnim nesreama, katastrofama i smrtima. Ljudi koji nisu religiozni to uzimaju kao dokaze da nema Boga ... Ljudi sude ima li ili nema Boga po onome to se dogaa na Zemlji. U svakom desetljeu piu se knjige koje dokazuju da je postojanje Boga nemogue, obzirom na injenicu da je tako mnogo zla u ivotu i tako mnogo okrutnosti i tete u prirodi, a veina ljudi u privatnosti svojih vlastitih misli dolazi do istog zakljuka. Obzirom na to, i argumentirajui sa stanovita vidljivog svijeta, je li mogue vjerovati da Bog kao vrhunski princip najvieg Dobra postoji? ... Ako dokaze o postojanju ili nepostojanju Boga uvijek traimo u vidljivom svijetu, time neemo dobiti nita. Prema tome, izvlaiti zakljuke o Bogu prema onome to se dogaa na Zemlji znai krenuti s potpuno krivog stanovita. Ljudi stalno kreu s te pogrene razine ... Oni vidljivi vanjski svijet smatraju prvom pozornicom boanske osvete i u dogaajima vide Boju ruku koja kanjava ili nagrauje ljudska bia prema njihovom ponaanju. Ljudi vide Boga kao pravo ili pravdu na Zemlji. Vide Boju ruku u ratu i vjeruju da je Bog na njihovoj strani, te kako e pobjeda znaiti da je Boja volja ispunjena. To je vanjska, na osjetilima osnovana ideja o religiji, koju je Krist ukorio. On je rekao da svi ljude trpe istu sudbinu dok se ne pokaju, ali to znai 'pokajati se'? Rije koja se kroz cijeli Novi zavjet prevodi kao 'pokajanje' na grkom jeziku je 'metanoia', to oznaava preobraaj svi12

1. PREDAVANJE

jesti. Grki lan 'meta' nalazi se u nekim rijeima koje se koriste prilino uobiajeno, npr. metafora, metafizika, metamorfoza. Uzmimo metaforu; ona znai preneseno znaenje. Govoriti metaforiki znai govoriti mimo doslovnih rijei, prelaziti preko ili iznad, i tako prenijeti znaenje onoga to je reeno onkraj izgovorenih rijei. Metafizika se odnosi na prouavanje onoga to je izvan iskljuivo vidljive fizike znanosti, primjerice prouavanje prirode Bia, ili teorije znanja, ili injenice svijesti. Metamorfoza se koristi za opis transformacije oblika u ivotu insekata, transformaciju iz gusjenice u leptira prijelaz ili transformaciju jedne strukture u potpuno novu strukturu, u neto onostrano. Prema tome, lan 'meta' ukazuje na prijelaz, ili transformaciju, ili onostranost. Drugi dio rijei koja se prevodi kao pokajanje noia izvedena je od grke rijei 'nous', to znai um/svijest. Rije metanoia u njenom sutinskom znaenju oznaava transformaciju svijesti."

Nicoll:
"Ui se da je radikalna, trajna transformacija mogua, a Metanoia je tehniki opis toga. Ali ovjek ne moe trajno dosegnuti svoju viu razinu sve dok u sebi ne izgradi poveznicu s idejama koje ga postupno mogu uzdii iznad trenutno postojee razine. Ideja o samorazvoju ovjeka, ideja Metanoje ili transformacije svijesti i ideja o Kraljevstvu Nebeskom jesu povezane i srodne ideje ... Kristovo uenje je uenje o moguoj individualnoj evoluciji u ovjeku ... Svatko na ovoj planeti sposoban je za odreeni unutarnji rast i individualni razvoj, i to je istinsko znaenje i najdublji smisao Kristovog uenja, a poinje Metanojom."

Rad je Uenje o procesu zvanom Metanoia, koji je psiholoki preobraaj. **** Postoji jedan vaan zajedniki element u veini religioznih uenja, kako u drevnima tako i u metafizikim ideologijama New Age-a i mnogim popularnim vjerovanjima ili razvojnim sustavima, koji je u neskladu s Objektivnom Istinom. To je takoer i ono to, izmeu ostaloga, Rad ini vrlo razliitim od ostalih putova. Skoro svi popularni razvojni sustavi ue da duhovni rast razvijena Svijest rezul13

REBECCA NOTTINGHAM: ETVRTI PUT I EZOTERIJSKO KRANSTVO

tira dobicima u materijalnome svijetu, osobito bogatstvom i zdravljem. Takva ideologija tvrdi da via svijest ili psiholoki/duhovni rast iscjeljuje fiziko tijelo i osigurava bogatstvo u fizikom svijetu. To nije tono. Materijalni svijet ne moe odrediti razvoj u duhovnoj ili metafizikoj sferi. Niti metafizika dobit moe biti viena ili mjerena zemaljskom materijalnou. Ono to je mogue, a to se tumai iskrivljeno, jest da podizanje razine Bia privue razliite utjecaje i okolnosti, jer vae Bie djeluje na va ivot. Vaem tijelu moe se dogoditi bilo to, i zapravo svaije tijelo pati i svaije tijelo umire. Vi trebate ne dozvoliti da vae psiholoko stanje ovisi o okolnostima materijalnoga svijeta. Vi moete razviti Svijest neovisno o vaoj kondiciji ili bilo kojim okolnostima. Obzirom da je razvojni put sutinski uvijek iznad vas, dostupan u svakom trenutku, ivotne okolnosti ne predstavljaju ogranienje za vau moguu razinu Svijesti. Ovo je duhovna Istina, lako provjerljiva. Jasna objektivna opservacija dokazat e vam da zdravlje i bogatstvo nemaju nikakve veze s osobnom duhovnom prirodom ili razinom Svijesti. Najuspjeniji i najaktivniji ljudi na svijetu teko da su odgovarajue duboko duhovni ili razvijeni u Svijesti ili Biu. Niti se najautentinije razvijeni i duhovni ljudi nuno nalaze meu bogatom jogging-elitom. Gore navedene ideje pogreno su protumaene ak i unutar legitimnih tradicionalnih sustava. Pogrene interpretacije ukazuju na niu razinu razumijevanja i izraavanja duhovne istine, i sluajno ili ne dobro se prodaju. Tu se mijeaju razliite razine Razumijevanja. Duhovnom rastu pripisuje se odgovarajui materijalni rast. Tvrdi se da e va svjetovni ivot postati savren ukoliko va duhovni ivot postane savren. To je eljeno razmiljanje [wishful thinking] u punom sjaju. Pogledajte ivote svetaca. Svakome se u ivotu moe dogoditi bilo to, ukljuujui siromatvo i bolest. Ali u ivotu se ne moe dogoditi nita to bi moglo sprijeiti razvoj Svijesti. Razvijeno Bie, koje je izraz Svijesti, moe prihvatiti ivot takav kakav jest, i nastaviti se izraavati, stvarati i ivjeti u Dobru. To ne znai da vaa psihologija ili duhovna razina nemaju utjecaja na fiziko tijelo, ali ozbiljna je greka vjerovati da e neki odreeni put rezultirati savrenim ivotom u fizikome svijetu; ako je dobitak u fizikome svijetu makar i u najmanjoj mjeri dio vae motivacije za slijeenje duhovnog puta, neete razviti nita. To je
14

1. PREDAVANJE

pogrean pristup, i nije dostupan razini duha. On vae napore ini uvjetovanima i sebinima, to je antiteza transcendenciji. Ova velika la, da e sljedbenici bilo kojega uenja postii zemaljsku superiornost i mo, ukljuujui zdravlje i bogatstvo, zavodi ljude podalje od mogunosti stvarne duhovne transformacije, obzirom da stvarna duhovna transformacija ovisi o istoi vaih motiva i znai kretanje od egocentrine psihologije prema samotranscendentnoj psihologiji. Sa samotranscendentne razine moete vidjeti djelominu istinu iz koje nastaju pogrene formulacije. Shvatit ete da su via razina Svijesti i duhovni rast jedno te isto. Duhovno razumijevanje s vie razine Svijesti mijenja vae ivotne preokupacije i interese, a vaa nevezanost za ivotne okolnosti ostavlja vas zadovoljnim onim to jest. Niste vie toliko zainteresirani za ono to moete dobiti ili uiniti, koliko to moete dati i postati. Stvarno razvijeno Bie posjeduje strpljenje i mir. Ono je zadovoljno ekanjem ili djelovanjem bez zahtjeva, jer je ivjeti u Biu bogato smislom. Je li vanjski ivot teak ili lagan ostaje nevano, jer se vae srce i um kreu ispravnim putem. To daje smisao svakome danu, i mogunost da se u svakom trenutku bude na putu, u ovom sluaju da se bude u Radu. **** Postoji jo jedna vrlo vana praksa koja se stalno zloupotrebljava, osobito u kolama etvrtog Puta. To je praksa dovoenja vae svjesnosti u sadanji trenutak. Ako se ova psiholoka vjeba izvodi pravilno, ona je alat. Pravilno prakticiranje znai precizno "dovoenje vae svjesnosti u sadanji trenutak". Ta e vas praksa izvesti iz mehanikog momentuma ivota i vae Identifikacije s njim. Umjesto da budete potpuno u Snu i zarobljeni u automatskim reakcijama, podiete vau svjesnost iz tog hipnotikog stanja do spoznaje sadanjeg trenutka kojeg ivite. Najprije osjeajui svoje tijelo u ovdje i sada, zatim irei svoju svjesnost kako bi tijelo ukljuili u njegovo okruje, a iz vaeg neposrednog okruja u iri razmjer. Primjeujete da osjeate napetost, da su vam obrve skupljene, ili tapkate nogom, ili vam je eludac stisnut, i hotimino oslobaate energiju i oputate se. Odbijate svim mislima ili emocijama pristup vaoj panji koja je fokusirana na sadanji trenutak. Gledate, primjeujete, oslobaate se na15

REBECCA NOTTINGHAM: ETVRTI PUT I EZOTERIJSKO KRANSTVO

petosti, i na nekoliko trenutaka niste dio mehanike struje ivota. Kao rezultat, moete imati snaniji osjeaj Pravog Ja. Istupanje iz vae mehanike svijesti na nekoliko trenutaka minoran je oblik prakticiranja Pamenja Sebe. To je vrijedna praksa koja vas moe odvesti van momentuma Sna, dati vam iskustvo razmjera i neku svjesnost o Sebstvu izvan tog mehanikog momentuma na trenutak. Isto tako, ona praktiaru daje iskustvo oslobaanja od Identifikacije i Negativnih Emocija "u trenutku". To je posljednji dio koji je iskrivljen u uputama etvrtog Puta, pri emu se ta vjeba naziva Pamenje Sebe iako ona to nije, i pri emu se uenika poduava da se mora suoiti sa svakom potekoom Pamenja Sebe. Kad bi uenik mogao prakticirati puno Pamenje Sebe, onda bi mogao dosegnuti Pravo Ja, ali Pamenje Sebe ima mnogo oblika i stupnjeva. Uenik-poetnik ne moe uskoiti u prisutnost Pravog Ja jer je Pravo Ja jo uvijek nepoznato i neoblikovano, dakle ne postoji mjesto u koje bi uskoio. Ako paljivo promatrate, vidjet ete da se irenje svijesti na razini svjetovnog ivota odvija horizontalno. Ono poinje od toga da postajete svjesni sebe fiziki, i iri se do kontekstualne, psihike svijesti o sebi. Iako ta praksa moe pruiti vrijedno znanje, ona je alat, a ne kraj. Ona nije cesta prema Svjesnoj Evoluciji, nego jedan od mnogih alata koji slue za kreiranje odreene vrste svjesnosti, i u tome je od pomoi. Ona ne stvara Pravo Ja, nego isti put kako bi ga privremeno osjetili, i najvanije ona nije Pamenje Sebe. Do zloupotrebe ove prakse u etvrtom Putu dolazi kad uenik postane ovisan o osjeaju osloboenosti od Identifikacije ili bolnih emocija makar i na nekoliko trenutaka onda je to alat za emocionalnu disocijaciju. Ili kad se uenika savjetuje da koristi ovu praksu kako bi postao Neidentificiran kad god iskusi Negativne Emocije. Koritena na takav nain, pretvara se u mehanizam za izbjegavanje i ueniku ne doputa mogunost Promatranja, prepoznavanja i odvajanja od Pogrenog Rada koji i dalje stvara Negativne Emocije. Kad iskustvo Negativnih Emocija tretira ovom praksom, uenik ostaje zarobljen u slijepoj ulici. Odnosno, Negativne Emocije = unesi svijest u sada i ovdje fizikog svijeta = privremeno oslobaanje od emocija = nema jasne Opservacije o tome to su Negativne Emocije i s ime su povezane u psihologiji = nema bavljenja time, ili ra16

1. PREDAVANJE

zumijevanja, ili Rada na tome kako bi se postigla transformacija. Tako uenik koji vri praksu na pogrean nain ne moe graditi strukturu Razumijevanja kojom bi se postupno mogao uzdii do trajne razine Neidentifikacije. On moe samo uvijek iznova pokuavati skoiti i dodirnuti to stanje. Dodirnuti to stanje je mogue. ivjeti u njemu zahtijeva izgradnju. Izgradnja zahtijeva dugoronu panju i napor. Rad nam prua mnogo alata i ideja za kreiranje transformacije. Primarna, sutinska praksa je Samopromatranje. Kroz Samopromatranje uite se vidjeti kako funkcionira vlastita psihologija. Putem Samopromatranja uite "spoznati samoga sebe". To je temeljna praksa iz koje raste svako razvoj. U usporedbi s njom, praksa "bivanja prisutnim" nudi malo znanja s kojim moete Raditi. Tako ova iskrivljena praksa zaustavlja razvojni proces i prijei ueniku postizanje razumijevanja koje se dobiva kroz Samopromatranje. Isto tako, dri uenika zarobljenikom "kole", jer do razvoja ne moe doi pogrenim prakticiranjem. **** Sljedee iskrivljenje koje se pouava u kolama etvrtog Puta apelira na elju da se izbjegne patnja koju doivljava svaka osoba. Tvrdi se da vas Rad ui kako zaustaviti patnju. Istina o Uenju jest da vi uite kako zaustaviti nepotrebnu patnju, to nije ista stvar. rtvovati vau patnju, uiti kako postati objektivan prema njoj, nevezan za nju nije ni nalik emocionalnoj disocijaciji koja je rezultat pogrene prakse. Emocionalna disocijacija je pogrean rad Emocionalnog Centra i potpuno ograniava vau sposobnost da primite Rad. Kroz aktivni proces Rada nauit ete to je Nepotrebna Patnja i osloboditi se nje. Ali, prodaje se ideja da je via svijest osloboena ljudske patnje. To nije istina. Na jedan nain pati vie, na drugi manje. Ideja Neidentifikacije je jasnoa i istoa u Emocionalnom Centru, a ne odvojenost od njega. Postoji jo jedno vrlo grubo iskrivljeno tumaenje jedne ezoterijske ideje koja se poduava u najuspjenijim kolama etvrtog Puta. Rije je o ideji "plaanja", a iskrivljena je opet na nain da se psiholokoj istini pripisuje doslovno znaenje. Gurijevljeve "kole" ue da morate platiti za ono to dobijete, preciznije dati novac i usluge koli. Princip bi trebao biti da ete vie cijeniti ono za to
17

REBECCA NOTTINGHAM: ETVRTI PUT I EZOTERIJSKO KRANSTVO

date novac, a ideja se koristi kako bi se uenike uvjerilo da moraju dati velike iznose novca "koli": obavezna davanja, posebne donacije, kazne, itd., da bi primili Uenje. Napomenut emo da kole imaju odreene financijske potrebe i da je primjereno da uenici koji mogu podijeliti taj teret tako i postupe. Ali to nije ezoterijska ideja o plaanju. Ideja da morate platiti za ono to dobijete ispravna je kad se razumije psiholoki. Istina ovog duhovnog principa je da morate neto rtvovati kako bi stekli Svijest ili Bie, tj. evolvirali. Razlog tome je da morate iznutra neto otpustiti kako bi napravili prostor za razvoj Svijesti. Ako ste zapeli u mehanikom stanju koje svijest dri uspavanom i nita niste otpustili, promjena je nemogua. Promjena je sutinska. Ne moete se promijeniti i ostati isti. U Radu, promjena znai rtvovanje sebinog interesa. To rtvovanje je vae plaanje, duhovno/psiholoki govorei. Dakle, postoji Objektivna Istina u ideji da svaka osoba mora "platiti" kako bi dobila od Uenja. Psiholoka Istina u Radu jest da je vae "plaanje" napor koji inite, svaki napor koji napravite kako bi se probudili. Kad, primjerice, rtvujete svoju potrebu da budete u pravu, dobit ete slobodu od psiholoke tiranije i patnje zbog toga to morate biti u pravu. Ovo je pravilno razumijevanje plaanja i dobivanja u Radu. Cijeli koncept rtvovanja u Radu mora se pravilno razumjeti, inae razvoj nije mogu. U skoro svakom uenju ova ideja koristi se kako bi se iz uenika izmamio novac i dobrovoljni rad. Tumai vam se da morate rtvovati svoje vrijeme i energiju kako bi doprinijeli zajednici fizikim radom ili uslugama i, naravno, morate dati novac, mogli ga smoi ili ne. Uz napomenu da ove vrste rtvovanja nemaju potencijalnu vrijednost, kljuno je razumjeti: ono to Rad trai od vas da rtvujete je vaa patnja, odnosno vaa Nepotrebna Patnja. Samopromatranje e vam osvijetliti sve to trebate rtvovati, i nauiti vas razlikovati Nepotrebnu Patnju od Potrebne Patnje. Samopromatranje, uz znanje Rada i Savjest, razotkrit e vam sve to morate rtvovati da bi razvili Svijest. Cijela ideja rtvovanja toliko je zagaena perverzijama da je od vitalnog znaaja da razumijete kako u Radu rtvovanje vrite tako to inite napor da ideje primijenite na sebi. Taj napor moe ukljuivati stjecanje znanja, otvaranje vaeg uma, usmjeravanje misli, hoti18

1. PREDAVANJE

mino koritenje vae panje i energije, iskrenost, potenje, posveenost i stvarno prakticiranje psiholokih vjebi Samopromatranja, Unutarnje Podjele, Neidentifikacije, Vanjske Konsideracije (vanjskog pridavanja znaaja, op. prev.), i jo mnogo toga. Ove ideje tako su sloene da samo putem iskustvene Verifikacije prakse moete razumjeti njihovo pravo znaenje. Tako ete poeti razumijevati to trebate i kako moete rtvovati. Prvo to ete razumjeti jest da je ovo rtvovanje psiholoka/duhovna praksa, a ne direktiva materijalnoga svijeta. Ako ovu ideju rtvovanja uzmete izvana, tj. egzoterijski, jednostavna matematika "to vea rtva, to vei dobitak" postaje pravilo. S te razine razumijevanja nastaju sve perverzije; tako siromani ljudi alju svoje ivotne uteevine TV-propovjednicima, ili namjerno stvaraju patnju kako bi rtvovanje bilo vee, sve do doslovnog rtvovanja ljudskog ivota. rtvovanje bilo koje vanjske stvari uvijek je lake (linija manjeg otpora) od rtvovanja ega, Steene Osobnosti, Slike koju imate o sebi, Unutarnje Konsideracije i svih vrsta Identifikacije. Lake je, ali je i opasno. uvajte se religija, kola, razvojnih putova ili sustava koji zahtijevaju da rtvujete svoj novac i svoje vrijeme njima za plau. Oni su ili neto temeljno pogreno razumjeli o stvarnom razvoju Svijesti, ili namjerno zloupotrebljavaju ideju za vlastitu korist. Ako Radite ispravno i rtvujete ispravno i dogaa vam se stvarna psiholoka transformacija, onda ete eljeti dati neto zauzvrat onome to je vama dalo to udo. Kad doete do te toke, inspiracija e vam rei kako da uzvratite, a nain e biti za svakoga drukiji. Dobrovoljni rad, pa i novac, tada e biti darovi zahvalnosti i potovanja. Takvi darovi su isti. **** Sljedea od sredinjih ideja Gurijevljeva uenja koja se pogreno poduava je ideja o graenju due. Ovo je jedna od temeljnih ideja i vjerujem da je u pitanju nerazumijevanje duhovnog koncepta, ili samo pogreno provoenje procesa. U kozmologiji etvrtog Puta reeno je da svjesnim naporom moete izgraditi duu koja postoji u Vjenosti (u elektronskom svijetu, da tako kaemo). Duhovna stvarnost je takva da sve ono to ne dolazi iz vie svijesti ne zavrava nigdje, jer je proisteklo iz sna. San ne moe proizvesti neto vjeno. Prema tome, vi ne moete graditi svoju duu, obzirom da nemate viu svijest. Moete graditi svoju svijest, to moe rezultirati ostvare19

REBECCA NOTTINGHAM: ETVRTI PUT I EZOTERIJSKO KRANSTVO

njem due. Meutim, kroz viu svijest otkrit ete da primate, a ne da gradite duu. Razvijanje vie svijesti, a to je ono to moete graditi, je Rad za spas due otkupiteljski ivot koji stvara unutarnji prostor prijemivosti. Ezoterijsko uenje govori da morate organizirati vaa tri postojea tijela kako bi vam postalo dostupno boansko tijelo. To znai graditi svoju duu, ali samo u smislu stvaranja uvjeta neophodnih za posjedovanje etvrtog, boanskog tijela. to posjedovanje boanskog tijela znai u odnosu na duu, ne moe se znati. To zacijelo ne znai da vi takvi kakvi jeste moete biti besmrtni u boanskoj svjetlosti. Ali moe znaiti da e svako dobro koje napravite postati provodnik svjetlosti, te da e dospjeti do sfere boanske svjetlosti, dakle postati besmrtno. No ideja da ete besmrtno posjedovati vau vlastitu osobnost mora vas uplaiti ako je uzmete ozbiljno. Obzirom da ovo Uenje spada u ezoterijsko kranstvo, pravo razumijevanje ove ideje ne kae da morate izgraditi svoju duu, jer ako bi je mogli stvoriti sami rezultat bi bio Frankenstein sainjen od iskrivljenja nastalih vaim ogranienostima. Ono to moete uiniti kroz Rad jest da unutar sebe stvorite proieni prostor u kojemu moe obitavati ono to se u tradicionalnom kranstvu naziva Duh Sveti. Taj prostor je Via Svijest. Via Svijest, bivajui na potpuno drukijoj razini, ima psiholoku orijentaciju razliitu od Sna, te moe primiti utjecaje odozgo. Ako unutar vas nema prostora koji je dovoljno oien od sebinog interesa, onda niste dostupni viim utjecajima i Duh ne moe prodrijeti i krstiti vas, jer nema prostora prijemivosti u koji bi mogao ui. U Radu je rije o proienju nae psihologije i emocija, ienju unutarnjeg prostora kako bi bili otvoreni, sposobni da budemo prijemivi i outimo neto od onoga to Rad naziva viim utjecajima ili od Vie Svijesti, ili onog to je povie nas, duhovno govorei. Dakle, proces krtenja u tradiciji Ezoterijskog Kranstva suprotan je egzoterijskom ritualu uranjanja pojedinca u vodu. Simbolino uranjanje osobe u Duha Svetoga obrtanje je stvarnog procesa. Niste vi ti koji uranjaju u Duha Svetoga i izlaze ispunjeni njime. Duh Sveti uranja u vas, i to samo u mjeri u kojoj je va unutarnji prostor prijemiv. Radom se stvara taj prostor. Iskustvo je univerzalno, stoga su proces i transformacijsko iskustvo isti za sve ljude u svim vremenima. To je prepoznatljivo i provjerljivo.
20

1. PREDAVANJE

**** Ako vas zanimaju moi koje ete stei bavei se Radom, trebali bi tono znati to su one. Bit ete sposobni transcendirati vae osobne elje u korist vieg dobra. Neete vie biti natjecateljski nastrojeni. Neete vie osjeati potrebu da se branite, ali ete to moi ukae li se potreba. Osjeat ete se ugodno unutar sebe. Vae akcije bit e motivirane jedino Dobrom, jer Dobro je priroda razvijenog Bia. Vae Pravo Ja nee bacakati uokolo ivotne okolnosti. Pravo Ja naprosto e prikladno odgovarati, uvijek stvarajui Dobro. Vaa subjektivna patnja bit e manja, ali e objektivna patnja biti vea. Vaa Savjest e rasti i primati utjecaje koji mogu stvoriti stvarnu, trajnu promjenu evoluciju. Iskusit ete mir, prihvaanje, spokojnost, uvaavanje, zahvalnost, radost, skromnost, opratanje, svjesnu inspiraciju, hotiminost u akciji. Sigurno ste za neke od ovih ideja, u obliku izvedenica, uli i iz drugih izvora. Potencijalne moi koje se uenicima nude u postojeim kolama etvrtog Puta dolaze sa razine miljenja utemeljenog na osjetilnom opaanju. One apeliraju na Osobnost. Govore da ete postii samo-majstorstvo i mo da "inite". Probudit ete se iz iluzije ivota. Ostvarit ete svoje vie sebstvo, poboljanu verziju sebe. Otkrit ete svoje Pravo Ja. Oslobodit ete se uobiajenih pravila koja upravljaju ivotima drugih ljudi i bit ete sposobni djelovati hotimino, postiui rezultate koje elite. Primit ete skriveno znanje koje je nedostupno van "kole". Nauit ete kako iskusiti stanja vie svijesti. Dospjet ete pod izravnu mo C Utjecaja. Imat ete razumijevanje kojeg uspavano ovjeanstvo nema. Saznat ete ezoterijske tajne o tome kako stvoriti svoju duu. Bit ete u stanju stvoriti vlastitu duu, i to e vam dati besmrtnost. Vano je napomenuti da nijedan od ovih izraza moi nije potpuna la, nego predstavljaju niu razinu izraavanja Objektivne Istine iza njih, ili preciznije iskrivljenje. Oni ne izraavaju kontekst i cilj Rada. Njihova je svrha da privuku Osobnost. Je li to iskrivljenje namjerno ili je manifestacija nedostatka Bia, u tome nije poanta. Poanta je u tome da osoba ne moe rasti u Radu ako njeni motivi proizlaze iz sebinog interesa. Rad ne moe sluiti sebinim motivima jer Via Svijest ovisi o samotranscendenciji. Zato svatko tko pristupa Radu mora od samog poetka razumjeti da je daleko vanije odricanje od sebinog interesa i odricanje
21

REBECCA NOTTINGHAM: ETVRTI PUT I EZOTERIJSKO KRANSTVO

od traenja nagrade, nego stjecanje osobnih svjetovnih moi i samomajstorstva u uobiajenom smislu. A takvo odricanje sebe zahtijeva neizmjerni napor RAD. **** Sav Rad odnosi se na podizanje razine Svijesti i evoluciju razine Bia. To je osoban, unutarnji, psiholoki Rad, jer je to prostor u kojem moe doi do razvoja. Vae Bie, koje je manifestacija vae Svijesti, isto tako je izraz vae psihologije. Cilj procesa je razmontirati Steenu Osobnost putem napora koji je osvjetljuju i oduzimaju joj mo. Cilj je proistiti psihologiju od onoga to je lano i neautentino, jer psiholoki uvjeti ometaju razvoj Svijesti. Ti elementi se prouavaju, imenuju i transcendiraju, inei proienijima srce i um, osjeaje i misli, tj. psihologiju. Ovaj Rad, koji poinje znanjem o sebi, naziva se samo-evolucija, jer mogunost evolucije postoji samo kroz iskrene napore koje ste sami hotimino izveli. Evolucija se dogaa u i kroz energiju napora. Svaka osoba mora napraviti vlastite napore Rad kako bi evolvirala. Nitko ne moe evolvirati intelektualnim razumijevanjem, upijanjem, blizinom ili znanjem. Samo osobni napori Rada donose snagu za evoluciju. U etvrtom Putu, ideje Rada koje pripadaju tom ezoterijskom uenju odnose se na osobnu, psiholoku evoluciju i zahtijevaju stvarne osobne napore kako bi se stvorilo iskustveno Razumijevanje. Gurijevljevu kozmologiju moete uzeti ili ostaviti, ali nitko ne moe napredovati u Radu i postizati evoluciju Bia i Svijesti bez prakticiranja i primjene psiho-transformacijskih ideja na sebi s iskrenou i ustrajnou. Ako se ideje ispravno razumiju i ozbiljno prakticiraju, rezultat je razvoj Svijesti i Bia. Mnogi su privueni predstavljanjem Rada kao sustava za razvoj osobne moi, pa ak i besmrtnosti osobito oni koji ve imaju opasno oblikovani ego. Veina ih se lako zadovoljava time da daju novac kako bi primili navodno tajno znanje koje e ih automatski transformirati i opskrbiti gore spomenutim moima. Ironija je u tome to vrsta i stupanj tatine koja odgovara ovakvom pristupu Radu nema anse da nadraste svoj sebini interes, to je cilj Rada. Motivi ovih ljudi poraavaju ih od samog poetka. Rad nije lagan proces, on je doivotan, i on je za ljude koji imaju vrlo ozbiljno htije22

1. PREDAVANJE

nje da postanu autentini i dobri, i koji za promjenom eznu dovoljno da bi Rad i obavili. Malo e ljudi otkriti, a jo manje izabrati ozbiljni put trajne transformacije. Moda razlog nije puno sloeniji od injenice da je linija manjeg otpora najprivlanija mehanikom ovjeanstvu. **** Kristova patnja u ivotu i u smrti nije bila Boja volja. Dijelom je ona bila rtva kakvu je zahtijevao karakter ljudske prirode kako bi posluila kao primjer iskustva koje moe shvatiti svatko, u bilo koje vrijeme. Njegova patnja i smrt bili su nuna dimenzija njegovog zemaljskog ivota, poduzeta hotimino kako bi zajednitvo cijelog ovjeanstva putem boanske ljubavi bilo mogue. To je bila nesretna, nuna rtva, voljno dana od Boga kroz Krista, dana iz ljubavi, da nas naui spoznati Boga i voljeti jedni druge. Stavljati put svjesnog razvoja u kontekst utemeljen u istinskoj kristologiji je prednost, obzirom da postoji valjano, provjerljivo uenje i Boanski Uitelj. Ali psiholoki Rad samo-transformacije spada u metodologiju koja je podjednako dostupna svima, neovisno o vjerskoj ili sekularnoj pripadnosti. Imati religijske tenje svakako je prednost, ali ta neopisiva udnja ima mnogo naziva i mnogi se nau zbunjeni oko onoga to trae. Zato se lako zadovoljavaju bilo kojim emocionalnim iskustvom vjerske prirode koje ispunjava njihove potrebe. Ali nekolicina ustrajnih u traenju autentinog smisla, nekoliko sretnika, pronai e put ezoterijskog kranstva, zvanog Rad. Objektivna Istina najvia je razina Istine. Ona se ne mijenja ni vremenom ni pod bilo kakvim okolnostima. Kao voda, ona se kree kako bi se prilagodila ivotu, ostajui pritom ista supstanca Objektivna Istina. To se moe verificirati putem iskustvenog Razumijevanja. Proces i rezultat Verifikacije je individualni, unutarnji doivljaj, a ipak isti za svakoga, u svako vrijeme. Kristov ivot bio je model rtvovanja koji je odgovarao razini razvoja ovjeanstva. Njegova multidimenzionalna priroda ini ga dostupnim svima i uvijek. Ali on je dao i uenje autentinu metodologiju koja je uputstvo za duhovni razvoj. U Radu je to uputstvo uoblieno u psiholoke prakse s ciljem razvoja vie razine Svijesti. To je uputstvo kako postati osoba sveta u Biu i u ivotu. Ovom ivotu sada. Vaem ivotu dok ste ovdje i moete sluiti. to se doga23

REBECCA NOTTINGHAM: ETVRTI PUT I EZOTERIJSKO KRANSTVO

a nakon ovog ivota, nije provjerljivo. Trebate se baviti Radom iz ljubavi, iz Vrednovanja tog dara za va ivot, iz zahvalnosti koje osjeate jer vam je dan smisao i put za hod u Dobru, prema svome viem Sebstvu.

24

2. PREDAVANJE
Namjera ovih predavanja jest pruiti vam razumijevanje sustava etvrtog Puta, koji je ezoterijsko uenje o unutarnjem razvoju moguem za ljudsko bie. Saznat ete o odnosu kranske ezoterije i etvrtog Puta. Dobit ete naputke o idejama, praksama i vjebama, o terminologiji, procesu i cilju, zahtjeve i rezultate bivanja uenikom etvrtog Puta. Na kraju ovih predavanja trebalo bi jasno znati to je etvrti Put i je li on put koji elite slijediti. Ezoterijsko uenje je psiholoki sustav, ali je razliit od dananje verzije psihologije. Moderna znanstvena psihologija prouava ovjeka onakvog kakav jest ili kakav pretpostavlja da jest. Ezoterijska psihologija prouava ovjeka sa stanovita njegove mogue evolucije. Takva psiholoka perspektiva koritena je u ovim predavanjima perspektiva mogue evolucije ovjeka. ****

Ezoterija
U ezoteriju spadaju sva uenja koja se bave unutarnjim razvojem ovjeka. Ezoterijsko uenje je posebna vrsta znanja koje treba usvajati i postupno razumjeti putem emocionalnog razvoja. Njegova je svrha stvoriti duboku i autentinu trajnu promjenu u individui. Ezoterijsko uenje postojalo je tijekom cijele ljudske povijesti u razliitim oblicima i kolama. Ono je u razliitim vremenima bilo "posijano" u svijet kako bi nas usmjerilo. Nicoll:
"U svakom je dobu bilo sijano u svijet ezoterijsko uenje koje daje pravac u kojem bi se trebala odvijati ljudska evolucija ... U naoj epohi ezoterijsko uenje dano nam je u evaneljima, ukazujui na pravac u kojem bi se trebala odvijati individualna evolucija u ovom periodu."

Znaenje rijei "ezoterijsko" obino se pogreno razumije kao tajno ili skriveno. Ezoterijske kole postojale su tisuama godina, ali u predindustrijsko-tehnoloko doba sastojale su se od relativno malih, izoliranih grupa. Velika veina ovjeanstva nikada nije ula za
25

REBECCA NOTTINGHAM: ETVRTI PUT I EZOTERIJSKO KRANSTVO

ezoteriju, a izuzetno malo ljudi dolo je u dodir sa stvarnim kolama. Mentalitet "tajnog drutva" u odnosu na ezoteriju dijelom se pojavio iz neznanja (zbog okolnosti), a u sadanjim kolama etvrtog Puta koristi se kao marketinka taktika. Ljudi vole tajne, vole elitizam, autoritete, i pristaju na utvrene hijerarhijske grupe. Ali ezoterijsko ne znai tajno ili skriveno; ono se odnosi na unutarnji smisao stvari. Gurijev:
"Prije svega, ovo znanje nije skriveno; i drugo, ono zbog same svoje prirode ne moe postati ope vlasnitvo."

Ezoterijsko uenje nije skriveno, dostupno je; meutim, ogromna veina ljudi ne moe ga uti, a ako i uju, smatraju ga fantastinim, ili u najmanju ruku nepotrebnim. Ezoterijsko uenje je za one koji nisu zadovoljni sobom ili ivotom kakav jest, one koji osjeaju da mora postojati neki vii smisao ivota i koji ude pronai vlastiti smisao u njemu. Ako ste uglavnom zadovoljni sobom, vrstom osobe kakva jeste, ezoterija nije put za vas. Vi morate u sebi imati pitanja i osjeati elju za razumijevanjem, za cjelovitou i osobnim smislom i usmjerenjem. Onda ete, ako traite, kada naete biti u stanju "uti".

Gurijev, Uspenski, Nicoll


Gurijev (1872-1949)
Toliko je toga napisano o vrlo zagonetnome Georgiju Ivanoviu Gurijevu, da bi za svakoga bio teak zadatak odvojiti injenice od fikcije, ili u ovom sluaju klevetu od idolatrije. Ogovarati je lako, a informacije iz druge ruke su subjektivne. Opeprihvaeno je da je on bio grko-armenskog porijekla, da je od djetinjstva poduavan u sufistikoj tradiciji i mogue da je u jednom razdoblju bio pravoslavni redovnik. Takoer je dugo putovao Egiptom, Grkom, Indijom i Kavkazom, u potrazi za ezoterijskim kolama. 1917. je napustio Rusiju s malom grupom uenika, naselivi se 1922. u Francuskoj. Kupio je rezidenciju Fontainebleau i otvorio Institut za harmonini ra26

2. PREDAVANJE

zvoj ovjeka u kojem je poduavao etvrti Put. Njegove su metode bile kontroverzne, a osobno ponaanje ponekad neobuzdano. Uvijek se raspravljalo o njegovim motivima, akcijama i njegovoj legitimnosti. Gospodina Gurijeva moe se susresti samo u Radu etvrtog Puta, sustavu kojeg je poduavao. Gurijeva ete susresti u svjetlu razumijevanja Rada, njegove veliine i znaaja, a nakon toga e glasine i rasprave o njegovim izvorima postati irelevantne. Ljepota i vanost etvrtog Puta kojeg je on predstavio zapadnoj civilizaciji potvruju njegovu autentinost, ali je on unato reputaciji, postignuima i ekstravagantnoj osobnosti ostao skroman. Svojim je potencijalnim uenicima ostavio ovo vrlo strogo upozorenje: "Nikad ne brkaj vozilo s teretom."

Uspenski (1878-1947)
Petar Damjanovi Uspenski roen je u Moskvi. Bio je intelektualac, nekoliko godina i novinar, te je proputovao Istok, Europu i Rusiju. 1907. otkrio je ideju ezoterije i bavio se njenim prouavanjem u mnogim zemljama i razliitim metodama. Potraga ga je odvela do Egipta, Grke, Indije, Cejlona i mnogih drugih zemalja. Takoer je prouavao i okultnu literaturu, yogu, tarot i magijske metode. Drao je javna predavanja o svojoj potrazi za udesnim. Gurijeva je sreo 1915. u Moskvi, i taj ga se susret toliko dojmio da je oformio grupe kojima je Gurijev predstavio svoje uenje. Uspenski i Gurijev imali su klimave osobne odnose. 1918. Uspenski kae:
"Vie ga ne razumijem i smatram nunim odvojiti Gurijeva i sustav, o kojemu nemam sumnji."

Pomogao je Gurijevu da se 1922. useli u Fontainebleau u Francuskoj i potom ga tamo posjetio u vie navrata. Uspenski se 1924. konano raziao s Gurijevim u obostranoj ljutnji, ali je nastavio njegov rad u Londonu. Kad je 1947. umro, rukopis njegove knjige "Fragmenti jednog nepoznatog uenja" poslan je Gurijevu, koji je rekao: "Prije sam mrzio tog ovjeka, sada ga volim." Knjiga je objavljena 1949. pod naslovom "U potrazi za udesnim".
27

REBECCA NOTTINGHAM: ETVRTI PUT I EZOTERIJSKO KRANSTVO

Nicoll (1884-1953)
Maurice Nicoll roen je u Kenslou, kotska, u uglednoj obitelji. Pohaao je univerzitet i postao lijenik, a kasnije je, kao psiholog, u Londonu imao svoju praksu. Nekoliko godina proveo je studirajui u Parizu, Berlinu i Beu i jedno vrijeme radio s Carlom Jungom. 1914,. u I svjetskom ratu, sluio je u sklopu R.A.M.C. * u Galipolju i Mezopotamiji, lijeivi ljude s povredama glave i kraljenice. 1921. sreo je Uspenskoga i zainteresirao se za Uenje. Neto kasnije zatvorio je svoju praksu u Londonu i otiao ivjeti u Fontainebleau, gdje je blisko suraivao s Gurijevim. Kada se vratio u Englesku od Uspenskog je dobio doputenje da prosljeuje ideje koje je primio od oba uitelja. Poeo je s poduavanjem 1931. u Engleskoj, i nastavio sve do smrti 1953.

Opi prikaz i cilj


etvrti Put je ezoterijsko uenje o moguem osobnom razvoju svijesti ljudskog bia. ovjek je stvoren kao samo-evolvirajue bie. Nicoll:
"ovjek je posijan na Zemlju ... s mogunou unutarnjeg razvoja, i ovaj Rad, Kristovo uenje i mnoga druga uenja postoje iskljuivo zahvaljujui toj injenici ovjek je stvoren kao organizam sposoban da proe unutarnju evoluciju."

Sustav koristi ideje, prakse i vjebe osmiljene za stvaranje postupne promjene razine vaeg razumijevanja, u perspektivi vaeg uma i prirodi vaeg karaktera. One se mogu prakticirati u ivotu vaem ivotu kakav sada jest. Nema potrebe da se izdvojite iz vaeg okruja i odete u zasebnu zajednicu kako bi se bavili etvrtim Putom. Njegova psiholoka metodologija predviena je za prakticiranje u vaem svakodnevnom ivotu, uz sve okolnosti i ljude koji mu pripadaju. To zahtijeva dvije vrste napora rad na znanju i rad na vaem
* R.A.M.C. ( Royal Army Medical Corpus); Lijeniki korpus kraljevske vojske 28

2. PREDAVANJE

Biu, jer iz to dvoje nastaje razumijevanje. Sav razvoj ovisi iskljuivo o vlastitim naporima i motivima. Iskrenost je, uz potenje, najvanija. Rije je o doivotnom procesu iji je cilj stvaranje ispravno postavljene psihologije koja je u stanju primiti boansku inspiraciju, ili ono to se u etvrtom putu naziva viim utjecajima. etvrti Put nazvan je tako referirajui se na tri ostala pristupa unutarnjem razvoju Volje. Prvi put je put fakira; put fizikog tijela kojim se razvija "tjelesna volja". Drugi put je put redovnika kojim se oblikuje os religijske posveenosti, ljubavi prema Bogu, stvarajui "emocionalnu volju". Trei put je put yogina kojim se razvija "volja uma". Ovaj sustav ui da svatko posjeduje tri dana tijela fiziko, emocionalno, intelektualno i potencijalno etvrto tijelo koje se mora stvoriti Voljom. Put kojim se oblikuje samo jedno tijelo je neuravnoteen. Fakir moe razviti ogromnu fiziku volju i moda biti u stanju svoje ruke drati ispruene godinama. Kakva je korist od toga? On nije razvio svoje emocionalno tijelo niti intelektualno tijelo, i tako sa svojom "voljom" ne moe uiniti nita vrijedno. Skoro je isto i s ostala dva puta. Redovnik je nerazvijen fiziki i intelektualno. Yogin je nerazvijen fiziki i emocionalno. Razvojno uenje etvrtog Puta radi sa sva tri dana tijela istovremeno, da bi se stvorio "Uravnoteeni ovjek" koji moe razviti "Svjesnu Volju" kojom se omoguuje pristup boanskom tijelu. U kranskoj terminologiji etiri tijela se nazivaju tjelesna, prirodna, duhovna i boanska narav. U etvrtom Putu ona su prvo, drugo, tree i etvrto tijelo. Prvo tijelo je na povrini , fiziko tijelo koje doivljava senzacije. Ono nam je dano ve organizirano, ali funkcionira mehaniki, reagirajui na vanjske utiske. Drugo tijelo je emocionalno tijelo i ono je neorganizirano mnotvo osjeaja i elja koje se stalno mijenja, koje je neusmjereno i reagira automatski. Ono se nalazi dublje od prvog tijela. Tree je intelektualno tijelo koje je sainjeno od misli i funkcija razmiljanja. Ono je takoer neorganizirano mnotvo promjenjivih, nasumino potaknutih misli. etvrto tijelo je boansko tijelo. Ono je dostupno jedino "Voljom" stvorenoj ureenjem drugog i treeg tijela. Razvoj Svjesne Vo29

REBECCA NOTTINGHAM: ETVRTI PUT I EZOTERIJSKO KRANSTVO

lje kroz ureenje tri dana tijela prua pristup vaem boanskom tijelu ili naravi, koje je neizrecivo. Ako je to postignuto, tada etvrto tijelo postoji i posjeduje svijest, individualnost i volju. etvrta Volja etvrto Tijelo je Majstor. To je najvii i najdublji dio vas. Funkcioniranje nerazvijenog ovjeka inicirano je vanjskim ivotom. Njegovo prvo, fiziko tijelo doivljava senzacije koje izazivaju emocije u drugom tijelu, a one se izraavaju u mislima treeg tijela. U ovom sluaju nema etvrtog tijela, nema tijela volje, tu je samo zbrka malih, konfliktnih, trenutnih volja, stimuliranih neureenim emocijama i mislima. Njegove funkcije podlijeu promjenjivim senzacijama u vanjskom ivotu. U ovom sustavu, razvijenog ovjeka usmjerava svijest u njegovom boanskom tijelu i on se podvrgava boanskoj volji. U ovom sluaju, najdublji (etvrto tijelo) usmjerava funkcije ostala tri tijela. Svjesna budnost etvrtog tijela razumije potrebe svake okolnosti, te boanska volja usmjerava misli u treem tijelu obzirom na te potrebe; misli u drugom tijelu stvaraju nesebine emocije, iz kojih nastaju odgovarajue akcije u prvom tijelu. Na taj nain, ono to je najvie stvara hotimine akcije, a tri dana tijela slue tome. Stjecanje Boanskog tijela je isti proces kao i krtenje. etvrti Put predstavlja praktine upute o procesu stjecanja.

Opa struktura sustava


Postoje tri aspekta ope strukture sustava etvrtog Puta kakav se poduavao u Fontainebleau kozmologija, Pokreti i Rad.

Kozmologija
Mnogo toga moe se dobiti prouavanjem kozmologije etvrtog Puta. Meutim, odmah na poetku rekla bih vam da je jedan od kamena temeljaca ovog sustava savjet "sve provjeri za sebe". Kozmologija predstavlja model Univerzuma koji iri um. Njeno prouavanje moe vam dati perspektivu razmjera i relativnosti i dimenzionalno proiriti um. Neke ideje djeluju kao neka vrsta oka, osmiljene da vas malo probude ili vas natjeraju da mislite drukije o stvaranju openito, i o vaem mjestu i smislu unutar njega. Ako promislite te ide30

2. PREDAVANJE

je, vae se razumijevanje moe poeti mijenjati. Zraka Stvaranja je primarni kozmoloki model ureenja Univerzuma. Sve stvorene stvari ureene su prema zakonima, inae bi bio samo kaos nered. Sustav ui da Univerzum ivi i razvija se, teei jedinstvu i svijesti. Njegova struktura predstavljena je Zrakom Stvaranja. Zraka nam pokazuje sedam razina Stvaranja, poevi s Apsolutom koji podlijee samo jednom zakonu zakonu vlastite volje. Druga razina je razina svih moguih zvjezdanih sustava ili galaksija, i ona podlijee trima zakonima. Svaka sljedea razina podlijee zakonima prethodne razine i jednakom broju zakona vlastite. Tako trea razina, koja je razina naeg Mlijenog Puta, podlijee trima zakonima druge razine i trima zakonima vlastite dakle, ovoj razini pripada est zakona. etvrta razina je razina naeg Sunca, i ima dvanaest zakona. Peta razina je razina planeta openito, i pripadaju joj dvadeset i etiri zakona. esta razina je razina Zemlje, pod etrdeset i osam zakona. Sedma je razina naeg Mjeseca, pod devedeset i est zakona.
Br. Zakona 1 3 6 12 24 48 96 Razina Apsoluta Razina svih moguih zvjezdanih sustava ili galaksija Razina naeg Mlijenog Puta Razina naeg Sunca Razina planeta openito Razina nae Zemlje Razina naeg Mjeseca Tablica 1: Zraka Stvaranja

Zraka Stvaranja ui da je sva materija energija koja se zgunjava udaljavajui se od svog izvora u Apsolutu, postajui sve grublji i gui materijal. Naa Zemlja i ljudska bia pojavljuju se daleko dolje pod Zrakom, te podlijeu mnogim zakonima; zakonima prirode, zakonima fizike, zakonu sluaja, itd. ovjek je samorazvijajue bie, stvoreno u posebne svrhe u funkciji Zraka Stvaranja. Iz tog nam je
31

REBECCA NOTTINGHAM: ETVRTI PUT I EZOTERIJSKO KRANSTVO

razloga dana slobodna volja da izaberemo evoluciju. Gurijev: "Postoji samo evolucija i ne-evolucija." Zapravo, postoji i degeneracija koja je svakako ne-evolucija, ali ona nije statino stanje. Dakle, mogue je degeneracijom izgubiti sposobnost da postanemo svjesni. Posebna svrha u Zraci Stvaranja za koju smo stvoreni, individualno i kolektivno, u kozmologiji je najjednostavnijim pojmovima objanjena tablicom vodika. Naa svrha najelementarnije se moe opisati kao "transformirajua energija" od grubljih ka finijim vibracijama. Zakon broja Sedam i Zakon Oktava u kozmologiji su uenja o ureenju stvaranja na razliitim razinama u makrokozmosu Univerzuma i mikrokozmosu ovjeka. Jedna od najvanijih stvari koje treba razumjeti prouavajui Zraku Stvaranja jest da je priroda Apsoluta jedno savreno Dobro. Zakon broja Tri, ponekad zvan i Zakon Trojstva, govori da u svakoj manifestaciji u Univerzumu moraju biti prisutne tri sile. One su. 1) Aktivna sila, 2) Pasivna sila, i 3) Neutralizirajua sila. Aktivna i Pasivna sila sutinski ponitavaju jedna drugu i ne stvaraju nita. Trea, Neutralizirajua sila nuna je da suprotnosti dovede u odnos iz kojeg se stvara "neto."
Neutralizirajua sila

Aktivna sila

Pasivna sila

Kozmologija etvrtog Puta je prosvjetljujua i iri svijest. Ona vam moe dati sliku o veliini ovog uenja i perspektivu njegovog cilja, ukljuujui i ideoloke okove koji pomau u stvaranju trenutaka vie svijesti. Sustav govori da se Rad mora zapoeti prouavanjem kozmologije, i ono ima vrijednost iz gore spomenutih razloga. Meutim, doi ete do toga da se sva kozmologija ne moe verificirati, a reeno vam je da nita ne prihvaate kao vjerovanje. Jo vanije, koje god znanje iz toga primili, ono nee rezultirati osobnom transformacijom. Ni najotroumnije znanje o kozmologiji ne
32

Slika 1: Zakon broja Tri

2. PREDAVANJE

moe stvoriti trajnu transformaciju koja je sav cilj ovog ezoterijskog uenja.

Pokreti
Na Institutu u Francuskoj uenici su sudjelovali u uenju "sufijskog plesa" ili "pokreta". Ta fizika praksa bila je uvjebavanje panje, discipline, suradnje, preciznosti, ustrajnosti, i jo toga, ukljuujui zanimaciju za uenike. Osim toga, plesovi su se izvodili u javnosti kako bi se prikupio novac za Institut. Oni su zaista neuobiajeni. Reeno je da ti pokreti, ili plesovi, imaju ezoterijsko znaenje. To moe biti ili ne biti tako, ili moe biti provjerljivo ili ne. U svakom sluaju, ni intelektualno znanje o kozmologiji etvrtog Puta niti pokreti ne mogu donijeti transformaciju. Unato tome, mnogo kola etvrtog Puta insistira da se Pokreti moraju prakticirati kao dio sustava, a u svrhu uravnoteenja. To je ozbiljno pogrena interpretacija ideje o "uravnoteenim centrima" ili "uravnoteenom ovjeku" iz ovog uenja. Jedino to transformacija svijesti zahtijeva od fizikog tijela jest modana funkcija; dakle, bez obzira na njihovu relativnu vrijednost, Pokreti nisu nuni za transformaciju svijesti. Nicoll:
"Nijedna koliina panje koja se poklanja tijelu nee stvoriti transformaciju."

Rad
Psiholoke vjebe i prakse etvrtog Puta su "Rad" u sustavu. One su posebno osmiljene za provoenje u vaim svakodnevnim ivotnim iskustvima. Njihova je svrha znanje o sebi, autentini rast i postajanje svjesnim. To je transformacija na koju se poziva ezoterija, a smisao psiholokog Rada je njeno postizanje. Svrha ideja i praksi Rada je da u vama izgrade neto to e vas podii na viu razinu svijesti. Nicoll:
"Znanje ovog Rada je takvo da moe djelovati na Bie, a rezultat je rast razumijevanja."

Ovo se moe dogoditi jedino upotrebom snage vaih osobnih napo33

REBECCA NOTTINGHAM: ETVRTI PUT I EZOTERIJSKO KRANSTVO

ra u bavljenju Radom. Primjena ideja na sebi s iskrenou i ustrajnou jest napor Rad. To znai baviti se Radom biti Rad. Mnogi uenici misle i kau da su "u Radu" samo zato to prouavaju sustav etvrtog Puta. To nije to. Morate obavljati Rad da bi bili u Radu.

Razine svijesti
Premisa za tvrdnju da je rije o razvojnom sustavu lei u razumijevanju ideje o razliitim razinama u individui. Sve ideje Rada temelje se na razumijevanju postojanja razliitih razina svijesti. Zato je mogue prelaziti s jedne razine na drugu. Nicoll:
"ovjek kakav jest slui svrhama prirode i nita drugo nije nuno u odnosu na njegov ivot. Ali, on moe sebe izloiti razliitim utjecajima ako tako izabere. Moe promijeniti svoju razinu svijesti i posljedino privui razliite okolnosti, u skladu sa svojom razinom."

Ovaj sustav kae da postoji sedam razina svijesti, sastojei se od etiri stanja koja pripadaju trima razliitim vrstama ovjeka, koji postoje na razliitim razinama. ovjek 1, 2 i 3 podjednako dijele prva dva stanja. Prvo Stanje je okrepljujui san, doslovni san sa snovima. Drugo Stanje zove se Budno Stanje u kojem hodate, govorite i djelujete mehaniki. Radni naziv Drugog Stanja je San jer funkcionira automatski i bez svijesti. Na toj razini svijesti postoji samo tama uspavanosti. Pomo nije mogua jer vii utjecaji mogu dosegnuti samo do Treeg Stanja svijesti. Tako kae sustav, ali bi se preciznije moglo rei da uspavani ovjek (broj 1, 2 i 3) ne moe percipirati finije vibracije koje dolaze iz vie svijesti zbog grube prirode svog Bia. Apsolut moe dosegnuti dokle god eli, ali ovjek je gluh. ovjek 4 je u Treem Stanju Svijesti. On se poinje buditi kroz praksu Samopromatranja i Pamenja Sebe. On u nekoj mjeri posjeduje samosvijest i pravo Ja. ovjek 4 naziva se Uravnoteeni ovjek, to je opi pojam za ovjeka koji funkcionira ispravno. Uravnoteeni ovjek ima ureene centre (ili tijela) funkcije njegove psihologije. On je u stanju ostati uspravan u sreditu njiueg klatna ivotnih dogaaja i okolnosti. Postizanje ovog stanja zahtije34

2. PREDAVANJE

va dugoroan, iskren, teak psiholoki Rad. Stvarni unutarnji Rad. Ali, stvarni napori uinjeni s ispravnim motivima izazvat e stvarnu unutarnju promjenu. Razina ovjeka 4 dostupna je utjecajima, inspiraciji i razumijevanju; svjetlost je prisutna i pomo je mogua. ovjek 5, 6 i 7 ive u etvrtom Stanju Objektivnoj Svijesti. Ova tri nazivaju se "Svjesni ovjek", Probueni ovjek. Svjetlost je prisutna i pomo je dostupna. Na toj razini ovjek vidi stvari kakve one uistinu jesu. Svjesni ovjek ima razumijevanje i perspektivu, hotimino razvijenu Svijest i Bie, aktivnu Stvarnu Svijest i Volju da ini. Svjesni ovjek je autentian i ivi svoj smisao i svrhu u Bojoj volji. On je voen boanskom inspiracijom, duhovnim smjernicama, objektivnom Istinom, stvarnom Savjeu, objektivnom svijeu, i dobrom iznad svega. Svjesni ovjek nesposoban je za nasilje.
Razine svijesti Stanje 4. Objektivna Svijest; ovjek moe vidjeti stvari kakve stvarno jesu. Posjeduje Stvarno Ja, Stvarnu Volju i Stvarnu Univerzalnu svijest. 3. Samopromatranje Pamenje Sebe Samosvijest 2. ovjek 1, 2 i 3 ive iskljuivo u 1. i 2. stanju. Svi su podjednako mehanini i uspavani. "Budno stanje": tijelo je aktivno, hodajui i govorei organizam koji reagira na podraaje 1. Doslovni san Tablica 2: Razine svijesti Tri vrste ovjeka ovjek Svjesni ovjek - budan pomo mogua Uravnoteen ovjek Budi se Svjetlost Pomo mogua Mehaniki ovjek Uspavan Tama Pomo nije mogua

San
35

REBECCA NOTTINGHAM: ETVRTI PUT I EZOTERIJSKO KRANSTVO

Razmotrimo jedan primjer mehanikog ovjeka, tj, uspavanog ovjeka 1, 2 i 3, dakle svakog od nas. Uzmimo uobiajene okolnosti svakodnevnog ivota jednog obinog ovjeka. Recimo da je oenjen, ima psa i posao. Budi se ujutro na zvuk budilice i odmah poeli da moe spavati due. Rezignacija mu pravi drutvo pri ustajanju. Tuiranje ga oivljava i on se sjeti da je danas petak. Lagan i sretan zbog vikenda, poinje zamiljati aktivnosti koje je planirao. Dok razmilja o ugodnim dogaajima sapunica mu upada u oko i odjednom provali ljutnja. Moda psuje ili guna ili tako neto. Izlazei ispod tua s nadraenim okom primjeuje da pas grebe i zavija pred vratima kupaonice. Razdraen se pita zato supruga jo nije pustila psa van. On to sad ne moe uiniti. Pas e morati priekati, kae sebi s nestrpljenjem. uri da zavri s pripremama, isputajui etkicu za zube i porezujui se po bradi, dok njegova frustracija raste. Njegov um se ponovo vraa na posebni dogaaj ovog vikenda, zamiljajui razgovore i scenarije u kojima je on u sreditu pozornosti ili u kojima mu izraavaju potovanje, laskaju mu i u kojima je, naravno, uvijek u pravu. Ili je zabrinut oko toga tko e biti tamo, kako e se odnositi prema njemu, hoe li ostaviti dobar dojam, hoe li im se svidjeti ili e ih zgroziti. Obuen, izlazi i vidi da je pas otiao, i opet je razdraen jer je nepotrebno urio i posjekao se pri brijanju. Privukao ga je miris kave i prvi gutljaj ispunja ga valom uitka. Dolazi njegova supruga, izmjenjuju tople pozdrave. Primjeuje da je vrijeme lijepo, a ona puta psa unutra. Pas skoi i vrela kava pljusnu preko ruba alice, opekavi mu ruku i uprljavi koulju. On vie na psa i eksplodira od bijesa radi koulje. Iulja se iz sobe. Promijeniti koulju znai promijeniti i kravatu, i sada mu to jedva uspijeva s opeenim prstima, porezanom bradom i nadraenim okom. Kune se da e psa odvesti u kolu poslunosti. On ga nikada nije ni htio, bila je to njena ideja. Ona moe odvesti psa u kolu. Sada ve kasni, preskae doruak, uurbano pozdravlja suprugu i odlazi na posao. Promet je rijedak, slua omiljenu glazbu koja ga podsjea na prola sentimentalna vremena. Odjednom se sjeti da je dokumente odloio pored kreveta umjesto u aktovku. Okree volan i glasno psuje. Mora se vratiti kui i sad je sigurno da e zakasniti. Zabrinut je, krivi psa, suprugu, ampon, svoj ivot. Ovaj ovjek, kao i svi, vjeruje da je potpuno budan, da postupa po vlastitoj volji i da je potpuno svjestan sebe i onoga to ini.
36

2. PREDAVANJE

Rad kae da je ovjek koji funkcionira na ovoj razini organizam koji reagira na podraaje, zarobljen u svojim mehanikim odgovorima. On funkcionira bez budnosti ili hotiminosti i on je slijep za tu injenicu, nesvjestan svog stanja. To je San (Budno, Drugo Stanje). Svatko funkcionira na ovaj nain, automatski, stvarajui kaos, patnju i nasilje u svijetu. Ideja da svatko spava je ok koji moe pomoi da promijenite vae razmiljanje. Meutim, svijest da vi sami Spavate je ok buenja. Tu svijest moete stei jedino osobnom Verifikacijom.

Buenje
Ideja buenja iz Sna znai rasti u svijesti i biti sposoban postupati hotimino umjesto samo reagirati mehaniki. Glavna prepreka buenju iz tog stanja je to to svaka osoba vjeruje da ve posjeduje punu svijest i samosvijest, pa joj buenje ne treba, ne trai ga, nije zainteresirana. Svaka osoba vjeruje da djeluje sa spoznajom i da posjeduje volju da ini to god izabere initi. Rad nam govori da je to iluzija, i da je iluzija kako smo ve potpuno svjesni dio stanja uspavanosti. Molim vas, primijetite da Rad ne govori kako je va ivot iluzija (to bi vas moglo izludjeti). Govori vam da je va subjektivni pogled na ivot iluzija. Ljudi ne djeluju. Oni reagiraju. Od poetka svog ivota svaka osoba reagira na okolnosti u kojima se nalazi, i to je jedini nain koji moe biti. Ali je mehaniki, automatski organizam koji reagira na podraaje, to znai svatko od nas, takoer stvoren i kao samorazvijajui organizam. Moemo evolvirati u svijesti pomou osobitih hotiminih napora.

Sutina, Pravo Ja, Bie


Roeni ste s jedinstvenim sebstvom koje posjeduje nekoliko unutarnjih kvaliteta koje se mogu opaziti. Kao dijete, primarno ste bili aktivni ili pasivni, imali ste pozitivno ili negativno odreenje kao predominantno. Ima i drugih svojstvenih atributa prisutnih od roenja koji su suptilniji, ali poanta je u tome da ste roeni s ve postojeim,
37

REBECCA NOTTINGHAM: ETVRTI PUT I EZOTERIJSKO KRANSTVO

potpuno jedinstvenim sebstvom. U Radu se ono naziva Sutina. Ona sadri va razlog bivanja. Kod djeteta je sutina donekle u istom stanju. Ona ima jedinstvene znaajke i odreenja, ali je pod utjecajem iskustava u vaem okruju, a vaa se osobnost stvara oko nje. Osobnost se stjee kako bi vam omoguila interakciju sa ivotom i preivljavanje, jer je samoouvanje primarna zapovijed. U ljudskom razvoju ta se zapovijed prevodi u stjecanje moi nad vaim okrujem kako bi pogodovalo vaim potrebama i vi mogli preivjeti, to je u konanici prvi preduvjet nuan za svaku drugu mogunost. Dakle, Sutina je dublji i autentiniji dio vas, ali je prekrivena osobnou koja uope ne mora izraavati vau sutinu. Zapamtite da se osobnost oblikovala oko sutine pomou vaih subjektivnih ivotnih iskustava i dogaaja nad kojima niste imali kontrolu. Sutina se u ivotu moe razviti samo do odreene toke, nakon koje mora prevladati osobnost. Sutina ostaje nerazvijena i bespomona sve dok se hotimino ne razvije kroz Rad. Namjera u Radu jest razviti Sutinu dok ona ne razvije mo da upravlja vaom osobnou. Taj proces se odvija oko injenja Steene Osobnosti pasivnom, tako da sutina moe postati aktivnom. Ako je proces uspjean i sutina se razvije, pojavljuje se Pravo Ja. Pravo Ja je Majstor. Svatko posjeduje Pravo Ja koje e manifestirati razvijenu Sutinu u Istinskoj Osobnosti, ali i ono se mora postupno postii Radom. Pravo Ja unutar vas postoji na razini Pamenja Sebe, Treeg Stanja svijesti. Rad poduava vjebe i prakse koje pomau Pravom Ja da se ostvari. Praksa Samopromatranja informira i osvjetljava Pravo Ja, i nosi njegov okus, jer oni su povezani na istoj razini svijesti. Osobnost je najpovrniji dio vas. Iza Steene Osobnosti je Sutina, a iza Sutine lei Pravo Ja. Psiholoki govorei, Sutina je unutar osobnosti, a Pravo Ja je unutar Sutine. Pravo Ja je vae najvie sebstvo. Ono je istina vaeg Bia. Ono to Rad naziva vaim Biem je, grubo reeno, priroda vaeg karaktera. Svatko posjeduje Bie do ovog ili onog stupnja. Bie postoji u razmjeru koji je na razliitim razinama i moe se razviti. Primjerice, Bie uglednog ovjeka je vie ili je iznad Bia kriminalca. Na samom poetku Rada od vas se trai da radite na dva podruja
38

2. PREDAVANJE

sebe na Znanju i na Biu. To se trai jer ovo osobito ezoterijsko znanje primijenjeno na vae Bie stvara razumijevanje, a Rad kae da je razumijevanje najmonija snaga koju moete razviti. Razvoj svijesti nedjeljiv je od razvoja Bia. Oni idu ruku pod ruku. Jedan od elemenata u razmjeru Bia je da su razliite razine nepovezane jedna s drugom, poput telefonskih ica izmeu stupova. Doivljaji s kojima se susreete na jednoj razini Bia ne moraju postojati na drugoj razini, koja ima vlastite, razliite doivljaje. Nicoll:
"Razina Bia eka na vas upravo iznad vae trenutne linije, ona je vaa evolucija, va unutarnji razvoj, nevezan s vaom trenutnom razinom, ba kao to jedna preka ljestvi nije vezana s drugom. Morate skoiti."

39

etiri tijela ovjeka


Puteno Fiziko Tijelo
VANJSKI

Prirodno Emocionalno Tijelo Osjeaji i elje 2. Tijelo

Duhovno intelektualno Tijelo Um i misli 3. Tijelo

Boansko Boansko Tijelo

Kranska terminologija

UNUTARNJI

Senzacije 1. Tijelo

Svjesna volja 4. Tijelo Terminologija Rada

Nerazvijeni ovjek
Fiziko Tijelo
VANJSKI

Razvijeni ovjek
1. Tijelo Razliite konTijelo se pokotradiktorne rava i postupa volje UNUTARNJI VANJSKI prema svjesnim prouzroene emocijama eljama 2. Tijelo Emocionalna snaga i elje pokoravaju se usmjereni m mislima 3. Tijelo Misaone funkcije pokoravaju se svijesti i volji 4. Tijelo Gospodar Stvarno Ja Individualnost Svijest Volja 4.

elje Nastale mehanikim reakcijama na vanjski ivot

Misli Proistekle iz elja

Djeluje na temelju vanjskih utisaka

UNUTARNJI

Fiziko

ovjek- stroj upravljan vanjskim ivotom Emocionalno Mentalno Tijelo Volje

1.

Svjesni ovjek voen svijeu i voljom 2. 3.

VANJSKI

UNUTARNJI

VANJSKI

Tijelo Volje

UNUTARNJI

ovjek- stroj upravljan vanjskim ivotom

Ustrojena tijela podinjena volji

Steena (lana) osobnost


Kako je reeno, Sutina komunicira sa ivotom, a osobnost je oblikovana prema njenim beskrajnim svojstvenim iniocima. Osobnost se oblikuje oko Sutine u svrhu interakcije sa ivotom i to je apsolutno nuno. Ona se oblikuje po zakonima koji se primjenjuju na svakome. Drugim rijeima, njeno uoblienje je odreeno. Rad ovo uoblienje osobnosti naziva prvom edukacijom. U ovom sustavu to se odnosi na Lanu Osobnost koja je uistinu lana. Mislim da je pojam Steena Osobnost neto jasniji i precizniji, manje grub. Osobnost se openito moe opisati kao zbirka navika. Navika miljenja razmiljanja o istim stvarima na isti nain; navika osjeanja ponavljajue emocije, opetovana emocionalna stanja; navika govorenja ponavljanja istih pria, istih fraza, istih rijei. Vi imate navike stavova i miljenja. Imate navike fizikog tijela poloaje, izraze lica, napetosti, pokrete, govor tijela; navike Bia i uobiajene naine odgovaranja na ivotne dogaaje. Sve ove navike stekli ste oponaanjem, opiranjem, od obitelji i pod kulturnim i drutvenim utjecajima. Odnosno, ivotnim utjecajima u kojima niste imali izbora, te stoga te navike niste Vi. Vi niste vaa osobnost. Vaa osobnost stvara va ivot u skladu sa svojim jedinstvenim oblikom ili formulacijom, automatski. Vi imate stav o neemu, miljenje o drugoj stvari, imate osjeaje i misli, i te stvari sainjavaju vae iskustvo. Ipak, sve ove navike koje ine vau osobnost ne izraavaju vau Sutinu ili vae Pravo Ja. Ponekad to moete iskusiti kao osjeaj da ste prevarant ili nepoznati sami sebi. Sutina se, kao i Pravo Ja, mora hotimino razvijati. Ova dva aspekta ne evolviraju mehaniki. Oni evolviraju samo kroz osobne napore panje i hotiminosti koji se poduavaju u ezoteriji, u Radu. Jedno od primarnih uenja o osobnosti jest da ona ima iluziju jedinstva. Uspenski:
"Iluzija jedinstva ili jednosti stvorena je u ovjeku najprije senzacijom jednog fizikog tijela, njegovim imenom ... i tree, brojem mehanikih navika koje su u njega ucijepljene odgojem ili su steene oponaanjem. Imajui uvijek iste fizike senzacije, sluajui uvijek isto ime i primjeujui u sebi iste
41

REBECCA NOTTINGHAM: ETVRTI PUT I EZOTERIJSKO KRANSTVO

navike i sklonosti koje je imao i prije, on vjeruje da je uvijek isti."

Rad ui da je ovjek zapravo neorganizirano mnotvo nestalnih 'Ja'. Svaka misao, osjeaj, senzacija, svianje ili nesvianje, jest jedno 'Ja'. Nepovezani, kontradiktorni, pa ak i suprotstavljeni 'Ja' u vama govore 'Ja' kao da svaki govori za cijelog vas. Ovo se zove Doktrina o 'Ja', i premda ispoetka moe zvuati neshvatljivo, lako je provjerljiva i kljuna za va razvoj. Moete promatrati unutar sebe pokretni kota raznih 'Ja', sa svakom milju ili emocijom, eljom ili senzacijom. ovjek je mnoina, a ne jednina. Ne postoji jedno kontrolirajue 'Ja' ili jedna volja. Svako 'Ja' ima svoju malu privremenu volju koje nestane kad dominaciju preuzme sljedee 'Ja'. Prepoznavanje vaeg Mnotva oznaava kljunu etapu u procesu Rada. Uvianje nedostatka identiteta stvara osjeaj nestabilnosti i moe izazvati neku vrstu psiholoke vrtoglavice koja je zastraujua. Ironino, pomou tog Mnotva vi moete pronai priliku za hotiminu promjenu i stvarnu stabilnost. Rad vas ui kako prepoznati, izabrati i njegovati one 'Ja' u vama koji pripadaju vioj svijesti ili Pravom Ja, i kako postati nevezan za one 'Ja' koji su tetni ili ne izraavaju vae Pravo Ja. Na taj nain Rad u vaoj psihologiji djeluje na osobnost. Ali ovjek obino uzima sebe kao jedno 'Ja' i u svom umu ima sliku o sebi kao svojoj osobnosti. To je njegovo zamiljeno 'Ja'. To je plat prebaen preko svakog 'Ja'. U Radu postoji jo jedno vrlo znaajno uenje o osobnosti koje bih eljela posebno razjasniti. Postoji razina razvoja osobnosti zvana Dobri Domain. Taj pojam oznaava osobu koja obavlja svoje ivotne dunosti, ivi odgovorno prema sebi i svijetu, bez kriminala ili perverzija. Samo osoba koja je postigla stupanj zvan Dobri Domain spremna je za Rad. Ako ne moete asno ivjeti uobiajeni ivot, nema anse da uspijete u neuobiajenom Radu. Nicoll:
"Rekapitulirajmo opet uenje o Biu. Prvo, ovjek mora biti u ivotu, sudjelovati u njemu i postii odgovarajui poloaj u ivotu i znanje o ivotu, i tako biti Dobri Domain koji je sposoban nositi se s uobiajenim tekoama i problemima
42

2. PREDAVANJE

ljudskog postojanja odnosno, Rad nije za ljude koji gledaju kako izbjei obine ivotne terete. On je za normalne, asne ljude i poinje s tom razinom Bia. Vrlo je vano da svatko ovo razumije."

Psihologija mogue evolucije


Razvoj ili evolucija mogua za osobu na ovoj Zemlji tijekom njena ivota jest psiholoka. Sjetite se da je ovjek stvoren kao samo-evolvirajue bie sposobno za samostvorenu psiholoku promjenu razvoj. Ovaj Rad, koji poinje znanjem o sebi, naziva se samo-evolucijom jer mogunost evolucije postoji jedino kroz iskrene napore koje ste hotimino sami poduzeli. Evolucija se dogaa u i kroz energiju napora Rada. Svaka osoba mora napraviti svoje vlastite napore kako bi evolvirala. Samo osobni unutarnji napor Rada stvara snagu za evoluciju. Ovaj proces Rada odvest e vas od sebinog interesa prema samotranscendentnoj psihologiji. Buenje iz uspavane mehanike psihologije ka hotiminoj, svjesnoj psihologiji vaa je sudbina. To je ono zbog ega je svatko od nas ovdje. injenica da ovo Uenje postoji vrst je dokaz Boje bezuvjetne Ljubavi koja see dolje do nas, ak i u naoj beznaajnosti; Njegova vrlo osobna Ljubav za svakog od nas, individualna i podjednaka.

43

3. PREDAVANJE
Terminologija Rada
1. SAN
Rad govori da svako ljudsko bie hoda uokolo u svakodnevnom ivotu u tako subjektivnom stanju uma, na tako niskoj razini svijesti, da se moe usporediti sa stanjem nesvijesti, intenzivno nestvarnim poput stanja stvarnog sna. Ovo stanje Sna odnosi se na cijelo ovjeanstvo i na svaku osobu. Rad poduava sustav Buenja iz Sna. Ovo stanje Sna, koje se odnosi na psiholoke uvjete svake osobe, naziva se i Drugim ili Budnim Stanjem. U tom automatski funkcionirajuem modusu vi sudjelujete u svijetu, u svome ivotu, reagirajui na sve u skladu s oblikom vae psihologije. Vjerujete da vi jeste osobnost i da su vaa subjektivna miljenja, stavovi i vjerovanja ispravni i istiniti. Stoga ulaete sebe, dajete svoj identitet svakoj reakciji koju imate, ostajui nesvjesni toga da mehaniki odgovarate na podraaje.

2. RAZINE SVIJESTI
Rad ui da postoje razliite razine Svijesti, poevi od stanja doslovnog fizikog sna koje se naziva Prvim Stanjem, preko Budnog Stanja ivljenja svakodnevnog ivota, koje se u Radu naziva San ili Drugo Stanje, pa sve do potpuno razvijene svijesti ija je znaajka trajno jedinstvo. Kae se da svatko ivi svoj ivot u Prvom i Drugom Stanju, ali i da su druge razine takoer dostupne. U konanici se sve svodi na izbor na kojoj razini elite ivjeti i izraziti se kojim ste se utjecajima izabrali izloiti. Potpuno razvijenu svijest u osobi, to znai psiholoki evolviranu, karakteriziraju Jedinstvo i istoa u njenom Biu. Bie izraava svoju jedinstvenost proieno, ivei u trajnom stanju duhovnog
44

REBECCA NOTTINGHAM: ETVRTI PUT I EZOTERIJSKO KRANSTVO

razvoja, skromno i samotranscendentno, i prijemivo za boanske utjecaje. Rad je metodologija za podizanje razine svijesti, hotimino. Zato je nazvan samo-evolucija.

3. MOGUA PSIHOLOKA EVOLUCIJA


Rad ustrajava na tome da osoba moe hotimino podii razinu Svijesti kroz ideje, prakse i vjebe sadrane u psiho-transformacijskom uenju etvrtog Puta. Budui da postoje razliite razine svijesti, mogu je i prelazak s jedne razine na drugu. Mogu je razvoj. Razvoj znai evoluciju. Ovaj razvoj ne odvija se automatski ili mehaniki u ivotu. On od individue zahtijeva hotimine i posebne napore. Razvoj se oituje kao trajna promjena ka novoj razini Bia, novoj kvaliteti karaktera, novoj dubini razumijevanja, novoj emocionalnoj perspektivi. Naziva se samo-evolucija jer se razvoj gradi na vlastitim iskrenim naporima. Trebate znati to inite u Radu i koji vam je cilj. Onda moete obavljati Rad voljno, to je od sutinskog znaaja, svjesni i posveeni svome cilju. Prema tome, vai Radni napori izgradit e neto novo u vama. Stvarna promjena je mogua. Zapamtite da je smjer evolucije prema gore. Sustav ui da svako ljudsko bie dolazi na svijet s osobitom vrstom sutinske prirode koja je jedinstvena svakoj individui. Sutinska priroda sudjeluje u svome okruju, a osobnost je produkt podloan mnogim varijablama. Rezultat Steena Osobnost u Radu se naziva prvom edukacijom. To je nuni razvoj sa svrhom stvaranja naina za odgovornu interakciju sa ivotom. To je druga razina Svijesti, i ne znai kraj potencijalnog razvoja, ali je najdalje dokle e veina stii. Rad se ponekad naziva drugom edukacijom. On se moe uvrstiti jedino u osobi koja ima razvijenu Steenu Osobnost. To se zove Dobri Domain, to jednostavno znai biti odgovorna osoba u svom ivotu, prema sebi i prema svijetu. Takva osoba moe se koristiti Radom, drugom edukacijom, kako bi rekonstruirala autentino Bie, vjerno svojoj sutinskoj prirodi. Moete izgraditi psiholoku strukturu koja e vas uzdii iznad mehanike, reaktivne razine Svi46

3. PREDAVANJE

jesti. Izgradnja ove strukture kroz osobne napore u bavljenju Radom odvest e vas do nove razine Svijesti i rasta Bia, to je psiholoka evolucija mogua za ljudsku vrstu.

4. BUENJE
Buenje znai povienje razine svijesti od automatske, reaktivno-mehanike do one vie razine svjesnosti koja je mogua unutar vas. Znai promjenu od osobe motivirane sebinim interesom ka samotranscendentnoj svjesnoj osobi s evolviranom razinom Bia. Znai stvarnu promjenu u prirodi ljudskog bia. To se ne "dogaa" samo tako. Svaka osoba mora stvoriti tu promjenu kroz osobite prakse Rada i ustrajne napore tijekom dugog vremenskog razdoblja.

5. PRAVO JA
Samosvijeu se budi Pravo Ja. To je onaj kojeg se sjeate u inu punog Pamenja Sebe. Svatko unutar sebe posjeduje Pravo Ja. Ono je istina vaeg Bia, ali ostaje neaktivno i nemono iza Steene Osobnosti. Tijekom procesa Rada, kad eliminirate Pogreni Rad u Steenoj Osobnosti, raste prisutnost Pravog Ja. Samopromatranje stoji pred Pravim Ja i informira ga tijekom razvoja. Rast Pravog Ja izravno je povezano i s pojavom Zakopane Svijesti. Samopromatranje informira Pravo Ja, Savjest ga oblikuje, a Istinska Osobnost izraava.

6. ISTINSKA OSOBNOST
Pravo Ja izraeno je Istinskom Osobnou koja je vae proieno Stvarno Sebstvo. Istinska Osobnost je autentina, ugodna, fleksibilna i bavi se Vanjskom Konsideracijom. Istinska Osobnost iskazuje poniznost. Vae osobno rtvovanje mehanikog sebinog interesa stvara prostor gdje se Svijest i Bie mogu transformirati i otkriti istinsku Osobnost.

47

REBECCA NOTTINGHAM: ETVRTI PUT I EZOTERIJSKO KRANSTVO

7. SAVJEST
Rad kae da postoje dvije vrste Savjesti Steena Savjest i Prava Savjest. Steena Savjest razliita je u raznim kulturama, prostorima i vremenima, i u individuama. injenica da se mijenja znai da nije objektivna, niti je izraz Jedinstvene Savjesti. Ono to se u jednoj kulturi ili eri ini razlogom za ponos, u drugoj moe biti uzrok srama. Nicoll:
"Steena Savjest temelji se na samoljublju, a samoljublje se temelji na strahu."

Svatko posjeduje Pravu Savjest, ali ona je zakopana i slaba i jedva ujna. Prava Savjest u svakome je ista i oni koji su je razvili razumiju jedni druge jer razumiju iste stvari kroz prosvjetljenje Savjesti. Nicoll:
"Rast svijesti i rast Savjesti nuno moraju ii ruku pod ruku."

Rad ui da Prava Savjest nema dovoljno snage za akciju. Proces proienja Emocionalnog Centra, to je osnovni posao u Radu, otkriva vii stupanj Savjesti. Vaa Savjest raste u Radu kroz Razumijevanje i uinke proienja. Ona se razvija u skladu sa Svijeu i razinom Bia. Savjest je povezana s duhovnim usmjerenjem, ona prepoznaje Istinu i Dobro i pomae oblikovati Pravo Ja. Ona je aktivna pri rasuivanju i biranju samotranscendencije.

8. BIE
Grubo govorei, Bie je kvaliteta vaeg karaktera. Vaa razina Bia izraz je prirode vae psihologije. Bie je mehaniko i u razliitim stupnjevima prisutno u svakoj osobi. Ono se moe razviti, i zapravo se mora razviti u Radu zajedno sa Svijeu, inae proces nee imati ispravan rezultat. Ne moete imati viu razinu Svijesti koja je proiena od negativnosti i sebinosti, a istodobno odravati razinu djelovanja u svijetu koja ne izraava promjenu u Biu. Priroda vaeg karaktera Bie mora biti transformirana u skladu s viom razinom,
48

3. PREDAVANJE

ili Svijest ostaje teoretska, bez moi i snage. U Radu, Bie jest Dobro.

9. PODIJELJENA PANJA
Da bi prakticirali najvaniju vjebu u Radu, Samopromatranje, prvo morate nauiti podijeliti panju, ili prije da moete podijeliti panju. Ideja o gledanju stabla i gledanja sebe kako gledamo stablo samo je dio jednadbe. Morate uvidjeti da je vaa panja stalno zaokupljena, kreui se s jednog dogaaja na drugi. Bili vi aktivni u svijetu ili ne, vaa panja je zaokupljena stalnim tijekom reakcija na ivot. Vae misli, osjeaji, rijei, akcije, stavovi, miljenja, svianja i nesvianja, raspoloenja ili stanja uvijek usmjeravaju svu vau panju u jednom pravcu projekciji svih ovih stvari u va ivot. To projiciranje ima energiju, a ona sva tee prema van, poput 24-satne radio-stanice koja emitira stalnu buku. Kada podijeljenu panju koristite za prakticiranje Samopromatranja, moete stvoriti unutarnju promatranicu s koje moete vidjeti svu tu "buku". Moete promatrati i svoje akcije u ivotu i pozadinske osjeaje i motive. Podjela Panje na ovaj nain zahtijeva Svjesni napor. Morate napraviti Svjesni napor i koristiti hotiminost u Podjeli Panje kako bi stvorili promatranicu za Promatrako Ja. Puko uenje vjebe Podjele Panje ne vodi nikamo sve dok tu podjelu ne koristite za Samopromatranje, dijelei sebe na promatrajuu i promatranu stranu.

10. SAMOPROMATRANJE
Praksa Samopromatranja je najosnovnija vjeba u Radu. Ne moete poznavati sebe ukoliko se ne promatrate. Znanje o sebi u smislu Rada sutinsko je za promjenu i razvoj. Jednom kada budete mogli podijeliti svoju panju tako da dobijete novu promatranicu uz vau uobiajenu svijest, i kada s te nove psiholoke pozicije moete vidjeti sebstvo kako djeluje u svijetu, kao i svoje psiholoke okolnosti, to znai da ste poeli. To je neto poput uenja da istodobno gladite glavu i trljate trbui, psiholoki govorei. Zahtijeva panju, praksu i usklaivanje. Promatranje vrite s nove promatranice koju morate napra49

REBECCA NOTTINGHAM: ETVRTI PUT I EZOTERIJSKO KRANSTVO

viti unutar sebe, s koje moete vidjeti svo vae ponaanje i psihologiju koja ga stvara. Nicoll:
"... Najprije morate pokuati vidjeti sve unutar sebe u datom trenutku. Emocionalno stanje, misli, senzacije, namjere, dranje tijela, pokrete, ton glasa, izraze lica, itd."

Ta promatranica ili nova perspektiva zove se Promatrako Ja. Ono je usmjereno na vau psihologiju i unosi svjetlo Budnosti u psiholoku mehaniku koja je funkcionirala u mraku. Prakticiranje Samopromatranja tijekom vremena mora biti sve rafiniranije. Jo vanije, morate nauiti kako ga prakticirati, a da ne postanete negativni oko onoga to promatrate u sebi. To ne znai ne raspoznavati to je dobro, a to loe. To znai ne uplesti se u emocionalnu reakciju na ono to promatrate. Ako to uinite, izgubili ste perspektivu i zapeli u emocionalnom stanju koje e omesti va napredak i sposobnost jasnog vienja. Iskrenost, sposobnost da se bude poten prema sebi i usredotoenost nuni su za ispravno prakticiranje Samopromatranja. Da bi promijenili ono to je loe morate biti u stanju to vidjeti, i to morate unaprijed prihvatiti. Ako ostanete neprosvijetljeni oko neega unutar vas to vas sprjeava u razvoju, opet ste zapeli i ne moete se promijeniti. Dakle, morate biti voljni promatrati sve to je u vama. Samopromatranje morate prakticirati esto, marljivo, ustrajno, iskreno i nekritiki.

11. VERIFIKACIJA
Jedno od prvih naela Rada jest "sve provjeri za sebe". Trebate imati otvoreni um kako bi shvatili ideje Rada, ali od vas se ne trai da prihvatite bilo to to ne moete verificirati. To, naravno, znai da morate OBAVLJATI Rad. Rezultat e vam dati Verifikaciju. Verifikacija je iskustveno razumijevanje koje ivi u vaoj Radnoj memoriji i daje joj smisao.

50

3. PREDAVANJE

12. PAMENJE SEBE


Od svih praksi Rada, Pamenje Sebe najee se pogreno razumije i prakticira. Jedan od razloga je to Pamenje Sebe ima mnogo stupnjeva i oblika. Davanje sebi Prvog Svjesnog oka jest oblik Pamenja Sebe, kao to je to i pamenje ideja Rada i pamenje svog Cilja. Prakse Samopromatranja i bivanja prisutnim takoer su nii oblici prakticiranja Pamenja Sebe, jer one dovode Rad do toke primanja utisaka i nose okus Pravog Ja. Pamenje Sebe jest poduzimanje napora da se prisjetimo to je nae sutinsko Bie, nae Pravo Ja, unutar konteksta Razmjera i Relativnosti. To je paradoksalno iskustvo jer osjeate svoju nitavnost i svoju jedinstvenost, a takoer se osjeate povezanima sa cijelim Stvaranjem, kao integralni dio svega to jest. U potpunom stanju Pamenja Sebe, Pravo Ja je onaj "tko" je prisutan. Vi moete dosegnuti to vie stanje svijesti Pamenja Sebe, i ponekad dodirnuti ono za ime ste posegnuli, ali samo na trenutak. Tako moete saznati i verificirati da vie stanje unutar vas postoji. Svojim osobnim Radom moete razviti sposobnost da se sjetite sebe u punom smislu i postanete Pravo Ja.

13. NEGATIVNE EMOCIJE


Jedno od najirih podruja prouavanja u Radu jest priroda i aktivnost Negativnih Emocija. Puno je dobrih razloga za zapoinjanje prakse Samopromatranja opservacijom Negativnih Emocija. One imaju snanu, prepoznatljivu energiju i kvalitetu, one su dominantne, povlae vas okolo i rasipaju vau energiju, ometaju svjesni razvoj sidrei vas na najnioj razini svijesti. One i lau. Sljedei dobar razlog za zapoinjanje opservacijom Negativnih Emocija je taj to Rad od vas ve na poetku trai da prestanete izraavati sve svoje Negativne Emocije. inei tako, nauit ete mnogo dubokih istina o sebi. Prvo ete morati primijetiti svoje Negativne Emocije, nakon to nauite to promatrati. Otkrit ete da je to vrlo lako. Bit ete okirani uvidjevi koliko puno Negativnih Emocija nosite u sebi, kako one dominiraju vaim ivotom i zagau51

REBECCA NOTTINGHAM: ETVRTI PUT I EZOTERIJSKO KRANSTVO

ju ga. Zatim ete otkriti, na svoj uas, da se tek jedva i samo ponekad moete suzdrati da ih ne izrazite. Vidjet ete kako se Negativne Emocije pojavljuju protiv vae volje i namjere, kako vas brzo pometu i kako opravdavate njihovo postojanje. To je velika unutarnja borba, i trebat e puno vremena i razvoja prije nego to ih uspijete transcendirati umjesto da ih samo pokuavate potisnuti. Ovo su neke od Negativnih Emocija koje Rad trai da ih promatrate: zlovolja, kriticizam, samosaaljenje, nestrpljenje, zlonamjernost, osvetoljubivost, frustracija, prigovaranje, osjeaj ugroenosti, razdraljivost, zavist, alost, uznemirenost, dosada, depresija, bijes, samozadovoljnost, indignacija, beznae, sram, nervoza, melankolija, nesigurnost, zbunjenost, nezadovoljstvo, i jo mnoge. Svaka od njih se tijekom promatranja istrauje. One se prouavaju, radi se protiv njih i eliminira ih se. Primjerice, ako uvidite da ste zlovoljni, istraite zato. Ako je odgovor "zato to me neto ini zlovoljnim", onda promatrate u pogrenom smjeru. Izvor negativnosti nije izvan vas. Vae Negativne Emocije su UVIJEK vaa vlastita odgovornost. U stvarnosti vas vanjske okolnosti ne mogu UINITI negativnima. Uvijek postoji drukiji nain. Rastom u Radu postajete sposobni izabrati da ne budete negativni. Promatranjem ete uvidjeti da ste Negativni zato to okolnosti ne odgovaraju vaim prohtjevima. U Radu ete nauiti kako se rijeiti svojih prohtjeva, a ne kako stvoriti okolnosti koje e im udovoljiti. Radei protiv Negativnih Emocija nauit ete prihvatiti da niste zadovoljni. To stanje prihvaanja rjeava vas vezanosti za nezadovoljstvo zbog neispunjenja prohtjeva. Veina Negativnih Emocija proizlaze iz nezadovoljstva. Prouavajui ih, otkrit ete da je nezadovoljstvo produkt imanja prohtjeva koji nisu ispunjeni. Vidjet ete da se iza vaih prohtjeva krije skup sebinih interesa i pogrenih pretpostavki. Rad e vam rei da promatrate svoje Negativne Emocije i identificirate ih. Potom morate zai iza njih kako bi u vaoj psihologiji otkrili mjesto odakle potjeu. Ove dvije stvari moete napraviti jedino putem prakse Samopromatranja. Kroz tu praksu uvidjet ete da, primjerice, emocije sumnjiavosti, ljubomore i nesigurnosti nastaju iz straha. Iako su emocije vrlo stvarne i potrebe se ine vrlo jakima, sve su one nastale iz sebinog interesa ... vi elite, vi trebate, vi osjeate, vi ne elite, itd. Rad vas ui da transcendirate sebini interes; posljedino, Ne52

3. PREDAVANJE

gativne Emocije nemaju izvora i prestaju postojati. Oslobaanje od Negativnih Emocija je proces proienja nuan za razvoj prema Vioj Svijesti kroz Rad. Negativnost koristi i rasipa vau ogranienu energiju i panju, i ometa va put. Dok ste u negativnom stanju praktiki ste odsjeeni od viih emocija, psiholokog prostora za kojim teite. Negativne Emocije su najnia razina Svijesti u akciji, najmehanikija razina. Da bi stekli Svijest ili podigli razinu Bia morate biti proieni od Negativnih Emocija.

14. MEHANINOST
Prema Radu, sve to se dogaa na Zemlji odvija se mehaniki, diktirano od strane kozmikih zakona koji se ne mogu verificirati. Meutim, mehaninost se lako moe verificirati i moe se Raditi s njom. Negativne Emocije su najmehanikija razina funkcioniranja u ljudskom biu, a to se moe verificirati njihovim promatranjem. Negativnost je vrlo lako promatrati. Dovoljno je vidjeti kako neki dogaaj ini da zauzvrat osjeate negativne emocije, opetovano (primjerice, vonja auto-putom uvijek vas ini tjeskobnima), kako bi verificirali da su Negativne Emocije i stanja mehanike reakcije. Primijetit ete da postajete ljuti ako osjetite da se prema vama ne postupa dovoljno dobro i da vas se ogovara, ili ete uti sebe kako laete ili se pretvarate, ili prigovarate, preuveliavate, kritizirate ili klevetate, itd. Primijetit ete kako uvoenje negativne teme u razgovor, o loem vremenu, zdravlju, djeci, efovima, lijenicima, itd. stvara energiju i kako se svatko pridruuje opisivanjem svojih iskustava, trenutno stvarajui divlji oganj negativne energije. Ta opservacija potvruje da su Negativne Emocije zarazne. Svatko funkcionira prema vlastitom programu. Svatko trai zadovoljstvo, panju, uvaavanje i prihvaanje. Svatko postaje negativan kad trpi, kad ne moe dobiti to eli. I sve je to mehaniki, tj. pripada najnioj razini svijesti, reagiranju na podraaje bez svijesti. Sve emocije u Steenoj Osobnosti su mehanike reakcije. To se odnosi na sve ljude, kao i na cjelokupno ovjeanstvo.

53

REBECCA NOTTINGHAM: ETVRTI PUT I EZOTERIJSKO KRANSTVO

15. STEENA OSOBNOST


U etvrtom Putu se konvencionalno koristi pojam Lana Osobnost. Nema neslaganja oko tonosti pojma "lana", ako ne ukljuuje optubu. Meutim, pojam STEENA Osobnost je puno precizniji i informativniji, bez implikacije optube. U svakom sluaju, Steena Osobnost je neupitno lana. Rad ui da je svaka osoba roena u ovaj svijet s unutarnjom prirodom i jedinstvenim biem, a isto tako i sa svrhom. To se naziva Sutina, to je u stvari "tko" vaeg Bia. No, budui da ste kao dijete takoer i prazna ploa, takorei, vae iskustvo najveim dijelom oblikuje vau Osobnost. Kako vaa Sutina dolazi u interakciju s iskustvima postojanja, tako se priroda vae osobnosti postupno stjee i oblikuje. To je nuno za normalni razvoj. Ali, to je ograniena razina razvoja. Potencijalna razina vieg Sebstva je dostupna. Rad vas ui kako razviti potencijalno vie Sebstvo. U ustroju Steene Osobnosti stavovi i uobiajeni obrasci osjeanja, miljenja i djelovanja stvoreni su oponaanjem i utjecajima iz okruenja. Ova vrsta ustroja osobnosti je automatska i zajednika svima, pa ipak kod svakoga jedinstvena. Ona nije stvorena s namjerom ili s vaim pristankom. Vaa Steena Osobnost prije je rezultat svega to vam je uinjeno tijekom njenog formiranja. Na svakoj je odrasloj individui da izabere put samorazvoja, da stekne Svijest i autentinost, integritet i samotranscendenciju, i izrazi svoje Pravo Ja u istinskoj Osobnosti. Morate promatrati svoju Steenu Osobnost da bi razlikovali to je lano, a to istinsko u odnosu na Pravo Ja, vae najvie sebstvo. U ovom procesu Rada vaa Svijest postaje aktivnija i sposobna razlikovati dobro od loeg, ispravno od pogrenog, istinito od lanog, s rastuom jasnoom. Transformacija Steene Osobnosti zapravo je rekonstrukcija vae psihologije kako bi se izrazilo Pravo Ja, vaa najvia Svijest i Bie. To znai promjenu od psihologije sebinog interesa ka samotranscendentnoj psihologiji. Proces je teak jer ukljuuje dekonstrukciju ega, to je egu bolno. To djeluje destabilizirajue i stoga zahtijeva veliku snagu karaktera i jaku potrebu za promjenom i razu54

3. PREDAVANJE

mijevanjem kako bi se raslo u Radu. Steena Osobnost je ono tko mislite da jeste. Ponekad se naziva i Imaginarno Ja. Odreeno je vaim stavovima, miljenjima, osjeajima, svianjima i nesvianjima, oponaanjima, uobiajenim reakcijama i nainom na koji razmiljamo, osjeamo i djelujemo. Steena Osobnost je ta koja djeluje preteno mehaniki i automatski, bez svijesti ili hotiminosti, izbacujui reakcije (energiju) prema podraajima, u skladu s oblikovanou vae psihologije. U Radu se sve to je lano, pogreno ili negativno u Steenoj Osobnosti prouava, radi se protiv toga i odvaja. To podrazumijeva dugorone napore.

16. IMAGINARNO JA
Imaginarno Ja predstavlja va identitet u skladu sa slikom koju imate o sebi kao osobnosti. Ako bi vas netko upitao kakva ste vi osoba, va bi odgovor bio opis Imaginarnog Ja. Vi moda mislite da ste dobri stari deko, ili lojalni domoljub, ili avangardni umjetnik, intelektualac, asna i iskrena osoba, drutveni aktivist, itd. Te osobine pripadaju Steenoj Osobnosti. To niste vi. Imaginarno Ja ima iluziju jedinstva, ali zapravo je ono stalno promjenjivo mnotvo raznih 'Ja'. Ne postoji stalno Ja koje ima kontrolu. Ali ovjek ima jedno tijelo i jedno ime, i osobnost sainjenu od imaginarnih slika, to ga navodi da vjeruje kako je uvijek isti taj Imaginarni Ja.

17. ODBOJNICI
Odbojnici su psiholoka sredstva koja je ovjek stvorio tijekom formiranja osobnosti kako bi apsorbirao ok unutarnjih kontradiktornosti; u pogledima i rijeima, u mislima i osjeajima. Oni zauzimaju mjesto prave Savjesti koju imamo kao mala djeca, kako bi nas uskladili sa steenom Savjeu. Uspenski:
"Odbojnici nam olakavaju stvari. Sprjeavaju nas da vidimo to uistinu inimo i govorimo."
55

REBECCA NOTTINGHAM: ETVRTI PUT I EZOTERIJSKO KRANSTVO

Kad bi ovjek mogao vidjeti sve te strane kontradikcije u sebi odjednom, osjeao bi se ludim. Gurijev:
"On mora ili unititi kontradikcije, ili ih prestati vidjeti i osjeati." ... "Odbojnici ovjeku pomau da ne osjea Savjest."

18. SAMOLJUBLJE
Sve u Osobnosti temelji se na samoljublju, tj. sebinom interesu, a jedino tako i moe biti. Samoljublje je utemeljeno u strahu. Temeljni nagoni motiviraju akcije koje izraavaju potrebu za moi ili kontrolom nad vaim okrujem i okolnostima. Ti nagoni proizlaze iz instinkta samoodranja i nuni su u prvoj edukaciji. Ako o samoljublju razmiljate kao o izvoru sebinih motiva i znate da imate mehaniku Steenu Osobnost, onda znate da je, neovisno o njenoj naravi, sva utemeljena na samoljublju, jer je stvorena da slui sebi. Samoljublje e vae dobre akcije zagaditi ponosom i traenjem priznanja. To e veinu tragalaca odvesti na put koji ih ui da "razvoj" znai sposobnost da dobiju sve to ele, da manifestacija njihovih elja znai ispunjenje. Samoljublje trai panju pod svaku cijenu. Ono govori o sebi i mora biti u pravu, insistira da je u pravu. Samoljublje pretjeruje u hvaljenju i preuveliava svoju dobrotu pred drugima, i olako prelazi u napad. Svi ovi oblici Pogrenog Rada izviru iz samoljublja, a bavljenjem njima kroz prakse i ideje Rada oni gube svoju mo i postupno prestaju biti motivi koji pokreu akcije vae Osobnosti.

19. IMAGINACIJA I SLIKE


Imaginacija, koja se moe initi benignom, ispraznom pojavom, zapravo ima ogromnu mo u vaoj psihologiji. Vaa imaginacija potpomognuta je Steenom Osobnou u oblikovanju Slika koje imate o sebi u umu, stvarima o sebi u koje vjerujete i imaginarne percepcije o tome to drugi misle o vama. Istina je da je Imaginacija zapravo posve isprazna. Ona je nestvarna. Ali prevlast nad vaom psihologijom omoguuje joj da dobi56

3. PREDAVANJE

va na snazi. Rad se primarno bavi Imaginarnim Slikama koje imate o sebi kao osobi. To nije nebitna stvar. Vae Imaginarne Slike izraz su onoga s ime ste se identificirali u Steenoj Osobnosti i ukopane su u ono "tko" mislite da jeste. Usmjerena, kreativna mata nije ono o emu je ovdje rije. Rad govori o mehanikoj Imaginaciji koja sudjeluje u veini Pogrenog Rada i, posljedino, odrava pogreno funkcioniranje psihologije.

20. OPRAVDAVANJE
Samoopravdavanje je jedna od najmonijih sila koje nas dre uspavanima. To je aktivnost odbojnika. Uvijek biti ispravan znai ostati u Snu, ne mijenjajui se. Opravdavanje suptilno mijenja stvari u sjeanju, neke naglaavajui, a neke izostavljajui. Drugim rijeima, lae. To je vrlo vano Steenoj Osobnosti koja je utemeljena na samoljublju i treba vidljivo odobravanje kako bi odrala Slike koje eli predstavljati. Kad ponete promatrati Negativne Emocije, vaa e trenutna reakcija biti opravdati ih. Osjeat ete da ste u pravu to ste negativni, prebacujui krivnju izvan vas i osjeajui se osloboeni od odgovornosti zbog Negativnih Emocija. Ovaj Pogreni Rad je lako prepoznatljiv, i iako je teko baviti se njime u smislu Rada, to je neto definirano to moete promatrati i koristiti prakticirajui Rad.

21. LAGANJE
Postoji tako mnogo oblika laganja da oni sainjavaju skoro stalno stanje laganja u psihologiji. Laganje je velika potpora Opravdavanju i uvijek je prisutno u Negativnim Emocijama. I svaki oblik neiskrenosti takoer je laganje. Ako preuveliavate svoje atribute kako bi ostavili dobar dojam, vi laete. Kada se pravite da vas netko zanima ili da vam je simpatian, ili da imate razumijevanje i znanje o neemu, a u stvarnosti nije tako, onda laete. Laete o svojim mislima, osjeajima, motivima, namjerama, kretanjima, aktivnostima, zaradi, poloaju, sposobnostima, uspjehu, karakteru, prirodi, interesima, ci57

REBECCA NOTTINGHAM: ETVRTI PUT I EZOTERIJSKO KRANSTVO

ljevima. Najvie od svega laete sebi tko ste, vjerujui da imate svijest i jedinstvo. Teko je razabrati laganje jer moe biti vrlo suptilno i podmuklo, ali ono u psihologiji ima osobitu kvalitetu ili "okus" koji postaje prepoznatljiv. Kada traite Istinu, postaje vrlo lako razabrati laganje, jednom kad ga ponete prepoznavati. Laganje igra ogromnu ulogu u svakom Pogrenom Radu jer on ukljuuje Negativne Emocije koje uvijek lau.

22. DRANJE RAUNA


Dranje rauna je specifini izraz u Radu, za sve ono to vas ini neraspoloenim prema nekoj osobi ili ak ivotu. Kad drite raun o nekome, vae sjeanje o toj osobi ispunjeno je svim akcijama zbog kojih joj zamjerite. Ako imate dugu vezu, u tom sluaju pamtit ete samo ono to potvruje vau zlovolju i to e vas na neki nain stalno opsjedati. Paljivo razmatranje pokazat e vam da je aktivno laganje i da je u pozadini Dranja Rauna osjeaj da se prema vama nije primjereno postupalo i niste dobili ono to ste trebali. Zato vam druga osoba "duguje". Ili, moete osjeati da vam ivot duguje, da nikada niste dobili prave prilike ili povoljne zaokrete, ili dostojne uvjete kakve zasluujete. Ovo su neke od akcija Unutarnje Konsideracije.

23. PRIGOVARANJE
Prigovaranje je poput pozadinske buke vae psihologije. Jednom kad ga ponete promatrati, okirat e vas koliko puno vremena troite na prigovaranje, ponekad glasno, najee u mislima. Dranje Rauna je vrsta prigovaranja. Prigovaranje je takoer puno lai. To je jedna iskoena, tunelska vizija, neprijatni i sebini nain gledanja. Cijelog dana ete asocijativno prigovarati o mnogim stvarima. Moda ste dan zapoeli unutarnjim prigovaranjem zbog umora. Tijekom dana moete promatrati prigovaranje o svojoj fizikoj kondiciji, prometu, poslu, efu, supruzi, djeci, vremenu, zamoru, pretjeranom radu, nedostatku potovanja. Moete promatrati nezadovoljstvo (koje je prigovaranje) svojim okolnostima, financijama, izgledom, poloajem, imovinom, vezom, onim to imate i to
58

3. PREDAVANJE

nemate, kako se osjeate; pitate se jeste li zadovoljni, nagraeni i je li vam udobno. Sve ovo takoer su vrste prigovaranja. Prigovaranje je lako promatrati, ono izvire iz psihologije sebinog interesa koja je stalno opsjednuta zadovoljstvom. To ukljuuje gledanje uvijek samo na negativnu stranu stvari, a pozadinska buka koja se stvara je stalni tijek Unutarnjeg Govora o vaem nezadovoljstvu ivotom. Jednom kad usvojite Razmjer i Relativnost i do nekog stupnja razvijete Svijest, uvidjet ete patetinu narav stalnog prigovaranja zbog toga to ne ide po vaemu ili nemate ono to elite, i kako neto naoko bezazleno i opravdano moe uinkovito ometati transformaciju i rast kroz Rad.

24. PJEVANJE PJESMICE


Pjevanje pjesmice je specifian izraz u Radu, a odnosi se na grupu prigovarajuih 'Ja' koji se opetuju u vaoj psihologiji i ija je priroda neto poput "kuku meni". Moe poeti iskustvom u sadanjosti, ali to iskustvo moe potaknuti grupu 'Ja' koji vam stalno govore jednu te istu stvar, cijeloga ivota. To su vrlo poznata emocionalna stanja koja imaju sputajuu kvalitetu. Primjer bi mogao biti: va alarm nije zvonio, budite se kasno i istog trenutka ste uurbani, razdraeni i poinjete misliti "Zato je alarm poludio danas kad moram rano na posao? Zato mi se takve stvari uvijek dogaaju? Izgleda da svaki put kad imam neto vano navale problemi ba tog dana. Pomislili bi da mogu odahnuti bar jednom, i da se ne moram bakati s dodatnom gnjavaom na vaan dan. Ali ne, to se vie trudim, vie problema imam. Kao da me progoni loa srea, obara me i ne mogu se iskobeljati. Ako se tako nastavi, nikad neu uspjeti. O emu to govorim. Ionako nikad neu uspjeti. Sve je beskorisno. Ovo je smijurija. Umoran sam od pokuaja. Umoran sam od promaaja. Ne znam kako postii ono to elim i nikad neu biti sretan." Vrlo esto te e vrste "pjesmica" biti o vaem tekom djetinjstvu ili bolnim vezama ili nezadovoljstvu zvanjem. Ali one uvijek govore istu stvar, a to je uvijek tuna pjesma o alosnim okolnostima i vaem nesretnom ivotu. Lako ete ih prepoznati jer su vam bliske. Nakon to posvetite dovoljno panje i saznate to te emocionalne navike izraavaju, jedini nain da se nosite s njima jest prakticiranje
59

REBECCA NOTTINGHAM: ETVRTI PUT I EZOTERIJSKO KRANSTVO

Unutarnje Tiine u odnosu na njih.

25. UNUTARNJI GOVOR


Unutarnji Govor je, izmeu ostalog, vozilo za prigovaranje, pjevanje pjesmice, dranje rauna i opravdavanje. Normalno funkcioniranje vae psihologije je da budete stalno angairani u vanjskom ili unutarnjem govorenju, ili oboje istodobno. Teme variraju, ali monolog je vae stalno komentiranje iskustava i osjeaja. Openito govorei, kvaliteta je negativna, kao u gornjem primjeru ali ima puno naina Unutarnjeg Govora. To moe biti imaginacija, mata, sanjarenje, pa i pozitivne teme i osjeaji. Samopromatranjem ete otkriti da se unutarnji govor stalno odvija u vama. U Radu trebate znati to utiati i vidjeti koja je mogua stvarna percepcija prisutna. U svakom sluaju, Unutarnji Govor primarno je smetnja receptivnosti. Ako ste puni komentara, miljenja, stavova i reakcija, kako moete uti Viu Svijest?

26. UNUTARNJA KONSIDERACIJA


Unutarnja Konsideracija odnosi se na jako prevladavajuu disfunkciju vae psihologije. Ona uglavnom proizlazi iz osjeaja da vam se duguje, ili da ste prezreni ili napadnuti na neki nain ili iz straha da bi mogli biti. Ovaj pojam objedinjuje mnogo razliitih naina emocionalne disfunkcije, poput dranja rauna, prigovaranja, opravdavanja, i mnogih drugih. Tatina igra monu ulogu u Unutarnjoj Konsideraciji, kao i strah. Psiholoko izraavanje odvija se ovako: kasno stiete na zabavu, s velikom priom oko zakanjenja. Svi su ve zaposleni razgovorima i aktivnostima. Nitko ne izgleda osobito zainteresiran pozvati vas da mu se pridruite ili da uje vau "veliku priu". Osjeate se prezrenim. Osjeate da se ti ljudi ne odnose ba dobro prema vama. Ne iskazuju vam onoliko zanimanja, potovanja i uvaavanja koliko zasluujete. Osjeate se uvrijeeno i ugroeno i poinjete brinuti to svatko pojedinano misli o vama. Sviate li im se? Jesu li primijetili da ste nervozni. Mogu li rei da preuveliavate? Slau li se s onim to govorite, odobravaju li vam to? I kako izgleda te? to ako se ne slau s vama? Kritiziraju li vas, ismijavaju, odbacu60

3. PREDAVANJE

ju, omalovaavaju, rugaju vam se? Osjeaj se temelji na neartikuliranom pitanju u vaem umu, neto kao "jesam li zadovoljan?" ... Jesu li se vaa oekivanja i zahtjevi od ove zabave ispunili? Unutarnja Konsideracija uvijek govori stvari poput "Nadam se da im se sviam"; "to ako pogrijeim?"; "to oni misle o meni?"; "Je li to bila uvreda?"; "to su time mislili?"; "Nadam se da ne pravim budalu od sebe."; "to ako sam napravio neto poniavajue?"; "to e oni pomisliti?"; "Slau li se samnom?"; "Pokuava li me netko prikazati loim?"; "Zato ova osoba ne obraa panju?" To vrlo brzo prelazi u jo openitije Negativne Emocije. Najee je rije o tome kako ste nezadovoljni svojim ivotom i okolnostima i kako vas oni nepravedno tretiraju. Osjeate da nikada nemate predaha ili da su vam okolnosti bile izuzetno loe. Osjeate da biste trebali imati bolji posao i vii poloaj i da bi vam ivot trebao biti laki. Osjeate da vam je ivot uskratio priliku da postignete ono to elite. Mislite da niste dobili pravu koliinu obzira, uvaavanja ili kompenzacije koju zasluujete od ivota i ljudi. Ovaj vrlo sloeni, iroki psiholoki Pogreni Rad je ogromno podruje prouavanja koje poduzimate kako bi ga se oslobodili. Svaki oblik Unutarnje Konsideracije smetnja je u razvoju Svijesti. Unutarnja Konsideracija dri va fokus na sebi i ispunjena je vaim vlastitim prohtjevima. Ona uinkovito unitava mogunost stvarnog osobnog razvoja transcendirane svijesti.

27. IDENITIFIKACIJA
U Radu, biti Identificiran s neim znai davati snagu svojih uvjerenja tome, pripisujui to sebi. Primarno ste identificirani sa sobom, s onim tko mislite da jeste. Dakle, uglavnom ste identificirani sa svime to vas definira, tj. vaim stavovima, miljenjima, politikim uvjerenjima, religijom, nacionalnom i kulturnom pripadnou, kao i individualnim doivljajima i okolnostima. To je mehanika funkcija neprobuene svijesti. U Identifikaciji, psihologija se kree od jedne asocijativne misli do druge, identificirajui se sa svakom kako nailaze, osnaujui Identifikaciju vjerovanjem i potvrivanjem onoga to ona govori. Moete definirati sebe kao dobrog graanina, politikog libe61

REBECCA NOTTINGHAM: ETVRTI PUT I EZOTERIJSKO KRANSTVO

rala, drutveno prihvatljivog, domoljuba, kao razumnu, asnu osobu. Kako god sebe definirali, to e se izraziti kroz ono to vjerujete da su svjesno oblikovani stavovi i miljenja. Meutim, Identifikacije niste vi i one nisu Svjesno oblikovane, no ipak ih osjeate kao sebe. One su ono to sada poznajete kao sebe. Ali one su oblikovane u vama bez vaeg svjesnog sudjelovanja, i stoga pripadaju razini Sna. Moete li zamisliti da vas je spopala potpuna amnezija te nemate stavova, miljenja ili sklonosti, ili bilo kojeg drugog konvencionalnog naina da opiete sebe pa ipak, vi jo postojite. Vi niste stvari koje ste izgubili gubitkom pamenja. Identifikacija spada u podruja s kojima je najtee raditi, to je najmonija sila koja nas dri uspavanima. Ona je suptilna i podmukla i tvrdokorna jer nas vodi izravno do toke u kojoj moramo napustiti ego zbog vie transcendencije.

28. MNOTVO
Jedna od znaajnih prijelaznih toaka u Radu dogaa se kad ste promotrili sav prethodno opisani Pogreni Rad unutar sebe i uvidjeli ogromnost kontradikcija i neiskrenosti. Rad kae da je vaa uspavana psihologija neorganizirana masa individualnih misli i osjeaja zvanih 'Ja'. To je doktrina o 'Ja'. U svakoj ivotnoj okolnosti na scenu stupa neki 'Ja' i reagira govorei 'Ja' bez prisustva Pravog Ja, Svijesti, hotiminosti ili jedinstva. Nakon dugog perioda Samopromatranja primijetit ete da su mnogi 'Ja' proizali iz navike i da se skupljaju u grupe. Promotrit ete kako jedno 'Ja' moe proturjeiti drugome bez vidljive nelagode, da moete poi na spavanje puni 'Ja' uvjerenih da ete se probuditi rano, i pronai samo druge 'Ja' koji se opiru i prigovaraju, opravdavajui i racionalizirajui prethodne none 'Ja'. Vidjet ete da vai 'Ja' govore automatski umjesto vas, na naine koje niste birali, koje niste bili sposobni izabrati. Vidjet ete kako se 'Ja' stalno izmjenjuju, izraavajui vae mehanike reakcije na podraaje. Razumjet ete da govorei "Ja" dajete pristanak i energiju Identifikaciji. Jedan od razloga to je to kritina faza jest taj to uvidjevi svoje Mnotvo dobivate prvi uvid u veliinu Rada i veliinu njegovih zahtjeva prema vama. To je odluujua toka u kojoj se morate
62

3. PREDAVANJE

opredijeliti za put jedinstva ili odluiti ivjeti kao Mnotvo. Nakon toga morat ete praviti izbore oko svakog 'Ja' kojeg opazite unutar sebe. Morat ete raditi protiv nedosljednosti i morat ete rekonstruirati svoju psihologiju, bez Pogrenog Rada u njoj. Jo vanije, sama injenica da ste kroz Verifikaciju spoznali da ste Mnotvo znai da moete izabrati koje 'Ja' je stvarno i iskreno i izraava vae Pravo Ja. Poznavanje vaeg Mnotva postupno vam daje mo da birate, dakle da mijenjate.

29. SAMOSVIJEST
Svi napori koje poduzimate prakticirajui Samopromatranje, Pamenje Sebe, neizraavanje Negativnih Emocija i Vanjsku Konsideraciju imaju za cilj dovesti vas u vie stanje svijesti koje se naziva Samosvijest. Prakticiranje Samopromatranja kroz due vrijeme i Verifikacija postojanja Pogrenog Rada Unutarnje Konsideracije, Laganja, Opravdavanja, itd. - u vlastitoj psihologiji nauit e vas da "spoznate sami sebe" na jedini nain koji je istinski. Samosvijest je poetna toka vaeg potencijala. Prije postizanja Samosvijesti vi ste previe mehaniki da bi bili dostupni utjecaju vieg Razumijevanja, s tek rijetkim, kratkotrajnim iznimkama tijekom ivota. S iskrenom Samosvijeu moete poeti birati da budete stvarni u svakom trenutku. To je toka u kojoj stvarna i trajna promjena na vaoj razini Bia postaje opipljiva. U ovom sustavu, Samosvijest, Pamenje Sebe i Samopromatranje pripadaju onoj razini Svijesti koja se nalazi neposredno iznad vae uobiajene svijesti. Rije je o razliitim vrstama aktivnosti. Oni nisu ista stvar.

30. HOTIMINOST
Hotiminost znai postupanje sa svjesnom budnou. Da bi djelovali hotimino, morate postii svjesnu budnost makar na trenutak. Svijest i Bie manifestirani u Pravom Ja i Istinskoj Osobnosti djeluju s hotiminou.

63

REBECCA NOTTINGHAM: ETVRTI PUT I EZOTERIJSKO KRANSTVO

31. NEIDENTIFIKACIJA
Neidentifikacija je kretanje energije van Pogrenog Rada. To je sila izmeu mehaninosti i hotiminosti. Da bi bili slobodni izabrati hotiminost, morate se osloboditi svojih Identifikacija i prohtjeva. Ako vas motivira sebinost ili vlastiti program, vi ste Identificirani i niste slobodni napraviti istinski izbor. Neidentifikacija je napor koji poduzimate i koji oslobaa snagu za transformaciju. To je stanje nesebinosti, ili praznine, ili nevezanosti o kojemu se govori u Radu. Dogaa se kada izaberete ne izraziti ili ne odobravati vae uobiajene mehanike reakcije. Tijekom Rada moete iskusiti periode Neidentifikacije. To stanje dostupno vam je u svakom trenutku onda kad rtvujete vlastite prohtjeve kako bi djelovali iz Svijesti, hotimino. To je stanje kojem teite bavei se Radom.

32. RTVOVANJE
Da bi dospjeli u stanje Neidentifikacije, morate neto rtvovati. U Radu rtvujete sve to je lano ili pogreno, sebino ili negativno to pripada Steenoj Osobnosti, u korist samotranscendentne svijesti. Ako rtvujete svoje osobne prohtjeve i elje, otkrit ete da Neidentifikaciju moete postii snagom koju ste povukli iz Identifikacije s vlastitim programima. Pravilno razumijevanje ideje rtvovanja kljuno je za ispravan put. Rad ui da morate platiti za ono to dobijete, i to je tono. Ono to morate rtvovati kako bi Radili na sebi jest va sebini interes, vaa Steena Osobnost sa svim svojim vriteim miljenjima, svianjima i nesvianjima, stavovima i mrnjama. Postupivi tako, moete dostii vie stanje svijesti zvano Neidentifikacija. Samo iz te toke moete oblikovati ispravne akcije. Dakle, rtva koju morate napraviti da bi se razvili u Radu jest psiholoka rtva ega, kako bi napravili mjesta za rast svijesti i za prijemivost na vie utjecaje. Svaki napor koji poduzmete da bi se oslobodili neke identifikacije jest rtvovanje. Svaki napor koji uloite u neizraavanje Negativnih emocija jest rtvovanje. To su rtve koje trai svaki autentini razvojni put, u ovom sluaju Rad. Nita drugo ne moe pridonijeti stjecanju svijes64

3. PREDAVANJE

ti. Ne moete kupiti svoj put do nje, i ne postoji vanjski rad koji vas moe odvesti do nje. rtvovanje je sutinski, emocionalno/psiholoki napor. Ono ima snagu i daje prostor za rast.

33. PATNJA
Rad ui da postoje dvije vrste patnje Potrebna i Nepotrebna Patnja. Obje osjeamo sasvim isto i openito ih ne razlikujemo. Vaa patnja zbog javnog ponienja, na primjer, moe biti teka koliko i patnja zbog gubitka bliskog prijatelja. Od presudne je vanosti poeti uoavati razliku. Svatko pati skoro neprestano tijekom ivota, neovisno o okolnostima. I tijekom ivota postoje istinski razlozi za stvarnu patnju. Meutim, Rad nas ui da je velika veina nae patnje nepotrebna. Nepotrebna Patnja izvire iz naih nezadovoljenih prohtjeva i elja. Stvarna Patnja plod je gubitka ljubavi, smrti bliske osobe, besmislenosti, stvarnog gubitka, bolesti, itd. U Radu ete uglavnom prouavati Nepotrebnu Patnju, jer ona je ta koju morate rtvovati. Vaa Nepotrebna Patnja izvire iz Steene Osobnosti i njenog Pogrenog Rada. Svi oblici Unutarnje Konsideracije jesu Nepotrebna Patnja. Svi oblici Negativnih Emocija jesu Nepotrebna Patnja. Svi oblici opravdavanja, straha, brige i nesigurnosti jesu Nepotrebna Patnja. Svi izvori Pogrenog Rada imenuju se u obavljanju Rada i postupno se eliminiraju. Postoji jo jedan element kojeg ovdje treba spomenuti. Bavljenje Radom je hotimino uputanje u dodatnu Nepotrebnu patnju u cilju razvoja. Vrenje praksi i vjebi Rada izaziva Nepotrebnu Patnju, i to treba napraviti voljno. Prihvaanje procesa je Nepotrebna Patnja, i rtvovanje vae egocentrine psihologije u korist samotranscendentne psihologije je Nepotrebna Patnja. Kad ste u Radu, to inite sa svrhom.

34. UNUTARNJA ODVOJENOST


U praksama i vjebama Rada dani su nam alati za koritenje protiv svakog Pogrenog Rada kojeg uoimo. To su psiholoki alati primjenjivi za na psiholoki razvoj.
65

REBECCA NOTTINGHAM: ETVRTI PUT I EZOTERIJSKO KRANSTVO

Rad od vas najprije trai da prakticirate Samopromatranje. Upueni ste da uoite Mnotvo 'Ja', stupanj Pogrenog Rada u vaoj psihologiji, i da pasivno promatrate dok poinjete spoznavati sebe na novi nain. Ali, to onda? Jednom kad vidite svoju Steenu Osobnost i osjetite Pravo Ja, kako da ih uskladite? to moete uiniti oko Pogrenog Rada kojeg ste uoili u sebi? Rad nam nudi praksu zvanu Unutarnja Odvojenost koja predstavlja psiholoki napor koji poduzimate da bi odstupili od svog mehanikog funkcioniranja. inei tako, jaate promatraa mehanike Promatrako Ja. Napor da se odvojite od mehanikog ponaanja slabi njegovu snagu. Ovo je suptilna psiholoka vjeba. Uviate opetovano mehaniko ponaanje i ne govorite o tome kao o 'Ja'. Ne pristajete na to. Oduzimate mu snagu. To doprinosi postizanju nevezanosti, odnosno znai korak dalje u smjeru Neidentifikacije. Svaki napor takve prirode pomae da se odvojite od vae Lane Osobnosti.

35. UNUTARNJI STOP


Sljedei vrijedni alat koji nam daje rad zove se Unutarnji Stop. On se moe smatrati prvim pokretom napora prema Unutarnjoj Odvojenosti i Neidentifikaciji. Kad uoite Pogrean Rad u sebi i kroz Verifikaciju znate da je to Pogrean Rad koji elite promijeniti i da je prvi napor u promjeni taj da ga zaustavite, moete prakticirati Unutarnji Stop. Ako uoite opravdavanje, jednostavno prestanite izgovarati rijei. Ako moete uspjeno zaustaviti neki Pogrean Rad dok traje, onda u tom trenutku moete izabrati da krenete prema odvajanju od njega. Eliminacija Pogrenog Rada dogaa se nepristajanjem na davanje vae panje. Prvo se zaustavite, a onda moete krenuti prema Unutarnjoj Odvojenosti. Moete koristiti metode podsjeanja na Rad i va cilj ili neku drugu hotiminu aktivnost koja vam pomae da promijenite smjer u toj toki.

36. UNUTARNJA TIINA


U Radu, Unutarnja Tiina je vrlo specifina psiholoka vjeba. To nije unutarnja tiina na koju se obino misli kad se govori o trans66

3. PREDAVANJE

cendentnom stanju iznad buke Mnotva. To nije opa unutarnja tiina tihog, neaktivnog uma. To znai ostati tih u umu u odnosu na jednu odreenu stvar. Prakticirajui Samopromatranje poet ete uoavati definirane, ponavljajue grupe 'Ja' koje su tetne, neiskrene ili ak opasne. Uoit ete kako "pjevate vae pjesmice". Uoit ete dranje rauna o nekome. Kad imate definiranu grupu 'Ja' koju ste tijekom vremena opetovano prepoznali, moete prakticirati Radnu verziju Unutarnje Tiine u odnosu na tu poznatu grupu 'Ja' kako bi im oduzeli mo. Praksa Unutarnje Tiine ide otprilike ovako: svjesni ste da u vaoj glavi jedan raun bjesni protiv druge osobe. Pogonjen Negativnim Emocijama, on ima vlastiti momentum. Njegova energija je aktivno prisutna, kao i Negativne Emocije. Da bi prakticirali Unutarnju Tiinu, prestanite davati glas toj odreenoj grupi 'Ja'. Svaki put kad se pojavi neko 'Ja' koje pripada dranju rauna protiv te osobe nemojte mu dati rije, bilo doslovno ili, to je preciznije, psiholoki. Ne doputate tim mislima da dodirnu mjesto u vaoj psihologiji, ne doputate ni svom jeziku da dodirne to mjesto, jer e inae krenuti bujica rijei. Dakle, prakticirajui Unutarnju Tiinu najprije ne date rije odreenom Pogrenom Radu. Ne dajete mu panju ak i ako jo osjeate njegovu prisutnost. Odbijate prihvatiti ili dopustiti da vam povue energiju. Ali to je najvanije, ne doputate sebi izgovoriti ni rije, ak ni u umu.

37. VANJSKA KONSIDERACIJA


Ako ustrajete u Radu i razvijete se na njegovom putu i ako postignete odreeni stupanj samotranscendencije, poet ete biti sposobni za hotimino prakticiranje Vanjske Konsideracije. Rad od vas trai da prakticirate Vanjsku Konsideraciju od samog poetka vaih napora. Ispoetka to uglavnom izgleda kao da je rije o preuveliavanju lijepih manira, ali prolaenjem kroz proces Rada, Razumijevanje to znai i to zahtijeva vanjska zaokupljenost u punom smislu bit e izvan vae sposobnosti vrlo dugo vremena. Vanjska Konsideracija itekako ukljuuje obazrivo ponaanje. Ali ona ne trai od vas da budete pristojni, trai da razumijete poloaj druge osobe. Trai da uvidite okolnosti sa stanovita druge oso67

REBECCA NOTTINGHAM: ETVRTI PUT I EZOTERIJSKO KRANSTVO

be i da se odnosite prema njoj s hotiminou koja izraava dobru volju Svjesnu Ljubav. To moe zahtijevati da budete aktivni ili pasivni, ili ak da se povuete. Svaki dan, svaki trenutak koji provedete u drutvu drugih ljudi postaje prilika za prakticiranje samotranscendencije kroz Vanjsku Konsideraciju. Radei tu vjebu i razvijajui se u Radu poet ete dobivati ivotno Razumijevanje o tome to znai biti uspavan. Kad se ponete buditi, otkrit ete da je vrlo lako oprostiti drugim ljudima njihovo stanje, jer znate kako je biti uspavan. To stanje je prepuno patnje. Vanjska Konsideracija zahtijeva jako puno prakticiranja i prouavanja koji e vam koristiti kad steknete dovoljno svijesti da izaberete samotranscendenciju. Ali sutinska priroda i temelj Vanjske Konsideracije zasnivaju se na pratanju. To je opratanje ljudima to su uspavani. inei tako, rjeavate ih svojih prohtjeva i oboje postajete slobodni. To znai dati drugima olakanje i koliko god konsideracije je potrebno. Djelovati hotimino iz Svijesti, s Razumijevanjem i ispravnim postupcima initi ono to je Dobro.

68

4. PREDAVANJE
Prije nego zaponete s prakticiranjem psiholokog Rada etvrtog Puta, prvo morate imati snanu elju da promijenite sebe kao ljudsko bie, posegnuti za tim metafiziki, traei smisao, autentinost i rast prema onome to ste roeni da budete. Ta vrsta nezadovoljstva sobom kakvi jeste je nuna, jer Rad onda moe koristiti energiju te elje kao pogon za stvarnu promjenu kojoj se tei. Svaki uenik mora biti voljan poduzeti napore nune za ispunjenje iskrene elje za osobnim razvojem. Rad se mora obavljati voljno, to je presudna toka. Da bi mogli raditi voljno, prvo morate razumjeti to radite i zato to radite. Ako se u prakse Rada pokuate upustiti neinformirano ili neobavezno, ili iz znatielje, ili naprosto slijedei naputke Uitelja, u legalistikoj maniri, otkrit ete da ste zagrizli vie nego moete provakati i Rad e za vas postati rizian. Opet, ako ste openito zadovoljni sobom, Rad e vas samo ugroziti. Ili ako zamiljate da moete postii samo-majstorstvo na nain koji e vam dati mo da ispunite svoje snove i elje i tako budete zadovoljni, Rad e vas grubo iznenaditi. Ni jedan od ovih pristupa Radu nee vas odvesti nikamo. Da bi Rad djelovao u vama, otpoetka morate voljno teiti iskrenom mijenjanju sebe. Ako ovo jasno razumijete i imate ispravan stav, a to je Savjest prema Radu, onda poinjete sa stjecanjem znanja. Stjecanje znanja je prvi napor u Radu, jer ne moete postii pravi rezultat ukoliko ne razumijete kako, zato i to morate initi. Budui da je Rad ezoterijsko znanje, on ima osobitu kvalitetu koja zahtijeva razmiljanje. O idejama i praksama ne moete uiti intelektualno, koristei uobiajenu memoriju, i postii neki rezultat. Ideje ovog sustava trebaju se asimilirati u vau svijest putem razumijevanja, koje nije isto to i poznavanje. Ono zahtijeva osobni Rad, razmiljanje i refleksiju, i fleksibilni um koji ne pretpostavlja da ve sve razumije. Moete potroiti cijeli ivot na prouavanje znanja etvrtog Puta i postati tehniki strunjak, a da nikada uistinu ne budete na putu Rada. Znanje dolazi prvo, ali ono ne vodi nikamo ukoliko ga ne primijenite na sebi, na svome Biu. Nikakva koliina znanja sama po
69

REBECCA NOTTINGHAM: ETVRTI PUT I EZOTERIJSKO KRANSTVO

sebi ne stvara promjenu; kad ponete prakticirati ono to ste saznali, dobivate svjetlost i ideje postupno postaju ivotno razumijevanje, putem osobnog iskustva koje se stekli praksom. Prouavanje ovog ezoterijskog uenja dat e vam male okove buenja ako promislite njegove ideje. Ideja da je ovjeanstvo uspavano samo je malo manje uzbunjujua od ideje da ste vi uspavani. Ideja samo-evolucije i razliitih razina svijesti je ok. Ideja Mnotva i mehaninosti e vas poljuljati. Znanje o ovom uenju moe vam pruiti iskustvo trenutnog proirenja svijesti, ali ne i trajnu osobnu transformaciju. Transformacija, koja jasno indicira promjenu, dogaa se kroz vae individualni napor da primijenite to znanje na sebi, na nain da prakticirate uenje. Jako puno uenika brka znanje o idejama Sustava s razumijevanjem koje dolazi jedino s prosvjetljenjem steenim u praktinim naporima. Vi moete znati da ne pamtite sebe, ali znanje o tome ne znai da se sad prisjeate sebe. Da bi razumjeli to to znai ne pamtiti sebe, morate poduzeti napore da se zaista sjetite sebe. Moete vrlo dobro znati da morate promatrati sebe, a da nikad ne odete dalje od tek nasuminog zapaanja ovog ili onog, ili moete vrlo jasno shvatiti ideju mehaninosti, a da nikad ne uoite svoju vlastitu. Ne moete imati perspektivu Treeg Stanja Svijesti ukoliko se ne uzdignete do njega na praktian nain, vlastitim naporom. Dostizanje Treeg Stanja Svijesti buenja mogue je uglavnom na nain da svoju osobnost uinite pasivnom; suprotstavljajui se mehanikom momentumu sna koji uvijek podupire vau osobnost. Zapamtite da vam je Tree Stanje dostupno u svakom trenutku, odmah iznad vaeg uobiajenog stanja, dostino kroz prakticiranje Pamenja sebe, Samopromatranja i Neidentifikacije, koji su znaajke svijesti u Treem Stanju. Vi sami moete stvoriti te znaajke ako se sami bavite Radom. To je samo-evolucija. Nije li to nevjerojatna ideja da se moete uzdii na vie razine Bia i Svijesti unutar sebe bavei se Radom, a inei tako moete primiti prosvjetljenje. Veliina ovog poklona mogunosti nadilazi rijei, pa ipak je provjerljiva i istinita. Vae vrednovanje Rada produbljivat e se i rasti kako budete uili cijeniti znaaj tog poklona. Ako pronaete ovaj ezoterijski put, moete se smatrati blagoslovljenima.

70

4. PREDAVANJE

Praksa pamenja sebe


Svakom ueniku koji poinje prakticirati psiholoke vjebe Rada savjetuje se da prije svega prakticira posebni oblik Pamenja Sebe. Upueni ste da posvetite panju prisjeanju na vae najautentinije Sebstvo; sjeanju na sutinski smisao svog Bia, van vremena i dogaaja. Nekoliko puta na dan, ili kad god se sjetite, prakticirajte Pamenje Sebe stojei uspravno unutar sebe, van tog trenutka i njegovih utjecaja. Nije vano koristite li budilicu kao metodu za prakticiranje Pamenja Sebe ili naprosto pokuavate zapamtiti da trebate pamtiti sebe. Najprije ete otkriti da se vi zapravo ne sjeate sebe. Poet ete se sjeati da ste zaboravili sebe, i to je poetak svjetlosti. Budui da ova vjeba poiva na neemu to je puno istije u motivaciji od pravila, striktno pridravanje pravila rijetko urodi plodom. Voenje dnevnika o vaim iskustvima moe biti od pomoi ako je to va stil, ili moe poremetiti iskustvo ili njegovu percepciju ako to nije va stil. Vano je da vi zaista prakticirate Pamenje Sebe, da okusite to stanje i upamtite ga. Sve ostale psiholoke prakse Rada razliiti su oblici i stupnjevi Pamenja Sebe. Samopromatranje nije Pamenje Sebe, premda vam omoguuje da uoite kako ne pamtite sebe. Tu nastaje zbrka izmeu Samopromatranja i Pamenja Sebe. Samopromatranje i Pamenje Sebe su dvije vrlo razliite vrste psiholokih aktivnosti koje dodiruju isto stanje svijesti, Tree Stanje. Samosvijest i Pravo Ja takoer pripadaju toj razini, rezonirajui do nekog stupnja jedno u drugome, ili dijelei isti okus stanja. Rad tumai da je unoenje ideja Rada u trenutak iskustva (nadolazee utiske) takoer oblik Pamenja Sebe. Prakticiranje svake vjebe Rada, tj. Samopromatranja, Unutarnje Odvojenosti, itd., oblik je Pamenja Sebe. Pamenje vaeg Cilja je sljedei oblik. U punom Pamenju Sebe vae Pravo Ja doivljava se kroz sve stvari; vau individualnost, vau nitavnost, vau utkanost u Univerzum. U tom stanju osjeate duboki mir i neizrecivu prosvijetljenost. To se ne moe svesti na prikladne rijei. Premda je svatko tijekom ivota iskusio takve trenutke, prakticiranjem Pamenja Sebe mogue je hotimino prizvati to stanje i razviti ga u trajno stanje Svijesti. Ta traj71

REBECCA NOTTINGHAM: ETVRTI PUT I EZOTERIJSKO KRANSTVO

nost mora biti izgraena praksom. Morate Pamtiti Sebe nitko drugi to ne moe uiniti umjesto vas.

Samopromatranje
"Gledaj, ne spavaj"

Samopromatranje je najosnovnija praksa ovog uenja. Osnovnija ak i od Pamenja Sebe, jer donosi svjetlost Svijesti i naine za razvoj Pravog Ja onog kojega se sjeamo u inu punog Pamenja Sebe. Sve poinje sa i ovisi o Samopromatranju u Radu. O njemu ovise ostale prakse i vjebe, i ono osvjetljava Pravo Ja. Zbog toga je presudno da vae prakticiranje Samopromatranja bude rafinirano i ispravno. Za to e vam trebati Uitelj. Kad ponete prakticirati Samopromatranje, morate sebe podijeliti na dvije strane, promatrajuu i promatranu. Da bi to uinili, morate odvojiti dio panje i unutar svoje psihologije stvoriti promatranicu s koje sebe moete vidjeti objektivno. Kad se pokuate pogledati s te nove pozicije, trebali bi biti u stanju vidjeti sve odjednom vae vanjske okolnosti, akcije i rijei, stavove, emocionalna stanja, poloaj tijela, ton i boju glasa, namjere, motive, izraze lica i kretnje tijela. Ta vrsta budnosti trai neto prakse i ispoetka se pojavljuje samo u kratkim bljeskovima. Svaki bljesak je snimak sebe koji ete zapamtiti zbog osobite kvalitete koju ima. I svaki napor u prakticiranju Samopromatranja stvorit e vie svjetlosti, jer Samopromatranje proputa zraku svjetlosti iz Vie svijesti u vau psihologiju. Analogija za prakticiranje Samopromatranja ide ovako: Vi imate mnogo 'Ja', jedno od njih je Promatrako Ja, i vi se namjeravate igrati. Igra predstavlja ivot. Svi u publici vai mnogi 'Ja' pojedinano pridaju panju igri, i svatko razliito reagira na nju. Neki 'Ja' su uzbueni, nekima je dosadno. Neki su ljuti, neki su zadovoljni. Promatrako Ja okree se od pozornice i gleda publiku, primjeujui reakciju svakog 'Ja' na igru koja je ivot. Sjetiti se prakticiranja Samopromatranja i rafinirati ga jesu prva dva izazova. Podsjeanje sebe moe biti jednostavna stvar pomou lijepljenja ceduljica koje kau "Promatraj sebe" posvuda uoko72

4. PREDAVANJE

lo, ili odluke da prakticirate svakodnevno u odreeno vrijeme, ili koritenja malih trikova koji e vas podsjetiti da promatrate sebe. Kad ponete prakticirati Samopromatranje, ponekad ete se uasnuti nad onim to vidite. To je najvea prepreka koju treba prebroditi u rafiniranju prakse Samopromatranja. Kada promatrate sebe i ponete uoavati neiskrenost, lai, sebinost i legije Negativnih Emocija koje karakteriziraju vae unutarnje iskustvo i oblikuju va ivot, ok vas moe doslovno zaustaviti na putu, u razvojnom smislu. Onog trenutka kad osjetite negativne Emocije prema onome to promatrate, poput krivnje, straha, ponienja, frustracije ili srama, vi ste zapeli. Budui da iz negativnog stanja ne moe niknuti nita svjesno, vi se zaustavljate. im ponete opravdavati ono to ste uoili, takoer se zaustavljate. Ako opravdavate, moete biti sigurni da ste identificirani i u Negativnim Emocijama. Od presudnog je znaaja Samopromatranje prakticirati nekritiki. Morate biti u stanju sve vidjeti obestraenim [dispassionate] okom. To ne znai zaboraviti na Savjest, nego nauiti da ne pripisujete sve sebi. initi to jest Identifikacija, a to je stanje koje pokuavate promijeniti. Proces Rada prosvijetlit e vas oko toga to pripisati sebi svome Pravom Ja. Prvo to trebate uiniti ako postanete negativni u odnosu na ono to promatrate jest povui osjeaj 'Ja' iz toga. Recite toj opservaciji: "To nisam ja". Zatim Promatrako Ja okrenite prema svojim negativnim reakcijama i pogledajte to vam one govore. Kada kaete "To nisam ja", pravite razliku izmeu mehaninosti i Pravog Ja, to je razbistravajue, a time i povlaite neto energije iz mehaninosti. Ako se uhvatite u opravdavanju, naprosto prestanite izgovarati rijei. Prakticirajte Unutarnju Tiinu. Trebat e e puno vremena stvarne prakse prije nego Pomatrako Ja ispravno profunkcionira ili dobije trajnost, ili prije nego iskusite dovoljno unutarnje svjetlosti da bi mogli ono to Rad ui verificirati u odnosu na vlastitu psihologiju. Svjetlost Samopromatranja alje zraku u tamu koja je nesvjesni dio vas. Ova tama nije zla. Nije vam reeno da tragate za bilo kojim zlom koje bi moglo biti nepriznato u vama. Ideja o suprotstavljanju unutarnjoj tami jest zlo. Vaa tamna strana svakako sadri mnotvo Negativnih Emocija, ali to nije sve. Vaa tamna strana je
73

REBECCA NOTTINGHAM: ETVRTI PUT I EZOTERIJSKO KRANSTVO

sve ono to ostane nepromotreno i nepriznato od vas, ega niste svjesni. Ne moete promijeniti ono ijeg postojanja niste svjesni. Dakle, stvarna osobna promjena, koja je cilj ezoterije, prije svega ovisi o svjetlosti Samopromatranja. Jedan od mnogih razloga to Rad trai da od poetka promatrate svoje Negativne Emocije i stanja je taj to to nije dio vae Sutine, to je steeno, i jo vanije izravno prijei put vaeg razvoja. Dakle, od svakog se uenika trai da od poetka, u sklopu Rada na Biu, ne izraava negativnost. Postupajui tako, poet ete uviati stisak u kojem vas dre Negativne Emocije i osjetit ete njihovu snagu kad ih pokuate ne izraziti. Ali najprije ih morate biti u stanju promatrati. Praksa e vam pokazati kako se kreete od prigovaranja preko osjeaja razdraenosti do govorenja i postupanja s bijesom, popraenih samoopravdavanjem, snudenou i krivnjom. Uoit ete unutarnje i vanjsko govorenje s klevetnikim izrazima i zatei ete sebe gunajui oko neega to morate istrpjeti, zabrinuti zbog toga. Uvidjet ete da stalno kritizirate sve i svakoga koga susretnete. A to je ono to vi nazivate razboritou. Primijetiti ete da ste zaraeni nezadovoljstvom bez obzira to imali, i da se osjeate tjeskobno i zastraujue ranjivo. Kada stvari idu dobro, bojat ete se da e se to promijeniti i da ete patiti. Kada stvari ne idu dobro, bojat ete se da se to nee promijeniti i da ete patiti. U svakom sluaju se bojite i ve patite. Uhvatit ete se u recitiranju zamjerki protiv ljudi, dogaaja i okolnosti, i uoit ete frustraciju. Uhvatiti ete sebe u ogovaranju, biti okirani koliko esto laete, osjeate se nesigurnim, poraenim ili odbaenim, ili kako esto laskate sebi, sudite drugima i prema svemu se odnosite u pojmovima svianja i nesvianja. Vrlo je jasno da sav Pogreni Rad vae psihologije mora biti eliminiran prije nego budete mogli funkcionirati na vioj razini svijesti. Samopromatranje je prvi korak u poetku proienja vaeg unutarnjeg ivota; u oslobaanju od sveg nereda i neistoe Negativnih Emocija. Dok promatrate negativno Ja, ve ste manje pod njegovom moi. Promatrako Ja nije identificirano, pa ne moe biti zarobljeno. Ono koristi snagu hotiminosti koja bi inae bila angairana u mehanikim negativnim emocijama. Opetovano promatranje istih Negativnih Emocija slabi ih i oslobaanje od njih postupno ini lakim.
74

4. PREDAVANJE

Od uenika se trai i da promatraju svoju Lanu Osobnost u akciji. To ukljuuje: stavove, miljenja, sklonosti, manirizam, ponavljajue fraze, poloaje tijela, govor tijela, izraze lica i cijelo mnotvo promjenjivih 'Ja'. To mnotvo koje reagira na podraaje nazvano je Imaginarno Ja, i ono ima iluziju jedinstva. Oblik Imaginarnog Ja proizlazi iz ideja koje imate o tome tko ste vi. Te iluzorne ideje oblikuju sliku o sebi utemeljenu na imaginaciji, tatini i samoljublju. Imaginarno Ja vjeruje da ono jest slika i imaginacija koju imate o sebi, ali e vam iskreno Samopromatranje pokazati da vi niste onaj tko smatrate da jeste. Cjelokupno Mnotvo 'Ja' potjee iz automatskih reakcija koje diktira vaa individualna Steena Osobnost. Samopromatranje e vam pokazati da vi niste vaa Lana Osobnost. Nakon to ste neko vrijeme prakticirali Samopromatranje, kada imate dovoljno snimaka sebe i verifikacija, ideja Mnotva poet e dobivati vie smisla. Uvianje da nemate stabilni centar ili kontrolirajue 'Ja' znai da vi ne ivite ivot vi samo reagirate na podraaje. To je vrlo vaan djeli razumijevanja koji e, drite li ga se, uveati vau elju za promjenom. Ova toka u Radu moe biti zastraujue dezorijentirajua. Osvjeivanje Mnotva u sebi se u procesu Rada dogaa puno prije nego Pravo Ja ili Istinska Osobnost steknu snagu prisutnosti koja bi vas sauvala od psiholoke vrtoglavice izazvane akutnim osjeajem nitavnosti koji nastaje Samopromatranjem. U toj toki dosegnuli ste prvo zaista opasno mjesto u Radu. Kad bacite prvi otri pogled na sve te horde 'Ja' u vaoj psihologiji nad kojima nemate kontrolu, i kad vidite da reagiraju mehaniki bez vaeg pristanka, i kad ih ujete gdje govore stvari koje vi ne mislite, odjednom sebe osjeate strancem. Masu promjenjivih 'Ja' ne prepoznajete kao odraz onoga to ste oduvijek smatrali sobom, i tako nestaje Imaginarno Ja i iluzija jedinstva. Ono to slijedi jest pitanje: "Tko sam ja?", i to je nuno stanje koje se mora dosegnuti u trenutku stvarnosti u kojem doivljavate svoju istinsku nitavnost osjetiti pitanje "Tko sam ja?". Ako su vai motivi iskreni, odgovor koji ete dobiti bit e oitovanje vaega Pravog Ja. Poet ete percipirati Promatrako Ja kao izdvojeno od ostalih 'Ja', po kvaliteti i poziciji. Ono stoji po strani, takorei iznad ostalih 'Ja', i moe ih vidjeti u akciji. Zapamtite da Promatrako Ja infor75

REBECCA NOTTINGHAM: ETVRTI PUT I EZOTERIJSKO KRANSTVO

mira i odreuje Pravo Ja i da je Pravo Ja vie od Promatrakog Ja. U nastavku procesa Samopromatranja ta percepcija postaje opipljivo unutarnje iskustvo. Va osjeaj sebe poinje se razlikovati od 'Ja' Lane Osobnosti. Razlika postaje prostor izmeu Lane Osobnosti i Pravog Ja, definirajui oboje. Ali taj proces treba vrijeme, a Promatrako Ja je u stanju vidjeti prije nego stekne snagu za djelovanje. Osjetit ete lanost 'Ja' Osobnosti i znati da "to nisam ja", ali biti nesposobni da ita mijenjate. to je jo gore, neete znati to jest 'Ja', jer jo nemate razvijeni osjeaj Pravog Ja. Da bi prebrodili ovaj dio puta potrebna je razina stabilnog, zrelog Bia i ispravne smjernice. U toj toki vrijedi sebi postaviti pitanje: "to je to unutar mene to vri promatranje?". Odgovor daje jasnou i definiciju Promatrakom Ja. to ee prakticirate Samopromatranje, to ete bre proi kroz ovu fazu Rada, jer e Promatrako Ja biti vie definirano. Prakticirajui Samopromatranje, Promatrako Ja uoit e Mnotvo 'Ja', uobiajene znaajke Osobnosti, Negativne Emocije, asocijativno razmiljanje, samoopravdavanje, Unutarnju Konsideraciju, strah i tatinu kako se natjeu za vau panju i uzimaju vam energiju. U trenutku takvog vienja mora se razlikovati i napraviti odluujui izbor, onaj koji negira sve lane ili negativne 'Ja', ali i koji privlai i afirmira sve 'Ja' koji pripadaju Vioj Svijesti unutar vas. Sposobnost razlikovanja posjeduje Prava Savjest, koja postaje aktivna u svjetlosti Samopromatranja. Upravo tu, u toj toki procesa Rada, izlazi na vidjelo istoa vaih motiva. Ako je va Rad ozbiljan, ako je va Cilj Boja Volja, a ne vaa vlastita, onda e Prava Savjest razlikovati, izabrati i inspirirati. Prilika je proputena ako neko od 'Ja' Osobnosti zamilja da ono bira, odabirui ono to mu je najvie po volji. U tom sluaju Lana Osobnost jaa i nita se, u smislu Rada, ne postie. Jedino u istoi i poniznosti vae nitavnosti Objektivna Prava Savjest moe osvijetliti Pravo Ja vaeg Bia. Tako, ako ste Radili na pogrenoj osnovi, primjerice iz elje za stjecanjem osobne moi, ovo je toka u kojoj ete promaiti zahvaljujui svojim motivima. To je tragedija koju stalno nastavljaju iskvarene kole i iskvareni uitelji koji poduavaju iskvarene motive i promiu iskvarene ciljeve. Rad zauzima mjesto Prave Savjesti dok se ne pojavi vaa vlas76

4. PREDAVANJE

tita. Savjest je funkcija duha, a da bi postala aktivna potreban je odreeni stupanj istoe. Sebini, samouzdiui motivi nemaju istou koja bi potaknula aktivnost Savjesti. A ako se u procesu Rada u toki "biranja" zateknete bez pomoi Prave Savjesti u razlikovanju i izboru, neete imati vezu s viim Umom koji bi vas vodio. To je vrlo opasna psiholoka pozicija u kojoj bi se mogli nai. Bez smjernice, ne moete se pomaknuti dalje od faze vienja vaeg Mnotva, prema jedinstvu i autentinosti, i ne moete od-znati [un-know] ono to ste spoznali i verificirali. Pogrena motivacija uenike vodi izravno do toke duevno rastrojavajueg gubitka identiteta i ostavlja ih u tom stanju, jer pravi cilj Rada je stvaranje jedinstva i autentinog 'Ja'. Ali pretpostavimo da su vai motivi ispravni i da ste u Radu doli do toke gdje morate izabrati koja 'Ja' hraniti, a koje odbaciti. Govorei vrlo praktinim pojmovima, pretpostavimo da promatrate sebe kako opravdavate svoju kritinost prema nekome.
"Pa znate, on je vrlo lo. On je grub i glup i stvara velike tekoe, ak i bol. Previe govori i sarkazam ga zabavlja, ne marei ugroava li nekoga. ak i namjerno vrijea i potkopat e vas, beutno bezobziran prema vaim osjeajima. ut ete ga kako lae, ogovara i kleveta svakoga o kome govori. A njegova odjea i kosa! Pomislili biste da bi netko tko toliko nastoji praviti spektakl od sebe vie vodio rauna o svom izgledu. Sumnja se da ima problema sa drogom ili alkoholom, i skoro je sigurno da krade i vara druge. On je zaista nepodnoljiv, i to s dobrim razlogom."

Dakle, ako uoite da u vama teku misli i osjeaji poput ovih, i ako pamtite va cilj i ideje Rada, o njima ete morati razmiljati u odnosu na ovaj doivljaj. Prvo, STOP kritiziranju, jer to je negativna emocija, a Rad vas ui da je zaustavljanje izraavanja Negativnih Emocija presudno u procesu. Zatim Unutarnji Stop morate prakticirati opet i opet, jer e se misli i osjeaji opetovano vraati, opirui se vaem cilju. Zatim ete spoznati da je na djelu vaa osobna mehanika, jer e netko drugi istu osobu smatrati sasvim armantnom, duhovitom, ak ljupkom moda njegova majka a drugi ga uope i ne zamjeuju. Dakle, vae subjektivne mehanike reakcije na njega su ono to je krivo. Vae Negativne Emocije uvijek su vaa krivnja. Ali, kako je mogue ne davati primjedbe o njemu i njegovom ponaa77

REBECCA NOTTINGHAM: ETVRTI PUT I EZOTERIJSKO KRANSTVO

nju? Tako to ete se sjetiti da on takoer podlijee svojoj mehaninosti i da je mrtav za svijet Uspavan u njemu. Svanut e vam da on nije njegovo ponaanje, kao to ni vi niste vae. Uvidjevi vlastitu nesposobnost da uvijek djelujete hotimino, razumjet ete to znai biti mehanian, i da u tome on ima vrlo malo izbora. Shvaate da je podmukli duh njegove osobnosti oblikovan bolom i oponaanjem, i da su njegove stalne sarkastine primjedbe pokuaj da druge uini manjima kako bi se sam osjeao superiornim. Znate da se zapravo osjea vrlo inferiornim i nesigurnim, i da njegovu osobnost pokreu ta stanja. Kroz razumijevanje u vama e se pobuditi suosjeanje. Mislite "jesam li ja puno drukiji?", uviate da se vaa kritinost i klevetnike misli o njemu ne razlikuju puno od njegovog ogovaranja i klevetnikog, uvredljivog ponaanja. Uviate da zaziranjem prilagoavate injenice tako da se uklope u va negativni stav, dok sjedite na vlastitom pijedestalu superiornosti i gledate na njega svisoka, sudei ga i osuujui to gleda svisoka na druge. Je li va osjeaj superiornosti ita bolji od njegovog? Jeste li ikada postupali loe, s namjerom da postignete panju ili mo? Moete li se sjetiti kad ste zadnji put lagali, ogovarali ili izrekli nelijepe rijei o nekome danas? Nije vano ako te stvari izraavate drukije. Uviate da su iste Negativne Emocije na djelu i u vama i u njemu. Vrlo dobro razumijete nesigurnost i osjeaj inferiornosti iz vlastitog iskustva i dugotrajnog Samopromatranja. Doivljavate naklonost prema njemu. Shvaate da ne poznajete stvarnu osobu, da vidite samo Lanu Osobnost koja je zapravo bolnija za njega nego za vas. Osjeate kajanje to ste bili tako kritini i zlobni prema njemu. Ponieni ste i osjeate bol koju ste zadali sebi. eznete za oprostom i trebate istou. Shvaate da vam je dan neizmjeran poklon Rada i sposobnost da se kroz njega oslobodite Negativnih Emocija i patnje koju donose. Sjetite se da ta osoba nije dobila takvu priliku i prema njoj osjeate simpatiju i suosjeanje. U vaem srcu raa se molitva da i on bude blagoslovljen. Osjeate oprost i oslobaanje. Proienije i prosvjetljenije stanje jest iskustvo vaeg Pravog Ja. Njegova stalna prisutnost gradi se na opetovanim iskustvima. Nije nuno da nauite zavoljeti sve to smatrate loim ili negativnim. I ovdje dolazimo do sljedee toke u ezoterijskom uenju koja se stalno pogreno tumai. Ideja da nauite zavoljeti ono to ne
78

4. PREDAVANJE

volite jest vjeba koju treba prakticirati uz razlikovanje i s odgovarajuim duhovnim odreenjem prema oslobaanju od subjektivnih prohtjeva. Ako netko na ulici pljune pred vas, to vam se ne mora sviati. Meutim, morate mu oprostiti, znajui da je nesvjestan u svojoj oponaateljskoj mehanici. On ne zna to ini, spava. Tako da mu moete oprostiti, jer on ve trpi svoje muke Sna stanje koje vam je vrlo poznato. Ovaj dio uenja o transformaciji esto se iskrivljuje u prakticiranje pasivnog prihvaanja svega, bez aktivne Savjesti, to samo vodi konfuziji. Ponekad, meu redovnicima i pogreno voenim grupama etvrtog Puta, ova ideja pretvara se u prakticiranje stvaranja jo vie patnje ili "trenja" kako bi se izazvala bra transformacija. Takav stav nije djelotvoran, jer stvarati patnju znai promaiti metu u ovom sustavu. Moete se uvjeriti da je va svakodnevni ivot pun svake patnje i lanosti, dovoljno da vam doivotno slue kao gorivo za Rad. Ovo je jedno od nebrojenih moguih iskustava transformacije stvorenih tijekom bavljenja Radom. Ono ini da se osjeate proienima, jasnijima, lakima, s novom perspektivom i tolerancijom, i irim pogledom s razumijevanjem. Ako ove prakse provodite ispravno i ustrajete u njima, otkrit ete da se morate boriti s mnogim stvarima, i s jednima te istima koje se ponavljaju. Isto tako, otkrit ete i osloboenu autentinost. Primijetite koliko je mnogo "biranja" u procesu. Za poetak, birate prakticirati Samopromatranje hotimino, birate uloiti u njega svoju panju i napor. To znai obavljati Rad voljno. Birate zaustaviti svoju mehaniku i razmotriti svoje unutarnje reakcije objektivno i u svjetlu ideja Rada. Birate prihvatiti ono to vidite i preuzeti odgovornost za to. Birate zapamtiti svoj cilj. Birate dopustiti sebi poniznost i transformaciju. Birate s integritetom misli koje mislite, rijei koje koristite, emocije na koje pristajete. Birate svoje akcije i motive, pratanje i vanjsku konsideraciju, birate kojim ete se utjecajima prepustiti. Upravo je nevjerojatno inteligentno da neto u vama, to je vie od vae nepostojane osobnosti, vri te izbore. Prava Savjest treba biti ta koja bira. Prava Savjest postaje aktivna kada izaberete uiniti Osobnost pasivnom i slijediti Rad. Sve ove duboke stvari ovise o Samopromatranju. U Radu, transformacija iznad svega ovisi o Sa79

REBECCA NOTTINGHAM: ETVRTI PUT I EZOTERIJSKO KRANSTVO

mopromatranju. Ovaj proces, koji znai hotimino uzdizanje sebe do vieg stanja svijesti, mora se prakticirati nebrojeno mnogo puta da bi se izgradila nova psiholoka struktura koja e vam dati perspektivu razvijenog razumijevanja. Ukoliko ste sav Rad prakticirali ispravno, pojednostavljeni pregled procesa izgledao bi ovako: vi promatrate neto u sebi, Steenu Osobnost ili negativnu emociju koju osjeate i sada se mora promijeniti. Na promatranici ustrajnog Samopromatranja imate uporite s kojeg moete rei "To nisam ja" i osjetiti razdvajanje izmeu Promatrakog Ja i Ja Osobnosti. Definiranje ove distance izmeu Promatrakog Ja i Steene Osobnosti pomae u postizanju Unutarnje Odvojenosti. Nakon to ste promatrali odreene stvari i identificirali ih, i hotimino radite protiv njih, morat ete prakticirati Unutarnju Odvojenost i Unutarnju Tiinu, Usmjerenu Panju, unutarnji i vanjski Stop, Neidentifikaciju, i sve ideje Rada primijeniti na problem. Nakon to opetovano promatrate problem, i opetovano se odbijete identificirati s njim, on e se vremenom sve vie udaljavati od vas, sve dok ne izblijedi. Izgubit e snagu, zvuati uplje i lano. Uoit ete koji je Pogreni Rad povezan s vaom psihom, i posljedino sve vie biti u stanju rei tome "To nisam ja". Postupno e se problem na kojem radite rastvoriti u svjetlosti Razumijevanja i transcendirati. Obino je potrebno dugo vremena dok Samopromatranje postigne takve rezultate. Ali ponekad neki problem s kojim se borite naprosto nestane u trenu kad ste ga objektivno promotrili. Rezultati su u svim sluajevima isti. Vi ste slobodni i svjesniji Neidentificirani.

Neidentifikacija
Psiholoko stanje zvano Neidentifikacija u Radu je stanje nevezanosti, ne od ivota, nego od moi i utjecaja koje ivot ima nad vama. Razlika je vrlo suptilna. Nije rije o nemarenju za ivot uz neemocionalno odbacivanje njegovog znaaja. Rije je o transcendiranju vaih subjektivnih reakcija i prohtjeva od ivota u korist viih, svjesnijih emocija. Potreban je napor da bi se postigla samotranscendencija Neidentifikacije, ali ako postignete to stanje, ono je samo po sebi
80

4. PREDAVANJE

nenaporno. Ono je lagano jer nije vezano za teku, grubu energiju Negativnih Emocija. Osjeate se jasnijima jer iz vie perspektive svijesti moete vidjeti vie, moete vidjeti veze, razmjer i relativnost, a to vam donosi razumijevanje koje daje slobodu i mir. Istinski oblik ovog stanja mora se dosegnuti kroz razvijeno Razumijevanje. Razumijevanje ima snagu i moe graditi Svijest i stvoriti Neidentifikaciju. Ponekad moete uskoiti u privremenu nevezanost, bez razumijevanja koje prati razvoj trajnijeg stanja Neidentifikacije, ali pripazite da ne koristite ovu praksu za emocionalno-disocijativni bijeg. Takvo iskrivljenje prakse ne moe izgraditi nita. To znai promaivanje cilja prakse. Istinska Neidentifikacija je svjesna aktivnost, pa i ako je najvei dio napora injenje osobnosti pasivnom. Osobnost je uvijek najprije zaokupljena onim to misli da eli. Vi morate dosegnuti toku u kojoj neete zauvijek eljeti ono to mislite da elite, tako da umjesto toga moete eljeti Rad i ono to on nauava. injenje vlastite volje pasivnom na ovaj nain jest vrlo svjesna i hotimina aktivnost. Ona zahtijeva energiju i panju, i tu nije rije o pasivnom odustajanju od odgovornosti ili Savjesti. Krajnji i dostini rezultat je eljenje samo Boje Volje, to je u prirodi stanja Neidentifikacije.

Uitelji i kole
Rad je vrlo ist i jasan put, gdje su iskrenost, potenje i integritet od sutinske vanosti, a ispravan cilj je odreen od poetka. Intelektualne ideje Rada pretvaraju se u emocionalno razumijevanje kroz vau osobnu praksu. Sasvim je jasno da morate uiti od nekoga tko razumije ovaj put. Ne moete dobiti prave smjernice u Radu od nekoga tko samo zna o njemu. Mnogi ljudi temeljito poznavaju ideje etvrtog Puta, ali nemaju razvijeno razumijevanje nuno da ga pouavaju iz ispravnog kuta. Imati loeg uitelja u Radu, bio on beskrupulozni varalica ili tek netko bez razumijevanja, ozbiljno je opasna situacija koja moe otetiti ili ak osakatiti vau psihologiju, samo zato to se poduka vri bez Svijesti ili Razumijevanja i istinskog Cilja. Premda Sustav sadri velike intelektualne ideje koje moete prouavati i razmatrati sami za sebe, transformacijski osobni unutarnji rad apsolutno zahtijeva jedan na jedan, licem u lice rad s Uite81

REBECCA NOTTINGHAM: ETVRTI PUT I EZOTERIJSKO KRANSTVO

ljem. Napredni uenik pod vodstvom uitelja moe poduavati kozmologiju i osnovne prakse. Ali prepoznavanje vaih individualnih iskustava, prilagoavanje praksi, voenje kroz proces te stvari moraju doi od nekoga tko je postigao stupanj razvijenog Razumijevanja kroz svoje osobno iskustvo. Autentini Uitelj u Radu etvrtog Puta poduava iz ljubavi, kako bi ouvao Uenje i proslijedio ga drugima da bi nastavili s vlastitim rastom. Pravi Uitelj ne mora biti boansko bie, ak ne mora biti ni savren, ali za tu poziciju postoje neke prepoznatljive, provjerljive pretpostavke. Uitelj u Radu mora posjedovati osobni integritet i visoki standard Savjesti. Vi bi morali u njemu vidjeti primjerno ponaanje i Bie. Ono to vam Uitelj govori treba vas voditi k Razumijevanju. Smjernice koje dobijete trebale bi vas takoer odvesti dublje u Razumijevanje. Trebali bi biti u stanju verificirati rezultate primjene Uiteljevih uputa i osjeati rast nove kvalitete Bia. U tome se moda krije najvea potekoa. Iz glavnih grupa koje su potekle od Gurijeva, Uspenskog i Nicolla nisu proizali kvalificirani uitelji, jer je ovo Uenje jako iskrivljeno i udaljeno od svog cilja i konteksta od strane dananjih generacija uitelja i kola. Postoje brojne grupe, od malih konverzacijskih ili studijskih grupa do meunarodnih kola s tisuama lanova. Ali nema pravih uitelja. To znai ni pravih kola. Neupitno najbolja okolnost za susret s Radom i njegovo prakticiranje jest, ili bi bila, autentina kola. Ako ovaj put shvaate ozbiljno, vrlo je korisno biti povezan s drugim ozbiljnim uenicima. Moete uiti razmjenjujui iskustva i ujediniti svoje znanje i razumijevanje kroz raspravu, i moete meusobno verificirati kvalitetu vaeg uitelja. U ovom trenutku nema poznatih kola ili uitelja u tom smislu. U stvari, postoji puno beskrupuloznih pseudo-uitelja i prijetvornih grupa koji upotrebljavaju etvrti Put, ili prije zloupotrebljavaju za vlastitu korist, nimalo se ne obazirui na tetu koju ine. Oni koji su zainteresirani za slijeenje etvrtog Puta trebaju biti vrlo paljivi kada danas trae kolu. Pomno proitajte pisanja Gurijeva, Uspenskog i Nicolla, osobito Nicollove "Psiholoke komentare". Postavljajte mnogo pitanja. Budite voljni predati se Radu i potivati i cijeniti svog Uitelja bez odbacivanja trunke Prave Savjesti koja je ivua u Magnetnom Centru trunke koja zna da je Dobro iznad Istine. Zapamtite da je priroda Apsoluta Savreno Dobro i ne
82

4. PREDAVANJE

predajte se niemu to nije dobro. Ne dajte se uvjeriti da ete izgubiti Rad ako napustite neku odreenu grupu. Rad ne pripada koli. Va stvarni osobni Rad pripada vama i moete ga prakticirati biti u Radu bilo kad, bilo gdje. Rad je osmiljen tako da moete razviti trajnu sposobnost percepcije koja je va osobni Unutarnji Uitelj. To se naziva obitavanjem Duha Svetoga. - kraj -

83