You are on page 1of 18

help with a fanuc oi-tc live tooling -------------------------------------------------------------------------------G83 X(U)_ C(H)_ Z(W)_ R_ P_ Q_ F_ K_ M_ ; X_ Z_ R_ P_ Q_ F_ K_ M_ C_ or Z_ C_ : Hole position data or X_ : The distance

from point R to the bottom of the hole : The distance from the initial level to point R level : Dwell time at the bottom of a hole : Depth of cut for each cutting feed : Cutting feedrate : Number of repeats (When it is needed) : M code for C-axis clamp (When it is needed.)

Sample Program: M51 ; Setting C-axis index mode ON M3 S2000 ; Rotating the drill G00 X50.0 C0.0 ; Positioning the drill along the X- and C-axes G83 Z-40.0 R-5.0 Q5000 F5.0 M31 ; Drilling hole 1 C90.0 Q5000 M31 ; Drilling hole 2 C180.0 Q5000 M31 ; Drilling hole 3 C270.0 Q5000 M31 ; Drilling hole 4 G80 M05 ; Canceling the drilling cycle and stopping drill rotation M50 ; Setting C-axis index mode off Hope this will help you ------------------------------------

MANUEL TAKIM SIFIRLAMA Propun bir ekilde indirilmesinin sakncal veya tehlikeli olduu durumlarda kullanlr. Bunun iin; a.) Mode Select manuel ksma (X10) alnr. b.) Kesici takm Z ekseninde i parasna temas ettirilir. c.) Z0 yazlr. d.) Ekran zerinde kan komutlardan MEASURE tuuna baslr. e.) Z deeri atanm olur. f.) X ekseninde i parasna temas ettirilir. g.) paras ap yazlr. rnein X150 gibi h.) MEASURE tuuna baslr ve X deeri atanm olur. *********************

* TAKIM SIFIRLAMA * X EKSEN REFERANSA GNDERLR. -MODE `ZERO RETURN` A ALINIR. + X BUTONUNA DURUNCAYA KADAR BASILIR. LME KOLU NECE ZAMAN AYAKLARA ARPMAYACAK EKLDE AYARLANIR. SIFIRLANACAK TAKIM AIRILIR. KLAVYENN SAINDAK LME KOLU BUTONUNA BASILIR. MODE X 100 KONUMUNA ALINIR TAKIM LME PROBUNUN ORTASINA 0.5 mm VEYA 1mm KADAR YAKLAT IRILIR. MODE JOG KONUMUNA ALINIR. FEEDRATE OVERDE BUTONU % 30 `ALINIR. +X, +Z, -X, -Z YN BUTONLARIYLA TAKIM PROBA YAKLATIRILIR YEL IIK KIRMIZI YA DNNCE TAK SIFIRLANMI OLUR X EKSEN TEKRAR REFERANSA GNDERLR SIFIRLANACAK BTN TAKIMLAR BU EKLDE AIRILIP SIFIRLANIR LEM BTTKTEN SONRA TAKIM SIFIRLAMA KOLU BUTONUNA BASIP KOLU KALDIRIRIZ

PARASI SIFIRLAMA DAHA NCE SIFIRLANMI UYGUN BR TAKIM AIRILIR AYNAYA BR MKTAR DEVR VERLR MODE X 100 DE TAMBUR LE PARASINA YAKLATIRILIR X10 DA BR MKTAR TALA KALDIRILIR KLAVYENN SAINDAK WORKSHIFT BUTONU LE SIFIRLAMA SAYFASI AILIR BU TUUN YANINDAK BUTONA BASARAK PARASINI SIFIRLARIZ SONRA WORK SHIFT BUTONUNA BASARAK SAYFAYI KAPATIRIZ MODE X 100 DE PARASINDAN UZAKLAILIR

TAKIMLARI PARASINDAN SIFIRLAMA NCELKLE AYNADAK PARANIN PARA SIFIRI DAHA NCE SIFIRLI OLAN BR TAKIMLA TESPT ED LR YADA Z0 DEERNDEN ALINDAN DZLENR YEN TAKILAN TAKIM AIRILIR AYNAYA BRAZ DEVR VERLR VE TAKIM PARASININ ALNINA DEYDRLR OFFSET TE SIFIRLAYACAIMIZ TAKIMIN ZERNE CURSR` GETRRZ Z 0 YAZILIR EKRANIN ALTINDA K ``MEASUR`` TUUNA BASILIR AP N TAKIMLA PARASI ZERNDEN TALA ALINIR VE APTA HAREKET ETTRLMEDEN GER EKL ........ (LLEN DEER) YAZILIR EKRANIN ALTINDAK ``MEASUR`` A BASILIR HAFIZADAK BR PRORAMI AIRMAK MODE `EDT` E ALINIR PROG TUUNA BASILIR DIR TUUNA BASILIR EKRANDA AIRILACAK PRORAM BULUNUR `O`............. PRORAM NUMARASI YAZILIR EKRANIN ALTIN DAK `O SRH ` TUUNA BASILIR YEN PRORAM YAZMA YUKARIDAK LK 3 MADDE AYNEN YAPILIR HAFIZADA OLMAYAN BR NUMARA YAZILIR `NSERT + EOB ` TULARINA BASILIR PRORAM KOPYALAMA MODE EDT E ALINIR PROG TUUNA BASILIR OPRT + SA OK + EX EDT + COPY + ALL TULARINA BASILIR HAFIZADA OLMAYAN PRORAM NUMARASI YAZILIR `NPUT + EXEC E BASILIR YAPILAN PRORAMI GRAFKTE KONTROL ETME MODE MEM KONUMUNA ALINIR CSTM/GR TUUNA BASILIR GRAFK IKMAZSA GRAPH TUUNA BASILIR OPRT+HEAD+ERASE+EXEL E BASILIR PRORAMA SM YAZMA MODE EDT EALINIR VE RESET E BASILIR OPRT YE BASILIR SA OK 2 KERE BASILIR ( C EXT ) TUUNA BASILIR PARANTEZ AILIR PRORAM SM YAZILIR PARANTEZ KAPATILIR NSERT E BASILIR PRORAM SLME MODE EDTE ALINIR PRORAM NO SU YAZILIR delete YE BASILIR , EN OK KULLANILAN M KODLARI M0 = TEZGAH DURDURMA

M01 = STEE BALI DURMA M3 = AYNA NIN SAAT YNNDE DNMES M4 = AYNANIN SAAT YN TERSNE DNMES M8 = SUYU A M9 = SUYU KAPAT M10 = AYNAYI A M11 = AYNAYI KAPAT M14 = PUNTA YI BAS M15 = PUNTAYI EK M30 = PRORAM SONU BAA DN M5 = AYNAYI DURDUR EN OK KULLANILAN G KOTLARI G0 = DOGRUSAL BOTA HIZLI HAREKET G01=DOGRUSAL KESME HAREKET HIZINI F KOMUTUYLA BELRTRZ G2 = DARESEL KESME LEM G3 = DARESEL KESME LEM G4 = BEKLEME G50-G96 = DEVR SINIRLANDIRMASI SABT KESME HIZI G97 = SABT DEVR G76 - G92 D EKME G71 = Z YNNDE BOALTMA G72 = X YNNDE BOALTMA C1 = PAH KIRMA MATKAP VE UDRLLERN SIFIRLANMASI Z DEER SIFIRLAMA KOLU LE YAPILIR X DEER SE -330.000 YAZILARAK NPUT A BASILIR TAKIM U TELAFS OFS/SET + EKRANDAK OFSSET + WEAR TUUNA BASILIR AP N X E BOY N Z YE GELNR RNEK:-0.2 YAZILIR VE +NPUTA BASILIR KONVEYR ZAMAN AYARI MODE MDI YA ALINIR SYSTEM+PMCPRM+TIMER+T028 E GELNR T028 = ALIMA ZAMANI T030= BEKLEME SRESDR STENLEN ZAMAN YAZILIR (60000)1 DK. NPUT A BASILIR

PARA ADED GRME MODE MDI YA ALINIR OFSSET + SETTNG + YAPILACAK PARA MKTARI (PARTS REQUIRED)=BU SAYIYA ULAIN CA KAZ EDER PARTS COUNT =YAPILAN PARA ADED YAZILIR PARA ZAMANINI GREBLMEK N (POS) TUUNA BASILIR PARANIN TOPLAM SAYISINI SIFIRLAMAK N (MDI) DA (OFFSET)+(SETTNG) CURSOR LE 6712 YE GEL O(SIFIR) YAZ MPUT A BAS AYNAYI TEN VE DITAN SIKMA (OFF/SET)+SAG OK TUU +(OPR) ALT TUA BASARAK CURSOR` (CHUCK IO)`A GETRRZ. SAG VE SOL OK TULARI LE OFF YADA ON `DAN BRN SEERZ SYAH NOKTA OFF YNNDE KEN TEN SIKMA ON YNNDE KEN DITAN SIKMA OLUR. G 90` A RNEK POROGRAM G90 = DI AP EVRM G90=GO X 100 Z2 X98 X96 X94 X92 GB

MANUEL PUNTA TAIMA X EKSEN REFERANS GNDERLR. MODE (JOG-RAPD VEYA ZERO RETURN)`A ALINIR. MODE YE BASILARAK PUNTA MODU AILIR. +Z YE BASILARAK TARET PUNTA HZASINA GETRLR. PUNTA PM LER BUTONUNA BASILARAK PM TAKILIR. MODE X100 TAMBUR LE PUNTA Z YNNE BIRAKILACAK YERE TAINIR. PUNTA PM GER TUUNA BASILARAK PUNTA PM GER EKLR. MODEYE BASILARAK PUNTA MODU KAPATILIR. PUNTAYI OTOMATK TAIMA NCE PUNTA BIRAKILACAK YER MANUEL OLARAK SELR (POS)+(ALL) SAYFASINDAK (MACHNE) DEGERNDEK Z DEGERN NOT EDERZ. MODE MDI`DA (PROG)+(MDI) M60 V......(VE) YAZAN YERE NOT ETTGMZ DEGER YAZARIZ. (EOB)+(NSERT9 START (CYHCLE START) BASARIZ. G71 KODU(Z YNNDE BOALTMA) G 71 U2 R1 R G71 P Q U05 W0.1 F0.2 RNEK POROGRAM 01234 G97 M3 S1000 T0101 GOX80 Z2 M8 G71 U2 R1 G71 P10 Q20 U05 W0.1 F.0.2 N10 GO X0 Z2 G1 X0 Z2 G1 X0 Z0 F0.3 X30 Z-15 X40 Z-15 Z-35 X50 Z-45 X60 Z-65 N20 X70 G0X150 Z200 M9 M5 M30 U2=YARI APTA KALDIRACAGI TALA MKTARI R1=TALA KALDIRDIGI YZEYDEN GER EKLME MKRARI P= PARA FORMUNUN LK BALAYACAGI SATIR NUMARASI(P10) Q= PARA FORMUNUN BTTG SATIR NUMARASI (Q20) U= FN TAKIMA APTA BIRAKILACAK TALA MKTARI (U0.5) W=FN TAKIMA ALINDA BIRAKILACAK TALA MKTARI (0.1) F= LERLEME HIZI N=SATIR NUMARASI G70=FN (G71`DEK P;QDEGERLERN OKUR.) (G70 P10 Q20 F0.2) D EKME PROGRAMI BRNC YNTEM T0101 G97 M3 S1000 G0X42 Z3 G92X39.5Z-45F0.15 X39.25 X39 X38.75 X38.50 X38.25

G0X150 Z200 M9 KNC YNTEM T0101 G97 M3 S1000 G0 X42 Z3 G76 P01 00 60 Q100 G76 X38.25 Z-45 P1250 Q300 F1.5 P01=FN PASOYU TEKRARLAMA SAYISI 00= D SONUNDAK PAH MKTARI 00 YOK DEMEKTR. 60= U AISI METRKTE 60 WDWORD`DA 55 ( STANDART) Q100=FNE BIRAKILACAK TALA MKTARI X38.25=D DB API Z-45= D BOYU P1250=TEK TARAFLI D YKSEKLG YAN 1.25 MKRON CNSNDEN YAZILII Q300= HER SETNDE KALDIRACAGI TALA MKTARI 0.3 MKRON CNSNDEN 300 DYE YAZILIR F1.5= ADIM NOT=EKLECEK D WDWORD SE 1 NC DEK D SAYISINI ELE ALIRIZ. RNEGN 11 D OLSUN 1NC= 25.4MM25.4%11= 2.309 BURADA F DEGER YAN HATVE 2.309 OLARAK YAZILIR. KONK D EKME G92 X20 Z-30 R-1 F1.8 BURADA R DEGER + SE DN BALAGITAN SONUNA API R`DEK DEGERN 2 KATI KADAR DRR R DEGER - SE DN SONUNDAN BALANGICINA GRE APINI BYLTR. KONK TORNALAMA BYLE BR PARADA KONGN BYK APINI BLYORUZ KONGN BOYUNUDA BLYORUZ AMA KONGN KK OLAN APINI BLMYORUZ AISI BELL SE PROGRAM SYLE YAZILIR. T0101 G97 M3 S1000 G0 X30 Z0 G1 Z-36 A3 U-1 G0 Z10 G0 X150 Z200 T....... G97....... G0 X0 Z0 G1 X50 X55 A-30 Z-40 X70 G0 X150 Z-200 NEML NOTLAR NOT=MATKAPDA DELK DELERKEN GENELDE 600 DEVR F 0.08 DEGER VERLR. UDRLDE SE F=0.1 === 0.12=== 0.15 DEVR SE 1000 YAZILIR. NOT=FT TARAFLI PARA LERKEN PARA SIFIRINI KAYDIRMAK N YAN 41.6 GELYOR 42.0 OLMASINI STYORSAK (OFF/SET) + (OFSET)+ SOL OK TUU + SAG OK TUU K DEFA BAS + WSHFT -0.2 YAZILIR + (MPUT) BAS. NOT=RADS (KAPLN N) RNEK R DEGER VERLR. NOT=AYAK TORNALARKEN U VE W DEGERN SIFIRLAMAK N MDI MODUNDA TORNA YAPILACAK TAKIM OKUTULUR MDI` A AL RNEK= T0101 YAZ EOB+NSERT+START TAKIM OKUTULDUKTAN SONRA (POS)+(POS)+(REL)+(ORGN)` BASILIR. U VEYA W SIFIRLANMI OLUR. NOT=X YNNDE BOALMA YAPILMAK STENYORSA BUNUN KODU G72 DR. G71 ORANLARI AYNEN VERLR. NOT=PROGRAM NDE TAKIM VE RADS TELAFS :G41 VE G42 KULLANILMIYORSA PARA ZERNDEK RADSLERDE ,RADS DI BKEY SE TAKIM UCU RADS KADAR ( GENELDE TAKIM ULARI YAN ELMAS LARDA 0.8 RADS VARDIR.) + LAVE EDLR.

DYELMK DI BKEY OLAN 2 RADS STENYORSA 2.8 OLARAK GRERSEK G42 KODUNA GEREK DUYULMAYACAKTIR. BKEY RADSTE SE- IKARTILIR. YAN 2 RADS STENYORSA G41 KODU KULLANILMADAN 2 DEGERNDEN 0.8 IKARILARAK 1.2 YAZILIR NOT=12MM MATKAP LE 700 DEVR F0.26 LERLEME HIZI VERLR 16MM LE 600 DEVR F0.26 LERLEME 20MM LE 400 DEVR F0.22 LERLEME 25MM LE 400 DEVR F0.18 HAFIZA KARTI YERLETRME 1-ofs/set + setting sayfas alr 2-I / 0 chancel deki rakamn 4 olmas gerekir deilse 4 yaplr 3-makine kapatlr 4-hafza kart yerletirilir 5-EDT konumuna alnr 6-PROG + sa ok + card dmesine baslarak kartn iindeki grntlenir

MAKNADAN HAFIZA KARTINA PRORAM ATMA ----------EDT e alnr PROG + DIR + proram numaras + sa ok + PUNC + EXEC =proram ykl r HAFIZA KARTINDAK PRORAMI SLME OPRT + delete + SIRA NO + F SET + EXEC MAKNA DAK PRORAMIN TAMAMINI HAFIZA KARTINA YKLEMEK N EDIT + PROG + DIR + O - 9999 YAZILIR + PUNCH + EXEC HAFIZA KARTINDAK PRORAMI MAKNAYA ATMA CART + OPRT + F READ + FILE NO +F SET + PROGRAM NO + O SET+ EXEC SERVO MOTOR SICAKLIKLARI DGNOS sayfasnda 308 ve 309 nolu parametreler EKRAN KORUYUCU System +param+3123+no srh 1 olarak ayarlanrsa 1akika sonra ekran koruyucu devreye girer AILI MESAJI MDI da ofs/set+parameter wrte 1yaplr. system + 8940 + no srh + parameter manuel kitabnn arka sayfasn daki harf kodlar giri lir.

PUNTA REFERANSINI DETRMEK N system+pmc+prm+keeprelay+K 30 a gelinir.sondan ikinci satr 1 yaplr.+tambur ile z ek seni punta hizasna yaklak olarak getirilir.punta pimi ileriye srlr.tambur ile pim yer ne oturtulur.+1 yaplan K 30 tekrar 0 yaplr. ve ilem bitirilir. Puroram da punta almyor ise 9020 nolu prorama baklr punta basldnda (A5) alarm sensrlerine baklr. KAPLN KONKLK HESABININ FORML L =1/8 = X D - X = KONN KK API L = KONN UZUNLUU 1/8 = KONN AISI D = KONN BYK API X = BLNMEYEN OLARAK KULLANILDI L / 1/8 = X 11.5 / 1/8 =1.437 D - X = ? 9.750 - 1.437 = 8.313 DEVR FORML N = DEVR (sabit) (kalemcinin verdii deer)

1000 x Vc N = -----------------------------------3.14 x Dc (ap), rnek : 100 mm ap iin 1000 x 210 n = -------------------------- n = 670 devir 3.14 x 100 X EKSENNN KAMASINI SIKMAK N Tezgahn arka tarafndan gevetip n tarafndan sklr. NOT : Pompa kaplinlerde pompa derinlii iin ; 0.5 mm iin 0.07 x e ofset verilir 1 mm iin 0.14 x e ofset verilir KLAVUZ EKMEYE RNEK G 97 S200 M3; G0 X0. Z5. M8; M29 S200; G84 Z - KLAVUZ BOYU F1. G0 X100. Z100.; KOMPRATR LE HASSASLIK LM T0606; G28 U0.; G4 X1.; G98; G1 X62. F500; G4X1.; G28 U0.; G99;

AP VE DI APTAK L KAIKLIKLARINI AYARLAMAK N 5015 NOLU AP PARAMETRES NE BAKILIR 5016 NOLU DI AP PARAMETRESNE BAKILIR DELK N LERKEN X N ;Delik dar ise rnein 0.01(yzde bir) yazlr.Delik bol ise -0 SERVO MOTOR VDALI ML BOLUU ALMAK N SYSTEM + PARAM + 1851 + NO SRH + STENLEN DEER YAZILIR VE NPUT A BASILIR. NOT : TARET i yerin den karmak iin feed hold butonu ile ccw-cw stop butonuna ayn and a baslr TARET i yerine oturtmak iin reset e baslr CNC DE KULLANILAN KALEM ETLER VE NUMARALARI 1-WNMG 8R. 2-DNMG 8R. 3-DNMG 12R. 4-WCMT 080412 5-WCMX 080412 6-WCMX 050308 7-WCMT 06T304 8-WCMX 040208 9-WCMX 06T308 10-WCMT 040204 11-DCMT 11T308 12-DCMT 070204 13-CCMT 060204 14-VCMT 160408 15-MGMN 500 ****************************

sana 50ye 50 br karenn etrafn dolanyorum TAKIM CAPI ONEMLI 20MM FREZE ILE YAPTIM BRDE OFSETE TAKIM YARI CAPINI YAZMAYI UNUMA KOLAY GELSN 4T1M6 G0G90X-50Y-50 S1909M3 G0G43H1Z5 G1Z-25F500 G41D1X-25.Y-25M8 Y25. X25. Y-25. X-25. G0G40Y-50X-50 G0Z100M9 N132G91G28Z0. M30 ***************************** fanuc dnc prog 2 Resimdeki ayarlar ksmna girebilmek iin Klavyeden {F1} basyoruz. Srasyla Com Portumuzu seip Veri hz, Veri bitleri ve Dur Bitlerini belirliyoruz. Bu ayarlar farkllk gsterir. Benim tecrbelirim. Muhtemel COM 1 Portundan balanyorsunuzdur. Bu portu Donanm zeliklerindende grebilirsiniz.

Ksa mesafe kablo balants iin Bound Rate : 9600 Uzun mesafe kablo iin :19200 Olarak ayarlanyor. Balant ekline gre f rklklar gsterir. Eer veri aktarmn balatabilmiseniz bunu deneyerek bulabilirsiniz. T erimden yol karak yava hzda muhtemel veriler gelmeyecek hzlda ise anlamsz karakterle oluakt Data Bits 8 / 1 yada 7/2 olur. CNC Tel Erozyonlarda 8/1 ounlukluktadr. Databits aktarlan her karaktere verilerin bit dir. ( 8 Bitlik; Kara kutu oyun kon solundan bilirsiniz )

Stop Bits : Anlald gibi veri aktarmnda bir soluk alp karakterleri ayracak deerdir

Manuel varsa fazlasyla yardm olur. Bu deerler veri aktarmn anlmal klan deerlerdir kdirde tezgahata input output alarmi belirir.

Parity ( Elik) : ift Tek yada Boluk olarak seebileceimiz bu zelliin aklamasn sor ndowsdan dinliyoruz. ****************************** Progranlamanin Temeli ISO G-Kod Sistemine dayanir. ISO G-Kod sistemi ASCII (Amer ican Standart Code for information Interchange ) esasina gre ISO,EIA VE DIN gibi ayni kod ierikli sisteme dayanir. Aslinda programlama dili ne olursa olsun (apt,cam vs.) iso g-kodu sistemi baz al inir., Iso (G-Kodu Sistemi) ISO KOD sistemine dayanan bir program; -Programin adini temsil eden program numarasi -Programi oluturan ve satir eklinde bloklar -Bloklari oluturan kelimelerden meydana gelir. :001 Programin Adi (Numarasi)

N01 G90 G21 G40; 1.Blok N05 G00 X45 Z1 T01; 2.blok N10 G01 Z-20 F 200 S500 M06; 3.Blok ... N40 G00 G40 X150 Z40; 8.Blok N45 M02; Program Sonu Blogu Proagramin adi yukarida gsterildigi gibi bir sayidan oluur.ve programin numarasini belirtir. Sayinin ISOya gre (Smile iareti EIAya gre O harfi,Sinmetrikde % iareti kon ur. Sayilar 1 den 9999a kadar drt dijitten oluabilir. Bloklarin esasini oluturan bloklar satir eklindedir.Bloklara gre takym dogrusal yad a egrisel i yapar. Y? mili aly?yr veya durur.Kesme hizi ve ilerleme hizi tayin edi lir.Her blokun bainda bir blok numarasi N ve ondan sonra bir sayidir.rne?in N01,N0 5 gibi... Bloklar rnegin N01, G90, X30,F200 vb. kelimelerden oluur.Kelimeler esasen komuttur . N Blok numarasi (1...9999) G Hazirlik fonksiyonu (0...99) X,Y,Z,A,B,C Dogrusal ve dnme eksenlerinin kordinatlari (+- 99999,999) I,J,K Yay merkezinin kordinatlari (+-99999,999) F ilerleme hizi (1...100,000 mm/dk) (0.01...0.5mm/dk) S kesme hizi (0...9999) T takim numarasi (0...99) M Yardimci fonksiyonu (0...99) Bloklarin Yapisi: G00 Konumlama (abuk Hareket) G01 Dogrusal ilerleme G02 Dairesel ilerleme (saat ibrelerine dogru) G03 Dairesel ilerleme (saat ibrelerine ters ynde) G04 geici durma G17 XY Dzleminin Seimi G18 ZX Dzleminin seimi G19 YZ Dzleminin Seimi G20 Boyutlar in G21 Boyutlar mm

G33 Vida ama G40 Takim Telafisi iptal G41 Takim yariapinin veya u yariapinin sol telafisi G42 Takym yariapinin veya u yariapinin sag telafisi G50 Kesme hizi sinirlandirmasi iin kullanilir G53 Sifir kaydirmanin iptali G54...G57 Sifir kaydirmanin seimi G70...G79 Tornalamada tekrarlanan ilemlerin seimi iin kullanilir. G80 Delmede tekrarlanan ilemlerin iptali G81 Matkapla birok deligi delme G82 Delik dibinde durma ile matkapla bir ok deligi delme G83 Birden fazla pasoda matkapla bir ok delik delme G84 Bir ok delikte vida ama G85 Borverg ile bir ok delik ileme G90 Mutlak kordinat sisteminde programlama G96 Kesme hizinin (S) m/dk olarak verilmesi G97 Kesmehizinin(S) dev/dk (rpm) olarak verilmesi G98 ilerleme hizinin (F) mm/dk olarak verilmesi G99 ilerleme hizinin (F) mm/dev olarak verilmesi rnek: N10 G00 X200 Y140; Burada takim 45 derecelik dogru zerinde hareket eder ve X eksenine parelel bir ha reketle verilen noktaya varir. N20 G02 X200 Y140 R130 F200; Merkezi saat ibrelerine ters ynde F:200mm/dk ile verilen kordinat noktasyna harek et eder. Yardimci Fonksiyonlar(M Kodu) Bu kod i milinin dnmesi yada durmasi kesme sivisinin ailmasi,kapanmasi-Programyn du rmasi gibi anlamlara gelir. M kodlari modaldir.Bir kez yazildiktan sonra iptal kodu gelinceye kadar geerlidir . M00 Programin geici olarak durmasi

M01 Programin istek zerine kontrol panosundan elle durdurulmasi M03 Programin tekrar batan balamak zere sona ermesi M04 i milinin saat ibrelerine ters ynde dnmesi M05 i milinin durmasi M06 Takim Degitirme M07,08 Kesme sivisinin ailmasi M09 Kesme sivisinin a kapanmasi M13 I milinin saat ibrelerine gre dnmesi ve kesme sivisinin ailmasi M14 I milinin saat ibrelerine ters ynde dnmesi ve kesme sivisinin ailmasi M03 : mili saat ibresi ynnde dn (CW). M04 : mili saat ibresinin ters ynnde dn (CCW). M30 : Programin tekrar batan balamak zere sona ermesi ********************

2 Axis Milling: CNC FrezeTezgahnda ayn anda XY, XZ veya YZ eksenleri hareket eder. nc eksen hareketi ardndan gelir . rnek Delik delme, klavuz ekme, sabit derinliklerd ep boaltma. 4th/5th axis milling, position only 2 Axis Turning (Lathe): 2 Eksen standart torna. Burada XZ eksenlerinde hareket v ardr. Tornada X ekseni ap, Z ekseni ise parann boyuna olan hareketi temsil eder. 3 Axis Milling: 2 eksen harekete ilave olarak ayn anda XYZ eksenleri hareket edeb ilir. rnek vida takm ile helisel hareket ile erkek veya dii vida ama.

4 Axis Turning (Lathe): 4 Eksen torna olarak adlandran bu tr tezgahlarda, torna ay nasna balanan paray ayn anda iki takm birden keser. Her bir takm karlkl duran ay baldr ve taretler senkronize olarak alr.

4th/5th axis milling, position only: 4. ve 5. eksenlerde tezgah tablasnn veya i mil inin dneme hareketidir. X ekseni etrafnda dnme A, Y ekseni Etrafnda dnme B, Z ekseni etrafnda dnme C olarak adlandrlr. Bu tr tezgahlarda tezgah istenilen a konumuna gel n sonra XYZ eksenlerinde kesme ilemi balar. 5 axis milling, full contouring: Tezgahn ayn anda 5 ekseninin birden hareket edebi lme yeteneidir. Bu hareketlerin tamam i milinden olabilecei gibi, i mili ve tabladan beraberce olabilir. 5 axis milling, full contouring Adaptive Feedrate: lerleme deerinin belirli ileme konumlarnda otomatik olarak azalma s veya artmas

AFR (Automatic Feature Recognition): CAD sistemlerinde modellenip CAM sistemleri nde alan kat modeller zerindeki delik, cep, knt gibi unsurlarn alglanmas ve bu u nde otomatik takm yolu oluturulmas

B axis Machining (Lathe): C&Y eksen zellikli tornada canl freze aksnn bal bulunduu in ayn zamanda asal olarak hareket edebilmesidir. Belirtilen bu harekete ilave olar ak bu tr tezgahlarda paralar tek balamada ileyebilmek iin "Sub-Spindle" olarak adland

n ve Z ekseninde ileri geri hareket edebilen bir kar ayna bulunur. B axis Machining (Lathe) Ballnose: Kresel ulu parmak freze

Block Skip/Slash Delete: CNC program iinde baz satrlar tezgah dikkate almadan alabil i iin satr balarna "/" iareti koyulur Boring: Hasas Delik ileme CAM: Computer Aided Manufacturing, Bilgisayar Destekli malat

C&Y Axis Turning (Lathe): Standart 2 eksen torna zelliklerine ilave olarak i milin in belirli alara kendini konumlayabilmesi C eksenidir. Y ekseni ise taret zerine ta klabilen canl freze aks (freze aks dnyor) ile silindirik para zerinde frezeleme Center Drill: Punta Matkab B axis Machining (Lathe) Chipbreak Drilling: Matkap ile delik delerken, matkab belirli derinliklerde durd urularak tala krlmas salanr Chuck: Torna Aynas

Climb Milling: E ynl frezeleme . Kesici takm saat ynnde dnerken kesme sola doru yap

CMM (Coordinat Measuring Machine): Para lmlerinde ve tersine mhendislik ilemlerinde k llanlan 3 boyutlu kordinat lm cihaz. CNC (Computer Numerical Control): Bilgisayarl saysal kontrol

Constant Surface Speed: Aln Tornalama ileminde deiken devir ile ileme yntemi. Sabit k sme hzn salamak iin tornalam esnasnda parann byk apndan kk apna doru devi plr.

C&Y Axis Turning (Lathe) Conventional Milling: Zt ynl frezeleme. Kesici takm saat ynnde dnerken kesme saa do . Coolant: Soutma Suyu Counterbore (C'BORE): Dz Hava Countersink (C'SINK): Konik Hava Cusp/Scallop Height: Prz ykseklii Cycle: CNC tezgaha ait evrimlere verilen genel ad. rnek Delik Delme evrimi Datum Shift: Sfr noktas kaydrma Depth of cut / Cut Increment: Z ekseninde kesme paso derinlii Drilling: Delik Delme Dwell: CNC tezgahlarda belirli evrimlerde verilen bekleme Sresi

Endmill: Parmak Freze Flowline Machining Engraving: CNC tezgahlarda kalplar zerine para no, firma ad vs. gibi yaz yazma ilemi Feed: lerleme dev/dak (freze) veya mm/dev (torna) Finishing: nce tala ile ileme, son lye getirme pasosu

Flowline Machining: CAM sisteminde oluturulan takm yolunun parann ekline gre kendini yarlamas Gouge Checking: CAM sisteminde oluan takm yolunun parada istenmeyen yerlere girmesi nin engellenmesi. Sanayide kullanlan ad "Dalma Kontrol" Grooving: Silindir etrafna kanal ama (r:segman kanal) Helical Milling Helical Milling: Helisel hareketli takm yolu

High Speed Machining /HSM: Yksek devirli tezgahlarda, dk kesme pasosunda yksek hzda k sme teknii. Yksek ilerlemelerde kesme ilemi esnasnda CAM sisteminde oluturulan takm y llarnn yksek kesikin dn hareketleri iermemesi gerekir.

Knowledge Base machining /Strategy Mananger: CAM yazlmna, sklkla kullanlabilecek oper syonlar retilir, daha sonra bu operasyonlara ihtiya duyulduunda birka tklama ile tak ollar ksa srede oluturulur

Materilas Library: CAM yazlmnda malzeme trne gre kesme parametrelerini (devir ve iler eme) alabileceiniz veri taban. Milling: Frezeleme Mold and Die: Plastik Enjeksiyon, Dvme, Dkm Kalpl Nesting: ac-plaka kesimlerinde kesilecek olan para geometrisinin plaka zerine en az fire verecek ekilde yerletirilmesi.

NURBS Output: Bu zellie sahip CAM sistemleri ile oluturulan takm yollar ile yksek yz kalitesi, daha ksa CNC program elde edilir. Fanuc ve Heidenhein kontrol niteleri ii n oluturulmu iki rnek CNC programn bir ksm: Fanuc: N0100 G05 P10000 N0110 G06.2 P4 K0. X-1.6953 Y-.75 Z-.2358 N0120 K0. X-1.6544 Z-.2313

N0130 N0140 N0150 N0160

K0. X-1.5752 Z-.2225 K0. X-1.4053 Z-.2067 K.0313 X-1.3031 Z-.1982 K.0781 X-1.1215 Z-.1847

Heidenhein: L X-1.695 Z-.236 SPL X-1.587 Y-.75 Z-.224 K3X-.0135 K2X.013 K1X-.108 K3Y0. K2Y0. K1Y0. K3Z-.0012 K2Z.0005 K1Z-.0111 SPL X-1.418 Y-.75 Z-.208 K3X.0224 K2X-.0381 K1X-.1531 K3Y0. K2Y0. K1Y0. K3Z.0018 K2Z-.0041 K1Z-.0137 SPL X-1.277 Y-.75 Z-.196 K3X-.026 K2X.04 K1X-.155 K3Y0. K2Y0. K1Y0. K3Z-.0022 K2Z.0024 K1Z-.0119 SPL X-1.164 Y-.75 Z-.188 K3X.0084 K2X-.0073 K1X-.1138 K3Y0. K2Y0. K1Y0. K3Z.0007 K2Z-.001 K1Z-.008 Paralel Lace: XY dzleminde sabit paso geniliinde birbirine paralel hareketler ile k esme yntemi.

Parting Line Calculation Parting Line Calculation: Kalp ayrma hatlar ve yzeylerinin tespit edilmesi Peck Drilling: Kademeli delik delme. Sanayide kullanlan terim "gagalama"

Pencil Milling: lenecek para zerindeki keler tesbit edilerek sadece kelerin zerind olu oluturma.

Plunge Roughing: Kaba tala kaldrma ileminde, boaltlacak blgelerin matkap ile rtlm

Point Cloud: Nokta bulutu, 3 boyutlu kordinat lm tezgahndan alnan XYZ formatnda nokta kordinatlar.

Post Processor: CAM yazlmlarnn oluturduu takm yollarn CNC tezgahn anlayaca kodl yazlm. Production Machining: Seri malat Radius Compansation: ap Telafisi Reaming: Raybalama

Rest Milling: Bir nceki kesici takmn giremedii yerlerin daha kk bir takm ile otomat arak ilenmesi Roughing: Kaba tala ile ileme

Speed: Hz mm/dak Spindle: mili/Torna Aynas Stepover: Kesici takmn XY dzlemindeki kesme paso genilii Subroutine: CNC program iinde birbirini tekrar eden hareketler iin alt programlarn kullanlmas

Swiss Type Lathe: Kk ve karmak paralarn seri olarak imal edilmesini salayan torna t lardr. Bu tr tezgahlarda para tutucu, para itici gibi ilave mekanizmalar vardr ve ser retim amac ile kullanlrlar. Sanayide kullanlan ad "revolver torna" Tailstock: Torna Puntas Tap: Klavuz Tapping: CNC frezede klavuz ekilmesi

Thread Milling Thread Milling: CNC frezede di tara takm ile silindir etrafna helisel hareketler ile di almas Threading (Lathe): CNC tornda vida ekilmesi Tombstone Machining: 4 eksenli CNC Yatay Frezelerde (Bohrwerk) kp eklindeki balama tablas zerine balanm paralarn ilenmesi. Tool Customization: zel form freze/ torna takm tanmlama

Tool Holder Collision Check: CAM programlar takm yolu olutururken kesici takm arpma k ontrol yaplr, buna ilave olarak takm tutucusunun da arpma kontrol yaplmas gerekli o urumlarda bu zellik kullanlr. Tool Length Offset: Takm boy telafisi

Tool Library: Standart Freze ve torna kesici takmlarnn hazr olarak bulunduu takm kt si

Toolpath verification Toolchange: Takm Deitirme

Toolpath verification: CAM yazlmndan kan CNC kodlarn tezgahta kullanmadan nce bilgis rda simlasyonun yaplmas.

Trochoidal Milling: Kaba tala boaltma ileminde takm zerine binen ykleri azaltmak iin km apnn tamam paraya dalmadan ileme yntemi. Turning: Tornalama Wire EDM: Tel erezyon. Z Level Milling: Z ekseninde paso derinlikleri verilerek kaba/hassas ileme strate jis Resimli ierik iin .... http://www.turkcadcam.net/rapor/cam-terimleri/index.html ************* ornek-torna jpeg resminin Program: G90; G54; G0X100.Z200.; T0101; M3S1000; G71U4R1; G71 P100 Q200 Ul W0.5 F0.2; N100; G1 X0. Z-2. F0.3; G1 X16. F0.2; G1 X20. Z-4. F0.2; G1 Z-27.5 F0.2; G3 X28. Z-35. R4 F0.2; G1 Z-42. F0.2; G2X48.Z-52. R10. F0.2; G3X58.Z-57.R5.F0.2; G1X60.Z-59.F0.2; G1 Z-65. F0.2; N190; G40; M3 S1300; G70P100Q190; G40; M5; G0 X100. Z200.; T0303; (Kanal Kalemi) M3 S600; G0 Z-31.; G0 X29.; G1 X16. F0.3; G0 X100.; G0 Z200.; M5; T0505; (MATKAP) M3 S1000; G0 X0. Z0. G83 X0 Z-25. R2. Q3. P500 F0.3;

G0 Z200.; G0 X100.; M5; T0202; M3 S800; G0 X20. Z0. G76 P044560 Q0.l R0.2; G76 X16.932 Z-28. P1.534 Q0.l F2.5 G0 X100. Z200.; M5; T0101; M30; G71 : Boyuna kaba tala evrimi P : bitmi profil balang satr Q : Bitmi profil biti satr U1 : Her pasodaki tala derinlii U2 : X ynndeki ince tala pay W : Z ynndeki ince tala pay G70 : Boyuna ince tala evrimi P : Bitmi profil balang satr Q : Bitmi profil biti satr T0101 T0202 T0303 T0505 : : : : Sa yan kaba tala kalemi Vida kalemi Kanal kalemi ap 8mm matkap ucu

yeni program: G90; G54; G00 X100. Z120.; T0101; M3 S1000; G71 U3. R15.; G71 P100 Q200 U1. W0.5 F0.2; N100 G00 X0. Z-4. G01 X0. Z-2. F0.3; G01 X16. F0.2; G01 X20. Z-4. F0.2; G01 Z-27.5 F0.2; G03 X28. Z-35. R6. F0.2; G01 Z-42. F0.2; G2 X48.Z-52. R10. F0.2; G3 X58.Z-57.R5.F0.2; G1 X60.Z-59.F0.2; G1 Z-65. F0.2; G01 X62.; N200 G00 X70. Z0.; M3 S1300; G70 P100 Q200; M5; G0 X100. Z200.; T0303;(Kanal Kalemi) M3 S600; G0 Z-31.;

G0 X29.; G1 X16. F0.3; G0 X100.; G0 Z200.; M5; T0505; (MATKAP) M3 S1000; G0 X0. Z0. G83 X0 Z-25. R2. Q3. P500 F0.3; G0 Z200.; G0 X100.; M5; T0202; M3 S800; G0 X20. Z0.; G76 P044560 Q0.l R0.2; G76 X16.932 Z-28. P1.534 Q0.l F2.5 G0 X100. Z200.; M5; M30; ***********

****************