ELEKTRA - Sofokle LICA: PEDAGOG OREST, sin Agamemnonov PILAD, prijatelj Orestov, ne govori ništa ELEKTRA, HRISOTEMIDA, sestre

Orestove ZBOR, ugledne starije djevojke mikenske, prijateljice Elektrine. KLITEMNESTRA, udovica Agamemnonova. EGIST, kralj i drugi muž Klitemnestrin. ČIN PRVI Sviće. Pred kraljevski dvor u Mikeni dolaze Orest, Pilad i pedagog. Dvor ima troja vrata i trijem sprijeda, gdje stoje kipovi božji, a medu njima i Apolonov. Desno se vidi grad Arg (gaj Ijin i trg Likijski), lijevo se na visu diže hram Herin. OREST, PILAD, PEDAGOG. Pedagog Oj sine Agamemnona, što bješe vođ Pod Trojom nekad, - sada možeš glavom sam To gledat, za čim srce vijek ti čeznulo. Ta eno stari Arg, za kojim ginu ti, I strkom gnane Inahove kćeri/1/ gaj! To boga, zatirača vučjeg, Oreste, Trg jeste Likijski, a slijeva slavni hram Gle Herin; ovo, kamo sada stigosmo, Mikenu drž' da vidiš zlatom bogatu I Pclopida eto dvore zlokobne. Tu po umorstvu oca nekad primih te Od sestre tvoje rođene, ponesoh te I spasoh i do cvijeta hranih mladosti. Da osvetnikom budeš krvi oca svog. Sad, Oreste i Pilade, ti najdraži Moj znance, brzo vam je smislit, što ćemo. Jer jasno sunca svijetlo već nam jutarnje Gle glasne ptičica glasiće budi sad, A crna, zvjezdani' osuta uminu noć. Stog, prije neg' iz dvora tko vam izađe. Posavjetujte se, jer tu smo, gdje nam nije Otezat doba, već je pravi radu čas. Orest

Najmilija mi slugo, kako jasne mi Ti znake kažeš, srcem da si dobar nam! Ta kao konj što plemenit, i ako je star, U pogibli izgubit neće srca svog. Već uho naćuli, - baš tako i ti na Sad potičeš i ideš sam med prvima. Pa zato ću ti svoju otkrit odluku, A ti mi pozorno daj slušaj svaku riječ, I ako ne pogodih što, promijeni to! Kad ono stigoh k proročištu pitijskom. Da saznam, kako ću za oca svog se ja Osvetit onim, krv što njeg'vu proliše, Ovako mi proreče - sad ćeš čuti - Feb: Bez štita, vojske, lukavstvom iz potaje Sam rukom svojom smrt nek zadam pravednu! Pa kada takvo dakle čusmo proroštvo, Ti uđi, zgoda kad se pruži, u dvor taj, Obaznaj sve, što s' radi, pa kad saznaš to. Daj stalno javi nam! Ta radi starosti I duga vremena prepoznat neće te Ni sumnjat, gdje sjedinam' tako procvate. I pričaj njima, tuđin da si Fočanin i da si evo stigo od Fanofeja/2/ -, Jer to je njihov saveznik baš najbolji. Pa javljaj, usto kletvom njima kuni se, Oresto da od sudbe krute pogibe, Na pitijskijem igrama se skotrlja U trku s kola. To nek bude tvoja riječ! A mi ćemo - da, tako reče nama bog Grob očev prije svega prelit./з/ okitit Njeg kose viticom, a onda vratit se I rukam' onu dići žaru mjedenu, U grmu štono - to znaš i ti - sakrih je. Da riječju varajući donesemo im Glas mili, moga da je lika nestalo U plamu veće - u prah da se raspao. Pa što me briga to, kad riječju mrtav sam A uistinu zdrav i stečem slavu si. Da, u dobitku, mislim, nema riječi zle. Ta često vidjeh veće, gdje o smrti se i mudrih lažno širi glas, a onda se. Kad opet kući stignu, štuju većma još. Pa tako s' i ja hvalim, poslije glasa tog Ko zvijezda da ću živ dušmanma sinut još. Al', otadžbino moja, bozi domaći. Na putu tome s dobrom srećom prim'te ine Pa i ti, dome očinski! Ta bol me Sad digli, pa te s pravom sveiit dolazim. Iz zemlje zgažena ne otpravite me. Već dajte vlast da dignem, dom svoj uskrsnem!

Sad rekoh to, a ti se, starce, kreni već. Na svoju - to ti briga budi! - pazi stvar! A nas dva idemo. Ta čas je, - Ijudma on U poslu svakom pomoć jeste najveća. Elektra (u kući) Ao meni - meni jadnoj! Pedagog Za vratima unutra, sinko, sluškinje Ja jedne, učini se meni, jauk čuh. Orest Je l' nesretnica Elektra? Ma hoćeš Ti, Da ovdje ostanemo i plač čujemo? Pedagog Ne! Ništa prije nemojmo, dok naloga Ne izvršimo Loksijinih!/4/ Počnimo Ovako: ocu lijmo žrtvu, jer nam to I pobjedu i snagu radu donosi! (Otidu, a Elektra izađe.) Elektra Sistem Oj presveto svijetlo, Ti zrače, što zemlju nam grliš svud. Kolike li pjesme žalostinke. Kolike li udarce ču mi ti – Sprijed na prsi krvave padaju. Kad mrkla mi umine noćca! Log bijedni u dvorima jadnijem Već znade za noćnu mi slavu tu. Koliko ja nesretnog oca svog Sved plačem - u barbarskoj krajini Ubica ga Ares ne ugosti. Već majka mu moja i preljubnik Egist, kao drvari hrast, krvnicom Oh sjekirom raskole glavu! I nikakav ne diže s' od druge Dol' mene plač, oče, što izdahnu Onako mi grdno i jadno. Antisistem AT plača se neću Ja kanit ni jauka bolnoga. Dok zvjezdica zrake presjajne Još gledam, a gledam danak taj. Ko slavica kakva, što izgubi Slavujke, na vratima očinskim Pred svima ću u sav glas tužit. Oj dome ti Hadov, Persefonin, Oj podzemski Hermo i Kletvo ti Časna, svete oj kćerke vi božije – Erinije, onog što vidite.

Tko s nepravde gine, a vidite. Tko kradom bračni log kalja, Oj svaji'te, pomoz'te, osvetite Smrt oca nam našeg i brata mi Pošaljite! Sama ne mogu ja Da odolim više Tom preteškom bremenu tuge. (Dolazi zbor.)

ULAZNA PJESMA ELEKTRA, ZBOR. Zbor 1. strofa Elektra oj kćerko, kćerko Majke najnesretnije, što l mi Vijek bez prestanka gineš 'vako kukajuć Za Agamemnonom, davno što mati ga Lukava bezbožno prijevarom uhvati I kletom izda rukom? Tko to učini. Taj pao! - 'vako zborit ako smijem ja. Elektra Gospodskog roda'koljeno. Utjehom dođoste mukama mojijem. Znam i razumijem, nije se oku to Otelo meni; i toga se neću da okanim. Svoga da oca ja nesretnog ne plačem, Аl vi, svake što ljubavi milje vraćete meni, Ded pustite - ah, molim vas 'Vako s tuge da bjesnim. Zbor 1.antistrofa Al zacijelo nećeš Hadu S vode, što na pokoj sve sprema, Vratit oca nit plačem niti molitvom. Nego mi s mjere ti prave sve zapadaš U jad neizmjerni - gineš vijek naričuć, A lijeka u tom bijedi nema nikakva. Pa što mi onda čezneš za tim mukama? Elektra Luda, tko roditelje si. Jadno preminule, ikad zaboravi! A srcu, meni bar, plačna i plašljiva Omilje ptičica, glasnica Zeusova,/5/ Štono za ltisom - ltisom/б/ tuži sveđ. Ao, prebijedna Nioba, tebe, u kamenu grobu Što suze - ah! - prolijevaš. Držim ja bar za boga.

ubi strast. a on ti zaboravlja. njemu ti Gnjev predaj prebolni i ljutit nemoj se Odveć na one.tužno. čekam njega ja. dijete. tužno njemu/11/ na povratku Glas jeknu . strofa Da.Zbor 2. Prosipam suze. ne granu. Na šašti goveda./8/ jednom će Njeg. A ni bog. u postelji Kad očinskoj mjedene sjekire Na njega sunu udarac. svanut ne mari. iste s njima krvi si. Bez roditelja ja venem i venem sveđ. A istoga roda. dijete. Što mu učinih. Bez djece. Tuga tebi jedinoj. strofa Na svijetu. Elektra Bez prestanka ti čekam. neudata lutam vijek. ovako gle U haljinama grdnijem. S nje više kukaš ti no oni u kući. a nije laž? Ta vječna čežnja mori ga. antistrofa Ne kloni. i oko stolova se vrzmam praznijeh. Аl dok on 'vako čezne. ne klon' mi! Na nebu još stoluje Zeus silni. nit s uma puštaj! Ta vrijeme bog je svemožan. ravna. što sve vidi. što na Aherontu jeste kralj. sina oca ugledna. Nego ko kakova tudinka prezrena Očeve odaje redim. nehajan. Zbor 2. jadima Kom mladost ote s'. . jadna. boravi. Elektra Al meni veći žica dijelak prođe već Bez nade. Lukavština smisli. Nit sin je Agamemnonov. I Hrisotemida i Ifijanasa tako ti živi i sretnik Oresti. Nikakav vojno me mileni ne štiti. više vrsna nijesam trpjet ja. na koje mrziš. Na žalu štono krišanskom. Zbor 3. Slavna dočekat krajina mikenska. Kad Zeusa blagom pratnjom stigne u naš kraj./10/ Pa kakav li Meni gle dolazi glas./9/ što li ga putih. i bez kraja goni me Nemili udes.

Znam. Elektra Oh. već suze ću Ovako nebrojene lit. rode mileni.A obje . Elektra Kakve li mjere ima ovoj bjedi mi? Kazuj: je l lijepo za mrtve ne mariti? . Što mene upropastiše. veliki Olimpljanin Oh dao. kako li U svoju sada nesreću Gle srćeš tako nemilo? Zla mnogo ti na se navali. Bog. Epod Zbor Al' srca ti govorim odana Ko kakva majčica iskrena. Kad takvo djelo svršiše! Zbor 3. oku bijes ne umače mi. Ne gradi na nevolje nevolju. AT neću u bijedi proći se Tuge ove. snašla kob ih zla Osveta. Dok mrkom tom dušom svojom spor Vijek rađaš.strahota! – sliku nam lznesoše strašnu. nemoj dalje sad Ni riječi! Ne vidiš. Dahom dok dišem ja! Ta kome će. Elektra Oj dane onaj. il' bio bog il čovjek. što od svijeh Baš najmrži meni ogranu! Oj noći. oj strašna moro ti. bijeda. radosti nikad ne užili. Što slušam?/13/ Pust'te. Gozbo grozna! Grdnu mi ugleda Smrt otac od ruku dvojijeh. bijeda me prisili. pust'te me./n/ Što pusti život mi oteše. nikad muka tih Ja ti se ostavit neću. koristit riječ. sudi l zdravo. a takav s moćnima Ti bojak biti ne smiješ. Kom. tko to učini. antistrofa Daj pazi. Oj tješiteljke! Kraja tom Bit neće.

gdjeno većma buji mi. gdje njega ubi. gdjeno sjedi. mirno je Uživala. Onda stida nestat će. ČIN DRUGI ELEKTRA. Kad spazim onu krajnju obijest njihovu Ubicu nam u oca našeg krevetu Sa zlosretnicom majkom. dok joj svane onaj dan. Na tvoju budi! Tvojim ćemo stopam' poć! Elektra Jest. Što ja ga baš dan na dan i noć na noć sved Ovako gledam. ocu ako svom Na prezir krila sputam ja Plaču si glasnome! Bude li kao prah i ništa mi pokojnik Jadan ležao. Ako pravo ne zborim. izlijeva. koja s njime počiva. dane provodim. I straha božjeg u smrtnika svakoga. i Ijevanicu Kod ognjišta. Zbor Ja dođoh.Gdje li med ljudima niče taj običaj? U takvih ne našla ja štovanja Nit. . a za krv njegovu Kazni oni ne prelrpe. misliš. oni mi 1 daju. ZBOR. Al' sila mene ovo sili. nego kao da se smije tom. čeka. onda u kući Da. I oni zapovijedaju mi. jad gledajući očinski. svojoj živim s ubojicam' oca svog. ako vama čini se. djeve. čeka li sreća me. te sa kletijem Zločincem živi. Što biva. ko on. ako materom Zvat treba onu.prostite! Ta koja ne bi ženska roda ugledna To radila. Kad ono ubi oca mog na prijevaru. Pa onda kakve l. i za tebe u brizi i k jednu za se. nikakve s' Erinije Ne boji. a i uzimaju jednako. No vene? Prije sveg je mati rođena Dušmanka najljuća mi. A tako bestidna je. spazim. - . kćerce. haljine Gdje nosi iste. Na prijestolu kad očinskome opazim Egista. stid me. U plaču silnom da se odveć gušim ja.

Jer ta . tako ruga se. riječju plemenita žena tad Ovakvim mene vičuć grdi grdnjama: „Ti bogu mrski gade. nego u zlu ti Baš prijeka jeste potreba i radit zlo. uništi. plača sada tog Ne riješili te bozi donji nikada!" Da. dovijek čekajuć." Čičikov ~ administrator ~ Pridružio: 20 Mar 2006 Poruke: 4801 Lokacija: Parnas Poslao: Sre Mar 10. tako laje. da s' do mile volje naplačem. platit ćeš mi platom dostojnom!" Da. živa kuga ta. A ja gle jadna venem./14/ bogovima . prilikam' ne mogu biti Ja poslušna nit mučat. ginem i onako ti Sve sama za se žalim gozbu nesretnu. prejadna. A ja ti jadna. U dvoru plačem. Oresto da će meni svanut kao spas.spasu svom. kad vidim to. Oresto da će stić. Po ocu što je krstiše.Tad kolo vodi. 2010 1:38 pm Naslov: U takvim. drage. tad stane mahnita Do mene. il' ode od kuće? Elektra . Zbor De reci: je l Egisto gdjegod blizu tu. kolje janjad. _________________ "Artem non odit nisi ignarus. dok od kog ne čuje.da. Ta sinja kukavica. usto zbliza jari je Onako isto njezin slavni zaručnik. žrtvu si Tu mjesečnicu. Dok nama zboriš to. tebi jedinoj Zar umrije otac? Drugi nije l nitko živ U tuzi? Grdno pala.'vako nade mi. ta nije mi Ni prosto. . Što s pomoću ti žena znade biti boj. Ta uvijek nešto smjera. viče: „Nijesi l ti mi kriva to? Zar nije tvoje djelo to? Ta nijesli l ti Iz ruka mi Oresta kradom otela? Al' znadi. Što ja ih imam i što nemam.

zdjelicu s plodovima i valjda još žrtveni kolač. sestro. majke. Hrisotemida A što iziđe opet. A zaboravi ga. Uvani hodala. da me to Sad boli. Zbor Ne boj se! Plemenit je. Već kako sudiš ti. Slobodnije upustit ja u razgovor. Pokazala bih. kako zborim ja. kakva s' mrtvim prinosi. . al' dok veli. Elektra Ta uzdam se. Elektra Bar veli. Elektra Al' opet bez otezanja ga spasoh ja. dok mariš za majku.njega nema sad. vidim ja. Zbor Tko stvara veliko. kako po njih mislim ja! Al' 'vako u zlu smotat jedra mili mi s'. (Hrisotemida nosi ljevanicu. . gdje si dijete ocu 'nakvome.) PREĐAŠNJI. Ne činit se. dižeš eto svoj I ne'š u dugom vremenu da naučiš Ne odavat tako ludo pustu gnjevu se'? Al' znam i sama ja toliko. no treba l slobodna Da živim. HRISOTEMIDA. te na izlazu U predvorju glas. Elektra Ta pitaj. iste. da smjeram što. a naudit Ne mogu. Sad desi s' u polju. da bih. Krv istog oca.Ta da.ma ne bih dugo žvijela. Zbor Ni riječi sada više! Eno sestru ti. . želim. kad bih stala na snagu. kad je tako to. riječ ne drži on. stoga. . Elektra Strahota j'. Zbor Pa ja te pitam: za brata što veliš svog. Da l kani doć il' ne da mu se? Želim znat. Hrisotemidu. Zbor E onda ću se s tobom.u rukam' nosi iz kuće Gle za grob žrtvu. dragim pomoć će. što ti drago. gospodare u svem slušat je. 'vako radila! Al' opet nije pravo. otezat voli taj. Ma nemoj mislit. da je tu. I ti.

nekako sam riječima njezinim Već vična. ona tvojim koristovala. Ne pomažeš. Ta misle te. Hrisotemida Pa reći ću ti sve. koristi mi bilo to? Ne živim? Da . zlo gdje njojzi prijeti najveće. Pokazala bi mržnju im. Pokorila se! Tebi krcat bio stol. A djelom stojiš uz ubice oca svog. već od djela me odvraćaš. Hrisotemida Ja. Kad mrtva oca. Ugušit štono u nje taj će glasni plač. Od sebe sama ti to ništa ne zboriš. Ti reče sada baš. mile svoje odvrže. gdje bi smjela kćerkom oca se Zvat najboljega. Imade l ondje kakva slast. gdje nikad sunca sjaj Ne'š gledat. Od dvoga biraj jedno: il' si ćudi zle Il' dobre. pa nudio mi tko Te dare tvoje. da mudra si. ne okaniš li s' plača tog. Al' 'vako. al' na svoje drage ne misliš. Pa nije l zlo to. čast podajem. znam. Zbor Ne plani strašću. materinim zlatom se Ti zovi! Tako ćeš većini izić zla. A ti. djeve. mrziš dašto riječju nam. Stog nikad ne bih ja. nemoj jednom poslije krivit me Nastradav! Sad je doba opametit se. Da s' plača prođem. Stog misli -. k tomu i kukavština? Ta kaži il' od mene čuj: od kakve bi. nit bi ti. al' opet živi se. Otpremit onamo. kad bi se Ti njenim. ./16/ Da ne čuh.Sve opomene te mi od nje nauči. Al' jada njima zadajem. neću s' više opirat. Što oca svakom osvetom osvećujem. Elektra Daj reci tu strahotu! Ako veću mi Od ove kažeš. koliko znadem ja. što se njima gizdaš sad. živa tamnici pod svodom ćeš Daleko od te zemlje/17/ pjevat nevolju.zlo. što mrziš. a mene gle. nit bi ikad ih se sjetila. U obilju nek život teče! Srca svog Ne ranit/15/ to bud' hrana meni! Časti steć Ne želim tvoje. da staneš na snagu. te mrtvu tim. boga ti! U riječima Vas obadviju ima dobra.

kamo putem šalju me. Elektra A kamo ideš? Komu nosiš žrtvu tu? Hrisotemida Ta mati šalje. Elektra Koliko baš je do tog -. Elektra . Elektra Pa past ću. Hrisotemida Al' otac. to ti hoćeš da kažeš. znam ja. želju izusti? Elektra Da dođe. jadna. Elektra Ne uči mene. Hrisotemida A nije l tebi na pameti život taj? Elektra Ej krasna 1' življenja mi mog . oca svog osvećujuć. da pametno se vladat znaš. brzo došao! Hrisotemida Al' kakvu ovo. ovo meni/19/ oprašta. Elektra Riječ takvu može rđa tek pohvaliti. Elektra Što reče? Zar dušmanu svome najljućem? Hrisotemida Kog ona ubi -.Elektra Pa to mi činit doista naumiše? Hrisotemida Jest -. kako drugim bit ću zla! Hrisotemida Ne učim -. da te snađe? Gdje ti pamet je? Elektra Što dalje od vas hoću da utečem ja. Elektra Ti ljepšaj to/18/ al' ćudi mi ne pogađaš. treba Г. Hrisotemida Ne pasti s bezumlja je lijepo zaista. već gosparima da popuštaš. pristat uza me? Elektra Ne! Tako šuplja glava nikad ne bila! Hrisotemida Pa ja ću poći.divota baš! Hrisotemida Pa bilo bi. Hrisotemida A ti me nećeš slušat. ocu grob da prelijem. ako smjera radit tako što! Hrisotemida Pa što ćeš. čim Egisto sada kući vrati se.

što ubi ga. te s njom živjet stade. nego nek se njozi to Ko zaklad čuva dolje. To jednog pripovijedat čuh. a sada ga Egisto ima. sad bud'te u pomoć! Hrisotemida Uzdanja l imaš kakva radi strave te? Elektra Kad prikazu mi kažeš. Suncu kad je san kazivala. Elektra Al'. iz njeg niče bujna mladica I hladom pritisnu svu zemlju mikensku. diže čovjeka. ej nikad ne bi lila ti Ljevanica gle mrske tom. Hrisotemida Glas neki pronosi se. sili je. kada izdahne. Da ona mene šalje radi straha tog. ./20/ A više ti ne znadem nego samo to. žezlo on./21/ I o glavu mu otr mrlje krvave. Gdje nikad od tog ništa rake oca nam Doseći neće. da će pokojnik U grobu s ljubavlju joj primit dare te. Il' vjetru predaj il' duboko u prah skrij.A koji drug je skloni? Kom se svidje to? Hrisotemida Strah neki noćni. Hrisotemida Al' ne znam kazat doli nešto malo tek. Elektra Pa kazuj i to! Mala riječca zaista Već mnogo puta sruši. što bijaše Tad blizu. na grob ne stavi. čini s' meni. Pa uopće. čini l ti e. draga. Elektra Oj bozi očinski. da nije najbesramnija Od žena svih. jer pravo ti Ni bogu drago nije metat plodova Nit žrtve ocu lit od žene mrske mu. gdje na svijet drugi put On dođe. oca da je mog 1 tvoga vidjela. Svoj grijeh da opere. Stog bozim' roda svog te kunem: poslušaj I ne gin' s nerazuma! Odbiješ li me U nevolji ćeš onda opet tražit me. Pa gledaj. od tog ništa. Gdje mrtva grdno ko dušmana nakazi. uze i u ognjište Zatače. što u rukama Imadeš. Što sam ga jednom nošaše. reći ću ti tad.

Te takve eto teške njojzi šalje sne. čini se. No što ga sada mi darivat možemo! Da. Uzdanje budi mi s'. Štono slatko zuji mi. (Hrisotemidi) ti ćeš to Izvršit. Gdje evo ovčas za san čuh. Hrisotemida Izvršit ću. ako budeš pametna. A nogom zgazi njeg've neprijatelje. . Al' opet. strofa Ako nijesam bez uma proročica l pamet zdrava me ne ostavi. Progonit će ih. Pravda naviještena dolazi l pravednu u rukam' svojim nosi vlast. I sinak Orest živ nek rukom savlada. dijete. boga vam. idi sebi na ruku I meni i od sviju ljudi najdražem – Da. Ubistvo da će ona time/22/ okajat? Ne nikad! Nego pusti to. Da poslije rukam' punijim ga kitimo. (Hrisotemida odlazi. moli.skoro bit će to. A vi. jer dvjema pravedna ti stvar Bit neće uzrok svadnji. Nikad ne zaboravlja Ni stara dvosjeklica bradva. ZBOR. mislim. mile. što učinit kanim ga! Jer dozna 1' mati za to. Što njega nam po zločinstvu smače pregrdnome. Ta roditelj.uvojak de sreži. mislim.malen dašto dar.ovo vlasi gle I pas mi nekićeni. Helena vladar. Baš ogrknut mi ovaj smjeli naum moj. O ovom djelu. muč'te. pa s glave si Vrh kose . Zbor 1. što u Hadu počiva! Zbor Baš bogu milo djeva zbori -. daj mu ga Po još od mene jadne . Ubojnica mjedena. draga. još će. Al' opet sve. ocu našem. nek je za dušu! Pa padni.) STAJAĆA PJESMA ELEKTRA. sele. da j' i njemu stalo što. . milostivo da dođe Iz groba kao branič od dušmana nam. nego će im rad Uskorit.Ta valj'da ne misliš. što imam .

bez stida ih . AT obijesti u mene nema. opet krećeš se. Znam dobro. krvlju okaljanim. ništa drugo. Znak javlja nam se. na slobodi. Od mene. il' zacjelo Više nijesu proroštvo Smrtnicima ni sanci grozni A ni glasi od boga. koji vazda brani ti. čini s'. Odonda Još nikada ti doma tog Zločinstvo kobno ne pusti. A mnogo me pred mnogima Ti obruži. S a zlatnog svoga sjedala Zločinstvom crnim strovaljen. da si pametna Ti bila. Egista nema. Al Pravda njega pogubi. Što u zasjedi se krije sad. antistrofa I mnogonoga i mnogoruka/23/ će Stić Srda koraka gvozdenoga. ne sama ja.grjehota je – Za brakom. Sveđ otac ti je. srva strast.da. Njoj bješe ti pomagat. bez pravde Pa tebi i tvom se rugam vladanju. nikad ga Krivci a ni sukrivci/24/ Pohvalit neće.da s' banim drsko. uzdam se. - . KLITEMNESTRA. Jer ti me često puta 'vako grdit znaš. . Epod Oj Pelopova negdašnja Ti kobna konjska utrko. ništa na me se Ne osvrćeš. Od mene . Bez zakona. A sada.1. Na vratim' bar da ne sramotiš dragijeh.) ČIN TREĆI PREĐAŠNJI. Klitemnestra Jest. . pogibe. Ta prikaza noćna ako s' dobro ne dokonča. jer on ode. (Klitemnestra dolazi iz dvora s robinjom. kog plačeš vijek.grdim te. A za to. koja nosi košaru punu plodova. kažeš. izlika. tajit nije na pameti mi. Oh kako l crna svanu Zemlji toj! Ta otkad Mirtil/25/ u moru – Od ruke tuđe nade grob. jer taj otac tvoj.

Od oca su i majke. da sudim zlo. Čini 1' tebi se. Il' Had čežnju većma oćuti Za mojom negol' njenom djecom. Klitemnestra Pa dopuštam.za kog? Za Argivce. ako ti i ne zborim Po ćudi. Rekla bi i pokojnica to. Da glas joj vrati se. radi koje bi Put onaj. koliku ja. . Da tako sved mi počinješ Govorit. reći ćeš? Al nijesu nju pogubit prava imali. po pravdi zborit ću Za pokojnika. Riječ koja od te može bit još ružnija. veliš. A ubi l moju za brata Menelaja. Što rađah. ne bi teško bilo slušat te. Za moju ne? Pa nije l ćud to oca zla. Zar srca za Menelajevu bijaše. Lovicu Artemidu de pitaj. Elektra Pa evo hoću. onda kori bližnje si! Elektra Bar sada nećeš reći. a muke on Tolike sijuć ne muči. jer je pitat ne možeš. Od mene kazan stić ga nije imala? U onoga zar dvoje/26/ djece ne bješe? Toj većma bješe nego onoj mojoj mrijet. Pa ako dopustiš.Taj sestru tvoju. Oca. Odolje bozim' žrtvovat. Da s pravom ne ubi. od Helena jedini. onda tako što od tebe čuh. Pa s pravom bilo ili ne? Dokazat ću. s kim sad živiš. da te prva ja Uvrijedili. nju da mi Proguta? H' u oca. već riječma rđav te Potače čovjek. Sud stvori čestit. ubi mi. Bez uma? Mislim. Neka! Al daj reci. one nesreće. kome za kazan U Aulidi te silne sputa vjetrove Il’ ja ću reći. Pa ja se ne kajem Rad čina. . zašto nju Prikaza. k jednu i za sestru si.

Zato kćerka planu Letina. I tako pade žrtvom. Ta mučan život živim. . pod silu . diže.neki je i na tvoju . Rušeć ga On pohvali s'. Al' gledaj.a opiro s' On dugo . mater si Da ružimo. ono kaži: zašto sad Najgrdnija na svijetu djela počinjaš _________________ "Artem non odit nisi ignarus. zar je zato morao Od tebe ginut on? Po kakvu zakonu? Kad takav ljudma zakon daješ.tako čujem ja Po gaju božičinu. zato s mukom.drugog izlaza Ni kući ni pod Troju vojsci ne bješe.djelom tim Koristit onom. Da i to za kćer tvoju jeste odmazda? Al' ružno je. Sav jezik isplaziš i vičeš. Ti prva past ćeš. Da jada sama si ne zadaš. A htjede l . Ahejce ustavljaše. ne zbog Menelaja. Ta izvoliš li. da si ti Ma prije gospodarica no majka nam. ako pravda stigne te. krokom jelena Šarena.zakla nju.požališ! Jer budemo li jednog klali za drugog. sila nevolja .Moj otac jednom šećuć . . i ako kažeš. pazide. A ja bar držim. Da. rogata baš. odvrže? Pa kako ću pohvalit to? Il' reći ćeš. s kojim oca mog Ti ono prije pogubi i djece mu Još rađaš. onu zakonitu otprije. Dično nij' Rad kćeri za dušmana baš udavat se. 2010 1:39 pm Naslov: S ubicom onom spavaš. Al' ni opominjat te nije slobodno. nek za odmazdu Kćer svoju mjesto zvijeri otac žrtvuje. nije l ovo loš ti izgovor. Od zakonitih što potekla." Čičikov ~ administrator ~ Pridružio: 20 Mar 2006 Poruke: 4801 Lokacija: Parnas Poslao: Sre Mar 10. i slučajno mu jedna riječ Izmače.

ja. da osvetnikom tebi se On hrani. .ja. jadno ti Životari. rad te drskosti Uteći nećeš. Kad 'vako onu. Vidim. kad Egisto vrati se. obruka A tako mlada? Pa ne čini li ti se. Elektra (zboru) E vidiš? Gnjev je zanosi. Klitemnestra Zar nećeš dati mi. bijesom diše. Klitemnestra Oj skote drski! Jest. a dopusti. . preko srca to Da radim. ali da li je U pravu. ne mari. Djela ružna ružnim uče se. Izmakav jedva ruci tvojoj. vidim. Da zborim. za to više.ne zna slušati.Od tebe i tvog druga vijek me snalazi. Pa da.znaj zacijelo . Da mogu. moje riječi ti I djela moja daju grdit previšeim/ Elektra To ti si kriva. hoćeš. Klitemnestra Artemide mi gospe. kad zborit sve dopustih ti? Elektra Pa dam ti. rad njega često na me se Ti potuži.Orest kukavi. Djelo činiš ti. zla il' lajava il' drskosti Sva puna. što bih htjela. vidim. Ali mene tvoja zlobna ćud I djela tvoja sile. ne radim Ni prema dobi. A onaj drugi vani . Klitemnestra Pa čemu treba meni za nju mariti. to bih . žrtvuj! Moga jezika Ne krivi! Ta ni riječce više neću reć. ne ja. Zbor Gle. Jesam li ti poslu takovu Ja vješta. Zato svima trubi. A djela prema sebi riječi nalaze. tvoje ćudi ne sramotim baš. Bez stida na svako da djelo će se dat? Elektra Sad dobro znadi. a ni kako meni se Pristoji. želim. ni s tihom molitvom Da žrtvujem. da sam ja Il'. mene da je toga stid. što je rodi. I ako ti ne čini s'.

Pedagog Pa pogađam li i to još. PEDAGOG. žezlom da vladam. Febo zaštitnice. Dobrodušno me usliši i nama svim Daj. Te prikaze. Al' slušaj 'vako! Tako i ja zborit ću. gospo! S glasom dobrim stigoh ja Od prijatelja k tebi i Egistu sad. Klitemnestra . Egista kralja da l su ovo dvorovi? Zbor Jest. taj sve mora da vidi. Apolone Likijski. nego daj Da 'vako sveđ životom živim vedrijem I dvorima Atrida. Da vedre trajuć dane živim s dragima. nek to mi bude spas! (Kipu Apolonovu) Ded.sve. dok je ova u blizini mi. Da eto Gospodu prinesem! Od straha. mogu 1' stalno doznat ja. Na nesreću li. Iz zavisti da jezičinom lajavom Glas lažan rasturila ne bi gradom svim. ovo su. (Dolazi pedagog kao glasnik. i s onom djecom si. gospodaru Likijski. Što nijesu srca zla nit gorke tuge mi Zadavaju. što noćas u snu dvoličnu Ja vidjeh.gospa je To njeg'va? Na pogled se čini kraljica. nek vrše se. To. čuj mi sada ti Riječ tajnu. stranče. jer si bog. Što osvaja me sad. Što s njima živim sad. Od Zeusa tko je. I ako šutim ja. Pedagog Oj djeve strane. Glavom ti je ona to.Klitemnestra (robinji) Diž' žrtvu ti do mene. daj mi. Pojaviše l se na sreću. Sam dobro pogodi. na dušmane svali ih! Pa smjeraju li neki meni bogatstvo Sad ovo otet. ne dopusti. jer ja gle pred prijateljima Ne govorim nit smijem baš na svijetlo sve Iznesti. svake vrste plod. kako molimo.držim . da . Zbor Zacijelo. Pedagog Oj zdravo. dašto. ti znadeš.) PREĐAŠNJI. A drugo .

A ne znam. Klitemnestra A što to. strance? Nje ti ne slušaj! Pedagog Oresto . ni jak neće uteć mu. snazi takva pričam čovjeka. kako da ti malo od mnogog 0 djelma.Riječ primam tu. Elektra Ao meni jadnoj! Danom ovim propadoh! Klitemnestra (glasniku) Što . On sjutradanak. to kažem kratko ja. svima ondje začudo. A brza na kolima bješe utrka.prvi jeste mejdan to Iziđe krasan. i mile glase nosiš nam. Oresto imenom. Pedagog Oresto mrtav je -. stvar javlja veliku.a pet ima ih – On svaku u njim steče dobit. više nema me! Klitemnestra (Elektri) Ti čini svoje! (Pedagogu) A ti. Elektra Ja nesretnica odoh. . strance. tko te ovo posla nam. sin Agamemnona. onu diku Helade. oglase. Argivac da je on. On radi delfijske ti dode nagrade. slavili Njeg sretna. al' prije svega želja me Od tebe doznat. strance? Kaž'! Od prijatelja si Pa. ko prije . Al' jedno znaj: koliko natjecanja ti Oglasiše tad suci . Pedagog Pa zato me i slali. l tako ti je to. stalno znam. Al' kada neki bog Baš o zlu radi. Pedagog Fanotej Fočanin -. sunce kad se rađalo. kazuj mi Po istini.što to veliš.velim sad. U trku prema snazi stiže meti on I s darom/28/ svanu dičnijem za pobjedu. na koji način poginu. da ti kažem sve. Što slavnu jednom vojsku skupi helensku. Što k trci zovnu .mrtav je. Na igre slavne. Pa čovjeka kad onog začu glasni klik.

/32/ neopazice udari On stupu o rub. a kod zakreta A šesti. Ahejac bješe jedan. uzde rukama Potresu. goni posljednji. U krojenu se onda splete remenju. rad bi prestić drugome Osovinu i usopljene konje mu. s tesalskijem konjima med njima On peti bješe. što se ono uzmuti Na srijedi. A on. sam da osla. te sva se krišanska Ravnica polomljenim pokri kolima. Pa njih dva koiim' do kola Sve gone. jedan iz Sparte. Na srijedi što је. Zaosta s konjima. sved jadnik se Proveze sretno čitav s kolma čitavim. u svršetak izda se. Beoćanin broj deset kolma zakruži./зз/ s oblučca omače se. Kolikoput se trčalo. rodom Enijanac. Al' onda Enijancu divlji ždrijepci ti Uteku. svi se skupa ispremiješaju. slomi vrh osovini. konji mu se rastrče . trkalištem cijelim tutnjava Od glomota ti kola sume. Ne štede badlja. pritezo lijevoga.Iziđe među mnogim upravljačima. silom lete. sedmi iz Magnesije A osmi. Al' onda puti uzdu lijevu konju si Na zakretu. On ispod samog krajnjeg stupa vozeć se Sved glavčinom bi strugnuo i logova Svog desnog puštao. svali s' na nj. A kako vidi. tud stanu svi. I sad jedan drugog s jedne nezgode Razmrska. sedmi put se veće trčalo/31/ Sa barčanskijem kolma čelom sraze se. oštrijem Tad krikom brzim konjima uši osinu I potjera. I na jek trublje mjedene polete tad Pa k jednu kliknu konjima./29/ vješti spregom. prašina Uzvitla s'. On skrene napolje pa stane. ostavi Taj vrtlog kola. Čim padne na tle. s bijelcima./30/ Pa dosad sva su kola pravcem jurila. kolima Upravljat. Iz bogom građene Atene deveti. Dva Libijanca. Kad vješti vozač iz Atene spazi to. Kud izabrani suci ždrijebom smjeste ih I kola im poredaju. Orest. sad jedan a sad drugi ti Pred upregnuta kola pruža glavu si. šesti iz Etolije Sa riđanima. Pa dašćuć konji pjenu siplju o plećim' I tragom točkova te naprijed srljaju.

U žari maloj silno tijelo. ne vidje me više. Odmah spale ga na lomači. tako ti je to. gospo. Da umrije on. nipošto zaludu. nesreća Za nj od svih. . Pedagog Što 'vako. kukav prah. Sa znacima kad ti mi stiže sigurnim. Sveg krvava ne odriješe. čim ga opazi. Klitemnestra O Zeuse. njegu moji pusti. Sanak slatki stog Ni noću me ni danju nije grilo. za mladićem jaukne. Kad 'nakva r Ta stvori. te nitko ga Od prijatelja ne prepozna. po riječi bolno već. k nebu mu Čas opet nog diže. klonu s moje riječi sad? Klitemnestra Bit majkom strašno j'. Kako uzalud. Zbor Uh! Starim. što ću? Bi li srećom zvala to Il' nesrećom.Sred trkališta. u svijet tuđ Bjeguncem krenu? Otkad iz tog otide On kraja. Gdje s kn'a sruši s'. ko što mi smo. što ih vidjeh. jadni lik Kad vidje. kako čini s'. krivio S ubistva mene očeva i osvetom Još strašnom prijetio mi. koga rodi. Da. Ni kad od onog. tako čini s'. Sad nose odabrani ljudi Fočani. U očinskoj da zemlji evo nađe grob. A sisu. Klitemnestra Ne. trpi zlo. jeste najveća. dodosmo. U nje nema mržnje ti. a zlo takvo ga Zateče! Čas ga po tlih vuče. Pedagog Zaludu dakle. gospodarima Sve koljeno baš dokraja sad izginu. al' opet dobrom? Jadno je Kad zla kob mojih mom životu jeste spas. dok vozači ga U trku konje teškom mukom ustaviv. što od srca mi porod je. A tko to vidje. Narod.

kinu . ZBOR. O jadna ja! Oresto dragi. Klitemnestra (pedagogu) Došašće tvoje. Klitemnestra Pa nećete l . s tvoje nesreće. Elektra Podruguj se! Ta sad si ele sretna ti.onu. Kamo mi se djenut sad? . kako j'. Klitemnestra Ne. Sad danas riješih straha se i od nje i od njega. nipošto! Nit mene ti bi dostojno Uradio nit znanca. kako l mrtav ubi me! Ti ode.) ELEKTRA. jade si Nek vani plače svoje./35/ al' po njega. strance. Pedagog Pa dakle mogu poć. spriječilo nas. da ćeš živ Jedanput osvelnikom stići ocu svom I meni jadnoj. Zaveza l' toj tu jezičinu lajavu. al' je nesreća (pokazujena Elektru) To veća u kući mi bila. rugajuć se otide.Oresto i ti spriječit to? Elektra Da. O resto. Elektra Zar nesretnica. kad eto se Onakvu tebi ruga mati! (Klitemnestri) Lijepo zar?/34/ Klitemestra Ne po te. Elektra Čuj onog. čistu mi Krv ispijaše vijek. Nemesa. iz srca mi nadu jedinu. nijesmo jaki spriječit te. žalosna 1 tužna strašno zaplaka i zarida Za sinom svojim. Elektra Ao meni jadnoj! Sada mi je zaplakat. . čula je. Al' udi u kuću! Nju pusti. koji posla te. Što još je imah.al' negdje ćemo sad Na miru od tih prijetnja dane boravit. mnogo vrijedno je. što joj 'nako pogibe? Da -. svojih dragijeh! (Klitemnestra otide s pedagogom u dvor. lijepo je. u redu kad je to. čini vam se. te lijepo odobri. što umrije nedavno! Klitemnestra Kog treba.Već vrijeme svesilno me strahom smrtnijem Sveđ strašilo.

radost će mi biti smrt. zamkom njega ženskom Nestade . ono ćeš. ah! Zbor Oj dušo. Za sebe neću marit. oca svog ubicam'. TUŽALJKA ELEKTRA. Pa to je za me dično? Al' odsada ja Pod jednim s njima krovom neću boravit. Štono bez sumnje odoše u Had. i tebe ja i oca svog Izgubili. uh! Zbor Ne viči mi u sav glas! Eleklra Ti smrt si!/37/ Zbor Zašt'? Eleklra Jer nadu I' mi probudiš za one. smeta l kog od ukućana to. antistrofa Znam kralja Amfijaraja. Zbor 1. 1. tu na vratima Bez prijatelja će mi venut život moj. ZBOR. gdje li opet sjajni Helije. Pa zato. A život žalost. strofa Zbor A gdje su Zeusa gromovi./38/ i pod zemljom sada on Eleklra A joj! Ah. što plačeš ti?/36/ Eleklra Uh. gdjeno ginem sada. robujem.Ta sama sam. Nek ubije me. mirna oka kad oni sad to gledaju i kriju? Eleklra A joj! Ah.s ogrličice zlatne. Mene još jače prigazit. uh! Zbor . za životom ne gramzim. ah! Zbor Živ živcat gospoduje. Eleklra Uh. Sada opet treba najmržim Da ljudma.

No osvetnik se javi Onom u tuzi. kao što jadnik taj. . Eleklra Nemoj više onamo da me zavedeš." Čičikov ~ administrator ~ Pridružio: 20 Mar 2006 Poruke: 4801 Lokacija: Parnas Poslao: Sre Mar 10.nade nema već. iste krvi. strašno. Eleklra Pa zar kod brze utrke Onako. znadem. _________________ "Artem non odit nisi ignarus. 2010 1:39 pm Naslov: Eleklra To i ja znam . gdje – Zbor Što veliš? Eleklra Od visoka roda mi.znam predobro. no kuga ta – Eleklra Al pade!/39/ Zbor Da. što vidjesmo. Netragom ode ugrabljen./40/ Pomoći . Ta mjesec na mjesec vijek mi moj Sve donosi jada i vaja roj. antistrofa Sve koliko smrtne čeka smrt. tko još bješe. strofa Zbor Jadnu jadna kob te snalazi.Jest. za me više nikoga nema. Zbor Kažeš. Zbor 2. Eleklra Znam. 2.

tome glasu vjerujem.on stiže nam. .U krojenu nađu je remenju? Zbor Beskrajne l nesreće! Elektra Kako ne? Ko tuđin bez ruka se mojijeh – Zbor Ao. već . Eleklra Zar s uma sade. te tako preko mjere vjeruješ? Hrisotemida Od sebe. ako ti je zborit kakva slast! Hrisotemida Pa evo kazat ću ti sve. . smiješ ti? Hrisotemida Ma ognjišta mi očinskog. bogova ti. za pristojnost ne mareć. draga-. Što prvo trpjela si i s nje stenjala. ko što mene gledaš sad. Te dođoh brzo. Elektra A kakav. ne govorim Ja od obijesti ovo. jadna.to od mene čuj I znaj . pa kad me saslušaš. Tad pametnom il' ludom možeš krstit me! Elektra Pa kazuj. Ta radost nosim i lijek od te nevolje. ta znake ti Ja jasne vidjeh. jadna. mene amo goni sad. (Dolazi Hrisotemida sva radosna.sam glavom. što vidjeh ja. Elektra 0 jadna ja! Od kojeg ču mi čovjeka Taj glas. Elektra Pa otkle tebi jadim' mojim pomoći. čuj. HRISOTEMIDA. a ne od druge. pa se nevolji – Da.) PREĐAŠNJI. Kad lijeka nigdje im uočit ne možeš? Hrisotemida Oresto dođe nama . a groba mu ja ne spremih Niti ga plačem oplakah. ao! Elektra Prestavi. Hrisotemida Gle radost. 'vako vatrom planu ludila? Hrisotemida Sad. dokaz vidje? Na što mi Ti svrnu. svojoj. kao što i mojoj. Kad ono dođoh ocu svom na stari grob.

jadna. što vidjeh očima. Ali vidim. ne prekinem Tišine.toliko znadem . da s tog ne proplačeš? AT tako što ni majke srce ne voli Baš radit. Da smrtnik kakav nije s' natisnuo gdje Za mnome. Eleklra . Kako bi. humku s vrha teku potoci Tek prolivena mlijeka. I odmah. što bi blizu.Tad vidim. mrtav je. ni kud pamet ode ti! Hrisotemida A kako ne znam ja. Kad vidim.ne učinih to Pa ni ti. Oresto ovo grobu sad iskaza čast. začudim se ja i obazrem. humku idem bliže. nit bi nama to izmaklo se. vidim eno znak Od najdražeg na svijetu meni čovjeka -Oresta. znam. uskrsnu U duši lik mi poznat. Da ni od kog dol' njega nije nakit taj. tebi pristaje? A ja . ko i onda. u nj ne upiri već pogled svoj! Hrisotemida Ao meni jadnoj! Pa od koga sazna to? Elektra Od onog. draga. ne boj se! Zacijelo uz iste Ne stoji uvijek isti bog. ocu kiti grob. Ta kome to dol' meni. Hrisotemida Pa gdje je taj? Ma začudo je meni to. krugom uokrug Sve cvijeće. Rukom' taknem se. čim to jadna vidjeh. kako li te davno žalim s bezumlja! Hrisotemida A što je? Ne zborim li ja to na radost? Elektra Ej ne znaš. Elektra E. Pa sada. od radosti oko suzama Mah zali se. gdje si. opazim Na kraju groba uvojak tek odrezan. Elektra Uh. Ta prije nam On neprijazan bješe. I ode spas ti nam Od njega. dan će današnji Početak možda mnogoj nama sreći bit. kad ispod krova log Ni u hram ne smiješ. Al'. kakva ima. svud tišina je Po kraju. kad ginu on.

Hrisotemida Oj mene nesretne! A u radosti ja S tim glasom evo hrlih. imah nade još. prinest ću. Hrisotemida Ao meni jadnoj! Al' od koga bijahu Ti mnogi dari tad na grobu očevu? Elektra Ja mislim. Sve. dok sam za brata još čula svog Životom da mi cvate. kako radit namislih! I sama negdje znaš. Hrisotemida Zar mrtve ikada ću uskrsnut ja? Elektra To ne mislih.sa sestrom se Ne krati ubit krivca krvi očeve. mrzak ne. ne znah nesreću. više ništa krit tine trebam. očevinu bogatu Kad izgubi. Na koju 1' nadu dobru još osvrnut se? Ta plakat ti je. a do mene stoji to? Elektra Da srca imaš vršit. Hrisotemida Ta vidim. Pa tome zaista se više ne nadaj . Egista. koliko mogu. A ja ti. njih uze Had I ote. te zacijelo netko ti Orestu to na spomen stavi pokojnom. ugodan je majci. da nema od dragih Sad pomoći nam nikakve. U koju zapadosmo. Uz stare jade još i druge nalazim. svadbe gdje ovako stariš ti. Elektra Da. naću odbit to. Pa dokle ćeš lakoumno mi čekati.U dvoru. Elektra Gle. bez muke ti sreće nema nikakve. Ta nijesam tako luda ja! Hrisotemida Pa što li tražiš. ostadosmo same samcite. Sad. gdje vratih se. upirem Ja oči u te. Bez braka. Elektra Pa čujde sada. Hrisotemida No ima l korist kakva. To "breme ove sada bijede skinut ćeš. Sad. Sa mnom gle . tako ti je to. bit će. kad ga nema. tugovat ti je dugo sad. što ću svjetovat. Jedanput da će osvetnikom očeva Umorstva stić. Аl poslušaš li me.

Ne koristi nam ništa niti pomaže. u nje naopaka nij'./41/ Al' molim. Ta kuda svrnu ti. A riješi sebe! Ta sramota j' . Tko zbori i tko sluša. . gleđ'te eno sestre dvije. mrtve neće slava minut nas. slobodna Zvat poslije i doživjet svadbu dostojnu.vom hvalom neće pozdravit: „Ded. Što dom su spasle očinski. Zar ne vidiš. Njih treba da pred cijelim pukom. Al'. prije nego zborit stade. 'vak. Hrisotemida Da pamet. koliku slavu glasom ćeš 1 sebi a i meni steći poslušav? Ta tko nas il' od građana il' stranaca. k jednu od brata.to ti znaš – Za plemenita život živjet sramotan. pomaži ocu svom I trud' se zabrata! Riješ' jada mene ti. U bijedi da ne navalimo nevolju Još veću na se. prijatelji. njih treba svi da štujemo. I žive.Da ikada ćeš poslić. kako nije. te bi dao. čuje l takve riječi tko. Zbor U prilikama takvim je i onome. A onda ćeš se. Pa dobra njih baš sreća služi svaki dan. Al' poslušaš li savjet moj. Mrijet nije najgore. u ništa se raspada. a grdno zginemo. Pa tko će. A žica svog ne štedjele! Njih treba svi Da ljubimo. Kad vidi. prije nego izginemo mi Baš dokraja i opusti gle sav nam rod. da mu koljeno Poraste tvoje il' i moje na propast Baš očitu. gradom svi O svetkovinam' rad junaštva dičimo. smrt. na oprezu sad. ko što jesi. muškarac ne. " Da. draga. djeve. 0 dobro svakom voli oko zapeti.što zadale Dušmanma jednom. bila bi Zacijelo. tako će o nama zborit čovjek svak. nije tako lud Egisto. To prije sveg za ljubav ti ćeš hvalu brat Od oca dolje mrtva. Lijep stečemo li glas. To. kad im sreća evala. A nama gine. Pa onda ni tog on se dostat ne može. . kani 1' takva srušit' čovjeka Bez nesreće izmaknut se? De pazi mi. te takvom smjelošću Oružaš se i mene zoveš u pomoć? Zar ne vidiš? Ta ženska si.smrt kad traži tko. I ruka ti od protivnika slabija. oprez dobar drug. poslušaj. već .

Stog samoj mi je svojom rukom djelo to Izvršit./42/ Elektra Od mene ti doživjet nikad nećeš to! Hrisotemida Budućnost duga je. odbit ti. u sramotu kol'ku goniš me! Hrisotemida Ne u sramotu. kad ništa ne možeš! Zbor Daj slušaj! Od opreza. takva mi Ti srca bila! Sve izvršila bi ti. Hrisotemida Ej da si.strašno je. mudre pameti Za čovjeka ti nema dobra većega. to da slijedim ja? Hrisotemida Kad opametiš se. njemu se i zgađa zlo. Elektra Otiđi! Ta od tebe nema korist. ko da o tom radila I nijesi. Hrisotemida Ma ima. 'namo griješi! . već da za se mariš što. Hrisotemida I kad me hvalit staneš. sve to svojoj reci materi! Hrisotemida Tolikom mržnjom al' ne mrzim na te ja. Elektra Hajd' idi. onda ćeš nas vodit ti! Elektra Govorit lijepo. Elektra Ne reče ništa preko nade. Popusti jačima. da ćeš to. A ti opameti s' jednom već. mirno slušat ću. al' mrska mi kukavština. Elektra Al' znaj bar. Elektra Što ti za pravo držiš. . kada otac ginu. Elektra Čast umu tvom. Hrisotemida Tko zla se maša. 'nakve pameti sav vijek da ostaneš! Elektra Opominješ me to. Hrisotemida Gled'. što tražih. Znala sam Ja dobro.Uspregni gnjev! A ja ću to. prosudit ona će. ali pamet slabija. al' ti za to nemaš oka baš. uludo propustit neću ga. što reče sad. Elektra Bar ćud mi bila. Ko tajnu čuvat. jer pomoć ne misliš.

Elektra Po zakonu ne želim takvu živjet ja. Hrisotemida Al ako misliš. pod zemlju što Dopireš. niti ja tvoju ćud. tebe ništa neću prepast se. nekud pravo da sudiš./44/ Hrisotemida Zar doista? Predomisli! se nećeš ti? Eleklra Ta ništa mrže nije od zla savjeta. Ma silno baš ti željela. Ti sudi tako! No kad jednom zapadneš U nevolju. tad moju ti ćeš hvalit riječ. pravo da zborim? Hrisotemida Al' biva. Elektra Ta davno mi se svidje to. kad i pravda štetu donosi. (Otide u dvor. ne istom sad./49/ ./48/ Onijem dolje. Elektra Pa što? Ne čini l ti se. riječ se ne slažu.glupost velika. Zbor 1. štono tvoja je. jer goniti Za uzaludnjim/45/ -to je ./43/ Eleklra Pa hoću -. vijest Atridima mi. ZBOR. od kojih rodiše se I njegu u njih nađoše si. Niti imaš volje ti Pohvalit riječi moje./47/ Glase oj ljudski. za hranu gdje brinu s' Onim. strofa Kad eno vrlo razumne u visini ptice/46/ Vidimo.) STAJAĆA PJESMA ELEKTRA. čini s'. Zašto to jednako ne činimo mi? Ali strijele mi Zeusove I nebeske mi Pravice. Hrisotemida Pa idem dakle. tužnu javi.Hrisotemida Istače dobro manu. Hrisotemida Tvoj sud i moja. Hrisotemida Аl učiniš li tako. Elektra Pa idi! Tebe nikad neću tražit ja. mene hvalit ćeš. Dugo bez kazni neće bit.

/50/ -. antistrofa Da onamo izvan kuće sad ih mora mori. A Elektra sama. istina. što su ponajsvetiji. prokletnika Dvoje pogubiv. I ti izbra sebi život suza pun Za druga. Zbor Pa dobro dođe. AT opet mi po zakonima. Tko ti reče./51/ Ovamo opet dvoje djece Zavadi se.Sramotu crnu doglasi njima sad. laža nij'. životom više Prijaznim svađa se izravnat Neće. PILAD. bogatstvom od dušmana ti Toliko jača živjela. antistrofa Snagom. Koja s' ocu Čestitu 'vako na diku porodi? 2. izdana? Plačem vječnijem kukava Plače oca ko pretužna Slavujptica. Orest Pa koja bi vas onima u dvoru javila Nas sviju skupa željkovani/53/ dolazak? Zbor . nit išta baš Za smrt gle mari. Orest (zboru) Zar pravo. gdje je njegov stan. dvije sluge nose žaru. djeve.) ČIN ČETVRTI PREĐAŠNJI. spravna ti je Oči zaklopit. u hudoj sreći suđenoj. doznasmo i jesmo li Na putu pravom 'namo. (Orest s Piladom dolazi. odbi ružno – dvoje mahom grabit jednijem: I kćerkom zvat se mudrom a i najboljom. kćerce. strofa Kćerce. OREST. Koliko sad si slabija! Zatekoh tebe. Za ljubav k Zeusu/52/ plaću bereš najljepšu. 1. životom grdnijem Od plemenitih nitko ti Imena slavna neslavno Okaljat neće. 2. kud želimo mi? Zbor Što pitaš? Kakva želja amo vodi te? Orest Za Egista davno pitam.

kaži. Već bit će 'prijateljka il' po krvi rod. čini s'. Znaj. ako njega krije. strance? Kako li me hvata strah! Orest Njeg mrtva male ti ostatke noseći U žari maloj. breme. ova evo žara njegov krije trup. vidiš." Čičikov ~ administrator ~ Pridružio: 20 Mar 2006 Poruke: 4801 Lokacija: Parnas Poslao: Sre Mar 10. daj mi sad Tu žaru. Elektra Ao meni jadnoj! Valjda jasne potvrde Vi ne nosite glasu. Elektra Oj strance. u dvor. treba Г najbliži da javi rod. donosimo sad. za Oresta da javim. Elektra Oh. Orest (Elektri) Daj idi. teško meni! To je ono! Jasno već Ja vidim.Gle ona. nekakvi Da ljudi Fočani Egista traže sad. аl mi Strofije Starina reče. Elektra A što to. što ga dočusmo? _________________ "Artem non odit nisi ignarus. . tugu pred sobom Orest Oresta ako nekud plačeš nesreću. 2010 1:40 pm Naslov: Orest Ja ne znam glasa tvoga -. tako bogova ti. djevo. dajte. bila tko mu drago ta! U mržnji ona to zacijelo ne traži. u ruke Da primim ja pa sebe i svoj cijeli rod S tim prahom skupa oplačem i požalim! Orest (slugama) Ded nos'te.

kako treba već. U tudi poslah svijet! Tad dana onog bi Ti mrtav lego. otpiri Ko vihor! Otac ode. nego te Ja rukom svojom oteh. sveđ mene samo „seju" zvao si. sinko. Te šaka praha u malenoj žari mi Ti dode. A sada svega tog u jedan nesta dan Sa smrću tvojom! Ti sve ote. Smiju se Dušmani. s ocem grob podijelio. Sam mrtav bez traga uminu. Dragim rukam' jadna ja Ne oprah tebe niti breme kukavo Iz ognja žarkog digoh. uh! Oj kako me ajme meni! . Nit hranitelji bili oni u kući. Već ja. kakva slah te! Sad u rukama Ti mojim ništa si a. Al' zli usud tvoj I moj to pomrsi. kako preko nade ne onakva te Ja primih. Аl 'vako od kuće daleko u tuđoj Ti zemlji ko bjegunac grdno pogibe Bez sestre svoje. smrti izbavih. a radi nje baš meni si Ti često kradom glase slao. što osta još od najdraže Na svijetu meni glave . krasna te Otpremih od kuće. od radosti mati nemati Sve mahnita. Sa životom da se prije rasiah. te 'vako mi te sad On mjesto predragoga lika onoga Gle posla kao prah i sjenu ništavu! Ajme meni! Oj sliko žalosna! Uh. da ćeš sam Osvanut osvetnikom. Teško meni jadnoj rad njege Oh moje davne – zaludnje. Ej kamo sreće mi. Neg' tuđe ruke jadna te opremiše.Elektra (primi žaru) Oh spomene.od Oresta mog! Oh. što često je Sa trudom slatkim pružah tebi! Nit si kad Ti majci većma nego meni bio drag. mene ubi ti.

Mrtve. vidim. ne žališ. tuga ne mori. strance. da prebivam Odsada s tobom dolje! Dok još bijaše Ti ovdje. niko? doli mene. s tobom dijelih isti udes sav Pa i sad mrtva s tvojim grobom rastat se Ne želim. kako ne znah ni za kakvo svoje zio! Elektra lz koje ti to riječi meni razabra? Orest Jer vidim. na put strašni poslan uništi. Zbor Od smrtna oca si . oj glavo bratina! Stog primi mene eto pod taj krović svoj Ta ti si ništa. Elektra. strance. strance. Orest Uh! Nesretna l života tvog bez udaje! Elektra Što. Orest Ao meni! Grozne li mi eto nesreće! Elektra Ta valj'da. Elektra Al' opet baš г i malo vidiš moga zla: Orest Pa kako mogi od tog gore vidjet još? . ovo za me ne jadaš? Orest Oh tijela nečasno i kleto zgažena! Elektra Da. bijedom gdjeno mnogom sva mi sjaš. Zato ne kukaj Ti odveć! Svakog nas zadesit mora to. dragi. naričeš? Orest Oh.Ti.ti me uništi. Da . mene tako gledaš. ništa ja -.prosudi! -. ovo on je i dobrano kukavan. oh! Što da kažem? U škripac kakav mi Riječ dospje? Jezikom ne mogu vladat već1 Elektra A koji jad te snađe? Čemu reče to? Orest Je l tvoj lik eto krasni lik mi Elektrin? Elektra Jest. Orest Oh. A smrtan je Oresto.

Elektra Ta eno živim zajedno s ubicama. Orest Zar nema kog. Elektra Za mrtvim bratom s pravom da ne tužim ja? Orest Ne pristoji ti se takvim zborom zborit mu. strance. ako (pokazuje na zbor) te su odane. Orest Daj pusti sada žaru tu. Orest Pa ja ću reći. Elektra Jadna ti ga ja. Orest Jer samo ja ti s istim dođoh jadima! Elektra Ta valj'da nijesi odnekuda meni rod. .pa onda silom služim ih. Orest A kako radi? Silom ili pogrdom? Elektra I silom pa i pogrdom i svakim zlom. žalim te! Elektra Znaj. Orest Oj jadna. tako brade ti. ne! Ne čini. tako l' boga. samo ti od ljudi mene požali. ne otmi najdraže! Orest E. Oreste! Orest Ne zovi zla! Ta s pravom ti ne tužiš sad. toga prah ti donese. Orest Pa tko na svijetu u tu bijedu goni te? Elektra Ta mati zove s'. pustit neću. Elektra Ne. kako l davno gledam. аl nij' mati ni po čem. kažem. Tvog groba ako mene liše. da pomogne il' brani te? Elektra Ne! Tko mi bješe. Orest Sa čijim? Otkle to zlo. uzdanicam' kazat ćeš. to! Orest (hvata žaru) Ma slušaj riječ. da čuješ sve. što pomenu ga? Elektra Sa očevim . Elektra Ma odane su -. pogriješti nećeš nikada! Elektra (hvata ga za podbradak u znak molbe) Ne.

Elektra A gdje je njemu .ustim imenom. velim. Zbor Da. Elektra Oj glasa!/54/ Dođe l? Orest Drugog više ne pitaj! Elektra (zagrli brata) Pa rukam' li te grlim? Orest Dovijek grlila. sinko? Orest Nije laž. evo prsten oca mog I razaberi.nesretniku tome grob? Orest Ta nema ga. Oresta eto gleđ'te! Umrije lukavstvom.Elektra Pa tako li sam njega mrtva nevrijedna? Orest Ne. Živ groba imati ne može. pa s te mi sreće sad Gle suza radosnica s oka krade se. Elektra Što reče. vidimo. Al' sad ga opet živa vrati lukavstvo. Elektra Zar živ je Orest? Orest Ako dašto dišem ja. što velim ja. TUŽALJKA . al' (pokazuje na žaru) nije tvoje to. Elektra Pa ti si to? Orest Gle. držim li Oresta evo tijelo ja. govorim li istinu! Elektra Oj danče najdraži! Orest Jest. najdraži. Orest Al' nij' Orestovo dol' p. Elektra Jest. oj građanke. Elektra Oj djeve moje premile. kćerce. nijesi nevrijedna -.

Orest To i ja priznajem. Elektra Još veću radost mi Od pređašnje kaza sad. što ih želje ti! Orest Jest. ni riječce ne bi izustio? Nenajavljena tebe sad I preko nade ugledah. krenu li zaista Bog dvoru te našemu.Strofa Elektra Oj ogranče. A nikad se okajat. što snađe nas. gdje ti svanu. Elektra Al' tako mi djevice vječne. Da . jer negdje sama iskusi. Orest Tad ugleda. kad bozi na put digli me. a joj! Bjelodano nabaci bijedu. Ti ogranče tijela meni najmilijeg. nikad zaboravit Već ne može. Orest Al' pazi i u žena zna se Ares krit. jojoj. ali mukom muči. Pobojat se nikada ne marim tereta Tog silnog .dođe. nađe sad. /Antistrofa/ Elektra To svak bi se. Tad na pameti imat treba djela ta. meni pristojalo Da s pravom pomenem. duljit nemoj govorom! Elektra Al tko bi. u dvoru da ne sazna tko. s pravom šutio Onako -. Artemide. Ti stiže. što nadođe./55/ U dvoru štono vlada vijek.onog ženskinja. vidje one. Orest To i ja znadem.svak čas./57/ Jer jedva sad slobode usta našla mi. Elektra A joj. Al' kad zovne zgodan čas. pa zato čuvaj se! Elektra A kako ću? Orest Gdje zgoda nije. Da . . dođoh./56/ To dobro znaš. pričekaj! Elektra A čemu to? Orest Jer bolje je -.

Orest(izvine se zagrljaju) Okan' se riječi suvišnjih. bijednu gdje vidje me. Nemoj. Orest Veselja tebi branit koje neće mi s'. ovako ja . Elektra Obećaješ? Orest A zašto ne. Bez glasa ti slušah njega/59/ Ja kukava. Orest Što da ne učinim? Elektra Zakratit nemoj mi Veselja ovog .radost odveć svlada te. ni u bijedi Štono ga zaboravila ne bih ja. Nariči.gdje ćemo na putu ovom sad Dušmanma javno ili tajno zatrt smijeh. 1 ja ću radit.za volju božiju To držim ja. Al' samo da te. ni kako nam Egisto crpe očevinu. Veselit se i smijat bit će prosto tad. Ta veselja dostah se Po tebi. S tvog govora bi minut mogo pravi čas. Elektra Al'. razabrah evo glas. To kazuj. Kom se ja i ne nadah. Epod Elektra Oh. kao da te onaj lažni snađe jad. ništi dom. sama ga ne s'tekoh sebi ja. u dvor kada uđemo. 'nako kako tebi milo je.svojeg lica pogleda! Orest Da vidim to/58/ -. jer kad sretno to nam uspije.jedno baca. ne kazuj mi. . Ej ne bi vedro lice tvoje odalo! Stog. Nit htjela bih rastužit tebe mrtva čim Ni za dobit baš veliku. Riječ u grlu zape meni. i na drugog bih bio ljut. A koje strah me . s premilim se Javi licem. A što će ovaj mah mi od koristi bit. Elektra Drage. Da . drugo zalud rasipa. Sad te imam. brate. kad mi tako poslije duga vremena Ti svanut udostoji s' putem najdražim. Ni kako jeste mati zla.

Orest Ti javi . Al' 'vako za vas na oprezu bijah ja. . Da od smijeha će vedro lice spazit kad U mene. Pedagog Nad ludam' lude. A sad se man'te razgovora dugijeh I u radosti vike te nezasitne! Unutra hajd'te. PEDAGOG. U dvoru bi za naum prije znali vam. mati je U dvoru. Te otkad tebe vidjeh. učini. Od domara netko je Na vratim'. Orest A kako će mi biti.tako čini s' -. za čudo To ne bih više držala. nit kad primi. A znadeš. Kad putem tim Sad dođe. jer u takvoj zgodi je Otezat zlo. kad jednim mahom mrtva te I živa zgledah? Što ne slutih. Pa kad bi otac živ mi došo. što nit će vama odbit tko U dvoru. kako s' desi tu. Eleklra(pretvarajući se) Stranci. dajte uđite! Ta nosite. kako volja te! Od dvoga jedno promašila ne bih ja: Il' bih dično spasla se il' dično pala bih. (Izlazi pedagog) PREĐAŠNJI. vjerovala bih. rekoh.to ču – nije doma. Pa kako ću. a riješit se jest krajnji čas. Neg' noga vaša onamo bi kročila. već samoga Da gledam. jedan si od ljudi ovdje Hadovih. a ne vidite to? Da nijesam gle na vratim' davno pazio. da sam mrtav ja. Pedagog Znaj. Ta kako ne? Egisto . čujem. mržnja davna mi se uvriježi. Il' uma više u vas nema rođena. kada uniđem? Pedagog Pa dobro. ti sam vodi.Sad sreći ovoj ne bih lijepo služila. Orest De šuti. poveselit se. srca zaslijepljena baš. Za život ništa više ne marite zar. U pogibli kad najvećoj se desite I ne nadomak tek. Ali ništa mi se ne boj nje. od veselja ti Ja nikad suza ronit neću prestati. Ta prepoznat nitko neće te.

" Čičikov ~ administrator ~ Pridružio: 20 Mar 2006 Poruke: 4801 Lokacija: Parnas Poslao: Sre Mar 10./60/ i što nije dobro baš. Sve u njih dobro ј'. brate. kome nekad u ruke me da? Elektra Kom? Što to veliš? Orest Njeg've ruke s tvojom su Ponesle brigom mene u kraj fočanski. oj noge . Ne odat mogo. jedin spase doma nam Agamemnonova. boga ti! Orest Ne poznaš li ga? Elektra Na um mi i ne pada. Orest Pa ne znaš. Oj ruke premile. Što (pokazuje na Oresta) tog i mene muka riješi mnogijeh. a kako sada je. Eleklra Pa to je onaj. kako dođe? Ti li si. nemoj više dalje pitat me! Elektra Oj sunce drago. reći ću.pomoći Vi slatka! Kako si se tako dugo krit. što ga vjerna jedinog Od mnogih nađoh po umorstvu oca svog? Orest Jest./61/ Elektra A tko je. 2010 1:41 pm Naslov: Pedagog Kad svrši s'. to? De kaži.Orest Vesele li se tome? Što li govore? _________________ "Artem non odit nisi ignarus. a stvar nošaše mi najslađu? . to je. nego ubijaše me Ti riječma.

sada sama je Klitemnestra. oni. Antistrofa Osvetnika/64/ mrtvijeh Gle koraka vode lukava u kuću. A vama. A drži u ruci tek naoštreni mač. oče! Oca mislim da vidim. Za pakost počast kakvu dijele bogovi! (Svi uniđu u dvor. paz'te. pa što brže udimo! (Klanjaju se pred svakim kipom i dobacuju cjelov. de usliši Njih milostivo. Elektra. više ne čeka./62/ padam preda te I prosim. Pilade. I više slutnja srca mog Neispunjena neće dugo trajat mi.Oj zdravo. Ta noći nam I dana sila teče. od ljudi tebe najviše Zamrzih i zavoljeli u dan jedan ja. U stare bogate mu dvore očeve. u teški srce boj! Baš dvoru pod krov eno psi neizbježni/63/ Čas ovaj zadoše . (Elektra izlazi. Sav dišuć krvlju. što s' međutim zbi. I s njima i još s više drugih mudrijih. Oj zdravo! Znaj. s njima mene! Čestoput Već s punom rukom to. borit ćete se. Ispričat će ti jasno. kamo Ares sad.) STAJAĆA PJESMA Zbor Strofa Gleđ'te. što stojite ovdje. Gle molim. Orest Sad dugih razgovora više. kako mogu. čini mi se. Muškarca nema sad u dvoru nijednog. I ne treba nam. mrakom prijevaru Pozastrv. s voljom daj u ovom naumu Priteci nama i pokaži ljudima.) Elektra Oj Apolone gospode. Elektra se okrene kipu Apolonovu i moli se.) . nego daj poklon'mo se Tim božjim eto kipovima očinskim. što imah. U trijemu što su. Apolone Likijski. k svrsi vodi. velim ja: Sad čas je. Pedagog Sad. darivah Ja tebi. A Majin ga Sin Hermo.gone za lukavstvom Tim zlobnijem. dosta je. a sad. A pričekate l.

a krvnika pun. ao. koji rodi ga. bez drugara. . gdje si ti? Elektra Čuj. Klitemnestra Ao meni kukavoj! Egisto. TUŽALJKA 1. sinko moj. oj koljeno jadno. Ne čujete l. opet netko viče! Klitemnestra Sinko. dome moj! Ti pust si. drage vi? 2. Zbor Pa zašto skoči napolje? Elektra Da pripazim. ELEKTRA. Egisto da ne uniđe. kletve vrše s'. strofa Zbor Čuh nečuveno nesretnica ja. možeš li! Klitemnestra Jao.ČIN PETI ZBOR. živu oni. zateče nas. strofa Elektra Oj djeve premile. Samo tiho čekajte! Zbor Pa kako? Što sad rade? Eleklra Ona za grob si Baš žaru sprema. sada tebe Udes gle današnji ništi i ništi. ubiše me! Elektra Udri drugom. te s tog protrnuh sva. Zbor Grade. njih dva do nje stoje ti. Klitemnestra Ao. ti ljudi mahom će Izvršit djelo. Elektra Tu viče netko. opet! Elektra Kad bi i Egista ujedno! Zbor Oh. Mezod Klitemenestra (u kući) Ao. Na majku smiluj se! Elektra Al ne smilova s' ti Na njega ni na oca.

sada opet. kaplje im Krv žrtve Aresove. Ta iz potaje davno mrtvi ubojicam' svojijem Piju krvi potoke. bit će! Elektra Kamo smjeraš. 1.) PREĐAŠNJI. PILAD. 2. nećete li natrag? Orest Njega zar Vi negdje vidite? Elektra On k nama radostan Izvana ide. brzaj sad! Orest Već odoh! Eleklra Drugo sve će moja briga bit./65/ Elektra Je l mrtva jadna? Orest Više nemoj bojat se.osvetu.) ČIN ŠESTI .korit ne smijem. . Oreste? Orest U dvoru dobro je. Apolon ako nam proreče dobro sve.pod zemlju što legoše. Zbor U kuću pođite brže. Zbor Prišaptat čovjeku onako blago koju na uho – To od koristi bit će. (Izlaze Orest i Pilad. Elektra Oj sinci. antistrofa Zbor Ded prestanite! Ta Egista eno vidim jasno ja. Kao što prije. (Dolazi Egist. Da objest majčina će ikad grdit te. da i ne sluteći srne on U tu borbu .antistrofa Zbor Eno ih! Sa ruke ubojnice. OREST. Elektra A kako j'. izvrš'te dobro sve! Orest Ne boj se.

s vremenom se sad Ja dozvah k pameti. (Orestu i Piladu) Sav pokrov skin'te meni ispred očiju. Da rod se i od mene suza dostane! . na silu Da ne opameti se. Izlaze Orest i Pilad. Argivci svi nek gledaju! Pa preda li se od njih pustoj nadi tko Rad momka onog prije. PILAD. Elektra Ma evo činim svoje. Egist Veselja mnogo kaza mimo običaj. gdje su ljudi Fočani. tebe pitam . Egist Pa uistinu javiše. uzdu primi moju. može l te veselit to. al' nije pogled zamaman. Dalje unutra vidi se pokrito tijelo. Za Oresta štono . EGIST. Elektra Znam. mrtva neka ga Sad vidi. Mikenjani. Kako ne? Ta inače bih nesreći Ja svojih baš se ponajdražih tuđila. Elektra Veselit ćeš se. Pod satrtim da kolma dušu ispusti? (Elektri) Ma tebe.) PREĐAŠNJI. Egist Pa gdje su dakle stranci? Deder kazuj mi! Elektra Unutra. Egist Daj šuti. tebi najviše Baš na srcu. s kog se zavidjet Baš može! Ima l zamjere.ELEKTRA.kažu . te stojim uz jače.glas nam doniješe. OREST. drznicu Eh staru.tebe. pa mi vrata otvaraj. da mrtav je? Elektra Ne riječju samo. vidim prizor. (Elektra otvori vrata. Miloj svratiše s' domaćici. velim. ZBOR./66/ opozivam. to je. nego i dokazaše. Egist A koja zna vas. osjetiv mi bič. Egist O Zeuse. držim. Egist Na svoje oči mogu li ja vidjet to? Elektra Ta možeš. kad znaš. i najbolje ćeš reć.

riječ razumjeh ja! Zacijelo je Oresto taj. već o tvojoj glavi radi se. pa kad ga ubiješ. već tvoj to posao 1 gledat ono. što će mrak mu? ašt' ne ubijaš? Orest Ne naređuj! Idi. kao da su mrtvi već. Egist Jest. što to vidim? Orest Kog te strah? Ne poznaš li? Egist A kakvim ljudma nasred mreže zapadoh Ja kukavac? Orest Pa ne vidiš li.Orest Sam skidaj! Nije moj. Orest Vrač izvrstan si. boga ti. dalje.. duljit riječima! Ta koju korist može vrijeme donijet nam Od jedne rđe. Egist Da. a i milo zborit mu. jer će meni biti to Spas jedini od onih davnih nevolja! Orest Unutra hajde brže! Nema riječima Sad spora. аГ se davno varaš već. kakve zavrijedi. padoh jadan! Ali daj dopusti mi Da reknem makar malo! Elektra Ne daj. dobro putiš. Egist Ao meni. što meni ovo govori. krov da eto vidi taj . živima Da davno zboriš. (Elektri) A ti daj Klitemnestru mi zovi. slušat ću te./67/ Daleko od nas. ako j' u kući! Orest Ta blizu ti je. Grobarima ga baci. drugud više ne gledaj! Egist (diže pokrov) Ao. štono mrijeti krati se? Al' brže ubijaj. gdje mi ono oca mog Ti smaknu. na mjestu da istom izdahneš! Egist Sva potreba je. Govorit. brate. Egist A što me u dvor vodiš? Ako lijepo je To dijelo.

što će bit. /11/ Agamemnonu. /9/ Izbavila sam ga. Ja sam ovo tebi vrstan vrač. kad su joj Apolon i Dijana poubijali sinove i kćeri. /6/ Prokna.Tu Pelopida bijedu sad i. a Tereja u grebededa. . stići morala. Strofije. Al' nosi s'! Egist Vodi! Orest Tebi jeste naprijed ić! Egist Da ne utečem ti? Orest Po svojoj voljici Da ne umreš. /7/ Suze su kaplje. K tomu se uzima i izvir-vode. primi Oresta. /3/ Grob se prelije Ijevanicom od mlijeka. kći atenskoga kralja Pandiona. Nju pohodi sestra Filomela. Zeus pretvori ženske u lastavicu i slavuja. pa daje očuva od žene svoje He-re. meda.KRAJ Objašnjenja /1/ Ije. a put se zateže. Orest polaže na grob i kose. /10/ Poručivala sam mu. kako li mnogo Ti prepati. u ko¬ju se pretvorila Nioba. alt za¬vađeni. pretvori je u kravu. Braća su. tad ne bi zloće bilo tolike. Egist Vještinom ti se ne pohvali očinskom. vina./68 Orest Ti mnogo uzvraćaš.) Zbor Oj Atreja koljeno. /8/ Kod Strofija je proveo mladost bez opasnosti. poteče za njima. Terej kad vidi to. /4/ Loksija. što prokaplju iz stijene na Sipilu. .smrt. Kazan smjesta svakog bi. otac Piladov. uda se za irač¬koga kralja Тегеја. šio navješćuje proljeće. dva kralja fočanska. (Svi odilaze u dvor. Orest Bar tvoju. /2/ Fonotej i Strofije. Tu gorku mi je jabuku Sačuvat tebi. Što zakon gazit smjera. koju obljubi Terej i izreže joj jezik. Apolon. /5/ Slavuj. jedva slobodi s' dovinu! Tim udarom stiže sad kraju. koji je goni svijetom. da osveti oca. Hera posije na nju strka. Nju zavolje Zeus. sve se»smiješa i lije ili se svako za se izlije. Filomela izveze nesreću na rupcu. a Prokna zakolje sina svoga Itisa i ispeče ga Tereju. Da .

da ljagu sa sebe svali na mrtvaca. a neki sedmi put trčali. Pelop se oženi. Mirtil prokune Pelopa i rod mu. hvalit ćeš me. pustila bih je. i kazivali mu te¬ške sne. i on mjesto gvozdenih ča¬vala stavi u jedan kotač voštane. /31/ Neki su već šesti. kad bi izlazilo. vanjskom !o-govu bi puštao uzdu. /40/ Od Oresta. /42/ Hvalila me ili grdila. . Kod zakreta oko mete . već ga putem baci u more. /23/ Brza i silna. jer danje svijetlo razgoni noćna strašila. /26/ Hermiona i Nikostrat. pa su zato kola morala udariti u stup. da će od ze¬ta poginuti. /17/ Možda u Fokidi kod Fanoleja. Sin Alkmeon je na polasku ocu Amfijaraju obećao da će ga osvetiti. /19/ Moje riječi. /44/ Tvojih riječi. /32/ Prerano je pustio lijevu uzdu. /14/ Svaki mjesec. /18/ Tj. /45/ Naše se ćudi ne mogu složiti. /16/ Ne bih marila za njih. /41 / Boji se. što ih govorim. proguta zemlja Amfijaraja. Polinik potku¬pi Erifllu zlatnom ogrlicom i ona nagovori muža da ide. Kad je vojska od Tebe bježala.na svakom kraju trkališta stoji stup (meta) . vozač kralja Enomaja. da će Elektra dopasti tamnice i tamo pomalo gi¬nuti. što gaje za¬dao Mirtilu. /15/ Ne raditi ništa. da će poginuti. ako pode na Tebu. ako padne u boju. /39/ Elektra presiječe: ona je ubila muža. Amfija-raj je znao. da ne gubi vremena. lijepo. /30/ Upregnuta su 4 konja. ali poginula zato od sina. /28/ Vijenac od lovora iz tesalske doline Tempe i još grana palmova.to u njih i sad još čine praznovjer¬ni ljudi ./12/ Od Egista i Klitemnestre. dok Klitemnestra živi. /43/ Ako me poslušaš. čim bi protiv oca sagriješila. a sa svake strane još po jedan logov. Pelop podmiti Mirtila. a unutrašnjem pritezao. kad je mrtav. sve jedno mi je.okrenuli k suncu. ali je njemu. te ga Zeus učini besmrtnim. /29/ Grci iz Barke. /13/ Od vas. /33/ Na srijedi glavčine. jer se bojao. /21/ Ubijenu bi ubojica odsjekao ruke i noge. kukavštinu svoju. neka viče i pla¬će. dva srednja su u jarmu. /24/ Klitemnestra i Egist. uzor ljubavi djece prema roditeljima. /25/ Mirtil. /46/ Rode. /20/ Grci bi se ujutru . da što bliže stupa prođe. kad mi ne daš plakali. /36/ Nemoj plakati! /37/ Moja. ne da mu po kraljevstva. O glavu bi mu otr'o oružje svoje. U trci sruši se s kola kralj i izdahne. /34/ Rugati se: /35/ Izvraća: tebi je teško sada.gledao bi upravljač. ali ne održi obećanja. /38/ Erifila je kriva smrti muža svoga Amhjaraja. da ga pokoj¬nik ne bi mogao progoniti i osvetiti mu se. /47/ Klitemnestra i Egist. /27/ Preblaga sam. /22/ Tom žrtvom. Kralj je svakoga prosca kćeri svoje Hipodamije ubio u utrci. ne psujem te i ne tučem. kojima me plašiš.

/54/ Tvoga. /66/ Zamjeraju li mi bogovi radi ove moje zluradosti. koja mu je prijetila. /62/ Bez darova. ./48/ Agamemnonu. /68/ Otac mu se dao nadmudriti od Egista i Klitemnestre i nije vidio unaprijed smrt. /64/ Oresta. /53/ Žele ga Egist i Klitemnestra. daje Oresta strah. /50/ Da se sestre zavadiše. stoje ubio mater. Vidi se. /57/ Tj. /49/ Da je Orest mrtav. Oreste. /56/ Znadu biti ratoborne. /60/ Po nas. zločinstvo materino. /63/ Erinije. pa zato mora to biti pravedno. /61/ Po njih. /59/ Oresta. /67/ Psima i pticama. Oni se vesele smrti Orestovoj. a to je baš za nas dobro. /55/ Klitemnestre. jer i ne slute. tj. /65/ Bog mi je Apolon naložio da ubijem mater. /58/ Da ti netko krati to veselje. /51/ Poginu Orest. da im prijeti smrt. ako sam tim sagriješio. /52/ On je zaštitnik kuće i braka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful