SURAT PERJANJIAN MEMBINA RUMAH

Perjanjian ini dibuat pada 11 Oktober 2010 diantara : Saya yang bernama JAHIDI BIN CHAMARI No. K/P 800415-10-5265

beralamat di No 3 jalan 1 Taman Seri Cerakah, 42200 Bukit Kapar Klang, Selangor Darul Ehsan Dengan pembina rumah yang bernama ENCIK HERIYONO BIN SELAMAT No. Pasport T426461 Beralamat di LOT 2388 BATU 9 KAMPONG MEDAN,42500 TELOK PANGLIMA GARANG, SELANGOR DARUL EHSAN. Bersetuju membina rumah dengan seperti yang berikut :-

1) Rumah dibina atas tanah KAMPONG BUKIT KAPAR yang
Telah diwartakan oleh kerajaan melalui nombor geran 10400 (NO HAKMILIK) di atas lot 48182 bertarikh 5 OKTOBER 2006.

2) Keluasan rumah yang dibina ialah 30’ x 60’ = 1800’ persegi dan kos pembinaan rumah adalah
seperti yang berikut :Kos pembinaan rumah dan upah. Siap masuk air dan elekterik. Jumlah Keseluruhan =RM55perkaki x 1800’

=RM99,000.00. (SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU RINGGIT MALAYSIA SAHAJA

3) Tarikh rumah mula dibina ialah pada 12 OKTOBER 2010 dan dijangka siap pada
12 FEBUARI 2011.

4) Pihak pembina rumah juga perlu menanggung segala kos tambahan selepas perjanjian ini dibuat
sekiranya berlaku perubahan harga bahan mentah bagi kerja pembinaan dan juga perubahan kos upah tenaga kerja. 5) Segala bayaran akan dibuat mengikut perjanjian dalam lampiran 2, mengikut hasil dan kualiti kerja yang telah dilakukan.

6) Pihak pembina rumah perlu menjaga segala tingkahlaku perkerja dan bertanggungjawap dalam
semua tindakan orang di bawah jagaan beliau.

(ENCIK HERIYONO BIN SELAMAT) No. Segala urusan perjanjian dan bayaran dengan pihak yang membekalkan bekalan elekterik dan air adalah tanggungjawab pembina rumah. Dengan ini bersetuju dan menurunkan tandatangan dibawah :- ……………………………. (JAHlDI BIN CHAMARI ) No. ( ) Tarikh: SETEM HASIL DISINI . Pasport: T426461 Tarikh:12 OKTOBER 2010 ………………………………….7) Kos api dan air dalam proses pembinaan adalah di bawah tanggungjawab pihak pembina rumah. K/P:800415105265 Tarikh: 12 OKTOBER 2010 Disaksi oleh: ………………………………………….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful