Talata Ito ay binubuo ng paksang pangungusap na siyang pangunahing detalye. Ang talata ay binubuo ng mga pangungusap.

Ang talata ay laging nakapasok ang unang pangungusap. Sa english, ang talata ay paragraph. ang talata ay isang pangungusap o grupo ng mga pangungusap na isinasaayos upang makabuo ng isang ideya hinngil sa nasabin paksa. kung ito ay binubuo ng isang pangungusap, ang kasunod nitong pangungusap ay may relation sa first. kapag ito naman ay binubuo ng grupo ng mga pangungusap, mayroon itong simula, katawan at wakas. dapat mag-connect ang iyong mga sentences. dapat may isang paksang pinagbabasehan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful