CADANGAN SENARAI SEMAK UNTUK KANDUNGAN 3 FAIL UTAMA

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 KANDUNGAN ITEM Surat Permohonan Penubuhan Kelab Surat kelulusan penubuhan kelab Surat pelantikan penasihat / guru pemimpin Minit Mesyuarat Agung Penubuhan Perlembagaan yang disahkan oleh Pengetua/ Guru Besar Senarai Jawatankuasa yang disahkan. Perancangan aktiviti asas yang disahkan Jadual aktiviti tahunan yang disahkan untuk tahun semasa. Senarai keahlian yang disahkan Surat permohonan mengutip kewangan keahlian Kelulusan mengutip kewangan keahlian Akaun kewangan dan perbelanjaan Surat permohonan menjadi ahli gabungan dari guru penasihat kepada Pengetua/ Guru Besar Surat kelulusan menjadi ahli gabungan dari Pengetua/ Guru B esar kepada guru penasihat Surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan dari Pengetua/Guru Besar kepada badan induk. Surat Penerimaan menjadi ahli gabungan kepada pentadbir sekolah Minit Mesyuarat yang diadakan. Surat Pekeliling berkaitan Kokurikulum Dokumen pencapaian kecemerlangan ahli Laporan setiap aktiviti Laporan Tahunan Surat pelantikan dan penyerahan kembali kuasa kepada guru penasihat dari Pengetua / Guru Besar. Stok dan Inventori Sampel-sampel sijil / Surat Penghargaan FAIL 1
(PENGURUSAN)

KANDUNGAN FAIL FAIL 2
(SURAT)

FAIL 3
(AKTIVITI)


(AWAL PENUBUHAN)


(AWAL PENUBUHAN)


(AWAL PENUBUHAN)

 
(AWAL PENUBUHAN)


(PENAJA DAN AJK TAHUN SEMASA)


(SPT.DLM.DRAF PERLEMBAGAAN)

 
(AWAL PENUBUHAN)


(TAHUN SEMASA)


(KEPUTUSAN MESY. AGUNG PERTAMA DAN PINDAAN)


(KEPUTUSAN MESY. AGUNG PERTAMA DAN PINDAAN)


(LAPORAN AKHIR TAHUN DARI BENDAHARI)


(BADAN BERUNIFORM)


(BADAN BERUNIFORM)


(BADAN BERUNIFORM)


(BADAN BERUNIFORM)


(SEMUA MINIT MESY. YANG DIADAKAN)


(DISEDIAKAN OLEH PIHAK PENTADBIR)


(LAPORAN SETIAP AKHIR TAHUN)


(LAPORAN SELEPAS AKTIVITI DIJALANKAN)


(DIHANTAR PADA SETIAP AKHIR TAHUN)


(SETIAP AWAL DAN AKHIR TAHUN)


(PENAMBAHAN DAN PELUPUSAN)


(SIJIL ATAU PENGHARGAAN YANG DITERIMA OLEH MURID)

Laporan Tahunan (Disediakan pada akhir tahun berbenaan) Senarai kehadiran Keahlian mengikut tahun semasa                            Catatan: Segala dokumen awal penubuhan Kelab dan Persatuan atau Pasukan Badan Beruniform tidak boleh dihapuskan atau dialih dari fail asal.25 26 Dokumen pencapaian cemerlang ahli Senarai kehadiran Keahlian  (REKOD MENGIKUT TAHUN SEMASA)  (MENGIKUT TAHUN SEMASA) CADANGAN SENARAI SEMAK UNTUK KANDUNGAN FAIL UNTUK PENGERUSI. Jadual aktiviti tahunan yang disahkan pada tahun semasa. Senarai keahlian yang disahkan pada tahun semasa. Laporan setiap aktiviti pada tahun semasa. Ini merupakan dokumen yang perlu dijaga. . Surat permohonan mengutip kewangan keahlian (Seperti dalam Mesy. (Seperti dalam Mesy. Perlembagaan yang disahkan oleh Pengetua/ Guru Besar(Seperti awal penubuhan atau dengan pundaan) Senarai Jawatankuasa yang disahkan tahun semasa. SETIAUSAHA DAN BENDAHARI BIL KANDUNGAN FAIL FAIL KANDUNGAN FAIL FAIL FAIL (SETIAUSAHA) (BENDAHARI) (PENGERUSI) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Minit Mesyuarat Agung tahun semasa. Minit Mesyuarat yang diadakan pada tahun semasa. Perancangan aktiviti yang disahkan pada tahun semasa.Agung Pertama atau dengan pindaan) Akaun kewangan dan perbelanjaan tahun semasa.Agung Pertama atau dengan pindaan) Kelulusan mengutip kewangan keahlian.

Contoh rak fail yang dicadangkan Contoh fail keras yang dicadangkan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful