UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI FACULTATEA DE SOCIOLOGIE I ASISTEN SOCIAL

Bacalaureatul i camerele video

Panait Horia ± Mihail Specializarea Sociologie, Seria a II-a, Grupa 2

BUCURE TI IANUARIE 2012

O tem larg dezb tuta în vara anului 2011 a fost introducerea camerelor de supraveghere în s lile în care avea s se desf oare examenul de bacalaureat, decizie luat chiar de c tre Ministerul Educa iei. Aceast m sur a fost luat pentru a mic ora procentul fraudei, respectiv a celor care aveau sa copieze, astfel inc lcând regulamentul de desf urare al examenului. Pe de alt parte însa, acest lucru nu a dus decât la o sc dere a nivelului de promovabilitate al elevilor. Conform spuselor lui tefan Vlaston (2011) în "Cum s fim: cinsti i sau ho i?", el aduce acuze atât Ministerului Educa iei cât i Guvernului deopotriva, "toat media a explodat, cine e de vin pentru cei 55% pica i, profesorii sau elevii? P rin ii sau ministerul? colile sau fabricile de diplome? E normal sau anormal o astfel de situa ie? E de vin Funeriu sau Andronescu? Se sinucid tinerii care n-au reu it s fure! B sescu e de vin , spune Andrei Marga! i Emil Boc i Funeriu!". Dup p rerea mea, este foarte u or s aducem acuze celor care se afl la conducere, însa nu ei sunt cei care au avut de sus inut probele, ci elevii în cazul nostru. Dac elevii ar fi fost preg ti i i nu s-ar fi bazat pe ilegalit i (copiat, telefoane dotate cu echipament handsfree), probabil procentajul promovabilit ii ar fi stat cu totul altfel, îns adev rul este undeva la jum tate. Lumea revoltat contest modul introducerii camerelor în s lile de examen ca fiind unul implementat f r aducere la cuno tin înainte, îns iat cum citeaz Doru Resmeri , eful ISJ Gala i (2011): "Noi am introdus în jude înc de anul trecut, de la sesiunea din august a examenului de bacalaureat, sistemul de supraveghere video la acest examen. I-am prezentat atunci acest pilot ministrului Funeriu care l-a apreciat". A adar acest sistem deja rula la noi în ar însa sub form pilot, ministerul aprobând la nivel na ional aceast m sura de siguran un an mai târziu. Consecin ele acestei investi ii gândite de Ministerul Educa iei au fost foarte bine subliniate de c tre Costi Rogozanu (4 iulie 2011) c ci totodat , reac ia a fost una care ne-a afectat ara prin faptul c investi ia în înv mânt a sc zut progresiv, adâncindu-se groapa dintre zonele s race i cele înst rite iar ansa unui copil s rac de a avea o educa ie serioas în zilele de ast zi au sc zut spectaculos. Pe de alt parte, doar elevii pot schimba acest lucru prin prevenirea acestei situa ii i preg tindu-se adecvat pentru acest examen. De cealalt parte îns , elevii se plâng totodat de faptul c subiectele din acest an au fost prea grele, dar mai ales c au fost stresa i de camerele de supraveghere din s lile de clas , neputându-se concentra din cauza lor. P rerile sunt împ r ite, dar dac e ti un elev bine preg tit, pot fi ignorate, însa totodata, prezen a lor te poate stânjeni, problema nefiind strâns legat de ele ci doar de simpla preg tire a individului care sus ine bacalaureatul. În concluzie, aceast evolu ie în materie de examen de bacalaureat nu poate decât s ridice nivelul de preg tire al elevilor, reac ia negativ sim it în anul 2011 nefiind decât cuplarea elevilor de clasa a 12-a care aveau s sus in bacalaureatul, cu cei care nu au reu it s promoveze acest examen din anii anteriori. O solu ie nu poate fi decât tolerarea acestei implementari spre o mai bun preg tire a elevilor, doar modul în care a fost implementat aceast m sura fiind poate unul extrem de abuziv, luând prin surprindere în primul rând elevii, urma i de p rin ii acestora, însa poate pe viitor, chiar i ara noastr .

BIBLIOGRAFIE

Vlaston, tefan (7 iulie 2011) Cum s fim: cinsti i sau ho i? [Online] Disponibil la: http://www.contributors.ro/fara-categorie/cum-sa-fim-cinstiti-sau-hoti accesat la 30 ianuarie 2012

Rogozanu, Costi (4 iulie 2011) Mîna de lucru ieftin e mai bun f r BAC. Reforma prin paz i protec ie [Online] Disponibil la: http://www.criticatac.ro/8612/mina-de-lucru-ieftinae-mai-buna-fara-bac-reforma-prin-paza-si-protectie accesat la 30 ianuarie 2012

MEDIAFAX.RO (5 iulie 2011) BACALAUREAT 2011: Cum s-a luat decizia introducerii camerelor video în s lile de examen [Online] Disponibil la: http://www.ziare.com/scoala/bacalaureat/cine-este-de-vina-pentru-rezultatele-de-labacalaureat-sondaj-ziare-com-1105289