PEJABAT PELAJARAN WILAYAH BANGSAR & PUDU

NAMA SEKOLAH : SMK VICTORIA, JALAN HANG TUAH, KUALA LUMPUR. PANITIA BI L 1. 2. 3. 4. 5 6. 7. 8. 9. : GEOGRAFI OBJEKTIF Membimbing pelajar – pelajar yang lemah dan ketinggalan semasa P&P (aktif Kokurikulum) Melahirkan pelajar yang cemerlang dalam semua matapelajaran Meningkatkan prestasi pelajar dari gred yang lebih rendah ke gred yang lebih tinggi Membimbing pelajar – pelajar yang lemah untuk meningkatkan tahap penguasaan dan kefahaman dalam setiap topik Meningkatkan penguasaan peta semua pelajar Memberi pendedahan tentang teknik-teknik menjawab soalan kepada pelajar Membiasakan pelajar dengan peta bagi mempastikan pelajar memahami topik dan dapat menjawap soalan peta Memberi pendedahan tentang penggunaan ICT dalam berinteraksi dengan pelajar dan melaksanakan P&P berkesan Meningkatkan kompetensi guru dalam penandaan PBS SASARAN Pelajar Tingkatan 1,2 dan 3 Pelajar Tingkatan 3 Pelajar Tingkatan 3 Pelajar Tingkatan 3 Pelajar Tingkatan 1 dan 2 Pelajar Tingkatan 3 Pelajar Tingkatan 1, 2 dan 3 Semua Guru Geografi Semua Guru Geografi TARIKH Mac - Sept Mac Feb - Jun April-Sept April-Ogos Ogos Sepanjang Tahun Mac April

PROGRAM PENINGKATAN Kelas Bimbingan Perkampungan Ilmu Pemantapan Minda Klinik Geografi Eksplorasi Peta Yakin A Celik Peta Bengkel Pembinaan Blog Bengkel Penandaan PBS

Disediakan Oleh:

Disahkan Oleh:

…………………………………………… …………………………………………….. Ketua Panitia Pengetua/ GPK/Ketua Bidang .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful