GARIS PANDUAN

PEMBENTUKAN PERSATUAN UNIT BERUNIFORM KELAB SUKAN DAN PERMAINAN DAN AKADEMIK SMK BATU SAPI, SANDAKAN,SABAH

Bil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Isi kandungan
Contoh surat Notis Mesyuarat Agung Contoh minit mesyuarat Agong Senarai ahli jawatankuasa persatuan lampiran 1 Permohonan penubuhan persatuan contoh pengakap Kelulusan perrmohonan penubuhan persatuan contoh pengakap Permohonan pengesahan dan pendaftaran pergerakan pengakap dari guru penasihat Perlembagaan Senarai aktiviti utama persatuan Senarai Tanggungjawab Guru pemimpin Permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran pengakap dari pengetua Pelantikan sebagai guru penasihatpengetua Surat penurunan kuasa kepada jawatankuasa persatuan-pengerusi pelajar Senarai tanggungjawab ahli jawatan kuasa persatuan Rekod daftar Fail Takwim Ko Kurikulum 2010

Muka surat
2 3 4 6 7 8 9-14 15 16 17 18 19 20 21-22 23

1

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BATU SAPI
PETI SURAT 1760 90719 SANDAKAN

DISEDIAKAN OLEH AWANG TAJUDIN BIN A.K ARSAD PENOLONG KANAN KO KURIKULUM 2011

E-mail : smkbatusapi@yahoo.com.my

Tel Faks

: 089-612954 : 089-615071

Ruj Kami ) Tarikh Saudara/Saudari,(Semua Pelajar) Ahli Persatuan Seni Visual, SMK Batu Sapi, sandakan, Sabah. Saudara/Saudari, Mesyuarat Agung Tahunan Persatuan Seni Visual

: SMKBS/800-1/01( 03 : 5 jan 2011

2

Sukacita diimaklumkan bahawa Mesyuarat Agung Persatuan Seni Visual Sekolah Menengah kebangsaan Batu Sapi, Sandakan, akan diadakan pada ketetapan berikut: Tarikh Masa Tempat 2. : 7 Jan 2011 : 9.00 – 10.00 am : kelas 5 Fikir

Agenda Mesyuarat adalah seperti berikut: 2.1 2.2 Ucapan Guru Penasihat Persatuan. Agenda Mesyuarat Agung. i. Pemilihan Ahli Jawatankuasa ii. Pemilihan dua orang juruaudit iii. Perancangan aktiviti tahun 2011 iv Membahaskan usul-usul yang diterima. V Ucapan penanguhan.

3.

Saudara / saudari dijemput hadir ke mesyuarat ini. Kehadiran amat dihargai.

Sekian, terima kasih. Saya yang mejalankan tugas, ……………………………… (NUR EVIANNA BINTI JAIVI) Setiausaha Persatuan Seni Visual , SMK Batu Sapi, Sandakan. s.k. 1,
2. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah. Penolong Kanan Kokurikulum.

LAPORAN MINIT MESYUARAT AGONG PERSATUAN SENI VISUAL
Tarikh : 7 Jan 2011 Masa : 9.00 -10.00 am Tempat: Kelas 5 Fikir Kehadiran : 63 orang (Senarai nama dilampirkan) Agenda Ucapan Pengerusi Pengerusi Persatuan Seni Visual Menyampaikan ucapan alu-aluan kepada dua orang guru penasihat yang baru dilantik dan kepada para pelajar yang mengikuti Persatuan Seni Visual . Pemilihan AJK pelajar Persatuan Seni Visual , perancangan aktiviti (takwim 2011), pemilihan dua juruaudit dan yuran ahli.

Bil 1.

Tindakan

Guru Penasihat

3

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BATU SAPI
5.

6.

7.

PETI SURAT 1760 Pemilihan AJK Tahunan 90719 SANDAKAN 5.1. Pengerusi 5.2. Naib Pengerusi 5.3. Setiausaha 5.4. Penolong Setiausaha 5.5. Bendahari 5.6. Ahli Jawatankuasa (5 orang) Pemilihan dua orang juruaudit 6.1. Nur Junaidah binti Jaafar (4 Cekal) 6.2.Suhaila binti Sahabat (4 Bestari) Perancangan aktiviti (Takwim tahun 2011) Membahaskan usul-usul yang diterima i. Explorace ii. Eksperimen iii. Sukaneka iv. Rekacipta v. Lawatan vi. Pertandingan eksperimen vii. Kuiz pendidikan seni visual viii. Sambutan kemerdekaan
Ucapan penangguhan Mesyuarat ditangguhkan pada tarikh yang akan datang

Rujuk Lampiran 1

Rujuk Lampiran 2 Takwim Persatuan Seni Visual 2010

8.

Mesyuarat ditangguhkan pada jam 10.00 am Dicatat oleh,

…………………………. (NUR EVIANNA BINTI JAIVI) Setiausaha Persatuan Seni Visual , SMK Batu Sapi, Sandakan

E-mail : smkbatusapi@yahoo.com.my

Tel Faks

: 089-612954 : 089-615071

Ruj Kami ) Tarikh

: SMKBS/800-1/01( 03 : 11 Jan 2011

Pengetua, SMK Batu Sapi, Peti surat 1760, 90719 Sandakan, Sabah Tuan,
PERMOHONAN PENUBUHAN PERSATUAN SENI VISUAL SANDAKAN, SABAH SMK BATU SAPI, 4

Sandakan yang selepas ini disebut sebagai ”persatuan” sahaja. Penolong Kanan Kokurikulum. kelab. 4. Tambahan No.(A) 196. Jawatankuasa Penaja Persatuan Seni Visual . “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menjalankan tugas. SANDAKAN PERATURAN-PERATURAN (PERLEMBAGAAN) PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(a) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. Perundangan (A): P. Sekian. SMK Batu Sapi. Semoga permohonan ini mendapat pertimbangan dan kelulusan daripada pihak tuan.p.k. b. terima kasih. 21. Perundangan (A): P.U. 11. No. (NUR EVIANNA BINTI JAIVI) Setiausaha. saya bagi pihak Jawatankuasa Penaja memohon kebenaran daripada pihak tuan untuk menubuhkan Persatuan Seni Visual di sekolah ini berasaskan Peraturan (4) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. 2.U. 2. 11. s.Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. maka berikut ini dikemukakan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Persatuan -persatuan . Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Bersama-sama ini disertakan draf perlembagaan dan peraturan-peraturan persatuan. Sehubungan itu. senarai ahli jawatankuasa penaja dan senarai aktiviti utama sebagai dokumen sokongan kepada permohonan ini. bertarikh 21 Mei 1998. badan beruniform dan Sukan dan permainan SMK Batu Sapi. 41. Sandakan. 1. NAMA DAN ALAMAT Nama Persatuan / Kelab / Badan beruniform/ sukan dan permainan ini ialah: PERSATUAN SENI VISUAL 5 . 5. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah DRAF PERLEMBAGAAN DAN PERATURAN-PERATURAN PERSATUAN SMK BATU SAPI. No. Tambahan No. PERATURAN 1 a.

Alamat: SMK BATU SAPI.6 3. 6 .b. peningkatan minat. emosi. Peti surat 1760.1 3. peningkatan displin pelajar melalui penyemaian dan pemupukan nilai dan sikap positif selaras dengan hasrat rukun negara dan 1 Malaysia. menyemai perasaan cinta akan sekolah.7 3. peningkatan suasana sekolah yang lebih menarik dan mengembirakan pelajar. pengukuhan dan pengayaan perkara-perkara yang dipelajari dalam bilik darjah serta perluasakan pengalaman pelajar dalam bidang tertentu. Sabah. membolehkan ahli-ahli yang memnpunyai minat yang sama mengembangkan bakat dan potensi mereka dengan sedaya upaya mereka.9 3. negeri dan negara supaya wujud warganegara yang sihat.2 3. 90719 Sandakan. memberi kegembiraan serta pembinaan kesihatan dan kesejahteraan diri. 3.3 3. jasmani dan rohani pelajar. bakat dan kemahiran pelajar dalam gerak kerja yang diceburi.5 3. PERATURAN 2 MATLAMAT Memberi peluang kepada setiap pelajar untuk mengembangkan potensi secara seimbang dan menyeluruh dalam aspek jasmani.8 3. rohani dan intelek PERATURAN 3 OBJEKTIF PERSATUAN Objektif persatuan / Kelab / Badan beruniform/ sukan dan permainan ini adalah: 3. pengisisan masa lapang pelajar dengan berfaedah. Kesimbangan antara perkembangan mental (akademik) dengan perkembangan sosial.4 Menyatupadu dan menjalin kemesraan antara ahli-ahli.10 Pengukuhan interaksi di kalangan pelajar di sekolah.

12 3. Ahli yang hadir layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa manakala ahli yang tidak dapat hadir tetapi menulis surat tunjuk sebab layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa.3. Para pelajar yang telah diterima dan didaftarkan.2 Dilantik semasa Mesyuarat Agung.13 Peningkatan penglibatan kerjasama dan sumbangan dua hala antara sekolah dengan ibubapa dan masyarakat setempat. 7 . Setiap ahli akan dikenakan bayaran yuran sebanyak RM_______ setiap kali perjumpaan. PERATURAN 5 5. Ahli-ahli Persatuan _____________________akan seberapa daya berusaha untuk mencapai tahap yang paling tinggi dalam aktiviti yang diceburi terutamanya melalui ujian-ujian kecekapan yang diikutiinya. Permohonan menjadi ahli adalah dengan cara mengisi borang yang disediakan Ahli-ahli mestilah menerima serta bersetuju berpegang kepada Perlembagaan dan akan mengambil bahagian dengan cergas bagi menjayakan tujuan persatuan ini.1 5.6 KEAHLIAN DAN YURAN AHLI Dibuka kepada semua murid sekolah ini.5 4.3 4. Guru Penasihat hendaklah memberi nasihat dalam perancangan dan pelaksanaan sesuatu aktiviti. AHLI JAWATANKUASA PERATURAN 6 6. Supaya ahli dapat menganggotai Persatuan ________ dengan lebih terpimpin dalam menimba Ilmu dan memupuk semangat bertanggungjawab dan disiplin diri.11 3.1 6.2 5.4 4.1 4.2 4. Ahli terdiri dari para pelajar sekolah ini yang sedang belajar dalam tahun semasa. PERATURAN 4 4. Guru Penasihat hendaklah sentiasa bersama dengan ahli-ahli semasa aktiviti dijalankan.3 GURU PENASIHAT Guru Penasihat adalah terdiri daripada guru sekolah ini.

7.7 Juruaudit PERATURAN 7 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA Dibuka kepada semua murid sekolah ini.6.1. Ahli Jawatankuasa mestilah menerima serta bersetuju berpegang kepada Perlembagaan dan akan mengambil bahagian dengan cergas bagi menjayakan tujuan persatuan ini.1.1 Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat 7.4 Mewakili persatuan secara rasmi.6. Kecil boleh dilantik oleh Guru Penasihat tanpa mengadakan jawatan hendaklah menghantar surat Ahli Jawatankuasa yang hendak meletakkan peletakan jawatan kepada Guru Penasihat.1 Pengerusi 7.6 Pemilihan ahli jawatankuasa secara undian.3 Setiausaha 6.1 Pengerusi 6.2 Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya. 7. Jawatan ini disandang dikalangan pelajar.2 Naib Pengerusi 6. 8 .5 6.6.6.6.1. Ahli jawatankuasa terdiri dari para pelajar sekolah ini yang sedang belajar dalam tahun semasa yang telah diterima dan didaftarkan.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.1.3 6.4 6.6. Ahli Jawatankuasa mesyuarat.5 Bendahari 6. 7. Ahli Jawatankuasa Persatuan hendaklah terdiri:- 6.6 Ahli Jawatankuasa (Bilangan mengikut tingkatan) 6.6.4 Penolong Setiausaha 6.6.

5. 7. 9 .3 Setiausaha 7.3.4.1 Menguruskan hal-hal surat menyurat.3.2 Mempengerusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi.2.3. 7.2 Mencatat dan menandatangani minit mesyuarat/laporan kegiatan-kegiatan.4 Penolong Setiausaha 7.1 7.5. 7. 7.2 Menjalankan tugas Setiausaha sewaktu ketiadaan Setiausaha.3.4.4.4 Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan.5.5. 7.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. 7.1 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberi.7.2 Naib Pengerusi 7. 7. 7.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.2 7.5 7. Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta di dalam mesyuarat ahli jawatankuasa.5 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.2.1 Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya. Menyediakan Penyata Kira-Kira bulanan dan tahunan serta menandatanganinya.3 Mencatat kehadiran ahli 7. 7.3.2.3 7.4 Bendahari Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan Persatuan Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab di atas kesahihannya. 7.

7.1 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan. Penolong Bendahari 7. Persatuan juga boleh memperolehi kewangan melalui aktiviti. KEHADIRAN/PENYERTAAN menghadiri semua aktiviti yang dijalankan oleh Akaun SUWA PERATURAN 9 9.6. 7.5.2 Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul. sekiranya mendapat kebenaran Pengetua. 7.7.2 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.8. menyemak serta mengesahkan Laporan Kewangan tahunan dan bertangungjawab keatasnya.4 Ahli-ahli yang bersetuju menyertai aktiviti yang memerlukan perbelanjaan besar boleh dikenakan derma khas bagi membiayai aktiviti tersebut.3 7.8 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa Pemeriksa Kira-Kira / juruaudit 7.1 Menjalankan tugas-tugas Bendahari sewaktu ketiadaan Bendahari. 7. 7.7.1 KEWANGAN Sumber utama kewangan persatuan adalah melalui derma yang diputuskan semasa Mesyuarat Agung dan telah diputuskan sebanyak RM ______ seorang setiap kali perjumpaan.2 Mempengerusikan biro sekiranya dilantik.6.1 Ahli persatuan dikehendaki persatuan sepanjang tahun.2 8.7.1 Memeriksa.7. 10 .5.5 Menyediakan Laporan Kewangan untuk di audit dan dibentangkan dalam Mesyuarat Agung. 7.6 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.6 7.7 Ahli Jawatankuasa 7. PERATURAN 8 8.3 8. Semua pungutan/penyimpanan boleh dimasukkan ke dalam sekolah.8. 8.

3 13. TINDAKAN DISIPLIN perlembagaan persatuan dan tidak PERATURAN 12 12. PERATURAN 13 13. Peraturan khas yang ditetapkan hendaklah dipatuhi oleh semua ahli.1 12.2 11.3 Peraturan sekolah adalah menjadi peraturan asas. Tindakan disiplin adalah mengikut cara berikut: 12. Ahli-ahli yang melanggar peraturan akan dikenakan tindakan tatatertib.2. jawatankuasa.1 11. AKTIVITI PERATURAN 10 10. ahli Guru Penasihat atau pentadbir sekolah secara bertulis.1 10. Satu mesyuarat khas yang dihadiri oleh Guru Penasihat dan Ahli Jawatankuasa akan membincangkan cadangan tersebut dan meluluskannya jika perlu. PERATURAN-PERATURAN PERATURAN 11 11.1 Amaran lisan 12.2 Diambil terhadap ahli yang melanggar mematuhi peraturan yang ditetapkan.2 Amaran bertulis 12.2.4 Mana-mana bahagian Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh ahli.2 Dijalankan seperti yang dirancang dalam mesyuarat agung atau mesyuarat ahli jawatankuasa. Tindakan memotong markah kehadiran dalam penilaian kokurikulum boleh diambil sekiranya gagal berbuat demikian.3 Ahli yang tidak berpuas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat rayuan kepada Guru Penasihat persatuan secara bertulis dan keputusan Guru Penasihat adalah muktamad.1 13. Setiap pindaan yang telah diluluskan hendaklah dipamirkan dan disahkan oleh Pengetua/Guru Besar.9.2 13. Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh Guru Penasihat dan diumumkan kepada pengetahuan ahli. PINDAAN PERLEMBAGAAN dalam perlembagaan ini sah sehingga ia dipinda. PEMBUBARAN PERSATUAN 11 PERATURAN 14 .2 Kegagalan berbuat demikian sebanyak tiga kali berturut-turut dikehendaki menulis surat tunjuk sebab.

2 15. melanggar Segala hutang wajib dijelaskan. Persatuan ini tidak boleh bergerak di luar kawasan sekolah ini dan setiap kegiatan yang diadakan di luar hendaklah mendapat kelulusan pihak sekolah terlebih dahulu. Baki kewangan diputuskan dalam Mesyuarat Agung Tergempar.3 17. Rancangan ini hendaklah dikemukakan kepada pihak sekolah untuk diluluskan sebelum dilaksanakan. Jika pakaian seragam diluluskan bagi kegiatan ini.1 14.4 . Tidak dibenarkan membawa handphone / telepone bimbit dalam perjumpaan persatuan.14.4 Kegiatan yang tiada kaitan dengan objektif mahupun yang tidak diluluskan oleh pengetua sekolah tidak boleh dijalankan.2 Pengetua diberi kuasa untuk membubarkan persatuan jika didapati perlembagaan dan Falsafah Pendidikan Negara.5 Kegiatan persatuan tidak boleh dijalankan tanpa kehadiran guru penasihat yang dilantik oleh pihak sekolah. 12 17. T Shirt uniform apabila mendapat keizinan daripada pengetua sekolah untuk sesuatu kegiatan. PAKAIAN DAN KETERTIBAN PERATURAN 17 17. Tidak dibenarkan ahli memakai selipar dalam perjumpaan persatuan. pakaian bebas cuma dibenarkan berpakaian T shirt berkolar putih. 15.1 15. persatuan ini tidak boleh berhubung terus dengan mana-mana pihak diluar sekolah tanpa/ melalui dan/ dengan kebenaran pihak sekolah. pakaian seragam sekolah hendaklah digunakan tanpa rintangan. semua ahli wajib memakainya.6 Penceramah /pembantu dari luar boleh dijemput setelah mendapat persetujuan daripada pengetua sekolah. 15.7 Ahli-ahli yang ingin menyertai sebarang kegiatan di luar sekolah hendaklah juga mendapat keizinan daripada penjaga secara bertulis (dapatkan borang kebenaran penjaga daripada pejabat sekolah RANCANGAN KEGIATAN / AKTIVITI PERATURAN 16 16. Kegiatan yang melanggar peraturan-peraturan sekolah mahupun undang-undang negara tidak boleh dijalankan. 15.2 Semua peraturan sekolah berkuatkuasa bagi semua kegiatan persatuan dijalankan.1 AJK yang dipilih akan merancang kegiatan tahunan / semester / mingguan dalam masa dua minggu setelah dilantik.1 17. LARANGAN PERATURAN 15 15.3 15.

6 Ahli perempuan diwajibkan memakai tudung dalam sebarang aktiviti dan perjumpaan persatuan atau mewakili sekolah. ujian-ujian tersebut dijalankan bagi kecemerlangan ahli dan penyerahan sijil/ anugerah / pangkat atau seumpamanya hendaklah dilakukan selepas ujian dilaksanakan. Persatuan / badan Beruniform yang perlu didaftarkan kepada suruhanjaya daerah/ negeri hendaklah berbuat demikian setelah memaklumkan kepada pihak sekolah. Ahli perempuan dan lelaki mesti memakai seluar panjang.17.4 PERATURAN 19 PENDAFTARAN PERSATUAN 19. Peti surat 1760. 19. trick shirt warna hitam atau biru tua atau seluar sekolah atau seluar uniform dalam setiapkali perjumpaan persatuan 18 PENILAIAN KEAHLIAN PERATURAN 18. Sabah. penglibatan . buku penilaian ko kurikulum dan markah ko kurikulum Sekirany terdapat ujian bagi tahap-tahap pencapaian ahli.1 Persatuan ini didaftarkan oleh pengetua sekolah SMK BATU SAPI.4 PERATURAN 20 PERJUMPAAN/ LATIHAN DAN TANGGUNGJAWAB AHLI 13 . AJK dan guru penasihat akan menyampaikan satu senarai para pelajar yang mencapai kecemerlangan dalam kegiatan persatuan pada akhir bulan Julai setiap tahun kepada pihak sekolah.1 AJK dengan bimbingan guru penasihatnya akan menyediakan satu laporan lengkap tentang segala akitiviti persatuan . kehadiran. 90719 Sandakan. Keahlian dan yuran pendaftaran persatuan hendaklah dibayar dan diperbaharui setiap tahun. 19. AJK dan guru penasihat akan menilai semua ahli persatuan mereka sepanjang tahun semasa dan melaporkan kepada penolong kanan ko kurikulum mengenai.2 Dengan syarat pendaftaran ini boleh ditarik balik oleh pihak sekolah jika perlu.3 18.2 18.5 17. keadaan kewangan dan sebarang pencapaian/ kecemerlangan yang diperolehi sepanjang tahun semasa.3 19. pencapaian dan jawatan yang disandang oleh ahli dalam bentuk laporan bercetak. Pihak sekolah juga berhak untuk menambah / meminda mahupun memansuhkan mana-mana peraturan dalam perlembagaan apabila perlu. 18. Penilaian ini akan diselaraskan oleh pihak sekolah untuk dicatatkan dalam sijil Berehnti Sekolah /Surat akuan ahli berkenaan.

Mesyuarat Agung boleh diadakan tidak lewat daripada ________________setiap tahun 21.1 Mesyuarat Agung persatuan ini akan diadakan pada awal tahun untuk menerima laporan.2 22.2 PERATURAN 22 MESYUARAT TERGEMPAR 22. AJK akan bermesyuarat apabila difikirkan perlu.1 22. 14 .2 20. penyata kewangan dan melantik AJK baru yang akan bertugas pada awal penggal satu pada tahunn tersebut.4 Pengerusi boleh memanggil mesyuarat tergempar apabila dianggap perlu.3 22.4 20.1 Ahli-ahli persatuan ini akan bertemu sekurang-kurangnya minima 18 kali unit beruniform manakala unit sukan dan permainan dan persatuan akademik 12 kali setahun seperti ditentukan untuk menjalankan kegiatan-kegiatannya.5 Masa.20. Permintaan bertulis mengadakannya. sekurang-kurangnya 2/3 ahli diperlukan untuk Notis dua minggu perlu diberikan Kehadiran hendaklah tidak kurang daripada 2/3 ahli. Masa pertemuan / latihan ________________pada hari ________Di (tempat)______ _______________________________________________________ 20.3 20. Kekerapan perjumpaan / latihan akan diperbanyak apabila ada keperluan / projek / pertandingan dan sebagainya. hari dan tempat perjumpaan boleh dipinda dengan kebenaran pengetua /PKHem atau PK ko kurikulum. PERATURAN 21 MESYUARAT AGUNG 21. Semua ahli wajib menghadiri kegiatan ini.

PERATURAN 24 HAL-HAL LAIN 15 . Senarai perlembagaan boleh ditambah mengikut keperluaan. kelab dan badan beruniform mesti ada perlembagaan. Buku hendaklah sentiasa disimpan di ruangan yang disediakan di bilik guru untuk rujukan dan semakan oleh pihak sekolah.7 23.8 Setiap ahli mesti diberikan nombor bilangan yang sama pada setiap bahagian dalam buku ini untuk memudahkan semakan.PERATURAN 23 23. Setiap persatuan.4 23.5 23. 23.9 23. PENGERUSI . sebuah buku boleh diisikan untuk mendaftarkan semua ahli yang terlibat.2 23. Semua butir yang terdapat di dalam buku ini mestilah diisi dan dikemaskinikan dari semasa ke semasa. setiausaha dan bendahari sahaja boleh mengambilnya untuk mengemaskinikan butiran di dalamnya dan kembalikan semula ke tempat asalnya dengan kadar segera.3 23. Satu salinan perlembagaan hendaklah diisikan dan dikemaskinikan. 23. pengerusi. Semua persatuan/Kelab . Penolong Kanan ko-kurikulum dan Penyelaras Unit Ko Kurikulum akan menyelaraskan dan menyemak segala rekod dari semasa ke semasa. Bahagian-bahagian tertentu dalam buku ini boleh difotostat oleh Guru Penasihat.1 TINDAKAN GURU PENASIHAT .10 Guru penasihat yang dilantik. SETIAUSAHA DAN BENDAHARI. sukan dan permainan dan lainlain yang menjalankan kegiatan ko kurikulum mestilah mempunyai buku rekod Kegiatan ko -kurikulum. kdatangan ahli dalam menyertai sesuatu kegiatan dan program -program lain hendaklah direkodkan dengan betul dan jujur oleh pegawai yang dipertanggungjawabkan. Guru Penasihat. pengerusi. setiausaha dan bendahari jika perlu. bertanggugjawab penuh memastikan buku rekod /kegiatan Ko Kurikulum diselanggarakan dengan sehabis baik. badan beruniform.6 23.

.... Persatuan Seni Visual .. (ISTIQOMAH BINTI SAID ) Bendahari ............. (ARDJUNA BIN MARSIDI) Guru Pemimpin.......................... Jikaada sebarang butiran lain khas bagi persatuan ini hendaklah dikepilkan bersama perlembangan induk ini.......... Tingkatan: 5 Ehsan No K/P : 940417-12-5790 Disemak oleh: .............................................. PERMOHONAN MENDAFTARKAN PERSATUAN Kami seperti nama dibawah ini memohon pihak sekolah mendaftarkan persatuan ini menurut perlembangaan persatuan yang ditetapkan / dipinda secara rasminya : .......24..3 Setiap ahli dijalankan.. 16 .......................... (AWANG ASRIN BIN AHMAD) Pengerusi...... perlu mengetahui tanggungjawab sendiri terhadap aktiviti yang Ahli-ahli hendaklah sentiasa peka dan mengikuti aktiviti dengan penuh minat.....................2 24............. NoK/P: 940502-12-5445 Disemak oleh ........... Persatuan Seni Visual ...... (NUR EVIANNA BINTI JAIVI) Setiausaha...................... Tingkatan : 6 Atas Zaba.........1 24....

..Kad Pengenalan: 940930-12-6248) Bendahari ISTIQOMAH BINTI SAID (No....K ARSAD) Penolong Kanan Ko Kurikulum SMK Batu Sapi.. 2. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. 3. Sabah ... SENARAI AHLI JAWATAN KUASA PENAJA PERSATUAN SENI VISUAL SMK BATU SAPI.Kad Pengenalan: 940417-12-5790) Penolong Setiausaha NUR FAZIRAH BINTI DARWIS (No...... 940322-12-6248 ... SANDAKAN SENARAI AHLI JAWATANKUASA PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(b) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998... Sabah... Pengerusi AWANG ASRIN BIN.. sandakan.. Persatuan Seni Visual SMK Batu Sapi... 5......... 41.Kad Pengenalan: 940117-12-5019) Setiausaha NUR EVIANNA BINTI JAIVI (No.. 3.. 11.......... ( AWANG TAJUDIN BIN A..... 4.. 1. Tambahan Mo..... No..... (PN NORMAH BINTI HJ HUSIN) Pengetua SMK Batu Sapi............. Sandakan ........ Permohonan diterima Tarikh didaftarkan Kod Persatuan / Ruj Tuan : _________________________ :__________________________ : SMKBS/800- / ( ) Disahkan oleh .Kad Pengenalan: 940428-12-6000) 17 .... Sandakan yang selepas ini disebut sebagai ”persatuan” sahaja.Kad Pengenalan: 940502-12-5445) Naib Pengerusi SHARIL REDZWAN (No....U... Sabah _____________________________UNTUK KEGUNAAN PENTADBIR _________________ 1...Persatuan : Seni Visual Tingkatan :.... 2. sandakan.Kad Pengenalan: 940322-12-6248) Juruaudit NUR JUNAIDAH BINTI JAAPAR (No........ 5 Cekal No K/P :... Perundangan (A): P. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42..... 6.. maka berikut ini dikemukakan Senarai Ahli Jawatankuasa Persatuan Seni Visual SMK Batu Sapi...AHMAD (No......

(NUR EVIANNA BINTI JAIVI) Setiausaha Persatuan Seni Visual Tarikh: ...1 1.........7.3 2..2 2..... 7........Sabah.1.... BITCHA (No..4 2......U... Aktiviti Seni Visual : 2... (ARDJUNA BIN MARSIDI) Guru Penasihat Persatuan Seni Visual Tarikh: .. Tambahan No.1 Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas dan perlantikan mereka adalah mengikut Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) PERSATUAN SENI VISUAL Sandakan..... Program seni VIsual : 1...........5 2.2 Khidmat masyaralat Latihan melukis 2.......Kad Pengenalan: ) 7.... 11.6 2........ . maka berikut ini dikemukakan Senarai Aktiviti Utama Persatuan Seni Visual smk batu sapi..... 41...8 2.. SENARAI AKTIVITI UTAMA PERSATUAN SENI VISUAL SMK BATU SAPI......... ........ Perundangan (A): P.Kad Pengenalan: ) 7........ (AWANG AZRIN AHMAD) Pengerusi Persatuan Seni Visual Tarikh: .......Kad Pengenalan: ) 7........ Ahli Jawatankuasa Perakuan: MOHD EZZANI BIN................. .... SANDAKAN SENARAI AKTIVITI UTAMA PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(c) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998.5 FATIMAH BINTI NASIR (No......2 dalam artikel yang sama seperti dalam UndangUndang dan Peraturan-Peraturan Persatuan...... Sandakan yang selepas ini disebut sebagai ”persatuan” sahaja...1.. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998.....3 KHAIRUNISA BINTI IBRAHIM (No.......1 dalam Artikel Enam dan perlantikan mereka mematuhi Subseksyen 6.....1 Explorace Eksperimen Sukaneka Pertandingan rekacipta Lukisan Lawatan Pertandingan melukis Kuiz Jamuan akhir tahun 18 ..... Kad Pengenalan: ) Kami dengan ini mengaku bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas adalah mematuhi Subseksyen 6..4 NAIM BIN ABDULLAH (no..Kad Pengenalan: ) 7..... No. 1......7 2...2 NUR SYAZWANI (No....... Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42...........

........... PERMOHONAN PENUBUHAN PERSATUAN SENI VISUAL SMK BATU SAPI..... Tuan 2011 NUR EVIANNA BINTI JAIVI......................... (AWANG AZRIEN BIN AHMAD) .... Pengesahan:Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Aktiviti Utama di atas adalah sesuai dengan tujuan dan matlamat penubuhan Persatuan Seni Visual SMK Batu Sapi......... Sehubungan itu berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan (4) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42..1 Ceramah PETI SURAT 1760 3........3.......... 2.. E-mail : smkbatusapi@yahoo.. Sabah.. ...3Bengkel penulisan seni visual Perakuan: Kami dengan ini mengaku bahawa aktiviti dan program yang disenaraikan di atas adalah aktiviti dan program sebenar yang akan dianjur dan dikelolakan oleh persatuan ini.... Sandakan... Peti surat 1760.... Tuan........... SABAH : SMKBS/800/-2/05(5) Tarikh : 1 Feb Dengan hormatnya surat tuan SMKBS/800-02/3 (1) bertarikh 11 Januari 2011 adalah dirujuk.......my Tel Faks : 089-612954 : 089-615071 Ruj.......... Setiausaha Persatuan Seni Tarikh: ............ 19 .........com....... SANDAKAN................ ................. (NUR EVIANNA BINTI JAIVI) Pengerusi Persatuan Seni Visual Visual Tarikh: ..........2Kursus melukis 90719 SANDAKAN 3.......... SMK Batu sapi............... SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BATU SAPI Aktiviti Kependidikan: 3.... 90719 Sandakan ....... (ARDJUNA BIN MARSIDI) Guru Penasihat Persatuan Seni Visual Tarikh: ...

dan Senarai Aktiviti Utama dalam tempoh empat belas hari daripada tarikh Mesyuarat Penubuhan. s. SANDAKAN Dengan hormatnya surat tuan SMKBS/800/-1/01(5) bertarikh 1 Feb 2010 adalah dirujuk. Sandakan. Penolong Kanan Kokurikulum E-mail : smkbatusapi@yahoo. Peti Surat 1760 90719 Sandakan. SMK Batu Sapi. maka saya dengan sukacitanya meluluskan PETI SURAT 1760 Seni Visual SMK Batu Sapi. Sandakan. Perundangan (A): P.SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BATU SAPI No. SMK Batu Sapi. Senarai Ahli Jawatankuasa. Sekian.U. 11. Pihak tuan perlu mengemukakan kepada saya Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan. Tuan Tarikh Pengetua. : SMKBS/800-1/01 ( 5 ) : 12 Feb 2010 PERMOHONAN PENGESAHAN DAN PENDAFTARAN PERSATUAN SENI VISUAL SMK BATU SAPI. Mei 1998. Sabah. NORMAH BINTI HJ HUSSIN Pengetua. 21.com. terima kasih.(A) 196. 20 .my Tel Faks : 089-612954 : 089-615071 Ruj. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Tambahan No.k. 1. Tuan. bertarikh 21hb. penubuhan Persatuan 90719 SANDAKAN 3.

Senarai Ahli Jawatankuasa dan Senarai Aktiviti Utama yang telah diputuskan dan dipersetujui secara konsensus dalam mesyuarat penubuhan untuk pertimbangan dan pengesahan pihak tuan. 41. NAMA DAN ALAMAT Nama Persatuan / Kelab / Badan beruniform/ sukan dan permainan ini ialah: PERSATUAN SENI VISUAL 21 . Sandakan. SANDAKAN PERATURAN-PERATURAN (PERLEMBAGAAN) PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(a) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. Sandakan yang selepas ini disebut sebagai ”persatuan” sahaja. 1. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. Tambahan No. Perundangan (A): P.(A) 196. Fail Persatuan SMK BATU SAPI. 11. s. bertarikh 21 Mei 1998. Penolong Kanan Kokurikulum 2. saya bagi pihak Jawatankuasa Persatuan Seni Visual SMK Batu Sapi. Sandakan memohon daripada pihak tuan agar dapat mengesahkan penubuhan Persatuan Seni Visual sekolah ini dan mendaftarkannya sebagai sebuah Persatuan Akademik dalam bidang kokurikulum di sekolah ini berasaskan Peraturan (4) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42.U.k. Perundangan (A): P. badan beruniform dan Sukan dan permainan SMK Batu Sapi. terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menjalankan tugas. Sehubungan dengan itu. NUR EVIANNA BINTI JAIVI Setiausaha. Tambahan No. Bersama-sama ini disertakan Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan. 4.U. No. Sekian. kelab. Persatuan Seni Visual . SMK Batu Sapi. No. 11. 21.2. PERATURAN 1 a. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. maka berikut ini dikemukakan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Persatuan -persatuan .

menyemai perasaan cinta akan sekolah. negeri dan negara supaya wujud warganegara yang sihat.4 Menyatupadu dan menjalin kemesraan antara ahli-ahli.6 3. pengukuhan dan pengayaan perkara-perkara yang dipelajari dalam bilik darjah serta perluasakan pengalaman pelajar dalam bidang tertentu. pengisisan masa lapang pelajar dengan berfaedah. Sabah. memberi kegembiraan serta pembinaan kesihatan dan kesejahteraan diri. Kesimbangan antara perkembangan mental (akademik) dengan perkembangan sosial.b. rohani dan intelek PERATURAN 3 OBJEKTIF PERSATUAN Objektif persatuan / Kelab / Badan beruniform/ sukan dan permainan ini adalah: 3. 90719 Sandakan. Alamat: SMK BATU SAPI. 22 .5 3.7 3.11 3.3 3. peningkatan minat.9 3. membolehkan ahli-ahli yang memnpunyai minat yang sama mengembangkan bakat dan potensi mereka dengan sedaya upaya mereka. Peti surat 1760. emosi. peningkatan suasana sekolah yang lebih menarik dan mengembirakan pelajar. jasmani dan rohani pelajar. Peningkatan penglibatan kerjasama dan sumbangan dua hala antara sekolah dengan ibubapa dan masyarakat setempat. Supaya ahli dapat menganggotai Persatuan ________ dengan lebih terpimpin dalam menimba Ilmu dan memupuk semangat bertanggungjawab dan disiplin diri. bakat dan kemahiran pelajar dalam gerak kerja yang diceburi.2 3. PERATURAN 2 MATLAMAT Memberi peluang kepada setiap pelajar untuk mengembangkan potensi secara seimbang dan menyeluruh dalam aspek jasmani.8 3. 3.10 3. peningkatan displin pelajar melalui penyemaian dan pemupukan nilai dan sikap positif selaras dengan hasrat rukun negara dan 1 Malaysia.12 Pengukuhan interaksi di kalangan pelajar di sekolah.1 3.

2 4. KEAHLIAN DAN YURAN AHLI PERATURAN 4 4.4 4. PERATURAN 5 5.3 4.1 4.1 6. Ahli yang hadir layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa manakala ahli yang tidak dapat hadir tetapi menulis surat tunjuk sebab layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa.1 5. AHLI JAWATANKUASA PERATURAN 6 6.3 GURU PENASIHAT Guru Penasihat adalah terdiri daripada guru sekolah ini. Guru Penasihat hendaklah sentiasa bersama dengan ahli-ahli semasa aktiviti dijalankan.2 5. Setiap ahli akan dikenakan bayaran yuran sebanyak RM_______ setiap kali perjumpaan.3 .2 Dilantik semasa Mesyuarat Agung.5 4.13 Ahli-ahli Persatuan _____________________akan seberapa daya berusaha untuk mencapai tahap yang paling tinggi dalam aktiviti yang diceburi terutamanya melalui ujian-ujian kecekapan yang diikutiinya.3. Guru Penasihat hendaklah memberi nasihat dalam perancangan dan pelaksanaan sesuatu aktiviti. Permohonan menjadi ahli adalah dengan cara mengisi borang yang disediakan Ahli-ahli mestilah menerima serta bersetuju berpegang kepada Perlembagaan dan akan mengambil bahagian dengan cergas bagi menjayakan tujuan persatuan ini. 23 6. Para pelajar yang telah diterima dan didaftarkan. Ahli terdiri dari para pelajar sekolah ini yang sedang belajar dalam tahun semasa. Pemilihan ahli jawatankuasa secara undian.6 Dibuka kepada semua murid sekolah ini.

7. Ahli jawatankuasa terdiri dari para pelajar sekolah ini yang sedang belajar dalam tahun semasa yang telah diterima dan didaftarkan.3 Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya.1 Pengerusi 7.4 6.6 Ahli Jawatankuasa (Bilangan mengikut tingkatan) 6.1 Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat 7.6.1.1.6.3 Setiausaha 6.6. Jawatan ini disandang dikalangan pelajar.6.6.6.1 Pengerusi 6.4 Penolong Setiausaha 6.2 Naib Pengerusi 6. 24 . 7.6.5 Bendahari 6. 7. Kecil boleh dilantik oleh Guru Penasihat tanpa mengadakan jawatan hendaklah menghantar surat Ahli Jawatankuasa yang hendak meletakkan peletakan jawatan kepada Guru Penasihat.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. Ahli Jawatankuasa Persatuan hendaklah terdiri:- 6.1.7 Juruaudit PERATURAN 7 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA Dibuka kepada semua murid sekolah ini.6 Ahli Jawatankuasa mesyuarat. Ahli Jawatankuasa mestilah menerima serta bersetuju berpegang kepada Perlembagaan dan akan mengambil bahagian dengan cergas bagi menjayakan tujuan persatuan ini.4 Mewakili persatuan secara rasmi.1.6.5 6.

7. Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta di dalam mesyuarat ahli jawatankuasa.4.1 Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya.1 Menguruskan hal-hal surat menyurat. 7. 7.3. 7.7.5.3. 7.3.1 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberi.5.2 Menjalankan tugas Setiausaha sewaktu ketiadaan Setiausaha.1 7.2.5.5 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. 7.5.4 Penolong Setiausaha 7. 7.3.4. Menyediakan Penyata Kira-Kira bulanan dan tahunan serta menandatanganinya. 7.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.2 Mempengerusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi.2. 7.7 Bendahari Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan Persatuan Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab di atas kesahihannya.3. 7.4.3 Mencatat kehadiran ahli 7.2 7. Menyediakan Laporan Kewangan untuk di audit dan dibentangkan dalam 25 .5 7.2 Naib Pengerusi 7.4 7.4 Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan.2 Mencatat dan menandatangani minit mesyuarat/laporan kegiatan-kegiatan.3 7.3 Setiausaha 7.2.5.

4 Ahli-ahli yang bersetuju menyertai aktiviti yang memerlukan perbelanjaan besar boleh dikenakan derma khas bagi membiayai aktiviti tersebut.8 7. 7. Tindakan memotong markah kehadiran dalam penilaian kokurikulum boleh diambil sekiranya gagal berbuat demikian. menyemak serta mengesahkan Laporan Kewangan tahunan dan bertangungjawab keatasnya.1 KEWANGAN Sumber utama kewangan persatuan adalah melalui derma yang diputuskan semasa Mesyuarat Agung dan telah diputuskan sebanyak RM 0.50 seorang setiap kali perjumpaan.7 Ahli Jawatankuasa 7. 26 . PERATURAN 8 8. 7. 7.3 Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul.6. 7.Mesyuarat Agung. Penolong Bendahari 7.8.3 8.2 Ahli persatuan dikehendaki persatuan sepanjang tahun.8 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa Pemeriksa Kira-Kira / juruaudit 7.1 Memeriksa.7. sekiranya mendapat kebenaran Pengetua. Persatuan juga boleh memperolehi kewangan melalui aktiviti.1 Menjalankan tugas-tugas Bendahari sewaktu ketiadaan Bendahari.3 7.6.2 8. KEHADIRAN/PENYERTAAN menghadiri semua aktiviti yang dijalankan oleh Akaun SUWA PERATURAN 9 9.1 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan.5. 7. 7. Semua pungutan/penyimpanan boleh dimasukkan ke dalam sekolah.2 Mempengerusikan biro sekiranya dilantik.1 9. 8.2 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.8. Kegagalan berbuat demikian sebanyak tiga kali berturut-turut dikehendaki menulis surat tunjuk sebab.7.6 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.7.

2.2 AKTIVITI Dijalankan seperti yang dirancang dalam mesyuarat agung atau mesyuarat ahli jawatankuasa.2. Setiap pindaan yang telah diluluskan hendaklah dipamirkan dan disahkan oleh Pengetua/Guru Besar.PERATURAN 10 10.2 13.3 Ahli yang tidak berpuas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat rayuan kepada Guru Penasihat persatuan secara bertulis dan keputusan Guru Penasihat adalah muktamad.1 Pengetua diberi kuasa untuk membubarkan persatuan jika didapati perlembagaan dan Falsafah Pendidikan Negara. Peraturan khas yang ditetapkan hendaklah dipatuhi oleh semua ahli. Tindakan disiplin adalah mengikut cara berikut: 12.3 13. PERATURAN 13 13. PERATURAN-PERATURAN PERATURAN 11 11.2 11.1 13.2 Amaran bertulis 12.4 Mana-mana bahagian Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh ahli.1 11.1 10.1 Amaran lisan 12. TINDAKAN DISIPLIN perlembagaan persatuan dan tidak PERATURAN 12 12.3 Peraturan sekolah adalah menjadi peraturan asas. Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh Guru Penasihat dan diumumkan kepada pengetahuan ahli.1 12. PINDAAN PERLEMBAGAAN dalam perlembagaan ini sah sehingga ia dipinda. 27 .2 Diambil terhadap ahli yang melanggar mematuhi peraturan yang ditetapkan. jawatankuasa. ahli Guru Penasihat atau pentadbir sekolah secara bertulis. PEMBUBARAN PERSATUAN melanggar PERATURAN 14 14. Ahli-ahli yang melanggar peraturan akan dikenakan tindakan tatatertib. Satu mesyuarat khas yang dihadiri oleh Guru Penasihat dan Ahli Jawatankuasa akan membincangkan cadangan tersebut dan meluluskannya jika perlu.

1 AJK yang dipilih akan merancang kegiatan tahunan / semester / mingguan dalam masa dua minggu setelah dilantik. 15. 28 17. Persatuan ini tidak boleh bergerak di luar kawasan sekolah ini dan setiap kegiatan yang diadakan di luar hendaklah mendapat kelulusan pihak sekolah terlebih dahulu. 15. Kegiatan yang melanggar peraturan-peraturan sekolah mahupun undang-undang negara tidak boleh dijalankan.3 15. semua ahli wajib memakainya.5 Kegiatan persatuan tidak boleh dijalankan tanpa kehadiran guru penasihat yang dilantik oleh pihak sekolah.6 Penceramah /pembantu dari luar boleh dijemput setelah mendapat persetujuan daripada pengetua sekolah. T Shirt uniform apabila mendapat keizinan daripada pengetua sekolah untuk sesuatu kegiatan. 15.2 15. LARANGAN PERATURAN 15 15. pakaian bebas cuma dibenarkan berpakaian T shirt berkolar putih. Ahli perempuan diwajibkan memakai tudung dalam sebarang aktiviti dan perjumpaan persatuan atau mewakili sekolah. PAKAIAN DAN KETERTIBAN PERATURAN 17 17. Baki kewangan diputuskan dalam Mesyuarat Agung Tergempar.5 .7 Ahli-ahli yang ingin menyertai sebarang kegiatan di luar sekolah hendaklah juga mendapat keizinan daripada penjaga secara bertulis (dapatkan borang kebenaran penjaga daripada pejabat sekolah RANCANGAN KEGIATAN / AKTIVITI PERATURAN 16 16.1 17. pakaian seragam sekolah hendaklah digunakan tanpa rintangan. Tidak dibenarkan membawa handphone / telepone bimbit dalam perjumpaan persatuan.3 Segala hutang wajib dijelaskan.1 15.14.4 Kegiatan yang tiada kaitan dengan objektif mahupun yang tidak diluluskan oleh pengetua sekolah tidak boleh dijalankan. Rancangan ini hendaklah dikemukakan kepada pihak sekolah untuk diluluskan sebelum dilaksanakan. persatuan ini tidak boleh berhubung terus dengan mana-mana pihak diluar sekolah tanpa/ melalui dan/ dengan kebenaran pihak sekolah. Tidak dibenarkan ahli memakai selipar dalam perjumpaan persatuan. Jika pakaian seragam diluluskan bagi kegiatan ini.2 Semua peraturan sekolah berkuatkuasa bagi semua kegiatan persatuan dijalankan.3 17.4 17.

2 Dengan syarat pendaftaran ini boleh ditarik balik oleh pihak sekolah jika perlu.2 18. Pihak sekolah juga berhak untuk menambah / meminda mahupun memansuhkan mana-mana peraturan dalam perlembagaan apabila perlu.1 Setiap ahli dijalankan. . ujian-ujian tersebut dijalankan bagi kecemerlangan ahli dan penyerahan sijil/ anugerah / pangkat atau seumpamanya hendaklah dilakukan selepas ujian dilaksanakan. 19. AJK dan guru penasihat akan menilai semua ahli persatuan mereka sepanjang tahun semasa dan melaporkan kepada penolong kanan ko kurikulum mengenai. keadaan kewangan dan sebarang pencapaian/ kecemerlangan yang diperolehi sepanjang tahun semasa. pencapaian dan jawatan yang disandang oleh ahli dalam bentuk laporan bercetak dan markah ko kurikulum Sekirany terdapat ujian bagi tahap-tahap pencapaian ahli.1 Persatuan ini didaftarkan oleh pengetua sekolah SMK BATU SAPI.4 PERATURAN 19 PENDAFTARAN PERSATUAN 19. trick shirt warna hitam atau biru tua atau seluar sekolah atau seluar uniform dalam setiapkali perjumpaan persatuan 18 PENILAIAN KEAHLIAN PERATURAN 18. 90719 Sandakan. Persatuan / badan Beruniform yang perlu didaftarkan kepada suruhanjaya daerah/ negeri hendaklah berbuat demikian setelah memaklumkan kepada pihak sekolah. 18. Penilaian ini akan diselaraskan oleh pihak sekolah untuk dicatatkan dalam sijil Berehnti Sekolah /Surat akuan ahli berkenaan.1 AJK dengan bimbingan guru penasihatnya akan menyediakan satu laporan lengkap tentang segala akitiviti persatuan .6 Ahli perempuan dan lelaki mesti memakai seluar panjang. kehadiran. penglibatan . Keahlian dan yuran pendaftaran persatuan hendaklah dibayar dan diperbaharui setiap tahun. Sabah.3 19. HAL-HAL LAIN perlu mengetahui tanggungjawab sendiri terhadap aktiviti yang 29 19. Peti surat 1760.17.4 PERATURAN 20 20. AJK dan guru penasihat akan menyampaikan satu senarai para pelajar yang mencapai kecemerlangan dalam kegiatan persatuan pada akhir bulan Julai setiap tahun kepada pihak sekolah.3 18.

...... 5 Cekal .... Tingkatan: 5 Ehsan No K/P : 940417-12-5790 Disemak oleh: ...... Persatuan Seni Visual SMK Batu Sapi.......................... sandakan.................. 940322-12-6248 .......... Tingkatan : 6 Atas Zaba. (ISTIQOMAH BINTI SAID ) Bendahari Persatuan : Seni Visual Tingkatan :...... No K/P :..................................................2 20........ Sabah 30 .....3 Ahli-ahli hendaklah sentiasa peka dan mengikuti aktiviti dengan penuh minat......... (AWANG ASRIN BIN AHMAD) Pengerusi.......... (ARDJUNA BIN MARSIDI) Guru Pemimpin........... NoK/P: 940502-12-5445 Disemak oleh .....20....... PERMOHONAN MENDAFTARKAN PERSATUAN Kami seperti nama dibawah ini memohon pihak sekolah mendaftarkan persatuan ini menurut perlembangaan persatuan yang ditetapkan / dipinda secara rasminya : ........... (NUR EVIANNA BINTI JAIVI) Setiausaha.. Persatuan Seni Visual .. Persatuan Seni Visual ..................... Jikaada sebarang butiran lain khas bagi persatuan ini hendaklah dikepilkan bersama perlembangan induk ini...............

..... Permohonan diterima Tarikh didaftarkan Kod Persatuan / Ruj Tuan : _________________________ :__________________________ : SMKBS/800-1/0 ( ) Disahkan oleh .... BITCHA (No. 41.. 3....Kad Pengenalan: 940502-12-5445) Naib Pengerusi SHARIL REDZWAN (No. 11.U.......... 6.Kad Pengenalan: ) 7... 3....... No. (PN NORMAH BINTI HJ HUSIN) Pengetua SMK Batu Sapi......Kad Pengenalan: ) 31 .K ARSAD) Penolong Kanan Ko Kurikulum SMK Batu Sapi._____________________________UNTUK KEGUNAAN PENTADBIR _________________ 1... Perundangan (A): P.. Pengerusi AWANG ASRIN BIN. Sandakan .....AHMAD (No. 2........ SANDAKAN SENARAI AHLI JAWATANKUASA PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(b) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998.. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42....Kad Pengenalan: 940322-12-6248) Juruaudit NUR JUNAIDAH BINTI JAAPAR (No.Kad Pengenalan: 940428-12-6000) Ahli Jawatankuasa 7.. Sandakan yang selepas ini disebut sebagai ”persatuan” sahaja.. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998......Kad Pengenalan: 940117-12-5019) Setiausaha NUR EVIANNA BINTI JAIVI (No...2 NUR SYAZWANI (No.. 4....... SENARAI AHLI JAWATANKUASA PERSATUAN SENI VISUAL SMK BATU SAPI.. maka berikut ini dikemukakan Senarai Ahli Jawatankuasa Persatuan Seni Visual SMK Batu Sapi...... Tambahan Mo.. 1. sandakan........ 7........Kad Pengenalan: 940930-12-6248) Bendahari ISTIQOMAH BINTI SAID (No. ( AWANG TAJUDIN BIN A. 2.. Sabah.....1 MOHD EZZANI BIN.Kad Pengenalan: 940417-12-5790) Penolong Setiausaha NUR FAZIRAH BINTI DARWIS (No........... 5. Sabah .....

. No......1 Ceramah 32 3............... 11.........Kad Pengenalan: ) 7... maka berikut ini dikemukakan Senarai Aktiviti Utama Persatuan Seni Visual smk batu sapi.....1 Explorace Eksperimen Sukaneka Pertandingan rekacipta Lawatan Pertandingan melukis Kuiz Jamuan akhir tahun 3.15 2. .... SANDAKAN SENARAI AKTIVITI UTAMA PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(c) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998........ (NUR EVIANNA BINTI JAIVI) Setiausaha Persatuan Seni Visual Tarikh: .. 41. Kad Pengenalan: ) Kami dengan ini mengaku bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas adalah mematuhi Subseksyen 6. SENARAI AKTIVITI UTAMA PERSATUAN SENI VISUAL SMK BATU SAPI....4 NAIM BIN ABDULLAH (no.....5 FATIMAH BINTI NASIR (No............2 dalam artikel yang sama seperti dalam UndangUndang dan Peraturan-Peraturan Persatuan...........1 Khidmat masyaralat 1. Aktiviti Seni Visual : 2...10 2..2 Latihan melukis 2... (AWANG AZRIN AHMAD) Pengerusi Persatuan Seni Visual Tarikh: ...13 2... Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42.......1..... ... Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas dan perlantikan mereka adalah mengikut Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) PERSATUAN SENI VISUAL Sandakan. 7...Kad Pengenalan: ) 7.. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998.12 2..........................9 2.......3 ........ Perundangan (A): P.U...1 dalam Artikel Enam dan perlantikan mereka mematuhi Subseksyen 6.. Tambahan No...... (ARDJUNA BIN MARSIDI) Guru Penasihat Persatuan Seni Visual Tarikh: ... 1 Program seni VIsual : 1..........Perakuan: KHAIRUNISA BINTI IBRAHIM (No......... Sandakan yang selepas ini disebut sebagai ”persatuan” sahaja.... Aktiviti Kependidikan: .14 2..11 2.................1......

.....4Kursus melukis PETI SURAT 1760 3........ (ARDJUNA BIN MARSIDI) Guru Penasihat Persatuan Seni Visual Tarikh: .. SMK Batu Sapi. 2....... 90719 Sandakan............... Peti surat 1760............... Setiausaha Persatuan Seni Tarikh: .......5Bengkel penulisan seni visual 90719 SANDAKAN Perakuan: Kami dengan ini mengaku bahawa aktiviti dan program yang disenaraikan di atas adalah aktiviti dan program sebenar yang akan dianjur dan dikelolakan oleh persatuan ini.........com............... Tuan........ Sabah.... Sandakan................ (AWANG AZRIEN BIN AHMAD) .. Sehubungan itu berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan 33 .................... Sandakan Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk berasaskan surat tuan SMKBS/800-2/03(2) bertarikh 12 Feb 2011.... ........ Tuan: SMKBS/800-1/01 (5) Tarikh : 04 Mac 2011 Nur Evianna binti Jaivi.................. Setiausaha Persatuan Seni Visual ...... ..... (NUR EVIANNA BINTI JAIVI) Pengerusi Persatuan Seni Visual Visual Tarikh: .SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BATU SAPI 3........ Pengesahan:Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Aktiviti Utama di atas adalah sesuai dengan tujuan dan matlamat penubuhan Persatuan Seni Visual SMK Batu Sapi... Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Persatuan Seni Visual SMK Batu Sapi...my Tel Faks : 089-612954 : 089-615071 Ruj..................... E-mail : smkbatusapi@yahoo..................

s. Melalui dan salinan: Guru Penasihat. (ARDJUNA BIN MARSIDI) Saudara. Sandakan sudah boleh bergerak sebagai sebuah persatuan yang sah dan berdaftar dalam bidang kokurikulum sekolah ini dengan diterajui oleh Ahli Jawatankuasa yang telah dilantik dan mematuhi sepenuhnya Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan dan melaksanakan Aktiviti Utama yang dikemukakan kepada saya. Mei PETI SURAT 1760 1998.com. Perundangan (A): P.my Tel Faks : 089-612954 : 089-615071 Rujukan Tuan Rujukan Kami Tarikh AWANG AZRIN AHMAD. terima kasih.U. Sandakan adalah berkuatkuasa mulai tarikh surat ini sehinggalah persatuan ini dibubarkan. 21. Sandakan. Sekian. Surat Penurunan Kuasa Kepada Jawatankuasa Persatuan : SMKBS/800-2/03 : SMKBS/800-2/05 : 05 Mac 2011 34 .Malaysia Jilid 42. maka saya dengan sukacitanya mengesahkan penubuhan dan pendaftaran Persatuan Seni 90719 SANDAKAN Visual SMK Batu Sapi. 11. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menjalankan tugas. 4. Sandakan. bertarikh 21hb.(A) 196. PN NORMAH BINTI HJ HUSIN Pengetua. Tingkatan 6 Atas Zaaba. Dengan pengesahan ini Persatuan Seni Visual SMK Batu Sapi. SMK Batu Sapi. Persatuan Seni Visual . SMK Batu Sapi. 1. Penolong Kanan Kokurikulum SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BATU SAPI E-mail : smkbatusapi@yahoo. Sabah.k. Tambahan No. No. SMK Batu Sapi. Sandakan.

Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa..U.3 Mencatat minit mesyuarat dan mengedarkannya kepada ahli. 2. Tambahan No..2 1. semester dan tahunan bersama-sama ahli jawatankuasa dan guru penasihat. No. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Menyediakan laporan semester dan laporan tahunan untuk diselia oleh Guru Pemimpin.1 1.3 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberi.. Sekian ..1 3.. Mempengerusikan mesyuarat yang diadakan.2 2. 4. Penolong Setiausaha 35 . P. Pengerusi 1.1 2. berkuatkuasa mulai 9 Jan 2010. Setiausaha 3. Semoga dengan perlantikan ini saudara dapat menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi Pergerakan Pengakap sekolah ini... 11.5 2. Memastikan semua kegiatan yang dirancang dapat dijalankan dengan baik.. 4.2 3. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa Naib Pengerusi 2. 3.. Mei 1998. Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala tindakan yang diputuskan diambil tindakan sewajarnya. 3. SMK Batu Sapi. terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. 2.. dinyatakan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya sepertimana dalam Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998.Berhubung perkara tersebut diatas. 3. Sandakan.. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Penolong Kanan Kokurikulum Fail Persatuan Seni Visual Fail Guru Penasihat/Pemimpin Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan 1.. …………………….. s. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa. Membincangkan semua program dan aktiviti mingguan..3 1.Pendaftaran SMKBS 800-2/03). ( PN NORMAH BINTI HJ HUSIN ) Pengetua. 41l Perundangan (A). Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan yang perlu dilaksanakan oleh saudara. (A) 196 bertarikh 21 hb.. 1..4 1. Sabah (No.k. Mempengerusikan mesyuarat jika pengerusi tidak dapat hadir. Sandakan.. saudara telah dilantik sebagai Pengerusi Persatuan Seni Visual Sekolah Menengah Kebangsaan Batu Sapi. Sabah.

kegiatan persatuan ini 36 . saya telah melulus dan mengesahkan penubuhan dan pendaftaran Pendidikan Seni Visual Sekolah SMK Batu Sapi.1 5. E-mail : smkbatusapi@yahoo.5 Mengutip wang derma daripada ahli. Menyerahkan segala kutipan untuk disemak dan disimpan oleh Guru Pemimpin. 90719 SANDAKAN Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa. Memastikan akaun sentiasa dikemaskini. Sandakan.4. 7. SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BATU SAPI Membantu Setiausaha menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya. Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul.2 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan dengan sebaik mungkin.2 4.1 6. Rujukan Tuan : SMKBS/ 600-04/09 Rujukan Kami : Tarikh : 5 Mac 2011 Perlantikan Sebagai Guru Pemimpin Penubuhan PendidikanSeni Visual Sekolah SMK Batu Sapi. PETI SURAT 1760 Berkerjasama dengan setiausaha. Sabah.com.3 5.3 5. Kelulusan dan pengesahan ini terkandung dalam surat saya __________________ bertarikh _____________________ 2. Mei 1998. 11. Perundangan (A): P. Walau bagaimana pun. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Bendahari 5. Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diperuntukkan kepada saya melalui Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998.2 5.4 5.U. Tambahan No. 41.Pendaftaran 01/2004/SMTTAA).2 Memeriksa dan menyemak serta mengesahkan penyata kewangan pada akhir tahun. Mengeluarkan resit bagi penerimaan dan pembayaran yang dibuat. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin. Pemeriksa Kira-Kira 7.1 4. Saya juga yakin bahawa persatuan ini mampu memberi sumbangan yang berkesan kepada usaha menyemarakkan lagi kegiatan kokurikulum di sekolah ini. sandakan.my Tel Faks : 089-612954 : 089-615071 ARDJUNA BIN MARSIDI SMK Batu Sapi. 6. (A) 196 bertarikh 21 hb. Mencatat wang masuk dan keluar dalam laporan kewangan. Sabah Tuan.1 7. Sandakan. Kelulusan dan pengesahan ini diberikan berdasarkan pertimbangan dan penilaian saya bahawa tujuan dan matlamat penubuhan Pergerakan Pengakap sekolah ini tidak bercanggah dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Ahli Jawatankuasa 6. Sabah (No. No.

4. menyelenggara. 7. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. 2. Memastikan Jawatankuasa menjalankan tugas seperti terkandung dalam Perlembagaan. dibimbing dan dipandu. 2. Sandakan. Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda/peralatan diurus dengan baik. mengawal dan menguruskan kebajikan dan keselamatan pelajar yang menjadi ahli Pergerakan Pendidikan Seni Visua SMK Batu Sapi. terima kasih. Disertakan juga Senarai Tanggungjawab Sebagai Guru Pemimpin/Penasihat untuk makluman dan tindakan tuan. 1. Sabah berkuatkuasa mulai tarikh surat ini. 37 . 9. ( NORMAH BINTI HAJI HUSSIEN Pengetua. 8. Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan Pasukan Pakaian Seragam. Seterusnya tuan dilantik mewakili saya untuk menyelia.perlu dipimpin. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. Fail Peribadi. 11. 4. Sabah semasa menyertai aktiviti-akiviti atau program-program yang dianjurkan oleh persatuan di dalam dan di luar kawasan sekolah. diselanggara dan dikawal. Fail Pendidikan seni Visual. No. 41. s. syarat-syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh sekolah. maka saya dengan bangga dan sukacita melantik tuan menjadi Guru Pemimpin kepada Pergerakan Pendidikan Seni Visual Sekolah SMK Batu Sapi. 5. Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan/Permainan. 5. Tambahan No. sandakan. SMK Batu Sapi. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah. Kesediaan dan kesanggupan Tuan menerima perlantikan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan.k. Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melantik Ahli Jawatankuasa. manakala kebajikan serta keselamatan pelajar-pelajar yang menganggotainya perlu diselia. Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan. Senarai Tanggungjawab Guru Pemimpin/Penasihat Persatuan 1. Memastikan Minit Mesyuarat dan Laporan Aktiviti disedia dan difailkan. 7. berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan 8 dalam PeraturanPeraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. ………………………………. 3. 4. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar. Pejabat Pendidikan Daerah. 6.U. Sabah. Saya berkeyakinan penuh bahawa tuan boleh melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang diberikan ini dengan cekap dan berkesan. sandakan. Perundangan (A): P. 3. Dengan perlantikan ini bermakna tuan secara rasmi bertanggungjawab memastikan setiap aktiviti Pergerakan Pendidikan Seni Visua sekolah ini mematuhi sepenuhnya semua peraturan. Sekian. Kementerian Pendidikan dan Kerajaan Malaysia. ) Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Penolong Kanan Kokurikulum 3. Sehubungan itu. 6. Jabatan Pendidikan Negeri.

. Kelab Persatuan dan Kelab Sukan/ Permainan kepada Pengetua atau Badan Induk. 4………………………………………………. 11. Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-ahli. Bahagian A 1.. Sandakan. 19. ………………………………………………… 1………………………………………………. 2. 2. 13.. ………………………………………………. Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar di kalangan ahli. 38 .. Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili . Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program.. Menandatangani Buku Kehadiran Ahli.. ……………………………………………… 3………………………………………………. ………………………………………………. 3.10.. Mengurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di peringkat sekolah/zon/daerah/negeri dan kebangsaan dengan baik. Cik Shanti Binti Periki………………. 20.. Contoh Laporan Tahunan Pengetua. 21. 16. ……………………………………………. ………………………………………………. Mendaftarkan Pasukan Pakaian Seragam.. Mengiringi ahli dalam lawatan atau projek yang dijalankan . 12. 17. 14.. ………………………………………………. 2. Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli. Menentukan Papan Kenyataan digunakan dengan sepenuhnya. Sabah Berikut dikemukakan Laporan Tahunan Persatuan Seni Visual sekolah ini untuk perhatian tuan.. ………………………………………………. Sekolah SMK Batu Sapi. Guru Pemimpin Jawatankuasa Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa 1.. 18. Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan kepada Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah. 15.. …………………………………………….. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa..

. 6. 5.1……………………… ………………………………………………… Laporan Kewangan Kelab (Lihat lampiran Penyata Kewangan Tahunan Saya mengaku dan mengesahkan bahawa laporan dan maklumat yang diberikan adalah benar Saya yang menjalankan tugas. Hari / Masa Perjumpaan 5………………………………………………. 7………………………………………………..2.1. SMK Batu Sapi. sandakan.. 4. Guru pemimpin Persatuan Seni Visual SMK Batu Sapi. Kegiatan / Aktiviti yang telah dilaksanakan Tarikh Aktiviti Kegiatan / Aktiviti yang tidak dapat dijalankan dalam tahun semasa 5. ( ) ……………………………… ( ) Setiausaha Persatuan Seni Visual .. 6……………………………………………….3. 4. 4. 2. Bil Perjumpaan ……………………………… Masa …………………… Tempat ……………………………………….. Sabah.Juruaudit 3. ……. 1………………………………………………. sandakan. Sabah Contoh perancangan aktiviti dan Takwim Tahunan Kor Kadet Polis Bulan Januari Minggu/ Tarikh Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Aktiviti Mesyuarat Awal Tahun Pendaftaran Semula Ahli Ceramah Berfokus Ceramah Kerjaya Polis Ceramah Berfokus Penyusunan Organisasi(Mesyuarat AJK) Ceramah Berfokus Pengambilan Ahli Baru (Ting 4) Ceramah Berfokus Latihan Kawad Kaki Ceramah Berfokus Hari Kadet Polis Daerah Ceramah Berfokus Latihan Kawad Kaki Ujian Jalan Lasak Latihan Musketri Ujian Menembak Catatan/ Tindakan Pengetua/GuruBesar/ GPK KOKO/Guru Pemimpin Februari Mac April Mei 39 . ……………………….. Hari ……………………. ……………………………………………… 4.

Program :PEMILIHAN BAKAT. 4.Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Jun Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Perkhemahan Tahunan Latihan Kawad Latihan SSP – Karate Do Ceramah Berfokus Latihan Orienteering Ujian Orienteering Pengurusan Pasukan Ceramah Berfokus Mendaki Gunung Ceramah Berfokus Kenaikan Pangkat Ceramah Berfokus Kemahiran SSP – Karate Do Latihan Kawad MESYUARAT AGUNG Perkhemahan Daerah Latihan Kawad Ceramah Berfokus Majlis Ramah Mesra Penyerahan Sijil dan Tauliah Pengembaraan Penilaian dan Anugerah Julai Ogos Sept Okotber GENDA PERLAKSANAAN (Perancangan Aktiviti) : 1. 5.Program :PENJELASAN TARGET. 3. Aktiviti : Pemilihan bakat-bakat untuk setiap acara/aktiviti untuk menjadi peserta projek melalui pemerhatian dan pertandingan peringkat sekolah. Aktiviti : Sesi motivasi yang menimbulkan minat dan keyakinan serta pendedahan kepada bidang-bidang yang disertai.Program :PROGRAM LATIHAN. Aktiviti : Menyediakan kelengkapan. 40 .Program : KELENGKAPAN DAN PERALATAN. Aktiviti :Memberi penerangan tentang target serta kaedah pelaksanaan program secara jelas. 2. alatan dan kemudahan asas yang lengkap untuk kegunaan peserta-peserta projek.program :SESI MOTIVASI.

Aktiviti : Mengadakan kem bina semangat sepasukan untuk mengukuhkan keyakinan.Program :SKIM INSENTIF. 11.Program :PENILAIAN.Program :LATIHAN TERANCANG. Aktiviti : Memberikan insentif kepada pelajar-pelajar yang berjaya dalam kejohanan atau pertandingan yang disertai. 8. 41 . Aktiviti : Melakukan penilaian setiap kali penyertaan dan memperbaiki kelemahan menerusi latihan seterusnya. negeri dan kebangsaan. 6. Aktiviti : Menganjurkan ujian prestasi secara berkala atau melakukan perlawananperlawanan persahabatan.Aktiviti : Menyusun satu jadual dan garis panduan latihan yang terancang untuk mempertingkatkan prestasi peserta projek.Program :UJIAN DAN PERTANDINGAN. 9. Aktiviti : Menyertai pertandingan dan perlawanan yang dianjurkan peringkat daerah.Program :PERTANDINGAN DAN PERLAWANAN. 10. semangat dan mempertahankan martabat sekolah.Program :PEMBINAAN SEMANGAT SEPASUKAN. Aktiviti : Menjalani latihan mengikut jadual dan menjalankan pemantauan dari masa ke semasa dibawah pengawasan jurulatih. 7.

16 2. 11. Perundangan (A): P. Tambahan No.20 2.Contoh draf aktiviti utama PERGERAKAN PENGAKAP SMK BATU SAPI SANDAKAN SABAH NO.1 Persetiaan Pengakap Peraturan-Peraturan Pengakap Ikrar Pengakap Ikatan dan Simpulan Pertolongan Cemas Kawat Kaki Gajet Hiking Kem Kraf Khidmat Masyarakat Ujian-Ujian Kecekapan 5.6 1. maka berikut ini dikemukakan Senarai Aktiviti Utama Pergerakan Pengakap SMK Batu Sapi.1 2. 4.4 1. Program Kepengakapan: 1.3 1. 41.9 1. No.17 2.11 1.8 1.18 2.22 Perkhemahan Tahunan Pertandingan Kawat Kaki Pertandingan Gajet Pertandingan Kem Kraf Lawatan Pungutan Derma Jambori Persembahan Kebudayaan 42 .2 1.5 1. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. PENDAFTARAN 01/2004/SMTTAA SENARAI AKTIVITI UTAMA PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(c) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998.10 1.7 1.21 2. Sabah yang selepas ini disebut sebagai ”persatuan” sahaja.19 2.U. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. Sandakan. Aktiviti Berpengakap: 2.

Aktiviti Kependidikan: 3.......................................... Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Aktiviti Utama di atas adalah sesuai dengan tujuan dan matlamat penubuhan Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Batu Sapi....... Sandakan............. 43 ....... ...... ( CIK SHANTI PERIKI ) Guru Penasihat Pergerakan Pengakap Tarikh: ..........6 Kursus Kecekapan 3... ( ) Setiausaha Pergerakan Pengakap Tarikh: ..................... .......7 Bengkel Penulisan Projek Perakuan: Kami dengan ini mengaku bahawa aktiviti dan program yang disenaraikan di atas adalah aktiviti dan program sebenar yang akan dianjur dan dikelolakan oleh persatuan ini.......... Pengesahan: .........................6............... Sabah.........1 Ceramah 3.... ( ) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: ......

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful