You are on page 1of 2

ABUYA CATERING & FOOD SUPPLY NO.

1,JALAN MAKTAB 35900 TANJONG MALIM PERAK

Bahagian Pekerja Asing Kementerian Dalam Negeri

Tarikh : 19/1/2012

Tuan, SURAT PENERIMAAN PEKERJA ASING DARIPADA MAJIKAN BARU Perkara di atas adalah dirujuk, 01. Saya, ROSBA BIN SULAIMAN KP:620114-06-5011 adalah pengurus pada ABUYA CATERING& FOOD SUPPLY.Saya dengan rela hati telah bersetuju untuk menerima pekerja asing yang bernama RAZAUL KARIM NO PASPORT F 0557158 daripada majikan lamanya iaitu SYRUZ CORPORATION SDN BHD 01. Kerjasama tuan sangatlah saya hargai.

Sekian Terima Kasih

Yang Benar, .................................................. ROSBA BIN SULAIMAN (NO KP: 620114-06-5011) ABUYA CATERING & FOOD SUPPLY

ABUYA CATERING & FOOD SUPPLY NO.1,JALAN MAKTAB 35900 TANJONG MALIM PERAK

Bahagian Pekerja Asing Kementerian Dalam Negeri

Tarikh : 19/1/2012

Tuan, SURAT PERMOHONAN PEKERJA ASING Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk, 02. Saya, ROSBA BIN SULAIMAN KP:620114-06-5011 adalah pengurus pada ABUYA CATERING& FOOD SUPPLY.ingin memohon pekerja asing yang bernama RAZAUL KARIM NO PASPORT F 0557158 daripada pihak SYRUZ CORPORATION SDN BHD. 02. Kerjasama tuan sangatlah saya hargai.

Sekian Terima Kasih

Yang Benar, .................................................. ROSBA BIN SULAIMAN (NO KP: 620114-06-5011) ABUYA CATERING & FOOD SUPPLY