1.Resursele energetice mondiale şi geopolitica.

A scruta viitorul înseamnă a căuta rǎspuns la nişte întrebǎri actuale încǎ de pe acum.Extinderea la scarǎ globalǎ a revoluţiei industriale în a doua jumǎtate a secolului XIX a impus şi acutizarea cursei înarmarilor,declaşată din necesitatea asigurǎrii resurselor energetice care sǎ susţinǎ noul tip de industrie.Astfel atât primul cât şi cu atăt mai mult cel de al doilea război mondial s-au distins prin cursa pentru asigurarea resurselor energetice,de aici rezultând şi importante răsturnări geopolitice . Pe mǎsurǎ ce rǎzboiul rece devenea o evidenţǎ , s-a impus în contextul controlǎrii sub pretext ideologice ,necesitatea ca Marile Puteri ale momentului să-îşi asigure nu doar controlul asupra unor zone în care se aflǎ state deţinǎtore de resurse petroliere importante darr mai ales rutele de transport necesare trasportului acestuia.Tot acum se înregistrează mai multe şocuri petroliere generate în principal de crizele politice ale Orientului Mijlociu. Impunerea SUA ca singura hiperputere la finalul Rǎzboiului Rece nu i-a adus şi automat ,siguranţa în domeniul controlǎrii resurselor energetice, cel de al doilea Rǎzboi din Golf al cǎrui motiv primordial l-a constituit deţinerea de cǎtre SUA a resurselor petroliere irakiene , evidentiind din plin acest lucru. Rusia deţinătoare a unui important potenţial energetic şi-a permis să-şi relanseze politica externǎ, impunǎndu-şi punctul de vedere cu prilejul unor reuniuni internationale de amploare cum a fost de pildǎ recentul încheiat Summit NATO de la Bucureşti. Referindu-ne la epoca contemporanǎ,vom analiza atât situaţia actulǎ a resurselor energetice în lume la nivelul marilor exportatori, al marilor consumatori cǎt şi principalele evoluţii preconizate a se derula în viitorul nu prea indepǎrtat.Nu va fi trecut cu vederea nici rolul României în tot acest proces. Importanţa petrolului ca principala resursǎ energeticǎ nu este datǎ doar de utilizarea sa pe scarǎ largǎ ci şi de faptul cǎ este cel mai comercializat produs la nivel mondial cǎpǎtând şi o importanţǎ strategicǎ1.Fǎrǎ doar şi poate cǎ un asemenea statut influenţezǎ într-o masurǎ semnificatiǎ şi deciziile liderilor lumii,politicul trebuind sǎ

1

Enciclopedie de istorie Universalǎ,.De Agostini,Editura All Educaţional,Bucureşti,2003,p.1015.

1

aibǎ o grijǎ deosebitǎ vis-a vis de influenţa beneficǎ sau maleficǎ a efectelor economice.2 Crize economico-energetice au mai existat şi vor mai exista, contracararea acestorǎ impunând într-un fel agenda economicǎ şi politicǎ a lumii 3 Situaţia acesta se repercuteazǎ nu doar asupra preţului petrolului dar şi asupra preţului celorlalte produse economice ,lovind în plin cele mai sărace ţări ale lumii,motiv pentru care liderii a 7 state africane au propus G8 la reuniunea din iulie 2008 din Japonia sǎ dubleze ajutorul acordat anual Africii în raport cu nivelul din 2004, de 25 de miliarde $.4 Creşterea dramaticǎ a preţului petrolului din ultimii ani, în special dupǎ 2003 a avut importante influenţe în plan geopolitic. Rusia a ieşit din marasmul economic şi şi-a relansat propria politicǎ externǎ utilizǎnd veniturile suplimentare obţinute din petrol şi gaze. China creşte economic şi pǎtrunde în Africa în forţǎ. Proiectele de punere în exploatare a zǎcǎmintelor de hidrocarburi din Marea Chinei de S vor adânci, poate , disputele cu Taiwanul sau Japonia5, legǎtura dintre geopolitica regiunii şi activitǎţile economice fiind indisolubilǎ, mai ales pentru nişte state care nu depind de resurse energetice proprii. Relaţia dintre iportatori şi exporatatori se circumscrie raporturilor dintre diferitele arii geopolitice şi economice,în acastǎ ecuaţie intrând nu doar statele lumii ci şi marile companii internaţionale sau organizatii ce reunesc aceste state. Totuşi vorbind despre state , unele dintre acesta îşi articuleazǎ politica externǎ pe relatia cu utilizatorii. Dominaţia de necontestat din anii ’20-’60 a marilor companii internationale( cele ,,şapte surori ‘’) :Texaco, Gulf, Standard Oil of New Jersey, Soconi Mobil Oil, Standard Oil Co. of California-companii americane; British Petroleum-Marea Britanie şi Royal Dutch Shell- companie anglo-olandezǎ-este întreruptǎ de constituirea O.P.E.C. în 1960. Ca o consecinţǎ , statele arabe au început să impunǎ ţǎrilor occidentale care concesionaserǎ extracţia ţiteiului creşteri considerabile de preţuri şi limitǎri precise6.

2 3

Acad.Mircea Maliţa, Kissinger în Cadran Politic,An VI,Nr.54,martie 2008, p.67. Vlatko Mileta,Les exportateurs de petrole în Revue de politique,Belgrade,No.748,1,VI,1981 apud Eugen Preda,Miza petrolului în vâltoarea rǎzboiului,Ed.Militarǎ,Bucureşti ,1983. 4 Elena Stǎnescu,Liderii lumii vorbesc despre petrol şi hranǎ, în Adevǎrul,Marţi ,8 iulie 2008,p.48. 5 Dragoş Tǎbǎran, Petrolul :semnele crizei? ,p.29 în Cadran Politic,Anul VI, nr.57-58, iunie-iulie 2008. 6 Enciclopedie de istorie Universalǎ…p.1015.

2

pp.incluzând războiul de Yom Kippur şi revoluţia iraniană.cărbunele devenea mai puţin important în competiţiă mondială pentru energie decât petrolul. uzinele mareomotrice din anii ’60 din Franţa şi Rusia fiind încǎ în fazǎ experimentalǎ. 10 Peter Calvocoressi. Franţa refuză să accepte o întelegere închiată între partenrii europeni şi Statele Unite pentru împărţirea petrolului în cazul unei crize cum a fost cea din 1973 când sporind preţul petrolului îl facuse greu de obtinut.18-19.Ed. Europa de la Bismark la Gorbaciov. toate aceste necesitând cheltuieli substantiale. instabilitate monetară şi creşterea ratei şomajului. organizată economic în C.petrolul devenea un instrument de presiune politică. Totusi un lucru era clar.1978-1981).8 Ca urmare a crizelor energetice din anii ‘70 şi mai ales de la încputul anilor ’80 (1973.acele resurse ce nu se mai reînoiesc : huila şi hidrocarburile sunt intens căutate deci epuizabile. regres manifestat prin conflicte vamale. Agenţia Internatională de Energie apreciază că numai cu unele investitii substanţiale în 7 8 Resursele oceanului mondial ameninţate în Atlas-Le Monde Diplomatique.gazele naturale şi energia atomică. vei fixa tu pretul .10 Statele Unite au învătat o lecţie demnă de ţinut minte în viitor .preţul barilului de petrol va creşte de la 13$ până la 35$. (Comunitatea Europeanǎ a Cǎrbunelui şi Oţelului) .cit.Energiile .fosile’’. exploatarea lor fiind uneori nerentabilǎ.Polirom. 9 Enciclopedie de istorie Universalǎ. eventualele lui creşteri de preţ producănd dezechilibre important în balanţa de plăţi a ţărilor importatoare. cu toate cǎ aceastǎ creştere a valorii lor face previzibilǎ prospectarea acestora nu doar la nivelul platformei continentale ci şi în profunzime dar tot spre platforma continentalǎ7. p.a perioadei Războiului Rece.2003. iar în eventuallitatea împuţinării resurselor controlate de tine ei mai dispune totuşi de un capital financiar ce va fi inestit în surse alternative de energie. Peter Calvocoressi.C. Pentru Europa occidentală . Pe fondul regresului economic înregistrat de CEE .fie reducerea importurilor petroliere şi a activităţilor industriale dependente.majoritata state susţinătoare ale Israelului.centrale energetice nucleare şi gaze naturale.178.Iasi .E. 9 Măsurile guvernamentale adoptate atunci au vizat fie creşterea cheltuielilor de achiziţie a petrolului .op.Energiile marine nu prezintă prea mare interes.1015.. p. 3 . este mai bine cănd deţinând monopolul exploatărri resurselor petroliere in cât mai multe locuri .determinănd o reorientare spre sursle alternative de energie :cărbune.O.

Iasi .79.81. 12 Peter Calvocoressi op. Orientul Mijlociu zona de importanţă geostrategica deosebită pentru orice mare putere.15 Deşi Statele Unite invadaseră spaţiile economice rezerate de britanici.180. dublata valoric şi de importantele sale resurse petrolifere. a fost privit. Ed. bogate în resuse energetice. în opinia norvegienilor economia micului pescar13 . p. p.O schiţă a viitorului global prezentată de consiliul Naţional de Informatii a SUA.12 Astfel.unde s-au hotărât să investească mai mulţi oameni de afaceri britanici.insă francezii şi englezii au venit în calitate de puteri coloniale în fostle teritorii otomane :Siria.p. pp.E. britanicii la rândul lor vor pierde preponderenţa economică în regiune după ce veniseră pe urmele germanilor prezenţi încă de la sfărşitul secolului XIX într-o regiune aflată în centrul preocupărilor pangermanismului şî încadrând un spaţiu geopolitic vast.bucuresti.ro. s-a petrecut datorită convingerii că resursle petroliere sunt nerelevante în ansamblu.pe atunci lord amiral această regiune cuprindea o arie mai vastă .în calitate de teritorii sub mandat. 13 ibidem. Ed. Sigur britanicii si-au luat cea mai mare parte din aceste teritorii. Geopolitica.E. Acestia erau prezenţi în regiune înca dinaintea primei conflagraţii .Polirom. o reprofilare pe scară largă a economiei naţionale înspre acest sector ar distruge.el fiind membru in guvernul ce iniţiase prima campanie britanică ce s-a ocupat de exploatarea petrolului iranian-un pas la fel de important ca şi cea prin care în perioda în care s-au inlocuit vapoarele cu aburi cu cele cu combustibil petrolier .Bucureşti 2003. 14 Peter Calvocoressi.. 4 .Cartier.imediat după primul război mondial de către europeni în primul rând drept centru de profit. petru expansiunea economică germană-Axa Berlin-Bagdad.14 O dată cu sfârşitul celui de al doilea război mondial. Editura comunicare. CEE a căutat în anii ‘60 să11 Lumea în 2020.83.2001 .169-171. precum şi câmpurile petroliere iraniene. Rupeţi rândurile! Al doilea război mondial şi configurarea Europei postbelice. Palestina şi Transiordania. deşi acestă reducere a impozitelor asupra produselor petroliere nu aducea beneficii pe termen lung.p. el înscriindu-se în lista primilor iniţiaţi în politica petrolului. cit.noile capacitaţi resursele totale de energie vor suficiente pentru a acoperii cererea globală.11 Totuşi în cursul anilor ’80 Europa avea să răsufle uşurată datorită scăderii preţului la produsele petroliere provenite din Marea Nordului. 15 Paul Dobrescu. Pentru Churchil.neaderarea Norvegiei la C. . Irak.

al cărui petrol era extrem de important pentru toţi . în Adevărul. p.în contextul în care Statele Unite vor să împiedice cu orice preţ eforturile Iranului de a produce arme nucleare .27. 19 Paul Dobrescu.precum Iranul dornice de a deţine hegemonia politicomilitară şi economică a Orientului de Mijloc. Iranul deţine totuşi locul trei din punct de vedere al rezervelor petroliere21. în această zonă încadrată între state-pivot19. era dictată de protejarea statelor aliate SUA şi detinătoare de mari resurse petroliere.342 20 Viorica Marin.Emiratele Arabe Unite.în schimbul 16 17 Peter Calvocoressi.p. exigenţele contemporane erau accentuate de importanţa crucială a petrolului într-o perioadă situată în epoca cărbunelui şi cea a energiei nucleare16.asigurarea securităţii transportului petrolului.17În acest sens. cea din urmă utilizată însă pe scară mai redusă.Acest stat dovedeşte deasemenea o extre m de abilă folosire a petrolului ca armă în politica sa internaţională. Europa. 29. iunie-iulie 2008. mai puţin rentabilă şi oricum mai costisitoare.Anul VI. Iranul sfidează Occidentul.Frantei şi Germaniei cu guvernul iranian pentru ca acesta să renunţe la programul de îmbogăţire a uraniului în scopuri militare.. ba din contră.sprijinind în acest sens negocierile Marii Britanii.cit.57-58. p. p.26. Why to Fight-And why not to. op. necesitatea declanşării ostilităţilor în timpul Primului Războiului din Golf .27.rămăne un actor imortant în regiune atât din punct de vedere al stabilităţii cât şi în ceea ce priveşte rolul său de principal furnizor petrolier pentru statele Uniunii Europene. Deşi exploatarea resurselor petroliere iraniene impune un cost intern crescut. Departe de a fi pacificată pe deplin.Vineri 11 iulie 2008. şi este făcută cu o tehnologie învechită. mai există state. nr.Deşi se arată sfidător la adresa Occidentului in spcial la adresa Statelor Unite. 5 . 18 Zbigniew Brzezinski. nemaipomenind de Kuweit direct afectat de intervenţia irakiană din anii ’90. 182. SUA şi dilemele de securitate ale Orientului Mijlociu în Cadran Politic. precum şi cele două războaie cu Irakul . provocând îngrijorare prin repetatele sale manevre militare si iritând puternic Israelul prin declaraţiile sale amenintătoare20. p.1990. 21 Dragoş Tǎbǎran .p. August.. cit. Această regiune care a combinat vreme de secole ispitele datorate misterului cu tentaţiile bogătiei. Prezenţa tot mai profundă a Statelor Unite în regiune.. in Newesweek. op.şi sincronizeze politicile externe în relaţia cu Orientul Mijlociu. au impus una din priorităţile geostrategice ale americanilor în Orientul Mijlociu.9. şi Arabia Saudită18.

În viitor unele state chiar vor abandona această sursă de energie datorită riscurilor şi cheltuielilor ridicate la care se expun.aprilie 2008.22. în Cadran Politic.N. 6 . 2005. Deasemenea întreţine relatii cu Africa de sud şi Uganda folosind tot această politică a petrolului. în trecut înfloritoare. În septembrie 2004.pp.Viitorul Uniunii Europene. provocând grave derapaje economice şi o creştere alarmantă a petrolului pe piaţa europeană.24 În Venezuela în timp ce Chavez trecea la nationalizara companiilor petroliere occidentale firma petrolieră PDVSA anunţa lansarea unui proiect comun iranianovenezuelean în domeniul producţiei de petrol în valoare de 4 miliarde de $.p.stimulentelor comerciale europene .totuşi acesta caută susţinerea cât mai multor state ale lumii . în Atlas-Le Monde Diplomatique. Editura Polirom.139. 22 Silviu Brucan.23 Deşi din puncct de vedere al politicii externe statul iranian se află în relaţii dificile cu Occidentul. Secolul XXI.U.22 În peinsajul energetic al planetei energia nucleară joacă un rol modest. un combinat chimic şi o unitate de asamblare de maşini în valore de 80 de milione de $.Astfel îşi largeşte cercul relaţiilor internationale cu state din Africa si din America de sud. este ajutat in schimb de Teheran prin contribuţia la resuscitarea rafinăriei din Zimbabwe şi a politicii sale agricole.20-21. dreptul acestui stat de folosire paşnică a energiei nucleare. .Ahmedinajad . Statul Zimbabwe al preşedintelui Mugabe izolat de comunitatea internatională datorită regimului d dictatură. 24 Virginia Mircea.preşedintele Iranului susţinea în mod categoric de la tribuna O. p.Ambiţia de putere globală a Iranului. 23 Energia nucleară între scop civil şi militar. Intresul Iranului în Africa este dictat de găsirea a cât mai multor adepţi pentru susţinerea programului său nuclear .55.În Senegal preşedintele acestei tări a anunţat în urma intrevederii cu liderul iranian că acest stst asiatic urmază să construiască o rafinărie .Anul V. Dacă Consiliul de Securitate s-ar pronunţa pentru sancţiuni atunci potrivit presei occidentale Iranul ar refuza livrările de petrol către acestea .Iaşi.Războaiele secolului XXI. în slujba întreţinerii acestora punând desigur resursele sale petroliere.iar problemele ridicate de problema deşeurilor nu întrevăd o creştere a importanţei acestui tip de energie.Nr.

.Această necesitate constituie un factor major în modelarea politicilor externe. ţări exportatoare de petrol au fost grav afectate în anii ’80 când băncile occidentale au reuşit să absoarbă surplusul de petrol de la majoritatea tărilor OPEC şi cu ajutorul schimbului neechivalent faorabil exportului de echipamnt industrial şi al ratei bancare înalte fixate de SUA . 29 Arina Avram.Martie . grupurile de insurgenţi columbienii provocănd dispute la graniţa dintre cele două state. dintre care cea mai importantă era cea Braziliană Pertobras. 12.Bucureşti. 30 Jean-Pierre Sereni. op. 29. p.30 Alte state asiatice.29 Acest nou val al naţionalismului petrolier a ajuns si în Ecuador.precum China şi India datorită lipsei de resurse energetice vor trebui să asigure accesul continuu furnizorilor externi. unde naţionalizarea resurselor de gaz a fost adoptată fără dificultăţi. p. Revenirea în forţă a statelor pe piaţa petrolieră. cu Columbia28 . care constituiau până în acel moment sursa principală de pe continntul sud american. 28 Aymeric Chauprade.26 Venezuela . cit. Dragoş Tǎbǎran .19. p. 27 Silviu Brucan. 7 . să transforme aceste ţări în debitori cu datorii înfiorătoare. Următorul miracol asiatic .Insurgenţii FARC vor să-şi ia revanşa în Adevărul.260-261. p.16. şi-au pierdut influenţa în acest stat o dată cu nationalizarea industriei petroliere. pentru a menţine a rată stabilă a creşterii puterii lor economice se preconizează că acestea trebuie să-şi sporească consumul energetic cu 150% pentru China şi cu dublul consumului actual pentru India. Grupul editorial Corint. staT care înregistreză un ritm mai accelerat al cresterii economice decât China. 2008.unde Occidental Petroleum a fost expropriat.p.2003. ediţia romănă. în Le Monde Diplomatique. op.27 Situaţia geopolitică a acestui stat sud-american era destul de dificilă. 31 Acest lucru a 25 26 ibidem. a acestor state a politiciilor de apărare şi în sensul creşterii puterii navale.Astfel Iranul urmăreşte o strategie de tip Soft power25. înainte de naţionalizare şi pe plan politic intern .Statele Unite . 135. 49. . Dicţionar de geopoliticǎ. de către companiile străine .p. Ce-i drept tensiunile la graniţa cu Columbia continuă şi astăzi.François Thual. 31 Yasheng Huang. în Foreign Policy. abandonate ulterior datorită situaţiei geopolitice dificile şi pe plan extern . alături de Nigeria şi Mexic. 2007. cit. Deasemenea . An II-Nr. Iulie/August.Luni 7 iulie 2008. scăderea veniturilor rezultate din petrol ducând la lansarea în planuri de exploatare a resurselor petroliere din Marea Caraibilor. precum şi în Peru şî în Bolivia.

Iran şi Mongolia având statut atât de observatori cât şi de viitori membrii) care se constituie într-o alternativă la extinderea U. Mai bogat în resurse pe coasta vestică. 36 Serge Michel. întâmpină totuşi dificultăţi în exportarea propriilor resurse . intergrarea regională fiind o soluţie şi pentru statele din regiune cu rol de tampon între Rusia şi China 34. şi N.Când China întâlneste Africa.p. Total sau Shell plecate în anii ’80 să nu se mai întoarcă deşi doreşte a convinge regimul că ar fi mai bine să înceteze ostilităţile pentru a nu îsi păta reputaţia de putere paşnică36. 34 Aymeric Chauprade.afectat fără doar şi poate cererea mondială de energie şi a avut un impact substantial asupra relaţiilor geopolitice. Iunie/Iulie 2008 .T. în GeoPolitica. al bunurilor şi actiunilor.35 Pentru a-şi face recunoscut şi simţit acest statut de mare putere economică China şi-a extins aria de interes mai departe de continentul asiatic.136.Anul V-Nr.23. China. Datorită acestei prezenţe chineze pe continentul negru ţările exportatoare au de profitat. Acastă prezenţa tot mai accentuată a Chinei pe plan economic mondial a contribuit la mărirea potenţialului global de creştere economică.cu alte state ale lumii32. 8 .70. continentul african. Astfel datorită Chinei Sudanul poate să exporte petrol iar economia sudaneză deşi afectată de războiul civil progresează îmbucurător. p.Bucureşti. Vasile Simileanu. Deasemenea din acesta motiv China este interesată să susţină conflictul civil sudanez menţinând un risc politic ridicat astfel încât companii precum Chevron. în Foreign Policy.Tadjikistan şi Uzbekistan .François Thual.op. Geopolitica resurselor energetice. p.O.195 35 Silviu Brucan. contracarănd intresele americane din Asia33.E. Pătrundera Chinei în Asia centrală este justificată de cererea sa mare de energie.A. p. Kazahstan. op. .. Kârghistan.India. la ţinerea sub control a inflatiei şi la declansarea de schimbări pozitie în domeniul muncii . Influenţa geoeconomică şi politică a Chinei se face simţită şi mai mult în cadrul Organizaţiei Mondiale de la Shanghai-SCO (din care mai face parte Rusia.Asociatia de geopolitică . Pakistan .Editura TOP FORM . prin aplicarea unei politici de îngradire.2 miliarde de $. cit. descentrarea acestora putându-se face doar astfel.ION CONEA”. cit. pătrunzănd pe piata petrolieră şi de pe alte continente ca Africa sau America de sud.7. datorită problemelor politice şi sociale 32 33 Lumea în 2020. p.79-80. În luna august a anului 2005 o importantă companie chineză a achiziţionat Petro-Kazahstan contra sumei de 4..

Dragoş Tǎbǎran . Energizing the Nation.55. OMV se asociaza cu Gazprom pentru a submina proiectiul NABUCO. Un astfel de proiect intitulat Priectul NABUCO este în faza de proiect şi are în edere constituirea unei rute alternatie car sa ocolească Rusia pe direcţia Azerbaidjan-Georgia –Turcia Marea Neagră-bulgaria-România –Ungaria-Austria. aduce totuşi în discuţie şi unele proiecte alternative care dacă nu pot elimina definitiv această dependentă încearcă măcar să o reducă.UE critică preluarea Mol de către OMV.pulsulzilei.1990.29.2008. p. op.deşi în anii ‘90 resursele petroliere ale acestui stat îl faceau o importantă putere în V Africii posedând o industrie foarte agresivă şi foarte dinamică.Proiectul Nabuco şi necunoscutle sale . în Pulsul Geostrategic.cooperarea Gazprom-OMVstârnind numerose temeri în Uniunea atât datorită dorinţei celor două companii de a împiedica proiectul sus mentionat42. în Adevărul.o7.p.datorită atacurilor insurgentilor islamişti asupra instalatiilor petroliere din delta Nigerului38. 43 Elena Stănescu.specifice acestui continent. Nr.41 Influenţa energetică rusă se simte puternic şi în centrul Europei. 40 AFP.acest ajungându-se în cele din urmă la abandonarea ofertei OMV pt. 44 OMV renunţă la oferta pentru MOL.MOL44 Cu toate acestea. V. Nigerian presidential panel calls for reform of state oil firm. cât şi dorintei companiei austriece de a prelua compania maghiară MOL.ro ştirea1174403. August. p. in Newesweek. apr.4. 42 Vladimir Socor.27.Deşi resursele energetice nu sunt totul rusia reprezintă totusi 37 38 Lumea în 2020. incluzând şi elaborarea unei strategii economice aferente (geoeconomie). 39 Michael Maren. 2008.o8.43 Acest fapt era cosiderat de oficialii Uniunii drept un potenţial precedent periculos datorită eventualului monopol pe care l-ar exercita compania austriacă în colaborare cu Gazprom în Centrul Europei. p48.2008. p. 9 .12.39 Deasemenea potrivit OPEC Nigeria şi-a pierdut acest statut de cel mai mare producător petrolier al Africii în momentul in care a fost devansată de Angola 40.79. In acest fel se doedeste cum politica externă a unui stat depinde de importanţa geopolică a acestuia . Această situaţie împiedică accesul marilor companii petroliere la resursele energetice care se presupune că oferă în această zonă un volum din ce în ce mai mare 37Acutizarea unor astfel de dificultăti aduce un stat cum este Nigeria în pragul unei crize petroliere.Nr.Vineri 11 iulie . 41 Laurenţiu Constantiniu. în Cadran Politic.22/5 Februarie 2008.p. cit. pe www. astăzi cea mai importntă armă a Rusiei este potentialul său economic ( o crestere economică de 8% la nivelul anului 2007 şi rezerve valutare în valoare de 506 miliarde$). Dependenţa energetică a Europei de Federaţia Rusă .26.

p.Început de război rece pe banchiză. De altfel în Marea Neagră.An V.45Rusia prezintă deasemenea o serie de proiecte alternative la NABUCO intitulate South Stream şi Blue Stream(proiect Gazprom în colaborare cu compania italiană ENI la care doreşte să se afilieze Serbia şi Ungaria). Nr.Cât priveste Ucraina aceasta este o piesă importantă în puzzel-ul occidental al traselor energetice.46. Laurenţiu Constantini.23.Compania rusă Gazprtom î-şi lărgeşte câmpul de afaceri şi în alte direcţii precum Orientul Mijlociu sau Marea Neagră-Insula Şerpilor. Un avans semnificativ în această cursă de revendicare a unui teritoriu cât mai mare l-a luat tot Rusia. Turcia este cel mai important pivot american la graniţa masei continentale si culturale rusesti.Marea Neagră – un pivot geopolitic în dispută? În Geopolitica.33. Noile tancuri ale Rusiei în Foreign Policy. iar 45 46 Alexandra Diaconescu.Goana după resursele energtice. în GeoPolitica. fiind esenţială pentru o delimitare platoului continental dintre România şi Ucraina. la Polul Nord un steag al Federatiei Ruse din titan inoxidabil.44.II. statele lumii riverane la Oceanul Arctic se arată tot mai interesate de exploatarea resurslor existente în zonă .cit. în Le Monde diplomatique. 2008. 10 .op. în condiţiile topirii tot mai acentuate a calotei glaciare . An. care în luna august a anului 2007 a plasat pe fundul Ocenului Arctic. 47 Costin Ionescu. 48 Dominique Kapp. la acste adaugându-se şi priectul White Stream –de concepţie ucrainiană.47 În condiţiile preconizatei impuţinări a actualelor resurse energetice(resursele petroliere din Marea Nordului au trecut deja de pragul maxim. 49 Stan Petrescu. editia română.46Depinde numai de liderii statelor din regiune . care complică oarecum lucrurile avănd în edere climatul politic instabil din regiune.într-o zonă considerată strategică şi din alte puncte de vedere. reglând fluxul petrolier dintre Caspica şi Orintul Mijlociu spre Europa. septembrie 2007.Nr. p.18.urmânad actualmnte o curbă descendentă).1(5).Ţinta fierbinte –Polul Nord. Nr.iunie/iulie. Conform USGeological Survey 25% din rezerele mondiale de hidrocarburi ar exista la Polul Nord 48 . p.Această topire accelerată a calotei polare duce şi la conturarea unei noi geopolitici întrucât state despărtite de distante de mii de kilometrii aici sunt vecine49. Deasemenea .cel mai mare exportator de gaze naturale şi se preconizează că va devenii a V–a putere economică mondială în jurul anului 2020. printre care si românia optiunea pentru una ariantle de transport oferite.anIV.

August. 50 51 Dominique Kapp..Cu excepţia prevenirii războiului . Prahova . întrucât o utilizare nechibzuită ar duce la efcte dezastruase atăt asupra mediului înconjurător cât şi asupra climatului politic mondial cu repercursiuni grave asupra relaţiilor dintre statele lumii.51In acest sens.cit Paul Hirst.1008www.05.87.Japonia sau Coreea de Sud deşi nu sunt înconjurate de banchize se arată interesate de pătrunderea în regiune50.spiegel.Filipesti de Târg.. suprafeţele de uscat si sursele de energie. iar preşedintele Joint Economic Committee-Sen Chuck Schumer a precizat :.p. la Washington s-a desfaşurat la începutul lunii august 2008 Joint Economic Committee( ?)sub egida Energia=combinatia dintre eficinţă şi conservare. 52 Bob Herhert.altele precum China . Pe de alta parte chestiuni precum cresterea demografica si incălzirea globală vor da startul unei lupte acerbe pentru asigurarea resurselor vitale :apa. În viitorul nu prea îndepărtat atât marii exportatori de petrol cât şi marii importatori vor trebui să se gândească la un consum mai raţional .op. fie ele mari sau mici. în Der Spiegel.Unul dintre lucrurile bune care au rezultat după şocul petrolului din anii ’70 a fost îndemnul dramatic spre conservare energiei’’52.The Winning Hand in the Energy game.. acasta este cea mai mare provocare căreia ţările noastre vor trebui să-i facă faţă ’’.Război şi putere în secolul 21.în cadrul căruia fostul presedinte american Jimmy Carter vorbind despre criza energetică din 1977 a afirmat :.de/international 11 .Editura Antet.

It won’t be omitted the part Romania has in all this process. more and more oil shocks generated mainly by the political crisis of the Middle Orient are registered too. the necessity that the moment’s Great Powers assure not only the control over some areas in which there are countries that have important oil resources but also the transport routes necessary for the transportation of the oil was imposed. In this way the First World War as well as the Second World War were distinguished by the race to assure the energetic resources. While the Cold War became obvious. possessor of a great energetic potential allowed itself to raise the bid of its external politics by imposing its point of view during the international reunions of great extent such as the recent ended NATO Summit from Bucharest.1. emphasize this fact. The global expansion of the industrial revolution in the second half of the 19th century imposed also the ingravescence of the arming race launched from de necessity to assure the energetic resources sustaining the new type of industry. the Second World War which had as primary cause the possession of the Iraqi oil resources by USA. The importance of the oil as main energetic resource is not given only by its large scale use at but also by the fact that it is the most commercialized product at 12 . Imposing USA as the only superpower at the end of the Cold War didn’t bring her automatically the certitude in the domain of control over the energetic resources. And also. Russia. Making reference to the contemporary era. as well as the main evolutions predicted to happen in the near future. of the great consumers. we will analyze the present situation of the energetic resources in the world at the level of the great exporters. The energetic resources and the geopolitics To scan into the future means to search for answers to some contemporary questions starting from now. process that led to important geopolitics overturns. in the context of control and under ideological cover.

Anul VI. p.Miza petrolului în vâltoarea rǎzboiului.67. The relation between importers and exporters is bounded to the relations between different geopolitics and economical areas.1.Militarǎ.1015. that is to double the annually help offered to Africa reported to the help given in 2004 of 25 billion $56.An VI.48.2003. Kissinger in Political Quadrant. De Agostini.8 July 2008.Bucharest.p. Undoubtedly this kind of statute influence’s in an important manner the decisions of the world leaders too. counteracting these crisis impose in a way the economic and political agenda of the world 55. All Educaţional Printing House. Kissinger în Cadran Politic. in Adevǎrul.VI.748. Year VI.Nr. The leaders of the world speak about oil and food. The economic .p. iunie-iulie 2008.Les exportateurs de petrole în Revue de politique. Petrolul :semnele crizei? .29 în Cadran Politic.1. Oil: the signs of the crisis? p.Mircea Maliţa.48.) 13 .TheOil Stake in the Vortex of the War.1983.Marţi .1983.p. the connection between the geopolitics of the region and the economical activities being indestructible especially for some states that do not depend on their own energetic resources.748.54. (Elena Stǎnescu.2003.Bucureşti . the politic being obliged to take special care of the benefic or malefic influence of the economical effects54.1981 apud Eugen Preda.29 in Cadran Politic.De Agostini. (Vlatko Mileta.Belgrade.Liderii lumii vorbesc despre petrol şi hranǎ. The dramatically rise of the price of the oil in the past few years especially after 2003 had important influences on the area of geopolitics.) 55 Vlatko Mileta.) 56 Elena Stǎnescu.57-58.Bucureşti .martie 2008.Les exportateurs de petrole in Revue de politique. Russia outran from the economical depression and raised the bid of its own foreign politics using the subsidiary incomes obtained from oil and gas.No.Belgrade.Ed.67.Mircea Maliţa.Year VI. This situation has en effect not only over the price of the oil but also over the price of the other economical products having also a strong impact over the poorest countries of the world reason for which the leaders of 7 African states proposed G8 at the meeting had in July 2008 in Japan. here being also included not only the states of the world but also the great international enterprises or organizations that reunite all these 53 The Universal History Encyclopedia.) 57 Dragoş Tǎbǎran.energetic crisis existed forever and will still exist.Tuesday . nr. June-July 2008.1015.1981 apud Eugen Preda. în Adevǎrul. (Acad.. (Dragoş Tǎbǎran.march 2008. p.p. The projects that have as main purpose the use of the exploitation of the hydrocarbon resources from the Sea of South China will increase the extent of the problems had with Taiwan or Japan57. China has an economical expansion and enters in Africa by force.No. (Enciclopedie de istorie Universalǎ.) 54 Acad.No.p.Bucureşti.57-58.global level receiving in this way a strategic importance too53. nr. Militarǎ Printing House.54.Editura All Educaţional.8 iulie 2008.VI.

British Oil-Great Britain and Royal Dutch Shell. (Enciclopedie de istorie Universalǎ p.) 60 Peter Calvocoressi. although this growth of their value determines their predictable prospecting not only at the level of the continental platform but also in depth but also towards the continental platform59.those resources that are not renewable that is: pit coal and hydrocarbon are highly searched so exhaustible. p.178. Europe from Bismark to Gorbaciov. the Europe of the Cold War. Gulf.Polirom Printing House Iasi .Ed. p. 1978-1981). organized economically in C.ECSC).178) 61 The Universal History Encyclopedia p. p. The unquestionable supremacy of the 20s-60s of the great international enterprises (the “seven sisters“) : Texaco. the tide driven plants of the 60s. For occidental Europe.1015.Iasi . from France and Russia. determining a reorientation towards the alternative energy resources that is: coal. As a consequence. However. of California-American enterprises. (Enciclopedie de istorie Universalǎ. its eventual price increases leading to important imbalances in the payment balance of the importer countries. still being in an experimental phase. Standard Oil Co.2003.1015.E. As a result of the energy crisis of the 70s and especially the ones from the beginning of the 80s (1973.states. the oil became a political pressure instrument.pp.18-19.18-19. The marine resources do not represent an important interest. Standard Oil of New Jersey.2003.1015. the natural gases and the atomic energy in the world competition for energy60. important increases of the prices and precise restrictions 58.) The Resources of the World Ocean threatened in Atlas-Le Monde Diplomatique. English-Dutch enterprise. The “fossil” resources . is interrupted by the constitution of O.O (The European Coal and Steel Community . some of them base their foreign politics on the relation with the users. However a thing was obvious. their exploitation being sometimes without any profit. the price of the petroleum barrel will increase from 13$ to 35$. Soconi Mobil Oil. most of them sustaining Israel61.1015. the Arabic states began to impose to the occidental countries that patented the extraction of the oil. speaking about states.C (Organization of the Petroleum Exporting Countries) in 1960.P.C. 58 59 The Universal History Encyclopedia p. the coal began to be less important than the oil. (Resursele oceanului mondial ameninţate în Atlas-Le Monde Diplomatique. atomic energy stations and natural gases.pp.E. (Peter Calvocoressi. including the Yom Kippur War and the Iranian revolution. all these facts requiring substantial expenses.) 14 . Europa de la Bismark la Gorbaciov.Polirom.

(Peter Calvocoressi. or the reduction of the oil imports and of the dependent industrial activities. pp.cit). one would still dispose of a financial capital that would be invested in alternative energy resources. as an interest center.) 15 .E of Norway happened because of the belief that the oil resources are irrelevant as a whole. immediately after the First World War. Palestine and Transjordan and considered them territories under mandate. ( Peter Calvocoressi. one can set the price. p. Europe was to breathe disburdened because of the reduction of the price of the oil products coming from the North Sea where more British business people decided to invest even though this reduction of the taxes over the oil products wouldn’t bring long term benefits64. the economy of the “small fisherman”65.) 65 ibidem. (ibidem. regress demonstrated by customs conflicts. France refuses to accept an agreement between Europeans and the United States to share the oil in the case of a crisis like the one from 1973 when the growth in the price of the oil made it difficult to obtain62. Quoted work.E.The governmental measures adopted then had as purpose the increase of the acquisition expenses of the oil. it is better detaining the monopole over the exploitation of the oil resources in more places. The World in 2020. pp. during the 80s.79. p.op.) 64 Peter Calvocoressi. However. USA learned a lesson hardly to forget. the majority of these regions. (Lumea în 2020. a readjustment on a large scale of the national economy towards this branch would destroy. Ed.180.Cartier.O schiţă a viitorului global prezentată de consiliul Naţional de Informatii a SUA. Bucuresti. A profile of the global future presented by the National Council of Information of the USA. On the basis of the economic regress registered by CEE. with a doubled value because of the important oil resources was seen by the Europeans.79. all the energetic resources will be enough to cover the global demand63. Surely. They were represented in the region even before the first conflagration but the French and the English in quality of great colonial powers came in the former Ottoman territories that are: Syria. p. cited work.169-171.180. the special geostrategic importance area for every great power. Quoted work. Iraq. regions rich in energetic resources were taken by 62 63 Peter Calvocoressi. The Middle Orient.169-171. Cartier Printing House. The International Energy Agency estimates that just with a few substantial investments in the new energetic capabilities. in the Norwegians opinion. and if the resources controlled diminish. Bucharest. In this way the no adhering to C. p. monetary imbalance and the growth of the unemployment rate.

in Newesweek.27.81.. Iasi.ro Printing House.81. to synchronize its foreign politics in the relation with the Middle Orient because the oil it had was extremely important for all. (SUA şi dilemele de securitate ale Orientului Mijlociu în Cadran Politic.p.p.. Geopolitics.Bucharest.27. în Newesweek. Break the lines! The Second World War and the configuration of pos-war Europe. iuni e-iulie 2008.p. (Zbigniew Brzezinski. in this area enframed between pivot 66 Peter Calvocoressi. Rupeţi rândurile! Al doilea război mondial şi configurarea Europei postbelice. Why to Fight-And why not to. p. p.57-58. he was member in the govern initiating the first British campaign dealing with the exploitation of the Iranian oil. 2001. (Paul Dobrescu. 2001.) 67 Paul Dobrescu.) 70 Zbigniew Brzezinski.) 69 USA and the security dilemmas of the Middle Orient in Cadran Politic.83. nr. he was also one of the first people initiated in the politics of oil66. important step as the period of time when the steamships were replaced with the ones using oil as fuel. Ed.Bucureşti 2003. in the 60s.26.the British.1990.p. on the contrary. will loose the economic preponderance in the region after they came. following the Germans present even from the end of the 19th century in a region found in the center of the concerns of pangermanism and a region enframing a vast geopolitics space for the German expansion of the Berlin-Baghdad Axis67. Why to Fight-And why not to. the contemporary exigencies were accentuated by the crucial importance of the oil in the coal and atomic energy68 era. Europe. Comunicare. p.) 16 . Polirom Printing House. then admiral lord.) 68 Peter Calvocoressi. August.26. not mentioning Kuwait who was directly affected by the Iraqi intervention from the 90s. The more and more serious presence of the United States in this region imposed one of the geostrategic priorities of the Americans in Middle Orient that is to assure the security of the transportation of the oil69.182. In this sense the necessity to begin the hostilities during the First War of the Golf was dictated by the protection of the allied states of USA also states having great oil resources that is United Arab Emirates and Saudi Arabia70. 2003. Editura Comunicare. Europa. p. Far from being fully pacified. For Churchill.Polirom. (Peter Calvocoressi.. as well as the Iranian oil fields. this region was a more vast area. CEE tried.Iasi.27. August. Geopolitica. . the last one being used at a reduced scale less profitable and more expensive.Anul VI.ro. Year VI.. p. In this region which combined for centuries the temptations determined by the mystery and the temptation of richness. p. At the end of the Second World War the British at their turn. Even though the United States invaded the economic spaces reserved by the British.27. June-July 2 008.57-58. no.1990. (Peter Calvocoressi.182.83.

139. Hereby it enlarges the circle of international relations with states from 71 72 Paul Dobrescu. (Dragoş Tǎbǎran . Quoted work.cit.p. The wars of the XXI century. în Adevărul. in Adevărul. Friday 11 July 2008. p. If the Security Council would pronounce for sanctions then according the occidental press Iran would refuse to deliver the oil to these countries provoking serious economical sideslips and an alarming growth of the petroleum on the European market74. the right of this state to use peacefully the atomic energy. p. XXI Century. for this purpose sustaining the negotiations of Great Britain. from the UN tribune. Secolul XXI.) 73 Dragoş Tǎbǎran . în Atlas-Le Monde Diplomatique.20-21.9. This state also proves that an extremely skilful use of the oil as weapon in its international politics in the context in which the United States want to prevent with any cost the efforts of Iran to produce atomic weapons.9. Even though from the point of view of the foreign politics the Iranian state has a difficult relationship with the Occident however it searches the sustaining of more of the worlds states. in Atlas-Le Monde Diplomatique. (Energia nucleară între scop civil şi militar.states71 there still are states like Iran willing to detain the politic-military and economical hegemony of the Middle Orient.) 75 Atomic Energy between civil and military purpose. it still remains an important actor in the region from both the point of view of the stability and from the role it has as leading oil supplier for the states of the European Union.Iaşi. 2005.pp. 29.Polirom Printing House. (Silviu Brucan. p. Editura Polirom. . In September 2004 Ahmedinajad.20-21. In the future some states would abandon this source of energy because of the risks and of the prodigalities to which they are exposed75. p. The future of the European Union. Even though this thing seems to be defiant towards the Occident especially towards The United States provoking anxieties by the repeated military maneuvers and irritating strongly Israel by its threatening messages72. In the planet’s energetic scenery the atomic energy plays a modest role but the problems of the waste do not predict any growth of the importance of this type of energy. Iranul sfidează Occidentul.pp. p.342 (Paul Dobrescu. 29.p.Vineri 11 iulie 2008. France and Germany with the Iranian government that this one renounce at the enrichment program of uranium in military purposes in exchange of the commercial European stimulants. Quoted work. 2005.Iaşi. (Viorica Marin.) 74 Silviu Brucan. op.Viitorul Uniunii Europene. p. Iran is on the 3rd place from the point of view of the oil supplies73. Iran Challenges the Occident. Even though the exploitation of the Iranian oil resources imposes a high intern cost and it is made using an old technology. cit. president of Iran was sustaining absolutely.) 17 .Războaiele secolului XXI.139.342) Viorica Marin. op.

260-261.22.) 79 Silviu Brucan. p. op.16. The United States lost its influence in this state along with the nationalization of the oil industry which represented until that moment the major source of the South American continent78.Luni 7 iulie 2008. abandoned subsequently because of the difficult geopolitics situation. Geopolitics dictionary. p. . (Arina Avram. a flourishing one in the past. were severely affected in the 80s when the occidental banks managed to occlude the oil surplus from the majority of the OPEC countries and with the help of the non-equivalent exchange favorable to the industrial equipment export and with the help of the high banking rate established by USA. 135. In Venezuela while Chavez was passing at the nationalization of the occidental oil enterprises the oil enterprise PDVSA announced the launching of a new common project Iranian-Venezuelan in the domain of oil production worth 4 billion $. Corint Printing Group.2003. 29.Bucharest.YearV.Insurgenţii FARC vor să-şi ia revanşa în Adevărul.Anul V. (Virginia Mircea. The geopolitics situation of this South American state was difficult enough. Quoted work.Africa and South America offering them of course. The FARC rebels want to take their revenge in Adevărul.François Thual. an atomic combine and a car assembling unit of 80 million $. together with Nigeria and Mexico. its oil resources. to transform these countries in debtors with terrible debts79.Bucureşti. Grupul editorial Corint. with Colombia80. He also has relations with South Africa and Uganda using the same politics. p.p. isolated by the international community because of its dictatorial form of government is helped by Teheran contributing at the resuscitation of the refinery from Zimbabwe and at the resuscitation of its agricultural politics.260-261.aprilie 2008. p.p. The ambition to global power of Iran.p. The interest of Iran in Africa is to find as many supporters as possible to sustain its atomic program.) 77 ibidem. p. 29. the decrease of the incomes issued from the oil. ( Silviu Brucan.55.) 18 . Quoted work. în Cadran Politic. in Cadran Politic. In Senegal the president of this country announced.22.Ambiţia de putere globală a Iranului. op.april2008.No55. the state of the president Mugabe. (ibidem. . countries exporting oil. Dicţionar de geopoliticǎ.François Thual. p.) 78 Dragoş Tǎbǎran . The Zimbabwe state.) 29 Arina Avram. before the nationalization and on intranational political plan. that this Asian state is to build a refinery.Monday7 July 2008.) 80 Aymeric Chauprade.p. and on foreign plan. after a meeting had with the Iranian leader. leading to the launching of the exploitation plans of the oil resources from the Caribbean Sea.16. the politics of the oil76. The truth is that the tensions at the 76 Virginia Mircea.(Aymeric Chauprade. 135.Nr. cit.2003. Venezuela. cit. (Dragoş Tǎbǎran . In this way Iran follows a Soft Power77 type strategy.

The return in force of the states on the oil market.195) 19 . p. 49. (Jean-Pierre Sereni. (Vasile Simileanu.23.19. the groups of rebels provoking controversies at the border of the two states81. cit. în Foreign Policy.Bucureşti.195 (Aymeric Chauprade.7. 12. Kirzikistan. March .) 81 82 83 84 85 Vasile Simileanu. by practicing an enclosing politic. p.Martie . in GeoPolitica.Colombian border still exist. to maintain a stable rate of the growth of their economical power. în Le Monde Diplomatique.op. Quoted work. in Foreign Policy.) 31 Yasheng Huang. The next Asian miracle. within the World Organization from Shanghai (which has as members Russia.. p. 2007.79-80. India.François Thual. Tajikistan and Uzbekistan.TOP FORM Printing House..Year V-No. the defense politics and in the sense of the growth of the naval power too. . Bucharest. The entrance of China in Central Asia is justified by its 30 Jean-Pierre Sereni. Iran and Mongolia being observers and future members) which is constituted in an alternative at the expansion of EU and NATO counteracting the American interests from Asia85. The energetic resources geopolitics. in Le Monde Diplomatique.ION CONEA”. As well. ediţia romănă. Următorul miracol asiatic .Asociatia de geopolitică .) 34 Aymeric Chaupraby. p. 2007. (Lumea în 2020. Kazakhstan. (Yasheng Huang.Editura TOP FORM .79-80.7. Year II-Nr. Geopolitica resurselor energetice.23. 12. p. where the nationalization of the gas resources was adopted by the foreign enterprises without any difficulties. Revenirea în forţă a statelor pe piaţa petrolieră. This new wave of the oil nationalism reached Ecuador too. it’s foreseen that China has to increase with 150% its energetic consumption and India has to double its present consumption. în GeoPolitica. 2008. state that registers an accelerated rhythm of the economical growth more accelerated than Chinas rhythm83.19. romanian edition.) 32 The world in 2020. Pakistan..Anul V-Nr. p. p. 2008. This thing affected surely the world demand for energy and it had a substantial impact on the geopolitics relations with other states of the world84. p. 49. p. This necessity is a major agent in the adaptation of the foreign politics of these states. July/August. The geoeconomical and political influence of China makes itself felt more.ION CONEA” Geopolitics association. p. An II-Nr. . Other Asian states like China and India because of the lack of energetic resources will have to assure their continuous access of the foreign suppliers. the most important of all being Brazilian Pertobras82.François Thual. China. Iulie/August.

p. China is interested to sustain the Sudanian civil conflict maintaining a high political risk so that enterprises like Chevron.p. cit. op. This situation prevents the access of the great oil enterprises to the energetic resources that are supposed to offer in this area a bigger volume89. Thanks to this Chinese presence on the black continent the exporting countries can profit. (Serge Michel. 2 billion $. the regional integration being a solution for the states from the region that are tampon states between Russia and China86.79. p. When China meets Africa.29. p. (Silviu Brucan. To acknowledge this statute of great economical power China expanded its interest area further the Asian continent entering the oil market of the other continents like Africa or South America.) 89 90 The world in 2020. This more and more accentuated presence of China on the worlds economical plan. thanks to China.Când China întâlneste Africa. Quoted work. June/July 2008 .( Lumea în 2020. The ingravescence of this type of difficulties bring a state like Nigeria on the verge of an oil crisis because of the attacks of the Islamic rebels over the oil units found in the Nigerian delta90.p. Iunie/Iulie 2008 . Richer in resources on the vest coast the African continent encounters difficulties in exporting its own resources because of the particular social and political problems of this continent. of the goods and of the shares87.79. even though the oil resources of the 90s of this state made it an important power 8635 8736 88 Silviu Brucan.great energy demand. cit. op. Sudan can export oil and the Sudanian economy even though affected by the Sudanian civil war has a joyful progress.) Dragoş Tǎbǎran .70. in Foreign Policy. în Foreign Policy. In august 2005 an important Chinese enterprise bought Petro-Kazahstan for 4. p.136. p. Total or Shell gone in the 80s never come back even though it wishes to convince the form of government that it would be better to put an end to the hostilities to keep its reputation of peaceful power88. contributed to the growth of the potential global economic growth.) 20 .) Serge Michel. From this reason too.29. p.70.136. to the control of inflation and to the realizing of some positive changes in the domain of work. In this way. their decentration being made just in this way. Quoted work. (Dragoş Tǎbǎran .

) 95 Elena Stănescu. p.) 93 Laurenţiu Constantiniu. Nigerian presidential panel calls for reform of state oil firm.Proiectul Nabuco şi necunoscutle sale .2008. the most important weapon of Russia is its economical potential (an economical growth of 8% in 2007 and rates stock 506 billion $ worth). The Europe’s energetic dependency to the Russian Federation brings though in discussion some alternative programs too. apr. in Newesweek. p.) 94 Vladimir Socor.pulsulzilei. in Pulsul Geostrategic.o8.p. the cooperation Gazprom-OMV provoking numerous fears in the Union because of the desire of the two enterprises to discourage the above mentioned project94 but as well because of the Austrian enterprise to take over the Hungarian enterprise MOL95.of the Vest Africa with an aggressive and very dynamic industry91. Nevertheless. in Cadran Politic.1990. in collaboration with Gazprom. A program like this named NABUCO Project it’s still in work and it has as purpose the establishment of an alternative route that by-passes Russia on the Azerbaijan-Georgia –Turkey Black Sea-Bulgaria-Romania–HungaryAustria.pulsulzilei. (AFP. în Cadran Politic. 2008. in Adevărul. programs that if cannot eliminate definitively this dependence at least try to reduce it. according to OPEC Nigeria lost this statute of the greatest oil producer of Africa in the moment in which it was out passed by Angola92. nowadays. p48. în Adevărul.p. in the Center of the Europe this fact leading finally to the abandoning of the OMV offer for MOL96. (Elena Stănescu.p. This fact was considered by the Union’s officials a potential dangerous foregoing because of the eventual monopole that the Austrian enterprise would exert.p.Vineri 11 iulie . OMV associates with Gazprom to undermine the NABUCO project. Even though the energetic resources are not everything Russia represents however the greatest natural gases exporter and it is foreseen that it’ll become the 5 th world economy power 91 Michael Maren.55.22/5 Februarie 2008.) 21 . pe www. Energizing the Nation.1990.2008. EU criticizes the taking over of MOL by OMV. in Newesweek. In this way it is marked out the fact that the foreign politics of a state depends on its geopolitics importance including the elaboration of an afferent economical strategy (geo-economics)93. Energizing the Nation.o7. (Vladimir Socor. Nr. în Pulsul Geostrategic. OMV se asociaza cu Gazprom pentru a submina proiectiul NABUCO. The Russian energetic influence is felt powerfully in the center of Europe too. NABUCO Project and its obscurities.No. V. p48. As well. August. August. (Michael Maren.Friday 11 July . on www.22/5 February 2008.27.27. 2008.4.12.o8.55. apr.ro news 1174403. No. (Laurenţiu Constantiniu. (OMV renunţă la oferta pentru MOL.2008. o7.4.2008.26.) 92 AFP. Nigerian presidential panel calls for reform of state oil firm.Nr.) 96 OMV renounces at the offer for MOL. V.12.ro ştirea 1174403.26. UE critică preluarea Mol de către OMV.

Marea Neagră – un pivot geopolitic în dispută? În Geopolitica. June/July. being essential for a delimitation of the continental plateau between Romania and Ukraine.op. Besides.around year 202097. The new Tanks of Russia. Quoted work .1(5).) 22 .II. However. An. 2008.1(5). it represents an important piece in the occidental puzzle of the energetic routes adjusting the oil flux between Caspian Sea and Middle Orient towards Europe99. An important advance in this pretension race for a bigger territory was also taken by Russia which in August 2007 placed at the bottom of the Arctic Ocean at North Pole. having in mind the fact that the political climate in the area is instable 98. (Dominique Kapp. No. September 2007.33.33.anIV. în Le Monde diplomatique. septembrie 2007. p.) 98 Laurenţiu Constantini.(Laurenţiu Constantini. The option for one of the means of transport offered depends only on the leaders of the region including Romania. Regarding Ukraine.Nr. the Russian enterprise Gazprom enlarges its business field in other directions too like the Middle Orient or the Black Sea-The Island of Snakes. p. in an area considered strategic from other points of view too. In the conditions of the planed decrease of the present energetic resources (the oil resources from the North Sea have already passed the maximum threshold following for the moment a descendent curve) the riverside resident states at the Arctic Ocean are more and more interested in the exploitation of the resources found in the area in the conditions of more and more accentuated melting of the glacial calotte. 2008.44. in Le Monde diplomatique. p.Început de război rece pe banchiză.II. a flag of the Russian Federation made from stainless titanium. Nr.18. romanian edition. p.iunie/iulie. in the Black Sea. editia română. Russia also presents a series of alternative projects to NABUCO named South Stream and Blue Stream (Gazprom project in collaboration with the Italian enterprise ENI to which Serbia and Hungary want to affiliate) to these projects is added the White Stream project of Ukrainian concept which in a way complicates the things. (Alexandra Diaconescu.No.Year IV. According to USGeological Survey 25% of the world hydrocarbon reserves are at the North Pole100.cit.18. This accelerated melting of the glacial calotte leads also to the delineation of a new geopolitics since states separated by miles 97 Alexandra Diaconescu. The Black Sea – a geopolitics pivot in dispute? in Geopolitics. Year. (Costin Ionescu.44. Beginning of a cold war on the ice bank. Noile tancuri ale Rusiei în Foreign Policy.) 99 Costin Ionescu.) 100 Dominique Kapp. Turkey is the most important American pivot at the border of the Russian continental and cultural mass. in Foreign Policy.

War and power in the 21 century.p. in Der Spiegel.spiegel. op. this is the greatest challenge our countries have to deal with” and the president of the Joint Economic Committee-Sen Chuck Schumer said : “One of the good things resulting after the oil shock of the 70s was the dramatic impulse towards the conservation of the energy”104.05. For this purpose at Washington.) 102 Dominique Kapp.) 104 Bob Herhert.46. Year V.and miles of kilometers are now neighbors101.p.Ţinta fierbinte –Polul Nord.23.spiegel.1008-www.Editura Antet.) 103 Paul Hirst. (Stan Petrescu. either big or small. On the other hand problems like the demographic growth and the global warming will start a severe fight for the assurance of the vital resources: water. No.The Winning Hand in the Energy game.23. 101 Stan Petrescu.August. dry land and energy sources103.87.p. and other states like China.. (Paul Hirst.p.Filipesti de Târg. during which the American president Jimmy Carter speaking about the energetic crisis form 1977 said: “Excepting the war prevention. Filipesti de Târg.46. has displayed a Joint Economic Committee under the aegis Energy=the combination between efficiency and conservation.Goana după resursele energtice. in GeoPolitics. Antet Printing House. Prahova .de/international (Bob Herhert.de/international) 23 . Prahova . Japan and South Korea even though are surrounded by ice banks appear to be interested in the entrance in the area102. The hot goal – North Pole.87. The rush over the energetic resources.Război şi putere în secolul 21.05. Quoted work (Dominique Kapp.An V. în Der Spiegel.cit. at the beginning of August 2008. In the near future the great oil exporters as well as the great importers will have to think over a more rational input because a thoughtless use would bring disastrous effects over the environment as well as over the world political climate with serious consequences on the relations between states. Nr.1008www.August. The Winning Hand in the Energy game. în GeoPolitica.

24 .

25 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful