ANUL IV _ 2011-2012

ARHITECTURA MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ ÎN ROMÂNIA

departamentul de istoria & teoria arhitecturii şi conservarea patrimoniului

SEMINARUL 4

Arhitectura bucureşteană între 1945-1990
Finalul celui de-al doilea război mondial a adus cu sine reorientarea radicală a politicii româneşti către Uniunea Sovietică. Acest proces s-a petrecut cu paşi mărun i în primii ani, începutul său fiind cu adevărat marcat în 1948 de prima Constitu ie socialistă şi de na ionalizarea industriei. În urma schimbării regimului politic, societatea şi întreaga cultură românească au avut de suferit transformări profunde prin renun area la oricare alte modele culturale (în special cel occidental) şi adoptarea for ată a modelului cultural sovietic. Parcursul evenimentelor politice, deşi aflat sub semnul comunismului pe o durată de 45 de ani, a fost punctat de momente definitorii ce au influen at destul de consistent cultura românească (şi arhitectura). Astfel că arhitectura a îmbrăcat în anii 50 tente ale realismului socialist, ca apoi în deceniul 60 să se desfăşoare cea mai productivă etapă evolutivă a sa, urmată de o nouă perioadă de constrângeri şi transformări radicale ale oraşelor. BIBLIOGRAFIE utilă pentru subiectele de la 1 la 5:
BĂDESCU, Nicolae, Un deceniu de importante transformări în arhitectura din RPR în Arhitectura RPR, Nr. 6-7, 1954, pp.1-12 CAFFÉ, Mihail (coord.), Locuin a contemporană, Probleme i puncte de vedere, Ed. Tehnică, Bucure ti, 1987 CONSTANTIN, Paul, Dic ionar universal al arhitec ilor, Ed. Ştiin ifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986 DERER, Peter, Locuirea urbană, Ed. Tehnică, Bucure ti, 1985 ENESCU, Ion Mircea, Arhitect sub comunism, Bucureşti, Ed. Paideia, 2007 EVOLCEANU, Titu, Introducere în probleme generale de construc ia oraşelor, Bucureşti, Ed. Tehnică, 1956 GEORGESCU, Vlad, Istoria românilor, Bucureşti, 1992 GIURESCU, Constantin C., Istoria Bucureştilor din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1966 GUSTI, Gustav, Locuin a în clădiri cu pu ine caturi în Arhitectura RPR, Nr. 6-7/1954, p. 17 LASCU, Nicolae, Legisla ie şi dezvoltare urbană, Bucureşti 1831-1952, Teză de doctorat, Bucure ti, 1997 LĂZĂRESCU, Proiectarea şi construc ia oraşelor – Norme şi principii, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1956 LĂZĂRESCU, Cezar (coord.), Arhitectura românească contemporană, Ed. Meridiane, Bucure ti, 1972 LĂZĂRESCU, Cezar (coord.), Urbanismul în România, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1977 LOCAR, Marcel, Pe drumul unei noi arhitecturi în RPR în Arhitectură i Urbanism, Nr. 1-2, 1952, pp. 3-16 IONESCU, Grigore, Bucure ti, ora ul i monumentele sale, Ed. Tehnică, Bucure ti, 1956 IONESCU, Grigore, Arhitectura în România în perioada anilor 1944-1960, Ed. Academiei RSR, Bucure ti, 1969 IONESCU, Grigore, Istoria arhitecturii pe teritoriul României, Bucureşti, 1982 IONESCU, Grigore, Arhitectura românească după al doilea Război Mondial, în Revista Arhitectura 3-4/1991 OLTEANU, Radu, Bucureştii în date şi întâmplări, Ed. Paidea, Bucureşti, 2002 POPESCU, Carmen (coord.), (Dis)continuită i. Fragmente de modernitate românească în prima jumătate a secolului al 20-lea, Bucureşti, Ed. Simetria, 2010 RĂU, Romeo, MIHU Ă, Dan, Unită i urbanistice complexe, Ed. Tehnică, Bucure ti, 1969 ROŞIANU, Lucian, VERNESCU, Dumitru, GHERGHE, Gheorghe, DRIMER, Moses, WEINTRAUB, Mandy, Probleme tehnicoeconomice în construc ia de locuin e. Proiectare şi execu ie, Bucureşti, Ed. Tehnică, 1960 RUSSAN, Romulus (coord.), România in timpul războiului rece, scurtă cronologie a institu iilor i mentalită ilor (1945-1989), Ed. Funda ia Academia Civică, [Bucure ti], 2011 SANIDQVIST, Tom, ZAHARIADE, Ana Maria, Dacia 1300, my generation, Ed. Simetria, Bucureşti, 2003 ZAHARIADE, Ana Maria, Arhitectura în proiectul comunist. România 1944-1989, Bucureşti, Ed. Simetria, 2011 ***, Arhitec i în timpul comunismului, Ed. Simetria, Bucure ti, 2005

1980. 79-81 MAICU. I IONESCU. Arhitectura în România în perioada anilor 1944-1960. pp. Bucure ti . Teză de doctorat. Academiei RSR. Bucure ti. Nr. Adriana. Ed. pp. 1969 OCULESCU. Grigore. Florin. 4-5. număr dedicat al revistei Arhitectura. Probleme ale dezvoltării zonelor centrale ale Municipiului Bucure ti în etapa 1976-1980 în Arhitectura. C. Academiei RSR. Nr.ro/5+5/cladire-aeroport-aurel-vlaicu. Unită i urbanistice complexe. România în Arhitectura. 52-57 IONESCU. Grigore. Tehnică. 4-5. Th. 1975. 24-29 RĂU. 17 LĂZĂRESCU. Cezar. Emil. 1960. Ed. Cezar (coord. Tipuri de ansambluri de locuin e în perioada postbelică B. os. Tiberiu. Dumitru. Teatrul de Stat din Ora ul Stalin i MICLESCU. Academiei RSR. pp. Realizări i tendin e în dezvoltarea ansamblurilor de locuit din R. 4. GEORGESCU. 1-2. Ana Maria. Ed. Tehnică. Horia. Grigore. 3. Noua sală a Palatului RPR în Arhitectura RPR. 6. Nr. 1969 Grupajul de articole Construc ii social-culturale din Arhitectura RPR. Constantin.33 MAICU. Nr. 50-51 STĂNESCU. 34-36 LASCU. 13 -16 Pentru Aeroportul Băneasa: http://www. Nr. Gustav. Tehnică. Bucureşti 1831-1952. în special NĂDRAG. 6. 8 . 1980 . 1969 IOTZU. 1964. pp. pp. Horia. Teatrul Na ional. Bucure ti. 4-5. pp. p. Mircea. 1986. Proiectul „Teatrului Na ional” din Bucure ti în Arhitectura RPR. 12 . Nr. 40-44 Metroul din Bucure ti. Bulevardul ca instrument de reprezentare în perioada comunistă B. Titu. Noi ansambluri de locuin e în capital în Arhitectura RPR. Nr. 1969 IORDĂNESCU. Nr. Iancului. CRISTEA. Locuin a în clădiri cu pu ine caturi în Arhitectura RPR. Bucure ti. Ed. Bucureşti. 2. 14-21 ZAHARIADE. Noua Sală a Palatului R. 8 . bd. pp.S. Bucure ti. Paul. vol. Dan. Bucure ti. Nr. Privire retrospectivă în Arhitectura. Limbaj arhitectural în programele de transport după 1945 B. Urbanismul în România. 2. 2011 Municipiul Bucure ti. 1977. Drumul Taberei i str.. Dosar Zone centrale. Repere privind evolu ia din ultimul deceniu a activită ii de sistematizare a teritoriului i localită ilor din România în Arhitectura. 30-33 IONESCU. Jean. între Pia a Iancului i os. Arhitectura în România în perioada anilor 1944-1960. 1977. 4. număr dedicat al revistei Arhitectura. Noua Gară de călători a ora ului Bra ov în Arhitectura RPR. Arhitectura în România în perioada anilor 1944-1960. pp. 1959. 10 – 11 NIGA. C. Nr. 1958. 1981. CCCF. Arhitectura în România în perioada anilor 1944-1960. Pantelimon DOICESCU. pp. 1969 POPP. 1969 NEAGU. Nr. 1977 LUPU. Bucure ti. Traian. 1958.29 IONESCU.15 IONESCU. 24 .. 8. ELIAN. Note asupra Teatrului de Stat din Ora ul Stalin în Arhitectura RPR. Tehnică.ANUL IV _ 2011-2012 ARHITECTURA MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ ÎN ROMÂNIA departamentul de istoria & teoria arhitecturii şi conservarea patrimoniului BIBLIOGRAFIE SPECIFICĂ A. Alexandru. pp. Nicolae.P. Nr. 30-33 MONDA. Arhitectura în România în perioada anilor 1944-1960. Studii pentru sistematizarea arterei magistrale nord-sud a ora ului Bucure ti în Arhitectura RPR. pp. Nr. Cezar. Romeo. Nr. Ed.Ploie ti nr. Aspectul noilor construc ii de pe magistrala Sud-Nord a Capitalei în Arhitectura RPR. pp. 1964. 1960. 1954. Nr. Simetria. Ansamblul de locuin e de pe Bulevardul Muncii în Arhitectura. Bucure ti.. Gh. 1958. Expresivitatea arhitecturii i caracterul urban în Arhitectura. Horia. 42-93 DERER. Sala de spectacole în arhitectura perioadei comuniste B. D. Timi oara. 2. Române în Arhitectura. Pia a Danny Huwe. 1. pp. Ed. Bucureşti. Construc ii pentru transporturi în România. 1-2.. 2 ICONOMU. între bd. 1964. 1962. 5-11 Revista Arhitectura. Bucure ti. Arhitectura în proiectul comunist. Legisla ie şi dezvoltare urbană. Nicolae Bălcescu nr. Grigore. 1980. MIHU Ă. Construc ii de gări feroviare în Arhitectura RPR. Academiei RSR. 1-2. Grigore. Peter. Nr. Ed. Bucure ti. 1980 A. 4. os. Nr.15 Municipiul Bucure ti. Doina. Ed.inforom-cultural. număr dedicat al revistei Arhitectura. A ezăminte de cultură. Nr. 7.8-37 IONESCU. Nr. Şoseaua Iancului. 1997 LĂZĂRESCU. 6-7/1954. Ed.). 1960. 12. 22 – 29 MAICU. pp. 1975. 1. Sibiu DERER. Locuirea urbană i problemele locuin ei în LĂZARESCU. Ed. Urbanismul în România. Nr. Locuirea urbană. 1985 GUSTI. 1969 JUGURICĂ. Peter. Un nou cvartal de locuin e în Bucure ti în Arhitectura RPR. Ansambluri în cartierul Drumul Taberei. Aeroportul Băneasa. 6.8-37 A. Nr. pp. pp. Nr. Academiei RSR. pp.php A. România 1944-1989. Octav. pp. Bucure ti. pp.

Bucureşti. Parcul Circului. 1. Lacul Tei EVOLCEANU. Spa iul verde în ora ul socialist B. Spa ii libere plantate în ora ul socialist în Arhitectura RPR.24 LĂZĂRESCU. Titu. Constantin. Ed. Academiei RSR. Nr. Rică. Ed. pp. pp. Bucure ti. Noua construc ie a Circului de stat din Bucure ti în Arhitectura RPR. Ed. Cezar (coord.ANUL IV _ 2011-2012 ARHITECTURA MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ ÎN ROMÂNIA departamentul de istoria & teoria arhitecturii şi conservarea patrimoniului A. 4-16 Grupajul de articole Parcuri i amenajări sportive din Arhitectura RPR.V. 1958 MO INSCHI. Nr. 1958. 2-27 . RULEA. 1957. Nr. Bucureşti. 7.16 . Sistematizarea Parcului de cultură i Odihnă I. Urbanismul în România. între Aleea Circului i bd. 3. Stalin – Bucure ti în Arhitectura RPR. Grigore. 1956 IONESCU. Arhitectura în România în perioada anilor 1944-1960. Nicolae. Nr. Radu. Constantin. Tehnică. Parcuri i grădini în România. Tehnică. 1969 LAURIAN. 1961. 1954.). Introducere în probleme generale de construc ia oraşelor. Bucure ti. 2-5 PORUMBESCU. pp. 1977 MARCUS. 1. Tehnică. pp. Ed.