UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ

FACULTATEA DE INFORMATICĂ MANAGERIALĂ

Magazin Virtual folosind PHP si My-SQL

Cuprins
Cuprins......................................................................................................................2 Capitolul 1 – Studiul, analiza și prezentarea sistemului existent...............................4 1.1. Indicatori economici........................................................................................7 1.2. Obiect de activitate.........................................................................................8 1.2.1. Departamentul Evaluări Imobiliare............................................................8 1.2.2. Departamentul Agenție Imobiliară............................................................8 1.3. Structura organizatorică................................................................................12 1.3.1. Organigramă...........................................................................................12 1.3.2. Prezentarea sistemului de conducere.....................................................14 1.3.3. Prezentarea sistemului condus...............................................................14 1.5. Descrierea sistemului actual si direcții de perfectionare...............................16 1.6. Studiul sistemului informațional....................................................................17 1.6.1. Schema fluxului informațional....................................................................17 1.6.2. Aria de cuprindere (locul) circuitului informațional in cadrul sistemului informațional general al unitatii........................................................................17 1.6.3. Documente utilizate................................................................................17 1.6.4. Proceduri utilizate...................................................................................20 1.6.5. Analiza sistemului actual și identificarea neajunsurilor (punctelor critice) existente în funcționarea sistemului existent....................................................20 1.6.6. Direcții de perfecționare a sistemului actual...........................................21 1.6.7. Fluxul documentelor informational..........................................................22 Capitolul 2 – Proiectarea de ansamblu a sistemului informatic...............................23 2.1. Definirea obiectivelor și oportunitații sistemului/aplicației informatice.........23 2.2. Orientari generale avute in vedere pentru stabilirea solutiei de informatizare........................................................................................................ 23 2.3. Modelarea conceptuală a datelor..................................................................24 2.3.1. Definirea entitătilor.................................................................................24 2.3.2. Definirea relatiilor dintre entitați.............................................................25 2

2.3.3. Definirea Atributelor................................................................................27 2.3.4. Modelarea logica și fizica a datelor.........................................................27 2.4. Diagrama Entitate - Asociere........................................................................29 2.5. Prezentarea platformei software a noului sistem informatic.........................30 2.5.1. SGBD-ul ales pentru aplicatie..................................................................30 2.5.2. Limbajul de programare..........................................................................30 2.6. Personalul de specialitate și utilizatorii viitorului sistem informatic..............31 2.6.1. Categoriile de utilizatori initial stabiliti sunt urmatoarele:.......................32 2.7. Definirea ieșirilor sistemului..........................................................................32 2.8. Definirea intrărilor sistemului........................................................................35 2.9. Estimarea necesarului de resurse și a calendarului de realizare...................36 Capitolul 3 – Proiectarea în detaliu a noului sistem.................................................37 3.1. Detalierea funcțiunilor si a structurii functionale ale sistemului informatic ..37 În baza proiectării anterioare ale componentelor sistemului vom defini în continuare toate funcţiile pe care aplicaţia le va folosi cât şi modulele pe care aceasta le va avea...............................................................................................37 3.2. Proiectarea logica si fizica a iesirilor.............................................................43 3.3. Proiectarea logica si fizica a intrarilor...........................................................45 3.4. Proiectarea bazei de date..............................................................................45 3.5. Proiectarea ecranului aplicatiei.....................................................................49 3.6. Eficiența economică a sistemului..................................................................50 Capitolul 4 - Prezentarea produsului software, implementarea si exploatarea aplicației..................................................................................................................50 4.1. Cerințele platformei hardware și software ale produsului.............................50 4.2. Descrierea functiunilor aplicatiei...................................................................54 4.3. Mesaje de eroare...........................................................................................64 4.4. Instalarea și implementarea aplicatiei..........................................................64 4.5. Eficienta si utilitatea sistemului informatic....................................................65

3

în scopul creşterii eficienţei organizării. Obiectivele şi oportunitatea temei propuse. Datorită sistemului de raportare al aplicaţiei se va putea cunoaşte în orice moment pe bază datelor de intrare numărul de evaluări spre exemplu realizate către o anumită bancă într-o luna / zi / an de către un anumit agent de evaluări. Obiectivul fundamental al aplicaţiei constă în furnizarea de informaţii corecte.. Orice sistem informaţional modern presupune „includerea technologiilor informatice în activităţile de culegere.Capitolul 1 – Studiul. analiza și prezentarea sistemului existent. Este bine cunoscut în ziua de azi că „sistemul informaţional este un element component al sistemului acestuia de management iar prin introducerea prelucrării. Aplicaţia îşi propune să crească eficientă departamentului scăzând timpii de realizare al unui raport şi odată cu un management mai bun al firmei creşterea imaginii acestea pe piaţă în care această îşi desfăşoară activitatea. prelucrare şi transmitere a datelor” . 4 manangement al comenzilor firmei care datorită numărului mare ajund involuntar la necentralizarea lor ducând . centralizat de prelucrare al datelor de intrare şi de împărţire de responsabilităţi. cât şi nivelelor operaţionale specifice departamentului de evaluări. Prezentul proiect a apărut din necesitatea de a avea o metode mai bună de organizare şi la pierderi de bani. prin dezvoltarea unui sistem informaţional.A. De aceea prezentul studiu îşi propune prin metodologia de proiectare şi programare să îmbunătăţească fluxul de informaţii şi comunicarea desfăşurate între angajaţii departamentului evaluări al firmei Prestige Invest S. automatizarea transmiterii şi stocării automate a datelor dă naştere sistemului informatic” . relevante şi în timp util atât conducerii.

5 .

împrejurimi.Prezentarea succintă a unităţii economico-sociale. următoarele : Dezvoltare şi promovare imobiliară (KN7011) Cumpărare şi vânzare bunuri imobiliare (KN7012) Închiriere şi subanchiriere subanchiriate bunuri imobile proprii sau desfăşurându-şi activitatea pe zona Ca activităţi secundare ale oraşului Bucureşti şi se pot număra firmei (KN7020) Administrare imobil pe bază de tarife şi/sau contract (KN7032) Alte activităţi prestate în special intrprinderilor (KN7844) La momentul înfiinţării firmă avea patru departamente: Evaluări Imobiliare a condus de un manager de departament şi Agenţie Imobiliară a condus de un manager de departament şi Administrativ a având un manager de departament. având în subordine un economist. Începând cu 2006 activitatea departamentului evaluări a crescut şi s-a dezvoltat într-un timp relativ scurt. având în subordine un consultant. a luat fiinţă la 15/04/2006 având un capital social de 200 RON (având asociaţi persoane fizice a o parte socială = 10 RON a şi asociaţi persoane juridice a 19 părţi sociale = 190 RON). Financiar / Contabil a având un manager de departament şi având în subordine 7 consultanţi imobiliari.A. Preponderent clienţii acestui departament au început să fie băncile şi aceasta a atras în mod corespunzător creşterea exponenţială a numărului de angajaţi ai departamentului acesta ajungând de la 7 la 40. clienţii activităţii de evaluări fiind în principal persoane fizice. 6 . Această a pornit având ca activitate principală aceea de Agenţie Imobiliară (KN7031). Din anul 2002 până în anul 2006 activitatea principală a firmei a fost aceea de Agenţie Imobiliară. Firma Prestige Invest S.

000 2.000 1. local.Tot în anul 2006 datorită cerinţelor băncilor de a avea consultanţi ai firmei.000 3.000 0 2003 2004 2005 2006 2007 Fig. Toate aceste creşteri de personal la nivelul firmei au atras după ele şi creşterea numărului de angajaţi în departamentele Financiar / Contabil şi Administrativ. 1. În imobiliare paralel cu dezvoltarea departamentului de evaluări s-a dezvoltat şi extins şi departamentul de agenţie imobiliară care şi-a extins numărul de consultanţi la 5. s-au înfiinţat puncte de lucru în majoritatea oraşelor mari. Constanţa. Galaţi.000.000 1.000 500.500. 1 – Cifra de afaceri a firmei Prestige Invest S.500.000. în diferite zone ale ţării. Cluj. totodată luând amploare şi două alte activităţi ale agenţiei şi anume cel de investiţii imobiliare şi cel de retail. printre acestea numărându-se oraşe ca Timişoara. etc.1. Dezvoltarea departamentelor în anul 2006 au adus după şine creşterea cifrei de afaceri care după cum se poate observă în următorul grafic a crescut spectaculos faţă de anul precedent. Braşov. Indicatori economici 3.000.A. Sibiu. 7 .500.000 Cifra de afaceri (RON) 2.

Deasemenea firma oferă o gamă largă de servicii developerilor. Departamentul Agenție Imobiliară Cu o echipă de agenţi imobiliari în întreagă ţara. Expertiză firmei acoperă toate regiunile afacerea unei firme. scopul principal fiind acela de a maximiza în fiecare tranzacţie beneficiile clientului. taxe sau pur şi simpli pentru administrarea mai eficient rapoartele se fac folosind instituturii de evaluare evaluărilor). industriale sau pentru vacanţă. indiferent României.2. preluări şi mărfuri. persoanelor particulare.2. Aceste evaluări se fac în principal pentru dispoziţii sau achiziţii.2.1. Clienţii firmei beneficiază de asemenea de sistemul de brokeraj al firmei care include căutarea particularilor. Obiect de activitate 1.2. pentru chiriaşilor şi vânzătorilor . Firma se bazează pe experienţă directă pe piaţă. Toate informaţiile de rigoarea ale unor cum ar fi : ANEVAR (Asociaţia Romană a Evaluatorilor cu licenţă) sau RICS (Institutul social al drepturilor instituriilor toate tipurile de investiţii. de properietati. Indiferent de cerere firmă poate oferi sfaturi solide pe piaţă de valori. NAI Property Partners pune la dispoziţia clienţilor săi o informaţie vastă bazată pe experienţa acumulată de. proprietarilor.alungul timpului. pentru închiriat. datorită echipelor departamentului de agenţie care acumulează zilnic noi informaţii din toate ariile domeniului. Echipa de consultanţi foloseşte standardele internaţionale ale agenţiei ca să ofere clienţilor stafaturi în timp util pentru a implementa şi executa cele mai bune strategii imobiliare. programul CRM şi baza de date cu proprietăţi 8 că sunt pentru afaceri. Departamentul Evaluări Imobiliare NAI Property Partners realizează evaluări pentru toate tipurile de proprietăţi.1. revizii contabile sau bilanţ. 1.

Specialităţile firmei includ : Agricultura 9 .online .

- Investitii Hoteluri - Birouri Achiziţionări terenuri Rezidenţial Retail În conformitate cu dorinţa firmei de a oferi tot timpul soluţii clienţilor şi bazându-se Structurare pe experienţa acumulată de-a lungul şi financiară o formulă pentru timpului firma este calificată pentru : comparativă pentru corporativă potrivită activităţile operaţionale Angajare de personal . 10 .. gaz). aprobări.asistentă tehnică în tratarea şi rezolvarea oricărei probleme legate de administraţia locală şi centrală cum ar fi: obţinerea de permise. Asistentă legală pentru cumpărarea şi vinderea de firme. electricitate.birouri moderne dotate cu internet de mare viteză Consultare în administraţia publică . autoritatea vamală etc. certificate. tratarea cu firmele de utilităţi (apă.evaluarea şi selectarea angajaţilor necesari (management angajaţi) şi organizaţia Clientului / vânzări management. marketing şi sarcini financiare pentru a îmbunătăţi Servicii de bază ..

11 .

1.3. Structura organizatorică 1.1.3. Organigramă DIRECTOR GENERAL DEPARTAMENT UL EVALUĂRI DEPARTAMENT UL AGENȚIE DEPARTAMENTU L ADMINISTRATIV MANAGER DEPARTAMEN T MANAGER DEPARTAMEN T MANAGER DEPARTAMEN T DEPARTAMENTUL FINANCIAR/BANCAR DEPARTAMENTUL RESURSE UMANTE DEPARTAMENTUL CONTABILITATE DEPARTAMENTUL RETAIL DEPARTAMENTUL IT MANAGER EXECUTIV MANAGER EXECUTIV MANAGER EXECUTIV DEPARTAMENTUL INVESTIȚII MANAGER MANAGER MANAGER MANAGER CONSULTAN ȚI EVALUATOR I CONSULTAN ȚI EVALUATORI 12 .

Fig. 2 – Organigrama firmei 13 .

controlul operaţiilor în care s-au investit fonduri băneşti.1.înglobează activităţile de raţională a disponibilităţilor băneşti. respectiv identice. adică se supun resursele asigurarea întreprinderii cu forţă de muncă şi calificată.3. asemănătoare sau înrudite. cu clienţii societăţii şi urmărind realizarea comenzilor la cel mai înalt grad 1. promovarea. selecţionarea. încadrarea.3.Contabil . recrutarea personalului.reprezintă un ansamblu de activităţi care urmăresc procesele la care umane. . Prezentarea sistemului de conducere Sistemul de conducere prin scopul său este menit să ia deciziile de nivel organizatoric şi să formeze strategii pe termen lung urmând bunul mers al firmei pe piaţa în care îşi desfăşoară activitatea. Deasemenea Managerii departamentelor se asigură de calitatea serviciilor oferite de firma prin fiecare departament menţinând o legătură constanţa de satisfacţie al clientului.3. obţinere şi folosire a .2. pregătirea .Departamentul Financiar . stabilirea necesarului de mijloace financiare şi găsirea de noi surse de finanţare a activităţii.Departamentul de Resurse Umane . care au o logică în manifestarea lor propriu-zisă şi contribuie la o mai bună gestionare a resurselor şi creşterea eficienţei de ansamblu a întreprinderii. Societatea Comercială NAI Property Parters are ca principal Manager de nivel managerii de înalt Directorul mediu General urmat de managerii în departamentelor instituţiei. Acesta este format din managerii de nivel mediu care asigură conducerea operativă întreprinderii. Aceştia în urma informaţiilor primite de la nivel analizează situaţia proiectelor desfăşurare şi cele deja realizate pentru a găsi punţi de dezvoltare şi pentru a stabili strategia de urmat pentru viitor. Prezentarea sistemului condus Sistemul omogene condus reprezintă un ansamblu de activităţi sau complementare. specializarea retribuirea salariaţilor.

De asemenea. în cadrul acestui departament sunt analizate problemele .anagjatilor.

astfel încât volumul de muncă per angajat să aibă un grafic de creşte exponenţial aducând beneficii materiale firmei. . de asistentă medicală şi raporturile manager-salariaţi şi sunt incluse activităţi administrative. cabluri utp. management servere)ci şi organizarea şi achiziţionarea de noi resurse. telefoane. Descrierea sistemului actual si direcții de perfectionare În prezent departamentul de evaluări imobiliare din punct de vedere al organizării nu este unitar. Proiectarea şi programarea acestei aplicaţii datorită platformei orientate obiect se va face sistematic şi organizat în final garantând timpi minimi utilizaţi pentru căutarea unei informaţii cât şi pentru introducerea sau modificarea unei comenzi din sistem. de secretariat şi protocol. însemnând că fiecare manager are o metodă proprie de organizare folosind metode agreate de fiecare. Mozilla Firefox sau Opera. Datorită necesităţii de a avea o soluţie de organizare şi manangement centralizat al comenzilor şi a etapelor lor am ales o de date sub soluţie bazată pe platformă PHP în relaţie cu o bază platforma Microsoft SQL. Datorită accesibilităţii interfaţa WEB bazată pe limbajul Orientat Obiect PHP.prin rolul sau se are în vedere atât funcţionarea în parametrii normali a tuturor resurselor IT (de la calculatoare. combinaţia dintre cele două este o soluţie uşor de implementat necesitând ca aceasta să fie instalată doar pe un SERVER urmând ca utilizatorii finali să folosească pentru accesare un client web precum Internet Explorer.5.Departamentul IT . până la prize. .sociale. Se doreşte de la noua aplicaţie o unificare a sistemului de management al cererilor printr-o soluţie centralizată şi multiuser stratificata pe niveluri de acces şi structurată pentru un acces cât mai facil la informaţii. centrale telefonice digitale. imprimante. 1.

Documente utilizate In cadrul relatiei cu clienții firmei.6. mai include şi departamentul financiar-contabil. el poate fi considerat ca cel mai important deoarece în şi mare în eforturile direcţia firmei sunt îndreptate evaluări parte către departamentulde eficientizării demersului acestui departament. Privind acest flux în cadrul sistemului informaţional general al unităţii.1. 1. Aria de cuprindere (locul) circuitului informațional in cadrul sistemului informațional general al unitatii Dintre este departamentele companiei de fluxul informaţional.6. Studiul sistemului informațional 1. pentru care a-şi vital departamentului evaluări imobiliare desfăşura în bune condiţii activitatea.6. Schema fluxului informațional INTRĂR I SISTEM DE CONDUCERE (MANAGERI DE CONT) IEȘIRI INFORMAȚI I (CLIENT) INFORMAȚI I (EVALUAR E) INFORMAȚII (FACTURAR E) SISTEM DE CONDUCERE (CONTABILITATE) SISTEM CONDUS (CONSULTANTI) Fig.2. de la comanda propriu zisă de a executa o evaluare a unei proprietați și până la executarea practica a evaluarii au loc mai multi pași in care sunt folosite urmatoarele .1.3.6. 3 – Schema fluxului informațional 1.

documente : .

Această cerere deşi are un scop fix nu are o metodă fixă de intrare în sistemul integrat al firmei. Documente proprietate Aceste documente sunt vitale pentru evaluarea în curs și pe care proprietarul este obligat să le aibă pentru ca evaluarea să poata fi încheiata. și în vecinătatea acestuia) este dat pretul pieții la momentul in care a fost facuta evaluarea respectiva.a. Certificat Fiscal pentru Cadastru si Intabulare s. tot aici mai apar și vecinațatile. apartament. teren. el depinzând în momentul curent de posibilităţile fizice de transmitere ale clientului (fax. suprafaţa în metrii pătraţi a proprietăţii. cât şi detalii legate de facturare. detalii legate de client (nume. Document Blank Este un document intern și este reprezentat de prima parte a raportului de evaluare în care sunt prezente (dupa ce a fost facută o vizita în prealabil a proprietații care trebuie evaluată) poze în care proprietatea apare din mai multe unghiuri la exterior. prezența este și localizarea pe hartă a proprietații în curs de evaluare ca și documentele proprietații primite de la client dupa ce vizita a fost efectuată. . Raport Evaluare Reprezintă documentul final al activitații departamentului de evaluări și are la bază toate detaliile despre proprietatea evaluata : poze. hală etc). pe baza carora aplicand 3 formule de calculatie (conform ANEVAR . poştă. detalii de identificare a un telefon de contact pentru stabilirea legăturii şi data vizitei).Asociaţia Evaluatorilor din România) și a comparabilelor Naţională a (alte proprietați asemanatoare cu cea evaluata. localizare. email etc).Cerere evaluare tip Clientul care poate fi atât persoană fizică cât şi persoană juridică trimite către evidenţiate detalii firmă o cerere tip completă care va în care să sunt fie despre proprietatea urma evaluată cum ar fi : tipul proprietăţii (casă. documente proprietate. Printre aceste documente se numara : Contractul de Proprietate.

Proceduri utilizate În prealabil după ce este primitaă de la client cererea de evaluare tip informațiile sunt colectate de către Managerul de Cont și sunt derulate mai departe catre responsabilii în firma cu evaluările imobiliare pe teren și catre persoanele autorizate în firma cu facturarea din departamentul Financiar-Contabil. După ce vizita a fost efectuată.4. Acesta prezintă : . .neexistenţă unei funcţii de a crea rapoarte în funcţie de client (bancă). ci deficitar al istoricului evaluărilor şi al evaluărilor în curs datorită faptului că nu există o soluţie unitară managementul reprezintă alegerea fiecărui angajat în fluxul informaţional de date să îşi organizeze datele aşa cum consideră de cuviinţă. Manager de Cont.management în sistem. Documentul Blank în care evaluatorul strânge toate detaliile despre proprietate ajunge în ultim pas la Managerul de Cont care de 3 metode de bazat pe cercetările evaluatorului și folosindu-se calcul stabileste prețul final pentru respectiva proprietate.slaba organizare a datelor din punctul de vedere al posibilităţilor de sortare / căutare / filtrare prin care o informaţie poate fi extrasă într-un timp mai lung sau mai scurt. 1.1.5. . vital pentru continuarea activitătii este ca evaluatorul să aibe toate actele proprietații pentru a putea proceda la o evaluare corectă și echitabilă a proprietații. .6. .neexistenţă unei soluţii de management integrat şi aplicat pe un server dedicat aduce cu sine problema redundanţei datelor.6. Analiza sistemului actual și identificarea neajunsurilor (punctelor critice) existente în funcționarea sistemului existent Sistemul informaţional al departamentului aşa cum se prezintă în momentul de faţă a rămas neschimbat încă de la întemeierea firmei în cauza. Consultant sau doar pentru a avea o situaţie asupra numărului de evaluări total pe o zi / luna / an. Responsabilii cu evaluările imobiliare contacteaza clientul și stabilesc o întrevedere pentru a putea fi efectuată evaluarea proprietații.

de la introducerea în sistem a unei comenzi şi până la terminarea raportului de evaluare. şi un back-up programat zilnic pentru baza de date. controlul eficace al drepturilor fiecăruia în sistem prin implementarea de conturi cu răspunderi controlabile. aceştia din urmă putând să completeze spaţiile care le revin pentru finalizarea comenzii în sistem. organizarea maximală a datelor prin implementarea de funcţii avansate de sortare / afişare / căutare / filtrare a datelor în timpi fluentă între utilizatorii sistemului. Direcții de perfecționare a sistemului actual Soluţia singulară pentru evoluţia afacerii departamentului de evaluări o reprezintă o soluţie integrată. notificare prin email la repartizarea unei comenzi de la un Manager de Cont către un Consultant. automatizată care să ofere : . redundanţa datelor prin implementarea soluţiei pe un de o soluţie RAID. Comanda introdusă în sistem fiind unică şi pentru Managerii de Cont cât şi pentru Consultanţi. pentru maximizarea server dedicat alături optimi funcţie avansată de generare rapoarte de activitate funcţie de mesagerie internă pentru o comunicare securităţii datelor.management eficace al comenzilor de intrare şi a organizării datelor atât pentru Managerii de Cont cât şi pentru Consultanţi prin distribuirea automată de responsabilitate către un Consultant. pentru o eficientizare şi o optimizare a timpului de realizare a evaluării imobiliare.6. .6.1.

6.7. Fluxul documentelor informational Cerere Evaluare Imobiliară Documente proprietate de evaluat Se centralizează Se trimit detalii evaluare către consultant Se trimit date facturare către Contabilitate Se evectueaza vizita Se emite factura Factura Se intocmeste document Blank Se inregistrează detalii client Se intocmeste raport de evaluare Lista centralizatoare clienţi Fig. 4 – Fluxul documentelor .1.

Asigurarea redundanţei şi securităţii datelor. Definirea obiectivelor și oportunitații sistemului/aplicației informatice Pentru activitatea din cadrul Departamentului Evaluări au fost stabilite următoarele obiective ale noului sistem informatic: Crearea unei posibilităţi de management şi organizare centralizate a datelor de intrare. Automatizarea procesului de schimb de informaţii între membrii departamentelor şi în cadrul acţiunii de atribuire de responsabilitate. Orientari stabilirea generale avute in vedere solutiei de informatizare pentru Se va avea in vedere în principal în proiectarea soluției de informatizare în principal coerența datelor și a relatiilor dintre acestea.1. Deoarece sistemul de gestiune a datelor este primordial pentru modul în care aplicația va functiona după ce aceasta va fi definitivată. consultanţii evaluatori contabilitate. prin solutia propusă de informatizare firma va beneficia de unul dintre cele mai stabile si performante sisteme de gestiune ale informatiei alaturi de unul dintre cele mai raspandite limbaje de programare Orientat Obiect.Capitolul 2 – Proiectarea de ansamblu a sistemului informatic 2. Implementarea unui sistem de Rapoarte care va permite o evidenţa clară a numărului de rapoarte a fost realizat într-o anume perioadă sau de către o anumită persoană. şi o departamentul relaţie de între automatizată 2. Aplicaţia care urmează a fi dezvoltată se interpune managerii de cont.2. creând departamentele respective. .

. . Definirea entitătilor Luând în considerare activitateaaşa cum este ea desfăşuratăîn departamendul de evaluări găsim că: . de analiză acesteia în vederea găsirii algoritmului de rezolvare şi o altă activitate. structurate astfel codificarea şi apoi memorarea lor criteriile stabilite. Modelarea conceptuală a datelor O ramură foarte importantă în proiectarea unei aplicaţii o multe modalităţi prin reprezintă modelarea datelor şi a felului în care ele relationeaza între ele. Apoi alt utilizator se ocupă de evaluare urmând să completeze cu detalii comanda primită iniţial.3.1.după ce comenzile sunt primite un utilizator introduce datele primite în sistem. Proiectarea şi realizarea unui sistem informatic care presupune prelucrarea automată a datelor necesită. stocarea şi regăsirea ulterioară a datelor după Legăturile şi relaţiile dintre date poate fi stabilit prin Modelarea Conceptuală a Datelor. această modalitate fiind reprezentată prin modelul Entitate a Asociere (Diagrama Entitate . . .firma are câte un responsabil pentru fiecare client (bancă) cu care aceasta colaborează.fiecare comandă reprezintă un tip de proprietate care trebuie evaluată Pentru înlesnirea comunicării dintre utilizatori aplicaţia va include şi un sistem de mesagerie.3. în concordanţă atât cu caracteristicile tehnice ale echipamentelor Acestea trebuie de să calcul. legată de organizarea datelor. Tehnologia de specialitate a stabilit mai care se pot determina structura tipurilor de date cu care se va lucra. 2.Asociere sau DEA).2. pe suporţi tehnici permită prelucrarile necesare. deosebit de importantă. pe lângă activităţile legate de formularea problemei. fie cât şi cu cerinţele încât să de prin prelucrare.departamentul primeşte prin diferite metode abordate de clienţi comenzile pentru evaluarea proprietăţilor.

n) (1.UTILIZATORI .n) UTILIZATO R (1.n) POATE FI (1.Analizând datele culese din modul în care departamentul funcţionează în prezent identificăm următoarele entităţi: .1) MESAJ E COMENZ I (1.2.n) POAT E AVEA POATE APARTIN E TIP PROPRIETATE (1. 5 – Relații intre entitați .MESAJE 2.TIPURI PROPRIETAȚI .1) Fig.1) (1.COMENZI .BĂNCI .3.1) POAT E LUCR A BĂNCI (1. Definirea relatiilor dintre entitați (1.

.

defaultuserMessages.3. userFrom. userModifyC. Banca_Client. CNP_RegCOM. defaultuserPostNav. Adresa_Client. userMessageTitle. userView.3. Modelul conceptual este prezentat prin intermediul . userName. userDelete. Nume_Client. Persoana_Contact.id. US.id. userMessage. userSortDir. În cele ce urmeaza se vor defini atributele pentru fiecare entitate: CONTINUT (Comanda) . userTo. defaultuserReports. Banca.2.id. Cont_Banca. Data_Comanda. Tip_Proprietate. defaultuserModify. UTILIZATOR . Telefon_Client. MESSAGES defaultuserAdd. Proprietati 2. Data_Raport_Complet.id. Account_Manager. userResPerPage. Banci PROPTYPE . defaultuserSort. userEmail. Sucursala_Banca. Telefon_Contact. Consultant_Delegat. userFields.4. defaultuserModifyC. Nr_Inreg_Fiscala. userReports.id. data BANKS . Modelarea logica și fizica a datelor Modelarea modului conceptuală a datelor defineşte reprezentarea calităţii şi de organizare a datelor independent de tehnologiile de prelucrare a acestora şi fără a acordă o atenţie deosebită diagramelor Entitate a Asociere modelului datelor. userAdd.userSort. userPostNav. defaultuserSortDir. în baza de date fizica. defaultuserResPerPage. defaultuserDelete. PS. userMessages. userBanks. defaultuserView. defaultuserFields. urmeaza a fi definite și atributele fiecarei entităti prin care se vor crea respectivele userModify. accType.3. Data_Vizita. Definirea Atributelor După ce au fost definite și corelate relațiile dintre entitătile ce urmeaza a fi implementate legături. .

evidenţiază reprezentarea logică. detaliată a entitatilor. a asocierilor şi a datelor elementare din .

a interfeţei.4.n TIP PROPRIETATE Properietati Primest e 1.1 MESAJE 11111 userFrom Fig.n UTILIZATO R userNam e 1.Asociere Are 1.cadrul sistemului obiect. Procesul de modelare logică a datelor se desfăşoară în paralel cu celelalte activităţi de proiectare.n BĂNCI Banci Are 1. 6 – Diagrama Entitate – Asociere Relațiile dintre tabele : Utilizator-Mesaje –> PK userName FK user From Utilizator-Comenzi -> PK userName FK Account_Manager Tip Proprietate-Comenzi -> PK Proprietati FK Tip_Properietate Banci-Comenzi -> PK Banci FK Banca .1 1. a machetelor de introducere a datelor. n 1. 2. 1 Include 1.1 COMENZ I Account_Manag er Tip_Proprietate Banca 1. Diagrama Entitate . cum sunt proiectarea rapoartelor.

printr-un user si o parolă. Prezentarea platformei software a noului sistem informatic Alegerea unui SGBD care să fie nu numai compatibil din toate punctele de vedere cu sistemul în care va urma sa se programeze aplicația informatică este de mare importanță totodată aceasta relație între cele două oferind și calitatea și simplitatea folosirii de zi cu zi a aplicatiei. care are deasemenea ca SGBD la bază.5. Un alt motiv pentru alegerea acestui SGBD este acela că firma deţine în prezent o unealtă de gen CRM de la Microsoft numită NAVISION (sau Microsoft Dynamics NAV). Aplicația va necesita pe langă accesul la un server cu baza de date Microsoft SQL și de platformele PHP și APACHE instalate și configurate pentru ca aplicația să poata fi accesată practic de oricine. Dar privind la faptul că platforma limbajului de programare este o platforma care poate fi implementată practic pe orice sistem de operare. 2.2.5. Organizarea bazei de date va fi facută conform specificațiilor celor trei forme normale. aceste detalii fiind introduse o singură data în sistem. SGBD-ul ales pentru aplicatie Pentru dezvoltarea aplicaţiei s-a optat pentru Sistemul de Gestiune a Bazelor de Date Microsoft SQL. datorită platformei stabile şi mamagementului facil şi exploatării în condiţii de securitate. Prin aceasta firmă urmăreşte că atât aplicaţia cât şi NAVISION să beneficieze de aceleaşi informaţii referitoare la clienţii firmei şi la detaliile de facturare. iar dorinţa conducerii firmei doreşte ca în viitor să fie dezvoltat şi un modul pentru crearea unei punţi de legătură între aplicaţia ce urmează a fi dezvoltată şi NAVISION.2.5.1. 2. Microsoft SQL. Limbajul de programare Aplicația care urmează a fi proiectată și programată va folosi ca și platformă software din punctul de vedere al sistemului de operare Microsoft Vista / XP. Nu in ultimul rând se va urmari ca baza de date să aibe o structură . portarea aplicației de pe un server bazat pe Windows la unul bazat pe Unix nu va fi o procedură foarte complexă.

de la UNIX. Limbajul PHP ofera o gama larga de functii predefinite dar ofera si posibilitatea de a putea crea functii si clase conform metodologiei de programare Orientata Obiect. Probabil una din cele mai importante facilităţi ale limbajului este conlucrarea cu majoritatea bazelor de date relaţionale. Se va avea în vedere și structurarea tabelelor astfel încat ele relationeze intre ele. Perl-ul sau începând de la versiunea 5 chiar Java. PHP poate rula pe majoritatea sistemelor de operare. Personalul de specialitate și utilizatorii viitorului sistem informatic Ca oricare altă aplicație profesională din domeniu dezvoltată pâna acum. PHP este un limbaj de programare destinat în primul rând Internetului. Este unul din cele mai importante limbaje de programare web open-source şi serverside. sau Mac OS X şi poate interacţiona cu majoritatea servereler web. PHP a parcurs o cale lungă în decursul ultimilor ani. PostgreSQL. PHP este simplu de utilizat. Dezvoltarea până la nivelul unuia din cele mai proeminente limbaje care dirijează Web-ul nu a fost o sarcină uşoară. sintaxa limbajului fiind o combinaţie a celor trei. o imparțire pe tipuri de conturi cu diferite drepturi de a modifica informațiile stocate devine o cerință . Aplicația va avea la baza de un limbaj de programare larg raspandit. aducând dinamică unei pagini de web. Desi aplicația va avea initial patru categorii principale de utilizatori posibilitațile de a costumiza aplicația din punctul acesta de vedere nu se opresc aici. Linux. trecând prin MS Sql Server. Datorită modularităţii sale poate fi folosit şi pentru a dezvolta aplicaţii de sine stătătorare. S-a avut în vedere ca aplicația per total să poată fi modificată / utilizată în felul în care firma decide să fie folosită sau chiar utilizatorul să poată avea posibilitatea de a-și alege cum va fi folosită aplicația de catre el. Windows. 2.logică pentru a facilita accesul la informațiile stocate în ea în cel mai scurt timp. care va trebui sa faca legatura intre mai multe tipuri de utilizatori necesitatea de a avea obligatorie. ca şi C-ul. el apartinand platformei WEB fiind foarte asemanator in sintaxa cu C++.6. sau DB2. de la MySQL şi până la Oracle. fiind un limbaj de programare structurat.

Consultant Luată în ordinea funcţiilor din sistem utilizatorul Consultant poate părea mai lipsit de importantă dar nu e aşa.2. pe o anumită perioadă.7. După ce acestuia îi este distribuită o comandă prin sistemul informaţional acesta va purcede la finalizarea comenzii prin raportul pe conchide ciclul de realizare al specific din firmă. 2. Account Managerul este persoană care primeşte comenzile venite din partea adăugarea comenzilor cât şi de distribuirea informaţiilor necesare procesului de evaluare cât şi de managementul şi supervizarea activităţii până aceasta va ajunge la o finalitate.6.1. Categoriile de utilizatori initial stabiliti sunt urmatoarele: Administrator Această categorie de utilizator caracterizează o persoană de specialitate care se va ocupa în mare de mentenanţa sistemului şi care va avea grijă ca sistemul să funcționeze în parametrii normali el totodată având drepturi totale pentru toate funcţionalităţile pe care aplicaţia le pune în folosinţă. La dorinţa utilizatorului supervisor se vor putea scoate din sistem rapoarte de activitate pe fiecare utilizator din sistem. Account Manager Un alt utilizator important în sistem prin faptul că el va fi responsabil de toate clienţilor şi se ocupă comenzile atât de introduse în sistem. precum care unei îl va întocmi şi va evaluări în departamenul . Supervisor Prin supervisor înţelegem o persoană responsabilă care are scopul precis şi prestabilit de a monitoriza toată acţiunea utilizatorilor din sistem şi totodată asigurând corectitudinea datelor introduse în sistem. Definirea ieșirilor sistemului Obiectivele oricărui sistem informatic ale se concretizează în satisfacerea cerinţelor informaţionale coducerii. iar posibilităţile funcţiei de raport nu se opresc aici.

fundamentarea sau asistarea .

deciziilor. EXEMPLARE Lunar. aceastora fundamentează deciziile pentru dirijarea funcţionării viitoare a unităţii economice. a rapoartelor de ieşire care grupează informaţii. Raport per Bancă Raport per Consultant DESTINATAR Banc a Account Manager CONȚINUT INF. care prin modalitatea în care va fi dezvoltat va permite la dorinţa unui utilizator al sistemului să genereze date de ieşire din sistem. conţinutul şi operativitatea cu care se transimt situaţiile de ieşire la factorii de decizie. Utilitatea şi viabilitatea sistemului informatic este dereminata de tipul. sau a persoanelor în subordinea persoanei în cauza. De aceea în continuare vom defini pentru fiecare tip de utilizator în parte tipurile de rapoarte necesare şi perioadă de timp la care vor fi acestea de folos. EXEMPLARE Luna r Săptămanal 1 1 CONȚINUT INF. Practic fiecare utilizator al sistemului va dori la un moment dat în timp să poată extrage din sistem informaţii referitoare la raportul de activitate personal. cunoaşterii adică însemnând furnizarea Pe bază la cere sau se periodic a situaţiilor. Raport per Bancă SUPERVISO R PERIODICITATE NR. acesta nefiind limitat de o metodă fixă de sustragere de informaţii ci mai degrabă utilizatorul va beneficia de un sistem dinamic totuşi în acelaşi timp exact prin care un utilizator să poată scoate exact ceea ce are nevoie din sistem. 1 Săptămanal DESTINATAR Supervisor . date necesare realităţii curente. ACCOUNT MANAGER PERIODICITATE NR. Pentru a fundamenta şi a concretiza atât cerinţele unui sistem informatic modern cât şi cerinţele conducerii firmei pentru care se dezvoltă aplicaţia se propune dezvoltarea unui modul de raportare.

În urma analizării atente a fluxului informaţional din prezent al firmei şi din punctul de vedere al organizării noului sistem informatic. Datele primare reflectă starea şi dinamica fenomenelor şi proceselor economice din unitatea economică. Săptămanal 1 1 Supervisor Supervisor CONȚINUT INF.SUCURSALĂ PENRU BANCĂ CLIENTULUI (după caz) . actualizarea bazei de date şi obţinerea situaţiilor de ieşire. Săptămanal Lunar.8. necesare pentru crearea.ADRESA CLIENTULUI . datele referitare la client şi la proprietatea care urmează a fi evaluată.BANCA (cea care apelează la firmă pentru evaluarea unei proprietăţi şi care oferă detaliile despre client şi proprietate) . Acestea pot fi exerne sau interne firmei.DATA COMENZII .CONT BANCĂ (după caz) . 1 Săptămanal DESTINATAR Consultant 2. Raport per banca CONSULTAN T PERIODICITATE NR.TELEFONUL CLIENTULUI .BANCA CLIENTULUI (după caz) . Structură datelor de intrare va fi următoarea : .Raport per Consultant Raport per Account Manage Lunar.NUMELE CLIENTULUI .CNP / NR. REGISTRUL COMERŢULUI (în funcţie de caz) . EXEMPLARE Lunar.NR ÎNREGISTRĂRII FISCALE (după caz) . Definirea intrărilor sistemului Intrările sistemului informatic reprezintă totalitate datelor primare necesare obţinerii informaţiilor de ieşire ale sistemului. aplicaţia va avea ca informaţii de intrare.

Estimarea necesarului de resurse și a calendarului de realizare Resurse Hardware Pentru a accelera procesul de proiectare va fi nevoie de 3 computere dotate cu procesoare de ultimă generație. Resurse umane Un inginer proiectant pentru Baza de Date. alături de MSSQL Server 2005 și de serverul APACHE plus PHP. o cerere este apoi către un consultant în vederea continuării procesului de evaluare imobiliară. 2. un inginer proiectant pentru punerea la punct al ieșirilor / intrărilor.000 euro.TELEFON PERSOANĂ CONTACT .DATA VIZITĂ (detalii completate ulterior) . Intel Core 2 Duo sau echivalent.DATA RAPORT COMPLET (detalii completate ulterior) În bază informaţiilor de intrare se pot crea rapoarte de ieşire din sistem sau aşa cum repartizată mai ciclul departamentului arată. .9.TIP PROPRIETATE .. cel care solicita evaluarea nu este proprietarul sau persoana de contact este singură persoană aflată la locul proprietăţii în vederea evaluării) . Resurse financiare Se estimează o suma de proiectare / programare / implementare de 30.PERSOANĂ CONTACT (în cazul în care clientul este persoană juridică. un inginer proiectant pentru clasele / modulele aplicației. În acest fel procesul de proiectare va scădea la jumătate. Resurse software Ca și resursă software este necesar ca fiecare computer să fie dotat cu sistem aplicația va fi de operare Microsoft Windows XP (deoarece proiectată pentru platforma Windows). 1GB Ram și 100 GB HDD. care vor rula în paralel.

1. 7 – Calendar de realizare a proiectului informatic (zile) Estimare total numar zile pentru elaborarea proiectului Se estimeaza un total de aproximativ 92 de zile Capitolul 3 – Proiectarea în detaliu a noului sistem 3.Calendarul de realizare al sistemului informatic Asamblar e component e 15 Inserare date 2 Baza de date 25 Module 30 Clase / Membrii 20 Fig. Luate în ordinea în care acestea au fost necesare definim următoarele metode ale clasei „ServConn” (listarea metodelor va fi pusă la dispoziţie în „ANEXA 1” a acestei licenţe): . Detalierea funcțiunilor si a structurii functionale ale sistemului informatic În baza proiectării anterioare ale componentelor sistemului vom defini în continuare toate funcţiile pe care aplicaţia le va folosi cât şi modulele pe care aceasta le va avea.

urmând ca apoi variabila să poată fi apelată de către una dintre funcţiile de parcurgere de date şi a se afişa un rezultat.definirea funcţiei „Conn()” . această variabila va stoca Zona publică a clasei . va face că această să fie una dintre cele mai importante funcţii din sistemul proiectat. . .definirea variabilei „SrvDB” .în urma apelării uneia dintre celor 4 funcţii definite.această variabila va stoca legătura la funcţia php de conectare la baza de date „mssql_connect” apelată în funcţia definită mai jos „Conn()”. .definirea funcţiei „advQuery()” . „delQuery()”. Funcţionalitatea acestei funcţii va fi de „SELECT” în bază de date. . . „insQuery()”.definirea variabilei „sqlconn” . .definirea variabilei „result” . la baza de date: „advQuery()”.această variabila va stoca parola de conectare la baza de date. respectiva funcţie apelată va crea un link în variabila result către rezultatul query-ului.definirea variabilei „SrvUser” userul de conectare la baza de date.definirea variabilei „SrvAddr” . query.funcţie avansată cu multiple opţiuni de query. .în această variabila vor şi stocate atât adresă ip de conectare la serverul de MSSQL (în cazul de faţă aplicaţia va fi instalată pe acelaşi server ca şi SGBD-ul deci adresă va fi „localhost”) cât şi portul prin care se va face conectarea.definirea variabilei „db” .această variabila va stoca legătura la funcţia php de conectare la bază de date „mssql_select_db” apelată în funcţia definită mai jos „Conn() ”.Zonă privată a clasei .această variabila va stoca numele bazei de date la care se va face conectarea.definirea variabilei „SrvPass” .în urma apelării funcţiei se va face legătura între scriptul programat şi baza de date. de „upQuery()”. .

.etc) dupa pagina de login ..definirea funcției „rowsNumber()” – va returna numărul de rânduri rezultate în urma unui query . nume... user.definirea funcției „affRows()” – verifică și returnează numarul de câmpuri afectate în urma unui query .definirea funcției „closeConn()” .definirea funcției „fieldsNumber()” – va returna numarul de câmpuri rezultate în urma unui query . parola.funcție aceasta .definirea funcției „upQuery()” – funcție definită cu opțiuni pentru modificarea de date deja existente în baza de date .definirea funcției „userDetailes()” – funcție care va prelua informațiile despre user (drepturi.etc) din query-ul curent .. Această funcție face și apel la funcția advQuery pentru a face paginația rezultatelor și afișerea în modulul „Tabela” numarul de pagini și navigașia aferentă.etc) din query-ul curent .definirea funcției „delQuery()” – funcție definită pentru a fi folosită la ștergerea de informații din baza de date .. va returna marimea câmpului pe un rând în funcție de o variabilă indice de tip INT (0 = care va actiona închiderea conexiunii cu baza de date atunci cand nu va mai fi nevoie de . 1 = campul 2.definirea funcției „fieldLength()” campul 1. 1 = campul 2.definirea funcției „queryResultsPag()” – în baza unor opțiuni prestabilite se va calcula în urma apelarii funcției numarul de pagini care vor fi afișate în urma query-ului stabilit de utilizator.definirea funcței „insQuery()” – funcție definită pentru a fi folosită la introducerea de date în baza de date .definirea funcției „fieldName()” – va returna numele campului pe un rând în funcție de o variabila indice de tip INT (0 = campul 1..definirea funcției „fieldRows()” – va returna într-o variabilă de tip ARRAY toate rândurile returnate dintr-un camp .

în tabelele de comenzi. Acest modul este corelat cu modulul „actiuni. .definirea funcției "genQuery()” – Aplicată în modulul de căutare și în cel de rapoarte.php” se ocupă de afișarea / ascunderea de reprezintă modulul care campuri în modulul cu „tabela. în ordine persoanelor implicate în respectiva actiune În continuare se vor defini modulele alfabetica. modulul „actiuni.definirea modulului „adauga. care îi permite acestuia să aplice modificări în baza de date. pentru – funcție folosită atat de de comenzi în baza de date cât și de cel de a trimite mesaje de notificare pe email sistemului. genereaza dinamic în funcție de numarul de câmpuri (pe care se vrea sa se facă o căutare sau sa se afișeze un raport) și în funcție de numărul de cuvinte (pe care se face căutarea) o funcție nouă în fișierul „functie-temp. updatare. bănci și tipuri proprietate. ștergere.php” – reprezintă modulul contului administrator.php” – reprezintă modulul principal care face legatura cu toate celelalte module...php”. Aici sunt afișate atat structura aplicației cât și toate modulele funcționalitatile lor. Acest modul este corelat modul. . utilizatori. Acest modul este corelat cu modulul „actiuni. .definirea modulului „actiuni.php” care la rândul ei va genera query-ul în baza de date pentru a returna cat mai fidel ce s-a vrut să se caute.php” adăugare de comenzi în baza de date.definirea modulului „addmoddelAdmin.definirea funcției „sendMail()” modulul de adăugare mesaje interne.php” – detine toate acțiunile care se fac de catre aplicație (adăugare.php” pentru a duce la îndeplinire acțiunea definita în . la acțiunea userului.. cu . cu funcționalitatea fiecaruia : .php” pentru a duce la îndeplinire acțiunile definite în modul.definirea modulului „app.reprezintă modulul de „classConn()” .php” pentru a duce la îndeplinire acțiunea de adaugare comanda.definirea modulului „afiseaza.) practic în acest fisier se fac apelările la toate funcțiile definite în clasa .

.

php” – reprezintă primul modul al sistemului în care este definirea verificată autorizarea unui utilizator de a „meniu.definirea modulului „cauta.php” pentru a duce la îndeplinire acțiunea definita în modul.php” în funcție de un anumit camp afișat cât și direcția (crescător.definirea modulului „mesagerie. . „setari. descrescător) a acesteia.php” pentru a duce la îndeplinire acțiunea definita în modul.php”. .php”.php” – aici este conținut motorul de raportare prin care un utilizator poate genera rapoarte nefiind limitat în optiuni.a.definirea modulului „erori. Acest modul este corelat cu modulul „actiuni. afișarea / ascunderea unor campuri selectate de utilizator. .php”.php”.php” – reprezintă funcția de cautare a sistemului informațional.php”. Aceasta bazându-se pe funcția „genQuery()” afișeaza rezultate în funcție de un numar nelimitat de cuvinte și campuri. Printre ele se numără : sortarea campurilor din modulul „tabela. „cauta.php”. definirea modulului „setari. „afiseaza.php” pentru a duce la îndeplinire acțiunea definita în modul.php” căruia – sunt reprezintă modulul opera modificări / vizualiza sistemul.php” – conține opțiunile utilizatorului de a modifica și salva unele din setările inițiale cu care a fost creat userul. „rapoarte.php” – conține erorile care apar în sistem pe tot parcursul folosirii acestuia.php”. „mesagerie. . numarul de înregistrari afișat per pagina ș..definirea modulului „raport.definirea modulului „rapoarte.definirea modulului „index. „adauga. modulului în care include meniul urma apelate modulele „tabela. .php” – modulul care se ocupa cu afișarea rapoartelor în format pregatit pentru printare sau salvare în alt format (ex: PDF) Acest modul este corelat cu modulul „actiuni.php” – în acest modul este conținuta o modalitate de a crea o mai buna legatură între utilizatorii sistemului prin scurte mesaje. . Acest modul este corelat cu modulul „actiuni.

. Proiectarea logica si fizica a iesirilor Ieşirile sistemului informatic au fost definite la nivel global în cadrul proiectului de ansamblu. Modulul proiectat pentru rapoarte poate genera următoarele tipuri .la solicitarea clienţilor (bănci) sistemul poate returna la acţiunea utilizatorului raport de activitate pentru a putea fi trimis clientului. Deasemenea a fost definit și un fișier „style. Pe langa aceste funcții și module au mai fost definite doua alte fișiere pentru a folosi la dinamicitatea sistemului și modului de afișare. . o zi / mai multe .css” conținand formatarile tabelelor din aplicație. care precede şi pregăteşte proiectarea în detaliu.Acest modul este corelat cu modulul „actiuni. pe o anumită bancă.2.Raport Analitic .poate fi reprezentat în sistem prin cererea Directorului firmei de a afla numărul de vizite făcute într-o luna / zi / an de către un agent evaluator. 3.Raport de us intern . S-au definit în fișierul „functii-inc. face şi o evaluare a fiecărui angajat în parte. pe care le-a adaugat el.php” pentru a duce la îndeplinire acțiunile definite în modul.js” funcții javascript pentru validarea unor campuri și pentru interschimbarea unor module fara a fi nevoie de reînprospatarea paginii principale.definirea modulului „tabela. Ieşirile sistemului informatic conţin rapoarte generate din sistem în urma cărora se poate observa atât direcţia firmei dar se poate de rapoarte : .acesta poate fi reprezentat în sistem prin situaţia evaluărilor pe o perioadă data de utilizator.Rapoarte periodice .php” – reprezintă prima imagine pe care unu utilizator o vede cand se înregistreaza cu contul sau. . o luna / mai multe. Conține afișarea de comenzi din baza de date.

Proiectarea logica de detaliu a ieșirilor Pentru fiecare din tipurile rapoartelor de mai sus a fost definit un tip unitar de raport reprezentată in Fig. Datorită faptului că până la momentul prezent un gen de document care să reprezinte un tip de raport nu a existat în firmă o cerinţa explicită de a avea un format concret .Conform Fig.Rândul imediat următor conţine un rând de informare cu privire la ce s-a căutat (vrut) a se afişa prin raportul cerut.Ultima reprezentare a machetei de ieşire o are tabelul în format n X m (n reprezentând numărul de câmpuri. 8 Fig. m reprezentând numărul de rânduri rezultate în urma raportului +1) După generarea raportului în funcţie de instrumentele instalate pe sistem. . . prestabilit nu a fost înregistrată la data analizării sistemului. poate fi salvat sub formă de PDF sau JPG sau poate fi printat. cât şi numărul de rânduri pe care acest raport l-a generat.Sub acest rând se află detalii legat de data / oră când raportul a fost cerut . 8 – Exemplu raport iesire Proiectarea fizica de detaliu a iesirilor Rapoartele ieşite din sistem vor avea următoarea formă : . 8 în partea de sus a formei se va afla titlul reprezentat în exemplu de « Raport de activitate » .

Telefonul Clientului. Persoană Contact. Numele bazei de date este A« MNGMApp A« . Pentru a se introduce în sistem o comandă se va folosi formularul de la fig. 9 prezent în informatică : noua soluţie Fig. Proiectarea logica si fizica a intrarilor După ce acestea au fost definite în cadrul proiectării de ansamblu. Banca Clientului. 9 – Formular de intare în sistem a datelor despre comandă 3.Detaliile incluse în această cerere sunt următoarele : Bancă. Cont Bancă. Tipul Proprietăţii. COM. Fiscală. Numele Clientului. pe baza detaliilor deja prelucrate despre entităţi şi atributele lor se vor proiecta în continuare tabelele care vor face parte integrantă a sistemului nou.4. acestea urmează a fi detaliate. Sucursală Băncii. Inreg. Proiectarea bazei de date Pentru definitivarea proiectării bazei de date începută în capitolul proiectării de ansamblu. Telefon Contact. Reg. . Sistemul va funcţiona în felul următor : . Adresă Clientului . Aceste detalii vor fi completate în continuare cu: Data Comandă şi Consultant Delegat de către Account Manager iar Consultantul va completa şi el la rândul lui Data Vizită şi Data Raport Complet. Data_Comandă.Clientul trimite o comandă sub formă electronică. Nr. CNP sau Nr.3. fie că aceasta este sub formă de email sau fax. În anexe va fi ataşat query-ul SQL pentru crearea atât a bazei de date cât şi pentru crearea tuturor tabelelor folosite .3.

în aplicaţie. (alături de restricţii. câmpuri autoincrement etc). Aşa cum a fost menţionat şi în cadrul proiectării de ansamblu. ca bază de date relaţională a fost ales SGBD-ul Microsoft SQL Server Tabela appBanks 2005. T Tabela appContinut . setări notNull.

Tabela appUsers Tabela appBanks .

Tabela appPropType Relatiile dintre tabele .

5.Proiectarea s-a făcut ţinând cont şi de utilizatorul nespecialist în informatică. sa luat în considerare folosirea de către utilizator a unui monitor mai mare decât cel pe care a fost proiectată iniţial interfaţa.Interfaţa este atât uşor de învăţat pt a se lucra cu ea şi în aceeaşi măsură şi de utilizat. 10 – Ecranul principal al aplicatiei .Interfaţa este autoadaptabila pentru toate tipurile de monitoare. Prin modalitatea în care a fost structurate interfaţa s-a căutat ca ea să îndeplinească condiţii : următoarele . S-a mers pe ideea că simplitatea atrage întotdeauna.Mediul grafic este complex şi complet totuşi s-a avut în vedere a nu se aglomera ecranul cu elemente grafice. fără combinaţii ţipătoare neaglomerata de prea multe elemente grafică. utilizatorul va avea destul de multe modalitatea în modalităţi prin care să poată să îşi configureze care programul este afişat totodată putând salva aceste setări ca setări implicite per utilizator. .3. Atractivitatea interfeţei este un alt punct forte al aplicaţiei de dezvoltate această beneficiind de un colorit plăcut la vedere. . . Fig. . pentru ca scopul principal să rămână utilizarea facilă a aplicaţiei. Proiectarea ecranului aplicatiei.Datorită dinamicităţii de care aplicaţia dă dovadă. interfaţa fiind foarte sugestivă şi uşor de utilizat.

3.6. Eficiența economică a sistemului Aplicatia realizată în cadrul societații Prestige Invest S.A. va fi destinată să serveasca managementului activitatii de evaluari imobiliare. Această aplicație informatică are ca obiectiv crearea unui mijloc modern de organizare al informației centralizate si relationate. În mod absolut pasul de a investi într-o aplicație care desi costa o anumită cantitate de bani, acești bani se vor recupera însa prin timpul mult mai mic de utilizare, estimarea fată de sistemul actual este că timpul de a realiza un raport de evaluare va scadea semnificativ datorită automătizarii relatiei Account Manager – Consultant dadelor nu este nici ea pe un loc nesemnificativ. Cerintele informaționale ale unitații economico –sociale sunt pe deplin satisfacute de sistemul informatic dezvoltat, ea acoperind de departe situația curenta și îmbunatatind aspecte importante în utilizarea aplicației cum ar fi usurința in utilizare, interfața prietenoasa si intuitiva. și prin managementul de exceptie adus de aplicație. Totodată securitatea

Capitolul 4 - Prezentarea produsului software, implementarea si exploatarea aplicației
4.1. Cerințele platformei hardware și software ale produsului Aplicația pentru a fi exploatata in condiții de securitate și optimizare va trebui sa respecte urmatoarele cerințe minime atât pentru sistemul persoanei care va opera aplicatia cât si pentru serverul unde va fi gazduita aplicatia: Cerinte minime server: Hardware - pentru a funcţiona în parametrii optim se cere ca serverul să aibe un processor de minim 2 Ghz (Pentium 4 sau echivalent), 2 Gb memorie RAM, 500 Gb HDD. Datorită faptului că SGBD-ul de la Microsoft este o unealtă complexă utilizarea acestuia în parametrii optima necesită multe resurse ale sistemului să fie îndreptate către serverul SQL. Deasemeni

pentru redundantă datelor şi securitatea

lor este necesar un HDD de capacitate mai mari deoarece serverul SQL va fi programat astfel încât să facă automat un back-up al bazei de date odată pe zi, de preferat după terminarea programului de lucru. Deasemenea un amănunt foarte important pentru funcţionarea sistemului în condiţii optime îl are şi locaţia unde serverul va fi instalat. De preferat să existe un loc special amenajat (un DataCenter) unde se ţin toate serverele indiferent de utilitatea respectivului server în reţeaua locală / internet. De preferat ca serverul să fie ţinut la o temperaturi între 10-20 grade Celsius. Software – platforma software recomandată pentru funcționarea sistemului este Microsoft Windows 2003 Server, datorita funcțiilor avansate de server și stabilitații în functionare. (platforme mai vechi cum ar fi Microsoft Windows 2000 Server SP1 nu au fost testate pentru funcționalitatea cu aplicația dezvoltata). Cerinte minime client: Hardware – cerințele de sistem sunt dupa cum urmeaza : processor de minim 1.5 Ghz (Pentium 4 sau echivalent), 1Gb memorie RAM, 60 Gb HDD. Software platform viitoare platforma pe care sistemul va funcţiona este Vista mai sau o (de mentiontionat că versiunile vechi de Microsoft Windows, fie că el este Windows XP sau

Microsoft Windows nu au fost testate pentru funcţionalitate împreună cu noul system). Alături de cerinţele legate de sistemul de operare pentru funcţionarea aplicaţiei clientul va necesită un client WEB că Internet Explorer, Mozilla Firefox, Operă s.a.spune. Se recomanda că, pentru cea mai bună experienţă din punct de vedere al vitezei de execuţie a programului şi a rezultatelor returnate din bază de date, atât aplicaţia cât şi bază de date să fie instalate pe acelaşi server, iar serverul să fie găzduit în intranet-ul firmei, cu acces direct spre internet pentru a putea fi accesibilă aplicaţia evaluări din ţara. şi de reprezentanţii departamentului

.

2.4.Poate scoate rapoarte din sistem bazat pe ce a facut el. 11 – Meniul aplicatiei În Fig. Nu poate vedea nici prin sistemul de rapoarte sau prin modulul de cautare alte comenzi decat cele repartizate lui.Poate modifica orice camp al comenzilor din . Acțiunile standard pe fiecare dintre tipurile standard de useri în parte : Consulta nt .Are acces la sistemul de mesagerie în sistem Account Manager .Poate modifica doar câmpurile « Data_Vizita » și « Data_Raport_Complet » (modificarea se efectuează în ecranul principal) . . Cum este el afișat și ce acțiuni pot avea loc în acest ecran ține de setările individuale per fiecare user. 11 avem reprezentat ecranul principal al aplicației care apare de fiecare dată când un user intră în sistem. Descrierea functiunilor aplicatiei Prezentarea principal ecranului Fig.

sistem (modificarea se efectuează în ecranul principal) .

Poate adăuga comenzi noi în sistem .Poate modifica orice câmp al comenzilor din sistem. .Poate scoate rapoarte din sistem nefiind limitat .Poate adăuga comenzi noi în sistem .adăuga / modifica / șterge banci din sistem .Are acces la sistemul de mesagerie în sistem Optiuni comune .Prin statutul pe care îl are..Are acces la sistemul de mesagerie în sistem Administrat or .adăuga / modifica / șterge useri din sistem .Poate scoate rapoarte din sistem bazat pe ce a facut el. Poate șterge orice comandă înregistrată sistem în (modificarea se efectuează în ecranul principal) .Poate scoate rapoarte din sistem nefiind limitat .Are acces la sistemul de mesagerie în sistem Supervis or .Poate modifica orice camp al comenzilor din sistem (modificarea se efectuează în ecranul principal) . acest user are acces la meniul Admin putând : . Nu poate vedea nici prin sistemul de rapoarte sau prin modulul de cautare alte comenzi decat cele introduse de el.adăuga / modifica / șterge tipuri proprietate din sistem .Poate căuta o comandă în sistem .Poate modifica numarul de câmpuri afișate în panoul .

ascendent sau descendent . De unde se poate seta numărul de înregistrari afișate pe pagină . .principal .Poate modifica sortarea comenzilor afisate în functie de un anumit câmp.Acces la meniul setări.

Setarea poate fi facuta implicita (vezi meniul setari) ca de fiecare dată când acesta intra în aplicatie să se afișeze în felul prestabilit. Fig. Fig. 12) din cate se poate observa se face distribuirea comenzii catre un consultant.Prezentarea meniurilor aplicatiei Meniul ADAUGĂ Acest meniu este considerat ca fiind cel mai important dintre meniurile de adaugare date în sistem (date de intrare). Toate checkbox-urile se selectează / deselectează la intrarea în aplicatie în funcție de câmpurile setate de utilizator în baza de date. Tot aici (Fig. 12 – Meniul adaugă Meniul AFIȘEAZĂ Din meniul afisează utilizatorul poate selecta ce campuri să i se afișeze în pagina de start. 13 – Meniul afișează . Conține toate detaliile pentru ca o comandă să poată fi considerată ca atare și să se continue prin vizita consultantului.

) Fig. către ceilalti utilizatori ai sistemului. pentru consultant se afișeaza doar ce comenzi au fost repartizate lui) are de suferit în momentul în care din meniul Afiseaza se deselectează ”account fatală. De menționat că datorită limitărilor de afișare din meniul « afișare » căutarea se va face doar în câmpurile care sunt deja afișate (deasemeni lista dropdown se populează automat tot cu câmpurile selectate în meniul « afișează ». deoarece limitarea pe care aceștia o au de a afișa doar ce e al fiecaruia (pentru account manager se afișeaza doar comenzile introduse de el. ducând la o eroare Meniul CAUTĂ Din acest meniu se pot face căutari în toate câmpurile sau în câmpul specificat în lista de tip dropdown alături de câmpul căutare. 14 – Meniul cauta Meniul MESAGERIE Prin acest meniu se pot trimite mesaje prin circuitul intern de mesagerie. query-ul nemaifiind valabil în baza de date. Scopul acestui modul fiind acela de a crea o punte de .De specificat că din motive de funcționaliate a programului câmpurile « Account_Manager » și « Consultant_Delegat » sunt scoase din meniu în momentul în care ori un account manager ori un consultant intră în sistem. manager” sau ”consultant delegat” (după caz).

.legătura între utilizatori ei putand comunica mai usor unii cu altii doar folosind sistemul informatic.

15. 14 – Meniul mesagerie Meniul RAPOARTE În acest meniu se pot genera rapoarte de activitate în funcție de orice camp din baza de date.Salvare setări per utilizator (în momentul în care acesta . ca și în exemplul scris din fig. Pot fi introduse și mai multe cuvinte moment în care raportul se va genera în funcție de amandouă cuvintele.Fig. Fig. 15 – Meniu rapoarte Meniul SETĂRI Meniul setări conține 3 funcții importante : .

.modifică setările implicite pentru userul sau).

a băncilor și a tipului de proprietate. 17 . Exemplul din figura 17 exprima actiunea de adaugare de tip proprietate . Ultimele două funcții au nevoie de a apasa și butonul salvare setări pentru a face modificarea permanentă. . Fig. 16 –Meniul setări Meniul ADMIN Meniul permite a se face modificări în baza de date la tabela userilor.Funcție de modificare al numărului de comenzi per pagină afișate.Funcție de revenire la setările initiale ale userului (setări stabilite cand a fost creat utilizatorul). altfel modificarea va fi temporară (insemnand că urmatoarea dată când utilizatorul se va înregistra în sistem va avea setările implicite. Fig..Meniul Admin (adaugare tip proprietate) nou .

4. Atașat acestui proiect pe CD se afla fișierele SQL (/Aplicatie/Baza de date) pentru baza de date și pentru fiecare tabela în parte.Adaugarea unei inregistrari in baza de date. Totuși vom avea de creat baza de date cu tabelele standard ale aplicației. Instalarea și implementarea aplicatiei După cum am specificat și în capitolul 2. Dupa încarcarea acestui program se va face click în stânga pe serverul de SQL.4.În momentul in care combinatia de user .1 pentru baza de date a fost ales sistemul Microsoft SQL. Apoi în noua fereastră aparută se va copia . subcapitolul 5. .4. Acest sistem vine cu o întreagă paletă de funcționalitați.3. Mesaje de eroare Începand cu prima pagina.Stergerea unei inregistrari din baza de date. Restul de mesaje de eroare apar pentru a confirma sau a infirma : . Datorită faptului că firma pentru care s-a proiectat acest sistem informatic beneficiază deja de acest sistem nu va mai fi nevoie de o instalare / implementare a serverului in prealabil sau a SGBD-ului. parola nu exista pe server se afiseaza un mesa care notifica evenimentul. .In momentul in care nu sunt completate ambele casute de user si parola se da un mesaj de notificare . și se va da click pe New Query. cea de ”index.Modificarea unei inregistrari din naza de date.php” avem de notat in revista doua erori care pot aparea : . Se foloseste pentru importul bazei de date un utilitar specific MSSQL numit ”Microsoft SQL Server Management Studio”.

Printr-o mai buna organizare a comenzilor si a sistemului per total se modifica timpul de raspuns aceasta crescand productivitatea firmei si totodata si imaginea acestea crescand in ochii clientilor si partenerilor.dll Prin decomentare linia va arăta așa : extension=php_mssql. proiectat pentru a aduce un plus de management firmei pentru puncte de vedere aceasta care s-a facut proiectarea.ini va trebui modificat decomentând urmatoarea linie : .conținutul celor 6 fișiere (conținutul cadru al bazei de date și 5 tabele) rând pe rând acționand butonul Execute din cadrul ferestrei de query. De aceea fișierul de configurare al PHP numit php.extension=php_mssql. Deoarece aplicatie informatica vine sa modifice sistemul actual pe care firma functioneaza este deficitare din multe multe aspecte ale sistemului prezent.dll Pentru ca aplicația să funcționeze conținutul ei va fi copiat în directorul www al aplicației APPSERV (în general instalat in C:\Appserv\www) 4. După instalarea acestei aplicații vom observa că PHP nu suportă conexiunea cu baze de date MSSQL ca setare implicită.5. Instalarea este foarte simpla și intuitiva singurele setări în instalare fiind legate de numele domeniului pe care se instalează aplicatia alături de port restul instalării decurgând în mod automat. Eficienta si utilitatea sistemului informatic Sistemul a fost conceput . . Pentru instalarea serverelor APACHE si PHP se va folosi aplicatia inclusa în acest proiect pe CD numita APPSERV.