Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constanta Masterat: Management Financiar Contabil in Administratia Publica

Referat Baze de date

Masterand

.datorita dificultatii cu care am putea stoca si gasi informatiile.Stergerea unora din datele existente (delete). Sistem de baze de date=Sistemul de baze de date constituie un ansamblu complex de elemente intercorelate: componenta de date. Colectii de documente pe hartie sunt considerate baze de date? Explicati. DBMS). ori s fie dipersate într-o re ea de calculatoare interconectate. 2.Introducerea de noi date (insert). 5. 4.). Tabele 1: La lansarea aplica iei Access. Definiti notiunea de baza de date=reprezinta o modalitate de stocare a unor informatii si date pe un support extern(un dispozitiv de socare). Utilizatorii bazei de date=Utilizatorii unei baze de date sunt trecuti userii care au posibilitatea de a efectua mai multe categorii de operatii asupra datelor stocate: .cu posibilitatea de gasire imediata. 6. pe ecran se afi eaz fereastra de baz Access.Modificarea datelor memorate (update).se memoreaza pe 8 octeti . cl dire etc. în care dispozitivele de stocare a datelor sunt ata ate în mod distribuit la mai multe calculatoare. . . Definiti notiunea de SGBD=Sistemul de gestionare a bazelor de date reprezinta un ansamblu de programe ce asigura legatura intre colectiile de date grupate in baza si utilizatori. 3. 7. si anume ca stocheaza informatii si date. Baza de date distribuita=O baz de date distribuit este o baz de date controlat de un sistem de gestiune a bazelor de date (Data Base Management System.Baze de date 1.cu posibilitatea extinderii usoare si a regasirii rapide a acestora. componenta software i alte componente auxiliare. care îi permite calculatorului s disting un set de informa ii de altul.In ceea ce priveste denumirea principala a bazei de date. Definiti notiunea de fisier= fisierul este o unitate de baz pentru stocarea informa iei. Din caseta de dialog Microsoft Access ce op iune trebuie selectat pentru crearea unei noi aplica ii?-new blank Database 2: Ce este tipul de dat Double ?tipul de data Double specifica numere flotante in dubla precizie. Aceste calculatoare pot ori s se afle fizic în aceea i loca ie (sal . nu putem considera documentele pe hartie ca baza de date.

presupune c cheile de legatura din ambele tabele sunt chei primare. interogari. precum i ce fel de date si cate caractere sunt permise. 17: Precizati tipurile de date utilizate în Access-tipurile de date disponibile in Access 2010 sunt :Tipuri de baza. 10:Într-un atribut de tip Currency pot fi memorate valori monetare mari.Data si Ora.sa se potriveasca cu valoarea existenta ce se afla in coloana initiala. macro-comenzi si module. rapoarte. perioade. machete. 4: Proprietatea ³Input Mask´ a unui atribut permite un format care const în caractere afi are literal (cum ar fi paranteze. 11:O cheie primar este un câmp utilizat pentru furnizarea unui identificator unic pentru fiecare rand. controale. 9: Proprietatea ³Indexed´ a unui atribut permite«Prin aceastã proprietate ne pronuntãm cu privire la utilizarea câmpului curent la indexarea bazei de date. 6: O tabel are rânduri care poart denumirea de ³field´. 7: Tipul de data Date se utilizeaza pentru introducerea in tabele a anumitor informatii. 5: O rela ie ³one to one´ între 2 tabele. 12:Într-o rela ie în care am activat butonul de integritate referen ial (Enforce Referential integrity) trebuie ca fiecare valoare intrata ce apartine unei coloane.3: Cât informa ie poate fi memorat într-un atribut de tip Text ?Variaza in functie de informatia adaugata : o pagin obi nuit de caractere memorat sub form de text ASCII reclam în jur de 2KB de memorie. 16:O cheie primar este unul sau mai multe campuri (coloane) ale caror valori identifica in mod unic fiecare inregistrare din tabel.Da/Nu si Pornire rapida. 8: Proprietatea ³Required´ a unui atribut din tabel ±Introducerea obligatorie-Se aplica pentru toate campurile a caror lipsa ar face nerelevant articolul in care ele nu ar completate.Una din tabele este primara iar cealalta legata. . 14:Într-un atribut de tip Yes/No pot fi memorate 2 valori yes sau no. fiecarei inregistrari din una din tabele ii corespunde cel mult o inregistrare din cealalta.Numar. iar dacã rãspunsul este Da. 18:Ce obiecte se pot include într-o aplica ie Access?O baza de date Access poate sa contina urmatoarele clase principale de obiecte: tabele.fara erori de rotunjire.yes are valoarea de -1 si no valoarea de 0.ca index simplu. 13:Tipul de câmp autonumber este un tip de date utilizate in tabelele Microsoft Access pentru a genera un contor automat incrementat numeric. i cratime) i caractere masc care precizeaz în cazul în care datele urmeaz sa fie introduse. în timp ce reprezentarea pictural (de tip imagine) a aceleia i pagini reclam 500KB memorie.atunci trebuie sã precizãm dacã la indexare se iau în calcul si înregistrãrile care vin cu valori ce se repetã(Duplication OK) sau ne limitãm numai la câte o înregistrare de fiecare valoare a câmpului curent (No duplication). 15:Într-un atribut de tip Date/Time pot fi memorate anumite date sau ore specificate in field-ul Date/Time.daca folosim un text box.

Append. adaugarea de campuri.-Alter Table 29: Interogarile actiune-Delete. presupune c unei inregistrari din prima tabela ii corespund mai multe inregistrari din cea de a doua tabela.19:Într-un atribut de tip Memo pot fi memorate-sirurile lungi(sau foarte lungi) de caractere precum si cele de lungime variabila. Într-un atribut de tip Number Integer pot fi memorate Numere întregi cuprinse între ± 32768 si +32768 23:Putem modifica datele introduse într-o tabel astfel-deschidem formularul asociat tabelei cu butonul Open. 26:Ce obiecte trebuie create primele într-o aplica ie Access?Tabelele(Tables) Interogari 27: Cum se creaza un tabel utilizând SQL ?crearea unui tabel utilizand SQL se face cu comanda Create Table » 28: Utilizarea SQL pentru ad ugarea de noi inregistrari. aceasta trebuie deschis în modul :Alter table 21:Proprietatea ³Caption´ a unui atribut permite definirea etichetei asociate atributului care va fi afisata in formatele si rapoartele ce se vor crea. 35:O cerere parametrizat este textul care apare pe ecran in zona Criteria scris intre paranteze drepte. 33:O interogare Access poate fi utilizat pentru regasirea si extragerea informatiilor dorite de utilizator.Up Date. 20:Pentru a modifica structura unei tabele. 34:Interog rile de ac iune de tip Delete pot fi utilizate pentru stergerea de inregistrari din tabele. 37:Interog rile de ac iune de tip Append pot fi utilizate pentru adaugarea de noi inregistrari in tabele. in SQL. 22:O rela ie ³one to many´ între 2 tabele. . 30:O interogare Access poate avea ca surs de date Table sau interogari Access 31:Interog rile ac iune de tip Make Table pot fi utilizate pentru generare de noi tabele. se face utilizând Alter Table. 25:O rela ie ³many to many´ între 2 tabele. actualizarea unor campuri. presupune c unor inregistrari din prima tabela le corespund mai multe inregistrari din cea de a doua tabela. 36:Rezultatul unei interog ri este lista dinamica ce nu va mai exista fizic dupa inchiderea interogarii. 32:Ad ugarea unui câmp la un tabel.Make Table. 24:Proprietatea ³Default Value´ a unui atribut permite definirea unei valori implicite care va fi generata automat in ecranele de culegere a datelor.

49:Un control de tip buton de comand (Command Button) dintr-un formular se utilizeaz pentru:declansarea unor actiuni.un control al unui formular nu poate fi control pentru afisarea graficelor. Rapoarte . 41:Interog rile de ac iune de tip UpDate pot fi utilizate pentru actualizarea inregistrarilor din tabele. 50:Un control de tip caset combinat (Combo Box) dintr-un formular se utilizeaz pentru:editarea de date si selectia de valori dintr o lista disponibila. 45:Categoria de propriet i ³Data´ a unui formular con ine propriet i privitoare la sursa de date si inregistrarile aferente. Într-un formular se pot plasa câmpuri calculate pe baza unor expresii. Formulare 43: Controale in formulare-din punct de vedere al sursei de date. 48:Putem modifica aspectul unui formular astfel:deschidem formularul in modul Design View. 55: Definitia modulelor. 44:Cu ajutorul unui formular (form. 42:Sortarea rezultatelor interog rii se poate face prin interogare Access.adaugarea de noi inregistrari in tabele(Append) si actualizarea inregistrarilor din tabele(Up Date). 39:Interog rile ac iune sunt utilizate pentru-generare de noi tabele(Make Table). videoformat) nu putem modifica structura tabelei asociate.precum si efectuarea de calcule.38:Criteriul de selec ie într-o interogare pentru a g si toate înregistr rile care în câmpul localitate au valoarea BUCURESTI este:o interogare de tip selectie care permite extragerea de date din una sau mai multe tabele si/sau interogari. 47:Un control de tip caset text (Text Box) dintr-un formular se utilizeaz pentru:afisarea si editarea datelor. 51:Într-un formular putem include :cursor 52:Campuri calculate in formular. 54:Comenzi asociate unor actiuni care au loc in formulare si rapoarte. Module i macro 53:Cum poate fi lansat in execu ie un macro Access.stergerea de inregistrari din tabele(Delete). 46:Un control de tip etichet (Label) dintr-un formular se utilizeaz pentru afisarea unor informatii sau mesaje.precum si efectuarea de calcule. 40:O interogare de tip selec ie este utilizata pentru extragerea de date din una sau mai multe tabele si/sau interogari.

de obicei. 57:Deosebirea major dintre formulare i rapoarte este:rapoartele sunt destinate numai afisarii sau tiparirii datelor. se specific . în sec iunea:Page Header. în sec iunea Report Footer. 59:Pentru a crea un raport cu ajutorul asistentului de rapoarte Access. 62:Capul de tabel al unei situa ii pe care o proiect m cu ajutorul unui raport. ce op iune trebuie selectat în fereastra New Report?Report wizard. de obicei.56: Crearea si modificarea rapoartelor. 61:Pentru a vedea exact cum se va tip ri un raport la imprimant . 60:Un total general al unui raport. acesta se va deschide folosind:butonul Preview.deci datele continute in rapoarte nu pot fi editate. se specific . 58: In ce zona vor fi tiparite controalele care apar în sec iunea Report Footer a unui raport ?la sfarsitul raportului. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful