Podstawy wizualizacji 3D – fotorealistyczne wnętrze cz. I :: signs.pl - ...

http://www.signs.pl/article.php?sid=3995

czwartek 12.02.2009, 89 gości on-line

świat

Polska

signs.pl

Szukaj

Logowanie | Nowe konto

Rynek

Warsztat

Dyskusja

Zasoby

Zakupy

Techniki Warsztat Kruczki i sztuczki Ekspert odpowiada Techniki Analizy i przykłady Felietony i artykuły Galerie signs.pl Zapytaj eksperta Opublikuj własną poradę! Subskrypcja Newsy na Twojej stronie!
Strona główna > Warsztat > Techniki > Podstawy wizualizacji 3D – fotorealistyczne wnętrze cz. I

Podstawy wizualizacji 3D – fotorealistyczne wnętrze cz. I
psd, 27.05.2006 , przeczytano 16162 razy

W poniŜszym tekście postaram się nieco przybliŜyć proces tworzenia fotorealistycznego wnętrza w najbardziej popularnym, a zarazem bardzo potęŜnym narzędziu do tworzenia grafiki 3d jakim jest 3ds max . Końcowy etap prac spróbuje ułatwić stosując plugin wspomagający rendering o nazwie v-ray. Oba produkty są dostępne w wersjach trial na stronach producentów ( www.autodesk.com , www.chaosgroup.com) Zapraszam wiec do świata 3d, wirtualnej krainy w której stajemy się absolutnymi władcami a jedyne ograniczenia wyznaczają nam granice naszej wyobraźni.
Cele: Wprowadzenie grafików 2D w świat grafiki 3D Nauka tworzenia wnętrza Nauka modelowania prostych elementów takich jak półki

kliknij aby powiększyć .psd

Prace podzielimy na trzy główne etapy, z których kaŜdy ma ogromny wpływ na wygląd końcowy naszej sceny. -modelowanie -texturowanie i materiały -oświetlenie i rendering W pierwszej części skupimy się na modelowaniu. Jest to fundamentalny etap w budowie wirtualnego świata. KaŜda scena potrzebuje odpowiednio przygotowanych modeli. Zanim zaczniemy warto przygotować projekt, często bardzo pomocne okazują się zdjęcia istniejących przedmiotów w naszym wypadku mebli i elementów dekoracyjnych. Początki zawsze są najtrudniejsze wiec zaczniemy dokładnym opisem poszczególnych etapów tak by nawet początkujący uŜytkownicy 3d max mogli wykonać ćwiczenia. Z czasem i postępem prac skupiać będziemy się na nowych funkcjach wspominając tylko o juŜ poznanych. PoniŜszy tekst przybliŜy nieco ogólne zasady pracy w 3ds max. 1. Definiowanie jednostek miary Na początku musimy dostosować jednostki naszego wirtualnego świata tak by łatwo odnieść je do rzeczywistości. Zachowanie rozmiarów zbliŜonych do naturalnych ułatwi późniejszy proces renderingu i pozwoli uniknąć błędów związanych z proporcjami miedzy elementami naszego wnętrza. Wybieramy Customize > Units setup. Pojawi się okno dialogowe Unit setup w którym wybieramy system miar Metric a z rozwijanego menu Centimeters i klikamy przycisk OK.

REKLAMA

REKLAMA

Szukaj w Archiwum signs.pl tylko bieŜący dział

Szukaj

Reklamy Google

Hosting dla Twojej firmy
Biuro Extra 10 GB, 150 zł / rok. Pomoc techniczna 24h. Sprawdź! Kei.pl

1 z 14

2009-02-12 23:17

Podstawy wizualizacji 3D – fotorealistyczne wnętrze cz. Sciany W bocznym panelu Create znajdujemy zakładkę Shapes i wybieramy Line.pl/article... I :: signs. pozwoli to edytować wierzchołki naszego obiektu.pl 3.php?sid=3995 Reklamy Google Drukarnia dla agencji reklamowych i grafików druk: Heidelberg speedmaster 2..signs. Następnie zaznaczamy przeciągnięciem kursora dwa wierzchołki i z blokowego menu dostępnego pod prawym przyciskiem myszy wybieramy Bezier Corner określi to typ kontrolowania krzywizn. http://www.pl . W wymiarowaniu pomocne jest narzędzie Tape dostępne w zakładce Helpers 123druk. Określenie typów wierzchołków Poprzez kliknięcie selekcjonujemy utworzony obiekt a w bocznym panelu Modify ze struktury obiektu wybieramy Vertex. następnie w oknie widokowym TOP rysujemy ściany budynku. 2 z 14 2009-02-12 23:17 .

php?sid=3995 4. Aby dostosować wysokość wyselekcjonujemy nasz kształt i z rozwijanej listy Modifier List. Dostosowanie kształtu Następnie klikając prawym przyciskiem myszy na głównym pasku narzędziowym włączamy pasek Axis Constraints który domyślnie jest ukryty i wyginamy krzywą w łuk zmieniając orientacje stycznych kontrolnych (oznaczonych zielonymi punktami) za pomocą narzędzia Select and Move w osiach x i y. panelu bocznego Modify wybieramy modyfikator Extrude(r12) .pl . 5... I :: signs..Podstawy wizualizacji 3D – fotorealistyczne wnętrze cz. 3 z 14 2009-02-12 23:17 . Wytłaczanie ścian Kiedy uzyskamy poŜądany kształt przechodzimy do okna widokowego Perspective .Teraz pozostaje tylko określić głębokość wytłoczenia zmieniając wartość parametru Amount i odznaczyć Cap Start co pozostawi dziurę w miejscu podłogi.signs.Widać wyraźnie ze brakuje wysokości naszym ścianom. http://www.pl/article.

ale odsłoni opcje edycji siatki obiektu w panelu bocznym Modify. panelu bocznego Modify wybieramy modyfikator Normal.pl/article. 7.pl .. który sprawi Ŝe normalne płaszczyzn elementarnych naszych ścian i sufitu zmienią zwrot. Z listy Modifier List. Na początek dodamy kilka krawędzi. Czyli prościej nasze ściany i sufit będą cieniowane od wewnątrz. gdyŜ ściany będą widoczne tylko od wewnątrz. Zabieg ten ułatwi nam równieŜ obserwowanie tego co dzieje się z naszym wnętrzem. Zmiana obiektu w siatkę edytowalną Następnie z menu dostępnego pod prawym przyciskiem myszy wybieramy Convert to Editable Poly. I :: signs.signs. 4 z 14 2009-02-12 23:17 . http://www. Odwracanie płaszczyzn Teraz dodamy drugi modyfikator. 8. Selekcja krawędzi Skupimy się teraz na edycji powstałego obiektu. Pozwoli nam to łatwo zrobić okna w naszym pomieszczeniu.Podstawy wizualizacji 3D – fotorealistyczne wnętrze cz. Konwersja ta pozbawi nas moŜliwości edycji nadanych wcześniej modyfikatorów oraz początkowych parametrów obiektu. a następnie wciskamy przycisk Ring.php?sid=3995 6... co zaznaczy wszystkie krawędzie dokoła obiektu. Wybieramy Edge na poziomie struktury obiektu w panelu Modify i zaznaczamy jedną z pionowych krawędzi ścian.

Przy zaznaczonych krawędziach klikamy mały symbol okienka obok przycisku Connect.signs.60cm. 5 z 14 2009-02-12 23:17 . 10. Tworzenie okien-edycja poligonów Wybieramy Poligon na poziomie struktury obiektu i zaznaczamy jeden z poligonów. Klikamy na symbolu okienka przy przycisku Inset. http://www.pl . I :: signs.Podstawy wizualizacji 3D – fotorealistyczne wnętrze cz... Wyselekcjonowane wcześniej krawędzie zostały połączone dwoma krawędziami prostopadle.php?sid=3995 9. W otwartym oknie dialogowym Connect Edges ustalamy ilość krawędzi na 2 a odległość miedzy nimi na 75 i klikamy OK.. W otwartym oknie Inset Polygons ustalamy wartość parametru Inset Amount na ok.pl/article. Dodaliśmy w ten sposób kolejne wewnętrzne krawędzie w naszym poligonie. Dodawanie krawędzi Spróbujemy zagęścić nieco nasza siatkę obiektu.

35cm i zatwierdzamy OK. UŜywając klawisza [Ctrl] dodajemy do zaznaczenia pięć kolejnych poligonów i otwieramy okno dialogowe Extrude Polygons dostępne obok przycisku Extrude. Teraz pozostaje tylko klawiszem [Delete] usunąć niepotrzebne poligony w oknach.pl/article. Obiekt który utworzyliśmy urozmaici nam główną ścianę.Podstawy wizualizacji 3D – fotorealistyczne wnętrze cz.. Ustalamy wielkość wytłoczenia ujemną ok. Ściana i podwieszany sufit Przechodźmy do panelu bocznego Create . http://www. Klikamy w zakładkę Modify i dostosowujemy wymiary obiektu i ilość segmentów.signs.. I :: signs.pl . 12.. W zakładce Geometry wybieramy Box i w oknie widokowym Top przeciągając kursorem z wciśniętym lewym klawiszem myszy tworzymy obiekt.php?sid=3995 11. 6 z 14 2009-02-12 23:17 . Tworzenie okien -wytłaczanie Nowo powstały poligon moŜemy zeskalować nieproporcjonalnie za pomocą narzędzia Select and Uniform Scale.

.signs.Podstawy wizualizacji 3D – fotorealistyczne wnętrze cz.pl/article. http://www. następnie przechodzimy do edycji poligonów i po wyselekcjonowaniu odpowiednich poligonów wytłaczamy je do środka.pl .php?sid=3995 13. 7 z 14 2009-02-12 23:17 . Pólki w ścianie Konwertujemy nasz Box do Editable Poly (pozbawi nas to moŜliwości edycji jego podstawowych parametrów) i na poziomie struktury obiektu wybieramy Vertex.. Przemieszczamy wierzchołki w odpowiednich oknach widokowych. I :: signs..

I :: signs. W panelu Modify na poziomie struktury selekcjonujemy Spline i zaznaczamy stolik w oknie widokowym.pl/article.. Pólki w ścianie-sufit Pozostaje jeszcze wytłoczyć nasz podwieszany sufit o ok.Podstawy wizualizacji 3D – fotorealistyczne wnętrze cz.php?sid=3995 14. Przestrzeń pomiędzy półkami zagospodarujemy stolikiem. którą kopiujemy przesuwając narzędziem Select and Move i przytrzymując klawisz [Shift]. 15.. Pozwoli to edytować nasz splajn.signs.pl .. Z menu blokowego dostępnego pod prawym przyciskiem myszy wybieramy Convert to Editable Spline.określanie kształtu Z panelu Create w zakładce Shapes wybieramy Line i rysujemy w oknie widokowym Right kształt stolika. 335 cm i z kolejnych trzech boxów na wysokości ok. http://www. 8 z 14 2009-02-12 23:17 .40cm zrobić półkę. Stolik w ścianie.

Stolik w ścianie-wytłaczanie Wprowadzając wartość -5cm w pole Outline znajdujące się niŜej w zakładce Modify..php?sid=3995 16.35) 9 z 14 2009-02-12 23:17 .(r. Po wytłoczeniu tak przygotowanego splajnu. modyfikatorem Extrude o wartość ok..pl .40cm uzyskamy stolik. I :: signs.signs. który wzbogacamy dwoma boxami.pl/article. http://www.. utworzymy obrys naszego stolika odsunięty o podaną wartość od pierwotnego splajnu.Podstawy wizualizacji 3D – fotorealistyczne wnętrze cz.

25cm.pl/article..pl . Półka w ścianie Przechodzimy do panelu Create i w zakładce Shapes wybieramy Rectangle. w oknie widokowym Front rysujemy prostokąt wpasowując go w zagłębienie w ścianie i konwertujemy Convert to Editable Spline(prawy klawisz-menu blokowe).signs.php?sid=3995 17.. Następnie zaznaczamy prostokąt w oknie widokowym.Wprowadzamy wartość 3cm w pole Outline i modyfikatorem Extrude wytłaczamy o wartość ok.Podstawy wizualizacji 3D – fotorealistyczne wnętrze cz. 10 z 14 2009-02-12 23:17 . I :: signs. http://www. Uzyskamy szkielet naszej ściennej półki..

Analogicznie kolejne boxy stworzą nam szuflady a wytłoczony splajn uchwyty do nich. wypełniamy tak nasz szkielet. Elementy kopiujemy przytrzymując klawisz [Shift].php?sid=3995 18. i przesuwając narzędziem Select and Move.pl . http://www.pl/article.. 11 z 14 2009-02-12 23:17 .signs... Półka w ścianie-tworzenie szczegółów Tworzymy kolejne boxy stanowiące półki.Podstawy wizualizacji 3D – fotorealistyczne wnętrze cz. I :: signs.

.php?sid=3995 19. Utworzymy w ten sposób splajn dokładnie odpowiadający zaznaczonej krawędzi i znajdujący się w tym samym miejscu. Korygując wielkości Inner Amount i Outer Amoun.Podstawy wizualizacji 3D – fotorealistyczne wnętrze cz. Tworzenie listwy podłogowej Zanim zrobimy podłogę spróbujmy wyselekcjonować wszystkie dolne krawędzie naszego pomieszczenia. I :: signs.pl/article.t ustalamy grubość naszej listwy podłogowej. nadajemy kolejny modyfikator Shell. 20 Wytłaczanie i nadawanie grubości listwie Selekcjonujemy splajn i nadajemy mu modyfikator Extrude odznaczamy opcje Cap Start i Cap End.. Zaznaczamy Linear i akceptujemy OK. http://www.pl . którego wciśnięcie po wyselekcjonowaniu jednej z krawędzi zaznaczy nam pozostałe. Z listy modyfikatorów Modifier List na tak przygotowany splajn.signs. Pomocny moŜe być przycisk Loop w panelu bocznym Modify. 12 z 14 2009-02-12 23:17 . Teraz naciskamy Create Shape From Selection w otwartym oknie dialogowym..

wielobok fragment powierzchni siatki konstrukcyjnej Siatka konstrukcyjna . Słownik Splajn .narzędzie do całkowitego deformowania siatki 13 z 14 2009-02-12 23:17 . Modyfikator .zbiór wierzchołków o określonych współrzędnych i rozpiętych na nich wieloboków. Podłoga Ostatnim krokiem będzie utworzenie z duŜego boxu podłogi.php?sid=3995 21. Zamykamy w ten sposób nasze pomieszczenie.pl/article.Pojedynczy dwuwymiarowy obiekt.. W kolejnej części pogłębimy wiedze na temat modelowanie i wyposaŜymy wnętrze..pl .Podstawy wizualizacji 3D – fotorealistyczne wnętrze cz. http://www. Poligon ..signs. I :: signs.

.. czyli krótki reportaŜ o haftowaniu • CzyŜby elektroniczne telebimy reklamowe staniały? • Druk na „płaskim” • Drukarka na nitkę – technika haftu w reklamie • Podstawy wizualizacji 3D – fotorealistyczne wnętrze cz..pl • Centrum finansowo-kredytowe Tematyczne: Webmaster: Zakupy i okazje: O nas • Klub signs. zl to najlepsze wprowadzenie grafikow w swiat 3D? | Zaloguj się i odpowiedz Znalazłem błąd na tej stronie! Serwisy: Rynek: Produkty i technologie • Wydarzenia • Z sieci • Informacje z firm • Świat mediów • Świat poligrafii • Ciekawostki • Przegląd prasy • Headlines • Giełda • Kalendarium • Praca Warsztat: Felietony i artykuły • Techniki • Analizy i przykłady • Kruczki i sztuczki • Ekspert odpowiada • Galerie signs.zdrowy wybór • Druk inkjet atramentami UV – technologia. http://www.dlaczego warto zabezpieczać wydruki? • Druk solwentowy w wielkim formacie czyli kilka praktycznych informacji z branŜy • Modułowe ekrany diodowe .11.pl/article. Zobacz takŜe • Ekologiczne tusze w druku wielkoformatowym .2006 Czy na pewno program za ponad 10 tys.officeplus.pl • Logo signs. I :: signs.psdmag.signs.alternatywa dla neonów • Jak drukować na foliach unikając niespodzianek? • Laminowanie płynne wydruków [ Więcej nowości ] • CorelDRAW – pułapki na początkujących • Jak to się robi. II • Cyfrowi malarze. zalety i wady • Color Management .pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.org Wydrukuj Wyślij znajomemu DODAJ KOMENTARZ www.pl Reklamy Google Całkowicie bezpłatna prenumerata! twój@e-mail ZAMAWIAM! Kuriera wysyłamy co kilka-kilkanaście dni w formacie tekstowym (bez html i grafiki) + Więcej o Kurierze KORZYSTAJ BEZPŁATNIE z przeglądu najwaŜniejszych nowości: • Artykuły i porady warsztatowe • Wydarzenia w branŜy.pl • Katalog Open Directory de. maszyny..psd nr 03/2006 (14) www. [ Zaloguj się ] i dodaj komentarz male "ale" lenart.gadŜet czy realna potrzeba? • Laminowanie płynne .com 14 z 14 2009-02-12 23:17 ..pl • Hosting PasaŜ handlowo-usługowy • Prezent z signs.pl Dyskusja: Forum • Wolna trybuna • Ankiety signs.pl Zasoby: Programy • Kliparty wektorowe • Fonty • Fotografie • Katalog signs.Podstawy wizualizacji 3D – fotorealistyczne wnętrze cz.php?sid=3995 Autor:Damian Majcherek Artykuł pochodzi z magazynu .pl .pl • Partnerzy • Zasady korzystania • Ochrona prywatności • Reklama u nas • Statystyki • Dla prasy • Kontakt Copyright (c) 1997-2009 ICOS Serwis objęty standardem ochrony prywatności "Bez spamu" Site listed at vAtlas.pl • Bonus z signs. konkursy. wystawy • Nowe produkty i technologie • Informacje z firm.signs • GIMP w praktyce • Kurs HTML i CSS Dodaj URL • Popraw notowania • Wymiana reklam • Nasze pluginy • Przyjaciele signs. 30. czyli jak zmienić zwykłe zdjęcie w dzieło sztuki Komentarze (1) signs. zmiany kadrowe • Ciekawostki z Sieci • Aktualne tematy dyskusji i wiele innych.