RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN SATU TAHUN 2012

1

Amanah dalam menjalankan tugas di sekolah ii.Rujuk juga aktiviti buku teks Unit 1 Unit 1 Keunikan Alam Ciptaan Tuhan v Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. gunungganang dan laut) i. Menerima hakikat bahawa kekurangan dan kelebihan diri ialah anugerah Tuhan. . Mengumpul maklumat tentang pencapaian dan keunikan golongan yang cacat anggota. bentuk muka bumi seperti sungai. Rujuk juga objektif Unit 2 dalam Buku teks. iii. Unit 2 Minggu 3 BP 1. Tuhan penciupta alam Keistimewaan dan keunikan ciptaan Tuhan • Manusia dan alam semesta ialah ciptaan Tuhan Anggota yang tersusun rapi dan Wajah yang menarik kurnia Tuhan Keunikan setiap individu walaupun cacat anggota.Lawatan ke hutan simpan atau hutan rekreasi iv.Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Moral Tingkatan 1 [ Penggal 1 ] Bidang Pembelajaran(BP)1: Nilai Berkaitan dengan Perkembangan Diri Minggu Minggu 1 Minggu 2 Kandungan Akademik Objektif / Pembelajaran Minggu Orientasi Tingkatan 1 2012 Hasil Aktiviti Pembelajaran Panduan Guru/ Buku Teks BP 1. Keunikan alam semesta (Flora dan fauna. i. Memelihara keuniukan alam semesta ciptaan Tuhan iii Rujuk juga objektif Unit 1 dalam Buku Teks. Perbincangan tentang tugas yang diamanahkan dan cara melaksanakannya dengan sempurna agar menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain. ii. i. Rujuk juga aktiviti buku teks Unit 2 iii Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. ii. Amanah tanggungjawab semua Amanah dalam setiap urusan • Tugasan dan tanggungjawab yang dilaksanakan di sekolah Pengurusan wang persatuan atau kelab tanpa penyelewengan Urusan jual beli barangan i. Perbincangan tentang kelebihan dan kekurangan diri ii.1 Kepercayaan Kepada Tuhan Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhan-Nya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara.2 Amanah Sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain. Melaksanakan tugas seharian dengan amanah iii. . Amanah Kunci Kehidupan 2 .

i.Menghasilkan buku skrap tentang penjagaan tubuh badan iv. .Gotong-royong/ kerja amal membersihkan kelas dan kawasan sekolah v. Kesedaran dan penerima diri untuk mencapai kesejahteraan hidup Kenali diri sendiri • Maruah diri mesti dipelihara • Kekuatan diri dihargai dan kelemahan diri diperbaiki • Hala tuju kehidupan harus ditentukan Unit 3 1. Menjaga kesihatan diri Menjaga persekitaran supaya sentiasa bersih Rujuk juga objektif Unit 4. . Bertanggungjaw ab Menjaga Kesihatan Diri 3 .Rujuk juga aktiviti Buku Teks Unit 3. iv Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. Bertanggungjawab terhadap diri dan persekitaran Kesihatan diri dan persekitaran yang bersih • Pemakan yang seimbangan • Penjagaan tubuh badan • Kecergas fizikal • Kebersihan persekitaran Rumah Sekolah Tempat awam Unit 4 1. Kenali Diri Anda Minggu 5 Minggu 6 CUTI TAHUN BARU CINA BP 1. i. Sentiasa menjaga maruah diri Menerima dan menghargai keistimewaan diri Rujuk juga objektif Unit 3. Melukis poster tentang pemakanan yang seimbang iii. 3. vi Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. 3. iii. Pemeriksaan kebersihan tubuh badan ii. 2.4 Bertanggungajwab Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan denga sempurna.Minggu 4 BP 1. Sumbangan tentang cara memelihara maruah diri ii Menghasilkan karangan kreatif tentang hala tuju kehidupan. 2.3 Harga Diri Keupayaan dan keyakinan diri agar mampu memulia dan menjaga maruah diri dalam kehidupan.Rujuk juga aktiviti Buku Teks Unit 4.

Rujuk aktiviti buku teks Unit 6. pemikiran.6 Toleransi Kesanggupan bertolak ansur. Berbudi bahasa budaya hidup kita Amalan bersopan santun dalam kehidupan seharian • Adab pertuturan yang sopan Lembut dalam tutur kata Bertegur sapa • Tingkah laku yang sopan Adab di meja makan Adab menyambut tetamu Adab menggunakan kemudahan awam Kemampuan memahami keunikan individu asas perpaduan hidup Toleransi menjamin perpaduan • Kepentingan amalan toleransi dalam pelbagai aspek kerana setiap individu mempunyai persamaan dan perbezaan Kebolehan Pemikiran Status Sosioekonomi Agama/Kepercayaan 1. i.5 Hemah Tinggi Beradab sopan dan berbudi Pekerti mulia dalam Pergaulan seharian. Minggu 9 PENTAKSIRAN KENDALIAN BERASASKAN SEKOLAH 1 BP 1. i.Melakukan sesuatu tugas atau kewajipan tanpa bergantung kepada orang iii. ii. Lakonan untuk menunjukkan tingkah laku yang sopan dalam pelbagai situasi.Minggu 7 BP 1.7 Berdikari Minggu 10 Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang Sikap berdikari menjamin kejayaan Amalan berdikari dalam kehidupan seharian • Kepentingan sikap berdikari 4 1. iii Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. Sentiasa bertutur dan berkelakuan sopan dalam semua situasi Rujuk juga objektif Unit 5. Menghasilkan peta minda tentang perlakuan yang menunjukkan Unit 7 Berdikari Memupuk Keyakinan Diri . iv Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. . Membuat perbandingan dalam pelbagai aspek seperti kebolehan. ii. Bertolak ansur terhadap sebarang perbezaan yang wujud dalam masyarakat Rujuk juga objektif Unit 6. Mengumpulkan gambar tentang tingkah laku yang sopan dan melekatkannya dalam buku skrap iii. Unit 6 1. Rujuk juga aktiviti buku teks Unit 5. sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham dan kesejahteraan hidup. . status sosio ekonomi dan agama di kalangan murid dan mempamerkan hasil perbandingan tersebut di sudut bacaan. Toleransi Teras Keamanan 2. 2. Unit 5 Berbudi Bahasa Amalan Hidup Masyarakat Kita Minggu 8 BP 1.

Iv Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid.kecekalan. iii. Rujuk juga objektif Unit 7.lain. dedikasi dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara. Minggu 11 Minggu 12 BP 1. Rujuk aktiviti buku teks Unit 9. kegigihan. 2. .8 Kerajinan Usaha yang berterusan penuh dengan semangat ketekunan. iii. Hendak Seribu Daya Minggu 10 BP 1. - untuk kejayaan hidup Rumah Sekolah lain iii. Perbincangan tentang gejala yang membahayakan diri dan menjejaskan maruah. Mengumpul cerita dan keratin akhbar tentang sikap rajin beberapa orang murid sehingga mereka 5ember5 dan menjadi terkenal serta membincangkan bagaimana mereka memperoleh kejayaan. Iv Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 Kasih saying asas akesejahteraan hidup Nyawa anugerah Tuhan yang amat berharga • Sayang akan nyawa Diri Orang lain Unit 9 iii. Iii Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. Bersikap rajin untuk mencapai kejayaan dalam hidup Rujuk juga objektif Unit 8. sikap berdikari di rumah dan sekolah ii. Menghasilkan sebuah sajak yang bertema saying akan diri. Unit 8 iii.Rujuk aktiviti buku teks Unit 7. iii. Kasih Sayang Penenang Nurani 5 . Menghargai nyawa dan tidak terlibat dalam kegiatan yang membahayakan iii. Rujuk juga objektif Unit 9. .Rujuk Aktiviti Buku Teks Unit 8.9 Kasih Sayang Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berbekalkan yang lahir daripada hati yang ikhlas. Amalan kerajinan menjamin kemajuan Kerajinan pemangkin untuk mencapai matlamat hidup • Sikap kerajinan dalam melakukan sesuatu perkara Cekal Daya Usaha Dedikasi Gigih Tekun 1. ii.

11 Rasional Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar. iiiAktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. Iii Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. Berlaku adil dalam setiap tindakan dengan anggota keluarga iii. . Rujuk aktiviti buku teks Unit 10. Sikap rasional dalam membuat pertimbangan Ketelitian menilai pelbagai maklumat • Ketelitian menilai dan mengkaji sesuatu idea atau maklumat daripada pelbagai sumber Internet Khabar angin Unit 11 1. Menghasilkan skrip berdasarkan satu situasi tentang amalan keadilan dalam sebuah keluarga dan main peranan sebagai salah seorang anggota dalam keluarga ii. Mengumpul dan membandingkan maklumat daripada pelbagai sumber sebelum membuat sesuatu pertimbangan ii. iii. Kesahihan Maklumat 6 . Rujuk juga objektif Unit 10. 2. .BP 1. iii. Menilai dengan teliti kesahihan sesuatu maklumat Rujuk juga objektif Unit 11. Keadilan asas keharmonian keluarga Amalan keadilan dalam institusi kekeluargaan • Amalan keadilan di kalangan anggota keluarga Pembahagian tugas dan tanggungjawab Pembahagian barangan Pendidikan Unit 10 iii. Keadilan Asas Keharmonian Keluarga Minggu 13 BP 1.Rujuk aktiviti buku teks Unit 11.10 Keadilan Tindakan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sebelah.

Iv Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. iii. 2. pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain. . Bersederhana dalam kehidupan Rujuk juga objektif Unit 12. Merancang perbelanjaan mingguan ii. Mengenalpasti seorang rakan yang bersikap sederhana dalam perbelanjaan dan menceritakan perihal sikapnya yang boleh dijadikan teladan. iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 13. Rujuk aktiviti buku teks Unit 12. Bersederhana Amalan Mulia Minggu 15 BP 2.12 Kesederhanaan Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran. Kasih sayang amalan suci Kasih sayang memupuk hubungan harmonis dengan anggota keluarga • Kepentingan amlan kasih sayang mengikut perpsktif pelbagai agama Islam Buddha Kristian Hindu Sikh iii. Mencari maklumat tentang kasih sayang mengikut perspektif pelbagai agama ii. Iii Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. Rujuk juga objektif Unit 13 iii.Minggu 14 BP 1. Mengamalkan kasih sayang terhadap anggota keluarga seperti yang dituntut oleh agama iii. Unit 13 Kasih Sayang Teras Keluarga Bahagia 7 . kasih dan sayang yang mendalam dan berkekalan terhadap keluarga.1 Kasih Sayang terhadap Keluarga Perasaan cinta . Amalan kesederhanaan menjamin kesejahteraan hidup Kesederhanaan sebagai amalan hidup • Cara hidup sederhana walaupun berkemampuan Perbelanjaan Pemakanan Rekreasi Unit 12 1.

Unit 14 Menghormati setiap anggota keluarga Rujuk juga objektif Unit 14. . Melaksanakan kewajipan sebagai anggota keluarga 2 . Main peranan sebagai anggota keluarga dalam menjaga kebersihan ii. Hormat-menghormati asas keluarga harmoni 1. adat dan kepercayaan yang diwarisi secara turun-menurun dalam keluarga Unit 15 Tradisi Warisan Keluarga Minggu 18 BP 2. Rujuk aktiviti buku teks Unit 15 iv Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. Pedoman Penting 2. Menghasilkan sajak yang bertemakan ‘Hormatmenghormati antara anggota keluarga’ iii. Menyediakan carta salasilah keluarga ii. Mengenal pasti dan menerima tradisi yang diamalkan dalam keluarga 2.meningkatkan imej dan menjaga maruah keluarga. Hormat-menghormati sesame anggota keluarga • Cara menghormati anggota keluarga Layanan Membari perlindungan Meraikan Mendoakan Tradisi keluarga perlu diperlihara Amalan tradisi kekeluargaan menjamin kehidupan berkeluarga • Amalan tradisi kekeluargaan dalam kehidupan seharian Panggilan berdasarkan ikatan kekeluargaan Ziarah-menziarahi Anggota keluarga bertanggungjawab keluarga sejahtera Kewajipan dalam keluarga tanggungjawab bersama • Peranan setiap anggota keluarga Anak-anak Ibu bapa Anggota keluarga lain iii.Minggu 16 BP 2. Rujuk aktiviti buku teks Unit 14 iv Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. Unit 16 Tanggungjawab Hidup Berkeluarga 8 . iii. .Rujuk juga objektif Unit 16. Menghasilkan esei tentang kewajipan setiap anggota keluarga iii. menghormati dan mengamalkan sesuatu kebiasaan.Rujuk juga objektif Unit 15 iii. Melakonkan cara menghormati anggota keluarga ii. iii. iii.3 Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan Menerima. Iv Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid.1Hormat dan Taat kepada Anggota Keluarga Memuliakan setiap anggota keluarga dengan berinteraksi dan 8ember layanan secara bersopan untuk mewujudkan keluarga yang harmoni. Rujuk aktiviti buku teks Unit 16. Minggu 17 BP 2.4 Tanggungjawab terhadap Keluarga Kewajipan yang harus dilaksanakan oleh setiap individu terhadap keluarga untuk melahirkan keluarga bahagia. Simulasi tentang amalan tradisi kekeluargaan semasa ziarahmenziarahi iii.

i. Alam sekitar warisan kita Keseimbangan alam sekitar menjamin kesejahteraan semua hidupan • Kepentingan keseimbangan alam sekitar kepada semua hidupan Manusia Haiwan Tumbuh-tumbuhan 1. Menjaga alam sekitar dengan bertanggungjawab 2.1 Menyayangi dan Menghargai Alam Sekitar Kesedaran tentang perlunya memelihara dan memulihara alam sekeliling untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem. iv Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. 3. Gotong-royong iii.Minggu 19 BP 3. i. Rujuk aktiviti buku teks Unit 18. Sumbang saran tentang kepentingan penjagaan persekitaran ii. Melukis poster / mencipta cogan kata tentang keseimbangan alam sekitar ii. Keadaan saling memerlukan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam sekeliling supaya kualiti kehidupan manusia dan alam sekeliling terpelihara. Sumbang saran tentang kepentingan keseimbangan alam sekitar iii. Menyokong pelbagai usaha melindungi khazanah hutan daripada kemusnahan i. iv Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid.3 Kemapanan Alam Sekitar Persekitaran yang bersih dan selesa mewujudkan suasana harmonis Penjagaan persekitaran tanggungjawab bersama • Penjagaan persekitaran untuk keselesaan hidup Rumah Sekolah Tempat awam Hutan sebagai khazanah kehidupan Unit 19 Pengekalan keseimbangan alam sekeliling sebagai tanggungjawab bersama untuk kesejahteraan hidup.Rujuk juga objektif Unit 17. Sumbang saran tentang isu-isu alam sekitar ii.2 Keharmonian antara Manusia dengan Alam Sekitar. Menjaga persekitaran supaya bersih untuk menjamin hidup yang selesa 2 Rujuk juga objektif Unit 18. Unit 17 Hargai Alam Warisan Kita Minggu 20 Minggu 21& 22 Minggu 23 PENTAKSIRAN KENDALIAN BERASASKAN SEKOLAH (PKBS) 2 CUTI PERTENGAHAN TAHUN ( 27 MEI– 11 JUN) BP 3. Sumbangan hutan kepada kehidupan dan tanggungjawab manusia mengekalkan • Perlindungan terhadap hidupan liar 9 1. . Rujuk aktiviti buku teks Unit 17. Menyenaraikan cara mengekalkan hutan Hutan Nadi Kehidupan 1. Unit 18 Kebersihan Persekitaran Menjamin Keselesaan Hidup Minggu 24 .

Rujuk juga objektif Unit 20. 10 . Unit 20 Prihatin Terhadap Isu Alam Sekitar Minggu 26 4. Kajian kes tentang pencemaran alam iii.4 Peka terhadap isu-isu Alam Sekitar Minggu 25 Prihatin terhadap persoalan yang berkaitan dengan alam sekeliling dan berusaha menyelesaikannya Manusia yang rasional sentiasa peka terhadap masalah alam sekitar Prihatin terhadap masalah berkaitan dengan alam sekitar • Pencemaran alam udara Air Darat 1 Prihatin terhadap kesan pencemaran alam sekitar 2. sebab dan akibat pencemaran alam. iii. cintai negara Keindahan alam semula jadi kebanggaan kita • Perasaan menghargai dan menyayangi keindahan alam semula jadi Sungai dan pantai Gunung-ganang 1. i. Membuat kolaj / model tentang keindahan alam semula jadi ii. Menghasilkan buku skrap tentang jenis. iii. 3. Rujuk aktiviti buku teks Unit 19. Berbangga dan menyayangi keindahan alam di negara sendiri 2. Rujuk juga objektif Unit 19. i. Rujuk aktiviti buku teks Unit 20 iv Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. . iv Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid.Rujuk juga objektif Unit 21. Unit 21 Kenali negara dan Cintai Negara . Rujuk aktiviti buku teks Unit 21. . ii.1 Cinta akan Negara Perassan sayang dan bangga kepada negara serta meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri Kenali negara. Mencipta / mendeklamasikan puisi yang menggambarkan keindahan alam semula jadi. . iv Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid.• Pemeliharaan hutan sebagai sumber ekonomi 2.

ii.Minggu 27 4. Menghormati lambing dan identiti negara 3.Rujuk juga objektif Unit 23. Menemuramah seorang anggota keselamatan tentang tanggungjawab dan peranannya. Menghasilkan buku skrap tentang gambar-gambar lambing kebesaran negara ii. Unit 23 Berkorban untuk Negara Identiti Negara Kebangsaan Kita Minggu 28 4. Unit 22 1. i. Identiti negara lambang kedaulatan negara Lambang dan lagu identiti negara tanda kesetiaan kepada raja dan negara • Kepentingan menghormati dan menghayati identity negeri dan negara Bendera Jata Lagu Kebangsaan dan Lagu Negeri Sanggup berkorban demi mempertahankan ibu pertiwi Rakyat berkorban nyawa demi negara • Tanggungjawab dan peranan pasukan keselamatan Tentera Polis Bomba • Perjuangan tokoh yang mempertahankan negara Lt Adnan Saidi Datuk Bahaman Tok Jangut 1.3 Sanggup Berkorban untuk Negara Kerelaan melakukan atau menyerahkan sesuatu termasuk nyawa sebagai tanda kebaktian untuk negara. Rujuk aktiviti buku teks Unit 22.23 iv Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid.2 Taat Setia kepada Raja dan Negara Kepatuhan dan kesetiaan yang berkekalan kepada Raja dan negara. Rujuk aktiviti buku teks Unit. . sanggup berkorban jiwa dan raga untuk negara 2. 11 . iii Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. Memilih seorang tokoh dan menulis tentang biodata dan perjuangannya iii. i.Rujuk juga objektif Unit 22. mengenali lambing kebesaran negara 2.

Rujuk aktiviti buku teks Unit 24. Unit 24 i. iii Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid Memelihara Hak Asasi Kanak-kanak Tanggungjawab bersama 12 . Rujuk juga objektif Unit 24. Menerima hakikat bahawa setiap kanakkanak mempunyai hak untuk menikmati kehidupan yang sempurna 2. generasi akan dating sejahtera Hak asasi kanak-kanak tanggungjawab bersama • Tanggungjawab golongan dewasa memastikan setiap kanak-kanak berhak mendapat dan menikmati keperluan hidup Makanan Pakaian 1. ii. memberi naungan dan memelihara hak kanakkanak bagi menjamin kehidupan mereka yang sempurna.Minggu 29 5. Mengumpul dan melaporkan maklumat tentang pencabulan hak asasi kanak-kanak di seluruh dunia. Hak kanak-kanak terjaga.1 Melindungi Hak Kanakkanak Membela.

Unit 25 Hak Sama Rata Bagi Wanita Minggu 31 5. . i. Mengadakan perbahasan ringkas bertajuk ‘Wanita berhak mendapat layanan yang baik’ ii. Rujuk juga objektif Unit 25.jasa dan sumbangan golongan pekerja dalam pembangunan negara. Menerima hakikat bahawa semua pekerja mempunyai hak yang perlu dihormati. .Minggu 30 5. Menyenaraikan dan membincangkan kemudahan yang diperlukan di tempat kerja.2 Menghormati Hak Wanita Melindungi dan mengiktiraf wanita sebagai individu yang boleh memberi sumbangan dalam pembangunan keluarga. Rujuk aktiviti buku teks Unit 26. 2. masyarakat dan negara.menghargai dan mengiktiraf perkhidmatan. kebajikan mereka terbela Kebajikan pekerja tanggungjawab bersama • Setiap pekerja berhak mendapat pelbagai kemudahan Gaji Cuti Keselamatan Unit 26 1. Wanita berhak mendapat layanan yang baik Layanan yang baik merupakan keistimewaan untuk anita • Sifat kelembutan wanita bukan penghalang daripada mendapat keistimewaan Pengagihan tugas Penjagaan maruah diri (Tiada gangguan seksual) 1. Kebajikan Pekerja Terbela 13 . iii Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. 2.Rujuk juga objektif unit 26. Memberikan layanan yang baik kepada wanita. i. Rujuk juga aktiviti buku teks Unit 25. iii Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid.3 Melindungi Hak Pekerja Menghormati. ii. Hak asasi pekerja dipelihara.

. i.Menerima hakikat dan menginsafkan diri bahawa tiada seorang insan pun dilahirkan dengan penuh kesempurnaan. Rujuk juga objektif Unit 27. Konsep pengguna asas kesedaran semua Hormati hak pengguna untuk mendapatkan keperluan asas • Hak pengguna untuk mendapatkan barangan dan keperluan asas untuk kehidupan Makanan Pakaian Tempat Tinggal Kesihatan Pendidikan Sanitasi Disiplin diri asas pembentukan sahsiah mulia Pembentukan disiplin bermula di rumah dan sekolah Pembentukan disiplin bermula di rumah 14 1. Unit 27 Hormatilah Golongan Kurang Upaya Minggu 33 5. iii Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. Mematuhi segala peraturan di rumah dan di sekolah 3. Menerima hakikat bahawa diri sendiri adalah pengguna yang mempunyai hak dan tanggungjawab 2. Unit 28 Hak Pengguna Unit 29 Minggu 34 6. Rujuk aktiviti buku teks Unit 28. Rujuk juga objektif Unit 28. iii Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. 2.5. .5 Melindungi Hak Pengguna Membela dan memelihara hak individu untuk menjadi pengguna yang berilmu.4 Menghormati Hak Golongan Kurang M Berupaya i n Memberi layanan yang g bersopan kepada golongan g kurang berupaya supaya u tidak berasa tersisih dan 32 mengiktiraf mereka sebagai insan ciptaan Tuhan Semua insan yang dilahirkan mulia di sisi Pencipta Hargai golongan kurang berupaya dengan memahami mereka • Kemampuan memahami punca kecacatan seseorang akan menginsafkan diri Kelahiran Keluhuran Keturunan Kemalangan Penyakit 1. Menulis surat kepada pihak berkenaan membuat aduan tentang perkhidmatan kesihatan / sanitasi yang kurang memuaskan ii. Rujuk juga objektif i.mendapat perkhidmatan serta barangan yang berkualiti dan tidak mudah dieksplotasi. Rujuk aktiviti buku teks Unit 27. Membincangkan program yang boleh dijalankan oleh pihak sekolah untuk mengelakkan murid-murid terlibat dalam kegiatan salah laku Peraturan Asas Disiplin .1 Mematuhi Peraturan dan Undang-undang. Menerima dan mematuhi peraturan dan undang1. i Menulis esei bertajuk menghormati hak golongan kurang berupaya ii.

1. Rujuk aktiviti buku teks Unit 29. Rujuk aktiviti buku teks Unit 31. Mengumpul malumat dan membincangkan amalan pelbagai agama ii.undang yang telah ditentukan tanpa mengira sesiapa dan di mana seseorang itu berada.Rujuk juga objektif Unit 30.2 Kebebasan Bersuara Kebebasan berucap dan mengeluarkan fikiran dengan batasan tertentu bagi menjaga keselamatan dan ketenteraman. iii Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. i. iiiAktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. . Memberikan pendapat dan maluahkan perasaan mengikut batasan 2. Menghormati amalan pelbagai agama 2.3 Kebebasan Beragama Kebebasan setiap individu untuk menganuti dan mengamalkan agamanya seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia. iii Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. . Minggu 35 Minggu 36 6. ii. Hak Bersuara Ada Sempadan Minggu 37 6. Simulasi tentang ‘Parlimen Mini’ ii. i. Rujuk juga objektif Unit 31. Rakyat Malaysia menganuti pelbagai agama Amalan keagamaan membentuk pribadi • Amalan keagamaan dalam kehidupan harian mengikut setiap agama Cara beribadat Perihal makanan 1.Rujuk aktiviti buku teks Unit 30. dan sekolah • Tanggungjawab mematuhi setiap peraturan Di rumah Di sekolah Unit 29. Unit 31 Amalan Keagamaan dalam Masyarakat Malaysia 15 . . CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 ( 26 OGOS-3 SEPT) Unit 30 Kebebasan bersuara asas masyarakat domokrasi Keperluan kebebasan bersuara memupuk kesejahteraan hidup bermasyarakat • Kebebasan memberi pendapat atau pandangan • Kebebasan menyatakan perasaan.

Sikap terbuka membina keyakinan diri Sikap terbuka dalam tindakan • Setiap pandangan dan keputusan diterima dan dihormati Mengawal emosi Unit 33 1. pembaruan dan kritikan selaras dengan kebenaran fakta dan norma masyarakat Malaysia. iii Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. . Membuat laporan kumpulan tentang tugas yang dijalankan semasa menjayakan aktiviti sekolah. Murid berjaya. i. Rujuk aktiviti buku teks Unit 33. Sikap Terbuka Membina Keyakinan Diri Minggu 40 Bidang Pembelajaran 7 Nilai Berkaitan Dengan 16 Unit 34 .undang-undang dan Perlembagaan Malaysia. Rujuk juga objektif Unit 33. . sekolah cemerlang Warga sekolah yang giat cergas menjamin kejayaan sesebuah sekolah • Pangagihan tugas bagi menjayakan aktiviti anjuran sekolah Hari Guru Hari Sukan Minggu Kokurikulum Hari Anugerah Cemerlang 1.Unit 32 Minggu 38 6. iii Rujuk aktiviti buku teks Unit 32. i. Rujuk juga objektif Unit 32. Bersama Menjayakan Aktiviti Sekolah Minggu 39 6. ii.5 Sikap Keterbukaan Bersedia memberi dan menerima pandangan. iv Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. Bersikap terbuka dan mampu mengawal perasaaan. Membina carta aliran pelan tindakan bagi menunjukkan cara melaksanakan tugas yang diberi ii.4 Penglibatan Diri dalam Pembangunan Negara Kebebasan untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti pembangunan negara dengan mematuhi peraturan. Menghasilkan dialog tentang sikap keterbukaan dan melakonkan dialog tersebut. 2. Bertanggungjawab menjalankan tugas yang diberi bagi menjayakan aktiviti anjuran sekolah 2.

3 Saling Menghormati antara Negara Menghargai dan memuliakan hubungan antara negara untuk menjamin kesejahteraan sejagat. iii Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. iii Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. . i. 2. ii. Mengumpulkan maklumat tentang pelbagai ideologi negara di dunia dan membincangkannya. ideologi dab kedaulatan undang-undang negara lain (Eksekutif.bangsa. Rujuk aktiviti buku teks Unit 35. Rujuk juga objektif Unit 35 i. legislative dan kehakiman) Unit 36 1. Semangat Kekitaan Minggu 42 7.komuniti atau negara untuk mencapai sesuatu matlamat. Keamanan Sejagat Tanggungjawab Bersama 17 .Keamanan dan Keharmonian 7.1 Hidup Bersama Secara Aman Hidup berbaik-baik antara satu sama lain dengan mengutamakan kedamaian dan keharmonian hidup tanpa mengira agama. i. . Menyediakan satu pelan tindakan bagi mengadakan projek kemasyarakatan ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 34.dan budaya. Rujuk juga objektif Unit 36. Perpaduan Teras Keharmonian Minggu 41 7. iii Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. Rujuk juga objektif Unit 34. . Mengadakan kempen untuk mewujudkan hubungan mesra di kalangan warga sekolah dan masyarakat. Rujuk aktiviti buku teks Unit 36. Menunjukkan sikap yang mesra demi keharmonian hidup. Semangat kekitaan mewujudkan suasana yang aman Saling membantu untuk kesejahteraan bersama • Hidup bermasyarakat Jiran tetangga Berpersatuan Unit 35 1. Amalan hidup yang harmonis asas kesejahteraan Hubungan yang harmonis memupuk kemesraan • Hubungan yang baik dalam semua peringkat Sekolah Masyarakat 1. Menunjukkan sikap suka membantu untuk kebaikan bersama 2. Menghormati kedaulatan negara sendiri dan negara lain demi mengekalkan keamanan sejagat 2.2 Saling Membantu dan Bekerjasama Usaha yang baik dan mambina yang dilakukan bersama pada peringkat individu. Saling menghormati kedaulatan sesebuah negara asas kemantapan hubungan Saling menghormati kedaulatan sesebuah negara • Hormati system pemerintahan. Contoh : Kempen Masyarakat Penyayang peringkat sekolah. ii.

Minggu 43 Minggu 44 46 Minggu 47 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2011 AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN CUTI AKHIR TAHUN 2011 18 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful