Ziarul sistemului

Spre deosebire de servicviile de informare rapid , unde informa ia este scurt i precis , iar circula ia acesteia este rapid , Ziarul sistemului promoveaz aspecte mai ample i mult mai detaliate. Ziarul sistemului este unul din cele mai vechi i importante instrumente de cumunicare intrainstitu ional sau de PR intrainstitu ional.

DE CE un ziar al sistemului?
1. Prin intermediul ziarului sistemului, membrii acestuia sunt asigura i permanennt, constant iu cu o anumit periodicitate, cu informa ii referitoare la locul lor de munc , la sectorul în care î i desf oar activitatea, sau la întregul sistem 2. Ziarul sistemului asigurp tutror membrilor acesuia posibilitatea de a- i exprima p rerile, opiniile i ideile în mod deschis 3. Cu ajutorul acestui ziar se poate promova un dialog permanent intre oriceelementakl sistemului si forurile de conducere ale acestuia 4. Ziarul sistemului promoveasz , pe lâng comunicarea vertical , i com orizontal m fpt foarte benefic pentru ca,astfel elementele sistemulkui ajung sa se cunoasca intre elke, aspect care contribuie la crestereaunitatii dintre membrii sistemului 5. Ziarul sistemului arerolul dea construi si prezsetna imaginea sistemuluisi, de asemenea, are rolul de a explica anumiteinadvertente acare pot sa apara in interiorul sistemului, sau chiar de a demola diferite trenduri sau supozitii negative manifestate la adresa sistemului 6. Prin intermediul ziarului sistemului, elementele acestuia, care doresc sa se perfectioneze in munca lor sau care doresc sa schimbe un sector al sistemului cu altul, primesc toate informatiile de care au nevoie 7. Prin realitatile prezentate, membrii sistemului isi pot forma pareri sau opinii despre un anumi fenomenintrasistemuc si, ami cu seasma, in anumite conditii, acestia pot lua mult mai usor hotarari 8. Ziarul sistemului are rol de punte de legatura intre diferite sectoare ale acestuia 9. Ziarul sistemului are si rol de infotainment, i anume trebuie sa promoveze informatii care sai relaxeze si sa-i binedispuna pe toti membrii sistemului 10. Ziarul sistemului contribuie, constant si continuu, la crearea si promovarea unei imagini pozitive a sistemului, fapt are determina si cristalizasrea identitatii acestuia si perpetuarea acestei identitati pe o perioada ai lunga de timp Ziarul sistemului creaza punti de legatura Instrumentele cu care se realizeaza aceste punti, prin intermediul ziarului sistemului, sunt urmatoarele: a. Diferite rapoarte si descrieri...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful