You are on page 1of 3

Pytania na egzamin z wprowadzenia do budownictwa mostowego

1 Data oddania Mostu Grunwaldzkiego 10 października 1910


2 Lokalizacja najstarszej przeprawy we Wrocławiu Most Piaskowy
3 Najstarszy obecnie most we Wrocławiu Most Piaskowy
4 Ślady w źródłach najstarszego obiektu mostowego we ~ 1140
Wrocławiu - data
5 Wcześniejsza nazwa Mostu Grunwaldzkiego Most Cesarski (Kaiser Brucke)
6 Najmłodszy most we Wrocławiu Tymczasowy Szczytnicki
7 Rozpiętość Mostu Grunwaldzkiego w osiach pylonów 126,60
8 Elementy herbu Wrocławia na Moście Grunwaldzkim Święty Jan Chrzciciel, Święty Jan
Ewangelista, Lew Czeski, Orzeł
Piastowski, Stylizowana litera W
9 Podstawowe elementy Mostu Grunwaldzkiego Pylony ceglane, pomost wiszący
(kratownice usztywniające,
poprzecznie podłużnice, konstrukcja
jezdni i chodników), wieszaki +
dźwignie (po ¼), pasma nośne
(cięgna nośne) – pakiety blach,
łożyska, kotwienia w podporach;
[krawężniki, nawierzchnia, szczelinki,
oświetlenie, pomost rewizyjny,
sączki, dylatacje], urządzenia obce -
rurociągi
10 Największa rozpiętość przęsła mostowego w Polsce I 375, Płock, Wisła
gdzie to jest ? Przez jaką rzekę ?
11 Typy konstrukcji mostów –w sensie statyczno- Belkowe, wiszące, podwieszone,
konstrukcyjnym łukowe, ramowe
12 Typy konstrukcji mostów –w sensie rodzaju konstrukcji Płytowe, płytowo-belkowe (żelbetowe
dźwigarów – płytowo-żebrowe, zespolone
dźwigary stalowe+płyta żelbetowa)
skrzynkowe, kratownicowe
13 Rodzaje posadowienia mostów Bezpośrednie: stopa, ława, skrzynia,
pośrednie: pale (wielkośrednicowe,
CFA, prefabrykowane(rzadziej),
studnie (historia, kesony), ściany
szczelinowe (barety)
14 Rodzaje nawierzchni bitumicznych drogowych na Beton asfaltowy, asfalt twardolany
mostach (wysoka temp. układania,
niewałowany, drogi, SMA (Stone
Matrix Asphalt) nieciągłe uziarnienie
+ stabilizacja włóknami
15 Nawierzchnie chodników na mostach Asfalt lany (historia), nawierzchnie
żywiczne, drewniane, (nawierzchnie
trawiaste na obiektach dla dzików, i
krecików, i sarenek)
16 Minimalne spadki na mostach Podłużny: 0,5 %
Poprzeczne: 2%
Na chodnikach: 3% (2,5 %)
17 Urządzenia odwodnienia Wpusty mostowe, sączki, spadki,
drenaż, rury spustowe, kolektory,
urządzenia kompensacyjne
18 Elementy przyczółka mostowego Korpus, ścianka żwirowa, nisza
łożyskowa, ciosy łożyskowe, skrzydła
(podłużne, poprzeczne, ukośne),
płyta przejściowa, fundament,
19 Co to jest izbica Urządzenie chroniące podporę w
czasie pochodu lodów – z drewna, z
kamienia, z betonu, ze stali
20 Konstrukcje oporowe lekkie – grunt zbrojony, istota Grunt (różnoziarnistość, kąt tarcia
zagadnienia, elementy wewn., filtracja), panele osłonowe,
taśmy stalowe lub inne elementy
zbrojące, uszczelnienie geowłókniną,
elementy złączne, mikrofundament
21 Największa obecnie budowa mostowa w Polsce - Most przez Wartę w Koninie, w ciągu
opowiedzieć drogi nr 25, długość całkowita 1670
m, skrzynkowe kablobetonowe,
metoda wykonania – nasuwanie
podłużne, klasa betonu: B60, stal:
RB500W (BSt500S),
22 Strunobeton – kablobeton - porównać Zajrzeć do wykładów z 3 roku.
23 Most – definicja, wiadukt – definicja, estakada - definicja To oczywiste
24 Klasy obciążeń A, B, C, D, E……….
25 Najwyżej położony most we Wrocławiu i co na nim Pomiędzy wieżami kościoła Św. Marii
można zaobserwować Magdaleny. Pokutnice
26 Obciążenie tłumem na chodnikach 2,5 kN/m2 przyjmowane przy
obliczaniu ustrojów nośnych przęseł i
podpór
4,0 kN/m2 przyjmowane przy
obliczaniu konstrukcji chodnika i
dźwigarów głównych na kładkach
1,5 kN/m2 – przy obliczaniu
chodników służbowych
27 Figura którego świętego ustawiana jest najczęściej przy Św. Jan Nepomucen –
mostach – na Dolnym Śląsku szczególnie uzasadnienie….. (przecież został
zrzucony z mostu do rzeki – bez
żartów proszę)