Pytania na egzamin z wprowadzenia do budownictwa mostowego 1 Data oddania Mostu Grunwaldzkiego 10 października 1910 2 Lokalizacja najstarszej przeprawy we Wrocławiu

Most Piaskowy 3 Najstarszy obecnie most we Wrocławiu Most Piaskowy 4 Ślady w źródłach najstarszego obiektu mostowego we ~ 1140 5 6 7 8 Wrocławiu - data Wcześniejsza nazwa Mostu Grunwaldzkiego Najmłodszy most we Wrocławiu Rozpiętość Mostu Grunwaldzkiego w osiach pylonów Elementy herbu Wrocławia na Moście Grunwaldzkim Most Cesarski (Kaiser Brucke) Tymczasowy Szczytnicki 126,60 Święty Jan Chrzciciel, Święty Jan Ewangelista, Lew Czeski, Orzeł 9 Podstawowe elementy Mostu Grunwaldzkiego Piastowski, Stylizowana litera W Pylony ceglane, pomost wiszący (kratownice usztywniające, poprzecznie podłużnice, konstrukcja jezdni i chodników), wieszaki + dźwignie (po ¼), pasma nośne (cięgna nośne) – pakiety blach, łożyska, kotwienia w podporach; [krawężniki, nawierzchnia, szczelinki, oświetlenie, pomost rewizyjny, sączki, dylatacje], urządzenia obce 10 11 12 Największa rozpiętość przęsła mostowego w Polsce I gdzie to jest ? Przez jaką rzekę ? Typy konstrukcji mostów –w sensie statycznokonstrukcyjnym Typy konstrukcji mostów –w sensie rodzaju konstrukcji dźwigarów rurociągi 375, Płock, Wisła Belkowe, wiszące, podwieszone, łukowe, ramowe Płytowe, płytowo-belkowe (żelbetowe – płytowo-żebrowe, zespolone dźwigary stalowe+płyta żelbetowa) 13 Rodzaje posadowienia mostów skrzynkowe, kratownicowe Bezpośrednie: stopa, ława, skrzynia, pośrednie: pale (wielkośrednicowe, CFA, prefabrykowane(rzadziej), studnie (historia, kesony), ściany 14 Rodzaje nawierzchni bitumicznych drogowych na mostach szczelinowe (barety) Beton asfaltowy, asfalt twardolany (wysoka temp. układania, niewałowany, drogi, SMA (Stone Matrix Asphalt) nieciągłe uziarnienie 15 Nawierzchnie chodników na mostach + stabilizacja włóknami Asfalt lany (historia), nawierzchnie żywiczne, drewniane, (nawierzchnie trawiaste na obiektach dla dzików, i krecików, i sarenek)

16

Minimalne spadki na mostach

Podłużny: 0,5 % Poprzeczne: 2% Na chodnikach: 3% (2,5 %) Wpusty mostowe, sączki, spadki, drenaż, rury spustowe, kolektory, urządzenia kompensacyjne Korpus, ścianka żwirowa, nisza łożyskowa, ciosy łożyskowe, skrzydła (podłużne, poprzeczne, ukośne), płyta przejściowa, fundament, Urządzenie chroniące podporę w czasie pochodu lodów – z drewna, z kamienia, z betonu, ze stali Grunt (różnoziarnistość, kąt tarcia wewn., filtracja), panele osłonowe, taśmy stalowe lub inne elementy zbrojące, uszczelnienie geowłókniną, elementy złączne, mikrofundament Most przez Wartę w Koninie, w ciągu drogi nr 25, długość całkowita 1670 m, skrzynkowe kablobetonowe, metoda wykonania – nasuwanie podłużne, klasa betonu: B60, stal: RB500W (BSt500S), Zajrzeć do wykładów z 3 roku. To oczywiste A, B, C, D, E………. Pomiędzy wieżami kościoła Św. Marii Magdaleny. Pokutnice 2,5 kN/m2 przyjmowane przy obliczaniu ustrojów nośnych przęseł i podpór 4,0 kN/m2 przyjmowane przy obliczaniu konstrukcji chodnika i dźwigarów głównych na kładkach 1,5 kN/m2 – przy obliczaniu chodników służbowych Św. Jan Nepomucen – uzasadnienie….. (przecież został zrzucony z mostu do rzeki – bez żartów proszę)

17

Urządzenia odwodnienia

18

Elementy przyczółka mostowego

19

Co to jest izbica

20

Konstrukcje oporowe lekkie – grunt zbrojony, istota zagadnienia, elementy

21

Największa obecnie budowa mostowa w Polsce opowiedzieć

22 23 24 25 26

Strunobeton – kablobeton - porównać Most – definicja, wiadukt – definicja, estakada - definicja Klasy obciążeń Najwyżej położony most we Wrocławiu i co na nim można zaobserwować Obciążenie tłumem na chodnikach

27

Figura którego świętego ustawiana jest najczęściej przy mostach – na Dolnym Śląsku szczególnie