ST.

JOSEPH MANPOWER SERVICES Colon Street, Poblacion 3, Dumaguete City

Kontrata sa Pagpanarbaho
MGA MAHINUNGDANONG LAGDA NGA ANGAYANG MAHIBAW-AN SA TANAN: Kini nga Kontrata sa Pagpanarbaho gisudlan karong petsa ___ sa Nobyembre 2011 nila ni: ST. JOSEPH MANPOWER SERVICES (SJMS), pagpatigayon nga bugtong gipanag-iya ug gidumala VILLANUEVA, hamtong ang panuigon, Pilipino, ug buhatan nahimutang sa Colon Street, Dumaguete City, pagatawgon nga EMPLOYER. ug ___________________, hamtong ang panuigon, Pilipino, ug lumolupyo sa ______________________________, ug karon pagatawgon nga EMPLEYADO. Misaksi niining mga mosunod: SAMTANG, si EMPLOYER nagdumala ug Manpower Services nga nag-alagad sa mga panginahanglan sa iyang mga cliente; SAMTANG, si EMPLOYER misulod niining usa ka Memorandum of Agreement (MOA) uban sa ISLAND MERCHANTS CORPORATION (IMC) kansang buhatan anaa mahimutang sa Barangay Camanjac, Dumaguete City, diin si EMPLOYER nag-serbisyo sa mga panginahanglanon sa pag-bodega (warehousing), pag-atiman sa mga igbalaligya (merchandising), ug sa paghatod niini sa mga katindahanan (delivering). Tungod niini, sa tinguha nga matuman gayud ang mga gikasabotang mga tulubagon sa ilahang Kontrata, si EMPLOYER nanginahanglan ug mga Warehousemen, Merchandisers, Logistic Drivers, Forklift Operators, Logistic Assistants, ug mga Utility Personnel para sa maong katuyoan. Usa ka kopya niining MOA gimarkahan nga Annex “A” diin gilakip usab nganhi isip kabahin niining maong Kontrata. SAMTANG, ang Kontrata ni EMPLOYER uban sa IMC molangkob lamang ug UNOM (6) ka mga BULAN; SAMTANG, si EMPLEYADO naninguha nga mapahiluna ug trabaho ni EMPLOYER ngadto sa iyang cliente nga si IMC ug pagtuman usab sa mga tahas nga gilatid diha sa iyaha mismong Job Description nga makita usab nganhi isip Annex “B”; usa ka ni JOHN kansang ug karon

Isip usa ka Logistic Driver. JOSEPH MANPOWER SERVICES Colon Street. kung mahitabo nga si EMPLOYER makadawat pag-usab o makasubli ba hinuon sa iyang Kontrata uban sa IMC unya ang susama ra nga posisyon nga gi-trabaho ni EMPLEYADO para sa IMC nga nahasulod niining maong Kontrataha anaa lang gihapon. 2011 Hangtod: MAYO 31. 2. Dugang pa niini.00) sa matag adlaw.ST. ang tanang mga katungod nga gilatid diha sa mga probisyon sa atong Labor Code alang sa usa ka field worker mapatuman usab. Aron nga matuman gayud pag-ayo ang klase sa serbisyo nga gipangayo sa IMC. Tungod niini. si EMPLEYADO gi-patrabaho lamang ni EMPLOYER ubos niining mga kasamtangan: Gidugayon: Takda sa Trabaho: Lokasyon: Posisyon: UNOM (6) KA MGA BULAN Gikan: NOBYEMBRE 1. 2. kalantip. si EMPLOYER mobayad usab sa 13th month nga suweldo nga angayang ihatag sa empleyado sa matag tapos sa tuig o sa inigkahuman ba hinuon sa iyahang kontrata subay sa iyahang personal nga pagbuot. KARON. 2012 ISLAND MERCHANTS CORPORATION (IMC) LOGISTIC DRIVER Isip usab paghatag ug kaangayan diha sa pagnarbaho ni EMPLEYADO. si EMPLEYADO nagpakita ug nagsaad nga siya naghupot sa mga mahinungdanong katakos. ug kahibalo nga gikinahanglan ni EMPLOYER sa iyahang pagpatigayon niining maong mga serbisyo. Dumaguete City SAMTANG. Poblacion 3. PAGPANARBAHO Si EMPLEYADO nakasabot pag-ayo nga ang sukaranan ug limitasyon sa iyang pagpanarbaho uban ni EMPLOYER mao mismo ang Kontrata ni EMPLOYER ug sa IMC (Annex “A”). ang klase sa trabaho ni EMPLEYADO matawag usab nganhi ug usa ka FIELD WORK.2 . sila nagkasinabtanay sa mga mosunod: 1. ug uban pang mga kaltas nga gilagda nang daan sa atong gobyerno. ug busa. TUNGOD NIINING TANAN. si EMPLEYADO mahimo usab nga makadawat ug dugang nga mga pahalipay o 2.1 SUWELDO Si EMPLEYADO magadawat ug binulan nga suweldo isip “gross basic monthly rate” nga TWO HUNDRED SEVENTY FIVE (Php275. ug kini usab nga kantidad pagakaltasan usab sa iyahang withholding tax. si EMPLEYADO adunay katungod sa pag-bag-o sa iyang Kontrata uban ni EMPLOYER ug siya mahiluna sa mao ra gihapong tahas hinuon ubos gihapon sa ebalwasyon sa iyang Superbisor. Pag-ibig. bayranan sa SSS.

3.3 3. Sa samang paagi. or the EMPLOYEE.3 EMPLOYER shall provide the EMPLOYEE with THREE HUNDRED PESOS (PhP300.2 3. All Souls Day. ug Rizal Day. Pinasubay sa nag-una nga item 3. MGA RESPONSIBILIDAD UG OBLIGASYON SA USA KA EMPLEYADO Si EMPLEYADO mobuhat sa mga tahas ug responsibilidad nga gisulat diha sa iyahang Job Description.5 3.ST. Si EMPLEYADO kinahanglang isilsil sa iyang alimpatakan nga ang iyang kahigayunan sa pag-‘renew’ sa iyahang Kontrata uban ni EMPLOYER nag-depende lamang usab sa ‘renewal’ sa Kontrata ni SJMS uban sa iyang cliente nga si IMC. ang mga hinungdan ug lagda sa ‘disciplinary action’ ug terminasyon ubos sa IMC mahimo gihapong ipa-hamtang ngadto ni EMPLEYADO isip dugang pa usab sa nahisulat niining Kontrata. Labor Day. Si EMPLEYADO usab misanong nga siya nakabasa ug nakasabot sa iyang Job Description.4 . 2.4 2. Si EMPLOYER mohatag ni EMPLEYADO ug pambayad sa mga nagkadaiyang ‘parking fees’ ug ‘vulcanizing services.1 3. Poblacion 3. Si EMPLOYER usab mobayad sa regular nga suweldohan panahon sa regular holidays sama sa New Years’ Day. Si EMPLEYADO gawasnon ug boluntaryong mitahan sa iyang kaugalingon sa pagtuman sa mga pamalaod sa IMC diin siya usab gitaga-an ug panahon sa pagsinati. JOSEPH MANPOWER SERVICES Colon Street.’ apil na usab niini ang ‘meal allowance’ nga nag-depende lamang sa gilay-on sa iyang paghatod sa mga produkto. Phil-Am Friendship Day. ug siya ensaktong gipasabot sa mga nagkadaiyang lagda sa pagpanarbaho diha sa kompanya. for their account. 3. Christmas Day. ug ang iyaha mismong trabaho naglangkob usab sa mga dugang pang mga gimbuhaton nga makatarunganong gisangon kaniya ni EMPLOYER sa matag karon ug unya. si EMPLEYADO miangkon nga siya nakabasa sa SJMS Employee’s Handbook. Annex “B”. 2. Si EMPLEYADO gitahasan gayud nga motrabaho sa mga buluhaton nga gisangon kaniya uban ang pag-binuotan ug pag-makugihon diha sa iyang katakos ug kalig-on sa karakter tungod kay si EMPLOYER gisalig kaniya ang katagbawan sa IMC diha sa iyang pag-serbisyo. Dumaguete City ‘incentives’ gikan ni EMPLOYER isip pahinungod sa iyahang maayong pagpanarbaho pinasubay sa mga lagda nga gilakip nganhi isip Annex “C”. Good Friday. Independence Day. may also agree to share with the EMPLOYER the difference for an unlimited call and text post paid plan. April 9.00) worth of cellphone load with preference to the unlimited call plan of Smart Company. Maundy Thursday.

. si EMPLOYER adunay igong katungod sa pag-withdraw gidayon ni EMPLEYADO gikan sa iyahang gitrabahoan ug pagpuli kaniya ug laing trabahador. Pero bisan pa man sa iyahang nagtindog nga obligasyon sa pagbayad sa maong pagkaalkanse. Kini nga suspensyon gikinahanglang ipahamtang gayud tungod kay si EMPLEYADO usa ka sinaligang empleyado nga wala lamang gitahasan sa pag-kolekta sa mga bayad sa mag customer sa IMC. 6. Iyaha usab nga gamiton ang iyahang Identification Card (ID) sa tanang higayon diha sa iyang pagpanarbaho. Ang pagbuhat ug mga salaod o krimen. o ang sa iyahang cliente usab nga si IMC. nga makadaut sa interes sa EMPLOYER o makahatag ba ug peligro sa iyang personalidad. ang polisiya nga “no work. Poblacion 3. si EMPLEYADO paga-hatagan ug katungod nga ma-imbestigaran pinasubay sa mga lagda sa atong Labor Code. igo ug bug-at nga ebidensya ang gikinahanglan aron mapamatud-an ang kasaypanan sa nahingtungdan nga EMPLEYADO. 5. si EMPLEYADO gikinahanglan nga moagi ug “administrative suspension” hangtod sa panahon nga siya makahulip na sa maong kulang nga kantidad sa IMC. Dumaguete City 4. Kung mahitabo nga si EMPLEYADO adunay sitwasyon nga na-alkanse sa iyahang koleksyon sa usa ka adlaw. ang iyahang EMPLOYER. MGA HINUNGDAN SA TERMINASYON SA PAGPANARBAHO Si EMPLOYER adunay igong katungod sa pag-terminate o pag-cancelar niining Kontrata human sa igong makiangayong pag-suta pinasubay sa ‘due process’ aron mahibaloan gayud ang ensaktong mga hinungdan sa sitwasyon o problema. kung mahitabo nga ang nakulang nga kantidad mikabat na ug TWO THOUSAND PESOS (PhP2. Pagkahuman gayud dayon sa maong insidente. PAMATASAN UG KINAIYA Si EMPLEYADO gikinahanglan nga magsuot sa uniporme sa SJMS sa disente nga pamaagi.000. mahimo usab nga basehan sa terminasyon sa pagpanarbaho. PASUKIP NGA TAGANA Sa panahon nga masinati ni EMPLOYER o sa iya ba hinoung representante nga si EMPLEYADO seryosong nakalapas sa mga balaod ug polisiya sa kompanya ug ang iyang makanunayong pagtrabaho sa poder sa IMC makadaot sa interes sa SJMS ug sa Kontrata niini sa IMC. Si EMPLEYADO mahimong ma-terminated sa bisan unsang mga makatarunganong hinungdan nga gilagda nang daan sa SJMS.ST. Niining maong sitwasyon.00). matawag siyang responsable sa maong kasaypanan ug kini iyahang paga-bayaran sa sunod gayud dayon niyang suweldo. no pay” mao ang ipatuman. may kalabotan ba sa pagpanarbaho o wala. Sa ingon niining sitwasyon. JOSEPH MANPOWER SERVICES Colon Street. hinunoa siya maoy nagsalamin sa karakter sa SJMS.

niining ika ___ nga adlaw sa Nobyembre 2011 dinhi sa Dumaguete City. . .S.___ sa Nobyembre 2011 dinhi sa Dumaguete City. .ST. ATUBANGAN KANAKO. JOSEPH MANPOWER SERVICES Colon Street. . . . . Kini magsugod gayud sa adlaw sa pag-expire sa iyang Kontrata o ang petsa ba hinuon sa iyahang separasyon o terminasyon. Philippines. PASUKIP KABAHIN SA KOMPETISYON Inig-katapos niining maong Kontrata o mahitabo ba hinoun nga si EMPLEYADO mahibulag o mahiundang ba sa iyang pagpanarbaho tungod sa mga hinungdan nga gilatid na daan. siya gibauran sa sulod sa DUHA (2) ka BULAN sa pagpanarbaho sa ubang kompanya dinhi sulod sa Pilipinas o pagtukod ba hinoun ug negosyo nga mamahimong ka-kompetensya sa Cliente ni EMPLOYER. 18. . Poblacion 3. JOHN VILLANUEVA Employer _____________________ Empleyado PINRMAHAN UG SINAKSIHAN NILA NI: _______________________ _______________________ KADAWATAN REPUBLIKA SA PILIPINAS) DUMAGUETE CITY. 7. personal nga mipakita inubanan sa ilang tagsa-tagsa ka identification cards: .) S. Isip PAG-SAKSI niini. Ang kondisyon sa iyang pagpanarbaho nga TERM o PROJECT CONTRACT klaro ug ensakto nga gipahibalo kaniya sa pagsulod niya mismo niining maong kasabotan. PAGDAWAT SA MGA TERMINO UG KONDISYON SA PAGPANARBAHO Ang pag-pirma ni EMPLEYADO niining Kontrata sa Pagpanarbaho nagpasabot lamang nga si EMPLEYADO nakabasa ug nakasabot gayud sa mga termino ug kondisyon ug nga siya midawat niining tanan sa wala’y pagduha-duha. Kini nga lagda mahimo lamang nga mausab kung may sinulat nga pagsugot gikan mismo ni EMPLOYER. . among gipatik ang among mga pirma niining ika. Dumaguete City Si EMPLEYADO dapat mag-respeto ug magtamod sa mga Officers ni EMPLOYER ug sa Cliente niini nga si IMC. . .

_____.ST. ISIP PAGSAKSI NIINI. Poblacion 3. No. . Book No. Doc. pinirmahan nila sa matag palid ug mipadayag kanako nga ang sama nga aksyon usa usab ka boluntaryo ug gawasnon. _____. Page No. Dumaguete City JOHN VILLANUEVA _________________ _____________________ _____________________ nga akong nailhan nga sama rang mga personalidad nga mihikay niining kasabotan nga mikabat ug upat (4) ka panid lakip na kining panid nga gilagdaan niining KADAWATAN. akong gilagdaan sa akong Notarial Seal niining petsa ug dapit nga mabasa na daan sa itaas. Series of 2011. _____. JOSEPH MANPOWER SERVICES Colon Street.